Våre Barn. Målrettet behandling. Ferie med mening. Kroppskunst mot barnekreft. Nr årgang Utgitt av barnekreftforeningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre Barn. Målrettet behandling. Ferie med mening. Kroppskunst mot barnekreft. Nr. 2 2013 28. årgang Utgitt av barnekreftforeningen"

Transkript

1 Våre Barn Nr årgang Utgitt av barnekreftforeningen Kroppskunst mot barnekreft Ferie med mening Målrettet behandling

2 LEDER Den internasjonale barnekreftdagen I februar markerte vi den internasjonale barne kreftdagen, som er en solidarisk markering av barnekreftsaken. Den første internasjonale barnekreftdagen ble arrangert 15 februar 2002, og nå markeres dagen i over 40 land. Barnekreftforeningens fylkesforeninger har ulike arrangement som informsjonsstander på sentrale steder og ekstra aktiviteter på sykehusene. I forbindelse med denne dagen støtter vi også stiftelsen World Child Cancer, som organiserer gode prosjekter i land som har store utfordringer innenfor barnekreftbehandling. Denne stiftelsen har vi støttet i flere år, og vi får gode tilbakemeldinger på at de forvalter vårt bidrag på en god måte. I forbindelse med årets barnekreftdag fikk vi et spennende initiativ fra Kari Kjelskau og mange av Norges tatoveringsstudioer: «Kroppskunst mot barnekreft». Dette ble et svært vellykket samarbeid og ga mye omtale av både barnekreftsaken og vår forening i både tv-, radio- og avismedier. Vi takker både tatovørene, initiativtaker Kari Kjelskau og de som ble tatovert for bidragene til vårt arbeid. Kanskje blir det mer «Kroppskunst mot barnekreft» neste år? Vårt navnebytte fra Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB) til Barnekreftforeningen virker også å ha vært vellykket. Vi er mer tydelig på vår sak og posisjon, og det er en økning i henvendelser fra media og kontakt med politiske aktører. Våre nye nettsider er i utvikling og inneholder stadig mer fagstoff, nyheter og informasjon om våre aktiviteter. Dette ser både vi og publikum på som svært positivt. I alle regioner nærmer det seg en av våre tradisjonelle aktiviteter: Ferie Med Mening. Dette er et kombinert faglig- og sosialt ferietilbud til familier som er i eller nylig har avsluttet behandlingsfasen. Vi har fire regionale Ferie Med Mening-arrangement der fylkesforeningene samarbeider om arrange mentene. Barnekreftforeningen er en aktiv forening som jobber for å bedre forholdene for familiene som rammes av denne kreftsykdommen, og «Ferie med Mening» er et av våre fine og nyttige tiltak for hele familien. Bjørn Løvås styreleder Nr årgang UTGIVER: Barnekreftforeningen Forsidefoto: Thinkstock REDAKSJON: Irene Skaret Sørensen (red), tlf: Kari Sveen, tlf: Anne Høydal, tlf: ADRESSE: Boks 4, Sentrum 0101 Oslo Besøksadresse: Tullinsgt. 2, 0166 Oslo Tlf: E-post: Org. nr: Bankgironr: design:grafisk Form AS Trykk: Grafisk Partner AS Frist for innsending av stoff: til nr er 4. november 2013 MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716

3 Innhold Reportasjer 4 Finstiller siktet 6 FERIE MED MENING 9 Seneffekter gjelder det mitt barn? 10 Kroppskunst mot barnekreft 12 Invitasjon til UNGDOMSSAMLING 13 Invitasjon til SORGSAMLING 18 Flyshow Nordland 22 Lærerkurs Gjøvik 26 Jungelhåndboka Faste spalter 14 nytt fra fylkesforeningene 20 kasper 24 oppslagstavla 27 kontaktinfo fylkesforeningene

4 Foto: Thinkstock Finstiller siktet mot kreft- I dag får mange pasienter med benkreft tøffe cellegiftkurer som de kanskje ikke trenger. Ny forskning kan bidra til mer målrettet behandling tilpasset den enkelte pasient. Tekst: Nora Clausen/Opinion Perduco Foto: Elin fuge lsnes/opinion Perduco De fleste som rammes av benvevskreft, såkalt osteosarkom, er ungdom i pubertetsalderen. En forklaring kan være celleforandringer i benvevet når skjelettet vokser som raskest. Nesten syv av ti pasienter helbredes av behandlingen som gis i dag. Andelen har økt de siste tiårene, særlig ved hjelp av stadig bedre og større doser med cellegift. Men nå virker det som utviklingen har stoppet opp. Derfor er det viktig at vi finner nye behandlingsformer, sier Øystein Fodstad. Professoren ved Oslo universitetssykehus har forsket på spredning av kreft i nesten tretti år. Nå håper han at nye metoder kan gi mer treffsikker prognose og bedre behandling for benkreft. I dag får pasientene kraftige doser med cellegift både før og etter kreftoperasjonen, og mange opplever kraftige bivirkninger. Mindre cellegift Vi har undersøkt forekomsten av kreftceller i benmargen til pasienter som er operert for benkreft, og sett hvordan det gikk med dem. Resultatene viser at det går bedre med pasientene som ikke har kreftceller i benmargen. Dette kan bety at de ikke hadde trengt så sterk cellegiftbehandling etter operasjonen som man gir i dag, sier Fodstad. Det har tatt forskergruppen mange år å vise at kreftceller i benmargen har betydning for prognosen. Men selv om dette gjelder generelt, er det likevel vanskelig å si hva som er riktig for den enkelte pasient. Målet på sikt er å kunne avgjøre om det er behov for cellegiftbehandling etter operasjonen, basert på forekomsten av og egenskapene til kreftceller i benmargen hos pasienten, sier Fodstad. Målrettet medisin Nå er fokus å undersøke kreftcellene i benmargen nærmere og se om de har bestemte genetiske kjennetegn eller mutasjoner. Da har vi også håp om å finne medikamenter som tar knekken på dem, sier Fodstad. 4 Våre Barn

5 FAKTA OM OSTEOSARKOM Kreftsvulst i benvev som utgår fra bendannende celler Årsaken er ukjent i de fleste tilfeller Vanligst hos unge i alderen fra 10 til 30 år. Gjennomsnittsalder ved diagnose er 16 år. 10 til 15 nye tilfeller I Norge hvert år, forekommer dobbelt så ofte hos gutter som jenter Behandles ofte med cellegift før og etter kirurgisk behandling Kilde: Kreftforeningen celler Nye medikamenter kan angripe mål på gennivå. De kan trenge seg inn i kreftceller og drepe dem. I motsetning til cellegift har de mindre effekt på friske celler og derfor færre bivirkninger. Slike medikamenter er ikke etablert behandling mot benkreft i dag, men mot enkelte andre kreftformer. Selv om det er få tilfeller hvor de helbreder kreften, så kan det stoppe eller utsette tilbakefall. Det er stor risiko for spredning via blodbanen ved benkreft, påpeker Fodstad. Professor Øystein Fodstad har forsket på spredning av kreft siden tallet. De fleste som rammes av benvevskreft, såkalt osteosarkom, er ungdom i pubertetsalderen. Slike medisiner kan bli et viktig supplement til cellegiften som brukes i dag. Forhåpentligvis kan også kombinasjonen av slike medisiner og tradisjonell cellegift forsterke effekten av hverandre, ifølge Fodstad. Han understreker imidlertid at det er lang vei igjen før en eventuell behandling er klar for bruk. Barnekreftforeningens forskningsfond bidrar med midler til Fodstads forskning på osteosarkomer. Våre Barn

6 Et rekreasjonstilbud som skal være en kombinasjon av ferie og fritidsaktiviteter 6 Våre Barn

7 Ut på tur, aldri sur! Her skal hele gjengen ut med båten. Maten smaker best i hyggelig selskap. Ferie med mening (FMM) Ferie med mening (FMM) er et rekreasjonstilbud som skal være en kombinasjon av ferie med fritidsaktiviteter, et faglig innhold og hvor det gis informasjon om Barnekreftforeningen. Målgruppen er familier med kreftsyke barn som er under behandling, et år etter ferdig behandling og ved evt. tilbakefall. FMM avholdes i hver enkelt helseregion og er et samarbeid mellom fylkesforeningene i regionen. FMM er en sjelden anledning til å ha barn i behandling for kreftsykdom i gruppe med hverandre, og søsken i grupper med søsken. Foreldre tilbys foredrag av onkolog og psykolog, samt egne samtalegrupper. Hele det barneonkologiske teamet deltar hver sommer med tre dagers faglig program. Deltakere: Fra ca. 4 til maks 15 familier med barn som er i behandling eller har vært under behandling siste år. Tilbudet formidles gjennom Barnekreftforeningens fylkesforeninger og de sykehusene der barna behandles og går til kontroll. Personalet på sykehus og Kreftforeningens rådgivere kan også informere aktuelle familier om tilbudet. Hver familie skal ha tilbud om FMM minst en gang under behandlingstiden. MER INFO OM FERIE MED MENING I DITT DISTRIKT: Helse sør og øst: Fredtun i Stavern v/henning Evensen Telefon: Helse vest: På Nordhordland Folkehøgskole v/vivian Fløysand Berland Helse nord: I Sulis Nordland v/svein Tore Hansen Telefon: Helse midt Norge: I Selbu v/eli Storsve Våre Barn

8 Søknadsfrist: 1.juni 2013 Meld deg på: Søknadsskjema til FMM Mors navn:.... Fars navn:... Adresse:... Postnummer og sted:... Mors mobilnummer:... Fars mobilnummer:... Mors epostadresse:... Fars epostadresse:... Mors fødselsdato:... Fars fødselsdato:... Fylke:... Navn på barnet som er/har vært syk:... Fødselsdato:... Diagnose:... Diagnose dato:.... Under behandling: ja nei Ferdig behandlet: ja nei Søsken (navn og alder): Har dere deltatt på FMM tidligere: ja nei I tilfelle når:... Spesielle behov (allergier, rullestol, osv):... Evt tilleggsopplysninger: Spørsmål? Ta kontakt med Helse Sør og Øst: Fredtun i Stavern v/henning Evensen Telefon: Helse Vest: På Nordhordland Folkehøgskole v/vivian Fløysand Berland Helse Nord: I Sulis Nordland v/svein Tore Hansen Telefon: Helse Midt-Norge: I Selbu v/eli Storsve Dersom dere melder dere på via mail, husk å få med alle opplysningene! 8 Våre Barn

9 Det er ikke alltid like lett å snakke om problemene sine. Seneffekter - gjelder det mitt barn? Barnekreftforeningen ønsker med dette å informere dere litt om seneffekter (senskader) og det arbeidet vi gjør med ønske om at så mange som mulig vil registrere seg som medlemmer av denne gruppen. Tekst: anne høydal/hovedstyret Rundt 180 barn får kreft i Norge hvert år, og de fleste av disse overlever sykdommen. Behandlingen er tøff og flere av barna får helseproblem i etterkant av sykdom og behandling. Vi kaller dette for seneffekter. Seneffekter hos barn og ungdom kan føre til økt behov for hjelp både i skole og fritid. Flere av barna møter store faglige og sosiale utfordringer som i ulik grad preger deres oppvekst. For mange av disse er det også en stor belastning at de sliter med å få seg venner. Foreldre opplever at de må slåss mot det offentlige for å få den hjelpen de trenger. Forskning på kreftbehandling og seneffekter gir håp om at færre barn vil rammes av seneffekter i årene fremover. Barnekreftforeningens målsetting for arbeidet med denne gruppen barn og deres familier: Barnekreftforeningen skal påvirke slik at barn og unge etter kreftbehandling får gode og like rettigheter og tilbud angående etterbehandling, habilitering og kontroll over hele landet. Det er viktig å påvirke helsevesenet til å ta brukerens perspektiv. Barnekreftforeningen skal tilby sine medlemmer hjelp og støtte gjennom informasjon, samlinger og kurs. Selv om seneffekter rammer flere av våre barn og unge, vil det i hver enkelt fylkesforening være få medlemmer dette gjelder. Det er vanskelig å tenke seg at alle fylkesforeningene kan ha et like godt tilbud til disse familiene. Arbeidet med seneffekter må derfor i hovedsak være et sentralt ansvar. Fylkesforeningenes ansvar vil hovedsakelig være å orientere sine medlemmer om de tilbud som finnes. Skulle du fortsatt ha spørsmål om hvorvidt du/ dere kan/bør være registrert i denne gruppen kan dere ta kontakt med seneffektansvarlig i hovedstyret: Anne Høydal eller mobil Dersom du/dere kunne tenke dere å stå registrert i vårt seneffektregister og få tilbud om kurs/seminarer/informasjon kan det ordnes enkelt ved at dere sender en e-post til vårt sekretariat ) med følgende informasjon: Navnenummer:... Navn:... Adresse:... Fødselsdato:... Våre Barn

10 Kari Kjelskau På Den Internasjonale Barnekreftdagen gjennomførte 40 tatoveringsstudioer over hele landet en fantastisk dugnad til inntekt for Barnekreftforeningen med aksjonen «Kroppskunst mot Barnekreft». Tekst og foto: line bergsjøbrenden/ sekretariatet Rundt om i landet har vi fått rapporter om fulle hus og lange køer, interessen for denne dagen var så stor at flere studioer ikke rakk å tatovere alle som ønsket! Hos initiativtager Kari Kjelskau på Memento Tattoo i Oslo, stod det kø utenfor butikken lenge før åpningstid. Det ble trangt på venterommet og flere satt i mange timer og ventet tålmodig på å få blekk på kroppen og for å støtte Barnekreftforeningen. Humøret og livsgleden var helt enorm på venterommet og det var ingen sure miner om lang ventetid! Trangt om plassen, men gulvet ble flittig brukt til hvile og venting. Praten gikk om hvilke motiver man skulle velge, hvor på kroppen man skulle plassere de og hvorfor man valgte å ta akkurat den tatoveringen. Hos Memento Tattoo jobbet tatovererne så tårer og svette rant, det var hverken tid til å spise eller slappe av. Latteren og gleden satt løst og det å stå midt oppi dette engasjementet fra tatovørene og alle de herlige menneskene på venterommet, gjorde denne dagen til et minne for livet! Barnekreftforeningen er ydmyke og takknemlige for innsatsen fra alle dere som jobbet frivillig og ikke minst til dere som ble tatovert denne dagen. Per dags dato er det ikke klart hvor mye penger som har kommet inn, men dette vil bli kunngjort på våre nettsider. Oppdalshytta Hytte på Slettvold park, Oppdal Barnekreftforeningens hytte ligger på Slettvold Park, sentrumsnært og i tilknytning til alpinanlegget på Oppdal. Hytta er utstyrt for selvhushold. Oppdal har mye å by på av aktiviteter; svømmeanlegg, kino, rafting, kaféliv, spa, fantastisk sykkelterreng samt mye mer. Se for ideer om hva en kan ta seg til i bygda. Hytta representerer et flott tilbud som flere kan benytte seg av! For medlemsfamilier koster det 100,- kr pr døgn å leie hytta. Høsten 2011 ble hytta oppgradert innvendig. Hytta har per i dag ti sengeplasser. 10 Våre Utleieansvarlig Barn er Barnekreftforeningen Trøndelag ved Arne Nypan, 7584 Selbustrand, mobil

11 Noen utvalgte. «My little pony» Josephine, Kaspara og Aurora venter tålmodig på sin tur hos Timeless Tattoo. Studioene som deltok: Art & Soul Art Ink (Utsatt pga sykdom) Bergen Ink Black Cat Bu-Hu Tattoo Cherry Flavour Crossover Daffy Tattoo Drammen Tattoo Henrys Tattoo Hole In 1 Bodø Hole in 1 Narvik Ihuda Tattoo Ink Couture Isso Tattoo Jolly Rogers Joshi s Tattoo Kjetils Tattoo Leading Light Sandvika Lena Tattoo Lucky 7 Hamar LÅ Ink Marbel Tattoo Memento Tattoo Memory Ink Odins Merke Purple Pain Tattoo Red Monkey Corp Redneck Tattoo Skoggata Tattoo Stigma Tattoo Studio Instinct Studio Z Tattoo Symbolic Ink Tattoo Nation Tattoo Tom Timber Tattoo Timeless Tattoo True Love Tattoo Twilight Tattoo Våre Barn

12 Vi håper at så mange som mulig har lyst til å være med. NB: Begrenset antall plasser! Spørsmål? Ta kontakt med Line ved Barnekreftforeningens sekretariat: barnekreftforeningen.no PÅMELDING: under «Ressurser» En snau uke med sommer sol og moro? I år som i fjor arrangeres det ungdomssamling for deg mellom 14 og 18 år (født i 1995 til og med 1999). Leiren er fra fredag 28. juni til tirsdag 2. juli på Bjøntegaard i Østerdalen. FRIST: 18. juni. Men førstemann til mølla! Ungdomsleir med Barnekreftforeningen for deg mellom 14 og 18 år! Vi satser på koselig sommermoro med nye og mye vennskap, latter og underholdning, samtidig som det er en mulighet for gamle deltakere å møtes igjen. Alle nye og «gamle» er hjertelig velkommen! I løpet av oppholdet vil det bli mulig å velge mellom mange ulike aktiviteter tilpasset den enkeltes funksjonsnivå, og dagene vil bestå av både underholdning og hviletid for de som ønsker eller trenger det. 12 Våre Barn Bjøntegaard har mye å tilby: Forskjellige typer vannsport, som seiling, vannski, romperister m.m. Stell og kos med alle dyrene på gården, hesteridning og kjøring Luftgevær, pil og bue Klatring Svømmebasseng Skating Fotball, badminton, volleyball, bordtennis og biljard Diskotek i låven (mulig å ta med musikk selv) Det vil være mulig å dele seg opp i grupper til de forskjellige aktivitetene. Noen av aktivitetene er væravhengig. Det vil bli arrangert transport til og fra Bjøntegaard til alle deltakere. Bjøntegaard stiller med ledere, men i tillegg blir Line fra sekretariatet med som leder fra Barnekreftforeningen i tillegg til kreftsykepleier og flere frivillige, voksne ungdommer. Reise og opphold dekkes mot en egenandel på kr. 500,-. Velkommen:)

13 SORGSAMLING for familier som har mistet et barn eller ungdom med kreft Påmeldingsfrist: oktober 2013 på østlandsområdet barnekreftforeningen i samarbeid med Kreftforeningen og Senter for Krisepsykologi inviterer til sorgsamling. Samlingen er for foreldre og søsken i skolealder (grunnskole og videregående skole) som i løpet av de 3 siste årene har mistet et barn /søsken pga hjertefeil eller kreft. Du som mottar denne invitasjonen står oppført i våre registre for denne gruppen vennligst kontakt oss dersom dette ikke medfører riktighet. Program for sorgsamlingen blir laget i samarbeid med ressurspersoner i Kreftforeningen og Senter for Krisepsykologi. Vi tilbyr en kombinasjon av seminar, aktiviteter, rekreasjon og samvær med andre i samme situasjon. Vårt ønske er at alle skal få et godt grunnlag til å mestre livet videre med god hjelp fra erfarne likemenn og fagfolk - og unge frivillige. Det veksles mellom samlinger i plenum og samtaler i mindre grupper for foreldrene. Søsken samles i samtalegrupper som settes sammen etter alder. Det blir et eget opplegg for ungdom, og om kveldene blir det tilrettelagte aktiviteter til disse. Vi oppfordrer sterkt til å ta med tenåringer. Av erfaring vet vi at ungdom kan være vanskelige å få med seg, men tidligere tilbakemeldinger viser at de har stort utbytte av å delta og få møte andre som har det «akkurat som meg». Foreldre (og tenåringer om ønskelig) deltar på foredrag rundt ulike tema som: sorgforløp reaksjonsforskjeller mellom kvinne og mann reaksjonsforskjeller hos søsken krise hos barn og unge omgivelsenes reaksjoner personlighetsforandringer Yngre søsken deltar i egne samtalegrupper og har aktiviteter sammen. Tidligere tilbakemeldinger viser at familier med små barn (under skolealder) synes det kan være tungt å skulle ta seg av de aller minste etter endt seminardag. Derfor anbefaler vi ikke å ha med barn under skolealder på disse sorgsamlingene. Vi ønsker dere velkommen til en helg som vi håper kan gi nytte og hjelp i hverdagen. Praktisk informasjon Deltakere melder seg på via: /mistetsamling 2013 Familier som ikke har vært med tidligere vil bli prioritert. For flere opplysninger kontakt Barnekreftforeningen ved sekretariatet tlf Reise- og oppholdsutgifter dekkes av arrangør mot en egenandel: SØSKEN kr. 500,- FORELDRE kr ,- makspris per familie kr ,- Kilometergodtgjørelse gis kun etter avtale. Med vennlig hilsen Barnekreftforening

14 Hedmark og Oppland ÅRSMØTEHELG Fredag 15. februar møttes en god gjeng med små og store fra Barnekreftforeningene i Hedmark og Oppland til årsmøte og familieweekend på Hunderfossen Hotell & Resort. Vi gledet oss alle til å tilbringe helgen sammen. Vi startet helgen med en deilig middag og sosialt samvær. Nye og gamle venner traff hverandre og middagen ble avsluttet med quiz. Lagene ble delt på kryss av både familier og fylkesforeninger og quizen skapte et stort engasjement og mange diskusjoner utover kvelden, og for noen; hele helgen! På lørdag formiddag hadde vi voksne årsmøte mens barna ble tatt hånd om av hotellet. De stilte opp med «kino,» popcorn og brus. Etter årsmøte benyttet mange anledningen til å nyte den flotte vinterdagen med en sparktur. Noen av de tøffeste testet ut det olympiske bob- og akeanlegget. Kjempegøy! Da mørket var i ferd med å senke seg, ble alle barna fraktet til Hunderfossen vinterpark for lek og moro i ett par timer før middag. Der fikk de oppleve ishotellet, det skumle trollfallet, aking på store gummiringer, snøscooterkjøring og eventyrslottet. Dette ble etterfulgt av underholdning, ved Øyer kulturskole, i kinosalen i parken. Seansen der ble avrundet med «Norge fra sør til nord.» Spilt inn av Ivo Caprino sin verdensberømte Supervideograf. Som en siste aperitiff gjennomførte parken sitt fyrverkerishow til tonene av Dovregubbens hall, før vi fant veien inn under Norges største troll hvor hele trollsalen var reservert til oss. Der satte vi til livs en nydelig tre-retters middag omringet av restaurantens seks digre troll som sørget for at ikke taket falt ned i hodene våre. Søndagen kom så alt for fort, og etter en lang lunsj reiste vi alle hvert til vårt og uten tvil om at vi gleder oss til neste gang vi får anledning til å treffes. 14 Våre Barn

15 Våre Barn

16 Nordland FK Bodø/Glimt på lag med Barnekreftforeningen FK Bodø/Glimt fortsetter sin støtte til Barnekreftforeningen Nordland som også i år har plass på drakten. Dette er en synlig støtte som betyr svært mye for foreningen, sier nestleder Elisabeth Fjukstad. I tillegg til å vise sin støtte på drakten, fortsetter FK Bodø/Glimt for femte år på rad å donere bestemannspremien fra hver kamp til foreningen. Dette er en støtte som varmer utover det rent økonomiske, poengterer Fjukstad barn under behandling Barnekreftforeningen er opptatt av å forsøke å gjøre hverdagen bedre både for det syke barnet og familien. I Nordland har dessverre mange barn og ungdom som er under behandling, til enhver tid er det rundt barn og unge under aktiv behandling. Heldigvis blir de fleste friske igjen, men behandlingen de må gjennomgå er ofte både hard og langvarig. I tillegg er det for en stor gruppe av barna høy risiko for forskjellige sen skader. De hadde eller har kanskje samme drømmer og mål som Glimt-spillerne en gang hadde, nemlig å bli en Glimt-spiller. Tøff behandling og mange utfordringer må de gjennom og for de fleste blir det nærmeste de kommer en fotballkamp det de kan se på TV fra sykehussenga. Det at Glimt-spillerne med dette viser at de bryr seg om akkurat disse betyr enormt mye, poengterer Fjukstad. Spillernes valg Samarbeidet mellom Barnekreftforeningen og FK Bodø/Glimt startet for fem år siden, da spillerne vedtok å gi bestemannspremien til foreningen. Dette er noe spillerne selv bestemte og noe vi i klubbledelsen synes er fint, sier Bjørn Tore Hansen, direktør i FK Bodø/Glimt. Før forrige sesong besluttet klubben at den også ønsket å vise sin støtte til kreftsyke barn i Nordland på drakten. Tidligere har vi vist vår støtte til organisasjonen MOT, som en del andre idrettslag også støtter, sier Hansen, og fortsetter; men nå spiller vi med Barnekreftforeningen Nordland for å støtte barn og unge med kreft, og for å støtte en forening vi vet gjør et godt og viktig arbeid. Største humanitære bidrag For FK Bodø/Glimt er samarbeidet med Barnekreftforeningen klubbens største humanitære bidrag. I år ønsker vi dessuten å utvide samarbeidet, lover Hansen. Vi vil nok invitere Barnekreftforeningen til kamper, besøke barneavdelingen og kanskje noe annet opplegg som vi må komme tilbake til, sier han, noe Fjukstad i Barnekreftforeningen er svært glad for. Det at Glimt viser at de «spiller på lag» med kreftsyke barn eller ungdom ved å vise sin støtte på drakten og i praksis, er noe vi virkelig setter pris på, avslutter hun. Dette er noe spillerene selv bestemte og noe vi i klubbledelsen synes er fint FK Bodø/Glimt ønsker å ha Barnekreftforeningens logo på draktene sine i år også. 16 Våre Barn

17 Oslo og Akershus INVITASJON MISTETSAMLING 29. MAI 2013 Barnekreftforeningen Oslo og Akershus, inviterer til samling for alle i Mistetgruppen onsdag 29. mai 2013 kl ca Vi møtes på Cafe Hemma Hos på Bygdøy. Vi har invitert psykolog Linda Holen som til daglig arbeider ved sorgstøttesenteret på Ulle vål Sykehus. Linda har lang erfaring med å jobbe med familier som er i stor sorg. Ta gjerne med et bilde av barnet dere har mistet. Lag gjerne et kort med noen få opplysninger som navn, alder etc. Vi lager et minnebord med lys og bilder. Etter foredraget spiser vi sammen og vi tar oss tid å sitte ned for å prate. Alle er velkomne, enten alene eller som par og samlingen er gratis. Det er viktig å huske at for å være med på samlingen trenger man ikke å ha mistet sitt barn nylig. Sorgen bærer man med seg gjennom livet og det kan kanskje være nyttig eller godt å møte andre, selv om det er mange år siden barnet gikk bort. Dere som har mistet et barn for mange år siden kanskje også har noe å tilføre gruppen gjennom den erfaring dere har. Påmelding sendes til eller til Barnekreftforeningen i Oslo og Akershus, Even Lindahl, tlf: eller Anna Starberg, tlf: Nordland Barneavdelingen ved Nordlandssykehuset Bodø ønsket seg blant annet klovnekostymer i julegave. De har dessverre ikke sykehusklovner der, men de ansatte ønsket å kunne kle seg ut for å spre litt glede for barna på avdelingen. Her er klovneutstyret i bruk! Klovner i arbeid :) Våre Barn

18 Kreftforeningen har laget en nettside med kreftinformasjon på polsk Kreftforeningen gjennomførte i 2012 prosjektet «Kreftforeningen for innvandrere», sammen med NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse), hvor vi gikk ut og spurte polakker og somaliere hvor de ønsket å finne kreftinformasjon, dersom de skulle trenge det. Begge gruppene svarte at de ønsket informasjon på eget språk på nettet. Dette er i tråd med den siste forskning som viser at 90 % av innvandrerne er på nettet daglig. Det samme som nordmenn (Kilde: Institutt for medier og kommunikasjon, universitetet i Oslo og NRK Analyse, 2012). Nå har Kreftforeningen laget en nettside på polsk med informasjon om kreft. Siden inneholder informasjon om hva kreft er, hva gjør man dersom man mistenker at man er syk og informasjon om hvem Kreftforeningen er. Siden linker til kreftbrosjyrer som Danske, Canadiske og Australske kreftforeninger har laget på polsk. Her har vi beholdt norsk tittel, slik at norsk helse personell eller andre kan se hva brosjyrene handler om. Dermed går det an å skrive de ut til pasienter og pårørende. Vi linker også til kreftforeninger i Polen. Her finner du nettsiden: Neste skritt for Kreftforeningen vil være å lage en slik side på somali, noe som vi forhåpentligvis vil starte med før sommerferien. Kreftforeningen ønsker også ansette en polsk og en somalisk sykepleier (evt. helsearbeider) som har erfaring med kreftpasienter og pårørende. Dermed oppnås målene i Kreftforeningen strategi for minoritetsarbeidet. Intensjonen er å kunne tilby informasjon på polsk en gang i uken via telefon, chatt og e-post. Prosjektleder og minoritetskoordinator i Kreftforeningen, May-Britt Knobloch, har opparbeidet seg en del kunnskap om somaliere og polakker. Dersom det er behov for mer informasjon, send mail til Kreftforeningen, også for innvandrere 18 Våre Barn

19 Et utrolig flyshow, som imponerer både stor og liten! Flyshow i 2012 ga Nordland en STOR og uventet gave! Bodø Hovedflystasjon, Avinor Bodø Lufthavn og Bodø kommune arrangerte Nordens største flyshow den 16. og 17. juni Tekst: Svein tore hansen, nordland Flyshowet ble en kjempesuksess med flott vær og masse flyaktiviteter for store og små. Barnekreftforeningen fikk markert seg godt under åpningen av showet da Elisabeth Fjukstad ble intervjuet og fikk fortalt om vår forening. En fantastisk gave og den største på mange år for oss. Når luftforsvaret er med på noe tenker de ofte på oss i Barnekreftforeningen. Så når regnskapet var klart ble Barnekreftforeningen Nordland tilgodesett med halve overskuddet, noe som gav oss utrolige kr ,-! En fantastisk gave og den største på mange år for oss. Tusen takk til arrangørene og alle de over tilskuerne som var til stede og bidro til den store gaven! Når vi får en så stor og uventet gave er det lett å finne en god sak innen vårt arbeid å bruke pengene på, så da ble kr ,- gitt videre til Forsvar mot Kreft. Våre Barn

20 Adressen til bladet: Våre Barn, Barnekreftforeningen Boks 4, Sentrum 0101 OSLO Hei! Jeg heter Kasper og vil gjerne høre fra deg! Send meg en tegning da vel, eller løs x-ordet og send meg løsningen... Tegn ferdig tegningene Gåter 1. Hva er det som er mindre enn en mus og fyller et helt hus? 1. En snegle. 2. Hvilken høne har ikke fjær? 2.Marihøna selvfølgelig! 3. Vet du hvorfor japanerne ikke sier takk for maten? 3. De kan ikke snakke norsk. 4. Jeg kaster den i lufta og den faller ned. Jeg kaster den ned men den flyr opp. Hva kasta jeg? Vitser Hvorfor ble dykkerundervisninga avlyst? - Svar: Fordi ingen dukket opp. To tomater gikk over veien. Så kom en trailer, begge tomatene hoppet unna. Den ene tomaten sa: - Hvorfor ble du ikke påkjørt? - På tide med noe nytt. - Vet du hvordan appelsinen ble til juice? - Nei. - Han ble pressa til det En sprettball. Våre Barn

21 Send løsningen til: Våre Barn, Barnekreftforeningen Boks 4 Sentrum 0101 Oslo Rolf Bangseid har laget kryssordet... og er du en av de heldige, så kommer det en liten pakke i posten :) X-ord: Send løsningen til oss... Løsningen på X-ord fra Våre Barn nr. 1/2013 gratulerer til Vinnere av kryssordet i #1 2013: Kristian Stokke Ek, 12 år fra Vikersund Eine Nygård, 9 år fra Bardu Brita Lundeland, 8 år fra Vik i Sogn Daniel Knutsen, 11 år fra Skjold For at dere skal slippe å klippe ut hele X-ORDET, kan dere bare skrive inn setningen her, og sende kupongen til: Våre Barn, Barnekreftforeningen, Boks 4 Sentrum, 0101 Oslo Riktige svar: Alder Navn Adresse Frist: 4. november 2013 Våre Barn

22 Eirin Vedvik er en av to kreftkoordinatorer i Moss. Lun underholdning på Gamletorvet spiseri. Lærerkurs Gjøvik mars 2013 har Barnekreftforeningen og fagavdeling ervervet hjerneskade i Statped sørøst, Gjøvik arrangert kurs i samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS). Tema for kurset var opplæringssituasjonen for barn og unge med seneffekter etter hjernesvulstbehandling. Til sammen var 39 pedagoger, noen assistenter og helsepersonell samlet på kurs på Gjøvik for å lære om seneffekter hos barn / unge som har gjennomgått behandling for hjernesvulst. Felles for kursdeltakerne er at de har, eller vet at de til neste skoleår kommer til å få, elever som har hatt tumor i hjernen. Barnekreftforeningen har prioritert å gi mye økonomisk støtte til kurset, slik at lærere som underviser disse elevene får mulighet til å delta. 22 Våre Barn Forelesere har vært en far, en barneonkolog, nevropsykologer, spesialpedagoger, logoped, sosialpedagog, fysioterapeut og representant fra NAV Hjelpemidler. Utfordringer knyttet til sykdom og behandling har vært både flerfaglig og tverrfaglig belyst i et helhetlig perspektiv. Deltakerne har gitt tilbakemeldinger på at de har hatt intense, men lærerike kursdager. De sier at de ofte står alene med elevene i hverdagen og at de har et stort behov for kunnskap om hva barnet har vært gjennom. Derfor har det vært godt å få delta på kurset og dermed også møte andre som arbeider med det samme. Det ble også arrangert en felles middag første kvelden, med hyggelig underholdning av Viggo Sandvik og Jon Lotterud. Kurset har vært arrangert ca. en gang i året de siste 10 årene. Statped på Gjøvik håper på at kurset blir et fast innslag årlig også i tiden fremover. Statped ved fagavdeling ervervet hjerneskade, Gjøvik ønsker å takke Barnekreftforeningen for at de gjør det mulig å arrangere disse kursene. Fine forhold på Gamletorvet.

23 Nasjonalt register for barnekreft Sammen med 5 andre kreftformer (brystkreft, føflekkreft, gynekologisk kreft, lungekreft og malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi) har Helse og omsorgsdepartementet godkjent seks nye kvalitetsregistre på kreftområdet. Godkjenningen er viktig for å dokumentere og kvalitetssikre utredning og behandling av disse kreftformene framover sier avdelingsleder Bjørn Møller i Registeravdelingen i Kreftregisteret. Inntil nå har det kun vært gitt status som nasjonalt kvalitetsregister for to registre på kreftområdet, for tykk- og endetarmskreft og for prostat akreft. Målet for Kreftregisteret er å få etablert flere slike registre for å kunne dokumentere resultatene av behandlingen av andre viktige kreftformer. I dag godkjente departementet en rekke nye nasjonale kvalitetsregistre og flertallet av disse er på kreftområdet. Det er svært gledelig at Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent hele seks nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre for kreft, sier Bjørn Møller i Kreftregisteret. Vi opplever godkjenningen som en anerkjennelse av den innsatsen Kreftregisteret, i nært samarbeid med det kliniske miljøet rundt de enkelte kreftformene, har gjort i å etablere disse registrene. Vi tror også at en dokumentasjon av klinisk praksis vil kunne bidra til å bedre behandlingen av disse kreftformene, tilføyer Møller. Målet for Kreftregisteret er å få etablert flere registre for å kunne dokumentere resultatene Bjørn Møller/Kreftregisteret Finn Wesenberg/Barnekreftlege og leder for KSSB Våre Barn

24 Gå gjerne inn og lik Barnekreftforeningen «Hva med oss» - er et nasjonalt tilbud om samlivskurs til par som har barn med nedsatt funksjonsevne, som administreres av Bufetat. Hva med meg? er et tilbud for aleneforeldre Alarmtelefonen for barn og unge Fordypning i sykepleie til barn og unge med kreft: se (Høgskolen). HUSK Å OPPDATERE «MINSIDE» OM DET ER NYE OPPLYSNINGER OM DEG OG DIN FAMILIE! Da er det nok en gang klart for THE ATTACKING VIKING CHALLENGE, denne gangen på Fornebu! Hold deg oppdatert via Husk materiellfrist til neste nummer: 4. november 2013 Husk; kontonummeret vårt! Ja, jeg vil bli medlem! Navn:... Husk frimerke Adresse:... Postnummer:...Poststed:...Fylke:... Mobil:...E-post:... Familiemedlemskap for familier med barn som er ferdigbehandlet kr 250,- per år. Familiemedlemskap for familier med barn under behandling kr 250,- per år. Familiemedlemskap for familier som har mistet sitt barn kr 250,- per år. Eget medlem over 18 år (behandlet for kreft som barn) kr 200,- per år. Støttemedlemskap for privatperson kr 250,- per år. Støttemedlemskap firma/organisasjon kr 1 250,- per år. 24 Våre Barn

25 Intiativtakere: Frode Goa (kunstner og onkel til Iselin Sporaland) og Ingfrid M. Sporaland (mor til Iselin Sporaland). Hearted hands Hearted Hands prosjektet ble startet på initiativ av kunstneren Frode Goa etter at han opplevde å miste sin niese til kreft i mai Han ønsket å kunne bidra med noe positivt og et sted hvor han så det trengtes. Prosjektet samler inn penger gjennom salg av et numerert og signert trykk av kunstneren, med tittelen Hearted Hands, hvor pengene i sin helhet går til støtte for at kreftsyke barn og deres pårørende skal få en bedre hverdag. Det hele startet med en idé om å lage oppmuntrende, glade og fargerike bilder som kunne pryde de tomme og kanskje triste veggene i kreft avdelingen 3E på SUS i Rogaland. Ideen kom etter at den 13 år gamle jenta Iselin Sporaland brått falt bort fra familien. Hun hadde Leukemi ALL og var innlagt på 3E på SUS over lenger tid. Bildene som hang på veggene i avdelingen ble opplevd som skumle av barna og ble tildekket eller tatt ned i de verste tilfellene. Dette bet onkelen til Iselin, Frode Goa, seg merke i, og ville gjøre noe med! Etter møte med SUS ble resultatet å male flere store fargerike bilder som skulle pryde veggene mens hovedbildet Hearted Hands på 3 x 1,9 m ble bestemt skulle henge i inngangen til avdelingen. En skisse av motivet til maleriet ble lagt ut på Facebook. Tegningen var av to hender som formet et hjerte. Derav tittelen på tegningen, bildet og prosjektet. Det ble mange «likes» og delinger av dette bildet og det kom flere forespørsler om muligheten til å kjøpe en kopi? Da kom ideen om å trykke flere eksemplarer av tegningen/skissen på strukturert papir for å selge den til inntekt for Barnekreftforeningen Rogaland. Bildet er trykket opp i 1998 eksemplarer, etter årstallet 1998 da Iselin ble født. Hearted Hands prosjektet vil få inn i underkant av kr ,- om alle 1998 bildene blir solgt. Hjertelig takk til Brit Jorunn, Espen og gjengen på Allkopi, Kristian på Madrass Mesteren og Ramme Service AS for gode priser på acryl, maleutstyr og rammer. Vi oppfordrer andre til også å gjøre noe god hjertet for de som trenger det! Iselin Våre Barn

26 Jungelhåndboka Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Jungelhåndboka 2013 er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Jungehåndboka er unik. Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Boka er delt inn i flere kapitler, og tar for seg: arbeidsliv trygdeytelser helse- og omsorgstjenesten tilgjengelighet og diskriminering skole og utdanning barneverntjenesten boligspørsmål offentlig saksbehandling Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og er beregnet til bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. Pris og bestilling Ett eksemplar av boka koster kr. 325,- + porto. Ved bestilling av 10 eller flere bøker koster boka kr. 300,- pr stykk + porto. Boka kan bestilles elektronisk på Jungelhandboka/Bestillingsskjema/ Den kan også bestilles på e-post: eller telefon Våre Barn

27 Fylkesforeninger ved ledere Barnekreftforeningen Agder (øst og vest) Anette Iren Nordhaug Tlf: Barnekreftforeningen Buskerud Trygve L. Smedsgård Tlf: Barnekreftforeningen Hedmark Ronny Hoel Tlf: Barnekreftforeningen Hordaland, Sogn og Fjordane Roger Træen Tlf: Illustrasjonsfoto: Thinkstock Barnekreftforeningen Møre og Romsdal Inger Lise Hauge Tlf: Dikt Når du av og til synes du strever, finn deg et speil og spør hvem du er. Når du ønsker å forstå hvorfor du lever, er svaret forbausende nær. Du visste det som liten, men glemte det som stor. Du er det aller fineste her på jord...! Barnekreftforeningen Nordland Svein Tore Hansen Tlf: Barnekreftforeningen Oppland Marianne Gunnerud Tlf: Barnekreftforeningen Oslo og Akershus Bjørn Borchgrevink Tlf: Barnekreftforeningen Rogaland Charlotte Nielsen Tlf: Barnekreftforeningen Telemark Hege Tengesdal Tlf: Barnekreftforeningen Troms og Finnmark Sverre Haukebøe Tlf: Barnekreftforeningen Trøndelag (nord og sør) Bente Krogh Tlf: Barnekreftforeningen Vestfold Tom Rune Orerød Tlf: Har du et dikt du har skrevet? Send oss gjerne det på e-post: Barnekreftforeningen Østfold Rikhard Høistad Tlf: Våre Barn

28 Returadresse: Barnekreftforeningen Boks 4, Sentrum 0101 Oslo Ønsker du å bestille noen publikasjoner? Skriv inn antall og fyll inn navn og adresse. Send hele siden til oss. Husk å sette på frimerke der det er anmerket! Ny informasjonsbrosjyre om Barnekreftforeningen Antall om Barnekreftforeningen Infobrosjyre_95%_152mmx200mm_2013.indd :08 Flere brosjyrer finnes på vår nettside Skriv ditt navn og din adresse her: Alle publikasjonene er gratis Barnekreftforeningen Boks 4, Sentrum 0101 Oslo Husk frimerke

Våre Barn. 335-skvadrontur. Jeg er bare en vanlig mamma. Fysisk aktivitet, viktig etter kreft

Våre Barn. 335-skvadrontur. Jeg er bare en vanlig mamma. Fysisk aktivitet, viktig etter kreft Våre Barn Nr. 4 2012 27. årgang Utgitt av Støtteforeningen for Kreftsyke Barn SKB Kunsten å kose seg på sykehus Fysisk aktivitet, viktig etter kreft Jeg er bare en vanlig mamma 335-skvadrontur LEDER Fra

Detaljer

Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende. Barnekreftdagen GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER!

Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende. Barnekreftdagen GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER! UTGITT AV BARNEKREFTFORENINGEN NR. 2 2015 30. ÅRGANG Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER! Barnekreftdagen 2015 LEDER INNHOLD GOD SOMMER:) Det hele startet

Detaljer

Våre Barn. Ferie Med Mening. Ildsjelene. «Drømmedagen» The attacking Viking Challenge 2012. Ungdomssamling på Bjøntegaard!

Våre Barn. Ferie Med Mening. Ildsjelene. «Drømmedagen» The attacking Viking Challenge 2012. Ungdomssamling på Bjøntegaard! Våre Barn Nr. 3 2012 27. årgang Utgitt av Støtteforeningen for Kreftsyke Barn SKB Ildsjelene The attacking Viking Challenge 2012 «Drømmedagen» Ungdomssamling på Bjøntegaard! Ferie Med Mening LEDER Det

Detaljer

Heia GØY MED. Magisk øyeblikk med Isac Elliot. Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni. Team Rynkeby Norge! 335-SKVADRONTUR!

Heia GØY MED. Magisk øyeblikk med Isac Elliot. Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni. Team Rynkeby Norge! 335-SKVADRONTUR! UTGITT AV BARNEKREFTFORENINGEN NR. 1 2014 29. ÅRGANG VI I BARNEKREFT FORENINGEN ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN FIN VÅR! GØY MED 335-SKVADRONTUR! Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni Heia Team Rynkeby Norge!

Detaljer

Våre Barn PPT. ÅRETS DOKUMENTAR: Håvard Flaatten MÅ FØLGE OPP FORELDE SOM SLITER SIDE 12 SIDE 28 SIDE 6

Våre Barn PPT. ÅRETS DOKUMENTAR: Håvard Flaatten MÅ FØLGE OPP FORELDE SOM SLITER SIDE 12 SIDE 28 SIDE 6 Våre Barn NR. NR. 1 32012 2011 27. 26. ÅRGANG UTGITT UTGITT AV STØTTEFORENINGEN AV FOR FOR KREFTSYKE BARN BARN SKB SKB PPT Pedagogiskpsykologisk tjeneste SIDE 12 ÅRETS DOKUMENTAR: Håvard Flaatten SIDE

Detaljer

GØY MAGISK TUR. The Attacking Vikings sykler for barn rammet av kreft. med sommerfest! TIL PARIS

GØY MAGISK TUR. The Attacking Vikings sykler for barn rammet av kreft. med sommerfest! TIL PARIS UTGITT AV BARNEKREFTFORENINGEN NR. 2 2014 29. ÅRGANG MAGISK TUR TIL PARIS BARNEKREFT FORENINGEN ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN RIKTIG FIN VINTER! The Attacking Vikings sykler for barn rammet av kreft GØY med

Detaljer

Våre Barn. The Attacking Viking Challenge. Kule kidz gråter ikke. Flyweekend i vestfold. Nr. 3 2013 28. årgang Utgitt av barnekreftforeningen

Våre Barn. The Attacking Viking Challenge. Kule kidz gråter ikke. Flyweekend i vestfold. Nr. 3 2013 28. årgang Utgitt av barnekreftforeningen Våre Barn Nr. 3 2013 28. årgang Utgitt av barnekreftforeningen Flyweekend i vestfold Kule kidz gråter ikke The Attacking Viking Challenge LEDER Barnekreftforeningen utgjør en forskjell Barnekreftforeningen

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Hilde Kristine Revå er aktiv i planleggingen av livmorhalskreftuken

Hilde Kristine Revå er aktiv i planleggingen av livmorhalskreftuken NR. 3 / 2013-12. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Sammen mot livmorhalskreft Hilde Kristine Revå er aktiv i planleggingen av livmorhalskreftuken Fikk fjernet livmor ved en feil 06 Ung satsing

Detaljer

Jeg har hatt kreft i underlivet!

Jeg har hatt kreft i underlivet! NR. 4 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Få vekk tabuene: Jeg har hatt kreft i underlivet! 10 14 18 Legene må tørre å snakke om sex Tannpuss ekstra viktig når du er syk Hjalp kvinner

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet Afrodite NR. 2 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Endelig kom Ferdinand 04 Måtte vente lenge før hun fikk adoptere 10 13 18 Nytt styre i fullt arbeid Hjelper alternativ medisin? Sjekker

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Afrodite. Likemann 8-9 10-13. Ring oss! Tlf: 02561. Lærer livsmestring. Vant sak om HPV-test. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Likemann 8-9 10-13. Ring oss! Tlf: 02561. Lærer livsmestring. Vant sak om HPV-test. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 4 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Likemann Pårørende trenger også likemenn. 8-9 Lærer livsmestring Bassengtrening og sosialt fellesskap er bare noen av ingrediensene på

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KREFTINFORMASJON.NO I SAMARBEID MED: Nr 2 FEBRUAR 2015 SAMMEN MOT KREFT Les om LUNGEKREFT Et nytt forskningsprosjekt kan gi verdifull

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Oss foreldre imellom Nr. 1-2014 Årgang 27

Oss foreldre imellom Nr. 1-2014 Årgang 27 Oss foreldre imellom Nr. 1-2014 Årgang 27 Nytt hefte fra LUB: Når de minste sørger Å få kreft etter å ha mistet barn Et klasseskille i døden? Leder Det som bringer oss sammen Landsforeningen uventet barnedød

Detaljer

Mallorca 3. - 17. September 2013

Mallorca 3. - 17. September 2013 Mallorca 3. - 17. September 2013 Søknadsfrist for deltakere 15. april Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15.mars Til deg som leser denne brosjyren! Vi er i

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 2 2012 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Å flytte egne grenser og prøve nye ting side 6-8 Munnhelse og medfødt hjertefeil side 25-27 Mosjon og sunt kosthold ekstra viktig

Detaljer

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-12. årgang 2013 Kjetil Rui Serigstad: Klar for en runde på øvingsbanen s.17 Med vind i seilene s. 4-5 Rehabilitering på kryss og tvers

Detaljer

Søknadsfrist for deltakere

Søknadsfrist for deltakere Mallorca 30. august 13. september 2014 Søknadsfrist for deltakere 25. april 2014 Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar 2014 Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15. mars 2014 Til deg som leser denne

Detaljer