Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning/eksamensarbeid FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Hilde Holt Bredesen Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning/eksamen FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Inger Balke Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - Forelesning "Å leve med hjerneslag" FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Hilde Evensen Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Praksisveiledning 2. semester FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Kjersti Stadshaug Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Ingjerd Hvatum Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Gunhild Elisabeth Løvholm Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Shpresa Basha Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Linda Vibeke Kiønig Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Dag Freddy Røed Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Anne Mari Røsting Strand Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for idrett og kroppsøving Magnus Skulstad Offl ledd Institutt for idrett og kroppsøving /Dag André Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

3 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt - ndervisning Dans FLK FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for idrett og kroppsøving Margrethe Niska Blakseth Institutt for idrett og kroppsøving /Dag André Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 14/ ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Eksamensvakt for perioden AØL - Kontrakter - eksamensinspektør Trygve Busterud Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ ndertegnet kontrakt om praksisopplæring Faglærerutdanningen i musikk, 3. studieår våren 2015 Praksisavtaler for faglærerutdanningen i musikk - individuelle avtaler Stange Kulturskole Stab, campus Hamar /Kristin Toven Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - 3KRI220 Internasjonal krisehåndtering ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Elin Marit Wood Offl ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Masteravhandling Hvem er det de ser - En kvantitativ undersøkelse av lærernes blikk for elevenes (sterke) evner Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Kari Ellen Kolberg Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FADF01 - Eivind Sæther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FRISFV11-2 Eivind Sæther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - IPT12-02 Morten Asmyhr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1SO211/1SO Morten Asmyhr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MFV202 Master - Vår 2015 Torill Marie Bogsnes Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FADF01 fagd fordypning Knut Skjesol Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MH203 Matpedagogikk - Vår 2015 Ada Magnor Skoglund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MH203 Matpedagogikk - Vår 2015 Lena Marita Runeberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FADF01 - Tor Egil Bagøien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MFV202 Kristin Walseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MFV202 - Vår 2015 Lene Povlsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet Avtale om sakkyndig bedømmelse Personalmappe - Per Kristian Roghell Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 14/ Informasjon om betalingsbetingelser og andre rutiner rundt fakturering Elektronisk faktura til offentlige virksomheter Stor-Elvdal kommune Regnskapskontoret /Gunnar Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 I, 14/ Informasjon og krav til våre leverandører Elektronisk faktura til offentlige virksomheter Miljødirektoratet Regnskapskontoret /Gunnar Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 I, 14/ ndertegnet avtale angående publisering i oppdragsserien ved HH - Oppdragsrapport nr 2/15 - Hvorfor har vi kroppsøving? - En kartleggingsstudie av elever, lærere og studielederens opplevelse av kroppsøvingsfaget i Elverumskolen Publisering av høgskolens skriftserier - Notat-, oppdrags- og rapportserier ved HH f.o.m Kjersti Mordal Moen Journaldato: Tilg. kode: Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Myrtrøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 - nye studieplasser i 2015 Statsbudsjettet 2015 Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 115 I, 14/ Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet RNB kap. 260 post 50 - Senter for bioøkonomi Statsbudsjettet 2015 Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 115 I, 15/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - Sensur av besvarelser i emnet "Personalledelse" - Juni 2015 Timelærere Inst. for Organisasjons- og ledelsesfag Yngve Haugstveit Stab, campus Rena Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering - Mastergrad AØL - Sensorkontrakter 2014/2015 Henning Andreas Haga Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering - Juni Master theses AØL - Sensorkontrakter 2014/2015 Andres Ordiz Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Bjørn Thele Landa Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Tilsagnsbrev - midler til arbeid med veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere 2015/ Høgskolen i Hedmark dir - Veiledning av nyutdannede lærere - Implementering av veilederordningen i kommunene - Prosjektnr 92183, 62105, tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Ordrebekreftelse - Kontraktsid Oppføring i Eniro Gule sider Gule Sider Kommunikasjonsseksjonen /Frode Skår Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 311 I, 15/ Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale - sing the moss Physcomitrella patens as a tool to understand role of DEK1 in plant body patterning and evolution Samarbeidsprosjekt - sing the moss Physcomitrella patens as a tool to understand role of DEK1 in plant body patterning and evolution Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Hamar /Ragnhild Narum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083

8 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering i perioden Norsk emne 4 - Fordypning i fiksjon LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Marion Stavsøien Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ nderretning til klager - Forholdet er henlagt - Benyttelse av falsk dokument - Anmeldelse dokumentforfalskning og falsk forklaring Hedmark politidistrikt Opptakskontoret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Oversendelse av kontrakt nr for undertegning - Hekking og bestandsdynamikk hos hubro uten mink - Prosjektnr Hekking og bestandsdynamikk hos hubro uten mink - Prosjektnr Miljødirektoratet Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale i 60% stilling for perioden Personalmappe - Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Ardian Sinani Oppholdstillatelser - studenter og faglige tlendingsdirektoratet Stab, campus Elverum /Trygve Hermansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

9 I,, N, X, S I, 15/ Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Regan Karki Oppholdstillatelser - studenter og faglige tlendingsdirektoratet Stab, campus Elverum /Trygve Hermansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Gjensidig undertegnet avtale - Skoleutvikling og pedagogisk praksis. Prosjektnr Aalborg universitet - skoleutvikling og pedagogisk praksis - Prosjektnr Aalborg niversity Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 669 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Personalmappe - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Premiesats for yrkesskadeforsikringen i 2016 Premiesatser - Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse Lønnskontoret /Lars Maagaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 235 I, 15/ Premiesatsen for gruppelivsordningen i 2016 Premiesatser - Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse Lønnskontoret /Lars Maagaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 235 Mottaker:, 15/ Korrespondanse - Bekreftelse på tiltredelsesdato - Personalmappe - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal

10 I,, N, X, S I, 15/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Lene Bovim Øyvind Kalnes Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ REV300 - Klage over eksamensresultat i Revisjon - Lillian Brurok Klage over eksamensresultat - Lillian Brurok Lillian Brurok Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MS140 - Klage over eksamensresultat i Musikk og markedet - Stine Dahl Klage over eksamensresultat - Stine Dahl Stine Dahl Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode, metode 1 - Marita Dalsbø Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Marita Dalsbø Marita Dalsbø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode, metode 1 - Kristian Løkken Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Kristian Løkken Kristian Løkken Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode 1 - Lasse Brurok - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Lasse Brurok Lasse Brurok Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S I, 15/ JS200 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Rettslære - Andreas Hagene Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Andreas Hagene Andreas Hagene Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode, metode 1 - Linda Nilsen Tronstad Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Linda Nilsen Tronstad Linda Nilsen Tronstad Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Gjensidig undertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester i tilknytning til studier ved Institutt for tannpleie og folkehelse - 1KREA01 Kreaktiviteter Samarbeidsavtaler med Elverum Trim og Squash (Family Sports Club) Elverum Trim og Squash Institutt for tannpleie og folkehelse /Eivind Åsrum Skille Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Digitalt pensumsystem - fellesløsning for universiteter og høyskoler Digitalt pensumsystem - fellesløsning for universiteter og høyskoler BIBSYS Høgskolebiblioteket /Anna Kaisa Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode - Linn Rud Johansen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Linn Rud Johansen Linn Rud Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SREV320 - Klage over eksamensresultat i Årsregnskap Klage over eksamensresultat - Natividad Gregoria Mendoza Knutsen Natividad Gregoria Mendoza Knutsen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

12 I,, N, X, S I, 15/ EFT11/1FHT11 - Klage over eksamensresultat i Ernæring, fysiologi og treningslære - Henrik Amir Zaza Klage over eksamensresultat - Henrik Amir Zaza Henrik Amir Zaza Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SF171-1 Klage over eksamensresultat i Samfunnsfag 1, emne 1 : Innføring i samfunnsfag- Ny vurdering - Linn- Cicilie Haugen Johansen Klage på karakterfastsettelse - Linn-Cicilie Haugen Johansen Linn-Cicilie Haugen Johansen Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bruk av samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole/ia og helseforetak/sykehus i årlig rapportering Helse Sør-Øst RHF - Samarbeidsorganet for høgskolene og helseforetakene i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016 I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet avtale om arbeidspraksis for perioden Arbeidspraksis - Eiendom- og innkjøpsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ tbetaling av tilskudd - Prosjekt slagugle - Avtalenummer Prosjekt slagugle Miljødirektoratet Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

13 I,, N, X, S I, 15/ NØJ - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i rettslære til revisoreksamen - Steffen Tronrud Gjevre Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Steffen Tronrud Gjevre Steffen Tronrud Gjevre Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Metode 1 - Amund Botillen, Thomas Engum Hansen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Amund Botillen, Thomas Engum Hansen Amund Botillen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ LED120 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Personalledelse - Cassandra Isabell Jensen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Cassandra Isabell Jensen Cassandra Isabell Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ LED120 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Personalledelse - Anja Molander Rensmoen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Anja Molander Rensmoen Anja Molander Rensmoen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SAM200 - Klage over eksamensresultat i Mikroøkonomi - Morten Gammelmo Øvergård Klage over eksamensresultat - Morten Gammelmo Øvergård, Astri Width Ellevold Morten Gammelmo Øvergård Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SAM200 - Klage over eksamensresultat i Mikroøkonomi 2 - Astri Width Ellevold Klage over eksamensresultat - Morten Gammelmo Øvergård, Astri Width Ellevold Astri Width Ellevold Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I,, N, X, S I, 15/ REV330 - Klage over eksamensresultat i Etikk og kommunikasjon - Iaroslava Tsymbaliuk Klage over eksamensresultat - Iaroslava Tsymbaliuk Iaroslava Tsymbaliuk Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ AEFIPT1- Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Fitness instruksjon og personlig trening - Ingrid Tveisme Bårtvedt Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Ingrid Tveisme Bårtvedt Ingrid Tveisme Bårtvedt Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ AFB101 - Klage over eksamensresultat i Folkehelse - Mari Eikebråten Løvseth - Klage over eksamensresultat - Mari Eikebråten Løvseth Mari Eikebråten Løvseth Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MET100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Informasjonskompetanse og metode, metode 1 - Amalie Eskevik Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Amalie Eskevik Amalie Eskevik Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ JS130 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i JS1 - Amalie Eskevik Klage over eksamensresultat - Amalie Eskevik Amalie Eskevik Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ JS130 - Klage over eksamensresultat i JS1 - Amalie Eskevik Klage over eksamensresultat - Amalie Eskevik Amalie Eskevik Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S I, 15/ PEL171N-4 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Pedagogikk og elevkunnskap 4 - Margun Karin Hjelmeland Gjellestad Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Margun Karin Hjelmeland Gjellestad Margun Karin Hjelmeland Gjellestad Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ JS130 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i JS1 - Silje Helen Johansen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Silje Helen Johansen Silje Helen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ PEL Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Pedagogikk og elevkunnskap - Aina Rikke Veen Klette Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Aina Rikke Veen Klette Aina Rikke Veen Klette Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ØR485 - Klage over eksamensresultat i Årsoppgjør/god regnskapsskikk - Magnus Kongsrud Eriksen Klage over eksamensresultat - Magnus Kongsrud Eriksen Magnus Kongsrud Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ LED200 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Ledelse av servicevirksomheter - Silje Therese Nordheim Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Silje Therese Nordheim Silje Therese Nordheim Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Nyankomne minoritetsspråklige elevers norsk ferdigheter - Anne Gaarder Hubred Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Anne Gaarder Hubred Anne Gaarder Hubred Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S I, 15/ MA171N-2 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Matematikk, Emne 2 - Nina Svellet Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Nina Svellet Nina Svellet Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ LED200 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Ledelse av servicevirksomheter - Silje Østlund Nyland Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Silje Østlund Nyland Silje Østlund Nyland Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ TLE19 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Teaching and Learning English - Mona Fossum Dolva Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Mona Fossum Dolva Mona Fossum Dolva Stab, campus Hamar /nni Simensen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ AMV - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Fordypningsoppgave - Anita Lorentzen Skjølberg Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Anita Lorentzen Skjølberg Anita Lorentzen Skjølberg Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fri bachelorgrad Fri bachelor Øyvind Anders Toftegaard Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 15/ Søknad om sjette forsøk på medikamentregning Sjette forsøk på medikamentregning Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Student 447

17 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om Privatisteksamen LNA - Privatister - studieåret 2014/2015 Athina Skarnes Offl ledd Stab, campus Hamar /Kari Finsås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 446 I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning - NMET120 Innpassing av tidligere fullført utdanning Per Erik Muland Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 513 I, 15/ Høring Kryssløp fra Vg2 design og tekstil til Vg3 industrisømfaget Høring - Kryssløp fra Vg2 design og tekstil til Vg3 industrisømfaget tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Permisjon fra studier - Elisabeth Hellem Permisjon fra studier - Elisabeth Hellem Elisabeth Hellem Stab, campus Elverum /Line Hov Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ BNHBS-1 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Natur, helse og bevegelse - Silje Holmen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Silje Holmen Silje Holmen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ PEL171N-1 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Pedagogikk og elevkunnskap - Stine Seim Wegger Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Stine Seim Wegger Stine Seim Wegger Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, X, S I, 15/ MFHV - Klage over eksamensresultat - Masteroppgave, skriftlig (+ muntlig) - Marte Kristiansen Klage over eksamensresultat - Marte Kristiansen Marte Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ MIT - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Mater i tilpasset opplæring - masteroppgaven - Eva Amble Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Eva Amble Eva Amble Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale i 50% stilling for perioden Personalmappe - Stab, campus Rena Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Stab, campus Rena Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X, S I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ MA Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Matematikk, Emne 2 - Helene Jetne Valle Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Helene Valle Jetne Helene Valle Jetne Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01090-6 Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen 30.08.2015 Student I, 14/01160-3 Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer