Hovedmål 2015: «Oslo Museum skal være blant de mest publikumsvennlige og tilgjengelige museene i Norge»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedmål 2015: «Oslo Museum skal være blant de mest publikumsvennlige og tilgjengelige museene i Norge»"

Transkript

1 Sak 5/ VIRKSOMHETSPLAN Hovedmål : «Oslo Museum skal være blant de mest publikumsvennlige og tilgjengelige museene i Norge» (Strategiplan Oslo Museum 2012-) FORSKNING «Oslo Museum har en kunnskapsproduksjon med vekt på urbane endringsprosesser, minoriteter, immateriell kulturarv og egne samlinger»(strategiplan Oslo Museum 2012-) Ansvar Tid Budsjett/kommentarer Prosjekter «Dialog som metode i utstillinger om minoriteter».. Artikkelprosjekt. AB/GÖ. «Det gamle Egypt i norske museer». En museologisk studie. Artikkelprosjekt. AB. «Feltarbeid i en marginalisert minoritet». Erfaringer fra OMs arbeid med norske romá. Artikkelprosjekt KG - «Oslo Bymuseums fedre». Fritz Holland og Stian Finne Grønns museumssyn. Artikkelprosjekt. LEH Veiledning fra UiO. Forskningformidling Byminner. Et populærvitenskapelig tidsskrift for Oslos historie, som formidler aktuell forskning innenfor museets fagområder. ABL++ Tre nummer i løpet av. Trykk kr Ellers lønnsmidler. Resonerende utstillingskatalog til utstillingen «Norvegiska romá norske sigøynere». Antologi GÖ Prosjektmidler NKR ++ 1

2 FORMIDLING «Oslo Museum har en formidling med vekt på tilgjengelighet, relevans (samfunnsrollen) og attraksjonskraft»(strategiplan Oslo Museum 2012-) Ansvar Tid Budsjett/kommentarer Samlingsformidling Arrangementer Frogner + IKM + Arbeidermuseet Vandringer Foredrag Samtaler Omvisninger For familier Annen formidling - Øke antall objekter på Mål: 4000 nye objekter pr år - «Samtaler om samtiden» dialog og debatt - «Kjenn din by». Kulturhistoriske byvandringer - Arr om teater/scenekunst - «Ved Akerselva».Akerselvaformidling i samarbeid med NTM, OK, Sagene central m- fl. - Kulturminnedagen - Familiedag i Frognerparken med Frognerparkens Venner - Kulturnatt i Oslo - Barnas Verdensdager med World Music Festival - Førjul på Frogner - Vinterferietilbud - Andre familiearrangementer Kortfattet katalog, lite tekst og mye bilder, til OsLove. VS/ KMG ++ GÖ++ ILH/LAO EM ILH/LAO GR LAO ILH LAO SØ/DW TAB++ ILH/LAO SØ/ILH LEH/SØ++ Gj.. (totalt) + lønnsmidler + trykkeutgifter Galleri IKM I Fem kunstutstillinger DW Gj.. Nye utstillinger Åpner «Wilses Oslo». Fotograf Anders B. Wilses bybilder. Bymuseet VS lønnsmidler 2

3 «Svenskene kommer». Svensk arbeidsinnvandring rundt 1900 og i dag. Bymuseet. GR (fra LO) + lønnsmidler Tramteateret. Miniutstilling Modernismens teater. Miniutstilling i Funkisutstillingen, Keeg vs Volla. Foto/multimedieutstilling av Anne Stine Johnsbråten i Bylaboratoriet. EM/LAO EM/LAO LEH/DW/LAO lønnsmidlet lønnsmidler Utstillingsforbere delser utstillinger Annet «Oss og de andre. Fordommer i dagens Norge». Interkulturelt Museum «Oslolekter». Oslospråk før og nå. Bymuseet () 1970-tallet ti som endret Oslo. Bymuseet () «Dyrene i byen». Samarbeid med UiO. Bymuseet (2017) En ny mellomstor teater/scenekunstutstilling. Under utredning. Teatermuseet Oppgradering av «blårommet» i teaterutstillingen AB/DW++ LAO + eksterne LEH/KMG LEH/GR/LET LAO/EM/LEH EM/LAO Gj.. Søker ekstern finansiering Samarbeid med MultiLIng og ILOS, UiO, samt Språkrådet. Eksternt finansiert.. Søker ekstern finansiering. Samarbeid med UiO/LET.. Søke ekstern finansiering, Søke ekstern finansiering Bylaboratoriet. Videreutvikling. LAO/ILH/LEH Pedagogiske tilbud / undervisning Frogner + IKM + Den kulturelle skolesekken Evaluere, fornye og gjennomføre tilbud til skolene begge steder Møte med minner Formidling til demente. Samarbeid med Geria LAO/GÖ++ 3

4 Arbeidermuseet FORVALTNING Babysang Overføring av immateriell kulturarv til de yngste Pedagogiske tilbud utenfor skolesekken undervisning til skolene Ankomst Oslo. Tilbud til minoritetsspråklige Byvandringer, omvisninger til voksengrupper Oslo Museum har en samlingsforvaltning der sikkerhet og tilgjengelighet er det sentrale(strategiplan Oslo Museum ) LAO/GÖ++ LAO/GÖ++ Ansvar Tid Budsjett/kommentarer (internt og eksternt) Prosjekt Nasjonale retningslinjer for prioritering og avhending av kulturhistorisk materiale. Samarbeid med bla Bymuseet i Bergen som har prosjektledelsen. Utarbeide høringsutkast og rapport i samarbeid med Kulturrådet. KMG og prosjektmidler fra NKR Samlingsforvaltningsplan. Ferdigstillelse. KMG/LEH april Digitalisering av klipparkivet. Utvikle plan for digitalisering av klipparkivet. ABL/Praktik -ant Katalog Katalog over museets portrettsamling -Katalogisering av nye tilvekster samt ajourføring av restanser, digitalisering, fotografering (kunst/gjenstander/foto/intervjuer/bøker/arkivalia) JS/KMG JS, LL, VS, FB, Raa, ABL høst Søke midler til trykking Magasin - Fellesmagasin. Venter på svar fra Kulturdepartementet - Revitalisering av egne magasin - Konservering: Forebyggende og aktiv konservering KMG TH, LL KMG/TH Ordinært budsjett

5 Dokumentasjon Aktiv dokumentasjon Påbegynne dokumentasjon i tilknytning til prosjektene «Dyr i byen», 1970-tallet. Foto, film, intervju, gjenstand RAA FB KMG ++ Passiv dokumentasjon Innsamling i tråd med samlingsplan/strategi KMG++ Aktivisering av samlingene -Akersamlingen. Utplassering på Akergårder i kommunalt eie i samarb. m Kulturetaten KMG - Utlån fra kunstsamlingen til andre museer og kulturinstitusjoner. JS Noe inntekter -Salg av fotografier; publikasjoner, privatpersoner etc VS, RAA, FB Vurderer ny prisliste FORNYING Strategiske satsingsområder: Museet mot 2020 Digitale medier og økt tilgjengelighet Livslang læring (eldre, unge voksne, minoriteter) Arbeider- og industrihistorie/akerselva Styrking av museets økonomiske basis Fornyelse av museets publikumstilbud Ansvar Tid Budsjett/kommentarer Nett og sosiale medier - Videreutvikle nettsidene, brukertilpasning - Ferdigstille nye nettsider med responsivt design - Videreutvikle bruk av sosiale medier - Mobilspill, app nå yngre målgrupper - Vurdere videre arbeid med blogg - Søkermotoroptimalisering øke besøk til nettsiden SBH/ HG/ SBH/HG SBH/ SBH/LEH SBH Driftsbudsjett/ Driftsbudsjett + søknad NKR + søknad OK Formidling 5

6 - Formidlingstilbud til demente. Heve kunnskap/kompetanse. Videreutvikling i samarbeid med Geria/Oslo kommune - Yayday formidlingstilbud til eldre innvandrerkvinner - Arbeider- og industrihistorie. Videreutvikle formidlingstilbud. GR++ + søknad Oslo Kommune/Spaserstokken + søknad Oslo kommune/spaserstokken + NKR Vandreutstillinger - Aktivisere eksisterende vandreutstillinger, ombygging av «Humans of Oslo» og «You can call me a Gypsy if you want to» til nye vandreutstillinger. ISH/SØ Nasjonale nettverk faglig utvikling og fornyning - Vurdere visning av «Forelsket og foraktet» på andre museer. - Nav i nettverk for minoriteter og mangfold Utvikle nettverket, nye fellesprosjekter. - Andre nettverk: Fotonettverket, Industrihistorienettverket, Herregårdsnettverket. Bruddnettverket. Øke kompetanse og bidra med kompetanse. LAO/LEH AB, DW Ansvarlige på de ulike områdene Lønnsmidl + søkt prosj. midl fra NKR Reise/konferansebudsjett Markedsføring - Ny markedsstrategi for Videreutvikle designprofil - Publikumsundersøkelser økt målgruppetilpasning - Nyhetsbrev eksternt - Medieovervåkning SBH/HG Driftsbudsjett Driftsbudsjett/lønnsmidler Driftsbudsjett Økonomi - Vurdere mulige grep for styrking av økonomien AM/TAB Strategi - Evaluere strategisk plan 2012-, og arbeide med ny strategiplan for perioden BB/LEH Styrevedtak juni 6

7 Forkortelser personer: AB= Anders Bettum, førstekonservator (vikar) BB= Bernt Bull, styreformann ABL= Anne Birgit Lindaas, bibliotekar og redaktør Byminner AH = Anne Herresthal, museumslektor AM = Aida Mrgan, økonomisjef DW = Daniella Wennberg, avdelingsleder minoriteter og mangfold EM= Else Martinsen, fagkonsulent teaterhistorie og scenekunst FB = Fredrik Birkelund, fotograf GÖ= Gazi Özcan, formidler GR= Gro Røde, formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie HG= Hanna Gogstad, kommunikasjonsrådgiver ILH = Ida Lützow-Holm, museumskonsulent/pedagog IH = Ingrid Szük-Hansson, prosjektkoordinator/vandreutstillingsansvarlig JS = Jorun Sanstøl, konservator KMG = Kristin M. Gaukstad, avdelingsleder dokumentasjon og samling LAO = Linken Apall-Olsen, avdelingsleder by- og teaterhistorie LEH = Lars Emil Hansen, direktør LET= Liv Emma Thorsen, professor (em.) i kulturhistorie, fagansvarlig «Dyr i byen» LL = Lone Lunde, fagkonsulent/registrator = Mette Møller Mork, leder marked- og kommunikasjon RAA= Rune Aakvik, fotograf SBH=Siri Bull Henstein, kommunikasjonsrådgiver/nettredaktør SØ = Sissel Ødegård, grafisk formgiver og vandreutstillingsmedarbeider TAB = Terje Abrahamsen, administrasjons- og HR-leder, avdelingsleder drift- og service TH = Thor Hovde, samlings- og magasinforvalter VS = Vegard Skuseth, fotoarkivar 7

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 1 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Innhold Hovedtrekk 2010... 4 Fornying... 6 Forvaltning... 14 Formidling... 16 Forskning og kunnskapsutvikling...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2013 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 3 SAMMENDRAG 01. OM ØSTFOLDMUSEENE 02. FORVALTNING 03. FORSKNING 04. FORMIDLING 05. FORNYELSE 06. ANDRE TILTAK 07. AVSLUTNING REGNSKAP 4 5 10 14 16 23 27

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Året som gikk 2013 Side 3. Mål, verdier og strategi Side 4. Nøkkeltall Side 4. Styret Side 5. Ansatte Side 5. Bygningsvernet Side 6

Året som gikk 2013 Side 3. Mål, verdier og strategi Side 4. Nøkkeltall Side 4. Styret Side 5. Ansatte Side 5. Bygningsvernet Side 6 ÅRSMELDING 2013 T E L E M A R K M U S E U M NHOLD t som gikk 2013 Side 3 l, verdier og strategi Side 4 kkeltall Side 4 ret Side 5 atte Side 5 ningsvernet Side 6 funnsminnet Side 8 INNHOLD testedet Side

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 5 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 11 2.2 Strategier

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TELEMARK MUSEUM

ÅRSMELDING 2014 TELEMARK MUSEUM ÅRSMELDING 2014 TELEMARK MUSEUM 1 Innhold Året som gikk side 3 Mål, verdier, strategi side 4 Nøkkeltall side 4 Styret side 5 Ansatte side 5 Bygningsvernet side 6 Samfunnsminnet side 8 Møtestedet side 10

Detaljer

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport 2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport Flamenco-oppvisning i rød sal i Permanenten under Kulturnatt 2011. Styrets beretning Virksomhetens art og sted Stiftelsen Kunstmuseene i Bergen ble stiftet i 28.07.2006.

Detaljer

Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014. Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret

Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014. Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret Tidevannsparken, vinnerbidraget fra utstillingen REcall 2014 Årsmelding 2014 Stiftelsen Falstadsenteret STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Innledning I statsbudsjettet for 2015 (St.prop. nr. 1 2014 2015) er

Detaljer

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14 Årsmelding2012 1 Innhold Året som gikk 2012 3 Mål, verdier og strategier 4 Nøkkeltall 4 Styret 2012 5 Bygningsvernet 6 Samfunnsminnet 9 Møtestedet 11 Regnskap og noter 14 Ansatte 2012 5 2 Året som gikk

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Bilde forside, Edvard Munchs Løsrivelse 1896 Munch-museet / Munch-Ellingsen Gruppen / BONO 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord 3 1. ANSVARSOMRÅDER 5 1.1 Organisasjon/bemanning

Detaljer

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2013 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 PREUS MUSEUM. Fra Barnas Fotoverksted (BFV) fotoquiz. Foto: Christine Wendelborg

ÅRSBERETNING 2010 PREUS MUSEUM. Fra Barnas Fotoverksted (BFV) fotoquiz. Foto: Christine Wendelborg ÅRSBERETNING 2010 PREUS MUSEUM Fra Barnas Fotoverksted (BFV) fotoquiz. Foto: Christine Wendelborg 1 STYRETS BERETNING Preus museum er det nasjonale museet for fotografi og skal dekke de kunstneriske, kulturhistoriske

Detaljer

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004 Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning... s. 3 Administrasjonens beretning... s. 10 Regnskap 2004... s. 21 Resultatmål

Detaljer

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2011

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2011 Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2011 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 3 1.1 Organisasjon/bemanning... 4 2. MÅL OG RESULTATER... 5 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 5 2.1.b Målsetninger... 7 2.2 Strategier

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2011 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 Innhold aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Virksomheten i 2001... s. 2 Regnskap 2001... s. 5 Resultatmål i forhold til tildelingsbrevet for 2001... s. 13

INNHOLDSFORTEGNELSE Virksomheten i 2001... s. 2 Regnskap 2001... s. 5 Resultatmål i forhold til tildelingsbrevet for 2001... s. 13 INNHOLDSFORTEGNELSE Virksomheten i 2001... s. 2 Regnskap 2001... s. 5 Resultatmål i forhold til tildelingsbrevet for 2001... s. 13 2 VIRKSOMHETEN I 2001 26.05.01 kunne NTB melde: Gleden var stor og stemningen

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 9

å r s m e l d i n g 2 0 0 9 å r s m e l d i n g 2 0 0 9 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 7

å r s m e l d i n g 2 0 0 7 å r s m e l d i n g 2 0 0 7 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // vi kan fortelle om den lille

Detaljer

1. Be representantskapet pålegge kommuner og fylkeskommuner en indeksregulering som i større grad tar høyde for lønnsvekst.

1. Be representantskapet pålegge kommuner og fylkeskommuner en indeksregulering som i større grad tar høyde for lønnsvekst. Statusrapport over den økonomiske situasjonen, jf. Rundskriv om utarbeiding av søknad om statstilskot for 2016 og hjelpetekst. Det er plass til 3000 tegn eller ca. en side tekst. Statusrapporten skal inneholde

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2014 For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter Kulturminneregistrering i Per Larsenvik, del av fredningsområde Ceavccageađge/Mortensnes kulturminnneområde. Foto: Stine Rybråten/Várjjat Sámi

Detaljer