Tirsdag 7 pril 2016 kl Vårauksjon 2015 K v ris tia n 4 jør ate ning: Medlems- møtet 24. mar fra l i l b b 7. april fra kl. 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tirsdag 7 pril 2016 kl 19.00 Vårauksjon 2015 K v ris tia n 4 jør ate ning: Medlems- møtet 24. mar fra l 1 9.3 i l b b 7. april fra kl. 18."

Transkript

1 Tirsdag 7. april 20 kl Vårauksj Visning: PMedlem møtet s24. m fra kl 19ars.30 PAuksjon dagen s7. a ril fra kl. p on 2015 Kvarta Kristia n 4.des (H l 6 jørnet ved Elv gate 95 egaten ) Krist Filat iansand elist klub b

2 Auksjonskomiteen ønsker velkommen til klubbens høstauksjon 7. april 2015 i Kristian 4.des gate 95 (hjørnet ved Elvegaten) Auksjonen starter kl Visning av objektene: - På medlemsmøtet 24. mars fra kl På auksjonsdagen fra kl til kl Denne gangen har det vært rikelig tilgang på objekter, med spesielt mange flotte samlinger og ekstra pene enkeltobjekter. Flere bra norske objekter, litt diverse lotter og mange album og innstikksbøker, samt en del utenlandske lotter. Det lønner seg å ha god tid på visningen av objektene, se igjennom album, innstikksbøker og lotter slik at man er godt forberedt til å by på auksjonsdagen. Se også klubbens hjemmeside for bilder. Auksjonen er åpen for alle frimerkeinteresserte. Det blir ettersalg av usolgte objekter på klubbens medlemsmøte den 21. april. Det blir ikke anledning til å kjøpe usolgte objekter på auksjonsdagen, men spesielle objekter kan reserveres. Samtlige objekter auksjoneres bort mot opprop og mot skriftlige bud. De skriftlige budene må innsendes på eget skjema og må være auksjonskomiteen i hende senest 2 timer før K r i s t i a n s a n d F i l a t e l i s t k l u b b s v å r a u k s j o n auksjonen starter. ( Bruk baksiden av auksjonslista når bud sendes inn) Alle objektene selges til høystbydende. Dersom høyeste skriftlige bud ligger mer enn 10% over nest høyeste bud, vil forskjellen bli redusert til 10%.Forhåndsbudene behandles som om byderen sitter i salen, og eventuelle solgte objekter tilsendes sammen med faktura som må være betalt innen 2 uker fra fakturadatoen. Reklamasjonsfristen er overskredet hvis fakturaen ikke er betalt til rett tid og kjøperne oppfordres derfor til å holde fristene. Det er ingen returrett på samlinger, gi bud objekter og lotter med mer enn 5 merker. For skriftlige bud er det kun porto som kommer i tillegg til salgsprisen. Innleverers navn blir ikke oppgitt til hverken kjøper eller byder. Ved alle henvendelser som krever svar skal det være vedlagt returporto. Henvendelser angående objektene kan rettes til Aasmund Kulien på telefon eller til Steinar Lerstøl på telefon , på kveldstid. Alle bud skal angis i hele kroner. For bud over kr 100,- gis bud med kr 5,- i intervall hvis ikke auksjonarius bestemmer noe annet. Når betegnelsen Gi bud er brukt, betyr dette at startpris og minstepris er kr 25,-. Verdisettingen for Norge er Handlerkatalogen, for Europa AFA katalogen og for Oversjø er det Michel katalogen. 2 Følgende betegnelser er benyttet: XX = postfrisk X = ustemplet med org.gummi og med hengselsrest (X) = ustemplet uten lim ST = stemplet B = brev FDC = førstedagsbrev H = helsaker K = postkort PÅ = Postens årssett FH = frimerkehefter - Klubbens neste auksjon arrangeres høsten 2015.(Objekter ønskes innlevert eller kjøpt) - Eventuelle objekter må innleveres 6 uker før auksjonsdagen. - Klubben beregner 10% salær av innleverer ved ferdigmonterte og beskrevne objekter, og 15% salær ved umonterte samlinger og store lots. - Alle objekter skal monteres på klubbens egne auksjonskort. Gamle og usolgte objekter som skal innleveres på nytt må være montert på nye auksjonskort. - Auksjonskomiteen kan avvise objekter som ikke er korrekt beskrevet eller priset for høyt. Auksjonens adresse: KFK Auksjon, Postboks 301, 4663 Kristiansand S. Forhåndsbud må innsendes på telefax eller på e- mail: Bilder av nesten alle objektene finnes på

3 DANMARK. 1 Davo album til Litt FÆ og GR. Ingen dyre merker, men 100 endel i ok kvalitet. 2 Innstikksbok full av småmerker Innstikksbok m/dubletter AFA Mange merker med gode 350 innslag. 4 Innstikksbok med dubletter ca Mange merker Liten lot halvgode merker st/* Samling i LT-album Brukbart besatt i den nyere delen. 500 ** hele 1980-tallet, mens 90 tallet er *. 7 Stort utvalgshefte med st merker, det meste ok Utkast frimerke utagget Thorvaldsen. Totalt 12 merker. Sjeldne? Bud 9 st PF: 1 ok merke st Soldatfrimerke 1+2 Bra merker st Tjeneste 1+1a To pene merker st Tjeneste 3 Meget pent merke, med litt lave tagger v.s B Lot ca 90 fraktbrev med forskjellige frimerker tallet 250 (postferge). Bra lot! 14 K 4 Dekorative kort med Portomerke nr st 1 Kobbertrykk pent nr.st "78" st 12 A Typisk linjetagging st 21 OK merke m/del av to stempler st 50 og 50 a Begge nyansene. Pene st St fireblokkserie bud 20 * , Hengslet serie. Litt krøll på 25 øre ** 292 x,330x To postfriske varianter. 680 bud Miniark med varianter 625: 8x st. 625ay :2 x **, 625az: 5x ** SVERIGE. 23 Album utgitt av posten ** komplett Eske med mange merker st og **. Bra lot!? LT-album til Postfrisk , hengslet Stemplet 450 til 1982, men mye dårlig kvalitet.parkombinasjoner er ofte enkelt merker satt sammen med tape! Tynt besatt før Stender album. Denne må sees, ikke taksert av innleverer st 4 Pent st, men tynn flekk st 26 B pent merke m/minimal tynnhet bud 29 ** postfriske merker øre.25 øren noe oksydert. FINLAND. 30 Innstikksbok med dubletter ca Bra lot! Innstikksbok med dubletter mest bruksmerker Samling i Safe-dual Inkl Karelen etc. Mange merker Samling i Safe-dual st Lot med "slangetakkede merker. Gj-snitts/svak kvalitet? st 12-19S TG 11 og 12, st Lot russisk utgave blandet st/*. ca st 66 Del av to stempler

4 ISLAND s. innstikksbok med merker til Bra besatt i hele periode 500 med mange brukbare verdier. Blandet st/*, men noen få nyere er ** 39 Innstikksbok m/mange merker fra alle perioder Lot 9 merker fra 1907 serien. Bl.a 51,60,62. 5 kr med tynnhet Schaubek album til 1972 * og st ** TJ: 3 i par ** TJ: 33-35, ** TJ: 4 fireblokk 2.trykning og par 4.trykning ** TJ: 5B i par og 9B ** TJ: ** TJ: 6 postfriskt par ** TJ: aur skjev ** TJ: 61 m hjørnemarginal ** TJ: LOT DIVERSE ** TJ: 9B 4 aur velsentrert (*) 1 2 sk uten gummi og litt knapp. 8000* * 2 Godt sentrert merke * 2 Meget skjevt n.h * 3 Mangler hjørne bud 56 ** 4 B Par skjev opp høyre (*) 4 B Uten gummi og litt fuktkrøllet * (*) 6 B (2500*) bud 59 (*) 6 B Uten gummi, med ok linjetagging. 2500* * 7 6 aur * 7 Litt skjev * 11 Pent friskt merke ** 12 B ** 14 B ** ** 24 til stk. "I GILDI" -overtrykk **. Jevnt bra sentering ** 25 Omv. Vannmerke ** 32 Pent postfriskt merke. 220 bud 69 ** ** 63,64,2x72, ** Sigurdsson. 415 bud 72 ** 72,74 Fredrik VIII ** 94 Skjev venstre st aur med rettv. Bergen 18.VII.27 + del av Paquebot st * 122 B Pent merke Komplett serie **/*/st 2 kr **. Litt var kvalitet på de ca lave verdiene. 77 ** bud aur*, de andre hjørnest. 1 kr knapt hjørne. ca ** 156-9,193 Marginalblokker. ca ** i hjørnepar ** blokk Jochumsson ** 185 Jochumsson. 420 bud 83 **/* kr *, de andre ** ** 216 Fisk ** Jon Sigurdsson * For ** 50 4

5 GRØNLAND s. innstikksbok med dublettsamling også endel Færøyene Samling , i Safe-dual.Mangler Amerikautgavene og pakke 1000 porto. Noe blandet **/st. 89 * Amerikautgaven, 2 kr mangler ellers ok * bra merker FÆRØYENE. 91 SAFE dual alb st/** merker. Mangler 2 merker Safe-dual **. Ser komplett ut. 150 BRITISKE KOLONIER 93 Bahamas: 4 ** 4-bl. Victoria 1884 (1/2-6 d). 225 Tonet gummi. Også to nyere bruksserier ** (1965+?) 94 Grenada: Innstikksark med 9 sider. Mye motiv. Bud 95 British Antarctic Terr: St.Gibbons 1-15 ** FALKLAND: +Falkland Dep + South Georgia. 16 s. innstikksbok med 300 mest **,noe * og utover. Mange merker. 97 FALKLAND: ** 1933 serien til 6d. Pene merker. 145(*) FALKLAND: serien komplett med flere nyanser Blandet **/*. 99 FALKLAND: 172-4,177-85, og 1955 bruksserie (-2,5,3 d og 3 d George). Det meste og beste **, ellers *. Pene serier. 100 FALKLAND: , ** Fugleserien 1960 (- 1'3 og 2sh) FALKLAND: Eldre merker på salgskort fra Skanfil. Det meste **/*, 400 et nr 34 st. Her er 18,43-45,47,48 og utg. til 1sh. Jevnt pen kvalitet. 102 FALKLAND: Farvetrykkprøver i 4-blokker uten gummi, med fiolett 600 håndst "Specimen". Ialt 9 stk. Ikke nevnt i St.Gibbons. Meget uvanlig! St.G 20-24, FALKLAND: Isl.Dep. Utgaver med flere bra innslag, bl.a sh **. Blandet **/*. 104 FALKLAND: Med områder. Mange hundre merker på innstikksark 350 og kort. Det meste **,noe*,litt st. Perioden ca, Meget høy kat. 105 Guyana: Innstikksark m. 128 ** merker fra ca Mye motiv Kanaløyene: Lot med **. Et par bedre tidlige (Guernsey), ellers 250 stort antall miniark. Også Guernsey 1-2 blått papir **. 107 Levant: Pent ex. st. av sjeldent merke. Garantist Thier St.G Levant: Pent ex. st. av sjeldent merke. Garantist.Pröschl. St.G Malaya- Negri Sembilan: 1949 bruksserie (-6 c rød,12 c) + UPU.** Pen postfrisk kvalitet. St.G Malta: ** Komplett (-litt porto+ et par fra 76). 200 Leuchtturmark m. lommer. 111 New Zealand: Innstikksark med ** fra ca Noe litt 100 brukbart ( 1-verdi etc) 112 Pakistan: Samling på ark og innstikksark, Mange gode 200 merker, bl.a. St.G 42-43,44-50 ** etc. Det mest **/*. Lavt utrop. 113 Post i Levanten og Marokko. Mange bedre merker og verdier, og 250 større enheter. Alt **/*. 114 Belgisk Ruanda-Urundi: 9 prøvetrykk fra Waterlow-arkivene. 50 5

6 115 Samlelot med mange gode merker.bat med St.G 1-15* etc. Tykk 800 konvolutt med Tristan da Cunha. Innstikksark med Swaziland med flere høyverdier.bra Nigeria. Etc,etc. Høy kat verdi! 116 St.Vincent: 3 sider på innstikksark. Noen få eldre st, resten 50 nyere */**. ENGLAND. 117 Royal.Mail-album med plass til jub.merker. Etpar st 500 ellers alt pent**. Gunstig utrop! Mye merker. 118 Royal.Mail-album med plass til bruksmerker. Flere bra 450 heftesammentrykk (Greetings) fra 1989 og utover.også landsdelsmerker. 119 Samling , i Safe-dual.Stort sett ** Samling , i Safe-dual.Komplett st og **. Flere av de gode 600 heftene. 121 St.Gibbons forenklet album til 1970.Beste merker er AFA 228 sølv- 450 bryllup Ellers ok fra 1960 tallet **. 122 ** Innstikksark med ** merker ca ** Liten innstikksbok md litt ** merker. bud FN sider på innstikksark. Mest Geneve og Wien. bud 125 Flaggutgavene. Lot med ialt 72 ark! 100 FRANKRIKE. 126 st AFA 10,43,44 Inspiser.Smale marger til innklipt st Ny-Caledonia. Yvert 13 og 13a i to par. Et 13 med brett. Pent st. Ca HOLLAND. 128 ** Ny-Guinea. Untea 1-19 ** komplett. Pen serie. 100 ITALIA. 129 Safe-dual bak i boken inneholder endel merker. 100 TYSKLAND. 130 Album med kasett samling Komplett med par Mye er * Davo-album Middels besatt. Postfrisk , ellers 500 mye *. 132 LT-album Nær komplett, men sterkt blandet st/*. 750 Særlig mange tilleggsverdier *. 133 LT-album , med så godt som komplett samling. Litt st/**, Bud men det meste *. 134 Okkupasjonsutgaver for Ostland og Ukraine. Også Ostland med 75 automatkombinasjoner og 11- stripe. Alt **. 135 B Ca 100 bruksbrev med mye bra frankatur. Små/lange og halvstore 125 konvolutter ca 1990 tallet. 136 ** 290 Uu Par /400Mk. Nedre merke er utagget nede. ** og pent. 150(+) 250 Signert Peschl. TYSKLAND BERLIN 137 Album med kasett samling. Valutablokk mangler ellers komp. St/* Anmerkninger på noen av de gode overstemplede. 6

7 138 LT-album godt besatt. Mangler de beste , ellers komplett, 750 men stort innslag av * helt til Resten stemplet. TYSKLAND DDR. 139 Album med kasett samling st/* noen få**. Nær komplett Album med kasett samling st/* noen få**. Nær komplett Album med kasett samling st/* noen få**. Nær komplett Davo-album Komplett fra Før det mangler mini- 400 arkene og mange sperreverdier. Det elste*, nyere del stort sett st. 143 Davo-album Meget bra besatt, men en god del er *. 400 Mangler noen sperreverdier de første årene. USA 144 Scott-album til1994. Lite før Bra besatt fra ca De 700 siste ca 20 årene mest **, ellers mye st. Lite *. Veldig mange merker! ØSTERRIKE. 145 Davo-album Tomt i den eldste delen, bra , 300 lite fra 1930 tallet. 146 Davo-album Mangler mange av de bedre rundt 1950, 600 ellers komplett. Desverre er mye hengslet, bl.a nesten hele tallet. Derfor lavt utrop. Mye merker! 147 Folkedrakter verdier, komplett **. Pen serie. 225 Kat verdi ca B Ca 75 bruksbrev med mye bra frankatur. Små/lange og halvstore 100 konvolutter. Ca 1990 tallet. NORGE. 149 B Portofritt brev st 4-ring "338" = Brevik-Skien. Togstempel. På 100 baksiden Brevig 20.VI st 1 Flott merke med tre ekstra brede marger omvendt fullst "43" = Christianssand. 151 st 1 OK marger. Nr.st. 76 (Fredrikstad) st 1 Pent merke med 11 streks ristst st 2 Par med nummerstempel "43" = Christianssand. Litt rust flekker på ene merket. 154 st 4 Lot 4 merker. bud 155 st 4 +5 To pene merker fullst Bergen + Drammen st 7 Pent merke med minimal tynnhet etter fjerning av hengsel st 7 Tre merker av forfalskningen m/toringsst. Uvanlig! st 9 Pent hjørnestemplet merke st 10 Pent merke med del av to stempler ** * 12 Pent par **/* 16 IIa,17,19Id Lot skill posthorn st 23 Pen trestripe st Christiania 12/ st 25 Lot stk i poser. De fleste med div feil, småfeil 100 studiemateriell. 165 st 44 Pent merke nær fullstemplet Hamar 3/ st 44 Pent merke st stk i pergamynpose. Ikke sortert for pl.feil og varianter

8 168 st 53 3 merker med fullst. Bjarnøy,Skogshavn og Sjøveien B 53 Pent brev st Flekkefjord 17.V B 54 Bankobrev til Torpen med Hullstempel Lillehammer 6/ private segl bak. 171 B 57 Pent brev st "Undal 23.II.95" B 60 Flott reiseadvis st Christianssand S 5.III.96" st 62 Pose med stk massevare. Blandet kvalitet st Lot ca 40 posthornmerker st 68 Lot 46 stk merker. OK kvalitet st 77 I+II ca 400 merker på visirark st 85 II pent merke rundst ** 87 I Sentrertt.h. Trykkbetinget liten flekk på buken av løven ** 90 Et par små sorte prikker bak. OK sentrert st 91 Del av pakkest. Bergen. Pent merke! ** 98,141,155,164 Lot 9 enheter med Trykningsmarginaler. Dublisering B Lot 3 brev m/tms Jubileumsutstillingen bud 183 st lot rullemerker og heftemerker B 100 Avis de Reception st. Kristiania S 20/ Sendt lokalt. Uvanlig! 185 K 101 Postkort fra Deutshes Reich satt i porto m/nk kort med 50 NS Nürenberg TMS. 186 H 101 Brevkort fra Deutshes Reich 1934 satt i porto m/12 øre st Bergen T ** 102 Hefteblokk 6 blokk. Bv/Bh 2 stk. Dvn/Dhn st 103 par BV/BH sjeldent heftepar. Del av to st B 103 Dhn Heftemerke på brev st Oslo Solli 22/ st 110 IIA stort brevstykke med 23 1 kr Håkon. St Kristiania 4/ og Reexp De Kristiania. Dekorativt! 191 B 115 Kort fra Industrihallen st TMS: Jubileumsutstillingen Kristiania Norge /6-14. Sendt til England 192 B 124 Pent brev st Bergen 19/1-28 til Hong Kong ** ** Prima merker på bankobrev st "Kristiansand Lundsiden 2.IX.24". 100 Ett merke defekt. 196 ** Prima ** Prima ** 144,146, B 151 Rek brev st "Vikeland 1.II.36". Logo konvolutt "Hunsfoss 50 fabrikker,kristiansand S" 200 ** 152 Postfrisk 10 blokk gjennomhullet "S" ** 155 I,155II st To serier på brev med TMS Roald Amundsen/14 des ** 168 b 18 blokk m/hjørnemarginal Mars Pen blokk! ** st og 30 øre med fullst, men begge med svak bøy Bud 206 ** ** som vanlig litt flekker i lim st 183,43,53,77,100 Lot 16 merker med fargede st ** B 225 Par 10 ø Maud på brev TMS "Bruk Dronning Maud merker" Pent! ** blokk

9 212 K 240,346 Hjelpest på H7 kort "Kallak " ** 245 Par rullemerke med papirskjøt B 246 Pent brev med TMS Bergstaden 300 år/røros. Aune ** ** 259 Prima merke ** ** Lot ark/arkdeler av øre V merker ** 272 Garanti st Berntsen på baksiden ** st 290 Lot 50 stk med toringsstempler. Uvanlig lot! st Hjørnestemplet st 292 Pent merke st. Oslo 20? st Tidsrikige st ** 300 / blokk serie. Quisling B 318 Brev maskinst. Kristiansund 1944? oblat "Den norske legion" Bak 100 st. Bergen 30/ st 326 /329 Landshjelp II. Fireblokksett på småark st Oslo-Lillehammer /5-45 T, ** ** ** 394,395,397, ** 394,397,402,436 De fire gode Håkon-merkene B 403 Brev "lang" firmakonvolutt m/hjelpest. Ankenesstrand 12/ ** ** ** ** ** 428 /430 Fireblokkserie NORWEX: ** 431 /38 Håkon øremerker i prima 4-blokker st 439 /440 Helarkserie pent st Sjøstrand Bad 8/ ** Komplett serie Olav øre/kr. Prima! ** 459,460,462 Prima postfriske 10-blokker ** 472 Pent merke st blokk på ark m/marginal 22IV69. St Smestad 27/ Uvanlig enhet! 244 st 695 /96 Serie fullst Interjunex 25/ Bud 245 ** blokk med meget skjev perforering! st 941 I 44 blokk st. Meget uvanlig enhet! st 1413 Klipp med 3 merker hvorav ett med "flekker" -manglende trykk. bud 248 st 1430 Klipp med merke med manglende trykk! bud 249 st 1430 Klipp med merke med manglende trykk! bud NORGE TJENESTE 250 ** 18 Pent merke B 87 Brev m/kph Konglevoll (4pkt. Hordaland). 50 NORGE PORTO. 252 ** Retur 2y Vanlig sentrering (o.v.) st

10 NORGE FDC. 254 FDC Lot 13 forskjellige miniark på FDC. bud 255 FDC Lot 38 privatlagde FDC. De fleste st Flekkerøya. Dubletter FDC Lot FDC alle ulike FDC172,174,175 FDC Abel m. 3 merker (-15 øre) st Rjukan 6/ kom Bud 258 FDC Pen FDC Turistmerker m/vm. Sendt til Gjøvig FDC Redningsselskapet 4 blokker på fire konvolutter SK400 bud 260 FDC 260 Uadressert FDC310 Brev m/4 stk frontkjemper på REK brev st.osko bko 2/ Pent! Merkeverdi 240,- 262 FDC396 St Kirkenær i Solør 1/10-51 (Hjørnetagg mangler) Bud 263 FDC414 Prima FDC kreftsaken. 130 bud 264 FDC418 st Mandal til Scotland FDC1123 /1126 Signert av frimerkekunstneren Knut Løkke Sørensen og Bud "Kupper'n" Knut Johansen. 266 ** 1149 IIy 1. Variant uten valør! Sjelden! FDC1180 IIX FDC på dette papiret! UVANLIG! ** 1526 Med variant "hvitt felt i merkebildet". 100 NORGE HELSAKER. 269 H Lot 14 helsaker diverse. Søknadskort, Kristiansand E-verk jernbanekort. Bra lot! 270 H Privat helsak ubrukt i storformat med brett 40 øre Solkors. 100 Sjelden! SAMLINGER OG LOTS NORGE 271 Davo-album med Norge ** Nesten komplett. Mangler stk av de nyeste. 272 Davo-album til1965. Tynt besatt (og svak kvalitet) på de eldste. 800 OK fra ca 1920, med flere gode merker. Polserie st,259,260,292**. Komplett på tjeneste eldre og å betale st. Hoveddelen ** fra ca Innstikksbok med Norge Innstikksbok med norske merker mange prakt/lux st Lot 11 stemplede miniark. bud 276 Lot med 50 røde frankeringsmaskinavtrykk. Mange forskjellige mest 1930 tallet. 277 LT-album med lommer, pent, Nokså spredt besatt. 750 Starter med merker fra 1910, men mye mangler. Blandet st,**,*. 278 Norgessamling i hjemmelaget album st/*/** ok Safe-Dual album Nær komplett både ** og st Safe-Dual album Langt på vei komplett ** og st ** pålydende ca 2170,- Mye pent blant de stemplede. 281 Safe-Dual album Langt på vei komplett ** og st ** pålydende ca 2700,- Mye pent blant de stemplede. 282 Safe-Dual album Overkomplett ** 900 ** pålydende ca 1900,- I tilegg 2006 årgangen med lux-st første dag. 283 Safe-Dual album til Endel skill merker i noe blandet kval

11 Brukbart besatt fra 1910, fra 1930 tett, uten de aller beste. Mye er samlet både */**/st. 284 Tykk innstikksbok med norske merker i mengder ** 3 utvalgshefter med st/** merker pålydende ** ca ** Innstikksbok med ** Norge pålydende 1900, ** Innstikksbok med nyere **. Noen st/** miniark + div st blokker stk Valentinsdag ark 2003 **. 288 ** Lot miniark postpris 2920, ** Lot nyere ** HK ca ** Lot postfriske hefter ikke kontrollert. Pålydende ca 2000, ** Lot posthormeker og byggverk med trykningsdatoer B Brevlot 14 brev ca Portobrev, REK+ Reisende B Lot 13 stk"ekspressbrev" til Sverige ca 1960 store konvolutter. Bud 294 B Lot 13 verdikart De fleste med ulike "Lofoten og 150 Vesterålen pxp" stempler. Variert lot! 295 B Lot 20 brev m/tms st Pene brev B Lot 3 brev med jernbanest. Sørlandsbanen B Lot 4 brev med jernbanest. Oslo-Kristiansand og Kristiansand- 100 Stavanger. VEST- OG AUSTAGDER BREV ETC. 298 Bilett 10 øre Lillesand-Flaksvandsbanen.. Bud 299 B Postliste med KPH st M/B Øya, Lillesand , Åkerøya III.61 og Kjøpmannsvika gode stempler i ok kvalitet. 300 B 3 frimerkeløse brev st Christianssand i B Liste over pakker fra Lillesand st KPH "M/B Øya" og Kjøpmannsvika 100 7/6-61. Bra objekt! 302 B Lot 110 brev/kort m/kristiansand st. Bra innslag! B Lot 13 kort/brev med V-A st. Flere uvanlige B Lot 2 stk Følgebrev fra Tyskland til Bergen st KRS-FRH D P.P og BDM Kristiansand-Fredrikshavn B 13/2-30. Pene! 305 B Lot 24 kort/brev med A-A st. Hyggelig lot! B Lot 4 bankobrev Mykland-Valle-Vegårshei og Hombor- 150 sund. Bra lot! 307 B Lot 4 luftpostbrev til USA/Canada m/kontrollstempler. Ikke vanlig B Lot 4 stk Følgebrev fra Tyskland til Bergen st BDM Krs-Frhvn 150 ulike litraer. 309 B Lot 47 brev/kort med st. fra V-Agder. Bra innslag B Lot 70 brev/kort med st. fra Aust Agder. Bra innslag. Et par er 150 fra Telemark. 311 B OHMS brev st Filed post Office DC 45. Bak Krs 4/ Dette er fra det engelske feltpostkontoret etter krigen. Kristiansand. 312 B Søknadskort for sykkel (8I) stemplet KPH Lauslandsmoen Finsland 26/ B TJ 6 Brev til Arendal st Grimstad 16/3-28. Pent! B To stk skoleberetninger fra Oddernes 1901 og Randesund St Christianssand. 315 B Uvanlig lot luftpostbrev ca 1950 til sjømann st Arendal. Totalt 300 Algerie,Egypt +europa. Bra lot! 11

12 316 H 5 øres brevkort st 3-ring "144" = M/B Alf og Flekkefjord 1-XI Prima! 317 H 5 øres brevkort st 4-ring "166" = D/S Fram og Farsund 3.VIII Pent! 318 H 5 øres brevkort st 4-ring "85" =Agnefest. Kortet datert 18/ Pent! 319 H 5 øres brevkort st Aamlibanen 21/ Dette er tidligste 50 registrerte dato! 320 B 18 Brev til Klep håndskrevet "Bygland 10/10-76" Merket blekkkrysset 500 Bra brev! 321 B 43 Brev til Skien st med Hullst "Christianssand 15/6 1884" 500 Sjelden!! 322 K Julekort st. Ulvøsund 23/ Pent! B 97,118 Trykksak til USA st Kristiansand-Hirtsals A 7/ Uvanlig! 324 B R Klipp med 3 stk NK 100 fra rull, St Kristiansand S 26/ Uvanlig! 325 K 99 Postkort m/motiv "Frokost" St Feltpostkontoret Gimlemoen 26/ B Følgebrev til Farsund med KRS "vogge" pakkepostst i fiolett /2-17. Uvanlig st! 327 B REK/POSTOPPKRAV BREV fra Kristiansand S 10/12-23 til 200 Agerøen. 105 øres porto. Bra brev! 328 K Lite postkort st. Kristiansand S 23/12-31 Satt i porto 50 og st T. Dekorativt. 329 B Følgebrev til Konsmo st Kristiansand S 14/9-26. Uvanlig 50 frankering. 330 B 145 Bankobrev til Oslo st "Valle 5/3-36" Pent! 50 NB: 2 merker er fra hefte må være uvanlig. 331 B 145 Brev fra Fjære Overformynderi st Skiftesnes 28/3-28. Bra stempel B 145 Pent bankobr. m/postale lakksegl st. MYKLAND 24/ merker B 145 x3 Rek brev til Hong Kong st. Kristiansand 13/2-34. Bra brev! B 145 x3 Bankobrev st Utkjerr 4/ B 205 Brev til Østre Gausdal med KPH "D/S Skjold" og Lillesand 28/ Bra brev! 336 K 205 Postkort st "Skottevik 1/8-40" + RETOUR og "Postsambandet brutt" 250 Til Syd Afrika. Bra objekt! 337 K PostkorttilKristiansandmedKPHNodeland pkt og Kristiansand 22/ K Postkort med KPH "Evjeflot" (5pkt) st 263 eller 276 Klipp med 5 stk 3 øre V Med hjelpest "Arendal 14.IV B 327 Pent lokalbrev st Mandal 1/ K 346 H7 kort st KPH "Hægelandskrossen" og Øvrebø 17/ B 350,352,431 Tollangivelse til Canada st Arendal 4/7-56. Portosats 100 kr 7, B 359 Brev st "Arendal-Nelaug" 14/ B 362 Brev til Kristiansand med KPH Langenesbygda (7pkt) (hjørne 300 mangler på merket). Vanskelig st! 345 B 406 Bankobrev st Simonstad 17/3-51. Meget Pent! B 462 Brev med KPH "Hortemo" og Kristiansand 23/1-64. Bra stempel B 462 Brev st KPH "Borås i Flosta". Pent! B 478 Brev til DDR st KPH "M/B Farøy og Farsund 30/ Pent!

13 349 B 522 Kort til Danmark med hjelpest. FEVIK 6/8-69. Pent! B Brev til Tyskland st 4646 Breland Stasjon 27/ Vanskelig st! 351 K 903 Postkort med hjelpest "Kjevik 17/6-82. Pent! Brukt i dag B Rek brev + kvittering.st Randøyane 7/8-85. Bud SAMLINGER LOTS NORDEN. 353 Schaubek Album med Finland og Island Begge land bra besatt. SAMLINGER OG LOTS VERDEN 354 Album med mange merker? Inspiser Argentina: 4-5 årganger (periode ) tilsynelatende 250 komplett. Også to høyverdier 1999/2000. Mange motivmerker og miniark. 356 Canada:Scott-album Meget bra besatt og temmelig 800 komplett fra ca 1932.Eldste del stemplet, * ca , ** Med automatmerker, men uten tjeneste. Meget bra! 357 Kroatia: 11 farveprøvetrykk utakket **. Uvanlig. 150 Kat 118U-127U. 358 Lot 15 stk forskjellige utenlandske svarkuponger Variert lot. 359 Romania: Lot 24 stk helsaker med polare motiver. Utgitt 1998? 50 Dekorative! 360 Safe-dual alb Guernsey og Alderney inneholder en god 400 del merker **. 361 Samlerhusets album. Diverse land under Sovjet Samlerhusets album. Diverse land under Sovjet Stort Schaubek-album fra ca Mye merker med bra avdeling 250 Island. OK på Danmark og mange andre land 364 Syd Korea: UPU miniark Block Uruguay: Innstikksark med ** nokså komplett. 250 Dessuten Michel ** i ark a`10 og blokk 1-4. DIVERSE NORGE. 366 Dreyers illustrerte album for enringsstempler.etc. 200 Noe slitt omslag. 367 Falsk: Et par merker fra Nevis (Fournier) 4 stk Cape of Good Hope 200 trekanter (??) 5 stk Dansk Vestindia (5-9) (Spiro??). Brev Toscana. Nytrykk: Hamburg, tildels i helark. (hundrevis av merker). 368 Norvegiana: 3 Deutches Reich **/st brevkort med motiv Narvik fra Bra lot! 369 Norvegiana: 3 USA bruksbrev ca 1995 stemplet,norge va, Oslo mn 50 og Norway ks. 370 Norvegiana: 4 forskjellige Publibel kort, brukte, med reklame for 200 Kavli. Bra kort! 371 Norvegiana: Lot 11 forskjellige brev/kort +blokk m/ol frimerket 150 fra Bra lot! 372 Norvegiana: Lot 6 stk ulike Edvard Munch TMS st Museet i 200 Lausanne Sjeldne! 13

14 373 Norvegiana: Lot 7 blokker/småkort med motiv av Ibsen,Nansen, 100 Munch,Hylestad og Lillehammer. Bra lot! 374 Norvegiana: Stort miniark Expo 2010 i Shanghai Posthistorie: Brev med 4-ring "346" = Høijord i Vestfold.Sidest 75 Andebu 11/ stk NK Posthistorie: Lot 3 samlekonvolutter for Amerikapost. Brukt ca Posthistorie: Amerikapostkonvolutt til Stangvik st Kristiansund N 50 9/8-30. Bra! 378 POSTHISTORIE: 20 øre solkors på brev st. Oslo 5/9-46. Under- 100 frankert og sendt i retur.ministempler Tromsø P.A. 9/9-46 Flott objekt! TJ POSTHISTORIE: Lokal trykksak omadressert og tilleggsfrankert 75 "Bakke i Sønnfjord 26/3-46.Bra brev. NK POSTHISTORIE: Lot 11 forsendelser m/jernbanest ( ) Bra! POSTHISTORIE: Lot 12 brev st Bergensbanen ( ) POSTHISTORIE: Lot 12 førsteflyvninger Widerøe POSTHISTORIE: Lot 15 forsendelser med Skipsstempler ). (Hyggelige innslag! 384 POSTHISTORIE:Lot 4 brev fra sersjant i UNOC'S F.N styrke i 100 Congo sendt til Kristiansand. Uvanlig!! 385 POSTHISTORIE:Luftpostbrev til Paris med NK118x2+144x2 m/ 100 etikett 27/ Pent brev! 386 POSTHISTORIE:Postkort til Sveits med 2xNK76 Stemplet: 75 "Paquebot Hamburg" POSTHISTORIE:REK FDC Wergeland med Sensur st "stum ring" 100 og "25" i ring. Dato feilstilt til 12/7-56 Beklagelse fra postmesteren medfølger Artig! NK POSTHISTORIE:Telegramanvisning st. Hamnvik 12/3-49 og 100 Soløy 9/3-49. Bra! 389 Prøvetrykk fra Norges Bank. 4-blokk utagget i rød farge og par 400 i blå farge tagget. Uvanlig! 390 B Lot 65 stk forskjellige særstempler fra Alle postgått til 300 utlandet. Flere til China,Russland og Italia. Kjempefin lot! HEFTER NORGE. 391 AH 14D Tre stk automathefter Hefteblokk FH 28 st. NK 474, ett merke var Lot 25 stk minneblokker/souvenirark. Noe dublisering FH FH 120 /NK 1443/1444. "Feilskåret hefte" FH Lot 35 stk st frimerkehefter. Ca Pene! FH Perfins FH 110/NF 99 X 8 +FH116/NF oo x 2. Totalt 10 hefter 175 pålydende 350,- 397 FH Privathefte FN 50 år utgitt i Fredrikstad. To stk Prima! FH 106 Prøvetrykk? Uten trykk på omslaget! Variant NK FH 820 FH 49 "trangt skåret". bud 400 FH 1226 FH 86Ax + 86By. Begge med kontrollnummer FH 1589 /1590 Blokk 28.Presentasjonshefte for miniark med skalatrykk Laget av Posten. 14

15 POSTKORT 402 K 90 3 eldre Arendalskort s/h. 403 K Damsleth nr 707. Motiv liten nissekonge og bjørn. Brukt K Fargekort brukt 1908 med motiv: Mykland pr. Arendal. 100 Flott kort! 405 K Fargekort brukt 1911 med motiv: Mædø og indseilingen til Arendal. 100 Flott kort! 406 K Flott kort med motiv S/S Ryfylke st. Bergen 28/ K Julekort/brettekort Wilse. Motiv skiløpere. Bud 408 K Kartongkort brukt "Godt nytår" med motiv av A.Tidemand K Kristiansand S. Topdalselven. Boen foss. Brukt K Kristiansand. Kristiansholm Fæstning. Brukt K Kristiansand. Lot 4 småformat og ett storformat. Slitte. bud 412 K Lot 30 eldre kort ingen stedskort. bud 413 K Lot 4 kort med motiv fra Grimstad Pene! K Lot 5 kort ca med Christianssand motiver. Bra lot!. 150 Markensgade,Gimlemoen,Festningen,Eg+ Hilsen fra. 415 K Lot 66 ubrukte kort fra Nordkapp, nye. bud 416 K Lot 8 postkort med motiver fra Arendal og omegn K Motiv Flekkefjord havn. St Kristianssand K Motiv: Horten Jernbanestasjonen. St. Horten-Skoppum 29/ Bra kort! 419 K Parti fra Odderøen Chr.sand S. Kortet st Brændåsen 31.X.10. Litt 50 skittent. 420 K Parti Kristiansand S. Brukt K Postkort brukt 1919 med motiv Tveitsund K To postkort med Zeppelin motiv,+viktoria Luise. Ubrukte-prima! K Vest Agder. Lot 15 kort med tilsynelatene private fotografier bud med tilknytning VA. Blandet kval. 424 K Vest Agder. Lot 4 kort med foto av Hangård. Bla. "Gymnastikk 3. bud divisjons Befalskole i Kr.sand

16 Returadresse: KFK Auksjon, Postboks 301, 4663 Kristiansand S Obj.nr Bud. Obj.nr Bud. Obj.nr Bud. Skriftlige bud kan sendes på fax eller epost

ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015

ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015 ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015 TORSDAG 5. MARS 2015. KANTINA PÅ PLANKEMYRA Strømsbunesveien 1, Arendal AUKSJONEN STARTER 19.00 VISNING FRA 18.00 Dersom du ønsker nærmere opplysninger om objektene

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 16 juli.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 16 juli. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78. Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78. Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 85 Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 (rett ved Bragernes kirke) Lørdag 24. november

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

KASSER - UTLAND 1 Dødsbokasse med alt vi fant av klipp og løse merker i dødsbo. Mye gammelt inkl Norge. Vekt 1,1 kilo 50 2 Overflødig materiale inkl

KASSER - UTLAND 1 Dødsbokasse med alt vi fant av klipp og løse merker i dødsbo. Mye gammelt inkl Norge. Vekt 1,1 kilo 50 2 Overflødig materiale inkl KASSER - UTLAND 1 Dødsbokasse med alt vi fant av klipp og løse merker i dødsbo. Mye gammelt inkl Norge. Vekt 1,1 kilo 50 2 Overflødig materiale inkl masse merker i permer og innstikksbøker, mengder av

Detaljer

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 84

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 84 DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3 Drammen www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 84 Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 (rett ved Bragernes kirke) Lørdag 29. oktober kl.

Detaljer

Normedia Auksjoner. Sommerauksjonen 2014. Auksjonen foregår i Normisjons lokaler, Linstowsgt 3, torsdag 22. mai klokken 18.00

Normedia Auksjoner. Sommerauksjonen 2014. Auksjonen foregår i Normisjons lokaler, Linstowsgt 3, torsdag 22. mai klokken 18.00 Normedia Auksjoner Sommerauksjonen 2014 Auksjonen foregår i Normisjons lokaler, Linstowsgt 3, torsdag 22. mai klokken 18.00 Ny og omfattende auksjon! Aldri har vi hatt et bedre Tyskland med tilbehør! Svært

Detaljer

ARENDAL FILATELISTKLUBB

ARENDAL FILATELISTKLUBB ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2013 LØRDAG 20. APRIL 2013. ARENDAL BIBLIOTEK AULAEN 3. ETASJE AUKSJONEN STARTER 13.30 VISNING FRA 12.00 Dersom du ønsker nærmere opplysninger om objektene eller auksjonen

Detaljer

Normedia Auksjoner. Auksjonen foregår i Linstowsgt 3, torsdag 24. september klokken 18.00 Visning fra klokken 16,00

Normedia Auksjoner. Auksjonen foregår i Linstowsgt 3, torsdag 24. september klokken 18.00 Visning fra klokken 16,00 Normedia Auksjoner Høstauksjonen 2015 Auksjonen foregår i Linstowsgt 3, torsdag 24. september klokken 18.00 Visning fra klokken 16,00 Forrige auksjon ble ny rekord i omsettingen for oss! Vi vil takke for

Detaljer

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 16. september kl. 17.00

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 16. september kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 151 2015 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 16. september kl. 17.00 4 9 48 58 94 100 136 168 267 393 491 499 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41 01 30 Mobil: 474

Detaljer

FDC 1220 20-3-28 IBSEN st. TRONDHEIM (2750)...1 500. Obj Utrop Obj Utrop

FDC 1220 20-3-28 IBSEN st. TRONDHEIM (2750)...1 500. Obj Utrop Obj Utrop 1222 1215-1216 - Nytrykk/Essays 1215 Hk 1 nytrykk 1924.................................200 1216 Hk 2-5 prøvetrykk 1924 pen serie..................400 1217 Essays 1914, 13 ulike i valører fra 1 øre til

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

HUSK AT BUD PÅ OBJ.1-685 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.14.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD.

HUSK AT BUD PÅ OBJ.1-685 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.14.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD. FREDAG 23.OKTOBER kl. 18.00 All nos. are from the Norway catalogue (Norgeskatalogen). The prices to the right are our net estimates or starting prices. No lots are sold below 90% of our estimates, and

Detaljer

Vårens storauksjon - Torsdag 26. mars 2015 NB. Alle kjøp tillegges 10% provisjon som betales av kjøper.

Vårens storauksjon - Torsdag 26. mars 2015 NB. Alle kjøp tillegges 10% provisjon som betales av kjøper. Vårens storauksjon - Torsdag 26. mars 2015 NB. Alle kjøp tillegges 10% provisjon som betales av kjøper. Skriftlige bud sendes inn på budskjema som finnes på side 47 i dette nr. av bladet. Bud må være mottatt

Detaljer

The prices in brackets refer to the Norwegian Dealers' catalogue.

The prices in brackets refer to the Norwegian Dealers' catalogue. FREDAG 9. OKTOBER KL. 18.00 All nos are from the Norway catalogue (Norgeskatalogen). The prices to the right are our net estimates or starting prices. No lots are sold below 90% of our estimates. 'BID'

Detaljer

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2014 S k a n f i l t i l bud

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2014 S k a n f i l t i l bud www.skanfil.no Nr. 5 mai 2014 S k a n f i l t i l bud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

Portofritt brev 1 Rekommandert portofri Sag til Stange stp REENDALEN 23/3-1880, STANGE 27/3-1880. Bak transittstp RØROSBANEN 24/3-1880...

Portofritt brev 1 Rekommandert portofri Sag til Stange stp REENDALEN 23/3-1880, STANGE 27/3-1880. Bak transittstp RØROSBANEN 24/3-1880... Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 min. mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med opptil

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 6 juni 2013

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 6 juni 2013 www.skanfil.no Nr. 6 juni 2013 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post: sarpsborg@skanfil.no

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2013

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2013 www.skanfil.no Nr. 8 august 2013 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2014

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2014 www.skanfil.no Nr. 8 august 2014 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2015 S k a n f i l t i l bud

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2015 S k a n f i l t i l bud www.skanfil.no Nr. 5 mai 2015 S k a n f i l t i l bud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 (alle avdelinger) Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 E-post:

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 1 januar 2014

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 1 januar 2014 www.skanfil.no Nr. 1 januar 2014 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 2 februar 2015

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 2 februar 2015 www.skanfil.no Nr. 2 februar 2015 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl.

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl. Oslo Filatelistklubbs auksjon nr.1/15 mandag 16. februar 2015 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken. Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 99 36 75 60, eller e-post

Detaljer

Internett. AUKSJONSBETINGELSER

Internett. AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

FILATELISTFORENING FOR INNHERRED STEINKJER 22. OKTOBER 2011 FRIMERKER, POSTKORT, BREV, DOKUMENTER. Obj. 1112, Postruta Stenkjær - Rødhammeren

FILATELISTFORENING FOR INNHERRED STEINKJER 22. OKTOBER 2011 FRIMERKER, POSTKORT, BREV, DOKUMENTER. Obj. 1112, Postruta Stenkjær - Rødhammeren 1 1 FILATELISTFORENING FOR INNHERRED AUKSJON STEINKJER 22. OKTOBER 2011 FRIMERKER, POSTKORT, BREV, DOKUMENTER Obj. 1112, Postruta Stenkjær - Rødhammeren DAMPSAGA KULTURHUS Lørdag 22. oktober kl. 11:00

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2015

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2015 www.skanfil.no Nr. 8 august 2015 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 (alle avdelinger) Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 E-post:

Detaljer

Internett. AUKSJONSBETINGELSER

Internett. AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 3 mars 2014

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 3 mars 2014 www.skanfil.no Nr. 3 mars 2014 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post: sarpsborg@skanfil.no

Detaljer