Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene"

Transkript

1 INFORMASJON Nr Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Alexander Nerleir Søtorp og Ruben Nikolaisen. Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

2 Prestens hjørne BLIR DET MER ELLER MINDRE AV FRED OG HÅP I LIVET VÅRT? -Da sa Gud: Det bli lys. Og det ble lys. Hvem er lystenner og lys-slukker i ditt og mitt liv. - Se jeg gjør alle ting nye. Hvem gir deg og meg mot til å satse pånytt likevel når vi får et skudd for baugen og mister motet? - Jeg vet hvilke tanker jeg har om deg. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Gjett hvem som sa det? Til deg? Du tippet rett - ;-).. Hva forventer du skal skje med deg om du økte antall bibel-lesninger pr år? Eller om du kjøpte deg en Bibelleseplan og fulgte den et helt år. Hva hadde skjedd med deg da? Hadde du blitt mer fri eller mer ufri? Gudsordet i Bibelen tiltaler oss og sier: Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge inn under trelldoms åk. - Ja, men det er så mye som fanger oppmerksomheten i hverdagen sier du. Du sier at du knapt får hverdagen til å gå opp. Når du har fri, så må du bare sikre deg å ta deg igjen før det bryter løs igjen. Hva med freden og håpet i deg og meg? En sa en gang: I dag har jeg ekstra mye å gjøre. Da må jeg sette av ekstra tid til å be. Hva tror du skjedde med dagen hans/hennes? Ble det enda mer stress? Eller ble det hakket mer indre ro når stormværet slo innover tidsplanleggeren? Det er så mye interessant å gripe fatt i. Det er så ufattelig mye spennende der ute å beskjeftige seg med. Sa greinen og strakk seg enda lenger ut. - Ja, i bildet av et tre. Er vi som lever i 2011 mest greiner eller mest røtter? Hva med å satse på begge deler? Hva ville du plassere først? Røttene eller greinene? De fleste av oss ville vel plassere røttene hakket foran greinene når vi får tenkt oss om. Foruten næring innenfra visner greinene likevel. Er det slik vi innretter livet vårt i hverdagen? Bibel-leseplan + notisbok + meg = Sant -? Hilsen Torgeir prest Fastetid er aksjonstid Det er ikke rettferdig at over 1 milliard mennesker i verden fortsatt lever i ekstrem fattigdom. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. Det handler om rettferdighet! Av: Tor B. Jørgensen, biskop Sør-Hålogaland bispedømme I Jes. 58, 6-10 står det blant annet at vi i fasten skal løslate dem som med urett er lenket, dele vårt brød med dem som sulter og la hjemløse komme i hus. Verdens fattigdom er enkelt synlig for oss i at noen sulter, andre gjør ikke, men de underliggende årsakene til økonomisk urettferdighet er kompliserte. engasjement og bidrag til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan vi virkeliggjøre Guds ord. Den norske kirke har hatt kampen for økonomisk rettferdighet på sin dagsorden i mange år, og vi er utfordret av det internasjonale kirkefellesskapet til å arbeide med global rettferdighet. Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 oppfordres vi til å støtte kampen for økonomisk rettferdighet og for en fremtid uten fattigdom. Fastetiden er vår aksjonstid i den norske kirke. Jeg oppfordrer derfor alle til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ved å ta godt i mot bøssebærerne, være med som bøssebærer selv og til å signere den beslutningspåvirkende kampanjen. Bibelens budskap om faste utfordrer oss til å omsette tanker og ord til faktisk handling, og gjennom vårt 2 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu M

3 Ny kantor på plass i Saltstraumen menighet Fra 7. februar har Saltstraumen menighet fått ny kantor etter Anne Helene. Fram til 1.juni i bare 50% stilling, men fra da av i full stilling. Cathrine Andersen heter hun, og er Bodøjente. Jeg har gjort avtale med henne for å få et lite intervju. Musikkarbeidet i menigheten berører mange, og mange i Tverlandet-Saltstraumen-området er nysgjerrige på hvem hun er. Tekst: Elisabeth Nilsen Foto: Bergljot Gåre Hvem er du egentlig? Jeg er født i Bodø Helt siden jeg var lita jente har jeg vært opptatt av sang og musikk. Da jeg var 2 år, satt jeg i fanget til min mormor og vi måtte synge gjennom en spesiell sangbok fra perm til perm. Da jeg ble 8 år begynte jeg å spille fiolin, det var mitt første instrument. Og det var først da jeg fylte at jeg begynte å spille orgel. På mange måter kan man si at jeg er et direkte produkt av Bodøs rekrutteringstiltak, hadde det ikke vært for det, hadde jeg nok ikke sittet her som kantor i dag. Jeg kan nevne noen personer og faktorer som har vært viktige for meg i min prosess for å bli kantor: Bjørn Andor Drage, Bodø Domkirkes Ungdomskor, egentlig hele musikkmiljøet i Domkirken, og Magne Hanssen. Året som kirkemusikklærling i Domkirka har vært helt avgjørende for at jeg sitter her i dag. Jeg har min utdannelse fra Universitetet I Tromsø, Musikkonservatoriet (UIT). Jeg begynte der høsten Jeg har en faglærerutdanning i musikk i bunnen, og så har jeg tatt resten av min utdannelse ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN). Disse to institusjonene samarbeider nemlig om å tilby en fullverdig kantorutdanning. Jeg er ikke ferdig å studere før til sommeren. I år tar jeg fordypning i barokkmusikk og også kammermusikk. Hvorfor søkte du denne stillingen? Siden jeg nå er i ferd med å avslutte min utdanning, var jeg på jakt etter en jobb der jeg kunne bruke denne kompetansen. Jeg er jo oppvokst i Bodø, og hadde vel sett for meg at jeg skulle flytte tilbake til byen på et eller annet tidspunkt, men hadde ikke tenkt at det skulle være akkurat nå. Men da stillingen ble utlyst, måtte jeg bare slå til, for jobber i Bodø-området vokser ikke på trær. Jeg er et tradisjonsmenneske, og det å komme i nærheten av familien min i Bodø, og det rike kirkemusikalske miljøet i Bodøområdet, har også betydd mye. Hvilke forventninger har du til jobben? Det første man tenker på med en kantor, er vel at det er en som spiller orgel ved gudstjenester, bryllup og begravelser. Den oppgaven er viktig og den vil jeg gjerne gjøre på en god måte. Min utdannelse som kantor gir meg et godt grunnlag for det. Jeg vet også at menigheten har et rikt barne- og ungdomsarbeid, også musikalsk, og jeg har med min videreutdannelse i kirkemusikalsk arbeid med barn, og med mye erfaring med arbeid med barnekor, veldig lyst til å gå inn i dette. Jeg vet at det er ønske om å starte et kantori for voksne i menigheten, og andre oppgaver kan også være aktuelle. Men nå vil jeg først gjøre meg kjent, og så får prioriteringen av oppgaver komme etter hvert. Har du reflektert over at Saltstraumen er EN menighet, men at du skal betjene to kirker og to ganske ulike lokalsamfunn? Nei, det har jeg enda ikke rukket å tenke så mye på. Også på dette området må jeg først gjøre meg kjent i hele området. Først da kan jeg se om behovene er de samme, eller om de er ulike. Hva tenker du om musikkens funksjon i menighetens liv? For det første er musikken viktig for å berike gudstjenestelivet. Musikken er et eget språk, og kan formidle mye som ord kanskje ikke strekker til, i alle livets situasjoner. Kor og annet musikk-arbeid er svært viktig for barn og ungdom. Det gir mening og skaper fellesskap og glede. Jeg er også sikker på at det skaper identitet og sterkere tilhørighet. Musikkarbeidet for barn og unge kan gi dem en følelse av at kirken også er deres. For mange blir dette en vei inn i kirken. Jeg har selv erfart dette som medlem i domkirkens ungdomskor i Bodø, som ble min vei inn i menighetslivet. Hvordan vil du legge opp arbeidet slik at du treffer både små barn ungdom som generelt har en mer rocka musikksmak? Jeg har selv arbeidet mest med små barn, men henger også med på ungdommens hitlister. Selv om jeg kommer fra en sakral musikktradisjon, synes jeg det er viktig å tilby et variert musikalsk repertoar. Ungdommen må finne noe de kan identifisere seg med. Samtidig ønsker jeg å føre dem inn i kirkens musikktradisjoner, og gi dem litt musikkhistorisk innsikt. Hva er de første oppgavene du nå tar fatt på? I tillegg til å spille til gudstjenestene utover våren, skal jeg delta på en del spesielle arrangementer. Eksempler på det er lørdags-kafe med pikekoret og en vårkonsert med barnegospel og pikekoret i Tverlandet kirke. Forts. neste side BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 3

4 -Har trivdes Etter 17 år som kantor i Saltstraumen menighet har Anne Helene Jonassen sluttet. Hun er begynt i ny jobb i Meløy. Hun skal jobbe med trosopplæring, på kulturskolen og en liten prosentandel som organist. Tekst: Marit R Madsen Fototgraf: Sepp Weisleitner Hun trives godt i nyjobben, sier hun. De bor i et bra hus, omgitt av fin natur. Halsa er et flott sted, sier hun. Hun forteller at hun trivdes godt i jobben i Saltstraumen menighet som kantor. Hun jobbet mye med barn, ledet barnegospelkor, pikekor, noe som førte til mye kontakt med flotte unger og foreldre. På jobben var det et godt arbeidsmiljø og hun hadde gode medarbeidere, men hun følte at hun nå var klar for nye oppgaver. Meløy er jo ikke så langt fra Tverlandet. Den nære kontakten til stedet, omegnen og miljøet vil være der, sier hun, ikke minst gjennom fritidsbolig på Naurstad i tillegg til huset som er utleid. Hun sier at det har vært givende å jobbe med barn, sang og musikk. Arbeidsmengden har variert etter hvordan interessen for korsang har vært. I perioder har det vært veldig populært å synge i kor, og da har det vært hektisk aktivitet. Anne Helene slutter som kantor etter nesten 17 år i jobben. Her får hun noen takkens ord fra kjær kollega gjennom mange år, Bergljot Gåre. Pikekoret, som Anne Helene har ledet lengst, sang til avskjed. Det er pikekoret på Tverlandet, som hun har ledet lengst, som har vært hjertebarnet. Mange av korjentene har hun fulgt fra de var små til de sluttet som tenåringer. Til forskjell fra barnekorene, dirigerer hun nå et kor for voksne, Halsakoret, som også er en del av nyjobben. Forts. fra forrige side - Ny kantor Hvem har du å samarbeide med, som kan støtte deg i det musikalske arbeidet? Menigheten har ikke eget musikkutvalg, men jeg gleder meg til å bli en del av det musikkfaglige miljøet i kantorgruppen i prostiet. Vi møtes en gang pr. måned, og dette vil bety mye som inspirasjon for meg i mitt daglige arbeid. Der finnes både erfaring og nytenkning. Jeg ser også fram til samarbeidet i staben på menighetskontoret for Saltstraumen, og syntes det er fint å ha en musikkmedarbeider i staben. Jeg håper å finne min plass, og å få lov til å være meg selv når jeg skal gi form til kirkemusikkarbeidet i Saltstraumen. Jeg trenger tid til å gjøre meg kjent med hele menigheten og til å finne min plass i samarbeidet innad i staben. Til slutt: Har du noen spesielle ønsker du vil trekke fram? En liten drøm jeg har, er å få bruke min kompetanse som orgelpedagog på unge folk som kan ha lyst å lære å spille orgel. Dette er imidlertid ikke en lovpålagt oppgave som del av kantorstillingen, så det må nok veies mot de pålagte oppgavene. Men det hadde vært artig å kunne gjøre noe med dette. For kirken trenger virkelig rekruttering av flere kompetente organister. Vi ønsker Cathrine hjertelig velkommen til tjenesten i Saltstraumen menighet, og ser fram til å samarbeide med henne. 4 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

5 Nytt fra innsamlinga til ny medarbeider i Saltstraumen menighet. Drømmen er i ferd med å realiseres! Tekst: Lisabeth Marie Hogefeld og Harry Halås Det er med stor glede og forventning vi nå er kommet dit i vårt arbeid, at vi i disse dager jobber med å få ansatt en ungdomsentreprenør i Saltstraumen menighet. Stillingen er lyst ut over hele landet med søknadsfrist 11. april og tiltredelse fra midten av august. Vi har nå jobbet hardt i to år for å berede grunnen for denne stillingen og nå ser det ut til at drømmen vår går i oppfyllelse. Vi fikk en kjempestart dette året fordi vi fikk en gave på kr fra en anonym giver. Sammen med mange bekker små og støtte fra Domkirkens Diakonistiftelse og trosopplæringsmidler fra menigheten, vil vi innen august ha ett års lønn innestående på konto. Neste steg på planen er basar i Tverlandet kirke. 20. og 21. mai inviterer vi alle fra nær og fjern til basar med kafé, loddsalg og amerikansk auksjon hvor det blir solgt tjenester som å sitte barnevakt, vaske hus og lignende. Men vi trenger litt hjelp. Først og fremst trenger vi gevinster til loddsalget, men det er også en del andre oppgaver som vi trenger hjelp med, som blant annet opprydding etterpå, kakebaking til kafeen og folk som kan stå i kafeen. Hvis du ønsker å hjelpe oss med basaren kan du kontakte Eirin på Vi håper også at du kan være med på å be om at vi skal få rett person inn i stillingen. Det betyr utrolig mye for oss. Innsamlede midler: kr ,-. DEN NORSKE KIRKE Re kirkelige fellesråd Av: Jan Kåre Moen, nominasjonskomiteen Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 11. og 12.september er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Menighetsrådet velges for 4 år. Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer til Saltstraumen menighetsråd. Å sitte i menighetsrådet er et viktig tillitsverv for kirken og nærmiljøet. Kirken trenger engasjerte mennesker som vil forvalte kirkearven, og som har visjoner og ideer for vår folkekirke. Menighetsrådet er menighetens styrings- og strategiorgan, og leder virksomheten i Saltstraumen menighet. Sammen med soknepresten, øvrige ansatte og frivillige medarbeidere skal rådet ivareta kirkens oppdrag: Å vekke og nære det kristelige liv i menigheten. For å stille til valg, må du ha fylt 18 år i løpet av 2011, og være medlem av Den norske kirke. Stemmerett ved valget har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet, og som fyller 15 år i løpet av Kunne du tenke deg å stå på valglisten ved menighetsrådsvalget til høsten? Eller kanskje du har en kandidat å foreslå for nominasjonskomiteen? Ta i så fall kontakt med ett av medlemmene: Jan Kåre Moen, tlf Svein Kåre Nikolaisen, tlf Else Kletteng, tlf Tore Arnø, tlf BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 5

6 Brutankar Av framandfrykt gror det ingenting. Bak eit nedslått visir er det ikkje mykje lys som kjem til, og utanifrå er det umogleg å sjå at det er bror min som er inni der. Når det vårast i potetkjellaren må vi renske groen av poteten før vi tek han opp på kjøkenet. Lange, tynne groar som veks ut fordi det er vår og poteten har det i seg at no skal han skaffe seg røter og blad for å bli fleire potetar. Det er det poteten kan. Men for at vi skal kunne bruke poteten til det vi tenkte, må det vere mørkt og kaldt i kjellaren, elles blir han grøn og uetande. Og fordi det er mørkt og kaldt i potetkjellaren om våren blir groane lange og tynne og bleike og lett å knekkje av. Ei tid etter påske tek potetbonden dei potetane som litt seinare på våren skal setjast i jorda, fram i lyset og varmen for at dei skal gro, då blir groane grøne og korte og kraftige, og dei blir førebudde for den gjerninga som ventar dei når dei er komne ned i jorda. Tilbake til bror min bak visiret. Korkje han eller eg er nokon potet som treng å vere i mørkret for å gjere noko vi ikkje vil. Eller? Er det trygt og godt bakom der? Det er vel kan hende den slags tryggleik som kallast terrorbalanse : Vi har begge visiret nede. Vi ser berre ei mørk skuggestripe der vi veit at augo er, og av og til blenkjer det der inne, og vi trur kan hende det er auge som gneistrar av sinne, men kan det ikkje like godt vere ein lysstråle som kjem inn og speglar seg i ei redd tåre? Ikkje godt å seie. Det er så vanskeleg når vi ikkje ser kvarandre. Vi står så nær kvarandre og likevel ser vi ikkje kvarandre. Men kven skal vere den første til å ta opp visiret? Det verkar så sjølvmotseiande: Du må våge noko for å sleppe inn lyset, det livgjevande lyset. Korfor er det enno slik? Kan hende er det eit naivt spørsmål. Men vi som likar å kalla oss opplyste, vi slår framleis visiret ned i møtet med den framande, orsak, det framande. Kan hende kunne vi slå det opp når vi syng Som den gyldne sol frembryter i påska? Dette var ei skjennepreike til meg sjølv. God påske! Tor M. Hansen Paviljong for å markere sentrum i vårt lokalsamfunn Vi er ikke enige om vi skal kalle stedet rundt Esso-Tverlandet for Løding, Tverlandsbyen eller bare det samme som området Tverlandet. MEN: Vi er enige om at vi lever i et lokalsamfunn og at vi trenger et kultursted som markerer sentrum og identitet der vi bor. et naturlig fall ned mot Friskhus-siden. Vi ser som en tankemodell for oss at det kunne formes i ramme av en ellipse som jo som kjent har to sentrum. I det ene sentrum tenker vi oss en paviljong. I det andre sentrum tenker vi oss en kunstmarkering. Selve ellipsen tenker vi oss utformet som et amfi. Tekst: Torgeir Horn Vi er tre stykker Knut Ole Nordli på vegne av lokalutvalget, Tone Hilde Birkelund på vegne av asylmottaket og Torgeir Horn på vegne av kirke og menighetsråd som har grepet fatt i å få utviklet et slikt samlende kultursted i sentrum av vårt lokalsamfunn. Alle vet hvilket område som vi har foreslått. Henviser til sist nyttårsaften der vi både gikk i tog til, talte om og sendte raketter opp fra området. Ja, vi jobber med å få til en markering av området på 17.mai. Det viser seg at i Kommunen som eier området, så står det avsatt til bedriftsformål. Vi jobber med å sikre at området kobles til kulturformål. Gå deg en tur og se på området der det ligger med Paviljongen har vi sånn i utgangspunktet som ide - tenkt oss som en kombinasjon av en nordlandsbåt og Saltstraumbrua kombinert på tvers i form som et pluss-tegn. At fremstavnen i nordlandsbåten er talerstol og at Saltstraumbrua blir formet som et overbygg over en scene. Gulvet på scenen ser vi for oss at skal være et bilde av FN-flagget. Så er det alle prosessene rundt initiativet. Det formelle opp mot kommunen. Det inkluderende overfor alle som bor her. Det økonomiske med søknader og alt av prosjektutviklingsmidler osv. Vi tre initiativtakerne har deltatt på et prosjektutviklingskurs. Det første som må skje er alt av formelle avklaringer.. Hva tenker du? På vegne av gruppen: Torgeir Horn BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

7 Storgata 28, 8006 Bodø Tlf E-post: Hjemmeside: - HANDEL MED MENING - BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 7

8 Aktivitetskalender for Saltstraumen menighet Gudstjenester 10. april Saltstraumen kirke kl Småbarnsgudstjeneste. Babysang og Knøttetreff deltar Påsken: Se egen annonse under 1. mai Samtalegudstjeneste i Saltstraumen kirke kl mai Samtalegudstjeneste i Tverlandet kirke kl mai Konfirmasjonsgudstjeneste i Saltstraumen kirke kl mai Dåpsgudstjeneste i Saltstraumen kirke kl mai Konfirmasjonsgudstjenester i Tverlandet kirke kl og mai Ung Messe i Tverlandet kirke kl mai 17. mai-gudstjenester i Saltstraumen kirke kl og Tverlandet kirke kl mai Høymesse i Saltstraumen kirke kl mai Høymesse i Tverlandet kirke kl jun Kristi Himmelfartsdag. Høymesse i Saltstraumen kirke kl jun Høymesse i Tverlandet kirke kl Verdens miljødag, alle oppfordres til å sykle til gudstjenesten. 12. jun 1. pinsedag. Høymesse i Saltstraumen kirke kl årskonfirmanter. Arrangement for 50- årskonfirmantene på menighetshuset etter gudstjenesten. 13. jun 2. pinsedag. Fellesgudstjeneste i Bodin kirke kl jun Friluftsgudstjeneste i Børelv kl Grensetreff med Skjerstad menighet. 26. jun Høymesse i Tverlandet kirke kl NB! Endringer kan komme. Følg med i gudstjenesteannonsene i avisa på fredager. PÅSKEFESTUKE 2011 Nakent kors og åpen grav er de seierstegn han gav. Palmesøndag kl. 11 Tverlandet kirke: Vi følger inntoget i Jerusalem på nært hold. Aktiviteter Sangkvelder i Saltstraumen kirke kl : 26. april, 31. mai, 28. juni Støttelaget i Saltstraumen menighetshus kl : 13. april, 27. april Kjellern på Saltstraumen menighetshus kl : 7. april, 28. april, 12. mai Søndagsskolen på Seines: 15. mai og 22. mai (sommeravslutning) Knøttetreff i Tverlandet kirke kl : 2. mai, 23. mai, 14. juni (sommeravslutning) Sprell levende familiesamlinger Tverlandet kirke kl : 10. april: Påskeverksted. 26. mai: Sommeravslutning ute med grilling og hoppemadrass. Bordtennistrening CC har startet opp med bordtennis-trening i Tverlandet kirke på tirsdager kl Kontaktperson er Egil Valvik.

9 Skjærtorsdag kl. 19 Tverlandet kirke: Spenningen er til å ta og føle på skriftemål, nattverd kveldsmat der alle oppfordres til å ta med seg matfat. Langfredag kl. 11. Saltstraumen kirke: Fra time til time med Jesus. Sterkt tonefølge med cembalo og cello. 1. påskedag kl og kl Saltstraumen kirke: - Først dekker menighetsrådet til påskefrokost på menighetshuset kl Ta med matfat. - Deretter oppstandelsesmesse kl der både cembalo og cello skaper kontrast til langfredagens tragiske hendelser. 2. påskedag kl Tverlandet kirke: Sangkveld med frigjort glede og undringens ettersmak. 16. mai CC holder åpent i Tverlandet kirke 16. mai kl med blant annet sumobryting. Det grønne hjørnet Menighetens miljøutvalg består av: Terje Estensen (kontaktperson), Elisabeth Nilsen, Tor Martin Hansen, Torgeir Horn. Årets miljøsatsing er VANNET der du bor. Vi inviterer til teltleir i Børelv juni. Det blir mulighet for felles sykkeltur fra Tverlandet/Saltstraumen, kanopadling, seiling, gudstjenesteforberedelse, grilling, uteaktivitet og godt fellesskap. På søndag deltar vi på friluftsgudstjeneste sammen med Skjerstad menighet. Brosjyre med mer informasjon kommer i mai. 12. april: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Oppslagstavla 14. april: Påskesamling for store og små i Tverlandet kirke kl Påskefortelling, korsang og påskegodt. 5. mai: Barnas vårkonsert i Tverlandet kirke kl Tverlandet kirkes barnegospel og Tverlandet kirkes pikekor. 7. mai: Tverlandet kirkes barnegospel og Saltstraumen barnegospel deltar på Barnegospelfestival i Bodø domkirke. Konsert kl mai: Ungdomsklubben CC holder åpent i Tverlandet kirke kl Bordtennis, sumobryting, kiosk. Ung Messe kl mai: 17. mai-kafe i Tverlandet kirke fra kl mai-fest for hele familien kl mai-21. mai: Basar i Tverlandet kirke til inntekt for ungdomsentreprenørstillingen. 15. juni: Konfirmantinnskrivning i Tverlandet kirke kl og Saltstraumen menighetshus kl juni: Sommeravslutning på CC juni: Overnatting i Børelv for hele familien

10 Salmestafetten Av: Anette Strand Jeg heter Anette Strand, er 24 år og kommer fra Tverlandet. De siste seks årene har jeg bodd i Oslo og arbeidet med en misjonsorganisasjon som heter Jesus Revolution. Akkurat nå studerer jeg media og grafisk design gjennom en bibelskole her nede og jeg syntes det var veldig hyggelig å bli utfordret av Anne Helene til å velge ut neste salme for salmestafetten. Jeg var vel ca. ni da jeg begynte i Tverlandet Kirkes pikekor. Jeg tror det var samme året som Anne Helene startet som dirigent. Det arbeidet hun har stått i med pikekoret har betydd mye for meg og alle de andre jentene som har vært med opp gjennom årene. Det er utallige gode minner fra øvelser, konserter, turer, pysjamasfester og samlinger. Både felleskapet og gleden av å samarbeide mot konserter og få fremføre sanger, soloer og ting man har øvd på er kjempegøy og gir en opplevelse av mestring og tilhørighet. Anne Helene har investert mye i oss jentene på Tverlandet og det er noe jeg og mange andre er veldig takknemlige for. Når jeg nå skulle velge en salme, falt valget på salme 301. Dette er en fantastisk fin salme, en ordentlig gladsalme. Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære! Lov ham min sjel og la det din forlystelse være. Stem opp en sang, psalter og harpe, gi klang! Syng for Gud Herren, den kjære! Lovsyng vår Herre, som allting så herlig regjerer, han som deg løfter som ørnen på vinger og bærer. Han lar deg få mer enn du kunne forstå, bedre enn hjertet bejærer! Lovsyng vår Herre, som allting så vel for deg lager, han som deg helbred forunner og vennlig ledsager, han som i nød favner deg ømt i sitt skjød, gjemmer for sorger og plager. Lovsyng vår Herre, som deg i din gjerning gir lykke, han som med tusen velsignelser vet deg å smykke. Tenk dog derpå alt hva hans makt kan formå! Tanken ditt hjerte henrykke. Lovsyng vår Herre, min sjel og hva i meg mon være! Alt som har ånde opphøye hans store navns ære! Han er deg god, å, gjør han aldri imot! Amen, han selv deg det lære! En av grunnene til at jeg liker denne salmen så godt er at den tegner et utrolig bra bilde av Gud. Det er sånn som dette jeg har fått lære å kjenne Ham. Som en mektig Konge. Som en Gud som er tilstede, og som vil det beste. Som er generøs, som smiler og har glimt i øyet! Han er den alle egentlig vil være på lag med, men som noen er kommet litt på kant med. Det er blitt litt vanskelig. Det er liksom for Anette Strand. godt til å være sant, og vi tørr ikke å tro, og vi klarer kanskje ikke å tro. Jeg tror vi ofte kan føle litt på det at Gud egentlig ikke liker oss. Joda, jeg hører du sier at han elsker meg, men jeg er slettes ikke sikker på om han liker meg. Vi kjenner oss selv ganske godt etterhvert, og føler at vi ikke helt strekker til. At vi ikke klarer å innfri alle kravene som stilles, på jobben, i familien, ovenfor vennene og i studiene. Vi setter stempelet på oss selv, vi er liksom ikke bra nok. Vi lar vår egen selvfordømmelse eller stolthet skape en avstand mellom oss og Gud. Den avstanden som Jesus selv døde for å ta bort. Gud ønsker å være nær oss. Gud elsker så mye som det er mulig. Ikke med en sånn kjærlighet som vi mennesker elsker med, som kan svikte. Han elsker med en kjærlighet som ikke forandrer seg, men som er konstant. Hans tanker for oss er alltid kjærlighet. Det som også er så fantastisk med Gud er at han ikke har noen preferanser når det kommer til stil, utrykk og personlighet. Man kan lett tenke at man ikke passer inn med Gud, bare fordi man ikke identfiserer seg med kirken eller med sånn vi har sett andre kristne være. Men Gud har ingen grenser på de måtene som vi har grenser. Han ser hjertene våre og skapte oss til å være akkurat de menneskene vi er. Før noe annet så var vi hans skapninger og vi er fortsatt hans skapninger, ønsket og skapt av ham. Han lurer på om vi vil bli mer enn det, han spør oss om vi vil bli hans barn? Å være kristen handler ikke om å bli prektig og kristelig. Det stikker så mye dypere enn det. Når vi lar Jesus bli vår Herre og slipper ham til i livene våre er det noe kraftig som skjer. Det gamle dør, og Gud 10 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

11 skaper noe nytt. Gud er en Gud av nye muligheter, nye sjanser. Jeg tror det var i kirka på Tverlandet jeg for første gang opplevde Gud på en sånn måte at jeg reflekterte videre over at det var Ham. Jeg var kanskje 11 år, og under en gudstjeneste kunne jeg kjenne at han var nær. Det var sånn at en 11 åring forstod at Gud var virkelig. Gjennom de første tenårene snudde jeg ofte kappen etter vinden og syntes det kostet å skulle bli satt i en boks som kristne Anette. Det var ikke før jeg var femten at jeg tok et endelig valg om å følge Jesus. Det skjedde under et kristent kvinnemøte på SAS hotellet i Bodø. Mormor hadde overtalt meg til å bli med. Hun som prekte inviterte de som ønsket det til å ta imot Jesus på slutten av kvelden. Det var ikke bare det hun sa som traff meg, for jeg var jo kristen, men denne kvelden opplevde jeg Gud på en måte som jeg ikke hadde opplevd tidligere. Det var som om noe brant i brystet mitt og jeg visste at dette var Gud. Han ville ha hele hjertet mitt, og ikke bare halvparten, når det passet meg. Det var den kvelden jeg ble frelst. Jeg visste etter dette at jeg trengte å ha et kristent miljø rundt meg og bli bedre kjent med Gud. Jeg hadde sett hvor vinglete jeg hadde vært på egenhånd og jeg trengte å lære hva det ville si å være en kristen tenåring. Opp gjennom årene har jeg gått i ganske mange forskjellige og ulike menigheter, Betel på Tverlandet og kirka på Tverlandet. Troens Ord og Bykirka som jeg nå tilhører når jeg er hjemme i Bodø. Her i Oslo går jeg i Jesus Church (pinsemenighet), men samtidtig er jeg ofte i Misjonssalen (Norsk Luthersk Misjonsamband) og har mange venner der. Er det noe jeg har lært så er det at Gud er den samme uansett hvordan liturgien ser ut. Til neste nummer av Brua sender jeg stafettpinnen videre til min spreke mormor, Inger Johanne Hanssen! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 11

12 Menighetens årsmøte i ny drakt Tekst: Linn-Marie Estensen Foto: Bergljot Gåre og Linn-Marie Estensen På fastelavnssøndag arrangerte vi et litt annerledes årsmøte. Etter gudstjenesten, hvor Tverlandet kirkes barnegospel deltok med flott sang i herlige kostymer, var Tverlandet kirkebarnehage det full aktivitet i hele kirka. Her hadde gruppene i menigheten stilt seg ut med info og aktiviteter. Blant annet kunne man blåse såpebobler på Knøttetreffet, eller leke prest i Prestens hjørne. Tekst og foto: Kate Børstad Jeg lurer på om dere har hørt om oss, altså Tverlandet kirkebarnehage? Hvis ikke, kan jeg fortelle litt om barnehagen og hvordan vi har det. I 1977 starta Saltstraumen menighet denne barnehagen, så vi begynner å trekke på åra! Siden da har vi flytta lokaler og utvida åpningstiden. Nå holder vi til i Tverlandskirka og holder åpent fra kl kl hver dag. Stengt i skolas ferier og planleggingsdager. Noen barn går 2 dager i uka, andre 3, 4 eller 5 dager. Vi er med på det samordna opptaket som gjelder både kommunale og private barnehager. Det vil si at det søkes elektronisk på Bodø kommunes søknadsskjema. Kan samtidig ta med at søknadsfristen for hovedopptaket var 15. mars, men det kan søkes hele året. Barnehagen er i utgangspunktet for barn fra 2 år. Hva kan jeg si er spesielt med kirkebarnehagen da? Jo, vi er en liten barnehage, barnegruppa kan variere mellom barn pr dag, avhengig av alder. Vi er 3 voksne og stabile damer som jobber etter samme mål, nemlig at barna skal ha det trygt og skal få utvikle seg ut i fra sitt ståsted, og ei foreldregruppe som skal synes det er greit å for ei stund overlate det kjæreste de har til oss. Har dere vært i området rundt kirka, har dere sikkert lagt merke til det fine uteområdet. Her har de gode muligheter til å utfolde seg både sommer og vinter i naturlige omgivelser. Har du lyst til å vite mer eller bare ta et besøk, er det bare å komme innom. Vil du ringe er tlf. nr E-post adressen er: Du kan også lese litt om oss på hjemmesiden til kirka, 12 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

13 Overnatting for femteklassinger i Tverlandet kirke februar. Tekst og foto: Linn-Marie Estensen Over 30 femteklassinger fra Tverlandet og Saltstraumen overnattet i Tverlandet kirke natt til 6. februar. Vi møttes på lørdag ettermiddag. Programmet besto av lek, sang, Bibel-lesing, gudstjenesteforberedelse, mat, underholdning, uteaktivitet og kveldsavslutning. En del av kvelden delte vi oss i grupper etter interesse, og deltagerne fikk velge mellom band, dans, foto og forming. Foto-gruppa lagde en fin film som ble vist på gudstjenesten dagen etter. Der deltok også felleskoret med Lys Våken-sangen, og det var et flott kor med skikkelig trøkk! Vi vil også benytte anledningen til å takke alle foreldre og ungdomsledere som var med og bidro! En verden uten fattigdom er mulig Det handler om rettferdighet Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 Takk for ditt bidrag Benytt kontonummer Givertelefon (200 kr) eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr) april KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2011 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 13

14 Slekters gang DØPTE 5/12 Ida Emilie Skogstad Ottermo (Bodø Domkirke) 12/12 Odd Waranyoo Stemland (Saltstraumen kirke) 12/12 Benjamin Andre Kristiansen (Saltstraumen kirke) 12/12 Nicolas Odin Rena Frøvik (Saltstraumen kirke) 12/12 Amanda Eide Høiskar (Saltstraumen kirke) 16/1 Leandra Emilie Anbakk (Saltstraumen kirke) 6/2 Janit Sara Maan (Tverlandet kirke) 6/2 Celine Sommerland Grønaas (Oddernes kirke) 13/2 Sander Karlsen Klippenberg (Saltstraumen kirke) 20/2 Marthe Kibsgaard Wikerøy (Tverlandet kirke) 27/2 Tobias Carolin Dahl Jørgensen (Saltstraumen kirke) 27/2 Mia Carolin Dahl Jørgensen (Saltstraumen kirke) 13/3 Eline Hansen Løkås (Saltstraumen kirke) VIGDE 18/1-11 Bente Olsen og Poul Allan Rønne DØDE 26/11-10 Wilhelm Arnold Dreyer 26/11-10 Aslaug Othelie Frostmo 6/12-10 Per Johan Klæboe Skålbones 19/1-11 Magnus Valnum Birkelund 28/1-11 Helmut August Gustav Hetzler 30/1-11 Poul Allan Rønne 21/2-11 Tove Synøve Hansen 6/3-11 Sverre Hilbert Ringen Kirkeofringer i Saltstraumen menighet 21/11 T Menighetsarbeidet kr 2 210,- 28/11 S Acta Barn & Unge i Normisjon kr 1 364,- 5/12 T Israelsmisjonen kr 1 479,- 8/12 S Menighetsarbeidet kr 650,- 12/12 T Menighetsarbeidet kr 1 840,- 24/12 S Kirkens Nødhjelp kr 4 152,- 24/12 T Kirkens Nødhjelp kr 6 761,- 24/12 T Kirkens Nødhjelp kr 5 973,- 25/12 T Menighetens misjonsprosjekt kr 4 481,- 26/12 S Åpne Dører kr 1 680, 50 2/1 T Menighetsarbeidet kr 1 272, 50 9/1 T Kirkelig Utdanningssenter i Nord kr 1 370,- 16/1 S Y`s Mens Club kr 2 652, 50 23/1 T Menighetsarbeidet kr 2 995,- 30/1 S KFUK/M, Nordland kr 519, 50 6/2 T Menighetsarbeidet kr 1 310,- 13/2 S Menighetens misjonsprosjekt kr 1 300,- 20/2 T Det norske Bibelselskapet kr 1 190, 50 27/2 S Israelsmisjonen s ungdomsarbeid kr 2 135, 50 6/3 T Kirkens Nødhjelp kr 2 868, 50 13/3 Konfirmanter i Saltstraumen menighet 2011 Søndag 8. mai i Saltstraumen Kirke: Kl : Hanna Sofie Karlsdatter Aronsen Celine Marie Davidsen Helene Gismervik Amanda Eide Høiskar Terese Høiskar Anniken Lyng Iselin Sofie Nilsen Lena Pettersen Andrea Christin Sakariassen Selfors Wilde Skille Sindre Andrè Abelvik Bjørn Erling Killengren Halvorsen Eirik Hansen Ole-Kristian Lind Karlsen Benjamin Andrè Kristiansen Bjørn Jostein Nicolaisen Odd Waranyoo Stemland Søndag 15. Mai i Tverlandet Kirke: Kl.10.00: Marte Altmann Antora Larsen Lange Sol Marie Børli Amanda Lovise Stangvik Hogefeld Anne Marthe Nohr Johansen Mariell Kilvik Sandra Margrethe Paulsen Anita Sjåvik Karoline Torsteinsen Daniel Braaten Jakob Gåre Nicolas Odin Renda Frøvik Trygve Hemminghytt Jan Torstein Johansen Adrian William Kolberg Jon Sølve Langen Michael Henriksen Myrvold Deividas Selenis Joakim Soløy Vebjørn Trondsen Marius Elieser Tømmerbakk Johan Sakrihei Thuv Mathias Wikerøy Kl : RikkeValøy Dalhaug Monica Svenning Engmark Hanna Haugaløkken Margrethe Helskog Kristina Emilie Winther Jakobsen Stine Lauritsen Johansen Elisabeth Storsether Andrea Ulvang Elise Berild Vikki Karina Wiik Andreas Myrvold Berntsen Robert Møller Hansen Øystein Hartveit Marius Hattrem Eskil Holum Ole-Andreas Jordan Karoliussen Even Stephansen Kjemsås Andreas Tveråen Moen Dennis Ross Elias Grinaker Sirnes David Aman Solheim Eirik Andrè Utheim Armand Lindsethmo Velten 8. Mai Buksnes Kirke: Jarl-Roar Sæthre Simonsen 14 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

15 Saltstraumen menighet Besøksadresse: Saltstraumen preste- og menighetskontor: Tryggestadgården, Tverlandet. Postadresse: Postboks 86, 8058 Tverlandet Telefon: E-post: Internett: Åpningstid: Velkommen innom når døra er åpen! Kontonummer for gaver Saltstraumen menighet: Ungdomsentreprenørstilling: Orgel, Saltstraumen kirke: Torgeir Horn, sokneprest Direktenr / E-post: Cathrine Andersen, kantor Direktenr.: / E-post: Linn-Marie Estensen, musikkarbeider Direktenr.: E-post: Bergljot Gåre, kateket Direktenr.: / E-post: Terje Estensen, kirketjener Mobil: Eirin Figenschau, diakon Direktenr.: / E-post: Liv Nome Sivertsen, administrativ leder Direktenr.: E-post: MENIGHETSRÅD Ingunn Nikolaisen, leder i Saltstraumen menighetsråd Mobil: E-post: Tverlandet kirkebarnehage: Kate Børstad, barnehagestyrer Direktenr.: E-post: Saltstraumen kirkegård: Kirkevergen i Bodø: Saltstraumen menighet har egen side på Facebook Her finner du informasjon om kommende arrangementer, og du får også små glimt fra hverdagen i menigheten. Gå inn på og bli tilhenger! Redaksjon: Elisabeth Nilsen, Marit Madsen, Toril Solheim, Linn-Marie Estensen. Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 20. mai 2011 Utleie av menighetshuset i Saltstraumen og menighetssalen i Tverlandet kirke Kontakt Terje Estensen Mobil: BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 15

16 Ved retur: Postboks 86, 8058 Tverlandet Bynatt februar arrangerte menighetene i Bodø og Nordland KFUK-KFUM Bynatt i Bodø Spektrum. Arrangementet er en del av konfirmantopplegget til alle konfirmantene i Bodø, og er også et populært arrangement for andre ungdommer. Det var over 800 ungdommer til stede. Vi tok en prat med to gutter som er aktive i vår menighet, om hvorfor de var på Bynatt. Jeg er på Bynatt for å stå på stand for Church Chill (ungdomsklubben i Tverlandet kirke). Og hadde jeg ikke stått på stand hadde jeg sikkert kommet likevel, bare fordi jeg hadde lyst., sier Arne Kristian Nerleir Bakklund, som er nestleder i Church Chill. På CC-stand har de informasjon om ungdomsklubben, og det går også an å spille Nintendo Wii dansespill, noe som er veldig populært. Sondre Neverdal er med i et filmcrew som sørger for at alt som skjer på scena kommer opp på storskjerm. På spørsmål om hvorfor han er på Bynatt, svarer han følgende: Jeg har et ønske om å være med å bidra til at konfirmantene kan få en stor opplevelse i løpet av konfirmanttiden. Bynatt er et godt og annerledes arrangement som jeg tror kan bety noe for konfirmantene. Han mener Bynatt er en unik mulighet til å nå ut til konfirmanter og ungdommer for å vise dem at kirken har mye å by på. Noen har kanskje et litt snevert syn på kirken, og det får de forhåpentligvis endret på her. Her får de også sjansen til å bli kjent med ulike kristne ungdomsorganisasjoner og deres aktiviteter og arrangementer. Her er noen glimt fra Bynatts mangfoldige program: 16 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON INFORMASJON Nr. 1 2014 Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Blankpusset salmeskatt Side 3 Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 God påske! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Detaljer

Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON Nr. 3 2014 Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Helt førsteklasses! Se side 4 Åpen kirke stille time - Side 3 Brutankar - Side 5 Oversikt over gudstjenester og planlagte aktiviteter

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 4-2011 Årg. 23. Den nye julekrybben s.10. Intervju med Monica Nilsen. Ny giv s.6

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 4-2011 Årg. 23. Den nye julekrybben s.10. Intervju med Monica Nilsen. Ny giv s.6 Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 4-2011 Årg. 23 Den nye julekrybben s.10 Intervju med Monica Nilsen Ny giv s.6 Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen Frivillighet: En av mine oppgaver sammen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Konfirmasjonen fortsatt en festdag!

Konfirmasjonen fortsatt en festdag! menighetsblad for Hoeggen menighet Nr. 2-2009 Årgang 33 Konfirmasjonen fortsatt en festdag! Hoeggen menighet avviklet totalt 6 konfirmasjonsgudstjenester i mai. 105 ungdommer ble bedt for i nærvær av familien.

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2014 Årg. 26 Stryke alterduken Besøk på Sølvsuper Forbønn Tema: Medarbeiderskap Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Ansatte Svein Malmbekk - Sogneprest

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer