Oddmund H. Hammerstad: «Gribber og hyener, de skriker og de bjeffer: Paranoia, Paranoia».

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oddmund H. Hammerstad: «Gribber og hyener, de skriker og de bjeffer: Paranoia, Paranoia»."

Transkript

1 Norsk rikskringkasting AS - Lisensavdelingen. Det vises til gjentatte framstillinger til undertegnede fra Statens Innkrevingssentral. Og det vises ti NRK-Lisensavdelingens tilsvar av til det framstilte fra dette sted som "melding mottatt" Det må vel kunne formodes at det er undertegnedes tilsvar av til de tidligere framstillinger fra NRK-Lisensavdelingen som nå er dekket bak "melding mottatt". Men derpå kan jeg lese "vedrørende lisensplikt" - og påfølgende at NRK-lisensavdelingen har mottatt melding fra firma Thorn Norge AS - om at jeg skal ha anskaffet lisenspliktig utsyr fra dette sted den trettende - måned ( ). Dette føyer seg "pent inn" i det presenterte fra NRK-Absurdistan! Hvordan besvare leveranser av "Vrøvl på Vrøvl" og "Løgn på løgn"? Avslutningsvis i det daterte utprintet fra NRK-Lisensavdelingens robot - som tilsvar til "melding mottatt"??? - kan det leses at dette stedets innplasserte "besvarer dessverre ikke henvendelser om journalistikk og programmer". Jeg har ikke rettet noen henvendelse ad dette. Jeg har framholdt påvisning/dokumentasjon av det bedrevne fra denne foregangsland-statskanal/kanalens lisensavdeling. Og det forestår jeg oppfølgning av i det påfølgende. For dette omhandler gjennomgående ran og nøytralisering. På statskanalens eksklusive YTRING-forum blir vi meddelt om «høstens store bok-snakkis»: «Magnhild, en roman om sex, fyll & offentlig forvaltning». Og - herunder om «jenter som tør å si fitte». Magnhild er mellomleder i offentlig forvaltning. I tilsvar til denne bokanmeldelsen, får vi, i NRK-YTRING-kronikk fra forfatterne, bl.a. vite: «Magnhild er det forbildet vi savna i offentligheten, men vi har aldri drømt om å gro en pikk av den grunn». For å ta de statskanal-ytringsforbeholdte på ordet. Det er vitterlig - et foregangslandsk type Magnhild-horefitteri - som på ekstremistisk vis bidrar storlig - til det som propagandamesses som Velferdsstat fra NRK-Absurdistans overfettlig honorerte journalistkorps. I foregående tilsvar til det prestert serverte meg fra de innplasserte i NRK-Lisensavdelingen og Statens Innkrevingssentral - har jeg påpekt - den forordnede fattigdom. Jeg har endog henvist til det medgitte fra Heidi Follett som ikke fikk til å bli til hore i kronikken «Dumskapens system». I denne kronikken gjorde Follett rede for hvilken type «arbeid» som ble utført fra foregangsregimets NAV-innplasserte, og særskilt lederfigurene. Videre påpekte jeg det påviselig bedrevne fra foregangsregimets proklamerte barnevernere, herunder det økonomisk forordnede, mv. Etter det - i løpet av noen august/september-dager har NRK-Absurdistans elitejournalist-korps kost seg med å meddele litt om: Den enorme økning av antall fattige barn og ungdommer. I sitt Verdens rikeste. - I sitt Verdens beste land å bo i. I - sin - Velferdsstat! «Hadde aldri trodd jeg skulle se slik fattigdom i Norge» meddelte Fattighusets Liv Madsen på statskanalens internettforside Nei, hvordan kunne hun - som godt opplyst fra NRK-Absurdistan, trodd det? Hvordan kunne hun- vært vitende om - å være servert underslag av fakta?

2 Koordinert med det formidlede ad økt fattigdom, har NRK-Absurdistan servert framstillinger av - en enorm økning av - antall psykisk syke barn og ungdommer. I - Verdens beste land å bo i! Tenk om - jeg la enda flere ark av det nylig meddelte fra NRK-Absurdistan ved siden av hverandre. Hvilket land troner på nettets mobbe-topp? «Norske barn blir mest mobbet i Europa», kunne det leses på statskanalens internettforside Den presenterende av undersøkelsen, ekspert Elisabeth Staksrud, fikk til å meddele seg som uvitende om: «( ) hvorfor det både er flere mobbere, og flere som blir mobbet, i Norge». Først her det hun kunne gjøre rede for, var - at det ikke kun var ad mobbeomfanget men, også hva angår råskap/djevelskapsnivå Norge utmerket seg. Og at det var dem «som aldri har drømt om å gro en pikk av den grunn» - som var overlegene som djevelskapsservitører. Her har vitterlig foregangsregimets eksemplariske mobbere -som dets innplasserte i NAV et, barnevernet, Statens Innkrevingssentral osv. - et overveldende solid rekrutteringsgrunnlag. Hvordan kan det ha seg at foregangslandet, alias «Verdens beste å bo i» - har fostra de mest styggfullkomne unge mobbere? Har de aktuelle unge tilegnet seg dette - helt av seg sjæl? Hvor godt avstumpningsopplyst - går e an å bli? Nei, NRK-Absurdistan - jeg er ikke i stand til å finne på noe så vanvittig som det her ordrett gjengitte og tilhenviste fra foregangslandets statskanal. Endatil pikk og fitte har jeg påviselig hentet fra statskanalens elite-ytring-forum! Fra NRK-Absurdistan bedrives ut-spruting av en storlig økning av psykisk syke i Verdens beste land å bo i - på den ene side. På den andre side presenteres vi fra dette stedet undersøkelse som påviser - at foregangslandet troner på Europatoppens øverste trinn hva angår den mest djevelsk evnerike mobbing. Er det ikke kjekt å være Pis(s)a-best i der viktigste faget? Er det ikke kjekt for foregangslandets eksperter og elite-journalister å trenge å være ute av stand til å registrere - hva de selv serverer. Det er produksjon av psykiske lidelser - det her er redegjort for! Og de forvokste produsenter, alias de stor-gapende av psykisk syk må ikke tillates imøtegått i Den siste Sovjetstats statskanal. Om man får til å legge to ark ved siden av hverandre, og sammenstille det skrevne på arkene og derav påvise det bedrevne fra de utøvende av kriminelt virke tildekket bak myndighetslogo blir man tilgodesett med ytterligere foregangsland-djevelskap. I boken gitt hovedtitulering «Oppgjør», beskriver Oddmund H. Hammerstad: FULL PAKKE. Rans- og nøytraliseringsarrangementer, terror og fysisk betingede torturhandliger - det overgår langt det moteriktige utrooolige - det djevelskapsarsenal foregangslandets posisjonerte gjør bruk av.

3 Litt var jeg gitt kjennskap til før jeg ble en nær bekjent av ham som jeg i minnetale ved hans båre, etter at han var brakt til døde etterrettelig omtalte som: Skipper n på menneskerettighetsskuta. Allerede før jeg ble kjent med, og derpå en nær personlig venn av Kåre Torvholm, hadde jeg påvist såpass av det kriminelt bedrevne fra de myndighetsutøvende at jeg var blitt tilgodesett med å ligge i en blodpøl under eget kjøkkenbord, nær død. Dog var jeg en novise mht. kunnskap om omfang. regi, osv. - da jeg ble kjent med ham som vokste opp med mer enn vitende om Stay Behind. Oddmund H. Hammerstad: «Gribber og hyener, de skriker og de bjeffer: Paranoia, Paranoia». Det skal se ut som - at det er adskilte forhold - foregangsregimets ludderenheter ivaretar. Men - ha seg med hverandre-aktørene - skriker og bjeffer ekstaselig -i kor. I anledning enhver tilskrivelse fra Stat i staten-klanens innplasserte Magnhilds hvor jeg avkreves å betale for «tjenester» jeg ikke er levert/har frabedt meg - er dette koordinert med terror og tortur. I anledning samtlige av de nå oppfulgte tans-krav fra The SIsters i Rana-gata NRK-Lisensavdelingen og Statens Innkrevingssentral - er jeg tilgodesett med intens tortur til hodet pluss, pluss. Min bil og min bolig er gjentatte ganger hærverket fra forgangslandsbanden. For noen år tilbake ble jeg bistått av en knakende kjekk ung mann hva angår de omfattende hærverksivaretakelser på min bil.. Ved avhenting av min bil ble han tilgodesett med kubeinutstyrt kjøretøy bak seg for å bringe han av veien. Han var kun 36 da han ble funnet død i sin brakke. Koordinert med det her henviste til servert meg fra Statens Innkrevingssentral, ble jeg igjen uten tilgang til bil. Jeg registrerte nattlig besøk på min gårdsplass, og materialisering av skadeverket ved første biltur derpå. På redelig fundert besøk hos meg var Kystpartiets førstekandidat til Stortingsvalget fra Buskerud, Erik Strand. Han hadde i forkant annonsert: «Stadig flere nordmenn opplever maktmisbruk av ulikt slag». Og - at det bedrevne fra barnevernssektoren, rettsvesen og psykiatri represalier på varsleres bekostning, og den forordnede ytringsknebling/sensur må bli det viktigste ved valget Det er tilgang til fundamentale menneskerettigheter dette omhandler! På hjemvei fra et valgkampmøte fikk Erik og jeg erfare min bil steilende i veibanen av et avkappet ekshaustanlegg. Et anlegg - som før det nattlige besøk var fullkomment thight. Et anlegg som var nytt for kun 300 kjørte mil tilbake Blanke f gir foregangsregimets myndighetshorekorps i uskyldige menneskers liv. For om slike som jeg, og endog Erik Strand - i henhold til de utøvende av organisert kriminalitet tildekket bak myndighetslogo, er skyldige kunne vi ha kollidert med møtende trafikk. For noe tid tilbake ble jeg sittende med et løsskrudd ratt i hendene (spesialverktøy må til for forordning av det) og utfallet kunne ha blitt, som det ovenfor påpekte.

4 Fra Kåre Torvholm og undertegnede har - Den siste Sovjetstats statskanal - innhentet opptak i timevis av dokumentasjon framholdt fra oss. For styggfull tilegnelse til seg og sine - kombinert med sensur! Nå avkrever dette dokumenterte løgn- og Straffelovbrytende reiret og dets samliggende SIster (Statens Innkrevingssentral) at jeg skal innbetale tusenvis av kroner for moteriktige Scheine-kvinne-tjenester (jfr. Tyskerhorebetegnelse fra WW2) - som jeg meddelte avbud til for mange år tilbake. ( Dette innbefatter ikke stillingstakende til, eller fordømmelse fra meg ad de WW2-benevnte.) Ved innhenting av telefonsamtaler fra PST-arkivet - kan Statens Innkrevingssentral s robotkorps overhøre mine oppringninger av seg selv. Da jeg etter melding om avstengte TVsignaler til min bolig - i 2009 fortsettelig ble fakturert fra NRK-Absurdistan, oppfulgt av tvangskrav fra SIster (Innkrevingssentralen) meddelte jeg pr. telefon sistnevnte om de faktiske forhold. Jeg ble da besvart med at dette måtte jeg ta med NRK-Lisensavdelingen. Men der ville ingen løfte av telefonrøret. Nær en time kostet det meg ved første høve. PST har m/garanti lagret også dette. Forordningene/metode føyer seg «pent» inn i den lange rad av foregangsregimets rans- og nøytraliseringsarrangementer tilgodesett meg! Da lille Radio Modum rettet henvendelser til Telenor angjeldende gjentatte avstengninger av min telefon dette I anledning de foreståtte publiseringer i avisen Bygeposten, og den påfølgende «Bygdepostsaken» - kunne ikke Telenors kundeansvarlige besvare Radio Modums redaktør. Lille Radio Moum måtte rette henvendelse til informasjonsdirektør Hauge angående de gjentatte avstengninger av lille Hiåsens telefon. Henvendelsen til, og det påfølgende intervjuet av, informasjonsdirektør Hauge- sendte Radio Modums redaktør på lufta! Her kan der overhøres at informasjonsdirektøren var trengende for å motsi seg selv måtte juge i annenhver setning. «Men su sa jo» -konfronterte Radio Modums redaktør gang etter gang informasjonsdirektøren med! Jeg ble derpå foregangslandsk utestengt fra internettilgang i årevis. Faktureringer fra Telenor var betalt da jeg ble fraranet internettilgang. Fra dettestedets kundeansvarlig ble jeg omatt-att skriftlig meddelt at jeg skulle fortsette å ringe feilmeldingen. Etter lengre tid ble jeg «plutselig» en dag oppringt fra feilmeldingen. Fra hun som ringte ble jeg meddelt: «Jeg skulle ikke ha kommet fram til deg». Jeg tok den samfulle faenskapsforordning opp med henne. Hun - fikk ikke til være hore. Men avlovde meg omgående opprydding. Vel en time senere ble jeg oppringt fra hennes innplasserte overordnete og meddelt at hun som hadde registrert at jeg innehadde gjennomført belegg for det jeg framholdt ikke hadde skjønt noe! Jeg skulle fortsette å ringe feilmeldingen! Da jeg derpå nektet videre å betale for det jag var utestengt fra - oversendte Telenor krav mot meg til inkassoaktør. Til denne besvarte jeg etterrettelig mafia. Er det ikke kjekt for foregangsregimets installerte roboter å evne kopiering av hverandres rans- og nøytraliseringsarrangementer. På Europatoppen for servering av den mest djevelsk funderte mobbing troner foregangslandet! Hvilken type aktører fostrer opp sitt avkom som produsenter av

5 djevelskap? Henvist til det som framkommer direkte fra, tillagt hva som implisitt framgår åpent og bart fra, den benevnte undersøkelse - hvor har de innplasserte i barnevernet befunnet seg da? Den foregangs-statlige mobbing er overveldende dokumentert fra før av. Det eneste nyesom framkommer fra den aktuelle undersøkelse er sammenstillingen med de øvrige europeiske land. At den presenterende av undersøkelsen ikke fikk til å skjønne noe om «hvorfor», og at statskanalens øvrige eksperter på bortforklaring, gaper - at de voksne ikke vet om nettmobbingen - er bevisst løgn! For omhandler den aktuelle undersøkelse kun nettmobbing? NEI den omhandler all over. Den omhandler telefonmobbing, den omhandler mobbing midt i ansiktet og ethvert felt er spesifisert! Foregangslandet troner gjennomgående på djevelskapstoppen. Foregangslandets Oline Brummine. Overskriftpublisert på NRK-Absurdistans internettside : «Nådeløs mobbing på nettet». Dette en dybdeundersøkelse fra UiA (Universitetet i Agder). Her var det tenåringsjenter som viste seg fram som oppfostret til djevelskapsproduksjon i særklasse. Universitetslektor ved UiA, Jens Nærbøe, meddelte da:»mobbingen er nådeløs»- og at:»( )den blir gjort på en veldig infam og ond måte». Dette faget dyrkes i foregangslandet. Her ivaretas det mindre tiltalende enn juristeriminster Dørums:»20 i stil, og null i innhold». For å være kvalifisert til innplassering i offentlig sektors «ikke gro en av den grunn»-teamene - må det framlegges vitnesbyrd med karakterene: Null i logikk og 20 i infamitet. Stat i staten-klanens dommerkappeutstyrte underslår saksforholdenes fakta og dokumentasjon forelagt fra de utsatte. Og jukker troverdighet til sine samliggende infamitetsprutende. Herman Berge og hans «RettsNorge» har på langt nær kun dokumentert den moteriktig juristelige «ikke gro en pikk av den grunn»- fyllekjøring. Overveldende har Herman Berge dokumentert - at et mangfold av foregangslandets påkledde dommerkappe, i henhold til norske lovbestemmelser, ikke er berettiget til å utøve dommervirket. I beste siste Sovjetstatstil har NRK-Absurdistan ivaretatt sensur av det dokumenterte fra Berge. Tilbake til Heidi Folletts kronikk: «Dumskapens system». Det medgitte under denne overskrift ble fra statskanalens elite-journalist-jury kåret som vinnerbidrag i kanalens kronikk-konkurranse for unge skribenter. Hva medga Follett angående det bedrevne fra foregangsregimets NAV-innplasserte? Og - hva kunne leses til høyre for Folletts kronikk, under overskriften «Juryens begrunnelse»? Fra statskanalens seks-hodede elite-jury ble det meddelt: «Den gir oss et sjeldent og oppskakende innblikk i systemet som står for brorparten av statens utgifter».

6 Til det redegjorte for under overskriften «Dumskapens system» - og på vegne av de utsatte for det bedrevne fra foregangsregime-nav et - medga juryen endog i klartekst: «Er det rart at raseriet enkelte ganger kommer til uttrykk?» Anta at foregangslandsstatskanalens seks-hodede elite-jury ikke hadde forlystet seg med et storlig antall Tostrup ske pille hals og balle haier da dette ble prestert på tastaturet, og ei heller var behovstrengende for å gjøre rede for seg som Dumskapssystems eliteutøvende - måtte ikke så fall - oppfølgning av oppskaka -vært forestått? Anta at Statskanal-juryen ikke kan skilte med motekunnskapsvitnemål visende sex x minus 20 i logikk. Er det ikke over-sannsynlig - at et flertall av de «Er det rart»-medgitte fra denne jury - ville ha vært i fravær av nødvendighet for «raseriet» - gitt rettelse av et omfattende søkelys mot de forhold denne elite-.journalist-juryen - anno 2013 selvangivelig underskrev seg som oppskaka av? Vi må jo skjønne - at det ikke er rart - at de oppskaka har fulgt opp med Europatoppmobbing av: «Er det rart at raseriet enkelte ganger kommer til uttrykk?». Tenk om - NRK-Absudistans eliteutøvende hadde brakt seg i en sådan situasjon - at befolkningen i Verdens beste land å bo i -ikke kunne fores storlig - med oppslag om et omfattende behov for bistand fra krise-psykiater/psykolog til foregangslandets flotte NAVvirkende og barnevernere. Angjeldende konkrete forhold, som knivdrapet av en NAV-tilsatt, hvor jeg er uten tilgang til sakens dokumentasjon har jeg ikke tilhørighet blant dem som avleverer påstander tuftet på spekulasjon. Ei heller applauderer jeg uttalelser «som fortjent» mht. sådanne konsekvenser. Noe ganske så annet er det å rette søkelyset mot hvilken bruk det er gjort av dette spesielle forhold. «NAV-ansatt redd når for å være på jobb» ble vi presentert fra kunnskapsforegangslandets statskanal Tilhenvist er det ovenfor benevnte forhold i dette intervjuet av en NAV-fagkonsulent, som dog intet med dette spesielle forholdet hadde å gjøre. Den intervjuede listet opp alvorlige episoder opplevd på hennes NAV-kontor i løpet av det siste året. Ad det ovenfor tilhenviste kunne hun medgi at det er «veldig lett å tenke på at det kunne ha vært meg». Hun framhevet derpå at jobben deres er å hjelpe folk som er i vanskeligheter. Og avslutter med å meddele: «Flere av dem blir hissige og reagerer voldsomt på at de får avslag» - Fra Arbeidsminister Huitfeldt ble vi meddelt av de NAV-tilsatte utfører et «outstanding» arbeide. Ææh: ER DET RART Ikke kun moteriktig stigmatisering av mennesker, innbakt i grupperinger, men, også et beint fram totalitærstatlig preg - er å registrere i gjentatte uttalelser fra den innplasserte i PST, til sin statskanal. I «Oppgjør» beskriver Oddmund H. Hammerstad omfattende «sikkerhetstjenestene» Han redegjør for så vel de offisielle som de paramillitære enhetene. Han stiller «Rikets sikkerhet» opp mot Arbeiderpartiets/AP-toppenes sikkerhet. Og han gjør rede for

7 tidspunktet det ble ett fett dvs. uavhengig av hvilke politiske partier som var posisjonsbesittende. Han mer enn stiller spørsmål ved om det er «Rikets sikkerhet», eller de posisjonertes sikkerhet, «tjenestene» er ivaretakende av. I klartekst meddeles vi at det er sikkerheten til regjeringsmedlemmene og Stortings- politikerne PST har ansvaret for. Politikerne våre, politikerne våre «Vier bekymret for politikerne våre», bedyrer den PST-innplasserte. De må beskyttes mot myndighetshatere. Som vi får vite om - at det er blitt flere av siden Her har foregangslands-statskanalen påplusset med vitnemål fra Ap-partisekretær, Raymond Johansen: «Vi må drive valgkamp og jobbe for demokratiet, og ikke la truslene presse oss til taushet». Han tillegger fullkommen tillit til sitt PST. Hadde han ikke også det - i forkant av ? Hvorfor må gapene av -presse oss til taushet - ikke bli utsatt for - verbal imøtegåelse? Til det vederfarte oss fra Stat i staten-klanens statskanal vel 2 uker senere, 11.08,2013. Da ble vi på kanalens internettforside overskrift-meddelt: «PST-sjefen; - Ordskiftet har blitt mer hatefullt.» Det er her særskilt vist til det medgitte på sosiale fora som PST vedgår å saumfare. Vi får vite at dette holdet nå har senket terskelen for å oppsøke folk som uttaler seg truende mot politikere. Derpå får vi vite i feterte bokstavtyper: «Men også personer som uttrykker seg hatefullt, uten at det nødvendigvis er en straffbar handling, kan risikere å bli oppsøkt av PST.» Hva er moteriktig hatefullt? Er det å påpeke at det totalitærstatlig meddelte- er av totalitærstatlig varemerke? Er det å få til å legge to ark ved siden av hverandre - sammenstille det skrevne på arkene - og på dette grunnlag påvise kriminelle handlinger begått av tildekkende bak myndighetslogo? Under den redaksjonelt serverte avsnittsoverskrift: «Føler seg krenket» - blir vi vitterlig servert framstillinger som er i harmoni med det undersøkelse-medgitte ad Europatoppevnelse. Innledende her kan vi lese: «Truslene kommer fra ulike miljøer, og er innrettet mot politikere fra alle partier». Derpå avleveres vi stigmatisering i gruppekontekst; «Det kan være rene konspirasjonsteoretikere som ytrer seg, og ikke sjelden så er det innblandet sykdom». Og som tiltrengt smør på flesk: «Det kan være personer med psykiatriske diagnoser som uttrykker seg truende, opplyser PST-sjefen». Oddmund H. Hammerstad: «Gribber og hyener, de skriker og de bjeffer: Paranoia, Paranoia». I de to avsluttende avsnitt serveres vi veletablerte infamitetsbelagte «føler seg»- framstillinger. Først i et eget avsnitt presentert oss i oppfeitede typer: «Ofte opplever PST ar de som framsetter trusler mot politikere føler at de er blitt utsatt for en krenkelse».

8 Det avsluttende avsnitt første og siste setningsdel: «- Det kan være folk som er blitt fratatt noe ( ) og så klandrer de en politiker for dette, sier Bjørneland». Har den PST-innplasserte «hørt om» forfatningen? Hvem er å tillegge ansvaret? «Ofte opplever PST at de som framsetter trusler mot politikere føler at de har blitt utsatt for en krenkelse». Herfra til: «Er det rart ar raseriet enkelte ganger kommer til uttrykk». Hvem har stått for etableringen av, og hvorfra forestås retningslinjer for, og bevilgningene til foregangslands-nav et? Hvorfor er eierne av foregangslandet trengende for sensur- og ytringsknebling av siste Sovjetstat-varemerke? Hvorfor er de trengende psykisk-syk-framstillinger av ditto varemerke? Fra konstituert overlege Sommerfeldt, som overfor meg opptrådte særs ryddig, ble jeg som representerende Oddmar Remøy, oversendt den følgende foregangslandske begrunnelse for tvangsinnleggelse: «Han høyrer til eir sivilt nettverk av både lokal, nasjonal og internasjonal tilknytning som har til formål å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlege for å få ting over i meir produktiv lei. Etter mi mening er krava i lph 3 innfridde.» - («lph 3» -lov om psykisk helsevern, 3). Denne «ting» prestert av Bjørn Martin Aasen, tidligere statssekretær i Brundtlandregjering. Tenk om det var adgangsgitt opplesning av det faktisk presterte og presenterte i verbal konfrontasjon med PSTs psykisk-syk-gapende -i en ikke siste Sovjetstatlig statskanal. Om kun rein sprit-nivå-sannsynlig i forkant av, jfr. mitt nære samarbeid med Kåre Torvholm, og de omfattende avdukinger vi foresto høsten 1999, herunder mht. Telia/Telenor, og en svensk statsråd som da sa: «Den siste Sovjetstat», og herunder mht. hemmeligstemplede Schengendokumenter overbrakt oss via kurer, som vi senere framla for en måpetrengende kontrollkommisjon i anledning saksbehandling av tvangsinnleggelsen av Remøy så m/garanti fra det tidspunkt jeg forela det presterte fra tidligere statssekretær Aasen, tillagt øvrige styggfulle dokumenter, for avisen Bygdepostens og Radio Modus ansvarlige redaktører, og publisering fra disse ble forestått har POT/PST kost seg med: «Every move you make - Every step you take - I ll be watching you». «Every of your bones we brake, every of your crowns/pennies we take, lyder det påfølgende vers i Stat i staten-klanens hymne. Jeg har ikke begått brudd med norske lovbestemmelser. Men jeg har omfattende dokumentert foregangslands-aktørenes rans- og nøytraliseringsarrangementer, og gått til feldts for tilgang til fundamentale menneskerettigheter - for alle. Med det har jeg opptrådd motespråklig hatefullt. Og er følgelig, som Hammerstad redegjør, kvalifisert til: FULL PAKKE. Da jeg for snart 17 år sia, etter å ha presentert den første omfattende påvisning av de gribbe- og hyene-evnerike skrik og bjeff av paranoia mot meg selv, ble tilgodesett med nattlige besøk fra Ku Klux Klan utenfor min bolig - skulle jeg ha tørna. Om jeg ikke allerede der og da var blitt viter av noe av det bedrevne fra Stat i staten-klanen -er det overveiende sannsynlig - at jeg hadde tørna. «Føler ar de er blitt utsatt for en krenkelse», koser den PST-innplasserte seg med å servere i sin statskanal - fritatt for imøtegåelse. Tenk om det hadde passet for denne kanal å utøve

9 journalistikk. Tenk om det hadde passet å stille kritiske spørsmål. Tenk om det ikke hadde passet å gjøre rede for seg som nikkedukke. Den redaksjonelt serverte avsnittsoverskrift: «Føler seg krenket». Var det ikke Høibø han meddelte som sitt navn, han som for kort tid tilbake gjorde rede for at han var hyra fra PST som infiltratør? Og, ikke kun det. Han berettet endog om konkrete tilfelle hvor han opptrådte i rolle som provoserende. Og som ei heller nok med det men av ekstremistisk varemerke. Tenk om PSTs «Føler seg»-stigmatiserende henvist til dette - var stilt spørsmål som det følgende: Du uttrykker deg om konspirasjonsteoretikere med innblandet sjukdom, du uttrykker deg om personer med psykiatriske diagnoser, som uttrykker seg truende - kan du angående de nettsteder du her sikter til, medgi hvor mange Høibø s PST har hyra for å ivareta det mest provoserende? Det burde ha tilhørighet i det u-vanskelige - å få til å se - at det kryr av rolleinnehavere på nettsteder, som fra NRK-Absurdistan utgytes som konspirasjonsteoretiker-fora. Det kryr av aktører som med rette kan titulere seg som foregangsregime-hora. NRK-Absurdistan får endog til å utstyre innhyra utbrekere av konspirasjonsteoretiker-fora, som John Færseth, med titulering som mediavitere. Og PST skal liksom ikke vite om det. Være tilsvarende uvitende om det -som PST forsøkte å være om å ha seg med den provoserende Høibø, som sin kjære. Hva utgjør vitterlig - det vanvittige? Nettsteder som Stat i staten-klanens Oline Brummines har som moteriktige arbeidsoppgaver å infiltrere, å opptre som varierende provoserende på, å avlevere sin innstuderte infamitet på - og å påklistre merkelappen konspirasjonsteoretiker-fora på -oppsøkes av mangetallige reelt utsatte for det Stat i staten-klan-bedrevne. Mange beretter her, solid underbygd/solid dokumentert, om det de utsettes for fra foregangslandets barnevern, utstyrte med dommerkappe, NAV-innplasserte, psykisk-sykprodusenter, osv. Og blir da «imøtegått» av infamitetsbelagte og/eller provoserende uttalelser. Blir «imøtegått» fra og med- som redegjort fra Hammerstad; «Gribber og hyener, de skriker og de bjeffer: Paranoia, Paranoia». Tilsvarende logisk fundert som den storstilte fattigdomsøkning, - er den storstilte forordning av psykisk syk i «Verdens beste land å bo i» Høstlig har igjen NRK-Absurdistan ivaretatt produksjon av psykisk-syk - som utkonkurrerer hva de avviklede Sovjet-stater fikk til! I smellfeite typer er det på NRK-Absurdistans internettforside brettet ut om TIKKENDE BOMBER. Når det fylles på med psykisk syke NAV-klienter, når det fylles på med psykisk syke barnevernet må frata barna, når det fylles på med en enorm økning av psykisk syke barn og ungdommer, når det fylles på med PST-utgapelser av psykisk syke «føler seg»-kasus på

10 konspirasjonsteoretiker-fora - må jo alle moteriktig godt opplyste skjønne at de har tilhold i «Verdens beste land å bo i». I beste Europatopp-infamitets-stil gjøres det bruk av spesielle forhold gjøres der bruk av unntak. For moteriktig underbygging av generaliserende psykisk syk-påklistring, av trengende for å bli fratatt sine barn, osv.»sissel takker Barnevernet for at de tok barna fra henne», ble vii overskriftservert fra NRK-Absurdistan For- hun var jo junkie. Færre enn få linjer derpå fikk vi oss servert: «Behovet for nye fosterfamilier har aldri vært større». Og at barn venter på «et bedre hjem». Hva forteller eksempelvis data fra NIBR, gjengitt på det utgapte som konspirasjonsteoretikerfora? Ad - konsekvenser for en storlig andel av barna - som er anbrakt til det utgapte som «bedre hjem»! Og den overveldende andel av dem som blir frarana barna - er vitterlig ikke trengende junkies! Fra den samme NRK-Absurdistanske enveiskjørte gata ble vi servert YTRINGkronikken: «Får ikke hjelp før det er for sent». Skribenten berettet seg som søster av en som for noen år tilbake hadde begått drap av deres felles mor. Det omhandler ei her adgang til medgivelse fra denne ad det konkrete tragiske tilfellet -det mer enn bare ganske så spesielle. For - i også denne tekst presenteres vi tvangsinnleggelsesbehov i flertall. Vi presentes manges behov for å bli tilgodesett med tvangsmedikamentering. Det generelle styggfulle - ikke forståelse for sitt eget beste - var ivaretatt. Ikke kun tilslutning til «navngivningen» TIKKENDE BOMBER, kunne vi lese. Det var endog fnrk-absurdistansk forordnet med link til øvriges utgapelse av dette. Gjøre bruk av for formålet stigmatisering -selvangir foregangslands-statskanalen ei å mangle ekspertise på. Fra Stat i staten-klanens statskanal er det tilsvarende ensidig forordnet - som det var fra Nazi og Stasi Rundfunk. At noen utstyrte med ekspert-titulering påpeker- at de kvalifiserte for «navngivelsen» TIKKENDE BOMBER, er fåtallige har mindre enn intet å gjøre med imøtegåelse av det psykisk syk-avleverte bombardement - fra denne kanal. «Mange har psykiske lidelser uten å vite om det», fikk vi oss overskriftservert Etter de innledende fraser serveres vi psykose-framstillinger - som innbefatter alt og ingenting! Og derpå spesifiseringen: «Psykose er en betegnelse som brukes når mennesker mister kontakt med vår felles virkelighet og ikke helt klarer å skille mellom fantasi og virkelighet». Helsedirektøren bobler så: «Nå skal nye retningslinjer fra Helsedirektoratet gjøre det lettere å oppdage symptomer på psykose og få rask tilgang på riktig behandling». Har ikke dette tilhørighet i faget kvalifisert vrøvl? Hvilken - ny kunnskap - måtte de nye retningslinjer være tuftet på? Ville ekspertene som både og ikke psykosediagnostiserte ABB og den Sigridsak-tiltalte - fått til å være mindre «faglig» uenige - som innehavere av nye retningslinjer?

11 Påfølgende fikk vi oss servert - viktig - viktig - det er viktig -det er avgjørende - vekt på viktigheten! På få linjer - mindre enn en halv A4-side - ble dette prestert fra NRK- Absurdistans artikkelforfatter. Som leverende av «Min første stil» jfr. gammeldags realskolenivå - kunne vel, for ei å bringe den skrivende til «psykotisk» motløshet karakteren vært heist opp til måsa. Nå - må alle moteriktig godt opplyste fra de moteriktig kunnskapsutstuderte fra papegøyelinjen på Stat i staten-klanens robotakademi, skjønne - at det er viktig viktig - og dertil avgjørende - og det med vekt på viktigheten at alle foregangslandets moteriktig psykotiske -blir tilgodesett med rask og riktig behandling! Dette oppfulgt av - legitimering av psykisk-syk-angiveri til Stat i staten-klanen. Vi serveres en lang liste av henvendelsessteder - og medgis derpå at:»du kan være anonym» For så å bli meddelt: «Opplysninger til de miljøer som har mulighet for å fange opp tidlige symptomer er veldig viktig»! Tilbake til: «Psykose er en betegnelse som brukes når mennesker mister kontakt med vår felles virkelighet og ikke helt klarer å skille mellom fantasi og virkelighet». Vår - felles virkelighet! Har ikke, sjøl for Stat i staten-klanens-eliteaktører -felles virkelighet - tilhørighet i et støkke fra virkelighet? Hvorfor er det viktigst - for Stat i staten-klan-eliten - å lire ut av seg sådant? Tenk om - der hadde passet for Helsedirektoratets toppinnplasserte og NRK-Absurdistans medgaper -å få inn i den felles rans- og nøytraliseringsnøtta si at de eksisterende i tilstand som meddelt fra Fattighusets Liv Madsen: «Hadde aldri trodd jeg skulle se slik fattigdom i Norge» - eksisterer ii en virkelighet/virkelig situasjon - som er ekstremt fjernt fra - fettet til den foregangslandske mafia! Den type psykosa de moteriktige seleksjonsivretakere trenger seg storlig tilgodesett med å skrike og bjeffe, heter: Paranoia, paranoia. Alle godt opplyste må jo skjønne at alle trengende for å bli tilgodesett med de godes rans- og nøytraliseringsarrangementer -bare føler seg PST:»fratatt noe». Og følgelig trenger å bli tilgodesesett med -å bli neddopa. I de godes interneringsleire. Tenk om - tilhørighet i vår felles virkelighet - hadde innbefattet adgang for de utsatte til å imøtegå det utgapte - og herunder påpeke - det trengte vanvidd-språket - i foregangslandets statskanal. «Mange har psykiske lidelser uten å vite om det» Det presenterte innhold under denne overskrift harmonerer styggfullt med den undersøkelsesmedgitte Europatopp-evnerikdom. Kan servitørene avlevere sådant uten å vite om det? Nei, for å prestere 20 i gribbe-svevstil, krydra med 20 i infamitet-nedslag, og i kor med statskanalens 20 høyproduktive intervjuere på sletta til minus 20 i logikk, å gaule utrooolig - kan umulig fås til koordinert - uten å vite om det!. Hvorfor trenger viterne -å tilgodese seg sjæl med en befolkningsandel påklint psykisk sykstempling, som langt overgår det trengte fra diktaturregimene i de avviklede Sovjetstater? Hvordan kan det ha seg - at Verdensmesterskapet for produksjon av psykisk syke er vunnet av eierne av «Verdens beste land å bo i»?

12 PÅ NRK-Absurdistans internettforside fikk vi oss servert i fete typer: -hva har gått galt? Den innledende setningsdel, i mindre type, lød: nordmenn på antidepressiva. Den ekspert-serverte elite-ytring-kronikk var overskrift-utstyrt: «Oppdrag lykke- et oppdrag for folkehelsa?» En kortfattet ingress fulgte «Psykisk sykdom er et økende problem i Norge. Hva har gått galt?» Dett var dett! Opp til Marves forklaringsnivå - er det for foregangslandets ekspert-framstilte mer enn mil etter mil å gå. Dog fikk disse innledende til - å stille spørsmålet: «Hva har gått galt?» For dem som har hørt vitsen om han og hvem, hvor han blir til hvem, og hvor hvem ikke vet hvem han er og, får til å tilslutte seg logikken, har mer enn bare ganske sikkert, ei heller vansker med å forstå - at det har gått galt - av seg sjæl. Her «går» jeg noen linjer ned, til den følgende bekjentgjøring fra ekspertene: «i tillegg har mange forebyggende prosjekter jobbet aktivt med å redusere risikoen for å utvikle psykisk sykdom». Åssen skulle det stått til - uten å ha - prosjekter som jobber aktivt? Til tross for jobben prosjektene har utført har disses nære samarbeide med hva - gått galt Ekspertene trår så til med:;»vil vi få nye resultater om vi fortsetter å jobbe på samme måte? Mest sannsynlig ikke» - Er det nye gale, eller er det nye u-gale- resultater - det her siktes til? Under den påfølgende avsnittsoverskrift; «Vitenskapelig galskap», avhjelpes vi med: «Noe av forklaringen på den negative utviklingen kan ligge i helsemodellen vi har jobbet etter, nemlig ideen om å behandle flere psykisk syke og å redusere risikoen hos dem som er i faresonen». Vi må jo skjønne, nemlig - at denne ideen kan tilhøre vesentlige årsaker til - Er det å se bort fra årsaker til at «Psykisk sykdom» blir «født», ekspertene her utgyter? Disses framstilling av «i faresonen» - er de «midt i» et bridgespill, men har «gått galt», og tror de spiller poker, og sier jekk? Tenk om - NRK-Absurdistan, anno 2013, kunne bydd oss reelle kunnskapsinnehavere - som Stutum. Hei Osvin, æææ Ozzy, nå må du ikke si paranoid for jeg og du, æh, det er jo deg jeg tenker på her da, du med den statskanallønna, du svømmer jo i velferd til opp over øra. I hvert fall du bor jo i Verdens beste land å bo i Men, nå tørner jo folk i fleng på dette berget. Han kameraten du veit, han var jo så dum, og sa ifra om noen små, ja, nei, ganske store da, llovbrudd på arbeidsplassen sin. Åsså vart n sparka. Og nå har e tørna for n. Dem sier n er paranoid. Ja du nynner vel ofte på den melodien, du Ozzy. Men åssen kan det ha seg at dem tørner i fleng her i Verdens beste å bo i. Får du det te å stemme, Ozzy? Ja, sjøl om du bruker stemmen din til å synge Paranoid, da veit du. Så er det da riv ruskende at dem tørner i fleng, her i, som vi om att og om att får oss servert fra statskanalen din: Velferdsstaten over alle velferdsstater. Med unntak av noen språklige «flauser», samt ikke å ha medtatt «Gunhild bakpå», tør jeg formode at jeg ikke har bomma mye hva angår ad det aktuelle vi ville blitt meddelt fra analytikeren Stutum. For NRK-Absurdistans ekspertutgytende anno 2013 av «Hva har gått galt», er det lengre enn noen mil å gå opp til Stutums logiske resonnementsnivå. For disse ekspertene passer det

13 ikke å få til å skyve ei, fulgt opp av ei til, av arten kule, fra den ene til den andre siden av kuleramma - og få til å telle til to. Disse ekspertene fortsetter med å fortelle oss: «Fravær av god psykisk helse, som beskrevet ovenfor, betyr ikke at du er psykisk syk». Derpå lesser de på med «undersøkelse»-data. - av opphav - han eller hvem som har ment seg psykisk syk, og ikke. Og dundrer til med konklusjon ad selvmordsadferd. -hva har gått galt? Den andre ingress-setning: «Psykisk sykdom er et økende problem i Norge». Et økende problem - i foregangslandet! Som - på tampen av forrige århundre, og utøver 2000-tallet, har tronet på Europatoppen for tvangsinnleggelser! -hva har gått galt? I foregangslandet som anno 2013 troner på Europatoppen for bruk av den styggfulleste infamitet. Tenk om - det -ikke hadde passet- for Stat i staten-klanens statskanal. Fra NRK-Absurdistan er vi høsten serververt en over alle kjeleskaft -lykke- og psykisk syk-kampanjesaus. Fra kanalens ekspert-servitører av» gått galt»-produksjon, er påfyll av sausegryta ivaretatt. Som overskrift til sitt presterte økende problem i Norge - presterte disse ekspertene: «Oppdrag lykke- et oppdrag for folkehelsa?» Hva kan framleites av logisk varemerke, enn faktabasert varemerke, under denne overskrift? Den offisielle tallangivelse av « nordmenn på antidepressiva», er en tilnærmet etterrettelig fornuftsstridig medgivelse. Som påpekt fra et kommentarhold, er det her store mørketall ute» å gå». Dvs. den reelle bruk av antidepressiva overgår langt de offisielle presenterte tall. Ved å ta fram kuleramma, og addere psykose-arsenalet til antidepressiva, mv Og, direktøren for helse, og hans statskanal er trengende flere gitt «riktig behandling» - flere neddopa! i sitt Verdens beste! Er det ikke kjekt å kunne gjøre rede for seg som trengende for - å få det til - å gå - galere. Den Svarte Sabbatens vokalist, Ozzy Osbourne - fikk jo ekstatisk til - å fortære ei flaggermus. På hans fortolkning av «Paranoid», er dog mindre enn lite å utsette. Hans stemmeprakt er av et ganske så annet kaliber - enn foregangsregime-artistenes gribb- og hyene-evnerike: Paranoia, paranoia. -hva har gått galt? Hvorfor trenge å være servitør av noe så - galt? Hvorfor trenge å være utgaper av «Vitenskapelig galskap»? Når det vitterlig omhandler - menneskelig primitivisme. Hva er mht. sådant «nytt under solen»? Utgjør ikke det reelt vitenskapelige svaret: Intet? Om innholdet er pakket inn i et mer infamitetsrikt språkbruk, blir ikke det - mindre primitivt - av den grunn. De mest grådighetsbehøvende har til enhver tid forordnet posisjonering til seg og sine. At den innplasserte direktør for helse er viktig trengende for anti-vitenskapelig å utgape: Felles virkelighet, har vitterlig ikke redusert de grådigste gapendes grådighetsbehov - av den grunn.

14 Medgitt fra Heidi Follet under overskriften «Dumskapens system» angjeldende det ivaretatte fra foregangsregimets NAV-innplasserte: «Jeg står mellom deg og mat på bordet». Hva forholder man seg til her da, NRK-Absurdistan, og denne kanals elite-gapere av: Felles virkelighet og Føler seg krenka? Det kan da ikke være - dekning av eksistensielle behov? -hva har gått galt? Tenk om - det ikke hadde gått -for Stat i staten-klanens ekstase-gapende av sitt galskaps-behov. Intetkjønnet hva har ikke gått galt- av seg selv. Det er ikke utstyrt med masse mellom øra - til å gjøre rede for seg som perverst-ing. Det fra NRK-Absurdistan presenterte omfanget av psykisk sykdom -i det presenterte som «Verdens beste land å bo i» -står til karakter 20 både i faget idioti og i faget selvmotsigelig. - hva har gått galt? «Bombene blant oss»- fikk vi oss - moteriktig juristelig elite-ytring-kronikkservert. I beste foreganslandske advo-kåtelige stil ble vi avlevert utsprutelse av psykisk sykdiagnostisering av personer som har begått drap. Vi må jo skjønne - at det ikke er rart - at Anders Behring Breivik ikke ble dømt til å være psykisk syk. - Vi må jo skjønne at det er dem som medgir hva de er blitt utsatt fra foregangsregimet på åpne konspirasjonsteoretikerfora som er: BOMBENE BLANT OSS! For meg, som for nær enhver av de øvrige oppfølgende tilgodesette med FULL PAKKE av foregangsland-faenskap, som eksempelvis Kåre Torvholm og den reelt faglig kunnskapsbaserte sprengningsbas, Arnold Juklerød utgjorde det dog intet alternativ å forestå anskaffelse av kunstgjødsel for bombeproduksjon. Vi har framholdt det mindre tillatelige - dokumentasjon! Om NRK-Absurdistans senere SKUP-beærede Bæren hadde snudd kamera mot seg selv, da jeg redegjorde for visse journalistiske forhold - ville han kunnet beskue endringen av egen ansiktsfarve. Nei, jeg forventet ikke at det ville bli forestått publisering av «det visse». Men at endog gjentatt oppsøkning av meg og Fampo- med timesvise linsefestelser av framholdt dokumentasjon, og besvarelser fra meg til stilte spørsmål - var styggfullt formålsbelagt, var tuftet på fundamentet falsk forklaring/brudd med straffelovens bestemmelser - kan det vel hevdes at jeg burde visst om! For, jeg var i forkant bl.a. vitende om det fraværs- evnede fra denne statskanal da Arnold Juklerød var befinnende i blodpøl utenfor det propaganderte som Velferdsbygget ved Gaustad Guantanamo. (Her kunne jo NRK-Absurdistan og POT/PST ha kost seg med å utrape - at Juklerød, i bevisstløs tilstand - følte seg i koma!). Og, jeg var i forkant bl.a. vitende detaljert om det framholdte fra Kåre Torvholm under gjentatte oppsøkninger av ham fra denne statskanal v/sølve Stang. Det tilsiktede og gjennomførte fra dette hold - var styggfullt formålsbelagt. Var også da tuftet på fundamentet falsk forklaring/brudd med straffelovens bestemmelser. Kun innhenting til Stat i staten-klanen og null publisering av det omfattende dokumenterte fra Torvholm - ble siste Sovjet-statlig ivaretatt. Fra Torvholm ble det forestått konsentrasjon til det fiskerisektor-bedrevne. Det organiserte svartfisket, jfr. lag 10, kvoteranene, underslaget av vanlige fiskeres trygderettigheter, utgjør

15 noen av stikkordene. Hva angår sistnevnte foreligger endog en senere vedgåelse fra direktoratet tilstilet Torvholm og undertegnede. Regnskaper og styreberetninger foreligger i fleng. Hvordan forordne seg med negativ egenkapital, og hvordan få en negativ egenkapital til å bli til positiv. Til sin statskanal utgaper Økokrim om - at det er så komplisert å forholde seg til eksempelvis kommunal korrupsjon. Hva angår fiskerisektoren besitter jeg regnskaper og styreberetninger i hopetall, overlevert meg fra Torvholm og Torstein Leon Hansen. For enhver som har hørt om ordet regnskapsanalyse, og dertil har tilegnet seg et fnugg av kunnskaper mht. hva lete etter, samt evner å legge flere ark ved siden av hverandre - bør det presenterte fra Økokrim være av kjennemerke -overkvalifisert - til diskvalifisert. Som et null kan jeg ei heller her -vise til meg selv som helt blank. Tilhørende min praksisbakgrunn er virke med obligasjonslån, internasjonal valutahandel, undervisning i økonomifagene og skatterett i videregående skole, veileder for studentene ved Bankakademiet, mv. Jeg har «innimellom» forestått regnskapsføring for noen foretak. Ved et par høve har jeg måttet rettlede likningssjefer vedrørende beskatningsregelverket for landsbruksvirke. Ved det ene høve ble jeg tilbakemeldt at jeg må vedgå at før du gjennomgikk lovteksten med meg, forsto jeg ikke hva den innebar. Dette ligger flere år tilbake i tid. Den gang det forefantes flere i sådanne offentlige posisjoner, som når lovbestemmelsers bokstavering ble påpekt og tihenvist, foresto ryddig innretning etter dette. Det var før den storstilte regisserte innplassering av type Magnhild «trenger ikke å gro en pikk av den grunn», var gjennomført. Det var før det var forordnet med en helhetlig innplassering av offentlige lederskapsfigurer, som redegjort for fra Heidi Follett under overskriften «Dumskapens system». Kåre Torvholm var uten det proklamerte som formell kompetanse. Men, konstruktøren av ringnota, han som den redelige tidligere Stortingsrepresentant. Marie Lovise Widnes, i nekrolog beskrev som «Oppslagsverket frå Moldtustranda - hadde ingen vansker med å evne regnskapsanalyse som Økokrim ikke får til drønne om. Tenk om NRK-Absrdistans Stang - hadde vist dette fram. Befant jeg meg i paranoia-tilstand da jeg til denne statskanals Bæren - presenterte dokumentasjon? Nei, det var ei for å framvise falsk tillit -at jeg foresto dette. Bæren var tipset ad min og Fampos dokumentasjonsbesittelse fra annet hold. Og da å oppsøke meg for linsefesting i timesvis, endog gjentatt uten at noen publisering skulle forestås ha vitterlig ikke bare i seg: ER DET RART! Ad den første oppsøkning: Med NRK-logo-kjøretøy parkert på min gårdsplass 20 meter fra riksvei i timesvis, opptaksutstyr som blir båret inn og oppmontert, og derpå kamerainnrettelse mot seg selv og dokumenter, spørsmål etter spørsmål blir stilt For meg ble det - den gang da - det ovenfor meddelte til tross, ikke enkelt å tenke seg at det hele igjen var siste Sovjetstat-formålsbelagt. Var tuftet på foregangsland-statskanals falsk forklaring/brudd med Straffelovens bestemmelser! Fra min side ble det forestått konsentrasjon til psykiatri-feltet - til medikamentbruk/neddoping, til diagnostisering, til tvangsinnleggelser så vel hva angår grunnlag som omfang, mv. På Europatoppen for tvangsinnleggelse-omfang tronet

16 foregangslandet! Hva angår tvangsinnleggelsesgrunnlag kunne jeg presentere dokumentasjon av det vanvittigste varemerke. Det omhandlet her dog ikke infamitetsfundert «ikke gro»-grunngivning. Det var reinspikka seleksjons- grunngivning som var prestert fra den tidligere statssekretær i Brunt Landregjering. Vi må jo skjønne - at vårt demokratiske foregangslands voktere må være berettiget til å anbringe gærninger, som disse beskriver som - «har til formål å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlege for å få ting over i meir produktiv lei» - for neddoping til forstand i internerings-leire. Som ikke nok med det, fikk den samme Bjørn Martin Aasen te å gjenlegge framstilling av psykisk syk på bekostning av førstelensmannsbetjent Gjert Abel Nærø hos politimester Karoliussen. På den ikke undertegnede framstilling fra Aasen foresto politimesteren påføring av, utferdigelse fra Aasen. Som grunnlag for framstillingen trengte ikke Aasen å se/samtale med Nærø. Det ville da vitterlig ei heller medført noen annen evnelse! For førstelennsmannsbetjent Nærø var det umulig å evne unnlatelse av å reagere da han ble forelagt omfattende dokumentasjon fra Kåre Torvholm. Alle godt opplyste -må jo skjønne at sådanne kan ikke foregangslandspolitiet ha i sine rekker. En SKUP-beæring av Bæren - nei, han kunne ei ha pyntet se med den fjæren om han hadde ankommet meg med et redelig fundert ærend. Å avdekke kriminelle ting som foregår i det offentlege, - er det i klartekst gjort rede for at kvalifiserer for tvangsinnleggelse- fra den tidligere statssekretæren. Alle godt NRK-Absurdistan-opplyste - må jo skjønne at de ikke må gis adgang til å bivåne- at moteriktig Nazistat-seleksjon utgjør tvangsinnleggelsesgrunnlag i foregangslandet. For Stat i staten-klanen må ha ubegrenset adgang til å skrike og bjeffe gæren! Fra NRK- Absurdistan er dette anno 2013 gribbebefordret høyere enn til atmosfæren. Ultralydbasert psykisk syk-diagnose av fosteret i livmora - for å ivareta at alle de «nye» psykisk syke barna - blir tilgodesett med neddopingspreparater i morsmelka. Før de rekker å avgi sitt første skrål. Brakt til stillhet kan nurkene få overhøre velkomsthymnen: Tidlig krøkes den som for Stat i staten- klanen god psykisksyk skal bli! fulgte NRK-Absurdistan opp med å presentere storbokstavelig på sin internettforside: «Valgkampen 2013 ble tidenes travleste for PST». Først her - den moteriktige språkbruk - er vitterlig - gjennomført vanvittig. Fra NRK-Absurdistan pøses det ut TIDENES. Ad eksempelvis prestasjoner i sports-øvelser - som ikke var påfunnet før få år tilbake- medgis vi i feite typer: TIDENES PRESTASJON! Under den aktuelle tidenes PST-prestasjon ble vi servert fortellinger om personer oppsøkt fra dette hold. Og vi fikk oss repetert det hatefulle i både tekst - og video-form. «Hatefulle ytringer på nettet har økt de siste årene, og PST fulgte tett med på disse under årets valgkamp», ble vi først servert. Noen få linjer senere kunne vi lese: «VIDEO: Hatefulle ytringer på nettet var noe av det PST fulgte tett med på under valgkampen». - Begge dele redaksjonelt NRK-Absurdistan-prestert.

17 Og ditto papegøyelig; «Det handler om at en del av disse personene har en sykdomshistorie ( )». Etter denne tidenes redegjørelse fortsatte den PST-innplasserte med a avlevere en fortelling om oppsøkning av N.N. som «på sin Facebook-side» hadde skrevet at: «( )han hadde tenkt å bombe en statsråd ( )».. Ved oppsøkningen fant PST dog ut at. «( ) vedkommende verken hadde vilje eller evne til å gjennomføre det han hadde skrevet på Facebook-siden sin». ER DET RART at ei heller noen øvrige psykisk syke skribenter på Facebookkonspirasjonsteoretiker-fora - har gjennomført hva de verken har hatt vilje eller evne til. ER DET RART at den mest skrekkfulle bomba en foregangslandsk «valgkamp»-politiker har måttet sleike i seg - besto av ei bløtkake. Og denne servert Kristin Soria Moria - avskaffelse av fattigdom(en)! Er det ikke kjekt å evne repetisjon av tidenes manipulasjon. Dog må det vel etterrettelig kunne uttrykkes stakkar hva angå de myndighetsutøvende i Naziland og Stasiland, som ikke var begunstiget med tilgang til det meddelte fra ekstremister på Facebookkonspirasjonsteoretiker-fora. Og - ei heller var begunstiget med tilgang til det teknologiske utstyr som nå anvendes for moteriktig tortur-ivaretakelse på bekostning av ekstremistiske sitat-anvendere, som undertegnede. Mangfoldige av dem som medgir seg på det utsprutede som konspirasjonsteoretiker-fora fra NRK-Absurdistan - er reelle utsatte for moteriktig foregangslands-seleksjon. At det passer for noen å opptre som «nyttige idioter at det passer for noen å avlevere fortellinger om at «den morsomste» kombinasjon av paven, sosialister, bankierer, kommunister, jesuitter, aliens, og disses øvrige like -har skylda - at flere er hyra for på disse nettsteder å utplante også reelle konspirasjonsteorier - at Høibø s er hyra for å ivareta det mest ekstremistiske I foregående tilsvar til de påviselige provokasjoner servert meg fra The Ran a -sisters (Stat i staten-klanens statskanals lisensavdeling og Innkrevingssentral) - har jeg tilhenvist og gjengitt ordrett fra de de presterte framstillinger i NRK-Absurdistan elite-ytring-kronikk fra lektor ved Politihøyskolens forskningsavdeling, Inger Marie Sunde. «Forskningen» omhandlet særskilt det meddelte fra ekstremister - på åpnefora. Her fikk vi oss bla. redegjort -at man «enkelt inviteres inn via venneforespørsler, synkronisering av deltakerlister med mer.» Og da, uten så mye som et komma foran, får den forskende til å konkludere dundrende: «og da forstår man at ekstremistiske fora blir viktige for rekruttering». Er det ikke kjekt å ha forståelse. Åssen skulle det stått til i foregangslandet uten moreevnerike Magnhids som får til å forske seg til servitører av provoserende påstandsutgytelser? Får til å gape ut ekstremister og ekstremistiske fora ad åpne fora med venneforespørsler. Og at dette skal utgjøre den store trussel mot foregangslandet. Vi får oss lyst opp at: «De skjulte fenomenene er allerede godt forstått». For, fenomenene tar PST seg av. Med den påfølgende setning avslutter den forskende fenomenalt: «Det som skaper en utfordring foregår åpent, rett foran nesa på oss».

18 Noen få linjer i forkant var vi blitt til vitende av: «Politiet har derfor en oppgave i å følge med på hvem som deltar på ekstremistiske fora, for så å kunne rette forebyggende tiltak mot dem. Det har politiet gode metoder for allerede». Er det ikke kjekt å ha gode metoder for: «Det som skaper en utfordring». Var det ikke ad det som foregår «rett foran nesa på oss» - på åpne ekstremistiske fora - dette ble meddelt? Må de gode metoder være - metode Høibø, og oppsøkning av meddelende på Facebookkonspirasjonsteoretiker-fora som verken har vilje eller evne? Og/eller kan det være det ivaretatte fra den siste Sovjetstats statskanal, den forskende har in mente? På den ene side denne kanals publisering av ekstremt suverene - TIDENES - vitenskapelige redegjørelser. Og på den andre side innhenting av materiale fra ekstremister som Kåre Torvholm og undertegnede - for ivaretakelse av null medgivning til befolkningen av det dokumenterte. Hva kunne Heidi Follett meddele en uke i etterkant av det hun hadde gjort rede for under overskriften «Dumskapens system»? Tiltrådt de arbeidsløses rekker, viste hun nå til å være tilkommet et omfattende antall henvendelser. Og fortsatte: «- Men alle henvendelsene er kommet direkte til meg, og ikke i det åpne rom. Folk tør ikke å framstå om støttespillere». En uke i etterkant kunne Heidi Follett videre meddele - at hun nå var tilkommet reaksjoner hun «i sin villeste fantasi ikke kunne ha forestilt seg i forkant» Først her til det presterte fra NRK-Absurdistans elitejury. Tillagt sine medgivelser av å være oppskaka, og ER DET RART - fikk denne jury endatil til å presentere seg som 2013-opplyste - fra «dypet av den norske velferdsstaten». Dette ad det meddelte under overskriften «Dumskapens system». Hvor det vitterlig ble gjort rede for det motsatte av - Velferdsstat! Hvor det vitterlig ble gjort rede for - seleksjonsivaretakelse! Og, en uke i etterkant medga Follett - at hun en uke i forkant ikke i «sin villeste fantasi» Fra dette dypet fikk foregangslandets statskanals elitejournalist-jury - sitt 2013-vitende! Her redegjøres det ikke kun om behov for bistand til statistisk kø-forordning av selvmotsigelser. Men, det vræles da vitterlig høylytt om å bli avhjulpet med schizofrendiagnose. Oppriktig medga Follett at det tilkjennegitte fra Torvholm og undertegnede, pluss mangfoldige øvrige en uke i forkant - innehadde tilhørighet i hennes villeste fantasi. Tilbake til hennes en uke i etterkant medgivelse av: «Folk tør ikke å framstå som støttespillere». Hvorfor det da Europatopp-servitører av ekstremister? De mangetallig støtte-avgivende til Follet våget ikke å avgi sin støtte - i det åpne rom. Følgelig kan ikke de evnerikt gapende «Føler seg utsatt for en krenkelse», ekstremister og ekstremistfora, osv. innhente ekstremisters støtteavgivelser, som til Follett, fra åpne fora.

19 Men fenomenene som foregår i det skjulte er jo av foregangsregimets innplasserte Magnhild-evnerike «allerede godt forstått»! Følgelig må jo avgivende av støtte, som til Follett, forstå at de framtidig må meddele så -på åpne ekstremist-fora. For - da kan PST oppsøke ekstremister som avgir støtte til nye arbeidsløse og forsikre seg om at disse verken har åpen vilje eller evne til det. Jeg skulle ujevnes sosiale forskjeller - Jeg var herlig naiv Den ene halvparten av medarbeiderne er frustrerte, den andre lever i fornektelse -Eliteklikken lever i sin egen bisarre verden og rekrutterer hverandre til stadig nye stillinger meddelte Heidi Follet under overskriften «Dumskapens system». Under NRK-Absurdistans femi-nale elitejournalistiske medgivning av «det er blitt» over flere -(og pr. dato over ) - fattige ungdommer i disses Velferdsstat, siden den Soria Moria-utgapte avskaffelse av fattigdom(en) - fikk vi oss årsaks-forklart fra FAFOs Magnhild-moteevnerike forsker, Tone Fløtten: «Vi har et veldig høyproduktivt og kompetansekrevende arbeidsliv, og det gjør at det kan bli veldig vanskelig for en del grupper å finne plass i arbeidslivet». Heidi Follett fikk ikke til - å bli til veeeldig kompetent! Hun fikk ikke til å fortsette som veeeldig høyproduktiv utgaper av den mest djevelsk fullkomne Europatopp-infamitet. Hun fikk ikke til å bejuble veeeldig kompetent forskning av «aldri drømt om å gro en pikk av den grunn»-varemerke. Hun fikk ganske enkelt ikke til å forlyste seg som moteriktig Stat i staten-klanen hore. Hun fikk ikke til å opptre som tjenestepike for Stat i staten-klanens rans- og nøytraliseringsarrangementer. Henvist til hva hun fikk erfare i etterkant av publiseringen av «Dumskapens system», medga Follett: «Det sier litt om hvor utrolig stigma det er å snakke om dette». Først her er utrolig å lese som det presterte fra NRK-Absurdistans utkonkurrerende av Stasilands sportskommenterende, hver gang en norsk veeeldig favoritt med ski på beina har innfridd favorittrollen: UTROOOOOLIG. STIGMA! Åssen skulle det stått til i «Verdens beste» om veeeldig kompetent stigmatisering ikke hadde tilhørt det viktigste - for det veeeldig høyproduktive arbeidsliv. Follett påpekte ytringsfrihet. Men, fikk erfare hva det medførte -«å snakke om dette» - i foregangslandet! I Stat i staten-klanens demokratiske statsdannelse! I Stat i staten-klanens rans- og nøytraliseringsparadis! Fra NRK-Absurdistan ble vi servert nok en i rekken av veeeldig kompetente FAFOutferdigede undersøkelser. Den presenterte overskrift: «Barneveransatte mer utsatt for vold». Her inntas først ytterligere fra det medgitte fra Follett ad hvem «systemet» er til for: «Dert er umulig å få tak i oss i telefonen og vi svarer knapt på E-post. Det er enklere å få til et møte

20 med Elvis.» Det er enklere å få til et møte med den gravlagte Elvis, enn hans melodisk medgitte: «Devil in disguise». Fra NRK-Absurdistan er det ivaretatt oppfølgninger i fleng om at de NAV-tilsatte må bli mindre tilgjengelige! Grunnet alle truslene de utsettes for ble vi eksempelvis tilgodesett med artikkeloverskriften: «Vi må bli mindre tilgjengelige». I det undersøkelse-titulerte presentert under overskriften: «Barneveransatte mer utsatt for vold er ikke de NAV-tilsatte så mye som benevnt! Vi får nå vite at 56% av de barnevernansatte blir utsatt for vold og trusler i løpet av et år, og at dette er «ti ganger så mye som andre». «Gjennomsnittet» er 5%. Selv for dem som ikke så mye som har hørt om Statistical Techniques, og også er helt ukjente med det statistisk fagligmetodiske - men får til selvstendig å telle til to på ei kuleramme - bør det u-vanskelig kunne registreres hva man servers i de veeeldig kompetentes utferdigede undersøkelser. Nå slår jeg på tråden til Magnhild A, B og C, og de vil alle m/garanti si seg trussel/vold- utsatt. Er det ikke kjekt å ha - utvalg. Er det ikke det besvarte fra de barneverinnplasserte som utgjør belegget? Jeg har ikke innhentet den aktuelle «undersøkelse», og uttrykker meg her ad utvalg kun overveiende sannsynlig. Men - om det vises til de ordrette gjengivelser av det presenterte fra NRK-Absurdistan, og denne kanals ekspert-utgytende -hva blir att av trusler framført mot de «andre» da? For -kan det framleites noen politiker, som i det minste, ikke føler seg trua? Enn, forefinnes det så mye som to NAV-tilsatte, som i det miste, ikke opplever seg som trua? Den PSTinnplasserte får jo til å prestere begge dele på en hel A4- linje: «Ofte opplever PST at de som framsetter trusler mot politikere føler at de har blitt utsatt for en krenkelse». Her har føler dog gyldighet for - de hatefulle. Og PST er «individet» som ofte opplever. Vi må jo skjønne at det er veeeldig kompetent å være opplever. Ved - at endog institusjoner er programmert til det - må vi jo også skjønne - at intet kan måle seg med- det foregangslandshøyproduktive. Ytterligere ironisk blir det ved at statsviter og redaktør av Politisk retorikk, Audun Urke, i kronikk på foregangslands-statskanalens elite-ytring-forum , retter et særskilt søkelys mot særskilt politikeres og media-aktørers eskalerende bruk av - oppleve. Rett nok forsøker han å ufarliggjøre bruken ved bl.a. å vise til den storstilte -deling av opplevelser - på Facebook. Men, han kunne ikke unnlate å påpeke: «Og det handler om tåkelegging og språklig ansvarsfraskrivelse». Hensettelse av det undersøkelse-framstilte fra FAFO, og det ofte opplever fra PST, til kun tåkelegging og språklig ansvarsfraskrivelse er vitterlig tåkelegging. For -på den ene side serveres utgapelse av de høyproduktive utøvere av ran- og nøytralisering, som de utsatte. Og, på den annen side gapes det ut ad de reellt utsatte for moteriktig seleksjonsforordning,

Krav om uttak av tiltale mot førstestatsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende.

Krav om uttak av tiltale mot førstestatsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende. Riksadvokaten i Norge Postboks 8002 Dep. 0030 Oslo. Krav om uttak av tiltale mot førstestatsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende. Den aktuelle tilskrivelse av Riksadvokaten - med framholdelse av

Detaljer

En virkelighet media fortier

En virkelighet media fortier En virkelighet media fortier Det norske folk blir ført bak lyset. Politikere og sentrale media fortier omfattende korrupsjon og maktmisbruk - forhold som Fampo 1 arbeider for å opplyse om og motvirke.

Detaljer

Bygdepost-saken. oktober 2007 navnet til Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur (Fampo).

Bygdepost-saken. oktober 2007 navnet til Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur (Fampo). Fampo 1 ble stiftet i september 1997 utenfor Gaustad Sykehus som en konsekvens av at flere personer så behovet for en organisasjon som gikk inn i aktuelle saker og representerte mennesker som blir utsatt

Detaljer

HENGES UT PÅ NETT/ AVSLØRT AV SUPER-HACKEREN

HENGES UT PÅ NETT/ AVSLØRT AV SUPER-HACKEREN LAST NED VOLVO APP * Veil. pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Gj.sn. forbruk 3,8 8,3 l/100 km, CO 2 -utslipp 99 194 g/km (V40 Cross Country D2 Start/Stop V40 Cross Country T5).

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Den kontrollerte opposisjon.

Den kontrollerte opposisjon. Den kontrollerte opposisjon. En novelle av Erik Strand Tretten år var gått siden Ragnar Moe hadde påbegynt kampen mot norske myndigheter. Det var en og en halv time til han skulle motta besøk. Altså hadde

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Møte onsdag den 24. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 24. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 846 24. nov. Muntlig spørretime Møte onsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 23): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

PFU-SAK NR. 031/12. Deretter følger et klipp fra programmet, der en mann uttaler:

PFU-SAK NR. 031/12. Deretter følger et klipp fra programmet, der en mann uttaler: F Rådhusgt. pressens faglige utvalg 17. Postboks 46, Sentrum 0101 Oslo -Telefon: 22 40 50 40 -Telefaks: 22 40 50 55 - E-post: pfu@presse.no PFU-SAK NR. 031/12 KLAGER: ADRESSE: TELEFON: PUBLIKASJON: PUBLISERINGSDATO:

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 1 - Mars 2013 - Årgang 27 Kurs - Fortsatt foreldre Side 4 Du må ikke være så sint! Side 10 Mekling

Detaljer

PIONERER I NORGE. UNG, SVART & NORSK OMOD-rapport 2006 Utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering og IMDi

PIONERER I NORGE. UNG, SVART & NORSK OMOD-rapport 2006 Utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering og IMDi PIONERER I NORGE UNG, SVART & NORSK OMOD-rapport 2006 Utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering og IMDi PIONERER I NORGE UNG, SVART & NORSK «Hvis du ikke teller alle de små tingene så blir det én

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

For HRS har navnet Samira en helt spesiell betydning, dette til tross for at vi aldri har møtt den Samira vi nå skal omtale. 1

For HRS har navnet Samira en helt spesiell betydning, dette til tross for at vi aldri har møtt den Samira vi nå skal omtale. 1 Norske Samira - dumpet på koranskole i Somalia For HRS har navnet Samira en helt spesiell betydning, dette til tross for at vi aldri har møtt den Samira vi nå skal omtale. 1 Samira kom til oss gjennom

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

(klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse)

(klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse) (klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse) Statens Helsetilsyn v / Fylkeslegen i Telemark Gjerpensgate 14, 3716 Skien Klage på familieterapeut Øivind Aschjem ved Alternativ til Vold

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Det handler jo om livet i bunn og grunn!

Det handler jo om livet i bunn og grunn! NF-notat nr. 1001/2013 Det handler jo om livet i bunn og grunn! Refleksjoner omkring samtaler med aktører i et bofellesskap for rusavhengige 20 15 Annelin Gustavsen i samarbeid med Ann Kristin Eide 10

Detaljer