Bodø - mellom ressurser og markeder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø - mellom ressurser og markeder"

Transkript

1 BODØ Førr nu e det vår her i byen og gatan e bar, det spire og gror i landet. Og det gjør oss takknemlig førr det som vi har og vi trur på oss sjøl litegranne. Det hende vi til og med føle oss fri, vi vet vi e hjemme og her skal vi bli. Vi e sterk og kan ta ka som helst når det kommer, vi har sola og snart e det sommer.

2 Bodø - mellom ressurser og markeder Bodø, Nord-Norges nest største by, ligger nord for Polarsirkelen og midt i Nordland fylke. Byen er innfallsporten til Det Grønne Arktis, til Europas marine spiskammer og til oljereservene i Norskehavet. Bodøs framskutte beliggenhet i kystleia, gjør byen til et naturlig koblingspunkt mellom dette ressursgrunnlaget og nasjonale og internasjonale transportkorridorer. Bodø er lett å komme til, uansett reisemåte. Bodø er fylkeshovedstad i Nordland. Med sine innbyggere er Nordland større enn Troms og Finnmark til sammen. Nordland har tradisjonelt hatt et ressursbasert næringsliv. Det har imidlertid også utviklet seg flere høgteknologiske miljøer og kunnskapsbaserte virksomheter i fylket. Bodø gir arbeid til personer som bor i andre Nordlandskommuner. A R C T I C C I R C L E Bodø har et eventyrlig omland. Den hamsunske Saltenregionen byr på en storslått natur - fra hav til fjorder, lange daler, Svartisen, Saltfjellet og Sulitjelmamassivets fjell og vidder. I Saltenregionen bor det mennesker, 1/3 av Nordlands befolkning. Regionen har rike kulturtradisjoner og sterke industrielle miljø som bl.a. er basert på kraftressursene. 2 Folketall i Nord-Norge pr 1.januar 2000 (Kilde: SSB) Område Folketall Nord-Norge Nordland fylke Saltenregionen Bodø Folketall i Saltenkommunene pr 1. januar 2000 (Kilde: SSB): Kommune Folketall Bodø Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Skjerstad Sørfold Steigen Hamarøy SUM Salten Pendling til / fra Bodø, 4. kvartal 1999: Totalt netto inn (2 853 inn og ut) Saltenkommunene: netto inn (1 131 inn og 137 ut) De øvrige Nordlandskommunene: netto inn (886 inn og 159 ut) Oslo: netto 323 ut (74 inn og 397 ut) Andre kommuner: netto 35 ut (762 inn og 797 ut)

3 B O D Ø 1 2 Bodø Resources and Markets Northern Norway s second largest city, Bodø, lies north of the Arctic Circle, in the middle of Nordland county. The city is the gateway to what we may call "The Green Arctic", to Europe s largest marine pantry, and to the vast petroleum reserves in the Norwegian Sea. Bodø s location is ideal for transporting these resources to domestic and international markets and by all means of transport. Bodø is the county capital of Nordland (population ), with a well-developed infrastructure that provides many essential services for the entire region. The natural surroundings are magnificent! This landscape was the setting for Nobel-prize winning author Knut Hamsun s many novels. Here we find scenic fjords with the vast ocean beyond, fishing villages where traditions are still maintained, narrow valleys, the Svartisen glacier, Saltfjellet mountains, and the mountains and plains of Sulitjelma. Nearly a third of Nordland s population, people, reside in the Salten region, which has strong cultural traditions as well as active industrial sector based on its rich resources. 3 1: Nordlys over Landegode (BEO) 2: Ny bebyggelse langs Småbåthavna (BEO) 3: De nordlandske eventyr ligger som perler på ei snor i Salten. Her fra Beiarn kommune. Akvarell Torgeir Schjølberg 3 Næringsstruktur / sysselsetting i Bodø og Nordland (Kilde: SSB og "Det Halve Kongeriket") Næring Endring Sysselsatte i % Bedrifter 4. kv. 4. kv Bodø 1998 Nordland 1997 Jord/skog/fisk 8,2 % ,4 % 8,4 % Olje /bergverk 0,1 % ,5 % Industri 4,8 % ,9 % 11,9 % Kraft og vann 0,2 % ,5 % 1,5 % Bygg og anlegg 7,2 % ,5 % 6,4 % Varehandel og hotell 25,7 % ,5 % 14,0 % Transport, post, tele 7,1 % ,2 % 9,5 % Finans m.m. 21,8 % ,3 % 4,9 % Forr.tjenester, eiendom ,0 % Off/private tjenester 19,9 % ,2 % 40,8 % Uoppgitt 5,0 % ,5 % 2,1 % SUM % 100 %

4 «Farlig åpent la de byen» Den første setningen i Bodøsangen går rett på sak. Ut mot sørvesten og storhavet - på ei smal og flat halvøy - fødtes kjøpstaden i "Den talte da 55 mannlige (!) innbyggere.". Et eventyrlig sildefiske rundt 1870 ga byen en kraftig vekstimpuls. Etter 100 år hadde Bodø (med nåværende kommunegrenser) vokst til ca innbyggere. Tyske bombefly la Bodø i ruiner 27. mai Byen måtte gjenreises fra grunnen. Dette var opptakten til en hektisk byutvikling. Hvert tiår i hele etterkrigstida er det kommet til nye Bodøværinger. 4 Kjerringøy og Bodin kommuner ble på 60-tallet innlemmet i storkommunen Bodø, som i 2000 har om lag innbyggere. 1 Byen er altså ung og med en ny bebyggelse, men det er spor etter svært gammel bosetting. Ved Saltstraumen er det gjort funn av nær gamle boplasser. Bodø har 920 km 2 nordlandsk kystlandskap - med noen hundretalls øyer og holmer i skjærgården. Det er en "grønn" bykommune med store naturgitte verneverdier. Fem områder på til sammen 122 km 2 sjøog landareal er vernet etter naturvernloven. Et område i nordøstre del av kommunen vil få status som nasjonalpark (Mistfjord-Sjunkfjorden). Store områder er over år sikret til friluftsformål. 2 Kystklimaet gir skiftende værforhold året rundt. Nedbørsmengden er moderat. Bodø kjennetegnes av "god gjennomtrekk" i hovedsak fra sørvest og øst. Om lag 1/3 av årets dager har vind med kuling styrke eller mer. En ekte Bodøværing er vant med naturens skiftende luner og trives med det. De majestetiske Børvasstindene rammer byen inn mot sør. Mot nord er Landegodes karakteristiske profil kulisse for midnattsola som du kan se i tida fra 2. juni til 10. juli. Midnattsola er symbolet i Bodøs byvåpen : Bodø omkring Fargelitografi av P.F.Wergmann. 2: Nyholms Skandse ble bygget under krigen Restaurert (JW). 3: Parti fra Saltstraumen der man har funnet spor etter en år gammel bosetting (BEO). 4: Bodø ble bombet av tyskerne 27. mai Den gamle kystbybebyggelsen ble fullstendig lagt i grus (Nordlandsmuseet) 5: Den kileformede Bodøhalvøya sett mot vest og Storhavet (BEO). Bodøklimaet sammenlignet med andre steder: Steder Gj. snittstemperatur Nedbør Solåret jan juli mm timer Bodø 4,6-2,1 13, Oslo 5,9-4,7 17, Trondheim 5,3-3,4 15, Tromsø 2,9-3,5 12, Nøkkeltall om Bodønaturen: Arealfordeling, høydelag fastlandet 810 km 2 : 0-60 m.o.h.: 225 km 2, m.o.h.: 295 km 2 og over 300 m.o.h.: 290 km 2 Arealfordeling i %: dyrket og dyrkbar mark 4,8 %, skogmark: 15,0 % og annet areal: 79,2 % Ca 60 topper over 800 m. Høgste fjell: Lurfjelltinden 1284 m.o.h. Av kjente fjellprofiler rager Børvass- og Åselitindan opp til 1176 m.o.h. og Steigtind 790 m.o.h. 750 øyer og skjær. De største øyene: Landegode 30 km 2, Straumøya 29 km 2, Knaplundsøya 6,3 km 2 Største vatn / innsjøer: Valnesvatnet 4,8 km 2, Soløyvatnet 4,9 km 2, Heggmovatnet 9,4 km 2, Saltstraumen: Verdens sterkeste malstraum. Vernede områder: Karlsøyvær 50 km 2, Strandåvassbotn 6,3 km 2, Strandå og Os Landskapsvernområde 16,7 km 2 Verdens tetteste havørnbestand er i Bodø og nabokommunene. I Bodø er det ca 80 hekkende ørnepar.

5 Exposed to the Sea In 1816, a trading post was established on a narrow and flat peninsula, at first with a humble population of 55 male residents. The rich herring fisheries of the 1870s provided a strong impetus to growth. By its centennial, Bodø municipality had a population of Tragedy struck on 27 May 1940, when German bombers left Bodø in ruins. But the city has developed strongly since it was rebuilt; at the end of the millennium, Bodø had residents. Even though there is evidence that people lived here as early as years ago, today s Bodø is quite young. 6 The municipality embraces 920 km 2, with hundreds of islands and skerries, including nature reservations and other valued wilderness areas. The Mistfjord Sjunkfjord area will soon have status as a national park. 7 9 True natives accept the changeable weather as a fact of life. Bodø is known as "the windy city", with sou western and eastern winds reaching gale force a third of the year. There is an advantage, however relatively low levels of precipitation. The majestic Børvasstindene mountains rise against the southern skyline, while the familiar profile of Landegode island provides a reference point to the north. Bodø s coat of arms shows the Midnight Sun, which can be seen here from 2 June to 10 July : Midnattsol over Landegode (MM) 7: Bysentrum med Rønvik og Bodø havn i forgrunnen (BEO). 8: Bodø med omegn har verdens tetteste havørnbestand (BEO). 9: Sjøsprøyten slår godt over land når det blåser fra vest (BEO). 10: U 2-flyet i Norsk Luftfartsmuseum (JW). 5 Bodøs fødselsdag: 20. mai 1816 Bodøhistorien i korte trekk: Bosetting i år; Saltstraumen Rundt år 1000: Raud den Rame i Snorre Fra middelalderen: sete for embetsverk og kirkested Bodin kirke 750 år Ca 1700; et lite handelssted Hundholmen etableres i dagens bykjerne 1816 bystatus / kjøpstad rettigheter med 55 mannlige(!) innbyggere : Godt sildefiske som vekstimpuls Bodønavnet: Eg. gårdsnavn, eldre form Bådøya, av Bodin, første ledd i navnet muligens nørrønt bo i, båe, men kan også være bod, gjestebud; annet ledd vin, naturlig eng. 1940: Byen ble bombet 27. mai av tyske fly. 400 av 600 bygninger totalt ødelagt på 2,5 timer. 1951: Flyplassen anlagt 1960: U2-saken 1. mai 1961: Første godstoget til Bodø 1968: Storkommune 1971: Etablering av Nordland distriktshøgskole, senere Høgskolen i Bodø 1980: Rønvikleira / Bodø havn opparbeidet 1991: Bodø 175 år; Nordlandshallen, Bodø Kulturhus og Bestemorenga åpnet/sto ferdig 1994: Norsk Luftfartsmuseum åpnet

6 Bodø - by og land Bodø er "by og land". Knapt mennesker bor innenfor et 20 km langt byutviklingsområde eller noen få mindre, tettbygde grender. Resten bor spredt i kommunen, bl.a. et 20 -talls mennesker på Givær - et lite øysamfunn vest for byens sentrum. Engasjerte mennesker gir liv til småsamfunnene i Bodø. I Saltstraumen og Kjerringøy er det folkevalgte lokalutvalg som er med på å forme nærmiljøet. Kjerringøy er Norges kandidat til den europeiske bygdeutviklingsprisen 2000, og kom til slutt på 2. plass. Byen har et oversiktlig sentrum. Det er to byutløpere en går mot nord og en i østlig retning til Tverlandet. Dette byutviklingsområdet avgrenses av sjøen og Bodømarka. Folk kan dermed velge mellom flere bomuligheter - sentrumsnært eller litt unna sentrum med ryggen mot den 150 km 2 store Bodømarka og ansiktet mot Salten- eller Landegodefjorden. Bodø preges av ny, tett og lav boligbebyggelse. Boligmarkedet er i rimelig balanse. Bomiljøene har barnehager, skoler, butikker og det mest nødvendige av service. Barnehagetilbudet dekker etterspørselen. (73 prosent dekning i 1998). Bodøskolene har mange kvaliteter. Kapasiteten må stadig utvides pga. voksende barnetall. Helsetjenestene har god standard. Det arbeides med et program for bygging av 200 nye omsorgsboliger fram mot Bodøs befolkning vokser jevnt. Den er yngre og har et høgre utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet. Arbeidsmulighetene er mange. Ledigheten er på landsgjennomsnittet. Bodøfolk møtes i et trivelig sentrum til handel, mange kulturtilbud og sosialt samvær bl.a. i et glassoverbygd kvartal av Storgata. Bykjernen står overfor en gjennomgripende fornyelse. Bodø har tatt steget fra å være en stor småby til å bli en liten storby i norsk målestokk. Byen er velutrustet, og den er nordnorsk. Menneskene er uformelle og lett å komme i kontakt med. Byen ønsker å leve opp til den nordnorske gjestfriheten. 2 1: Bykjernen med kaifronten, småbåthavna og SAS-hotellet i forgrunnen. Bodø Lufthavn i bakgrunnen (JW). 2: Fra Glasshuset den glassoverbygde hovedgata (BEO). 3: Holmene brukes til utmarksbeite (BEO). 4: Den tradisjonsrike juledekorasjonen på Aspåsen skole (MM) Utvikling i folketall Befolkning pr. 1. januar: Befolkning pr. 1. januar Fødte Døde Innflytting Utflytting Tilvekst Befolkningsutvikling : Aldersgruppe Prognose Endring Førskole, 0-5 år Barneskole, 6 12 år Ungdomsskole, år Vg. skole, år Voksne, år Eldre 67 år (herav over 80 år) (1 068) (1 433) (365) SUM

7 Town and Country While people live within a 20 km radius of downtown Bodø, the rest of the municipality s residents are scattered in scantily populated areas, such as the two dozen or so souls at Givær an island west of Bodø. 5 8 The thrifty and colourful locals enliven these small communities. In 2000, Kjerringøy was the Norwegian candidate for the European Village Renewal Prize, and won 2. prize. 6 9 It s easy to find your way around Bodø, which gradually has stretched toward the east and north. Bodø is characterised by low, relatively densely placed houses and apartment buildings. These are readily available for sale and rent in central Bodø and in the suburbs near Bodømarka, the Saltenfjord and Landegodefjord. Most neighbourhoods have ready access to schools, childcare centres, shops and essential services. Health services are well-developed and many new retirement homes are scheduled to be built in the coming years. While the natives of Bodø are fruitful and multiplying, the city is also attracting newcomers. The average resident is young and well-educated, and the local employment market provides plenty of opportunities and challenges. Unemployment is low. The shops in central Bodø are varied and tempting; a glass roof protects an entire block from wind and rain. In recent decades, Bodø has become a city, at least by Norwegian standards. Residents are friendly and display the hospitality for which northern Norway is famous. 5: Det gode liv i solveggen på Kjerringøy (BEO). 6: Danseoppvisning i sentrum (BEO). 7: Fra Stadiontunet et boligkompleks som ligger på gamle Bodø Stadion (BEO). 8: Kjerringøy Gamle Handelssted (BEO). 9: Småbåthavna i Skivika (BEO) 10: Bydelen Mørkvedmarka med Høgskolen midt i bildet (LW) Bosettingsmønster: utviklingstrekk og prognose Nr Sone Sentrum Rønvik / Saltvern Alstad / Grønnåsen ) 3 Hunstad *) 4 Mørkved / Bertnes Løpsmark / Nordsia Kjerringøy Værran / Landegode Tverlandet Saltstraumen SUM alle soner Bodø i forhold til Nordland og resten av landet på noen områder: Bodø År Bodø Nordland Norge Folketall pr Endring siste 10 år Befolkning pr. km ,8 6,6 14,5 Andel bosatt i tettbygde strøk. Pst Andel eldre 67 år og over. Pst ,7 14,7 13,9 Fødselsoverskudd/-underskudd Netto inn-/utflytting Barnehagedekning 1-5 år. Pst ,9 64,0 61,1 Antall elever pr. skole i grunnskolen Antall elever pr. klasse i grunnskolen ,2 17,6 19,9 Driftsutgifter til grunnskolen pr. elev Driftsutgifter til grunnskolen pr. innbygger Bruttoinntekt pr. innbygger 17 år Dødelighet pr innbyggere år Driftsutgifter pr. innbygger Skatt på inntekt og formue pr. innbygger Rammetilskudd pr. innbygger Investeringer pr. innbygger Kilde: SSB (oppdatert

8 «Det haindle om å leve» Bodø er en av Norges beste byer å bo i. Det kunne en undersøkelse fortelle for en tid tilbake. Dette har sammenheng både med omgivelsene, størrelsen, byens innhold, boligmiljø og ikke minst forholdet menneskene i mellom. Bodøsamfunnet har det siste tiåret satset flere hundre millioner kroner på store og små anlegg og arenaer for kultur og fritid. Disse anleggene skaper muligheter for både egenaktiviteter, kulturopplevelser og underholdning av høg kvalitet. 600 organisasjoner, foreninger og lag vitaliserer bylivet innen kultur, idrett, humanitært arbeid og samfunnsliv. Det er miljø for alle interesseområder. Nordlandshallen og Aspmyra er velkjente kamparenaer med eliteseriespill både for fotball og håndball. Til daglig brukes Nordlandshallen av alle ballidrettene. 100 utøvere er innom hallen hver time i innendørssesongen. Et badeland er under utvikling i området. Bodø Kulturhus er byens kulturelle storstue. Nærmere besøker Kulturhuset hvert år. Det rikholdige programmet spenner fra internasjonale toppartister til distriktets dyktige amatører. Nordland Musikkfestuke tilbyr fastboende og tilreisende et bredt kulturelt program i slutten juli og begynnelsen av august hvert år. Bodø har også et moderne flerkinoanlegg. Bodø domkirke, Bodin kirke, Nordland Kultursenter, Nordlandsmuseet, Norsk Luftfartsmuseum og den nyrestaurerte Nyholms Skandse er landemerker der det skapes kultur og opplevelser av høg kvalitet for både bodøværinger og tilreisende. Med sine 150 km 2 varierte natur er Bodømarka en perle for friluftsliv og fritidssysler utendørs. Bestemorenga sports- og friluftspark er en viktig møteplass i Bodømarka. Parken kobles til boligområdene gjennom et sammenhengende lysløypenett på 35 km. Bodø kan by på det meste for kulturelskere, for den som vil trekke innover i marka og oppleve stillheten, eller for den som nyter bylivet og Småbåthavna med yrende båtliv og ferske reker. Du kan rett og slett leve livet i Bodø : Bodø Kulturhus med Harald Bodøgaards skulptur "Omfalos" i forgrunnen (BEO) 2: "..det spire og gror i landet" (TW) 3: Bilshow i Nordlandshallen (Destinasjon Bodø). 4: "Bodø-Glimt Superlag. Det er det beste vi har i dag" (BEO). 5: Seilregatta fra Bodø havn (BEO). 6: Livsglede på et biblioteksarrangement (JW) 3 6 Noen av Bodøs kultur- og fritidsanlegg Museer: Norsk Luftfartsmuseum Nordlandsmuseet med friluftsavdeling Bodøsjøen Kjerringøy Gamle Handelssted Saltstraumen Museum Bodøgård - etnografisk samling Løp Hovedgård Kulturhus m.m.: Bodø Kulturhus Nordland Kultursenter Galleri: Bodø Kunstforenings Galleri Saltstraumen Galleri Atelier 88 Kino: Fram Kino (flerkinoanlegg i sentrum) Idrettshaller: Nordlandshallen (flerbrukshall med fullverdig fotballbane) Stordalshallen Mørkvedhallen Tverlandshallen Nordstranda / Løpsmark Tennishallen Svømmeanlegg: Bodø svømmehall Bodin vg skole Kongsbadet Tverlandet Saltstraumen nærmiljøsenter Fotballbaner: Aspmyra Skolegrus Treningsfelt Stormyra Stordalen Mørkvedlia Bjørndalslia Tverlandet Saltstraumen Fjære Kjerringøy Bestemorenga sports- og fritidspark: Fylkesanlegg langrenn Skytebaner; 100 m, 200 m, feltbane, 2 elgbaner, 3 leirduebaner Travbane Modellflybane Orienteringskart Hanggliding Skileikanlegg Bodømarka: 35 km lysløyper Stier og turveier Alpin- og hoppbakker Bodø Hestesenter

9 A Place to Enjoy Life! A recent study confirmed that the city of Bodø is one of Norway s most attractive communities. Strong qualities include the city s beautiful setting and surroundings, its size and "content", housing areas, and the active and friendly social life. In recent decades, several hundred million Norwegian crowns have been invested in cultural and recreational facilities. Over 600 clubs and organisations explain why there is something for everybody, whatever their interests. The football games at Aspmyra and handball games in Nordland hall draw a large and faithful audience. Bodø has elite teams in both sports. Nordland hall, which offers many activities, has an average of 100 visitors every hour. A large facility for water sports is being planned. Bodø Kulturhus is the largest venue for many skilled local and international performers. There is an especially extensive and varied programme during the Nordland Music Festival, an annual 10 day festival starting at the end of July. Bodø s modern cinema has three screens. Other well-known venues and cultural institutions are Nordland Cultural Centre, Nordland Museum, the Norwegian Aviation Museum, Bodø Cathedral, Bodin church, and the recently restored Nyholm Bastion. For those who occasionally want to get away from it all, Bodø has a well-equipped guest harbour. The 150 km 2 large Bodømarka wilderness area has 35 km of lighted trails. Bodø is definitely a place to enjoy the good life! 9 7: Isfiske på Soløyvatnet i Bodømarka (BEO). 8: På skitur i Bodømarka mellom Vatn-Vatnet og Sørfjorden (JW). 9: Erlingsbu i Bodømarka (BEO). 10: Den populære andedammen ved Nordland Kultursenter. Bodin kirke fra 1200-tallet i bakgrunnen (BEO). 11: Seifiske i Saltstraumen verdens sterkeste malstraum (MM). 12: Vær så god! (JW) Orienteringskart / tur-orientering Luftsport Bilsport 4 serveringssteder Vannsport Soløyvatnet Fiske Elveparker Kirker og kirkeliv: Bodø domkirke, langskipet basilika, ferdig Allsidig gudstjenesteliv, sang- og musikkvirksomhet med ca. 40 konserter og 80 gudstjenester årlig Middelalderkirken Bodin fra 1200-tallet Rønvik kirke, moderne arbeidskirke, ferdig 1997 Senterkirka Hunstad Tverlandet kirke, moderne arbeidskirke fra 1983 Saltstraumen kirke fra 1886 Kjerringøy kirke fra slutten av 1800-tallet Katolsk kirke, St. Øysteins Et stort antall frikirker og andre menigheter Foreninger, klubber og lag: 80 barne- og ungdomsorganisasjoner, speidergrupper 143 kultur- og interesseorganisasjoner 117 idrettslag og sportsgrupperinger 9 menigheter / religiøse organisasjoner 70 kor og orkestre 66 velforeninger

10 Bodø står til tjeneste! Bodø har et variert næringsliv. I 2000 var det om lag sysselsatte med arbeidsstedsskommune Bodø. Fire av 10 sysselsatte er knyttet til offentlig virksomhet. Dette avspeiler Bodøs rolle som region-, fylkes- og landsdelssenter. Fylkesadministrasjonen, Fylkesmannen og andre statlige etater, Forsvaret, Høgskolen, sykehusene og det videregående skoleverk dominerer dette bildet. Offentlig og privat tjenesteyting har flest sysselsatte (45 %). Deretter følger varehandel, hotell- og restaurant (18 %), transport og kommunikasjon (11 %) og bygg- og anlegg 9 %. Varehandelen har altså et sterkt fotfeste i Bodø, bl.a. med større kjøpesentra i og utenfor bykjernen. Reiselivsnæringen er i en positiv utvikling. Trafikken vokser i fylkeshovedstaden som har 1/4 av Nordlands overnattingskapasitet og 1/3 av fylkets arbeidsplasser i næringen. Transportbedriftene er mange og tildels av betydelig størrelse. Widerøe's Flyveselskap har sin hovedbase i Bodø, og er byens største private arbeidsplass med 550 ansatte i Bodø og over totalt i konsernet. Med ca industriarbeidsplasser har Bodø et av Nord-Norges største industrielle miljø. Bodø har landsdelens fremste IT-miljø. To dagsaviser konkurrerer sterkt om det regionale markedet. Bodø merker godt omstrukturering og kjededannelser i mange bransjer. Den Bodøbaserte Nikitagruppen går mot strømmen og "klipper hele Norge" gjennom sitt landsdekkende nett av frisersalonger : Fra Rapp Hydema (BEO). 2: Sildebåter langs sentrumskaiene (BEO). 3: Nikita-kjeden klipper hele Norge (JW). 4: Nordland Sentralsykehus tar godt vare på store og små nordlendinger (BEO). 5: Sildeleveranse (JW). 6: Bodøterminalen (JW). Bedriftsstrukturen foretak i % er enmannsbedrifter og 15 % har flere enn 20 ansatte Store eksportbedrifter: Rapp Marine AS og Torris Product LTD AS Sysselsetting fordelt på hovednæringer: 2 % arbeider i primærnæringene 7 % i sekundær- og 91 % i servicenæringene. Offentlige og halvoffentlige institusjoner og virksomheter: Aetat Bodø Aetat Nordland Arbeidslivstjenesten i Nordland Arbeidsrådgivningskontoret i Nordland Arbeidstilsynet 11. distrikt Arkiv i Nordland Asphaugen videregående skole Barnevernkonsulenten i Nordland Bodin videregående skole Bodø Energi Bodø Havnevesen Bodø Hovedflystasjon Bodø kommune Bodø Kulturhus Bodø likningskontor og folkeregister Bodø Politidistrikt Bodø Trygdekontor Bodø videregående skole Familievernkontoret i Nordland Fiskeridirektoratet Region Nordland Forbrukerrådet i Nordland Forsvarskommando Nord-Norge Fylkeslegen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Fylkestrygdekontoret i Nordland Fylkesutdanningssjefen i Nordland Hjelpemiddelsentralen i Nordland Hovedredningssentralen Nord-Norge Husbanken Høgskolen i Bodø Jordskifteverket Justervesenet Konkurransetilsynet Bodø Kriminalomsorg i frihet i Nordland Luftfartsverket Nordland Nordland fylkeskommune Nordland fylkesskattekontor Nordland Musikkfestuke Nordland Psykiatriske Sykehus Nordland Sentralsykehus Nordlandsforskning Norges Banks Avdeling NRK Nordland NSB Politihøgskolen, avd. Bodø Posten Riksrevisjonen Skattefogden i Nordland SND Nordland Sorenskriveren i Salten Statens Kartverk Nordland

11 Varied Services At Your Command Bodø s business community is dynamic and varied. The private sector accounts for approx. 60% of the municipality s employees. While the service sector (public and private) keeps 45% of the work force busy, retailers, hotels and restaurants engage 18%, transport and communications 11%, and the building sector 9%. 7 Because of Bodø s key role in Nordland county, and northern Norway as a whole, 40% of the area s work force is employed in the public sector. Public employers include the county administration, hospitals, secondary schools and colleges, the county governor, and various national and regional institutions. Much of the retail business is concentrated in large shopping centres in central Bodø and in the suburbs. 8 Since an increasing number of people are discovering what Bodø and her surroundings have to offer, tourism is a growing business. The transport sector is significant and encompasses communication by sea, rail, road and air. The largest private employer is Widerøe s Flyveselskap; 550 of the airline s employees work in Bodø workers are engaged in industry. Bodø is the regional leader in information technology and many other industries. Two daily newspapers compete for readers. Bodø, too, is noticing the restructuring and networking that many sectors are undergoing. The Nikita Group, for instance, a national chain of hairdressers, is based in Bodø : Fylkeshuset (JW). 8: Det er stor konkurranse innenfor dagligvarehandelen (JW) 9: Bodø er kjent for sine mange klesbutikker (JW) 10: Glasshuset er et møtested for byens befolkning og et kjøpesenter i de tilstøtende bygningene (JW). 11: Bodø har nesten industriarbeidsplasser i varierte produksjonsbedrifter. Her fra Rapp Hydema (JW). 11 Statens Landbrukstilsyn Statens Vegvesen Nordland Statkraft Statsadvokatene i Nordland Sør-Hålogaland bispedømme Telenor AS Tollvesenet Undomsinformasjon i Nordland (Unginfo) Vågønes Forskningsstasjon De ti største bedriftene i Bodø i 1998 etter omsetning (mill kr), ansatte og netto resultat (mill kr). Rangering i parentes. Firmanavn Omsetning Ansatte Netto resultat Nordlandsbanken ASA (1) 396 (1) 148 (1) SAMBO 473 (2) 277 (2) 10 (6) Bodø Energi 214 (3) (4) Bodø Sildoljefabrikk 201 (4) (3) AS Nilsson VVS 158 (5) 66 7 (8) Farvemiljø Nord AS 146 (6) 146 0,6 Rapp Hydema AS 130 (7) 115 (9) 3,9 M. Nordvik AS 128 (8) 49 1,5 Elektro AS 126 (9) 124 (8) 10 (7) Byggm. Gunvald Johansen AS 100 (10) 104 (10) 1,7 Saltens Bilruter AS (3) 0,3 SAS Royal Hotell AS (4) 7 (9) Nikita Frisør Nord Norge AS (5) 2,0 Barnekompaniet AS (6) - 0,8 Nikita Frisør AS (7) 0,9 Haugen AS (5) Alfr Nilsson AS (2) Notar Eiendom AS (10) (Kilde: Cogito Næringsanalyser AS)

12 Velkommen til Bodø! En tolkning av navnet Bodø er "naturlig eng for gjestebud". Det moderne Bodø lever opp til denne gamle beskrivelsen. Landsdels- og fylkessenterrollen, vakre omgivelser og lett tilgjengelighet har lagt grunnlaget for en velutviklet reiselivsnæring. Våre internasjonalt kjente reisemål som Saltstraumen og Kjerringøy er basis i sesongturismen. Men Bodø har så mye mer! Nye arenaer, produksjonsmiljø og arrangementskompetanse har kommet til de siste årene. Dermed blir Bodø et naturlig valg for mange typer arrangementer; som nasjonale og internasjonale kurs, konferanser og kongresser, festivaler, idrettsbegivenheter eller musikkfestuke, opera-, ballett- og teater-oppsettinger. 1 4 Bodø er meget konkurransedyktig som arrangementsby. Overnattingskapasiteten er på over 850 hotellrom og senger, et førtitalls restauranter, nattklubber og barer med musikk, dans og trivelig samvær; plenumssaler med inntil 600 sitteplasser i auditorium eller plasser på flatt gulv, idrettsarenaer med inntil tilskuerplasser, idrettshall på m 2 med m 2 utstillingsflate; og ikke minst - en infrastruktur som langt på vei fjerner problemene med å kombinere ulike arenaer. Alt dette finnes innenfor en radius på en km. Det skjer alltid noe i Bodø, og byen håndterer det meste : Velkommen til Bodø: en naturlig eng for gjestebud! (MM). 2: Badeliv i bassenget utenfor Rådhuset (EM). 3: Byen har den 150 km 2 store Bodømarka innpå stuedøra et eldorado for friluftsinteresserte. Her et parti mot Steigtinden (BEO) 4: Bodøs byvåpen på rv 80. 5: Bodø Sightseeing s tog tar i mot hurtigrutepassasjerene (JW). 6 og 7: Nordland Musikkfestuke i Bodø Kulturhus (J&S). Reiselivsnæringen i tall for Bodø: Sysselsetter vel personer gjestedøgn i hoteller (1999) overnattinger på campingplasser i Bodø Handelsdistrikt (1999). 1/4 av Nordlands hotellkapasitet. Hotellkapasitet: (Bedrift; rom / senger) Bodø Hotell; 30 / 64 Best Western Central Hotel; 47 / 80 Comfort Home Hotel Grand Bodø; 97 / 194 Diplomat Hotel; 113 / 180 Norrøna Hotell; 88 / 116 Radisson SAS Hotel; 190 / 384 Sentrum Hotel; 20 / 35 Skagen Hotel; 70 / 110 Saltstraumen Hotel; 40 / 90 Golden Tulip Rainbow Nordlys Hotel; 153 / 306 Arrangementsarenaer og produksjonsmiljø. Bestemorenga, tlf Bodø Kulturhus, tlf Destinasjon Bodø, tlf Nordlandshallen, tlf Bodø domkirke tlf Lydteamet Bodø, tlf

13 8 11 Welcome to Bodø! Bodø and its beautiful surroundings have a lot to offer. Saltstraumen and Kjerringøy old trading post are only two of the many attractions. The area is attracting an increasing number of cultural and sports events, national seminars and international congresses. Bodø is an experienced and versatile host. Accommodation includes 850 hotel rooms and 1500 beds. Bodø has more than 40 restaurants, as well as night clubs and pubs that offer firstrate entertainment and cosy atmosphere. Conference facilities include auditoriums that seat up to 600 people or standing room for almost , sports facilities that can accommodate up to people, a m 2 sports hall of which m 2 may be used for trade exhibitions. All of these facilities are concentrated within a 1 km radius. There is always something exciting happening in Bodø. If you give us a challenge, you can be sure all details will be professionally handled : Landegode Fyr tar i mot gjester til uforglemmelige opplevelser ( EM). 9: Altertavle fra Bodin kirke (EM). 10: Verdens største sei tatt på stang er fisket i Saltstraumen (BEO). 11: Raftingsmuligheter i distriktet både i elv og på sjø (Destinasjon Bodø). 12: Småbåthavna har fått en ny bygningsmessig innramming langs Moloveien her med Nordlandsbanken og Nordlys Hotel (BEO). 13: Saltstraumen Opplevelsessenter (BEO). 13 Referanser arrangement/konferanser: Ski-NM (1991). Landsskytterstevnet med tilreisende (1991 og 2001). Håndball-VM (1993). Offroad-NM (1993). Nord-Norge Messen '99 med nesten besøkende. Nordland Musikkfestuke (årlig). Nordlandsløpene og Jenteløpet (årlig) Unikumkonferansen 450 deltakere (1993). Landsturnstevne, deltakere (1994). Norsk O-festival, deltakere (1995.) Norwegian Travel Workshop, 800 deltakere (1998). Kommunenes Sentralforbunds Landsting, 500 deltakere (1998). Fiin Gammel Aargang, deltakere (2000). Tilbud basert på kulturhistoriske anlegg, krydrer attraksjonslista. Landego Fyr Kjerringøy Gamle Handelssted, inkl. Nyfjøsen Zahlfjøsen kultur- og håndverkssenter på Kjerringøy Kjerringøy Rorbusenter Løp Hovedgård Nyholms Skandse. Saltstraumen FiskeCamp Skagen Gamle Gaard

14 Knutepunktet Bodø Bodø er det ledende trafikknutepunktet i Nord- Norge. Bil, båt, fly og tog møtes "midt i byen". Det er en sterk kobling til det nasjonale samferdselsnettet. Byen ligger framskutt i kystleia. Nordlandsbanen har sitt start- og endepunkt her. Bodø Lufthavn er blant de mest trafikkerte i landet. Rv 80 forbinder Bodø til E 6 og mellomriksveien over Graddis fra Sverige og Finland. Det er kort avstand til de nye oljefeltene på Nordlandskysten. Du kan komme til byen fra alle deler av Norge på 1-2 timers effektiv reisetid. Du havner midt i sentrum enten du kommer med fly, båt, bil eller tog. Den moderne flyterminalen ligger i gangavstand fra bykjernen. Skal du videre ut i distriktet, står et finmasket rutetilbud til disposisjon; Widerøe-fly til 11 kortbaneflyplasser i Nordland og landets største hurtigbåtflåte bringer deg nordover fra Helgeland og sørover fra Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Bussene bringer deg fra Salten til Bodø. Stadig flere tar bilferja som snarvei til og fra Lofoten og Vesterålen. Ved godsterminalene knyttet til Bodø havn foregår en effektiv omlasting av gods mellom bil, båt og bane. Ledige tomter i nærheten kan ta i mot transportrettet næringsvirksomhet. 1 4 I sentrum realiseres en felles terminal for buss-, hurtigbåt- og drosjepassasjerer : Bil, båt, fly og tog møtes midt i byen (JW). 2: Bodø er ett av de viktigste anløpsstedene for Hurtigruta (BEO). 3: Nordlandsbanen har sitt endepunkt i Bodø (JW). 4: Nær- og fjernbussene og hurtigbåtene skal knyttes til den nye Sentrumsterminalen (JW). 5: Cruisebåtene legger til kai midt i sentrum (BEO). Avstander / reisetid : Bodø til/fra: Båt Tog Fly Bil / vei n.mil timer km timer timer km Oslo t30m 1280 Bergen t 1800 Trondheim t45m 1t 726 Tromsø t 567 Trafikk over (til/fra) Bodø: Båt Tog Fly Passasjertrafikk, antall daglige avganger Passasjerer Godsmengder 1999,tonn

15 At the Centre of Northern Norway! Bodø is the hub for all types of transportation in northern Norway, with terminals for shipping by sea, rail, air or trailer strategically located in or near the city centre. Bodø airport is one of the busiest in Norway; the Nordland railway starts or ends in Bodø (depending on your point of view). Goods to and from the entire region pass through Bodø harbour. Trunk road Rv 80 connects to highway E 6, the main route to Sweden and Finland. The city is strategically located near the offshore oil fields, which will be developed in the years to come. Bodø is only 1 2 hours away from any destination in Norway. While the country s largest fleet of express boats serve the entire region, there are also ferry links to Lofoten and Vesterålen; bus services, too, are excellent. Bodø is currently developing a joint terminal for express boats, buses and taxis. Widerøe has flights to 11 smaller airports throughout the county. There are many well-situated properties available for companies who require ready access to the various means of transportation : Bodø Lufthavn har muligheter for eksportrettet flyfrakt ikke minst oppdrettsfisk fra Vestfjordbassenget (JW). 7: Vestfjordferja er for mange snarveien til / fra Lofoten (JW). 8: Passasjerterminalen ved Bodø Lufthavn ligger i gangavstand fra bysentrum (JW). 9: Nordlandsbanen forlenges "på kjøl" ved Bodøterminalen (JW). 10: Nordland er ett av de største hurtigbåtfylkene. De fleste rutene har Bodø som utgangspunkt (JW). 15 Regionale passasjerruter og reisetid 2000: Antall daglige avganger / Båt Tog Fly Buss reisetid fra Bodø til: avg / tid avg / tid avg / tid avg / tid Narvik - - 3/40m 2/7t Sortland 1/10t - 5/35m 2/6t30m Svolvær 2/4t - 7/25m 2/10t Mo i Rana x) - 1/3t15m 4/30m - Mosjøen x) - 1/4t30m 4/55m - Sandnessjøen 1/5t - 5/35m - x) øvrige avganger til Mo/Mosjøen er fjerntog.

16 Forsvars- og flybyen Bodø Forsvaret er en viktig del av Bodøsamfunnet. Etableringen av Bodø Hovedflystasjon på 50-tallet var en kraftig vekstimpuls for Bodø. Senere kom Forsvarskommando Nord-Norge som har tilhold på Reitan, 26 km øst for sentrum. To skvadroner med F-16 jagerfly og 330 skvadronens Sea King-helikoptre er blant dem som har sin ledelse/base i Bodø. Dette er den største og best utstyrte hovedflystasjonen i Norge. Forsvarskommando Nord-Norge er nervesenteret for all militær aktivitet i landsdelen. NATO har en kommandosentral for luftoperasjoner ved forsvarskommandoen. Totalt sysselsetter Forsvaret rundt personer i Bodø. I tillegg kommer nærmere 800 vernepliktige. Forsvarets virksomhet er også kjernen i flybyen Bodø som over 50 år har utviklet landets mest komplette flymiljø. Rundt mennesker er direkte og indirekte knyttet til virksomheten omkring flyplassen. Daglig lander eller tar av mer enn 150 fly. Bodø Lufthavn ligger 1 km fra bykjernen. Den betjener årlig mer enn 1,2 mill passasjerer. Widerøes Flyveselskap har sin hovedbase i byen der 550 av selskapets totalt ansatte er stasjonert. Flyselskapet SAS og Braathens er etablert i egne frakt- og driftsbygg og med en betydelig aktivitet. Lufttrafikktjenesten betjener både luftrommet i landsdelen og den internasjonale flytrafikken over Nordpolen. På samme måte har Hovedredningssentralen det store nordområdet som sitt virkefelt. Bodø har også et unikt luftsports- og flyhistorisk miljø med internasjonal kontaktflate. Dette var bl.a. grunnlaget for Norsk Luftfartsmuseum som gir en samlet og spennende framstilling av norsk sivil og militær luftfartshistorie. Under samme tak holder Asphaugen videregående skole til med sin undervisning i flyfag : Flåtebesøk i Bodø (JW). 2: F 16 er en kjent aktør i luftrommet over Bodø som er hovedbasen for landets jagerfly (Forsvaret). 3: Widerøe har sin hovedbase i Bodø (TW). 4: Luftfartsverkets kontrollsentral i Bodø betjener luftrommet i nordområdene (JW). 16 5: Fra flymekanikerutdanningen ved Asphaugen videregående skole (BEO). Bodø Lufthavn, status og størrelse: Militær hovedflyplass med sivil sektor m lang rullebane. Parallell reservebane. Sivil terminal meter fra bykjernen Trafikk: flybevegelser i året, herav en betydelig del militære 150 daglige landinger og avganger passasjerer betjenes daglig Basefunksjoner: Hovedflystasjon Forsvaret Hovedbase Widerøes Flyveselskap Lufttrafikktjenesten. Hovedredningssentralen for Nord-Norge. Flymiljøet ellers: Bodø Luftfartshistoriske Forening Bodø Flyklubb Bodø Fallskjermklubb Bodø Ballongklubb Bodø Hanggliderklubb Bodø Modellflyklubb Plankompetanse flyanlegg Videregående flyteknisk utdanning

17 5 8 Defence and Aviation The armed forces and their facilities, and particularly the Royal Norwegian Air Force, are an integral part of the Bodø community, employing 1100 people in addition to 800 conscripts. The establishment of Bodø airport in the 1950s inspired growth in the entire region. Later, Defence Command North Norway, which also encompasses a NATO command, was established at Reitan, 26 km outside Bodø. This is the supreme headquarter for all military forces in North Norway. Two squadrons of F-16 fighter planes, and the 330 s Squadron s Sea King search and rescue helicopters, have their base at Bodø airport, the largest and best equipped military airport in Norway. About people have jobs related to Bodø airport, which lies 1 km outside the city centre. Every day, more than 150 aeroplanes take to the air, and more than 1,2 mill passengers pass through here every year. 6 9 This is the headquarters of Widerøes Flyveselskap; 550 of their employees are based in Bodø. SAS Airlines and Braathens each have their own freight and operations terminals. Bodø Area Control Center coordinates international flights across the North Pole, as well as flights passing through the Bodø region. The Joint Rescue Coordination Centre handles emergencies throughout all of northern Norway. As a result of Bodø s unique history and many international contacts, it was natural for Parliament to select Bodø as the site for the Norwegian Aviation Museum. It features extensive exhibits on both civilian and military aviation history : Nyholms Skandse ligger strategisk plassert ved innløpet til Bodø havn. 7: Sea King Redningshelikoptre opererer også fra Bodø (Forsvaret). 8: Luftvernet rundt Bodø (JW). 9: Twin Otteren er en gammel sliter i norsk luftfartshistorie her i militær utgave. (Forsvaret). 10: Compagnie på Nyholms Skandse (JW) 17 Norsk Luftfartsmuseum: Utstillingene: Sivil luftfartshistorie fra pionerånd og halsbrekkende vågestykker, fram til luftfart som et viktig transportmiddel i dag. Utstillingene tar også opp emner som aerodynamiske prinsipper, motorer, navigasjon, meteorologi, Norsk Aeroklubb, flyselskapene og redningstjeneste. Militær luftfartshistorie i Luftforsvarsmuseet (en avdeling under Forsvarsmuseet) fra observasjon av fiendens bevegelser til militær luftfart som en viktig forsvarsgren. Luftfartsverkets Etatsmuseum Biblioteket: Samling av luftfartshistorisk dokumentasjon; bøker, tidsskrifter, tekniske manualer, rapporter, video, lydopptak, foto, arkivmateriale m.m. Andre tilbud / aktiviteter: Flysimulator Cafe Gidsken (oppkalt etter en av landets kvinnelige flypionerer) Museumsbutikk Kurs- og konferansefasiliteter Restaureringsverksted

18 «Med kunnskap skal (Nord)landet byggjast!» Det videregående og høgre undervisningstilbudet i Bodø er godt utviklet. Bodø har tre videregående skoler med alle allmenne kurstilbud og spesialiteter som flyfag-, idretts-, musikk-, dans- og dramalinjer. Bodø, Bodin og Asphaugen videregående skoler er det tilsammen elever og 450 lærere. Høgskolen i Bodø har 400 ansatte og over studenter fordelt på 100 studier. Tilbudet spenner fra enkeltstående høgskole- og universitetskurs til en rekke profesjonsstudier og doktorgradstudie i økonomifag. Høgskolen samler sin virksomhet på Mørkved, 9 km fra sentrum. Men høgskolen tilbyr også studier i flere steder i Nordland. Høgskolen har en bred internasjonal kontaktflate og samarbeidsavtaler med andre universitet. Campus Mørkved slottet i skogen utvikles nå til et komplett studie-, forsknings- og utviklingsmiljø i landlige omgivelser. Høgskolen er godt integrert i bydelen og ligger inntil en velutviklet idrettspark med aktivitetstilbud av alle slag. Kompetansemiljøet omfatter også bl.a. Politihøgskolen, Nordlandsforskning (Norges største regionale forskningsinstitusjon), SKUR (Statens Kunnskaps- og Utviklingssenter for helhetlig Rehabilitering), Arkiv i Nordland og Arbeidsforskningsinstituttet. Høgskolen har et eget forskningsfartøy og et sjøvannsanlegg i Mørkvedbukta i gangavstand fra hovedanlegget. Det satses nå tungt på etablering av randsonevirksomhet, bl.a. en Kunnskaps- / Forskningspark der entreprenørskap skal stå i fokus. 1 Høgskolen i Bodø har et godt studentmiljø. Velkomst- og fadderordningen med boliggaranti er landskjent. Sentralt i byen driver Planteforsk sin forskningsstasjonen Vågønes. Nord-Norsk Lederutvikling driver sin virksomhet med basis i Bodø : Campus Mørkved det framtidige universitetsområdet (LW). 2: Nyutdannede kandidater fra Politihøgskolens avdeling i Bodø (Politihøgskolen) 3: Bodin videregående skole er en stor "bedrift" med nesten elever og ansatte (BEO). 18 Videregående skoler i Bodø 1999/2000: Skoler Elever Ansatte Bygnings- Studieflate m2 retninger Bodø Asphaugen Bodin SUM Nøkkeltall for Høgskolen i Bodø 1999/2000: studenter 400 ansatte Bygningskompleks på m 2 gulvflate i 2000, utvides til m 2 i 2003 Avdelinger / studenter studieåret 1999 / 2000: - fiskeri- og naturfag / siviløkonomutdanningen i Bodø / samfunnsfag / humanistiske fag / helsefag / lærerutdanning / senter for profesjonsstudier / 30 (første opptak høst 2000) Studiesteder 2000; Lofoten, Vesterålen, Steigen, Arran i Tysfjord, Mo i Rana og på Sør-Helgeland.

19 4 6 Knowledge the Cornerstone of Nordland s Future Bodø has excellent secondary schools, trade schools, and a college soon to be certified as a fully accredited university. The three upper secondary schools Bodin, Bodø and Asphaugen have a total of students and 450 teachers. At Bodø College, located at Mørkved, 9 km outside the city centre, 400 professionals cater to the educational ambitions of 4000 students in 100 different fields. Although the campus is well-known for its excellent learning environment, courses are also offered at several locations throughout the county. Bodø College has its own research ship and other maritime and marine facilities, and cooperates closely with other universities around the world. Bodø College, sometimes referred to as the castle in the forest, is well-integrated into the nearby community. The college is able to offer a unique guarantee that students will find a place to live! Other institutions in Bodø include a Police Academy, Nordlandsforskning the largest regional scientific research institution in Norway the Planteforsk agricultural research station, the Nordland Archives and a Work Research Institute. 5 7 Bodø s growing technological and knowledgeoriented milieu invites companies, educational and research institutions to draw mutual advantage from each other s presence. Much of this activity is being gathered into a new centre which will focus strongly on commercial entrepeneurship. 8 4: Undervisning i fiskerifag foregår også i Mørkvedbukta (EF). 5 og 6: Skolene i Bodø har et rikt undervisningstilbud i kulturfag (Ill. fotos). 7: Bodøs har ett av landets fremste flytekniske miljø (Forsvaret / BEO). 8: All undervisning samles på Mørkved når avdeling for Lærerutdanning flytter fra Rønvik (LW). 19 Eksempler på universitetsstudier: Examen Philosophicum Examen Facultatum Grunnfag og mellomfag: Historie Statsvitenskap Velferdssosiologi Biologi Realfag Pedagogikk Eksempler på profesjonsutdanninger i Bodø: Ballettpedagog Barnevernpedagog Eksportmarkedsføring Fiskeriøkonom Førskolelærer IT Journalist Kommunalkandidat Kvalitetsansvarlig Lærer Politi Revisor Siviløkonom Sosionom Sykepleier

20 Bodø havn - midt i kystleia Bodø havn er en av tre norske havner med status både som nasjonal-, EØS- og fiskerihavn. Bodø er utpekt som grensekontrollstasjon for import av fisk fra tredjeland. I Bodø havn møtes bil, bane og båt. Nordlandsbanen forlenges på kjøl nordover, gjennom effektive omlastingsmuligheter. Området ble utbygd tidlig på 80-tallet og er under stadig utvikling, bl.a. med fiskerihavna. Et fryselager med kapasitet på tonn ligger med direkte tilknytning til trafikkhavna og RO/RO-anlegget. På utsiden av trafikk- og fiskerihavna finner du Bodø Sildoljefabrikk og foredlingsbedriften Gigante Sild begge med en betydelig produksjonskapasitet. 1 Havna har et velutbygd serviceapparat som betjener alle typer skip og som også gir support til oljeletevirksomheten rett utenfor Bodø. Det er store disponible næringsarealer knyttet til Bodø havn. Dessuten er det store ekspansjonsmuligheter i retning Lille Hjertøy som kan gi inntil 900 dekar næringsareal og et ytre havnebasseng med enorme utviklingsmuligheter. Havneområdet har etableringsmuligheter både på kort og lang sikt for forsyningstjenester til oljevirksomheten rett vest av Bodø. 2 3 Fiskerinæringen, Høgskolen og Nordlandsforskning arbeider med en marin forsknings- og industripark som skal utnytte næringspotensialet på dette området. Moloen som rammer inn Småbåthavna mot vest, er utvidet og forsterket. Dette har gitt plass til en ny gjestehavn med nye fasiliteter for både gjeste-flåten, byfiskerne og en utvidelse av kapasiteten for fritidsflåten. Vestre del av bykjernen har vært gjenstand for en arkitektkonkurranse. Målet er nå å utvikle kvalitetene rundt Småbåthavna til en storstue for byens befolkning og tilreisende. 4 1: Fiskeflåten ved kai i Bodø sentrum (BEO) 2: Leveranse av råstoff til Gigante Sild (BEO) 3: Fra Rapp Bomek på Burøya (BEO) 4: Bodø Sildoljefabrikk (BEO) 20 Trafikktall 1999: skipsanløp passasjerer tonn diverse gods Ressurser og kapasitet: m offentlige kaier m private kaier m jernbanespor i havneområdet m2 vareskur m2 utearealer Mobilkraner med varierende kapasitet Trucker med varierende kapasitet RO-RO anlegg Taubåter og redningsskøyte tonn fryselagerkapasitet Service i Bodø Havn: Døgnkontinuerlig havnevaktordning Autoriserte sjømannsleger Havnelostjeneste Bunkersbåt Samtlige kaier har strøm og vann Skipsmeglere Konsulater (Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Tyskland) Skips- og instrumentreparasjon Dieselpumper med kortautomat Havnevert i sommersesongen Forsyningsservice

21 Bodø Harbour Bodø is one of only three Norwegian harbours classified as a major fisheries harbour, a national harbour, as well as a major European harbour. The railway tracks extend all the way to the harbour, to facilitate loading of freight. There are freezing facilities with a capacity of tonnes. Near the harbour is a large herring processing plant and a herring oil factory. Bodø harbour offers extensive service facilities for all types of vessels and is well-equipped to support the ongoing petroleum exploration offshore. A huge area has been reserved for future commercial development in conjunction with the harbour. The regional research institution, Nordlandsforskning, Bodø College, and the commercial fisheries sector are working closely to establish a joint marine industries and research park to explore and exploit the vast possibilities offered by the rich waters offshore. Recently, architects and city planners were invited to submit complete, integrated plans for developing the area around the expanded and upgraded guest harbour into a centre for activities and leisure a meeting place for visitors and natives alike : Rapp Hydema (JW) 6: Nedlastet sildefartøy passerer Rådhuset (BEO) 7: Høgskolens sjøvannsanlegg i Mørkvedbukta (JW) 8: "Flyplassen ved havna" (TW) 9: Lossing av sild (BEO) 21 Nyholms Skandse (Bodø kommunes 1000-årssted): Skansen på Nyholmen ble bygget under krigen for å beskytte faktoriet på Hundholmen, den senere Bodø by, mot angrep fra de engelske krigsskipene som blokkerte norskekysten. Det var allerede da "noen eksport av fiskevarer direkte til utlandet fra faktoriet på Hundholmen" og stedet spilte en viktig rolle for landsdelen som stapelplass (lager) i kornhandelen med Russland. Skansen stod i hovedsak ferdig høsten Besetningen var opptil 150 mann. Anlegget ble nedlagt i Nyhoms Skandse er gjenskapt i tråd med originaltegningene et arbeid som har krevd mer enn 5 års iherdig dugnadsinnsats. Skansen ble overlevert til Bodø kommune 20. mai 2000.

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

The nordic-russian Exchange Programme for Local. Bodø Kommune, Norway

The nordic-russian Exchange Programme for Local. Bodø Kommune, Norway The nordic-russian Exchange Programme for Local Civil il Servants Bodø Kommune, Norway Placed by the sea - and formed by the airport Placed at 67 north in the middle of Nordland county. Population: 47.300

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014

UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014 UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014 GARDERMOEN PROGNOSE PASSASJERVEKST Litt om utviklingen Om CO2 utslipp Om CO2 utslipp Copenhagen Airport has set a goal of CO2 neutral

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Narvik Havn anno 2015. Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør

Narvik Havn anno 2015. Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør Narvik Havn anno 2015 Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør 1 Transport Co-operation between Arctic countries Narvik Havn KF - strategiseminar 2011 2 Narvik Havn anno 1915 Narvik Havn KF - strategiseminar

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400

Bergen. Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400. Domestic 3 198 000. passengers a. year (+7,3%) International 1 267 400 Passenger figures from 2007 Total 4 852 740 passengers (+5,9%) North Sea Oil Rigs 230 400 passengers a year (by helicopters) (+3,5%) Bergen Transit 198 000 passengers a year Domestic 3 198 000 passengers

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør Narvik Havn KF anno 2014 Rune Johan Arnøy Havnedirektør 1 Transport Co-operation between Arctic countries Narvik Georange Havn Stockholm KF - strategiseminar Januar 2014 2011 2 Næring og industri Infrastruktur

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell.

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Scandic Bergen City Scandic S LEEP Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Vi tilbyr 500 senger fordelt på 251 værelser av moderne standard. Værelsene er utstyrt

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds- og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Hvordan påvirker befolkningsvekst og urbanisering jordvernet?

Hvordan påvirker befolkningsvekst og urbanisering jordvernet? Hvordan påvirker befolkningsvekst og urbanisering jordvernet? Kristine Lien Skog, doktorgradskandidat ILP 4.12.215 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Tittel på presentasjon 1 Bakgrunn Det er

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

26.10.2011. Tromsø: Gateway to the arctic

26.10.2011. Tromsø: Gateway to the arctic 26.10.2011 Tromsø: Gateway to the arctic Tromsø er den største og hurtigst voksende byen i Nord- Norge Landsdelen har totalt 466 000 innbyggere I Tromsø bor 67 300 av disse, og i tillegg kommer ca 10 000

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Tverlandet, Fauske og videre Side 28. Saltstraumen, Glomfjord, Halsa Side 30. Oddan, Saltstraumen, Misvær, Beiarn Side 34

Tverlandet, Fauske og videre Side 28. Saltstraumen, Glomfjord, Halsa Side 30. Oddan, Saltstraumen, Misvær, Beiarn Side 34 Langstranda Sentrum Bjørndalslia Side 2 Løpsmarka Sentrum Skavdalslia Side 10 Vollen Sentrum Stordalen Side 18 Bodø lufthavn Sentrum Høgåsen, Saltstraumen Side 20 Bodø lufthavn Sentrum Tverlandet, Fauske

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27.

Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27. Kompetansemuligheter og utfordringer i Nord-Norge Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, 27. september 2012 Drivkreftene: Utviklingen i Nord Verdien i naturressursene

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer