Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Sørum kommunes designmanual"

Transkript

1 Designmanual

2 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være en veileder for hvordan den grafiske profilen skal brukes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer for bruk og diverse løsningseksempler. Den skal kort sagt forenkle hverdagen til alle som jobber med kommunens profil og kommunikasjon. Det er viktig at retningslinjene i designmanualen brukes aktivt og konsekvent for å styrke merkevaren Sørum kommune. En designmanual er til for å tydeliggjøre Sørum kommunes verdier, posisjon og mål. Den skal også bidra til at all informasjon og kommunikasjon fremstår helhetlig, og med Sørum kommune som en tydelig avsender. Designmanualen er basert på kommunikasjonsstrategien og ønsket om å oppfattes som «Drivkraften for nytenking og kompetanse på Romerike». Vi har derfor valgt en grunnsymbolikk som kommuniserer dette, og samtidig er konkret nok til å skape de rette assosiasjonene. Vi har utviklet word-maler for rapporter og offentlige saksdokumenter som skal publiseres på nett. Både maler og øvrige designføringer bygger på DIFIs krav til universell utforming. Vi håper du får glede og nytte av designmanualen, som er utviklet i samarbeid med Siste Skrik Kommunikasjon. Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingen for kommunikasjon og IKT i Sørum kommune:

3 4 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 5 Innhold Innhold Velkommen Sørum kommunes designmanual 3 Kommunevåpen 6 Navnetrekk 7 Logo alternativer 8-9 Logo variasjoner Logo størrelse og plassering 12 Logovarianter størrelse og proposjoner 13 Logo generelle forbud 14 Logo pay-off 15 Logo kommunale foretak og kommunens virksomheter Typografi profilfonter 18 Typografi profilfont offisielle rapporter/dokumenter og elektroniske flater 19 Farger fargelandskap 20 Farger fargepalett 21 Grafisk symbol rose Grafisk mønster Foto Foto med mønster og rose 28 Foto med mønster og rose generelle forbud 29 Brevmal 30 Visittkort 31 Konvolutter Rapportmal 34 Offentlige saksdokumentmal 35 Powerpoint Stillingsannonser 38 E-postsignatur 39 Plakat 40 Roll-up 41 Sosiale medier Bekledning arbeidstøy 44 Bekledning profilerende 45 Dekor kjøretøy 46 Skilting utendørs 47 Diplom og kursbevis 48 Web 49

4 6 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 7 Kommunevåpen Navnetrekk Beskrivelse av kommunevåpen Kommunens våpen er en fembladet rose. Rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudrheimsætten, en av de mest fremtredende og mektigste ætter gjennom middelalderen. Kommunevåpenet er Sørum kommunes offisielle merke utad. Farger kommunevåpen Kommunevåpenet skal primært gjengis med rød rose på gult skjold. Det benyttes sort outline på rosen og skjoldet. Når skjoldet gjengis i sort eller negativt følges retningslinjer beskrevet senere i designmanualen. Eiendoms- og bruksrett Et kommunvåpen har strenge bruksregler og det finnes detaljerte forskrifter for hvordan kommunevåpenet skal brukes: Kommunevåpen har rettslig vern mot uhjemlet bruk, straffelovens 328. Avbildning av kommunens våpen må ikke anvendes på en slik måte at den uriktig gir inntrykk av at den som benytter våpenet innehar noen kommunal funksjon. Våpenet skal kun brukes av kommunenes administrasjon og institusjoner, samt enkeltpersoner i egenskap av kommunal myndighet under utøvelse av kommunale gjøremål. Rådmannen ved rådhusforvalteren fører tilsyn med bruk av kommunens våpen, og påser at reglene overholdes. Navnetrekk Navnet SØRUM KOMMUNE skrives alltid i versaler i typsnittet Walkway, med kerning (avstand mellom bokstavene) på 200. SØRUM skrives med Walkway Black og KOMMUNE skrives med Walkway Bold. Navnetrekket skal alltid stå sammen med kommunevåpenet som beskrevet på de neste sidene. Farger navnetrekk SØRUM settes i sort og KOMMUNE i 70 % sort. Det vises også til Kommunal- og moderniseringsdeprtements retningslinjer og anbefalinger for bruk av kommunevåpen. regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/kommuneinndeling/kommunevapen/ id /

5 8 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 9 Logo Logo alternativer Hovedlogo Logo Sørum kommunes logo består av kommunevåpenet og navnetrekk. Logoen skal brukes i all kommunikasjon utad. Logoen består av kommunevåpenet sammen med navnetrekket. Logoen finnes i tre versjoner som vist på denne og neste side. Ingen andre sammensetninger eller proposjoner skal benyttes. Størrelsesforholdet mellom våpen og navnetrekk skal alltid være konstant. SK_logo er navnet på hovedlogoen der kommunevåpenet er midstilt over navntrekket, som vist øverst. SK_logo_SORT Denne versjonen brukes kun i trykksaker hvor eneste farge er sort, f.eks på enkelte annonser, faksark. Logoen kan også settes i sølv/børstet stål o.l. som f.eks. på utendørs skilting (s. 47). SK_logo_NEG Denne versjonen er laget for bruk på mørk farget og sort bakgrunn. Navnetrekket skal aldri brukes alene, derimot kan logosymbolet om nødvendig brukes som et frittstående element For å ivareta logoens tydelighet bør logoen hovedsakelig brukes på hvit eller lys bakgrunn, som gir god kontrast til navnetrekket. I tillegg finnes logoen i sort og negativ for andre bruksområder. Varianter av logo Det er laget tre varianter av logoen; SK_logo (hovedlogo), SK_logo2 og SK_logo3.

6 10 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 11 Logo variasjoner Logo variasjoner Logo på farget- /bildebakgrunn Logoen kan plasseres på farget bakgrunn og bilder. Primært skal logoen med negativt navnetrekk brukes, men på lys bakgrunn kan den positive logoen brukes, så fremt en god kontrast opprettholdes. Det må utvises skjønn når logoen skal brukes på farget- og bildebakgrunn. Forbud Her vises eksempler på feil bruk av logo på farget- og bildebakgrunn, der kontrast til bakgrunnen og lesbarhet er for dårlig. Det er viktig at god kontrast til bakgrunnen og god lesbarhet ivaretas.

7 12 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 13 Logo størrelse og plassering Logovarianter størrelse og proposjoner Vanlig størrelse. A4 og større. 8,8mm 13,75pt Avstand mellom kommunevåpen og navnetrekk = høyden på O. Minste tillatte størrelse. Mindre enn A4. 13,75pt 9,8pt Avstand mellom navnetrekk og pay-off = høyden på O. Våpenbredde 13,75pt 11pt Avstand mellom navnetrekk og avdeling = høyden på O. 13,75pt Størrelse For å sikre gjenkjenning og skape et ryddig uttrykk har logoen faste størrelser. Størrelse på logo måles ift bredde på kommunevåpenet.på formater opp til A4 brukes minste tillatte størrelse; 5,5mm. På formater fra og med A4 brukes vanlig størrelse; 8,8mm. På formater større en A3 tilpasses logo ift. formatet. Spørsmål rettes til avdeling for kommunikasjon og IKT i Sørum kommune. Størrelser og proposjoner Eksempelene ovenfor viser diverse størrelsesforhold og avstander, vist på de forskjellige logovariantene i vanlig størrelse (se forrige side). Alle elementer i logovariantene skal alltid skaleres proporsjonalt. Plass rundt logo For at logoen skal komme godt frem, er det fastlagt en minsteavstand til andre elementer, som f.eks. bilder, tekst, formatkant etc. Det gjøres et unntak når logo står sammen med Pay-off (se s. 15)

8 14 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 15 Logo generelle forbud Logo pay-off Generelle forbud Det er ikke lov å endre farge, størrelser, plassering og proporsjoner på logoen. Beskrivelse Logo m/pay-off skal følge de samme retningslinjene beskrevet for hovedlogoen i denne designmanualen. Pay-off Pay-off skal skrives med Walkway Bold, med kerning 100. Størrelse på skrift er beskrevet på s. 13 Bruksområder Logo med pay-off skal primært brukes i kampanjesammenheng. Det være seg på plakater, roll-ups, messestands o.l. Denne logovarianten følger ellers de samme retningslinjene som hovedlogoen, beskrevet tidligere i designmanualen.

9 16 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 17 Logo kommunale foretak og kommunens virksomheter Innhold Logo kommunale foretak og kommunens virksomheter Beskrivelse Logo til alle kommunale foretak og kommunens virkshomheter skal følge de samme retningslinjene beskrevet for hovedlogoen i denne designmanualen. Navntrekk Navnet på foretaket/virkshomheten skal følge retningslinjene beskrevet tidligere i denne designmanualen. Kategorinavnet (f.eks. BIBLIOTEK, SKOLE, BARNEHAGE) skal skrives med Walkway Bold, med kerning 100. Størrelse på skrift er beskrevet på s. 13 Beskrivelse Logo til alle virksomheter/administrative avdelinger skal følge de samme retningslinjene beskrevet for hovedlogoen i denne designmanualen. Navntrekk Navnet på virksomheter/administrative avdelinger skal følge retningslinjer beskrevet tidligere i denne designmanualen. Navnet på virksomheter/administrative avdelinger (f.eks. PLAN, NÆRING OG KULTUR) skal skrives med Walkway Bold, med kerning 75. Størrelse på skrift er beskrevet på s. 13

10 18 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 19 Typografi profilfonter Typografi profilfont offisielle rapporter/dokumenter og elektroniske flater Museo Sans 300 Times New Roman Arial Museo Sans 300 Italic Times New Roman Italic Arial Italic Museo Sans 500 Times New Roman Bold Arial Bold Museo Sans 500 Italic Times New Roman Bold Italic Arial Bold Italic Museo Sans 700 Museo Sans 700 Italic Profilfonter trykte flater og web God typografi bidrar til å gjøre budskapet lettere tilgjengelig for leseren. Mueso Sans, designet av Jos Buivenga, er profilfonten til Sørum Kommune. I tillegg er Times New Roman valgt til brødtekst og større tekstmengder. Museo Sans og Times New Roman skal brukes i alt kampanjemateriell der Sørum kommune er avsender. Eksempler på dette kan være fortrykte postale elementer, messemateriell, plakater, flyere, stillingsannonser, kursbevis/diplomer o.l. Offentlige dokumenter og digitale flater Arial skal brukes som font på alle offentlige dokumenter og digitale flater. De fleste rapporter og offentlige dokumenter publiseres som oftest digitalt og anses som standard publiseringsformat. Her må kravene til universell utforming hensyntas. Offentlige rapporte og dokumenter Alle offentlige rapporter og dokumenter som lages av saksbehandlere skal alltid bruke Arial som font. Dette er beskrevet senere i designmanualen (s. 34). Unntakene er på alle offentlige rapporter, saksdokumenter, enkelte digitale flater o.l. Her skal Arial brukes (se neste side). I tillegg skal Museo Sans også brukes på sorum.kommune.no. Museo Sans Museo Sans kan lastes ned gratis fra Adobe Typekit med en gyldig Adobe ID.

11 20 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 21 Farger fargelandskap Farger fargepalett 100 % 10 % Assosiasjoner: PMS 485 C CMYK 1/95/93/1 RGB 227/35/29 HEX #E3231D PMS 716 C CMYK 1/62/99/0 RGB 237/119/0 HEX #ED7700 PMS 123 C CMYK 0/25/88/0 RGB 255/198/39 HEX #FFC627 Varme Lidenskap Kjærlighet Temperament Liv Vitalitet Overlevelse Kraft Entusiasme Kreativitet Vitalitet Oppriktighet Forandring Solvarme Nysgjerrighet PMS 370 C CMYK 66/25/100/9 RGB 100/139/26 HEX #648B1A PMS 342 C CMYK 89/34/78/27 RGB 0/101/71 HEX # Natur Vekst Balanse Orden Evnen til å takle forandringer Sunne relasjoner Farger Farger er vesentlige for profilen til Sørum kommune. Det er alltid en utfordring å gjengi farger ensartet. Fargeinntrykket er avhengig av underlaget fargen gjengis på, hvordan fargen fremkommer og gjennom forskjellige trykkmetoder som lakk, folier, akryl, neon e.l. I tillegg påvirkes fargeopplevelser av lysforhold og kunstige lyskilder. Til tross for bruken av internasjonale fargekontrollsystemer, er harmoniske fargegjengivelser blant profilprogrammets største utfordringer. Det må derfor legges stor vekt på korrekt fargegjengivelse i alle produksjonsledd. Det er utviklet et sett med åtte profilfarger som skal være med på å beskrive Sørum kommunes verdier, visjoner og egenskaper. Fargevariasjoner og sammensetninger Profilfargene kan brukes på en graderingsskala fra %. Alle profilfargene kan brukes alene eller i kombinasjon. Her bør det utøves skjønn. Fargevalget bør ha en relevans ift. budskapet. Øverst på siden er det satt opp et fargekart med beskrivelse av hvilken betydning hver av fargene kan symbolisere/assosieres med. Fargprofiler Det er tatt utgangspunkt i disse fargeprofilene: RGB: srgb IEC CMYK: Coated FOGRA39 (ISO :2004) PMS 285 C CMYK 85/53/0/0 RGB 0/112/205 HEX #0070CD PMS 2995 C CMYK 74/14/0/0 RGB 0/167/225 HEX #00A7E1 PMS 221 C CMYK 27/99/40/26 RGB 152/21/75 HEX #98154B Himmel Inspirasjon Spiritualitet Beroligende Sannhet Moderasjon Psykisk styrke Ungdommelighet Kommunikasjon Beskyttelse Helse Selvtillit Styrke Mysterier Hensikt Fri vilje Manifistering

12 22 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 23 Grafisk symbol rose Grafisk symbol rose Mønster og rose Det er utviklet et mønster som skal brukes som et grafisk tilleggselement på de fleste kommersielle og profilerende flater. Mønsteret er sirkler satt sammen i et system. Eksternt symboliserer sirklene Sørum kommune bestående av menneskene som bor der (demografi), topografi og geografi, næring og boliger osv. Internt symboliserer sirklene virksomheter som samhandler på tvers og tilsammen danner en rose. I midten av disse sirklene oppstår det en rose, som er en mer dynamisk, moderne og tilgjengelig versjon av Sudrheimsrosen. Mønster og rose kan brukes sammen eller hver for seg. Disse er utviklet for å tilegne den visuelle profilen til Sørum kommune en egenart og dynamikk. Mønster og rose underbygger ønsket posisjon; Drivkraften for kompetanse og nytenkning. På de neste sidene blir mønsteret og rosen vist i forskjellige farger og kombinasjoner.

13 24 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 25 Grafisk mønster Grafisk mønster «Mønster_midt-u-rose» «Mønster_midt-m-rose» «Mønster_hjørne-u-rose» «Mønster_hjørne-m-rose» «Mønster_midt-u-rose_NEG» «Mønster_midt-m-rose_NEG» «Mønster_hjørne-u-rose_NEG» «Mønster_hjørne-m-rose_NEG» Bruksmåter og -varianter Mønsteret kan brukes på forskjellige måter i sin helhet eller som detalj. Mønsteret kan brukes alene eller sammen med rosen. «Rose_alle-farger» Mønsteret kan brukes i Sørum kommunes profilfarger, på hvite og lyse bakgrunner, eller i negativt på farge- og bildebakgrunner. Det er også laget en alternativ variant av mønsteret. Denne varianten passer godt til å brukes i hjørner av formatet. (På neste side vises noen varianter av mønsteret og rosen). Plassering Plassering av mønsteret bør primært være på nedre del av formatet. Her finnes det unntak, men mønsteret skal ikke være i veien for budskapet. Mønsteret vises brukt i forskjellige sammenhenger senere i denne designmanualen. På s vises noen eksempler på bruk og generelle forbud av mønsteret og rose.

14 26 Designmanual for Sørum kommune Foto Designmanual for Sørum kommune Foto Bildemotiv Bildene bør være relevante til materiellets tema/innhold. De behøver nødvendigvis ikke å kommunisere sakens innhold direkte, men være relevant/ha en relasjon til innholdet. Det er valgfritt om det skal være mennesker, natur, bygninger o.l. i bildene, så lenge de er med på å kommunisere oss på en positiv og fordelaktig måte. Er det mennesker på bildet, skal regler om personvern følges.* Bildene kan også være av abstrakt art. Bildestil og kvalitet Bildene skal ha være tidsriktige med et moderne snitt. Bildene bør ha rene og klare farger og god dybeskarphet. Detaljbilder kan godt ha en ufokusert bakgrunn. Det foreligger ingen retningslinjer ift om bildene skal kvadratiske, høyde- eller breddeformat. For å skape egenart og unikhet bør alle bilder ha et rødt element i seg. Det røde elementet kan være en del av hovedfokuset, men ikke nødvendigvis. Dette for å forsterke Sørum kommunes ansikt utad og det etterlatte inntrykket. Lokasjon Alle bilder skal fortrinnsvis ha motiv fra Sørum kommune. Bildenes hovedfunksjon skal være å gi et positivt bilde av oss og reflektere våre verdier. Blir bildene tatt innendørs bør det stilles visse krav til lyssetting helst ikke hard blitz og slagskygger og ikke for sterke kontraster mellom lyst og mørkt. Fotografen bør ha en tilknytning til/bo i Sørum kommune. (Alle bildene vist på denne og neste side er skissebilder og skal ikke brukes noe annet sted enn i denne designmanualen). Etterlatt inntrykk. Bildenen skal forsterke vår identitet og kommunikasjonen visuelt. Man skal tenke på oss som en moderne og nytenkende kommune. Bildene skal reflektere våre verdier og med sentralverdien som den viktigste den gode kommunen! Kjøpebilder Hvis det er vanskelig å gjennomføre eget fotoopptak kan kjøpebilder også benyttes. Her må/bør det utvises skjønn når det skal velges bilder. Disse bildene bør imøtekomme flere av betingelsene nevnt ovenfor. Bildene skal helst se ut som de er tatt i Norge (Sørum og omegn). Er det mennesker i bildet bør det se ut som de bor i Norge, mtp klesstil, omgivelser og væremåte. * Personvern: Bilder på internett: 27

15 28 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 29 Foto med mønster og rose Foto med mønster og rose generelle forbud Eksempeler på bruk Over vises eksempler på bruk av mønster og rose på bilder/farget bakgrunn. Mønsteret skal brukes bare en gang per flate. Det skal plasseres slik at det ikke er i veien for evt. budskap i bilde eller bakgrunn. Mønster_midt skal fortrinnsvis midtstilles mens Mønster_hjørne skal settes i et hjørne. Generelle forbud Over vises eksempler på feil bruk av mønster og rose på bilder/farget bakgrunn. Mønsteret skal ikke brukes mer enn en gang per flate. Farget mønster skal ikke brukes på farget bakgrunn.

16 30 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 31 Brevmal Visittkort 85mm Siste Skrik Kommunikasjon Postboks5343, Majorstua 0304 Oslo Dato Vår Ref. 14/ Saksbehandler Petter Danielsen Deres Ref. Christian I. Wangberg Hovedtittel Eque enia videbis ut ullitat endellorem fuga. Um quo ium recae. Nequiat atist, quatur sitiundigent idus, cuscil id moditas sed et quo con cuptaturent. Aquas dit millabo. Dam, quide nus endis aute et prat fugia corae. Officab orestiate dereseque ratiundem ducia volupis moditis moluptiorit est re vel et et enihilit alit, arum sectem sit ommodio officit iaeprovite volorias volor apid qui quidebi tatempo riscid ut aut elluptas de rest pe se peroviti id quibusa nus aut voloritatur, te nobisqu atibus, ut omnis essum que optatibus, ut et volorrovidi corum, abor rendigendit illab inctur sum aut velis expernam explaut ut laborro imint. Ut labor mossequo dis eum delique num consequibero expe perum quaspellor aut aut resecuptas aborio. Endaecum reriatemqui re explaud iciissitati tem sime velentibusam nonsed Siste maxima Skrik Kommunikasjon culpariorit quatqui aboressunt esecta qui nimust venimpo rerovit am et, iminullab ilitasp Postboks5343, erferrum Majorstua quia derepro ommolorum Oslo Libusaped molorep eribus coreprore, ut eosae nia qui voluptiore quaspero doluptatur! Undertittel Konsequae vernatem susame volupti unt mil incimus doloreserio. Erum et as veni reiciur, et omnia Dato Vår Ref. vellamusam excerumenim nullaccabore vendunt otatquam eicipsam qui as dolorrum et eatur? Qui 14/ volupta eceperuntus asperrovitat fugit et aut assim hilia sunt rat quaereror asit vendus aliquas autesen isquat maxim fuga. Et laboriosam facessim andaerferci as et ea nem ressenihitas pellatur, etur, ab illorem et faceper rumenet officipsusa quisitistrum quo doles vellam andella volut mos alis ipsus modipienit, quibus. Hovedtittel Saksbehandler Petter Danielsen Deres Ref. Christian I. Wangberg Idus dianditio. Nem quae mil in num faceatur? Magnihit et il iumeni sundae. Orum facerum rehenis dem. Ut re modipit qui unt ant vendam, quiam sint facestibusam quaecab oremquodis vidit Eque enia videbis ut ullitat endellorem fuga. Um quo ium recae. Nequiat atist, quatur sitiundigent idus, cuscil id moditas sed et quo con cuptaturent. ari aut que sit, sequi nonseque excest, aut duntusae. Nempos moluptiis moluptas exersperum nonem facculpa cusaeru pissitium ipiciamus, quidelicatus molorenemqui quis acerum ab ium eiciat. Aquas dit millabo. Dam, quide nus endis aute et prat fugia corae. Officab orestiate dereseque ratiundem ducia volupis moditis moluptiorit est re vel et et enihilit alit, arum sectem sit ommodio officit iaeprovite volorias volor apid qui quidebi tatempo riscid ut aut elluptas de rest pe se peroviti id quibusa nus aut voloritatur, te nobisqu atibus, ut omnis essum que optatibus, ut et volorrovidi corum, abor rendigendit illab inctur sum aut velis expernam explaut ut laborro imint. 50mm Navn Navnesen Tittel Tlf: / E-post: Besøksadr: Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand Postadr: Postboks 113, 1921 Sørumsand Museo Sans 300 Museo Sans 500 Besøksadr: Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand Postadr: Postboks 113, 1921 Sørumsand Elektronisk brevmal Det er utviklet en brevmal i Word. Denne malen er satt i profilfonten for digitale flater, Arial. All informasjon skal fremtre enkelt og logisk, slik at mottaker raskt kan se hva brevet omhandler og hvem det kommer fra. Tlf: Faks: E-post: Ut labor mossequo dis eum delique num consequibero expe perum quaspellor aut aut resecuptas Organisasjonsnr: aborio. Endaecum reriatemqui re explaud iciissitati tem sime velentibusam nonsed maxima culpariorit quatqui aboressunt esecta qui nimust venimpo rerovit am et, iminullab ilitasp erferrum quia derepro ommolorum. Libusaped molorep eribus coreprore, ut eosae nia qui voluptiore quaspero doluptatur! Undertittel Konsequae vernatem susame volupti unt mil incimus doloreserio. Erum et as veni reiciur, et omnia vellamusam excerumenim nullaccabore vendunt otatquam eicipsam qui as dolorrum et eatur? Qui volupta eceperuntus asperrovitat fugit et aut assim hilia sunt rat quaereror asit vendus aliquas autesen isquat maxim fuga. Et laboriosam facessim andaerferci as et ea nem ressenihitas pellatur, etur, ab illorem et faceper rumenet officipsusa quisitistrum quo doles vellam andella volut mos alis ipsus modipienit, quibus. Idus dianditio. Nem quae mil in num faceatur? Magnihit et il iumeni sundae. Orum facerum rehenis dem. Ut re modipit qui unt ant vendam, quiam sint facestibusam quaecab oremquodis vidit ari aut que sit, sequi nonseque excest, aut duntusae. Nempos moluptiis moluptas exersperum nonem facculpa cusaeru pissitium ipiciamus, quidelicatus molorenemqui quis acerum ab ium eiciat. Liggende visittkort Visittkortet er tosidig og liggende. Visittkort trykkes på 350g, ubestrøket papir. På denne siden vises også førstesiden av et brev fra en underliggende virksomhet i Sørum kommune. Besøksadr: Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand Postadr: Postboks 113, 1921 Sørumsand Tlf: Faks: E-post: Organisasjonsnr: For våre virksomheter følges retningslinjene for bruk av logo, som vist på s. 17 Malene finnes tilgjengelig i kommunens saks- og arkivsystem

17 32 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 33 Konvolutter Konvolutter E65 m/u vindu C4 u/vindu Postboks 113, 1921 Sørumsand Postboks 113, 1921 Sørumsand Postboks 113, 1921 Sørumsand C5 u/vindu Postboks 113, 1921 Sørumsand Tre forskjellige formater Konvolutter kommer i tre forskjellige størrelser; E65 m/u vindu, C5 og C4 u/vindu. Konvoluttene brukes av diverse foretak og offentlige virksomheter, i tillegg til Sørum kommune selv. De skal ha et formelt uttrykk og er derfor ikke dekorert med mønster eller rose. Alle konvolutter blir fortrykt. Logo og avsenderadresse midtstilles på konvoluttens framside. Avstand fra kommunevåpen til ytterkant av formatet er 10mm og er likt for alle konvolutttene.

18 34 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 35 Rapportmal Offentlige saksdokumentmal Sørum_Kommune_Rapportmal_rød.dotx Sørum_Kommune_Offentlig_saksdokument.dotx Sørum_Kommune_Rapportmal_halvbilde.dotx Sørum_Kommune_Rapportmal.dotx Side 1 Side 2 Rapport Det er utviklet en rapport-mal i Word. Denne malen er satt i profilfonten for digitale flater, Arial. Det er laget ti maler med forskjellige forsider og tittelfarger. Over vises tre varianter. Valg av mal baseres på hva rapporten skal inneholde. Forsidebilde/hovedfarge bør altså være relevant til innholdet og budskapet i rapporten. Det er ikke lov å bruke andre fonter, oppsett eller farger enn det som er angitt i malen. Malene finnes tilgjengelig på alle maskiner. Offentlige saksdokumenter Det er utviklet en mal i Word for offentlige saksdokumenter. Denne malen er satt i profilfonten for digitale flater, Arial. Det er ikke lov å bruke andre fonter, oppsett eller farger enn det som er angitt i malen. Siden offentlige saksdoumenter produserers primært for skjerm bør Arial brukes gjennomgående. For å opprettholde god lesbarhet og at Universell utforming hensyntas, skal følgende retningslinjer følges: all tekst skal stå i Arial linjeavstanden være på 1,15li minstestørrelse på skrift være 12pt all tekst være sort på hvit bakgrunn Malene finnes tilgjengelig i kommunens saks- og arkivsystem.

19 36 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 37 Powerpoint Powerpoint Sørum_mal_NY_4-3.potx Sørum_mal_NY_16-9.potx PowerPoint-mal Det er laget syv forskjellige forsider i malen. I tillegg til de andre generelle malsidene, med ulike oppsett, er det også laget fire forskjellige pausesider og en avslutningsside. Malen kommer i to formater; 4:3 og 16:9 Oppsett Powerpoint-malen er satt i profilfonten for digitale flater, Arial, i snittene Regular og Bold. Det er ikke lov å bruke andre fonter, oppsett eller farger enn det som er angitt i powerpoint- malen. Malen finnes tilgjengelig på alle maskiner.

20 38 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 39 Stillingsannonser E-postsignatur Modul 25B, eks. 1 Med vennlig hilsen Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog- Høland og Skedsmo. I dag bor det mennesker i Sørum. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Sørum kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 1000 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen. Nå skal vi styrke laget og er på jakt etter nye medarbeidere. Fagstillinger (Ref.nr: 3772) Sørum sykehjem, faste fagstillinger på natt ca. 70 % Ur, quat. Nus ullignientor mi, to blaborror accaerum rem laut aut aut ius, quia autam nis eaquo molorep erroribus, omnis quas quas del ma volupta spernatur aut od quat. Ne core non expliquaes renis eatint, ulpa volorecto culparum nobit omnis as eat a apelent et et volessitati omnis experae. Bus doluptium dolores sequiatur, sunti sandebit arciam exerum laccusd aerferi busae. Name ne veritem experfe rnatur? Illia volorum remperae ditius es explabor magnienti solorum arias ant eum diamus, idisitas volum as adis que et faccae posant autem ventectate si re ipsusdae quatis etur! Modul 25B, eks. 2 Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog- Høland og Skedsmo. I dag bor det mennesker i Sørum. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Sørum kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 1000 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen. Nå skal vi styrke laget og er på jakt etter nye medarbeidere. Fagstillinger (Ref.nr: 3772) Sørum sykehjem, faste fagstillinger på natt ca. 70 % Navn N. Navnesen Stilling Avdeling Tlf: 63 xx xx xx / xxx xx xxx Foretaksnavn Besøksadr: Stedet, Gatenavnet 99, Sørumsand Postadr: Postboks xx, 1921 Sørumsand Web: foretaksnavn.no Fb: facebook.com/foretaksnavn Signatur u/logo Duciisiment estibus Eum iurias reium dolendit fugias alis am etur aut deniate caborior sinctatur aut venetum et fugiaspicita sumquat emporrum qui dusam, qui accuptati ut qui audanis min perecte dolupta tiandestibus apererum am quae dipsape llibus dolor magniscia si doluptiate rae poriorroriae voluptius, sam ut ute doloriostius rehenduci cor atet, niscil maionse es atquat. Les mer om stillingen på: https://tjenester.nav.no/stillinger/fagstillinger For nærmere opplysninger, kontakt: Trine-Lise Røyert Trobe, Virksomhetsleder, tlf: Vibeke B. M. Smedstad, Enhetsleder, tlf: Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til Ur, quat. Nus ullignientor mi, to blaborror accaerum rem laut aut aut ius, quia autam nis eaquo molorep erroribus, omnis quas quas del ma volupta spernatur aut od quat. Ne core non expliquaes renis eatint, ulpa volorecto culparum nobit omnis as eat a apelent et et volessitati omnis experae. Bus doluptium dolores sequiatur, sunti sandebit arciam exerum laccusd aerferi busae. Name ne veritem experfe rnatur? Illia volorum remperae ditius es explabor magnienti solorum arias ant eum diamus, idisitas volum as adis que et faccae posant autem ventectate si re ipsusdae quatis etur! Duciisiment estibus Eum iurias reium dolendit fugias alis am etur aut deniate caborior sinctatur aut venetum et fugiaspicita sumquat emporrum qui dusam, qui accuptati ut qui audanis min perecte dolupta tiandestibus apererum am quae dipsape llibus dolor magniscia si doluptiate rae poriorroriae voluptius, sam ut ute doloriostius rehenduci cor atet, niscil maionse es atquat. Les mer om stillingen på: https://tjenester.nav.no/stillinger/fagstillinger Med vennlig hilsen Navn N. Navnesen Stilling Avdeling Tlf: 63 xx xx xx / xxx xx xxx Signatur m/logo For nærmere opplysninger, kontakt: Trine-Lise Røyert Trobe, Virksomhetsleder, tlf: Vibeke B. M. Smedstad, Enhetsleder, tlf: Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til Foretaksnavn Besøksadr: Stedet, Gatenavnet 99, Sørumsand Postadr: Postboks xx, 1921 Sørumsand Web: foretaksnavn.no Fb: facebook.com/foretaksnavn Referanse-/stillingsannonse Annonsene følger retningslinje om typografi og ellers de generelle retningslinjene beskrevet i denne designmanualen. Annonsene trykkes i CMYK (4-farger). Annonsene må tilpasses de forskjellige avisenes moduler iht denne malen. Eksemplene over vises i Modul 25B (Aftenposten). All tekst skal skrives i 100 % sort. E-postsignatur Det er valgfritt hvilken signatur som brukes, men det anbefales å bruke e-postsignaturen uten logo. Dette er pga at man bør unngå å ha bildefiler i e-postsignaturer. Profilfonten for digitale flater, Arial, skal brukes i snittene regular og bold. Over vises e-postsignaturen m/u logo. Det er også valgfritt å ha med linker til div. sosiale medier.

21 40 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 41 Plakat Roll-up Plakat 70x50cm Roll-up, eks. 1 Roll-up, eks. 2 den gode kommunen Drivkraften for nytenking & kompetanse på Romerike Plakat 50x70cm Plakater/Roll-ups Her skal generelle retningslinjer beskrevet i denne designmanualen følges Det gjelder logo-, font- og fargebruk. I tillegg plassering av mønster. Utenom dette er det ingen spesifikke retningslinjer for plakater og roll-ups. Plakater Eksemplene på denne siden er i 50x70 format, liggende og stående. Roll-ups Eksemplene på neste side er satt i standardformat for roll-ups.

22 42 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune Sosiale medier Sosiale medier facebook.com twitter.com linkedin.com Facebook/Twitter/Linkedin o.l. På sosiale medier er det meste av lay-out satt av applikasjonen. Det som kan endres av grafikk er profilbildet og timelinebildet. Profilbilde Det er ønskelig at vi fremstår likt og alltid har kommunevåpenet som en del av profilbildet. På bl.a. Facebook og Linkedin står navnet på virksomheten til høyre for profilbildet, derfor behøver man bare kommunevåpenet. På andre medier, som f.eks. Twitter, bør navnet på virksomheten også være en del av profilbildet (se neste side). Timelinebilde Bilder som brukes her skal følge de grunnleggende retningslinjene for foto, beskrevet i denne designmanualen. For å skape egenart skal alle timelinebilder ha mønsteret plassert over bildet. Plasseringen av mønsteret på bildet er valgfritt, men det skal ikke forringe bildets budskap eller egenart. Bildets motiv er også valgfritt, men det bør ha en viss relevans til avsender. 43

23 44 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 45 Bekledning arbeidstøy Bekledning profilerende Logoplassering Logo skal være på alle plagg, med unntak av bukser/shorts. Den bør plasseres på øvre del av plagget og primært på venstre side. Fortrinnsvis skal den plasseres på øvre del av venstre bryst, men er det for mye sømmer/lommer og annet kan den f.eks. plasseres på venstre skulder. På hodeplagg bør logo plasseres foran, midtstilt. Profilerende bekledning til kampanjeformål Her kan mønster brukes alene, men også sammen med logo. Generelle retningslinjer for bruk av logo og mønster følges. Vi anbefaler å bruke hvite t-skjorter. Mønster Mønster med eller uten rose kan bli plassert på nedre del av plagget. Det er valgfritt hvor på nederste del mønsteret skal plasseres. Det er også valgfritt om hvitt eller farget mønster skal brukes. Grunnregelen er at hvis plagget har en farge skal det hvite mønsteret brukes. Er plagget hvitt eller lyst farget følges de generelle retningslinjene for bruk av mønster.

24 46 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 47 Dekor kjøretøy Skilting utendørs Dekor på kjøretøy Ved innkjøp av nye kjøretøy, så skal de være enten hvite eller røde. På eksisterende kjøretøy bør man velge logovariant og mønster som passer kjøretøyets farge og form. Over vises eksempler på hvor logo og mønster skal plasseres. Skilitng utendørs Ved skilting utendørs følges egne regler når det gjelder bruk av logo. Det foreligger ingen retningslinjer til hva slags materiale som skal brukes. Her må det tas hensyn til byggets karakter og arkitektoniske manér. Tidligere i designmanualen er det vist retningslinjer for bruk av logo. De grunnleggende prinsippene for logobruk følges her også, men et unntak er at her kan man bruke logoen uten Sørum kommune i navnetrekket. Lesbarhet og kontrast til bakgrunnen er viktig og derfor bør materialet logoskiltet er laget av sette betingelser for fargevalg på navnetrekket. Her må vi be brukeren om å vise skjønn. Ved usikkerhet bør det tas kontakt med avdeling for kommunikasjon og IKT i Sørum kommune.

25 48 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 49 Diplom og kursbevis Web DIPLOM Tildeles KURSBEVIS for ekstraordinær innsats på Sørum-dagene 2014 Tildeles for gjennomført kurs 2014 Diplom og kursbevis Diplom og kursbevis følger de generelle retningslinjene beskrevet i denne designmanualen. Formatet er satt til A4. Alle fargevariantene av mønsteret kan brukes, som bl.a. vist i eksemplene over. sorum.kommune.no ble de nye nettsidene til Sørum kommune lansert. sorum.kommune.no har fått nytt design og et mer oversiktelig og brukervennlig grensesnitt. Nettsidene er responsive og tilpasses alle flater og fremstår mer tilgjengelige, tydelige og moderne. Museo Sans er typsnittet som blir brukt på nettsidene. Ellers følger den de generelle retningslinjene for digitale flater beskrevet i denne designmanualen. Kravene fra Difi om universell utforming skal alltid følges på digitale flater. sorum.kommune.no

26 50 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 51 Notater Notater

27 Sørum kommune Postboks Sørumsand Telefon sentralbord: Telefaks sentralbord: E-post:

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm.

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm. GRAFISK PROFIL Logo fig. 1 Grofondet-logo består av to elementer, symbolet og navnetrekket. Elementene er spesialtegnet og må aldri endres, opptre hver for seg eller settes sammen på andre måter enn vist

Detaljer

SØRMARKA PROFILVEILEDER

SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA Profilveileder 2 INNHOLD: INTRODUKSJON: Introduksjon: 2 Fargepalett: 3 Fonter trykk: 4 Font skjerm: 5 Logovarianter: 6 Logo generell: 7 Logo vertikal: 8 Logo Negativ: 9

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

Foto: Ørjan B. Iversen. Visuell profil

Foto: Ørjan B. Iversen. Visuell profil Foto: Ørjan B. Iversen 1 Visuell profil Karmøy kommune - visuell profil 2 Innhold Profilelementer Kommunevåpen Proporsjoner 4 Stående versjon 5 Liggende versjon 6 Underordnet avsender 7 Tidslinjen Farger

Detaljer

PR O F IL H Å ND B O K

PR O F IL H Å ND B O K PROFILHÅNDBOK 2 Logo i farger, sort-hvitt og negativ Vi skal bruke logoen vår i all skriftlig kommunikasjon utad. Hovedlogo Hovedlogoen er den vi først og fremst bruker. Den består av logosymbolet (stor

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015 Designmanual: Digital postkasse Versjon Q2 2015 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for Digital postkasse. Den nye visuelle identiteten innebærer

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Kunsten å være tydelig Den visuelle identiteten til LOS Energy består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

SIVA-PARTNER? LA DET VISES!

SIVA-PARTNER? LA DET VISES! SIVA-PARTNER? LA DET VISES! Sivas nettverk av innovasjonsselskaper gjør en betydelig innsats for nyskaping og næringsutvikling i hele landet. Det er viktig at dette blir sett og forstått av et bredt publikum,

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Grafisk profil for Aurskog-Høland kommune April 09 Hvorfor grafisk profil? En gjennomført grafisk profil skaper gjenkjennbarhet og gir inntrykk av seriøsitet.

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Tittel 24 punkt over Oppdatert februar 2014 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer forgå logobruk som kan over flere linjer Kommunikasjonsenheten

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

HOVEDLOGO NEGATIV LOGO

HOVEDLOGO NEGATIV LOGO DESIGNMANUAL 2 3 INNHOLD og forord Logo 4 Logo i sort-versjoner 6 Transparent hvit logo 8 Stående logo 10 Plass rundt logoen 12 Minstemål 14 Ikke bruk logoens elementer alene 15 Filer, mapper, formater

Detaljer

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE Profilhåndbok Vedtatt av Arendal bystyre 25.10.2012 - sak 176/2012 Innhold Innledning Logo Logotype variasjoner Logotype for skilting av bygg Logotype liten variasjoner Logotype liten samspill andre logoer

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Designmanual v

Designmanual v Designmanual v.01 2017 Innhold Introduksjon 3 Logo Logosymbol 4-5 Hovedlogoer 6 Sekundærlogoer 7 Hovedlogoer med slagord 8 Sekundærlogoer med slagord 9 Beskyttet område 10-11 Minstemål 12-13 Sånn, ikke

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Changes everyone. Profilhåndbok for

Changes everyone. Profilhåndbok for Changes everyone Profilhåndbok for Innhold Logo 4 Farger 6 Typografi 8 Logobruk 10 Logg 16 Logo Logo med brune visere. Brukes med svart eller brun skrift. Hovedlogoen er den med brune visere og svart

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1)

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1) Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: 00.00.2015 (Versjon 1) Innholdsfortegnelse 3 Forord 4 Logo Logoen Kommunevåpenet Spesifikasjoner Variant Samspill med logo/enhet Ikke tillatt bruk

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse Designmanual: Digital postkasse Versjon 0.0.10 - Q3 2015 Føringer for bruk av ikon for digital postkasse 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

PROFILHÅNDBOK 2015 1 PROFILHÅNDBOK VISUELL IDENTITET FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 2014

PROFILHÅNDBOK 2015 1 PROFILHÅNDBOK VISUELL IDENTITET FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 2014 PROFILHÅNDBOK 2015 FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 2014 1 Logo FREMSKRITTSPARTIET VER. 01 2014 2 HOVEDLOGO Fremskrittspartiets hovedlogo består av eplet plassert til venstre for ordbildet som Fremskrittspartiet

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Designveileder INNHOLD grunnelementer Logo 3 Rød, sort og negativ versjon 4 Sidestilt og midtstilt versjon 5 Avstand rundt logo 6 7 Plassering av logo

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD PROFILHÅNDBOK TORSO/ PROFIL/ INNHOLD Torso Torso er menneskes overkropp, foruten armer, bein, og hode. Det vil si brystpartiet, ryggen og «magepartiet». Navnet kommer fra italiensk som egentlig betyr av

Detaljer

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder Innhold Logo s. 3 farger s. 7 Visuell profil Vi ønsker å vise oss som en tydelig, fremtidsrettet og miljøvennlig aktør utad. Vårt visuelle uttrykk skal bli lagt merke til, frembringe assosiasjoner til

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 I alle sammenhenger hvor DND opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt til å bygge vår merkevare både internt og eksternt. De visuelle

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon DESIGNMANUAL Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Innledning Funksjonshemmedes fellesorganisasjon trengte et visuelt ansiktsløft for å virke mer profesjonelle og for å skape seg en kjennemerke ute på markedet.

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD DESIGNMANUAL VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD Vi ønsker at Folketrygdfondet skal ha en enhetlig profil. For å oppnå dette er det viktig at alle i organisasjonen samt eksterne samarbeidspartnere følger

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG 1 P R O F I L H Å N D B O K Røyken Historielag V.4.2 14.02.2017 Bjørn Auke Endringslogg: 1. Side 4 og 5 er nye. 2. På sidene 7, 8 og 9 er logobruk på mørk bakgrunn vist. 3. På side 15 er bruken av fonten

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL

Profilhåndbok. Profilhåndbok Kjelsås IL Profilhåndbok Profilhåndbok Kjelsås IL Tinget i Kjelsås Idrettslag vedtok ny logo for klubben i februar 2004. I tillegg til hovedlogoen er det utviklet egne logoer for klubbens forskjellige grupper. Alle

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET 2005 I jubileumsåret 2005 skal disse variantene brukes i all form for markedsføring og profilering av NGF. Versjonene med symbolet øverst, skal i hovedsak brukes, mens versjonene

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

LEVEL. Profilprogram

LEVEL. Profilprogram LEVEL Profilprogram GRAFISK PROFIL Flekkefjord APRIL 2014 OM DETTE DOKUMENTET. Dette dokumentet er en oversikt over den grafiske profilen for LEVEL og gir en enkel veiledning i bruk av logo, partnerlogoer,

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

Profilmanual Bilfører 65+ visuelle identitet. s. 1

Profilmanual Bilfører 65+ visuelle identitet. s. 1 Profilmanual Bilfører 65+ visuelle identitet s. 1 s. 2 Forord Alle prosjekter i Statens vegvesen skal følge etatens visuelle profil. Enhetlig visuell profil gjør oss synlige og forståelige for kunder og

Detaljer

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 INNHOLD Logo - Hovedlogo 3 Logo - Stående 4 Logo - Alternativ 5 Logo - Logo og bakgrunn 6 Logo - Frisoner 7 Profilfarger 8 Teksteksempel - Annonse 10 Grafisk element 11 Visittkort

Detaljer

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Mau profilmanual Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Innholdsfortegnelse Grunnelementer... 3 Logo... 3 Fargepalett... 3 Typografi... 5 Profilfont... 5 Støttefont... 5 Intern

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje Design Manual for Eksempler: Logo + Logotype Grønn Logo + Logotype Brun Logo + Logotype Hvit Logo + Logotype Oransje Jobber for et sunnere liv og miljø Eksempler: Dyrker et sunnere liv og miljø Jobber

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf)

Veiledning. Visuell profil. Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Veiledning Visuell profil Heftet er lagret i Public 360, 10/00241 (pdf) Logo - Profil Norges Bondelag Vår visuelle profil er vår identitet. Den sier noe om hvem vi er. En god visuell profil forsterker

Detaljer

landets mest attraktive nettverk

landets mest attraktive nettverk Visuell profilveilder Næringshagene i Norge landets mest attraktive nettverk 1 ÉN gjenkjennelig identitet på nettverket Næringshagene i Norge og eplesymbolet forsterkes i all vår kommunikasjon Kjære medlemmer

Detaljer

P R O F I L M A N U A L

P R O F I L M A N U A L PROFILMANUAL INNHOLD FORMÅL... S 3 VISJON OG MISJON... S 4 LOGO... S 7 TYPOGRAFI... S 16 FARGER... S 21 FOTO... S 23 GRAFISKE ELEMENTER... S 26 POWERPOINT... S 28 TRYKKSAKER... S 30 ANNONSER... S 34 PRAKTISK

Detaljer