PROGRAM. (Foreløpig program. Det tas forbehold om mindre endringer) De XX. Nevrodager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM. (Foreløpig program. Det tas forbehold om mindre endringer) De XX. Nevrodager"

Transkript

1 PROGRAM (Foreløpig program. Det tas forbehold om mindre endringer) De XX. Nevrodager Oslo November 2007 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 Arr: Norsk nevrologisk forening

2 Vel møtt til de XX. Nevrodager 2007 Styret i Norsk nevrologisk forening ønsker med dette velkommen til de XX. Nevrodager. Vi har altså et minijubileum i år. I løpet av disse 20 årene har Nevrodagene blitt et sentrum for faglig utveksling og et nasjonalt nevrologisk samlingspunkt. Nevrodagene er et levende arrangement med innlegg av faglig høy kvalitet, og det er også en benign arena for unge nevrologers debut på talerstolen. Som alltid er Nevrodagene et åpent arrangement uten kursavgift. Det er derfor ikke nødvendig med påmelding eller registrering for tilhørere. Arrangementet gjennomføres i sin helhet av Styret i Norsk nevrologisk forening. Styret står således ansvarlig for at det faglige programmet er fritt og uavhengig. Arrangementsansvarlige for Nevrodagene 2007 er: Ole-Bjørn Tysnes (leder) Erik Taubøll og Stein Roalsø (program) Per Monstad (utstilling/industrikontakt) Jeanette Koht (økonomi) Are Brean og Anette Storstein Som sist år deles ut reisestipend for inntil 10 leger under utdannelse i nevrologi, som bidrar til det faglige programmet. State-of-the-art forelesninger og utvalgte vitenskapelige innlegg vil bli publisert som eget supplement til Acta Neurologica Scandinavica. Nytt av året er at det deles ut pris for beste vitenskapelige innlegg under Nevrodagene. Utvelgelsen foretaes i etterkant av Nevrodagene av Styret og publiseres i Axonet. Programmet under Nevrodagene følger i hovedsak samme mal som tidligere. State-of-the-art forelesningene er om morgenen og etterfølges av frie foredrag. Onsdag ettermiddag er forbeholdt Årsmøtet i Norsk nevrologisk forening. Årsfesten er som i fjor lagt til torsdag. Styret i Norsk nevrologisk forening ønsker med dette alle velkommen til faglig og sosialt utbytterike Nevrodager Ole-Bjørn Tysnes Leder NNF

3 For foredragsholdere: Ingeniørenes Hus har muligheter for vanlige AV-presentasjoner. Powerpoint-presentasjoner må medbringes på CD eller USB-penn, og legges inn på lokal PC om morgenen eller i pausen før presentasjonen. Tidsrammene tillater ikke at hver foredragsholder kan koble opp egen PC før han/hun skal snakke. For posterpresentasjon: Det settes opp egne poster-vegger bak i lokalet. Posterstørrelse er 96 cm bredde, 136 cm høyde. Det kan være mulighet til å benytte dobbel bredde, men kun etter avtale. Kontakt i så fall Erik Taubøll på e-post: Norsk nevrologisk forening retter en varm takk til sine samarbeidspartnere innen industrien. Disse støtter arrangementet gjennom sine utstillinger slik at vi lettere kan gjennomføre Nevrodagene. Vi oppfordrer alle deltagere ved Nevrodagene til daglig å besøke utstillingene. Lunsj. Er gratis for medlemmer av Norsk nevrologisk forening.

4 Mandag 26/ Åpning ved NNF leder Ole-Bjørn Tysnes Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes State of the Art: Hvordan undersøke---? Espen Dietrichs; Hvordan undersøke cerebellære funksjoner Lunch Frie Foredrag: Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes Lars Jacob Stovner, Diana Obelieniene Whiplash headache is stress-provoked primary headache Michael Bjørn Russell, Niels Levi, Jaakko Kaprio Genetics of tension-type headache. A population based twin study Kjersti Aaseth, Ragnhild Berling Grande, Pål Gulbrandsen, Christofer Lundqvist, Michael Bjørn Russell Secondary chronic headache in the general population. The Akershus study of chronic headache Hilde Risvoll Første norske pasient med Pompes sykdom behandles nå med enzym erstatningsterapi. Erfaringer så langt Pfizers forskningspris Pause Frie Foredrag : Møteleder: Ole- Bjørn Tysnes Magne Bøe, Åse Mygland, Rolf Salvesen Medikamentvedlikeholdt hodepine, effekt av medikamentseponering J.M. Ertresvåg, L.J. Stovner, L.Ekern Kvavik, H-J. Johnsen, J-A. Zwart, G. Helde, G. Bovim Migraine aura or TIA? A 5-year follow-up case-control study of women with transient CNS disorders in pregnancy L.J. Stovner, A. Straume, G. Oftedal, A. Johnsson Mobile phone headache is not related to radiofrequency fields: A double blind provocation study Kveldssymposium Norsk Multippel Sclerose Register & Biobank Environmental risk factors in MS 1900 Norsk Migrenselskaps årsmøte. Hotel Continental.

5 Environmental risk factors in MS Chair: Kjell-Morten Myhr : Food and beverages will be served : Introduction : Norwegian MS Registry and Biobank; a resource for MS research. Professor Kjell-Morten Myhr, Department of Neurology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway : Epidemiological evidence for involvement of Epstein-Barr virus in MS. Professor Alberto Ascherio, Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA : Possible mechanisms for Epstein-Barr virus involvement in MS. Dr. Trygve Holmøy, Institute of Immunology, Rikshospitalet- Radiumhospitalet Medical Center, University of Oslo, Oslo, Norway : The vitamin D hypothesis in MS; interaction between climate and diet Associate Professor Margitta T. Kampman, Department of Neurology, University Hospital of North Norway and University of Tromsø, Tromsø, Norway : Coffee break : Smoking a risk factor for developing MS? Professor Trond Riise, Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen, Bergen, Norway : Interaction of genetic and environmental risk factors in MS Dr. Hanne Harbo, Department of Neurology, Ullevål University Hospital, Oslo, Norway : Epidemiological patterns of MS and possible role of environmental risk factors Dr. Maura Pugliatti, MD, PhD, Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen, Bergen, Norway, and Institute of Clinical Neurology, University of Sassari, Sassari, Italy :Optimal designs to further explore the environmental risk factors for MS? Professor Christina Wolfson, Department of Epidemiology and Biostatistics, McGill University, Montreal, Canada Discussion and closing remarks

6 Møteleder:Anette Storstein Tirsdag 27/ State of the Art: MS Kjell-Morten Myhr: Utredning og behandling av MS Pause Frie foredrag: Møteleder: Anette Storstein Åslaug R. Lorentzen, BA Lie, A Spurkland, EG Celius, HF Harbo Over Nordsjøen etter nye gener forbundet med multippel sklerose Øivind Torkildsen, Linn Anne Brunborg, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø Etablering av cuprizonmodellen for multippel sklerose K-M Myhr, NA Grytten Torkildsen, HI Nyland, JH Aarseth Hvordan påvirker debutalder og kjønn overlevelse og død ved MS? Pause Karl-Friedrich Amthor, Line Ruud, Sigrun Randen Steroid-responsive encephalopathy associated with thyroiditis (Hashimoto's encephalopathy). A case report Anne Kjersti Erichsen, Chantal Tallaksen Hereditær Spastisk Paraparese (HSP) type SPG11-2 pasientkasustikker Jeanette Koht, Chantal ME Tallaksen, Michel Koenig Ressesive ataksier, ikke bare Friedreichs ataksi Schering prisen Lunch Frie foredrag: Møteleder: Jeanette Koht IM Skogseid, J Müller, J Volkmann Pallidal deep brain stimulation improves quality of life in segmental and generalized dystonia: Results from a prospective, randomized shamcontrolled trial BF Lilleeng, GK Røste, E Dietrichs Psykiske bivirkninger ved STN-stimulering Helle Herrman, Anne Brækhus, Olaf Aaserud, Pål Aukrust, Audun Stubhaug, Bjørnar Hassel Behandling av tetanusindusert trismus med botulinumtoxin i tidlig stadium Kirsti Alvik, Gjertrud Skorstad, David Scheie, Trygve Holmøy Pasient med intraktable spasmer og distal muskelatrofi.

7 Pause Presentasjon av en sjelden fenotype av Stiff person syndrom/ autoimmunt stivhetssyndrom Ole-Bjørn Tysnes, Evelyn Neppelberg, Lise Thorsen og Dagny Faksvåg Haugen Radiotherapy reduces sialorrhea in amyotrophic lateral sclerosis Mette Bergum, Inger Lise Mero 2 pas. med svært ulike nevrologiske prestentasjoner, men samme diagnose Volker Solyga, Kristin Evensen, Emilia Kerty Når huden gir diagnosen Kveldsmøte Movement disorders Se egen invitasjon

8 Onsdag 28/11 Frie foredrag: Møteleder: Erik Taubøll Sigrid Svalheim,Erik Taubøll, Andreas Lossius, Gerhard Luef, Leif Gjerstad Seksualfunksjon hos epilepsipasienter preliminære data Kjell Heuser, Erik Taubøll,Leif Gjerstad Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal sclerosis: Clinical key features Silje Osberg, Øyvind Melien, Erik Taubøll, Leif Gjerstad Har polymorfismen C825T av G-proteinsubenheten β3 innvirkning på temporallappsepilepsi? M.I. Lossius, E. Taubøll, P. Mowinckel, L. Gjerstad Reversible Effects of antiepileptic drugs on Thyroid Hormones in Men and Women with Epilepsy - A Prospective Randomised Double-blind Withdrawal Study Pause Aurlien D, Taubøll E, Leren T, Gjerstad L Ny SCN5A-mutasjon hos pasient med antatt idiopatisk epilepsi Kristin Alfstad, Morten I. Lossius, Geir K. Røste, Karl Otto Nakken, Acute postoperative seizures after epilepsy surgery - A predictor of seizure recurrence? Ebba Wannag, Ann-Sofie Eriksson AD/HD hos barn med epilepsi og/eller subklinisk epileptogen aktivitet innlagt i SSE Geir Julius Braathen, Jette Christensen Sand, Ana Lobato, Michael Bjørn Russell Genetic epidemiology of Charcot-Marie-Tooth Pause Line Sveberg Røste, Kirsti Alvik, Asbjørg Stray-Pedersen Perifer polynevropati med affeksjon av hjernenerver, corneal lattice dystrofi type 2 og cutis laxa. Kasuistikk om første beskrevne tilfelle i Norge av gelsolin relatert familiær amyloidose Maria Nebuchennykh, Sissel Løseth, Svein Ivar Mellgren Hypothyreose i spekteret av mulige årsaker til tynnfibernevropati Sissel Løseth, Erik Stålberg, Rolf Jorde og Svein Ivar Mellgren Termotest og intraepidermal nervefibertetthet hos diabetikere med normale nevrografifunn Geir Julius Braathen, Jette Christensen Sand, Ana Lobato, Michael Bjørn Russell De novo point mutations in Cx32, PMP22, MPZ, SIMPLE, MFN2 and EGR2. A population based survey of Charcot-Marie-Tooth disorder Lunch

9 Årsmøte NNF Se innkalling neste side Kveldssymposium Norsk epilepsiselskap Se egen invitasjon

10 Norsk nevrologisk forening The Norwegian Neurological Association Leder Ole-BjørnTysnes Nevroklinikken, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen Innkalling til årsmøte i Norsk nevrologisk forening. Den 28. november 2007 kl Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1. Åpning 2. Innkalling og årsmelding 3. Minneord 4. Nye nevrologer 5. Regnskap og revisorrapport 6. Spesialitetskomiteen 7. Jakob og Inger Valsøs stiftelse 8. Axonet 9. Internasjonale kontakter (WFN, EFNS, EBN/UEMS) 10. Kvalitetssikringsutvalget 11. Hjerneuken 12. Nevrodagene 13. Referat fra felles møte med den engelske nevrologforening 14. DRG-utvalget 15. Nytt fra FaMe (fagmedisinske foreninger i Legeforeningen) 16. Hjernerådet 17. NNFs nettsider 18. Orienteringssaker fra styret 19. Valg 20. Eventuelt Bergen 20. oktober 2007 Ole-Bjørn Tysnes Leder NNF

11 Torsdag 29/11 Møteleder: Stein Roalsø State of the Art: Mitochondropatier Laurence Bindoff: Mitochondropatier Pause Frie Foredrag: Møteleder: Stein Roalsø Charalampos Tzoulis1, Laurence A. Bindoff1,2 Serial MRI investigations provide important clues for the evolution and pathophysiology of MELAS stroke-like lesions Elena D. Pedersen, Else M.Løberg, Elisabeth Vege, Mohamed R. Daha, Jan Mæhlen Tom E.Mollnes Lokal komplementaktivering i hjerne etter akutt iskemisk slag Ole Morten Rønning, Knut Stavem Problems with Salivation in Dysphagia following Stroke: Management with Transdermal Scopolamine Pause Christian Lund, Mathias Toft, Terje Nome, Arve Dahl og David Russell Endovaskulær behandling ved truende hemisfæreinfarkt Karolina Skagen, Søren Jacob Bakke, Arve Dahl, Terje Nome, Christian Lund Symptomatiske intrakranielle stenoser og endovaskulær behandling Lunch Frie Foredrag: Møteleder: Are Brean Christer Mjåset, Bente Thommessen Opphør av livsforlengende behandling på en slagavdeling Maria Kase-Berg, Volker Solyga, Emilia Kerty Nevrologiske symptomer ved lymfom- en diagnostisk utfordring POSTERSESJON

12 Abstracts for presentasjon under postersesjonen. Alle postere oppe hele dagen fra kl til Geir Risberg, Rune Midgard, Jan Harald Aarseth, Harald Nyland, Kjell-Morten Myhr Den første epidemiologiske studie av multippel sklerose i Oppland fylke N. Grytten Torkildsen, S.A. Lie, J.H. Aarseth, H. Nyland, K-M. Myhr Cancer relatert mortalitet blant pasienter med multippel sklerose, JH Aarseth, HF Harbo, Mats Ingdal, CA Vedeler, SJ Mørk, KM Myhr Status for Norsk Multippel Sklerose-register og biobank Ole Morten Rønning, Knut Stavem Causes of death after stroke. Ten years follow up A.K.Erichsen, A.Server, N.I.Landrø, L. Sandvik, C.M.E. Tallaksen Proton Magnetic Resonance Spectroscopy and Cognition in Patients with Spastin Mutations Cecilie Johannessen Landmark, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen Farmakologisk behandling av komorbide lidelser hos pasienter med epileps Frie foredrag: Møteleder: Are Brean Angelina Hatlø Maniaol, Hanne Harbo, Chantal Tallaksen. Kartlegging av myastenia gravis Tone Westergren Bivirkningskasuistikker og sikkerhetsprofil for linezolid Hanne Stenberg-Nilsen Nevrologiske bivirkninger av TNF-alfahemmere Torhild Warncke,Sophie Fosså Psychophysical findings in patients with chemotherapy-induced neuropathy

13 Norsk nevrologisk forening ÅRSFEST Norsk nevrologisk forening The Norwegian Neurological Association Årsfest Norsk nevrologisk forening har den glede av å invitere til årsfest. Nevrologer og spesialistkandidater med partnere er hjertelige velkomne. Sted: Shippingklubben, Nasjonalteateret. Tid: Torsdag 29.november kl 1830 Antrekk: Pent Det blir 3 retters middag med taler og underholdning. Dans etter middagen. Vi fortsetter successen fra i fjor med temaet Nevrohumor, og ber alle som har korte, humoristiske innlegg benytte anledningen til å debutere som stand-up komiker. Dagens toastmaster: Are Brean Hilsen festkomiteen: Karl Otto Nakken; Jeanette Koht; Monica Drottning Rønne; Påmelding skriftlig til Monica Drottning Rønne på mail eller via hjemmesidene i tillegg settes 400,- inn på kontonummer:

14 Fredag 30/11 Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes State of the Art: Nevroborreliose Diagnotikk og behandling av nevroborreliose Unn Ljøstad Thor-Henrik Henriksen Pause Frie foredrag: Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes Halfdan Kierulf Charcots Bibliotek (anno 2007) Monrad-Krohns Pris 2007 Møteleder: Rolf Nyberg-Hansen Prisforelesning: Vidar Gundersen: Aminosyrer som signaloverførere ved sentralnervøse synapser Lunch Frie foredrag: Møteleder: Per Monstad Ragnhild Berling Grande, Kjersti Aaseth, Pål Gulbrandsen, Michael Bjørn Russell, Christofer Lundqvist Probable chronic tension-type headache with medication overuse in the Norwegian general population. The Akershus study of chronic headache Christer Mjåset, Michael Bjørn Russell Familiær hemiplegisk migrene type 2 i en norsk familie Ragnhild Berling Grande, Kjersti Aaseth, Pål Gulbrandsen, Christofer Lundqvist, Michael Bjørn Russell Primary chronic headache in the general population. The Akershus study of chronic headache Kjersti Aaseth, Ragnhild Berling Grande, Jūratė Šaltytė-Benth, Christofer Lundqvist, Michael Bjørn Russell Interrelation of migraine and tension-type headache in a population based sample of people with chronic headache. The Akershus study of chronic headache Knut Hagen, Claus Albretsen, Lars Jacob Stovner, Steinar T. Vilming, Rolf Salvesen, Marit Grønning, Grethe Helde, Gøril Gravdah, John-Anker Zwart Management of probable medication-overuse headache: 1-year randomized multicenter open-label trial

15 Vel møtt til De XX Nevrodager 2007! Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 Midt i Oslo Sentrum På gjensyn ved de XXI Nevrodager November 2008

Vel møtt til de XXI. Nevrodager 2008

Vel møtt til de XXI. Nevrodager 2008 Vel møtt til de XXI. Nevrodager 2008 Styret i NNF ønsker med dette velkommen til de XXI. Nevrodager. Nevrodagene har blitt et nasjonalt nevrologisk samlingsted. Nevrodagene er et levende arrangement med

Detaljer

PROGRAM. De XIX. Nevrodager. Arr: Norsk nevrologisk forening. Oslo 20. 24. November 2006 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17

PROGRAM. De XIX. Nevrodager. Arr: Norsk nevrologisk forening. Oslo 20. 24. November 2006 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 PROGRAM De XIX. Nevrodager Oslo 20. 24. November 2006 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 Arr: Norsk nevrologisk forening Vel møtt til de XIX. Nevrodager 2006 Styret i Norsk nevrologisk forening ønsker

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

De XVIII. Nevrodager Arr: Norsk nevrologisk forening

De XVIII. Nevrodager Arr: Norsk nevrologisk forening PROGRAM De XVIII. Nevrodager Oslo 21. 25. November 2005 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 Arr: Norsk nevrologisk forening Vel møtt til de XVIII. Nevrodager 2005! Styret i Norsk nevrologisk forening

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Referat fra styremøte Ingeniørenes hus, 25.11.2010

Referat fra styremøte Ingeniørenes hus, 25.11.2010 NORSK EPILEPSISELSKAP (NES) Norwegian Chapter International League Against Epilepsy N E S Referat fra styremøte Ingeniørenes hus, 25.11.2010 Tilstede: Oliver Henning, Inger Sandvig, Torleiv Svendsen, Einar

Detaljer

Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet

Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet på Ilsetra ved Lillehammer Lokal arrangør: Nevrologisk avdeling Sykehuset innlandet 2 Program NES-møte 12-14. september 2013 Ilsetra - Lillehammer (www. ilsetra.no) Torsdag 12. september 1900 - Felles

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling

Lyme nevroborreliose. Diagnostikk og behandling Lyme nevroborreliose Diagnostikk og behandling Bakgrunn Mangler diagnostisk gullstandard Mangler gode behandlingsstudier Mål 1. Å undersøke om peroral doksysyklin er et adekvat behandlingsalternativ ved

Detaljer

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS)

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) UNN-Universitetssykehuset Nord-Norge St.Olavs hospital Trondheim Haukeland Universitetssykehus Rikshospitalet-

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Program 5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Torsdag 12. februar 08.00-09.00 Registrering, kaffe og utstilling 08.50-09.00 Velkommen Lederen for Helse- og omsorgskomiteen,

Detaljer

Forskningsprosjekter 2011

Forskningsprosjekter 2011 Forskningsprosjekter 2011 Liberate; en observasjonsstudie for sikkerhet og klinisk praksis ved Fampyra behandling ved redusert gangfunksjon ved MS Prosjektperiode: 2011-2015 HN HSØ OPERA - studie med ocrelizumab

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner

Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner Hjerneskadekonferansen & Nevrokongressen 2017 Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie 3. - 4. mai 2017 i Trondheim

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER

KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER Foto: Kaitlin Bailey / Matador Network Foto: CH - visitnorway.com Preliminært program KARDIOLOGISK VÅRMØTE I STAVANGER 2. 4. juni 2016 Foto: Terje Rakke / Nordic Life AS Foto: Monica Larsen / Region Stavanger

Detaljer

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen!

Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hjernerådet og Hjernens år 2015 - satser på hjernen! Hanne Flinstad Harbo 1, Are Brean 2, Leif Gjerstad 3, Nils Erik Gilhus 3 1 Styreleder i Hjernerådet/ Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Hjernerådet i Hjerneåret 2015

Hjernerådet i Hjerneåret 2015 Hjernerådet i Hjerneåret 2015 Nyhetsbrev Sommer 2015 Hjernerådet har innledet Hjerneåret 2015 med aktivitet og engasjement. Ved årsmøtet 18. mars 2015 ble et nytt styre valgt, som nå planlegger en informasjonskampanje

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Vårmøtet Norsk Nevrologisk Forening Trondheim, 7-9. juni 2013

Vårmøtet Norsk Nevrologisk Forening Trondheim, 7-9. juni 2013 Vårmøtet Norsk Nevrologisk Forening Trondheim, 7-9. juni 2013 Velkommen til vårmøtet 2013! I år møtes vi til faglig samling på virkelig historisk grunn, i Erkebispegården rett ved Nidarosdomen. Her har

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Velkommen til NM Badminton 2006 i Grong

Velkommen til NM Badminton 2006 i Grong Velkommen til NM Badminton 2006 i Grong Her kommer det noen opplysninger til NM - Starter i Gronghallen fredag 3. februar 2006 kl.18.00 - Lagledermøte på Hotel Verthuset Grong fredag kl.17.00 - Dommermøte

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

Vel møtt til de XXIV. Nevrodager 2012!

Vel møtt til de XXIV. Nevrodager 2012! Vel møtt til de XXIV. Nevrodager 2012! Nevrodagene er det viktigste nasjonale fagarrangement for de aller fleste norske nevrologer. Deltakelsen på Nevrodagene er gratis og uten påmelding. Arrangementet

Detaljer

TIA hos gravide. Line Sveberg Røste. lsr 16/10-09

TIA hos gravide. Line Sveberg Røste. lsr 16/10-09 TIA hos gravide Line Sveberg Røste TIA hos gravide Kasuistikk Hva er TIA Hva i sykehistorien skal man legge vekt på Risikofaktorer i svangerskap Cerebrovaskulære tilstander spesifikke for svangerskap Utredning

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Når det gnistrer i hjernen

Når det gnistrer i hjernen NORSK EPILEPSIFORBUND Når det gnistrer i hjernen - Fagkonferanse om subklinisk aktivitet Rehabilitering - 2009/3/0104 Rapport vedrørende prosjektet Når det gnistrer i hjernen FORORD Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Amfetamin/metamfetamin et stoff på frammarsj i Norge. Virkninger og skader på bruker og foster.

Amfetamin/metamfetamin et stoff på frammarsj i Norge. Virkninger og skader på bruker og foster. Amfetamin/metamfetamin et stoff på frammarsj i Norge. Virkninger og skader på bruker og foster. 27. september 2011 Sted: Konferanserom Galeien LAR-Øst - Ullevål sykehus, bygg 45 Foredragsholdere: Jørgen

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening FAGKONFERANSE Sykehushygiene 16.-18. oktober 2012 Radisson Blu Hotel Tromsø Antibiotika og kniv Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring workshop Ansattes helse Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Detaljer

Mandag 23. november. 10.30-10.35 Åpning ved NNF leder Ole-Bjørn Tysnes. Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes

Mandag 23. november. 10.30-10.35 Åpning ved NNF leder Ole-Bjørn Tysnes. Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes Arrangerer Mandag 23. november 10.30-10.35 Åpning ved NNF leder Ole-Bjørn Tysnes Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes 10.35-11.15 State of the Art: Refleksologi Ved Ragnar Stien 11.15-11.30 Svein Ivar Mellgren,

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

A) Obligatoriske opplysninger. Bakgrunn/begrunnelse. Prosjektets relevans, formål og problemstilling

A) Obligatoriske opplysninger. Bakgrunn/begrunnelse. Prosjektets relevans, formål og problemstilling Nevrologisk avdeling Molde Vår ref: krh Dato: 09.06. 2013 Prosjektsøknad A) Obligatoriske opplysninger Prosjektets navn Jobbglidning fra Nevrolog til sykepleier vedrørende oppfølging av pasienter med epilepsi

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland

Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland Lyme nevroborreliose: Diagnose, behandling og prognose Nevrolog PhD Randi Eikeland Borrelia Foto Ø. Brorson 2 Hva jeg ønsker å belyse i dag Nevroborreliose, vanskelig å kjenne igjen? Nevroborreliose, en

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Vel møtt til de XXVI. Nevrodager 2014!

Vel møtt til de XXVI. Nevrodager 2014! 1 Vel møtt til de XXVI. Nevrodager 2014! Nevrodagene er det viktigste nasjonale fagarrangement for norske nevrologer. Deltakelsen på Nevrodagene er gratis og uten påmelding. Arrangementet gjennomføres

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Vel møtt til de XXV. Nevrodager 2013!

Vel møtt til de XXV. Nevrodager 2013! 1 Vel møtt til de XXV. Nevrodager 2013! Nevrodagene er det viktigste nasjonale fagarrangement for de aller fleste norske nevrologer. Deltakelsen på Nevrodagene er gratis og uten påmelding. Arrangementet

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Kursbeskrivelse. ParkinsonNet grunnkurs for Oslo januar 2018

Kursbeskrivelse. ParkinsonNet grunnkurs for Oslo januar 2018 Kursbeskrivelse ParkinsonNet grunnkurs for Oslo 16. 18. januar 2018 1 ParkinsonNet har som mål å optimalisere oppfølgingen av personer med Parkinsons sykdom. ParkinsonNet er en ideell stiftelse ved Radboud

Detaljer

Hodepine som folkehelseproblem. Lars Jacob Stovner Professor i Nevrologi Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Hodepine som folkehelseproblem. Lars Jacob Stovner Professor i Nevrologi Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine Hodepine som folkehelseproblem Lars Jacob Stovner Professor i Nevrologi Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine Hodepine som folkehelseproblem Hvordan måle det? Hvordan angripe det? Headache

Detaljer

Global sykdomsbyrde. Trygve Ottersen

Global sykdomsbyrde. Trygve Ottersen Global sykdomsbyrde Trygve Ottersen MD, PhD Associate Professor, Oslo Group on Global Health Policy, University of Oslo (from 1 March 2016) Research Fellow, Department of Global Public Health and Primary

Detaljer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2007 All rights reserved. Based on the Composite International

Detaljer

Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), i samarbeid med Norsk selskap for human genetikk (NSHG).

Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), i samarbeid med Norsk selskap for human genetikk (NSHG). Faglig møte i genetikk: NYE METODER NYE UTFORDRINGER 25. og 26. november 2009 Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), i samarbeid med Norsk selskap for human genetikk (NSHG). Sted: Vinderen

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

«Praktiske aspekter» Epilepsikurs Avd for nevrohabilitering Oslo universitetssykehus

«Praktiske aspekter» Epilepsikurs Avd for nevrohabilitering Oslo universitetssykehus «Praktiske aspekter» Epilepsikurs 140917 Avd for nevrohabilitering Oslo universitetssykehus Psykisk utviklingshemning og epilepsi > 25-30% med psykisk utviklingshemning har epilepsi McGrother CW, Bhaumik

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Hovdebygda skyttarlag. November Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Hovdebygda skyttarlag. November Miniatyr. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kåre R. Haugen Markane *X9X9 48 9 *X9X 48 9X* *9 48 144 87X9X9 * *X* 93 237 (7*) 2. Bente Kristine Moe Hovdebygda og Ørsta *X9 *9 48 X9 *X* 49 8X9 *9 46 143 9X9999XXX9 94 237 (5*) 25-skudd

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Arbeidarpartiet 1 Kjetil Hestad 1964 Lundegrend 2 Anne Merete Fjeldstad 1966 Lundegrend 3 Vidar Åge Høviskeland 1954 Uggdal 4 Ingrid Restad 1959 Uggdal 5 Rene Sundal 1974 Flatråker

Detaljer

Kronisk nakke- og hodepine: Hvilken krav se4er samhandlingsreformen 7l kommunikasjon mellom ulike nivåer og profesjoner?

Kronisk nakke- og hodepine: Hvilken krav se4er samhandlingsreformen 7l kommunikasjon mellom ulike nivåer og profesjoner? Kronisk nakke- og hodepine: Hvilken krav se4er samhandlingsreformen 7l kommunikasjon mellom ulike nivåer og profesjoner? Christofer Lundqvist, Prof II Nevrol. avd og Helse SØ Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning,

Detaljer

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 01.04.2015-15.04.2015, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Antall år med avskriving Kreftregisterets

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Nina Mevold, fakultetsdirektør - Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB NSG 2. november 2011

Nina Mevold, fakultetsdirektør - Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB NSG 2. november 2011 Muligheter og utfordringer knyttet til å motta privat støtte til helseforskning. -Hvordan når midlene fram til forskningen? -Organisatoriske og styringsmessige utfordringer. Nina Mevold, fakultetsdirektør

Detaljer

Program for Helsedagen 8.november 2017

Program for Helsedagen 8.november 2017 Program for Helsedagen 8.november 2017 For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen Leandag for helsesektoren. Dette skjer 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en

Detaljer

ETTERMIDDAG KAN REKKEFØLGEN BLI ENDRET FOR ENKELTE KLASSER/SPILLERE FOR EN RASKERE AVVIKLING AV TURNERINGEN.

ETTERMIDDAG KAN REKKEFØLGEN BLI ENDRET FOR ENKELTE KLASSER/SPILLERE FOR EN RASKERE AVVIKLING AV TURNERINGEN. TREKNING Jarlsbergosten LØRDAG Oppmann: Arne Gulbrandsen, tlf. 90 91 90 53. Turneringsleder: Tone Gulbrandsen Baller: Forza Tournament - 2 baller pr. kamp 99 spillere er påmeldt til lørdagens ostetreff.

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014 Program De 27. Norske Perinataldager Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014 Norsk Perinatalmedisinsk Forening The Norwegian Society of Perinatal Medicine Perinataldager på Hurtigruta 11.-13. november

Detaljer

Ombudet peker og på at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet bør tas inn i rammeplanene for utdanning av helsepersonell.

Ombudet peker og på at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet bør tas inn i rammeplanene for utdanning av helsepersonell. Til: Møtedeltakerne Fra: Borghild Hammer REFERAT FRA MØTE I SENTRALT KVALITETS - OG PASIENTSIKKERHETSUTVALG (SIKPU), TIRSDAG 10.05. Referat fra: Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (SIKPU) Dato: 10.05.

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale kompetansetjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens.

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Irene Røen Sykepleier, MSc, PhD kandidat Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, UiO Resource use and disease course in Dementia -

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Hva er en god henvisningsprosess?

Hva er en god henvisningsprosess? Hva er en god henvisningsprosess? Olav Thorsen Fastlege i Stavanger Spesialist i allmennmedisin PhD kand UiB -IGS 15.10.2014 HelsIT 2014 1 Referrals from general practitioners to specialist health services

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Subklinisk aktivitet og AD/HD

Subklinisk aktivitet og AD/HD Subklinisk aktivitet og AD/HD Fagkonferanse NEF, Oslo 10.11.10 Ebba Wannag overlege 1 AD/HD DSM -IV: Attention Deficit Hyperactivity Disorder ICD-10: Hyperkinetisk forstyrrelse 2 Kjernesymptomer - AD/HD

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Kliniske studier - krav til søknader. Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway

Kliniske studier - krav til søknader.  Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Kliniske studier - krav til søknader http://helseforskning.etikkom.no Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Agenda Forskningsetikkloven Helseforskningsloven Sammensetning av REK 9 medlemmer

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Årgang 16 EKSTRANUMMER 2008 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING EKSTRA EKSTRA EKSTRA EKSTRA Innhold: Æresmedlem Honorar Europeisk konferanse i flymedisin NFF kurs! Ved en inkurie

Detaljer

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen

Resultater 2. runde Bygdakampen arrangert av IL Nansen Resultater 2. runde Bygdakampen 08.06.17 arrangert av IL Nansen 6km 1 Jan Jacob Verdenius Tolga/Vingelen 40.38 4 2 Jon Arve Engebakken Tolga/Vingelen 41.07 3 Anders Tingstad Nansen 45.13 3 4 Vegard Haugseggen

Detaljer

Kursbeskrivelse. ParkinsonNet grunnkurs for Rogaland. Stavanger oktober 2017

Kursbeskrivelse. ParkinsonNet grunnkurs for Rogaland. Stavanger oktober 2017 Kursbeskrivelse ParkinsonNet grunnkurs for Rogaland Stavanger 24.-26. oktober 2017 1 ParkinsonNet har som mål å optimalisere oppfølgingen av personer med Parkinsons sykdom. ParkinsonNet er en ideell stiftelse

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Underernæring og helseøkonomi

Underernæring og helseøkonomi Invitasjon til symposium om Underernæring og helseøkonomi 16. januar 2013 Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Velkommen til helseøkonomisk symposium om underernæring på helseinstitusjoner Minst 30 % av pasientene

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer