Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning/eksamensarbeid FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Hilde Holt Bredesen Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning/eksamen FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Inger Balke Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - Forelesning "Å leve med hjerneslag" FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Hilde Evensen Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Praksisveiledning 2. semester FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Kjersti Stadshaug Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Ingjerd Hvatum Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Gunhild Elisabeth Løvholm Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Shpresa Basha Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Linda Vibeke Kiønig Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Dag Freddy Røed Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Anne Mari Røsting Strand Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for idrett og kroppsøving Magnus Skulstad Offl ledd Institutt for idrett og kroppsøving /Dag André Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

3 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt - ndervisning Dans FLK FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for idrett og kroppsøving Margrethe Niska Blakseth Institutt for idrett og kroppsøving /Dag André Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Eksamensvakt for perioden AØL - Kontrakter - eksamensinspektør Trygve Busterud Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ ndertegnet kontrakt om praksisopplæring Faglærerutdanningen i musikk, 3. studieår våren 2015 Praksisavtaler for faglærerutdanningen i musikk - individuelle avtaler Stange Kulturskole Stab, campus Hamar /Kristin Toven Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - 3KRI220 Internasjonal krisehåndtering ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Elin Marit Wood Offl ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Masteravhandling Hvem er det de ser - En kvantitativ undersøkelse av lærernes blikk for elevenes (sterke) evner Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Kari Ellen Kolberg Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FADF01 - Eivind Sæther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FRISFV11-2 Eivind Sæther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - IPT12-02 Morten Asmyhr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1SO211/1SO Morten Asmyhr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MFV202 Master - Vår 2015 Torill Marie Bogsnes Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FADF01 fagd fordypning Knut Skjesol Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MH203 Matpedagogikk - Vår 2015 Ada Magnor Skoglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MH203 Matpedagogikk - Vår 2015 Lena Marita Runeberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FADF01 - Tor Egil Bagøien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MFV202 Kristin Walseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MFV202 - Vår 2015 Lene Povlsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet Avtale om sakkyndig bedømmelse Personalmappe - Per Kristian Roghell Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 14/ Informasjon om betalingsbetingelser og andre rutiner rundt fakturering Elektronisk faktura til offentlige virksomheter Stor-Elvdal kommune Regnskapskontoret /Gunnar Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 I, 14/ Informasjon og krav til våre leverandører Elektronisk faktura til offentlige virksomheter Miljødirektoratet Regnskapskontoret /Gunnar Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 I, 14/ ndertegnet avtale angående publisering i oppdragsserien ved HH - Oppdragsrapport nr 2/15 - Hvorfor har vi kroppsøving? - En kartleggingsstudie av elever, lærere og studielederens opplevelse av kroppsøvingsfaget i Elverumskolen Publisering av høgskolens skriftserier - Notat-, oppdrags- og rapportserier ved HH f.o.m Kjersti Mordal Moen Journaldato: Tilg. kode: Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Myrtrøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 - nye studieplasser i 2015 Statsbudsjettet 2015 Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 115 I, 14/ Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet RNB kap. 260 post 50 - Senter for bioøkonomi Statsbudsjettet 2015 Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 115 I, 15/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - Sensur av besvarelser i emnet "Personalledelse" - Juni 2015 Timelærere Inst. for Organisasjons- og ledelsesfag Yngve Haugstveit Stab, campus Rena Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering - Mastergrad AØL - Sensorkontrakter 2014/2015 Henning Andreas Haga Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering - Juni Master theses AØL - Sensorkontrakter 2014/2015 Andres Ordiz Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Bjørn Thele Landa Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Tilsagnsbrev - midler til arbeid med veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere 2015/ Høgskolen i Hedmark dir - Veiledning av nyutdannede lærere - Implementering av veilederordningen i kommunene - Prosjektnr 92183, 62105, tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Ordrebekreftelse - Kontraktsid Oppføring i Eniro Gule sider Gule Sider Kommunikasjonsseksjonen /Frode Skår Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 311 I, 15/ Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale - sing the moss Physcomitrella patens as a tool to understand role of DEK1 in plant body patterning and evolution Samarbeidsprosjekt - sing the moss Physcomitrella patens as a tool to understand role of DEK1 in plant body patterning and evolution Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Hamar /Ragnhild Narum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083

8 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering i perioden Norsk emne 4 - Fordypning i fiksjon LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Marion Stavsøien Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ nderretning til klager - Forholdet er henlagt - Benyttelse av falsk dokument - Anmeldelse dokumentforfalskning og falsk forklaring Hedmark politidistrikt Opptakskontoret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Oversendelse av kontrakt nr for undertegning - Hekking og bestandsdynamikk hos hubro uten mink - Prosjektnr Hekking og bestandsdynamikk hos hubro uten mink - Prosjektnr Miljødirektoratet Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale i 60% stilling for perioden Personalmappe - Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Ardian Sinani Oppholdstillatelser - studenter og faglige tlendingsdirektoratet Stab, campus Elverum /Trygve Hermansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

9 I,, N, X, S I, 15/ Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Regan Karki Oppholdstillatelser - studenter og faglige tlendingsdirektoratet Stab, campus Elverum /Trygve Hermansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Gjensidig undertegnet avtale - Skoleutvikling og pedagogisk praksis. Prosjektnr Aalborg universitet - skoleutvikling og pedagogisk praksis - Prosjektnr Aalborg niversity Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 669 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Personalmappe - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Premiesats for yrkesskadeforsikringen i 2016 Premiesatser - Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse Lønnskontoret /Lars Maagaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 235 I, 15/ Premiesatsen for gruppelivsordningen i 2016 Premiesatser - Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse Lønnskontoret /Lars Maagaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 235 Mottaker:, 15/ Korrespondanse - Bekreftelse på tiltredelsesdato - Personalmappe - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal

10 I,, N, X, S I, 15/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Lene Bovim Øyvind Kalnes Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ REV300 - Klage over eksamensresultat i Revisjon - Lillian Brurok Klage over eksamensresultat - Lillian Brurok Lillian Brurok Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MS140 - Klage over eksamensresultat i Musikk og markedet - Stine Dahl Klage over eksamensresultat - Stine Dahl Stine Dahl Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode, metode 1 - Marita Dalsbø Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Marita Dalsbø Marita Dalsbø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode, metode 1 - Kristian Løkken Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Kristian Løkken Kristian Løkken Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode 1 - Lasse Brurok - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Lasse Brurok Lasse Brurok Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S I, 15/ JS200 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Rettslære - Andreas Hagene Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Andreas Hagene Andreas Hagene Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode, metode 1 - Linda Nilsen Tronstad Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Linda Nilsen Tronstad Linda Nilsen Tronstad Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Gjensidig undertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester i tilknytning til studier ved Institutt for tannpleie og folkehelse - 1KREA01 Kreaktiviteter Samarbeidsavtaler med Elverum Trim og Squash (Family Sports Club) Elverum Trim og Squash Institutt for tannpleie og folkehelse /Eivind Åsrum Skille Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Digitalt pensumsystem - fellesløsning for universiteter og høyskoler Digitalt pensumsystem - fellesløsning for universiteter og høyskoler BIBSYS Høgskolebiblioteket /Anna Kaisa Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode - Linn Rud Johansen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Linn Rud Johansen Linn Rud Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SREV320 - Klage over eksamensresultat i Årsregnskap Klage over eksamensresultat - Natividad Gregoria Mendoza Knutsen Natividad Gregoria Mendoza Knutsen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

12 I,, N, X, S I, 15/ EFT11/1FHT11 - Klage over eksamensresultat i Ernæring, fysiologi og treningslære - Henrik Amir Zaza Klage over eksamensresultat - Henrik Amir Zaza Henrik Amir Zaza Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SF171-1 Klage over eksamensresultat i Samfunnsfag 1, emne 1 : Innføring i samfunnsfag- Ny vurdering - Linn- Cicilie Haugen Johansen Klage på karakterfastsettelse - Linn-Cicilie Haugen Johansen Linn-Cicilie Haugen Johansen Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bruk av samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole/ia og helseforetak/sykehus i årlig rapportering Helse Sør-Øst RHF - Samarbeidsorganet for høgskolene og helseforetakene i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016 I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet avtale om arbeidspraksis for perioden Arbeidspraksis - Eiendom- og innkjøpsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ tbetaling av tilskudd - Prosjekt slagugle - Avtalenummer Prosjekt slagugle Miljødirektoratet Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

13 I,, N, X, S I, 15/ NØJ - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i rettslære til revisoreksamen - Steffen Tronrud Gjevre Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Steffen Tronrud Gjevre Steffen Tronrud Gjevre Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Metode 1 - Amund Botillen, Thomas Engum Hansen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Amund Botillen, Thomas Engum Hansen Amund Botillen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ LED120 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Personalledelse - Cassandra Isabell Jensen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Cassandra Isabell Jensen Cassandra Isabell Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ LED120 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Personalledelse - Anja Molander Rensmoen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Anja Molander Rensmoen Anja Molander Rensmoen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SAM200 - Klage over eksamensresultat i Mikroøkonomi - Morten Gammelmo Øvergård Klage over eksamensresultat - Morten Gammelmo Øvergård, Astri Width Ellevold Morten Gammelmo Øvergård Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SAM200 - Klage over eksamensresultat i Mikroøkonomi 2 - Astri Width Ellevold Klage over eksamensresultat - Morten Gammelmo Øvergård, Astri Width Ellevold Astri Width Ellevold Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I,, N, X, S I, 15/ REV330 - Klage over eksamensresultat i Etikk og kommunikasjon - Iaroslava Tsymbaliuk Klage over eksamensresultat - Iaroslava Tsymbaliuk Iaroslava Tsymbaliuk Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ AEFIPT1- Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Fitness instruksjon og personlig trening - Ingrid Tveisme Bårtvedt Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Ingrid Tveisme Bårtvedt Ingrid Tveisme Bårtvedt Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ AFB101 - Klage over eksamensresultat i Folkehelse - Mari Eikebråten Løvseth - Klage over eksamensresultat - Mari Eikebråten Løvseth Mari Eikebråten Løvseth Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode, metode 1 - Amalie Eskevik Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Amalie Eskevik Amalie Eskevik Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ JS130 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i JS1 - Amalie Eskevik Klage over eksamensresultat - Amalie Eskevik Amalie Eskevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ JS130 - Klage over eksamensresultat i JS1 - Amalie Eskevik Klage over eksamensresultat - Amalie Eskevik Amalie Eskevik Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S I, 15/ PEL171N-4 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Pedagogikk og elevkunnskap 4 - Margun Karin Hjelmeland Gjellestad Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Margun Karin Hjelmeland Gjellestad Margun Karin Hjelmeland Gjellestad Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ JS130 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i JS1 - Silje Helen Johansen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Silje Helen Johansen Silje Helen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ PEL Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Pedagogikk og elevkunnskap - Aina Rikke Veen Klette Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Aina Rikke Veen Klette Aina Rikke Veen Klette Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ØR485 - Klage over eksamensresultat i Årsoppgjør/god regnskapsskikk - Magnus Kongsrud Eriksen Klage over eksamensresultat - Magnus Kongsrud Eriksen Magnus Kongsrud Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ LED200 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Ledelse av servicevirksomheter - Silje Therese Nordheim Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Silje Therese Nordheim Silje Therese Nordheim Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Nyankomne minoritetsspråklige elevers norsk ferdigheter - Anne Gaarder Hubred Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Anne Gaarder Hubred Anne Gaarder Hubred Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S I, 15/ MA171N-2 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Matematikk, Emne 2 - Nina Svellet Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Nina Svellet Nina Svellet Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ LED200 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Ledelse av servicevirksomheter - Silje Østlund Nyland Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Silje Østlund Nyland Silje Østlund Nyland Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ TLE19 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Teaching and Learning English - Mona Fossum Dolva Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Mona Fossum Dolva Mona Fossum Dolva Stab, campus Hamar /nni Simensen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ AMV - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Fordypningsoppgave - Anita Lorentzen Skjølberg Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Anita Lorentzen Skjølberg Anita Lorentzen Skjølberg Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fri bachelorgrad Fri bachelor Øyvind Anders Toftegaard Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 15/ Søknad om sjette forsøk på medikamentregning Sjette forsøk på medikamentregning Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Student 447

17 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om Privatisteksamen LNA - Privatister - studieåret 2014/2015 Athina Skarnes Offl ledd Stab, campus Hamar /Kari Finsås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 446 I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning - NMET120 Innpassing av tidligere fullført utdanning Per Erik Muland Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 513 I, 15/ Høring Kryssløp fra Vg2 design og tekstil til Vg3 industrisømfaget Høring - Kryssløp fra Vg2 design og tekstil til Vg3 industrisømfaget tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Permisjon fra studier - Elisabeth Hellem Permisjon fra studier - Elisabeth Hellem Elisabeth Hellem Stab, campus Elverum /Line Hov Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ BNHBS-1 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Natur, helse og bevegelse - Silje Holmen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Silje Holmen Silje Holmen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ PEL171N-1 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Pedagogikk og elevkunnskap - Stine Seim Wegger Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Stine Seim Wegger Stine Seim Wegger Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, X, S I, 15/ MFHV - Klage over eksamensresultat - Masteroppgave, skriftlig (+ muntlig) - Marte Kristiansen Klage over eksamensresultat - Marte Kristiansen Marte Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MIT - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Mater i tilpasset opplæring - masteroppgaven - Eva Amble Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Eva Amble Eva Amble Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale i 50% stilling for perioden Personalmappe - Stab, campus Rena Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Stab, campus Rena Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X, S I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ MA Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Matematikk, Emne 2 - Helene Jetne Valle Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Helene Valle Jetne Helene Valle Jetne Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-23 ndertegnet kontrakt - Forelesning innen kardiologisk sykepleie - 04.02.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marianne Jørgensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02094-3 Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Reglement for økonomistyring i staten (delegasjonsreglement) Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-27 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 01.07.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-47 Tillatelse til tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE Hihm) Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-113 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Janca Molthe van Doorn Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09.

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 23.09.2014 Offer of employment FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av tilslutningsavtale til signering. Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med Uninett 2014 2014/867-7 7426/2014

Offentlig journal. Oversendelse av tilslutningsavtale til signering. Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med Uninett 2014 2014/867-7 7426/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 10.07.2014 Oversendelse av tilslutningsavtale til signering Rammeavtale - T-relaterte avtaler med ninett

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-17 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-26 Protokoll Tilsettingsrådet 24.06.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02319-13 Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02337-10 ndertegnet kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02039-8 110 Høgskolen i Hedmark - Oline Sukkestads hus - Gjensidig undertegnet tilleggskontrakt til leiekontrakt nr 9709 gjeldende for perioden frem til 28.02.2017 Statsbygg - HH / Leieavtale

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10.

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.10.2014 nnhold: Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-112 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Hege Steen-Hansen Aardal Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00-35 AØL- Gjesteforeleser Immobilization og Scandinavian Mammals 07.05.2015-13.05.2015 AØL - Timelærerkontrakter 2014/2015 Marianne Lian Offl 26 5. ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02298-5 157/15 ØLR - Søknad om permisjon Personalmappe Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personal 221, 14/02316-37 Letter of approval:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-21 Protokoll Tilsettingsrådet 13.05.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 13.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-22

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Tilfredshetsundersøkelsen 2014. Tilfredshetsundersøkelsen 2014 2014/452-3 7006/2014 HHL/ALO 06.06.2014 03.09.

Offentlig journal. Tilfredshetsundersøkelsen 2014. Tilfredshetsundersøkelsen 2014 2014/452-3 7006/2014 HHL/ALO 06.06.2014 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 03.09.2014 Tilfredshetsundersøkelsen 2014 Tilfredshetsundersøkelsen 2014 X 2014/452-3 7006/2014 06.06.2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-14 Møtedatoer for høgskolestyret 2015/2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02001-43

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-59 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 24.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-35 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 26.08.2015 Tilsettingsrådet Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.08.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-75 Oppsigelse av praksisplass LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Knausen FS barnehage Christel W. Jørgensen Studieadministrativ

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-37 Protokoll Tilsettingsrådet 26.08.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02135-5 Ang

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-36 Møtebok: Tilsettingsrådet (26.08.2015) Tilsettingsrådet Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 24.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Offentlig journal. Begrunnelse for avslag på studieplass. Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014 HA-STUD/ALO 13.08.

Offentlig journal. Begrunnelse for avslag på studieplass. Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014 HA-STUD/ALO 13.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 13.08.2014 Begrunnelse for avslag på studieplass Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi. ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 ØLR/EMP 10.09.2014 17.09.

Offentlig journal. Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi. ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 ØLR/EMP 10.09.2014 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 17.09.2014 Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 N 2013/1601-108

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: 512.

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: 512. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.09.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 29.09.2014 Engasjement på pensjonistvilkår - avtale ØLR - Timelæreravtaler - nst. for økonomifag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-101 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mona Elisabeth Persson Aronson Journaldato: Tilg. kode: Avdelingsbibliotek,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-56 Protokoll Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-52 Innkalling Tilsettingsutvalget 27.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-72 Oppsigelse av praksisplass - Bjørnseth LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Tone Marie Israelsson Ingeberg barnehage Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-94 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Mortality in Gaza Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen

Detaljer

Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BLUS) Dok.dato: 08.10.2014.

Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BLUS) Dok.dato: 08.10.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 15.10.2014 nnhold: ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02095-9 Signert avtale om engasjement, Tone Yrvum, september 2014 - juni 2016, prosjekt 72218 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-65 Protokoll Tilsettingsrådet 27.04.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/02143-127

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 11.09.2014 Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018 Personalmappe - ***** *****

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-6 Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 2015 - kap. 260 post 50 og 70 - nye studieplasser Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Dok.dato: 20.06.2014. Klassering: 454.0 HA-STUD STUDKONT/ASSA HA-STUD STUDKONT/GKS. Dok.dato: 05.08.2014. Klassering: AØL/RAO. Dok.dato: 05.08.

Dok.dato: 20.06.2014. Klassering: 454.0 HA-STUD STUDKONT/ASSA HA-STUD STUDKONT/GKS. Dok.dato: 05.08.2014. Klassering: AØL/RAO. Dok.dato: 05.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 14.08.2014 nderskrifter på vitnemål per avdeling fra 20.06.2014 Myndighet til å signere vitnemål X 2013/683-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-49 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 02.12.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer