PÅGÅENDE PROSJEKT I KIA - DEL 1: 3. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅGÅENDE PROSJEKT I KIA - DEL 1: 3. kvartal 2012"

Transkript

1 PÅGÅENDE PROSJEKT I KIA - DEL 1: 3. kvartal 2012 Rødt: fellesprosjekt for Aust-Agder og Vest-Agder (18) Grønt: prosjekt i Aust-Agder (8+18) Blått: prosjekt i Vest-Agder (9+18) Dette er antallet hovedprosjekt, mange av prosjektene har flere delprosjekt. * * * 1) Basistrening for idrettstalenter i Flekkefjord. - 1 gruppe: år. - På Trellebakken/turnhallen hver mandag (følger skoleruta). - Fagansvarlige: Rolf Lien og Britt Monika Strømland. 2) Basistrening for idrettstalenter i Kristiansand. a. Gruppe 1: år. b. Gruppe 2: år. - I Gimlehallen hver tirsdag (følger skoleruta). - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen (også koordinator for alle 5 talentbasistreningsgruppene). 3) Basistrening for idrettstalenter i Arendal. a. Gruppe 1: år. b. Gruppe 2: år. - På Birkenlund skole/atletica hver onsdag (følger skoleruta). - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 4) Skolering av nye basistrenere, høsten 2012/våren For å ha ulik spisskompetanse å spille på under treningene. - For å ha arvtakere klare når noen må slutte. - Fagansvarlige: Stig W. Ågedal-Mortensen og Rolf Lien. 5) AUO delprosjekt 1: Fokus på idrettsutøvere. a. Foredrag Spis smart (Prestasjonsernæring) i Valle IL 15. oktober Andre som inviteres: Bykle IL, Hovden skigymnas. - Foredragsholder: Solveig Pedersen. b. Foredrag Trening & restitusjon for optimal prestasjon i Lyngdal, høsten Foredragsholder: Solveig Pedersen. c. Kurs i basistrening i Lyngdal, høsten Kursholder: Stig W. Ågedal-Mortensen.

2 d. Jentecamp i Kristiansand i samarbeid med Sunn jenteidrett september Trening, foredrag, praktisk matlaging, UIA-løpet m.m. e. Jenteseminar i Mandal januar For idrettene: svømming, turn, friidrett, fotball, håndball. - Foredrag om: Nok og riktig mat, - forebygging av spiseforstyrrelser. - Koordinator: Solveig Pedersen 6) AUO delprosjekt 2/FOU prosjekt: Fokus på videregående skoleelever. a. Analyser av datainnsamlingen pågår - 4 mastergradsoppgaver ferdig - 3 ferdig våren 2013 b. Det arbeides med publikasjoner. c. Vi avventer svar fra rektormøte i VA om mulig presentasjon av data. - Fagansvarlig: Monica K. Torstveit (permisjon)/tonje Holte Stea 7) AUO delprosjekt 3: Individuell oppfølging utøvere i rullene. - Oppfølgingsansvarlig: Monica K. Torstveit (permisjon)/solveig Pedersen 8) AUO delprosjekt 4: Fokus på helsepersonell... - På is under Monicas permisjonstid. 9) AUO delprosjekt 5: Fokus på trenere, ledere og foresatte til idrettsutøvere. Er også velkommen til: a. Foredrag Spis smart (Prestasjonsernæring) i Valle IL 15. oktober Andre som inviteres: Bykle IL, Hovden skigymnas. - Foredragsholder: Solveig Pedersen. b. Foredrag Trening & restitusjon for optimal prestasjon i Lyngdal, høsten Foredragsholder: Solveig Pedersen c. Kurs i basistrening i Lyngdal, høsten Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 10) AUO delprosjekt 6: Fokus på praktisk kostholdstilrettelegging. - På is under Monicas permisjonstid. 11) Folkehelsetiltak: a. Foredrag i Lyngdal, høsten 2012: Treningsplanlegging for mosjonisten Sprekprosjekt-konseptet. - Foredragsholder: Arild Jørgensen.

3 b. Foredrag i Lyngdal, høsten 2012: NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis). Om forfallet i hverdagsaktivitet. - Foredragsholder: Egil Andrè Bjørgen. c. Folkehelse/FH prosjekt; for økt rekruttering av FH til å bli aktive/idrettsutøvere: - Under planlegging. 12) Avsluttes denne uken; 3-5 dagers kurs: Skadeforebyggende trening. a. Otra IL håndball jenter. b. Just IL håndball jenter. c. Høvdingen IL - håndball jenter. - Fagansvarlig: Christina Sandvand Omfjord. 13) Arendal Skøite Klub: a. Medisinsk bistand. - Fagansvarlig: Kåre Ulevåg b. Ernæringsprosjekt etterspurt. 14) ØIF Arendal, herrer håndball jr. og elite: a. Basistrening. - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. b. Styrketrening. - Fagansvarlig: Ken Hetlelid. c. Mental trening. - Fagansvarlig: Rune Høigaard. 15) Agder skiskytterkrets, høsten 2012: - Skøyteteknikk-prosjekt - Under 3 samlinger sommer/høst Fagansvarlig: Audun Svartdal. 16) Vindbjart FK herrelag, høsten 2012/våren 2013: a. Fagseminar: Styrketrening. - Foredragsholder: Ken Hetlelid. b. Fagseminar: Teknikk & taktikk. - Foredragsholdere: Knut Tørum & Stig W. Ågedal-Mortensen. c. Foredrag: Lagbygging : - Foredragsholder: Rune Høigaard.

4 d. Foredrag: Utholdenhetstrening. - Foredragsholder: Andrè Bjerke. 17) Coaching: Mental trening/konkurransepsykologi. - Kvinnelig toppseiler i AA. - Fagansvarlig: Bjørn Tore Johansen. 18) Amazon Grimstad, fotball damer elite, høsten 2012: a. Hurtighetstrening/løpsteknikk. b. Coaching av trener. - Fagansvarlig: Trond Besse Fjeld. 19) Arendal og Grimstad rideklubb, august-september 2012: - Fagseminar: Verdien av systematisk trening og mentale prosesser. - Fagansvarlig: Stig Ågedal-Mortensen. 20) Prosjekt; Talenter mot toppen. - Arbeider med å få etablert en spisset toppidrettsklasse ved KKG. - Prosjektansvarlig/koordinator: Ragnar Wivestad. 21) Oddersjaa SSK, høsten 2012: a. Fagseminar/kurskvelder: Hvordan bedre nyttegjøre seg forldreressursen? - Idèmyldringsmøte 3. september. - Skreddersy et skoleringskurs/inspirasjonskurs for foreldregruppen til å kunne være hjelpetrenere. - Nytt planleggingsmøte 20. september. - Kurskveld: 24. oktober. - Fagansvarlig/koordinator/foredragsholder: Solveig Pedersen. 22) IL Giv Akt, september/oktober: - Innføringskurs i basistrening; teori og praksis (etter OLTs modell) - Fagansvarlig: Christina S. Omfjord. 23) Utviklingsmøter med OLT: a. Utviklingssjef i OLT, Helge Bartnes besøker KIA og UIA september Bli bedre kjent med KIAs arbeid. - Bli kjent med FOU prosjekter ved UIA og KIA. - Samtale om samarbeid OLT sentralt NIF KIA UIA. - Se på: Hvordan sammen være med å løfte norsk toppidrett? - v/stephen Seiler, Svein Rune Olsen, Øystein Sylta, Terje Larsen og Solveig Pedersen. b. Samarbeidsmøte med Åke Fiskerstrand og Hanne Staff (fagansvarlige Unge utøvere, OLT), 19. september på OLT. - v/solveig Pedersen.

5 c. Fagsamling/nettverksmøte; OLT, NIF, KIA, Høgskoler, Universitet og vgs. - Om tilrettelegging av studier for toppidrettselever/-studenter november 2012, på Lillehammer. - v/solveig Pedersen - Solveig har også invitert/oppfordret idrettsansvarlige ved UIA, samt lærere/fagansvarlige/ass.rektorer ved vgs i begge Agderfylkene om å stille. d. Tilrettelegging av studier på UIA for idrettsutøvere med status Toppidrettsutøver (kriterier utarbeidet av OLT). - Daglig leder i KIA er delegert fra OLT til å ta ansvar for: o møter/mailmøter med aktuelle utøver/utøvers trener(e). o innhente skriftlig dokumentasjon fra utøvers hovedtrener(e) med deres anbefalinger/bekreftelser for innfrielse av kriteriene. o å videre evt skriftlig anbefale overfor UIAs opptaksleder å tilby tilrettelagte studier for toppidrettsutøveren. - Ved siste oppdatering for DL var 46 studenter inne under denne ordningen. - 5 nye studenter er i søkerprosessen per d.d. 24) Utviklingsmøter med NIF: - Møte på Ullevål med gen.sek. i NIF, Inge Andersen. - KIA fom 2013 og veien videre.. - v/solveig Pedersen og Terje Larsen. 25) Prosjektmøte med ressursperson, Tarjei Gautefall Nicolaisen. - Idèmyldringsmøte ang mulig nytt/nye prosjekt september v/solveig Pedersen. 26) Trenerseminar Sør Amfi i samarbeid med AAIK, 11. september Omvisning og testing av Atletica treningssenter, v/stig W. Ågedal- Mortensen. - Gjennomgang av prioriterte oppgaver fremover, v/stein Bø-Mørland. - KIA og vår rolle i den videre prosessen, v/solveig Pedersen. - Om basistrening, v/stig W. Ågedal-Mortensen. - 5 ukers erfaring med Sør Amfi & Atletica, v/leif Gautestad. - Senterets medisinske tilbud, v/øystein Oveland (fysio ØIF Arendal). - Tilskuddsordninger fra AAIK for dagens & morgendagens toppidrettsutøvere, v/svein Lien. 27) Unique danseklubb: - Basistreningskurs à 4 kvelder, 2 høsten 2012 (26/9 og 14/11) + 2 våren Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 28) Folkehelsekonferanse i AAFK 2012: september

6 - Deltakelse v/solveig Pedersen. 29) Dialogmøte med VAF: - Fylkeshuset i Kristiansand september - v/terje Larsen, Liv Fiala, Ragnar Wivestad, Solveig Pedersen (m.fl.) 30) VAI seminar: september Holde foredrag om KIA og KIAs virke - Foredragsholder: Solveig Pedersen. 31) Convention Sør: - UIA Gimlemoen/Spicheren Treningssenter oktober Deltakelse v/solveig Pedersen m.fl. 32) KIAs høstseminar 2012: - Under planlegging i november. 33) Prosjekt: Toppidrettskulturbygging. - Lage gode modeller for hvordan bygge toppidrettskultur i idrettslagene for å hjelpe frem morgendagens toppidrettsutøvere. - Prosjektperiode Referansegruppe/prosjektgruppe: o Arild Jørgensen (langrenn, VA) o Jon Kristian Svaland (skiskyting, AA) o Sondre Skarli (skøyter, AA) o Leif Gautestad (håndball, AA) o Øystein Sylta (friidrett/terrengløp, VA/UIA) o Knut Tørum (fotball, VA) o Marius Johnsen (fotball, VA) o Gunnar Høygilt (sykkel, AA) o Jon Besse Fjeld (friidrett VA/UIA) o Marianne Fredbo (svømming, VA) * o Svein Lien (AAIK/KIA) o Stein Bø-Mørland (AAIK/KIA) o Terje Larsen (VAI/KIA) o Åse Karin Wigemyr (VAI/KIA) o Koordinator: Solveig Pedersen - Avholdt fagsamlinger: o 14. juni o 24. august 2012.

7 - Gjestebidragsyter 24. august: Oddvar Brå. - Se ellers tilsendt prosjektplan og søknad til NIF sentralt (e-post 26. juni 2012) ang økonomisk støtte til prosjektet. 34) Løp for livet : - Samarbeid med Kreftforeningen og terrengkarusellen om mosjonsløp. - Skal arrangeres 4. mai 2013, i Kristiansand. 35) Andre prosjekt KIA har sagt ja til: a. Aktivitetstilrettelegging på Frivoll vgs i AA (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) b. Arendal Tennisklubb (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) c. IK Grane, AA (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) d. Sanden media: Kostholdsfilm/app ( 1møte avholdt, venter på oppfølging fra prosjektsøker.) e. Rica Hotel Norge; Kostholdsbrosjyre. KIA har utarbeidet utkast til skriftlig innhold til brosjyren. (Venter på oppfølging fra salgssjef, Eivind Lund, på Hotel Norge.) * * * Merk: AUO prosjektene er hver for seg meget store og har igjen flere delprosjekt i seg. De er derfor referert til / nummerert enkeltvis i denne oversikten. SP - 9. september 2012.

8 PÅGÅENDE PROSJEKT I KIA - DEL 2: 4. kvartal 2012 Rødt: fellesprosjekt for Aust-Agder og Vest-Agder (16) Grønt: prosjekt i Aust-Agder (7 + 16) Blått: prosjekt i Vest-Agder ( ) NB! 6 av prosjektene i VA er nyavviklet, men tatt med i denne rapporten da de ikke var forespurt/påbegynt og dermed heller ikke nevnt i forrige kvartalsrapport. Dette er antallet hovedprosjekt, mange av prosjektene har flere delprosjekt. * * * 1) Basistrening for idrettstalenter i Flekkefjord. - 1 gruppe: år. - På Trellebakken/turnhallen hver mandag (følger skoleruta). - Fagansvarlige: Rolf Lien og Britt Monika Strømland. 2) Basistrening for idrettstalenter i Kristiansand. a. Gruppe 1: år. b. Gruppe 2: år. - I Gimlehallen hver tirsdag (følger skoleruta). - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen (også koordinator for alle 5 talentbasistreningsgruppene). 3) Basistrening for idrettstalenter i Arendal. a. Gruppe 1: år. b. Gruppe 2: år. - På Birkenlund skole/atletica hver onsdag (følger skoleruta). - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 4) Skolering av nye basistrenere, høsten 2012/våren For å ha ulik spisskompetanse å spille på under treningene. - For å ha arvtakere klare når noen må slutte. - Fagansvarlige: Stig W. Ågedal-Mortensen og Rolf Lien. 5) Basistreningsprosjekt i Marnardal IL, : - Oppfølgingskveld fra tidligere basistreningsprosjekt i Marnardal. - 1 kurs for mellomtrinnet (5.-7. kl.) - 1 kurs for ungdomstrinnet ( kl.) - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 6) Basistreningsprosjekt i Hisøy IL høsten 2012 (våren 2013?): - Innføringskurs: teori og praktisk. - Fagansvarlig: Stig Ågedal-Mortensen.

9 7) AUO delprosjekt 1: Fokus på idrettsutøvere. a. Foredrag Spis smart (Prestasjonsernæring) i Knaben IL desember Koordinator: Solveig Pedersen. b. Foredrag Trening & restitusjon for optimal prestasjon i Lyngdal, høsten 2012 (?). Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. - Foredragsholder: Solveig Pedersen. c. Flekkerøy Cykleklubb nylig avholdt: - Fagseminar 31. oktober: Prestasjonsernæring. - Foredragsholder: Solveig Pedersen. d. Oddersjaa SSK nylig avholdt: - Ernæringsseminar under jenetesamling i Kr.sand: Spis smart (i samarbeid med Sunn jenteidrett.) - Foredragsholder: Anne Lise V. Lassen. e. Jenteseminar i Mandal: januar For idrettene: svømming, turn, friidrett, fotball, håndball. - Foredrag om: Nok og riktig mat, - forebygging av spiseforstyrrelser. - Koordinator: Solveig Pedersen 8) AUO delprosjekt 2/FOU prosjekt: Fokus på videregående skoleelever. a. Analyser av datainnsamlingen pågår b. Det arbeides med publikasjoner. c. Presentasjon av data fra ferdigstilte mastergradsoppgaver ble presentert på rektormøte i VA 11. oktober v/tonje H. Stea og Solveig Pedersen. - Fagansvarlig: Monica K. Torstveit (permisjon)/tonje Holte Stea 4 mastergradsoppgaver ferdig: 1.Heidi Irgemo (ferdig våren 2011) Hovedtema: Fysisk aktiv jeg? 1. En kartleggingstudie blandt åringer på Sørlandet 2.Kjersti Ågedal-Mortensen (ferdig høsten 2011) Hovedtema: Spiseforstyrrelser/forstyrret spiseadferd 1. Disordered Eating among High School Students in the South of Norway: Prevalence among sport students compared to non-sport students. 3.Kristian Opsal (ferdig våren 2012) Hovedtema: Fysisk aktivitetsnivå 1. Effekt av intervensjonen på fysisk aktivitetsnivå blant ungdom i Agder.

10 4. Helen Dolsvåg (ferdig våren 2012) Hovedtema: Aktiv transport 1. Sammenhengen mellom aktiv transport, sosioøkonomiske faktorer og overvekt blant ungdom i Agder 3 mastergradsoppgaver til er ferdig våren 2013: 5.Ingrid Forberg (ferdig våren 2013) Hovedtema: Selvbilde og kroppsbilde. 1. Effekt av intervensjonen på selvbilde og kroppsbilde blant ungdom i Agder. 6.Therese Knutsen (ferdig våren 2013) Hovedtema: Kostholdsvaner 1. Hvilke faktorer predikerer/viser sammenheng med måltidsmønster (foreldres utdanning, karakterer, fysisk aktivitet, mat og drikkevaner, vekt). 2. Effekt av intervensjonen på måltidsmønster. 7.Bernt Tore Lunden (ferdig våren 2013) Hovedtema: Fysisk inaktivitet vist ved TV/PC bruk 1. Hvilke faktorer predikerer TV/PC bruk (foreldres utdanning, karakterer, fysisk aktivitet, mat- og drikkevaner, vekt). 2. Effekt av intervensjonen på TV/PC bruk Det ligger an til ytterligere 2 mastergradsoppgaver i ernæringsvitenskap, samt 1-2 mulige doktorgrader i idrettsvitenskap. Alle skrevet utfra denne datainnsamlingen. 9) AUO delprosjekt 3: Individuell oppfølging utøvere i rullene. - Oppfølgingsansvarlig: Monica K. Torstveit og Solveig Pedersen 10) AUO delprosjekt 4: Fokus på helsepersonell... - Nye tiltak under planlegging. - Koordinatorer: Monica K. Torstveit og Solveig Pedersen. 11) AUO delprosjekt 5: Fokus på trenere, ledere og foresatte til idrettsutøvere. Er også velkommen til: a. Foredrag Spis smart (Prestasjonsernæring) i Knaben IL - desember 2012/januar b. Foredrag Trening & restitusjon for optimal prestasjon i Lyngdal, høsten Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. - Foredragsholder: Solveig Pedersen 12) AUO delprosjekt 6: Fokus på praktisk kostholdstilrettelegging. Under planlegging.

11 13) Folkehelsetiltak: a. Foredrag i Lyngdal, høsten 2012: Treningsplanlegging for mosjonisten Sprekprosjekt-konseptet. Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. - Foredragsholder: Arild Jørgensen. b. Foredrag i Lyngdal, høsten 2012: NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis). Om forfallet i hverdagsaktivitet. Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. - Foredragsholder: Egil Andrè Bjørgen. c. Folkehelse/FH prosjekt; for økt rekruttering av FH til å bli aktive/idrettsutøvere: - Under planlegging. 14) Agder Friidrettskrets Skadeforebyggende screening/fysioterapioppfølging: - Samling 11. desember i Agder: screening i samarbeid med Friidrettsforbundet/OLT v/fysioterapeut Maren Stjernen - Fagansvarlig: Christina Sandvand Omfjord. 15) Arendal Skøite Klub: a. Medisinsk bistand. - Fagansvarlig: Kåre Ulevåg b. Ernæringsprosjekt etterspurt. Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. 16) ØIF Arendal, herrer håndball jr. og elite: a. Basistrening. - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. b. Styrketrening. - Fagansvarlig: Ken Hetlelid. c. Mental trening. - Fagansvarlig: Rune Høigaard. 17) Agder skiskytterkrets, høsten 2012 nylig avsluttet: - Skøyteteknikk-prosjekt - Under 3 samlinger sommer/høst Fagansvarlig: Audun Svartdal. 18) Vindbjart FK herrelag, høsten 2012/våren 2013: a. Fagseminar: Styrketrening. - Foredragsholder: Ken Hetlelid.

12 b. Fagseminar: Teknikk & taktikk. - Foredragsholdere: Knut Tørum & Stig W. Ågedal-Mortensen. c. Foredrag: Lagbygging : - Foredragsholder: Rune Høigaard. d. Foredrag: Utholdenhetstrening. - Foredragsholder: Andrè Bjerke. 19) Coaching: Mental trening/konkurransepsykologi pågått flere sesonger: - Kvinnelig toppseiler i AA. - Fagansvarlig: Bjørn Tore Johansen. 20) Coaching: Mental trening/konkurransepsykologi pågående: - Kvinnelig svømmer i VA. - Fagansvarlig: Arild Jørgensen. 21) Amazon Grimstad, fotball damer elite, høsten 2012: a. Hurtighetstrening/løpsteknikk. b. Coaching av trener. - Fagansvarlig: Trond Besse Fjeld. 22) Prosjekt; Talenter mot toppen. - Arbeider med å få etablert en spisset toppidrettsklasse ved KKG. - Prosjektansvarlig/koordinator: Ragnar Wivestad. * Under presentasjon av AUO på rektormøtet den 11. oktober 2012, benyttet KIA anledningen å presentere dette prosjektet også. V/Solveig Pedersen. 23) Coaching: Trening & treningsplanlegging : - Mannlig skytter i VA. (Under oppstart.) - Fagansvarlig: Arild Jørgensen. 24) Oddersjaa SSK, høsten 2012 nylig gjennomført: a. Fagseminar/kurskvelder: Hvordan bedre nyttegjøre seg forldreressursen? - Idèmyldringsmøte 3. september. - Skreddersy et skoleringskurs/inspirasjonskurs for foreldregruppen til å kunne være hjelpetrenere. - Nytt planleggingsmøte 20. september. - Kurskveld: 24. oktober. - Nylig evaluert. - Fagansvarlig/koordinator/foredragsholder: Solveig Pedersen. 25) IL Giv Akt nylig gjennomført: - Innføringskurs i basistrening; teori og praksis (etter OLTs modell) - Fagansvarlig: Christina S. Omfjord.

13 26) Fagseminar for idrettslinja vg 1 på KKG: - Tema: Mat, kropp og helse - spiseforstyrrelser (Fagemne naturfag i vgs.) november 2012 på UIA. - Fagansvarlig: Monica K. Torstveit. 27) Fagseminar for Marnar ungdomsskole i samarbeid med Marnardal kommune og kommunalsjef - oppvekst: - For 8. trinn; valgfag Fysisk aktivitet & helse - 7. desember Omvisning KIA/UIA/Spicheren, fagseminar ernæring & praksis: basistrening i turnhallen. - Fagansvarlige: Christina S. Omfjord og Solveig Pedersen. 28) Fagseminar med Songdalen Jeger og fiske, - leirdueskyttere: - Tema: Treningsplanlegging - Under planlegging: desember 2012/januar Avventer svar fra prosjektsøker. - Fagansvarlig: Arild Jørgensen. 29) Veiledersamling i VAI: november Innlegg om KIAs virke og spesielt prosjekt: Prestasjonskultur i utvikling av unge idrettsutøvere. - v/ Solveig Pedersen. 30) Utviklingsmøter med OLT/Sunn Jenteidrett: a. Fagsamling/nettverksmøte med OLTs ernæringsavdeling og Sunn Jenteidrett: - På OLT november V/ Monica K. Torstveit og Solveig Pedersen. b. Fagsamling/nettverksmøte med OLTs regionale kompetansesentre (RKS) i OLTs utviklingsavdeling: - På OLT 13. desember KIA skal holde 1 times innlegg om status prosjekt: Prestasjonskultur i utvikling av unge idrettsutøvere. - V/ Solveig Pedersen c. Tilrettelegging av studier på UIA for idrettsutøvere med status Toppidrettsutøver (kriterier utarbeidet av OLT). - Daglig leder i KIA er delegert fra OLT til å ta ansvar for: o møter/mailmøter med aktuelle utøver/utøvers trener(e). o innhente skriftlig dokumentasjon fra utøvers hovedtrener(e) med deres anbefalinger/bekreftelser for innfrielse av kriteriene. o å videre evt skriftlig anbefale overfor UIAs opptaksleder å tilby tilrettelagte studier for toppidrettsutøveren.

14 - Ved siste oppdatering for DL var 46 studenter inne under denne ordningen. - 5 nye studenter er i søkerprosessen per d.d. 31) Utviklingsmøter med NIF: - Møte med gen.sek. Inge Andersen og spes.rådg. Magnus Sverdrup fra NIF samt repr. fra fylkeskommunene, på UIA 9. januar ) Unique danseklubb: - Basistreningskurs à 4 kvelder, 2 høsten 2012 (26/9 og 14/11) + 2 våren Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 33) VAI styremøte 20. november: - Presentasjon av KIAs virksomhet - prosjekter - v/ Solveig Pedersen. 34) AAIK styremøte januar 2013: - Presentasjon av KIAs virksomhet - prosjekter - v/ Solveig Pedersen. 35) KIAs høstseminar 2012: november 2012, på UIA: - Tema: Prestasjonskultur i utvikling av unge idrettsutøvere. - Foredragsholdere: o Eirik Verås Larsen (OLT) o Knut Tørun (ref.gr. fotball) o Øystein Sylta (ref.gr. friidrett) o Marianne Fredbo (ref.gr. svømming) o Sondre Skarli (ref.gr. skøyter) o Vegard Witzøe (ref.gr. KKG) 36) Prosjekt: Toppidrettskulturbygging justert til Prestasjonskulturbygging - Lage gode modeller for hvordan bygge prestasjonskultur i idrettslagene for å hjelpe frem morgendagens utøvere. - Prosjektperiode (Justert fra ). - Referansegruppe/prosjektgruppe: o Arild Jørgensen (langrenn, VA) o Jon Kristian Svaland (skiskyting, AA) o Sondre Skarli (skøyter, AA) o Leif Gautestad (håndball, AA) o Øystein Sylta (friidrett/terrengløp, VA/UIA) o Knut Tørum (fotball, VA) o Marius Johnsen (fotball, VA) o Gunnar Høygilt (sykkel, AA) o Jon Besse Fjeld (friidrett VA/UIA) o Marianne Fredbo (svømming, VA) o Vegard Witzøe (fagansvarlig idrett KKG)

15 o Jørg Inge Stray Pedersen (idrett KKG) * o Svein Lien (AAIK/KIA) o Stein Bø-Mørland (AAIK/KIA) o Terje Larsen (VAI/KIA) o Åse Karin Wigemyr (VAI/KIA) o Koordinator: Solveig Pedersen - Avholdt fagsamlinger: o 14. juni o 24. august Gjestebidragsyter 24. august: Oddvar Brå. Klubber som allerede har meldt sin interesse for samarbeid i prosjektet (kun gjennom å ha lest om dette i Fædrelandsvennen): a. Amazon Grimstad b. IK Start c. Team Marcussen d. Arendal Cykleklubb e. Team Plussbank (Sykkelteam under Thor Hushovd og Atle Kvålsvoll) 37) Kreftforeningen - Løp for livet : - Samarbeid med Kreftforeningen og terrengkarusellen om mosjonsløp. - Innlegg under terrengkarusellens avslutning på Hotel Caledonien 30. oktober 2012, v/solveig Pedersen. - KIA vil delta på planleggingsmøter for neste års løp, v/solveig Pedersen. - Nytt løp arrangeres 4. mai 2013, i Kristiansand. 38) Andre prosjekt KIA har sagt ja til: a. Aktivitetstilrettelegging på Frivoll vgs i AA (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) b. Arendal Tennisklubb (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) c. IK Grane, AA (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) d. Sanden media: Kostholdsfilm/app ( 1møte avholdt, venter på oppfølging fra prosjektsøker.) e. Rica Hotel Norge; Kostholdsbrosjyre. KIA har utarbeidet utkast til skriftlig innhold til brosjyren. (Venter på oppfølging fra salgssjef, Eivind Lund, på Hotel Norge.) * * *

16 Merk: AUO prosjektene er hver for seg meget store og har igjen flere delprosjekt i seg. De er derfor referert til / nummerert enkeltvis i denne oversikten. * Annet: Fagkonsulenter i KIA nettverk som har vært aktive i KIA-prosjekt dette året, samt referansegruppa i prosjekt Prestasjonskulturbygging, ble invitert til Idrettens julelunsj på Hotel Norge i Kristiansand den 11. desember 2012 SP 17. desember 2012.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Evaluering av spissa toppidrett

Evaluering av spissa toppidrett Evaluering av spissa toppidrett Steinkjer videregående skole Våren 2012 Bakgrunn for spissa toppidrett Norsk idrett har som et av sine mål å sikre dagens og framtidens toppidrettsutøvere muligheten til

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Disposisjon / innholdsfortegnelse for nettverksrapport endres i stor grad. 1 - Formelle aspekter

Disposisjon / innholdsfortegnelse for nettverksrapport endres i stor grad. 1 - Formelle aspekter Disposisjon / innholdsfortegnelse for nettverksrapport endres i stor grad. 1 - Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Kort bio og kontaktinfo. LN Agder. Høgskolen

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET

DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET DEL IV KLUBBSTØTTE/BREDDE/SIKKERHET Rapport fra seksjonsansvarlig Utvalgene under klubbstøtte avgir egen rapport. Satsing og tilrettelegging for roing for funksjonshemmede, har det siste året vært konsentrert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift.

Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift. Kjelsås langrenn Referat fra styremøte 1, sesongen 2014-2015 Dato og kl.: Mandag 1.september 2014, kl. 19.30 22.00 Sted: Varmestua Innkalling sendt til: Styret og oppmenn Til stede: Rune Helland, Øyvind

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge Aambakk Leder Møtt Tove Øines Daglig leder Møtt Seline Kopperud Nestleder Møtt Robert Øksnes Kasserer Møtt Kristin Vamsæter Barneansvarlig Møtt Eline Flugstad Rygg

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 INFORMASJON LOVER/VEDTEKTER/STATUTTER DENNE TRYKKSAK INNEHOLDER - Saksliste for årsmøte - Årsberetning 2014 for idrettsrådet m/ regnskap - Budsjett 2015 - Informasjon lover

Detaljer

TOPPIDRETTSLINJA DIT DU VIL. Åpner muligheter. Foto: Børre Eirik Helgerud

TOPPIDRETTSLINJA DIT DU VIL. Åpner muligheter. Foto: Børre Eirik Helgerud Åpner muligheter TOPPIDRETTSLINJA DIT DU VIL. Foto: Børre Eirik Helgerud For å se hefte på nettet, gå inn på : http://www.drammen.vgs.no/ Utdanningstilbud/ Studiespesialisering-medtoppidrett/ 1 Lederne

Detaljer

NSSF ledermøte 7-9. juni 2013

NSSF ledermøte 7-9. juni 2013 NSSF ledermøte 7-9. juni 2013 Referat fredag 7. juni 2013 1. «Skiskytterlisensen. Hvor er man, hvor vil man?» ved Norwegian Broker - Informasjon om dagens lisensforsikring - Hva forsikringen dekker, og

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade turnere fra Tertnes Turn 2015 Velkommen til Tertnes Idrettslag Tertnes Idrettslag ble stiftet 25. januar 1953, og er således inne i sitt 63. år. Tertnes Idrettslag

Detaljer

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011 Sluttrapport Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer

opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år.

opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år. opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år. Velkommen til den andre utgaven av StyrkeIdrett i 2004. I dette nummeret skriver Jan Sjøl om NM,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer