Biskop Atle Sommerfeldt vasker føtter på «Etter skoletid» på Misjonshuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biskop Atle Sommerfeldt vasker føtter på «Etter skoletid» på Misjonshuset"

Transkript

1 Biskop Atle Sommerfeldt vasker føtter på «Etter skoletid» på Misjonshuset Nr årgang Mai 2014

2 Kom og få mat! Johannes 21 Tekst: Jakob Furuseth Jesus vet hva omsorg er. Tidlig om morgenen, mens disiplene er på vei inn fra sjøen etter en håpløs fisketur, så er han der, med varm frokost! Peter og resten av gjengen virker både rastløse og hjelpeløse. Litt sånn impulsivt og på måfå har de dratt ut for å fiske. De hadde jo reist tilbake til Galilea etter påske. Jesus var ikke lenger død. Graven var tom, og Jesus hadde allerede vist seg for dem, men bare i korte øyeblikk. Nå visste de liksom ikke helt hva de skulle gjøre. Det var sikkert litt tomt og kanskje til og med ensomt uten Jesus. Derfor var det tryggest å reise hjem til Galilea. Til familie, naboer og venner. Og til jobben. Det å fiske visste de i hvert fall hvordan de skulle gjøre. Og det var godt å føle seg nyttig til noe. ingenting å tape, tenker de vel, og gjør som Han sier. Og garnet blir så fullt at de ikke greier å dra det opp!! Først da skjønner de hvem det er som er inne på stranda, og Peter kan ikke komme fort nok inn til land, men må kaste seg i vannet mens de andre kommer etter. Og så sier Jesus Kom og få mat!, og han høres til forveksling ut som min mamma som ropte oss inn til mat når jeg var liten gutt, når jeg var ute og lekte med kamerater. Kom og få mat! Men så er det kanskje ikke noen god ide å fiske likevel. For de strever og strever den natta. De trekker garn etter alle kunstens regler, men de får ikke noe fisk. Men i mellomtida har Jesus tent opp bål på stranda. Han har med seg både brød og fisk, og han forbereder varm frokost til slitne og trøtte fiskere. Jesus vet hva omsorg er. Han vet hva trøtte og slitne disipler trenger. «Har dere fått noe, barna mine?» roper han, og vet vel egentlig allerede svaret. «Nei,» svarer de, for de kjenner Ham ikke igjen. Og mens Han fortsatt steller til frokost så roper Han ut til dem: «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk,» Ja, ja. Hvorfor ikke prøve? Vi har vel 1

3 Jeg har tenkt litt på Hva gjorde egentlig Jesus på stranda den morgenen? Hva var grunnen til at Han viste seg for disiplene? Jeg tror Han kom bare for EN ting. For å vise omsorg til vennene sine. Jesus vet hva omsorg er. Han vet hva trøtte og slitne disipler trenger. Han vet hva VI trenger. Vi trenger å få høre Kom og få mat! Kanskje kjenner du at natten har vært lang. Kanskje kjenner du at du er trøtt eller sliten. Kanskje kjenner du deg alene og forlatt. Kanskje er det lenge siden du har hatt noen store opplevelser. Kanskje er du forvirret og motløs. Kanskje ser du ikke meningen med livet og arbeidsdagen. Kanskje ser du ikke noen resultater i livet. Jesus ønsker å møte deg. Natta er over. Jesus kommer med en ny dag. Kanskje du ikke ser Ham så godt med en gang, men Han er hos deg. Han kommer med trøst. «Har du fått noe, barnet mitt?» sier Han. Og så kan du få si det akkurat som det er, og likevel så sørger Han for det du trenger. Vi skal få være barn barn som trenger omsorg. Og vi skal få spise oss mette og varme oss rundt bålet. Sunday people Hele menigheten, fra små barn og til eldre er velkommen til å være med på neste» Sunday people» samling den 1. juni Gudstjenesten 17. mai! Vi feirer gudstjeneste på Gjerdrum ungdomsskole 17. mai kl v/sokneprest Jakob Furuset Vel møtt store og små til en fin start på nasjonaldagen! Vi er foreløpig litt usikre på hvor vi skal være, men dersom du klarer å følge med på hjemmesiden eller facebooksiden vi har så vil det bli annonsert der. Vi vil også komme til å sende SMS omd ette til de som er registrerte hos oss. Formålet er å ha fellesskap og hygge og morsomme aktiviteter for barn og voksne. «Sunday people» arrangeres i samarbeid med Gjerdrum Normisjon. Hjertelig velkommen! er du desillusjonert og frustrert. Kanskje 2

4 Fra kirkevergens skrivebord Tekst: Martin Ljønes Nå er våren kommet og vi har lagt en vinter bak oss. Jeg har tidligere nevnt våre eminente automatiske persienner som går ned når solen skinner på vinduet. Jeg må da nevne at de for første gang i 2014 våknet til live en gang i mars! Så mye sol har det vært i vinter! Denne uken har de vært nede hver dag, så det gleder vi oss over! Forrige uke var det bispevisitas med alt det innebærer. Biskopen har besøkt mange mennesker i menigheten og i kommunal sektor. Det har vært nyttig og fint og sette fokus på alt det gode som skjer i menigheten vår, alle frivillige, alle grupper, lag og foreninger som driver virksomhet! Det har også vært nyttig å møte tjenesteytere og administrasjon i kommunen og drøfte samarbeid og samhandling. Vi håper at besøket har og kan bidra til nye løft, og gode ideer for fremtiden. Ellers er det en del prosjekter som fortsatt er i gang. Det sendes i disse dager ut anbud på oppussingen av Heni kirke, som vi håper å ha ferdig oppusset til 150-års jubileet i oktober! Når det gjelder automatiske ringemaskiner, har jeg i dag mottatt svar fra Biskopen på vår søknad, der biskopen godkjenner innstalleringen! Det betyr at vi nå kan sette i gang prosjektet, så fort Olsen- Nauen klokkestøperi har kapasitet. Søknad om godkjennelse av ny minnelund på Gjerdrum kirkegård er omsider også sendt. Vi håper at denne kan være klar til bruk i løpet av kort tid. Gjerdrum kirke ble malt i fjor. Allikevel ble ikke arbeidet helt tilfredsstillende. Malerne skal derfor gå over fasaden med ett nytt strøk i juni. Arbeidet med å kartlegge Gjerdrum kirkegård er i full gang. Det er i vinter gjort en manuell kartlegging av kirkegården som vi nå arbeider med å overføre til det elektroniske kirkegårdssystemet vårt. Når det er gjort, starter arbeidet med å innhente navn på festere. Vi har mål om å sende ut fakturaer for Gjerdrum kirkegård i løpet av året. Til slutt må jeg benytte anledningen til å skryte litt av staben! Det legges ned en betydelig innsats i jobben som gjøres! Det er stor aktivitet her på kontoret, i det kirkemusikalske arbeidet, i trosopplæringen og ikke minst i barnehagen vår! Så har vi en prest som er med i det meste og mer til! I mai skal vi på stabstur for å besøke to menigheter utenfor Gøteborg som ligner på vår menighet! De har gjort mange spennende valg og grep som vi tror vi kan lære av! Vi er spente på hva fremtiden vil bringe! God vår og sommer! ML. 3

5 Er det mulig for mennesket ikke å synde? Tekst og foto: Dagrun Agnete Ødegaard I programmet for bispevisitasen var det også plass til en «spørretime» på ungdomsskolen, der biskopen fikk møte ei basisgruppe på 10. trinn. Elevene og lærer Eli Elle hadde forberedt gode spørsmål, og det så ut til at biskopen ble litt utfordret, samtidig som elevene fikk fyldige og forståelige svar. Spørsmålene spente fra - Hvor står den norske kirke om 20 år? via - Er det mulig for mennesket ikke å synde? og - Hvilke utfordringer står du ovenfor som biskop? til - Hvordan kan Norge ta i mot flyktninger og asylsøkere? Elevene var flinke og lydhøre, og en skoletime gikk fort. Mathias Landrø, Silje Krogvold Kvam, Marte Skutlaberg Wiig, Kamilla Aase Kronberg og Vegard Vikan Bergstrand sammen med biskop Atle og Jakob prest. Seinere på dagen møtte biskopen og resten av delegasjonen kommunalsjef Magne Skrede og skolelederne på de tre skolene. Der var temaene blant annet kirke-skolesamarbeid, oppvekstvilkår for barn og unge i Gjerdrum og samtale om RLE-faget. 4

6 Bispevisitaset i Gjerdrum Samlingstund i Askhøgda barnehage m/biskopen i bakgrunnen Hei, jeg heter Atle hva heter du? Knallfin kulturkveld på Kulturhuset. Her en artig gjeng fra GAT - amatørteateret. Seniordansen viste to av sine danser. Nydelig sang 5 og vakkert spill!

7 Et veldig informativt og trivelig møte med både ansatte og brukere på Mjølkerampa. Montering av markisearmer på Mjølkerampa. To sanger av kirkas eget stabskor! Biskopen og hans følge hadde aldri før sett noen som ringte i kirkeklokkene fra kirkerommet slik som dette! 6 To fornøyde karer!

8 En biskop som utfordrer Tekst: Jakob Furuseth Når biskop Atle Sommerfeldt avholdt bispevisitas i Gjerdrum i slutten av mars var det nesten 10 år siden forrige visitas. Biskopen hadde satt seg godt inn i både kommuneplaner og kirkens egne statistikker og rapporter. Han hadde mange spørsmål og synspunkter, og han gledet seg over å se en aktiv og engasjert menighet som tar ansvar og bidrar positivt til å utvikle lokalsamfunnet i Gjerdrum. Biskop Atle er samtidig en biskop som våger å utfordre og stille kritiske spørsmål. Bekymring for økte forskjeller i Gjerdrum I løpet av uken med visitas var det noen temaer som gikk igjen, og som ble utdypet mer enn andre. Ett av dem var at forskjellene mellom de vellykkede og de som faller utenfor øker i Gjerdrum. Ikke minst barn og barnefamilier preges av et høyt forventningspress fra omgivelsene. I visitasforedraget uttrykker biskopen bekymringer over de som utvikler psykiske plager og slitenhet i møte med mange forventninger og krav som følger med en samfunnsutvikling med store forandringer og sterkt press. Dette forsterkes når avstanden mellom samfunnsgrupper øker, slik som i Gjerdrum, og bidrar til at de som sliter med helsen, skjules av de gode gjennomsnittstallene. Biskopen oppfordret til å mobilisere lokalsamfunnet for verdier som ikke kan kjøpes for penger. Behovet for en egen diakon som kan lede og løfte et slikt arbeid ble drøftet. Kirke i sentrum Et annet tema som ble nevnt flere ganger i løpet av biskopens besøk var behovet for mer kirkelig aktivitet i sentrum i Ask. Fortetting av bosetting i Ask, og økt kirkelig aktivitet rettet mot barn og unge, er noen av årsakene til at kirken må være lettere tilgjengelig og mer tilstede med åpne rom, der hvor befolkningen bor - i sentrum. Biskopen drøftet arbeidet med å skaffe kirketomt i Ask på lang sikt, men oppfordret i første omgang til å videreutvikle samarbeidet med Misjonshuset og Kulturhuset. Dåpskrise Den tredje og mest akutte kirkelige utfordringen som biskopen tok opp under visitasen i Gjerdrum er de lave dåpstallene. På få år har andelen døpte ettåringer i Gjerdrum sunket fra 80 til 45 prosent, og kirken må gjøre et omfattende arbeid for å invitere og bevisstgjøre nybakte foreldre om betydningen av dåp. Det var mange flere sider ved kirkens rolle og virksomhet i Gjerdrum som ble belyst i løpet av visitasen, og noe av dette ble oppsummert med biskopens visitasforedrag søndag 30. mars. Hele foredraget kan leses på kirkens egne nettsider. 7

9 Toccatack den Kulturelle Skolesekken Tekst og foto: Michel Zelissen Onsdag den 26. mars og onsdag 2. april hadde vi besøk fra den Kulturelle Skolesekken i Gjerdrum kirke. Både Gjerdrum barneskole og Veståsen barneskole fikk være med og se forestillingen «Toccatack» Forestillingen ble spilt av Helene Wold (sopran) og Lars Notto Birkeland (orgel) og er et program med kirkeorgelet i sentrum. Det var en stor opplevelse for alle skolebarn, men også for ansatte som fikk høre orgelet på en annen måte enn som ledsager til salmesang. «Toccata i d-moll» og bl.a. Harald Sæverud s «Kjempeviseslåtten». Vi feiret bryllup med Mendelsohns brudemarjs, med en bit av «Starwars» og noen norske brudemarsjer. Til slut fikk 2 elever spille på orgelet og lage lyd-impresjoner til eventyret «De tre bukkene bruse». Orgelet akkompagnerte Helene i Mozart s «Alleluia» fra «Exultate Jubilate Deo», i den flotte negro-spiritual «Nobody knows the trouble I ve seen» og skolebarna sang med i Abba s «Mamma Mia». Orgelet fikk også sin «alenetid» med J.S. Bach s Cirka 600 skolebarn fikk møte orgelet, en klassisk sopran, kirkemusikk, folkmusikk og popmusikk i sin lokale kirke, som den viktige kulturbærer kirka er. Noen av disse barna møtte kirkemusikk, kirkeorgel, klassisk musikk og Gjerdrum kirke for første gang. Livsviktig næring! 8

10 Tårnagenter 2014 Foto: Nina K. Løvberg Agentsuppe!!! Mmm deilig! Hvem laget det høyeste skotårnet? Alle som ville fikk ringe med kirkeklokkene til Bent kirketjener...og kikke ut fra tårnet! En seriøs gjeng med agenter i Gjerdrum kirke 15. og16.mars

11 Lese tekster Bære korset. Tenne lys. Skrive bønner Den gode gjeteren! Tårnagentkoret låt veldig bra! 10

12 3-årsaking? Tiden var kommet for Karneval og stas, 3-åringer ble innbedt til kalas! Barnegospel sang i kirka på festen. Det var moro å høre både barna og presten. I år så er påsken så altfor sen så vi mistet snøen, så hvit og ren. Akebakken var bar hele uka før. Aking og grilling lot seg ikke gjør! Vi varmet opp pølser i kjele denne gang. Spiste og koste oss med pinjata og sang. Takk for bidrag til boller og kake. Alle som ville, fikk bli med og smake Konfirmanter i 2015 På Kirkekontoret får vi en del henvendelser som gjelder konfirmasjoner frem i tid. For de som lurer; her kommer litt forhåndsinformasjon om oppstarten for de som har konfirmanter i 2015: Lørdag 20/09-15: Kick off for konfirmanter. Søndag 21/09-15: Presentasjonsgudstjeneste. Søndag 31/05-15: Konfirmasjon for vår-konfirmantene. (Ikke leir) Lørdag 29/08-15: Konfirmasjon for høst-konfirmantene (Leir) Søndag 30/08-15: Konfirmasjon for høst-konfirmantene (Leir) Invitasjon blir sendt i posten. Hilsen Kirkekontoret 11

13 Skogens godter! Sommerleir uten overnatting Rumpetroll og andre småtroll! For femte gang vil Gjerdrum og Heni menighet i forbindelse med trosopplæringsprosjektet invitere til Sommerleir uten overnatting. Invitasjonen går også i år ut til alle barneskoleelever fra kommende klasse. Et tilbud om tre dager med forskjellige aktiviteter. Alt fra å gå ut i skogen til å være på Veståsen barneskoles uteområde, i gymsalen og i Hundremeterskogen. Merk deg dagene: august, fra kl ! SFO er stengt på grunn av planleggingsdager sammen med skolene alle tre dagene. (Det står nemlig feil datoer i kirkekalenderen som kom ut ved juletider.) I fjor lagde vi vår egen veske/bærenett! Hva blir det i år mon tro? Det blir sang, drama, tegning, fortelling, mat og mye lek og moro. I år, som tidligere år, håper vi på hjelp fra foreldre og andre frivillige som kan stille opp som medhjelpere en eller flere av dagene mange glade barn fortjener mange ledere! I fjor var det 45 barn som var innom i løpet av leiren. I år satser vi på like stor, om ikke større, deltagelse! Husk å melde på barnet/barna i god tid før sommerferien, på mail til Oddrun kateket Natursti ting som ikke skal være i naturen! 12

14 INVITASJON Skolestartfeiring Det er spennende å endelig begynne på skolen. Det er verdt å feire. Derfor inviterer vi deg til skolestart gudstjeneste i Heni kirke søndag 17.august kl 11. Visste du at du kan kalle deg "Mini konfirmant" siden det bare er noen få år til vanlig konfirmasjon? Nå vil vi feire i kirken at du som Mini konfirmant begynner på skolen. Vi skal feire en spennende barnegudstjeneste som avsluttes med boller og saft. Hvis du har lyst kan du være med og øve til gudstjenesten i gymsalen på Veståsen skole torsdag 14.august kl Kanskje du også har meldt deg på sommerleiren som arrangeres på Veståsen tirsdag til torsdag den uken. Det er fint hvis dere sender oss en enkel påmelding på sms , eller e post innen mandag 11.august. Hilsen Oddrun kateket og Jakob prest DEN NORSKE KIRKE Det aktuelle menighetsråd/fellesråd Gjerdrum og Heni menighet

15 Babysang oppstart onsdag 10. september Kl på Gjerdrum Misjonshus, Askhøgda 5. Kurset består av 8 samlinger og en gudstjeneste. Vi kommer til å hoppe over onsdag 1. og 22.oktober. Familiegudstjenesten blir i Gjerdrum kirke den 19. oktober. På babysang blir barna aktivisert gjennom sang, musikk og bevegelser. I tillegg får foreldre møte likesinnede og knytte bånd som småbarnsforeldre. Vi starter med en hyggelig sangstund, og spiser felles lunsj etterpå. Dette er et tilbud for barn mellom 0-12 måneder, sammen med mor/far (evt. besteforeldre). Kurset koster kr 400,- inkl. mat og CD med noen av sangene vi synger. Påmelding skjer på mail til Oddrun innen fredag 5.september. Ta gjerne kontakt med Oddrun kateket. (se kontaktifo. på siste side i dette bladet). ETTER SKOLETID kl Oppstart onsdag 8.okt etter høstferien På onsdager rett etter at skolen er ferdig! På Misjonshuset, Askhøgda klasse Forming og hobby Kom om du har lyst og tid! Send påmelding på mail til Oddrun kateket, med navn, fødselsår og postadresse. Vi holder på fram til og med 10. desember 2014, med unntak av onsdag 22.oktober, da vi er på heldagskonferanse. På nyåret starter vi opp igjen 7. januar Stengt i skoleferier. Etter skoletid holder på fram til påske, med siste onsdag den 25. mars Faktura sendes ut i etterkant av hvert halvår. Det koster kr 400,- pr. halvår dersom barnet har deltatt på halvparten eller mer av samlingene og kr 200,- når barnet har deltatt under halvparten. Ved spørsmål, ta kontakt med Oddrun kateket. 14 Mat Leksehjelp Fysisk aktivitet

16 Diakoni i Gjerdrum Tekst: Else Johanne Birkenes Gjerdrum og Heni menighet opprettet i 2013 et diakoniutvalg som skulle arbeide videre med kirkens diakoniplan. En plan for diakoni skal gjenspeile kirkens omsorgsarbeid. Den må evalueres og forandres etter som behovene viser seg. Diakoni er omsorg for hele mennesket fra vugge til grav, og kirkenes omsorgsarbeid engasjerer mange i menigheten vår. Her kan nevnes: Etter skoletid, musikkcafè, leksehjelp, samtalegrupper, husgrupper, bibelgrupper, kirkeskyss, kirkering, andakter på Bo og behandlingssenteret, misjonsprosjekt mm. Visste du at menigheten har en besøkstjeneste? De fleste av oss lever ikke et liv som går på skinner. Det kan noen ganger være krevende og utfordrende. Vi lever i en tid med stor travelhet. Mange eldre har sine nærmeste boende et stykke unna, og dagene kan bli lange. Mennesker i alle aldre møter kriser (ensomhet, sykdom, alderdom, død osv). - Når hverdagen blir krevende, kan det være godt å ha noen å prate med. Menigheten har opprettet en besøkstjeneste bestående av kvinner og menn med god menneskekunnskap og med bred erfaring fra levd liv. De vil være medmennesker og gode samtalepartnere og ønsker å møte mennesker i hverdagen deres. eller en å gå tur med. Besøket må være ønsket, og det er den som besøkes som styrer samtalen. I fjor hadde besøkstjenesten over hundre besøk. Utvalget består av: Karin Sofie Dahle (leder), Sissel og Trygve Eriksen, Hanne Bakke von Clemm, Øystein Gjerdrum og Else Johanne Birkenes. Ønsker du besøk, eller vet du om noen som har behov for besøk? Ta kontakt med soknepresten: Jakob Furuseth på telefon eller mail (se siste side for kontaktinformasjon) NB: Diakoniutvalget arrangerer opplevelsestur til Langedrag september Se annonse neste side. Besøkstjeneste kan være så mangt et hjemmebesøk, besøk på sykehjemmet 15

17 Bli med på tur til i Langedrag september! Diakoniutvalget arrangerer seniortur til Langedrag i september. Langedrag ligger på 1100 meter og er kjent fra mange TV programmer. Her er det flere hundre dyr bl.a. mange ulver, fjellrev, elg, reinsdyr, telemarkskyr, gaupe og mange andre dyrearter. Mange klasser fra Gjerdrum har vært der på leirskole. For noen år siden var også en pensjonistgruppe fra Gjerdrum på besøk. Sett av helgen nå! Program og pris kommer senere. Fredagsklubben høsten 2014 Fra 5. klasse og oppover Misjonshuset Kl Datoer: 5/9, 19/9, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12 V.ledere: Oddrun R. Kogstad, Norunn Furuseth og Annette Schipper Medlemskontingent kr. 50 pr. halvår Arr. Normisjon og Gjerdrum og Heni menighet. For mer informasjon, ring Oddrun på mob

18 Barnesider Skotten McDonald gikk inn i en forretning og spurte om de kunne skifte bust på tannbørsten han hadde med. - Nei det går ikke sa damen bak disken. De må nok kjøpe en ny. - Da må jeg spørre de andre først. Det er nemlig sangkoret som eier den. Så var det de to i jungelen som fikk en løve etter seg. Den ene kom seg opp i et tre mens den andre løp rundt og rundt treet med løven etter seg. - Pass deg! Løven er like bak! ropte han i treet. - Ta det med ro, jeg leder med tre runder! sa den andre. Vet du hvorfor strutsen står med hodet i sanden? - Den ser Barne-TV hos muldvarpen. 17 To luftmadrasser ligger og flyter på vannet. Plutselig sier den ene: - Pass opp der kommer en sverdfisssssssss..

19 SØNDAGSSKOLEN FOR ALLE Hei! Det er en søndagsskole igjen dette semester av totalt seks. Datoen for denne er 1.juni. Datoene til høsten er foreløpig ikke satt. Vi har tenkt at det skal være søndagsskole i Gjerdrum kirke på søndager når det ikke er annet trosopplæringsopplegg eller lignende ting for barn planlagt. På denne måten kan dere barnefamilier vite at det hovedsakelig vil være noe for barn når man drar til Gjerdrum kirke. Søndagsskolen er for ALLE barn i ALLE aldre. Det er tøffe sanger, supersetning (dagens bibelvers), andakt, lek og annen aktivitet. Vi starter alltid oppe i kirken og går i tog ut til kirkestua. Se svar side 23 18

20 Händels «Messiah» Tekst: Michel Zelissen Nå er vi godt i gang med øvingene til Händels «Messiah». Med et kor på ca 20 sangere, i en forholdsvis grei fordeling (med selvsagt litt flere damer) har vi allerede øvd 4 ganger. Hallelujah-koret begynner å komme på plass, raske løp i «For unto us a child is born» begynner å bli litt mindre krevende og en mektig korklang i «Surely» er etablert. Koret har øvd i kirkestua på lørdagene fra til Kirkestua er et flott lokale å bruke til slike musikalske aktiviteter med en flott akustikk. Man får en del «gratis» som sanger og kor kanskje litt for mye av og til! Sangere kommer fra et stort geografisk område. Rund en liten kjerne fra Gjerd- rum samler seg sangere fra Hønefoss, Krokstadelva, Asker, og litt mer i nærheten: Kløfta, Skjetten og Jessheim. Som dirigent er jeg veldig fornøyd med korets innsats og jeg er veldig positivt overrasket over korets kvalitet. Dette ligger an til å bli en kjempeflott Messias! Nå er for meg tiden kommet hvor jeg begynner med å sette sammen et orkester, ordne solister og selvsagt finne økonomi til det hele! Det er en stor glede å kunne jobbe med dette prosjektet og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. Salmekvelder 2014 Vi inviterer hermed til salmekveld på følgende datoer: 11. mai. Tema: Påske og Pinse 17. august. Tema: fra vugge til grav; dåpssalmer og salmer om død, håp og livet etter døden. 05. oktober. Tema: årstiden og dagen i salmeboka 30. november. Tema: Advent og Jul. Salmekveldene begynner kl i Gjerdrum kirke. Vi møtes til en uformell sangstund i kirken hvor vi hører og synger både gamle og nye salmer. Vi høres, Michel 19

21 Seniordansen tar imot fler! Seniordans er et helsebringende tiltak og er en lystbetont fysisk aktivitet for eldre mennesker fra 55 år og oppover så lenge helsa holder. De danser på Gjerdrum Boog behandlingssenter hver onsdag fra Siden stiftelsen i september 1999 har Gjerdrum Seniordans vært et trivelig innslag i hverdagen for de danseglade damene. I skrivende stund er det 13 medlemmer i Gjerdrum seniordans. Det er god plass til fler. Bli med og prøv da vel! Ta gjerne kontakt med leder, Aase Steen Hun treffes enten pr. mail Eller ringes på tlf Resultat av Innsamlingsaksjonen i Gjerdrum 8. april 2014 Kr ,- Over bøssebærere fra alle landets menigheter til å gå dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon. Vi ønsker med dette å få takke alle i Gjerdrum som vennlig tok imot soknets konfirmanter. Dere har bidratt til at vi kan sende dette beløpet til støtte for Kirkens Nødhjelps bistandsarbeid i katastroferammede områder. Ikke minst vil vi også få takke alle bøssebærerne og sjåfører på rutene, nemlig konfirmanter med foreldre her i bygda. Dere har gjort en formidabel innsats. Tusen takk alle sammen! Hilsen fra kirkekontoret

22 Gjerdrum Kirkeforum inviterer til foredrag Sr. Maria Hildegard Koch Kommer til Kirkestua v/gjerdrum kirke den 17. september 2014 kl Kan vi tilgi alt? Hva sier en sjelesørger til et fortvilet, troende menneske som ikke klarer å tilgi? Hvor viktig er skillet mellom personen som gjør gale handlinger og selve handlingen? Pilegrimsprest Arne Bakken Kommer til Kirkestua v/gjerdrum kirke den 26. november 2014 kl Tema og program kommer senere. Våre arrangement er åpne for alle interesserte. Vi ønsker å belyse og skape dialog omkring aktuelle og viktige temaer fordi innsikt, forståelse og kommunikasjon alltid er viktig for samfunnet vi er en del av. Styret i Gjerdrum Kirkeforum, sesongen 2014, består av: Ingrid-Mia Børke, Dagmar Valen-Sendstad, Elisabeth Huser og Elisabeth Engø. Kontakt: 21

23 Møteprogram 2014 Onsdag 14.mai kl Onsdag 11. juni kl Onsdag 13. august kl Onsdag 17. september kl Onsdag 15. oktober kl Onsdag 12. november kl Andakt og sang av sokneprest Jakob Furuseth. Sang v/ferdinand musikklag, Hurdal Besøk av Hurdal kirkering. Utlodning Bevertning. Andakt og sang v/sverre Kragset Utlodning Bevertning. Program ikke klart. Program ikke klart. Program ikke klart. Program ikke klart. Onsdag 10. desember kl Program ikke klart. Møtene er på Nystuen, bo- og behandlingssenteret. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN Gjerdrum barnegospel i Gjerdrum kirke

24 Gjerdrumsdagen 14. juni 2014 Husk at kirka har stand på Ask denne dagen. Stikk innom og se hva som skjer! 23

25 24

26 EIDSVOLL NATURSTEIN A.S Hammerstad 2080 EIDSVOLL Tlf: Fax: Stor utstilling av gravsteiner 25

27 Fuglerud Begravelsesbyrå AS Ullensaker Eidsvoll Nannestad Døgnvakt Vi kommer gjerne hjem til konferanse og ordner alt i forbindelse med dødsfall. e-post: Østengen Begravelsesbyrå Ullensaker og Omegn Nannestad og Gjerdrum Kongsvingerveien 1, 2040 Kløfta Tlf Hele døgnet Nannestad og Gjerdrum Tlf Hele døgnet Ullensaker og Omegn Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd og kommer gjerne hjem til konferanse. Stig-A. Østengen Åmotshagan 33, 2022 GJERDRUM Mob e-post: 26

28 Vår-konfirmanter i Gjerdrum kirke 25. mai kl 11:00 Tilla Elise Trippestad Berg Amanda Eriksen Filip Hernes Gilje Martin Johansen Agnethe Korsell Håkon Sjåeng Rønning Amanda Michelle Davidson Benjamin Florentz Ida Smedstad Heia Julie Kirkeby Erik Johan Ruud Sommer-konfirmanter i Gjerdrum kirke 30. august kl 10:30, 12:30 & 14:30 Vår Åsheim Oskar Arnesen Benjamin Furuseth Heidi Skolseg Holm Einar Bjerke Peder Frivold Skotte Emilie Sofie Modin Kjellmann Desiree Søhagen Buskerud Tiril Arntzen Viktoria Engvik Westersø Elise Staalesen Haugan Andrea Bakke Mathias Barstad Roås Carina Husby Ole Einar Borgaard Hedda Ask Sollie Andrea Luka Esther Helene Knutsen Edseth 27 (forts. neste side)

29 Mathias Evang Sveen Anna Linnea Sætre Lystad Emilie Flatner Siri Hansen Sundt Torbjørn Olav McElroy Kristoffer Elstad Hansen Lars Mogstad Ranger Julie Flatner Hansen Oliver Sandum Marte Strand Bjørndal Thomas Loutander Haug Aurora Flingtorp Kasper Sveholt Jarle Meyer-Nilsen Johan Sebastian Dahl Emilie Ruud Ingrid Sangnæs Sommer-konfirmanter i Gjerdrum kirke 31. august kl 11:00 & 13:00 Jonas Myrhaug Bjerke Johan Heni Olsen Bjørtomt Tobias Bergstrøm Frost Kristian Mork Nilsen Kamilla Haukland Håkon Heggen Julie Døhlen Hægh Lasse Theodorsen Kristine Bang Thori Johannes Uthaug Katarina Sand Wilberg Jonas Sevilhaug Larsen Emil Lian Berntzen Marie Bøvre Landmark Jenny Korsmoe Hansen Sander Jensen Schipper Martine Skymoen Kevin Nicolay Jansen Adrian Gabriel Kjosmoen Natalie Kjærstad Nora Kyte Julie Hammer 28

30 Slekters gang Døpte Gjerdrum kirke Oliver Hertaas-Jonassen Heni kirke Leander Hungerholt Fernlaug Sverre Engil Wasmuth Braate Døde Birger Tvedt Heni kirke Leif Enger Heni kirke Berit Irene Børresen Heni kirke Nancy Yvonne Bang Gjerdrum kirke Jonny Magne Larsen Gjerdrum kirke Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. 29

31 Det skjer i kirkene! Når ikke annet opplyses, begynner gudstjenesten kl KIRKESKYSS: Ring Ivar Bogetvedt på tlf , fortrinnsvis innen fredag kl mai Heni 8. mai kl mai Heni 17. mai UNGDOMS- SKOLEN 18. mai Heni 22. mai kl mai Gjerdrum 1. juni Gjerdrum 5. juni kl juni Heni 3. SØNDAG I PÅSKETIDEN Gudstjeneste Den gode gjeteren Takkoffer til eget arbeid. ANDAKT PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter 4. SØNDAG I PÅSKETIDEN Samtalegudstjeneste Sorgen skal bli til glede Takkoffer til trosopplæringen i soknet. GRUNNLOVSDAGEN Familiegudstjeneste Fra slekt til slekt Takkoffer til Redd Barna. 5. SØNDAG I PÅSKETIDEN Høytidsgudstjeneste Det sanne vitne Takkoffer til eget arbeid. MUSIKKANDAKT PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter 6. SØNDAG I PÅSKETIDEN Konfirmasjonsgudstjeneste Enken og dommeren Takkoffer til konfirmantarbeidet. GUDSTJENESTE Søndag før pinse. Leirinfo. Søndagsskole Talsmannen og dere skal vitne Takkoffer til Stiftelsen Kirkens familievern. Vikar. ANDAKT PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter GUDSTJENESTE Pinsedag Ta imot Ånden Takkoffer til Prosjekt Kairo 30 Joh 10,11-18 Joh 16,16-22 Luk 1,50-53 Joh 15,1-8 Luk 18,1-8 Nattverd Joh 15,26-27 Joh 220,19-23

32 9. juni kl 1100 NYSTUEN 15. juni kl 1700 MISJONS- HUSET 19. juni kl juni Gjerdrum 29. juni Gjerdrum 6. juli Heni 13. juli Gjerdrum 20. juli Heni 27. juli kl 1100 NYSTUEN 3. august Heni 7. august kl 1530 GUDSTJENESTE 2. pinsedag Ånden går i rette med verden Takkoffer til ungdomsarbeidet i soknet. G17-GUDSTJENESTE Treenighetssøndag. m/gubba og kveldsmat Misjonsbefalingen Takkoffer til Normisjon region øst. MUSIKKANDAKT PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter GUDSTJENESTE 2. søndag i treenighetstiden. Musikk-caféen. Johannesdåp og dåp med Ånden Takkoffer til Musikk-caféen. Kirkekaffe. GUDSTJENESTE 3. søndag i treenighetstiden Det store gjestebudet Takkoffer til Sjømannskirken. Kirkekaffe. GUDSTJENESTE 4. søndag i treenighetstiden Jesus og den rike mannen Takkoffer til eget arbeid. Vikarprest. GUDSTJENESTE 5. søndag i treenighetstiden Falske profeter Takkoffer til Institutt for sjelesorg. Vikarprest GUDSTJENESTE Aposteldagen Peters fiskefangst Takkoffer til eget arbeid. Vikarprest GUDSTJENESTE 7. søndag i treenighetstiden Sauen og sølvmynten Takkoffer til eget arbeid. Vikarprest GUDSTJENESTE 8. søndag i treenighetstiden Det udelte hjertet Takkoffer til eget arbeid. ANDAKT PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter Joh 16,5-11 Nattverd Nattverd Matt 3,11-12 Luk 14,15-24 Mark 10,17-27 Matt 7,15-20 Luk 5,1-11 Luk 15,1-10 Nattverd Matt 6,

33 10. august Gjerdrum 17. august Heni 21. august kl august kl 1900 Gjerdrum 30. august kl 1030 kl 1230 kl 1430 Gjerdrum 31. august kl 1100 kl 1300 Gjerdrum GUDSTJENESTE 9. søndag i treenighetstiden Jeg vil gi dere hvile Takkoffer til eget arbeid. FAMILIEGUDSTJENESTE 10. søndag i treenighetstiden. 6-åringer er invitert. Å kalle syndere til omvendelse Takkoffer til Norsk Søndagsskoleforb. Kirkekaffe. MUSIKKANDAKT PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter SAMTALEGUDSTJENESTE 11. søndag i treenighetstiden Som en høne samler kyllingene Takkoffer til trosopplæringen i soknet. Kirkekaffe. KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER Takkoffer til konfirmantarbeidet. KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER 12. søndag i treenighetstiden Vær ikke bekymret for livet Takkoffer til konfirmantarbeidet. Matt 11,28-30 Luk 5,27-32 Matt 23,37-39 Matt 6, september kl september Gjerdrum 14. september HUNDRE- METER- SKOGEN PÅ VESTÅSEN 18. september kl 1530 ANDAKT PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter GUDSTJENESTE 13. søndag i treenighetstiden Talentene Takkoffer til eget arbeid. FRILUFTSGUDSTJENESTE Vingårdssøndag Arbeiderne i vingården Takkoffer til Norges Speiderforbund. MUSIKKANDAKT PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter 21. september GUDSTJENESTE Konfirmantpresentasjon. Elsk deres fiender Gjerdrum Takkoffer til konfirmantarbeidet. 28. september GUDSTJENESTE 16. søndag i treenighetstiden. Gullkonfirmanter. Jesus sa til den døve: Effata 32 Matt 25,14-30 Matt 20,1-6 Nattverd Matt 5,38-48 Mark 7,31-37

34 Heni Takkoffer til Prosjekt Kairo. 5. oktober Gjerdrum 9. oktober kl oktober Heni 19. oktober Gjerdrum 23. oktober kl oktober Heni GUDSTJENESTE 17. søndag i treenighetstiden Jesus vekker opp Lasarus Takkoffer til eget arbeid. Vikarprest. ANDAKT PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter GUDSTJENESTE 18. søndag i treenighetstiden. 150-ÅRS JUBILEUM I HENI KIRKE Jesus helbreder Peters svigermor. Takkoffer til eget arbeid. FAMILIEGUDSTJENESTE 19. søndag i treenighetstiden. Høsttakkefest. Babysang og 2-åringer er invitert. Men jeg sier dere Takkoffer til Kirkens Nødhjelp TV-aksjonen. HVERDAGSMESSE PÅ NYSTUEN Gjerdrum bo- og behandlingssenter Takkoffer til eget arbeid. GUDSTJENESTE Bots- og bønnedag Er det få som blir frelst? Takkoffer til eget arbeid. Joh 11,17-29 og/eller Matt 8,14-17 Matt 5,20-26 Luk 13,22-30 Disse sommerfuglene symboliserer Søndagsskole. Se i «Det skjer» 33

35 ØVRE ROMERIKE PROSTI Prost Bjarne Olaf Weider Kontor: Prostiprest : Svein Skarholm Mobiltelefon: GJERDRUM KIRKEKONTOR OG SOKNEPREST Åpningstid: mandag kl onsdag og torsdag kl Besøksadresse: Gjerdrum Herredshus 2. etasje Telefon: Gjerdrum Herredshus - Servicesenter ( ) Telefaks: ikke i bruk Postadresse: Postboks 137, 2024 GJERDRUM Mail: Direktenummer: Kirkeverge: Martin Ljønes Kontor: Mobiltelefon: Sekretær: Nina Kristin Løvberg Kontor: Sokneprest: Jakob Furuseth Kontor: Mobiltelefon: Menighetsmusiker: Michel Zelissen Kontor : Mobiltelefon: Kirketjener: Bent Olav Bjørtomt Mobiltelefon: Kateket: Oddrun R. Kogstad Mobiltelefon: ASKHØGDA BARNEHAGE, Gjerdrum og Heni menighet. Misjonshuset, Askhøgda 5 Mandag fredag kl Telefon: Barnehagestyrer: Elfrid Bogetvedt Mobiltelefon: Menighetsrådets medlemmer: Dagrun Agnete Ødegaard (leder) Else Johanne Birkenes (nestleder) Jan Erik Sand Tone Granerud Kjell Ludvig Ruud Karl Vidar Bogetvedt Tone Lise Ramstad Asphol Morten Vilhelm Drefvelin Soknepresten MENIGHETSBLAD FOR GJERDRUM OG HENI Utgiver: Menighetsrådet Opplag: 2650 Redaksjonskomité: Dagrun Agnete Ødegaard Martin Ljønes Jakob Furuseth Nina Kristin Løvberg Frivillig kontingent: Betales til bankgiro Menighetsbladet finnes på: og på Trykking: Gdesign AS 34

36 Fortsatt muligheter for bruktkupp! Gjensidige flytter kontoret og vi har tømt 700 kontorplasser! Vi har, i tillegg til kontorstoler, skrivebord med elektrisk hevsenk, kontorskap, store blomsterkrukker mm. Se nettbutikken vår eller ta kontakt. Førstemann til mølla! Hevsenk skrivebord fra EFG 180 x 90 cm med magebue Høyde cm Brukt skrivebord med el. hevsenk 2 375,- inkl.mva Veil. nypris 9 125,- inkl. mva Håg H ,- inkl.mva Veil. nypris ,- inkl. mva Ulike pent brukte kontorstoler fra Håg og Savo -90% på veil. nypris Kom innom oss på Hellen da vel! (på venstre side av veien, litt før du kommer til gjennvinningsstasjonen) Tlf

Årets «julegave». Nytt Ryde & Berg-orgel under oppføring i Gjerdrum kirke.

Årets «julegave». Nytt Ryde & Berg-orgel under oppføring i Gjerdrum kirke. Årets «julegave». Nytt Ryde & Berg-orgel under oppføring i kirke. Nr 5 43. årgang Nov 2013 Høydeskrekk Tekst: Svein Skarholm Foto: panoramico.com Jeg har høydeskrekk! Når jeg står på steder med en høyde

Detaljer

Ordføreren koser seg under åpning av nytt uteområde i Menighetens barnehage.

Ordføreren koser seg under åpning av nytt uteområde i Menighetens barnehage. Ordføreren koser seg under åpning av nytt uteområde i Menighetens barnehage. Nr 4 43. årgang Sept 2013 Tenåringer foretrekker kveldsbønn Tekst: Jakob Furuseth I sommer har jeg opplevd mye spennende, men

Detaljer

Gjerdrum og Heni menighet har engasjert seg i helsearbeid og nødhjelpsarbeid i slummen i Kairo.

Gjerdrum og Heni menighet har engasjert seg i helsearbeid og nødhjelpsarbeid i slummen i Kairo. Gjerdrum og Heni menighet har engasjert seg i helsearbeid og nødhjelpsarbeid i slummen i Kairo. Nr 2 43. årgang Mai 2013 Slapp av alle kan ikke være best! Tekst: Sokneprest Jakob Furuseth Det er godt å

Detaljer

Hva skjer på Hauger gård?

Hva skjer på Hauger gård? Hva skjer på Hauger gård? Med vakker utsikt over Gansdalen og Øyeren ligger Hauger gård, eller Faldalen Virksomhets-senter som foretaket heter. Faldalen Virksomhetssenter ble opprinnelig etablert i Håpets

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 3 - AUGUST 2013-40. ÅRGANG Sokneprest Arne Torkild Aasen døper et av soknebarna i Nannestad kirke Foto: Marit Sæther Ny høst med gleder og utfordringer Tekst: Arne Torkild Aasen

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Nr 2 juni 2014 46. rgang Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Andakten Født på ny Tekst Joh.3,1-16 Det er da en umulighet å krype inn i mors liv for den

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 2 MAI 2012 39. Årgang Mai - flaggets måned I mai er det mange muligheter til å heise flagget, og å vise både glede og litt nasjonalisme, denne måneden gir oss vel flest muligheter

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 1 - JANUAR/FEBRUAR 2014-41. ÅRGANG Fra Lys våken-arrangementet Foto: Arne Torkild Aasen Hvordan nå toppen? Tekst: Svein Filtvedt Elgvin Vinteren kom sent, men godt! De olympiske

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer