Våre Barn. Målrettet behandling. Ferie med mening. Kroppskunst mot barnekreft. Nr årgang Utgitt av barnekreftforeningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre Barn. Målrettet behandling. Ferie med mening. Kroppskunst mot barnekreft. Nr. 2 2013 28. årgang Utgitt av barnekreftforeningen"

Transkript

1 Våre Barn Nr årgang Utgitt av barnekreftforeningen Kroppskunst mot barnekreft Ferie med mening Målrettet behandling

2 LEDER Den internasjonale barnekreftdagen I februar markerte vi den internasjonale barne kreftdagen, som er en solidarisk markering av barnekreftsaken. Den første internasjonale barnekreftdagen ble arrangert 15 februar 2002, og nå markeres dagen i over 40 land. Barnekreftforeningens fylkesforeninger har ulike arrangement som informsjonsstander på sentrale steder og ekstra aktiviteter på sykehusene. I forbindelse med denne dagen støtter vi også stiftelsen World Child Cancer, som organiserer gode prosjekter i land som har store utfordringer innenfor barnekreftbehandling. Denne stiftelsen har vi støttet i flere år, og vi får gode tilbakemeldinger på at de forvalter vårt bidrag på en god måte. I forbindelse med årets barnekreftdag fikk vi et spennende initiativ fra Kari Kjelskau og mange av Norges tatoveringsstudioer: «Kroppskunst mot barnekreft». Dette ble et svært vellykket samarbeid og ga mye omtale av både barnekreftsaken og vår forening i både tv-, radio- og avismedier. Vi takker både tatovørene, initiativtaker Kari Kjelskau og de som ble tatovert for bidragene til vårt arbeid. Kanskje blir det mer «Kroppskunst mot barnekreft» neste år? Vårt navnebytte fra Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB) til Barnekreftforeningen virker også å ha vært vellykket. Vi er mer tydelig på vår sak og posisjon, og det er en økning i henvendelser fra media og kontakt med politiske aktører. Våre nye nettsider er i utvikling og inneholder stadig mer fagstoff, nyheter og informasjon om våre aktiviteter. Dette ser både vi og publikum på som svært positivt. I alle regioner nærmer det seg en av våre tradisjonelle aktiviteter: Ferie Med Mening. Dette er et kombinert faglig- og sosialt ferietilbud til familier som er i eller nylig har avsluttet behandlingsfasen. Vi har fire regionale Ferie Med Mening-arrangement der fylkesforeningene samarbeider om arrange mentene. Barnekreftforeningen er en aktiv forening som jobber for å bedre forholdene for familiene som rammes av denne kreftsykdommen, og «Ferie med Mening» er et av våre fine og nyttige tiltak for hele familien. Bjørn Løvås styreleder Nr årgang UTGIVER: Barnekreftforeningen Forsidefoto: Thinkstock REDAKSJON: Irene Skaret Sørensen (red), tlf: Kari Sveen, tlf: Anne Høydal, tlf: ADRESSE: Boks 4, Sentrum 0101 Oslo Besøksadresse: Tullinsgt. 2, 0166 Oslo Tlf: E-post: Org. nr: Bankgironr: design:grafisk Form AS Trykk: Grafisk Partner AS Frist for innsending av stoff: til nr er 4. november 2013 MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716

3 Innhold Reportasjer 4 Finstiller siktet 6 FERIE MED MENING 9 Seneffekter gjelder det mitt barn? 10 Kroppskunst mot barnekreft 12 Invitasjon til UNGDOMSSAMLING 13 Invitasjon til SORGSAMLING 18 Flyshow Nordland 22 Lærerkurs Gjøvik 26 Jungelhåndboka Faste spalter 14 nytt fra fylkesforeningene 20 kasper 24 oppslagstavla 27 kontaktinfo fylkesforeningene

4 Foto: Thinkstock Finstiller siktet mot kreft- I dag får mange pasienter med benkreft tøffe cellegiftkurer som de kanskje ikke trenger. Ny forskning kan bidra til mer målrettet behandling tilpasset den enkelte pasient. Tekst: Nora Clausen/Opinion Perduco Foto: Elin fuge lsnes/opinion Perduco De fleste som rammes av benvevskreft, såkalt osteosarkom, er ungdom i pubertetsalderen. En forklaring kan være celleforandringer i benvevet når skjelettet vokser som raskest. Nesten syv av ti pasienter helbredes av behandlingen som gis i dag. Andelen har økt de siste tiårene, særlig ved hjelp av stadig bedre og større doser med cellegift. Men nå virker det som utviklingen har stoppet opp. Derfor er det viktig at vi finner nye behandlingsformer, sier Øystein Fodstad. Professoren ved Oslo universitetssykehus har forsket på spredning av kreft i nesten tretti år. Nå håper han at nye metoder kan gi mer treffsikker prognose og bedre behandling for benkreft. I dag får pasientene kraftige doser med cellegift både før og etter kreftoperasjonen, og mange opplever kraftige bivirkninger. Mindre cellegift Vi har undersøkt forekomsten av kreftceller i benmargen til pasienter som er operert for benkreft, og sett hvordan det gikk med dem. Resultatene viser at det går bedre med pasientene som ikke har kreftceller i benmargen. Dette kan bety at de ikke hadde trengt så sterk cellegiftbehandling etter operasjonen som man gir i dag, sier Fodstad. Det har tatt forskergruppen mange år å vise at kreftceller i benmargen har betydning for prognosen. Men selv om dette gjelder generelt, er det likevel vanskelig å si hva som er riktig for den enkelte pasient. Målet på sikt er å kunne avgjøre om det er behov for cellegiftbehandling etter operasjonen, basert på forekomsten av og egenskapene til kreftceller i benmargen hos pasienten, sier Fodstad. Målrettet medisin Nå er fokus å undersøke kreftcellene i benmargen nærmere og se om de har bestemte genetiske kjennetegn eller mutasjoner. Da har vi også håp om å finne medikamenter som tar knekken på dem, sier Fodstad. 4 Våre Barn

5 FAKTA OM OSTEOSARKOM Kreftsvulst i benvev som utgår fra bendannende celler Årsaken er ukjent i de fleste tilfeller Vanligst hos unge i alderen fra 10 til 30 år. Gjennomsnittsalder ved diagnose er 16 år. 10 til 15 nye tilfeller I Norge hvert år, forekommer dobbelt så ofte hos gutter som jenter Behandles ofte med cellegift før og etter kirurgisk behandling Kilde: Kreftforeningen celler Nye medikamenter kan angripe mål på gennivå. De kan trenge seg inn i kreftceller og drepe dem. I motsetning til cellegift har de mindre effekt på friske celler og derfor færre bivirkninger. Slike medikamenter er ikke etablert behandling mot benkreft i dag, men mot enkelte andre kreftformer. Selv om det er få tilfeller hvor de helbreder kreften, så kan det stoppe eller utsette tilbakefall. Det er stor risiko for spredning via blodbanen ved benkreft, påpeker Fodstad. Professor Øystein Fodstad har forsket på spredning av kreft siden tallet. De fleste som rammes av benvevskreft, såkalt osteosarkom, er ungdom i pubertetsalderen. Slike medisiner kan bli et viktig supplement til cellegiften som brukes i dag. Forhåpentligvis kan også kombinasjonen av slike medisiner og tradisjonell cellegift forsterke effekten av hverandre, ifølge Fodstad. Han understreker imidlertid at det er lang vei igjen før en eventuell behandling er klar for bruk. Barnekreftforeningens forskningsfond bidrar med midler til Fodstads forskning på osteosarkomer. Våre Barn

6 Et rekreasjonstilbud som skal være en kombinasjon av ferie og fritidsaktiviteter 6 Våre Barn

7 Ut på tur, aldri sur! Her skal hele gjengen ut med båten. Maten smaker best i hyggelig selskap. Ferie med mening (FMM) Ferie med mening (FMM) er et rekreasjonstilbud som skal være en kombinasjon av ferie med fritidsaktiviteter, et faglig innhold og hvor det gis informasjon om Barnekreftforeningen. Målgruppen er familier med kreftsyke barn som er under behandling, et år etter ferdig behandling og ved evt. tilbakefall. FMM avholdes i hver enkelt helseregion og er et samarbeid mellom fylkesforeningene i regionen. FMM er en sjelden anledning til å ha barn i behandling for kreftsykdom i gruppe med hverandre, og søsken i grupper med søsken. Foreldre tilbys foredrag av onkolog og psykolog, samt egne samtalegrupper. Hele det barneonkologiske teamet deltar hver sommer med tre dagers faglig program. Deltakere: Fra ca. 4 til maks 15 familier med barn som er i behandling eller har vært under behandling siste år. Tilbudet formidles gjennom Barnekreftforeningens fylkesforeninger og de sykehusene der barna behandles og går til kontroll. Personalet på sykehus og Kreftforeningens rådgivere kan også informere aktuelle familier om tilbudet. Hver familie skal ha tilbud om FMM minst en gang under behandlingstiden. MER INFO OM FERIE MED MENING I DITT DISTRIKT: Helse sør og øst: Fredtun i Stavern v/henning Evensen Telefon: Helse vest: På Nordhordland Folkehøgskole v/vivian Fløysand Berland Helse nord: I Sulis Nordland v/svein Tore Hansen Telefon: Helse midt Norge: I Selbu v/eli Storsve Våre Barn

8 Søknadsfrist: 1.juni 2013 Meld deg på: Søknadsskjema til FMM Mors navn:.... Fars navn:... Adresse:... Postnummer og sted:... Mors mobilnummer:... Fars mobilnummer:... Mors epostadresse:... Fars epostadresse:... Mors fødselsdato:... Fars fødselsdato:... Fylke:... Navn på barnet som er/har vært syk:... Fødselsdato:... Diagnose:... Diagnose dato:.... Under behandling: ja nei Ferdig behandlet: ja nei Søsken (navn og alder): Har dere deltatt på FMM tidligere: ja nei I tilfelle når:... Spesielle behov (allergier, rullestol, osv):... Evt tilleggsopplysninger: Spørsmål? Ta kontakt med Helse Sør og Øst: Fredtun i Stavern v/henning Evensen Telefon: Helse Vest: På Nordhordland Folkehøgskole v/vivian Fløysand Berland Helse Nord: I Sulis Nordland v/svein Tore Hansen Telefon: Helse Midt-Norge: I Selbu v/eli Storsve Dersom dere melder dere på via mail, husk å få med alle opplysningene! 8 Våre Barn

9 Det er ikke alltid like lett å snakke om problemene sine. Seneffekter - gjelder det mitt barn? Barnekreftforeningen ønsker med dette å informere dere litt om seneffekter (senskader) og det arbeidet vi gjør med ønske om at så mange som mulig vil registrere seg som medlemmer av denne gruppen. Tekst: anne høydal/hovedstyret Rundt 180 barn får kreft i Norge hvert år, og de fleste av disse overlever sykdommen. Behandlingen er tøff og flere av barna får helseproblem i etterkant av sykdom og behandling. Vi kaller dette for seneffekter. Seneffekter hos barn og ungdom kan føre til økt behov for hjelp både i skole og fritid. Flere av barna møter store faglige og sosiale utfordringer som i ulik grad preger deres oppvekst. For mange av disse er det også en stor belastning at de sliter med å få seg venner. Foreldre opplever at de må slåss mot det offentlige for å få den hjelpen de trenger. Forskning på kreftbehandling og seneffekter gir håp om at færre barn vil rammes av seneffekter i årene fremover. Barnekreftforeningens målsetting for arbeidet med denne gruppen barn og deres familier: Barnekreftforeningen skal påvirke slik at barn og unge etter kreftbehandling får gode og like rettigheter og tilbud angående etterbehandling, habilitering og kontroll over hele landet. Det er viktig å påvirke helsevesenet til å ta brukerens perspektiv. Barnekreftforeningen skal tilby sine medlemmer hjelp og støtte gjennom informasjon, samlinger og kurs. Selv om seneffekter rammer flere av våre barn og unge, vil det i hver enkelt fylkesforening være få medlemmer dette gjelder. Det er vanskelig å tenke seg at alle fylkesforeningene kan ha et like godt tilbud til disse familiene. Arbeidet med seneffekter må derfor i hovedsak være et sentralt ansvar. Fylkesforeningenes ansvar vil hovedsakelig være å orientere sine medlemmer om de tilbud som finnes. Skulle du fortsatt ha spørsmål om hvorvidt du/ dere kan/bør være registrert i denne gruppen kan dere ta kontakt med seneffektansvarlig i hovedstyret: Anne Høydal eller mobil Dersom du/dere kunne tenke dere å stå registrert i vårt seneffektregister og få tilbud om kurs/seminarer/informasjon kan det ordnes enkelt ved at dere sender en e-post til vårt sekretariat ) med følgende informasjon: Navnenummer:... Navn:... Adresse:... Fødselsdato:... Våre Barn

10 Kari Kjelskau På Den Internasjonale Barnekreftdagen gjennomførte 40 tatoveringsstudioer over hele landet en fantastisk dugnad til inntekt for Barnekreftforeningen med aksjonen «Kroppskunst mot Barnekreft». Tekst og foto: line bergsjøbrenden/ sekretariatet Rundt om i landet har vi fått rapporter om fulle hus og lange køer, interessen for denne dagen var så stor at flere studioer ikke rakk å tatovere alle som ønsket! Hos initiativtager Kari Kjelskau på Memento Tattoo i Oslo, stod det kø utenfor butikken lenge før åpningstid. Det ble trangt på venterommet og flere satt i mange timer og ventet tålmodig på å få blekk på kroppen og for å støtte Barnekreftforeningen. Humøret og livsgleden var helt enorm på venterommet og det var ingen sure miner om lang ventetid! Trangt om plassen, men gulvet ble flittig brukt til hvile og venting. Praten gikk om hvilke motiver man skulle velge, hvor på kroppen man skulle plassere de og hvorfor man valgte å ta akkurat den tatoveringen. Hos Memento Tattoo jobbet tatovererne så tårer og svette rant, det var hverken tid til å spise eller slappe av. Latteren og gleden satt løst og det å stå midt oppi dette engasjementet fra tatovørene og alle de herlige menneskene på venterommet, gjorde denne dagen til et minne for livet! Barnekreftforeningen er ydmyke og takknemlige for innsatsen fra alle dere som jobbet frivillig og ikke minst til dere som ble tatovert denne dagen. Per dags dato er det ikke klart hvor mye penger som har kommet inn, men dette vil bli kunngjort på våre nettsider. Oppdalshytta Hytte på Slettvold park, Oppdal Barnekreftforeningens hytte ligger på Slettvold Park, sentrumsnært og i tilknytning til alpinanlegget på Oppdal. Hytta er utstyrt for selvhushold. Oppdal har mye å by på av aktiviteter; svømmeanlegg, kino, rafting, kaféliv, spa, fantastisk sykkelterreng samt mye mer. Se for ideer om hva en kan ta seg til i bygda. Hytta representerer et flott tilbud som flere kan benytte seg av! For medlemsfamilier koster det 100,- kr pr døgn å leie hytta. Høsten 2011 ble hytta oppgradert innvendig. Hytta har per i dag ti sengeplasser. 10 Våre Utleieansvarlig Barn er Barnekreftforeningen Trøndelag ved Arne Nypan, 7584 Selbustrand, mobil

11 Noen utvalgte. «My little pony» Josephine, Kaspara og Aurora venter tålmodig på sin tur hos Timeless Tattoo. Studioene som deltok: Art & Soul Art Ink (Utsatt pga sykdom) Bergen Ink Black Cat Bu-Hu Tattoo Cherry Flavour Crossover Daffy Tattoo Drammen Tattoo Henrys Tattoo Hole In 1 Bodø Hole in 1 Narvik Ihuda Tattoo Ink Couture Isso Tattoo Jolly Rogers Joshi s Tattoo Kjetils Tattoo Leading Light Sandvika Lena Tattoo Lucky 7 Hamar LÅ Ink Marbel Tattoo Memento Tattoo Memory Ink Odins Merke Purple Pain Tattoo Red Monkey Corp Redneck Tattoo Skoggata Tattoo Stigma Tattoo Studio Instinct Studio Z Tattoo Symbolic Ink Tattoo Nation Tattoo Tom Timber Tattoo Timeless Tattoo True Love Tattoo Twilight Tattoo Våre Barn

12 Vi håper at så mange som mulig har lyst til å være med. NB: Begrenset antall plasser! Spørsmål? Ta kontakt med Line ved Barnekreftforeningens sekretariat: barnekreftforeningen.no PÅMELDING: under «Ressurser» En snau uke med sommer sol og moro? I år som i fjor arrangeres det ungdomssamling for deg mellom 14 og 18 år (født i 1995 til og med 1999). Leiren er fra fredag 28. juni til tirsdag 2. juli på Bjøntegaard i Østerdalen. FRIST: 18. juni. Men førstemann til mølla! Ungdomsleir med Barnekreftforeningen for deg mellom 14 og 18 år! Vi satser på koselig sommermoro med nye og mye vennskap, latter og underholdning, samtidig som det er en mulighet for gamle deltakere å møtes igjen. Alle nye og «gamle» er hjertelig velkommen! I løpet av oppholdet vil det bli mulig å velge mellom mange ulike aktiviteter tilpasset den enkeltes funksjonsnivå, og dagene vil bestå av både underholdning og hviletid for de som ønsker eller trenger det. 12 Våre Barn Bjøntegaard har mye å tilby: Forskjellige typer vannsport, som seiling, vannski, romperister m.m. Stell og kos med alle dyrene på gården, hesteridning og kjøring Luftgevær, pil og bue Klatring Svømmebasseng Skating Fotball, badminton, volleyball, bordtennis og biljard Diskotek i låven (mulig å ta med musikk selv) Det vil være mulig å dele seg opp i grupper til de forskjellige aktivitetene. Noen av aktivitetene er væravhengig. Det vil bli arrangert transport til og fra Bjøntegaard til alle deltakere. Bjøntegaard stiller med ledere, men i tillegg blir Line fra sekretariatet med som leder fra Barnekreftforeningen i tillegg til kreftsykepleier og flere frivillige, voksne ungdommer. Reise og opphold dekkes mot en egenandel på kr. 500,-. Velkommen:)

13 SORGSAMLING for familier som har mistet et barn eller ungdom med kreft Påmeldingsfrist: oktober 2013 på østlandsområdet barnekreftforeningen i samarbeid med Kreftforeningen og Senter for Krisepsykologi inviterer til sorgsamling. Samlingen er for foreldre og søsken i skolealder (grunnskole og videregående skole) som i løpet av de 3 siste årene har mistet et barn /søsken pga hjertefeil eller kreft. Du som mottar denne invitasjonen står oppført i våre registre for denne gruppen vennligst kontakt oss dersom dette ikke medfører riktighet. Program for sorgsamlingen blir laget i samarbeid med ressurspersoner i Kreftforeningen og Senter for Krisepsykologi. Vi tilbyr en kombinasjon av seminar, aktiviteter, rekreasjon og samvær med andre i samme situasjon. Vårt ønske er at alle skal få et godt grunnlag til å mestre livet videre med god hjelp fra erfarne likemenn og fagfolk - og unge frivillige. Det veksles mellom samlinger i plenum og samtaler i mindre grupper for foreldrene. Søsken samles i samtalegrupper som settes sammen etter alder. Det blir et eget opplegg for ungdom, og om kveldene blir det tilrettelagte aktiviteter til disse. Vi oppfordrer sterkt til å ta med tenåringer. Av erfaring vet vi at ungdom kan være vanskelige å få med seg, men tidligere tilbakemeldinger viser at de har stort utbytte av å delta og få møte andre som har det «akkurat som meg». Foreldre (og tenåringer om ønskelig) deltar på foredrag rundt ulike tema som: sorgforløp reaksjonsforskjeller mellom kvinne og mann reaksjonsforskjeller hos søsken krise hos barn og unge omgivelsenes reaksjoner personlighetsforandringer Yngre søsken deltar i egne samtalegrupper og har aktiviteter sammen. Tidligere tilbakemeldinger viser at familier med små barn (under skolealder) synes det kan være tungt å skulle ta seg av de aller minste etter endt seminardag. Derfor anbefaler vi ikke å ha med barn under skolealder på disse sorgsamlingene. Vi ønsker dere velkommen til en helg som vi håper kan gi nytte og hjelp i hverdagen. Praktisk informasjon Deltakere melder seg på via: /mistetsamling 2013 Familier som ikke har vært med tidligere vil bli prioritert. For flere opplysninger kontakt Barnekreftforeningen ved sekretariatet tlf Reise- og oppholdsutgifter dekkes av arrangør mot en egenandel: SØSKEN kr. 500,- FORELDRE kr ,- makspris per familie kr ,- Kilometergodtgjørelse gis kun etter avtale. Med vennlig hilsen Barnekreftforening

14 Hedmark og Oppland ÅRSMØTEHELG Fredag 15. februar møttes en god gjeng med små og store fra Barnekreftforeningene i Hedmark og Oppland til årsmøte og familieweekend på Hunderfossen Hotell & Resort. Vi gledet oss alle til å tilbringe helgen sammen. Vi startet helgen med en deilig middag og sosialt samvær. Nye og gamle venner traff hverandre og middagen ble avsluttet med quiz. Lagene ble delt på kryss av både familier og fylkesforeninger og quizen skapte et stort engasjement og mange diskusjoner utover kvelden, og for noen; hele helgen! På lørdag formiddag hadde vi voksne årsmøte mens barna ble tatt hånd om av hotellet. De stilte opp med «kino,» popcorn og brus. Etter årsmøte benyttet mange anledningen til å nyte den flotte vinterdagen med en sparktur. Noen av de tøffeste testet ut det olympiske bob- og akeanlegget. Kjempegøy! Da mørket var i ferd med å senke seg, ble alle barna fraktet til Hunderfossen vinterpark for lek og moro i ett par timer før middag. Der fikk de oppleve ishotellet, det skumle trollfallet, aking på store gummiringer, snøscooterkjøring og eventyrslottet. Dette ble etterfulgt av underholdning, ved Øyer kulturskole, i kinosalen i parken. Seansen der ble avrundet med «Norge fra sør til nord.» Spilt inn av Ivo Caprino sin verdensberømte Supervideograf. Som en siste aperitiff gjennomførte parken sitt fyrverkerishow til tonene av Dovregubbens hall, før vi fant veien inn under Norges største troll hvor hele trollsalen var reservert til oss. Der satte vi til livs en nydelig tre-retters middag omringet av restaurantens seks digre troll som sørget for at ikke taket falt ned i hodene våre. Søndagen kom så alt for fort, og etter en lang lunsj reiste vi alle hvert til vårt og uten tvil om at vi gleder oss til neste gang vi får anledning til å treffes. 14 Våre Barn

15 Våre Barn

16 Nordland FK Bodø/Glimt på lag med Barnekreftforeningen FK Bodø/Glimt fortsetter sin støtte til Barnekreftforeningen Nordland som også i år har plass på drakten. Dette er en synlig støtte som betyr svært mye for foreningen, sier nestleder Elisabeth Fjukstad. I tillegg til å vise sin støtte på drakten, fortsetter FK Bodø/Glimt for femte år på rad å donere bestemannspremien fra hver kamp til foreningen. Dette er en støtte som varmer utover det rent økonomiske, poengterer Fjukstad barn under behandling Barnekreftforeningen er opptatt av å forsøke å gjøre hverdagen bedre både for det syke barnet og familien. I Nordland har dessverre mange barn og ungdom som er under behandling, til enhver tid er det rundt barn og unge under aktiv behandling. Heldigvis blir de fleste friske igjen, men behandlingen de må gjennomgå er ofte både hard og langvarig. I tillegg er det for en stor gruppe av barna høy risiko for forskjellige sen skader. De hadde eller har kanskje samme drømmer og mål som Glimt-spillerne en gang hadde, nemlig å bli en Glimt-spiller. Tøff behandling og mange utfordringer må de gjennom og for de fleste blir det nærmeste de kommer en fotballkamp det de kan se på TV fra sykehussenga. Det at Glimt-spillerne med dette viser at de bryr seg om akkurat disse betyr enormt mye, poengterer Fjukstad. Spillernes valg Samarbeidet mellom Barnekreftforeningen og FK Bodø/Glimt startet for fem år siden, da spillerne vedtok å gi bestemannspremien til foreningen. Dette er noe spillerne selv bestemte og noe vi i klubbledelsen synes er fint, sier Bjørn Tore Hansen, direktør i FK Bodø/Glimt. Før forrige sesong besluttet klubben at den også ønsket å vise sin støtte til kreftsyke barn i Nordland på drakten. Tidligere har vi vist vår støtte til organisasjonen MOT, som en del andre idrettslag også støtter, sier Hansen, og fortsetter; men nå spiller vi med Barnekreftforeningen Nordland for å støtte barn og unge med kreft, og for å støtte en forening vi vet gjør et godt og viktig arbeid. Største humanitære bidrag For FK Bodø/Glimt er samarbeidet med Barnekreftforeningen klubbens største humanitære bidrag. I år ønsker vi dessuten å utvide samarbeidet, lover Hansen. Vi vil nok invitere Barnekreftforeningen til kamper, besøke barneavdelingen og kanskje noe annet opplegg som vi må komme tilbake til, sier han, noe Fjukstad i Barnekreftforeningen er svært glad for. Det at Glimt viser at de «spiller på lag» med kreftsyke barn eller ungdom ved å vise sin støtte på drakten og i praksis, er noe vi virkelig setter pris på, avslutter hun. Dette er noe spillerene selv bestemte og noe vi i klubbledelsen synes er fint FK Bodø/Glimt ønsker å ha Barnekreftforeningens logo på draktene sine i år også. 16 Våre Barn

17 Oslo og Akershus INVITASJON MISTETSAMLING 29. MAI 2013 Barnekreftforeningen Oslo og Akershus, inviterer til samling for alle i Mistetgruppen onsdag 29. mai 2013 kl ca Vi møtes på Cafe Hemma Hos på Bygdøy. Vi har invitert psykolog Linda Holen som til daglig arbeider ved sorgstøttesenteret på Ulle vål Sykehus. Linda har lang erfaring med å jobbe med familier som er i stor sorg. Ta gjerne med et bilde av barnet dere har mistet. Lag gjerne et kort med noen få opplysninger som navn, alder etc. Vi lager et minnebord med lys og bilder. Etter foredraget spiser vi sammen og vi tar oss tid å sitte ned for å prate. Alle er velkomne, enten alene eller som par og samlingen er gratis. Det er viktig å huske at for å være med på samlingen trenger man ikke å ha mistet sitt barn nylig. Sorgen bærer man med seg gjennom livet og det kan kanskje være nyttig eller godt å møte andre, selv om det er mange år siden barnet gikk bort. Dere som har mistet et barn for mange år siden kanskje også har noe å tilføre gruppen gjennom den erfaring dere har. Påmelding sendes til eller til Barnekreftforeningen i Oslo og Akershus, Even Lindahl, tlf: eller Anna Starberg, tlf: Nordland Barneavdelingen ved Nordlandssykehuset Bodø ønsket seg blant annet klovnekostymer i julegave. De har dessverre ikke sykehusklovner der, men de ansatte ønsket å kunne kle seg ut for å spre litt glede for barna på avdelingen. Her er klovneutstyret i bruk! Klovner i arbeid :) Våre Barn

18 Kreftforeningen har laget en nettside med kreftinformasjon på polsk Kreftforeningen gjennomførte i 2012 prosjektet «Kreftforeningen for innvandrere», sammen med NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse), hvor vi gikk ut og spurte polakker og somaliere hvor de ønsket å finne kreftinformasjon, dersom de skulle trenge det. Begge gruppene svarte at de ønsket informasjon på eget språk på nettet. Dette er i tråd med den siste forskning som viser at 90 % av innvandrerne er på nettet daglig. Det samme som nordmenn (Kilde: Institutt for medier og kommunikasjon, universitetet i Oslo og NRK Analyse, 2012). Nå har Kreftforeningen laget en nettside på polsk med informasjon om kreft. Siden inneholder informasjon om hva kreft er, hva gjør man dersom man mistenker at man er syk og informasjon om hvem Kreftforeningen er. Siden linker til kreftbrosjyrer som Danske, Canadiske og Australske kreftforeninger har laget på polsk. Her har vi beholdt norsk tittel, slik at norsk helse personell eller andre kan se hva brosjyrene handler om. Dermed går det an å skrive de ut til pasienter og pårørende. Vi linker også til kreftforeninger i Polen. Her finner du nettsiden: Neste skritt for Kreftforeningen vil være å lage en slik side på somali, noe som vi forhåpentligvis vil starte med før sommerferien. Kreftforeningen ønsker også ansette en polsk og en somalisk sykepleier (evt. helsearbeider) som har erfaring med kreftpasienter og pårørende. Dermed oppnås målene i Kreftforeningen strategi for minoritetsarbeidet. Intensjonen er å kunne tilby informasjon på polsk en gang i uken via telefon, chatt og e-post. Prosjektleder og minoritetskoordinator i Kreftforeningen, May-Britt Knobloch, har opparbeidet seg en del kunnskap om somaliere og polakker. Dersom det er behov for mer informasjon, send mail til Kreftforeningen, også for innvandrere 18 Våre Barn

19 Et utrolig flyshow, som imponerer både stor og liten! Flyshow i 2012 ga Nordland en STOR og uventet gave! Bodø Hovedflystasjon, Avinor Bodø Lufthavn og Bodø kommune arrangerte Nordens største flyshow den 16. og 17. juni Tekst: Svein tore hansen, nordland Flyshowet ble en kjempesuksess med flott vær og masse flyaktiviteter for store og små. Barnekreftforeningen fikk markert seg godt under åpningen av showet da Elisabeth Fjukstad ble intervjuet og fikk fortalt om vår forening. En fantastisk gave og den største på mange år for oss. Når luftforsvaret er med på noe tenker de ofte på oss i Barnekreftforeningen. Så når regnskapet var klart ble Barnekreftforeningen Nordland tilgodesett med halve overskuddet, noe som gav oss utrolige kr ,-! En fantastisk gave og den største på mange år for oss. Tusen takk til arrangørene og alle de over tilskuerne som var til stede og bidro til den store gaven! Når vi får en så stor og uventet gave er det lett å finne en god sak innen vårt arbeid å bruke pengene på, så da ble kr ,- gitt videre til Forsvar mot Kreft. Våre Barn

20 Adressen til bladet: Våre Barn, Barnekreftforeningen Boks 4, Sentrum 0101 OSLO Hei! Jeg heter Kasper og vil gjerne høre fra deg! Send meg en tegning da vel, eller løs x-ordet og send meg løsningen... Tegn ferdig tegningene Gåter 1. Hva er det som er mindre enn en mus og fyller et helt hus? 1. En snegle. 2. Hvilken høne har ikke fjær? 2.Marihøna selvfølgelig! 3. Vet du hvorfor japanerne ikke sier takk for maten? 3. De kan ikke snakke norsk. 4. Jeg kaster den i lufta og den faller ned. Jeg kaster den ned men den flyr opp. Hva kasta jeg? Vitser Hvorfor ble dykkerundervisninga avlyst? - Svar: Fordi ingen dukket opp. To tomater gikk over veien. Så kom en trailer, begge tomatene hoppet unna. Den ene tomaten sa: - Hvorfor ble du ikke påkjørt? - På tide med noe nytt. - Vet du hvordan appelsinen ble til juice? - Nei. - Han ble pressa til det En sprettball. Våre Barn

21 Send løsningen til: Våre Barn, Barnekreftforeningen Boks 4 Sentrum 0101 Oslo Rolf Bangseid har laget kryssordet... og er du en av de heldige, så kommer det en liten pakke i posten :) X-ord: Send løsningen til oss... Løsningen på X-ord fra Våre Barn nr. 1/2013 gratulerer til Vinnere av kryssordet i #1 2013: Kristian Stokke Ek, 12 år fra Vikersund Eine Nygård, 9 år fra Bardu Brita Lundeland, 8 år fra Vik i Sogn Daniel Knutsen, 11 år fra Skjold For at dere skal slippe å klippe ut hele X-ORDET, kan dere bare skrive inn setningen her, og sende kupongen til: Våre Barn, Barnekreftforeningen, Boks 4 Sentrum, 0101 Oslo Riktige svar: Alder Navn Adresse Frist: 4. november 2013 Våre Barn

22 Eirin Vedvik er en av to kreftkoordinatorer i Moss. Lun underholdning på Gamletorvet spiseri. Lærerkurs Gjøvik mars 2013 har Barnekreftforeningen og fagavdeling ervervet hjerneskade i Statped sørøst, Gjøvik arrangert kurs i samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS). Tema for kurset var opplæringssituasjonen for barn og unge med seneffekter etter hjernesvulstbehandling. Til sammen var 39 pedagoger, noen assistenter og helsepersonell samlet på kurs på Gjøvik for å lære om seneffekter hos barn / unge som har gjennomgått behandling for hjernesvulst. Felles for kursdeltakerne er at de har, eller vet at de til neste skoleår kommer til å få, elever som har hatt tumor i hjernen. Barnekreftforeningen har prioritert å gi mye økonomisk støtte til kurset, slik at lærere som underviser disse elevene får mulighet til å delta. 22 Våre Barn Forelesere har vært en far, en barneonkolog, nevropsykologer, spesialpedagoger, logoped, sosialpedagog, fysioterapeut og representant fra NAV Hjelpemidler. Utfordringer knyttet til sykdom og behandling har vært både flerfaglig og tverrfaglig belyst i et helhetlig perspektiv. Deltakerne har gitt tilbakemeldinger på at de har hatt intense, men lærerike kursdager. De sier at de ofte står alene med elevene i hverdagen og at de har et stort behov for kunnskap om hva barnet har vært gjennom. Derfor har det vært godt å få delta på kurset og dermed også møte andre som arbeider med det samme. Det ble også arrangert en felles middag første kvelden, med hyggelig underholdning av Viggo Sandvik og Jon Lotterud. Kurset har vært arrangert ca. en gang i året de siste 10 årene. Statped på Gjøvik håper på at kurset blir et fast innslag årlig også i tiden fremover. Statped ved fagavdeling ervervet hjerneskade, Gjøvik ønsker å takke Barnekreftforeningen for at de gjør det mulig å arrangere disse kursene. Fine forhold på Gamletorvet.

23 Nasjonalt register for barnekreft Sammen med 5 andre kreftformer (brystkreft, føflekkreft, gynekologisk kreft, lungekreft og malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi) har Helse og omsorgsdepartementet godkjent seks nye kvalitetsregistre på kreftområdet. Godkjenningen er viktig for å dokumentere og kvalitetssikre utredning og behandling av disse kreftformene framover sier avdelingsleder Bjørn Møller i Registeravdelingen i Kreftregisteret. Inntil nå har det kun vært gitt status som nasjonalt kvalitetsregister for to registre på kreftområdet, for tykk- og endetarmskreft og for prostat akreft. Målet for Kreftregisteret er å få etablert flere slike registre for å kunne dokumentere resultatene av behandlingen av andre viktige kreftformer. I dag godkjente departementet en rekke nye nasjonale kvalitetsregistre og flertallet av disse er på kreftområdet. Det er svært gledelig at Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent hele seks nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre for kreft, sier Bjørn Møller i Kreftregisteret. Vi opplever godkjenningen som en anerkjennelse av den innsatsen Kreftregisteret, i nært samarbeid med det kliniske miljøet rundt de enkelte kreftformene, har gjort i å etablere disse registrene. Vi tror også at en dokumentasjon av klinisk praksis vil kunne bidra til å bedre behandlingen av disse kreftformene, tilføyer Møller. Målet for Kreftregisteret er å få etablert flere registre for å kunne dokumentere resultatene Bjørn Møller/Kreftregisteret Finn Wesenberg/Barnekreftlege og leder for KSSB Våre Barn

24 Gå gjerne inn og lik Barnekreftforeningen «Hva med oss» - er et nasjonalt tilbud om samlivskurs til par som har barn med nedsatt funksjonsevne, som administreres av Bufetat. Hva med meg? er et tilbud for aleneforeldre Alarmtelefonen for barn og unge Fordypning i sykepleie til barn og unge med kreft: se (Høgskolen). HUSK Å OPPDATERE «MINSIDE» OM DET ER NYE OPPLYSNINGER OM DEG OG DIN FAMILIE! Da er det nok en gang klart for THE ATTACKING VIKING CHALLENGE, denne gangen på Fornebu! Hold deg oppdatert via Husk materiellfrist til neste nummer: 4. november 2013 Husk; kontonummeret vårt! Ja, jeg vil bli medlem! Navn:... Husk frimerke Adresse:... Postnummer:...Poststed:...Fylke:... Mobil:...E-post:... Familiemedlemskap for familier med barn som er ferdigbehandlet kr 250,- per år. Familiemedlemskap for familier med barn under behandling kr 250,- per år. Familiemedlemskap for familier som har mistet sitt barn kr 250,- per år. Eget medlem over 18 år (behandlet for kreft som barn) kr 200,- per år. Støttemedlemskap for privatperson kr 250,- per år. Støttemedlemskap firma/organisasjon kr 1 250,- per år. 24 Våre Barn

25 Intiativtakere: Frode Goa (kunstner og onkel til Iselin Sporaland) og Ingfrid M. Sporaland (mor til Iselin Sporaland). Hearted hands Hearted Hands prosjektet ble startet på initiativ av kunstneren Frode Goa etter at han opplevde å miste sin niese til kreft i mai Han ønsket å kunne bidra med noe positivt og et sted hvor han så det trengtes. Prosjektet samler inn penger gjennom salg av et numerert og signert trykk av kunstneren, med tittelen Hearted Hands, hvor pengene i sin helhet går til støtte for at kreftsyke barn og deres pårørende skal få en bedre hverdag. Det hele startet med en idé om å lage oppmuntrende, glade og fargerike bilder som kunne pryde de tomme og kanskje triste veggene i kreft avdelingen 3E på SUS i Rogaland. Ideen kom etter at den 13 år gamle jenta Iselin Sporaland brått falt bort fra familien. Hun hadde Leukemi ALL og var innlagt på 3E på SUS over lenger tid. Bildene som hang på veggene i avdelingen ble opplevd som skumle av barna og ble tildekket eller tatt ned i de verste tilfellene. Dette bet onkelen til Iselin, Frode Goa, seg merke i, og ville gjøre noe med! Etter møte med SUS ble resultatet å male flere store fargerike bilder som skulle pryde veggene mens hovedbildet Hearted Hands på 3 x 1,9 m ble bestemt skulle henge i inngangen til avdelingen. En skisse av motivet til maleriet ble lagt ut på Facebook. Tegningen var av to hender som formet et hjerte. Derav tittelen på tegningen, bildet og prosjektet. Det ble mange «likes» og delinger av dette bildet og det kom flere forespørsler om muligheten til å kjøpe en kopi? Da kom ideen om å trykke flere eksemplarer av tegningen/skissen på strukturert papir for å selge den til inntekt for Barnekreftforeningen Rogaland. Bildet er trykket opp i 1998 eksemplarer, etter årstallet 1998 da Iselin ble født. Hearted Hands prosjektet vil få inn i underkant av kr ,- om alle 1998 bildene blir solgt. Hjertelig takk til Brit Jorunn, Espen og gjengen på Allkopi, Kristian på Madrass Mesteren og Ramme Service AS for gode priser på acryl, maleutstyr og rammer. Vi oppfordrer andre til også å gjøre noe god hjertet for de som trenger det! Iselin Våre Barn

26 Jungelhåndboka Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Jungelhåndboka 2013 er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Jungehåndboka er unik. Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Boka er delt inn i flere kapitler, og tar for seg: arbeidsliv trygdeytelser helse- og omsorgstjenesten tilgjengelighet og diskriminering skole og utdanning barneverntjenesten boligspørsmål offentlig saksbehandling Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og er beregnet til bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. Pris og bestilling Ett eksemplar av boka koster kr. 325,- + porto. Ved bestilling av 10 eller flere bøker koster boka kr. 300,- pr stykk + porto. Boka kan bestilles elektronisk på Jungelhandboka/Bestillingsskjema/ Den kan også bestilles på e-post: eller telefon Våre Barn

27 Fylkesforeninger ved ledere Barnekreftforeningen Agder (øst og vest) Anette Iren Nordhaug Tlf: Barnekreftforeningen Buskerud Trygve L. Smedsgård Tlf: Barnekreftforeningen Hedmark Ronny Hoel Tlf: Barnekreftforeningen Hordaland, Sogn og Fjordane Roger Træen Tlf: Illustrasjonsfoto: Thinkstock Barnekreftforeningen Møre og Romsdal Inger Lise Hauge Tlf: Dikt Når du av og til synes du strever, finn deg et speil og spør hvem du er. Når du ønsker å forstå hvorfor du lever, er svaret forbausende nær. Du visste det som liten, men glemte det som stor. Du er det aller fineste her på jord...! Barnekreftforeningen Nordland Svein Tore Hansen Tlf: Barnekreftforeningen Oppland Marianne Gunnerud Tlf: Barnekreftforeningen Oslo og Akershus Bjørn Borchgrevink Tlf: Barnekreftforeningen Rogaland Charlotte Nielsen Tlf: Barnekreftforeningen Telemark Hege Tengesdal Tlf: Barnekreftforeningen Troms og Finnmark Sverre Haukebøe Tlf: Barnekreftforeningen Trøndelag (nord og sør) Bente Krogh Tlf: Barnekreftforeningen Vestfold Tom Rune Orerød Tlf: Har du et dikt du har skrevet? Send oss gjerne det på e-post: Barnekreftforeningen Østfold Rikhard Høistad Tlf: Våre Barn

28 Returadresse: Barnekreftforeningen Boks 4, Sentrum 0101 Oslo Ønsker du å bestille noen publikasjoner? Skriv inn antall og fyll inn navn og adresse. Send hele siden til oss. Husk å sette på frimerke der det er anmerket! Ny informasjonsbrosjyre om Barnekreftforeningen Antall om Barnekreftforeningen Infobrosjyre_95%_152mmx200mm_2013.indd :08 Flere brosjyrer finnes på vår nettside Skriv ditt navn og din adresse her: Alle publikasjonene er gratis Barnekreftforeningen Boks 4, Sentrum 0101 Oslo Husk frimerke

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Innhold: 1. Foreningens formål 2. Arbeid internt i foreningen 2.1 Medlemmer per 31.12.14 2.2 Oversikt over styret 2014/2015 2.3 Styremøter 2.4 Landsstyremøter

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Innhold Forord... 3 1. Introduksjon... 4 2. Mat og drikke til lunsj... 5 3. Skolemat i forhold til kjønn... 9 4.

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken 2 Velkommen til oss! I denne brosjyren får du som ung pasient viktig informasjon om tilbudet vårt til deg. Her finner

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital

TILBUD VÅREN 2016 TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE. Vardesenteret og Pusterommet på St. Olavs Hospital TILBUD TIL KREFTRAMMEDE OG PÅRØRENDE og Pusterommet på St. Olavs Hospital VÅREN 2016 Erik Hardeng Kristin Jensen Hanne Haugen «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!»

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!» Vi er her for deg! Bli medlem i NFU Har du eller noen i familien et barn som er annerledes enn andre barn som er like gamle? Ønsker du å møte og snakke med noen om gleder og sorger du har med barnet ditt?

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

2016 Kagge Forlag AS ISBN: Kagge Forlag AS Stortingsg Oslo.

2016 Kagge Forlag AS ISBN: Kagge Forlag AS Stortingsg Oslo. 2016 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Heidi Torkildson Ryste (forside), Ingebjørn Bleidvin(bakside) Sats og ebok: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1923-0 Kagge

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben September 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben September 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben September 2016 Litt å huske på i september: 7. september: foreldremøte fra kl. 18 til 21. 14 og 15 september: Studenter fra Høgskolen i Hedmark. 17. september: Kristian 2 år!

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen Bodø, oktober, 2014 Demensplan 2015 Per Kristian Haugen Demensplan i 2007 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak Demensplan 2007-2015 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Standardrapport Totalt antall besvarelser: 54 I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? 1% 7% 19% Bergen Kristiansund Levanger Lillestrøm Mo i Rana Oppdal 15% Oslo

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund.

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. Tema: Rehabilitering/Habilitering

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK

NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK Årgang 3 Nummer 5 NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK NETTVERKSSAMLING I FEBRUAR Den 9. februar er det klart for nettverkssamling. Den blir på sætra til Ilseng gård. Her blir det hundekjøring, foredrag om

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene SE-HÖRA-GÖRA BILDER diagnose bilder Se Høre Gjøre bildene Presentasjon AV Se Høre Gjøre bildene, diagnose bilder Hvitt blodlegemet (liten og stor) Denne cellen ser ut som en soldat, har grønn hjelm og

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2015

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2015 Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2015 Innhold: 1. Foreningens formål 2. Arbeid internt i foreningen 2.1 Medlemmer per 31.12.15 2.2 Oversikt over styret 2015/2016 2.3 Styremøter 2.4 Landsstyremøter

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

SOMMERTUR 2015 UTEKONTAKTEN CAMP BJØNTEGAARD - ØSTERDALEN

SOMMERTUR 2015 UTEKONTAKTEN CAMP BJØNTEGAARD - ØSTERDALEN SOMMERTUR 2015 UTEKONTAKTEN CAMP BJØNTEGAARD - ØSTERDALEN RENDALEN KOMMUNE I ØSTERDALEN, I REGI AV UTEKONTAKTEN I SØRUM KOMMUNE ut på tur - aldri sur Utekontakten i Sørum kommune arrangerer sommertur

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer