PROGRAM. (Foreløpig program. Det tas forbehold om mindre endringer) De XX. Nevrodager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM. (Foreløpig program. Det tas forbehold om mindre endringer) De XX. Nevrodager"

Transkript

1 PROGRAM (Foreløpig program. Det tas forbehold om mindre endringer) De XX. Nevrodager Oslo November 2007 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 Arr: Norsk nevrologisk forening

2 Vel møtt til de XX. Nevrodager 2007 Styret i Norsk nevrologisk forening ønsker med dette velkommen til de XX. Nevrodager. Vi har altså et minijubileum i år. I løpet av disse 20 årene har Nevrodagene blitt et sentrum for faglig utveksling og et nasjonalt nevrologisk samlingspunkt. Nevrodagene er et levende arrangement med innlegg av faglig høy kvalitet, og det er også en benign arena for unge nevrologers debut på talerstolen. Som alltid er Nevrodagene et åpent arrangement uten kursavgift. Det er derfor ikke nødvendig med påmelding eller registrering for tilhørere. Arrangementet gjennomføres i sin helhet av Styret i Norsk nevrologisk forening. Styret står således ansvarlig for at det faglige programmet er fritt og uavhengig. Arrangementsansvarlige for Nevrodagene 2007 er: Ole-Bjørn Tysnes (leder) Erik Taubøll og Stein Roalsø (program) Per Monstad (utstilling/industrikontakt) Jeanette Koht (økonomi) Are Brean og Anette Storstein Som sist år deles ut reisestipend for inntil 10 leger under utdannelse i nevrologi, som bidrar til det faglige programmet. State-of-the-art forelesninger og utvalgte vitenskapelige innlegg vil bli publisert som eget supplement til Acta Neurologica Scandinavica. Nytt av året er at det deles ut pris for beste vitenskapelige innlegg under Nevrodagene. Utvelgelsen foretaes i etterkant av Nevrodagene av Styret og publiseres i Axonet. Programmet under Nevrodagene følger i hovedsak samme mal som tidligere. State-of-the-art forelesningene er om morgenen og etterfølges av frie foredrag. Onsdag ettermiddag er forbeholdt Årsmøtet i Norsk nevrologisk forening. Årsfesten er som i fjor lagt til torsdag. Styret i Norsk nevrologisk forening ønsker med dette alle velkommen til faglig og sosialt utbytterike Nevrodager Ole-Bjørn Tysnes Leder NNF

3 For foredragsholdere: Ingeniørenes Hus har muligheter for vanlige AV-presentasjoner. Powerpoint-presentasjoner må medbringes på CD eller USB-penn, og legges inn på lokal PC om morgenen eller i pausen før presentasjonen. Tidsrammene tillater ikke at hver foredragsholder kan koble opp egen PC før han/hun skal snakke. For posterpresentasjon: Det settes opp egne poster-vegger bak i lokalet. Posterstørrelse er 96 cm bredde, 136 cm høyde. Det kan være mulighet til å benytte dobbel bredde, men kun etter avtale. Kontakt i så fall Erik Taubøll på e-post: Norsk nevrologisk forening retter en varm takk til sine samarbeidspartnere innen industrien. Disse støtter arrangementet gjennom sine utstillinger slik at vi lettere kan gjennomføre Nevrodagene. Vi oppfordrer alle deltagere ved Nevrodagene til daglig å besøke utstillingene. Lunsj. Er gratis for medlemmer av Norsk nevrologisk forening.

4 Mandag 26/ Åpning ved NNF leder Ole-Bjørn Tysnes Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes State of the Art: Hvordan undersøke---? Espen Dietrichs; Hvordan undersøke cerebellære funksjoner Lunch Frie Foredrag: Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes Lars Jacob Stovner, Diana Obelieniene Whiplash headache is stress-provoked primary headache Michael Bjørn Russell, Niels Levi, Jaakko Kaprio Genetics of tension-type headache. A population based twin study Kjersti Aaseth, Ragnhild Berling Grande, Pål Gulbrandsen, Christofer Lundqvist, Michael Bjørn Russell Secondary chronic headache in the general population. The Akershus study of chronic headache Hilde Risvoll Første norske pasient med Pompes sykdom behandles nå med enzym erstatningsterapi. Erfaringer så langt Pfizers forskningspris Pause Frie Foredrag : Møteleder: Ole- Bjørn Tysnes Magne Bøe, Åse Mygland, Rolf Salvesen Medikamentvedlikeholdt hodepine, effekt av medikamentseponering J.M. Ertresvåg, L.J. Stovner, L.Ekern Kvavik, H-J. Johnsen, J-A. Zwart, G. Helde, G. Bovim Migraine aura or TIA? A 5-year follow-up case-control study of women with transient CNS disorders in pregnancy L.J. Stovner, A. Straume, G. Oftedal, A. Johnsson Mobile phone headache is not related to radiofrequency fields: A double blind provocation study Kveldssymposium Norsk Multippel Sclerose Register & Biobank Environmental risk factors in MS 1900 Norsk Migrenselskaps årsmøte. Hotel Continental.

5 Environmental risk factors in MS Chair: Kjell-Morten Myhr : Food and beverages will be served : Introduction : Norwegian MS Registry and Biobank; a resource for MS research. Professor Kjell-Morten Myhr, Department of Neurology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway : Epidemiological evidence for involvement of Epstein-Barr virus in MS. Professor Alberto Ascherio, Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA : Possible mechanisms for Epstein-Barr virus involvement in MS. Dr. Trygve Holmøy, Institute of Immunology, Rikshospitalet- Radiumhospitalet Medical Center, University of Oslo, Oslo, Norway : The vitamin D hypothesis in MS; interaction between climate and diet Associate Professor Margitta T. Kampman, Department of Neurology, University Hospital of North Norway and University of Tromsø, Tromsø, Norway : Coffee break : Smoking a risk factor for developing MS? Professor Trond Riise, Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen, Bergen, Norway : Interaction of genetic and environmental risk factors in MS Dr. Hanne Harbo, Department of Neurology, Ullevål University Hospital, Oslo, Norway : Epidemiological patterns of MS and possible role of environmental risk factors Dr. Maura Pugliatti, MD, PhD, Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen, Bergen, Norway, and Institute of Clinical Neurology, University of Sassari, Sassari, Italy :Optimal designs to further explore the environmental risk factors for MS? Professor Christina Wolfson, Department of Epidemiology and Biostatistics, McGill University, Montreal, Canada Discussion and closing remarks

6 Møteleder:Anette Storstein Tirsdag 27/ State of the Art: MS Kjell-Morten Myhr: Utredning og behandling av MS Pause Frie foredrag: Møteleder: Anette Storstein Åslaug R. Lorentzen, BA Lie, A Spurkland, EG Celius, HF Harbo Over Nordsjøen etter nye gener forbundet med multippel sklerose Øivind Torkildsen, Linn Anne Brunborg, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø Etablering av cuprizonmodellen for multippel sklerose K-M Myhr, NA Grytten Torkildsen, HI Nyland, JH Aarseth Hvordan påvirker debutalder og kjønn overlevelse og død ved MS? Pause Karl-Friedrich Amthor, Line Ruud, Sigrun Randen Steroid-responsive encephalopathy associated with thyroiditis (Hashimoto's encephalopathy). A case report Anne Kjersti Erichsen, Chantal Tallaksen Hereditær Spastisk Paraparese (HSP) type SPG11-2 pasientkasustikker Jeanette Koht, Chantal ME Tallaksen, Michel Koenig Ressesive ataksier, ikke bare Friedreichs ataksi Schering prisen Lunch Frie foredrag: Møteleder: Jeanette Koht IM Skogseid, J Müller, J Volkmann Pallidal deep brain stimulation improves quality of life in segmental and generalized dystonia: Results from a prospective, randomized shamcontrolled trial BF Lilleeng, GK Røste, E Dietrichs Psykiske bivirkninger ved STN-stimulering Helle Herrman, Anne Brækhus, Olaf Aaserud, Pål Aukrust, Audun Stubhaug, Bjørnar Hassel Behandling av tetanusindusert trismus med botulinumtoxin i tidlig stadium Kirsti Alvik, Gjertrud Skorstad, David Scheie, Trygve Holmøy Pasient med intraktable spasmer og distal muskelatrofi.

7 Pause Presentasjon av en sjelden fenotype av Stiff person syndrom/ autoimmunt stivhetssyndrom Ole-Bjørn Tysnes, Evelyn Neppelberg, Lise Thorsen og Dagny Faksvåg Haugen Radiotherapy reduces sialorrhea in amyotrophic lateral sclerosis Mette Bergum, Inger Lise Mero 2 pas. med svært ulike nevrologiske prestentasjoner, men samme diagnose Volker Solyga, Kristin Evensen, Emilia Kerty Når huden gir diagnosen Kveldsmøte Movement disorders Se egen invitasjon

8 Onsdag 28/11 Frie foredrag: Møteleder: Erik Taubøll Sigrid Svalheim,Erik Taubøll, Andreas Lossius, Gerhard Luef, Leif Gjerstad Seksualfunksjon hos epilepsipasienter preliminære data Kjell Heuser, Erik Taubøll,Leif Gjerstad Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal sclerosis: Clinical key features Silje Osberg, Øyvind Melien, Erik Taubøll, Leif Gjerstad Har polymorfismen C825T av G-proteinsubenheten β3 innvirkning på temporallappsepilepsi? M.I. Lossius, E. Taubøll, P. Mowinckel, L. Gjerstad Reversible Effects of antiepileptic drugs on Thyroid Hormones in Men and Women with Epilepsy - A Prospective Randomised Double-blind Withdrawal Study Pause Aurlien D, Taubøll E, Leren T, Gjerstad L Ny SCN5A-mutasjon hos pasient med antatt idiopatisk epilepsi Kristin Alfstad, Morten I. Lossius, Geir K. Røste, Karl Otto Nakken, Acute postoperative seizures after epilepsy surgery - A predictor of seizure recurrence? Ebba Wannag, Ann-Sofie Eriksson AD/HD hos barn med epilepsi og/eller subklinisk epileptogen aktivitet innlagt i SSE Geir Julius Braathen, Jette Christensen Sand, Ana Lobato, Michael Bjørn Russell Genetic epidemiology of Charcot-Marie-Tooth Pause Line Sveberg Røste, Kirsti Alvik, Asbjørg Stray-Pedersen Perifer polynevropati med affeksjon av hjernenerver, corneal lattice dystrofi type 2 og cutis laxa. Kasuistikk om første beskrevne tilfelle i Norge av gelsolin relatert familiær amyloidose Maria Nebuchennykh, Sissel Løseth, Svein Ivar Mellgren Hypothyreose i spekteret av mulige årsaker til tynnfibernevropati Sissel Løseth, Erik Stålberg, Rolf Jorde og Svein Ivar Mellgren Termotest og intraepidermal nervefibertetthet hos diabetikere med normale nevrografifunn Geir Julius Braathen, Jette Christensen Sand, Ana Lobato, Michael Bjørn Russell De novo point mutations in Cx32, PMP22, MPZ, SIMPLE, MFN2 and EGR2. A population based survey of Charcot-Marie-Tooth disorder Lunch

9 Årsmøte NNF Se innkalling neste side Kveldssymposium Norsk epilepsiselskap Se egen invitasjon

10 Norsk nevrologisk forening The Norwegian Neurological Association Leder Ole-BjørnTysnes Nevroklinikken, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen Innkalling til årsmøte i Norsk nevrologisk forening. Den 28. november 2007 kl Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1. Åpning 2. Innkalling og årsmelding 3. Minneord 4. Nye nevrologer 5. Regnskap og revisorrapport 6. Spesialitetskomiteen 7. Jakob og Inger Valsøs stiftelse 8. Axonet 9. Internasjonale kontakter (WFN, EFNS, EBN/UEMS) 10. Kvalitetssikringsutvalget 11. Hjerneuken 12. Nevrodagene 13. Referat fra felles møte med den engelske nevrologforening 14. DRG-utvalget 15. Nytt fra FaMe (fagmedisinske foreninger i Legeforeningen) 16. Hjernerådet 17. NNFs nettsider 18. Orienteringssaker fra styret 19. Valg 20. Eventuelt Bergen 20. oktober 2007 Ole-Bjørn Tysnes Leder NNF

11 Torsdag 29/11 Møteleder: Stein Roalsø State of the Art: Mitochondropatier Laurence Bindoff: Mitochondropatier Pause Frie Foredrag: Møteleder: Stein Roalsø Charalampos Tzoulis1, Laurence A. Bindoff1,2 Serial MRI investigations provide important clues for the evolution and pathophysiology of MELAS stroke-like lesions Elena D. Pedersen, Else M.Løberg, Elisabeth Vege, Mohamed R. Daha, Jan Mæhlen Tom E.Mollnes Lokal komplementaktivering i hjerne etter akutt iskemisk slag Ole Morten Rønning, Knut Stavem Problems with Salivation in Dysphagia following Stroke: Management with Transdermal Scopolamine Pause Christian Lund, Mathias Toft, Terje Nome, Arve Dahl og David Russell Endovaskulær behandling ved truende hemisfæreinfarkt Karolina Skagen, Søren Jacob Bakke, Arve Dahl, Terje Nome, Christian Lund Symptomatiske intrakranielle stenoser og endovaskulær behandling Lunch Frie Foredrag: Møteleder: Are Brean Christer Mjåset, Bente Thommessen Opphør av livsforlengende behandling på en slagavdeling Maria Kase-Berg, Volker Solyga, Emilia Kerty Nevrologiske symptomer ved lymfom- en diagnostisk utfordring POSTERSESJON

12 Abstracts for presentasjon under postersesjonen. Alle postere oppe hele dagen fra kl til Geir Risberg, Rune Midgard, Jan Harald Aarseth, Harald Nyland, Kjell-Morten Myhr Den første epidemiologiske studie av multippel sklerose i Oppland fylke N. Grytten Torkildsen, S.A. Lie, J.H. Aarseth, H. Nyland, K-M. Myhr Cancer relatert mortalitet blant pasienter med multippel sklerose, JH Aarseth, HF Harbo, Mats Ingdal, CA Vedeler, SJ Mørk, KM Myhr Status for Norsk Multippel Sklerose-register og biobank Ole Morten Rønning, Knut Stavem Causes of death after stroke. Ten years follow up A.K.Erichsen, A.Server, N.I.Landrø, L. Sandvik, C.M.E. Tallaksen Proton Magnetic Resonance Spectroscopy and Cognition in Patients with Spastin Mutations Cecilie Johannessen Landmark, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen Farmakologisk behandling av komorbide lidelser hos pasienter med epileps Frie foredrag: Møteleder: Are Brean Angelina Hatlø Maniaol, Hanne Harbo, Chantal Tallaksen. Kartlegging av myastenia gravis Tone Westergren Bivirkningskasuistikker og sikkerhetsprofil for linezolid Hanne Stenberg-Nilsen Nevrologiske bivirkninger av TNF-alfahemmere Torhild Warncke,Sophie Fosså Psychophysical findings in patients with chemotherapy-induced neuropathy

13 Norsk nevrologisk forening ÅRSFEST Norsk nevrologisk forening The Norwegian Neurological Association Årsfest Norsk nevrologisk forening har den glede av å invitere til årsfest. Nevrologer og spesialistkandidater med partnere er hjertelige velkomne. Sted: Shippingklubben, Nasjonalteateret. Tid: Torsdag 29.november kl 1830 Antrekk: Pent Det blir 3 retters middag med taler og underholdning. Dans etter middagen. Vi fortsetter successen fra i fjor med temaet Nevrohumor, og ber alle som har korte, humoristiske innlegg benytte anledningen til å debutere som stand-up komiker. Dagens toastmaster: Are Brean Hilsen festkomiteen: Karl Otto Nakken; Jeanette Koht; Monica Drottning Rønne; Påmelding skriftlig til Monica Drottning Rønne på mail eller via hjemmesidene i tillegg settes 400,- inn på kontonummer:

14 Fredag 30/11 Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes State of the Art: Nevroborreliose Diagnotikk og behandling av nevroborreliose Unn Ljøstad Thor-Henrik Henriksen Pause Frie foredrag: Møteleder: Ole-Bjørn Tysnes Halfdan Kierulf Charcots Bibliotek (anno 2007) Monrad-Krohns Pris 2007 Møteleder: Rolf Nyberg-Hansen Prisforelesning: Vidar Gundersen: Aminosyrer som signaloverførere ved sentralnervøse synapser Lunch Frie foredrag: Møteleder: Per Monstad Ragnhild Berling Grande, Kjersti Aaseth, Pål Gulbrandsen, Michael Bjørn Russell, Christofer Lundqvist Probable chronic tension-type headache with medication overuse in the Norwegian general population. The Akershus study of chronic headache Christer Mjåset, Michael Bjørn Russell Familiær hemiplegisk migrene type 2 i en norsk familie Ragnhild Berling Grande, Kjersti Aaseth, Pål Gulbrandsen, Christofer Lundqvist, Michael Bjørn Russell Primary chronic headache in the general population. The Akershus study of chronic headache Kjersti Aaseth, Ragnhild Berling Grande, Jūratė Šaltytė-Benth, Christofer Lundqvist, Michael Bjørn Russell Interrelation of migraine and tension-type headache in a population based sample of people with chronic headache. The Akershus study of chronic headache Knut Hagen, Claus Albretsen, Lars Jacob Stovner, Steinar T. Vilming, Rolf Salvesen, Marit Grønning, Grethe Helde, Gøril Gravdah, John-Anker Zwart Management of probable medication-overuse headache: 1-year randomized multicenter open-label trial

15 Vel møtt til De XX Nevrodager 2007! Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17 Midt i Oslo Sentrum På gjensyn ved de XXI Nevrodager November 2008

NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61

NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61 NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61 s 8 Monrad-Krohns Pris s 18 Glimt fra årsfesten s 29 Nytt styre i NNF Styret i Norsk nevrologisk forening 5/2012-5/2014 Leder: Are Brean, Legeforeningens tidsskrift og Oslo

Detaljer

NR 3-2013 22. årgang - Vol. 65

NR 3-2013 22. årgang - Vol. 65 NR 3-2013 22. årgang - Vol. 65 s 10 Glimt fra Vårmøtet s 20 Nevrologisk avd OUS-RH s 28 Oppsporing av et dobbelt forbilde Innhold: Redaktørens hjørne........................... 3 Leder n har ordet.............................

Detaljer

Årsrapporter 2011. Norsk MS register og biobank. Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom. Norsk register for leppe-kjeve-ganespalte

Årsrapporter 2011. Norsk MS register og biobank. Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom. Norsk register for leppe-kjeve-ganespalte Årsrapporter 2011 Norsk MS register og biobank Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Norsk register for leppe-kjeve-ganespalte Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON

Detaljer

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Table of Content Table of Content... 2 Welcome to NMKs anniversary seminar on the ship Trollfjord!... 3 Velkommen til NMKs jubileums-seminar med

Detaljer

Referat fra styremøte Ingeniørenes hus, 25.11.2010

Referat fra styremøte Ingeniørenes hus, 25.11.2010 NORSK EPILEPSISELSKAP (NES) Norwegian Chapter International League Against Epilepsy N E S Referat fra styremøte Ingeniørenes hus, 25.11.2010 Tilstede: Oliver Henning, Inger Sandvig, Torleiv Svendsen, Einar

Detaljer

NR 1-2014 23. årgang - Vol. 66

NR 1-2014 23. årgang - Vol. 66 NR 1-2014 23. årgang - Vol. 66 s 7 Glimt fra verdenskongressen i Wien s 18 Nevrologisk avd OUS-Ullevål s 28 Hadde Julius Cæsar nevrologisk sykdom? Styret i Norsk nevrologisk forening 5/2012-5/2014 Leder:

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2007 Forord Kreftregisteret er enestående både nasjonalt og internasjonalt. Det som gjør Kreftregisteret unikt og sørger for komplettheten og sikrer kvaliteten,

Detaljer

NR 3-2012 21. årgang - Vol. 62

NR 3-2012 21. årgang - Vol. 62 NR 3-2012 21. årgang - Vol. 62 s 8 EFNS 2012 s 17 Presentasjonen s 20 Nevrolitterært om PU Styret i Norsk nevrologisk forening 5/2012-5/2014 Leder: Are Brean, Legeforeningens tidsskrift og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi

Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi Konsensusrapport 2011 Arbeidsgrupper 1. Pubertet, menstruasjonsforstyrrelser, katamenial epilepsi, hormonelle effekter av antiepileptika 2. Prevensjon

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2008 Kreftregisterets formål Registrering Innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

Årsrapport 2005 - 1 -

Årsrapport 2005 - 1 - Årsrapport 2005-1 - Vi presenterer med dette årsrapporten for Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) for 2005. Dette er det første virksomhetsåret for HØKH, derfor har vi lagt vekt

Detaljer

Faglig rapportering 2006

Faglig rapportering 2006 FORSKNINGSPROSJEKTER - NASJONALE FUNKSJONER - NASJONALE OG REGIONALE KOMPETANSESENTRE Faglig rapportering 2006 HELSE VEST 1 Forord Faglig rapportering 2006 har det nysgjerrige barnet på forsiden. Rekruttering

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Årsrapport 2006 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) FORORD... 3 KORT HISTORIKK... 4 MÅLSETTING... 4 VIRKSOMHETENS ART... 4 ORGANISASJON OG LEDELSE... 5 PASIENTER

Detaljer

kvartennr. 1/2-2013 TSC- NORDEN KONFERANSE Side 20 22 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Årgang 27

kvartennr. 1/2-2013 TSC- NORDEN KONFERANSE Side 20 22 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Årgang 27 kvartennr. 1/2-2013 Årgang 27 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose TSC- NORDEN KONFERANSE Side 20 22 LEDEREN HAR ORDET Endelig er det vår! Solen skinner og fuglene kvitrer! Endelig er det

Detaljer

MSrapporten. Vitamin D gir lavere risiko for MS. Behandling med stamceller ved MS for første gang i Norge Klar underbehandling av smerte

MSrapporten. Vitamin D gir lavere risiko for MS. Behandling med stamceller ved MS for første gang i Norge Klar underbehandling av smerte 2011 MSrapporten Vitamin D gir lavere risiko for MS Behandling med stamceller ved MS for første gang i Norge Klar underbehandling av smerte Mange nye risikogener Barn kan også få MS Innhold MS i medvind

Detaljer

Høstmøteboken 2010. Vitenskapelig program og abstrakter 25. - 29. oktober, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening

Høstmøteboken 2010. Vitenskapelig program og abstrakter 25. - 29. oktober, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Høstmøteboken 2010 Vitenskapelig program og abstrakter 25. - 29. oktober, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening CORAIL hofteprotese 97% overlevelse etter 15 år. 5456 pasienter

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2014 Bjørn Bjorvatn Siri Waage Jelena Mrdalj/Tom Aasnæs Senterleder Senterkoordinator Rådgiver BAKGRUNN Nasjonal Kompetansetjeneste

Detaljer

onko Nytt Medlemsblad for Norsk Onkologisk Forening Nr2. Desember 2003 Årgang 1

onko Nytt Medlemsblad for Norsk Onkologisk Forening Nr2. Desember 2003 Årgang 1 onko Nr2. Desember 2003 Årgang 1 Nytt Medlemsblad for Norsk Onkologisk Forening Styret i Norsk Onkologisk Forening Steinar Lundgren, leder, Helse Midt-Norge Tone Nordøy, Helse Nord Marianne Guren, Helse

Detaljer

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Noen viktige resultater 6 Årets disputaser 9 Organisering, finansiering, og personell 11 Vitenskapelige

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007

høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007 høstmøteboken Høstmøtet i Norsk Ortopedisk Forening Vitenskapelig program og abstrakter 24. - 26. oktober 2007 LINK LUBINUS SPII H I P 642-Aen2003(2)06.05Link The LINK SPII Unsurpassed in Clinical Outcomes!

Detaljer