Gastro - Øvre DOWNSTAGING KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JH FRA HAUKELAND UN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gastro - Øvre DOWNSTAGING KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JH FRA HAUKELAND UN"

Transkript

1 Gastro - Nedre ØKT RISIKO FOR ANASTOMOSELEKKASJER VED BRUK AV DICLOFENAC Agledahl POSTOPERATIVT U Plastikkirurgi EPIDERMOLYSIS BULLOSA - EIT SJELDANT BRANNSKADELIKNANDE Almeland SYNDROM SK Urologi - Øvre urinveieroverlevelse OG BEVARING AV NYRE ETTER ENDOSKOPISK BEHANDLING Almås AV UROTELIAL BCANCER I ØVRE URINV Gastro - Øvre PERIOPERATIV KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JHFRA HAUKELAND UNI Gastro - Øvre DOWNSTAGING KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JH FRA HAUKELAND UN Plastikkirurgi VEVESEKSPANSJON VED REKONSTRUKTIV KIRURGI Ausen K Urologi - Cancer OVERLEVELSE ETTER BEHANDLING AV TCC I ØVRE URINVEIER. - SLUTTANALYSE Beisland 25 ÅR ETTER C KIRURGISK BEHAN Urologi - Cancer HELSERELATERT LIVSKVALITET (HRQOL), PERSONLIGHET OG MESTRING BeislandER ASSOSIERT HOS E NYREKREFTPASIENTE Urologi - Cancer PSYKOMETRISK VALIDERING AV ET DIAGNOSESPESIFIKT SPØRRESKJEMA BeislandOM HELSERELATERT E LIVSKVALITET (HR Plastikkirurgi PARENTAL AGE AND THE RISK OF ORAL CLEFT Berg E Plastikkirurgi BLØTDELSDEKNING MED PECTORALIS MAJOR LAPP ETTER MEDIASTINITT Berg T Plastikkirurgi SKANDINAVISKE BELL S PARESE STUDIEN PREDNISOLON OG VALACIKLOVIR Berg VED BELL S TPARESE Plastikkirurgi SKANDINAVISKE BELL S PARESE STUDIEN EFFEKT AV PREDNISOLON BergOG VALACIKLOVIR TI FORHOLD TIL PASIENT Urologi - Cancer PET-MR I DIAGNOSTIKKEN AV LYMFEKJERTELSPREDNING VED AGGRESSIV Bertilsson PROSTATAKREFT- H BEDRE SELEKSJON E Gastro - Nedre PEDUNKULERTE ADENOMER OG ADENOCARCINOMER I REKTUM DIFFERENSIALDIAGNOSTISKE Beuke AC UTFORDRINGER Gastro - Diverse MAGESMERTER UTEN SIKKERT DIAGNOSE; ER NOE OVERSETT? Bjerke CE Mamma - Endokrin FOREKOMST AV AXILLEMETASTASER VED ULIK RESEPTORSTATUS Brandt - KONSEKVENSER FOR BKIRURGISK BEHANDLIN Mamma - Endokrin KONTINUERLIG INTRAOPERATIV NERVEMONITORERING VED HØY RISIKO Brauckhoff THYREOIDEA KIRURGI M Mamma - Endokrin ANALYSE AV NPE SKADESAKER I ENDOKRINKIRURGI Brauckhoff M Plastikkirurgi FØREBYGGING OG FØRSTEHJELP VED BRANNSKADAR BLANT NORSKE Brekke HELSEARBEIDARARL Gastro - Øvre FREKVENS AV MAKROSKOPISKE FUNN SORTERT ETTER SYMPTOM Brudvik I GASTROSKOPIER KWVED DIAKONHJEMMET Mamma - Endokrin RETROSPEKTIV STUDIE AV PASIENTER MED BRYSTKREFT UNDER 40 Brynildsbakken ÅR BEHANDLLET Huse VED I OUS, ULLEVÅL, I PERIO Plastikkirurgi FRI MUSKELLAPP VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Buhagen S Thoraxkirurgi FEM-ÅRS ERFARING MED KATETERBASERTE KLAFFEIMPLANTASJONER Busund VED UNN R Karkirurgi PTA OG TRENING EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE. RESULTATER Bø ETTER ETT ÅRS E OPPFØLGING Gastro - Nedre DOES GEWF SOLUTION IMPROVE LYMPH NODE HARVEST IN COLORECTAL BørretzenCANCER SPECIMENS A WITH AND WITHOU Plastikkirurgi HANDLINGSALTERNATIV FÖR ATT RÄDDA BRÖSTPROTES VID EXPONERAT CederqvistIMPLANTAT ELLER B HOTANDE EXTRUS Thoraxkirurgi TAVI FOR AI - EN KASUISTIKK Dahl PE Urologi - Cancer ARBEIDSSTATUS OG SYKMELDING ETTER RADIKAL PROSTATEKTOMI: DahlEN PROSPEKTIV KLINISK S. STUDIE. Thoraxkirurgi HVA ER DIAMETER PÅ EN PHYSIORING LAGET SIRKULÆR? Dahle G Side 1/9

2 Thoraxkirurgi TRANSKATETER BEHANDLING AV DEGENERERT BIOPROTESER OG SVIKTENDE Dahle PLASTIKKER G Thoraxkirurgi TRANSKATETER BEHANDLING AV DEGENERT BIOPROTESE I TRIKUSPIDAL Dahle OG PULMONAL GPOSISJON HOS SAMME P Plastikkirurgi VAKTPOSTLYMFEKNUTEBIOPSI I STAVANGER 2,5 ÅR ETTER Davik B Gastro - Diverse EN APPENDECTOMI MED ALVORLIG KOMPLIKASJON Dehli T Traumatologi EMBOLISERING AV MILTSKADER - ET TI-ÅRS MATERIALE Dehli T Plastikkirurgi BRUK AV MUSKELSPARENDE TRAM LAPP I POSTPNEUMONECTOMY DeWeerd EMPYEM L Gastro - Diverse VIDEO: LAPAROSKOPISK OPERASJON AV STRANGULERT TYNNTARM Dumont UNDER ARTERIA ILIACA KA EXTERNA SIN. Gastro - Diverse GOD EFFEKT AV STRUKTURERT LAPAROSKOPISK SIMULATORTRENING EftangVED KIRKENES SYKEHUS LL Thoraxkirurgi SOLITÆR FIBRØS TUMOR I THORAX Ellensen VS Urologi - Barn EKTOPISK MUNNENDE URETER SOM ÅRSAK TIL URININKONTINENS Engebretsen HOS UNG JENTE AH Gastro - Diverse KVALITETSSIKRINGSDATABASE GASTROKIRURGISK AVD LILLEHAMMER Engebretsen B Mamma - Endokrin MOLEKYLÆRE SUBTYPER, HISTOPATOLOGISK GRAD OG OVERLEVELSE Engstrøm VED BRYSTKREFTMJ Mamma - Endokrin TOP2A OG HER2 GEN AMPLIFIKASJON VED BRYSTKREFT Engstrøm MJ Thoraxkirurgi CONTINUOUS MONITORING OF RIGHT VENTRICULAR FUNCTION WITH Fiane A 3-AXIS ACCELEROMETER A DURING LEFT VE Mamma - Endokrin VURDERING AV RESEKSJONSFLATER VED BRYSTBEVARENDE KIRURGI Fjøsne BASERT PÅ MR SPEKTROSKOPI HE (MRS). MU Gastro - Øvre KVANTIFISERING AV GLUTATION I HEPATOCYTTER MED N-ETHYLMALEIMIDE Florholmen-Kjær OG VÆSKEKROMATOGRAFI-TANDE Å Karkirurgi PERIGRAFT SEROM. VÆSKE RUNDT AORTAGRAFT. FLØRENES TL Gastro - Diverse RESULTATER ETTER 386 OVERVEKTSOPERASJONER VED HAUGESUND Folkestad SJUKEHUS. O Plastikkirurgi ANSIKTSSPALTER: EN OVERSIKT OG KASUISTIKK Frich L Plastikkirurgi INJEKSJONSBEHANDLING AV DUPUYTREN S KONTRAKTUR -VÅR ERFARING Furholt ETTER 200 BEHANDLINGER K Gastro - Barn LIK REKONVALESENS ETTER LAPAROSKOPISK OG ÅPEN NISSEN FUNDOPLIKASJON Fyhn TJ Gastro - Øvre ERFARINGER MED TOTAL TORAKOLAPAROSKOPISK RESEKSJON FOR Førland CANCER ØSOFAGI DT Maxillofascial kirurgi HYPERTELORISME Galteland PG Urologi - Øvre urinveiermultidetektor CT VS KONTRASTFORSTERKED ULTRALYD VED UTREDNING Geisler AV TILFELDIG JD OPPDAGETE NYRETU Thoraxkirurgi TRANSKATETER-BASERT KLAFFEINTERVENSJON AV MEDTRONIC COREVALVE Geisner MED KIRURGISK T TILGANG Urologi - Cancer BRUK AV MR VED "ACTIVE SURVEILLANCE" HOS MENN MED CANCER GillPROSTATA S Karkirurgi GRADERT BELASTNINGSTEST FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FYSISK Gjerdalen AKTIVITET HOS PASIENTER GF MED MARFAN S Gastro - Diverse ADMINISTRERING AV EN ENKELTDOSE KARBOHYDRATDRIKK UMIDDELBART Gjessing FØR KIRURGI PFDEMPER UTVIKLINGEN Gastro - Diverse PREOPERATIVT INNTAK AV KARBOHYDRATER REDUSERER DEN INFLAMMATORISKE Gjessing RESPONSEN PF OG UTVIKLING A Gastro - Øvre GASTROSTOMI MED FORSKJELLIGE TEKNIKKER. 15 ÅRS ERFARING Gleditsch I EN KIRURGISK AVDELING. D Side 2/9

3 Gastro - Øvre PASIENTOPPLEVELSE OG RISIKOFAKTORER FOR SMERTER RELATERT Glomsaker TIL ERCP-PROSEDYREN T Gastro - Øvre RISIKOFAKTORER FOR KOMPLIKASJONER VED ERCP Glomsaker T Gastro - Øvre LANGTIDSRESULTATER AV DUODENOJEJUNOSTOMI OG SLEEVE GASTREKTOMI Grong SOM BEHANDLING E FOR DIABETES Gastro - Øvre «DRØMMEN OM PANCREAS» - EN TREDIMENSJONAL ANALYSE MED Grong OPTISK PROJEKSJONSTOMOGRAFI. E Gastro - Øvre CT SOM VERKTØY FOR Å DIAGNOSTISERE INTERN HERNIERING ETTER Grønvold LGBP LB Urologi - Cancer SERUM VEGF (VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR) HOS PASIENTER Gudbrandsdottir MED NYREKREFT G OG LITEN KONTRA Plastikkirurgi CULTURING OF HUMAN ADIPOSE DERIVED MESENCHYMALE STEM Gullestad CELL (ADSCS) UNDER HYPOXIC HPG CONDITIONS AF Plastikkirurgi AXILLÆR OG SUPRAKLAVIKULÆR LYMFADENOPATI SOM FØLGE AV Gullestad RUMPERTE POLY IMPLANT K PROTHESE (PIP) BR Plastikkirurgi PERFORANT BASERTE LAPPER I ANSIKT Gunnarsson GL Mamma - Endokrin PRIMER BRYSTREKONSTRUKSJON VED SYKEHUSET TELEMARK 2013Gunnarsson GL Gastro - Diverse LANGTIDSOPPFØLGING AV PASIENTER OPERERT FOR LYSKEBROKK Gunnes A.M. LICHTENSTEIN OG TEPROLEN HERNIA SYST Thoraxkirurgi KNIV ELLER KANYLE? BEHANDLING AV AORTASTENOSE HOS ELDRE Haga PASIENTER P Mamma - Endokrin RISIKOREDUSERENDE MASTEKTOMI, BRYST REKONSTRUKSJON OG Hagen PASIENTFORNØYDHET AI HOS NORSKE BRCA1/2 Gastro - Diverse SKJELETTMUSKEL-MITOKONDRIER HAR LAVERE KAPASITET FOR PYRUVAT-OKSIDASJON Hagve OG M PRODUSERER ØKT M Gastro - Diverse MALROTASJON HOS 25 ÅR GAMMEL MANN - KASUISTIKK Haug HM Thoraxkirurgi INFLAMMASJON VED AORTAKLAFFKIRURGI Hauge KK Gastro - Øvre BEHANDLING AV EPIFRENISK ØSOFAGUSDIVERTIKKEL Hauge T Gastro - Diverse PRESENTASJON AV SIRINO-STUDIEN - EN RANDOMISERT KONTROLLERT Haugvik STUDIE MED SELEKTIV SP INTERN RADIOTER Karkirurgi IN VITRO TESTING AV VENEKLAFF FUNKSJON Hisdal J Urologi - Diverse POSTPROSTATEKTOMI-INKONTINENS: PREVALENS, RISIKOFAKTORER Holm OG URODYNAMISKE HV FUNN Gastro - Diverse FOURNIERS GANGREN - EN KASUISTIKK Holte SH Urologi - Diverse URETEROBSTRUKSJON MED HYDRONEFROSE PÅ GRUNN AV TROMBOSERT Honoré HYPERTROFISK AKOLLATERAL SIRKULA Gastro - Øvre ANEMI OG JERNMANGEL ETTER GASTRISK BYPASS FOR SYKELIG FEDME Høgestøl IK Plastikkirurgi CANCER I UNDERLEPPE. EN RETROSPEKTIV STUDIE AV 113 PASIENTER Høgevold BEHANDLET VED OUS M I PERIODEN Gastro - Nedre GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR (GIST) I TYNNTARM Hølmebakk DATA FRA SARKOMGRUPPEN T VED OSLO UNI Mamma - Endokrin PHYLLODESTUMOR I MAMMA DATA FRA SARKOMGRUPPEN Hølmebakk VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS T Maxillofascial kirurgi PASIENTER TILBUDT ORTOGNATISK KIRURGI: HVORFOR AVSLÅR MANGE HågensliPASIENTER TILBUDET? N Thoraxkirurgi KIRURGISK BEHANDLING AV TRACHEO-ØSOFAGEAL FISTEL Haaverstad RH Urologi - Diverse KATETERISERINGSPROBLEM OG LØSNINGER Jacobsen IN Gastro - Nedre BEHANDLING AV UKOMPLISERT DIVERTIKULITT UTEN ANTIBIOTIKA Jakobsen GS Side 3/9

4 Gastro - Øvre RESEKSJON FOR CANCER ØSOFAGI Johnson EJ Gastro - Øvre OVERLEVELSE VED RESEKJSON FOR CANCER ØSOFAGI Johnson EJ Karkirurgi KORROSION OCH UTSLÄPP AV METALLER FRÅN PERIFERA STENTAR Jonung (ENSTAKA OCH STENT T I STENT) MED ELLER U Karkirurgi SCREENING FOR AAA HOS 65-ÅRIGE MENN I OSLO-OPPDATERING OG Jørgensen VEIEN VIDERE JJ Karkirurgi SKADER FRA FRAGMENTERENDE AMMUNISJON Jørgensen JJ Karkirurgi STUMPE HALSKARSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS-ULLEVÅL Jørgensen JJ Traumatologi SKADER FRA FRAGMENTERENDE AMMUNISJON Jørgensen JJ Traumatologi STUMPE HALSKARSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS-ULLEVÅL Jørgensen JJ Mamma - Endokrin KIRURGISK MATERIALE AV GRAVES SYKDOM ET 6-ÅRS MATERIALE Karsrud VED OUS AKER I Gastro - Øvre SPONTAN ATRAUMATISK MASSIV INTRAABDOMINAL MILTBLØDNING Kazaryan HOS UNGE KVINER: AM VIKTIGHETEN AV ATLS- Gastro - Øvre AKUTTE INNLEGGELSER I SYKEHUS PGA MAGESMERTER ETTER FEDMEKIRURGI-DIAGNOSER Kjellevold K OG BEHANDLING Gastro - Diverse PARASTOMALE HERNIER - PRESENTASJON AV OPERASJONSMETODEKjellevold K Gastro - Diverse BEHANDLING AV HØY PRODUKTIVE POSTOPERATIVE ENTEROKUTANE Kjæve FISTLER. TILFELLER J HVOR DET ER NYTTIG Gastro - Øvre 5-ÅRS RESULTATER ETTER LAPAR0SKOPISK GASTRIC BYPASS OPERASJON Kleive FOR SYKELIG OVERVEKT D Gastro - Øvre ER DET NØDVEINDIG MED RUTINEBLODPRØVER 1. POSTOPERATIVE Kleive DAG ETTER LAPAROSKOPISK D GASTRIC BYPAS Gastro - Øvre ØSOFAGUSPERFORASJONER VED OUS ULLEVÅL Kleven OC Gastro - Barn INFLAMMATORISK RESPONS ETTER LAPAROSKOPISK OG ÅPEN NISSEN Knatten FUNDOPLIKASJON HOS CK BARN. EN RANDOM Plastikkirurgi NYOPPRETTET PLASTIKKIRURGISK TILBUD VED BÆRUM SYKEHUS Knudsen CW Urologi - Diverse HAR VEKTREDUKSJON EFFEKT PÅ VANNLATINGSSYMPTOMER HOS Kornmo OVERVEKTIGE SOM GJENNOMGÅR TS GASTRIC B Urologi - Cancer FLEKSIBEL CYSTOSKOPI MED HEXIX BLÅLYS VED POLIKLINIKK- EN Kornmo MULTISENTER PROSPEKTIV TS KLINISK KVALITE Gastro - Øvre MULTIMODAL BEHANDLING VED RESEKTABELT DUKTALT ADENOKARSINOM Labori I PANKREASKJ Gastro - Øvre EVALUERING AV RESULTATER ETTER KIRURGI FOR SYKELIG OVERVEKT Lambrecht I ET NYSTARTET JBARIATRISK SENTER VE Gastro - Diverse LYSKEBROKKOPERASJONER V/ SØRLANDETS SYKEHUS KRISTIANSAND Larsen ETT ÅRS MATERIALE CS Gastro - Diverse VENTRAL- OG UMBILICALHERNIEOPERASJONER V/ SØRLANDETS SYKEHUS Larsen KRISTIANSAND CS ETT ÅRS MATERIALE Gastro - Nedre ETABLERING OG DRIFT AV EN KIRURGISK-ONKOLOGISK LANDSFUNKSJON: Larsen FRA PSEUDOMYXOM SG TIL PERITONEAL Gastro - Nedre REKTAL PROLAPS RESEKSJON MED PERINEAL STAPLING TEKNIKK LAUZIKAS G Thoraxkirurgi HYBRIDOPERASJONER AV THORACOABDOMINALE AORTAANEURISMER Lindberg B Mamma - Endokrin HUDBESPARENDE MASTECTOMI OG PRIMÆR REKONSTRUKSJON MED LINDFORS IMPLANTAT VED DRAMMEN C SYKEHUS Gastro - Diverse NETTBASERT LYSKEBROKKREGISTER OPPRETTET I HELSE-FINNMARK Liyanarachi DR Gastro - Nedre LAPAROSKOPISK VENTRAK NETTREKTOPEXI - EN KVALITETSKONTROLL Loge PÅ AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS E Side 4/9

5 Mamma - Endokrin HUDBESPARENDE MASTECTOMI OG PRIMÆR REKONSTRUKSJON MED L'ORANGE IMPLANTAT VED DRAMMEN IC SYKEHUS - LIVS Urologi - Barn MEDFØDTE URETHRAKLAFFER NYREFUNKSJON OG BLÆREFUNKSJON Lundar L Plastikkirurgi PLASMINOGENAKTIVATOR OG HYPERBAR OXYGENBEHANDLING VED Løkebø FROSTSKADER JE Karkirurgi EVAR FOR AORTO-ILIACALE ANEURISMER MED BEVARING AV A. ILIACA Mathisen INTERNA SR Karkirurgi BEHANDLING AV ENDOLEKKASJE ETTER EVAR FOR AAA. Mathisen SR Karkirurgi LANGTIDSRESULTATER VED BEHANDLING AV KRONISKE AORTADISSEKSJONER Mattsson MED SEPTUM E OKLUDERS Karkirurgi OPTIMERING AV STØTTEBANDAGE Mattsson E Gastro - Diverse GRUNNKURS I PRAKTISK KIRURGI BSS-KURSEFFEKT MÅLT VED OSATS Mauland Mansoor S Gastro - Nedre APPENDECTOMIER VED UNIVERSITETESSYKEHUSET NORD-NORGE Medby TROMSØ E Mamma - Endokrin 8 ÅRS ERFARING MED BRYSTKREFTOPERASJONER UTFØRT SOM DAGKIRURGISKE Mevik INNGREP K Plastikkirurgi TOMMELENS TOMMELREGLER SMÅ LIGAMENT MED STOR INNERVASJON. MobarghaDEL 1 N Plastikkirurgi TOMMELBASENS MUSKULÆRE MYSTERIUM AVSLØRT Mobargha N Plastikkirurgi TOMMELENS TOMMELREGLER SMÅ LIGAMENT MED STOR INNERVASJON. MobarghaDEL 2: DISTRIBUSJON N AV RESEPTORER Mamma - Endokrin PRIMÆRE REKONSTRUKSJONER MED PROTESE VED BRYSTKREFTOPERASJONER Moberg IO Gastro - Barn CURRARINO SYNDROM. ET 50 ÅRS PASIENTMATERIALE FRA RIKSHOSPITALET Monclair T Gastro - Nedre REDUSERT ANASTOMOSELEKKASJE ETTER INNFØRING AV LAPARASKOPISK Mortensen REKTUMKIRURGI K E VED ET HØYVOLUM Gastro - Nedre PRELIMINÆRE ERFARINGER MED ROBOTASSISTERT KOLOREKTAL KIRURGI MortensenVED UNN KE Urologi - Cancer TO SKJELDNE TILFELLER AV URAKALT CARCINOM MUHEDDIN N Urologi - Øvre urinveierkymerax HALVVEIS ROBOTKIRURGI ELLER NYTTIG HJELPEMIDDEL Müller I LAPAROSKOPI S INITIALE ERFARI Thoraxkirurgi EFFEKTER AV ET ECMO PROGRAM Myrmel T Plastikkirurgi FALLSKERMTEKNIKK FOR LUKNING AV ENTEROKUTANE FISTLER Nergård S Gastro - Øvre BARIATRISK KIRURGI REDUSERER RISIKOFAKTORER FOR UTVIKLING Nestvold AV DIABETES MELLITUS TN TYPE 2 HOS SYKELI Gastro - Diverse SLEEVE GASTREKTOMI SOM STANDARDOPERASJON FOR SYKELIG OVERVEKT Nielsen HJ Gastro - Øvre RUTINE FOR BEHANDLING AV LEKKASJE ETTER SLEEVE GASTREKTOMI Nielsen HJ Urologi - Cancer ANTIBIOTIKAPROFYLAKSE VED TRANSREKTALE PROSTATABIOPSIER Nilsen EN PROSPEKTIV, RANDOMISERT F STUDIE AV Urologi - Øvre urinveierkasustikk AV TO PASIENTER BEHANDLET MED LAPAROSKOPISK URETEROCALICOSTOMI Nilsen FS Urologi - Cancer ANGIOGENETISKE MARKØRER I PROSTATAKREFT Nordby Y Gastro - Nedre TRANSPERINEAL INJEKSJON AV AUTOLOGT FETT SOM BEHANDLING Norderval AV PERSISTERENDE RECTOVAGINALE S FISTLE Thoraxkirurgi KORONARARTERIEDISSEKSJON ETTER STUMPT THORAXTRAUME Nordhaug D Plastikkirurgi ALLOPURINOL-INDUSERT TOXISK EPIDERMAL NEKROLYSE, EN KASUISTIKK Nygård OG LITTERATURGJENNOMGANG I Side 5/9

6 Gastro - Diverse OVERSIKT OVER SYKEHUSINNLEGGELSER RELATERT TIL SYKKELULYKKER Nygaard I VEST-AGDER AN I 2012 Karkirurgi STENTGRAFT BEHANDLING AV INFRARENALE ABDOMINALE AORTAANEURISMER Nyheim (AAA) HOS TD PASIENTER OVER 80 Gastro - Diverse INTESTINAL MALROTASJON ETTER BARNEALDER Nymo LS Gastro - Nedre VIDEO PRESENTASJON AV LAPAROSKOPISK ANATOMISK KORREKT Næsgaard D3 RESEKSJON FOR HØYRESIDIGCOLON JM CANCE Plastikkirurgi ANTEROLATERAL THIGH FLAPS ( ALT) VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Oliver NK Mamma - Endokrin IDEOPATISK GRANULOMATØS MASTITT - BEHANDLING OG FORLØP. Opsahl ERFARING FRA 5 PASIENTER EM VED OSLO UNIVE Gastro - Øvre LAPAROSKOPISK RESEKSJON AV VENTRIKKELDIVERTIKKEL, KIRURGISK Osaland BEHANDLING Muis AV MDÅRLIG ÅNDE Mamma - Endokrin PARATHYROMATOSE ETTER TIDLIGERE PARATHYROIDEAKIRURGI Paulsen - EN KASUISTIKK TH Karkirurgi RESULTATER ETTER CAROTIS KIRURGI I LOKAL ANESTESI. ET 4 ÅRS Pettersen MATERIALE. M Gastro - Øvre ENDOSKOPISK BEHANDLING AV TIDLIG ØSOFAGUSCANCER VED HAUKELAND Pham UNIVERSITETSSYKEHUS KD-C (HUS) Urologi - Cancer RISIKOSTRATIFISERING AV MULIG PROSTAKREFT VED HJELP AV MRI, Picker EN MULTISENTERSTUDIE W Mamma - Endokrin SN-PROSEDYREN UTEN FRYSESNITT I HENHOLD TIL Z0011-STUDIEN-ERFARINGER PODHORNY FRA DET NFØRSTE ÅRET Plastikkirurgi VERTIKAL PANNIKULEKTOMI HOS OVERVEKTIGE OG SYKELIG OVERVEKTIGE Ramirez Cabello PASIENTER- CM ER DET FORSVARLIG? Plastikkirurgi NEKROTISERENDE FASCIITT VED SUS Rasdal KV Plastikkirurgi HVA ER PIERRE ROBIN SEKVENS? Rashidi M Plastikkirurgi PIERRE ROBIN SEKVENS - FORSLAG TIL NASJONAL PROTOKOLL Rashidi M Gastro - Diverse VAKUM-ASSISTERT LUKKING AV ENTEROATMOSFÆRISKE FISTLER Rekkedal HOS PASIENTER MED ÅPEN LM BUK - ERFARINGER Mamma - Endokrin MOLEKYLÆRE FORSKJELLER MELLOM SCREENINGOPPDAGET CANCER Riis OG INTERVALLCANCER M Maxillofascial kirurgi TRAUMATISK DISLOKASJON AV MANDIBULAKONDYL TIL MIDTRE SKALLEGROP Risheim OG UTVIKLING H AV EPIDURALT HE Gastro - Øvre RANDOMISERT STUDIE AV GASTRISK BYPASS OG DUODENAL SWITCH Risstad - RESULTATER ETTER H FEM ÅR Gastro - Øvre HELSERELATERT LIVSKVALITET HOS GASTRISK BYPASS PASIENTER Risstad MED OG UTEN FEDMERELATERT H SYKDOM Karkirurgi ER VEV KONSTRUERTE ALLOGENE VENEKLAFFER KOMPETENTE OG Rosales MOTSTANDSDYKTIGE AMOT REFLUX TRYKK? E Karkirurgi NEOKLAFF-KONSTRUKSJON. ER TEKNIKKEN REPRODUSERBAR? ROSALES A Gastro - Nedre ENDOSKOPISK MUCOSAL RESEKSJON AV BENIGNE OG PRE-MALIGNE Rushfeldt ADENOMER I COLON CR OG RECTUM Plastikkirurgi REKONSTRUKSJON AV GANEDEFEKT ETTER TUMORKIRURGI MED FRI Rydningen RADIALISLAPP I Gastro - Nedre SAKRALNERVEMODULERING SOM BEHANDLING FOR ANAL INKONTINENS Rydningen HOS PASIENTER MMED ILEOANALT RESER Gastro - Øvre TRANSGASTRISK ERCP VED GALLEGANGSSTEIN ETTER ROUX-EN-Y Røstad GASTRISK BYPASS PRESENTASJON SR AV PROSE Gastro - Øvre HVORFOR VIL SYKELIGE OVERVEKTIGE KVINNER FEDMEOPERERES Røstad OG HVILKET RESULTAT SRFORVENTER DE? Gastro - Øvre KORT- OG LANGTIDSRESULTAT ETTER OPERASJON FOR AKALASI VED Saeed OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, U ULLEVÅL I P Gastro - Øvre KIRURGISK BEHANDLING AV GASTROINTESTINALE STROMALE TUMORER Sandvik (GIST) I VENTRIKKEL O OG TYNNTARM Side 6/9

7 Karkirurgi ENDOVENØS KJEMISK ABLASJON AV VENA SAPHENA MAGNA OG VENA SchelpSAPHENA PARVA MED CH CYANOAKRYLATE Plastikkirurgi PREOPERATIV SCREENING VED FETTRANSPLANTASJON VED BRYSTKREFT Schneider M Plastikkirurgi INFEKSIØS MYOSITT EN ALVORLIG INFEKSJONSSYKDOM SCHOU M Urologi - Cancer ET TVERRFAGLIG PROSTATA-SENTER - GJØR DET EN FORSKJELL? Sebakk KS Gastro - Nedre LYMFEKNUTE SPREDNING SOM RISIKO STRATIFISERING VED KOLOREKTAL Seeberg KREFT LT Karkirurgi BELASTNINGSSMERTER HOS PASIENTER UNDER 40 ÅR KRONISK Slagsvold LOSJESYNDROM SOM DIFFERENSIALDIAGNOSE CE Thoraxkirurgi MICRORNA EKSPRESJON I HUMANT HJERTEVEV Slagsvold KH Gastro - Nedre INSIDENSRATE SOM INDIREKTE INDIKATOR FOR FORANDRING I PATOLOGI Spasojevic STAGING- DATA MFRA NORSK KREFTERG Thoraxkirurgi HOFTESEMENT GA HJERTETAMPONADE Steensrud T Mamma - Endokrin CONN SYNDROM OPERASJONSMATERIALE ST. OLAV Steffensen L Gastro - Barn REN TRANSANAL OPERASJON FOR HIRSCHSPRUNGS SYKDOM GIR FLERE Stensrud SKADER I INTERNE KJANALSFINKTER Plastikkirurgi KIRURGISK BEHANDLING AV OCULO-AURICULO-VERTEBRALT SPEKTRUM Stuedal (OAV) C Plastikkirurgi MALIGNT MELANOM OG VAKTPOSTLYMFEDIAGNOSTIKK VED BRESLOW Styles 1-2MM. T Karkirurgi HVORDAN ER SAMMENHENGEN MELLOM ENDOTELFUNKSJON I ARTERIER Sundby I UNDEREKSTREMITETER ØH OG OVEREKST Gastro - Nedre REVISJON AV KONTINENTE ILEOSTOMIER VED AHUS Sunde ML Gastro - Nedre REOPERASJON AV BEKKENRESERVOARER VED AHUS Sunde ML Gastro - Nedre KORRELASJON MELLOM RESERVOARFUNKSJON OG SEKSUALFUNKSJON Sunde HOS PASIENTER MED ML IPAA Gastro - Øvre LEKKASJE ETTER LAPAROSKOPISK SLEEVE GASTREKTOMI MED ETTERFØLGENDE Svanevik ØSOFAGUS MS STENOSE Gastro - Øvre RANDOMISERT STUDIE AV PROKSIMAL VERSUS DISTAL LAPAROSKOPISK Svanevik GASTRISK BYPASS MSHOS SUPEROBESE PA Plastikkirurgi REKONSTRUKSJON AV INTRA-ORAL CANCER DEFEKTER VED BRUK Sørensen AV FRI MSAP (MEDIAL KSURAL ARTERY PERFOR Plastikkirurgi ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA VED BRUK AV SILIKONPROTESE SørensenI BRYSTREKONSTRUKSJON: K EN KASUIST Gastro - Nedre KOLONDIVERTIKULITT VED SYKEHUSET LEVANGER Talabani A Urologi - Cancer RETROPUBISK RADIKAL PROSTATEKTOMI (RRP) VED SUS.LANGTIDSRESULTATER Tasdemir AV 130 PASIENTER I OPERERT I 19 Gastro - Øvre ROC ANALYSE AV MORTALITET OG ALVORLIGE KOMPLIKASJONER Thorsen VED PERFORERTE ULCUS. K Gastro - Nedre MOTILITETSFORSTYRRELSER ETTER D3-KIRURGI VED HØYRESIDIG Thorsen KOLONCANCER? Y Plastikkirurgi STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C Plastikkirurgi DIEP KIRURGI OG PROSJEKTENE «OPERASJONSTID» OG «TIDLIG OPPSTART» Tiller C Gastro - Diverse ADJUVANT RADIOTERAPI VED BEHANDLING AV RETROPERITONEALE Trovik SARKOM. EN SSG-STUDIE LH AV 98 PASIENTER. Plastikkirurgi WEBBED PENIS Tønseth KA Plastikkirurgi HVA ER RESULTATET AV EKSTRA ØKONOMISK STØTTE FOR PASIENTER Tønseth SOM HAR BEHOV FOR KA BRYSTREKONSTRUK Side 7/9

8 Plastikkirurgi PREOPERATIV VURDERING AV PASIENTER SOM SKAL BRYSTREKONSTRUERES Tønseth MED DIEP-LAPP KA Urologi - Barn OPERASJONER FOR OVERGANGSSTENOSE HOS BARN UNDER 1 ÅR Urdal A Urologi - Barn OPERASJONER FOR OVERGANGSSTENOSE HOS BARN OVER 1 ÅR Urdal A Gastro - Barn GIR UKENTLIG DILATASJON AV KIRURG FÆRRE ANASTOMOSESTRIKTURER Valeberg ETTER TRANSANAL M GJENNOMTREKNIN Gastro - Barn GASTROSCHISE; IDENTIFISERING AV PASIENTER MED HØY RISIKO FOR Valeberg ØKT MORBIDITET. M Plastikkirurgi LUKNING AV KOMLEKSE BAKRE MIDTLINJEDEFEKTER ETTER SPINALKIRURGI Valen MED SENSIBEL K MIDTLINJEBASERT P Urologi - Cancer PRL-3 EN POTENSIELL MARKØR FOR VURDERING AV RISIKO FOR METASTASERING Vandsemb VED PROSTATAKREFT E Thoraxkirurgi SEKS ÅRS ERFARING MED REKONSTRUKTIV KIRURGI VED AORTAINSUFFISIENS Vatnaland OG ANEURISME I I AORTAROTEN Plastikkirurgi REKONSTRUKSJON AV UNDERLEPPE MED MODIFISERT WEBSTERTEKNIKK Vatne ETTER CANCERRESEKSJON M Gastro - Nedre VELDIG LANGT TIDS OPPFØLGING ETTER KURATIV KIRURGI FOR STADIE Veen I-II KOLOREKTAL TKREFT I PASIENTER < 75 Mamma - Endokrin EN MANN MED INFLAMMERT TUMOR PÅ HALSEN, EN KASUSTIKK Vik R Mamma - Endokrin INTRAOPERATIV NEVROMONITORERING VED THYROIDEAKIRURGI Vik R Plastikkirurgi FOREKOMST OG BEHANDLING AV PASIENTER MED PIERRE ROBIN SEQUENCE Vindenes I NORGE. PASIENT HA EKSEMPEL MED A Urologi - Diverse EN RANDOMISERT STUDIE PÅ HUDLUKNING VED LAPAROSKOPISK LIVING VormdalDONOR NEFRECTOMI: SM VEVSLIM (CYANO Thoraxkirurgi MYEKTOMI VED HYPERTROFISK OBSTRUKTIV KARDIOMYOPATI Våge RA Thoraxkirurgi POSTOPERATIV ATRIEFLIMMER OG FJERN ISKEMISK PREKONDISJONERING Wahba EN RANDOMISERT A KLINISK STUDIE Gastro - Nedre FREKVENS AV PATOLOGISK KOMPLETT RESPONS ETTER NEOADJUVANT Wasmuith RADIOTERAPI VED HHKURATIV OPERASJON Gastro - Nedre STENTING AV MALIGN OBSTRUKSJON I TYKKTARM VED NORSKE SYKEHUS WasmuithVED ETT AV DEM. HH Gastro - Øvre TIDLIG REOPERASJON ETTER LAPARASKOPISK GASTRIC BYPASS FOR Wexels SYKELIG OVERVEKTJC Thoraxkirurgi BEHANDLING AV THORAKOABDOMINELT AORTAANEURISME MED Winnerkvist GRENET STENTGRAFT NA Gastro - Øvre GALLEGANGSSKADE VED LAPAROSKOPISK KOLECYSTECTOMI HOS Yaqub EN PASIENT TIDLIGERE S OPERERT FOR SYKELIG Gastro - Nedre STARR - ER DET EN GOD BEHANDLING AV PASIENTER MED ODS Zahid N Plastikkirurgi MASTECTOMIES OG UMIDDELBAR BRYST REKONSTRUKSJON I EN SEANSE Zakaria MED PROTESER. A Plastikkirurgi SJELDEN KOPLIKASJON FOR 20 ÅR GAMLE MENTOR SALINE PROTESER. Zakaria A Maxillofascial kirurgi FORSØKSORDNING SYKEHUSODONTOLOGI Ziegler CM Mamma - Endokrin SEKTORRESEKSJON MED RAQUET -INSISJON; EN ENKEL METODE SOM Østhus ER ANVENDELIG I FLERE P KVADRANTER Gastro - Øvre PALLIATIV BEHANDLING AV MALIGN OESOPHAGUS OBSTRUKSJON. Øvrebø K Gastro - Diverse DEN RELATIVE BETYDNINGEN AV ULIKE REKONVALESENSMÅL OG Aahlin BEHANDLINGSELEMENTER: EK EN UNDERSØKELS Gastro - Diverse PASIENTSELEKSJON TIL LAPAROSKOPISK, DISTAL PANKREASRESEKSJON ÅnonsenUTEN ENDOSKOPISK KV ULTRALYD MED CY Mamma - Endokrin BRYSTKREFT HOS ELDRE Aas T Side 8/9

9 Mamma - Endokrin ENDOKRIN HALSKIRURGI SOM DAGKIRURGI. ET 10 ÅRSMATERIALE Aas FRA HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS. T Side 9/9

Seksjon TITTEL Foredragsholder F12

Seksjon TITTEL Foredragsholder F12 Plastikkirurgi ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA VED BRUK AV SILIKONPROTESE SørensenI BRYSTREKONSTRUKSJON: K EN KASUIST Gastro - Øvre «DRØMMEN OM PANCREAS» - EN TREDIMENSJONAL ANALYSE MED Grong OPTISK PROJEKSJONSTOMOGRAFI.

Detaljer

Neoadjuvant behandling for hvem?

Neoadjuvant behandling for hvem? Kurs i laparoskopisk kirurgi: Neoadjuvant behandling for hvem? Knut Jørgen Labori Seksjon for lever- og pankreaskirurgi Oslo universitetssykehus Disposisjon Forventet gevinst av neoadjuvant kjemoterapi?

Detaljer

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet 2% fem års overlevelse Cancer pancreatis I USA: 42000 med diagnosen i 2009, 35000 vil dø av sin sykdom 4. største cancer-dødsårsak

Detaljer

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke

Leverkreft og koleangiocarcinom. Ola Røkke Leverkreft og koleangiocarcinom Ola Røkke Trender for kreft i lever Mortalitet ved kreft i lever Hepatocellulært carcinom (HCC) Norge Akershus Oslo Menn/Kvinner Totalt (2010) 161/år 18/år 21/år 2/1 Lokalisert

Detaljer

STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 1 STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Cancer Ventriculi. Ola Røkke

Cancer Ventriculi. Ola Røkke Cancer Ventriculi Ola Røkke Maligne svulster i ventrikkel Adenocarcinom: 95% GIST-tumor Carcinoid tumor Lymfom Cancer ventriculi: adenocarcinom Incidens Menn/kvinner Oslo Akershus Totalt ca.500/år 3/2

Detaljer

Endovaskulær behandling av AAA «How we do it»

Endovaskulær behandling av AAA «How we do it» Endovaskulær behandling av AAA «How we do it» Frode Aasgaard, seksjonsoverlege, Karkirurgisk Avdeling Frode Manstad-Hulaas, overlege, Klinikk for bildediagnostikk Endovaskulær behandling av AAA - How we

Detaljer

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF Bakgrunn Høsten 2004

Detaljer

NOTAT. Variabler som er vurdert de to klinikkene:

NOTAT. Variabler som er vurdert de to klinikkene: NOTAT Til: Fra: Vertikal Helseassistanse AS, Frøyas gt. 15, 0273 Oslo Anders Angelsen, Dr. med. Avtalespesialist i Urologi, Helse Midt-Norge RHF Professor i Urologi, NTNU Spesialist i Urologi og Generell

Detaljer

VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT. Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold

VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT. Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold VEKTREDUSERENDE KIRURGI OG KOMPLIKASJONER PÅ KORT OG LANG SIKT Dr. med. og seksjonsleder Rune Sandbu gastrokirurgisk avdeling Sykehuset i Vestfold SYKDOMSFORLØP BARIATRISKE (FEDME) OPERASJONER Gastrisk

Detaljer

Bariatrisk kirurgi - Moss

Bariatrisk kirurgi - Moss Bariatrisk kirurgi - Moss Våre mål - Bli et høyvolumsenter - Få bred erfaring gastro øvre - Høyspesialisert fagkompetanse - Opplæring Tom Nordby overlege kirurgisk avdeling SØ Tverrfaglig team Overvekt

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

Stentbehandling ved malign gastrointestinal cancer. Lene Larssen Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål

Stentbehandling ved malign gastrointestinal cancer. Lene Larssen Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål Stentbehandling ved malign gastrointestinal cancer Lene Larssen Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål NGF årsmøte Lillehammer 2011 Hva jeg skal snakke om Stenting generelt Resultater Stentstudien Stenting

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

MOLEKYLÆRE SUBTYPER, HISTOPATOLOGISK GRAD OG OVERLEVELSE VED BRYSTKREFT.

MOLEKYLÆRE SUBTYPER, HISTOPATOLOGISK GRAD OG OVERLEVELSE VED BRYSTKREFT. 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 212 MOLEKYLÆRE SUBTYPER, HISTOPATOLOGISK GRAD OG OVERLEVELSE VED BRYSTKREFT. M. J. Engstrøm, S. Opdahl, A. I. Hagen, P. R. Romundstad, L. A.

Detaljer

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert.

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. GI Kurs 2014 Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. Kasus02 57 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse Barrett slimhinne og en liten polypp i ora serrata.

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Aortaaneurismer og aortaskader. Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus

Aortaaneurismer og aortaskader. Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus Aortaaneurismer og aortaskader Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus En tikkende bombe Den første vellykkede operasjonen for rumpert

Detaljer

Komplikasjonsregisteret ved Gastrokirurgisk seksjon. 10 års erfaring. Geir Haarberg, Vidar Berg

Komplikasjonsregisteret ved Gastrokirurgisk seksjon. 10 års erfaring. Geir Haarberg, Vidar Berg Komplikasjonsregisteret ved Gastrokirurgisk seksjon 10 års erfaring Geir Haarberg, Vidar Berg Kontinuerlig komplikasjonsovervåking ved Gastrokirugisk seksjon Kontinuerlig komplikasjonsovervåkning ved

Detaljer

Palliativ endoscopisk behandling av GI canser.

Palliativ endoscopisk behandling av GI canser. Palliativ endoscopisk behandling av GI canser. Palliativ endoscopisk behandling av GI canser Øsofagus/ cardiacanser. Ventrikkel/duodenal-canser. Malign choledochusobstruksjon. Coloncanser. Inoperabel på

Detaljer

Kirurgisk behandling av sjukeleg overvekt. Voss sjukehus 2012

Kirurgisk behandling av sjukeleg overvekt. Voss sjukehus 2012 Kirurgisk behandling av sjukeleg overvekt Voss sjukehus 2012 Sykelig overvekt Kroppsmasseindeks over 40, alternativt ned til 35 dersom sykdom relatert til overvekten. KROPPSMASSEINDEKS (KMI) BODY MASS

Detaljer

Oluf Dimitri Røe Overlege Kreftpoliklinikken Namsos 2012

Oluf Dimitri Røe Overlege Kreftpoliklinikken Namsos 2012 Oluf Dimitri Røe Overlege Kreftpoliklinikken Namsos 2012 15-års overlevelse, menn (blå) og kvinner (rød) Survival i stadier Cancer coli Tykktarmskreft Endetarmskreft Nye regler for tid til utredning

Detaljer

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF

Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp. Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Utredning ved mistanke om brystkreft Pakkeforløp Linda Romundstad overlege, seksjonsleder BDS, VVHF Indikasjon for brystdiagnostikk Symptomer Økt risiko: familiær, tidligere sykdom/ behandling, premalign

Detaljer

Metoder. Røntgen Ultralyd. CTA MRA Angiografi TEE

Metoder. Røntgen Ultralyd. CTA MRA Angiografi TEE Thorakal Aorta Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA MRA Angiografi Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA Angiografi MRA Metoder Røntgen Metoder Røntgen Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA Angiografi MRA Transthorakal

Detaljer

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring. Hvordan kan vi øke kvaliteten til beste for pasienten?

Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring. Hvordan kan vi øke kvaliteten til beste for pasienten? Funksjonsfordeling og kvalitetsforbedring. Hvordan kan vi øke kvaliteten til beste for pasienten? Ellen Schlichting Gastrokirurgisk avdeling Ullevål universitetssykehus Er volum viktig for resultatet etter

Detaljer

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF

Gastric bypass. Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Gastric bypass Overlege Per Espen Hovde Hansen Leder Fedmekirurgi Haugesund Sykehus Helse Fonna HF Hva er sykelig overvekt WHO har definer overvekt i form av BMI >30 som sykdom BMI = body mass index =

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Kasus 1. Hemoptyse fra primo januar Blodmengde ca 1 dl per blødningsepisode, men avtagende Opprettholder planen med bronkoskopi om noen dager

Kasus 1. Hemoptyse fra primo januar Blodmengde ca 1 dl per blødningsepisode, men avtagende Opprettholder planen med bronkoskopi om noen dager Det ligger mye læring i teknisk krevende, vellykkede kasus, men det kan ligge vel så mye læring i komplikasjoner. Vi skal med dette legge frem 3 tilfeller av Stenter til besvær Eric, Rune, Geir og Ulrik

Detaljer

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Stråleskadet tarm Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Oversikt Strålebiologi Akutte stråleskader Kronisk stråleenteropati Kronisk stråleproktitt

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Okkult og obskur GI-blødning. Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus

Okkult og obskur GI-blødning. Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus Okkult og obskur GI-blødning Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus Okkult GI-blødning Definisjon Blodtap fra GI-traktus som er så beskjedent at det ikke kan sees. Kan kun påvises ved kjemisk prøve: Positiv

Detaljer

«Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015

«Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015 «Prostatasenter Quo vadis???» Karol Axcrona Avdelingssjef, dr.med. Urologisk avdeling Akershus Universitetssykehus 2.11.2015 2000-61 år gammel mann med PSA 25 - Ingen vannlatingsplager - Utredning: 6 prostatabiopsier

Detaljer

Obstetriske sfinkterskader

Obstetriske sfinkterskader Obstetriske sfinkterskader Primærsutur teknikk og resultater Stig Norderval Gastrokirurgisk avdeling UNN og Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkensykdommer, UNN April 2013 Oversikt Insidens

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Graviditet etter vektreduserende kirurgi Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Setting up the scene. Dramatisk økning av fedme hos kvinner i fertil alder Graviditet økt risiko for både mor og

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

AKUTT ABDOMEN. Bjørn S Nedrebø Avd sjef/avdoverlege gkir avdeling Dr med

AKUTT ABDOMEN. Bjørn S Nedrebø Avd sjef/avdoverlege gkir avdeling Dr med AKUTT ABDOMEN Bjørn S Nedrebø Avd sjef/avdoverlege gkir avdeling Dr med Definisjon Akutte magesmerter med opp til 7 dagers varighet Ikke avklart mht. årsak Bredt spektrum av potensielle diagnoser selv

Detaljer

2. Oversikt over øvrige større komplikasjoner knyttet til tarmkreftkirurgien ved Sykehuset i Arendal i perioden 2010 2012.

2. Oversikt over øvrige større komplikasjoner knyttet til tarmkreftkirurgien ved Sykehuset i Arendal i perioden 2010 2012. Vår dato Vår referanse 10-07-2013 Deres dato Deres referanse 09.04.2013 2013/1735 Fylkesmannen i Vest-Agder Helse og omsorgsavdelingen Postboks 513, Lundsiden. 4605 Kristiansand Tilsyn med helsetjenesten:

Detaljer

Anbefalinger fra Regionalt fagråd for kreft i Helse Sør-Øst innen områdene: - Urologisk kreftbehandling - Kirurgisk behandling av gastrointestinal

Anbefalinger fra Regionalt fagråd for kreft i Helse Sør-Øst innen områdene: - Urologisk kreftbehandling - Kirurgisk behandling av gastrointestinal Anbefalinger fra Regionalt fagråd for kreft i Helse Sør-Øst innen områdene: - Urologisk kreftbehandling - Kirurgisk behandling av gastrointestinal kreft - Kirurgisk behandling av kreft i lunger - Kirurgisk

Detaljer

Foto: Mona Stedenfeldt

Foto: Mona Stedenfeldt Foto: Mona Stedenfeldt Tjenesten ble etablert i 2006 som det første av sitt slag i Norge. Vi er en tverrfaglig kompetansetjeneste innen urin - og avføringsinkontinens, samt komplekse bekkenbunnsdiagnoser.

Detaljer

«De sa at det iallfall ikke var kreft eller magesår»

«De sa at det iallfall ikke var kreft eller magesår» «De sa at det iallfall ikke var kreft eller magesår» Nevroendokrine tarmsvulster, med vekt på tynntarm Espen Thiis-Evensen Seksjon for fordøyelsessykdommer Avdeling for transplantasjonsmedisin Ous, Mann,

Detaljer

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014 Mikroskopisk kolitt TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus Pathol Eur. 1976;11(1):87-9. 'Collagenous colitis' with watery diarrhoea--a new

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon»

Nasjonalt kvalitetsregister for. lungekreft. «Fra insidens til revisjon» Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft «Fra insidens til revisjon» Norsk lungekreft 1996 Norsk lungekreft 1996 Insidens 1500 Mannesykdom Gjennomsnittlig overlevelse

Detaljer

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg?

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Høstmøtet 2014, NFAR-sesjonen Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Jarl Åsbjörn Jakobsen, dr.med., MHA. Overlege, Enhet for abdominal radiologi - Rikshospitalet, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,

Detaljer

Kirurgisk palliasjon Malign tarmobstruksjon

Kirurgisk palliasjon Malign tarmobstruksjon Kirurgisk palliasjon Malign tarmobstruksjon Hartwig Kørner Overlege/professor Kompetansesenter i lindrande behandling HR Vest Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus Universitetet i Bergen

Detaljer

Fysisk aktivitet og kreft. Ida Bukholm

Fysisk aktivitet og kreft. Ida Bukholm Fysisk aktivitet og kreft Ida Bukholm Brystkreft Høy forekomst av brystkreft i vestlige land 60% er hormon avhengige Etter menopause er fettvev som er hoved kilden til østrogener. Mengde østrogener i blodet

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte helsetjenester

Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte helsetjenester Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte

Detaljer

Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Perinataldagene Tromsø 180413

Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Perinataldagene Tromsø 180413 Torunn Kristin Nestvold Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Perinataldagene Tromsø 180413 Høsten 2004 startet vi opp med kirurgisk behandling for sykelig overvektige. Nordlandssykehuset

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Kurs i hematologi 18. 19. mai 2015 KS møtesenter, Oslo Kristin Husby, Spesialbioingeniør Prosjektet er utført ved Tverrfaglig

Detaljer

Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm

Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 068 2013 INNKJØP AV OPERASJONSROBOT I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør iverksette innkjøpsprosess knyttet til

Detaljer

PSA. - en blodprøve til glede og besvær. Barbara Thorsen overlege urologisk avdeling Vårmøte mars 2014

PSA. - en blodprøve til glede og besvær. Barbara Thorsen overlege urologisk avdeling Vårmøte mars 2014 PSA - en blodprøve til glede og besvær Barbara Thorsen overlege urologisk avdeling Vårmøte mars 2014 1. Hva er PSA? 2. Når skal vi ta PSA? 3. Hva påvirker PSA prøven? 4. Når skal pasienten henvises til

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Robotkirurgi i Norge. Bjørn Brennhovd. Urolog, Radiumhospitalet

Robotkirurgi i Norge. Bjørn Brennhovd. Urolog, Radiumhospitalet Robotkirurgi i Norge Bjørn Brennhovd Urolog, Radiumhospitalet Erfaringsgrunnlag Teamleder ved radikal retropubisk prostatektomi (RRP)1996 2005 Teamleder ved robotassistert radikal prostatektomi(ralp) ved

Detaljer

MR ved tidlig rectum cancer. Ellen Viktil Overlege radiologisk avd OUS Ullevål

MR ved tidlig rectum cancer. Ellen Viktil Overlege radiologisk avd OUS Ullevål MR ved tidlig rectum cancer Ellen Viktil Overlege radiologisk avd OUS Ullevål Billeddiagnostikk ved tidlig rektum cancer Endorectal ultralyd ERUS regnet som beste metode MR fokus: Invasiv cancer og affeksjon

Detaljer

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 2 -

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 2 - Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 2 - Hans-Jørgen Smith Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus HF http://folk.uio.no/hjsmith/ Lever, galleveier, pancreas

Detaljer

Når er det faglig og etisk forsvarlig å ikke starte med PEG? Øivind Irtun Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge

Når er det faglig og etisk forsvarlig å ikke starte med PEG? Øivind Irtun Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge Når er det faglig og etisk forsvarlig å ikke starte med PEG? Øivind Irtun Avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge PEG Når? PEG PEG Når det er forventet behov for enteral

Detaljer

PREOPERATIV HÅRFJERNING, SSHF Side 1 av 16

PREOPERATIV HÅRFJERNING, SSHF Side 1 av 16 G e n e r e l l e f a g p r o s e d y r e r Retningslinje Dokument ID: Side 1 av 16 Gyldig til: 02.01.2016 HENSIKT... 3 OMFANG... 3 ANSVAR... 3 TILTAK... 3 METODE FOR BRUK AV ELEKTRISK HÅRKLIPPER:... 3

Detaljer

CT abdomen og CT colografi Bildediagnostikkens rolle i pakkeforløp for kreft i tykktarm og endetarm

CT abdomen og CT colografi Bildediagnostikkens rolle i pakkeforløp for kreft i tykktarm og endetarm CT abdomen og CT colografi Bildediagnostikkens rolle i pakkeforløp for kreft i tykktarm og endetarm Emnekurs i medisinsk diagnostikk 18. September 2015 Liv Kristin Haukjem CT abdomen Generell utredningsundersøkelse

Detaljer

Manual. Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum

Manual. Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum Manual Melding til Colorectalcancerregisteret Kreftregisteret for svulster i colon og rectum Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Lovhjemmel... 3 3. Opprettelse av Norsk Colorectalcancer Gruppe... 3 4. Om Melding

Detaljer

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital Robot assistert kirurgi i gynekologi Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital FOR seminar 04.11.2011 Robot assistert laparoskopisk kirurgi da Vinci Utviklet for å forbedre konvensjonell laparoskopi Brukes

Detaljer

Anatomi (1) EUS av magesekken. Aktuelle EUS indikasjoner magesekken. Anatomi (2) Teknikk ved EUS av magesekken 28.11.2014

Anatomi (1) EUS av magesekken. Aktuelle EUS indikasjoner magesekken. Anatomi (2) Teknikk ved EUS av magesekken 28.11.2014 EUS av magesekken Hawes/Fockens2011 Anatomi (1) Jan-Magnus Kvamme Seksjonsleder Phd Gastromedisinskseksjon UNN Anatomi (2) Aktuelle EUS indikasjoner magesekken Fortykket ventrikkelvegg/folder Variser Submukosale

Detaljer

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus 10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus Marie Ellström Engh Professor, overlege,kvinneklinikken Akershus universitetssykehus Bakgrunn Fra lang til kort

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Sverre Sörenson. Docent, Hälsouniversitetet i Linköping Overlege, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Sverre Sörenson. Docent, Hälsouniversitetet i Linköping Overlege, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Sverre Sörenson Docent, Hälsouniversitetet i Linköping Overlege, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Samme sykdom nå som da? Adenocarcinom Plateepitel Småcellet Storcellet og andre typer 2 Samme sykdom nå som

Detaljer

Screening for prostatakreft (?) Olbjørn Klepp, overlege/prof II, Kreftavd. Helse Sunnmøre / NTNU

Screening for prostatakreft (?) Olbjørn Klepp, overlege/prof II, Kreftavd. Helse Sunnmøre / NTNU Screening for prostatakreft (?) Olbjørn Klepp, overlege/prof II, Kreftavd. Helse Sunnmøre / NTNU CANCER PROSTATAE Minst hver 8. nordmann (hver 5. av dagens yngre?) vil få påvist prostatakreft 4 400 nye

Detaljer

Om kvalitet i behandling. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Sykehuset Øs;old 3 november 2014

Om kvalitet i behandling. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Sykehuset Øs;old 3 november 2014 Om kvalitet i behandling Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Sykehuset Øs;old 3 november 2014 Bindinger Avdelingssjef Sykehuset Øs4old med budsje8ansvar Utdannet onkolog fra Radiumhospitalet Tidligere

Detaljer

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 -

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Hans-Jørgen Smith Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus HF http://folk.uio.no/hjsmith/ Innhold: 1. Valg av undersøkelsesmetoder

Detaljer

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Omfang Indikasjoner for kirurgi og preoperativ utredning Kirurgisk teknikk: thoracotomi, lobectomi Postoperativt forløp og

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS)

OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS) OVERSIKT PAKKEFORLØPENE FOR KREFT VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS () Side 1-4: Side 5-23: Oversikt over pakkeforløp ved med angivelse av klinikk,, lokalisering og ansvarsområde i pakkeforløpet. Trykk på den

Detaljer

Oversikt Indikasjoner PET-CT (Kreft)

Oversikt Indikasjoner PET-CT (Kreft) Oversikt Indikasjoner PET-CT () Blærekreft PET-CT kan være et verdifullt supplement til å avklare usikre lymfeknutefunn ved ordinær CT-undersøkelse. Dette gjelder i praksis særlig ved spørsmål om tilbakefall

Detaljer

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret Fellesregistre - Kreftregisteret Jan F Nygård Kreftregisteret Kreftregisteret > Opprettet i 1951 > Samle inn opplysninger om all kreft i Norge (Kreftregisterforskiften); > Formål: Etablere viten og spre

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Kristoffer Lassen 1, Linn Såve Nymo 1, Mai Lisbet Berglund 2 1 Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

Norske pasienter med tykktarmskreft kommer for sent i gang med tilleggsbehandling 27 31

Norske pasienter med tykktarmskreft kommer for sent i gang med tilleggsbehandling 27 31 Originalartikkel Norske pasienter med tykktarmskreft kommer for sent i gang med tilleggsbehandling 27 31 BAKGRUNN For pasienter med tykktarmskreft som ifølge nasjonale retningslinjer skal ha tilleggsbehandling

Detaljer

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Ultralyd hals Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Anatomi Størrelse: Normalt ca. 4x2x2 cm hos voksne > 2 cm ap-diameter sannsynlig forstørret >2,5 cm sikkert forstørret

Detaljer

Radiologiske metoder ved lever, galle og pancreas sykdom. Prof. Per Kristian Hol OUS

Radiologiske metoder ved lever, galle og pancreas sykdom. Prof. Per Kristian Hol OUS Radiologiske metoder ved lever, galle og pancreas sykdom 6. semester Prof. Per Kristian Hol OUS Lever galle pancreas Disposisjon Fokale leverlesjoner Benigne Cyster Hemangiom Fokal nodulær hyperplasi (FNH)

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

Vedlegg 1 b Styresak 085-2010 Funksjonsfordeling av kreftbehandlingen i helse Sør-Øst RHF

Vedlegg 1 b Styresak 085-2010 Funksjonsfordeling av kreftbehandlingen i helse Sør-Øst RHF Vedlegg 1 b Styresak 085-2010 av kreftbehandlingen i helse Sør-Øst R Regionalt fagråd for kreft sammenstilling av hovedanbefalinger Fagområde I. Kreftkirurgi 1. Kirurgisk behandling av kreft i lunger 2.

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen

Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Kvalitetsindikatorer Brystkreft og Hjerneslag erfaringer fra Helse-Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Helsetenesteutvikling Helse-Bergen Logistikk henviste pasienter med kliniske funn/symptomer

Detaljer

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites

Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Første Nordiske erfaring med Celsite Drainaport for ambulant behandling av residiverende malign pleuravæske/ascites Frode Reier-Nilsen Overlege Avdeling for Kar/Thorax kirurgi Malign pleuravæske Pasienter

Detaljer

GASTRISK BYPASS ETTER TIDLIGERE BÅNDOPERASJON FOR SYKELIG FEDME

GASTRISK BYPASS ETTER TIDLIGERE BÅNDOPERASJON FOR SYKELIG FEDME 22-26 oktober 2012 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 71 GASTRISK BYPASS ETTER TIDLIGERE BÅNDOPERASJON FOR SYKELIG FEDME Høgestøl I, Risstad H, Schou CF, Søvik T, Kristinsson J, Mala T Senter for

Detaljer

Overlege ZEIAD AL-ANI

Overlege ZEIAD AL-ANI HELSE NORD NORDLANDSSYKEHUSET BODØ STUMP MILTSKADE Overlege ZEIAD AL-ANI 12 år gammel gutt som ble henvist øyeblikkelig hjelp etter at han falt på ski. Han slo venstre skulder og venstre hemithorax, ikke

Detaljer

INTERVENSJONSPROSEDYRER PÅ GALLEVEIER

INTERVENSJONSPROSEDYRER PÅ GALLEVEIER Månedens kasus januar 2012 NFIR INTERVENSJONSPROSEDYRER PÅ GALLEVEIER 2 KASUS AV PTC MED DRENASJE PRESENTERES Avdeling for bildediagnostik, intervensjonsseksjonen, Vestre Viken HF, Drammen v/hege Iveland,

Detaljer

Prioriteringsveileder - Urologi

Prioriteringsveileder - Urologi Prioriteringsveileder - Urologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - urologi Fagspesifikk innledning - urologi Urologitilstander har ofte høy kreftforekomst.dette må

Detaljer

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14

Håndtering av stumpe bukskader. Sigrid Groven 12.11.14 Håndtering av stumpe bukskader Disposisjon Epidemiologi Strategi og ini>al vurdering Diagnos>kk Behandling Skademekanismer - verden Andel stumpe skader: Europa / Canada: 89-99 % Sør- Afrika / Asia / USA:

Detaljer

RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS

RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Sven Weum Radiologisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge HF Wilhelm Röntgen (1845-1923) Spektrum av elektromagnetisk stråling Oversikt abdomen Oversikt

Detaljer

Brystkreft og gener. Vårmøtet 2013. Britt Fritzman

Brystkreft og gener. Vårmøtet 2013. Britt Fritzman Brystkreft og gener Vårmøtet 2013 Britt Fritzman Hjelp jeg har fått brystkreft! Hvilken behandling skal jeg ha? Overlever jeg? Det er ingen i familien min som har hatt brystkreft! Hva har jeg gjort galt

Detaljer

NORKAR Norsk karkirurgisk register. Årsrapport 2013. Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹. Seksjon for medisinske kvalitetsregistre

NORKAR Norsk karkirurgisk register. Årsrapport 2013. Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹. Seksjon for medisinske kvalitetsregistre NORKAR Norsk karkirurgisk register Nor Årsrapport 2013 Utarbeidet av Nasjonalt registersekretariat¹ Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01. oktober 2014 Martin Altreuther 1, Camilla

Detaljer

CT-diagnostikk ved rectumcancer

CT-diagnostikk ved rectumcancer CT-diagnostikk ved rectumcancer Reidun Fougner St Olavs Hospital DETEKSJON TILFELDIG FUNN STAGING St Olav: CT- staging fra ca 1992/93 MR rectum fra ca 2000 DIAGNOSTIKK & STAGING: SKOPI MR bekken (+ evt

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Erfaringer fra smertebehandling ved brystrekonstruksjon. Torbjørn Rian Anestesilege Seksjonsansvar plastikkirurgisk anestesi

Erfaringer fra smertebehandling ved brystrekonstruksjon. Torbjørn Rian Anestesilege Seksjonsansvar plastikkirurgisk anestesi Erfaringer fra smertebehandling ved brystrekonstruksjon Torbjørn Rian Anestesilege Seksjonsansvar plastikkirurgisk anestesi Inngrep Rekonstruksjon med eget vev - fri lapp -DIEP (deep inferior epigastric

Detaljer

TAVI utprøvende eller etablert behandling? Status og framtid for transarteriell implantasjon av hjerteklaffer. Bjørn Bendz OUS, Rikshospitalet

TAVI utprøvende eller etablert behandling? Status og framtid for transarteriell implantasjon av hjerteklaffer. Bjørn Bendz OUS, Rikshospitalet TAVI utprøvende eller etablert behandling? Status og framtid for transarteriell implantasjon av hjerteklaffer Bjørn Bendz OUS, Rikshospitalet Aortastenose Oftest en degenerativ sykdom som fører til forsnevring

Detaljer

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd?

Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Fedmeoperasjon for å endre spiseadferd? Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende

Detaljer

Behandling av Nevrogen blære

Behandling av Nevrogen blære Behandling av Nevrogen blære Alexander Schultz Seksjon for rekonstruktiv urologi og nevrourologi Urologisk avdeling OUS, Rikshospitalet Seksjon for rekonstruktiv urologi og nevrourologi, urologisk avdeling

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK)

Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Vedlegg styresak 036-2013 Rapport om reoperasjoner etter kirurgi ved tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus HF, Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK) Dr. Halvor Gude 1 Medisinskfaglig rådgiver for direktøren,

Detaljer

SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE. Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus

SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE. Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus ÅRSAKER TIL FACIALISPARESE Idiopatisk Kongenitt isolert Syndrom (f.

Detaljer