esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel."

Transkript

1 esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel. Emit as, 2011

2 Innhold Oppstart 4 Velkommen 4 Generelt 4 Venstremenyen 5 Om Klassevalg 6 Om Utskrifter 9 1 Nytt arrangement 10 Lag nytt arrangement 11 Åpne et annet ritt 13 Egenskaper ved rittet 14 Arrangørklubb 14 Internett 15 Rittinfo 16 Rittoppsett 16 Rittledelse 17 Gprs mellomtider 18 Avansert oppsett 20 Klasser 21 Distanser 24 Felt 25 2 Påmeldinger 27 Hent fra Palisoft 27 Hent fra klubben online 29 Hent fra Excel 32 Registrer deltakere 33 Lisenssjekk 34 3 Før start 36 Trekke startliste 36 Brikketildeling 39 Startliste 41 Starterliste 42 Startliste internett 42 Startliste per klubb 43 Innskrivningsliste 43 Startliste speaker 44 Brikkesjekkfil 44 4 Under rittet 44 Tidtaking 45 Koder for brikkeleser 51 Brikkesjekk 52 Rittutvikling 54 Uoffisielle resultater 55 Speakerskjerm 55 Ikke fullførte ryttere 56 Feilliste 56 Utsett/fremskynd start 56 Statusmeldinger 57 Målfottojustering 57 5 Etter rittet 59 Offisielle resultatlister 59 Side: 2

3 Faktura til klubbene 59 Resultater internett 60 Resultatopplasting SA 61 Pressefil 62 Lagsresultat 63 Resultat til Emit 63 NSF rapport 63 Resultater NC fil 64 6 Statistikk 64 Løpsinformasjon 65 Antall 65 Antall per klubb 66 Antall per klasse 66 Antall per felt 66 Antall per nasjon 66 Verktøy og funksjoner 66 Slette data 67 Slette tider 67 Eksportere data 68 Eksportere til Excel 69 Lagre som html 69 Mellomtider Html 69 Bruk av initiell database 69 Speakerskjerm for rundetider 71 Automatiske funksjoner 71 Spurtpoeng og poengtrøyer 72 Importere data 73 Startnr som mangler 74 Spørring 74 Nettotider 74 Spesialtilfeller 75 Uttatte ryttere 75 Felt 75 Ønsker 76 U23 77 Rittyper og oppsett 77 Landeveisritt 77 Tempo 77 Gateritt 78 Etapperitt 79 Fleredagers 79 Problemløsning 80 Problemer med å åpne programmet eller databaser 80 Side: 3

4 Oppstart Velkommen Velkommen som bruker av esykkel, Emits programvare for sykkelritt. Bruk litt tid på å lese igjennom bruksanvisningen her før du bruker programmet i virkelige ritt. Programmet er lisensiert til NCF (Norges Sykleforbund), m en alle klubber skal registrere bruken og betale en årlig avgift på 1000 kroner (1250 inkl m va) Support: Inkludert i den årlige avgiften er det 3 support hendelser. Bruk it.no for raskere svar. Support besvares så raskt vi kan og innen 24 tim er. Dersom øyeblikkelig support er ønskelig i forbindelse med ritt eller kveldsøvelser må dette avtales og betales separat. Det er tilgjengelig telefonsupport på ettermiddager alle hverdager. Du kan også finne mere support og svar på ofte stillte spørsm ål under sykkelportalen på samt det er mulig å lese og spørre i brukerforumet. Du må selv opprette en bruker i brukerforumet for å kunne se/spørre der. Første gang programmet benyttes må man legge inn en lisenskode. Denne fås når lisensavtalen er bestillt. Du kan bruke programmet i demoversjon uten å legge inn lisenskode. Programmet er da begrenset 100 deltakere. Dokument Versjon Revidering Progra mversj on Dato NCF rapport, Oppstart sidene 1.2 Tempo og nettotider beskrevet Lisensregister omskrevet Oppdatert for Oppdatert for tidtakerkurs Generelt Når programmet er startet vises følgende skjerm bilde. Side: 4

5 Meny Menyen inneholder de fleste funksjonene som programmet har. Menyvalgene er forskjellig avhengig av hvilke skjermbilder som vises. Navigatør brukes for å bla mellom poster i de ulike dataregistrene, for å lagre endringer, opprette nye poster og angre endringer. Navigatøren gjelder for det dataregisteret som er aktivt. Eks Klasser. Tidssynk. Synkroniserer denne pc med pc klokken til den maskinen databasen ligger på. Feltlås. Låser datafelt for endringer. Når denne er på m å man trykke F2 eller Rediger knappen i navigator får å kunne utføre endringer. Venstremenyen Venstremenyen er en hjelpemeny der programmets ulike funksjoner er gruppert i den rekkefølgen som de er naturlig å gjennomføre dem. Side: 5

6 Ved flerdagers vises også en egen meny nederst i skjermbildet. Du kan skjule menyen ved å klikke på Skjul knappen nederst og slå på igjen ved å velge tilsvarende ikon som vises blandt Hurtigvalg ikonene. Om Klassevalg Klassevalg er en rad av ikoner for utskrift av lister og funksjoner som vinnes nederst i skjermbildet. I første boksen kan du velge en eller alle klasser som de andre funksjonene skal gjelde for. Ordinær resultatliste Offisiell resultatliste Side: 6

7 Merk at ryttere som ikke startet medtas på den offisielle listen Oppslagsliste Skrives i liggende A4 format. Mellomtid Merk at du må angi hvilken mellomtid det skal skrives ut liste for. Startliste Merk at en N etter startnr angir at løperen har status som ikke startet. En * etter brikkenr angir at det er leiebrikke. Side: 7

8 Ute på tur. Viser alle løpere som ikke er kommet i mål, er brutt eller satt som disket. Ledige startnr Viser en liste over ledige startnr. Målgangsliste Er en liste over ryttere i den rekkefølgen de passerte målstreken uavhengig av klasse og kjønn. Feltresultat Side: 8

9 Resultatliste per felt. Uavhengig av klasse og kjønn. Verktøy Gir en undermeny med enkelte funksjoner. Funksjonene gjelder for alle klasser eller valgt klasse. - Slette resultat for klassen - Slette mellomtider for klassen - Slette mellomtider med høyere nr enn angitt - Sette mellomtidsnr for alle i klassen. - Utsett/fremskynd starten - Oversikt over løpere uten brikkenr etc. - Bytte mellomtid mellom to ryttere - Bytte måltid mellom to ryttere. Sideskift. Slår av/på sideskift etter hver gruppe på alle utskrifter. Aldersresultat Gir mulighet til å lage egne resultatlister på tvers av de klassene løperne er påm eldt i. Krever at distanse, kjønn og fødselsdato er lagt inn på rytteren og at distanse,kjønn og fra til år er lagt inn på klasser. Man kan ha flere overlappende slike klasser. Resultatliste aktiv klasse Lager resultatliste for den klassen den aktive løperen tilhører. (Dvs den rytteren som vises under data>navn) Om Utskrifter De aller fleste utskrifter i programmet vises først i en forhåndsviser. For at utskriftene skal synes må det være installert en skriver på pc. Ikonene i øverste linje har følgende funksjon: De tre første zoomer siden inn/ut. Side: 9

10 De fire pilene blar mellom sider. Hhv Helt først, forrige, neste og helt sist. Gå til en bestemt side Søk etter tekst. Hvilken side teksten er på vises i arkfanen Searc h Results Kopierer innholdet på siden til Utklippsblokken. Du kan lime det indre steder med Paste/Lim inn eller CTRl+V Utskriftsvalg. Endre skriver, bestemme utskrift fra/til side etc. Åpne en rapport som tidligere ble lagret i internformat. Lagre rapporten i ulike formater. (PDF, Excel,World,..) Avbryt kjøring av rapporten. Close Steng rapporten. NB: Ikke Minimer rapporten, men steng den ned når du ikke lenger skal se på forhåndsvisningen. 1 1 Nytt arrangement Nytt arrangement omfatter de rutinene som man må gjennomføre for å sette opp arrangementet korrekt. Alle valgene er tilgjengelig fra venstrem enyen. Ett arrangement består av ett eller flere ritt. Rittene kan gå på sam me sag eller på ulike dager. Dersom påmeldingene kommer fra Sportsadmin må følgender ivaretatt. Dato på første ritt i arrangementet må være lik den datoen arrangementet er definert i esykkel. Øvelsen i Sportsadmin må være den samme som i esykkel. Dette er spesielt viktig ved flere ritt i samme arrangement. Dersom det er to rutt på samme dag må de ha ulike øvelser. Ved to temporitt må dette Side: 10

11 definere s som Individuell tempo og Individuell tempo II Lag nytt arrangement Velg 1. Nytt arrangement og så Lag nytt arangement fra venstremenyen. En Wizard tar deg igjennom opprettelsen av arrangementet. Navn og dato Legg inn Rittnavn og dato og klokkeslett for da den første startende/startende klassen skal starte. Rittype Landeveisritt Alle typer landeveisritt (konkurranse).inkl tempo, gateritt etc. Terreng rundbane Terrengritt, rundbane Terreng maraton terrengritt maraton Turritt Alle typer rene turritt Sykkel utfor Sykkel utfor. Opprett standardklasser Valget oppretter standard klasser og distanser og eventuelle felt. NB. Ved im port fra Sportsadmin opprettes klassene automatisk der. Antall /ritt: Brukes dersom man har flere ritt i samme arrangement. Distanser : Angi hvor mange ulike distanser det skal kjøres. Poengberegning Ved karusell ritt kan man sette opp en poengregel for å lage sam menlagtresultater. Side: 11

12 Valget oppretter standard klasser og distanser og eventuelle felt. Klikk neste for å fortsette. Plassering av datafiler Angi her katalogen er rittet skal lagres og hvor systemfilen finnes. Du kan kun ha ett arrangement i hver katalog. Systemfilen bør legges ett katalognivå høyere enn datakatalogene for å forenkle oppkobling i nettverk. Klikk neste og databasefilene opprettet. Rittoppsett Side: 12

13 I dette skjermbildet vises det oppsett for de enkelte rittene. Viktigste er å endre til tem poritt dersom du skal ha det. Valg temporitt i forhold til andre ritt påvirker måten resultater og sammenlagtlister blir generert på. For beskrivelse av feltene se rittoppsett. Menyvalg Fil>Nytt ritt Åpne et annet ritt For å åpne et ekisterende ritt velger du 1. Nytt ritt og så Åpne et annet ritt fra venstremenyen. Side: 13

14 Dersom du angir en database eller systemfil som ikke finnes vil programmet vise en fil åpne dialogboks slik at du kan søke opp eksisterende filer. Klikk Neste for å aktivere endringen. Egenskaper ved rittet ved rittet Egenskaper ved rittet er en samling skjermbilder der en setter opp ulike funksjoner og styrer hvordan rittet skal kjøres. Arrangørklubb Vikige parametre for rittet kan settes og endres fra 1. Nytt ritt - Egenskaper i venstrem enyen. Arrangørklubb: Side: 14

15 Kontonummer og kasserer skrives ut på fakturaer. Det sam me gjør adressen som angitt over Internett Internett Side: 15

16 Epost og www (hjemmeside) skrives ut på alle html lister som lages og bør angis for å forenkle kontakten. Rittinfo Rittinformasjon Angi eller endre arrangementsnavn og sted. Merk at du kan angi beskrivelse av rittet under rittoppsett slik at hver dag kan ha eget navn/starttidspunkt. Rittoppsett Side: 16

17 Skjermbilde brukes for å angi rittypen og for å sette opp hvordan tidtakingen skal fungere. Når du velger rittype fra Rittype kolonnen settes de andre parametrene til standardvalg. Mulige valg er: Individuell tempo Individuell tempo II Gateritt Fellesstart Fellesstart II Turritt Maraton Utfor Lagtempo Parritt Sprint Nøyaktighet: Settes til Hundredeler på tempo, gateritt og fellestarter På resultatlister så skrives det ut nøyaktighet i hht gjeldende UCI regler. Dvs at på slike ritt vil tiden vise i hele sekund uavhengig av valget her. Samme tid: Angir om ryttere som har helt lik tid ihht valgt nøyaktighet skal ha sam me plassering eller om de skal rangeres etter rekkefølgen i m ål. Feltskille: Angir i sekund avstanden mellom to to ryttere før det regnes nytt felt og dermed ny tid. Beskrivelse: Fritekstfelt. Ved flerdagers kan feltet brukes til å navngi enkeltdager. Viktig: Dersom en kjører temporitt må man velge tempo her, eller sette feltskille/samme tid til rett verdi. Startsperre Feltet brukes for å avgjøre om man må styre om tider skal oppdateres eller forkastes i tidtakerbildet. Når feltet er satt på (ja) må man manuelt si at feltet skal starte før det vil blir registrert tider. Hensikten med funksjonen er å forhindre at det kommer inn mange tider mens rytterne står på startstreken og starten ble utsatt. Temporegel Temoregel brukes i sammenlagtlister for å rangere ryttere etter tidel i tem poetapper når de ellers har lik plass. Rittledelse Rittledelse Side: 17

18 Angi navn på dommere og jury. Gprs mellomtider Mellomtider under Egenskaper for rittet brukes for å sette opp hvilke tider som skal hentes fra gprs. Merk at komunikasjonen med serveren skjer ved at man kobler opp ett tidtakerskjerm bilde og der angir GPRS som port. Følgende regler gjelder: Det hentes ingen tider ned før det tidspunktet som er angitt som første start på løpet. Dette kan endres under Parametre. En tid hentes ned kun en gang, tidene legges inn i m ellomtidstabellen og eksisterende tider blir ikke overskrevet. Det er derfor viktig at du ikke sletter tidene på ETS /ECB uten å gjøre Side: 18

19 tilsvarende sletting i mellomtidstabellen. Programmet spør alltid etter neste m elding og enkelttider som er slettet blir ikke overført på nytt. Merk at du kan endre på denne oppførselen ved å krysse av for Hent alle. Da vil alle tider etter første start blir overført på nytt. Tider som finnes i basen blir ikke overskrevet. Serienr: Står på ETS/ECB. Du skal ikke skrive inn modellbetegnelsen (ETS- 1) med de resterende to siffergruppene uten bindestrek. Server: Normalt sett Oslo. Man kan sette ETS til å bruke Lilleham merserveren ved utfall av Osloserver. Rekkefølge: Den rekkefølgen enheten spørres i. Normalt bare viktig ved Økende mellomt idsnr. Spør: Ta bort krysset dersom du ikke vil spørre denne stasjonen. Beskrivelse: Ledetekst. Vis for speaker: Vis denne tiden for speaker. Valget overstyres og er pt bare for informasjon Hent alle: Spør på nytt ett er alle meldinger etter første start for denne enheten. Forventet kode: Kun for informasjon. Angi den koden du forventer ets skal sende. Vis på html lister: Kun for informasjon. Overstyres. Side: 19

20 Avansert oppsett Avansert oppsett brukes for å sette poengregel ved karusellritt eller for poeng til rankinger ved SA opplasting Side: 20

21 Klasser Klasser er viktig for bruken av programmet og alle løpere som skal vises på en liste må ha en tilhørende klasse. Merk at det finnes også en funksjon som lager lister basert på direkte oppslag av alder, distanse og kjønn. Klassekode: Forenklet skrivemåte for klassen. Brukes som join mellom tabeller. Klassenavn: Vises på lister Distanse. Angi hvilken distanse klassen skal sykle. Distanser opprettes i data> distanser. Kjønn Angi kjønnskode. Må angis dersom man bruker klasseoppslag. Rekkefølge: Den rekkefølgen klassen tildeles startnr og skrives ut på lister i. Antall ganger man passerer mål før sluttiden tas: - Benyttes dersom man sykler igjennom målet flere ganger og man vil at angitt gang skal registreres som måltid. Premieregel: Angi hvilken premieregel som benyttes. Antall prem ier skrives ut på resultatlister. Klassen er avsluttet: Viser at offisielle lister er skrevet ut. Bruk alltid nettotid for denne klassen - Valget overstyrer tidttypen satt under tidtaking slik at alle deltakerne i denne klassen får brikketid istedenfor klokketid. (Dvs fra brikken ble aktivert på start til den gikk i m ål) Nb: Du skal ikke krysse av her for at klassen benytter brikker. Side: 21

22 Fri start: Klassen har fristart og det skrives fristart på startlister istedenfor starttiden. Startkontingenter: Angi kontigentsum. For etteranmelding angi hele summen, ikke bare tillegget. Ryttere som er etteranmeldt angis direkte på rytteren (data>navn) Brikkeleie/engangslisens: Angis på løperen. Estimert Rundetid: Brukes i rundbaneritt der man ta ut ryttere. Man angir en % sats av vinnertiden som skal tillegges hver runde man mangler. Fra/til år: Brukes for klasseoppslag. Angi alderen og ikke fødselsåret. Hvordan tidene skal vises: -Du kan her velge om klasser skal ha rangerte lister eller om det kun skal skrives fullført på resultatlister. For flerdagers ritt har man også valget Ikke sammenlagttid for klassen. Listevindu Viser klassene som er registrert i listeform. I skjermbildet over vises standardklassene som legges inn når dette valget krysses av under nytt løp. Medlemmer Side: 22

23 Arkfanen viser alle deltakerne i klassen. Klassefunksjoner Slå sammen to klasser Du kan slå sammen to klasser (som rytterne er påmeldt i) ved å bruke funksjonen Slå sammen klasser Utskrift klassestatistikk Funksjonen klassestatistikk gir mulighet for å skrive ut antall klasser og ryttere. Det er antall påmeldte ryttere som telles. Side: 23

24 Meny. Data>klasser Distanser Klassene skal tilknyttes en distanse med tilhørende runder. Tempo: Legg inn den totale lengden i Lengde lang 1. runde. For andre øvelser angi antall runder og rundelengde. Du kan også angi en lang første runde Klikk på Opprett knappen for å oppdatere listen. Du kan selv legge til og fjerne runder eller endre på distansen manuelt. Teksten i beskrivelseskolonnen vises på mellomtidslister. Side: 24

25 Dersom du ikke fyller i distanse informasjon, så vil programmet fortsatt virke, m en enklete informasjonstyper vil ikke bli vist på lister. (eks fart) All informasjon under distanser er kun inforrmasjonsfelt. Oppsett for tidtaking gjøres direkte på klassene eller under tidtaking. Felt Programmet bruker felt for å gruppere sammen tider og ryttere og du må derfor registrere dette. Klasser må tilordnes ett felt. Feltet kan tilordnes en distanse dersom en ønsker å få med Km tider etc på resultatlister. Dersom du endrer starttiden på feltet vil du få spørsm ål om tiden skal oppdateres på rytterne også. Helt til høyre vises klasser som enda ikke er tilordnet ett felt. Skriv feltnr i det gule kolonnen. Klikk på feltnavn i venstre felt for å se hvilke klasser som er tilordnet feltet. Side: 25

26 Du kan tilordne starttiden til alle i feltet ved å endre det i feltstartkolonnen. Starttider I alle typer fellesstarter bruker du feltstart til å sette starttiden på ryttere. Ofte gjøres dette etter at man har startet. Merk at alle klasser i ett felt må sykle like langt. Det betyr at om Damer senior og junior starter likt, men har ulik distanse så bør de også ha ulikt feltnr. Side: 26

27 Rundetelling Programmet kan settes opp til å telle runder og sette tid som måltid etter et bestemt antall runder. De er to hovedmåter å gjøre dette på: Dommerbilbrikke En brikke defineres som dommerbrikke for feltet. Alle som passerer etter dommerbilen får det samme rundetall som dommerbilen. Kan bare benyttes når det er ett og ett felt ute å sykler. Det er her viktig at man tar ut ryttere som blir innsyklet. Dvs sett status uttatt på dem. Dersom man legger inn runder totalt vil målgang skje når kjørte runder blir lik runder totalt. Opptelling Man kan sette Runder totalt på feltet uten å bruke dom merbrikke. Når rytterne har passert like mange runder som antall oppgitte runder settes tiden som målgang. Mer at dette er endret i forhold til tidligere versjoner. 2 Påmeldinger Under Påmeldinger finnes skjermbilder og rutiner for å registrere og im portere deltakere. Hent fra Palisoft Palisoft er et gratis påmeldingssystem laget av Nydalen Sk. Funksjonene her lar deg importere navn og klubber. Klasser vil bli opprettet autom atisk Side: 27

28 Generelt Klubbfil Ryttere Side: 28

29 Filformater Eksempel på klubbfil: code,name,adr1,adr2,ponr,place,nation, "218","Asker Skiklubb","Postboks "231","Bjerke IL","Bjerke Il Ski","Postb "236","Brandbu IF","Hanne Stikbakke Kvåle","Storlinna 47","2760","BRANDBU",""," Eksempel på navnefil ID,ename,name,sex,team,class,cource,ecard,status,ecardfee,changed,changedby,feelev el,lisens,lisensfee ,"Hanserud","Jakob","H","218","G15",, ,"I",False, :42:40,"palisoft",2,"",False ,"Lundervold","Anders","H","218","G16",, ,"I",False, :34:57,"palisoft",1,"",False ,"Lindemark","Synne","D","218","J16",, ,"I",False, :38:53,"palisoft",1,"",False ,"Ryen","Vilde","D","218","J16",, ,"I",False, :08:11,"palisoft",1,"",False ,"Forbord","Ole Marius","H","218","G15",, ,"I",False, :11:41,"palisoft",1,"",False Hent fra klubben online Programmet importerer påmeldinger fra Klubben online i SSF xml formatet. Klasser og klubber som ikke er registrert på forhånd vil bli opprettet slik at det holder å importere deltakerfilen. Påmeldingsfilen må først lastes ned fra din klubben online side. Gjøres via verktøyskassen. Velg Påmeldinger>Hent fraklubben online. Side: 29

30 Klikk på neste for å fortsette og en vanlig fil dialogboks vil spørre deg etter filen. Side: 30

31 Finn filen og klikk på åpne. Programmet vil da lese igjennom filen og melde på løperne. Merk: Side: 31

32 Dato på rittet må være det samme i esykkel (settes under egenskaper) og i klubben online filen for at importen skal foretas. Ved avvik skriver programmet en feilmelding. Dersom det er ryttere med feilt brikkenr skrives det en feilmelding. Dersom det er ryttere som er meldt på flere ganger importeres kun den første påmeldingen i filen. Ved feil vises en feilmeldingsknapp og du kan skrive ut feilmeldingene. Merk at teksten Sykkelgruppe fjernes fra klubbnavn og Sykkelklubb forkortes til SK når importen skjer. Hent fra Excel Programmet kan importere data fra excel og open office. Feilmelinger: Dersom rytteren allerede finnes og du har valgt å ikke Oppdatere ihht startnr vil det feilmedles dersom samme startnr, brikkenr eller Kid finnes på andre deltakere. Brkken brukes også av Julie Vollum Bø Startnr brukes også av Julie Vollum Bø Side: 32

33 Merk: Dersom problemer med å importere i fra nyeste exc el versjon: - Kopier arket til en katalog på lenger opp. Eks: c :\emit - Lagre arket i Excel 2000 format. (eller eldre) Excel eller super office må være installert på maskinen for at importen skal kunne foretas. Testfil finnes på: meny: fil>import fra excel Registrer deltakere Feltforklaring: Distanse: Kjønn: Født: Brukes bare ved automatisk klasseoppslag. Overstyres av valgt klasse. Angi kjønnskode M/K Fødselsdato Påm. nivå: Hvilket av de tre påm eldingsnivående som rytteren har. 1=Normal, 2=Etteranmeldt og 3 er på dagen. Side: 33

34 Seed Ritt Brukes dersom man skal seede ryttere når startlisten trekkes. Antall ritt som rytteren har kjørt. Brukes som rangering i flerdagers ritt. Startnr: Rytterens startnr i denne konkurransen Brikke: Brikkenr. Personlig brikke legges i det gule feltet og eventuell leiebrikke i det blå. Lisens: Lisensnr. Fra Sportsadmin legges det inn J eller N for lisenskode. Plass: Plassering i klassen Status msg Eventuell status melding for rytteren. Eks Disket. Status Rytterens status i rittet. Ikke startet - Påmeldt - Ikke påmeldt - Brutt - Disket - Uttatt - Ok Komunike Komentar til resultatlisten. Skrives nederst på alle lister. Nettotid Brikkens tid fra den ble aktivert. Starttid Den starttiden som tidsutregningen skjer fra. Innkomsttid Tiden da brikken gikk i m ål. +/- tid Eventuell tidskorrigering. Type straff. Forklaring legges i Kom unikeboksen. Sluttid Den utregnede tiden. Målrekkefølge: Den rekkefølgen rytteren kom i mål på. Ved lik tid kan det sorteres på dette feltet. Engangslisens Kryss av der dersom det skal faktureres engangslisens Brikkeleie Kryss av her dersom det skal faktureres brikkeleie Brikke sjekket Avmerkes dersom brikkesjekk er utført i esykkel. (kode 65 på ECU) Lisenssjekk Denne funksjonaliteten er ikke lenger så aktuell siden alle påm eldinger må komme fra Sportsadmin i rangerte ritt. Lisenssjekk er en funksjon som sjekker navn mot NCF lisensregister. Man må laste ned lisensregisteret, som er en excel fil. Excel arket må ha følgende kolonner. Og skal ikke ha overskriftsrad. Side: 34

35 Skjermbildet som kommer opp når funksjonen startes er vist over. Hvite linjer m arkerer løpere som er funnet i lisensregisteret, gule er ryttere som ikke er funnet. Dersom løpere ikke finnes må man manuelt søke i registeret og endre skrivemåten i esykkel slik at skrivemåten på navn (og fødselsdato) stemmer med skrivemåten i lisensregisteret. Finn filen og klikk på utfør for å importere regnearket, og foreta navnesjekk. Merk at lisensregisteret inneholder flere tusen poster slik at importen kan ta noen minutter. Side: 35

36 Dersom for og etternavn og fødselsdato er lik på en løper i lisensbasen sam menlignet med rittet vil NIF koden bli oppdatert og rytteren kan rapporteres med resultat til Norgescup ranking. Merk at i norgescup må alle ryttere finnes i lisensregisteret. Navnesjekk Du kan også kjøre en ny navnesjekk. Gjøres ved å klikke på navnesjekk knappen. I kolonnen Stavning fylles da ut med ok for dem som finnes i lisensarket og rød rute for dem som ikke finnes. 3 Før start Før start inneholder rutiner og utskrifter som er naturlig å gjøre før rytterne starter. Trekke startliste Temporitt og lignende arramgement For temporitt skal man ofte trekkestartliste og tildele starttider. Dette gjøres ved funksjonen Trekke startliste Når skjermbildet vises sjekkes det om du har flere klasser med samme rekkefølge. I såfall vises feilmeldingen over. Side: 36

37 Alle disse parametrene kan settes direkte på klassen. Når listen er slik du ønsker klikker du på neste for å starte trekningen. Side: 37

38 Du får da muligheten til å endre på trekningen og eventuelt bruke norgesc up poeng for å betsemme seeding. Trykk neste for å fortsette. Trekkeregler: Første starttid er alltid ett intervall etter første start på løpet. Ved flere distanser så trekkes disse fortøpende etter foregående. Sortert på distanse og så rekkefølge (Distansene /Løypene starter med andre ord ikke parallelt) Man kan sette fra/til startnr serie og ny starttid på enkletklasser. Landeveisritt For landeveisritt tildeles startnr normalt klubbvis innen klassene. Det er mulig å seede løperne i startgrupper. Side: 38

39 Manuell tildeling Du kan også tildele startnr manuelt. Det gjøres på hver deltaker og er enklest dersom man står i listedelen. Meny: Start>Trekke startliste Brikketildeling Funksjonen brukes for å tildele leiebrikker dersom man har mange ryttere som skal leie. Ved enkeltryttere som skal leie/låne så gjøres slike endringer direkte på rytteren. (Velg +Påmeldinger+Registrer deltakere) Leiebrikker fra Emit vil normalt være nummerert med ett lavt nummer. Ved konkurranser der alle leier brikke vil brikkenr normalt være det samme som startnummeret. Personlige brikker vil alltid ha et 7 siffret nr. Brikkefil: Med brikkefil menes en tekstfil som er komma eller semikolonseparert og som inneholder startnr og brikkenr. Eksempel: 1, , , Dersom man bruker to brikker per rytter kan man legge det andre brikkenr etter det første: 1,301234, Side: 39

40 2,300001, ,300010, Oppsett: Behold nr på personlig brikke: -Dersom påslått overskrives ikke brikkenr i brikkefelt 1. Sett leiestatus for alle uten egen brikke: - Slår på brikkeleie på alle brikker som oppdateres fra filen der rytteren ikke hadde egen brikke (brikkefelt 1) Slett eksisterende brikkenr - Sletter alle brikkenr før filen importeres. Bruk offset - Øker startnr som det oppdateres på med det tallet som angis. Eks Offset 1000 gir brikke 1001 til startnr 1 Oppdater brikkenr Her finner du funksjoner for å tildele brikkenummer utfra startnummer. Behold brikkenr på personlige brikker: - Setter brikkenr i brikkenr 2 feltet slik at ryttere kan ha egen brikke. Tildel leiebrikker til dem som ikke har personlig brikke - Tildeler fortløpende brikkenr til dem som ikke har egen brikke registrert. Du kan angi hvilket Side: 40

41 brikkenr du skal begynne på. Generelle rutiner Gir deg mulighet til å lage en leiebrikkeliste. Grei å ha for å kontrollere at brikkene blir returnert. Startliste Vanlig startliste skrives ut fra venstemenyen under 3. Før start Se under Om Utskrifter for mere informasjon. Se også under Om Klassevalg for hvordan ulike lister kan skrives ut. Starterliste Side: 41

42 Starterlisten er gruppert ihht starttid. Også ledige nr vises. En N ved startnr indikerer at rytteren ikke starter. Brukes fortrinnsvis ved temporitt Startliste internett Funksjonen lager ferdige HTML filer og kan laste dem opp på en internettserver. Dersom du ikke har satt opp egen server overføres data til emit sin server. Funksjonen RettPåNett krever at du er koblet til internett. Eksempel på liste Side: 42

43 Startliste per klubb Listen gir en startliste gruppert per klubb. Du kan sette på sideskift etter hver klubb fra klassevalget. Innskrivningsliste Innskrivningslisten er klassevis sortert og etter startnr i hver klasse. Det er plass for signatur på høyresiden. Brikkenr skrives ut for kontroll. Side: 43

44 Startliste speaker Startliste speaker er en startliste som er fortløpende etter startnr. Kan også være nyttig for pressefolk. Brikkesjekkfil Brikkesjekkfil er en eksportfil for bruk i brikkesjekkprogrammet. 4 Under rittet Under rittet inneholder de funksjoner og utskrifter som det er naturlig å foreta mens syklistene er ute å trør. Side: 44

45 Tidtaking Feltsjekk Før tidtaking kan startes må klassene settes i felt Dersom det er klasser som ikke er i felt vises overnevnte feilmelding. Rettes ved å gå til Nytt Arrangement- Felt 1 Første side Velg den porten som programmet skal kommunisere mot. Du kan her velge GPRS dersom data kommer fra GPRS sendere. Som klokke velger du normalt 14 emitag ECB/ETS. Oppsett er frivillig valg. De siste instillingene for valgt serieport huskes. Dersom det ikke vises noen port. Sjekk at brikkeleser er tilkoblet og at den er slått på. Klikk på søke ikonet ved siden av Velg Port for å søke etter porter på nytt. Ta eventuelt ut usb kabelen, vent 20 sekund og sett den inn igjen. Klikk neste for å fortsette. Tidsbehandling Side: 45

46 Velg hvordan tidene skal behandles. Normalt kan Standardoppsett brukes. Alltid mål: Gir målgang uansett andre valg, Økende mellomtidsnr. Øker nummeret på mellomtid med en for hver gang løperen passerer en mellomtid som registreres i dette skjermbildet. Rundetelling ihht feltoppsett Brukes når du har satt antall tider på klassen. Siste tid blir da målgang. Standardoppsett: 248 gir mål, tider på klassen overstyrer koder og andre koder enn 248 gir økende mellomtidsnr. fast kode: Alle mellomtdier får den koden du angir i feltet under Set status som startet: Endrer status fra påmeldt til startet. Oppdater starttiden: Oppdaterer starttiden fra innlesning og setter status til startet. Brikkesjekk Sjekker at brikken virker og tilhører rett person. Standardvalg for tidsbehandling: Tempo - Alltid mål Ellers brukes normalt standardoppsett. Brikketidssjekk: Antall sekunder mellom brikketid og utregnet tid før brikketidsc ellen blir rød. Krever at man har ETS på start. Grense for første start Antall sekunder etter start før det tas tider. Tider i mellom starttid og denne tider legges inn som startet/utgang. Krever at man har brukt en startlinje eller startregistrering slik at brikkene ble startet i startøyeblikket. Minste tid mellom to mellomtider: Side: 46

47 Antall sekunder før det gis en ny mellomtid. Merk at brikken selv har en grense på 10 sekunder. Tilkoblingstype: Velg den type kontakt som benyttes. Seriell, USB, eller 485. GPRS bruker hvilken som helst av tilkoblingstype. Meldingsvalg: - Vis tider før start: Slår av/på om tider som registreres før en løper har startet skal vises eller forkastes. - Legg inn ukjente brikker i basen: Slå på om brikker uten eier skal legges inn i basen eller ikke. - Vis tider etter målgang: Slå av/på om tider som kommer inn oå en rytter etter at han er gått i mål første gang skal vises. - Spør etter manglende pakker: Spør ECB/ETS dersom det oppdages at en datapakke ikke er innlest. Klikk neste for å fortsette. Klokkeslett Det neste skjermbildet gir deg muligheten til å se på hva internklokken i ets/ecb er og lar deg synkronisere den med PC klokken. Du kan også stille koden på ECB/ETS herifra. Den koden som brikkelseren er registrert med vises i feltet Kode for brikkeleser. Klikk på den grønne pilen for å endre. Slett alle meldinger i bruikkeleser: Sletter alle registrerte pakker i ecb/ets. Bør gjøres før nye ritt, men ikke etter at man allerede har lest inn meldinger, da det vil påvirke hvilke meldinger som kan leses inn igjen. Dersom du får meldingen Allerede innlest så skyldes det norm alt at data er slettet usynkront. Klikk neste for å fortsette. Side: 47

48 Innkommende tider I denne listen vise alle tider etter hvert som de kommer til mål. Den første kolonnen viser: - Kode på stasjonen (ecb/ets) - Meldingsnr - Signalstøy - Radiodekning - Antall retransmisjoner før brikken ble lest. Ved støy aller dårlig radiodekning eller mange retranseer vil cellen bli grønn /rød. Ved røde celler bør man sjekke at antennen er koblet på og plassert riktig. Forklaring til andre kolonner: Tid: Den utregnede tiden til rytteren. Vises som sluttid på løperbildet. Status: Hvilken tid det var eller en feilmelding. -MÅL Tiden var en måltid. - Online (n) Tiden var en m ellomtid -Hadde allerede tid: Løperen er alt i mål eller er registrert som brutt/disk. - Tid før start: Løperen har tid i mål før hans starttid. Brikketid: Tiden brikken har brukt fra sist den ble aktivert. Cellen er rød ved avvik fra utregnet tid +/- 5 sek. (kan overstyres) Vies som nettotid på rytter. Klokketid: Innkomsttiden fra pc når brikken gikk i mål. Fotocelletider / Manuelle tider Du kan koble til fotocelle eller en trykknapp på ECB for manuelle tider. Tidene vises som Side: 48

49 angitt over. Du kan høyreklikke på tiden for å tildele den til ett startnr. Funksjonen kan dermed brukes som backup i temporitt. Merk at det på ECB skrives ut to tider hver gang. Den første brukes av program met. Den andre tider kommer når fotocellen eller knappes frigis/slippes ut igjen. Ikonlinje: Avslitt; Stopper komunikasjonen og stenger tidtakervinudet. En kopi av innleste tider lagres som htmlfil: tider1..n.htm Skriv ut. Skriver ut alle tidene fra listen Start: Starter komunikasjonen Stopp: Stopper komunikasjonen Les logfil: Les inn tider fra logfilen. Du blir bedt om å oppgi filnavn. Uleste Leser inn eventuelle tider som ikke ble oppdatert i databasen. Slett feillog Sletter alle feilmeldinger som er lagret. Scroll Slår av/på den automatiske scrollen i listen. Vis alle Vise alle meldingstyper Spool Les tider på nytt fra tidtakerenheten. Matching Kobler startnr og brikkenr Slett tid Sletter en tid Advarsler fra ECB /ETS Dersom ecb/ets slår seg av eller strømstyrken i loopene er dårlig / varierer vil det bli sendt en feilmelding til PC. Feilmeldingen vises i tidsgriden. Batteriovervåkning Nederst i venstre hjørne oppdateres batterikapasiteten til Brikkelser. Siste siffergruppe er gjennværende batterilevetid. her 95%. Hurtigvalg Brukes for enkelt å legge inn uttatte, ikke startende og brutte ryttere. Tast startnr + kode for å registrer. Oppdateres i tidtakergriden. Eksempel: 123 B Sett startnr 123 til Brutt 123 Brutt Sett startnr 123 til Brutt 123 N Sett startnr 123 til ikke startet 123 U Sett startnr 123 til uttatt 123 Uttatt Sett startnr 123 til uttatt. Hurtigendringer Du kan høyreklikke i tidtakergriden for å endre enkelte tidsfeil. Fotocelletid til startnr Ved bruk av fotocelle/trykknapp for manuelle tider. Oppgi startnr som tiden skal gis til. Bytt rekkefølge Bytter måltiden på to ryttere. Side: 49

50 Sett inn tid bak Legger inn en tid rett bak angitt rytter. Du må oppgi startnr Gi denne tiden som sluttid til ett annet startnr Legger inn sluttiden tiden på et annet startnr enn opprinnelig. Fjerner tiden fra det opprinnelige startnr. Vis startnr Åpne rytterens deltajbilde. Koble ukjent brikke og gi sluttid Koble en ukjent brikke til ett startnr. Du må oppgi startnr. Alle mellomtider som tidligere er registrert på den ukjente brikken blir overført. Tiden som står som innkomsttid legges inn som sluttid. Koble ukjent brikke Koble en ukjent brikke til ett startnr. Du må oppgi startnr. Alle mellomtider som tidligere er registrert på den ukjente brikken blir overført. Sluttiden oppdateres ikke i dette valget Endre rundenummeret Endrer hvilken tid dett er: Benyttest oftest på kriteriumsritt/gateritt der ryttere står over en runde. Gjør det enkelt å putte rytteren inn på rett runde. Skjul brikke Skjuler brikken fra videre visning i griden. Brukes for brikker som ligger i følgebiler eller tilskuere som står med brikken ved målgangen. Slett tiden Side: 50

51 Sletter tiden fra rytter. Gjelder både om det er sluttid eller måltid. Sett rundetid til måltid Endrer en mellomtid til sluttid. Du må bekrefte hvilket startnr som benyttes. Sett Måltid som mellomtid Endrer en sluttid til mellomtid. Starttider Ved landeveisritt vises det til høyre i tidtakergriden en oversikt over klasser og felt. Du kan her sette starttid for feltet (som automatisk settes for hele feltet) samt angi at feltet har startet eller er stoppet. Startet: Det registreres ikke noen tider før dette feltet er krysset av. Hensikten er å hindre at ryttere som står på startstreken genererer falske tider Ferdig: Klassen settes som ferdig og det legges ikke inn flere tider etter at sperren er satt på. Koder for brikkeleser Brikkeleseren (ECB/ETS) og esykkel må ha samsvarte koder for at tider skal komme rett inn. Brikkeleserkode Etiming handling Utseende 248 Mål Dobbelt loop. Hvit kabel sist. Dobbelt avstand på farget kabel i forhold til hvit. (2-1-1 m ) 249 Backup mål Ingen loop. Lytter på 248 stasjonen. Leser brikker som ikke ble registrert på Mål enkel loop En loop. (loop 1) For sykkel normalt to meter mellom trådene. Egen frekvens. 67 Mellom tid En loop (loop 1). Egen frekvens 65 Brikkesjekk og Mellomtid En loop (loop 1). Alle disse koder har samme frekvens. 240 Brikkesjekk med batterivarsel. Side: 51

52 Normaloppsett er 248 eller 90 i mål / passering. Ved ekstra mellomtid ute i løypen bruk kodene Brikkesjekk Du kan sette programmet til å sjekke brikker. Det gjøres ved å enten sette en ECB/ETS på kode 65 eller velge brikkesjekk når tidtakingen startes opp. Når brikkene leses av vil status på rytter endres til Startet dersom den stod som påmeldt og feltet Brikkesjekk vil bli avkrysset. Tidtakerskjermbildet vil vise startnr og navn på den som brikken tilhører eller varsle om feilt brikkenr. Dersom det er krysset av for standardoppsett m å brikkesjekkeren ha kode 65 eller 240. Ved 240 tar avlesningen lenger tid, men batterikapasiteten til brikken vises i statusfeltet. Side: 52

53 Dersom du bruker en ETS til sjekken bør man sette elinefeltet minst mulig. Det gjøres ved å trykke på Meny knappen og så velge Settings og eline. Klikk på nederste venstre knapp får å skru feltet svakere. Brikkesjekk kan også gjøres ved det eksterne sjekkprogrammet som også viser batterikapasiteten. Brikkedata importeres da fra brikkefil valget under Før start i venstremenyen. Liste over de som ikke har sjekket brikken I speakerprogrammet kan man se hvem som ikke har sjekket brikken. Side: 53

54 Merk av for Sjekk og velg klasse eller felt Listen kan skrives ut ved å velge List> Skriv startlistegriden. Rittutvikling Dette skjermbildet gir en oversikt over hvorlangt rytterne er kom met. Runder/mellomtider vises til høyre i skjermbildet. Listen kan også eksporteres til Excel eller skrives ut. Side: 54

55 Uoffisielle resultater Ryttere som har fått estimert tid vises med tiden i parantes. U23 ryttere vises m ed stjerne fremfor navnet. Dersom det er registrert anmerkninger på rytteren listes disse opp nederst. Speakerskjerm Speakerskjermen gir mulighet for å vise resultatlister av ulike typer direkte i ett skjerm bilde. Det kan vises lister som er filtert på klasser eller hele felt. Man kan også velge hvilket sted man skal se på. (Mål, gitt rundenr) Skjermbildet gir også informasjon om ryttere som ikke har passert eller er uttatt og m ulighet for å se de siste passerte ryttere. fra versjon 4.1 kan m an også se hvilke løpere som ikke har sjekket brikken dersom brikkesjekk er utført. Side: 55

56 Totaltid brukes dersom man ønsker å se sammenlagtresultater Ikke fullførte ryttere Feilliste Feillisten gir en utskrift av alle feilmeldinger som er registrert. Det gjelder eks ukjente brikkenr, tid før første start etc. Gir en liste over ryttere som ikke er kommet i mål. Merk at det i speakerskjermbildet også finnes en tilsvarende liste. Man kan også bruke Rittutvikling til å se hvem som manger/hvor langt man er kommet. Utsett/fremskynd start På landeveisritt endres startiden for feltene enklest direkte i skjerm bildet for tidtaking eller direkte på feltet. På tempo og i andre spesialtilfeller kan man bruke funksjonen Endre Starttider. Disse funksjonene forskyver starttiden fre eller tilbake med angitt tid. Følgende skjermbilde vises da: Side: 56

57 Dersom du krysser av for Slett resultater og mellomtider som er før starttid slettes slike måltider og mellomtidsregneren settes til 0. Statusmeldinger Gir en liste over statusmeldinger som er avvikende. Eksempler er anmerkninger, manuellt innlagte tider etc. Målfottojustering Denne rutinen benyttes når man skal sammenligne brikketider med målfotto. Side: 57

58 Bruk ikonene i høyre marg for å flytte personer opp eller på listen. Du kan også slette eller legge til ryttere her. Du må først merke hvilken rytter du vil flytte. Listen kan også benyttes til å legge inn tider manuelt. tas da startnummer i første kolonne og trykk på enter. Feltbeskrivelse: Rekekfølge: Rekkefølgenummer som brukes som sortering ved helt lik tid. Feltet kan endres av bruker. Plass Plasssiffer. Oppdateres automatisk Innkomsttid Innkomsttiden som klokketid. Feltet kan endres av bruker Status Statusen til rytteren (A er ok, B=brutt, Z=Uttatt) Feltet kan endres av bruker. Tidsinfo Eventuell anmerkning på tiden. Tider Antall tider/ runder som er registrert. Feltet kan endres av bruker Tilleggstid Eventuell tilleggstid på rytteren. (Type syklet på feil side av gul stripe..) Feltdifferanse Viser hvor langt bak rytteren var første man i feltet. dersom mere enn 2 sekund gis det en ny tid. Oppdateres automatisk. Manuelle endringer Bytte rekkefølge gjøres enklest med pilene i høyre marg eller ved å merke de to som skal bytte plass og så høyreklikke og velge bytt plass. Ryttere som skal inn i feltet, eks etter fall, gis tiden til sistemann i aktuelt felt + ett sekund eller samme tid med høyere rekkefølgenr. Du kan estimere innkomsttid til uttatte ryttere her. Tiden overstyrer i såfall den autom atiske estimeringen. 5 Etter rittet Side: 58

59 Inneholder funksjoner og rapporter som er aktuellt etter at rittet er ferdig. Offisielle resultatlister Offisielle resultatlister tas ut ved å klikke på rittet+offisielle lister ikonet i klassevalget eller ved å velge +Etter På disse listene medtas også ryttere som ikke startet. Menyvalg Resultat>Skriv resultatliste Faktura til klubbene Fakturamodulen lager ferdige fakturaer og fakturasam mendrag. Merk: Startkontingent må settes på klassene. Sats for brikkeleie og engangslisens settes på klassene. De personene som skal ha leiebrikke og engangslisens merkes. Dersom du ønsker å ta i mot individuell betaling kan det gjøres ved å sette på feltet Betalt. Side: 59

60 Resultater internett Funksjonen lager ferdige html lister for publisering på Internett. Du kan bruke rettpånett funksjonen til å dytte resultatene ut på nett dersom pc er tilkoblet internett. Filene blir publisert på Emit sin server. Du kan eventuelt sette opp egen server under egenskaper Valget Kun klasser som er offisielle begrenser utskriften til klasser som du har skrevet ut offisielle resultater for. Resultatopplasting SA Side: 60

61 Funksjonen brukes til å laste opp resultater til Sportsadm in. Følgende krav gjelder. Alle klasser og øvelser samt klubber må være importert fra Sportsadm in. Alle løpere må være importert fra sportsadmin eller matchet med Sportsadmin. Dersom disse kravene ikke er oppfyllt vil ikke opplasting skje. Merk at knyttingen m ellom rytter og oppslag i sportsadmin brytes dersom du endrer navn. Oppslag i SA Du kan slå opp i sportsadmin etter en person. Side: 61

62 Merk først den du vil søke og klikk på personsøk. Merk så den rytteren du vil koble den eksisterende med og klikk slå sammen. Dublettsammenslåing Du kan registrere de etteranmeldte i A etter at rittet er avholdt. Im porter da påmeldingene på nytt. I SA opplastingen er det en funksjon for å knytte slike dubletter sam men. Pressefil Pressefil er en kommaseparert tekstfil som inneholder resultatliste. Brukes for publisering i aviser eller for viderebehandling. Linjeskift: Tabtegn før tid: Skriv klubbnavn Slå på linjeskift etter hver rytter. Setter inn ett tabulatortegn før tiden. Skriver klubbnavnet på listen. Ta med klasser uten tidtaking. tar også med de klassene som er markert til ikke å vise tider. Side: 62

63 Lagsresultat Lager en resultatliste der ett valgfritt antall ryttere fra hvert lag teller i sam mendraget. Resultat til Emit Lager en kommaseparert fil for resultatutveksling. NSF rapport Rapporten gir oversikt over sentral informasjon for det enkelte rittet Side: 63

64 Resultater NC fil Denne funksjonen erstattes av SA opplasting fra 2011 Rutinen genererer en tekstfil som skal sendes rankingfører for NorgesCup. Du blir bedt om å angi filnavn. Følgende krav må tilfredstilles for at filen skal bli generert. - Alle må ha gyldig fødselsdato og kjønn. - Navnet skal være likt skrevet som i lisensregisteret. 6 Statistikk Lager lister med ulik statistikk Løpsinformasjon Side: 64

65 Kortfattet informasjon om antall per klasse og klubb. Antall Viser antall påmeldte totalt fordelt klubb/klassevis. Side: 65

66 Antall per klubb Viser antall påmeldte per klubb Antall per klasse Viser antall påmeldte per klasse Antall per felt Viser antall påmeldte per felt Antall per nasjon Viser antall påmeldte per nasjon Verktøy og funksjoner Programmet inneholder en rekke funksjoner som ikke ligger direkte i venstremenyen, men som man må starte fra menystrukturen. Slette data Velg Verktøy>Slett data for å kunne slette data fra databasen. For å slette resultater for en Side: 66

67 klasse kan du bruke verktøysikonet i den nederste ikonlinjen. Kryss av for de data du vil slette. Merk at funksjonen ber om passsord for å slette. Passordet er NULLTIME Dersom du sletter resultater vil løperne bli meldt på igjen. Slette tider Bruk verktøysikonet i klassevalget for å slette ulike tider for en klasse eller alle klasser. Slett resultater Sletter alle tider i mål for en klasse eller alle klasser. Passord her er nulltime. Slett mellomtider Sletter alle mellomtider og setter rundetelleren til 0. Velg en klasse eller alle klasser Slett mellomtider høyere enn angitt kode Brukes for å slette mellomtider som oppstår når ryttere blir stående i m ålområdet/ mellomtidsstasjonen og det genereres ekstra m ellomtider. Side: 67

68 Bør fjernes for å få rette rundetider Sett mellomtidsnummer for alle Setter et fast mellomtidsnummer for alle i valgt klasse. Brukes i tilfeller der det er m ange som har stått over en runde aller man ikke fikk registrert tider på en runde. Eksportere data Under fil>lagre som kan man velge flere typer eksport av data. Lagre som html Lagrer start/resultatlister som htmlfiler. Se under før start og etter rittet. Resultater mellomtider Alle Lagrer ett filsett med alle mellomtider. Hvilke tider som skal medtas må settes opp i de ulike distansene. Resultater mellomtider html per sted: Enkeltliste for valgt mellomtid. Seedingsliste birkebeiner Lager ett excel ark på birkebeinerritt format. epost Lager en tekstfil med alle epostadressene Startnr trykking Lager en fil for grunnlag for å trykke navn på startnr. Sendes til em it. ET5 Lager en fil for opplasting til sekunderingsklokke ET5 Startklokke Lager en fil for opplasting til Emit startklokke (ESd1/ESD2) og Hego klokker. Emit Resultatfil for datautveksling med emit. NC resultatfil for oppdatering av NorgesCup. Side: 68

69 Brikkesjekk Eksportfil for oppdatering av brikkesjekkprogrammet. Merk: Alle utskrifter kan også lagres på ulige formater. Eksportere til Excel Lagre som html Programmet eksorterer lister til ferdige html sett. Standardvalgene for start og resultatlister ligger i venstremenyen, men funksjonen kan også startes fra menyvalget fil>lagre som>lagre som html Mellomtider Html Menyvalget fil>lagre som>mellomtider HTMl gir deg muligheten til å lagre data fra mellomtidene som html. Det finnes to valg, ett for alle tider i en liste og ett for en og en tid. Du kan eksportere data til excel. Velg da fil>lagre som >Excel fil Filformatet er det samme som importformatet. Testfil finnes på: Bruk av initiell database Det er mulig å koble en rittdatabase opp mot en initiell database og hente navn fra den. Den initielle basen er i prinsippet en vanlig rittdatabaes. Slik gjør man en oppkobling. Velg fil> Alias for ekstern database og bruk fil åpne dialogboksen for finne rett database. I løpervinduet legger du inn regnr til den du vil hente opp. Du kan også søke i den andre databasen med å bruke CTRL+W eller dobbeltklikke i kid feltet. Side: 69

70 Dersom klassene er forskjellig må du endre den på løperen etter inhenting. Speakerskjerm for rundetider Side: 70

71 Skjermbildet online>rundetider gir en oversikt over antall runder og snitthastighet. Skjermbildet oppdateres automatisk. Du kan sette oppdateringshastighet i fra m enyen ved å velge runder. Forutsetninger: Økende antall mellomtider siden utregningen er aktuell runde - forrige. Feltets starttid må være rett innlagt for at km totalt skal blir riktig. Rundelengde må legges inn under distanser for at km tiden skal bli riktig. Like lange runder. XML knappen lager en xml fil med alle rundetidene. Automatiske funksjoner Programmet kan generere lister automatisk. Dette kan brukes til å oppdatere internettsider eller sekreteriatet med lister. Side: 71

72 Rutinen startes fra diverse>automatiske rutiner. Alle rettpånett funksjonene sender som standard data til Emit sin server. Man kan sette opp egen server under egenskaper. Spurtpoeng og poengtrøyer Programmet kan lage spurtpoeng/poengtrøyer og håndtere bonussekunder. Funksjonen funnes under data>spurtpoeng Du legger inn startnr, sekunder og/eller poengtrøyepoeng samt dagsnr og navn på spurten. Følgende lister kan da lages: Resultatliste spurtpoeng Oversikt over spurtpoeng Side: 72

73 Resultatliste Poengtrøye Ved bonussekunder oppdateres sammenlagttiden automatisk. Importere data Programmet inneholder flere funksjoner for å importere data. Alle valg finnes under fil>import. Fra ett tidligere ritt Importerer ryttere, klasser, klubber etc fra et tidligere ritt. Excel Importerer påmeldinger fra excel Palisoft Importerer fra palisoft Brikkefil Importerer og oppdaterer brikkenr fra en tekstfil som inneholder startnr og brikkenr. Oppdater fra csv fil Gir deg mulighet til å oppdatere ulike datafelt fra en tekstfil. Side: 73

74 Formatet på filen er: nøkkelfelt, datafelt Startnr som mangler Funksjonen finnes under verktøy i menyen og gir deg en liste over startnr som ikke er i bruk innenfor andre startnummer serier. Spørring Funksjonen spørring under verktøysmenyen gir deg mulighet til å kjøre sql spørringer rett i databasen. Er beregnet for avanserte brukere. Nettotider emitag brikken inneholder sin egen klokke og denne kan brukes til å ta nettotider eller som kontroll på at ryttere har startet riktig. Nettotid betyr at tiden tas fra rytteren, dvs brikken til rytteren, forlater start og til den krysser målstreken. Dette i motsetning til bruttotid der tiden tas fra det oppsatte starttidspunktet til brikken passerer målstreken. For å bruke denne funksjonen må man ha en startregistrering. Det gjøres ved å sette en ets/ecb i kode 0 (start) og la rytterne krysse antennen når de starter. Brikken kan brukes på denne måten inntil 4 timer og 39 minutter. (Brikken begynner på nytt etter det tidspunktet) Side: 74

75 Spesialtilfeller Uttatte ryttere Løpere som tas ut av rittet forde de er innkjørt m å behandles særskilt. Programmet håndterer dette på to måter. 1 Status på rytter settes til uttatt og det legges inn en sluttid på dem manuelt. 2 Status på rytter settes til uttatt. Dersom sluttiden er tomt estimeres det en tid basert på siste tid på ordinært fullførte rytter og rundetid og antall runder som mangler. Merk at det må legges inn en prosents sats av rundetiden på klassen for at funksjonaliteten skal virke. Dersom det ikke er lagt inn rundetider eller prosentssats vil programmet skrive det antall runder som står i Antall Runder feltet på rytteren. Startnr 137: Status er satt til uttatt og antall runder er satt til 1. Startnr 141: Status er satt til uttatt, ingen runder er angitt Startnr 140: Status er satt til uttatt, det er lagt inn en estim ert tid. Felt Når man kjører landeveisritt er det en noen regler man må ta hensyn til i forbindelse med felt. Programmet skiller mellom felt når det er ett sekunde m ellom to ryttere. Dette kan settes opp/overstyres under egenskaper for rittet. Dersom det er ryttere som faller innenfor 1 eller 3 km merke så må disse gis siste plassering i det feltet de syklet i. Dette gjøres manuelt ved å legge inn en tid på rytteren og sette rekkefølgenr etter sistemann i feltet. Side: 75

76 Ønsker Under menyvalget ønsker finnes enkelte spesialfunksjoner. Trekk gavepremier Gir en random trekning av uttrekks/gaveprem ier. Diplomutskrift Side: 76

77 Gir deg mulighet til å skrive ut diplomer til ryttere. Holmenkollen tavle Gir deg mulighet tilå sende tekst til en Seiko lystavle. (Holm enkollen, Lysgårdsbakken) Stor forbokstav i alle navn Går igjennom alle ryttere og setter stor forbokstav i for og etternavn. For enkletryttere kan dette gjøres direkte på rytteren. Bytt fornavn/etternavn alle ryttere Går igjennom alle ryttere og bytter om på for og etternavn. U23 U23 lister kan tas ut som egne lister fra målfottojusteringsbildet. I tillegg vil ryttere som er mellom 20 og 23 år vises med en stjerne i de ordinære resultatlistene. Funksjonaliteten krever at det er innlagt fødselsdato på rytterne Rittyper og oppsett Landeveisritt Tempo Med temporitt menes sykkelritt der rytterne starter en og en med ett fast intervall. Tiden som tas på rytter er individuell og det glattes ikke tider ved flere ryttere sam tidig i mål. Viktig: Under rittoppsett i egenskaper vinduet må du velge tempo, og se at feltskille er satt til 0. I tempo vil alle tider som vises bli avrundet til hele sekunder, men rangeringen vil skje etter tiendel. Detter er ihht UCI reglene. For flerdagersritt vil sam menlagt resultatene bli rangert etter tid, så etter tidel i tempoetapper og så på plassiffer. Side: 77

78 I tempo kan man også kjøre med nettotider, dvs at brikken tar tiden selv fra den forlater start og til den ser mål. Dette krever at man har en startstasjon. (ETS/ECB som er satt til kode 0 / Start). Gateritt gateritt/ Kriteriumsritt eller rundbaneritt er ritt der man kjører i felt i korte runder. (gjerne 2-3 minutter). Øvelsen er krevende tidtakermessig siden det ofte er ryttere som blir tatt ut eller står av. Normaloppsett under tidtaking er å kjøre rittet som økende mellomtid og så under målfottojustering hente inn den rundetiden man ønsker å benytte som måltid. Ryttere som har ferre runder ved målgang enn det som er satt som mål, må enten settes som utgått eller man må rette rundeantallet. Dersom du har registrert antall runder klassen skal sykle vil programmet estimere en tid på ryttere som er uttatt og som ikke har innlagt tid. Oppsett: Modeler feltene riktig. Ved bruk av dom merbrikke legg inn brikkenr som er i dommerbilen inn dommerbrikkekolonnen i felt. Legg inn antall runder det skal sykles. Velg standard som tidtakingstype når tidtakingen startes. Side: 78

79 Man kan også manuelt sette dommerrunde i tidtakervinduet i tilfeller der bilen ikke kom forbi mål eller tiden ikke ble registrert. Etapperitt Med etapperitt menes sykkelritt med fellesstart. Syklistene kan enten sykle en lang distanse eller ulike varianter med runder. Normalt settes antall tider på klassen og tidtakingen startes tilsvarende. Dette oppsetett gjør at rytterne må passere mål det antall ganger som er satt for å få måltid. Rittere som er uttatt må markeres med status Uttatt. Dersom antall runde rer angitt på klassen vil program met estimere en sluttid dersom det ikke er innlagt en sluttid på rytteren. Fleredagers Programmet håndterer flerdagers ritt. Oppsettet gjøres ved at m an angir hvor mange ritt man skal ha når databasen lages. Det er mulig å utvide antall dager i ettertid også. Alle ryttere vil bli påmeldt til alle dager. Det er imidlertid mulig å avmelde manuelt. Dette Side: 79

80 gjelder også ved påmelding fra sportsadmin. Alle ryttere beholder normalt startnr for alle dager, selv om man har jaktstart tempo. Start og resultatlister kan tas ut fra menyvalget Flerdagers eller nederste venstremeny. Bytte dag Etter at alle rutiner er gjort for ett ritt m å man kjøre funksjonen fil>bytt dag. Programmet tar da kopi av aktuelle tider og oppdaterer sammenlagtstatus. Alle tider slettes fra aktuell dag ved rutinen. Endre tider i tidligere dager Dersom det kommer protester på tider i tidligere ritt kan det endres enklest ved å søke opp den aktuelle rytteren og endre tiden i flerdagers arkfanen. Du trenger med andre ord ikke endre dag for å rette enkelttider. Merk a det er rytternes innkomsttid som vises. Sluttiden kan bli mindre dersom feltskille er på. Sammenlagte resultater Skrives ut fra klassevalget eller fra flerdagers menyen. Ved rangering av lik plass brukes tidel fra temporitt og plass siste dag som skille. Bonussekunder Bonus sekunder i sammenlagt tid legges inn på ryttere under data> spurtpoeng. Antall poeng vises i resultatlisten. Problemløsning Problemer med å åpne programmet eller databaser Programmet krever at det finnes en database og en system fil på disken og att disse kan leses og skrives til. Side: 80

etiming For sykkelritt

etiming For sykkelritt etiming For sykkelritt Emit as 2007 Innhold Introduksjon 2 Generelt 3 Nytt ritt 3 Idrett 6 Klubben online 7 Excel 10 Trekke startliste 11 Tilordne starttider 15 Startlister 15 Etteranmeldinger 16 Før start

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Kurs i tidtakingsystemet etiming

Kurs i tidtakingsystemet etiming Kurs i tidtakingsystemet etiming Side 1 av 10 1 Lag ny database...1 2 Påmelding...3 3 Poster og løyper...5 4 Generere startliste...6 5 Tidtaking på løpet...8 6 Startkontroll...9 7 Etterarbeid...9 8 Resultatlister...10

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting

eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting Emit as 2010 Innholdsfortegnelse Eskiskyting 4 eskiskyting - etiming for skiskyting 4 Nytt i 2011 versjonen 5 Registrering 6 Oversikt 7 Hurtigtaster

Detaljer

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9.

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9. HowToUse TTIME http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf Thierry Matthey matthey@ii.uib.no http://www.matthey.org/ttime/ 9. februar 2005 1 Introduksjon Dette er en manual til bruk av tidtakingsprogrammet

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

Program. Startkontingenter M/K Senior kr 400,- pr. øvelse M/K Junior kr 300,- pr. øvelse Lagtempo kr 600,- pr. lag

Program. Startkontingenter M/K Senior kr 400,- pr. øvelse M/K Junior kr 300,- pr. øvelse Lagtempo kr 600,- pr. lag Det er 10 år siden forrige Norgesmesterskap ble arrangert i Grimstad, så vi ser nå frem til å samle sykkel Norge på ny i Sykkelbyen Grimstad. Grimstad Sykleklubb samarbeider med Kristiansands Cycleklubb,

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Sist oppdatert: 4. april 2015. Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre etiming for et løp i AAOK-karusellen. Denne oppskriften er laget

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

ASKER PETIT PRIX 2014 Program

ASKER PETIT PRIX 2014 Program ASKER PETIT PRIX 2014 Program Innholdsfortegnelse Velkommen... 3 Rittledelsen... 3 Generelt... 3 Bakketempo fredag 23. mai... 4 Gateritt lørdag 24. mai... 6 Tempo lørdag 24. mai... 8 Fellesstart søndag

Detaljer

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse:

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse: Trialprogrammet Innholdsfortegnelse: Før installasjon:... 2 Installasjon:... 2 Backup... 2 Løp... 3 Registrer og velg løp... 3 Løp... 4 Funksjoner... 4 Minuttstart... 5 NL Cup DCB... 5 Cup status... 5

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin Oppretting av renn med VOLA timing Dette er en prosedyre for oppretting av renn med bakgrunn i alders bestemte klasser med påmelding via Sportsadmin. For opplysninger om enkelt funksjoner utover det jeg

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerdokumentasjon: etiming - Individuelt endagsløp

Brukerdokumentasjon: etiming - Individuelt endagsløp Brukerdokumentasjon: etiming - Individuelt endagsløp Paul Biseth, Kongsberg o-lag Side 1 av 35 1. Formål... 3 2. Forutsetning... 3 3. Forberedelser... 3 4. Oppretting av ny database... 3 5. Import fra

Detaljer

EIDSVOLLRITTET 2015 INNBYDELSE EIDSVOLLRITTET. Rankingritt M/K senior - M/K junior 13.juni 2015. M/K10-16 13-14 juni 2015

EIDSVOLLRITTET 2015 INNBYDELSE EIDSVOLLRITTET. Rankingritt M/K senior - M/K junior 13.juni 2015. M/K10-16 13-14 juni 2015 EIDSVOLLRITTET Rankingritt M/K senior - M/K junior 13.juni 2015 M/K10-16 13-14 juni 2015 Eidsvoll Sykkelklubb ønsker deltager, ledere og presse velkommen til Eidsvoll og Eidsvollrittet 2015 Ritt type Rankingritt.

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Jæren Sykkelfestival 2010. 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup. Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK

Jæren Sykkelfestival 2010. 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup. Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK Jæren Sykkelfestival 2010 Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK har gleden av å invitere deltakere, ledere, dommere, funksjonærer,

Detaljer

Manual for tiddtaking til Nærløp i Sør-Rogaland 2011

Manual for tiddtaking til Nærløp i Sør-Rogaland 2011 Manual for tiddtaking til Nærløp i Sør-Rogaland 2011 Generelt: For å forbedre resultatsystemet for nærløpene har vi laget en database som vil holdes oppdatert. I denne vil alle løpere være registrert med

Detaljer

Kurs i tidtaking i o-løp

Kurs i tidtaking i o-løp Kurs i tidtaking i o-løp laget av Ommund Bakkevold Side 2 Innhold 1 Om utstyret som skal brukes... 3 2 Lag ny database... 3 3 Knapperader og snarveier... 6 4 Registrere poster i løyper... 7 5 Påmelding...

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Innhold Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Bruksanvisning programvare...2 Hovedmeny:...2 Innstillinger:...3 Velg testpersoner:...4 Enkel sprinttest:...5 Hurtigtaster:...5 Agilitytest:...6 Repetert

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og ladning. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og ladning. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk Side 1 Side 2 Innhold 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og ladning 2. Tastaturet 3. Displayet 4. Enkel bruk 5. Sekundering 5.1 Registrere en passering 5.2 Resultatliste 5.3 Historisk passering 5.4

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF Til arrangører av drillkonkurranser i NMF - Veiledning til utfylling av dommerpapirer før konkurransen Denne veiledningen består av tre deler: 1. Oversikt over hvilke skjemaer som trengs og hvor mange

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Sandnes Sykleklubb og Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2016

Sandnes Sykleklubb og Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2016 Sandnes Sykleklubb og Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2016 Innbydelse 2016 Sandnes Sykleklubb og Stavanger Sykleklubb har for femte året på rad, gleden av å ønske alle

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Sandnes Sykleklubb har i samarbeid med Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2015

Sandnes Sykleklubb har i samarbeid med Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2015 Sandnes Sykleklubb har i samarbeid med Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2015 Innbydelse Sandnes Sykleklubb og Stavanger Sykleklubb har gleden av å ønske alle landets barn

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Registrere løp i eventor

Registrere løp i eventor Registrere løp i eventor Veiledningen forutsetter at du har rettigheter i eventor til å opprette løp. Dersom du ikke er administrator i eventor, få klubbens administrator til å legge deg inn med disse

Detaljer

Dette er en foreløpig versjon av PM og mere. Endelig versjon kommer på tirsdag. Tar imot tilbakemeldinger og mere. - Helge

Dette er en foreløpig versjon av PM og mere. Endelig versjon kommer på tirsdag. Tar imot tilbakemeldinger og mere. - Helge Dette er en foreløpig versjon av PM og mere. Endelig versjon kommer på tirsdag. Tar imot tilbakemeldinger og mere. - Helge Tordenskioldløpet 2013 PM Sekretariat etter start Forbudt med startnummer Start

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Program. Påmelding. Må skje gjennom klubb via Quick Systems /EQ Timing innen 10.juni 2014. Gjelder alle øvelser.

Program. Påmelding. Må skje gjennom klubb via Quick Systems /EQ Timing innen 10.juni 2014. Gjelder alle øvelser. For første gang i Eidsvoll Sykkelklubbs historie står vi som arrangør for NM landevei. I forbindelse med 200-årsjubileet for grunnloven her på Eidsvoll i 2014, mener vi det er en unik mulighet til å invitere

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk Side 1 Side 2 Innhold 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading 2. Tastaturet 3. Displayet 4. Enkel bruk 5. Sekundering 5.1 Registrere en passering 5.2 Resultatliste 5.3 Historisk passering 5.4 Løpende

Detaljer

Hafrsfjord Sykkelklubb inviterer til. Sørmarka Onsdag 14. april 2010

Hafrsfjord Sykkelklubb inviterer til. Sørmarka Onsdag 14. april 2010 Hafrsfjord Sykkelklubb inviterer til BROScup#1 Sørmarka Onsdag 14. april 2010 Kontaktpersoner Rolle Navn E-post Telefon Rittleder Terje Meling terje_meling@yahoo.no 48076316 Løypesjef Raymond Angelsen

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Oslo Sykkelfestival 11. september: Tempo og gateritt 12. september: NC fellesstart

Oslo Sykkelfestival 11. september: Tempo og gateritt 12. september: NC fellesstart Oslo Sykkelfestival 11. september: Tempo og gateritt 12. september: NC fellesstart Velkommen til sykkelfest i Oslo IF Frøy ønsker deltakere, publikum og andre interesserte velkommen til sykkelfest i Oslo.

Detaljer

emitag langrenn, enkel ESD2 OPPKOBLING mellomtid - På start brukes startdisplay ESD2 med nedtelling og visning av startnr. - Ved mellomtid brukes en ETS1 (Emit Time Station1) som plasseres rett ved siden

Detaljer

Kurs i tidtaking i o-løp

Kurs i tidtaking i o-løp Kurs i tidtaking i o-løp laget av Ommund Bakkevold Side 2 Innhold 1 Om utstyret som skal brukes... 3 2 Lag ny database... 3 3 Knapperader og snarveier... 6 4 Registrere poster i løyper... 7 5 Påmelding...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hafrsfjord Sykkelklubb inviterer til. Sørmarka Onsdag 09. juni 2010

Hafrsfjord Sykkelklubb inviterer til. Sørmarka Onsdag 09. juni 2010 Hafrsfjord Sykkelklubb inviterer til BROScup#3 Sørmarka Onsdag 09. juni 2010 Kontaktpersoner Rolle Navn E-post Telefon Rittleder Terje Meling terje_meling@yahoo.no 48076316 Løypesjef Raymond Angelsen raymond.angelsen@lyse.net

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

GlitreTid versjon 6.1, endringar

GlitreTid versjon 6.1, endringar GlitreTid versjon 6.1, endringar Innhold Registrering av løparar... 2 Ny løpar... 3 Importer.gtp... 4 Importer.xls(x)... 5 Format på Excel-fil... 5 Arkfaner:... 6 Løparnummer... 6 Klassar... 6 Distanse...

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS KLUBBER Administrere konkurranser Steg 3: Arrangere en konkurranse Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS! 1 Innhold Innhold 2 1. Innen konkurransen starter... 3 1.1.

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Østfold 3 dagers 13. 15. september 2013

Østfold 3 dagers 13. 15. september 2013 Østfold 3 dagers 13. 15. september 2013 Halden CK og Fredrikstad SK ønsker velkommen til tre dagers sykkelfest! Østfold 3-Dagers vil bli arrangert 13. 15. september med tempo og gateritt i Fredrikstad

Detaljer

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI INNBYDELSE til NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2010 langrenn 19. 21. mars 2010 Seida i Tana - 1 - Innhold Side Tekst 3 Innledning, arena 4 Rennprogram 5 Innkvartering 6 Bevertning og garderober 7 Rennkontor,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

I skjermbildet for Innstillinger er det 4 parametere som skal registreres. Disse parameterne er:

I skjermbildet for Innstillinger er det 4 parametere som skal registreres. Disse parameterne er: JechSoft Speaker 1 JechSoft Speaker JechSoft Speaker er et program som kan benyttes av speakeren på svømmestevner for hurtig å ha tilgang til oppdaterte opplysninger. For at programmet skal fungere må

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015. Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer