PÅGÅENDE PROSJEKT I KIA - DEL 1: 3. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅGÅENDE PROSJEKT I KIA - DEL 1: 3. kvartal 2012"

Transkript

1 PÅGÅENDE PROSJEKT I KIA - DEL 1: 3. kvartal 2012 Rødt: fellesprosjekt for Aust-Agder og Vest-Agder (18) Grønt: prosjekt i Aust-Agder (8+18) Blått: prosjekt i Vest-Agder (9+18) Dette er antallet hovedprosjekt, mange av prosjektene har flere delprosjekt. * * * 1) Basistrening for idrettstalenter i Flekkefjord. - 1 gruppe: år. - På Trellebakken/turnhallen hver mandag (følger skoleruta). - Fagansvarlige: Rolf Lien og Britt Monika Strømland. 2) Basistrening for idrettstalenter i Kristiansand. a. Gruppe 1: år. b. Gruppe 2: år. - I Gimlehallen hver tirsdag (følger skoleruta). - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen (også koordinator for alle 5 talentbasistreningsgruppene). 3) Basistrening for idrettstalenter i Arendal. a. Gruppe 1: år. b. Gruppe 2: år. - På Birkenlund skole/atletica hver onsdag (følger skoleruta). - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 4) Skolering av nye basistrenere, høsten 2012/våren For å ha ulik spisskompetanse å spille på under treningene. - For å ha arvtakere klare når noen må slutte. - Fagansvarlige: Stig W. Ågedal-Mortensen og Rolf Lien. 5) AUO delprosjekt 1: Fokus på idrettsutøvere. a. Foredrag Spis smart (Prestasjonsernæring) i Valle IL 15. oktober Andre som inviteres: Bykle IL, Hovden skigymnas. - Foredragsholder: Solveig Pedersen. b. Foredrag Trening & restitusjon for optimal prestasjon i Lyngdal, høsten Foredragsholder: Solveig Pedersen. c. Kurs i basistrening i Lyngdal, høsten Kursholder: Stig W. Ågedal-Mortensen.

2 d. Jentecamp i Kristiansand i samarbeid med Sunn jenteidrett september Trening, foredrag, praktisk matlaging, UIA-løpet m.m. e. Jenteseminar i Mandal januar For idrettene: svømming, turn, friidrett, fotball, håndball. - Foredrag om: Nok og riktig mat, - forebygging av spiseforstyrrelser. - Koordinator: Solveig Pedersen 6) AUO delprosjekt 2/FOU prosjekt: Fokus på videregående skoleelever. a. Analyser av datainnsamlingen pågår - 4 mastergradsoppgaver ferdig - 3 ferdig våren 2013 b. Det arbeides med publikasjoner. c. Vi avventer svar fra rektormøte i VA om mulig presentasjon av data. - Fagansvarlig: Monica K. Torstveit (permisjon)/tonje Holte Stea 7) AUO delprosjekt 3: Individuell oppfølging utøvere i rullene. - Oppfølgingsansvarlig: Monica K. Torstveit (permisjon)/solveig Pedersen 8) AUO delprosjekt 4: Fokus på helsepersonell... - På is under Monicas permisjonstid. 9) AUO delprosjekt 5: Fokus på trenere, ledere og foresatte til idrettsutøvere. Er også velkommen til: a. Foredrag Spis smart (Prestasjonsernæring) i Valle IL 15. oktober Andre som inviteres: Bykle IL, Hovden skigymnas. - Foredragsholder: Solveig Pedersen. b. Foredrag Trening & restitusjon for optimal prestasjon i Lyngdal, høsten Foredragsholder: Solveig Pedersen c. Kurs i basistrening i Lyngdal, høsten Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 10) AUO delprosjekt 6: Fokus på praktisk kostholdstilrettelegging. - På is under Monicas permisjonstid. 11) Folkehelsetiltak: a. Foredrag i Lyngdal, høsten 2012: Treningsplanlegging for mosjonisten Sprekprosjekt-konseptet. - Foredragsholder: Arild Jørgensen.

3 b. Foredrag i Lyngdal, høsten 2012: NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis). Om forfallet i hverdagsaktivitet. - Foredragsholder: Egil Andrè Bjørgen. c. Folkehelse/FH prosjekt; for økt rekruttering av FH til å bli aktive/idrettsutøvere: - Under planlegging. 12) Avsluttes denne uken; 3-5 dagers kurs: Skadeforebyggende trening. a. Otra IL håndball jenter. b. Just IL håndball jenter. c. Høvdingen IL - håndball jenter. - Fagansvarlig: Christina Sandvand Omfjord. 13) Arendal Skøite Klub: a. Medisinsk bistand. - Fagansvarlig: Kåre Ulevåg b. Ernæringsprosjekt etterspurt. 14) ØIF Arendal, herrer håndball jr. og elite: a. Basistrening. - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. b. Styrketrening. - Fagansvarlig: Ken Hetlelid. c. Mental trening. - Fagansvarlig: Rune Høigaard. 15) Agder skiskytterkrets, høsten 2012: - Skøyteteknikk-prosjekt - Under 3 samlinger sommer/høst Fagansvarlig: Audun Svartdal. 16) Vindbjart FK herrelag, høsten 2012/våren 2013: a. Fagseminar: Styrketrening. - Foredragsholder: Ken Hetlelid. b. Fagseminar: Teknikk & taktikk. - Foredragsholdere: Knut Tørum & Stig W. Ågedal-Mortensen. c. Foredrag: Lagbygging : - Foredragsholder: Rune Høigaard.

4 d. Foredrag: Utholdenhetstrening. - Foredragsholder: Andrè Bjerke. 17) Coaching: Mental trening/konkurransepsykologi. - Kvinnelig toppseiler i AA. - Fagansvarlig: Bjørn Tore Johansen. 18) Amazon Grimstad, fotball damer elite, høsten 2012: a. Hurtighetstrening/løpsteknikk. b. Coaching av trener. - Fagansvarlig: Trond Besse Fjeld. 19) Arendal og Grimstad rideklubb, august-september 2012: - Fagseminar: Verdien av systematisk trening og mentale prosesser. - Fagansvarlig: Stig Ågedal-Mortensen. 20) Prosjekt; Talenter mot toppen. - Arbeider med å få etablert en spisset toppidrettsklasse ved KKG. - Prosjektansvarlig/koordinator: Ragnar Wivestad. 21) Oddersjaa SSK, høsten 2012: a. Fagseminar/kurskvelder: Hvordan bedre nyttegjøre seg forldreressursen? - Idèmyldringsmøte 3. september. - Skreddersy et skoleringskurs/inspirasjonskurs for foreldregruppen til å kunne være hjelpetrenere. - Nytt planleggingsmøte 20. september. - Kurskveld: 24. oktober. - Fagansvarlig/koordinator/foredragsholder: Solveig Pedersen. 22) IL Giv Akt, september/oktober: - Innføringskurs i basistrening; teori og praksis (etter OLTs modell) - Fagansvarlig: Christina S. Omfjord. 23) Utviklingsmøter med OLT: a. Utviklingssjef i OLT, Helge Bartnes besøker KIA og UIA september Bli bedre kjent med KIAs arbeid. - Bli kjent med FOU prosjekter ved UIA og KIA. - Samtale om samarbeid OLT sentralt NIF KIA UIA. - Se på: Hvordan sammen være med å løfte norsk toppidrett? - v/stephen Seiler, Svein Rune Olsen, Øystein Sylta, Terje Larsen og Solveig Pedersen. b. Samarbeidsmøte med Åke Fiskerstrand og Hanne Staff (fagansvarlige Unge utøvere, OLT), 19. september på OLT. - v/solveig Pedersen.

5 c. Fagsamling/nettverksmøte; OLT, NIF, KIA, Høgskoler, Universitet og vgs. - Om tilrettelegging av studier for toppidrettselever/-studenter november 2012, på Lillehammer. - v/solveig Pedersen - Solveig har også invitert/oppfordret idrettsansvarlige ved UIA, samt lærere/fagansvarlige/ass.rektorer ved vgs i begge Agderfylkene om å stille. d. Tilrettelegging av studier på UIA for idrettsutøvere med status Toppidrettsutøver (kriterier utarbeidet av OLT). - Daglig leder i KIA er delegert fra OLT til å ta ansvar for: o møter/mailmøter med aktuelle utøver/utøvers trener(e). o innhente skriftlig dokumentasjon fra utøvers hovedtrener(e) med deres anbefalinger/bekreftelser for innfrielse av kriteriene. o å videre evt skriftlig anbefale overfor UIAs opptaksleder å tilby tilrettelagte studier for toppidrettsutøveren. - Ved siste oppdatering for DL var 46 studenter inne under denne ordningen. - 5 nye studenter er i søkerprosessen per d.d. 24) Utviklingsmøter med NIF: - Møte på Ullevål med gen.sek. i NIF, Inge Andersen. - KIA fom 2013 og veien videre.. - v/solveig Pedersen og Terje Larsen. 25) Prosjektmøte med ressursperson, Tarjei Gautefall Nicolaisen. - Idèmyldringsmøte ang mulig nytt/nye prosjekt september v/solveig Pedersen. 26) Trenerseminar Sør Amfi i samarbeid med AAIK, 11. september Omvisning og testing av Atletica treningssenter, v/stig W. Ågedal- Mortensen. - Gjennomgang av prioriterte oppgaver fremover, v/stein Bø-Mørland. - KIA og vår rolle i den videre prosessen, v/solveig Pedersen. - Om basistrening, v/stig W. Ågedal-Mortensen. - 5 ukers erfaring med Sør Amfi & Atletica, v/leif Gautestad. - Senterets medisinske tilbud, v/øystein Oveland (fysio ØIF Arendal). - Tilskuddsordninger fra AAIK for dagens & morgendagens toppidrettsutøvere, v/svein Lien. 27) Unique danseklubb: - Basistreningskurs à 4 kvelder, 2 høsten 2012 (26/9 og 14/11) + 2 våren Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 28) Folkehelsekonferanse i AAFK 2012: september

6 - Deltakelse v/solveig Pedersen. 29) Dialogmøte med VAF: - Fylkeshuset i Kristiansand september - v/terje Larsen, Liv Fiala, Ragnar Wivestad, Solveig Pedersen (m.fl.) 30) VAI seminar: september Holde foredrag om KIA og KIAs virke - Foredragsholder: Solveig Pedersen. 31) Convention Sør: - UIA Gimlemoen/Spicheren Treningssenter oktober Deltakelse v/solveig Pedersen m.fl. 32) KIAs høstseminar 2012: - Under planlegging i november. 33) Prosjekt: Toppidrettskulturbygging. - Lage gode modeller for hvordan bygge toppidrettskultur i idrettslagene for å hjelpe frem morgendagens toppidrettsutøvere. - Prosjektperiode Referansegruppe/prosjektgruppe: o Arild Jørgensen (langrenn, VA) o Jon Kristian Svaland (skiskyting, AA) o Sondre Skarli (skøyter, AA) o Leif Gautestad (håndball, AA) o Øystein Sylta (friidrett/terrengløp, VA/UIA) o Knut Tørum (fotball, VA) o Marius Johnsen (fotball, VA) o Gunnar Høygilt (sykkel, AA) o Jon Besse Fjeld (friidrett VA/UIA) o Marianne Fredbo (svømming, VA) * o Svein Lien (AAIK/KIA) o Stein Bø-Mørland (AAIK/KIA) o Terje Larsen (VAI/KIA) o Åse Karin Wigemyr (VAI/KIA) o Koordinator: Solveig Pedersen - Avholdt fagsamlinger: o 14. juni o 24. august 2012.

7 - Gjestebidragsyter 24. august: Oddvar Brå. - Se ellers tilsendt prosjektplan og søknad til NIF sentralt (e-post 26. juni 2012) ang økonomisk støtte til prosjektet. 34) Løp for livet : - Samarbeid med Kreftforeningen og terrengkarusellen om mosjonsløp. - Skal arrangeres 4. mai 2013, i Kristiansand. 35) Andre prosjekt KIA har sagt ja til: a. Aktivitetstilrettelegging på Frivoll vgs i AA (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) b. Arendal Tennisklubb (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) c. IK Grane, AA (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) d. Sanden media: Kostholdsfilm/app ( 1møte avholdt, venter på oppfølging fra prosjektsøker.) e. Rica Hotel Norge; Kostholdsbrosjyre. KIA har utarbeidet utkast til skriftlig innhold til brosjyren. (Venter på oppfølging fra salgssjef, Eivind Lund, på Hotel Norge.) * * * Merk: AUO prosjektene er hver for seg meget store og har igjen flere delprosjekt i seg. De er derfor referert til / nummerert enkeltvis i denne oversikten. SP - 9. september 2012.

8 PÅGÅENDE PROSJEKT I KIA - DEL 2: 4. kvartal 2012 Rødt: fellesprosjekt for Aust-Agder og Vest-Agder (16) Grønt: prosjekt i Aust-Agder (7 + 16) Blått: prosjekt i Vest-Agder ( ) NB! 6 av prosjektene i VA er nyavviklet, men tatt med i denne rapporten da de ikke var forespurt/påbegynt og dermed heller ikke nevnt i forrige kvartalsrapport. Dette er antallet hovedprosjekt, mange av prosjektene har flere delprosjekt. * * * 1) Basistrening for idrettstalenter i Flekkefjord. - 1 gruppe: år. - På Trellebakken/turnhallen hver mandag (følger skoleruta). - Fagansvarlige: Rolf Lien og Britt Monika Strømland. 2) Basistrening for idrettstalenter i Kristiansand. a. Gruppe 1: år. b. Gruppe 2: år. - I Gimlehallen hver tirsdag (følger skoleruta). - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen (også koordinator for alle 5 talentbasistreningsgruppene). 3) Basistrening for idrettstalenter i Arendal. a. Gruppe 1: år. b. Gruppe 2: år. - På Birkenlund skole/atletica hver onsdag (følger skoleruta). - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 4) Skolering av nye basistrenere, høsten 2012/våren For å ha ulik spisskompetanse å spille på under treningene. - For å ha arvtakere klare når noen må slutte. - Fagansvarlige: Stig W. Ågedal-Mortensen og Rolf Lien. 5) Basistreningsprosjekt i Marnardal IL, : - Oppfølgingskveld fra tidligere basistreningsprosjekt i Marnardal. - 1 kurs for mellomtrinnet (5.-7. kl.) - 1 kurs for ungdomstrinnet ( kl.) - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 6) Basistreningsprosjekt i Hisøy IL høsten 2012 (våren 2013?): - Innføringskurs: teori og praktisk. - Fagansvarlig: Stig Ågedal-Mortensen.

9 7) AUO delprosjekt 1: Fokus på idrettsutøvere. a. Foredrag Spis smart (Prestasjonsernæring) i Knaben IL desember Koordinator: Solveig Pedersen. b. Foredrag Trening & restitusjon for optimal prestasjon i Lyngdal, høsten 2012 (?). Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. - Foredragsholder: Solveig Pedersen. c. Flekkerøy Cykleklubb nylig avholdt: - Fagseminar 31. oktober: Prestasjonsernæring. - Foredragsholder: Solveig Pedersen. d. Oddersjaa SSK nylig avholdt: - Ernæringsseminar under jenetesamling i Kr.sand: Spis smart (i samarbeid med Sunn jenteidrett.) - Foredragsholder: Anne Lise V. Lassen. e. Jenteseminar i Mandal: januar For idrettene: svømming, turn, friidrett, fotball, håndball. - Foredrag om: Nok og riktig mat, - forebygging av spiseforstyrrelser. - Koordinator: Solveig Pedersen 8) AUO delprosjekt 2/FOU prosjekt: Fokus på videregående skoleelever. a. Analyser av datainnsamlingen pågår b. Det arbeides med publikasjoner. c. Presentasjon av data fra ferdigstilte mastergradsoppgaver ble presentert på rektormøte i VA 11. oktober v/tonje H. Stea og Solveig Pedersen. - Fagansvarlig: Monica K. Torstveit (permisjon)/tonje Holte Stea 4 mastergradsoppgaver ferdig: 1.Heidi Irgemo (ferdig våren 2011) Hovedtema: Fysisk aktiv jeg? 1. En kartleggingstudie blandt åringer på Sørlandet 2.Kjersti Ågedal-Mortensen (ferdig høsten 2011) Hovedtema: Spiseforstyrrelser/forstyrret spiseadferd 1. Disordered Eating among High School Students in the South of Norway: Prevalence among sport students compared to non-sport students. 3.Kristian Opsal (ferdig våren 2012) Hovedtema: Fysisk aktivitetsnivå 1. Effekt av intervensjonen på fysisk aktivitetsnivå blant ungdom i Agder.

10 4. Helen Dolsvåg (ferdig våren 2012) Hovedtema: Aktiv transport 1. Sammenhengen mellom aktiv transport, sosioøkonomiske faktorer og overvekt blant ungdom i Agder 3 mastergradsoppgaver til er ferdig våren 2013: 5.Ingrid Forberg (ferdig våren 2013) Hovedtema: Selvbilde og kroppsbilde. 1. Effekt av intervensjonen på selvbilde og kroppsbilde blant ungdom i Agder. 6.Therese Knutsen (ferdig våren 2013) Hovedtema: Kostholdsvaner 1. Hvilke faktorer predikerer/viser sammenheng med måltidsmønster (foreldres utdanning, karakterer, fysisk aktivitet, mat og drikkevaner, vekt). 2. Effekt av intervensjonen på måltidsmønster. 7.Bernt Tore Lunden (ferdig våren 2013) Hovedtema: Fysisk inaktivitet vist ved TV/PC bruk 1. Hvilke faktorer predikerer TV/PC bruk (foreldres utdanning, karakterer, fysisk aktivitet, mat- og drikkevaner, vekt). 2. Effekt av intervensjonen på TV/PC bruk Det ligger an til ytterligere 2 mastergradsoppgaver i ernæringsvitenskap, samt 1-2 mulige doktorgrader i idrettsvitenskap. Alle skrevet utfra denne datainnsamlingen. 9) AUO delprosjekt 3: Individuell oppfølging utøvere i rullene. - Oppfølgingsansvarlig: Monica K. Torstveit og Solveig Pedersen 10) AUO delprosjekt 4: Fokus på helsepersonell... - Nye tiltak under planlegging. - Koordinatorer: Monica K. Torstveit og Solveig Pedersen. 11) AUO delprosjekt 5: Fokus på trenere, ledere og foresatte til idrettsutøvere. Er også velkommen til: a. Foredrag Spis smart (Prestasjonsernæring) i Knaben IL - desember 2012/januar b. Foredrag Trening & restitusjon for optimal prestasjon i Lyngdal, høsten Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. - Foredragsholder: Solveig Pedersen 12) AUO delprosjekt 6: Fokus på praktisk kostholdstilrettelegging. Under planlegging.

11 13) Folkehelsetiltak: a. Foredrag i Lyngdal, høsten 2012: Treningsplanlegging for mosjonisten Sprekprosjekt-konseptet. Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. - Foredragsholder: Arild Jørgensen. b. Foredrag i Lyngdal, høsten 2012: NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis). Om forfallet i hverdagsaktivitet. Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. - Foredragsholder: Egil Andrè Bjørgen. c. Folkehelse/FH prosjekt; for økt rekruttering av FH til å bli aktive/idrettsutøvere: - Under planlegging. 14) Agder Friidrettskrets Skadeforebyggende screening/fysioterapioppfølging: - Samling 11. desember i Agder: screening i samarbeid med Friidrettsforbundet/OLT v/fysioterapeut Maren Stjernen - Fagansvarlig: Christina Sandvand Omfjord. 15) Arendal Skøite Klub: a. Medisinsk bistand. - Fagansvarlig: Kåre Ulevåg b. Ernæringsprosjekt etterspurt. Avventer tilbakemelding fra prosjektsøker. 16) ØIF Arendal, herrer håndball jr. og elite: a. Basistrening. - Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. b. Styrketrening. - Fagansvarlig: Ken Hetlelid. c. Mental trening. - Fagansvarlig: Rune Høigaard. 17) Agder skiskytterkrets, høsten 2012 nylig avsluttet: - Skøyteteknikk-prosjekt - Under 3 samlinger sommer/høst Fagansvarlig: Audun Svartdal. 18) Vindbjart FK herrelag, høsten 2012/våren 2013: a. Fagseminar: Styrketrening. - Foredragsholder: Ken Hetlelid.

12 b. Fagseminar: Teknikk & taktikk. - Foredragsholdere: Knut Tørum & Stig W. Ågedal-Mortensen. c. Foredrag: Lagbygging : - Foredragsholder: Rune Høigaard. d. Foredrag: Utholdenhetstrening. - Foredragsholder: Andrè Bjerke. 19) Coaching: Mental trening/konkurransepsykologi pågått flere sesonger: - Kvinnelig toppseiler i AA. - Fagansvarlig: Bjørn Tore Johansen. 20) Coaching: Mental trening/konkurransepsykologi pågående: - Kvinnelig svømmer i VA. - Fagansvarlig: Arild Jørgensen. 21) Amazon Grimstad, fotball damer elite, høsten 2012: a. Hurtighetstrening/løpsteknikk. b. Coaching av trener. - Fagansvarlig: Trond Besse Fjeld. 22) Prosjekt; Talenter mot toppen. - Arbeider med å få etablert en spisset toppidrettsklasse ved KKG. - Prosjektansvarlig/koordinator: Ragnar Wivestad. * Under presentasjon av AUO på rektormøtet den 11. oktober 2012, benyttet KIA anledningen å presentere dette prosjektet også. V/Solveig Pedersen. 23) Coaching: Trening & treningsplanlegging : - Mannlig skytter i VA. (Under oppstart.) - Fagansvarlig: Arild Jørgensen. 24) Oddersjaa SSK, høsten 2012 nylig gjennomført: a. Fagseminar/kurskvelder: Hvordan bedre nyttegjøre seg forldreressursen? - Idèmyldringsmøte 3. september. - Skreddersy et skoleringskurs/inspirasjonskurs for foreldregruppen til å kunne være hjelpetrenere. - Nytt planleggingsmøte 20. september. - Kurskveld: 24. oktober. - Nylig evaluert. - Fagansvarlig/koordinator/foredragsholder: Solveig Pedersen. 25) IL Giv Akt nylig gjennomført: - Innføringskurs i basistrening; teori og praksis (etter OLTs modell) - Fagansvarlig: Christina S. Omfjord.

13 26) Fagseminar for idrettslinja vg 1 på KKG: - Tema: Mat, kropp og helse - spiseforstyrrelser (Fagemne naturfag i vgs.) november 2012 på UIA. - Fagansvarlig: Monica K. Torstveit. 27) Fagseminar for Marnar ungdomsskole i samarbeid med Marnardal kommune og kommunalsjef - oppvekst: - For 8. trinn; valgfag Fysisk aktivitet & helse - 7. desember Omvisning KIA/UIA/Spicheren, fagseminar ernæring & praksis: basistrening i turnhallen. - Fagansvarlige: Christina S. Omfjord og Solveig Pedersen. 28) Fagseminar med Songdalen Jeger og fiske, - leirdueskyttere: - Tema: Treningsplanlegging - Under planlegging: desember 2012/januar Avventer svar fra prosjektsøker. - Fagansvarlig: Arild Jørgensen. 29) Veiledersamling i VAI: november Innlegg om KIAs virke og spesielt prosjekt: Prestasjonskultur i utvikling av unge idrettsutøvere. - v/ Solveig Pedersen. 30) Utviklingsmøter med OLT/Sunn Jenteidrett: a. Fagsamling/nettverksmøte med OLTs ernæringsavdeling og Sunn Jenteidrett: - På OLT november V/ Monica K. Torstveit og Solveig Pedersen. b. Fagsamling/nettverksmøte med OLTs regionale kompetansesentre (RKS) i OLTs utviklingsavdeling: - På OLT 13. desember KIA skal holde 1 times innlegg om status prosjekt: Prestasjonskultur i utvikling av unge idrettsutøvere. - V/ Solveig Pedersen c. Tilrettelegging av studier på UIA for idrettsutøvere med status Toppidrettsutøver (kriterier utarbeidet av OLT). - Daglig leder i KIA er delegert fra OLT til å ta ansvar for: o møter/mailmøter med aktuelle utøver/utøvers trener(e). o innhente skriftlig dokumentasjon fra utøvers hovedtrener(e) med deres anbefalinger/bekreftelser for innfrielse av kriteriene. o å videre evt skriftlig anbefale overfor UIAs opptaksleder å tilby tilrettelagte studier for toppidrettsutøveren.

14 - Ved siste oppdatering for DL var 46 studenter inne under denne ordningen. - 5 nye studenter er i søkerprosessen per d.d. 31) Utviklingsmøter med NIF: - Møte med gen.sek. Inge Andersen og spes.rådg. Magnus Sverdrup fra NIF samt repr. fra fylkeskommunene, på UIA 9. januar ) Unique danseklubb: - Basistreningskurs à 4 kvelder, 2 høsten 2012 (26/9 og 14/11) + 2 våren Fagansvarlig: Stig W. Ågedal-Mortensen. 33) VAI styremøte 20. november: - Presentasjon av KIAs virksomhet - prosjekter - v/ Solveig Pedersen. 34) AAIK styremøte januar 2013: - Presentasjon av KIAs virksomhet - prosjekter - v/ Solveig Pedersen. 35) KIAs høstseminar 2012: november 2012, på UIA: - Tema: Prestasjonskultur i utvikling av unge idrettsutøvere. - Foredragsholdere: o Eirik Verås Larsen (OLT) o Knut Tørun (ref.gr. fotball) o Øystein Sylta (ref.gr. friidrett) o Marianne Fredbo (ref.gr. svømming) o Sondre Skarli (ref.gr. skøyter) o Vegard Witzøe (ref.gr. KKG) 36) Prosjekt: Toppidrettskulturbygging justert til Prestasjonskulturbygging - Lage gode modeller for hvordan bygge prestasjonskultur i idrettslagene for å hjelpe frem morgendagens utøvere. - Prosjektperiode (Justert fra ). - Referansegruppe/prosjektgruppe: o Arild Jørgensen (langrenn, VA) o Jon Kristian Svaland (skiskyting, AA) o Sondre Skarli (skøyter, AA) o Leif Gautestad (håndball, AA) o Øystein Sylta (friidrett/terrengløp, VA/UIA) o Knut Tørum (fotball, VA) o Marius Johnsen (fotball, VA) o Gunnar Høygilt (sykkel, AA) o Jon Besse Fjeld (friidrett VA/UIA) o Marianne Fredbo (svømming, VA) o Vegard Witzøe (fagansvarlig idrett KKG)

15 o Jørg Inge Stray Pedersen (idrett KKG) * o Svein Lien (AAIK/KIA) o Stein Bø-Mørland (AAIK/KIA) o Terje Larsen (VAI/KIA) o Åse Karin Wigemyr (VAI/KIA) o Koordinator: Solveig Pedersen - Avholdt fagsamlinger: o 14. juni o 24. august Gjestebidragsyter 24. august: Oddvar Brå. Klubber som allerede har meldt sin interesse for samarbeid i prosjektet (kun gjennom å ha lest om dette i Fædrelandsvennen): a. Amazon Grimstad b. IK Start c. Team Marcussen d. Arendal Cykleklubb e. Team Plussbank (Sykkelteam under Thor Hushovd og Atle Kvålsvoll) 37) Kreftforeningen - Løp for livet : - Samarbeid med Kreftforeningen og terrengkarusellen om mosjonsløp. - Innlegg under terrengkarusellens avslutning på Hotel Caledonien 30. oktober 2012, v/solveig Pedersen. - KIA vil delta på planleggingsmøter for neste års løp, v/solveig Pedersen. - Nytt løp arrangeres 4. mai 2013, i Kristiansand. 38) Andre prosjekt KIA har sagt ja til: a. Aktivitetstilrettelegging på Frivoll vgs i AA (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) b. Arendal Tennisklubb (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) c. IK Grane, AA (avventer tilbakemelding fra prosjektsøker.) d. Sanden media: Kostholdsfilm/app ( 1møte avholdt, venter på oppfølging fra prosjektsøker.) e. Rica Hotel Norge; Kostholdsbrosjyre. KIA har utarbeidet utkast til skriftlig innhold til brosjyren. (Venter på oppfølging fra salgssjef, Eivind Lund, på Hotel Norge.) * * *

16 Merk: AUO prosjektene er hver for seg meget store og har igjen flere delprosjekt i seg. De er derfor referert til / nummerert enkeltvis i denne oversikten. * Annet: Fagkonsulenter i KIA nettverk som har vært aktive i KIA-prosjekt dette året, samt referansegruppa i prosjekt Prestasjonskulturbygging, ble invitert til Idrettens julelunsj på Hotel Norge i Kristiansand den 11. desember 2012 SP 17. desember 2012.

Det er mulig å bli best i verden i Nord Norge. Pause

Det er mulig å bli best i verden i Nord Norge. Pause Sammen om de store prestasjonene Det er mulig å bli best i verden i Nord Norge Kunnskap og Kompetanse er forutsetninger for å bygge god prestasjonskultur. Kompetanseflyt på tvers av idretter ( Og innen

Detaljer

Sammen om de store prestasjonene. Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge

Sammen om de store prestasjonene. Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge Sammen om de store prestasjonene Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge Dagens aktiviteter i OLT NN regi Dagens toppidrettsutøvere Medaljekandidater i mesterskap FoU prosjekter Samarbeidsavtale

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge. Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten

Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge. Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten Idrettsernæring Idrettsernæring omfatter både kostholdet i hverdagen samt prestasjonsernæringen før,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:601959-v1 1.febuar 2013

Deres ref: Vår ref:601959-v1 1.febuar 2013 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Følg oss på Facebook (klikk på ikonet)

Følg oss på Facebook (klikk på ikonet) FOR LEDERE, TRENERE, UTØVERE PÅ SØRLANDET SPAREBANKEN SØR AMFI, ARENDAL 6.&7.11 2015 For tredje gang inviterer vi til - i år med langt flere tilbud, større bredde og mer dybde enn tidligere. Olympiatoppen

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 13.november 2015. Protokoll nr. 8 2015 fra styremøte VAI og referat fra fellesmøte med styret i AAIK den 11.

Deres ref: Vår ref: 13.november 2015. Protokoll nr. 8 2015 fra styremøte VAI og referat fra fellesmøte med styret i AAIK den 11. Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015

Deres ref: Vår ref: 1.september 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 6/2014-2016 onsdag 10. desember 2014 kl 18:00 hos Org.sjef på Fevik

Protokoll fra styremøte nr. 6/2014-2016 onsdag 10. desember 2014 kl 18:00 hos Org.sjef på Fevik Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 6/2014-2016 onsdag 10. desember 2014 kl 18:00 hos Org.sjef på Fevik Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Siri Marie Gundersen Anne Blakstad Julie

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012

Deres ref: Vår ref:587531-v1 21.november 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014

Deres ref: Vår ref:708520-v1 24.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret

Detaljer

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Senter i Granåsen Trøndersk toppidrett 2020 RBK Champions league semifinale Medaljer alle Nordiske Grener OL og VM Trondheims Ørn Europa mester Trenere

Detaljer

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs.

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Verktøykasse for (spissa)toppidrett Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Krav, forventninger og utfordringer Forbund - Satsningsskole Landslinjestatus - Anbefale utøvere? Olympiatoppen - Prestasjoner

Detaljer

Deres ref: Vår ref:613220-v1 2.april 2013

Deres ref: Vår ref:613220-v1 2.april 2013 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad

Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 13/2012-2014 torsdag 28.11.2013 hjemme hos Tonje Ausland, Gjerstad Tilstede var: Kirsten Borge Tonje Berger Ausland Gunnar Høygilt Svein Lien Trond Kristensen

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:510400-v1 17 november 2011

Deres ref: Vår ref:510400-v1 17 november 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 2/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Seilerhytta, Arendal Seilforening.

Protokoll fra styremøte nr 2/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Seilerhytta, Arendal Seilforening. 8 P r o t o k o l l S i d e Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 2/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Seilerhytta, Arendal Seilforening. Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Anne

Detaljer

«Ingen blir best åleine alle blir betre saman» Lengst mulig best mulig

«Ingen blir best åleine alle blir betre saman» Lengst mulig best mulig «Ingen blir best åleine alle blir betre saman» Lengst mulig best mulig Av: Espen Tønnessen, Olympiatoppen Olympiatoppens filosofi Sammen om de store prestasjonene Gjøre de beste litt bedre Arbeid på tvers

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus.

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58 Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Ragnar Tellefsen Jo Skaali Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen Protokollside 44 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Forfall: Aslak Heim-Pedersen Hege Backstrøm Sandblost Jo Skaali

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Veien mot toppen Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Bakgrunnsinformasjoner Flere nasjoner konkurrerer. I karate VM hvor Stein Rønning vant VM-gull deltok

Detaljer

VINTER TERMINLISTE 2015-2016

VINTER TERMINLISTE 2015-2016 VINTER TERMINLISTE 2015-2016 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 20.DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet i Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Meld deg på nå! Invitasjon. Idrettsfagseminaret 2012. Radisson Blu Lillehammer Hotell og Håkons hall/kristins hall. 24. 26.

Meld deg på nå! Invitasjon. Idrettsfagseminaret 2012. Radisson Blu Lillehammer Hotell og Håkons hall/kristins hall. 24. 26. Meld deg på nå! Invitasjon Idrettsfagseminaret 2012 Radisson Blu Lillehammer Hotell og Håkons hall/kristins hall 24. 26. oktober Seminarprogram ONSDAG 24. OKTOBER Kl. 09.30 12.30 Registrering Kl. 11.30

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09.

Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09. Perioden 14.09.2013 Ingen sluttdato Arrangørdagbok for Gimletroll IK 2013 2014 Tid Ansvarlige Kampnr Respin Avdeling Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør Ansvarlige LØRDAG 21.09.2013 SØNDAG 22.09.2013 TORSDAG

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

Deres ref: Vår ref:423625-v1 12 november 2010

Deres ref: Vår ref:423625-v1 12 november 2010 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Trondheim Skiskytterteam. Visjon og mål for kretsteam i skiskyting i Trondheimsregionen

Trondheim Skiskytterteam. Visjon og mål for kretsteam i skiskyting i Trondheimsregionen Trondheim Skiskytterteam Visjon og mål for kretsteam i skiskyting i Trondheimsregionen Agenda Innledning Presentasjon av nytt team Økonomi Sportslig plan 2015-03-24 Team Trondheim 2 Visjon og målsettinger

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Toppidrettslinje Hopp

Toppidrettslinje Hopp Ny linje med oppstart høsten: 2015 Toppidrettslinje Hopp Velkommen til: Hospitering Onsdag 11.2. kl 10.00-14.00 Toppidrettsgymnaset i Telemark TiT er en landsdekkende privat videregående skole. Skolen

Detaljer

Farrisrennet. Offisiell resultatliste. Nanset, Larvik 02.02.2014

Farrisrennet. Offisiell resultatliste. Nanset, Larvik 02.02.2014 K12-15 10 km 1 Guro Nalum Duvholt Nanset IF 10 52:05 00:00 2 Julie Marie Hynne Runar, IL 8 59:04 06:59 3 Johanne Hustuft Kvelde IL 9 1:07:42 15:37 4 Andrine Kvilhaug SkavhellenBotne SK 11 1:12:20 20:15

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Oversikt over konferanser og samlinger på Hamar

Oversikt over konferanser og samlinger på Hamar Oversikt over konferanser og samlinger på Hamar Konferanse/samling Alle fellesfordrag: Rom I Storesalen Trenerkonferansen: I Storesalen Basistrening, praktisk økt søndag kl 0930 Lederkonferansen: I Fogderiet

Detaljer

Lederutvikling som valgfri, programfag

Lederutvikling som valgfri, programfag Lederutvikling som valgfri, programfag Innhold Overordnet Skolen Overordnet struktur Lederutvikling i praksis Samtale Sigurd Støren og Christer Corneliussen Rogaland Idrettsfag og toppidrett på 8 skoler!

Detaljer

NSF sportslige satsing hurtigløp Skøytetinget 2011 Hamar 27-29. mai 2011

NSF sportslige satsing hurtigløp Skøytetinget 2011 Hamar 27-29. mai 2011 Norges Skøyteforbund NSF sportslige satsing hurtigløp Skøytetinget 2011 Hamar 27-29. mai 2011 Sportslig organisering hurtigløp 2011/2012 Forbundsgruppe Elite Olympiatoppen -faglig ressurspersoner Team

Detaljer

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen

ARRANGØR: KRISTIANSAND AUTOMOBILKLUBB (KAK) RUGSLANDBANEN BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen BC Damer-FINALER RESULTATER plass startnr. Navn bil klubb 1 304 Ida Marie Eriksen Volkswagen NMK Kvinesdal 2 301 Inger Rødli Volvo KAK Kristiansand AutomobilKlubb 3 309 Elisabeth Espeland Ford KAK Kristiansand

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Lagtrening. for håndballag. www.osloidrettssenter.no

Lagtrening. for håndballag. www.osloidrettssenter.no Lagtrening for håndballag www.osloidrettssenter.no Tren med ditt håndballag på Oslo Idrettssenter Oslo Idrettssenter (OIS) er et unikt treningssenter, der prestasjon står i fokus. Vi har spesialisert oss

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 2010 6.LØP MANDAL

VINTERKARUSELLEN 2010 6.LØP MANDAL VINTERKARUSELLEN 2010 6.LØP MANDAL 3KM GUTTER 15-16 1. Erik U. Pedersen Holum 09.49 2. Jon Erik Hjelnes MHI 15.11 1. Anny Undheim Framsteg 12.47 HERRER JUNIOR/SENIOR 1. Jan-Erik Hansen Søgne 13.04 2. Svein

Detaljer

Aktiviteter 2008 2009

Aktiviteter 2008 2009 Aktiviteter 2008 2009 www.fagerstrand.no Glede Gode holdninger Utvikling Langsiktiget Fagerstrand Idrettsforening, postboks 47, 1454 Fagerstramd Velkommen til et nytt idrettsår Heldigvis har vi på Fagerstrand

Detaljer

Styrkeprøven ESK-UCK17. Møte 9. mai 2015

Styrkeprøven ESK-UCK17. Møte 9. mai 2015 Styrkeprøven ESK-UCK17 Møte 9. mai 2015 Ansvarlige Ressursgruppa består av: Anton, Britt og Eivind blått lag Stian, Tor Olav og Hans Olav rødt lag Tor Olav logistikk følgepersonell Vårt felles mål 17 timer

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2014-2015 TIRSDAG 7. OKTOBER 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Stavanger Bueskyttere Handlingsplan 2015-2016

Stavanger Bueskyttere Handlingsplan 2015-2016 Stavanger Bueskyttere Handlingsplan -2016 Handling Hvorfor Hvordan Vi skal etablere årlige planer og handlingsplaner som primært godkjennes ved årsmøtet. Handlingsplanene skal være basert på handlingsplanene

Detaljer

FAKTA: BARE SYSTEMATISK TRENING MED HØG KVALITET OVER LANG TID, KOMBINERT MED EN HENSIKTMESSIG LIVSSTIL VIL FØRE TIL TOPPIDRETT

FAKTA: BARE SYSTEMATISK TRENING MED HØG KVALITET OVER LANG TID, KOMBINERT MED EN HENSIKTMESSIG LIVSSTIL VIL FØRE TIL TOPPIDRETT Åke Fiskerstrand FAKTA: BARE SYSTEMATISK TRENING MED HØG KVALITET OVER LANG TID, KOMBINERT MED EN HENSIKTMESSIG LIVSSTIL VIL FØRE TIL TOPPIDRETT DU MÅ FOREDLE DINE FORUTSETNINGER MED FOKUS PÅ UTVIKLING

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer Mandalsmaraton 15. September 1985 10 kilometer Menn konkurranse 1 Svein H. Olsen Urædd 33:52 2 Svein Hulten KIF 34:28 3 Tore Tangbøl Kongsvinger 34:35 4 Kjetil Daasvatn MHI 34:55 5 Jan Olaf Ellefsen Mandal

Detaljer

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015

Infomøte ESK-UCK 17. 13. januar 2015 Infomøte ESK-UCK 17 DSSP 2015 13. januar 2015 Ressursgruppe Stian Ørbæk Anton Brandsø Jan Åge Tømte Britt T. Lund Logistikk Tor Olav Trefjord Alle har et ansvar med å skaffe følgebiler Vi trenger minst

Detaljer

Mandalsmaraton 27. september 1987. 10 kilometer

Mandalsmaraton 27. september 1987. 10 kilometer Mandalsmaraton 27. september 1987 10 kilometer Menn konkurranse 1 Rune Høigaard KIF 32:14 2 Tor Aanensen KIF 33:02 3 Per Ramstad MHI 38:06 4 Bjørn Stålesen MHI 38:20 5 Trond Haven MHI 40:15 6 Øystein Christensen

Detaljer

FULLT HUS SKIFESTIVAL 2016 Informasjonsmøte for Birkenes IL Hovedlag

FULLT HUS SKIFESTIVAL 2016 Informasjonsmøte for Birkenes IL Hovedlag FULLT HUS SKIFESTIVAL 2016 Informasjonsmøte for Birkenes IL Hovedlag Når: Mandag 15/2-2016. Hvor: Idrettshuset Birkeland Agenda: 40 min Kort presentasjon av deltagere fra Fullt Hus Skifestival 2016. Fullt

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove

Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 10/2014-2016 mandag 22. juni 2015 kl 17:00 på Idrettsleiren, Hove Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

TOPP 10 RESULTATLISTE 24.08.2014

TOPP 10 RESULTATLISTE 24.08.2014 10 km Navn Klubb Startnr Totaltid Diff G 8-16 Ungdom (Påmeldt: 0 - Startet: 0 - Fullført: 0 - Premier: 0) 1 Marcus Ousdal FIL 159 58:21.9 00:00.0 G 12-16 Ungdom (Påmeldt: 3 - Startet: 3 - Fullført: 3 -

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

LØRDAG 28.FEBRUAR 2015 TEMA: STYRKE

LØRDAG 28.FEBRUAR 2015 TEMA: STYRKE LØRDAG 28.FEBRUAR 2015 TEMA: STYRKE PROGRAM 08.30 REGISTRERING 09.00-09.15 VELKOMMEN 09.15-10.00 3D-analyser av styrketreningsøvelser. Skal du bli BEST må du kunne dette! Tron Krosshaug 10.15-11.00 Forelesning

Detaljer

Veteran NM/Sørcup. Resultatliste Ski hopping Andre omgang. Helge Kjærmann Bjørn Hamsdokka Hallstein Krosshøl Sigbjørn Normann Dag Mikkelsen

Veteran NM/Sørcup. Resultatliste Ski hopping Andre omgang. Helge Kjærmann Bjørn Hamsdokka Hallstein Krosshøl Sigbjørn Normann Dag Mikkelsen Jury/Ledelse Rennleder TD MD Bakkesjef Speaker Aase Karin Wigemyr Roar H. Gustavsen Øystein Mikkelsen Svein Wigemyr Håkon Helgesen Veteran 31-35 e A B C D E Helge Kjærmann Bjørn Hamsdokka Hallstein Krosshøl

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Gode hoder gode hjerter

Gode hoder gode hjerter FOTO: NILS HELDAL BEST? Bare de aller beste klarer kombinasjonen toppidrett og utdanning. I Trøndelag hjelper vi deg med å utløse potensialet ditt. Vi hjelper deg med å bli best. INGVILD FARSTAD Økonomistudent

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Arendal Idrettsråd

ÅRSBERETNING 2012 Arendal Idrettsråd ÅRSBERETNING 2012 Arendal Idrettsråd Hove Tri eller «Sørlandets vakreste utfordring», som arrangøren Arendal triathlon selv kaller det, er nå Norges største triathlon-konkurranse. De har lykkes med å få

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer