Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Sørum kommunes designmanual"

Transkript

1 Designmanual

2 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være en veileder for hvordan den grafiske profilen skal brukes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer for bruk og diverse løsningseksempler. Den skal kort sagt forenkle hverdagen til alle som jobber med kommunens profil og kommunikasjon. Det er viktig at retningslinjene i designmanualen brukes aktivt og konsekvent for å styrke merkevaren Sørum kommune. En designmanual er til for å tydeliggjøre Sørum kommunes verdier, posisjon og mål. Den skal også bidra til at all informasjon og kommunikasjon fremstår helhetlig, og med Sørum kommune som en tydelig avsender. Designmanualen er basert på kommunikasjonsstrategien og ønsket om å oppfattes som «Drivkraften for nytenking og kompetanse på Romerike». Vi har derfor valgt en grunnsymbolikk som kommuniserer dette, og samtidig er konkret nok til å skape de rette assosiasjonene. Vi har utviklet word-maler for rapporter og offentlige saksdokumenter som skal publiseres på nett. Både maler og øvrige designføringer bygger på DIFIs krav til universell utforming. Vi håper du får glede og nytte av designmanualen, som er utviklet i samarbeid med Siste Skrik Kommunikasjon. Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingen for kommunikasjon og IKT i Sørum kommune:

3 4 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 5 Innhold Innhold Velkommen Sørum kommunes designmanual 3 Kommunevåpen 6 Navnetrekk 7 Logo alternativer 8-9 Logo variasjoner Logo størrelse og plassering 12 Logovarianter størrelse og proposjoner 13 Logo generelle forbud 14 Logo pay-off 15 Logo kommunale foretak og kommunens virksomheter Typografi profilfonter 18 Typografi profilfont offisielle rapporter/dokumenter og elektroniske flater 19 Farger fargelandskap 20 Farger fargepalett 21 Grafisk symbol rose Grafisk mønster Foto Foto med mønster og rose 28 Foto med mønster og rose generelle forbud 29 Brevmal 30 Visittkort 31 Konvolutter Rapportmal 34 Offentlige saksdokumentmal 35 Powerpoint Stillingsannonser 38 E-postsignatur 39 Plakat 40 Roll-up 41 Sosiale medier Bekledning arbeidstøy 44 Bekledning profilerende 45 Dekor kjøretøy 46 Skilting utendørs 47 Diplom og kursbevis 48 Web 49

4 6 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 7 Kommunevåpen Navnetrekk Beskrivelse av kommunevåpen Kommunens våpen er en fembladet rose. Rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudrheimsætten, en av de mest fremtredende og mektigste ætter gjennom middelalderen. Kommunevåpenet er Sørum kommunes offisielle merke utad. Farger kommunevåpen Kommunevåpenet skal primært gjengis med rød rose på gult skjold. Det benyttes sort outline på rosen og skjoldet. Når skjoldet gjengis i sort eller negativt følges retningslinjer beskrevet senere i designmanualen. Eiendoms- og bruksrett Et kommunvåpen har strenge bruksregler og det finnes detaljerte forskrifter for hvordan kommunevåpenet skal brukes: Kommunevåpen har rettslig vern mot uhjemlet bruk, straffelovens 328. Avbildning av kommunens våpen må ikke anvendes på en slik måte at den uriktig gir inntrykk av at den som benytter våpenet innehar noen kommunal funksjon. Våpenet skal kun brukes av kommunenes administrasjon og institusjoner, samt enkeltpersoner i egenskap av kommunal myndighet under utøvelse av kommunale gjøremål. Rådmannen ved rådhusforvalteren fører tilsyn med bruk av kommunens våpen, og påser at reglene overholdes. Navnetrekk Navnet SØRUM KOMMUNE skrives alltid i versaler i typsnittet Walkway, med kerning (avstand mellom bokstavene) på 200. SØRUM skrives med Walkway Black og KOMMUNE skrives med Walkway Bold. Navnetrekket skal alltid stå sammen med kommunevåpenet som beskrevet på de neste sidene. Farger navnetrekk SØRUM settes i sort og KOMMUNE i 70 % sort. Det vises også til Kommunal- og moderniseringsdeprtements retningslinjer og anbefalinger for bruk av kommunevåpen. regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/kommuneinndeling/kommunevapen/ id /

5 8 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 9 Logo Logo alternativer Hovedlogo Logo Sørum kommunes logo består av kommunevåpenet og navnetrekk. Logoen skal brukes i all kommunikasjon utad. Logoen består av kommunevåpenet sammen med navnetrekket. Logoen finnes i tre versjoner som vist på denne og neste side. Ingen andre sammensetninger eller proposjoner skal benyttes. Størrelsesforholdet mellom våpen og navnetrekk skal alltid være konstant. SK_logo er navnet på hovedlogoen der kommunevåpenet er midstilt over navntrekket, som vist øverst. SK_logo_SORT Denne versjonen brukes kun i trykksaker hvor eneste farge er sort, f.eks på enkelte annonser, faksark. Logoen kan også settes i sølv/børstet stål o.l. som f.eks. på utendørs skilting (s. 47). SK_logo_NEG Denne versjonen er laget for bruk på mørk farget og sort bakgrunn. Navnetrekket skal aldri brukes alene, derimot kan logosymbolet om nødvendig brukes som et frittstående element For å ivareta logoens tydelighet bør logoen hovedsakelig brukes på hvit eller lys bakgrunn, som gir god kontrast til navnetrekket. I tillegg finnes logoen i sort og negativ for andre bruksområder. Varianter av logo Det er laget tre varianter av logoen; SK_logo (hovedlogo), SK_logo2 og SK_logo3.

6 10 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 11 Logo variasjoner Logo variasjoner Logo på farget- /bildebakgrunn Logoen kan plasseres på farget bakgrunn og bilder. Primært skal logoen med negativt navnetrekk brukes, men på lys bakgrunn kan den positive logoen brukes, så fremt en god kontrast opprettholdes. Det må utvises skjønn når logoen skal brukes på farget- og bildebakgrunn. Forbud Her vises eksempler på feil bruk av logo på farget- og bildebakgrunn, der kontrast til bakgrunnen og lesbarhet er for dårlig. Det er viktig at god kontrast til bakgrunnen og god lesbarhet ivaretas.

7 12 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 13 Logo størrelse og plassering Logovarianter størrelse og proposjoner Vanlig størrelse. A4 og større. 8,8mm 13,75pt Avstand mellom kommunevåpen og navnetrekk = høyden på O. Minste tillatte størrelse. Mindre enn A4. 13,75pt 9,8pt Avstand mellom navnetrekk og pay-off = høyden på O. Våpenbredde 13,75pt 11pt Avstand mellom navnetrekk og avdeling = høyden på O. 13,75pt Størrelse For å sikre gjenkjenning og skape et ryddig uttrykk har logoen faste størrelser. Størrelse på logo måles ift bredde på kommunevåpenet.på formater opp til A4 brukes minste tillatte størrelse; 5,5mm. På formater fra og med A4 brukes vanlig størrelse; 8,8mm. På formater større en A3 tilpasses logo ift. formatet. Spørsmål rettes til avdeling for kommunikasjon og IKT i Sørum kommune. Størrelser og proposjoner Eksempelene ovenfor viser diverse størrelsesforhold og avstander, vist på de forskjellige logovariantene i vanlig størrelse (se forrige side). Alle elementer i logovariantene skal alltid skaleres proporsjonalt. Plass rundt logo For at logoen skal komme godt frem, er det fastlagt en minsteavstand til andre elementer, som f.eks. bilder, tekst, formatkant etc. Det gjøres et unntak når logo står sammen med Pay-off (se s. 15)

8 14 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 15 Logo generelle forbud Logo pay-off Generelle forbud Det er ikke lov å endre farge, størrelser, plassering og proporsjoner på logoen. Beskrivelse Logo m/pay-off skal følge de samme retningslinjene beskrevet for hovedlogoen i denne designmanualen. Pay-off Pay-off skal skrives med Walkway Bold, med kerning 100. Størrelse på skrift er beskrevet på s. 13 Bruksområder Logo med pay-off skal primært brukes i kampanjesammenheng. Det være seg på plakater, roll-ups, messestands o.l. Denne logovarianten følger ellers de samme retningslinjene som hovedlogoen, beskrevet tidligere i designmanualen.

9 16 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 17 Logo kommunale foretak og kommunens virksomheter Innhold Logo kommunale foretak og kommunens virksomheter Beskrivelse Logo til alle kommunale foretak og kommunens virkshomheter skal følge de samme retningslinjene beskrevet for hovedlogoen i denne designmanualen. Navntrekk Navnet på foretaket/virkshomheten skal følge retningslinjene beskrevet tidligere i denne designmanualen. Kategorinavnet (f.eks. BIBLIOTEK, SKOLE, BARNEHAGE) skal skrives med Walkway Bold, med kerning 100. Størrelse på skrift er beskrevet på s. 13 Beskrivelse Logo til alle virksomheter/administrative avdelinger skal følge de samme retningslinjene beskrevet for hovedlogoen i denne designmanualen. Navntrekk Navnet på virksomheter/administrative avdelinger skal følge retningslinjer beskrevet tidligere i denne designmanualen. Navnet på virksomheter/administrative avdelinger (f.eks. PLAN, NÆRING OG KULTUR) skal skrives med Walkway Bold, med kerning 75. Størrelse på skrift er beskrevet på s. 13

10 18 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 19 Typografi profilfonter Typografi profilfont offisielle rapporter/dokumenter og elektroniske flater Museo Sans 300 Times New Roman Arial Museo Sans 300 Italic Times New Roman Italic Arial Italic Museo Sans 500 Times New Roman Bold Arial Bold Museo Sans 500 Italic Times New Roman Bold Italic Arial Bold Italic Museo Sans 700 Museo Sans 700 Italic Profilfonter trykte flater og web God typografi bidrar til å gjøre budskapet lettere tilgjengelig for leseren. Mueso Sans, designet av Jos Buivenga, er profilfonten til Sørum Kommune. I tillegg er Times New Roman valgt til brødtekst og større tekstmengder. Museo Sans og Times New Roman skal brukes i alt kampanjemateriell der Sørum kommune er avsender. Eksempler på dette kan være fortrykte postale elementer, messemateriell, plakater, flyere, stillingsannonser, kursbevis/diplomer o.l. Offentlige dokumenter og digitale flater Arial skal brukes som font på alle offentlige dokumenter og digitale flater. De fleste rapporter og offentlige dokumenter publiseres som oftest digitalt og anses som standard publiseringsformat. Her må kravene til universell utforming hensyntas. Offentlige rapporte og dokumenter Alle offentlige rapporter og dokumenter som lages av saksbehandlere skal alltid bruke Arial som font. Dette er beskrevet senere i designmanualen (s. 34). Unntakene er på alle offentlige rapporter, saksdokumenter, enkelte digitale flater o.l. Her skal Arial brukes (se neste side). I tillegg skal Museo Sans også brukes på sorum.kommune.no. Museo Sans Museo Sans kan lastes ned gratis fra Adobe Typekit med en gyldig Adobe ID.

11 20 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 21 Farger fargelandskap Farger fargepalett 100 % 10 % Assosiasjoner: PMS 485 C CMYK 1/95/93/1 RGB 227/35/29 HEX #E3231D PMS 716 C CMYK 1/62/99/0 RGB 237/119/0 HEX #ED7700 PMS 123 C CMYK 0/25/88/0 RGB 255/198/39 HEX #FFC627 Varme Lidenskap Kjærlighet Temperament Liv Vitalitet Overlevelse Kraft Entusiasme Kreativitet Vitalitet Oppriktighet Forandring Solvarme Nysgjerrighet PMS 370 C CMYK 66/25/100/9 RGB 100/139/26 HEX #648B1A PMS 342 C CMYK 89/34/78/27 RGB 0/101/71 HEX # Natur Vekst Balanse Orden Evnen til å takle forandringer Sunne relasjoner Farger Farger er vesentlige for profilen til Sørum kommune. Det er alltid en utfordring å gjengi farger ensartet. Fargeinntrykket er avhengig av underlaget fargen gjengis på, hvordan fargen fremkommer og gjennom forskjellige trykkmetoder som lakk, folier, akryl, neon e.l. I tillegg påvirkes fargeopplevelser av lysforhold og kunstige lyskilder. Til tross for bruken av internasjonale fargekontrollsystemer, er harmoniske fargegjengivelser blant profilprogrammets største utfordringer. Det må derfor legges stor vekt på korrekt fargegjengivelse i alle produksjonsledd. Det er utviklet et sett med åtte profilfarger som skal være med på å beskrive Sørum kommunes verdier, visjoner og egenskaper. Fargevariasjoner og sammensetninger Profilfargene kan brukes på en graderingsskala fra %. Alle profilfargene kan brukes alene eller i kombinasjon. Her bør det utøves skjønn. Fargevalget bør ha en relevans ift. budskapet. Øverst på siden er det satt opp et fargekart med beskrivelse av hvilken betydning hver av fargene kan symbolisere/assosieres med. Fargprofiler Det er tatt utgangspunkt i disse fargeprofilene: RGB: srgb IEC CMYK: Coated FOGRA39 (ISO :2004) PMS 285 C CMYK 85/53/0/0 RGB 0/112/205 HEX #0070CD PMS 2995 C CMYK 74/14/0/0 RGB 0/167/225 HEX #00A7E1 PMS 221 C CMYK 27/99/40/26 RGB 152/21/75 HEX #98154B Himmel Inspirasjon Spiritualitet Beroligende Sannhet Moderasjon Psykisk styrke Ungdommelighet Kommunikasjon Beskyttelse Helse Selvtillit Styrke Mysterier Hensikt Fri vilje Manifistering

12 22 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 23 Grafisk symbol rose Grafisk symbol rose Mønster og rose Det er utviklet et mønster som skal brukes som et grafisk tilleggselement på de fleste kommersielle og profilerende flater. Mønsteret er sirkler satt sammen i et system. Eksternt symboliserer sirklene Sørum kommune bestående av menneskene som bor der (demografi), topografi og geografi, næring og boliger osv. Internt symboliserer sirklene virksomheter som samhandler på tvers og tilsammen danner en rose. I midten av disse sirklene oppstår det en rose, som er en mer dynamisk, moderne og tilgjengelig versjon av Sudrheimsrosen. Mønster og rose kan brukes sammen eller hver for seg. Disse er utviklet for å tilegne den visuelle profilen til Sørum kommune en egenart og dynamikk. Mønster og rose underbygger ønsket posisjon; Drivkraften for kompetanse og nytenkning. På de neste sidene blir mønsteret og rosen vist i forskjellige farger og kombinasjoner.

13 24 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 25 Grafisk mønster Grafisk mønster «Mønster_midt-u-rose» «Mønster_midt-m-rose» «Mønster_hjørne-u-rose» «Mønster_hjørne-m-rose» «Mønster_midt-u-rose_NEG» «Mønster_midt-m-rose_NEG» «Mønster_hjørne-u-rose_NEG» «Mønster_hjørne-m-rose_NEG» Bruksmåter og -varianter Mønsteret kan brukes på forskjellige måter i sin helhet eller som detalj. Mønsteret kan brukes alene eller sammen med rosen. «Rose_alle-farger» Mønsteret kan brukes i Sørum kommunes profilfarger, på hvite og lyse bakgrunner, eller i negativt på farge- og bildebakgrunner. Det er også laget en alternativ variant av mønsteret. Denne varianten passer godt til å brukes i hjørner av formatet. (På neste side vises noen varianter av mønsteret og rosen). Plassering Plassering av mønsteret bør primært være på nedre del av formatet. Her finnes det unntak, men mønsteret skal ikke være i veien for budskapet. Mønsteret vises brukt i forskjellige sammenhenger senere i denne designmanualen. På s vises noen eksempler på bruk og generelle forbud av mønsteret og rose.

14 26 Designmanual for Sørum kommune Foto Designmanual for Sørum kommune Foto Bildemotiv Bildene bør være relevante til materiellets tema/innhold. De behøver nødvendigvis ikke å kommunisere sakens innhold direkte, men være relevant/ha en relasjon til innholdet. Det er valgfritt om det skal være mennesker, natur, bygninger o.l. i bildene, så lenge de er med på å kommunisere oss på en positiv og fordelaktig måte. Er det mennesker på bildet, skal regler om personvern følges.* Bildene kan også være av abstrakt art. Bildestil og kvalitet Bildene skal ha være tidsriktige med et moderne snitt. Bildene bør ha rene og klare farger og god dybeskarphet. Detaljbilder kan godt ha en ufokusert bakgrunn. Det foreligger ingen retningslinjer ift om bildene skal kvadratiske, høyde- eller breddeformat. For å skape egenart og unikhet bør alle bilder ha et rødt element i seg. Det røde elementet kan være en del av hovedfokuset, men ikke nødvendigvis. Dette for å forsterke Sørum kommunes ansikt utad og det etterlatte inntrykket. Lokasjon Alle bilder skal fortrinnsvis ha motiv fra Sørum kommune. Bildenes hovedfunksjon skal være å gi et positivt bilde av oss og reflektere våre verdier. Blir bildene tatt innendørs bør det stilles visse krav til lyssetting helst ikke hard blitz og slagskygger og ikke for sterke kontraster mellom lyst og mørkt. Fotografen bør ha en tilknytning til/bo i Sørum kommune. (Alle bildene vist på denne og neste side er skissebilder og skal ikke brukes noe annet sted enn i denne designmanualen). Etterlatt inntrykk. Bildenen skal forsterke vår identitet og kommunikasjonen visuelt. Man skal tenke på oss som en moderne og nytenkende kommune. Bildene skal reflektere våre verdier og med sentralverdien som den viktigste den gode kommunen! Kjøpebilder Hvis det er vanskelig å gjennomføre eget fotoopptak kan kjøpebilder også benyttes. Her må/bør det utvises skjønn når det skal velges bilder. Disse bildene bør imøtekomme flere av betingelsene nevnt ovenfor. Bildene skal helst se ut som de er tatt i Norge (Sørum og omegn). Er det mennesker i bildet bør det se ut som de bor i Norge, mtp klesstil, omgivelser og væremåte. * Personvern: Bilder på internett: 27

15 28 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 29 Foto med mønster og rose Foto med mønster og rose generelle forbud Eksempeler på bruk Over vises eksempler på bruk av mønster og rose på bilder/farget bakgrunn. Mønsteret skal brukes bare en gang per flate. Det skal plasseres slik at det ikke er i veien for evt. budskap i bilde eller bakgrunn. Mønster_midt skal fortrinnsvis midtstilles mens Mønster_hjørne skal settes i et hjørne. Generelle forbud Over vises eksempler på feil bruk av mønster og rose på bilder/farget bakgrunn. Mønsteret skal ikke brukes mer enn en gang per flate. Farget mønster skal ikke brukes på farget bakgrunn.

16 30 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 31 Brevmal Visittkort 85mm Siste Skrik Kommunikasjon Postboks5343, Majorstua 0304 Oslo Dato Vår Ref. 14/ Saksbehandler Petter Danielsen Deres Ref. Christian I. Wangberg Hovedtittel Eque enia videbis ut ullitat endellorem fuga. Um quo ium recae. Nequiat atist, quatur sitiundigent idus, cuscil id moditas sed et quo con cuptaturent. Aquas dit millabo. Dam, quide nus endis aute et prat fugia corae. Officab orestiate dereseque ratiundem ducia volupis moditis moluptiorit est re vel et et enihilit alit, arum sectem sit ommodio officit iaeprovite volorias volor apid qui quidebi tatempo riscid ut aut elluptas de rest pe se peroviti id quibusa nus aut voloritatur, te nobisqu atibus, ut omnis essum que optatibus, ut et volorrovidi corum, abor rendigendit illab inctur sum aut velis expernam explaut ut laborro imint. Ut labor mossequo dis eum delique num consequibero expe perum quaspellor aut aut resecuptas aborio. Endaecum reriatemqui re explaud iciissitati tem sime velentibusam nonsed Siste maxima Skrik Kommunikasjon culpariorit quatqui aboressunt esecta qui nimust venimpo rerovit am et, iminullab ilitasp Postboks5343, erferrum Majorstua quia derepro ommolorum Oslo Libusaped molorep eribus coreprore, ut eosae nia qui voluptiore quaspero doluptatur! Undertittel Konsequae vernatem susame volupti unt mil incimus doloreserio. Erum et as veni reiciur, et omnia Dato Vår Ref. vellamusam excerumenim nullaccabore vendunt otatquam eicipsam qui as dolorrum et eatur? Qui 14/ volupta eceperuntus asperrovitat fugit et aut assim hilia sunt rat quaereror asit vendus aliquas autesen isquat maxim fuga. Et laboriosam facessim andaerferci as et ea nem ressenihitas pellatur, etur, ab illorem et faceper rumenet officipsusa quisitistrum quo doles vellam andella volut mos alis ipsus modipienit, quibus. Hovedtittel Saksbehandler Petter Danielsen Deres Ref. Christian I. Wangberg Idus dianditio. Nem quae mil in num faceatur? Magnihit et il iumeni sundae. Orum facerum rehenis dem. Ut re modipit qui unt ant vendam, quiam sint facestibusam quaecab oremquodis vidit Eque enia videbis ut ullitat endellorem fuga. Um quo ium recae. Nequiat atist, quatur sitiundigent idus, cuscil id moditas sed et quo con cuptaturent. ari aut que sit, sequi nonseque excest, aut duntusae. Nempos moluptiis moluptas exersperum nonem facculpa cusaeru pissitium ipiciamus, quidelicatus molorenemqui quis acerum ab ium eiciat. Aquas dit millabo. Dam, quide nus endis aute et prat fugia corae. Officab orestiate dereseque ratiundem ducia volupis moditis moluptiorit est re vel et et enihilit alit, arum sectem sit ommodio officit iaeprovite volorias volor apid qui quidebi tatempo riscid ut aut elluptas de rest pe se peroviti id quibusa nus aut voloritatur, te nobisqu atibus, ut omnis essum que optatibus, ut et volorrovidi corum, abor rendigendit illab inctur sum aut velis expernam explaut ut laborro imint. 50mm Navn Navnesen Tittel Tlf: / E-post: Besøksadr: Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand Postadr: Postboks 113, 1921 Sørumsand Museo Sans 300 Museo Sans 500 Besøksadr: Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand Postadr: Postboks 113, 1921 Sørumsand Elektronisk brevmal Det er utviklet en brevmal i Word. Denne malen er satt i profilfonten for digitale flater, Arial. All informasjon skal fremtre enkelt og logisk, slik at mottaker raskt kan se hva brevet omhandler og hvem det kommer fra. Tlf: Faks: E-post: Ut labor mossequo dis eum delique num consequibero expe perum quaspellor aut aut resecuptas Organisasjonsnr: aborio. Endaecum reriatemqui re explaud iciissitati tem sime velentibusam nonsed maxima culpariorit quatqui aboressunt esecta qui nimust venimpo rerovit am et, iminullab ilitasp erferrum quia derepro ommolorum. Libusaped molorep eribus coreprore, ut eosae nia qui voluptiore quaspero doluptatur! Undertittel Konsequae vernatem susame volupti unt mil incimus doloreserio. Erum et as veni reiciur, et omnia vellamusam excerumenim nullaccabore vendunt otatquam eicipsam qui as dolorrum et eatur? Qui volupta eceperuntus asperrovitat fugit et aut assim hilia sunt rat quaereror asit vendus aliquas autesen isquat maxim fuga. Et laboriosam facessim andaerferci as et ea nem ressenihitas pellatur, etur, ab illorem et faceper rumenet officipsusa quisitistrum quo doles vellam andella volut mos alis ipsus modipienit, quibus. Idus dianditio. Nem quae mil in num faceatur? Magnihit et il iumeni sundae. Orum facerum rehenis dem. Ut re modipit qui unt ant vendam, quiam sint facestibusam quaecab oremquodis vidit ari aut que sit, sequi nonseque excest, aut duntusae. Nempos moluptiis moluptas exersperum nonem facculpa cusaeru pissitium ipiciamus, quidelicatus molorenemqui quis acerum ab ium eiciat. Liggende visittkort Visittkortet er tosidig og liggende. Visittkort trykkes på 350g, ubestrøket papir. På denne siden vises også førstesiden av et brev fra en underliggende virksomhet i Sørum kommune. Besøksadr: Rådhuset, Kuskerudvegen 11, Sørumsand Postadr: Postboks 113, 1921 Sørumsand Tlf: Faks: E-post: Organisasjonsnr: For våre virksomheter følges retningslinjene for bruk av logo, som vist på s. 17 Malene finnes tilgjengelig i kommunens saks- og arkivsystem

17 32 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 33 Konvolutter Konvolutter E65 m/u vindu C4 u/vindu Postboks 113, 1921 Sørumsand Postboks 113, 1921 Sørumsand Postboks 113, 1921 Sørumsand C5 u/vindu Postboks 113, 1921 Sørumsand Tre forskjellige formater Konvolutter kommer i tre forskjellige størrelser; E65 m/u vindu, C5 og C4 u/vindu. Konvoluttene brukes av diverse foretak og offentlige virksomheter, i tillegg til Sørum kommune selv. De skal ha et formelt uttrykk og er derfor ikke dekorert med mønster eller rose. Alle konvolutter blir fortrykt. Logo og avsenderadresse midtstilles på konvoluttens framside. Avstand fra kommunevåpen til ytterkant av formatet er 10mm og er likt for alle konvolutttene.

18 34 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 35 Rapportmal Offentlige saksdokumentmal Sørum_Kommune_Rapportmal_rød.dotx Sørum_Kommune_Offentlig_saksdokument.dotx Sørum_Kommune_Rapportmal_halvbilde.dotx Sørum_Kommune_Rapportmal.dotx Side 1 Side 2 Rapport Det er utviklet en rapport-mal i Word. Denne malen er satt i profilfonten for digitale flater, Arial. Det er laget ti maler med forskjellige forsider og tittelfarger. Over vises tre varianter. Valg av mal baseres på hva rapporten skal inneholde. Forsidebilde/hovedfarge bør altså være relevant til innholdet og budskapet i rapporten. Det er ikke lov å bruke andre fonter, oppsett eller farger enn det som er angitt i malen. Malene finnes tilgjengelig på alle maskiner. Offentlige saksdokumenter Det er utviklet en mal i Word for offentlige saksdokumenter. Denne malen er satt i profilfonten for digitale flater, Arial. Det er ikke lov å bruke andre fonter, oppsett eller farger enn det som er angitt i malen. Siden offentlige saksdoumenter produserers primært for skjerm bør Arial brukes gjennomgående. For å opprettholde god lesbarhet og at Universell utforming hensyntas, skal følgende retningslinjer følges: all tekst skal stå i Arial linjeavstanden være på 1,15li minstestørrelse på skrift være 12pt all tekst være sort på hvit bakgrunn Malene finnes tilgjengelig i kommunens saks- og arkivsystem.

19 36 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 37 Powerpoint Powerpoint Sørum_mal_NY_4-3.potx Sørum_mal_NY_16-9.potx PowerPoint-mal Det er laget syv forskjellige forsider i malen. I tillegg til de andre generelle malsidene, med ulike oppsett, er det også laget fire forskjellige pausesider og en avslutningsside. Malen kommer i to formater; 4:3 og 16:9 Oppsett Powerpoint-malen er satt i profilfonten for digitale flater, Arial, i snittene Regular og Bold. Det er ikke lov å bruke andre fonter, oppsett eller farger enn det som er angitt i powerpoint- malen. Malen finnes tilgjengelig på alle maskiner.

20 38 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 39 Stillingsannonser E-postsignatur Modul 25B, eks. 1 Med vennlig hilsen Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog- Høland og Skedsmo. I dag bor det mennesker i Sørum. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Sørum kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 1000 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen. Nå skal vi styrke laget og er på jakt etter nye medarbeidere. Fagstillinger (Ref.nr: 3772) Sørum sykehjem, faste fagstillinger på natt ca. 70 % Ur, quat. Nus ullignientor mi, to blaborror accaerum rem laut aut aut ius, quia autam nis eaquo molorep erroribus, omnis quas quas del ma volupta spernatur aut od quat. Ne core non expliquaes renis eatint, ulpa volorecto culparum nobit omnis as eat a apelent et et volessitati omnis experae. Bus doluptium dolores sequiatur, sunti sandebit arciam exerum laccusd aerferi busae. Name ne veritem experfe rnatur? Illia volorum remperae ditius es explabor magnienti solorum arias ant eum diamus, idisitas volum as adis que et faccae posant autem ventectate si re ipsusdae quatis etur! Modul 25B, eks. 2 Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog- Høland og Skedsmo. I dag bor det mennesker i Sørum. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Sørum kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 1000 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen. Nå skal vi styrke laget og er på jakt etter nye medarbeidere. Fagstillinger (Ref.nr: 3772) Sørum sykehjem, faste fagstillinger på natt ca. 70 % Navn N. Navnesen Stilling Avdeling Tlf: 63 xx xx xx / xxx xx xxx Foretaksnavn Besøksadr: Stedet, Gatenavnet 99, Sørumsand Postadr: Postboks xx, 1921 Sørumsand Web: foretaksnavn.no Fb: facebook.com/foretaksnavn Signatur u/logo Duciisiment estibus Eum iurias reium dolendit fugias alis am etur aut deniate caborior sinctatur aut venetum et fugiaspicita sumquat emporrum qui dusam, qui accuptati ut qui audanis min perecte dolupta tiandestibus apererum am quae dipsape llibus dolor magniscia si doluptiate rae poriorroriae voluptius, sam ut ute doloriostius rehenduci cor atet, niscil maionse es atquat. Les mer om stillingen på: https://tjenester.nav.no/stillinger/fagstillinger For nærmere opplysninger, kontakt: Trine-Lise Røyert Trobe, Virksomhetsleder, tlf: Vibeke B. M. Smedstad, Enhetsleder, tlf: Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til Ur, quat. Nus ullignientor mi, to blaborror accaerum rem laut aut aut ius, quia autam nis eaquo molorep erroribus, omnis quas quas del ma volupta spernatur aut od quat. Ne core non expliquaes renis eatint, ulpa volorecto culparum nobit omnis as eat a apelent et et volessitati omnis experae. Bus doluptium dolores sequiatur, sunti sandebit arciam exerum laccusd aerferi busae. Name ne veritem experfe rnatur? Illia volorum remperae ditius es explabor magnienti solorum arias ant eum diamus, idisitas volum as adis que et faccae posant autem ventectate si re ipsusdae quatis etur! Duciisiment estibus Eum iurias reium dolendit fugias alis am etur aut deniate caborior sinctatur aut venetum et fugiaspicita sumquat emporrum qui dusam, qui accuptati ut qui audanis min perecte dolupta tiandestibus apererum am quae dipsape llibus dolor magniscia si doluptiate rae poriorroriae voluptius, sam ut ute doloriostius rehenduci cor atet, niscil maionse es atquat. Les mer om stillingen på: https://tjenester.nav.no/stillinger/fagstillinger Med vennlig hilsen Navn N. Navnesen Stilling Avdeling Tlf: 63 xx xx xx / xxx xx xxx Signatur m/logo For nærmere opplysninger, kontakt: Trine-Lise Røyert Trobe, Virksomhetsleder, tlf: Vibeke B. M. Smedstad, Enhetsleder, tlf: Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til Foretaksnavn Besøksadr: Stedet, Gatenavnet 99, Sørumsand Postadr: Postboks xx, 1921 Sørumsand Web: foretaksnavn.no Fb: facebook.com/foretaksnavn Referanse-/stillingsannonse Annonsene følger retningslinje om typografi og ellers de generelle retningslinjene beskrevet i denne designmanualen. Annonsene trykkes i CMYK (4-farger). Annonsene må tilpasses de forskjellige avisenes moduler iht denne malen. Eksemplene over vises i Modul 25B (Aftenposten). All tekst skal skrives i 100 % sort. E-postsignatur Det er valgfritt hvilken signatur som brukes, men det anbefales å bruke e-postsignaturen uten logo. Dette er pga at man bør unngå å ha bildefiler i e-postsignaturer. Profilfonten for digitale flater, Arial, skal brukes i snittene regular og bold. Over vises e-postsignaturen m/u logo. Det er også valgfritt å ha med linker til div. sosiale medier.

21 40 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 41 Plakat Roll-up Plakat 70x50cm Roll-up, eks. 1 Roll-up, eks. 2 den gode kommunen Drivkraften for nytenking & kompetanse på Romerike Plakat 50x70cm Plakater/Roll-ups Her skal generelle retningslinjer beskrevet i denne designmanualen følges Det gjelder logo-, font- og fargebruk. I tillegg plassering av mønster. Utenom dette er det ingen spesifikke retningslinjer for plakater og roll-ups. Plakater Eksemplene på denne siden er i 50x70 format, liggende og stående. Roll-ups Eksemplene på neste side er satt i standardformat for roll-ups.

22 42 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune Sosiale medier Sosiale medier facebook.com twitter.com linkedin.com Facebook/Twitter/Linkedin o.l. På sosiale medier er det meste av lay-out satt av applikasjonen. Det som kan endres av grafikk er profilbildet og timelinebildet. Profilbilde Det er ønskelig at vi fremstår likt og alltid har kommunevåpenet som en del av profilbildet. På bl.a. Facebook og Linkedin står navnet på virksomheten til høyre for profilbildet, derfor behøver man bare kommunevåpenet. På andre medier, som f.eks. Twitter, bør navnet på virksomheten også være en del av profilbildet (se neste side). Timelinebilde Bilder som brukes her skal følge de grunnleggende retningslinjene for foto, beskrevet i denne designmanualen. For å skape egenart skal alle timelinebilder ha mønsteret plassert over bildet. Plasseringen av mønsteret på bildet er valgfritt, men det skal ikke forringe bildets budskap eller egenart. Bildets motiv er også valgfritt, men det bør ha en viss relevans til avsender. 43

23 44 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 45 Bekledning arbeidstøy Bekledning profilerende Logoplassering Logo skal være på alle plagg, med unntak av bukser/shorts. Den bør plasseres på øvre del av plagget og primært på venstre side. Fortrinnsvis skal den plasseres på øvre del av venstre bryst, men er det for mye sømmer/lommer og annet kan den f.eks. plasseres på venstre skulder. På hodeplagg bør logo plasseres foran, midtstilt. Profilerende bekledning til kampanjeformål Her kan mønster brukes alene, men også sammen med logo. Generelle retningslinjer for bruk av logo og mønster følges. Vi anbefaler å bruke hvite t-skjorter. Mønster Mønster med eller uten rose kan bli plassert på nedre del av plagget. Det er valgfritt hvor på nederste del mønsteret skal plasseres. Det er også valgfritt om hvitt eller farget mønster skal brukes. Grunnregelen er at hvis plagget har en farge skal det hvite mønsteret brukes. Er plagget hvitt eller lyst farget følges de generelle retningslinjene for bruk av mønster.

24 46 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 47 Dekor kjøretøy Skilting utendørs Dekor på kjøretøy Ved innkjøp av nye kjøretøy, så skal de være enten hvite eller røde. På eksisterende kjøretøy bør man velge logovariant og mønster som passer kjøretøyets farge og form. Over vises eksempler på hvor logo og mønster skal plasseres. Skilitng utendørs Ved skilting utendørs følges egne regler når det gjelder bruk av logo. Det foreligger ingen retningslinjer til hva slags materiale som skal brukes. Her må det tas hensyn til byggets karakter og arkitektoniske manér. Tidligere i designmanualen er det vist retningslinjer for bruk av logo. De grunnleggende prinsippene for logobruk følges her også, men et unntak er at her kan man bruke logoen uten Sørum kommune i navnetrekket. Lesbarhet og kontrast til bakgrunnen er viktig og derfor bør materialet logoskiltet er laget av sette betingelser for fargevalg på navnetrekket. Her må vi be brukeren om å vise skjønn. Ved usikkerhet bør det tas kontakt med avdeling for kommunikasjon og IKT i Sørum kommune.

25 48 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 49 Diplom og kursbevis Web DIPLOM Tildeles KURSBEVIS for ekstraordinær innsats på Sørum-dagene 2014 Tildeles for gjennomført kurs 2014 Diplom og kursbevis Diplom og kursbevis følger de generelle retningslinjene beskrevet i denne designmanualen. Formatet er satt til A4. Alle fargevariantene av mønsteret kan brukes, som bl.a. vist i eksemplene over. sorum.kommune.no ble de nye nettsidene til Sørum kommune lansert. sorum.kommune.no har fått nytt design og et mer oversiktelig og brukervennlig grensesnitt. Nettsidene er responsive og tilpasses alle flater og fremstår mer tilgjengelige, tydelige og moderne. Museo Sans er typsnittet som blir brukt på nettsidene. Ellers følger den de generelle retningslinjene for digitale flater beskrevet i denne designmanualen. Kravene fra Difi om universell utforming skal alltid følges på digitale flater. sorum.kommune.no

26 50 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 51 Notater Notater

27 Sørum kommune Postboks Sørumsand Telefon sentralbord: Telefaks sentralbord: E-post:

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder.... 6 Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget Nora Ruud Gulbrandsen Mediegrafikerfaget Innhold Kontraster 5 Hva er en kontrast? 8 Hvor finnes kontraster? 10 Viktig om kontraster 12 Mediegrafikerfaget 37 Mediegrafiker 38 Komposisjonsprinsippene 40

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

profilmanual nord-troms regionråd

profilmanual nord-troms regionråd PRODUKTLØFTET profilmanual nord-troms regionråd LOGO BILDER FARGER TYPOGRAFI POSTALIA PROFILEN I BRUK PRODUKTLØFTET DER KONTRASTER FORMER FOLK Tanken bak «Der kontraster former folk» er å fokusere sterkt

Detaljer

HABBERSTAD DESIGN MANUAL

HABBERSTAD DESIGN MANUAL HABBERSTAD DESIGN MANUAL INNHOLD 9. LOGO 27. Mapper 24. Konvulutter 2 OM HABBERSTAD Habberstad AS er et norsk rådgivnings- og rekrutteringsfirma. Vi er frittstående, og har ingen bindinger til andre leverandører

Detaljer

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE

Profilhåndbok ARENDAL KOMMUNE Profilhåndbok Vedtatt av Arendal bystyre 25.10.2012 - sak 176/2012 Innhold Innledning Logo Logotype variasjoner Logotype for skilting av bygg Logotype liten variasjoner Logotype liten samspill andre logoer

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 31.05.2011 Håndbok, utgave 4.0 FORORD ETT FORSVAR ÉN PROFIL Forsvarets overgang fra å være et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar

Detaljer

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK hrs. PROFILHÅNDBOK 1 INNLEDNING 2 ORIGINALER Alle originaler forefinnes hos profilansvarlig HRS KONTAKT Spørsmål kan rettes til profilansvarlig i HRS, Trond Munkvold eller til Chili Harstad AS ved Roland

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Designveileder INNHOLD grunnelementer Logo 3 Rød, sort og negativ versjon 4 Sidestilt og midtstilt versjon 5 Avstand rundt logo 6 7 Plassering av logo

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Visuell identitet PROFILHÅNDBOK VERSJON 15. 01. 2015 VED UTSKRIFT ANBEFALES FORMAT A3

Visuell identitet PROFILHÅNDBOK VERSJON 15. 01. 2015 VED UTSKRIFT ANBEFALES FORMAT A3 Visuell identitet PROFILHÅNDBOK VERSJON 15. 01. 2015 Anno museum Visuell identitet, profilhåndbok Innhold Side 2 VISUELL IDENTITET Alle spørsmål vedrørende denne håndboken og visuell identitet kan rettes

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer