NETTMØTE. passere Besseggen. Tomlene opp for. Knut Marius Djupvik er fan av UKM s Romsdalseggen. Med Romsdalstrappa vil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTMØTE. passere Besseggen. Tomlene opp for. Knut Marius Djupvik er fan av UKM s. 26-27. Romsdalseggen. Med Romsdalstrappa vil"

Transkript

1 Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR Reiselivssjefen: Med Romsdalstrappa vil Romsdalseggen passere Besseggen Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre ansikt til ansikt enten du er hjemme, på kontoret, bor i Oslo eller andre steder langt vekk fra bankens lokaler. Artig med nettmøte. Det føles mer personlig enn å prate i telefon. Anbefales! (Kunde) Jeg kan vise modeller og andre rådgivningsverktøy til kunden samtidig som jeg forklarer. Det er en kjempefordel. (Rådgiver) Kontakt din rådgiver for nettmøte! s. 6-8 Seterliv i Øvre Sunndal: Held minna vedlike s Knut Marius Djupvik er fan av UKM s Prosjekt Tilhørighet: Unik støtte til kulturlivet og MFK s Nytt i Geiranger: Fossevandring og sporløs ferdsel s

2 Romsdalstrappa Gir næring til kulturen s. 6-8 SPOR Fylkesmagasin for Kulturaktivitet og kulturopplevingar handlar om er både helseførebyggande og trivselsfremmande. Det er mange som Møre og Romsdal livskvalitet, livsglede og opplevingar, og er viktig Det er med andre ord mykje god folkehelse i eit er med på å skape det Nr Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylkeskommune Held minna vedlike s Fossevandring og sporløs ferdsel s for identitet, trivsel og lokal samfunnsutvikling. Møre og Romsdal er eit av dei fremste verdiskapande fylka i landet. Skal det framleis vere slik, er vi avhengig av at folk ønskjer både å bu og arbeide i fylket vårt. godt og variert kulturliv. Bruken av ulike kulturtilbod er på frammarsj. Mange nyttar dei kultur- og fritidstilboda som er tilgjengeleg i Møre og Romsdal. Kulturpendlinga er stor. Mange får stadig betre økonomi og har kulturlivet vi har. Amatørar og profesjonelle. Private og offentlege. Kultur er eit viktig satsingsområde Ansvarleg redaktør: Arbeid er viktig, men er ikkje nødvendigvis meir fritid enn tidlegare. Det gjer oss til større for Møre og Romsdal Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Redaksjonsgruppe for denne utgåva: Millionsatsing på kreative nettverk s Kulturmønstringa! s den viktigaste årsaka til at vi vel å bu i Møre og Romsdal. Dei fleste søkjer etter tilbod og kvalitetar, lokalt og regionalt, som er med på å fremme vår eigen livskvalitet. Ein stads attraktivitet er dermed avhengig av til dømes sørvis- og handels- konsumentar av forskjellige kulturformer. Kultur og opplevingar er blitt ein stadig voksande del av vår regionale økonomi, både når det gjeld omsetting og tal på sysselsette i kulturnæringane. Møre og Romsdal har mange flotte fylkeskommune. Vi trur at varierte kulturaktivitetar og gode kulturopplevingar er viktig for den vidare utviklinga av lokalsamfunna våre. Fylkeskommunen har satt Terje Heggem, Ingrid Kvande, tilbod, tilgangen på offentlege tenestetilbod og, kulturmiljø og kulturminner. Fleire av desse er seg som mål å legge til rette for eit mangfaldig og Inger Moene, Trygve Grydeland, ikkje minst, kulturtilbod. også godt kjent nasjonalt og internasjonalt. Kul- kunnskapsrikt kulturliv i Møre og Romsdal. Elin Johanson Lyngstad, Ingvild Dverseth Sæter, Carina Stokke og Heidi-Iren Wedlog Olsen. Brasil på timeplanen s Festivalfylket s Kulturaktivitetar og kulturopplevingar er viktig for den enkelte sin oppleving av livskvalitet og glede. Konsertar. Idrettsarrangement. Festivalar. Korps. Dans og teater. Deltaking i ulike kulturak- turarven gir stadane våre særpreg og eigenart, men er også grunnlag for lokal samfunnsutvikling og andre former for verdiskaping. At stadig fleire nyttar vår felles kulturarv som grunnlag for Eg håpar at du som lesar får stor glede av denne utgåva av SPOR. Kulturfylket Møre og Romsdal har mykje å by på. Grafisk utforming: tivitetar gir betre livskvalitet og overskot. Gjen- næringsutvikling og verdiskaping, vil både sikre God sommar! TIBE Reklamebyrå AS nom deltaking utviklar vi mestringsferdigheiter framtidig busetting og styrke moglegheitene for og vi får vere med i eit sosialt fellesskap, noko som langsiktig vern av kulturarven. Ottar Brage Guttelvik, Fylkesrådmann Foto framside: Espen A. Istad Trykk: Mediatrykk Opplag: eks Kontakt: Visste du at Møre og Romsdal fylkeskommune For 100 år sidan: SPOR på nett: Annonsar: Møre og Romsdal Media Romsdalstrappa Held minna vedlike Kulturmønstringa! Brasil på timeplanen står bak Møremusikarordninga, som er ei profesjonell musikarordning som skal sikre gode musikktenester til kulturlivet i Møre og Romsdal?...har eit omfattande engasjement innan kulturområdet. Arbeidet blir gjort I byrjinga av 1900-talet var det vanleg å opprette arbeidaridrettslag i byane. Dette fordi at det var eit politiske skilje mellom «borgarleg idrett» og «arbeidaridrett». I Molde hadde tlf Ærlig talt: Arne Gotteberg Kort sagt i nært samarbeid med kommunane, organisasjonars og institusjonar. Sportsklubben Træff sosial basis i arbeidarklassa, medan Ålesund hadde åtte arbeidari- Fossevandring og sporløs ferdsel Epos mot nye 50 år sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvaltning av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, stat- drettslag med 500 medlemmar utover i 30-åra. Seinare vart desse laga slått saman. Kristian- MILJØMERKET Kort sagt Godt kulturtilbud til barn og unge lege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, førebyggjande og helsefremjande arbeid, Møremusikarordninga, sund fekk fleire idrettslag først i 30-åra. Her var bryting var den mest populære arbeidar- 241 Trykksak 599 Millionsatsing på kreative nettverk Stiar for alle fylkesbiblioteket, anlegg og aktivitet innan idrett/friluftsliv og kulturformidlingstiltak som til dømes Kultursekken. idretten, og stod ein motpol til idrettar som segling. Ansgar Løvold frå Kristiansund vart norsk meister i mellomvekt 1912, og same året ISSN Prosjekt Tilhørighet Festivalfylket ved kultur- og folkehelseutvalet, seks år på rad har lyst ut ut kunstnarstipend. I fjor var det 26 søkjarar til kunstnarstipend og søknadane er vurdert representerte han Noreg under OL i Stockholm. Året etter starta han ein bryte- og atletklubb i med bakgrunn i statuttane for ordninga. Det er lagt særleg vekt på at søkja- heimbyen, og bryting vart etter kvart flagg- rane har klare mål for prosjekta dei skal arbeide med i stipendperioden og at skipet for arbeidaridretten i Kristiansund. prosjekta er av høg kunstnarleg kvalitet. Prosjekta skal vere nyskapande og Dette vart den idretten som heldt det høgaste utviklande, både for kunstnarane sjølv og for det kunstfaglege miljøet og jamnaste nivået opp gjennom åra, og det i fylket. vart arrangert både nasjonale stemne og NM. 2 3

3 Te r ri Ly n ec ar rin gt on Timbuktu Sidsel Endresen Siver hjell letta t Høy em eig S Solv a Ibr Den største høgskulen i fylket him Ma uf alo an z a Sp al d in g d Ens nssan tia Chris Profesjonshøgskulen for: Utdanning Velferd Kultur og Media emble ez Es Har Tom of t rnh is Be r ell Alfre Ylv Følg os pe r u odrig do R Ka rl Se gle m Dybdahl Kristin Asbjørnsen PRESENTERER: SIDSEL ENDRESEN ARTIST IN RESIDENCE / IBRAHIM MAALOUF ESPERANZA SPALDING, JALLEL SHAW, WAYNE ESCOFFERY, JOHNATHAN BLAKE & UGONNA OKEGWO TOM HARRELL COLORS OF A DREAM FEAT. THOMAS DYBDAHL / EVIYAN M/IVA BITTOVA & SANDEEP DAS / YLVIS STEFANO BOLLANI & HAMILTON DE HOLANDA / SWEDISH AZZ TERRI LYNE CARRINGTON S MOSAIC / BERNHOFT / TIMBUKTU ALFREDO RODRIGUEZ THE INVASION PARADE / SIVERT HØYEM KRISTIN ASBJØRNSEN ENSEMBLE & LADYSMITH BLACK MAMBAZO SOLVEIG SLETTAHJELL M/FUGLSET MANNSKOR / JON LARSENS WILLIE NICKERSONS EGG MED TOMMY MARS ENDRESEN/BANG/HONORÉ / SKAL VI DANSE JAZZ MED KUSTBANDET / KARL SEGLEM MORGONSPOR LARS ANDREAS HAUG BAND / HIGHASAKITE / PIXEL / SUSANNA OG ENSEMBLE NEON / MOVITS! / ENDRESEN/WESTERHUS SNARKY PUPPY / HONNINGBARNA / KRISTOFFER LO & TRONDHEIM JAZZORKESTER / SJUR MILJETEIG / MERRIWINKLE CHRISTIANSSAND ENSEMBLE / ORANGO / ELLEN ANDREA WANG / MOPTI & BENDIK BAKSAAS / IBRAHIM ELECTRIC HÅVARD LUND BLIX BY LUND / SUNDLAND/GROPPER/ANISSEGOS/HEATHER / WALDEMAR 4 RED HOT / ELEPHANT9 M/REINE FISKE / REFLECTIONS IN COSMO STRØNEN/STORLØKKEN/MØSTER/RYAN SIDSEL ENDRESEN/SEKSTETTEN / YTRE SULØENS JASS-ENSEMBLE / JAZZINTRO-FINALE / OH! : LYDROMMET M/PARALLAX / MONSTERJAZZ M/KARL SEGLEM / ÉN MANN HUNDRE TROMMER 4 c e b o ok Nesten 4000 studentar, 2600 på fulltid 1800 studentar på deltid, nettbasert, samlingsbasert 220 fagtilsette 22 professorar/dosentar, 50 tilsette med doktorgrad Thomas Billettservice.no, tlf , Narvesen og 7- Eleven s p å Fa AUGUST COLOR LINE STADION, ÅLESUND VERONICA MAGGIO (S) ÅGE ALEKSANDERSEN ALPHAVILLE (DE) ICONA POP (S) KLINGANDE (F) KVELERTAK CLMD SKAMBANKT HIGHASAKITE FLERE KOMMER BILLETTER PÅ JUGENDFEST.NO (F) GENERALSPONSOR 5

4 Romsdalstrappa Stor slitasje frå ivrige turfolk gjorde det nødvendig å utbetre stien opp til Nesaksla på Åndalsnes. Resultatet blei så bra, at det ser ut til å bli ein turistattraksjon. Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad RAMPESTREK: Fotorampen er svært luftig. Herfrå er det 150 høgdemeter opp til Nesaksla. Ein tur til byfjellet Nesaksla er ein populær fjelltur for Åndalsnesingane. Somme går denne turen nesten kvar dag, og i løpet av eit år er det vanleg at mellom 4 og 6000 har ført namnet sitt inn i boka på toppen. Faktisk er turen så populær at stien har fått stor slitasje og spesielt etter at fjellturen Romsdalseggen som går frå Venjesdalen til Åndalsnes blei T-merka og marknadsført over heile landet. Siste etappe på denne fjellturen er den bratte stien ned Nesaksla. Tilrettelegging I fjor blei det difor starta opp eit arbeid med utbetring av stien. I nedre del er det no tilrettelagt for barnevogner og rullator, lenger opp er det lagt steintrapper for å kanalisere trafikk, og det er også laga ei fotorampe, den såkalla Rampestreken. Resultatet heiter Romsdalstrappa, og på sosiale medium har mange allereie spreidd bilete av seg sjølv opp trappa. Den 14. juni opnar Romsdalsrappa trinna sine offisielt. Alle fjellsko-par på Åndalsnes sitrar no i spenning, og ser fram til å treffe det harde underlaget med fin gråstein som er lagt ned av erfarne sherpaer frå Nepal, og til å bli ført ut på fotorampen der utsikta er formidabel til Åndalsnes langt der nede, eller til den romsdalske fjellheimen langt der ute. Ein del av Romsdalseggen På turistkontoret sitt reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke. Kuleramma som tel talet på turistar på tur langs Romsdalseggen er for lengst bytta ut med digitale teljarar kopla opp mot satellittar i verdsrommet. Oj, no telde ho deg også. Det er vel ikkje heilt slik, men det som er sikkert er at ho prøvar å halde orden på talet fotturistar, og at talet er høgt. Frå Åndalsnes-sida og opp Romsdalstrappa går det eit par hundre stykk om dagen no, og trappa er allereie blitt ein formidabel suksess. Når ein går på tur her møter ein folk frå heile fylket det er mange som har lyst til oppleve dette, seier Gråberg Bakke. Reknar med ei dobling Reiselivssjefen fortel at det var mellom og som gjekk Romsdalseggen i fjor. Dette er enormt. Desse tala har vi på bakgrunn av trafikktal med bussen (det går buss frå Åndalsnes sentrum til Venjesdalen der fjellturen startar kvar morgon i sesongen, journ. anm.) og dei som har løyst billett på bomvegen. Etter all merksemda som Romsdalstrappa har fått, trur eg det blir dobbelt så mange i år, og då har vi vel passert Besseggen i talet på turistar, seier Gråberg Bakke. Tilrettelegging er genialt Reiselivssjefen meiner at Romsdalstrappa er ein attraksjon for alle som ikkje har moglegheit til å gå heile eggen. Mellom anna er det tilrettelagt for barnevogn og gåstol til Nebba på 68 moh, ei distanse på 260 lengdemeter. Dit er det no oppnåeleg å kome for dei aller fleste. Det er genialt med denne tilrettelegginga. Med dette er utsikta blitt tilgjengeleggjort for enda fleire, seier reiselivssjefen. Førstereisjente Lillian Skjevik er ein av dei som allereie har prøvd den nye trappa ho var på tur ei helg i mai. Dette var første gongen eg var på Nesaksla, og for meg som ikkje er vant til å gå på slike turar, var det ein bra og krevjande tur. Vi tok ein del gode pausar oppover, for vi måtte stoppe og beun- >> 6 7

5 (Foto: Leif J. Olestad) Raumabanen Raumabanen Europas vakreste togreise Dombås Bjorli Åndalsnes Raumabanen er kåret til Europas vakreste Raumabanen togreise. er kåret En til reise Europas Åndalsnes vakreste Bjorli togreise. Dombås En reise Åndalsnes byr på vill Bjorli og vakker Dombås natur: byr Rauma på vill elv, og Trollveggen, Rauma elv, Romsdalshorn, Trollveggen, Vermafossen, Romsdalshorn, Bjorli og vakker natur: Vermafossen, Lesja. Bjorli I Dombås og Lesja. er det I Dombås togforbindelse er det til Oslo og Trondheim. togforbindelse til Oslo og Trondheim. (Foto: Leif J. Olestad) STEINARBEID: Det ligg mange dugnadstimar i eit prosjekt som dette. Til arbeidet med trappene vart det leid inn sherpaer frå Everestregionen i Nepal. Raumabanen FØRSTEREIS: Lillan Skjevik var på tur med familien opp Romsdalstrappa i mai, og var imponert over det ho såg. Her på første del av ruta, som er tilrettelagt for barnevogn m.v. SIKRING: Det er rekkverk å halde seg fast i undervegs. dre utsikta. Eg tippar at vi brukte 1,5 time opp, seier Skjevik. Ho meiner det var mykje å bli imponert over på turen. Utsikta frå fotorampen var utruleg. Eg måtte stoppe opp då eg såg at det berre var ei rist til underlag ytst på rampen. Det gjorde det enda luftigare, og eg fekk eit sug i magen, men det var absolutt ei oppleving. Eg er også imponert over arbeidet som er gjort med alle trappene. Det er fascinerande, meiner Skjevik. Spelemidlar Romsdalstrappa fekk 2,1 millionar i spelemidlar og 1 million i regionale utviklingsmidlar frå Regional- og næringsavdleinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, opplyser Siri Ask Fredriksen rådgivar fysisk aktivitet i fylkeskommunen. Vi har jobba for å få inn gode søknader på friluftsanlegg, og Romsdalstrappa er eit bra anlegg av mange grunnar. Utforming er bra, og det gjer eit litt vilt område tilgjengeleg for mange. Då søknaden kom var det allereie skapt ein del aktivitet rundt Romsdalseggen, som trappa er ein del av. Mange folk brukar stien, både lokale og tilreisande. Stien går nesten frå sentrum, og første delen er utforma slik at mange kan ta seg fram. Her er det også nytenking på korleis ein utformar ein sti, og berre ved at ein ordnar ein ordentleg sti skapar ein større aktivitet, seier Ask Fredriksen. Romsdalseggen Fottur frå Venjesdalen til Åndalsnes sentrum Var ein av pilotane i Reiselivsprogrammet i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune i Fotturen tek normalt frå 5 til 8 timar Akslastien - Romsdalstrappa Akslastien Romsdalstrappa Opprusta og tilrettelagt sti frå Åndalsnes til Nesaksla siste del av Romsdalseggen Finansiert med 1 million kroner frå Møre og Romsdal fylkeskommune, 2,1 millionar kroner i spelemidlar, forutan bidrag frå Rauma kommune og lokale sponsorar som Wenaas m fl. Offisiell opning 14. juni. Informasjon og billetter: Tlf.: Informasjon og billetter: nsb.no Tlf.: Europas vakreste togreise Dombås Bjorli Åndalsnes Raumabanen er kåret til Europas vakreste togreise. En reise Åndalsnes Bjorli Dombås byr på vill og vakker natur: Rauma elv, Trollveggen, Romsdalshorn, Vermafossen, Bjorli og Lesja. I Dombås er det togforbindelse til Oslo og Trondheim. Informasjon og billetter: Tlf.: Foto: Leif J. Olestad) 8 9

6 Held minna vedlike Turistforeningsløype I Grøvudalen, like ved Gammelsetra, ligg den sjølvbetente Grøvudalshytta, som har mellom 500 og 1100 overnattingar i året. Herfrå er det merka turistforeningsstiar til Aursjøhytta, Raubergshytta, Vangshaugen, Gammelsetra, Loenechenbua og Åmotdalshytta,der ruta til Raubergshytta er den mest brukte. På setrene i Øvre Sunndal har det vore aktivitet sidan yngre jarnalder. Takka vere aktiv skjøtsel og drift er det mogleg å oppleve dette kulturlandskapet også i dag samt at ein kan vere med på seterdrifta! VELKOMST: Seterdrivarane ønsker velkomen til seterfest. (Foto: Nils Torske) SETERJENTA: Seterlivet på Inner Gammelsetra er eksepsjonelt. Å jobbe som budeie på gamlemåten betyr tungt fysisk arbeid, men ved kombinasjonen fantastiske menneske, natur og omgivnader har seterlivet blitt ei nødvendig avkopling frå det travle bylivet for meg. Å sjå resultatet av fysisk arbeid er svært givande, og eg blir overvelda av den nydelege naturen kvar dag eg står opp for å ta fjøsstellet, seier Myra Eriksdotter Melkild. INNER GAMMELSETRA: Oversikt over setrene på Gammelsetra. Foto Nils Torske. Tekst: Ingrid Kvande Ta Fjellgardsvegen frå Gjøra i Sunndal, og køyr mot fleire budeier/budører på setra samtidig. moen og i Grødalen er det ein fin dagstur opp til slik at dei kan gå der og beite og gjere seg feit Grøvudalen så langt det er veg. 850 moh, halvanna times gange frå bilvegen ligg Gammelsetra, med I løpet av sommaren kan det vere opptil jenter og gutar som deler sesongen mellom seg. Vi setervollen, og i helgene kjem det også folk frå bygda. I desse omgjevnadene er det fint å berre heile sommaren. Det tek 4-5 timar frå kyrne forlet fjøset til dei kan smekte seg med ferskt Utvalde kulturlandskap setrene Heimer, Midter og Inner Gammelsetra i ei klynge. Då Heimer, som den siste, la ned den tradisjonelle drifta i 1973, trudde mange det var slutt for prøver å ha fire stykk på plass til ei kvar tid, og dei har tre faste gjeremål: fjøs, separering og ostekoking. Tek dei ei oppgåve kvar, er den fjerde disponi- nyte landskapet og stemninga, og ein kan også få seg smakopplevingar. Hovudproduktet vårt er brunost, men vi setergras. Den første biten fraktar vi kyrne med traktor, deretter blir det ein 7 km lang gåtur opp til Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal har nasjonal kulturverdi, seier rådgivar kulturvern, Siv Aksdal. godt. Men unge entusiastar ville det annleis. bel der det trengs, seier Gravem. sel også mykje av ein lokal ost kalla gubb, samt setra. Kyrne veit godt kor dei skal, så det er aldri I 2009 vart 22 område i heile landet vald ut som Aksdal. I fjellgardane og seterdalane i Øvre Då det vart kjent at Heimer skulle leggast ned, var ein redd for at all drift på Gammelsetra ville opphøre, men det har vore ulike konstellasjonar av Seterkurs sidan 1972 I slutten av juli blir det arrangert seterkurs på In- rømme, rømmegraut og smør. Nystekte vaflar med syltetøy og brunost er svært populært blant dagsturistar og andre, seier Gravem. noko problem å få dei oppover, fortel Svisdal. Beiting nødvendig "Utvalt kulturlandskap" (UKL). Området har spesielle kulturlandskapskvalitar med nasjonal verdi. Seterdalane og fjellgardane i Øvre Sunn- Sunndal har det vore jordbruk langt tilbake i tid, og dei eldste gardane er frå yngre jernalder. Aksdal fortel at det no er unge, aktive drivarar unge folk som har teke over, og slik har det fungert i 40 år no. Til sommaren er det jubileum, seier Tor ner Gammelsetra, for 43. år på rad. Deltakarane lever og bur på setra, tek del i det daglege arbei- Bratt og tungdrive Beitinga er godt for dyra, men også for landskapet. Utan beiting ville seterlandskapet gro att. dal vart vald ut i Møre og Romsdal. Mykje er spesielt med dette området, seier som held området i hevd. Som utvald kulturlandskap blir det gitt ekstra tilskot til drift og Helge Gravem, som representerer stiftinga Inner det, og får både praktisk og teoretisk kunnskap Det er Pål Svisdal som eig Inner Gammelsetra. Dyrehald er viktig for å behalde landska- rådgivar kulturvern Siv Aksdal ved Møre og skjøtsel i tråd med ei plan for slått og beiting. Gammelsetra i Grøvudalen. Stiftinga blei etablert i ved seterdrift. Mellom anna er dei med på stell av Han driv fire gardar i Svisdal, inkludert sin eigen pet slik det er i dag, og det tek ikkje lang tid før Romsdal fylkeskommune. Her er det biologisk Ein kan også søkje om midlar til vedlikehald og 2005, og har det formelle ansvaret for seterdrifta. dyra, mjølking og separering, og får også innsikt Nestu, som har vore i drift i 440 år. Her er det 300 det grør ned om det ikkje blir beita. Naboen min mangfald, fornminne og bygningar av høg ver- restaurering av verdifulle hus slik at området Unge budeier og budører i prosessar og teknikkar knytt til produksjon av brunost, smør og rømme. sauer, 13 mjølkarkyr og 27 storfe, og totalt har Svisdal ansvaret for 227 mål dyrka jord, der 135 mål er slutta med geiter i 2001, og i dag er all utmark attgrodd. Med ti år utan drift ville alt ha vore di, noko som er nasjonale kulturverdiar samla sett. Landskapsforma er også noko for seg sjølv, blir bevart for framtida, fortel rådgivaren. Samarbeidet byggjer på frivillige avtalar mel- Sesongen på setra varer i vel sju veker, med start i slutten av juni. På setra er det både kyr, høner og hest, og ved sidan av dei firbeinte er det ungdom Brunost og vaflar er populært Det er populært å ta seg ein tur på setra også for svært bratt og tungdrive. Til seters forandra på setra, meiner Svisdal, som i 2010 fekk kulturlandskapsprisen for Møre og Romsdal mellom anna for innsatsen med å ta vare på og området ligg nær og delvis inn i verneområdet i eit populært område for friluftsliv, seier lom eigar, drivar og offentleg forvaltning. Dette samarbeidet er og har vore svært positivt. i alderen år som står for drifta. Det er alltid dei som ikkje skal arbeide. Frå hyttefelta på Røy- Kvar sommar køyrer Svisdal 7-8 kyr opp på setra kulturlandskapet

7 Ærlig talt Kultursommer på Smøla l o c a l Samtidskunst og mat i havgapet. To kokker fra Venezia og seks kunstnere bor på Veiholmen. Utstilling, workshop og kurs. Fru Guri av Edøy Norges varmeste utespel! Smøla Janitsjar i Smølahallen Konsert kl. 18:00. Solist: Knut Marius Djupvik. Fest med Midnight Hour Band etter konserten. Gla daga på Veiholmen Gla dagan på Veiholmen byr tradisjonen tro på mye moro! Her blir det familieshow, konkurranser, mat og dans og utestedene syder av liv! Forestillinger: 17. juli kl 18: juli kl 18: juli kl 16: juli kl 14:00 Kystekspressen har rutetilbud til og fra alle forestillingene: facebook.com/gurisentret Skjærgårdsblues på Veiholmen Med Christina Skjølberg, Dave Fields (US), Kystfolket, RAM og Villrosa. Brenneriet på Veiholmen Gurikonsert: 13. juli kl. 20:00 Konsert: Claudia Scott m/ band 19. juli kl. 21:00 Småbåtfestival: august Vindmølle:Larm på Gurisentret «Rock n roll, the coolest camp, peace & love» facebook.com/vindmollelarm Smøla triathlon 2014 Bli med på Norges triveligste Triathlon! Turistinfo: Juli/august juli juli juli juli juli 05. juli august Festival ÅNDALSNES AUGUST 2014 RIVAL SONS KVELERTAK LISSIE OSLO ESS TNT CIR;CUZ DANCE WITH A STRANGER JONAS FJELD JOHNDOE THE DOGS THE WOLVES ONKLP OG DE FJERNE SLEKTNINGENE SASSYBEAT MOS GONE ROGUE RAUMA KULTURSKOLE For mer informasjon og billetter: Målet er sunne folk i sunne kommunar Arne Gotteberg Arne Gotteberg er kommuneoverlege i Volda og Ørsta. Han er styremedlem i Sunne kommuner som han på vegne av Volda kommune, var med å skipe for 20 år sidan. Møre og Romsdal Fylkeskommune har no meldt seg inn i Sunne Kommuner WHO s norske nettverk, og er knytt til WHOs europeiske nettverk innan Folkehelse. Dette er ei stor folkehelsenyheit. Men, spør kanskje nokon: er det ikkje betre å satse på gode helsetilbod, nok legar, sjukehus nær brukaren? Slett ikkje aleine. Medan Helsevesenet skal behandle sjukdom og gjere oss friske, er det eit anna «vesen» som skal halde oss friske. Det vesenet er til sjuande og sist oss sjølv som t.d. skal gi kroppen nødvendig fysisk aktivitet, men det er også kommunane og fylkeskommunane som skal legge til rette for at folk kan ta vare på helsa si. Det kan vere gjennom å informere om kva som er bra å gjere for å ta vare på helsa, men også å sørgje for at det blir lagt til rette gode vilkår for å fremje folkehelsa i lokalsamfunna. Det er ei erkjenning at 90% av dei faktorane som fremjar god helse, ligg utanfor helsetenesta. Det nye folkehelsearbeidet går ut på å mobilisere og løfte fram desse 90 prosentane av helseproduksjonen. I kommunane og fylkeskommunane handlar det om å frigjere ressursar både innanfor og, ikkje minst, utanfor kommuneorganisasjonen til å betre rammevilkåra for folkehelsa. Til dømes leverer kommuneingeniøren og kommuneplanleggaren gjennom vel utført planarbeid viktigare helseprodukt enn mange helsepersonell! Gjennom Helse i Plan er den nye Plan- og bygningslova og Kommuneplanen sin samfunndel blitt eit av fundamenta for helsefremjande samfunnsplanlegging. Andre døme er den store verdien av kulturarbeid og aktivitetar som vert utført av frivillige organisasjonar. Aktiv deltaking og livsglede er God Helse! Helse blir skapt og bygd der folk bur, arbeider, trivst, elskar eller strir med utfordringane i dagleglivet nemleg i kommunane. Heilt til 2012 var helsefremjande arbeid eit ansvar for kommunehelsetenesta ved kommuneoverlegen eller helsesjefen. Fagfolk i kommunehelsetenesta, framom alt kommuneoverlegen, har framleis betydelege samfunnsmedisinske oppgåver og ansvar også i den nye Folkehelselova. Men som ein fornuftig konsekvens av intensjonane i lova er det no rådmannen som er folkehelsesjef og folkehelsearbeidet er eit ansvar for alle sektorar i kommunen. Nettverket Sunne kommunar er ein arena for kommunar og fylkeskommunar som vil utvikle, sette i verk og dele informasjon om helsefremjande tiltak og prosessar i sine lokalsamfunn. I nettverket blir det jobba for å fremje heilskapstenking i det lokale folkehelsearbeidet og ein har påverka innhaldet i fleire viktige styringsdokument (mellom anna Folkehelseloven og stortingsmeldinga God Helse - Felles ansvar). Sunne kommunar skal vere eit aktuelt, vitalt og leiande helsenettverk. Vi representerer ein sterk «nedanfrå og opp» bevegelse kombinert med ambisjon om å implementere internasjonale (WHO) og nasjonale styringssignal og strategiar så langt som mogleg i lokalsamfunna. Vi er bevisste på at å jobbe med befolkninga si helse er den viktigaste ressursen å jobbe med! 12 13

8 Fossevandringen er en spektakulær gangveg fra Geiranger sentrum og opp til Norsk Fjordsenter. En helt ny turistattraksjon for sporløs ferdsel er på plass i verdensarvområdet. GRØN FJORD 2020: Sporløs ferdsel og et miljøvennlig verdensarvområde er målet for prosjektet Grøn Fjord Fossevandring og sporløs ferdsel EL-SCOOTERE: Innkjøp av el-scootere markerte starten på Grøn Fjord 2020-prosjektet. SPLEISELAG: Fossevandringsprosjektet er finansiert med et spleiselag. Fem mill kom fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Tekst: Freddy Kongsberg Tekst: Freddy Kongsberg Dette er det største grønne infrastrukturprosjektet i Geiranger på lang tid, sier Katrin Blomvik. Hun er direktør i Stiftinga Geirangerfjorden Katrin Blomvik Verdensarv og prosjektleder for Grøn Fjord Geiranger og verdensarvområdet er et av naturens virkelige mesterverk. Med Grøn Fjord 2020 skal det også bli et rent mesterverk. Det handler om miljø, bærekraftig turisme og sporløs ferdsel i et område som er tettpakket med turister i høysesongen. Et smykke Et smykke i en ellers praktfull natur, sier ordfører Jan Ove Tryggestad om turistsesongens store nyhet Fossevandringen som ble offisielt åpnet 23.mai i regi av Stranda kommune. Fossevandringa er en turistattraksjon i seg selv: Spennende arkitektur i kombinasjon med vill natur vekker oppsikt. Vandringen langs trapper og utsiktspunkt tar deg fra Geiranger sentrum, opp trappene tett på Storfossen, til endestasjonen ved Norsk Fjordsenter. Dermed er det mange som kan ta turen hit opp uten å måtte bruke bil eller buss. Da snakker vi virkelig om sporløs ferdsel, sier Katrin Blomvik. Spleiselag Et stort spleiselag fikk omsider forløst Fossevandringen etter en trang fødsel. Både private og offentlige aktører har bidratt til at prosjektet til ti millioner kroner kunne realiseres. Møre og Romsdal fylkeskommune har bidratt med hele fem av dem. Endrer trafikkbildet Den nye gangveien langs elva vil også skille myke og harde trafikanter. Ved å bruke det som må være en av Norges mest spektakulære gangveier, blir det tryggere å ferdes i Geiranger. Det er også ventet at Fossevandringen vil trekke en rekke cruiseturister slik at man vil få et helt annet trafikkbilde i turistmaskinen enn tidligere. med et samrøre av busser, biler og turister. Dette er både et trafikksikringstiltak og en turistattraksjon med flere luftige utsiktspunkter, sier ordfører Tryggestad. Grøn Fjord Det er prosjektet Grøn Fjord 2020 som først og fremst skal fronte de miljøvennlige tiltakene. I fellesskap ønsker man å ta tak i miljøutfordringene til verdensarvområdet med omland og finne bærekraftige og fremtidsrettede løsninger hvor man ivaretar verdiene i verdensarven. Partnerskap Prosjektet er basert på at aktører i området skal gå sammen i et forpliktende samarbeid hvor den enkelte gjør sitt beste for å rette på sine miljøsynder. Viljen til å "gå steg for steg mot en grønnere fremtid ligger i bunnen, og de ulike aktørene er invitert til å tegne partnerskap hvor de selv forplikter seg til ulike tiltak, forteller Merete Løvoll Rønneberg, formidlingsleder av natur- og kulturarv i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv. Samtidig initierer styringsgruppen selv forskning og utredning av tiltak som kan bidra til mer miljøvennlig aktivitet i området. Gjennom prosjektet Verdiskaping i lokale og regionale parker" har Grøn Fjord så langt fått rundt 3.5 millioner kroner i støtte fra kommunal- og moderniseringsdepartement. Fossevandringsprosjektet er en spektakulær gangveg mellom Geiranger sentrum og Norsk Fjordsenter. Prosjektet er både en turistattraksjon, et trafikksikkerhetstiltak og et miljøtiltak Private og offentlige aktører gikk sammen i et spleiselag for å få fullført prosjektet til ti millioner kroner som ble offisielt åpnet 25. mai. Gangvegen er tegnet av Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS og er i samme stil som nye Gudbrandsjuvet og utsiktspunktet ved Ørneveien i Geiranger. >> 14 15

9 Ikke mindre enn 15 gamle veiløse fjellgårder har Storfjordens venner bidratt til å bygge opp igjen og sette i stand siden foreningen ble startet i Alle er spektakulære på sin måte. VELKOMMEN TIL OUTLETBUTIKKER, HISTORIE, KUNST, KULTUR OG KAFé! Fjellgårdens venner Tekst: Freddy Kongsberg DUGNAD: Storfjordens venner har nedlagt en enorm dugnadsinnsats, blant her med Hjelleløa, en grindbygd høyløe på gården Yste Skotet. Foto: Asgeir Kvernberg. De fleste av disse gårdene ligger innenfor området for verdensarven Vestnorsk fjordlandskap. Du finner dem ved Storfjorden, Nordalsfjorden, Tafjorden, Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden, forteller styreleder i foreningen, Asgeir Kvernberg. Arbeidet på gårdene blir gjort på dugnad. Pengene kommer fra egne midler, samt private og offentlige tilskudd fra blant andre Møre og Romsdal fylkeskommune. Viktig Storfjordens Venner gjør et viktig arbeid i verdensarvområdet med omland gjennom restaureringsprosjekt på de veiløse gårdene rundt indre deler av Storfjorden, sier Merete Løvoll Rønneberg. Hun er formidlingsleder for natur- og kulturarv i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv. Yste Skotet En av gårdene er Yste Skotet ved Storfjorden i Stordal kommune. Det er et levende museum som Storfjordens venner selv eier. Gården blir drevet av Stiftelsen Yste Skotet sammen med Sunnmøre Museum. Skageflå Skageflå ved Geirangerfjorden er en av de mest kjente og speltakulære gårdene. Den ligger på en fjellhylle 250 meter over havet. Både gården og den bratte, smale stien rett opp er en stor turistattraksjon. Skageflå fikk stor oppmerksomhet da kongelige fra hele Europa besøkte gården i forbindelse med kongeparets silvercruise i Turstier En annen viktig del av arbeidet til verdsarvstiftinga og en rekke frivillige organisasjoner i området, er tilrettelegging for friluftsliv. Verdsarvstiftinga har inngått samarbeid med frivillige lag i alle bygdene i kommunene Stranda og Norddal som står for dugnadsarbeidet med rydding, merking og skilting av turstier. Unike fjorder Geirangerfjorden utgjør sammen med Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane verdensarvstedet Vestnorsk fjordlandskap. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden er i geofaglig sammenheng unike eksempler på det klassiske fjordlandskapet og har enestående opplevelseskvaliteter. De utgjør de største urørte fjordlandskapene i Norge. Tilsvarende fjordsystem finnes ikke noe annet sted i Europa og har en enestående natur- og kulturarv i internasjonal målestokk. ALLTID 30-70% RABATT PÅ KjENTE MERKEVARER! ÅpNINGSTIDER: MAN-FRE: / TORS: / LøR: / SøN: (6.juLI - 3.AuGuST) DEVOLDFABRIKKEN AS 6030 Langevåg Tlf: devoldfabrikken.no Devoldfabrikken er under stor utvikling. Vi vil bli et sted som begeistrer, både når det gjelder gode merkevarer, gode priser, kultur og beliggenhet, samtidig som vi skal ivareta den 160 år gamle historien til fabrikken. Devoldfabrikken har pr i dag fem outletbutikker, Norrøna, Bergans, Devold, Moods of Norway og SKOMAX. Vi har også en koselig kafe, KANTINA som serverer deilig hjemmelaget mat og et museum med GRATIS inngang som forteller Devolds tekstilhistorie fra den dagen det startet og frem til i dag. Til høsten ekspanderer vi og åpner 8 nye butikker på Devoldfabrikken! Følg oss gjerne på Facebook og Instagram for mer info og oppdateringer om utviklingen! Outletbutikkene på Devoldfabrikken har ALLTID rabatter på 30-70% på kjente merkevarer! Devoldfabrikken i Langevåg ligger kun 30 min kjøretur eller bare 7 min med båt fra Ålesund sentrum. Velkommen til oss! O U T L E T S T O R E 16 17

10 Kort sagt NM for studentbedrifter Ajuda SB og Erkna SB skal representere Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i juni. Ajuda SB tilbyr hjelpe- middelet gerd for brukarar av kompresjonsstrømper. gerd gjer brukaren sjølvhjulpen ved at på og av-taking av kompresjonsstrømper vert enklare. Erkna SB har laga eit nytt it-verkty som skal forenkle elevar og studentar sin kvardag. NM for SB vert arrangert på Næringslivets Hus i Oslo. Ajuda SB vart Beste studentbedrift 2014 Fylkesmessa for Studentbedrifter vart arrangert av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal i Ålesund. Juryen for Beste studentbedrift la vekt på forretningsplan, intervju av Sikk sakk Europa på Brattvåg barneskule Gjennomføring av programmet er ein del av ei langsiktig Les meir om arrangementet og studentbedrifter på Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 Det er i 2014 fordelt i overkant av 860 millionar til idrettsanlegg i studentane og studentane sin presentasjon «2 minutes to convince the jury». Vinnar av konkurransen vart Ajuda SB som tilbyr hjelpemiddelet gerd for brukarar av kompresjons- tenking for å auke entreprenørskapskompetansen hos elevane. Slik kan ein få fram fleire gründerar i framtida. I første økta fekk elevane lære om fornybare og ikkje fornybare ressursar og dei fekk kommunane i Noreg. Av denne potten har vi nesten 59 millionar til fordeling i strømper. gerd gjer brukaren sjølvhjulpen ved at på og lære om handel på tvers av landegrensene. Til slutt spelte elevane Møre og Romsdal fylkeskommune. Det var kome inn 250 søknader frå kommunane avtaking av kompresjonsstrømper vert enklare. Les meir på SikkSakk-Europa-spelet, som handlar om å drive ei eksportbedrift og andre organisasjonar som kan søkje om spelemidlar innan søknadsfristen. for fisk. Dei fekk gjere investeringar, og sjå at hendingar i Europa Det er berre fem fylkeskommunar som har meir til fordeling enn Møre og påverkar prisar og samspelet mellom ei lokal bedrift og den Romsdal. Tildeling av midlane vert gjort i Kultur og folkehelseutvalet 4. juni. Filmprosjektet KJØL Fylkeskommunen har delteke i filmprosjektet KJØL, internasjonale marknaden. Nettbuss vann kontrakt Nettbuss Midt-Norge AS vann kontrakten om å få levere busstenester i Molde og Gjemnes. Om lag ein million kilometer initiert og drifta av Vestnorsk Filmsenter. KJØL er eit med bussruter blir betjent frå og med nyttår. Kontraktstida samarbeidsprosjekt mellom Vestnorsk filmsenter, museum, er på ni år. Dette gjeld både rutebuss og skolebuss. bibliotek, kulturhus og tre fylkeskommunar på Vestlandet. Vi er godt fornøgd med at Nettbuss held fram som operatør Prosjektet har gjeve tilskot til seks filmar som på ein ny i Molde og Gjemnes. Dei er ein profesjonell aktør som vi måte formidlar kulturarven. Prosjektet har óg sett fokus på nye visningsarenaer for den profesjonelle filmbransjen, samt auka kvaliteten på og kunnskapen om film i Kreativfylket.no møteserie for heile fylket Kreativfylket.no er ein møteserie for kreative næringar i fylket. kjenner og som vi har eit tett og nært samarbeid med allereie, seier seksjonsleiar Dag Hole i samferdselsavdelinga. museumsbransjen. Meir info på I løpet av 2014 blir det gjennomført 40 møte i fylket. Møteplassane Skal få fart på byutviklinga Dei neste tre åra skal byarkitektar frå Gehl Architects i inneheld faglege innlegg og mingling, og har som mål å bygge nettverk internt i næringa. Nettverket blir drifta av Sunnmøre Kulturnæringshage i Volda, og målet for fylkeskommunen er at det skal Samarbeidsavtale om film Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale København saman med Price Waterhouse Coopers og lokale ar- skapast kultur for næring i kreative bedrifter. Meir informasjon på med Vestnorsk Filmsenter AS, Western Norway Film Commission beidsgrupper i Kristiansund, Molde og Ålesund arbeide saman eller og Filmfondet Fuzz AS. Fylkeskommunen har allereie samar- for å skape meir attraktive bymiljø. Dette er eit av tiltaka i Møre beidd med desse tre i fem år og ser stor nytte av samarbeidet for og Romsdal fylkeskommune si 5-årige satsing «Byen som regio- utvikling av filmbransjen i fylket så langt. nal motor». Attraktive byar er viktig for å sikre folketalsvekst og utvikling av framtidsretta næringsliv i regionane. Tene meir på kreative næringar? Driv du innan kreative næringar og har ambisjonar om større lønnsemd? Då kan du mede deg på Business boot camp for kreative næringar i haust. Her får du verktøya du treng til å planlegge og styre bedrifta di på ein smart og lønnsam måte. Målet er at du Kollektivtilbodet får nytt namn FRAM er det nye namnet på kollektivtilbodet i Møre og Romsdal. Utviklinga av nytt namn er eit ledd i arbeidet med å samle buss-, båt- og ferjetrafikk under ei merkevare. Målet er å gjere det enklare for folk å reise kollektivt. Vi har stor tru God Helse gjennom heile livet Det viktigaste arbeidet med folkehelse skjer i lokalsamfunna der vi lever våre liv. Det er der vi legg grunnlaget for helsa vår. Fylkeskommunen samarbeider med kommunar, frivillige organisasjonar og andre, for at det skal bli lettare for innbyggarane å ta val som legger grunnlaget for god helse gjennom heile livsløpet. Handlingsprogram 2014 for Regional delplan folkehelse vart vedteke av Fylkesutvalet i slutten av mars turar på turskildringar er no samla på www. morotur.no, som er ein regional turportal. Her finn du turar på ulike nivå, som passar både store og små. På morotur.no finn du turforslag med kart, gps-spor og bi- set i gang ein prosess i forretningsutvikling. Metodikken som på at Fram er eit godt namn for at vi skal lykkast med å utvikle lete. Desse finn ein også i ein eigen app. nyttast er inspirert av den amerikanske Lean-startup. Møre og kollektivtrafikken i fylket. Fram er eit namn med sterke Oversikta gjeld både fotturar, skiturar, Romsdal fylkeskommune ønskjer å styrke dei kreative næringane, historiske element og er med på å tydeleggjere tilbodet for dei padleturar og sykkelturar. Det er etter og gründerhjelpa hoppid.no har utvikla eigne kurs for bransjen. reisande, seier samferdselssjef Arild Fuglseth. stor innsats frå frivillige turregistra- Informasjon og påmelding på torar rundt om i fylket og ein avtale med Nordveggen AS og romsdal.com, at ein no kan velge mellom eit stort antall turalternativ

11 Millionsatsing på KREATIVE NETTVERK MØTER NYE: Man tror man kjenner alle, men det er alltid noen nye å møte, sier Ante Giskeødegård i Momentium og Øygardshavna. Kjenner ikke alle En av hovedutfordringene ved å drive små kreative bedrifter eller enkeltmannsforetak, utover det å knytte kontakter i utgangspunktet, er å finne frem til hverandre. Man sitter gjerne i et lite miljø eller nettverk og tenker at nå kjenner man til de som er i nærheten, men slik er det jo ikke. Det er alltid noen nye å møte, sier Ante Giskeødegård i Momentium. senter har også en rolle i prosjektet og leder Eirik Vaage sier det er viktig med kreative forum for å bli inspirert av hverandre. Det kan være godt for de som er på vei inn i en kreativ næring å se at det finnes nettverk, og at terskelen for å kunne livnære seg av et kreativt yrke ikke nødvendigvis trenger å være så høy, mener Waage i Vestnorsk Filmsenter. Kjempetiltak Skuespiller Thor-Ivar Forsland, som også er kursleder for presentasjonsteknikk gjennom sin bedrift Menthor, er også begeistret for kreativfylket: - Et kjempetiltak, mener Forsland. Nettverksbygging og møteplasser skal bidra til flere og mer robuste arbeidsplasser i kreative næringer. Startskuddet har gått for i alt 120 samlinger på Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Tekst: Freddy Kongsberg LEDER: Martin Foldal i Sunnmøre Kulturhage skal lede nettverket for kreative i hele fylket. Det er et stort potensial for vekst og nye arbeidsplasser innenfor de kreative næringene, mener leder for Sunnmøre Kulturhage, Martin Foldal. Foldal har god erfaring med slike møteplasser fra møteserien Kreative Søre Sunnmøre. Nå løftes prosjektet til å omfatte hele fylket og i regi av Foldal og Sunnmøre Kulturhage. Milliontilskudd Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å styrke den kreative næringen i fylket og har lagt nærmere 1.5 millioner kroner i potten til paraplyprosjektet kreativfylket.no. Innenfor denne næringen er det mange frilansere og bedrifter med få ansatte. Behovet for nettverk, møteplasser og kunnskap om å drive næring er stort, sier Carina Stokke. Hun er prosjektleder for fylkets satsing på kreative næringer. Nettverk og møteplasser Målet er å lære av hverandre, bygge hverandre gode, møte andre som driver innenfor samme eller en lignende bransje og hente inspirasjon og kunnskap. STORT BEHOV: Stort behov for nettverk og møteplasser, sier Carina Stokke: Hun er prosjektleder for fylkets satsing på kreative næringer. VIKTIG: Det er viktig med kreative forum for å bli inspirert av hverandre, mener Eirik Waage i Vestnorsk Filmsenter. Foto: PR-studentane. Inspirerende På nettverkets nettside omtaler Ante tiltaket som svært positivt for de som deltar. Vestnorsk Film- KJEMPETILTAK: Kreativfylket er et kjempetiltak, mener skuespiller Thor-Ivar Forsland. Foto: PR-studentane. Tre år I perioden vil det bli arrangert til sammen 120 møter og i de tre regionene er det et tett samarbeid med lokale aktører. På Sunnmøre er Øygardshavna AS på Giske regional node i kretivfylket-nettverket, på Nordmøre er det Aura Næringshage AS og i Molde er Det Kreative Huset/Anna Design AS. Viktige støttespillere er også PR-studentane i Volda og Vestnorsk Filmsenter. Kreative næringer omfatter trykte medium, kulturarv, annonse og reklame, arkitektur, film, musikk, kunstnerisk virksomhet, foto, spill, design, tv og radio

12 RASKT TIL ROMSDAL MOLDE LUFTHAVN ÅRØ Spesialtilpassede konferanseløsninger HAVRAFTING RAPPELLERING TOPPTUR SKI TROLLSTIGEN STORD ALICANTE RHODOS OSLO KØBENHAVN BERGEN LAS PALMAS KRETA En nasjonal reklamekanal Gjennom samarbeidsavtaler med selskaper som Avinor, Bastø Fosen, Fjord1 og Norled kan Reklameservice tilby annonsering på visningssteder med totalt over 50 millioner besøkende pr. år. HAVFISKE STAVANGER ) tingh.no ANTALYA 8 SKILT OG DEKOR SKJERMLØSNINGER FOTO MONTERING PROSJEKTERING UTFORMING ARENAREKLAME FERGEREKLAME FLYPLASSREKLAME P-HUSREKLAME TERMINALREKLAME avinor.no/molde Molde har en unik beliggenhet med kort vei fra urbant miljø til rå natur. Kapasitet og konferansefasilitetene er av topp standard, men det er en selvfølge hvis man skal levere denne tjenesten i Norge. Hos oss er avstanden til spektakulære naturoppvelser kort. Vi tror på kombinasjonen faglig innhold med de beste fasiliteter, og unike opplevelser utenom det vanlige. Vi kaller det KONFERANSE+. Les mer på konferansepluss.no Felles for festivaler, reiser, konserter og store idrettsarrangement, er at det handler om å begeistre andre. Trender i tiden er at vi bruker stadig mer tid og penger på opplevelser. Samtidig som tilbudene og etterspørselen øker, ser vi et voksende behov for profesjonalisering av næringen. Opplevelsesindustrien trenger kunnskap og kompetanse. Kanskje bookingsjef Toppidrettsveka Kanskje Arrangementsansvarlig Molde Fotballklubb Kanskje markedssjef Molde International Jazz Festival Dette kan bli DIN oppgave! KONFERANSE+ er et samarbeid mellom Moldehotellene: THON HOTEL MOLDEFJORD RICA SEILET HOTEL QUALITY HOTEL ALEXANDRA MOLDE FJORDSTUER Våre bachelor - og masterstudier i Event Management og Sport Management utdanner deg til FREMTIDENS YRKE Er dette en attraktiv jobb for DEG? 23

13 Sesongkortene skal selges for å brukes. Det klubben i sitt hjerte. Jo mer man bruker kortet, jo skal ikke være noen sovepute. Mens snittet på bru- mer midler tilfaller klubben. Maks utbetaling er ken i fjor var 66 prosent, er den i år allerede oppe samme sum som man betalte for sesongkortet. i 80 prosent. Og det merkes på tribunene. Både antall tilskuere har økt og stemningen steget mot Unik ordning store høyder i pakt med MFKs flotte spill i 2014! Outzen sier at det ikke er noen klubber i norsk Vi har gode relasjoner med lag og forenin- fotball som har en så flott ordning som MFK, som ger som har satt opp egne busser fra områder som kommer i tillegg til de store midlene som Røkke Skåla (gratis), Eidsvåg, Bud, Eide og Aukra. Det og andre ildsjeler har tilført klubben på andre er gratis bybuss tre timer før og etter kamp, det områder. Aker Stadion, ett av landets flotteste an- samme gjelder ferjene, men ikke strekningen Søls- legg, har klubben fått kjøpe for ei krone! På møter nes Åfarnes. Ordningene gjelder for alle som har med de andre Tippeliga-klubbene har MFKs re- billetter eller sesongkort. Men man er ikke pålagt presentanter opplevd stor beundring for Prosjekt å kjøpe sveler på ferjeturen, smiler Outzen. Tilhørighet. Øke engasjementet Styrker satsingen Prosjekt Tilhørighet kom i gang høsten Vi har ikke fått noen signaler om at prosjektet Kjell Inge Røkkes private selskap TRG ønsket et vil bli stoppet. Men vi kan ikke la det gå noen ordning som sikret økt engasjement og oppslut- automatikk i det. Vi må ta utfordringen og vise ning rundt klubben samtidig som han ville styrke vilje til å få solgt flere sesongkort og gjøre det det frivillige lagslivet i regionen. Alle typer lag og foreninger bidrar; fotballklubber, spellemannslag, danseklubber, fekteklubber og Mental Helse for å nevne noen. enda mer attraktivt og lettvint for publikum å gå på kampene. Stort salg av sesongkort og tomme seter er ikke noe vi ønsker. Ideen og målsettingen er å ha et system som kan sikre KJELL INGE RØKKE har gjennom årene støttet MFK i tykt og tynt i 20 år. Prosjekt Tilhørighet fra 2006 er til stor glede for både MFK, publikum og lag og foreninger i regionen. Her er Røkke under åpningen av det som nå bærer navnet Aker Stadion i Ideen er ganske enkel. Foreninger og lag som at stadion fylles godt opp til hver kamp. Vi har SESSONGKORT GIR PENGER: MFKs Prosjekt Tilhørighetssjef Lars Outzen gleder seg over familien Røkkes raushet, som gir betydelige midler til lag og foreninger i hele regionen. To av dem er MFKs egen breddeavdeling ved leder Marianne Misund og danseklubben Noise ved styremedlem og sponsoransvarlig Mette Sæther. er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund selger sesongkort og får tilført penger fra TRG for hvert solgte kort. Brukes kortet mye, får nå styrket apparatet rundt Prosjekt Tilhørighet med en 50 prosents stilling. Dette skal løfte prosjektet ytterligere og bidra til at vi får følge Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvik Unik støtte til MFK og kulturlivet de hele summen overført. Både vi som klubb og lag og foreninger vinner på prosjektet. Vi har fått svært mange flott tilbakemeldinger om hva midlene betyr. De som selger mest sesongkort, mottar bortimot en million kroner i året. På topp ligger MFKs breddeavdeling og Træff. 34 lag og foreninger mottar kroner eller mer i For mange utgjør midlene fra Prosjektet Tilhørighet prosent av årsbudsjettet. Da skjønner man hvor viktig det er. Også som privatperson kan man kjøpe sesongkort og støtte opp hver enkelt klubb og forening tettere, ved å møtes i små grupper og høste erfaring fra hverandre. Målet er å få en forståelse hos alle som selger kort hvor viktig det er at kortene blir brukt. Lagene er i dag sikret 80 prosent av verdien av kortet, de siste 20 prosentene vektes mot bruken, sier Outzen. Det var ved utgangen av april 2014 solgt sesongkort, 190 bak fjoråret. Men det selges flere sesongkort hver eneste dag, så Outzen har godt håp om at fjorårets tall skal bli slått! sier dette om prosjektet: Navnet Prosjekt Tilhørighet er ikke tilfeldig valgt. Det er en bevisst handling. Vi vil støtte lokale idrettslag og foreninger som er villige til først å gjøre noe for så å motta noe tilbake. Dette skal stimulere dugnadsånden og gi positive ringvirkninger i regionen. Uten frivillighet og tilhørighet hadde Molde Fotballklubb jobbet i motvind. Men med flere hundre frivillige medarbeidere og familien Røkkes unike Prosjekt Tilhørighet er MFK på topp både som arrangør og i publikumsoppslutning. Når 2014 er ferdig vil Kjell Inge Røkke og hans familie ha bidratt med 78 mill. kroner til Prosjekt Tilhørighet, midler som har gitt oss et stort og entusiastisk publikum og samtidig tilført over 160 lag og foreninger med mange ulike aktiviteter betydelige midler til drift og anlegg. Med utbetalinger på rundt 12 mill. kroner i året nærmer vi oss snart 100 mill. kroner totalt, forteller prosjektansvarlig Lars Outzen i Molde Fotballklubb. Han legger til at familien Røkke har lagt hele 25 mill. trener Tor Ole Skullerud har fått en flott start på den nye sesongen, og publikumsoppslutningen har vært imponerende i årets hjemmekamper til nå. Med unntak av Sogndal er det ingen andre lag som har så mange på tribunene i forhold til folketallet i sin region som Molde. Ålesund, med nesten dobbelt så mange i innbyggere, er forbigått. Økt bruk av sesongkortene I år er systemet for Prosjekt Tilhørighet endret for Tilhørighet betyr alt for oss For Noise, som nylig ble tildelt pris som beste danseklubb i Norge av Norges Danseforbund, ville ikke hverdagen vært noen dans på roser uten støtten fra Kjell Inge Røkke og hans familie. Klubben mottok i fjor kroner fra Prosjekt Tilhørighet. Prosjektet er veldig viktig for oss som et supplement til treningsavgiftene fra våre 370 medlemmer. Vi profilerer MFK så godt vi kan. Noise setter umåtelig stor pris på midlene vi mottar, sier styremedlem og sponsoransvarlig Mette Sæther. Pengene gjør det mulig å satse på to store forestillinger årlig med profesjonell produksjon av lys og lyd - og flotte kostymer. Klubben ble startet i 2011, og bruker Moldehallen til sine treningsaktiviteter og har meritterte instruktører. Klubben kroner i den årlige potten, så mulighetene er til å stimulere innehavere av sesongkort til å bruke har mottatt støtte fra Prosjekt Tilhørighet i 2012 og 2013, og har jobbet hardt for at det skal komme betydelige midler Tekst og foto: Ove Rødal stede for enda større engasjement og økt inntekt til lag og foreninger! kortet mest mulig gjennom sesongen. Signalene er mottatt på en veldig positiv måte. MFK har job- til klubben og mange på tribunene også gjennom Vi har folk som tropper opp på kontoret til bedrifter og får disse til å støtte Noise sitt arbeid gjennom sesongkort- Vi greier oss heller ikke uten de mange frivil- bet systematisk opp mot bedrifter og enkeltkjø- kjøp. Klubben er nødt til å være aktiv i salgsarbeidet, for ingenting kommer av seg selv. Midlene fra Prosjekt Tilhørig- lige på alle plan. Vi har en flott veterangjeng som pere, med positive resultater. Røkkes familie vil het er et stort pluss for oss med tanke på at de gir rom til å utvikle MDK til å bli en danseklubb med høy kvalitet på står på, og Stadions Venner gjør en fantastisk motta brev med tilbakemeldinger etter sesongen både undervisning og deltakelse på show og konkurranser, nasjonalt og internasjonalt. Midlene har bidratt til at vi på innsats gjennom sesongen. MFK har sterkt mer- på hvordan klubber og lag har brukt midlene fra kort tid har klart å sette en standard på vår undervisning og opptredener som andre medlemmer i Norges Dansefor- kenavn og et flott omdømme. Prosjekt Tilhørighet og hva de har gjort for å få bund legger merke til og anerkjenner, avslutter Sæther. Outzen kan med glede konstatere at lagets nye flest mulig til å gå på kamp

14 Ungdommens Kulturmønstring (UKM) Kulturmønstringa! På Ungdommens kulturmønstring (UKM) kan elevar mellom 13 og 20 år delta. Om du ikkje går vidare er lærdommen er uansett gull verdt, meiner The Voice-vinnar og Red Hot-vokalist Knut Marius Djupvik. Ei av dei største offentlege satsingane på ungdomskultur i landet. Har blitt gjennomført sidan 1987, og Møre og Romsdal har vore med sidan starten. Møre og Romsdal fylkeskommune har det overordna ansvaret for UKM, som blir gjennomført av Møre og Romsdal Musikkråd. Kvar kommune sender kvalifiserte ungdommar vidare til fylkesmønstring. Tekst: Ingrid Kvande Ungdommens kulturmønstring (UKM) går av sta- med mange gjennom å vere med på UKM. I Trond- Red Hot-vokalisten meiner gruppa fekk ein Frå dei ulike fylkesmønstringane går ca. 30 deltakarar vidare til den nasjonale UKMfestivalen, som i år blir arrangert i Trondheim juni. belen kvart år. I januar og februar var det mønst- heim er det fullt program den veka festivalen boost med denne turneen. Mykje reising gjorde ban- ringar i kommunane, og i april blei det arrangert varer, så dette blir stor stas, seier Hanna, som det samansveisa, og dei fekk med seg god erfaring fylkesmønstring på Eide. 26 deltakarar frå Møre reknar med at ho kjem til å delta på Ungdommens som dei har hatt nytte av seinare. Den energiske og Romsdal gjekk vidare til den nasjonale UKM- kulturmønstring fleire gonger. Tomrefjordingen meiner mønstringa er ei stor mog- festivalen, som i år blir arrangert i juni. Dette har blitt ein tradisjon, så eg blir sik- legheit for unge også om ein ikkje går til topps. Dette er populært, og mange ungdomar deltek år etter år så lenge dei har moglegheit, seier Else Marie Outzen ved Møre og Romsdal musikk- kert med neste år også. Det er så kjekt! Knut Marius Djupvik var med Profesjonelt UKM er ei ganske stor satsing. Du kan ta med deg råd, som har driftsansvaret for UKM, på oppdrag Mange artistar har starta som deltakarar på Ung- det du sitt og øver på heime, og framføre det på ei for Møre og Romsdal fylkeskommune. dommens kulturmønstring. Blant dei er Knut Ma- bra scene. Lyd, lys alt er så proft og godt tilrette- Møre og Romsdal har ei av dei største møn- rius Djupvik, som mellom anna vann The Voice på lagt. UKM er også bra besøkt, så ein får opptre for stringane uavhengig av folketal, og det er viktig TV2 i vinter. Han har vore UKM-deltakar fire gon- mange, noko som betyr mykje. Det å gå vidare at vi er breitt og godt representert på den nasjo- ger, både aleine og som vokalist i gruppa Red Hot. til fylkesmønstring, der ein kan møte likesinna, nale festivalen, meiner Outzen. Allsidige Hanna gjekk vidare Ei av dei som gjekk vidare frå vårt fylke, er Hanna Vann med Red Hot Eg var 13 år første gong eg var med i UKM, og deltok tre år på rad som soloartist. To av gongene kjenne stemninga og atmosfæren, er motiverande og inspirerande, meiner Djupvik. God erfaring Fylling Ellingseter frå Fiksdal. 17-åringen var kom eg til fylkesmønstringa. I 2006, då eg var Han anbefalar UKM for alle som har lyst til å med for tredje gong. Tidlegare har ho både delteke 18 år, meldte vi på bandet Red Hot, som vi hadde framføre noko, og som vil utvikle seg. saman med eit band og sunge sjølv, og i år fram- starta halvanna år tidlegare. Vi kom ikkje berre Mange er redd for å ta sjansen, det var eg også. førte ho eit dikt. til fylkesmønstringa, men vann like godt heile Men dersom du er i tvil tenkjer skal skal ikkje, skal Denne gongen ville eg gjere noko annleis. I greia, og vart sendt landet rundt på turne, fortel du gjere det. Om du ikkje går vidare, er lærdommen tiandeklasse var vi på skuletur til Tyskland og be- Djupvik entusiastisk. er uansett gull verdt, meiner Knut Marius Djupvik. søkte konsentrasjonsleirar. Inntrykka derfrå var sterke, og då eg kom heim skreiv eg eit dikt som eg har hatt liggande. Under kulturmønstringa framførte eg diktet, medan det blei vist bilete frå konsentrasjonsleirane på eit lerret i bakgrunnen, fortel Ellingseter. Plukka ut av fagjury Ein fagjury beståande av tidlegare deltakarar og musikk- og kulturskulelærarar bestemmer kven som skal gå vidare til fylkesmønstring og nasjonal UKM-festival. Fagjuryen gir deltakarane personlege tilbakemeldingar med tips og råd dei kan ha med seg vidare, og Fiksdal-jenta fekk ros. Fagjuryen gav meg positive tilbakemeldingar, og meinte det var eit vakse og også trist innslag. Dei meinte også at det var meir ei framfø- TIL TRONDHEIM: Hanna Fylling ring enn berre diktlesing, seier Ellingseter, som Ellingseter var med på Ungdommens no gler seg til den nasjonale festivalen. kulturmønstring første gong då ho var 14 Blir med igjen år. I år gjekk ho vidare til den nasjonale UKM-festivalen som blir arrangert i THE VOICE-VINNAR Knut Marius Djupvik er frontfigur i gruppa Red Hot, og har delteke i UKM fire gonger. I 2006 blei Eg kjenner mange som skal dit ein blir kjent Trondheim. (foto: Ingrid Kvande) Red Hot plukka ut som vinnar på landsplan

15 BANDET TRIO DE COURO E CORDAS OG LUANA FELICIANO BESTÅR AV: Rodolpho Dutra på pandeiro (brasiliansk handtromme), Vinicius Oliveira på cavaquinho og vokal, Luana Feliciano på f løyte og vokal og Leo Fernandes på akustisk gitar. AGNES ANDREDE (7) Det var veldig brasiliansk. Det var akkurat som karneval i Brasil. Eg har budd i Brasil, eg er i alle fall fødd der, seier mamma. JENNIFER LEMOS FARSTAD (7) Eg tykkjer at dette var bra. Eg likar Brasil! SOPHIE ISTAD (12) Det var gøy. dei var veldig levande i stilen; artige folk. Eg visste ikkje noko spesielt om Brasil frå før, men det er mange her på skulen som kjem frå Brasil. Eg visste forresten at bacalao var torsk. Brasil på timeplanen Elevane i Møre og Romsdal får servert kultur i skuletida. I dette skuleåret kan dei velje frå ein meny med 106 ulike rettar. Mellom anna Samba frå Brasil og Rio de Janeiro. Tekst og foto: Ingrid Kvande Alle har rett til å ha eit breitt kulturtilbod. I eit fylke som Møre og Romsdal, der mange bur utanfor byen der dei fleste kulturtilboda er, har den kulturelle skulesekken ein vesentleg funksjon, seier Johild Kosberg Bredin. Ho er seksjonsleiar for formidling ved kulturavdelinga ved Møre og Romsdal fylkeskommune, og koordinator for kultursekken. Kulturtorget Bidragsytarane til kultursekken blir plukka ut på det årlege kulturtorget, og to elevar frå kvar vidaregåande skule er med på utvelginga. Totalt deltek 250 personar på kulturtorget, blant desse altså om lag 50 elevar. Innhaldet i kultursekken er todelt. Forutan forestillingar, konsertar og opplevingar kan ein også bestille verkstader. Kvalitetsikring Møre og Romsdal fylkeskommune lagar innhaldet til kulturtorget, og oppgåva er å finne eit så variert program som mogleg, der alle sjangrar er representert. Bredin meiner Kultursekken er ein populær arbeidsplass. Svært mange kunstnarar har spesialisert seg på å formidle til barn og unge, og det er ei oppgåve som er spennande og utfordrande for utøverane. Alle produksjonane er kvalitetsikra På Aspøy skole i Ålesund opptrer Trio de couro e cordas og Luana Feliciano for 1,2, 4 og 6. klasse ein morgontime i mai. Konserten, som er den første av om lag 30 skuleførestillingar for dei denne månaden, er bygd rundt eit restaurantbesøk, og her handlar det både om potetball, flatbrød, bacalao og pytt i panne. Sjølvsagt er det også mykje musikk, rytmer og dans på menyen denne sko- ut i frå at dei skal passe til dei ulike målgruppene, letimen. Elevane er engasjert, og flirer godt når og at utøvarane skal levere kunst av høg ein av brasilianarane tek ein bit norsk flatbrød og kvalitet, seier Bredin. meiner det smakar papir! Brasiliansk underhaldning Den brasilianske gruppa kjem frå Rio De Janeiro, og dei var også på turne i Møre og Romsdal i oktober. Vi ser ikkje mykje likskap mellom Norge og Brasil, og den einaste norske songen eg kunne før eg kom hit, var What does the Fox say, smiler Rodolpho Dutra. Elevane på Aspøy skole visste kanskje litt meir om Brasil enn kva gruppa gjorde om Noreg før konserten. Uansett, og kanskje viktigast: dei såg ut til å vere fornøgd med opplevinga. SKOLEKONSERT: Servitøren (Karoline Isaksen) tek opp bestilling medan gjestane studerer den norske menyen. Kultursekken Satsing på profesjonell kulturformidling i barnehage, grunnskole og den vidaregåande skolen i Møre og Romsdal Sikrar barn og unge frå 0-19 år høve til å delta på kulturarrangement innanfor musikk, visuell kunst, film, litteratur, scenekunst og kulturarv i barnehage- og skoletida Er finansiert av spelemidlar, eigendel frå kommunane og midlar til administrasjon frå Møre og Romsdal fylkeskommune Alle dei 36 kommunane i fylket er med i satsinga for grunnskolane, 15 kommunar er med i Kultursekk for barnehage Kvar elev mottek 4 tilbod pr skoleår. Skolane kan i tillegg bestille kulturverkstader av ulike slag gjennom Kulturlauget Skoleåret 2013/2014 har Kultursekken 106 ulike produksjonar på turné i Møre og Romsdal 28 29

16 Kort sagt Den kulturelle spaserstokken Møre og Romsdal fylkeskommune har overteke ansvaret i vårt fylke for Den kulturelle spaserstokken frå Tiltaket skal sikre gode kulturtilbod til den eldre delen av befolkninga, og satsinga er finanisert av spelemidlar og midlar frå Helse- og omsorgsepartementet. Kommunane i fylket Karrieredagar for elevar i 10.trinn Karrieredagane har som målsetting er å gi alle elevane eit relevant Romsdalsøya vann Gründercampen i Rauma Løysinga til vinnargrupp for å få folk til å reise til Rauma, var eit flytebygg med vatn-aktivitetar, restaurant og sightseeing. Grunnlovsjubileet 2014 på Veøya 6.juli vert grunnlovsjubileet markert med fagseminar og konsert i middelalderkyrkja på Veøya. Moldemusikaren Daniel Herskedal har komponert eit jubileumsverk inspirert kan søkje om midlar for 2015 innan og levande bilete av utdanningsvegar og arbeids- og karrierevegar i Gjestane må fraktas ut med båt og konstruksjonen vil vere i glass. av historia til Veøya og musikktradisjonar frå fylket gjennom Møre og Romsdal. Dei unge får her ein sjanse til å finne ut meir Besøkande vil sjå naturen til lands, vanns og i lufta med. Det vil 200 år. Møremusikarane med solistar skal urframføre verket om korleis utdannings- og arbeidsliv i eigen region er bygd opp skape nye arbeidsplassar, fleire besøkande og inntekt til Rauma. og publikum kan sjå fram til ein spanande konsert i ei vakker og organisert. I Romsdalsregionen blir arrangementet Juryen syns at forslaget med ei øy i fjorden fortente ein siger. og historisk ramme. Det vil bli organisert båttransport til september, på Nordmøre september, på Nordre Sunnmøre - Det er ein spenstig og ny idé, som vil få folk til å stoppe opp og Veøya. Meir info finn du på september og Søre Sunnmøre 1.-2.oktober. kome att, sa juryleiar Lodve Solholm. Over 60 mill kroner i kulturtilskot I 2014 fordeler fylkeskommunen over 60 mill. kroner i tilskot til Gründercamp på Skjevik Ungdomsskule Ruben, Andreas, Terje, Vebjørn og Bartek gjekk av med sigeren på skulefinalen. Dei hadde fått oppdrag av Heilt Rått Intor AS, og skulle produsere eit produkt med same haldbarheit som sushi. kulturinstitusjonar og frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal. I beløpet er også investeringstilskot til nytt museumsbygg Romsdalsmuseet og eingongstilskot til Alnes Fyr Besøkssenter og kulturbygg. Gjennom fordeling av kulturtilskot er fylkeskommunen ein viktig bidragsytar til vidareutvikling og stimulering av frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet i Møre og Romsdal. Kulturrabatt for ungdom Fylkeskommunen har sidan 2007 tilbudt Kulturabatt for ungdom, dvs.25 prosent rabatt på kulturopplevingar. Ungdom mellom år får Kulturrabattbillett ved å vise legitimasjon. På kino er aldersgrensa år. Kulturrabatt blir gitt på dei fleste kinoar i Løysinga vart laksetaco og laksevårrull. Dei hadde kome fram til oppskrifta sjølv. På skulefinalen serverte dei juryen for prøvesmaking. Smakfulle produkt med hovudingrediens laks frå Utvalde kulturlandskap Øvre Sunndal Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal er eit av tjueto fylket, kulturhus, kommunale arrangement, historiske spel mm. Det finst óg kvoter med rabatterte festivalpass på Jugendfest, Midtsommerjazz, Moldejazz, Vindmølle:Larm og Vanylvsråkk. Aukra. Gründercamp er eit undervisningsopplegg utvikla av Ungt Utvalte kulturlandskap i jordbruket i landet, som er ei Sidan 2007 har det for seld billettar. Entreprenørskap. Les meir på satsing for ivaretaking av kulturlandskapet. Blant gardar og kulturlandskap i aktiv drift ligg fjellgarden Svøu, med røter attende til 1700-talet, som unikt kulturmiljø og Kulturlauget Kulturlauget er verkstadordninga i Kultursekken. Her er det den eigenaktive eleven som står i sentrum. Grunnskulane i Møre og Romsdal kan velge mellom 38 verkstadar eineståande formidlar av levd liv i Øvre Sunndal gjennom fleire hundreår. I samarbeid startar Fylkesmannen, fylkeskommunen, Sunndal kommune og grunneigar difor opp istandsetting av bygningane på garden i innan alle kunstuttrykk; film, scenekunst/dans, litteratur, musikk, visuell kunst og kulturarv. Verkstaden kan vare frå nokre skuletimar til ei heil veke. Grunnskulane har søkt om Kulturlaug for mellom elevar til neste skoleår, som utgjer ca 15 prosent av elevmassen. Pengar å hente for kommunar som legg til rette for lakseoppdrett Det er lyst ut 45 nye lakseløyve i Noreg, der 30 av løyva vert delt ut til ein fast pris på 10 mill. kroner og dei resterande 15 løyva vert tildelt etter ein lukka bodrunde. Det samla vederlaget for dei utlyste løyva er 1,2 milliardar kroner. Nærings- og fiskeridepartementet legg opp til at kommunane der dei nye lakseløyva vert lokalisert, skal tilgodesjåast med 40 prosent av vederlaget for løyva. Tildelingsrunden er i gang, og det er til no ikkje tildelt nye løyver i Møre og Romsdal. SEANSE, Senter for kulturproduksjon ved Høgskolen i Volda SEANSE driv opplæring innan teaching artists og fokuserer på kulturproduksjonar for barn og unge. Dei tilbyr produksjonsopphald, rettleiing og fagleg utviklings-arbeid innan fagfeltet skule - kultur, samt arrangerer konferansar, seminar og studiereiser for kunstnarar og pedagogar. SEANSE er no sikra fast finansiering gjennom fylkeskommunen, Kunnskapsdepartementet, Norsk Kulturråd og Høgskulen i Volda. Ny nettstad om 1814 Gjennom den nye nettstaden vil publikum bli kjende med 1814-hendingane i eit regionalt perspektiv i Møre og Romsdal. Folkeopplysning og kommunikasjon står i hovudfokus. Det er arkiv-, bibliotekog museumssektoren i Møre og Romsdal som står bak dette 1814-prosjektet. Dei har elevar i den vidaregåande skulen som hovudmålgruppe. Det er likevel fritt fram for andre å nytte seg av materialet som ligg på nettstaden

17 BIBLIOTEKRÅDGIVARANE: Berit H. Hjertø (f.v.), Vidar Kursetgjerde og Inger Lise Aarseth på bokbåtmagasinet i Ålesund, der alle bøkene og sekkane til haustturen med Epos ligg klar. KUNDE: Liten gut, stor Egner-bok. Foto: Stian Wiik FYLKESBIBLIOTEKSJEF: Ellen Kristin Molvær har godt håp om at Fylkesbiblioteket blir med på eit stort EU-prosjekt frå hausten. POPULÆRT: I 2012 fekk bokbåten bibliotekprisen av lokallaget til Norsk bibliotekforening, og han vart nominert til «Årets bibliotek» nasjonalt i 2013.Foto Stian Wiik. Bokbåten Epos er unik også i verdssamanheng og tilbodet har vore profilert gjennom foredrag både i Israel, Sverige, Kroatia, Montenegro og Australia. No blir det også nye tilbod! Epos mot nye 50 år Tekst og foto: Ove Rødal Leseombod 19 av folkebiblioteka i fylket er Bok til alle- bibliotek, som organiserer eit unikt tilbod til folk som av ulike årsaker ikkje kan lese sjølve. Eldre med demens, menneske med utviklingshemming, blinde og svaksynte, kan ha stor glede av regelmessig besøk av eit leseombod, anten dei bur heime eller på institusjon. Leseomboda har tatt på seg ei oppgåva å lese for andre på fritida si, utan anna lønn for strevet enn å sjå at dei er med på bidra til ein betre kvardag for andre. Alle som ønskjer å bli leseombod eller som kjenner nokon som treng å bli les for, kan ta kontakt med sitt lokale bibliotek. Populær slektsforsking Slektsforsking har blitt ein hit i Møre og Romsdal det siste året. Vi merkar dette godt. Biblioteka er den beste formidlaren og hjelparen for dei som er interessert i slektsforsking, seier bibliotekrådgivar Heidi Sørensen Drageseth. Fylkesbiblioteket har god kompetanse på området og bruker mykje ressursar på å hjelpe folkebiblioteka, og held i tillegg eigne kurs direkte for brukarane. Her nokre gode tips: Fylkesbiblioteket kan få delta i stort EU-prosjekt Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal kan snart vere ein aktiv EU-medspelar og samarbeidspartnar med Aust-Agder fylkesbibliotek og bibliotek frå Sverige, Polen, Latvia, Romania, Irland og Storbritannia. Vi vart i fjor kontakta av Rachel van Riel, direktøren for organisasjonen Opening the Book i England, som ligg i front når det gjeld kompetanse innan lesing og lesar-relaterte prosjekt i bibliotek. Ho inviterte oss til å delta i prosjektet «Reading Spaces reaching readers through libraries», seier fylkesbibliotek- Bokbåten Epos er unik også i verdssamanheng og tilbodet har vore profilert gjennom foredrag både i Israel, Sverige, Kroatia, Montenegro og Australia. Bokbåten er eit samarbeid mellom fylkeskommunane i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. God drift Fleire gonger har det flytande biblioteket vore i ferd med å synke økonomisk, men no flyt den godt. Kombinasjonen bokutlån og levande underhaldning til dei minste kyst- og fjordbygdene utan eige bibliotek er ein innertiar. Vi rettar mykje av tilboda på Epos mot born, med fokus på leselyst og leseglede. For mange er det dei einaste gongane dei er på eit bibliotek gjennom året, seier bibliotekrådgivar Berit H. Hjertø, ein av dei fem som utgjer «Epos-staben» ved fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal. Levande tilbod Vi kan sjå same gløden i auga på ungane i dag som i tidlegare tider. Dette er eit levande Det er basisen. Kva spør borna etter? Gjerne bøker om universet, dyr, ikkje minst hestar, fotball, detektivar, teknikk, biler og båtar. Bøkene våre blir og brukt aktivt i ulike skoleprosjekt. På stoppa våre kjem gjerne heile skular og barnehagar, som låner med seg fleire kasser med bøker. Dette er gode bidrag til å styrke barnehagen og skolen sitt arbeid med aktiv språkstimulering og til å etablere gode lesevanar hos borna. Lesestimulering Fylkesbiblioteket har sett saman ein «stjernesekk» som er tilpassa småskolar. Gjennom bøker, oppblåsbart solsystem og spel får ungane lære meir om universet. Dei har og laga boksekkar til barnehagane som inneheld ei biletbok og figurar til forteljinga i boka. Poenget er at ungane skal kunne «spele» fortellinga i boka etter at ein vaksen har lese boka for dei. Til no er det laga tretti boksekkar av tre ulike bøker for barnehagane, og ti stjernesekkar for dei litt eldre borna. del av tilbodet på båten, vi har ca. tre framsyningar pr. dag. Det vert lagt vekt på god kvalitet og mangfald; song, trylling, teater, dukketeater og besøk av forteljarar og forfattarar. På det meste kan det vere 100 barn innom på ein stoppestad. Då er det fullt og svært hektisk for dei to bibliotekarane som er om bord til ei kvar tid. 70 stopp Det starta med 128 stoppestadar for 50 år sidan. No er det rundt 70 stopp på ein turne. I tillegg til at ei rekkje skolar og barnehagar opptrer som kontakt for bokbåttenesta, er Epos avhengig av lokale kontaktpersonar på mange av stoppa. Kontaktane er PR-agentane våre, og legg til rette for at båten kan leggje til kai år etter år. Det ligg eit komplisert puslespel bak reiseruta, som bibliotekrådgivar Vidar Kursetgjerde har ansvaret for. Kvart fylke har eiga boksamling og ansvar for bokbåtturen i sitt område, men det er likevel eit tett og godt samarbeid som sikrar god drift og at tilbodet blir kontinuerlig fornya og moderni- Det er oppretta ein eigen nettstad for bokbåten, som er felles for alle tre fylka. Her vert det lagt ut informasjon om bokbåtrutene og om kulturprogramma. Nettsida kom i ny og moderne utgåve i fjor haust. Epos har og eiga side på Facebook, som er i aktiv bruk når båten er på tur, frå september til mai. Det vert då dagleg lagt ut informasjon og lånarane kan kome med kommentarar. 50 år For 50 år sidan, 17. november 1964, la Epos ut på sin første tur i Møre og Romsdal, og 9. september 2014 er bokbåten klar for å starte på nye 50 år langs kysten. Så snart vert bøker og anna utstyr gjort klar for ein ny turne i fjordar og langs kysten, og dei fem som har ansvaret for biblioteket, deler på dei 24 dagane turen varer. Tidleg haust betyr isfrie fjordar, men bølgjer av varierande høgde kan vi oppleve, ikkje minst over Hustadvika! Men både bibliotekarane og underhaldarane på haustturen, Amir Mirzai og Kristin Holmboe, MøreRom: Lokalhistoriske artiklar: ein base der artiklar i sogelagsskrift frå heile fylket er gjort søkbare på emne, personnamn, gardsnamn, bedrifter, båtar, m.m Søkbart Skifteregister for Sunnmøre, med lenker direkte til dei aktuelle skifta i Skifteprotokollane. Lokalhistoriske artiklar: Her finn ein det som er tilgjengeleg på nettet av digitaliserte kyrkjebøker, folketeljingar, skifteprotokollar, tingbøker, m.m. Elles er organisasjonen "Dis - Norge, Slekt og data" eit nyttig utgangspunkt for slektsforskarar sjef Ellen Kristin Molvær. Lesing er på mange vis ein einsam aktivitet, men biblioteka har ei nøkkelrolle i å samhandle med lesarane og prøve ut nye modellar for å nå det lesande publikum. Ut frå dette har Opening the Book initiert eit prosjekt over tre og eit halvt år for å styrke biblioteka i deira rolle som formidlarar av litteratur. Vår deltaking i prosjektet skal styrke biblioteka i fylket i rolla som formidlar av litteratur, seier Molvær. Satsinga skal kome alle biblioteka til gode, både i form av erfaringsoverføring, opplæring, materiell og lokale delprosjekt. Fylkesbiblioteket legg opp til at deira eige «operative bibliotek» Bokbåten Epos blir innlemma i prosjektet, og med det gi det internasjonale nettverket erfaringar frå ein unik teneste på verdsbasis. I tillegg er Spjelkavik filial av Ålesund bibliotek er plukka ut som fylkesbiblioteket sin nærmaste deltakar, og skal prøve ut nye tiltak som kan vidareformidlast. kulturtilbod og det er bøker ungane vil ha. 32 Kulturprogramma har alltid vore ein viktig sert, seier bibliotekrådgivar Vidar Kursetgjerde. tåler litt sjøsprøyt. 33 >>

18 SULA BIBLIOTEK er eit eksempelbibliotek som viser kor vellykka ei modernisering kan vere. Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival Bibliotekutvikling krev samarbeid Tekst: Ove Rødal. Foto: Fylkesbiblioteket Biblioteka spelar ei viktig rolle både som formidlar av kunnskap og kultur, men også som møteplass og arena for oppleving. Dei kjem utfordringane er mange. Fylkesbiblioteket er fylkeskommunen sitt senter for bibliotekutvikling, og held til i Ålesund med 10 tilsette, med administrasjonslokale i Kirkegata og boksamling og fjernlånskontor i Ålesund bibliotek. Boksamlinga er felles med Ålesund bibliotek, og omfattar i bortimot bøker, som er til disposisjon både for lokale brukarar og for heile det nasjonale biblioteknettverket via fjernlån. Fylkesbiblioteket sine tilsette hjelper biblioteka og kommunane med råd og rettleiing i biblioteksaker på førespurnad og styrkar bibliotekkompetansen i fylket ved å arrangere kurs og møte. Dei kjem også med hjelp og forslag til innreiingsløysingar for bibliotek. Skolebiblioteka i dei vidaregåande skolane er også ei viktig målgruppe for fylkesbiblioteket, med rådgiving og systemansvar for biblioteksystema for heile 18 skolar. Spesielt om hausten når alle elevane skal låne lærebøker er ein hektisk periode som også merkast ved fylkesbiblioteket! Vi merkar at det er knapt om midlar i kommunane, og mange bibliotek har for små ressursar til å gje sine innbyggarar fullgode tilbod. Då er samarbeidsløysingar og fellessatsingar mellom biblioteka vegen å gå, seier fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin Molvær. Fylkesbiblioteket er på mange måtar «motoren» i dei store fellessatsingane for biblioteka i fylket dei seinare åra utvikla i samarbeid med nettverket og, og finanasiert i eit spleiselag mellom fylkeskommunale utviklingsmidlar og bidrag frå biblioteka. Innbyggarane i heile fylket har tilgang til uante mengdar litteratur, seier Molvær. No kan dei søke etter bøker i alle bibliotekkatalogane i fylket ein plass, bestille til sitt lokale bibliotek det som ikkje finst der, og få bøkene frå eit anna bibliotek med ein av dei tre små transportbilane som køyrer rundt med bøker i Møre og Romsdal. Mange bibliotek treng å bli meir synlege, og systematisk profileringshjelp til folkebiblioteka har vore ei sentral satsing for fylkesbiblioteket dei seinare åra. Dei har fått utvikla ein felles logo, ei rekke profileringsprodukt, og som «krona på verket» ein felles nettsidemal som 33 folkebibliotek har tatt i bruk. Dette er tidkrevande og kostbare prosessar som er heilt utenkelege for små bibliotek å foreta åleine, men her kan vi løfte eit heilt «bibliotekfylke» samla, seier Molvær. EKH.no Arrangeres for 14. gang Sept Nordic Voices Nils Petter Molvær Terje Rypdal Festivalkvartetten Kjetil Bjerkestrand Kristiansund Kammerkor Festivalens Symfoniorkester Tore Bjørn Skjølsvik med flere Leonard Bernstein Chichester Psalms George Gershwin Rhapsody in Blue SUNNDALSØRA SUNNDALSØRA SUNNDALSØRA JUNI JUNI Hovedsponsor: For mer informasjon og program: KOM DEG UT MELD DEG INN Molde og Romsdals Turistforening er regionens største friluftslivsorganisasjon som er basert på dugnad og frivillighet. I 2014 er MRT 125 år, og blant de 98 turene som arrangerer, er det en jubileumstur i hver kommune. Folkebiblioteka vil tilby ebøker! Fylkesbiblioteket organiserer eboktilbod til bibliotekbrukarane i Møre og Romsdal, eit spleiselag mellom fylkeskommunane og dei 36 kommunane i fylket vårt. I løpet av juni kan folk i Møre og Romsdal låne e-bøker på nettbrett og smarttelefon på folkebiblioteka. Dette betyr at alle med lånekort i eit folkebibliotek i fylket, fritt kan låne av denne samlinga.ei samordna satsing på e-bøker er sterkt etterspurd, og fylkesbiblioteket vil leie arbeidet med etablering av eit tilbod av e- bøker for heile fylket. E-boka er skreddarsydd for den som er på farta og som ynskjer tilgjengelege bøker 24 timer i døgnet, sju dagar i veka. Ho er også svært brukarvennleg. Etter at lånetida er ute forsvinn boka. Slik treng ein ikkje lenger å bekymre seg for purregebyr frå biblioteket. E-boka er også ypparleg for dei som har problem med synet, ettersom ein sjølv kan justere skriftstorleik og skrifttype, fortel bibliotekrådgivar Heidi Sørensen. PROGRAM: PROGRAM: PROGRAM: Følg med i lokalavisene! Følg Følg med med i lokalavisene! Dette skjer fra juni: 22. juni: Vestnes: Heia-Vardfjellet-Bjørnetua 27. juni: Midsund: Rørsethornet 5. juli: Rauma og Nesset: Måsvassbu 17. august: Molde: 5-fjellstur i Moldemarka 24. august: Rauma: Romsdalseggen 31. august: Fræna: Trollkirka Den 14. juni feirer vi 125 år med arrangement på Hoemsbu. Visste du at vi merker og vedlikeholder 445 kilometer med løype og sti? FØLG OSS PÅ FACEBOOK 34 35

19 Godt kulturtilbod til barn og unge Tekst: Ida Ørjansen Heggem I Møre og Romsdal var det per 1. januar barn og unge i alderen 0 19 år. Det er venta ein jamn vekst i denne delen av befolkninga fram mot Ikkje alle desse har tilgang på kulturtilbod. Det er ulike årsakar til, mellom anna geografi og familiens økonomi. For å kunne gje alle barn og unge i Møre og Romsdal tilbod om ulike kulturtilbod, driftar fylkeskommunen ordningane Kultursekken og Kulturrabatt. Kultursekken Då Den kulturelle skulesekken, eller Kultursekken, kom i gong på tidlig 2000-talet var målsettinga at elevane i grunnskulen og på vidaregåande skulle få oppleve profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ordninga vart etablert i Møre og Romsdal sidan 1996, og var inspirasjonen til den nasjonale ordninga som vart etablert i Kultursekken er den største formidlingsaktøren av kunst og kultur i fylket for barn og unge med om lag kulturbillettar per år. Ordninga omfattar ulike kulturproduksjonar innan alt frå visuell kunst, scenekunst, musikk og litteratur, til kulturarv og film. Barn og unge i heile fylket har gjennom Kultursekken mellom anna fått opplevd Timbuktu, Queendom og det verds-kjende dansekompaniet Jo Strømgren Kompani. Alle kommunane i fylket er med i tilbodet til grunnskulane, og i tillegg deltek alle vidaregåande skular. I 2012 blei pilotprosjektet Kultursekk i barnehage lansert, og 15 av 36 kommunar er med i ordninga. Det blir arbeidd for å utvide prosjektet til å gjelde alle barnehagebarn i Møre og Romsdal. Sidan 2011 har det vore ei utvikling i talet på produksjonar som er på turné i regi av Kultursekken. I 2011 var det 87 produksjonar på turné, medan det i 2012 var 128. I 2013 auka talet til 132. Dei fleste produksjonane blir satt opp for grunnskule-elevar. På same tid har talet på kulturbillettar gått gradvis ned. Medan barn og unge fekk oppleve Kultursekk-tilboda i 2011, gjekk talet på kulturbilettar i 2012 ned til I 2013 låg talet på billettar. Nedgangen kjem av at løyvinga til ordninga ikkje har auka samtidig som honorara til artistane har blitt dyrare. Tilbodet har difor blitt svekka. Per 1. januar 2014 var det barn og unge i befolkninga mellom 6 19 år i fylket. Det betyr at barn og ungdom i grunnskule og vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal deltok på mellom tre og fire profesjonelle kulturarrangement i løpet av I tillegg til dette får dei tilbod om ulike kulturverkstader, skulekonsertar og tilbod frå kommunanes eiga kultursekk-satsing. Tal frå 2012 viser at Noregs befolkning i snitt besøkte ballett- og danseførestillingar 0,2 gonger, kunstutstillingar 1,2 gonger og konsertar 2,3 gonger i løpet av året. Dette viser at Kultursekken gir barn og unge i Møre og Romsdal god anledning til å oppleve ulike kulturproduksjonar. Kulturrabatt for ungdom I tillegg til Kultursekken har ungdom mellom 16 og 20 år muligheit til å delta på ulike kulturarrangement med ein rabatt på 25 prosent gjennom Kulturrabatt. Fylkeskommunen inngår avtalar med ulike kunst- og kulturinstitusjonar i fylket som til dømes festivalar, teater og kino. Fylkeskommunen bidreg med kroner til ordninga, som utløyser tilsvarande beløp frå staten. I 2013 var det 23 avtalepartar med i ordninga totalt, fordelt på små lokalsamfunn og i dei største byane våre. Kulturrabatt fungerer slik at institusjonane får tilbake rabattbeløpet frå fylkeskommunen gjennom ei enkel refusjonsordning. Frå ordninga blei innført i desember 2007 har talet på refunderte billettar auka frå i 2008 til i 2013 (førebelse tal for 2013). Frå og med 2010 har talet på refunderte billettar vore stabilt på rundt Summen av dei refunderte billettane har halde seg relativt stabilt på rundt 1,4 millionar. Samla sett gjer Kultursekken og Kulturrabatt eit godt, utvida kulturtilbod til barn og ungdom i Møre og Romsdal. Tala viser at ordningane fungerer og er populære tilbod til ei gruppe som elles ikkje ville hatt den same tilgangen til enkelte av desse kulturproduksjonane

20 TILGJENGELEG: Elvastien er universelt utforma, dvs at alle kan bruke den utan vanskar. INITIATIVTAKAR: Gunnhild Todal er leiar i frivillighetssentralen i Ørskog kommune. BENKAR MÅ TIL: På rasteplassen er det bord og benkar med lett inn og utstiging, og heilskapleg design. Elvastien er teikna av landskapsarkitekt Roger Tokle frå Molde. Tekst og foto: Ingrid Kvande. Stiar for alle! Fine stiar der folk bur, får fleire ut på tur. INFORMASJON: Ved Elvestien er de infotavle med historikk og praktiske opplysningar. PÅ TUR: Emma Hansen, Torill Leganger og Gunnhild Todal på luftetur i finveret. Her ved den fine Elvaløa Fleire stader i fylket blir det no laga såkalla helseløyper, som skal gjere det enklare for folk å kome seg ut. Petter Jenset, rådgivar fysisk aktivitet ved Møre og Romsdal fylkeskommune, seier at ei helseløype er tilrettelagt for at flest mogleg skal bruke ho, og det er ulike krav til ei slik løype. Helseløype Ei helseløype skal vere relativt flat, og stien må vere minst 1,5 meter brei, med underlag godt eigna for rullestol og barnevogner. Det skal også vere mogleg med pausar undervegs, difor har vi lagt opp til at det skal vere plassert ut benkar med hundre meter mellom dei. I tråd med universell utforming må det vere ledelinjer med god kontrast mellom vegen og omgjevnadene. Vidare må det vere toalett i området, vegen må vere belyst og den må vere brøyta og strødd om vinteren. Vi er også opptekne av at dette skal vere estetisk fint, og det må vere gode moglegheiter for parkering, samt god skilting i tråd med den nasjonale malen for turskilt, fortel Jenset. Elvastien mykje brukt På Sjøholt i Ørskog kommune finn vi Elvastien, ei løype som etter at den vart opprusta tilfredstiller mange av desse krava. Denne stien er mykje brukt no, det er stor aktivitet her heile dagen, så vi må seie det er eit vellukka prosjekt, seier Gunnhild Todal i frivilligsentralen i Ørskog kommune om den fine stien som svingar seg 670 meter langs elva i Sjøholt sentrum. Tidlegare var det nesten umogleg å gå her, det var omtrent berre elvefiskarar som drista seg i veg, legg Todal til. Samarbeidsprosjekt Arbeidet med elvastien har vore eit samarbeids- prosjekt mellom God Helse, Ørskog idrettslag, Elvaeigarlaget, Ørskog Historielag og andre frivillige. Også i det daglege gjer lokale entusiastar ein viktig jobb. Elvastiens vener, som har 17 medlemar i dag, har ei vaktordning der ein person har oppsyn med stien kvar veke, ryddar dersom det trengs, og elles melder frå om det er behov for anna vedlikehald, seier Todal Vil forlenge stien Planlegginga av elvastien tok til i 2009, og den var ferdigstilt to år etter. Prosjektet er finansiert med spelemidlar, og Møre og Romsdal fylkeskommune og Gjensidige har gitt støtte til skilting. Ørskog Sparebank og Gjensidige Indre Sunnmøre har vore hovudsponsorar lokalt. Todal fortel at dei no har planer om å forlenge stien. Vi har også fått helseløypemidlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune, og skal bruke dei på oppbygging av Måsøyra. Her er det mellom anna lagt opp til at vi skal ha ulike trimapparat. Elvastien kan forlengast i begge endar, og på sikt håpar vi at dette blir ei rundløype, men då må vi nok smøre oss med litt tolmod, trur Todal. Plassering viktig Ho meiner elles at plasseringa av ei slik løype har mykje å seie for at ho skal bli brukt av mange. Elvastien ligg i sentrum av Sjøholt, like ved skule, barnehage og diskgolfløype. Dette gjer at det er lett å finne fram, og er nok ein av faktorane som har gjort stien så populær, trur Todal. Morotur Les meir om elvastien og andre turar i heile Møre og Romsdal ved å gå inn på eller last ned App-en. Lillevannet i Spjelkavika Turvegen rundt Lillevannet i Spjelkavika har alltid vore svært mykje brukt, og det har ikkje blitt mindre etter at den vart helseløype. Turløypa ligg mindre enn 100 m frå Spjelkavik sentrum, og området er ekstremt mykje brukt av folk i Ålesund, som joggar, går tur, matar ender, og kosar seg på benkane. Her er det folk heile tida, og uansett vær og vind, seier Kathrin Kobbevik som er folkehelsekoordinator i Ålesund kommune. Kobbevik fortel at det alltid har vore ein populær trilletur for dei med barnevogn, men at stien har blitt meir populært for dei med rullestol og rullator. Ho opplyser at det også er høgterskeltilbod for dei sprekaste rett i nærleiken. Herfrå er det kort veg til Emblemsfjellet, Høgkubben, Vastrandsegga, Geitnausa. Det er også ei trimløype i nærleiken, den er meir kupert, og her jobbar eldsjeler for at det skal bli trimløyper i tillegg, og dette kjem til neste år, seier folkehelsekoordinatoren. 500 viktige meter: Statistikk viser at dersom ein tursti ligg 500 meter eller nærare frå der folk bur, aukar bruken

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Byen som motor i den regionale utviklinga Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Trendar nasjonalt og internasjonalt Globaliseringa brer om seg, verda blir både meir fragmentert og meir

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud.

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Kulturnett Møre og Romsdal Kulturnett Møre og Romsdal vart oppretta av Fylkeskulturutvalet i april 2004 som et prosjekt, etter å ha vært innlemma i fylkesdelplan og økonomiplan

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet

Idrett og fysisk aktivitet MIDSUND KOMMUNE Idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsplanen 2016 Innhold 1. Forankring i Nasjonale og regionale føringar... 2 2. Forankring i Midsund sine planar... 2 3. Rullering av Handlingsplan...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Fjellgardane og seterdalane i øvre Sunndal T Utvalde kulturlandskap: Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Felles synfaring:

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Byen som motor i den regionale utviklinga Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Trendar nasjonalt og internasjonalt Globalisering, verda både meir fragmentert

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Vestnorske fjordlandskap UNESCO-status Lokalsamfunnsutvikling. Kommuneplankonferansen 2008 Arne Sandnes

Vestnorske fjordlandskap UNESCO-status Lokalsamfunnsutvikling. Kommuneplankonferansen 2008 Arne Sandnes Vestnorske fjordlandskap UNESCO-status Lokalsamfunnsutvikling Kommuneplankonferansen 2008 Arne Sandnes Kva er verdsarv? Konvensjonen for vern av verdas kultur- og naturarv blei vedteken i 1972 av UNESCO

Detaljer

Førehandsgodkjenning av planar for prosjekt tursti «Venjesdalen «- Romsdalseggen

Førehandsgodkjenning av planar for prosjekt tursti «Venjesdalen «- Romsdalseggen Førehandsgodkjenning av planar for prosjekt tursti «Venjesdalen «- Romsdalseggen Tursti Romsdalseggen er 19.06.2012 innmeldt av Molde og Romsdal turistforening (MRT) til kommunedelplan for idrett og fysisk

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013.

Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013. FLORA KOMMUNE Prosjektplan Oppgradering av stisystemet i Brandsøyåsen Utkast pr. 29 oktober 2013. 1 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 1.2 Brukarar av Brandsøyåsen... 3 1.3 Potensiale framover... 3 1.4 Politiske

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

ELVASTIEN I ØRSKOG. Jon Per Rødseth

ELVASTIEN I ØRSKOG. Jon Per Rødseth ELVASTIEN I ØRSKOG Jon Per Rødseth Kveldstur langs Elvastien i vår Lange skuggar Kveldsro Tanken måtte modnast! Ørskog Frivilligsentral oppretta mars 2008. Ein ide dukka opp!! Enkel tursti? Tja, kanskje

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010 Bygdemobilisering om åløfte bygda etter håret Synnøve Valle 04.05.2010 Kva er bygdemobilisering? Systematisk arbeid for åbidra til næringsutvikling, bulyst og auka trivsel Viktige ingrediensar: Avgrensa

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q Eg er : Besvart: Hoppet over: 0 Gut Jente valg Gut Jente,8% 8,8% 0 Totalt / Q Kor gamal er du? Besvart: Hoppet over: 0 år år år år år 7 år 8 år 9 år valg år år år år år 7 år 8 år 9 år 0,00% 0 9,09% 9,09%

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer