VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00014 Arkivkode: 033

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00014 Arkivkode: 033"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 2/0004 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling /2 2/0088 Evaluering av internt lederrekrutteringsprogram 2 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører

2 Saker til behandling /2 Evaluering av internt lederrekrutteringsprogram Arkivsak dok. 2/0088 Arkivkode. Saksbehandler Torfinn Steinsland Saksgang Møtedato Saknr Administrasjonsutvalget /2 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Høsten 2008 ble det bestemt at kommunen skulle iverksette et internt kvalifiseringsprogram for lederstillinger. Bakgrunn for dette var at vi fikk få søkere til lederstillinger, få eksterne og nesten ingen interne søkere. Programmet gikk over 2 år, og ble avsluttet i februar 20. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive, og det har allerede nå medført at flere av deltakerne har gått inn i ulike lederroller. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret tar saken til orientering Vedlegg: Evalueringsskjema 2

3 Bakgrunn for saken: Høsten 2008 ble det bestemt at kommunen skulle iverksette et internt rekrutterings- og kvalifiseringsprogram for lederstillinger. Bakgrunn for dette var at vi fikk få søkere til lederstillinger, få eksterne og nesten ingen interne søkere. På en arbeidsplass med ca. 00 ansatte (i små og store stillinger) mente vi at det må finnes potensiale blant flere ansatte til å kunne gå inn i lederstillinger. Årsaken til at vi ikke fikk interne søkere kan være mange, men kanskje noen oppfattet kravene til ledere er for store, at det virker skremmende med ansvar for de ulike områder en enhetsleder har, eller at kanskje janteloven var hemmende for enkelte. Det ble utarbeidet en prosjektskisse der det ble fastsatt hvilke temaer som måtte inngå i opplæringen. Prosjektskissen ble noe justert underveis ved at nye temaer inngikk i opplæringen. Utvelgelse. Det ble sendt ut invitasjon til å melde sin interesse via enhetsledere, intranettet og gjennom hovedtillitsvalgte. Det var knyttet stor spenning til om vi fikk noe respons på dette, men i første omgang var det 34 personer som meldte sin interesse. Dette var langt over forventningene. I løpet av den første prosessen falt det av noen, slik at vi til slutt sto igjen med 27 ansatte som skulle vurderes. Det ble satt et tak på 2 deltakere til programmet. Utvelgelsen foregikk ved at alle gjennomgikk en personanalyse, med påfølgende samtale der kandidatene ble utfordret på sine egenskaper som fremtidig ledere. Ut fra analysene og samtalen kom vi frem til 2 ansatte som ble anbefalt til å delta på programmet. Rådmannens lederteam foretok den endelige utvelgelsen i januar Gjennomføring. Programmet startet opp i februar 2009, og gikk over 2 år, med siste samling i februar 20 I praksis ble programmet gjennomført ved totalt 4 samlinger med veksling mellom dagssamlinger og 2 dagers samlinger. De ulike temaer fremgår av vedlagt evalueringsskjema. Det ble benyttet både eksterne og interne forelesere på de ulike temaer som ble gjennomgått. Blant annet KS rådgiver, KS advokat, eksterne organisasjonsrådgivere, rådmannen, organisasjonssjefen, økonomisjefen, o.s.v. Økonomi. Totalkostnadene for programmet var på ca. kr ,- Til fratrekk kommer kr ,- som vi fikk i OU midler fra KS. For Vennesla kommune var da kostnadene på ca. kr ,- De indirekte kostnadene knyttet til bruk av arbeidstid for prosjektledelse og deltakelse er ikke beregnet. Evaluering. Det ble utarbeidet et evalueringsskjema (følger vedlagt) som den enkelte deltaker skulle fylle ut. Som det fremgår av sammendraget her så var deltakerne svært fornøyd med opplæringen på de ulike temaer. 3

4 De 2 deltakerne på programmet (pluss en fra Agder politidistrikt, som på det tidspunktet var ansatt ved Vennesla lensmannskontor) var en særdeles engasjert og positiv gruppe. Det ble skapt et godt samhold i gruppa, som igjen medførte at deltakerne følte seg trygge og derved kunne hjelpe hverandre og lære av hverandre. Utsagn fra deltakerne: Dette binder oss til kommunen på en positiv måte Flott at kommunen satser på egne ressurser Jeg trodde økonomi skulle bli den største utfordringen, så ble det personalarbeid (En av de som har fått prøvd seg som leder) Hva har vi oppnådd? Av de 2 + deltakerne er 2 ansatt som enhetsledere, en er ansatt som inspektør og pr. tid konstituert rektor, en er ansatt som assisterende rektor, deltakeren fra Agder politidistrikt er ansatt i en lederstilling ved politikammeret i Arendal, flere av deltakerne er blitt benyttet til prosjektledere for ulike prosjekter. For de deltakerne som pr. tid ikke har fått noe endret funksjon ser vi et klart potensiale for de fleste til å kunne påta seg lederstillinger når det blir aktuelt. Prosjektet har skapt mye oppmerksomhet blant kommunene, spesielt i Agder, men også blant andre kommuner i Norge. Vi har blant annet fått henvendelse fra Kristiansund kommune som nå vurderer å sette i gang noe tilsvarende, Aust-Agder fylkeskommune har adoptert ideen og satt i gang et tilsvarende opplegg. Prosjektet vurderes til å være banebrytende innenfor offentlig sektor. Dette var også en av hovedårsaken til at vi ble nominert til kompetanseprisen for 20 av Agdering. 4

5 Evaluering av internt kvalifiseringsprogram for lederstillinger i Vennesla kommune. Kryss av for hvor fornøyd du er med de ulike tema. er dårligst 5 er best. Tema Veldig dårlig 2 Dårlig 3 Middels Relasjonsledelse/relasjons kompetanse v/svein Dåvøy Individuell utvikling/masterprofil v/ Torfinn Steinsland Kommunikasjon/Presentasjonsteknikk Første og siste samling Motivasjonsfaktorer v/ Svein Dåvøy Organisasjonsteori v/ Svein Skisland/Heidi Engestøl Ledelsesprinsipper v/ Svein Skisland/ Heidi Engestøl Etikk i arbeidslivet v/ Dorrit Svenning Endringsledelse v/ Jan Oddvar Skisland Kriseberedskap/Krisehåndtering v/ Svein Skisland Mediehåndtering v/ Christian Altmann Kommunens hovedutfordringer v/ Svein Skisland Venneslasamfunnets historie v/ Harald Føreland Økonomistyring/budsjett og regnskap v/gerd Signe Vigebo IT strategi bruk av IT verktøy v/kristin F. Viksnes Kommuneloven, Offentleglova og Forvaltningsloven v/adv. Erna Larsen Lov om offentlig anskaffelse v/gerd Signe Vigebo Arbeidsmiljøloven og personal juss v/adv. Erna Larsen Hovedavtalen, Hoved tariffavtalen og aktuelle særavtaler v/ Torfinn Steinsland og Heidi Engestøl Lokale reglementer og policy dokumenter v/ Torfinn Steinsland og Heidi Engestøl Pensjons og forsikringsordninger v/ Rune Rosberg KLP LØFT opplæring v/ Sølvi Leirvåg KLP 4 Bra 5 Veldig bra Vet ikke Totalvurdering av programmet 5

6 Tips til forbedring Jeg har opplevd dette programmet på en svært positiv og flott måte, og har på dette tidspunkt ingen forslag til forbedring. Løft: Har hørt mye bra om denne metoden og har en del gode erfaringer med å bruke løft. Synes ikke innholdet og presentasjonen vi hadde om Løft stod til de forventningene jeg hadde Foreleseren har nok en del å bety. Ingen, alt har vært topp. Burde ta en liten evaluering etter hvert tema. Litt vanskelig å huske 2 år tilbake i tid. Gruppearbeidet siste samling var bra, og det ble snakket om viktigheten av å bruke hverandre til støtte og drivkraft. Kanskje man kunne hatt faste grupper gjennom hele opplegget og dermed brukt hverandre som kursdeltakere mer gjennom disse 2 årene. Men er litt usikker på om det kunne ødelagt for muligheten til å bli kjent med alle. Jeg har opplevd dette programmet på en svært positiv og flott måte, og har på dette tidspunkt ingen forslag til forbedringer. Litt lengre tid på Løftopplæringen. Andre kommentarer Lederkvalifiseringsprogrammet har vært helt perfekt. Jeg har lært enormt mye, og det har vært fantastisk flott å bli kjent med så mange flinke, trivelige, og kunnskapsrike mennesker. Takk for at jeg fikk muligheten til å være med, dette betyr mye for meg. Jeg er stolt av Vennesla kommune! Tusen takk for at jeg fikk delta i programmet!! Veldig gøy å bli kjent med alle deltakerne og få innblikk i andre enheter i kommunen. Positivt at dere selv står for en del av undervisningen. Viser at det dere lærer oss er godt forankret i ledelsen. Punkt 3. Var ikke til stede på siste samling så jeg svarer kun for første samling. Jeg synes at lederprogrammet har vært bra. Det har gitt meg en trygghet i å kunne / tørre si ja til en enhetsleder stilling. Det er lagt vekt på mye læring om forskjellige kommunikasjonsteknikker. Det mener jeg er et spesielt viktig verktøy som leder. Det å forstå/ prøve å forstå hvordan en selv kommuniserer og virker på andre mennesker er noe en aldri kan få nok av. Vi har fått en innføring i forskjellige organisasjons og ledelses teorier noe som gir en mulighet til å forstå hvor kompleks ledelse er og en mulighet til å se hvor en selv passer inn i landskapet. 6

7 Det har ellers vært svært nyttig med innføring i lovverket med en svært dyktig foredragsholder. Det som kan være litt kjedelig ble spennende. Tilslutt synes jeg det har vært flott å bli kjent med og knytte kontakter med så mange spennende mennesker. De overnattingsturene vi har hatt har rett og slett vært kjempegøye. Torfinn og Heidi dere har laget et opplæringsprogram til 6+. Takk Et flott og bra gjennomført opplegg med god balanse i læring, erfaringsutveksling samt utfordringer/utviklingsmuligheter for oss selv. Bra forelesere og pensum. Bra for god kultur bygging i organisasjonen. Et utrolig positivt og utviklende prosjekt å være med på, både faglig og personutviklende. Mange gode og aktuelle emner, samt gode forelesere (kryssene taler for seg) Veldig OK med oppgaver som må løses under forelesningene. Større sjanse for at emnet huskes, i alle fall en liten stund. TUSEN TAKK!! Det har virkelig betydd mye for min utvikling og trygghet. Lederkvalifiseringsprogramet har vært helt perfekt. Jeg har lært enormt mye, og det har vært fantastisk flott å bli kjent med så mange trivelige og kunnskapsrike mennesker. Takk for at jeg fikk muligheten til å være med, dette betyr mye for meg. Jeg er stolt av Vennesla kommune. Har vært helt topp å få være med på dette opplegget. Ser mine sterke og svake sider og ser endringen som skjer. Har fått gjort noe med målene mine. Vil tro jeg er blitt bedre. Det at vi ble en sammensveiset gruppe, selv om vi var forskjellige, var også fint. At dere fikk alle til å delta i samtaler/gruppeoppgaver. Ingen spørsmål var for dumme, og det var en god atmosfære (respekt) Innom mange forskjellige emner og lærte noe om alt. Jeg likte ikke så godt den samlingen da lederteamet var med. Ble plutselig mange sterke personer, synes gruppen kom litt i bakgrunnen. Det å skulle skille mellom bra og veldig bra er ikke lett. Jeg opplever at programmet har innfridd mine forventinger og mye mer det at det har blitt tatt inn eksterne forelesere av den kvalitet som har blitt brukt har etter min mening løftet hele programmet og for meg vært en ekstra stor inspirasjon. Jeg mener at de forelesningene fra kommunenes egne også har vært veldig bra, men når det kommer noen utenfra setter det en ekstra spiss på det hele. På de to punktene jeg har satt vet ikke hadde jeg ikke anledning til å delta. Det at kommunen velger å bruke ressurser på et slikt program er veldig positivt, det har også hatt stor betydning for oss deltagere (etter mitt syn) at det sosiale aspektet også har vært viktig for gruppa. Jeg har også blitt veldig imponert over den raushet og åpenhet om egne styrker og svakheter fra blant annet Rådmannen og Organisasjonssjefen har vært veldig positiv. Det har vært med på å ta vekk litt av den frykten som jeg tror flere hadde til å skulle ta på seg en lederjobb. De har vist at ledere også er mennesker. Til slutt vil jeg bare takk for at jeg har fått muligheten til å være med på dette programmet, jeg er helt overbevist at dette har vært veldig utviklende for meg som en evt. framtidig leder, men også som ansatt i kommunen. Det har gitt meg en helt ny stolthet av det å jobbe i Vennesla kommune. 7

Invitasjon. www.krem-norge.no. til Endringsmetodekurs i Tyrkia 2011

Invitasjon. www.krem-norge.no. til Endringsmetodekurs i Tyrkia 2011 Snipetorpgata 31, 3715 Skien Invitasjon til 2011 KREM vil i sommer arrangere et Endringsmetodekurs i Kemer, Tyrkia. Kurset har en varighet på 14 dager og vi reiser fra Norge 21. mai med retur 4.juni. Påmeldingsfrist:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011 Sluttrapport Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

"HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?"

HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY? "HVORDAN KAN PERSONALET ARBEIDE FOR AT BARNA SKAL EKSPERIMENTERE OG BLI NYSGJERRIGE PÅ DIGITALE VERKTØY?" Rapport Fra utviklingsarbeid i perioden august 2009 til mai 2010 Fagområde: Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold

PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN. Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold PROSJEKT RAPPORT Oppegård kommune. 01.09.09 31.12.11 RINGER I VANN Et prosjekt for å fremme en bedre arbeidshverdag i virksomhet Renhold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikten med prosjektet...

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Kvam, St. Sunniva og Anestua barnehager. Bakgrunn for prosjektet: Molde kommune ved Gro T. Ødegård ønsket å starte opp et prosjekt med fokus på arbeid med likestilling

Detaljer