Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3"

Transkript

1 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

2 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter til disse bruksanvisningene. Uten tillatelse fra DefiTeq kan disse bruksanvisningene ikke kopieres eller gjøres tilgjengelige for tredjepart. Det samme gjelder individuelle deler eller utdrag fra disse bruksanvisningene. Unnlatelse av å følge dette gir rett til å kreve erstatning, og kan ha konsekvenser i kriminallovgivningen (se DIN 34). 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Forord Gyldighet Garanti Forbehold Symboler anvendt i disse bruksanvisningene Piktogrammer på enheten Piktogrammer på batteriet Piktogrammer på elektrodene 8 2. Beregnet bruk Grunnleggende anvendelse Indikasjoner og kontraindikasjoner for defibrillering Indikasjoner Kontraindikasjoner Sikkerhetsinformasjon Generell informasjon Generelle sikkerhetsinstrukser Sikkerhetsnotiser for deg, brukeren Sikkerhetsnotiser for vern av pasienten Sikkerhetsnotiser for vern av tredjepart Sikkerhetsnotiser for vern av enheten Beskrivelse av enheten Generell beskrivelse Detaljbeskrivelse av enheten Statusdisplay Databehandling Beskrivelse av tilbehør Telefunken AED Elektroder Valgfritt tilbehør Forberedende tiltak for (første) oppstart Oppakking Sette inn / Bytte energikilden (batteriet) Sette inn batteriet Fjerne batteriet fra enheten DEFITEQ Batteri Enhetens selv-test Selvtest etter at Telefunken AED slås på Automatiske, periodiske selvtester 29 3

4 7. Drift av enheten og sekvens for reanimering Slå DEFITEQ Telefunken AED på / av Slå DEFITEQ Telefunken AED på Slå DEFITEQ Telefunken AED av Stemmemeldinger fra enheten / Forundersøkelse av pasienten Avkledning av pasienten Fastsette plassering av elektrodene Fjerning av hårvekst fra brystkassen Tørking av huden Åpning og posisjonering av elektroder Plugge inn elektrodekontaktene Kontroll av elektrodene Gjennomføring av EEG-analyse Defibrillering kreves Defibrillering ikke nødvendig Holde defibrillatoren klar for bruk Renhold, vedlikehold og service Rengjøring Service Sjekklister for service Sende ut DEFITEQ Telefunken AED for service Avhending Tekniske Data Garantivilkår Teknisk beskrivelse Målesystem for rytme Retningslinjer og produsentens deklarasjon - Elektromagnetisk stråling Sikkerhetskontroller Diagramindeks Vedlegg - Rytmedetektors analyse Kontaktinformasjon 56 4

5 1 Innledning 1.1 FORORD Kjære bruker, Du står ovenfor å skulle bruke DEFITEQ Telefunken AED, i en medisinsk nødsituasjon, på et menneske. For å sikre at du raskt og korrekt kan bruke mulighetene du har med enheten i en slik spesiell situasjon, er det nødvendig at du leser gjennom disse bruksanvisningene på egen hånd, og at du gjør deg kjent med enheten, funksjoner og bruksområdene. Oppbevar disse bruksanvisningene i nærheten av enheten, slik at du kan slå opp svar på spørsmål som kan komme opp. Dersom du skulle ha spørsmål om enheten eller andre DEFITEQ produkter, står vi til din disposisjon. Du vil finne kontaktadressen i begynnelsen av disse bruksanvisningene. 1.2 Gyldighet Beskrivelsene i disse bruksanvisningene refererer til Telefunken AED, produsert av DefiTeq. 1.3 Garanti Garantiperioden er 72 måneder fra innkjøpsdato. Det er viktig at du sparer på kvitteringen, som kjøpsbevis. Den generelle garantien og garantiprovisjonene til DefiTeq skal gjelde. Enhver reparasjon på enheten skal kun utføres av produsenten eller av personer eller selskaper som er autorisert av produsenten. 1.4 Ansvarsfraskrivelser Ansvarskrav ved skader på mennesker eller eiendom skal ekskluderes dersom de baseres på en eller flere av de følgende grunnene: Bruk av enheten på en måte som den ikke var ment for. Uriktig bruk og vedlikehold av enheten. Bruk av enheten når beskyttelsesdeksler er fjernet, eller når det er åpenbar skade på kabler og/eller elektroder. Unnlatelse av å følge rådene som gis i disse bruksanvisningene når det gjelder bruk, vedlikehold og reparasjon av enheten. Bruk av tilbehør og reservedeler laget av andre produsenter. Bruker-inngripen, reparasjon eller konstruksjonsendringer på enheten. Brukeren overstyrer ytelsesgrensene. Mangel på overvåkning av deler som er utsatt for slitasje. Behandling av pasienter uten først å ha fått indikasjon. 5

6 1.5 Symboler anvendt i disse bruksanvisningene 6 FARE Tekst merket FARE indikerer en ekstraordinært alvorlig, faktisk fare som definitivt vil lede til alvorlig skade eller til og med død dersom man ikke tar preventive steg. Det er ytterst viktig at du er oppmerksom på slik tekst. ADVARSEL Tekst merket ADVARSEL indikerer en ekstraordinært alvorlig, mulig fare som, dersom ingen preventive steg tas, kan lede til alvorlig skade eller til og med død. Det er ytterst viktig at du er oppmerksom på slik tekst. FORSIKTIG Tekst merket FORSIKTIG indikerer en mulig farlig situasjon som kan lede til mindre personskader eller skade på eiendom. Det er meget viktig at du er oppmerksom på slik tekst. Merknad Dette symbolet indikerer tekst som inneholder viktige råd / kommentarer eller tips. Dette punktet identifiserer første steg i en handlingssekvens som du bør følge. Andre steg i en handling du bør utføre. osv. Denne linjen markerer lister (3) Tall i parentes viser til punkter i et diagram. <... > Tekst i vinkelbraketter peker på akustisk informasjon / instrukser fra enheten som samtidig vises på skjermen, avhengig av enhetsmodellen. 6

7 1.6 Piktogrammer på enheten Beskyttet mot vannsprut Vennligst følg bruksanvisningene Skal ikke kastes i husholdsavfallet Farlig elektrisk voltstyrke (høyspenning) Defibrilleringsvern 1.7 Piktogrammer på batteriet Se bruksanvisningene for bruk artikkelen er kun ment for engangsbruk Beskytt enheten fra fuktighet Utsett ikke enheten for slag eller støt Enheten skal ikke åpnes med makt Beskytt enheten fra varme Enheten skal ikke kastes i husholdsavfallet 7

8 1.8 Piktogrammer på elektrodene Skal ikke gjenbrukes Utløpsdato Batch ID Kun for voksne Referansenummer Informasjon om Lagringstemperatur i Celsius og Fahrenheit 8

9 2 Tiltenkt bruk Telefunken AED er en defbrillator for offentlig tilgang (PAD) og en automatisk ekstern defibrillator (AED). Enheten er et verktøy til bruk for reanimering (gjenoppliving) av pasienter som veier minst 20 kilo, og som viser tegn på hjertestans, for det meste ved ventrikulær fibrillering. I slike tilfeller kan Telefunken AED brukes til den nødvendige defibrilleringen. Brukeren veiledes gjennom reanimasjons-prosessen med klare og forståelige kommandoer i form av tale og visuelle retningslinjer. Enheten vil automatisk lagre og analysere pasientens EKG-kurve. Dersom det er nødvendig forbereder den så et elektrisk støt. Etter dette vil enheten be brukeren trykke på en knapp for å sende støtet. Dersom det er nødvendig med elektrisk støt til pasienten, fins det to versjoner av Telefunken AED, avhengig av landet der enheten er solgt: Halv-automatisk defibrillator (f.eks. i Tyskland): Enheten vil be brukeren trykke på en knapp for å sende støtet. Hel-automatisk defibrillator: Defibrillatoren vil gi lydadvarsel om ikke å ta på pasienten. Etter at kondensatoren er oppladet vil enheten levere støtet på egen hånd. Telefunken AED skal kun brukes til formålet som er beskrevet ovenfor. Merknad DEFITEQ Telefunken AED enheter skal kun brukes som beskrevet og under forholdene som er satt ut i disse bruksanvisningene. Brukeren av Telefinken AED skal påse at Telefunken AED kun brukes av autorisert spesialistpersonell. ADVARSEL Enhver bruk utover dette er ikke ansett som beregnet bruk og kan føre til personskade eller skade på eiendom. Feil bruk av defibrillatoren kan lede til ventrikulær fibrillering, asystoli eller annen farlig rytmeavvik. 9

10 2.1 Grunnleggende Ytelse DEFITEQ Telefunken AED vil: Levere defibrillieringsbehandling Nøyaktig skille mellom støtbar og ikke støtbar rytme 2.2 Indikasjoner / kontraindikasjoner for defibrillering Indikasjoner DEFITEQ Telefunken AED skal kun brukes dersom pasienten: er bevisstløs og uten åndedrett Kontraindikasjoner DEFITEQ Telefunken AED skal ikke brukes dersom pasienten: er bevisst eller puster normalt eller har følbar puls eller 10

11 3 Sikkerhetsinformasjon 3.1 Generell informasjon Både i forbindelse med tilbehør og tilleggsutstyr, og også individuelt, oppfyller DEFITEQ Telefunken AED de gjeldende sikkerhetsstandarder og er i samsvar med bestemmelsene i regelverket om medisinske produkter. Enheten og tilbehøret er trygt når det brukes som beregnet, og når det tas hensyn til de beskrivelser og informasjonen som finnes i denne bruksanvisningen. Til tross for dette, hvis brukt feil, kan enheten og tilbehøret være farlig for brukeren, pasienten eller tredjepart. FARE Vi anbefaler sterkt at før første bruk, skal alle som er ment å bruke denne enheten eller ønsker å bruke den instrueres om den medisinske bakgrunnen for defibrillering og indikasjoner eller kontraindikasjoner og behovet for å bli autorisert i en treningsøkt. lese og notere seg informasjonen i denne bruksanvisningen, og da spesielt sikkerhetstips og advarsler som er beskrevet. ADVARSEL DEFITEQ Telefunken AED skal kun brukes av opplært og autorisert personell. Lesing av bruksanvisninger kan ikke erstatte opplæring. DEFITEQ Telefunken AED er ikke lisensiert for bruk i eksplosive miljøer. 11

12 FARE Annen bruk av enheten enn det som er beregnet, eller feil bruk, eksponerer brukeren, pasienten og/eller tredjepart for fare for elektrisk støt fra den høye spenningen som genereres av enheten, for å påvirke aktive implantater, for å påføre brannskader fra feilanvendte elektroder. Bortsett fra det, kan enheten bli skadet eller ødelagt ved feil bruk. Merknad Følg opplysningene og reglene i vedlegget om bruk av DEFITEQ Telefunken AED. Gjelder for Europa: Enheten er i samsvar med direktivet for medisinsk utstyr (MDD). Også gjeldende for Tyskland og Østerrike: Enheten er i samsvar med Medical Devices Law (MPG) og er underlagt forordningen om drift og bruk av medisinsk utstyr (MPBetreibV). Ifølge forordningen om drift og bruk av medisinsk utstyr (MPBetreibV), skal enheten underlegges regelmessige kontroller som satt ut i vedlegget. Ifølge forordningen om drift og bruk av medisinsk utstyr (MPBetreibV), skal det føres en logg for medisinsk utstyr for enheten. Regelmessige kontroller av enheten skal dokumenteres i loggen. For de andre statene i EU skal nasjonale regelverk for drift av medisinsk utstyr gjelde. 12

13 3.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner: FARE Enheten skal ikke brukes i nærheten av brennbare materialer (f.eks rengjøringsmidler og lignende) eller i en atmosfære som er anriket med oksygen eller brennbare gasser/damper. 3.3 Sikkerhetsnotiser for deg, brukeren ADVARSEL Enheten skal bare brukes på pasient dersom du har fått fullmakt til å gjøre dette som et resultat av opplæring! du har tatt hensyn til operativ sikkerhet før du bruker den, sikret at den er i god stand. tilstanden til pasienten krever eller tillater bruk. Før du bruker enheten skal du kontrollere om enheten er innenfor temperaturområdet som tillater drift. Dette gjelder for eksempel hvis defibrillatoren er lagret i et redningskjøretøy om vinteren. Ikke bruk enheten dersom den har blitt skadet eller er defekt (f.eks hvis elektrodekabelen er skadet eller hvis huset har skader) Ikke berør pasienten under defibrillering. Unngå enhver kontakt mellom deler av pasientens kropp (så som naken hud på hode eller ben), samt ledende væsker (så som geleer, blod eller saltløsninger) og metallgjenstander rundt pasienten (for eksempel sengerammer eller strekkinnretninger) som kan presenter utilsiktede baner for defibrilleringsstrøm. 13

14 3.4 Sikkerhetsnotiser for vern av pasienten FARE Enheten skal bare brukes på pasient dersom du har fått fullmakt til å gjøre dette som et resultat av opplæring. du har tatt henyn til operativ sikkerhet før du bruker den, sikret at den er i god stand. Før du bruker enheten skal du kontrollere om enheten er innenfor temperaturområdet som tillater drift. Dette gjelder for eksempel hvis defibrillatoren er lagret i et redningskjøretøy om vinteren. Ikke bruk apparatet hvis den er defekt (f.eks hvis huset eller defibrilleringskabelen er skadet). Bruk bare enheten med tilbehør, slitedeler og engangsutstyr som har vist seg å være helt trygt å bruke ved testing av testmyndighet lisensiert til å teste enheten når den er utstyrt og klar til bruk. Disse forholdene er oppfylt av alt originalt DEFITEQ -tilbehør og slitedeler. Bruk nye, uskadde og ikke utløpte defibrilleringselektroder for hver pasient, for å unngå eventuelle brannskader på huden! De selvklebende elektrodene skal kun kobles til DEFITEQ Telefunken AED. Bruk av elektrodene med andre enheter kan føre til at pasienten gis farlig lekkasjestrøm. Ikke bruk enheten i umiddelbar nærhet av annet sensitivt utstyr (f.eks måleutstyr som er følsomt for magnetiske felt) eller sterke kilder til forstyrrelser som kan påvirke måten DEFITEQ Telefunken AED fungerer på. Hold tilstrekkelig avstand fra andre terapeutiske og diagnostiske energikilder (f.eks diatermi, høyfrekvens kirurgi, magnetisk resonans tomografi). Disse enhetene kan påvirke DEFITEQ Telefunken AED og forstyrre måten den opererer på. Av denne grunn skal pasienten kobles fra slike forstyrrende enheter. 14

15 FARE Under defibrillering skal pasienten kobles fra alle andre medisinske enheter som ikke har en defibrilleringsmotstand installert. Hold defibrilleringselektrodene unna andre elektroder og metalliske deler som er i kontakt med pasienten. Plasser elektrodene nøyaktig i henhold til beskrivelsen. Tørk brystet og fjern forsiktig store mengder hår på pasienten før du setter på defibrilleringselektrodene. Ikke plasser defibrilleringselektrodene direkte over implantert pacemaker for å unngå en mulig feiltolkning fra enheten og for å unngå eventuelle skader på pacemakeren som kan oppstå fra defibrilleringspulsen. Ikke berør pasienten under EKG-analysen, og unngå eventuelle vibrasjoner. Dersom EKG-analyse utføres i et kjøretøy, skal bilen stoppe og slå av motoren for å garantere riktig analyse. Stopp enhver gjenopplivelse mens DEFITEQ Telefunken AED analyserer EKG. Ikke berør pasienten under defibrillering. Unngå enhver kontakt mellom deler av pasientens kropp (så som naken hud på hode eller ben), samt ledende væsker (så som geleer, blod eller saltløsninger) og metallgjenstander rundt pasienten (for eksempel sengerammer eller strekkeinnretninger) som presenterer utilsiktede baner for defibrilleringsstrømmen. 15

16 3.5 Sikkerhetsnotiser for vern av tredjepart FARE Advar personer i nærheten høyt og tydelig før defibrillering, slik at de går unna pasienten og ikke er i kontakt med ham eller henne. 3.6 Sikkerhetsnotiser for vern av enheten FORSIKTIG Skade på eiendom Reparasjoner, endringer, utvidelser og installasjoner på DEFITEQ Telefunken AED skal kun utføres av autorisert personell, opplært av DEFITEQ DEFITEQ Telefunken AED har ingen deler som kan repareres av brukeren. Enheten kan bare utrustes og drives med originalt tilbehør fra DEFITEQ. Enheten skal bare rengjøres når den er slått av, og elektrodene er fjernet, og skal bare rengjøres på foreskreven måte. 16

17 4 Beskrivelse av enheten 4.1 Generell Beskrivelse DEFITEQ Telefunken AED (PAD = Public Access Defibrillator) er en automatisk ekstern defibrillator (AED) med en integrert, enkeltkanals EKG. EKG registreres ved hjelp av DEFITEQ -elektroder. Algoritmen som er implementert gjenkjenner potensielt dødelig hjerte-arytmi. Defibrillatoren genererer elektrisk støt, som nødvendig, for å gjenopplive en pasient med en sjokkbar EKG rytme. Denne metoden er allment anerkjent behandling. DEFITEQ Telefunken AED produktfamilien er laget for å være trygg og rask å bruke i en nødsituasjon. Alle funksjonelle enheter er driftselementer underlagt følgende prinsipper: Klar organisering av funksjonelle enheter Reduksjon av funksjoner til kun det som er nødvendig Intuitiv og logisk operatørveiledning Klare, selvforklarende betjeningselementer Ergonomisk utforming. Defibrillatorenheten har blitt optimalisert for å være trygg, og raskt klar til bruk. Innlastingstiden for en defibrillering er ca. 12 sekunder med en batterikapasitet på ca. 90% av nominell verdi. Strømforsyningen til DEFITEQ Telefunken AED kommer fra et alkalisk batteri fo engangsbruk. DEFITEQ Telefunken AED kan lagres på et DEFITEQ veggstativ, som kan festes til veggen. Det er lett og raskt å fjerne DEFITEQ Telefunken AED når du trenger den. Merknad Veggbraketten og tilbehøret er beskrevet i en separat bruksanvisning. 17

18 4.2 Detaljbeskrivelse av enheten Fig. 1: Telefunken AED frontvisning 18

19 Fig. 2: Telefunken AED baksidevisning 19

20 Fig. 3: TELEFUNKEN AED kontroller (1) Kontakt for elektrode-plugg (2) På-/av knapp (3) "Ikke berør pasienten" symbol (lyser opp under EKG-analysen) (4) Utløser-knapp for defibrillering (5) Høyttaler (6) Informasjonsknapp (7) Statusvisning (8) Elektrode-LED'er 20

21 Fig. 4: Telefunken AED med tilbehør (1) Stiv veske (2) Telefunken AED (3) Saks (4) Klut for kunstig åndedrett (5) Barberhøvel (6) Gummihansker, ikke sterile (7) USB-kabel (8) Defibrilleringselektroder 21

22 4.3 Status visning I tabellen nedenfor fins en liste over mulige ting som kan vises i statusdisplayet og deres betydninger. Display Betydning Nødvendige tiltak Tilstrekkelig batterikapasitet. Lav batterispenning Defekt enhet. Enheten er klar til bruk. Enheten kan brukes. Snart på tide å bytte batteri. Gjennomføre den store selvtesten ved å sette inn batteriet eller slå enheten på igjen. Få enheten repareret hos et DefiTeqautorisert servicesenter Batteriet overvåkes ved hjelp av en elektronisk ladebalanse prosess. Når batteriet er utladet, vil en varselstone høres i forbindelse med en hørbar advarsel. Batteri. Hørbar advarsel. < batteriet er nesten tomt> Merknad Hvis enheten er i bruk, vil tilsvarende lydsignal gjentas regelmessig på valgte språk. Batterisymbolet i statusdisplayet aktiveres. 22

23 4.4 Databehandling Merknad Enheten registrerer automatisk alle data i internminnet. Dataene som lagres kan vises ved hjelp av en PC / Laptop og programvaren DEFITEQ TM Telefunken AED View (valgfritt ekstrautstyr). Imidlertid kan disse dataene ikke brukes til diagnostiske formål eller til behandling av pasienten. Dataene bør kun brukes til administrative eller juridiske formål. I programvaren finnes det en distribusjonsprotokoll der ytterligere pasientdata kan legges inn. Dataene som lagres i minnet bør arkiveres eksternt etter hver bruk, om dette er mulig. Betjening av programvaren er beskrevet separat. Programvaren er ikke beregnet for sluttbrukere, kun for tjenesteleverandører. 23

24 4.5 Beskrivelse av tilbehøret Tilbehøret må sikres riktig før transport Telefunken AED Elektroder Fig. 5: Telefunken AED Elektroder (1) Pluggen til defibrilleringselektrodene (2) Defibrilleringselektrodene med beskyttende film FORSIKTIG Elektrodene er kun til engangsbruk. Etter bruk av apparatet skal elektrodene byttes byttet med et nytt sett. Elektrodene skal bare åpnes før bruk Valgfritt tilbehør DEFITEQ Telefunken AED View (utskriftsprogramvare) Artikkel nr.: DEFITEQ Cabinet Artikkel nr.: Kan endres uten varsel. 24

25 5 Tiltak før (første) oppstart 5.1 Utpakking Etter levering skal all emballasjen, samt enheten kontrolleres for transportskader. Hvis du oppdager skader på apparatet, kontakt transportfirmaet, forhandleren eller ta direkte kontakt med tekniske tjenester på DefiTeq, oppgi enhetsnummer og beskriv skade på enheten. FARE Bruk absolutt ikke enheten dersom du er klar over skader på den. Helsefare kan ikke utelukkes. Forsikre deg om at leveringen er komplett i henhold til den vedlagte følgeseddelen. Kast emballasjen på en miljøvennlig måte. 25

26 5.2 Sette inn / Bytte energikilden (batteriet) Før du bruker DEFITEQ Telefunken AED for første gang, må batteriet settes inn i riktig spor. Merknad Telefunken AED leveres alltid med et batteri. Etter bruk av apparatet bør batteriet byttes med et nytt batteri Sette inn batteriet Fig. 6: Sette inn batteriet Prosedyre: Legg enheten med fronten ned. Trykk batteriet helt inn i enheten til du hører et "klikk" når det glir på plass, og batteriet er i flukt med utvendig kant på enheten. Merknad Hvis batteriet er riktig installert, vil enheten kjøre en selvtest. Nå er enheten klar til bruk. 26

27 FORSIKTIG Overvåk Statusdisplayet. Hvis displayet viser "OK", er enheten klar til bruk. Hvis displayet ikke viser "OK", reparer årsaken eller kontakt din nærmeste servicestasjon Fjerne batteriet fra enheten For å hindre at batteriet faller ut, tillater designet at et verktøy (for eksempel en skrutrekker) kan brukes som hjelp. Fig. 7: Ta ut batteriet Merknad Bytt bare batteriet mens enheten er slått av og pluggen til defibrilleringselektroder er frakoplet. 27

28 5.3 DEFITEQ Batteri Batteriet er et engangs, alkalisk batteri. Det er fulladet ved levering. Denne typen batteri er state-ofthe-art og ble valgt på grunn av sin ekstremt lange levetid og kraftlagring. ADVARSEL Forsøk aldri å lade batteriet. Eksplosjonsfare! FORSIKTIG Bruk batteriet før holdbarhetsdatoen utløper. Etter bruk av apparatet bør batteriet byttes ut med et nytt (for å garantere full driftsperiode ved neste utplassering). Merknad Hvis enheten må sendes bort for tekniske tjenester, ta ut batteriet før du sender den, og sette selvklebende isolasjons tape over kontaktene. Når du sender batteriet, følg separate transportforskrifter. 28

29 6 Enhetens selvtest 6.1 Selvtest etter at Telefunken AED slås på Selvtesten utløses ved å slå på DEFITEQ Telefunken AED, eller ved å sette batteriet inn i enheten. Telefunken AED kjører en selvtest for å sjekke alle de viktige parametrene og signalmekanismene. Hvis batteriet har blitt byttet, og dersom enheten tidligere fant feil, vil full selvtest (FULL) automatisk utløses. Vennligst fortsett å følge enhetens instruksjoner. 6.2 Automatiske / periodiske selvtester Telefunken AED utfører automatisk selvtester for å sikre at den er klar til bruk. Frekvens Effekt av testen KORT Daglig Software, driftsmembran, EKG-kalibrering, klokke, intern spenningsforsyning og HV-del på 0V MEDIUM Første dagen i måneden FULL Når du har byttet batteri og ved påvisning av en intern feil, og når du skrur på. Software, driftsmembran, EKG-kalibrering, klokke, intern spenningsforsyning og HV-del på 300 V Software, driftsmembran, EKG-kalibrering, klokke, intern spenningsforsyning og HV-del på 1600 V 29

30 7 Drift av enheten og sekvens for reanimering Merknad Reanimerings- (gjenopplivings-) sekvensen i enheten er utarbeidet i samsvar med anbefalte retningslinjer fra European Resuscitation Council (Resuscitation (2010) 67S1, P7-P23). Pass på at du har fullført relevant opplæring før du bruker enheten. 7.1 Slå DEFITEQ Telefunken AED på / av Slå DEFITEQ Telefunken AED på Skru enheten på ved å trykke på På/Av knappen. Etter dette vil akustiske signaler gis, og alle lampene lyse opp og alle knappene aktiveres, bortsett fra utløserknappen. Utløsing av defibrillering vil bare aktiveres når ventrikkelflimmer (VF) er fastslått. Rett etter at den slås på, blir en intern selvtest utført for å kontrollere viktige funksjoner og signalenheter Slå DEFITEQ Telefunken AED av DEFITEQ Telefunken AED kan slås av på forskjellige måter Ved å trykke på av/på knappen. Dersom enheten finner en feil vil den automatisk slå seg av for å unngå mulige skader. 30

31 7.2 Stemmemeldinger fra enheten / Forundersøkelse av pasienten Merknad I løpet av stemmeinstruksene vil du bli bedt om å undersøke pasienten. For dette må du ta gummihansker ut av dekselet på enheten og ta dem på. Etter at enheten har utført selvtesten vil følgende instrukser gis: <Hvis det ikke er tegn til liv, fjern klær fra brystet og sett på elektroder> <Ring nødnummeret> <Plasser elektrodene på pasientens nakne bryst> 7.3 Avkledning av pasienten Merknad Dersom det under din innledende undersøkelse kommer frem at pasienten kan trenge defibrillering, kle av overkroppen for å kunne plassere elektrodene. 31

32 7.4 Fastsette plassering av elektrodene Fig. 8: Plassering av elektroder på pasienten Plasseringen av elektrodene er: På høyre brystområde, under kragebenet (1) og På venstre brystområde over apex for hjertet på aksillarlinje (2). 7.5 Fjern hårvekst fra brystet Hvis pasienten har hår som vokser der elektrodene skal plasseres, må du fjerne dem. Bruk den vedlagte høvelen for å fjerne hår fra elektrodenes posisjoner. Merknad Overdreven hårvekst kan øke motstanden mellom de selvklebende elektrodene og huden, og dermed redusere effektiviteten av elektriske støt. 32

33 7.6 Tørking av huden. I enkelte situasjoner (for eksempel etter et akutt hjerteinfarkt), kan det være nødvendig å tørke huden på de respektive posisjoner. En tørr overflate er avgjørende for at de selvklebende elektrodene skal kunne feste seg. 33

34 7.7 Åpning av elektroder og posisjonering DEFITEQ Telefunken AED vil gi taleinstruksjoner om å plassere defibrilleringselektrodene på pasienten. <Plasser elektrodene på pasientens nakne bryst> Prosedyre: Åpne posen med defibrilleringselektrodene ved å rive opp beskyttelsesdekselet langs rivestripen. Fjern den beskyttende filmen (1) fra en av elektrodene (2) og plasser deretter umiddelbart elektroden i posisjonen du har sett ut tidligere. Se også etiketten på baksiden av elektrodene. Fortsett å fjerne beskyttelsesfilmen fra den andre elektroden og plasser den i posisjon. Glatt ut elektrodene på pasientens slik at det ikke finnes luftbobler under elektrodene! FARE Ikke berør gulvet, andre gjenstander, klær eller andre deler av kroppen med elektroder (etter fjerning av beskyttelsesfilmen) ettersom det kan fjerne det ledende laget med gele på elektrodene. En redusert gelelag kan forårsake brannskader på huden under elektrodene ved defibrillering. 7.8 Plugge elektroden i kontakten Etter plassering av elektrodene på pasienten, sett kontakten til elektrodekabelen inn i støpselet på Telefunken AED. De røde elektrodesymbolenes lysdioder på membrantastaturet må slukne, etterfulgt av instrukser < Ikke berør pasienten fra nå av > Fig. 9: Plugg elektroden i kontakten 34

35 7.9 Kontroll av elektrodene Hvis enheten varsler en feil, kan dette ha flere årsaker: Elektrodepluggen er ikke satt i Det finnes kontakt mellom defibrilleringselektroder eller en ledende geletilkobling. Håret på pasienten har ikke blitt fjernet Luftlommer mellom huden og defibrilleringselektrodene forårsaker dårlig kontakt. Elektrodene har tørket ut. Avhjelp årsaken til feilen. Kontroller om elektrodepluggen er satt i riktig Sjekk om elektrodene er plassert på riktig del av kroppen Sjekk at elektrodene ikke berører hverandre Sjekk at overflødig hår på brystet er fjernet, og gjør dette om nødvendig Sjekk om det er luftbobler mellom elektroder og hud, og fjern dem om det er tilfelle Sjekk utløpsdatoen på elektrodene 35

36 7.10 Gjennomføring av EKG-analyse Hvis defibrilleringselektrodene har blitt satt på, vil enheten automatisk starte analysen. Nå må pasienten ligge i en urørlig posisjon, og kan ikke lenger berøres. Enheten vil kunngjøre: < Ikke berør pasienten fra nå av, analyserer hjerterytme > Algoritmen i enhetens programmering vil nå sjekke EKG-målingen for ventrikkelflimmer. Denne prosessen tar ca sekunder. Hvis enheten identifiserer VF, vil den anbefale defibrillering. FARE Observer pasienten under hele gjenopplivelsen. Det er til enhver tid mulig at pasienten kan gjenvinne bevissthet og dermed ikke vil trenge defibrillering. Hvis dette er tilfelle, må du ikke utføre defibrillering under noen omstendighet. Rytmeidentifiserings detektoren analyserer kontinuerlig EKG-målingen, selv etter at en rytme som trenger defibrillering har blitt identifisert Defibrillering nødvendig Hvis enheten klart identifiserer VF, vil den anbefale defibrillering, som automatisk forberedes inne i enheten. Enheten vil kunngjøre: <Sjokk nødvendig> <Forbereder sjokk> Når kondensatoren er blitt lastet internt, vil energien for defibrilleringsimpulsen være tilgjengelig i 15 sekunder, og blir varslet med et kontinuerlig lydsignal og utløserknappen vil lyser opp med "grønn". Hvis du ikke defibrillerer innen denne fristen, vil en intern sikkerhetsfunksjon slippe ut ladningen og EKG vil bli analysert på nytt. <Trykk på den blinkende sjokk-knappen> 36

37 FARE Før du trykker på utløserknappen, påse at alle enheter som er koblet til pasienten er fjernet, hvis de ikke er defibrillatorbeskyttet. Før og under energiutslippet må alle som deltar i gjenopplivelse gå unna, og all kontakt med pasienten eller ledende deler (f.eks en båre) må unngås. Trykk på utløserknappen for defibrillering, og dette vil skje umiddelbart etter at knappen trykkes. Denne prosessen gjentas i samsvar med ERC Guidelines Etter dette vil det være en pause, avhengig av oppsettsinnstillinger for hjerte-lungeredning (HLR). Ladetiden av defibrilleringskondensatoren avhenger av ledig batterikapasitet. Hvis batteriet noe utladet, kan ladetiden være litt lengre. Dersom en feil skulle oppstå under lading, vil en periodisk varsellyd høres. Merknad Hvis du, når enheten er slått på, ikke utfører EKG-måling innen 10 minutter eller ingen knapp trykkes, slår enheten seg automatisk av. En periodisk varseltone lyder ca. 30 sekunder før utkobling. Trykk på en knapp eller annen aktivitet vil avbryte prosessen med å slå av enheten Defibrillering ikke nødvendig Hvis enheten ikke finner en sjokkbar rytme, vil den anbefale hjerte lungeredning (HLR). <Sjokk frarådes> < Pasienten kan nå berøres, fortsett gjenopplivningen ved å veksle mellom 30 brystkompresjoner og 2 munn-til-munn innblåsninger> Når HLR-tiden er utløpt, går enheten tilbake til EKG-analyse 7.13 Hold defibrillatoren klar til bruk Etter en gjenopplivelse, rengjør enheten, bytt elektroden og batteriet slik at DEFITEQ Telefunken AED er klar til bruk igjen til neste gang så snart som mulig. Hvis feil eller merkbare problemer oppstår, kontakt din nærmeste servicestasjon. 37

38 8 Renhold, vedlikehold og utsending 8.1 Rengjøring ADVARSEL Enheten skal bare rengjøres når den er slått av, og med elektrodene frakoblet. Fjern batteriet fra enheten på forhånd. Ikke bruk dryppende våte kluter for å rengjøre enheten. Ikke søl væske av noe slag over enheten, og ikke dypp den i noen væske. Rengjør enheten og alt tilbehør, for eksempel veggfeste, med kommersielt tilgjengelige vaskemidler. Bruk en lett fuktet, og helt ren klut. Bruk normalt desinfeksjonsmiddel for å desinfisere den - (f.eks Gigasept FF, Bacillol eller Spitacid). 38

39 8.2 Service Uavhengig av bruken av enheten, anbefaler vi regelmessig visuell inspeksjon / service av DEFITEQ Telefunken AED og tilbehøret av brukeren eller servicetekniker minst en gang i året. Pass på at hus, kabel, elektroder og alle de andre tilbehør er uskadet Sjekklister for service Kontroller utløpsdato for elektroder for batteripakkene (valgfritt) og bytt delene dersom det er nødvendig. Sjekk om statusendisplayet viser "OK". du kan slå på enheten. enheten automatisk kjører selvtesten etter å ha blitt slått på. sporet for strømforsyningen er rent. enheten er fullt utstyrt. Når du gjør dette, vær oppmerksom på følgende: FARE Hvis deler av huset eller isolasjonen er skadet, må de repareres eller byttes umiddelbart. Hvis deler av huset eller isolasjonen er skadet, må du ikke bruke enheten eller slå den av umiddelbart dersom den er på. Få enheten reparert så fort som mulig, hos produsenten. Merknad For mer detaljert informasjon om vanlige sikkerhets og metrologiske kontroller i samsvar med forordningen om drift og bruk av medisinsk utstyr (MPBetreibV), se vedlegg. 39

40 8.3 Utsending av DEFITEQ Telefunken AED Merknad Hvis du ønsker å returnere enheten for ytterligere utstyr eller tjenester, er det viktig at du fjerner batteriet fra enheten først og legger det ved, men pakket separat. Der det er mulig, bruk den originale esken. 40

41 9 Avhending Fig. 10: Avhending I samsvar grunnprinsippene til DefiTeq, har produktet blitt utviklet og laget med høykvalitets materialer og komponenter som er resirkulerbare. Ved slutten av levetiden skal enheten resirkuleres gjennom avhending til selskaper registrert under offentlig lov (kommunale gjenvinningsanlegg). Riktig avhending av dette produktet bidrar til å verne miljøet. Gjennom registrering av DefiTeq med ansvarlige myndigheter, sørger vi for at deponering og bruk av elektroniske enheter introdusert på markedet av oss er sikkert i samsvar med EU- direktivet om avhending av elektronisk og elektrisk utstyr (WEEE-direktivet). FORSIKTIG Feil avhending av enheten eller dens enkelte deler kan føre til skade. For bedriftskunder i Den europeiske union Ta kontakt med din forhandler eller leverandør hvis du ønsker å avhende elektrisk og elektronisk utstyr. De har ytterligere informasjon om dette til deg. Informasjon for deponering i land utenfor EU Dette symbolet gjelder kun innenfor EU. 41

42 10 Tekniske data Parameter Verdi Dimensjoner (220 x 275 x 85mm) Vekt 2,6 kg Enhetsklasse IIb Betjening Temperaturområde 0 C C (uten elektroder) Trykk hpa Fuktighet 0% 95% Verneklasse mot vann og støv IP 55 Standby-tid for batteriene 3 år Antall sjokk (med nytt batteri) > 200 Anvendt normer EN :2006 EN :1996 EN :2007 EN :2003 Mer som angitt i kravspesifikasjoner Gjenopplivingsprotokoll ERC 2010 EKG analyse Automatisert EKG-analyse, inkludert: Sjokkbare rytmer (VF, rask VT) Ikke-sjokkbar rytme (asystol, NSR, etc.) Sensitivitet > 90%, typ. 98% Sensitivitet > 95%, typ. 96% Asystol terskel <± 80μV Impedanskontroll Kontinuerlig Impedansmåling Bevegelsesvarsling Respirasjonsdeteksjon Kvalitetskontroll av elektrodekontakt Språk Dansk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, mandarin kinesisk, norsk, russisk, spansk, svensk Kommunikasjonsgrensesnitt USB 2.0-grensesnitt (Konfigurasjon, service-kommunikasjon) Brukergrensesnitt Tre-knapps styring (Av/på, støt- og info-knapp), LED-indikatorer for status og hjertelungerednings flyt Defibrilleringspuls Bifasisk strømkontroll Maksimal sjokk-energi Høy energi: 300J (pasientimpedans 75Ω) Maksimal tid fra oppstart av rytmeanalyse med en klart sjokkbar EKG til enheten er klar for utlading: Maksimal tid etter 6 utladninger fra strømmen slås på til enheten er klar for utlading ved maksimal energi: Lav Energi: 200J (pasientimpedans 75Ω) 24 sekunder med nytt batteri 24 sekunder etter 6 utladninger 35 sekunder Kan endres uten varsel. 42

43 11 Garantivilkår Garantiperioden er 72 måneder fra innkjøpsdato. Det er viktig at du sparer på kvitteringen, som kjøpsbevis. Innenfor denne tidsperioden vil DefiTeq utbedre eventuelle mangler i enheten gratis hvis de er basert på materiell eller produksjonsfeil. Enheten kan gjenopprettes til sin opprinnelige tilstand valgt av DEFITEQ enten ved reparasjon eller erstatning. Et garantikrav forlenger ikke den opprinnelige garantitiden. Garanti og også lovfestet rett til garantikrav kan ikke anvendes dersom nytten av enheten bare er ubetydelig berørt, eller i tilfeller som gjelder normal slitasje (f.eks slitedeler, så som batteripakker) eller skader forårsaket etter overføring av risiko som følge av feil eller uaktsom håndtering, overdreven slitasje eller som er forårsaket av spesielle ytre påvirkninger som ikke er fastsatt i henhold til kontrakten. Det samme gjelder dersom upassende endringer eller feil reparasjonsarbeid er utført av kjøperen eller en tredjepart. Alle andre krav mot DEFITEQ er utelukket med mindre slike påstander er basert på forsett eller grov uaktsomhet eller obligatorisk juridisk ansvarsstandarder. Garantikrav gjort av kjøperen mot selgeren (forhandler) påvirkes ikke av denne garantien. I tilfelle en garantisak, må du returnere enheten med kjøpsbevis (f.eks faktura) med ditt navn og adresse, til forhandleren. Få alltid en returautorisasjon før du sender enheten (RMA number). DEFITEQ After-Sales Service er glad for å stå til disposisjon, selv etter at garantitiden er utløpt. 43

44 12 Teknisk Beskrivelse Cardio-bifasisk sjokkpuls Den cardio-bifasiske sjokkpulsen er preget ved begrensning av maksimal strøm. Myocardial damalder, vanligvis forårsaket av elektrisk strøm som er for høy, spesielt ved lav pasientimpedans, blir betydelig redusert. Funksjonelt prinsipp Hvis strømmen overstiger den spesifiserte nominelle verdien, vil tilførselen av strøm brytes. Induktans i ledende bane betyr at strømmen fortsetter å strømme til pasienten, men etter hvert vil falle. Dersom strømmen faller under den angitte verdien med mer enn én ampere, blir strømtilførselen slått på igjen. Strømmen til pasienten vil stige tilsvarende igjen. Sagtann-type puls. Hovedformen til en kardio-bifasisk sjokkpuls. Forholdet til elektrisk ladning levert (integralet av strømmen over tid) mellom den andre (negativ) og første (positive) fase er i gjennomsnitt på 0,38. 44

45 Impedansavhengighet Av sikkerhetsmessige årsaker er spenningen som brukes ikke mer enn 2.000V. Strømmen er som følge av dette som en funksjon av pasientens impedans vist i følgende diagram. Hos noen pasienter er standard mengde energi ikke tilstrekkelig, for eksempel fordi hjertemuskelen allerede har lidt for mye skade. I disse tilfellene, anbefaler både American Heart Association og European Resuscitation Council å øke energien til 360 J fra tredje sjokket. På Telefunken AED er det derfor mulig å velge et annen puls skjema med høyere energi i Oppsettet. Strømmen er som følge av dette som en funksjon av pasientens impedans vist i følgende diagram. 45

46 13 Målesystem for rytme Systemet for rytmemåling i Telefunken AED analyserer pasientens EKG og støtter deg hvis enheten identifiserer en sjokkbar eller en ikke-sjokkbar rytme. Enhetens rytmedeteksjons system inkluderer: Bekreftelse av elektrodekontakt Automatisk evaluering av EKG Operatørkontroll av sjokkterapi for defibrillering Den transtorakale impedansen til pasienten måles av defibrilleringselektrodene. Hvis grunnlinjeimpedansen er større den maksimale kritiske verdien, vil enheten se at elektrodene ikke har god nok kontakt med pasienten, eller at de er ikke koblet riktig til enheten. EKG-analyse og dispensasjon av defibrilleringssjokk er derfor forhindret. Stemmemeldingen sier "Plasser elektrodene på pasientens bare bryst" dersom elektrodekontakten ikke er tilstrekkelig. Automatisk evaluering av EKG Enhetens rytmedeteksjons system er utformet slik at defibrilleringssjokk anbefales hvis systemet er koblet opp til en pasient som er bevisstløs, som ikke puster og ikke har puls, og systemet konstaterer en sjokkbar rytme. Med alle andre EKG-rytmer, inkludert asystolia og normale sinusrytmer, vil ikke systemet i enheten anbefale defibrillering. Operatørkontroll av levering av defibrilleringssjokk Enhetens rytmedeteksjons system utløser automatisk lading av strøm hvis enheten konstaterer en sjokkbar hjerterytme. Optiske og akustiske meldinger vil leveres for å vise deg at enheten anbefaler å gi et defibrilleringssjokk. Hvis defibrilleringssjokk anbefales, bestemmer du om og når sjokk skal gis. 46

47 14 Retningslinjer og produsentens deklarasjon - Elektromagnetisk stråling Retningslinjer og produsentens deklarasjon - Elektromagnetisk stråling PAD Telefunken AED er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av PAD Telefunken AED skal påse at den brukes i et slikt miljø Strålingstest Compliance Elektromagnetisk miljø - veiledning RF stråling CISPR 11 Gruppe 1 PAD Telefunken AED bruker RF-energi bare for sine interne funksjoner. Derfor er RF-utslippene er svært lave og det er ikke sannsynlig at de kan forårsake forstyrrelser på elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 Harmonisk stråling IEC : Spenningsvariasjoner / flimmerutslipp IEC Klasse B ikke gjeldende ikke gjeldende PAD Telefunken AED er egnet for bruk i alle virksomheter, eksludert boliger og de som er direkte koblet til det offentlige, lavspente strømforsyningsnettverket som forsyner bygninger som brukes til boligformål. Retningslinjer og produsentens deklarasjon - Elektromagnetisk stråling PAD Telefunken AED er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av PAD Telefunken AED skal påse at den brukes i et slikt miljø Elektromagnetisk miljø - Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå veiledning Electrostatic discharge (ESD) IEC Elektrisk rask transient / serie IEC Bølge IEC Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på strømforsyningens innspillslinjer IEC Strømfrekvens (50/60Hz) magnetiske felt IEC /- 6kV kontakt +/- 8 kv luft +/- 2 kv for kraftlinjer +/- 1 kv for input/ output linjer +/- 1 kv differensiell modus +/- 2 kv vanlig modus <5% for 5s <5% for 0,5 syklus 40% for 5 syklus 70% for 25 syklus +/- 6kV kontakt +/- 8 kv luft Ikke gjeldende Ikke gjeldende Ikke gjeldende 3 A/m 3 A/m Gulv bør være tre, sement eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dekket med syntetiske materialer, bør den relative luftfuktigheten være minst 30%. Strømfrekvensens magnetiske felt være på nivåene som er karakteristiske for en typisk plassering i et kommersielt miljø eller sykehusmiljø. 47

48 Retningslinjer og produsentens deklarasjon - Elektromagnetisk stråling PAD Telefunken AED er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av PAD Telefunken AED skal påse at den brukes i et slikt miljø Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø - veiledning ledet RF IEC Radiated IEC Veff 150 khz til 80 MHz utenfor ISM bands Ikke gjeldende 10 Veff 150 khz til 80 MHz innenfor ISM-bånd Ikke gjeldende 20 V/m (ihht IEC ) 80 MHz til 2,5 GHz 20 V/m Bærbart og mobilt RFkommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av PAD Telefunken AED, inkludert kabler, enn den anbefalte avstanden som beregnet ut fra ligningen som gjelder senderens frekvens. Anbefalt separasjonsavstand: d= 0,6 * SQRT(P/W) for 80 MHz til 800 MHz d= 1,15 * SQRT(P/W) for 800 MHz til 2,5 GHz Der P er maksimal utgangseffekt for senderen i watt (W) ifølge produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrken fra faste RF-sendere, som fastsettes av en elektromagnetisk undersøkelse, bør være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde. Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr merket symbolet "ikkeioniserende stråling". MERK: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. MERK: Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. Feltstyrken fra faste sendere, slik som basestasjoner for radio (mobil / trådløs) telefoner og landmobile radioer, amatørradio, AM-og FM-radio og TV-kringkasting kan ikke forutsis teoretisk med nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet ved faste RF-sendere, bør en elektromagnetisk undersøkelse bli vurdert. Hvis den målte feltstyrken på stedet der PAD Telefunken hjertestarteren brukes overskrider gjeldende RF-samsvarsnivå ovenfor, kan ytterligere tiltak være nødvendig, som for eksempel nyorientering eller å flytte PAD Telefunken AED. 48

49 Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og PAD Telefunken AED PAD Telefunken AED er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av PAD Telefunken AED kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minsteavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og PAD Telefunken AED, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyret. Avstand i henhold til senderens frekvens i meter Nom. maksimal utg.effekt fra sender P i W 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz d=0,6 * SQRT(P/W) d=1,15 * SQRT(P/W) 0,01 0,06 0,12 0,1 0,19 0,36 1 0,60 1, ,90 3, ,00 11, KHz til 80 MHz utenfor ISM-bånd ikke gjeldende ihht. IEC : khz til 80 MHz innenfor ISMbånd ikke gjeldende ihht. IEC :2010 For sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er nevnt ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) bestemmes ved hjelp av formelen for senderens frekvens, der P er maksimum utgangseffekt for senderen i watt ( W) ifølge produsenten av senderen. MERK: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. MERK: Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk forplantning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. 49

50 15 Sikkerhetskontroll I samsvar med forordningen om drift og bruk av medisinsk utstyr (MPBetreibV) 6 (Sikkerhetskontroll) er brukeren forpliktet til å utføre regelmessige kontroller. I samsvar med forordningen om drift og bruk av medisinsk utstyr (MPBetreibV) 6, stipulerer DEFITEQ at disse kontrollene utføres i en 24-måneders syklus. Sikkerhetskontroll kan bare utføres av personer som på bakgrunn av opplæring, kunnskap og erfaringer gjennom praktisk aktivitet, kan gjennomføre kontrollene skikkelig og ikke trenger opplæring for å gjøre det. Dersom feil blir funnet under en sikkerhetskontroll som kan true pasienter, brukere eller tredjepart, i samsvar med forordningen om drift og bruk av medisinsk utstyr (MPBetreibV) 3, må operatøren straks underrette den ansvarlige myndighet. I de medisinske produktloggene som skal holdes i samsvar med forordningen om drift og bruk av medisinsk utstyr (MPBetreibV) 7, skal følgende data føres: Tidspunkt for gjennomføring av arbeidet Navn på person eller firma som utfører arbeidet Tiltak satt i verk. Ansvaret til DEFITEQ dekker bare den informasjonen som gis i bruksanvisningen. Dette gjelder spesielt for justeringer, reparasjoner og endringer på enheten. 50

51 16 Indeks over diagrammer Fig. 1 Telefunken AED frontvisning 18 Fig. 2 Telefunken AED baksidevisning 19 Fig. 3 Telefunken AED operatørkontroller 20 Fig. 4 Telefunken AED tilbehør 21 Fig. 5 Telefunken AED elektroder 24 Fig. 6 Sette inn batteriet 26 Fig. 7 Ta ut inn batteriet 27 Fig. 8 Plassering av elektroder på pasienten 32 Fig. 9 Plugge inn elektrodekontaktene 34 Fig. 10 Avhending 41 51

52 17 Vedlegg - Rytmedetektors analyse Ifølge IEC / EN er det en viktig forutsetning for ytelsen til defibrillatoren at det "nøyaktig skilles mellom sjokkbar og ikke sjokkbar rytme". Dette er også definert i kravene for RYTHM RECOGNITION DETECTOR hvor følsomheten i enhetens gjenkjennelse av VF på topp til topp amplitude på 200 µv eller høyere skal overstige 90% i fravær av gjenstander. For enheter som oppdager VT, skal følsomheten overstige 75%. Spesifisiteten av detektoren i riktig bedømning av ikkesjokkbar rytme skal overstige 95% i fravær av gjenstander. 1. Test av detektoren for rytmeanalyse a. Test databank [Databank1] For tester av VF/VT gjenkjennelsesalgoritme, ble data hentet fra CU (Creighton University) Ventrikulær takyarytmi-databanken. Denne databasen inneholder 35 åtte minutters EKG opptak av mennesker som opplevde episoder av vedvarende ventrikkeltakykardi, ventrikulære flimmer, og ventrikkelflimmer. Record cu01 ble hentet fra et langsiktig EKG (Holter) opptak (avspilt i sanntid for digitalisering); de andre postene ble digitalisert i sanntid fra høy-nivå (1 V/mV nominell) analoge signaler fra pasientovervåkning. Alle signaler ble sendt gjennom en aktiv andre-ordens Bessel low-pass filter med en cut-off på 70 Hz, og ble digitalisert i 250 Hz med 12-bits oppløsning over et 10 V-område (10 mv nominell i forhold til uforsterkede signaler). Hver post inneholder 127,232 prøver (litt mindre enn 8,5 minutter). I episoder av hjertesvikt vil flimmer nesten alltid foregås av en episode av ventrikkeltakykardi, som til slutt baner vei for selve flimmeret. Utbruddet av flimmer er i mange tilfeller ekstremt vanskelig å fastslå. Enhver klinisk nyttig detektor bør svare på episoder av takykardi før flimmer, ettersom medisinsk intervensjon er nødvendig så raskt som mulig. Dermed kan enhver detektor som reagerer på premonitory takykardi fremvise en negativ "tid til alarm" i forhold til utbruddet av flimmer som registrert i referansegruppenes merknadsfiler. Av denne grunn er databasen definert som en takyarytmi-database snarere enn en flimmer-database. I disse postene, er minimum antall ikke-vf slag før utbruddet av en VF episode 61. Midlere tidsintervall fra begynnelsen av posten til utbruddet av VF er 05:47 (med et standardavvik på 2:01). Gjentatte defibrilleringsforsøk er synlig i mange poster. Referansegruppenes merknadsfiler som er levert for denne databasen er inkludert for å hjelpe brukere med å finne interessante hendelser. De er på ingen måte definitive. Alle slag er merket normale (selv om mange er ektopiske). Merker for VF markerer bare den omtrentlige begynnelsen av VF-episoder. b. Utvalgskriterier for rytmer EKG-data fra CU-databasen ble delt inn i to grupper - "Sjokkbare" og "Ikke Sjokkbare" rytmer. Alle EKG-signalene fra CU-databanken ble delt inn i 20 sekunders segmenter. 20-sekunders perioden ble valgt ut for å legge til rette for både post- og pre-rytme analyse sykluser (Stemmemeldings levering og analysetid). For å unngå tap av signaler, er det en 10 sekunders overlapping mellom to segmentene (se figur 1). Alle 20 sekunders segmenter sammen førte til et totalt antall på 1187 EKG-signaler i den ikkesjokkbare gruppen og 200 EKG-signaler i den sjokkbare gruppen. Disse EKG-segmentene ble matet 52

53 gjennom til enheten og gjenkjennelsesbeslutning om rytmeanalyse ble registrert gjennom talemeldingene. EKG-signaler forberedt for test Ifølge standarden En sann positiv (A) er en korrekt klassifisering av en sjokkbar rytme. En sann negativ (D) er en korrekt klassifisering av alle rytmer der sjokk ikke er indikert. En falsk positiv (B) er en organisert eller perfuserende rytme eller asystol som har blitt feilaktig klassifisert som en sjokkbar rytme. En falsk negativ (C) er en VF eller VT assosiert med hjertestans som har blitt feilaktig klassifisert som ikke-sjokkbar. Sensitiviteten på enheten for sjokkbar rytme er A / (A + C) Den sanne prediktive verdien uttrykkes som A / (A + B) Sensitiviteten på enheten for sjokkbar rytme er A / (A + C) Raten av falske positiver er uttrykt i B / (B + D) c. Testresultater Resultatene av testene er vist i tabellene nedenfor: Sanne positiver (A) Falske positiver (B) Falske negativer (C) Sanne negativer (D) Spesifisitet Følsomhet Sann prediktiv verdi Rate av falske positiver 1161 / ( ) x 100% = 97,8% 192 / ( ) x 100% = 96% 192 / ( ) x 100% = 88% 26 / ( ) x 100% = 2,2% d. Konklusjon Sensitivitet og spesifisitet overholder alle krav satt ned i IEC / EN og ANSI/AAMI DF80. 53

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 2-059-516-32 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D55 2004 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Anvendelsesområde... 5 Nødvendige forholdsregler... 5 2.

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bruksanvisning 30MI Vaskulært behandlingssystem (Komprimerbart bentrekk) INNHOLD FORMÅL MED DENNE ENHETEN... 3 KONTRAINDIKASJONER... 3 ADVARSLER... 3 FORSIKTIGHETSREGLER...

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer