IBM KidSmart Early Learning Programme. Case-studier fra 15 land som viser KidSmarts betydning for barn med spesielle læringsbehov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IBM KidSmart Early Learning Programme. Case-studier fra 15 land som viser KidSmarts betydning for barn med spesielle læringsbehov"

Transkript

1 IBM KidSmart Early Learning Programme Case-studier fra 15 land som viser KidSmarts betydning for barn med spesielle læringsbehov brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:12

2 INNLEDNING Larry Hirst, styreleder IBM EMEA 02 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:12

3 I dagens globaliserte økonomi kan kunnskap og utdanning være av avgjørende betydning for hvorvidt et lands eller en regions økonomiske politikk blir vellykket eller slår feil. Det er derfor regjeringer verden over erkjenner at høyere utdanning er av fundamental betydning for å skape nye arbeidsplasser, være konkurransedyktig og holde folk i arbeid over tid. IBM introduserte KidSmart Early Learning-programmet for å bidra til å heve listen for studentenes generelle prestasjoner og å bygge bro over den digitale avgrunnen som skiller mennesker som har og som ikke har tilgang til IT. Programmet reflekterer det faktum at mange barn nå lever i et mediesamfunn som kan bidra til at selv svært små barn lærer nye former for kreativitet, kommunikasjon og samarbeidsferdigheter som også er kjernen til læring og arbeid i kunnskapsøkonomien. Informasjonteknologi gjør at barn kan lære på mange ulike måter, noe som kan være spesielt effektivt for svakerestilte barn, slik eksemplene i denne brosjyren illustrerer. Eksemplene viser ulike måter der læring med KidSmart har hatt innvirkning på barn med spesielle lærebehov, og de åpner for nye muligheter for utvikling og hjelp slik at barn skal kunne oppfylle sitt potensial. Ved utgangen av 2008 vil IBM ha donert mer enn KidSmartenheter til mindre heldigstilte samfunn i 30 land i Europa, Midtøsten og Afrika og nådd frem til totalt mer enn en halv million barn. I tillegg har mer enn førskolelærere fått opplæring i undervisning og læring med IKT gjennom vårt partnerskap med undervisningsdepartementer, samt at KidSmart har spilt en viktig rolle gjennom å stimulere til innovasjon innen undervisnings- og læremetodikk. IBM gjør ikke dette alene. Vår suksess avhenger av partnerskap med organisasjoner med fokus på tidlig læring, slik som undervisningsdepartementer og ledende profesjonelle organisasjoner. Uten dem ville vi ikke ha oppnådd disse resultatene. Det er spennende tider i utdannelsessektoren, og jeg håper du vil lese videre om hvordan nye metoder endrer våre liv og bidrar til langsiktig økonomisk vekst for oss alle. Larry Hirst Styreleder IBM Europa Midtøsten Afrika Special Educational Needs 03 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:15

4 DANMARK: Herning kommune Fremragende resultater for innovativt læreprosjekt i Danmark IBM har donert 45 KidSmart-enheter til skoler og institusjoner i den danske kommunen Herning som en del av et offentlig innovasjonsprosjekt. Resultatene indikerer allerede økte sosiale ferdigheter og kommunikasjonsevner og en markant forbedring når det gjelder integrering av barn med spesielle lærebehov. Prosjektet har fokusert på tidlig læring og prosessen med å sosialisere barn fra andre land og barn med funksjonshemninger og lærevansker inn i skolen. Omfattende samarbeid med Herning kommune 45 KidSmart Early Learning Centres er blitt distribuert til førskoler og institusjoner i kommunen. Disse er nå fullt integrert i elevenes skoledag. I slutten av juni besøkte to representanter fra IBM Herning for å se hvordan KidSmart Early Learning Centres blir brukt i praksis, og for å høre om erfaringene og resultatene av det innovative tiltaket så langt. De ble vist rundt i tre av førskoleklassene som deltok i prosjektet, og ble gitt en demonstrasjon i hvordan KidSmartmaskinene passer inn i barnas dagligliv. Lærerne fortalte også om sine erfaringer med integrering av KidSmart-PC-ene i undervisningen. Fremragende resultater Resultatene er overveldende positive. Herning kommune har vært i stand til å etablere et velfungerende system med hjelp av kommunens IT-gruppe. Dette betyr at deltakerne kan få fullt utbytte av KidSmart Early Learning-sentrene. Samtidig gis lærerne opplæring slik at de kan integrere datamaskinene inn i undervisningen på en effektiv måte. Barnas sosiale ferdigheter og kommunikasjonsevner er blitt forbedret. Datamaskinene støtter læringen på en meget god måte, og elevene gjør bruk av det de lærer i timen når de leker. Her er noen av de mange positive effektene: Barna leker sammen uavhengig av etnisk bakgrunn. Det er ingen forskjeller mellom gutter og jenter når de jobber med datamaskinen. Alle samarbeider og er like interesserte. Barna lærer seg å bruke datamaskinen etter tur selv uten hjelp fra læreren. 04 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:15

5 Barn i vanlige klasser lærer å forstå barn som får spesialundervisning. Etter de første årene med KidSmart- PC-er har barna lært hvordan de skal bruke internett og for eksempel lage interessante multimediepresentasjoner. Special Educational Needs 05 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:16

6 FRANKRIKE: Jean Moulin skolen Vannes Prosjektet blir noe mye mer enn en lek Barna på Jean Moulin-skolen i Vannes i Vest-Frankrike har brukt sine to KidSmart-PC-er for å lage et interaktivt spill som de stolte demonstrerte på en nylig avholdt utstilling. Prosjektets suksess var enda mer imponerende ettersom flere av barna med spesielle lærebehov ikke kunne lese, og noen av dem aldri hadde brukt en datamaskin før. Elever i skolens integreringsklasse jobbet som et team for å utvikle det CD-ROM-baserte spillet, samtidig som de fikk PC-erfaring, forbedret språkkunnskapene og lærte mer om verden rundt dem. Prosjektet deres inngikk i et ambisiøst program for å oppmuntre lokale skolebarn til å finne ut mer om lokalmiljøet sitt, spesielt den lokale våtmarken, og for samtidig å bedre elevenes språkferdigheter. Klassen besto av 12 elever mellom seks og tolv år med ulike nivå av lærevansker. Da prosjektet startet ble de delt inn i grupper etter læringsnivå. I samråd med lærerne bestemte de seg for å lage et interaktivt spill, og gikk i gang med å legge inn tekst, bilder og fotografier i en liste med tolv gåter med svaralternativer. Skolen gikk til innkjøp av skanner og digitalkamera, noe som gav elevene en bedre forståelse av avansert teknologi. Deretter laget de flinkeste elevene sidelenker for at spillerne kunne gå fra side til side ved å trykke på en knapp og finne ledetråder for å hjelpe dem til å løse gåtene. Absolutt alle barna var dypt involvert, sier Céline Albrespy, integrasjonsklassens lærer. Mens noen jobbet med lenkene og la inn tekst, spilte andre inn sin egen stemme slik at de som ikke kunne lese likevel kunne spille ved å lytte til ledetrådene. De mer kyndige elevene hjalp medelevene sine, og etterhvert ble gruppen mye mer selvstendig og trengte mindre hjelp fra lærerne. Å få det til Alle barna lærte om farger, skrifttyper og forskjeller mellom store og små bokstaver. De lærte også hvordan man bruker musen. Plakater og laminerte regler hjalp barna med å huske hvilke ikoner de skulle klikke på. De fikk også tips om hvordan de skulle utføre visse 06 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:18

7 oppgaver, som å understreke eller markere tekst. De ergonomiske løsningene i KidSmartenhetene med sine arbeidsbord og sidepaneler hindret at barna ble distrahert av det som foregikk rundt dem. Lærerne mener at prosjektet ikke ville ha vært mulig å gjennomføre uten KidSmart-PC-ene. Tidligere var de avhengige av en datamaskin på datarommet, slik at arbeidet måtte lagres og overføres, og barna måtte flytte seg fra rom til rom. Med sine egne PC-er satt opp i nettverk har barna nå alt de trenger på ett sted slik at de kan fokusere på oppgaven. Special Educational Needs 07 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:19

8 IRLAND: Holy Spirit grunnskole Kilkenny Nykommere i klassen møtes med stor entusiasme Lærerne på Holy Spirit barneskole i den irske byen Kilkenny har spesialisert seg på undervisning av autistiske barn, og utforsker potensialet med å bruke PC-baserte aktiviteter for disse unge elevene. De fleste av skolens barn lider av autisme i større eller mindre grad, og noen har også andre utfordringer som språkproblemer og hørselshemning. I 2005 opplevde skolen en dobling av antall nye elever, og var begeistret over å få tilbud om tre KidSmart Early Learning Centres som gjorde at hver av klassene kunne ha sin egen maskin tilgjengelig med ubegrenset tilgang hver dag. Det var stor entusiasme på skolen da PC-ene ble levert, og spesiallærerne brukte tid sammen med barna for å bli kjent med datamaskinene og programvaren. For barn som lider av autisme er rutiner helt avgjørende. De må vite hva som skal skje til hvilken tid i løpet av dagen, og hva som forventes av dem. Derfor var det svært viktig for personalet å legge opp en tidsplan for barna slik at de visste når det var deres tur til å bruke datamaskinene. Maskinene ble plassert bak skjermer for å distrahere resten av klassen minst mulig. Barna forsto raskt dette med et eget PC-område, og skjønte at når de fikk komme inn dit var det deres tur. Barna jobber både individuelt og i par, noe som styrker deres sosiale ferdigheter og hjelper dem med å forstå det å skulle vente på tur. De følger sesjoner som lærerne har forberedt og som passer inn i pensum. Fargerikt miljø i barneformat KidSmart har spesielle fordeler for autistiske barn, som er mer motivert av ikke-truende interaksjoner hvor man ikke behøver å samhandle med andre. De elsker det fargerike, barnetilpassede miljøet som er en tydelig markert PCsone, siden dette passer godt sammen med det strukturerte miljøet de er vant til. Programmene er samkjørte med den øvrige undervisningen i klassen, og elevene kan bruke PC-en for å øve seg ekstra. Lærerne ser særlig nytten av KidSmart, spesielt med barn som mangler språk, som et verktøy for å bedømme hvorvidt barnet har oppfattet et bestemt konsept, 08 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:21

9 som for eksempel oppfattelse av større eller mindre i matematikk, eller en preposisjon i språk. Alle her kan se fordelene sier Karen Lowther, som er rektor på skolen. Barna lærer på en visuell og morsom måte og forbedrer sine teknologiske ferdigheter i et format som føles trygt og er tilpasset autistiske barn. Selvfølelsen blomstrer, og det gjør også kommunikasjons- og lekeferdighetene deres. Foreldre som er utnevnt som hjelpelærere, har vært invitert til klasserommet for å se barna bruke KidSmart. De kan også finne mer informasjon på KidSmart-nettsiden. Lærernes profesjonelle ferdigheter er forsterket takket være tilgangen til spesialprogrammer og en arbeidsstasjon som fokuserer på barna. På nettsiden finner de også idéer om nye måter å gjøre ting på, og kan utvikle dem ved hjelp av Learning Village, en samarbeidsplattform på nettet. Alt dette bidrar til å gjøre spesialundervisningen mer effektiv. Special Educational Needs 09 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:22

10 ISRAEL: Achva førskole Kiryat-Shemona Et forsprang for innvandrerbarn fra Afrika I Achva (brorskap) førskolen i Kiryat- Shemona har 32 barn kunnet glede seg over bruken av en Kidsmart -PC i to år. Elevene på førskolen består til dels av nyankomne immigranter fra Etiopia. I tillegg til de hverdagligse problemene forbundet med å flytte til et nytt land, står det etiopiske samfunnet overfor mange andre alvorlige problemer, slik som språkbarrierer, et høyere undervisningsnivå enn i hjemlandet og ukjent teknologi. De etiopiske immigrantenes finansielle situasjon er svak. De bor fortsatt i midlertidige hjem, og har ikke muligheten til å anskaffe seg noen datamaskin. Dette gjør KidSmartenheten enda viktigere for førskolen, siden det er barnas eneste tilgang til noen form for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Kidsmart-programvaren er tilgjengelig på hebraisk. Dette gjør programmene godt egnet i undervisningen, og bidrar til at barna kan lære sitt nye språk på en spennende måte. Barna jobber vanligvis i par på KidSmart-enheten, med assistanse fra lærerne. Førskolen legger stor vekt på likhetsprinsippet, og har en fast tro på at alle barn fortjener muligheten til å lære seg å bruke PC-er, spesielt ettersom slike verktøy tidligere var ukjent for dem. Datamaskinen er et kraftig verktøy som kan kompensere for barnas svakere utgangspunkt og styrke deres utvikling. Datamaskinen har mange funksjoner, og gir både visuell og muntlig tilbakemelding. Fremfor alt gir den barnet, og til med foreldrene, økt selvtillit og tro på sine egne evner. I samfunnet ser vi ofte barn som jobber eller leker med datamaskiner på egenhånd, men på denne førskolen har lærerne og foreldrene omgjort datamaskinen til et sosialt verktøy som fører barna sammen og oppmuntrer til samarbeid og bedre kommunikasjon. Foreldrene setter spesiell pris på at barna drar fordeler av dette fantastiske verktøyet på førskolen. De er overbevist om at det gir dem et viktig grunnlag for fremtiden. Spesialtilpasset læring og fremgang i nøkkelkonsepter I tillegg har lærerne nylig tilbudt alle barna egentid med datamaskinen for å spesialtilpasse læringen og oppfylle deres individuelle behov. Siden alle barna har ulike mål, behov og forutsetninger, velges programmer 10 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:24

11 basert på og inspirert av KidSmartprogramvaren. Gutten hadde problemer med å visualisere bevegelse i ulike retninger, men etter at han ble engasjert i de praktiske aktivitetene på teppet, gikk han tilbake til de mer abstrakte og symbolske aktivitetene på datamaskinen med en bedre forståelse av dem, og kunne glede seg over dem i langt større grad enn før. og aktiviteter som støtter den enkeltes utvikling, inkludert en bedre forståelse av deres egen kultur og kulturen i deres nye hjemland. Et barn hadde problemer med retningssansen, så førskolelæreren laget et praktisk spill med et fargerikt teppe, Ifølge lærerne har disse førskolebarna vist en eksepsjonell interesse for å arbeide med KidSmart-programmene. De har fått bedre forståelse av tid, rom og tall takket være bruken av KidSmart Early Learning Centre. Innvandrerbarna har fått tilgang til et utmerket verktøy som nok var akseptert og velkjent for de israelske barna, men for dem har det vært en svært berikende opplevelse sa rektor ved skolen, Shoshana Binyamin. Special Educational Needs 11 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:25

12 ITALIA: Centro Educativo Italo Svizzero Rimini En funksjonshemmet students kommunikasjon med hjemmeskolen Asphi Foundation har i mange år arbeidet med å integrere funksjonshemmede barn og unge mennesker i samfunnet gjennom bruk av innovativ teknologi. Stiftelsens flerfaglige tilnærming involverer familien, barna, lærerne og medelevene, samt en rekke terapeuter og eksperter innen teknologi. En ung student som heter Luca lider av Werdnig-Hoffman-syndromet som låser ham til sengen med unntak av korte perioder hver dag som han tilbringer i rullestol. Han er avhengig av en hjertelungemaskin og kan ikke snakke. Hans øvrige og viljestyrte bevegelser er begrenset til bruk av en finger på hver hånd samt øyebevegelser for å indikere ja eller nei. Han kan også kommunisere ved hjelp av en symbolkommunikator. Imidlertid er Luca i stand til å bruke en datamaskin, ved hjelp av en styrekule og en liten, ekstremt følsom trykksensor. Etter donasjonen av en KidSmart-enhet til Lucas lokale barneskole, har Asphi Foundation sammen med skolens lærere arbeidet for å støtte ham gjennom oppkopling mellom hans hjemme-pc og klasserommet. Bedre undervisning og læring ved bruk av IKT Barneskolens lærere ønsket også å forbedre bruken av IKT for å støtte studentenes læring. Asphi Foundation arbeidet sammen med skolens personale for å utarbeide to typer aktiviteter: bruk av IKT-verktøy for å støtte fjernkommunikasjon slik at man kunne redusere Lucas isolasjon fra andre barn opprettelse av multimediebasert innhold for å støtte skolens læreplan. Lærerne har fått opplæring, og de har nå ferdighetene som skal til for å lage nytt materiell og undervisningsaktiviteter som fletter inn innovativ bruk av IKT, uavhengig av eksperter fra Asphi Foundation. Teknologien som ble brukt var KidSmart Early Learning Centre og en hjemme-pc for Luca. Direktemeldingstjeneste og Voice over IP (VoIP) samt videokonferanser, webkameraer og mikrofoner ble tatt i bruk. Lærerne har også lært å integrere 12 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:27

13 tekstbehandling, grafikk, presentasjoner med animasjoner, hypertekst og læringsprogrammer for å forbedre sine undervisningsmetoder. En vinn vinn løsning for Luca og skolen Luca lyktes i å delta i klasseromsaktiviteter, og med å få regelmessig kontakt med klassekameratene sine. Han mestret nye ferdigheter og styrket sin uavhengighet. Familien hans følte at Luca deltok i klasserommet på en effektiv måte, selv om han deltok hjemmefra. Lærerne tilegnet seg ny ekspertise og Asphi Foundation utvidet sitt forskningsarbeid for å utvikle løsninger som oppfyller Lucas svært spesifikke spesialbehov. Lucas virtuelle tilstedeværelse i klasserommet var en utfordring for oss alle sa lærerne. Dette prosjektet har gitt oss muligheten til å oppdage en rekke nye kommunikasjonsstrategier for å oppfylle Lucas behov og legge til rette for hans relasjon med klassekameratene. I begynnelsen var det svært vanskelig, ikke bare profesjonelt og kognitivt, men også følelsesmessig. Det ga oss alle sammen en mulighet til å vokse og ta større hensyn til hverandres individuelle behov. Vi lærte å bruke verktøy og materiell som vi ikke hadde vurdert tidligere, og vi oppdaget uventede evner hos alle! Lærere ved CEIS Centro Educativo Italo Svizzero i Rimini Special Educational Needs 13 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:28

14 POLEN: Przedszkole Integracyjne #38 Warsawa En god start I Polen begynner barna på skolen når de er sju år gamle, og omkring halvparten av landets barn går på førskole. Integrerte førskoler, slik som Przedszkole Integracyjne nr. 38 i Warsawa er åpen både for barn med utviklingsproblemer og dem uten funksjonshemninger. Skolen har vært i drift i mer enn ti år, og dekker ulike alderstrinn. Barn med spesielle lærebehov er altså også inkludert. I siste skoleår har KidSmartprogrammer vært benyttet av barn i integreringsklassene som ikke har behov for noen spesiell hjelp, samt elever i seksjonen med tilrettelagt undervisning. Disse barna har blant annet Downs syndrom, cerebral parese, lærevansker eller problemer med motorikken. Lærerne hadde to målsetninger da de introduserte KidSmart i førskolen. For det første ønsket de å hjelpe barna til å utvikle ferdigheter som ville være av vital betydning under utdannelsen, og for det andre var de også ivrige etter å benytte programmene som støttet skolens pensum. Høyt på listen sto lingvistiske og matematiske ferdigheter, slik som å kunne fortelle klokkeslettet og å telle, samt å utvide barnas kunnskap om og forståelse av verden. Personalet ble opplært i bruken av maskinen. I starten fokuserte de på barna i klassetrinn 0, der elevene var seks år gamle. De fleste barna fikk to økter på datamaskinen hver dag, én på formiddagen og én på ettermiddagen. Skolen er så fornøyd med resultatene at den nå har utvidet bruken av KidSmart til de yngre barna også. Skolen har alltid vært populær hos foreldrene, men den har fått økt oppslutningen ytterligere etter anskaffelsen av to KidSmart-enheter som ble donert av IBM i Med datamaskinassistert læring og KidSmartenhetene som setter lærerne i stand til å undervise på en innovativ måte, er det ikke mangel på barn som ønsker å skrive seg inn på skolen. Med erkjennelsen av at barn lærer raskest når de leker og samspiller med sin kameratgjeng og voksne, anser personalet KidSmart-datamaskinene som ytterligere en attraktiv måte å oppmuntre til interaksjon på, og derved øke elevenes læretempo. Alle elevene, både de med og uten spesielle behov, er ivrige etter å bruke KidSmart, og de praktiserer villig sine telleferdigheter med bruk av programmer slik som Cookie Factory 14 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:30

15 ifølge Katarzyna Czarnocinska, rektor for førskolen. Noen ganger har de individuelle økter på datamaskinen, men de jobber ofte i par, noe som hjelper dem til å bli bedre på å samarbeide med andre. Om å forstå tidskonseptet Lærerne har observert at erfaringen barna får gjennom bruken av KidSmart-enheten også kommer til nytte i klasseromsaktiviter. For eksempel har bruken av programmet Make-a-movie på datamaskinen gitt elevene en langt bedre forståelse av tidssekvensene i en hendelse. Tilsvarende har barna som har fullført et program der de blir bedt om å matche et par sko, lettere for å forstå størrelsesbegreper. De programmene som omhandler interessante steder og kulturelle monumenter rundt om i verden er spesielt popuære. Disse programmene har utvidet barnas kunnskaper innen historie og geografi på en underholdende måte. Elevene setter også pris på KidSmarts vitenskapelige og naturbaserte programmer som gir dem et innblikk i de skiftende årstidene og dyrenes atferd isine naturlige omgivelser. Personalet bruker enhetene til å støtte alle barnas mangesidige utvikling, men også for å balansere de ekstra behovene funksjonshemmede barn har. Etter at KidSmart kom inn i klasserommet, har lærerne frydet seg over måten programmene har hjulpet barna til å utvikle ferdigheter innen lesing, skriving, logisk tenking, oppfatning og kommunikasjon. Undervisningsmateriell for de ulike programmene er tilgjengelig i alle rommene, og lærerne er enige om at KidSmart er et verdifullt supplement til undervisningsressursene. De ser at det å ha undervisningsmaterialet på en fargerik datamaskin er en ytterligere oppmuntring for barna til å tilegne seg kunnskap de vil ha glede av resten av livet. Mange av disse barna har ikke tilgang til datamaskin hjemme. Special Educational Needs 15 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:31

16 PORTUGAL: pediatrisk sykehus Evora Unge pasienter drar nytte av akademisk samarbeid Sentralt for det vellykkede KidSmartinitiativet i Évora, Portugal, er mange timers samarbeid mellom IBM, University of Évora og det nærliggende pediatriske sykehuset. Mange av barna på sykehuset har kreft, Downs syndrom, cerebral parese samt andre alvorlige helseproblemer. Enkelte er blitt forlatt av sine familier. Nå restituerer de seg mye raskere, holder seg ajour med skolearbeidet og har generelt en mer interessant tid på sykehuset takket være en nykommer på avdelingen: en IBM KidSmart Early Learning Centre. Datamaskinen kom til sykehuset som en del av et samarbeidsprogram mellom University of Évora og barneavdelingen på Hospital do Espirito Santo. I første omgang ble den levert til høyskolen, deretter ble den flyttet til sykehuset for å hjelpe lærerstudenter med å praktisere sine ferdigheter i en ekte klasseromssituasjon, og jobbe på den pediatriske avdelingen med barn med spesielle behov. Hvert av barna har sitt eget strukturerte KidSmart-program, basert på både deres kliniske tilstand og deres spesielle læringsbehov. Sykehusbetjeningen og studentene har alle fått samme opplæring, slik at alle opplæringsressursene er effektivt koordinert. KidSmart hjelper barna å lære på en fantasirik måte, og sikrer at sykehusoppholdet ikke gjør at de glemmer det de allerede har lært på skolen. Barna bruker datamaskinen regelmessig, selv når de venter på en konsultasjon, og de gleder seg over støtten og trøsten som ligger i å bruke programmene. Raskere rekonvalesenstider Straks programmet var i gang, kunne man umiddelbart se fordelene. Maskinen ble raskt en integrert del av læreplanen og barnas rehabiliteringsprosess. Sykehuspersonalet og lærerne registrerte at uansett om de unge pasientene var innlagt for noen uker eller for en vesentlig lengre periode, restituerte de seg raskere. Personalet mener at prosjektet stimulerer barna akademisk sett, og derigjennom øker deres selvtillit i en vanskelig tid i deres liv. 16 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:33

17 Noen løper til PC-en straks de kan om morgenen, ivrige på å være først til å bruke den sier José Luis Ramos fra University of Evora. Mange av barna har fått nye venner gjennom de interaktive KidSmart-programmene. Mange pasienter som allerede har begynt å lære engelsk på skolen, bruker heller dette språket i stedet for morsmålet når de sitter ved PC-en. På den måten kan de utvide ordforrådet og imponere foreldrene sine. Lærerstudentene tilegner seg reell, praktisk erfaring fra barn med spesielle lærebehov, samtidig som høyskolens ansatte og representanter fra IBM engasjerer seg tettere i samfunnet. Personalet som er involvert i Évoraprosjektet tror at andre sykehus og høyskoler kan kopiere suksessen i dette initiativet. Sykehuset håper at de i fremtiden kan installere et webkamera for å sette barna i kontakt med familien hjemme og med skolen. Special Educational Needs 17 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:34

18 SLOVAKIA: Mokrohájska førskole Bratislava Elever oppdager en dør inn til fremtiden Datamaskiner er en del av dagliglivet for de fleste i industriland, hjemme og på jobben. For barn med fysiske funksjonshemninger er en datamaskin imidlertid mer enn bare et grunnleggende verktøy. Den er en innfallsport til en verden av utdannelse, informasjon og meget mulig, en karriere. Det er derfor personalet og elevene på en førskole i Bratislava, Slovakia, er så glade over å ha en KidSmart-PC i klasserommet. Mokrohájska barneskole er for barn med en rekke funksjonshemninger, inkludert polio, cerebral parese, progressiv muskeldystrofi, epilepsi og frakturer som følge av alvorlige skader. I tillegg til bevegelseshemminger, kan de også lide av taledefekter og ha konsentrasjonsproblemer. Spesiallærere arbeider for å skape de beste forholdene for barnas naturlige utvikling, slik at hvert enkelt individ kan utvikle seg fysisk og mentalt i samsvar med egne forutsetninger. Lærerne har spesielt sterke forbindelser med elevenes foreldre, slik at barna har et nettverk som støtter dem både på skolen og hjemme. Personalet var oppsatt på å bringe KidSmart inn i førskolen for å implementere nye undervisningsmetoder og hjelpe barna til å venne seg til å bruke datamaskiner, noe som vil spille en stadig viktigere rolle i deres liv etter hvert som de blir eldre. KidSmart brukes nå entusiastisk av fire til fem år gamle barn, med personalet som fokuserer på grunnleggende matematikk, taleterapi, utvidet vokabular og generell kunnskapstilegnelse. Programmene er knyttet til førskolens læreplan, og personalet er enige om at de er godt egnet for denne aldersgruppen. Forbedret konsentrasjonsnivå Barna er blitt vant med datamaskinen og tastaturet på en helt naturlig måte og har for vane å jobbe i par for å løse oppgaver. De viser ekte glede over prosjekter med bilder, og de skriver ut sine arbeider for å lage utstillinger for foreldrene. Bruken av programmene har gitt dem et større vokabular, og samtidig hjulpet dem til å forstå logiske tankeprosesser og fysisk orientering. De har også forbedret sine matematiske ferdigheter. Barn som bruker maskinen, las ofte ta 18 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:35

19 sine egne beslutninger, og personalet har merket at dette bidrar til å gi elevene bedre konsentrasjonsevne. Tiden de bruker foran skjermen forlenger også barnas konsentrasjonsutholdenhet, slik at de kan være fokusert lengre. Begge disse utviklingene er viktige milepæler for mange av barna. Teamwork og samarbeid er blitt bedre da elevene ofte samarbeider om prosjekter. Noen barn som har problemer med musen grunnet fysiske funksjonshemninger, er avhengig av sine medelever for hjelp, og oppgaver løses i samarbeid. Selv om KidSmart-programvaren kjører på en lang rekke språk, er den for tiden ikke tilgjengelig på slovakisk. Derfor trenger barna i denne aldersgruppen fortsatt hjelp fra sine lærere for å forstå det tsjekkiske språket. Denne lille ulempen har imidlertid ikke forringet de betydelige fordelene. Nå tilbys ytterligere godkjent undervisningsprogramvare i Slovakia til de involverte skolene. I dagens informasjons-, kommunikasjons- og teknologibaserte samfunn er det viktig å ha muligheten til å jobbe med datamaskiner i ung alder, sier Maria Knotekova fra skolen. For dem med fysiske funksjonshemninger vil PC-en sannsynligvis være nøkkelen til en arbeidsplass. Special Educational Needs 19 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:36

20 SPANIA: Adapei Centre Albacete En gutt finner nøkkelen til læring Adapei Centre er lokalisert i Albacete, den største byen i regionen Castille- La Mancha i Spania. Det er en spesialinstitusjon som hjelper mennesker med funksjonshemning i deres yngre år. Noen av barna som tas hånd om sliter med en rekke svært tøffe fysiske og mentale utfordringer. En ni år gammel gutt, som lider av en hjernesykdom og har autistiske trekk, har benyttet KidSmart-maskinen med hjelp av en dedikert logoped. Gutten har ikke noe oralt språk, har en lav språkforståelse og lider av oppmerksomhetssvikt. Han ble introdusert for KidSmart-PCen for å se om han kunne holde oppmerksomheten og hvorvidt han ville være i stand til å forstå prinsippene for årsak og virkning gjennom bruken av musen og opplevelsen av hva som skjedde på skjermen foran seg. Terapeuten hans håpet å forbedre guttens ferdigheter gjennom bruk av musen og å oppmuntre ham til å følge instruksjoner mens han lekte med datamaskinen eksempelvis gjøre valg, klikke og se på spesifikke ting. Barnet måtte være oppmerksom både på læreren, spillet og konteksten spillet skjedde i. Han lærte at ved å se på og velge, kunne han kontrollere det som skjedde på skjermen. Heldigvis viste PC-ens barnevennlige innkapsling og programmets fargerike grafikk seg å være attraktivt for gutten, hvilket gjorde det mulig for terapeuten å kommunisere med ham på nye måter. Kommunikasjon gjennom bilder Av avgjørende betydning for suksessen i dette initiativet var programvaren Communication Notebook, som kommuniserte med barnet gjennom bilder. Notebook var nøkkelen som åpnet døren til læring for dette barnet med dets svært begrensede språkkunnskaper. Gutten og terapeuten vekslet på å starte spillet på PC-en, og deretter brukte gutten musen. Etter hvert forsto eleven konseptet med årsak og virkning, og han så hva som skjedde på skjermen avhengig av hvordan hånden beveget musen på pulten. Regelmessig bruk av KidSmart har økt guttens konsentrasjonsevne, fordi han har lært at hans aktiviteter gir direkte resultater på skjermen. Hans evne til å bruke musen er også forbedret. 20 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:38

21 Logopeden anser nå enheten for å være et uunnværlig verktøy, og vil fortsette å bruke den for å støtte barnets læreaktiviteter. Uten konstant oppfølging og instruksjon ville imidlertid gutten bare åpnet og lukket vinduer, og logopeden må derfor veilede gutten svært tett. Man vil nå bruke erfaringene som ble gjort under arbeidet med denne ni år gamle gutten til å hjelpe flere barn med alvorlige lærevansker. Aktiviteter må være svært enkle for å være til nytte for barn med en slik grad av funksjonshemning, sier Gloria Perales Lopez, spesiallærer. Jeg sikter nå på å bruke et større spekter av helt grunnleggende undervisningsprogrammer. Special Educational Needs 21 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:39

22 STORBRITANNIA: St Philip s barneskole Manchester To spesielle barn blir trygge elever Det er omkring 30 heltidsplasser på St Philip s barneskole i Hulme, Manchester, en storby i Nord-England. Alle barna på daghjemmet gleder seg over å bruke KidSmart-programvaren, men størst innvirkning har enheten hatt på to spesielle elever; en jente med Downs syndrom og en gutt med Aspergers syndrom. Personalet besluttet å bruke KidSmart-maskinen for å lære disse to spesialelevene om former og farger for å hjelpe dem med å telle og bygge opp generelle PC-ferdigheter. KidSmart-programvaren ble benyttet til å lage timeplaner med bilder, som gjør at barna forstår hva de skal gjøre på gitte tidspunkt. Det gjør også at gutten med Aspergers føler seg trygg på dagens struktur og rutine. Elevene tilbringer tid foran datamaskinen både med støtte fra lærerne og på egenhånd. Etter hvert som deres kunnskap om og forståelse av farger, former og tall vokser, vokser også selvtilliten. Begge barna elsker å bruke programmene, spesielt de som inkluderer musikk. Etter tidligere bare å ha brukt berøringsskjermer, blir de nå stadig flinkere til å bruke musen. Kvaliteten på høyttalerne er en bonus Designen og funksjonaliteten på KidSmart-enheten gjør den spesielt godt egnet for barn med spesielle lærebehov. Det at enheten er designet med en innebygd pult og en fargerik og barnevennlig innkapsling, gjør at barn som bruker den ikke så lett blir distrahert av det som skjer rundt dem. Dette er svært viktig for det autistiske barnet på St Philips, som lett synes at tilstedeværelsen av andre barn blir både distraherende og plagsom. En annen grunn til at KidSmartmaskinen er så populær blant denne typen barn er kvaliteten på høyttalerne. Begge barna i dette eksempelet hadde problemer med hodetelefonene. Barnet med Downs syndrom har hørselshemning og var derfor avhengig av høreapparat, og gutten med Aspergers likte ganske enkelt ikke å bruke hodetelefoner. Lydkvaliteten i høyttalerne hjalp personalet til å overvinne disse problemene. 22 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:42

23 Disse barna ble etter hvert mer selvstendige, forklarer Sandra Silvera på St Philips. Og vi kunne se at bruken av KidSmart-PCen hjalp dem begge til å bli mer selvsikre på spesifikke områder, som i grunnleggende matematikk. Oppmuntret av denne suksessen har hjemmet investert i ytterligere programvare, og vil få et nytt lydmetodesystem basert på KidSmart-maskinen. De viste god fremgang, og kunne dermed begynne på skolen. Nå er de begge trygge elever, og de er i stand til å bruke standard-pc-er. Special Educational Needs 23 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:43

24 SVERIGE: Kvarnbacka skole Stockholm Autistiske barn og elever med lærevansker drar fordel av KidSmart Early Learning Centres Kvarnbacka skole er en grunnskole og ungdomsskole i Kista, et flerkulturelt distrikt i Stockholmsområdet. Skolen har omkring 300 elever, inkludert 72 elever med spesielle lærebehov. Lærerstaben har omfattende erfaring fra arbeid med barn med funksjonshemninger, og de benytter et bredt spekter av undervisningsmetoder, avhengig av elevens funksjonshemning og utviklingsnivå. IBM donerte to KidSmart-PCer som ble utplassert hos grupper av elever med lærevansker. En av gruppene har elever med lærevansker og ytterligere funksjonshemninger, mens den andre gruppen er en klasse for autistiske barn Elevene er i alderen 7 til 12 år. Begge disse elevgruppene har problemer med å leke individuelt på fritiden, og de har ofte behov for en voksen til å lede lek og aktiviteter. De kan også ha vanskeligheter med å ta egne beslutninger. Av disse grunnene valgte skolen å plassere KidSmart-enhetene på skolefritidssenteret noe som viste seg å bli en svært vellykket beslutning. Elevene setter pris på programmene og har raskt lært seg å bruke datamaskinene og finne det rette programmet for dem. Elever utvikler sine sosiale ferdigheter KidSmart har hjulpet elevene til å utvikle sine sosiale ferdigheter og samarbeidsevner. Nå går de spontant bort til datamaskinen og velger et program de liker. Elevene er stolte og glade fordi de lykkes, og de forbedrede ferdighetene, eksempelvis i matematikk og svensk, er et tilleggsgode. Programmene er brukervennlige og enkle å forstå. Det er alltid et program som passer uansett elevens utviklingsnivå, og elevene forstår raskt hvorvidt de har løst problemer korrekt eller ikke. I livets store perspektiv er evnen til å finne meningsfylte fritidsaktiviteter og utvikle sosiale ferdigheter av avgjørende betydning for barn og unge mennesker med funksjonshemninger. Margot Lindh assisterende rektor Kvarnbacka School KidSmart har også vekket interesse hos mange elever uten funksjonshemninger og som gjerne besøker gruppene med 24 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:47

25 lærevansker for å prøve datamaskinen. Å kunne vise grunnskoleelevene hvordan datamaskinen virker, styrker de funksjonshemmede elevenes selvfølelse og gir begge gruppene med barn en mulighet til å integrere, kommunisere og sette pris på hverandre. KidSmart legger naturlig til rette for så vel akademisk læring som styrking av sosiale ferdigheter. Dette gir en positiv fremgang i fag som matematikk og svensk. Mange studenter har problemer med håndskriften som følge av motoriske vanskeligheter. Derfor er de ikke alltid motivert for oppgaver som krever gode skriveferdigheter. Denne barrieren elimineres når de bruker datamaskinen. Samtidig setter bruken av datamaskinen dem i stand til å praktisere øye-hånd koordinering. Resultatene har vært spesielt gode for barn med manglende motoriske funksjonsevner. Special Educational Needs 25 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:48

26 SØR-AFRIKA: Carel du Toit Centre Cape Town Teknologi som snakker til døve barn i Cape Town Uten hjelp fra en spesialist vil et døvt barn slite med å oppfatte det talte ord. Uten å være i stand til å kommunisere på en effektiv måte med mennesker rundt seg, vil barnets emosjonelle og personlige utvikling også bli holdt tilbake. Pedagoger mener derfor at jo tidligere et barn med hørselshemning får støtte, jo enklere vil det være for barnet å integreres i samfunnet. På grunnlag av dette opprettet professor Carel du Toit et senter i Tygerberg Hospital i Cape Town, for å gi små barn en base der de kan lære seg å snakke og tilegne seg et språk på en naturlig måte. Senterets målsetting er å gjøre alle barn i stand til å finne sin plass i allmennskolen, og fra 2004 har tre KidSmart-enheter hjulpet personalet med å nå dette ambisiøse målet. Programvaren supplerer annen undervisning som i hovedsak fokuserer på språkutvikling. I og med at barna betrakter tiden foran PC-en som lek, er disse sesjonene svært populære og vellykkede. Barna synes programvaren er enkel å forstå, og får styrket vitale sosiale og kognitive ferdigheter etter hvert som de jobber seg gjennom de ulike programmene. Personalet er enige om at datamaskinen også fungerer godt som et evalueringsverktøy som gjør dem i stand til å måle det enkelte barns fremgang. Til tross for at visse aktiviteter på KidSmart-maskinen krever språkferdigheter som kan være en utfordring for barn med hørselshemning, er personalet på senteret overbevist om at maskinene hjelper dem til å forberede elevene for en allmennutdannelse. En felles verden av informasjon I tillegg til å sørge for støtte til døve barn, driver Carel du Toit Centre et lokalsamfunnsrettet prosjekt for barn med spesielle behov. Gjennom dette prosjektet velger personalet ut en liten gruppe barn i den nærliggende byen Khayelitsha som blir invitert til å delta i undervisningen på senteret. Disse barna har liten eller ingen tilgang til bøker, elektrisitet og andre grunnleggende goder som mer heldigstilte barn tar for gitt. De har heller ikke tilgang til datamaskiner. 26 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:53

27 KidSmart-PC-ene har åpnet døren til teknologiens verden for disse unge elevene, sier Inge Karitzinger, en av lærerne på senteret. Maskinene har visket bort barnas frykt for det ukjente og gitt dem tilgang til en verden av informasjon. PC-ene hjelper dermed ikke bare med å forstå datamaskiner og verden generelt, de bidrar også til barnas sosiale utvikling. Barna er blitt i stand til å knytte vennskapsbånd og oppleve kameratskap, og hjelpe, veilede og oppmuntre hverandre. En viktig del av klassestrukturen er kompis -systemet, der barna velger partnere eller grupper å jobbe sammen med. De oppmuntrer hverandre til å jobbe seg gjennom programmene og tilbyr seg å hjelpe når noen står fast. Special Educational Needs 27 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:54

28 SØR-AFRIKA: Vista Nova School Cape Town Overvinne læringshindre Barn med cerebral parese og andre spesifikke lærevansker tas opp av Vista Nova School i Rondebosch, Cape Town, fra de er tre år gamle, da spesialister mener at en tidlig undervisningsstart er essensiell. Her kommer de sammen med andre barn fra Western Cape-samfunnet som også har lærevansker og fysiske funksjonshemninger som har gjort at de ikke kan gå på vanlig skole. Skolen subsidierer også barn fra fattige, svakerestilte hjem. Disse elevene utgjør ca. 18 % av de totalt 400 elevene på Vista Nova. Alle barna oppmuntres til å overvinne sine læringsbarrierer gjennom egnede opplærings- og terapeutiske tjenester. Dette vil gjøre dem i stand til å utnytte deres potensiale maksimalt. Personalet fokuserer på hvert barn som et enkeltmenneske, og hjelper dem med språk, perseptuelle ferdigheter, fin- og grovmotorikk, samt kognitiv, sosial og emosjonell utvikling. I 2004 donerte IBM Sør-Afrika fem KidSmart-enheter til Vista Nova. Effekten var umiddelbar. Maskinene ble et fargerikt innslag i klasserommene, og oppmuntret samtidig barna til å utvikle sine sosiale ferdigheter på mange måter. Lærerne oppdaget raskt at enhetene var ideelle verktøy til skolens viktigste nøkkelområder. Barna ble for eksempel eksponert for symbolsk fremstilling, fikk språklig/numerisk forståelse og deretter gradvise lese- og skriveferdigheter samt tallforståelse. Programvaren og aktivitetene er godt integrert i skolens læreplan, og man har valgt å knytte dem til deler av pensumet. Enhetene er derfor blitt en ekstra undervisningsressurs for skolen. De gir også elevene en bedre forståelse av prosessen med å dele med andre. Tid som benyttes foran PC-en bidrar også til at små barn blir bedre til å forklare og beskrive ting. Mens personalet overvåker undervisningen, oppmuntres barna til å bruke PC-ene sammen med sine medelever. Dette har ført til at lærerne har innført et kompis-system der barna bruker enhetene to og to. Noen ganger kan barna velge sin egen kompis, men i andre sammenhenger settes flinkere barn sammen med dem som stiller svakere noe som gir fremragende resultater. Bli klok på verden Enhetene hjelper barna til å overvinne barrierer på mange måter. Generelt 28 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:54

29 forbedres deres grov- og finmotorikk gjennom bruk av tastaturet, og personalet opplever at elevenes fantasi utvides med større grad av kreativitet og rollespill. Et viktig element er at maskinene bidrar til å danne et grunnlag for matematikkforståelse og tenking som gjør barna i stand til å danne seg et bilde av verden rundt dem. Gjennom KidSmart bygger elevene opp grunnleggende språk og tankeprosesser de trenger for å kommunisere, samtidig som PC-en oppmuntrer både til kreativ tenking og logisk resonnement. Noen barn har fått høyere selvtillit gjennom programmene som de synes er artige og de kan fullføre oppgaver uten vår hjelp, sier Peta Johnson, en av lærerne på skolen. Andre har hatt utbytte på emosjonell og sosial måte, spesielt fordi de ofte har jobbet i grupper. Barna har lært seg hvordan de skal vente på tur, hvordan de skal hjelpe medelevene med å bruke datamaskinen, og hvordan de skal ta imot hjelp fra andre når de sitter ved PC-en sammen. Disse sosiale ferdighetene er uvurderlige for alle barn, men spesielt for dem med spesielle lærebehov. Special Educational Needs 29 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:55

30 TSJEKKIA: Mezholezy førskole Mye moro, men også seriøse fordeler KidSmart Early Learning Centre har blitt en magnetisk attraksjon for svakerestilte barn i Mezholezy, en landsby vest i Tsjekkia. Mer enn halvparten av barna på den lokale førskolen kommer fra sosialt vanskeligstilte familier. Disse barna oppmuntres til å gå på førskolen hver dag, og tiltrekningen til KidSmart viser seg å være uimotståelig. De lærer seg verdifulle ferdigheter som gjør at de kan begynne på skolen uten å være dårligere stilt enn andre barn. Gjenom å bruke programmene sammen lærer alle barna om sosial integrering, noe som fremmer likestilling. IBM donerte en KidSmart-enhet til Mezholezy førskole i 2004, noe som har vært svært vellykket ikke bare for å motivere sosialt svakerestilte barn til å gå på skolen hver dag, men også for å lære gjennom lek og å forbedre deres generelle kunnskaper og ferdigheter. Ulike mennesker, ulike skikker Disse barnas utdannelses- og kunnskapsnivå er ofte svært lavt når de starter på barneskolen. Personalet fokuserer på aktiviteter som fremmer barnas naturlige ferdigheter innen sang, dans og teater, og oppmuntrer barna til å være kreative. Denne tilnærmingen har hatt en meget positiv innvirkning på integreringen av elever fra diskriminerte folkegrupper. Det er ingen tvil om at KidSmart gjør læring mer attraktivt og lystbetont for barna, samtidig som de opparbeider seg grunnleggende dataferdigheter. Elevene blir bedre til å kommunisere og samarbeide med andre, samtidig som de forbedrer sine sosiale ferdigheter, ifølge Bozena Burdova, rektor på Mezholezy førskole. En av de mest merkbare effektene datamaskinen har på barna er at den roer dem ned og gjør dem mer fokuserte. Barna drar også fordel av den individuelle og gruppevise undervisningen de får når lærerne sitter sammen med dem foran PC-en. Diskusjoner i klasserommmet er også knyttet til KidSmart-programmer som dekker ulike land, skikker, folkegrupper og værforhold over hele verden, noe som gir barna en dypere forståelse av 30 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:58

31 ulikhetene og likhetstrekkene mellom folkegrupper med forskjellig kulturell og etnisk bakgrunn. Barn fra sosialt svakerestilte miljøer tilegner seg kompetanse på en rekke områder, noe som bidrar til at de får en mer effektiv og likeverdig start på skolegangen. Special Educational Needs 31 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :31:58

32 TYSKLAND: Käpt n Browser Integrationkita Berlin La oss skrive et skuespill sammen Førskolen Käpt n Browser Integrationkita i Salvadore- Allende-Straße i Berlin har 125 barn mellom 3 og 7 år. 27 av disse har spesielle lærebehov grunnet bl.a. Downs syndrom, hørselshemning, funksjonshemninger og lærevansker. Førskolen har hatt sterk fokus på integreringen av IKT (informasjonsog kommunikasjonsteknologi) i undervisningen og læringsprosessen i flere år. De ble svært glade for å kvalifisere seg til et KidSmart Early Learning Centre i Datamaskinen er tilgjengelig for alle barna og står idag i klasserommet til en gruppe på 15 elever, hvorav 4 har spesielle behov. Lærerne samarbeider om å bygge opp sin IKT-kompetanse og utvikle nye idéer for å bruke teknologi på en kreativ måte for å styrke barnas ferdigheter, kunnskap og sosiale trygghet. Et av deres siste prosjekter har vært å lage et hørespill basert på historien om Den sultne sommerfugllarven. Alle bidro til å skrive hørespillet, og alle deltok i fremføringen enten som skuespiller eller som musiker. Produksjonen ble spilt inn og lagret på KidSmart-PC-en sammen med barnas tegninger og fotografier. Det ble også produsert CD ROM-plater slik at også familiene kunne glede seg over hørespillet hjemme sammen med barna. Skolens personale har fastslått at KidSmart-enheten styrker de funksjonshemmede barnas muligheter og gir dem større kapasitet til å imøtekomme den enkelte elevs behov. Henrik på 7 år har Downs syndrom. Normalt lar han seg lett distrahere fra det han holder på med og han sitter sjelden stille. Erfaringer fra prosjektet viser imidlertid at han ofte kan konsentrere seg i minst 15 minutter om en enkelt læreaktivitet når han jobber med KidSmart-maskinen og blir fullstendig oppslukt av spillet. Kommunikasjon og en følelse av å lykkes Justin på 4 er hørselshemmet. Et spesielt dataprogram hjelper ham med å lære seg tegnspråk. Han fryder seg over å lære med bruk av KidSmart Early Learning Centre fordi mange av programmene bruker visuell kommunikasjon. Kommunikasjonen med andre barn har også blitt betydelig bedre fordi de også elsker å lære seg tegnspråk med hjelp av datamaskinen! 32 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :32:03

33 Marvin og Noah på 6 år har begge lærevansker. De elsker å jobbe med Millie s Mouse Skills, siden disse aktivitetene gjør dem i stand til å lykkes. De kan spille spillene så ofte de ønsker, og på den måten styrke følelsen av uavhengighet, kontroll og selvfølelse. KidSmart gir alle barn tilgang til IKT. Ingen barn ekskluderes som følge av hans eller hennes funksjonshemning! sa Lila Voss, rektor på førskolen. Undervise andre Lærerne på Salvadore-Allende-Straße førskolen har utviklet sine IKT-ferdigheter til en slik grad at de nå kan tilby IKTopplæring til andre lærere. Dette tilbudet har blitt ekstremt populært. For tiden jobber de med et integrert emne om Hva jeg vil bli når jeg blir stor. Barna intervjuer vennene og foreldrene sine om dette, og spiller inn intervjuene. De tegner også bilder og tar digitale fotografier for å illustrere samtalene og fremtidsdrømmene som foreldrene forteller om fra da de gikk i barnehagen. Elevene drar på klasseturer til relevante lokale steder som politistasjonen og teatret. En av lærerne har lagt resultatet av arbeidet inn i en PowerPoint-presentasjon med lyd og grafikk. Barna viser alltid frem denne presentasjonen og forteller om arbeidet til folk som kommer på besøk. Dette minner dem om erfaringene de har hatt og gir dem samtidig muligheten til å øve på presentasjonsteknikk. Opplevelsen bedrer også forståelsen for, og anerkjennelsen av, menneskene rundt dem. Special Educational Needs 33 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :32:04

34 ØSTERRIKE: Hammerfestweg Wien Se jeg bruker en datamaskin Hammerfestweg førskole i Wien har ca. 100 barn, og omkring en fjerdedel av dem har spesielle behov grunnet bl.a. autisme og hørselshemning. Foreldrene stilte seg støttende til planene om å utstyre skolen med KidSmart-maskiner, og entusiasmen har forsterket seg i løpet av de fem årene som barna har brukt datamaskinene. Ettersom elevene har et bredt spekter av funksjonshemninger, inkludert svekket motorikk eller manglende hukommelseskapasitet, bruker spesiallæreren KidSmart for å stimulere hvert enkelt barns personlige behov og mål. Hun stimulerer elevens individuelle ferdigheter gjennom å oppmuntre til selvstendighet i måten de bruker datamaskinen på. Resultatene har vært strålende, spesielt for barn med hørselshemminger som bruker en spesialutviket audioprogramvare, Audiolog, som støtteverktøy for å mestre aktivitetene. Audiolog intonerer bokstaver og ord samtidig som munnbevegelsene vises. På den måten kan barna begynne å lese på munnen. Dette hjelper barna med uttalen, og gjør dem i stand til å lære gjennom lek. Før de to KidSmart-enhetene ble satt opp den ene i et grupperom, og den andre i et åpent område hadde to tredjedeler av barna aldri brukt en datamaskin. Nå er de fleste av dem komfortable med å bruke dem, inkludert de autistiske elevene sier Eva Potz, en av førskolelærerne i Hammerfestweg. Stolte over sine ferdigheter Autistiske barn har behov for struktur, fortrolighet og kontinuitet i dagliglivet, og det har vært interessant å se deres respons på KidSmart Early Learning Centre. En fem år gammel gutt med autisme, som har en datamaskin hjemme, er fascinert av den nye maskinen og likte programvaren Millies Mattehus spesielt godt. Han er alltid ivrig etter å bruke KidSmart-PC-en, og er svært stolt over å kunne bruke den på egenhånd. Læreren hans belønner ham for innsatsen ved å la ham bruke PC-en til andre oppgaver. Et annet barn, også autistisk, hadde aldri brukt en datamaskin før, og han brukte to måneder på å se på de andre som satt foran skjermen før han hadde mot til å prøve selv. Siden da har 34 brozura_kidsmart_148x210_nor_1.indd :32:11

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM

Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Rapport fra prosjektet SAMSPILL VIA SKJERM Å utvikle bedre kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme gjennom samspillstrening ved bruk av datamaskin Prosjektleder Olav Skogseth Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life

Bacheloroppgave. Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet. Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of life AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG KANDIDATNUMMER 417 OG 446 Bacheloroppgave Fritid med Bistand inkludering, aktivitet og økt livskvalitet Aided Leisure time inclusion, activity and increased quality of

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen.

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen. InterAct-håndboken startside Del 1 InterAct-modellen Bakgrunn Et motivasjonsverktøy Hvordan fungerer det InterAct i et nøtteskall Beskrivelse av trinnene Hvordan tilpasse det til dine egne forhold Utviklingen

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16

Statped. JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 Statped ÅRSRAPPORT 2014 JA TAKK, BEGGE DELER! Møt Ingvild som får det beste fra to undervisningsopplegg Side 16 DELTIDSOPPLÆRINGEN FOR HØRSELSHEMMEDE: Skoleuke og sosial møteplass Side 5 SEVU PPT: Et løft

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer