Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker kommune - de digitale muligheters kommune"

Transkript

1

2 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål : 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike kilder i én arbeidsflate som: a. understøtter god arbeidsflyt for kommunens ansatte b. tilbyr bedre beslutningsstøtte og muliggjør enklere virksomhetsstyring for de ulike ledernivåene i kommunen 2. Asker kommune dokumenterer god fagkompetanse på eksisterende IKT-verktøy i egnet system for kompetanseforvaltning og tjenesteområdene lager mål for hvordan virksomhetene utnytter eksisterende IKT-verktøy mer effektivt. 3. Brukere av kommunens digitale tjenestetilbud har tilgang uavhengig av hvor de befinner seg og på ulike tekniske plattformer Side 2 av 59

3 2 IKT MÅLBILDE 2014 DIGITALE HVERDAGSHISTORIER Strategiens målbilde beskriver digitale hverdagshistorier fra Asker kommune 3-5 år frem i tid. Historiene er ment som et supplement til strategiens langsiktig visjon og hovedmål, og skal med et folkelig språk vise hvordan de digitale endringene kan arte seg i folks hverdagsliv når dagens digitale utfordringer er løst. Onsdag 21.mai 2014 kl Vigdis Virksomhetsleder sitter på toget på vei til en konferanse. Hun rakk ikke å dra innom kontoret i dag, så hun tar fram mobilen og sender en SMS til 1868 Asker kommune, for å si til systemet for tidregistrering at hun er på tjenestereise. Dagen før hadde hun sendt en annen SMS til det samme nummeret for å si at hun var hjemme med Tommy. Han hadde vært ute og lekt i regnet hele helgen, og hadde blitt forkjølet. Hun ble sittende å tenke litt på det han hadde vært mye forkjølet i det siste. Kunne det være noe galt med ham? Hun henter opp hjemmesidene til Asker kommune på den bærbare pcen. Den nye veiviseren Hva skal det være? var et funn! Hun krysser av for Spørsmål om barn og får raskt opp en del alternativer. Det mest synlige valget er: Klikk her for å snakke anonymt med en fagperson. Hun klikker og etter litt ventetid åpner det seg et vindu. Personen i den andre enden skriver: Hei, hva kan jeg hjelpe deg med?. Elisabeth formulerer det hun har på hjertet, og får etter hvert gode svar som gjør henne beroliget. Det er et stykke igjen av togturen, så hun bestemmer seg for å logge på ansattsidene til Asker. Etter påloggingen åpner hun intranettet, INNsiden. Tre informasjonsbobler varsler om oppgaver som skal gjøres. Den første melder at hun må levere egenmelding på fraværet fra i går. Hun klikker boblen og den utvider seg slik at hun kan angi fraværsårsak og sende inn. Den neste boblen informerer om at hun hadde fakturaer som må godkjennes i løpet av dagen. Hun klikker boblen og får opp et vindu for anvisning mot Agresso. Den tredje boblen varsler at en av hennes ansatte har vært sykmeldt i tre uker. Det betydde at hun var ansvarlig for å innkalle henne og fastlegen til et møte for å lage en oppfølgingsplan. Hun klikker boblen, som åpner fraværsmodulen i personalsystemet med den aktuelle ansatte som førstevalg. Der bruker hun veiviseren til å kalle inn til et møte. Hun får oversikt over ledig tid i kalenderen, velger tid og sted, og får opp et nytt vindu med forslag til møteinnkalling. Vigdis gjør innkallingen mer personlig før hun legger den i utboksen slik at hun kan skrive den ut og sende den når hun er tilbake på jobb. Disse varslene på intranettet er nyttige. Jeg tror jeg vil abonnere på flere, tenkte hun. Det krever jo bare noen tastetrykk. Edel Etablerer står og vasker veggen i det gamle båthuset på Vollen. Den ene veggen er klargjort for montering av panoramavindu ut mot brygga og det snart ferdige trebåtbyggermuseet. Får hun bare godkjent søknaden om fasadeendring, kan hun sette snekkerne i gang med arbeidet, og hun kan åpne Edels mat- og vinhus om en måned. Hun kjenner mobilen vibrere i lommen, og når hun ser etter, har hun fått en tekstmelding fra Asker kommune. Den forteller at hun har bestått både etablererprøven og kunnskapsprøven om Side 3 av 59

4 alkoholloven. Den hadde hun tatt elektronisk hjemme dagen før. Nederst i tekstmeldingen er det en link til hennes side på Asker kommunes nettsider. Edel klikker linken og logger seg på med den nasjonale standarden for pålogging, eid. Oversiktsbildet på mobilen viser at det er forventet vedtak i byggesøknaden om fasadeendring i løpet av dagen. Søknaden om skjenkebevilling var allerede innvilget siden hun hadde bestått prøvene. Hun var imponert! Det hadde bare gått noen uker siden hun og datteren flyttet til Asker, og hun hadde bestemt seg for å realisere drømmen om å drive sitt eget spisested. Nå var hun like ved målet! Og hele prosessen hadde vært enklere enn hun hadde ventet. Veiviseren for næringsetablering på Asker kommune sin hjemmeside var enkel å bruke. Etter at hun hadde valgt hva slags type næring hun ønsket å starte, hadde veiviseren vist kart med ledige næringslokaler i Asker og tips/sjekkliste i forhold til valgt næring. I tillegg hadde hun fått opplysninger om muligheter for å søke etableringsstøtte hun visste ikke at det var mulig å søke om slikt engang! Veiviseren hadde hjulpet henne med alle skjemaer og søknader som skulle fylles ut, samt at hun også hadde fått kontakt med en saksbehandler på Servicetorget som hadde hjulpet henne med noen spørsmål som var uklare i veiviseren. Klassen sitter stille og jobber med en rapport fra gårsdagens tur til det nye trebåtmuseet som bygges i Vollen. Per Pedagog tar opp den digitale berøringsskjermen, ipad, fra pulten og registrerer fremmøte. Alle er til stede unntatt Maren, Julie og Hanna. Han ser det har kommet en melding fra Hannas foreldre om at hun er syk i dag. Som faglærer på deltid synes han den nye funksjonen med SMSvarsling til og fra foresatte ved fravær har lettet kommunikasjonen mellom skole og hjem. De andre lærerne forteller at den samme varslingsfunksjonen også har økt oppmøtet på foreldremøter og konferansetimer. Mens han lurer litt på hvor Maren og Julie er, dukker det opp et innkallingsvarsel. Han er kalt inn som varamedlem til kveldens møte i oppvekstkomiteen. Elevene jobber fortsatt stille. Han åpner innkallingen, der en lenke tar ham rett til Politikerportalen med møtedetaljer og saksliste. I kalenderen ser han at han også skal ha gitarundervisning på kulturskolen rett før det aktuelle møtetidspunktet. Et nytt blikk på sakslista viser at kveldens saker krever en del forberedelser, så kulturskolen må dessverre vike denne gangen. Han godtar møteinnkallingen, og avlyser gitartimen samtidig. En ny påminnelse dukker opp på skjermen og minner Per på at fristen for å få rabatt på abonnement ved Risenga svømmehall går ut i dag. Dette får jeg ta i storefri, for nå må jeg straks ut og ha inspeksjon. Oline Oppdragsfordeler er midt i en telefonsamtale da PC-en lager en varslingslyd. Hun snakker med en eldre mann som trenger hjelp til å felle et tre i hagen. Sønnen hans bestilte jobben via nettskjemaet for noen dager siden, og han ringer for å sjekke om og når det kommer noen. Oline ser i arbeidsfordelingssystemet at et arbeidslag er satt opp til å dra dit dagen etter, men hva er dette?! Hun ser et lite flagg nederst i høyre hjørne av dataskjermen, og ber kunden om å holde linjen litt til. Flagget forteller at et av arbeidslagene allerede Side 4 av 59

5 har kvittert ut dagens første jobb. Det hadde gått mye raskere enn beregnet. Kartet viser at de ikke er så langt unna personen hun snakker med. Hun henter opp jobblista, og ser at arbeidslaget faktisk kan rekke innom og felle treet på vei tilbake til basen, før de drar ut på neste jobb. Oline sender av gårde jobbeskrivelsen til mobilen til teamlederen i arbeidslaget, med adresse og kartreferanse, og får bekreftet at de kan stikke innom på veien hvis det passer for kunden, som på sin side blir storfornøyd. Oline ser tilfreds på rapporten over bestillinger og utførte oppdrag som forteller at de har nok å gjøre og at kundene er godt fornøyde med dem. Oline ser på neste bestilling som har kommet fra nettet. Det er en større avdeling i kommunen som skal flytte til nye lokaler, og ønsker bistand i flytteprosessen. Hun sjekker tilgjengelige mannskaper i det aktuelle tidsrommet, og ser at de ikke har ledig kapasitet, så hun videreformidler forespørselen til frivilligbasen. Asker skiklubb tar oppdraget, og er glade for å få noen ekstra kroner i klubbkassa. Det kommer godt med til vinterens arrangementer. Onsdag 21.mai 2014 kl Første dag av konferansen er over og Vigdis Virksomhetsleder bruker tiden før middag til å jobbe på hotellet. Hun logger inn på ansattsidene i kommunen. Tilbake på INNsiden, klikker hun på linken som viser henne statusbildet for enheten hun leder. Hun ser med tilfredshet at to ansatte er tilbake på jobb etter sykefravær. Den grønne indikatoren utenfor Budsjett forteller henne at hun ligger greit an i forhold til forbruk. Videre ser hun at Vedtakskontoret har gjort nye vedtak for flere av brukerne hennes. Det er også to nye brukere som har vedtak som skal tildeles. Det visste hun at fagkoordinatorene ville håndtere i løpet av morgendagen. Noen av brukerne har fått vedtak om langtidsplasser. Hvor lenge ville de måtte vente på det? Hun klikker på det ene vedtaket, og et nytt vindu viser henne en oversikt over alle institusjonene som har tilbud om kort- og langtidsplasser. Det er ingen ledige langtidsplasser og bildet viser at det er 60 brukere på venteliste. Iplostallet bak brukeren viser at flere av dem har betydelig større pleiebehov enn brukerne i hennes enhet. Hun visste at dette var en del av rådmannens måltallrapportering, og at behovet for flere plasser ville bli spilt inn som en egen politisk sak i neste handlingsprogram. Hun lukker vinduet, og tilbake på statusbildet ser hun en ny melding om at bruker nr 5 som hadde blitt lagt inn på sykehus i forrige uke, nå er klar for utskriving. Den meldingen er sendt fra lokalsykehuset. Det fikk hun håndtere når hun kom tilbake til kontoret i overmorgen. Per sitter med IPad-en sin og forbereder seg til møtet. PolitikerPortalen inneholder alle nødvendige dokumenter, og han navigerer mellom de ulike sakene og studerer spesielt sakshistorikken i sakene han ikke har sett før. Det er ikke så mange møteoppdrag som varamedlem nå, etter at det ble enklere med fjerndeltakelse i politiske møter. Det har også gjort det mulig for nye innbyggergrupper å bli mer politisk aktive. For å holde seg orientert utenom Side 5 av 59

6 møtene, bruker han portalen mer enn før. Der kan han lese sakene, laste ned sakspapirene lokalt og notere på dem. Kommunikasjonsløsningen i Demokratiportalen lar ham enkelt konferere med partigruppen og også kommunisere med innbyggere. Han følger av og til med på møtene via videoløsningen, for å få med seg debattene. Noen av de faste deltakerne deltar nå i møter via videolink, og holder innlegg og voterer via nettkoblingen. Lerretet har blitt den nye talerstolen i kommunestyresalen, og talelisten inneholder stadig innlegg fra representanten Olsen, på livekobling fra Singapore. Oline setter seg i bilen. Sigrid, moren hennes, står i døra på sykehjemmet og vinker. Oline har stukket innom på vei hjem fra jobb for å se at alt står bra til. Etter morens lårhalsbrudd har hun hatt et lengre rehabiliteringsopphold på en av kommunens institusjoner. Oline ser oppholdet har vært godt for moren og gitt henne trygghet til å jobbe godt med opptreningen. Hun har kunnet følge utviklingen til moren gjennom Pårørendeportalen til kommunen. Hun syntes det hadde vært en omstendelig prosess å få tilgang til disse opplysningene, men hun skjønte at det måtte være slik når det var sensitive opplysninger. Til gjengjeld kunne hun også lese mer detaljerte opplysninger på infoskjermene som var plassert i korridorene på sykehjemmet. Hun var fortsatt fascinert av at hun, med hjelp av eid-kortet og fingeravtrykksleseren, kunne logge seg inn på skjermen og at den hentet tilpassede opplysninger om moren. De ansatte brukte skjermene for å dokumentere hjelpen de hadde gitt. Moren hadde også en skjerm på sitt rom. Den kunne både være tv, gi tilgang til internett, men også gi henne informasjon om behandlingen hun fikk på institusjonen. Hun kunne også føre inn sin egen treningslogg så de ansatte kunne følge med på hvordan hun fulgte opp tilbudet. Oline kunne til og med sende beskjeder til moren på skjermen fra en datamaskin eller telefonen sin og barna kunne sende tegninger dit fra skolen. Spesielt det siste hadde moren satt pris på. Edel og datteren, Maren, sitter og spiser middag. Mamma, du har maling i håret, det hadde kanskje vært en ide å få bort det før du skal treffe Gunnar i kveld?, sier Maren lett spydig. Takk, men du har kanskje nok å holde orden på selv?!, svarer Edel. Hvor var du i 1. og 2. time i dag?. Maren ser beskjemmet ned, og forklarer at hun bare måtte ta seg fri for å trøste en venninne med kjærlighetssorg. Hvordan visste du at jeg var borte fra skolen?, spør Maren. Edel forklarer at hun noen få dager etter de hadde flyttet til Asker fikk en Velkommen til Asker e-post med link til kommunens hjemmeside og informasjon om at hun kunne Side 6 av 59

7 logge seg inn med eid. Inne på sin Asker kommuneside hadde hun fått generell informasjon om kommunen, kartbasert visning av kulturtilbud og nærområdet deres, bl.a. om skolen til Maren. Der kunne hun også abonnere på forskjellige varslinger. En av disse var SMS-varsel ved barns fravær, men hun hadde også bedt om varsel ved feiing og avfallshenting. Via fiksgatami.no hadde hun også meldt fra om gatelyset som ikke virket og det stygge hullet like utenfor oppkjørselen. Etter middagen logger Edel seg inn på hjemmesidene til Asker og ser til sin store glede at søknaden om fasadeendring er innvilget. Nå er det meste på plass, og det er ikke lenge til de første gjestene kan ønskes velkommen til «Edels mat- og vinhus», med maritime spesialiteter og nydelig sjøutsikt! Etterord: I disse fortettede bildene har vi ønsket å vise at det ligger et potensial i å gjøre hverdagen enklere for ansatte, ledere og innbyggere ved å ta i bruk moderne teknologi. Alle de løsningene vi har beskrevet er teknologisk tilgjengelige i dag, men det er ikke sikkert at det er våre beskrivelser som blir den endelige fasiten. Den må vi lage i samarbeid med de som skal bruke den Side 7 av 59

8 1 VISJON OG HOVEDMÅL IKT MÅLBILDE 2014 DIGITALE HVERDAGSHISTORIER INNLEDNING DEL 1 VALG AV IKT-STRATEGI FOR ASKER KOMMUNE IKT-STYRING / IT-GOVERNANCE METODE, PROSESS OG FØRINGER STÅSTEDSANALYSE FAKTA EVALUERING AV GJENNOMFØRING AV FORRIGE IKT-STRATEGI ANDRES EVALUERING AV ASKER KOMMUNES DIGITALE STÅSTED Evaluering av Asker kommunes totale digitale ståsted - KS Evaluering av Asker kommunes internettjenester - DIFI Innbyggerundersøkelsen og andre vurderinger EGENEVALUERING AV STÅSTED - STYRKER, SVAKHETER, MULIGHETER OG TRUSLER TRENDER OG UTVIKLINGSTREKK SOSIALE MEDIER OG ANDRE INTERNETTJENESTER MOBILITET OG TILGJENGELIGHET E-POST PÅ VIKENDE FRONT ÅPENHET OG STANDARDISERING I OFFENTLIG SEKTOR IKT I DET OFFENTLIGE FRA ADMINISTRASJON TIL INNOVASJON I TJENESTEPRODUKSJONEN DAGENS HOVEDUTFORDRINGER FOR ASKER KOMMUNE RESSURSER OG FAGKOMPETANSE FOR EFFEKTIV UTNYTTELSE AV EKSISTERENDE IKT-VERKTØY IKT SAMHANDLINGSARKITEKTUR FOR OFFENTLIG SEKTOR ETABLERE MOBILT TILGJENGELIGE IKT-LØSNINGER ETABLERING AV IKT-VERKTØYSTØTTE FOR EFFEKTIV VIRKSOMHETSSTYRING MED GOD KVALITET AMBISJONSNIVÅ - STRATEGISKE ALTERNATIVER VEDLIKEHOLD AV DAGENS NIVÅ DIGITALT LØFT DIGITALT FØRSTEVALG MULIGE TILTAK SOM KAN GJENNOMFØRES INNENFOR DE ULIKE STRATEGIENE SAMMENHENG MELLOM IKT-INVESTERINGER OG IKT-DRIFTSMIDLER HVILKEN STRATEGI PASSER FOR ASKER KOMMUNE NÅ? DEL 2 UTFORDRINGER OG MÅL INNENFOR DELOMRÅDER INNBYGGER- OG NÆRINGSLIVSTJENESTER MÅL FOR INNBYGGER- OG NÆRINGSLIVSTJENESTER IKT OG DEMOKRATI MÅL FOR IKT OG DEMOKRATI IKT, LEDELSE OG VIRKSOMHETSSTYRING MÅL FOR IKT, LEDELSE OG VIRKSOMHETSSTYRING IKT DRIFTS- OG FORRETNINGSMODELLER Side 8 av 59

9 13.1 E-FORVALTNING I ASKER KOMMUNE OPPGAVER I IKT-AVDELINGEN IKT-SONEVEILEDERE KONKURRANSEUTSETTING AV IKT-TJENESTENE - OUTSOURCING OFFENTLIG OG KOMMUNALT IKT-SAMARBEID IKT EIERSKAPSMODELL I ASKER KOMMUNE IKT FINANSIERINGSMODELL I ASKER KOMMUNE IKT INNKJØPSMODELLER MÅL FOR IKT DRIFTS- OG FORRETNINGSMODELLER IKT OG KOMPETANSE MÅL FOR IKT OG KOMPETANSE GRØNN IT MÅL FOR GRØNN IT IKT I TJENESTEOMRÅDENE I ASKER KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNING Ståsted, trender og utfordringer Mål for oppvekst og utdanning HELSE OG SOSIAL Ståsted, trender og utfordringer Mål for helse og sosial TEKNIKK OG MILJØ Ståsted, trender og utfordringer Mål for teknikk og miljø EIENDOMSFORVALTNING Ståsted, trender og utfordringer Mål for Eiendomsforvaltning KULTUR, FRITID OG FRIVILLIGHET Ståsted, trender og utfordringer Mål kultur, fritid og frivillighet ADMINISTRASJON OG TJENESTER TIL ANSATTE Ståsted, trender og utfordringer Mål for Administrasjon og tjenester for ansatte IKT ARKITEKTUR TILGJENGELIGHET OG MOBILITET OFFENTLIG SAMHANDLINGSARKITEKTUR Åpne standarder, åpen kildekode og fri programvare Åpne og kjente offentlige utvekslingsstandarder Nasjonale felleskomponenter LOKALE ARKITEKTURVALG Samhandlingsarkitektur Katalogtjeneste/tilgangstjeneste Servere og lagring PC/håndholdte terminaler Kontorstøttesystem Nettverk og sikkerhet Databaseløsninger Portalarkitektur Telefoni Kompetanse og ressurssituasjon MÅL FOR IKT ARKITEKTUR VEDLEGG Side 9 av 59

10 3 INNLEDNING Regjeringen innleder på følgende måte om IKT-politikk på regjeringen.no: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) blir i stadig sterkere grad en forutsetning for velferdssamfunnet. IKT effektiviserer offentlige tjenester IKT øker produktiviteten i landet. Derfor er også digital kompetanse i befolkningen, gode offentlige elektroniske tjenester og forutsigbare rammevilkår helt avgjørende for at Norge fortsatt skal være verdens beste land å bo i. Som en aktør i offentlig sektor ser Asker kommune på tilsvarende måte IKT som en viktig driver i arbeidet med effektivisering, kvalitetsforbedringer og innovasjon i tjenestetilbudet. Asker kommune har som ambisjon å være en digitalt tilgjengelig kommune i samhandling med innbyggere, næringsliv, frivillige og andre offentlige organisasjoner. IKT-strategien er kommuneledelsens instrument for å styre og kontrollere kommunens organisering, drift og investeringer innenfor IKT-området. Målet er å bidra til effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser: Organisering og personell Systemer og utstyr Prioritering av nye IKT-tjenester / IKT-investeringer Asker kommunes IKT-strategi skal være et fireårig styringsdokument inn mot kommunens Handlingsprogram , i tråd med vedtatte endringer i kommunens plan- og styringssystem. Mål og tiltak i IKT-strategien skal vurderes årlig, og bli en del av kommunens sentrale årshjulsprosess for etablering av neste års Handlingsprogram. IKT-strategien har som ambisjon å være et nyttig og forståelig styringsdokument for alle nivåer i organisasjonen. Strategien er derfor todelt. Del 1 Valg av IKT-strategi for Asker kommune: Her beskrives de overordnede IKT-mål for Asker kommune i perioden , samt beskrivelser av de prosesser og analyser som førte frem til valg av strategi. Del 2 Utfordringer og mål innenfor delområder Her beskrives mer detaljerte utfordringer og delmål innenfor forskjellige områder Side 10 av 59

11 DEL 1 VALG AV IKT-STRATEGI FOR ASKER KOMMUNE 4 IKT-STYRING / IT-GOVERNANCE Med IKT-styring eller IT-governance menes de strukturer og prosesser som sikrer at virksomheten legger til rette strategier for bruk av IKT, og som bidrar til at disse tas i bruk og løpende oppdateres. IT-governance er en sentral komponent i virksomhetens overordnede strategiske planlegging. Asker kommune har i 2010 gjennomført endringer i plan- og styringssystemet. Planlegging og styring av IKT innarbeides i det nye plan- og styringssystemet: IKT-strategi utarbeides i fireårssykluser Som del av kommunens sentrale årshjulsprosess for utarbeidelse av HP gjennomføres o Vurdering av utfordrings- og målbilde i IKT-strategien o Prioritering av nye IKT-tiltak/prosjekter Prosjektoppfølging via kommunens sentrale rapporteringsrutiner For å prioritere og følge opp IKT-tiltak innfører Asker kommune fra og med den sentrale årshjulsprosessen 2011 IKT-portefølgestyring. Metodikk for kvalifisering av tiltak/prosjekter utarbeides: kost-, nytte- og risikoanalyser gevinstrealisering beskrevet ved elementer som: effektivisering, kvalitetsheving, brukertilfredshet, lovkrav, samfunnsnytte, sikkerhetskrav, oppgraderingskrav Side 11 av 59

12 5 METODE, PROSESS OG FØRINGER Arbeidet med revidering av IKT-strategien er gjennomført i Arbeidet har vært gjennomført som et prosjekt: ledet og koordinert hovedsaklig fra IKT-avdelingen styrt fra rådmannen og rådmannens ledergruppe med temabaserte arbeidsgrupper fra organisasjonen inkludert det politiske Følgende overordnede prosess har vært fulgt for arbeidsgruppene og prosjektet: Overordnet prosess IKT-strategi Målbilde 3-5 år - Ambisjonsnivå Trender - Utviklingstrekk Strategi: -Veivalg -Delmål -Tiltak Behov / ønsker / lovkrav Ståsted i dag - - Faktagrun +/nlag -Benchmarking - Brukertilfredshet -Analyse - Kvalitet / kvantitet - Effektivitet - Funksjonalitet - Kost / nytte Stortingsmelding nr. 17 Eit informasjonssamfunn for alle og KS sin plan basert på denne stortingsmeldingen ekommune 2012 Lokal digital agenda, har vært viktige premissgivere. For at IKT skal være smøreolje i en total offentlige sektor, er det viktig at IKTstrategier i offentlig sektor sees i sammenheng. Tilsvarende er Asker kommunes Kommuneplan og eksisterende og foreslåtte Handlingsprogram HP / HP viktige. For at IKT skal understøtte og være en del av virksomheten Asker kommune, må IKT-strategien være en integrert del av Asker kommunes plan- og styringssystem. Rambøll Management har på oppdrag fra Dataforeningen utarbeidet rapporten IT i praksis 2010 Strategier, trender og erfaringer i norske virksomheter. Prosjektet har brukt rapporten som støtte i prosessen Side 12 av 59

13 6 STÅSTEDSANALYSE I ståstedsanalysen har vi valgt å se på følgende Fakta Evaluering av gjennomføring av forrige IKT-strategi Andres evaluering av Asker kommunes ståsted Egen evaluering av ståsted - styrker, svakheter, muligheter og trusler 6.1 Fakta Fakta 2010: Fakta 2006: PCer PCer Mobiltelefoner mobiltelefoner med ekstern tilgang med eks. tilgang 20 årsverk i IKT-avdelingen (+7 i skole) - 32 årsverk i 2006 (+2 i skole) 6.2 Evaluering av gjennomføring av forrige IKT-Strategi Oppsummering fra evalueringen av forrige IKT-strategi er: Den langsiktige visjonen er i all hovedsak oppfylt i Asker kommune Hovedmålene er bare delvis oppnådd Delmål og tiltak er oppnådd og gjennomført i varierende grad, samtidig som andre tiltak enn de som var skissert i strategien er gjennomført Drifts- og investeringsnivåene det ble lagt opp til i strategien var fornuftige og realistiske for gjennomføring av strategien. Innsparingstiltak, omorganisering og omdisponering av personellressurser utover i strategiperioden har medført mindre stabil IKT infrastruktur og et redusert service- og leveransenivå. Konklusjoner pr / til vurdering for strategien: Asker kommune tilbyr gode internettjenester til innbyggere og næringsliv Asker kommune har ikke en stabil nok IKT infrastruktur Asker kommune tilbyr ikke en god nok IKT service-/leveransegrad Vurdere dagens drifts- og investeringsnivå, som oppleves som for lave Vurdere omdisponering av IKT servicepersonell, fra skole til sentral IKT For detaljer av evalueringen, se vedlegg 2 - Evaluering forrige IKT-strategi Side 13 av 59

14 6.3 Andres evaluering av Asker kommunes digitale ståsted Evaluering av Asker kommunes totale digitale ståsted - KS KS gjennomfører årlig en evaluering av kommunenes IKT-messige ståsted. De siste årene er de målt opp mot målene KS har satt for kommunene i sitt strategidokument ekommune 2012: Asker kommune 2007: Nr. 2 Asker kommune 2010: Nr. 14 Konklusjoner pr / til vurderinger for strategien: Asker kommunes digitale ståsted oppfattes som god, men noe på retur Følgende områder trekker ned for Asker kommune sin del: o Ikke tilknyttet Norsk helsenett o Ikke tilknyttet FEIDE o Ikke tilknyttet e-handelsportal for digitale innkjøp o Tilbyr ikke tjenester til næringslivet gjennom Altinn For detaljer av evalueringen, se vedlegg 1 Evaluering fra KS Evaluering av Asker kommunes internettjenester - DIFI DIFI gjennomfører en årlig kvalitetsundersøkelse av alle offentlige nettjenester ut fra forskjellige kriterier. Asker kommune har oppnådd følgende score: stjerner 55 % - Kommune nr stjerner 88 % - Kommune nr stjerner 83 % - Kommune nr stjerner 85 % - Kommune nr stjerner 81 % - Kommune nr. 23 Konklusjoner pr / til vurderinger for strategien: Asker kommune tilbyr god kvalitet på internettjenestene, men noe på retur. For detaljer av evalueringene, se Innbyggerundersøkelsen og andre vurderinger Innbyggerundersøkelsen fra 2007 fortalte at 85 % var fornøyd med internettjenestene i Asker kommune. Asker kommune er ISO-sertifisert på standardene kvalitet, miljø og informasjonssikkerhet. Asker kommune har i tillegg oppnådd følgende priser i perioden: Beste IT service management (ITIL) prosjekt i 2007 av itsmf Rosingprisen for beste IKT kompetanseprosjekt i 2007 av Dataforeningen Side 14 av 59

15 6.4 Egenevaluering av ståsted - styrker, svakheter, muligheter og trusler Arbeidsgruppene i prosjektet har hver for seg gjennomført en ståstedsanalyse gjennom en såkalt SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats) hvor man påpeker kommunens styrker, svakheter, muligheter og trusler innenfor arbeidsgruppenes område. Oppsummering av SWOT-analysene: Styrker: o Har fagsystemer / digitale tjenester for mange fagområder o Kommunens internettjenester o Ressurssterk kommune, innbyggers digitale kompetanse og tilgjengelighet Svakheter: o Tilgjengelighet på ressurser og kompetanse i tjenesteområdene og administrasjonen for forvaltning av fagsystemene: Service, support, opplæring, videreutvikling o Tilgjengelighet på sentrale IKT ressurser for service/support o Stabilitet i trådløse nettverk og noen løsninger og kvalitet i leveranser o Integrasjoner / samhandling mellom fagsystemene Muligheter: o Erkjennelse av IKT-utfordringene organisasjonen står overfor o Nasjonale standarder og satsninger o Teknologiutvikling Trusler: o Økonomi / ressurser o Forankring i toppledelsen o Samspill IKT og forretning i prosjekter o Hacking for å lamme offentlige tjenester Side 15 av 59

16 7 TRENDER OG UTVIKLINGSTREKK 7.1 Sosiale medier og andre internettjenester YouTube ble opprettet i 2005, Twitter ble opprettet i 2006 og Facebook ble åpent tilgjengelig i I dag brukes disse sosiale mediene av store deler av befolkningen globalt så vel som i Norge. Selv om endringer i bruken av sosiale medier skjer relativt raskt, må man ta inn over seg at sosiale medier som fenomen har kommet for å bli. Andre lovlige musikk, video og e-boktjenester som Spotify og itunes medfører at tradisjonell bruk av aviser, bøker, musikk, video og TV nå relativt raskt flyttes fra de gamle distribusjonskanalene og samles på internett. Asker kommunes pågående arbeid med Kommunikasjonsstrategi vil utarbeide kommunens strategi for fremtidig bruk av sosiale medier og policy for hvordan ansatte skal forholde seg. 7.2 Mobilitet og tilgjengelighet Det har i den siste tiden skjedd en stor teknologisk utvikling innenfor tilgang til, og bruk av, mobile internettjenester. Kombinasjonen av smarte mobiltelefoner og håndholdte terminaler (phone/pod/pad) med store og gode nok skjermer, utbredelsen av trådløse nettverk samt tilgang på programvare/internettjenester (apps), har bidratt til en eksplosjon i den mobile internettbruken. Kombinasjonen av at sosiale medier og andre internettjenester nå blir mobilt tilgjengelige forsterker intensiteten av internett som distribusjonskanal. 7.3 E-post på vikende front Ungdommen er blitt storforbrukere av internett, men bruker i svært liten utstrekning e-post. De undres over at eldre generasjoner sitter fast i denne distribusjonskanalen. Det forventes at e-postbruken i bedriftene også sakte men sikkert reduseres fremover. Offisiell informasjon forventes å flyte direkte via portalløsninger og fagsystemer systemer og redusere behovet for e-post. I kommunene er dette en ønsket og etterlengtet situasjon for heving av kvaliteten i saksbehandlingen og for å sikre at all arkivverdig informasjon arkiveres ihht arkivloven, offentlighetsloven og personvernloven. 7.4 Åpenhet og standardisering i offentlig sektor Visjonen om inntasting av data ett sted nærmer seg etter hvert en etablert offentlig samhandlingsarkitektur med dynamiske tjenester til sluttbrukere og selvbetjening som stikkord. Arbeidet med å etablere åpne og kjente standarder for utveksling av data mellom IKT-systemer i hele offentlig sektor trappes opp, spesielt i kommunene. Etterspørsel etter åpne data fra det offentlige har begynt å ta seg opp, og det forventes at denne trenden vil forsterke seg de nærmeste år. 7.5 IKT i det offentlige Fra administrasjon til innovasjon i tjenesteproduksjonen Det offentlige er i ferd med å knytte tettere bånd mot innovative forsknings- og utviklingsmiljøer med utgangspunkt i IKT. Det forventes at dette vil skape nye muligheter i tjenesteproduksjonen. Hvordan kan smarte IKT løsninger innenfor Helse og sosial og skolesektoren bidra til økt velferd og bedre pedagogisk utbytte? Side 16 av 59

17 Bibliotekenes opprinnelige tjenester er i ferd med å bli fulldigitale. Hvordan kan de digitale bibliotekproduktene være utgangspunkt for nye tjenester til innbyggerne? Side 17 av 59

18 8 DAGENS HOVEDUTFORDRINGER FOR ASKER KOMMUNE Med bakgrunn i ståstedsanalysen i kapittel 4 og påpekte trender og utviklingstrekk i kapittel 5, oppfattes følgende å være Asker kommunes digitale hovedutfordringer fremover. 8.1 Ressurser og fagkompetanse for effektiv utnyttelse av eksisterende IKT-verktøy Asker kommune mangler ressurser og fagkompetanse for å: sikre god og tilgjengelig support og opplæring mot tjenesteområdene å ta i bruk ubenyttede funksjoner som er tilgjengelige i dagens systemer sikre automatisering av prosesser som er tilgjengelige i dagens systemer Dette resulterer i at organisasjonen: bruker mer tid enn nødvendig på administrasjon av tjenesteproduksjonen går glipp av gevinstmuligheter gjennom effektivisering av rutiner påfører IKT support- og arbeidsbelastning de ikke har tid/kompetanse til å utføre Denne situasjonen er en naturlig følge av en periode med innsparinger innen tjenesteområdene, i administrasjonen og IKT-avdelingen. Samtidig viser dette at man innenfor stadig flere fagområder er helt avhengige av IKT-verktøy i sin daglige drift. Det viktigste er nødvendigvis ikke hvorvidt disse support- og opplæringsressursene er organisert innen tjenesteområdene eller i administrasjonen, men at den er kjent og tilgjengelig. Eksempler på IKT-verktøy hvor slik mangel på ressurser/fagkompetanse påpekes er: Gerica, OppAd, Agresso, HRM, ESA, GAT, FRI 8.2 IKT samhandlingsarkitektur for offentlig sektor Åpne og kjente offentlige utvekslingsstandarder: Alle norske kommuner har i dag utfordringer med utveksling av data og integrasjon mellom systemer og registre. Dette er svært dyrt og ressurskrevende for Asker kommune. Prinsipper for en åpen og felles IKT-arkitektur i offentlig sektor er beskrevet i FAOS- og FAKSrapportene initiert av FAD, KS og DIFI. Bergen og Bærum kommune har etablert gode beskrivelser av utvekslingsstandarder og praktiske løsninger basert på disse prinsippene. Norges 10 største kommuner (10K) tilslutter seg nå dette arbeidet. Asker kommune ønsker å gjøre det samme. Tilslutning til disse standardene vil være en forutsetning for å sikre mer kostnadseffektiv og bedre kvalitet i datautvekslingen i det offentlige. Dette vil også være en fordel for IKT-leverandører. Disse vil nå ha kjente og standardiserte utvekslingsbeskrivelser og formater å forholde seg til når de møter kommunene. Ved slik standardisering vil det også åpne for deling og gjenbruk av løsninger mellom kommunene etter hvert som disse implementeres. Nasjonale felleskomponenter: Innenfor visse felt er det hensiktsmessig å utarbeide nasjonale IKT-løsninger eller såkalte felleskomponenter. Dette vil sikre lik måte å forholde seg til det offentlige på for både innbyggere og næringsliv. Hver enkelt kommune slipper da og utvikle egne løsinger for slike formål. Eksempler på nasjonale felleskomponenter er MinID og MinSide, etablert i Side 18 av 59

19 Asker kommune implementerte disse i Nasjonale felleskomponenter krever videre en kritisk masse aktive brukere for å kunne bli effektiv. Pr. i dag på har Asker kommune ikke implementert følgende nasjonale felleskomponenter: Norsk helsenett FEIDE Altinn ehandel.no Disse har nå nådd eller er i ferd med å oppnå kritisk masse i antall brukere. Asker kommune går dermed glipp av effektivisering og kvalitetsheving av rutiner og fremvising av digitalt tjenestetilbud ved ikke å ha tatt i bruk disse. Asker kommunes nåværende IKT-arkitektur: Utskiftningstakten på den sentrale IKT-arkitekturen har blitt redusert de senere år. Samtidig har det vært investert i ny teknologi som trådløse nett og fiber til alle kommunens lokasjoner. Totalt sett har denne kombinasjonen resultert i en noe mindre stabil IKT-arkitektur, og utskiftningstakten på den sentrale IKT-arkitekturen bør økes noe, for å øke stabiliteten til et akseptabelt nivå, 8.3 Etablere mobilt tilgjengelige IKT-løsninger Teknologiutviklingen de siste år har nå gjort at mobile IKT-løsninger er på sterk fremmarsj, og alle tegn tyder på at dette vil fortsette. Fordelen med den digitale mobile tilgjengeligheten er stor i mange sammenhenger. De mobile løsningene inkluderer også helt nye brukergrupper som tidligere ikke har benyttet seg av digitale løsninger. Dette åpner muligheter for Asker kommune i to retninger: Innbygger og næringslivstjenester Alternativ og supplement til web-tjenestene, men også helt nye tjenester Bruk i tjenesteproduksjonen internt i Asker kommune For eksempel som alternativ til å måtte avbryte produksjonen for å dokumentere, eller å måtte dokumentere i etterkant. For å lykkes vil dette kreve tett samarbeid mellom aktuelle forretningsområder. Dette være seg IKT, IKT-leverandører og trolig også innovative forsknings- og utviklingsmiljøer. 8.4 Etablering av IKT-verktøystøtte for effektiv virksomhetsstyring med god kvalitet Asker kommune har i 2010 gjennomført endringer i plan- og styringssystemet og innført balansert målstyring BMS. For å sikre kvalitet og effektivitet i det daglige arbeidet med styring av kommunen, forutsettes det innføring av IKT-verktøystøtte: Balansert målstyring, nøkkeltallssamling Felles ledelsessystem Side 19 av 59

20 9 AMBISJONSNIVÅ - STRATEGISKE ALTERNATIVER Hvor raskt Asker kommune vil nå sin visjon, sine hovedmål og sitt målbilde avhenger ikke bare av hvilke midler som stilles til rådighet, men også av: - hvordan vi velger å organisere oss - hvilken fokusering organisasjonen som helhet vektlegger IKT - hvor gode/helhetlige de arkitekturmessige valg som til enhver tid gjøres - hvor gode vi er til å tenke nytt og endre måtene vi jobber på IT i praksis 2010*, beskriver tre ulike strategiske tilnærminger til IKT satt opp mot virksomhetens IKT-strategiske modenhet. Det skisseres opp tre nivåer: IKT er ikke viktig for organisasjonen IKT skal understøtte virksomheten IKT skal gi konkurransefordeler For å sikre stabile rammebetingelser i neste strategiperiode, er det utarbeidet tre alternative ambisjonsnivåer med årlige investeringsrammer på hhv. 5, 10 og 15 MNOK. Disse scenariene tar ikke direkte utgangspunkt i de ovenstående strategiske tilnærmingene, men de gir en indikasjon på hvordan Asker kommune ønsker å tilnærme seg IKT. 5 MNOK: Vedlikehold av dagens nivå 10 MNOK: Digitalt løft 15 MNOK: Digitalt førstevalg 9.1 Vedlikehold av dagens nivå Ved dette strategiske alternativet legges det opp til at Asker kommune i hovedsak holder seg på dagens IKT-tjenestemessige nivå, og henter ut mulige gevinster ved stabilisering, finpussing og mindre justeringer. Det gjennomføres ikke større IKT-messige endringer og innføres ikke nye digitale tjenester. Man ser at noen IKT-investeringer må gjennomføres, ut fra sikkerhetsmessige tilpasninger, og noen mindre forbedringer innenfor eksisterende digitale tjenester. Dette strategiske alternativet passer for organisasjoner som: - over en periode har gjennomført mange store investeringer og kommet seg til et ønsket nivå - ikke har ambisjoner om å bruke IKT som strategisk virkemiddel for å nå forretningsmessige mål og lønnsom drift Side 20 av 59

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer