Norsk Helsevesens Idrettsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Helsevesens Idrettsforbund"

Transkript

1 Norsk Helsevesens Idrettsforbund Konkurranseregler for NM-arrangment 14. februar 2011 Vedtatt Endret (rettet / nettsiden korrigert ) KONKURRANSEREGLER FOR NM-ARRANGEMENT 1.1 Klasseinndeling er spesifisert i alle idrettsgrener. Arrangøren skal benytte NHIFs konkurranseregler. 1.2 Domsutvalg oppnevnes av arrangøren. 1.3 Premiering: NHIFs medaljer er obligatoriske og deles ut i gull, sølv og bronse uansett antall deltagere/lag. Arrangør kjøper medaljene av forbundet. Medaljer merkes av forbundet. Vinner i lagkonkurranse skal i tillegg ha lagpremie (pokal). Pokaler må ordnes av arrangør. Premiering av vinnere skjer fortrinnsvis på avsluttende bankett. 1.4 Sanitet med førstehjelp og ambulanse skal være sentralt plassert og godt organisert. 1.5 Deltakere må være behørig forsikret ved deltakelse i arrangement i NHIFs regi. 1.6 Voldelige og/eller alkoholpåvirkede personer utvises fra idrettsarenaen. Saken rapporteres til NHIF. 1.7 Arrangøren sendes resultatliste og regnskapsoversikt, samt NHIFs andel av deltakeravgiften til NHIFs styre innen 4 uker etter avviklet arrangement. 1.8 Uteblivelse til kamp: Et lag / (forening) bøtelegges med ett beløp på 2000,- som betales til NHIF etter rapportering. Ellers er alt dekket i Generelle bestemmelser 2 Ballspill generelt pkt. 2.5 Unntak er: Ulykke, dødsfall, forsinkelse i transport når god tid er beregnet. Arrangørens ansvar, feil i program eller spilleoppsett. Forhold som laget ikke kan belastes for. Uteblivelse individuell gren; Deltagerens lag ilegges en bot lik størrelsen på deltagerens påmeldingsavgift som betales til NHIF. Ellers er alt dekket i pkt og Unntak er: Sykdom, ulykke, dødsfall eller forhold som den enkelte ikke kan belastes for. Ved uteblivelse fra både lagidrett og individuell idrett faktureres vedkommende lags/individuell utøvers forening.

2 Side 2 14/ BALLSPILL GENERELT 2.1 SPILLEREGLER Regler for NHIF gjelder hvis ikke annet er angitt her. (se spillerregler) 2.2 KAMPAVVIKLING Innledende kamper spilles i puljer med hensiktsmessig antall lag De to beste i puljen går videre til sluttspill Sluttspillet avvikles som cup. 2.3 FREMMØTE Lagene møter i god tid før kamp og fyller ut nødvendige dokumenter Lagene skal være spilleklare til det tidspunkt som er angitt i spilleprogram. Programendring tatt i betraktning Hvert lag skal medbringe minst èn godkjent ball. 2.4 DRAKTER (Gjelder ikke volleyball) Lag må ha to draktsett med ulike farger Ved like drakter bytter det laget som er oppsatt som bortelag. 2.5 UTEBLIVELSE Lag som ikke møter til kampstart mister poeng til motstander Hvis ugyldig grunn foreligger, meldes laget til sekretariatet og NHIF Domsutvalget avgjør straff Hvis forseelsen medfører betydning for utfallet i puljen, trekkes lagets poeng og mål. 2.6 PROTESTER Protester leveres skriftlig til sekretariatet senest 15 minutter etter avsluttet kamp Protesten skal være underskrevet av lagets leder og dommeren som dømte kampen Protestgebyr kr 200,- skal følge protesten ved levering. Gebyret refunderes ved medhold Domsutvalget behandler protesten snarest, og dommen kan ikke overklages. 2.7 DISKVALIFIKASJON Domsutvalget behandler saker angående diskvalifikasjon/utestenging etter klager fra dommer Spillere som er utvist fra en kamp kan diskvalifiseres fra resten av turneringen Lagledere som er bortvist fra kamp kan diskvalifiseres fra resten av turneringen. 2.8 POENGLIKHET (Jfr. egne regler for volleyball) Rekkefølgen i puljespill avgjøres med målforskjell, skårede/innslupne mål, flest skårede mål, innbyrdes oppgjør etter straffekonkurranse. 2.9 DOMSUTVALG Domsutvalg oppneves i henhold til PREMIERING Premiering utføres som beskrevet i 1.3. Utgår2.11 NM-STATUS For lagkonkurranser må det være minst tre lag for å gi NM-status.

3 Side 3 14/ A HÅNDBALL 2A.1 KLASSEINNDELING 2A.1.1 Damer og herrer. 2A.2 SPILLEREGLER 2A2.1 Regler for NHIF gjelder hvis ikke annet er angitt her. (se spillerregler) 2A.3 SPILLETID 2A x 30 minutter. 2A.3.2 Minimum 30 minutters pause mellom kampene for et lag. 2A.4 FREMMØTE 2A.4.1 Minst 5 spillere må stille fra start. 2A.4.2 Inntil 5 å innbyttere er tillatt inkl. reservekeeper. 2B FOTBALL 2B.1 KLASSEINNDELING 2B.1.1 Damer og herrer. 2B.1.2 Oldboys / oldgirls over 35 år pr. 1. januar det aktuelle året. 2B.2 SPILLEREGLER 2B.2.1 Regler for NHIF gjelder hvis ikke annet er angitt her. (se spillerregler) 2B.3 SPILLETID 2B x 30 minutter. 2B.3.2 Minst 30 minutters hvile mellom kampene for et lag 2C VOLLEYBALL 2C.1 KLASSEINNDELING 2C.1.1 Damer, herrer og mixed. 2C.2 SPILLEREGLER 2C.2.1 Som gjeldende internasjonale regler for volleyball utgitt av Norges volleyballforbund. 2C.3 SPILLETID 2C sett på 30 minutter, kampresultat er lik stilling etter 30 minutter. 2C.4 FREMMØTE 2C.4.1 Inntil 6 innbyttere er tillatt. 2C.4.2 Mixet lag skal ikke ha flere enn tre herrer på banen samtidig. 2C.5 POENGLIKHET 2C.5.1 Rekkefølgen i puljespill avgjøres med settforskjell og poengforskjell. 2D INNEBANDY 2D.1. KLASSEINNDELING 2D.1.1 Damer, herrer og mix

4 Side 4 14/ D.2. BANEN 2D.2.1 Banen skal følge standard etter Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund, vedrørende størrelse, oppmerking, målbur, innbyttesoner og vant. 2D.3. SPILLEREGLER 2D.3.1 Regler fra Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund gjelder, om ikke annet er angitt. 2D.4. SPILLETID 2D x 15 minutter med 5 minutters pause 2D.4.2 Minimum 1 times pause mellom kampene 2D.5 FREMMØTE 2D.5.1 Se 2.3 2D.5.2 Et lag må ha minimum 4 utespillere og keeper på banen fra start, for at kampen skal blåses i gang 2D.5.3 Et lag kan stille med maks 12 spillere 2D.6. DRAKTER OG UTSTYR 2D.6.1 Se 2.4 2D.6.2 Målvakten skal bruke ansiktsmaske/hjelm og kan bruke alle typer beskyttelsesutstyr, men dette må ikke inkludere deler som er ment å utvide kroppen for å dekke deler av målåpningen 2D.6.3 Buen på bladet på køllene må ikke overstige 30mm 2D.6.4 Laget som er oppført som hjemmelag, stiller med ball 3 TERRENGLØP 3.1 KLASSEINNDELING (følger kalenderåret) Damer år Herrer D1-34 H1 D H2 D H3 D H4 D H5 D H6 D H7 D H8 3.2 LØPSREGLEMENT Alle starter skjer med fellesstart Det konkurreres individuelt Distanser i terrengløp: Herrer lang løype ca. 10 km, kort ca. 3 km Damer lang løype ca. 10 km, kort ca. 3 km Ingen begrensning på antall løpere ved individuell deltakelse De tre første fra hvert idrettslag teller i lagkonkurransen. (Kun lang løype) Ved lik sammensatt tid i lagkonkurranse teller rekkefølgen i mål. 3.3 FRAMMØTE Alle løpere stiller til start på angitt tidspunkt.

5 Side 5 14/ Løpere skal ha nummerlapp, festet godt synlig. 3.4 UTEBLIVELSE Den som ikke møter til starter på angitt tidspunkt er diskvalifisert. 3.5 PROTEST Protest levers skriftlig sekretariat senest 10 minutter etter løpet Protestgebyr kr 100,- vedlegges protesten Gebyret refunderes ved medhold. 3.6 DISKVALIFIKASJON Løpere som opptrer usportslig eller har oppgitt feil klasse diskvalifiseres I påkomne tilfeller meldes deltakere til domsutvalget som avgjør straffeutmåling. 3.7 DOMSUTVALG Som PREMIERING Som Beste dame og beste herre uansett klasse skal i tillegg til NHIFs obligatoriske gullmedalje ha en egen premie (pokal). Utgår3.9 NM-STATUS Minst tre deltakere pr. klasse Minst tre klasser må være representert. 4 SKYTING - LUFTGEVÆR 4.1 KLASSEINNDELING Damer og herrer. 4.2 SKYTEREGLER Reglement i NBF gjelder hvis intet annet angis Skyteleder er ansvarlig for avvikling av skyting Skyteleders avgjørelse er endelig. 4.3 SKYTEPROGRAM Skytter skyter fra anvist standplass prøveskudd tellende skudd, 5 pr. tavle Totalt brukes 25 minutter Arrangør arrangerer hensiktsmessig tavleskifte Tavlestørrelse skal være 14x14 cm Skyteavstand 10 m. 4.4 FREMMØTE Skytter møter til rett tid på rett standplass Skyteleder gir instrukser. 4.5 DRAKTER Profesjonell skytterjakke er tillatt og utstyr ellers er fritt Skytter holder seg selv med kuler Det tillates ikke støtte.

6 Side 6 14/ UTEBLIVELSE Deltaker som uteblir uten grunn er diskvalifisert. 4.7 PROTEST Protest leveres skriftlig øyeblikkelig etter avsluttet skyting til skyteleder Protestgebyr kr 200,- legges ved protesten Protesten skal være underskrevet av skytter og lagleder Protesten leveres snarest til domsutvalget Domsutvalgets avgjørelse kan ikke overklages Medhold gir refundert protestgebyr. 4.8 DISKVALIFIKASJON Skytter som opptrer sjenerende overfor andre skyttere blir direkte diskvalifisert og avvist fra standplass Saken meldes til sekretariat og domsutvalg. 4.9 POENGLIKHET Beste skive avgjører rekkefølgen eller videre best i antall blinker, niere osv DOMSUTVALG Som beskrevet i PREMIERING Som i NM-STATUS Utgår Minst tre deltakere i hver klasse. (Dame /herre) Minst tre deltakere fra hvert lag i lag konkurranse. Minst 1 mann/dame 5 ORIENTERING 5.1 Om lover og konkurranseregler generelt følger vi NHIFs generelle regler for konkurranser Om generelle bestemmelser innen O-sport følger vi NOS generelle lovverk. 5.2 GYLDIGHETSOMRÅDE: Reglene gjelder under NM i regi av NHIF, og gir føringer for O-løpsarrangementer i regi av våre medlemsforeninger. 5.3 KLASSEINNDELINGER: Det konkurreres i følgende individuelle klasser - alder pr Herrer: år Damer: H1-34 D1 H D2 H D3 H D4 H D5 H D6 H D7 H D Individuelt Det kan legges opp til egne aktive klasser Det kan legges opp til trimklasser i alle aldre og aktiv. 5.5 LØYPER OG LØYPELENGDER: Løypelengde Klasser Vanlige løp Lang H1, H2, T 6-6,5 km

7 Side 7 14/ Mellomlang H3, H4, T 5 km Kort H5, H6, H8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, T 4 km De oppgitte løypelengder er veiledende og må tilpasses terrengtype NM arrangeres som Vanlige løp. 5.6 PREMIERING Som i En pris utdeles til de som har best kilometer tid uansett kjønn og klasse. 5.7 INNBYDELSE OG OPPLYSNINGER VED FREMMØTE Følgende opplysninger er obligatoriske: - Løpsdato - Fremmøtested/samlingsplass evt. gangtid til samlingsplass og start. - Starttidspunkt for første start. - Klasseinndeling - Løypelengder - Kartmålestokk, ekvidistanse, alder og ev. kvalitet på kart. - Vaskemuligheter. - Løpsleder, løypelegger og kontrollør. 5.8 STARTORDNING Det skal være enkeltstarter med et minutts mellomrom Ved stor deltagelse kan forskjellige klasser starte samtidig På løp med forhåndspåmelding skal startlister være oppslått Når løperne ikke får ferdigtegnede kart, skal alle postene være opptegnet på kartpost Kartene fås på samlingsplassen Løperne skal ha 5 minutter til å tegne inn postene før start Det må være nok kartposter slik at kødannelse ikke oppstår Oppslagene skal være tydelig merket med klasse og distanse. 5.9 MERKING AV POSTENE Hver post merkes med en to- eller tresifret tallkode, eller kombinasjon av bokstav for løype og et tall for postens nummer i rekkefølgen TIDTAKING: Innkomsttiden regnes fra det øyeblikk løperen passerer målstreken Løpstid for løper som kommer for sent til start regnes fra offisiell starttidspunkt Kontrollkort leveres ved innkomst etter målpassering RESULTATER Arrangøren skal ha resultatservice ved mål. Fullstendig resultatliste med navn på alle som har startet (også de som er disket, og de som har brutt) 5.12 LØPSANTREKK Løpsantrekket må dekke hele kroppen unntatt hodet, hals og armer PROTESTER Protest levers skriftlig sekretariat senest 10 minutter etter løpet Protestgebyr kr 100,- vedlegges protesten Gebyret refunderes ved medhold. 6 BOWLING

8 Side 8 14/ Bowling spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds konkurranseregler 6.2 NM-STATUS Minst tre deltakere i hver klasse. (Dame /herre) Minst to deltakere fra hvert lag i lag konkurranse. Dame /herre 7 TENNIS 7.1 Tennis spilles etter Tennisforbundets regler. 8 Golf 8.1 Golf spilles etter golfforbundets regler

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 7 KONKURRANSER 7.1 Generelt Alle nasjonale konkurranser skal godkjennes av NMF og skal være åpne. 7.2 Åpne konkurranser Med mindre annet er angitt er alle konkurranser åpne. 7.3 Søknad om godkjennelse

Detaljer

INNHOLD. Hva. Side. Velkommen til BIB cup 2010 Kart over Bodø Spektrum Diverse opplysninger Fotball. Reglement. Puljer

INNHOLD. Hva. Side. Velkommen til BIB cup 2010 Kart over Bodø Spektrum Diverse opplysninger Fotball. Reglement. Puljer Side 1 INNHOLD Hva Velkommen til BIB cup 2010 Kart over Bodø Spektrum Diverse opplysninger Fotball Reglement Puljer Innledende spill fredag bane 1, 2 og 3 Innledende spill lørdag bane 1 Innlendene spill

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser

NGFs generelle turneringsbestemmelser NGFs generelle turneringsbestemmelser Revidert pr. 25. mars 2014 Forord Turneringsbestemmelser («conditions of competitions») må vedtas før hver enkelt turnering starter, slik at det ikke er noen tvil

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND

BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND BESTEMMELSER FOR MESTERSKAP OG IDRETTSARRANGEMENT I REGI AV NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Disse bestemmelsene ble senest vedtatt av Forbundstinget 29.03.2014, og samler bestemmelsene fra følgende dokument:

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper.

SPILLESYSTEMER. Punkt 6. Regler for rekkefølge. 7. Utslagsmetoden. Punkt 1. Generelle bestemmelser. Punkt 2. Uavgjorte kamper. KAMPREGLEMENT 1. Alle bandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med NBF's lov og seksjonsstyrets kampreglement. Som obligatorisk kamp regnes serie-og cupkamper, samt sluttspill og kamper for opp/nedrykking,

Detaljer

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007.

NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. NGFs generelle turneringsbestemmelser 2007 Gjeldende fra 1. januar 2007. 1.0 Innledning side 2 1.1 Klubbenes plikt til å arrangere forbundsturneringer side 2 1.2 Kontrakt med baneeier side 3 1.3 Fritt

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12.

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12. NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Kampreglement Amerikansk Fotball 2012 Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball 10.12.2011 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe 2015 SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 1 INNHOLD Fellesdelen side 7-17 Konkurransereglementet side 18-42 Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker.

Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker. Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker. Innendørsgrenene (unntatt bowling) foregår i Idrettsbygget ved NTNU Gløshaugen. Bowling

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no

retningslinjer - serien 2014/2015 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 20.september 2014 til 22.mars 2015. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013

Konkurranseregler vedtatt Kretsledermøte 2013 Konkurranseregler vedtatt på Kretsledermøte 2013 Definisjoner Markeringene i kursiv angir hvilke(n) kategori(er) regelen gjelder for (jfr. også pkt. 1.2): IOF = World Ranking Event (WRE), samt IOF- og

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28)

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28) Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2014-09-01, sist endret 2014-11-28) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse ii 1. Turneringsreglement, Fellesbestemmelser 1 1.1. Innledning 1

Detaljer

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2010-09-01, sist endret 2011-01-10)

Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2010-09-01, sist endret 2011-01-10) Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2010-09-01, sist endret 2011-01-10) Forord Det har i lengre tid vært behov for å oppdatere turneringsreglementet fra 1995, og arbeidet med det

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN I Generelle internasjonale regler GE 1 Betingelser for å kunne delta i konkurranser GE 2 Internasjonale forhold GE 3 Konkurranser i utlandet GE 4 Ulovlig samkvem GE 5 Representasjon

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer