Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle fagbøker innen sykepleie"

Transkript

1 Katalog Sykepleie

2 Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser innen sykepleie. Bøkene i katalogen er gruppert ut fra rammeplanens hovedtemaer. Bøkene presenteres alfabetisk etter forfatter under hver hovedgruppe. Se også våre nettsider: Hilsen sykepleieredaksjonen Innhold 1. Sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Medisinske og naturvitenskapelige emner Samfunnsvitenskapelige emner... 23

3 Bok + nett = effektiv læring! Variasjon i undervisning og innlæring er viktig.derfor har Gyldendal Akademisk utviklet egne nettsteder til flere av våre bøker. Flere av disse nettstedene fungerer som digitale arbeidsbøker og inneholder: For undervisere: Lærebibliotek med nedlastbare illustrasjoner For studenter og undervisere: Skrive- og flervalgsoppgaver: De interaktive oppgavene gir studentene umiddelbart tilbakemelding på oppgavesvar og utfordrer til refleksjon gjennom skriveoppgaver, eksempler og illustrasjoner. Lenker til relevant litteratur. Videoklipp og lydfiler: Noen av nettstedene tilbyr oppsummeringer til kapitlene som lydfiler, og videoklipp fra praksis og behandling. Følg med på Nettressurser i helse- og sosialfag Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 3

4 Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 4 En fleksibel kunnskapspakke i naturvitenskapelige fag Nettstedet 37 o skal være et nyttig hjelpemiddel for deg som underviser, og gir deg ressurser som kan lette forberedelsene og variere undervisningen. Som underviser får du tilgang til lærerbiblioteket, hvor alle illustrasjoner fra boken og nettstedet ligger fritt tilgjengelig. I tillegg får du alt innholdet studentene får, slik som interaktive oppgaver, hyperlenkede referanser, og oppsummeringer til kapitlene både som tekst og lydfiler. Bøkene gir grunnleggende innsikt i fagområdene og kravet til pensum i naturvitenskaplige fag. Pakken består av følgende fem bøker: Legemidler og bruken av dem (2008) Mikrober, helse og sykdom (2009) Sykdom og behandling (2010) Kroppens oppbygging og funksjon (2010) Undersøkelser ved sykdom (2010) WWW

5 Hedvig Nordeng, Olav Spigset (red.) Legemidler og bruken av dem WWW Legemidler og bruken av dem gir en grunnleggende innføring i klinisk farmakologi og dekker kravet til kunnskap for bachelorstudiet i sykepleie. Boken er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også naturmedisin. Kliniske eksempler bidrar til å binde teori og praksis sammen. Det er lagt vekt på å forklare fagstoffet med utgangspunkt i sykepleierens hverdag. Boken er rikt illustrert. Nettsted: ISBN utg s. Kr 598, Sykepleie Thomas Bielecki, Bente Børdahl Legemiddelhåndtering Lærebok for sykepleiere og vernepleiere WWW Legemiddelhåndtering er en godt innarbeidet lærebok som gir en solid innføring i korrekt legemiddelhåndtering. Den er tilpasset bachelorstudiet i sykepleie, vernepleie og andre helsefaglige utdanninger. Boken belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, som trådte i kraft 1. mai Kapittel 3 gir en detaljert gjennomgang av forskriften, og det er vist til forskriften i andre kapitler der den er viktig for legemiddelhåndteringen. Boken gir dessuten en god innføring i mål og vekt knyttet til legemiddelregning. Kapitlet om kvalitetssikring av legemiddelhåndtering presenterer kvalitetssikringsarbeid på en praktisk måte. Nettsted: ISBN utg s. Kr 350, Merete Steen, Miklos Degre (red.) Mikrober, helse og sykdom WWW NY! Boken gir en grunnleggende innføring i klinisk mikrobiologi og dekker kravet til pensum i mikrobiologi for bachelorstudiet i sykepleie. Del 1 presenterer grunnleggende kunnskap om hovedgruppene av mikrober og mikrobenes sykdomsskapende egenskaper. Del 2 fokuserer på samspillet mellom mennesker og mikrober. Del 3 presenterer de sykdomsskapende mikrobene ut fra hvilke organsystemer de lager infeksjoner i. Del 4 gir en innføring i hovedprinsipper for smittevern i samfunnet generelt og i helsetjenesten. Nettsted: ISBN utg s. 5 Gyldendal Akademisk 09

6 Sykepleie Gyldendal Akademisk Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Arild Bjørndal, Signe Flottorp, Atle Klovning Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag For å være en god fagutøver i helsetjenesten må du bruke både hjernen og hjertet. Du må treffe beslutninger som er fundert på relevant og pålitelig kunnskap, og som er preget av pasientenes syn på saken. Det er kunnskapsbasert praksis (evidence based health care). For selv å praktisere på basis av god kunnskap, og bidra til bedre kunnskapshåndtering i din organisasjon, må du bygge kompetanse i kunnskapshåndtering. Du må kunne fornye dine kunnskaper. Denne boken trener deg i å stille relevante og presise faglige spørsmål, effektivt søke etter forskningsbasert informasjon, vurdere det du finner og bruke det, sammen med annen informasjon, til å treffe beslutninger om helsespørsmål. ISBN utg s. Kr 325, Berit Støre Brinchmann (red.) Etikk i sykepleien Etikk i sykepleien gir deg grunnleggende kunnskaper om ulike etiske teorier basert på plikter, dyder, konsekvenser, og nærhet til andre mennesker. Dette er en forutsetning for å bli en god sykepleier. Nytt i 2. utgaven er et kapittel om kliniske etikk-komiteer. Boken er ajourført og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer og nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007). Boken inneholder kapitler om menneskesyn, etiske retningslinjer, forskningsetikk og juss. Dette er temaer som gjenspeiler noen av rammene for moralske handlinger. Kapitlet om bioetikk trekker opp en rekke problemstillinger som vi må forholde oss til i dag, men som også kan få moralske konsekvenser i fremtiden. «Det er en inspirerende lærebog for både nye og garvede i sygeplejen.» (Hanne F. Mortensen, Sygeplejersken nr.1, 2006) ISBN utg s. Kr 328, Olav Dalland Metode og oppgaveskriving for studenter NY UTGAVE! Boken tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving. Den gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder, som ulike måter å samle inn data på og gjennomføring av undersøkelser. Hovedvekten ligger på kvalitativt intervju og observasjon. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen, og det er lagt vekt på gode råd når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygging, form og presentasjonsteknikk. ISBN utg s. Kr 380,

7 António Barbosa da Silva (red.) Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid Her presenteres en spennende moralfilosofisk analyse av forholdet mellom livssyn, menneskesyn, etikk og yrkesetikk i et systematisk perspektiv. Den teoretiske delen fokuserer på menneskesyn, virkelighetsoppfatning, livssyn, livets verdi og mening, samt forholdet mellom dem. Praksisdelen inneholder et kapittel om pleiepersonellets verdiskapende egenskaper, det vil si moralske dyder som er nødvendige betingelser for god omsorg. Deretter følger et kapittel om pleiekulturens betydning for god profesjonell omsorg i et etisk perspektiv. Boken avsluttes med etiske perspektiver på møtet med lidelsen i omsorgen. ISBN utg s. Kr 349, Solveig Botnen Eide, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen, Hans Inge Sævareid, Dag Gjerløw Aasland Til den andres beste En bok om veiledningens etikk Veiledning er et samspill mellom to personer, der den som veiledes skal bevege seg inn i et landskap der veilederen allerede er kjent. I dette samspillet ligger det en grunnleggende etisk utfordring. Til den andres beste tar utgangspunkt i at veiledning i seg selv er et etisk prosjekt der veilederens oppgave er å gjøre det gode og det rette for den andres skyld. Med utgangspunkt i etikkfilosofen Emmanuel Levinas beskrivelse av Den andres ansikt som etikkens begynnelse, drøftes temaer som den gode veiledning, veiledningssamtalens særpreg, menneskearbeid og ekspertarbeid, lytting, identitet og følelser, identitet og frihet. ISBN utg s. Kr 225, Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen Nærhet og distanse Boken gir en innføring i etikk og etisk tenkning knyttet til arbeid med mennesker. I del I diskuterer forfatterne yrkesetikkens rammebetingelser. Velferdsstaten er i endring, og en god profesjonsetikk er viktigere enn noensinne. Sentrale temaer i del II er grunnvilkårene for det å være menneske; sårbarhet, avhengighet, skjørhet og dødelighet. Ulike etiske retninger som bl.a. pliktetikk, diskursetikk, nytteetikk, dydsetikk og nærhetsetikk gjennomgås grundig i den tredje delen. Til slutt presenteres KLOK-modellen som kan være til hjelp når man står i etiske dilemmaer og skal vurdere hva som er god og riktig handling. Nærhet og distanse dekker etikkpensum ved helse- og sosialfagutdanningene og er også skrevet for lærer- og førskolelærerutdanningen. ISBN utg s. Kr 375, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 7

8 Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 8 Jorunn Mathisen Sykepleiehistorie ideer mennesker muligheter I Sykepleiehistorie tar forfatteren for seg sykepleiefagets tradisjon og utvikling fra antikken og frem til vår tid. Mange historiske tegninger og bilder bidrar til å belyse innholdet. ISBN utg s. Kr 398, Åshild Slettebø Sykepleie og etikk «Denne boken er annerledes. Den går rett på sak og fører oss direkte inn i en realistisk sykepleiehverdag ved hjelp av gode eksempler.» (Inger Beate Larsen, Tidsskriftet Sykepleien) Bokens hensikt er å fremme kunnskap og en reflektert holdning til ulike etiske problemstillinger. Boken er skrevet spesielt for sykepleierutdanningen. Forfatteren tar utgangspunkt i sykepleiefaglige dilemmaer og belyser aspekter som ansvar, respekt, taushetsplikt, autonomi, makt, velgjørenhet og ikke-skadeprinsippet. Samfunnsetiske temaer som drøftes er blant annet forebygging og prioriteringer. Mange eksempler og aktuelle problemstillinger gir denne boken en praktisk tilnærming til hvordan sykepleiere kan benytte prinsipper og retningslinjer for å håndtere etiske dilemmaer i sitt yrkesliv. Arbeidsoppgaver gir gode muligheter for samtale og drøfting. I denne 5. utgaven er lovverk oppdatert og de yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007) er integrert i boken. ISBN utg s. Kr 229, Åshild Slettebø (red.), Per Nortvedt (red.) Etikk for helsefagene Boken belyser ulike etiske utfordringer som helsefagene står overfor i forskjellige praksis- og forskningssituasjoner. Den er et innspill til etiske drøftinger i mastergradsutdanning ved de ulike helsefagene. Hvilke utfordringer møter vi som helsepersonell i vårt daglige virke enten vi er ergoterapeut, bioingeniør, fysioterapeut, radiograf, vernepleier eller sykepleier? Hva står på spill i pasientnære situasjoner? Etikken hjelper oss ikke alltid til å ta valgene, men den kan hjelpe oss til å klargjøre hvilke valgmuligheter vi har, og den kan bidra til å øke, eller utvide refleksjonen når verdier står på spill. Som helsepersonell møter vi etiske problemstillinger knyttet til det kliniske skjønn, ved bruk av teknologi, i møter mellom kulturer samt ved paternalisme, maktanvendelse og ved avmakt. Dette er noen av de problemstillingene som blir belyst og drøftet i denne boken. ISBN utg s. Kr 315,

9 Magdalene Thomassen Vitenskap, kunnskap og praksis Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag Boken presenterer vitenskapsfilosofien som fagfelt, samtidig som perspektiver på vitenskap og kunnskap problematiseres i lys av egenarten ved en praksisutøvelse. Del I tar utgangspunkt i praksis, og ser på forskjellige sider ved det mangfoldige kunnskapstilfanget som spiller sammen i kyndig praktisk yrkesutøvelse. I del II gjennomgås noen kjennetegn ved vitenskapelig kunnskap og kunnskapsdannelse, ulike synspunkter på hva disse kjennetegnene betyr og hvilke kunnskapsteoretiske ståsteder synspunktene representerer. I del III går veien fra vitenskapsfilosofi og kunnskapsteori tilbake til praksis: Teorier som allerede er berørt i del II, settes inn i rammen av historiske utviklingslinjer og tradisjoner i vitenskapsfilosofien. Fremstillingen av de vitenskapsfilosofiske retningene føres videre i en systematisk eksemplifisering av hvordan angjeldende retning har nedfelt seg i utviklingen av helse- og sosialfaglig teori og praksis. ISBN utg s. Kr 285, Flere aktuelle titler: Ebba Langum Bredland m.fl. Det handler om verdighet Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid ISBN utg s. Kr 360, Ken Heap Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere ISBN utg s. Kr 465, Jan-Olav Henriksen Menneskesyn Historisk arv og varig aktualitet ISBN utg s. Kr 265, Torborg Aalen Leenderts Person og profesjon Om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg ISBN utg s. Kr 365, Lars Gunnar Lingås Etikk og verdivalg i helseog sosialfag ISBN utg s. Kr 398, Per Nortvedt, Harald Grimen Sensibilitet og refleksjon Filosofi og vitenskaps-teori for helsefag ISBN utg s. Kr 345, Per Nortvedt, Arne Johan Vetlesen Følelser og moral ISBN utg s. Kr 355, Henny Olsson, Stefan Sörensen Forskningsprosessen Kvalitative og kvantitative perspektiver ISBN utg s. Kr 325, Arne Johan Vetlesen (red.) Nærhetsetikk ISBN utg s. Kr 285, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 9

10 Sykepleie 2. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Hallbjørg Almås (red.) Klinisk sykepleie I-II Klinisk sykepleie omhandler sykepleie til pasienter med somatiske sykdommer og gir teoretiske og praktiske kunnskaper som sykepleieren behøver i sin daglige praksis. Bind 2 inneholder også et kapittel som består av oppgaver knyttet ulike pasientsituasjoner, og som er velegnet til selvstudium og gruppearbeid i studiene. Alle forfatterne har førstehånds erfaring fra sine respektive felt, og faginnholdet er dessuten vurdert av sykepleiefaglige og medisinskfaglige konsulenter. Bøkene er rikt illustrert. Klinisk sykepleie er en lærebok for sykepleierstudenter og et oppslagsverk for sykepleiere i ulike praksisfelt, både i og utenfor institusjoner. BIND I ISBN utg s. Kr 789, BIND II ISBN utg s. Kr 789, Berit Heir Bunkan Kropp, respirasjon og kroppsbilde Denne boken beskriver samspillet mellom kropp og sinn, som kommer til uttrykk i kroppsholdning, respirasjon, bevegelighet, muskulatur og kroppsbilde. Den er et viktig bidrag i den psykomotoriske tradisjonen i Norge og presenterer en omfattende kroppsundersøkelse som tar utgangspunkt i pasientens egne ressurser. Boken, som nå foreligger i 4. reviderte utgave, er i første rekke beregnet for fysioterapistudenter, men vil også være av nytte for utøvere av alternativ behandling og andre som arbeider systematisk med kroppen, menneskets plager og sykdommer. Boken er rikt illustrert med fargebilder. Berit Heir Bunkan er dr.philos. og seniorforsker ved Høgskolen i Oslo. ISBN utg s. Kr 495, 10 Gyldendal Akademisk 09 Grethe Dåvøy, Petrin Eide og Ingeborg Hansen (red.) Operasjonssykepleie Grethe Dåvøy, Petrin Eide og Ingeborg Hansen (red.) Operasjonssykepleie NY! Boka Operasjonssykepleie er en innføringsbok. Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar belyses ut fra både erfarings- og forskningskunnskap, og utgangspunktet i framstillingen er voksne pasienter. Boka består av totalt 3 hoveddeler. Del 1 omhandler operasjonspasienten, operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde og selve operasjonsavdelingen. Del 2 omhandler den direkte pasientrettede sykepleierfunksjonen beskrevet ut fra operasjonssykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon. Del 3 omhandler den indirekte pasientrettede sykepleierfunksjonen. Temaene som belyses er dokumentasjon, administrasjon, pedagogikk, fagutvikling og forskning. ISBN Kommer høsten 2009 Ca. 320 s.

11 Jan Erik Haugen, Øistein Knudsen jr. (red.) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus Hva bør sykepleiere og andre helsearbeidere vite om akuttmedisin utenfor sykehus? Dette spørsmålet belyses både teoretisk og praktisk innenfor områdene traumatologi, akuttmedisinske tilstander, hjerte- og lungeredning, frostskader, drukning og emosjonell førstehjelp. I tillegg drøftes tiltak ved storulykker, masseskader og katastrofesituasjoner. Forfatterne tar også for seg etiske og juridiske sider ved sykepleierens ansvar for å medvirke i akuttsituasjoner. Dessuten redegjøres det for den akuttmedisinske beredskapen i Norge, samt for hvordan kommunikasjon og samhandling er organisert på dette området. Boken er rikt illustrert, men med mye instruktiv kasuistikk. Den dekker pensum på fagområdet akuttmedisin i bachelorutdanning i sykepleie. Boken kan også leses med stort utbytte av annet helsepersonell som vil vite det som trengs om akuttmedisinske tiltak for å kunne handle og eventuelt ta ledelsen når ulykken er ute. Denne 2. utgaven er oppdatert på alle sentrale områder. ISBN utg s. Kr 475, Kristin Heggdal Kroppskunnskaping Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker stadig etter nye veier til mestring og bedring. Bokens to hovedfokus er hva den enkelte fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser. Pasientens kunnskap om hvordan en kan forebygge tilbakefall og oppnå bedring utvikles gjennom en prosess som forfatteren kaller «Kroppskunnskaping». Begrepet er fundert på forskning og brukermedvirkning. Boken henvender seg til alle som ønsker å styrke ressurser hos mennesker som lever med langvarige helseproblemer, til helsefagutdanninger, til pasienter og deres pårørende. Nettsted: ISBN utg s. Kr 449, Kristin Heggdal Sykepleiedokumentasjon WWW I Sykepleiedokumentasjon belyser forfatteren helsemyndighetenes nasjonale, juridiske rammer og yrkesetiske retningslinjer for dokumentasjon. Sykepleiedokumentasjon inneholder praktiske eksempler som gir en basis for utdypning av faglig innhold og utforming av sykepleiedokumentasjon. Boken belyser også faglige utfordringer knyttet til overgangen fra fritekst til standardisering av dokumentasjonsarbeidet. Forfatteren diskuterer også hvordan hensynet til det individuelle kan ivaretas i et standardisert dokumentasjonssystem. ISBN utg s. Kr 320, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 11

12 Sykepleie Gyldendal Akademisk Jan Kåre Hummelvoll Helt ikke stykkevis og delt Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse Boken har i mange år gitt en bred og grunnleggende innføring i psykiatrisk sykepleie, og har bidratt til å prege tenkning og praksis innen fagspesialiteten. Ved siden av at den teoretiske og forskningsbaserte kunnskapen om psykiatrisk sykepleie og psykisk helse løftes frem, vies både personalets og pasienters erfaringskunnskap stor plass. Boken har derfor en klar forankring i praksis. I denne sjette utgaven er de kapitlene som er ført videre revidert, og flere kapitler er nyskrevet. De nye kapitlene dreier seg om psykiatrisk sykepleie som fagområde, grunnleggende etiske begreper i psykisk helsearbeid, samarbeid med psykotiske mennesker, og psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. ISBN utg s. Kr 575, Rita Jakobsen Klar for fremtiden? om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleie I denne boken setter forfatteren søkelyset på sykepleierens lederansvar. Klar for fremtiden? er i tråd med ny kunnskap og samfunnspolitiske endringer innenfor helsevesenet og utdanningen. Temaet konflikt og konflikthåndtering er ytterligere utdypet. Fordi kulturforståelse er avgjørende for å kunne lykkes med lederoppgavene, er dette et tema som har fått stor plass. Boken inneholder spennende eksempler som belyser sykepleierens lederfunksjon og utfordringer i denne forbindelse. Målgruppen for boken er sykepleiestudenter, sykepleiere og mellomledere i sykepleietjenesten. ISBN utg s. Kr 299, Berit Johannessen (red.) Komplementær og alternativ behandling En grunnbok for sykepleiere Det har vært stor økning i alternative behandlingstilbud de senere årene. For sykepleiere er det derfor viktig å ha kunnskaper om hva alternativ behandling er, hva som regulerer disse tilbudene og hvor sykepleieren kan finne god informasjon. Det er mange likhetspunkter mellom sykepleie og alternative behandlingsformer, blant annet fokus på det å støtte pasientenes egne selvhelbredende krefter. Ulike former for berøring, musikk og ernæring ligger i skjæringspunktet mellom sykepleie og alternativ behandling. Disse områdene behandles derfor eksplisitt. Boken vil dekke pensum for bachelorutdanningen i sykepleie. Den vil også gi god innsikt i og oversikt over dette temaet for andre helsearbeidere. ISBN utg s. Kr 295,

13 Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.) Geriatrisk sykepleie God omsorg til den gamle pasienten WWW Boken tar utgangspunkt i den gamle pasienten, og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har den egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del av boken konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos gamle. Siste del av boken omhandler livets slutt. Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles mestring. Nettsted: ISBN utg s. Kr 725, Per Halvor Lunde Forflytningskunnskap NY UTGAVE! Boken gir kunnskap om hvordan man kan hjelpe en person med forflytning uten å løfte eller bære ham. Ved å bruke forflytningsteknikk reduseres risikoen for belastningslidelser i arbeidet, og pasienten aktiviseres gjennom å bruke sitt naturlige, friske bevegelsesmønster. Boken er bygd opp med en teoridel og en bildebasert oppslagsdel, som idégrunnlag for egen praksis med pasientene. Per Halvor Lunde er cand.mag. og fysioterapeut med videreutdanning i forebyggende fysioterapi og ergonomi. Ny utgave kommer høsten Nettsted: ISBN utg s. Kr 355, Turid Martinsen, Kari Arntzen Prosedyrekunnskap i sykepleien Boken tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap og nasjonale retningslinjer som ligger til grunn for utføring av prosedyrer. Boken er rikt illustrert og det er god plass til egne notater. I tekst og illustrasjoner beskrives de vanligste prosedyrer en sykepleier må kunne utføre. Bokens form gjør at den er praktisk å bruke i klinisk sykepleiepraksis. ISBN utg s. Kr 548, 13 Gyldendal Akademisk 09

14 Sykepleie Gyldendal Akademisk Grunnleggende sykepleie Grunnleggende sykepleie inneholder teoretisk kunnskap, ferdigheter og verdier som utgjør fundamentet i sykepleien. God og forsvarlig sykepleie bygger på kunnskaper, men også på respekt for det enkelte menneskets liv og verdighet. Samspillet mellom pasient og sykepleier er viktig, derfor er pasientens opplevelser og reaksjoner vektlagt i presentasjonen av hvordan sykepleieren kan hjelpe pasienten med å ivareta sine grunnleggende behov. De enkelte kapitlene inneholder kliniske sykepleiefortellinger og oppgaver som skal stimulere studenten til egen tenkning og kritisk refleksjon. Sykepleieoppgaver og prosedyrer er utførlig beskrevet der det er aktuelt. Læreverket bygger på forskningsbasert sykepleiekunnskap, erfaringsbasert sykepleiekunnskap og pasienterfaringer. Bøkene er tilrettelagt for sykepleiestudenter. Grunnleggende sykepleie består av fire bind. De fire bøkene danner en helhet, men kan også brukes enkeltvis. I bind 1 er det fokus på sykepleierens møte med pasienten, der den individuelle samhandlingen skjer. Bind 2 og 3 presenterer kunnskaper som er nødvendig for å hjelpe pasienten til å få dekket sine grunnleggende behov, samt emner som er sentrale i sykepleie, som trygghet, håp, lindring av lidelse og mestring. Bind 4 belyser ulike sykepleieteoretiske perspektiver og setter sykepleie inn i en samfunnskontekst. Redaktører for de fire bindene er Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug. Forfatterne er hovedsakelig sykepleiere som har bidratt med sin teoretiske og kliniske kompetanse og undervisningserfaring fra høyskole og universitet. Pakkepris bind 1 4: ISBN Kr 1499, Til læreverket er det utviklet nettressurser som er tilgjengelig på WWW Grunnleggende sykepleie Bind 1 Læreverkets bind 1 omhandler forholdet mellom sykepleier og pasient. De tre første kapitlene beskriver bl.a. sykepleierens tilnærming til pasienten, ulike syn på helse, objektiv og subjektiv forståelse av sykdom, kultur og dens innvirkning på sykdom og helse. I kapittel fire settes fokus på pasientens egen kropp og selvbilde, og kapittel fem viser sykepleier og pasient i samhandling, bygget på humanistisk verdigrunnlag og menneskesyn. De to siste kapitlene tar for seg beslutningsprosesser i sykepleie, samt begrepene kunnskap og kompetanse. Disse er med på å synliggjøre de tankeprosesser, analyser, vurderinger og beslutninger som ligger til grunn for sykepleierens valg. Det siste kapitlet setter fokus på teoretisk og klinisk kompetanse, og bruk av intuisjon og faglig skjønn. Disse forholdene er spesielt viktige for at den nyutdannede sykepleieren skal fortsette sin utvikling etter endt utdanning. ISBN utg s. Kr 388,

15 Grunnleggende sykepleie Bind 2 Bind 2 utdyper sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov. Alle kapitlene har en felles oppbygging som omhandler de grunnleggende behov sin betydning for helse og velvære, identifisering av behov for sykepleie, pasientsituasjoner og sykepleiehandlinger. Bind 2 inneholder 8 kapitler og beskriver følgende fagområder: Sirkulasjon Respirasjon Temperatur Ernæring Eliminasjon Hygiene Aktivitet Søvn og hvile. I alle kapitlene er opplevelsesdimensjonen vektlagt. I tillegg er basiskunnskap fra sykdomslære/patologi integrert. De enkelte kapitlene inkluderer også relevante sykepleieprosedyrer og observasjoner. Bind 2 egner seg godt som oppslagsverk i praksisstudiene. ISBN utg s. Kr 528, Grunnleggende sykepleie 3 Menneskets grunnleggende behov, og sykepleierens møte med menneskets erfaringer og opplevelser som pasient, blir drøftet i dette bindet. De første kapitlene tar for seg ulike temaer som trygghet, kjærlighet, nærhet og seksualitet. Videre beskrives forutsetninger for kontakt hos personen selv og i sosiale nettverk. I tillegg vises sykepleierens rolle i forhold til isolasjon, ensomhet og sosial overbelastning. Et eget kapittel handler om hvordan identitet og egenverd kommer til uttrykk i ulike situasjoner, og hvordan vi støtter og bevarer dette i truende livssituasjoner. Lidelse, livsmot og håp beskrives i neste kapittel, og illustreres gjennom pasienthistorier hvor pasienten opplever og uttrykker lidelse. Et eget kapittel er viet stress, mestring og endring av livsstil. Det settes også fokus på sykepleierens pedagogiske funksjon og mulighet for å fremme pasientens og pårørendes læring og mestring. Bindets siste kapittel omhandler livets avslutning. Reaksjoner hos sykepleier, pasient og pårørende beskrives, samt de følelsesmessige og kroppslige plager hos den syke samt betydningen av skikker og ritualer. ISBN utg s. Kr 482, Grunnleggende sykepleie Bind 4 Dette siste bindet handler om samfunnets krav til sykepleieren og sykepleieutøvelsen. Bindet starter med en grundig gjennomgang av flere teoretiske perspektiver på sykepleie; interaksjon mellom pasient og sykepleier, ivaretakelse av grunnleggende behov og omsorg for det lidende mennesket. Et samfunn i stadig endring stiller sykepleieren overfor nye krav til utøvelsen av yrket. Nyere lovgivning, samt stadige omorganiseringer byr på utfordringer i sykepleiehverdagen. Krav til dokumentasjon, klassifisering av sykepleie, kvalitet og kvalitetsutvikling er noen av områdene som drøftes. Sykepleieren har mange arbeidsområder, og dette stiller krav til tverrfaglig og tverretatelig samarbeid i og utenfor helsetjenesten. Ledelse og administrasjon står også sentralt. Siste kapittel ser på utfordringer og fremtidsperspektiver for sykepleiere. Samsvarer helsetjenestens organisering med sykepleierens verdier og mål? Hvilke samfunns- og organisasjonsendringer kan vi vente oss, og hvordan påvirker dette sykepleierollen inn i fremtiden? ISBN utg s. Kr 387, 15 Gyldendal Akademisk 09

16 Sykepleie Gyldendal Akademisk Anna Marie Moesmand, Astrid Kjøllesdal Å være akutt kritisk syk Om pasientens og de pårørendes psykososiale reaksjoner og behov Boken er skrevet for sykepleiere i videreutdanning i operasjons-, anestesiog intensivsykepleie, og for dem som arbeider innenfor et av disse feltene. Akutt kritisk sykdom medfører en endret livssituasjon både for pasient og pårørende. Hovedsiktemålet med sykepleien til disse pasientene er å stabilisere pasientens tilstand, forhindre komplikasjoner og bidra til at helse-tilstanden kan gjenopprettes eller forbedres. Men overvåkningen og behandlingen fører i seg selv til belastninger for pasienten og hans pårørende, og det er av stor betydning at sykepleieren er i stand til å møte deres psykososiale behov. ISBN utg s. Kr 419, Randi Nord, Grethe Eilertsen, Torhild Bjerkreim (red.) Eldre i en brytningstid «Fordelen med å bli eldre avtar med årene», sies det! Dette er en bok om eldres hverdag. Hvordan de bor og lever og de eldres ressurser. Boken tar opp hvordan våre holdninger og politisk vilje kan tilrettelegge for at de eldre skal bevare sin verdighet og ikke føle seg funksjonshemmet fordi de har nedsatt bevegelighet og et svekket sanseapparat. 23 profilerte artikkelforfattere representerer et mangfold av erfart visdom og spesialisert kunnskap. Boken henvender seg til alle som er opptatt av eldreomsorg. Studenter, helse- og sosialarbeidere som arbeider med eldre mennesker og ikke minst alle som kjenner eldre mennesker. ISBN utg s. Kr 328, Tone Rustøen, Astrid Klopstad Wahl (red.) Ulike tekster om smerte Fra nocisepsjon til livskvalitet I denne artikkelsamlingen presenteres ny kunnskap og forskning innenfor deler av fagfeltet smerte. Bokens hensikt er ikke å gi et fullstendig bilde av smerte og smertebehandling, men heller å kaste lys over områder som kanskje ikke har vært så mye fokusert på i tidligere lærebøker om smerte. Bokens bidrag spenner fra smerte i et fysiologisk perspektiv til håp og smerte. Det presenteres tekster om smerte i ulike kliniske kontekster slik som smerte ved hudsykdommer og sår, ryggsmerter, øyesmerter, fantomsmerter, kreftsmerter, samt smerter og kognitiv svikt. Boken tar også for seg kroniske smerter generelt, samt smerte hos intensiv- og postoperative pasienter. Videre ses smerte i et livsløpsperspektiv og i et kjønnsperspektiv. Leseren får kunnskap om områder som mestring av smerte, hvordan smerte kan påvirke livskvalitet og hvordan smerte kan kartlegges og kommuniseres. Selv om boken tar opp tema som utvilsomt er av tverrfaglig interesse, er boken spesielt rettet mot fagfeltet sykepleie. Kunnskapen som formidles relateres derfor ofte til implikasjoner for sykepleie i praksis. ISBN utg s. Kr 445,

17 Rolf Jarl Sjøen, Lene Thoresen Sykepleierens ernæringsbok Sykepleierens ernæringsbok tilbyr den basiskunnskap sykepleieren trenger for å ivareta ernæringsbehovet hos gamle og unge, syke og friske mennesker. En praktisk rettet bruksbok som er aktuell både for sykepleierstudenter og sykepleiere i alle deler av helsetjenesten. Boken har tre hoveddeler: Generell ernæring Forebyggende ernæring Klinisk ernæring. Boken er gjennomgående oppdatert og revidert både når det gjelder nye forskningsresultater og emner i norsk ernæringspolitisk debatt. Boken henviser til en del internettadresser i teksten, og gir en fyldig oversikt over aktuelle internettadresser inndelt i emner. ISBN utg s. Kr 429, Sykepleie Asbjørn Ulvestad, Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth, Tor Fjeldstad Klienten den glemte terapeut Brukerstyring i psykisk helsearbeid I psykisk helsevern, men også helse- og sosialvesenet generelt, ligger det en forestilling om at hjelperne vet mer og ser mer enn brukerne. Derfor må de gode hjelperne ta styringen når klienter søker hjelp. Brukernes kunnskaper, erfaringer, ønsker og behov vektlegges i liten grad når psykisk helsevern står på dagsorden, og dette til tross for at omfattende behandlingsforskning viser at pasientmedvirkning gir de beste behandlingsresulteter! I Klienten den glemte terapeut presenteres forskning og kunnskap som legger brukerne og deres innsats for å få det bedre til grunn. Boken er et viktig bidrag i utvikling av praksisformer hvor brukermedvirkning gis et reelt innhold, og inspirerer til utviklingen av brukerstyrte praksisformer. ISBN utg s. Kr 419, Solfrid Vatne Korrigere og anerkjenne Relasjonens betydning i miljøterapi Boken handler om miljøterapi i psykiatrien, og hvordan man kan utøve grensesetting på en faglig og verdig måte både for pasienter og hjelpere i spesialist- og primærhelsetjenesten. To perspektiver er sentrale: korrigering og anerkjennelse. Forfatteren har arbeidet spesielt med det anerkjennende perspektivet og presenterer både teorier om dette perspektivet, og anerkjennende tilnærmingsformer i praktisk arbeid. Følelses- og verdikonflikter presenteres og drøftes. Boken inneholder mange eksempler som bidrar til å binde teori og praktisk tenkning sammen, og den gir bred teoretisk og praktisk kunnskap om miljøterapeutisk arbeid. Den gir sentral kunnskap til studenter i grunnutdanninger i helse- og sosialfag, studenter i tverrfaglige videreutdanninger i psykisk helsearbeid og miljøarbeidere innenfor psykisk helsearbeid. ISBN utg s. Kr 299, 17 Gyldendal Akademisk 09

18 Sykepleie Gyldendal Akademisk Tiril Willumsen, Marianne Wenaasen, Zahra Armingohar, Jenny Ferreira Sykepleie og oral helse Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt Boken formidler teoretisk og praktisk kunnskap om munnhulen og munnstell, og er rikt illustrert. Den gir en oversikt over de vanligste tannrestaureringer og protesetyper, og gir praktiske råd om prosedyrer og hjelpemidler. Det fokuseres også på praktiske tips til å lage egne hjelpemidler som individuelle munnstellkort og hvordan avdelingene kan planlegge munnstellet i en travel hverdag. En egen del av boken omhandler noen av de vanligste sykdommene vi ser hos pasienter med nedsatt funksjonsevne og hvordan disse sykdommene påvirker munnhulen og tannhelsen. Boken er spesielt beregnet på sykepleierutdanningen og helsefagarbeidere, men kan også benyttes som en oppslagsbok til bruk for alle som jobber på sykehus, sykehjemsavdelinger med langtidssyke og i hjemmesykepleien. ISBN utg s. Kr 218, Flere aktuelle titler: Ivar Lie Rehabilitering og habilitering Prinsipper og praktisk organisering ISBN utg s. Kr 225, Cornelia Ruland Helse- og sykepleieinformatikk ISBN utg s. Kr 329, Marit Solheim, Kjell Arne Aarheim Kan eg komme inn? Verdiar og val i heimesjukepleie ISBN utg s. Kr 335,

19 3. Medisinske og naturvitenskapelige emner Petter Elstrøm og Per Espen Akselsen (red.) Smittevern i helseinstitusjoner NY UTGAVE! Denne reviderte utgaven gir en grundig innføring i smittevern. Smittevern og hygiene drøftes ut fra konsekvenser for pasienter og samfunn. Boken gir studentene godt grunnlag for å innarbeide holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig i arbeid med smittevern. Kapitlene er oppdaterte, blant annet ut fra endringer i lover og forskrifter. Det er lagt vekt på den pedagogiske framstillingen av fagstoffet. I tillegg er boken tilpasset kunnskapspakken 37 o C både i design og pedagogisk oppbygning. Boken er primært skrevet for helsefagstudenter og dekker pensumkravet i hygiene for bachelorutdanningen i sykepleie. I tillegg er boken nyttig som oppslagsbok for praksis, og til fordypning i arbeidet med smitteverntiltak innenfor alle områder i helsetjenesten. ISBN utg. høsten 2009 Ca. 200 s. Sykepleie Olle Henriksson, Ingalill Lennermark Verdt å vite om væskebalansen vann-, elektrolytt- og syre/base-balansen Analyse av pasientens væskebalanse er sentralt i pleie og behandling av syke mennesker. I flere år har dette lille heftet om væskebalansen vært til god nytte i undervisning om et tema som for mange kan være vanskelig tilgjengelig. Heftet trekker opp de store linjene i dette temaet, og er en god støtte som introduksjon til faget, samt repetisjon. ISBN utg s. Kr 185, Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes, Olav Røise Medisinsk illustratør Kari C. Toverud Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi NY UTGAVE! I denne 2. utgaven er stoffet blitt grundig revidert med flere nye illustrasjoner og faglige oppdateringer. Den innledende delen omhandler historikk om indremedisin, kirurgi og anestesi, og generelt om sykdommer. Boken har tre hoveddeler: 1) Sykdomslære, 2) Skader og ulykker, 3) Anestesi, overvåking og intensivmedisin. Mange kliniske eksempler bidrar til å knytte det teoretiske stoffet til praksissituasjonen. Gode ordforklaringer gjør det lettere å forstå og å lære den medisinske terminologien. Gode kasuistikker med refleksjonsspørsmål hjelper studenten til å knytte det teoretiske fagstoffet opp mot den praktiske hverdagen. En oversiktlig innholdsfortegnelse og et fyldig stikkordregister gjør det enkelt å orientere seg i boken. ISBN utg. juni 2009 Ca. 700 s. Kr 898, Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes, Olav Røise SYKDOMS LÆRE 19 Gyldendal Akademisk 09

20 Sykepleie Gyldendal Akademisk Einar Kringlen Psykiatri Psykiatri foreligger nå i sin 9. reviderte utgave. Som i tidligere utgaver gir boken en grundig innføring i individuell psykopatologi. Den kliniske inndelingen følger den internasjonale klassifikasjonen ICD-10. Boken gir dessuten en oversikt over psykiatriens historiske utvikling, og har egne kapitler om barnepsykiatri, søvnforstyrrelser, seksuelle overgrep, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk. Forfatteren har som i tidligere utgaver lagt vekt på empirisk forskning og har forsøkt å integrere psykodynamiske, sosialpsykiatriske og biologiske synspunkter. Psykiatri er skrevet for alle med faglig tilknytning til psykiatrien leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og studenter innen helsefag, men også andre grupper, som jurister, helsebyråkrater og politikere vil finne stoff av interesse. ISBN utg s. Kr 545, Rolf Kåresen, Erik Wist (red.) Kreftsykdommer En basisbok for helsepersonell Kreftsykdommer, først utgitt i 2000, foreligger nå i 3. reviderte utgave. Boken er som før inndelt i fire tematiske hoveddeler: I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi og medikamentell behandling samt metodikk ved klinisk forskning. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis, og del fire gir en oversikt over psykososiale forhold, støtteordninger ved kreftsykdom og alternativ medisin. Boken inneholder bidrag fra ledende kreftspesialister fra hele landet, som skriver om emner de er spesielt godt oppdatert på. Dermed ligger også informasjonen tett opptil forskningsfronten. Boken er rettet mot allmennpraktikere som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter, spesialister i utdanning og annet helsepersonell, som stråleterapeuter og kreftsykepleiere, vil ha nytte av den. ISBN utg s. Kr 585, NY UTGAVE! Stein Kaasa (red.) Palliasjon Nordisk lærebok Boken omhandler temaer innen palliasjon - med spesielt fokus på pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Første del av boken tar for seg møtet med den alvorlig syke pasienten, der kommunikasjon og samhandling står i fokus. Den andre delen tar for seg smertebehandling. Tredje del omhandler symptombehandling hos alvorlig syke. Denne 2. utgaven er revidert og oppdatert på alle sentrale områder og inneholder bidrag fra ledende norske, svenske og danske fagpersoner. Boken er beregnet for medisinstudenter, sykepleiere i videreutdanning, leger og andre grupper av fagpersoner tilknyttet helse- og sosialsektoren. ISBN utg s. Kr 780,

21 Arne Langøen (red.) Huden Pleie, pleiemidler og sårbehandling Dette er en fagbok som fokuserer på hvordan normal hud fungerer og hva som skjer når det oppstår problemer. Forfatteren har lagt vekt på å trekke ut de store linjene av den rikholdige litteraturen som finnes om hudpleie og sårhandling. Boken gir grundig omtale av pleie av hud som har blitt utsatt for påkjenninger som kjemikalier, vaskemidler, forurensing og ultrafiolett stråling. To av kapitlene omhandler sårbehandling. Disse tar for seg sårfysiologi, faser i sårtilhelingen, hjelpemidler i sårbehandlingen, årsaker til og behandling av beinsår, decubitus, og diabetessår. Boken er beregnet på alle som er i befatning med hudpleie og sårbehandling: sykepleiere, studenter, hjelpepleiere, leger, hudpleiere og farmasøytisk personell. Boken er godt illustrert med fargebilder. Nettsted: ISBN utg s. Kr 399, Jorunn Lægdheim Helbostad, Randi Granbo, Håvard Østerås (red.) Aldring og bevegelse Fysioterapi for eldre Denne boken fokuserer på forebyggende arbeid, spesielt med vekt på tilpasset fysisk aktivitet for personer med ulike funksjonsnivå. Boken er tenkt som utgangspunkt for refleksjon over egen praksis, som en idébase for fagutvikling og som en «sjekkliste» over relevante aspekter ved fysioterapipraksis innen ulike virksomhetsområder hvor den eldre personen er i fokus. Aldring og bevegelse er bygd opp slik at det enkelte kapittel kan leses uavhengig av de andre. Boken har først en generell del som omhandler basiskunnskap som er nyttig for fysioterapeuter som jobber med, eller skal jobbe med eldre. Den følges så opp med enkeltkapitler om spesifikke tilstander og lidelser hos eldre, hvor fysioterapeuten har viktige bidrag å komme med. Aldring og bevegelse er først og fremst en bok for fysioterapistudenter på grunnutdannings- og videreutdanningsnivå og for fysioterapeuter som jobber eller ønsker å jobbe med eldre, men også andre interesserte kan ha glede og nytte av boken. ISBN utg s. Kr 495, Knut Laake Geriatri i praksis WWW Forfatteren har lagt stor vekt på å beskrive kliniske funn hos gamle og tydeliggjøre den diagnostiske prosessen, særlig sammenhengen mellom sykehistorie, funn, differensialdiagnoser og supplerende prøver. Dette er blant annet gjort ved hjelp av nyutviklede diagnostiske flytskjemaer. Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter, men vil også være av stor nytte for helsepersonell tilknyttet fagområdet geriatri. Knut Laake er professor i geriatri ved Ullevål universitetssykehus. ISBN utg s. Kr 485, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 21

22 Sykepleie Gyldendal Akademisk Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug, Jan G. Bjålie, Kari C. Toverud (ill.) Menneskekroppen Fysiologi og anatomi Menneskekroppen Fysiologi og anatomi er beregnet på studenter i helsefaghøgskolene. Boken er gjennomgående illustrert. Oversiktlig layout og gode illustrasjoner bidrar til at det er lettere å tilegne seg stoffet. Til hvert kapittel er det laget spørsmål som bidrar til å repetere og sikre forståelse av viktige sider ved stoffet. Boken innholder kliniske eksempler som illustrerer viktige fysiologiske og anatomiske prinsipper. Et nettsted for undervisere! Last ned illustrasjoner fra læreverket til Menneskekroppen GRATIS! Bruk illustrasjonene i din undervisning alle er tilgjengelige Nettsted: ISBN utg s. Kr 895, Øystein V. Sjaastad, Kari C. Toverud, Olav Sand, Jan G. Bjålie, Egil Haug Arbeidsbok til menneskekroppen Fysiologi og anatomi WWW Denne 2. utgave er tilpasset 2. utgave av Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi og er beregnet på studenter på høgskolenivå. Boken inneholder ulike typer oppgaver og illustrasjoner som vil lette tilegnelsen av stoffet og hjelpe studenten til å få en bedre forståelse av fysiologiske prinsipper, og hvordan kroppen er oppbygd og hvordan organene fungerer. Det er fasit til alle oppgavene. ISBN utg s. Kr 219,

23 4. Samfunnsvitenskapelig emner Harlene Anderson, Per Jensen (red.) Inspirasjon Tom Andersen og reflekterende prosesser Inspirasjon er en bok i to deler til ære for Tom Andersen ( ). I første del anskueliggjør bidragsyterne nytten av arbeidsformen Andersen introduserte, den reflekterende samtaleprosessen, og viser bruken av dens mange varianter på tvers av kulturer, sammenhenger og språk. Bokens andre del består av hilsener som både gir et bilde av Toms varme, omsorg og engasjement, og hans evne til å utfordre mange av våre kulturelle, politiske og etiske tradisjoner, samt hans mot, kreativitet og engasjerte bidrag til psykiatri og familieterapi. Inspirasjon retter seg mot terapeuter og ansatte i helse- og sosialsektoren som allerede er inspirert av eller ønsker å bli kjent med Tom Andersens arbeid med reflekterende prosesser som forståelsesrammen for arbeid med mennesker. ISBN utg s. Kr 325, Ole Petter Askheim, Bengt Starrin Empowerment i teori og praksis Empowerment i teori og praksis tar for seg begrepet fra ulike perspektiver. De første kapitlene gir en kritisk granskning av hvordan begrepet oppsto, og hvordan det blir brukt. De påfølgende kapitlene tar opp forskjellige empowermentorienterte prosjekter med ulike utsatte grupper, som for eksempel personer med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser, langtidsledige og personer med rusproblemer. Boken er beregnet for høgskole- og universitetsutdanninger innen områder som helse- og sosialfaglig arbeid, folkehelse og velferdsstudier. Den henvender seg også til praktikere som arbeider med lokale utviklingsprosjekter med utsatte grupper, og til forskere som er opptatt av temaet empowerment. ISBN utg s. Kr 285, Anne-Marie Aubert, Inger Marie Bakke Utvikling av relasjonskompetanse Nøkler til forståelse og rom for læring Relasjonskompetanse innebærer å møte den andre med respekt og anerkjennelse. Den profesjonelles evne til å la seg følelsesmessig og kroppslig berøre kan gjøre en forskjell i situasjoner der noe står på spill for den andre. Boken viser hvordan observasjon av relasjoner, veiledning og skriftlighet kan være måter å komme i kontakt med og utforske seg selv og sine egne opplevelser. På grunnlag av empirisk materiale får leseren «nøkler» til å forstå kompliserte prosesser knyttet til utvikling av relasjonskompetanse. ISBN utg s. Kr 299, Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 23

24 Sykepleie Gyldendal Akademisk Torkil Berge, Arne Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi God anvendelse av kognitiv terapi, i aktivt samspill med klienten, krever inngående kjennskap til behandlingsformen og evne til å tilpasse metoden til klientens unike verden. I denne boken, med til sammen 30 bidrag, gis et bredt bilde av hva som er godt kognitivt håndverk. Gjennom bruk av kasusistikker, som beskriver konkrete terapiforløp, flettes teori og praksis sammen og knyttes til en behandlingshverdag terapeuter kan kjenne seg igjen i. Boken inneholder både kapitler som tar opp generelle problemstillinger knyttet til for eksempel selvhjelp, bruk av tester og behandlingsformens ulike anvendelsesområder, og kapitler som behandler spesifikke problemområder som kronisk depresjon og personlighetsforstyrrelser. Alle forfatterne er de fremste på sine respektive områder i Norge. ISBN utg s. Kr 675, Elisabeth Brodtkorb, Marianne Rugkåsa (red.) Mellom mennesker og samfunn Sosiologi og sosialantropologi for helseog sosialprofesjonene Boken gir en generell innføring i enkelte temaer innenfor fagene sosiologi og sosialantropologi; som profesjon, makt og sosial kontroll, velferd, fattigdom, kultur og kulturelle fortolkningsrammer og barn og barndom. Kapitlene om fattigdom og om barn og barndom er nye. Dette er temaer som er felles på tvers av profesjonsgrensene og som på hver sin måte griper inn i situasjoner der sosial- og helsearbeidere utøver sitt fag. Temaene er presentert med praktiske eksempler. Boken kan brukes på alle helse- og sosialfaglige utdanninger, og vil kunne gi ny innsikt og faglig påfyll for yrkesutøvere innenfor disse profesjonene. ISBN utg s. Kr 419, Barry Duncan, Jaqueline Sparks I fellesskap for endring En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis NY UTGAVE! Denne boken viser deg hvordan brukermedvirkning gjennomføres i praksis. Likeverdig samarbeid med og systematiske tilbakemeldinger fra klienten er helt nødvendig for å oppnå ønskede resultater. Her gis du steg-for-steg-instruksjoner i hvordan drive klient- og resultatstyrt terapi. ISBN utg s. Kr 335,

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 1 Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 Emne: AFB101 Anatomi, fysiologi og biokjemi Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V.(2006). Menneskekroppen. Fysiologi

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Anne Margrethe

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. I hvilken grad har spesielle forhold i livet ditt hatt betydning for at du ønsket å ta en sykepleierutdanning? Bestemte personer (utenom

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Bakgrunn for studiet Studiet er utviklet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Hudpleier (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Seksuell helse ved sykdom Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Videreutdanningen er et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng. Innledning Studiet er utviklet i et

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:38 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:02 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse

Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse 27.08.09 side 1 Forslag til årsplaner basert på bøkene Helsefremmende arbeid og Samhandling og yrkesutøvelse Her presenteres 4 forslag til årsplaner. De ulike delene av bøkene kan behandles i den rekkefølgen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål Holder ikke mål: 1 3 Middels måloppnåelse: 4 8 Høy måloppnåelse: 9 10 1.Tilberede måltid

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

SD-1, fase 2 _ våren 2003

SD-1, fase 2 _ våren 2003 SD-1, fase 2 _ våren 2003 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. Hva ønsker du å bruke sykepleierutdanningen til? SETT KRYSS Bli en god sykepleier Bruke utdanningen i et annet yrke Legge grunnlag for

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------ Uke Helsefremmende arbeid 1 og 2 Håndbok og filmnettsted Yrkesutøvelse Kommunikasjon Kapittel: Kapittel: Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill 2 Helsefagarbeideren og sykepleie

Detaljer

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1

Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi. 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Empowerment tenkning i møte med pasientene. Mestringsfilosofi 08.02.2011 Høgskolen i Gjøvik, 8. februar 2011 1 Hver pasient bærer sin egen lege inni seg. De kommer til oss og kjenner ikke denne sannheten.

Detaljer

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov UNDERVISNINGSPLAN Bachelor Sykepleie EMNER: 101 (HSSPL10114) og 102 (HSSPL10214) KULL: 2014 LÆRINGSUTBYTTE EMNE 101: Sykepleie fag og funksjon Kunnskaper: Studentene skal ved avsluttet emne kunne: gjøre

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Prioriteringsstemmen som aldri blir synlig. Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk

Prioriteringsstemmen som aldri blir synlig. Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk Prioriteringsstemmen som aldri blir synlig Per Nortvedt, Senter for medisinsk etikk p.nortvedt@medisin.uio.no Disposisjon Noen sentrale verdier i kliniske prioriteringer Forskning på kliniske prioriteringer.

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Kontaktinformasjon Sykepleie

Kontaktinformasjon Sykepleie Sykepleie Katalog 2012 101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 1 10.04.12 14.04 Kontaktinformasjon Sykepleie Astrid Rangnes Bråten redaksjonssjef astrid.braathen@gyldendal.no Tlf: 22 03

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer

Hvordan arbeide kunnskapsbaserti praksis?

Hvordan arbeide kunnskapsbaserti praksis? Hvordan arbeide kunnskapsbaserti praksis? Fagkonferanse for medlemmer i NSF Oppland og Hedmark 14.05.2013 Kjersti Stokke Fagutviklingssykepleier/ MSc- Kunnskapsbasert praksis Avdeling for kreftbehandling

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Empowerment og Brukermedvirkning

Empowerment og Brukermedvirkning 1 Empowerment og Brukermedvirkning Helsepedagogikk-kurs LMS-SiV 12. oktober 2016 2 Et pasient-sukk «Det er så vanskelig å være pasient på en annens arbeidsplass!» Pasient Hva ligger det bak dette sukket,

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:01 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer