Gastro - Øvre DOWNSTAGING KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JH FRA HAUKELAND UN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gastro - Øvre DOWNSTAGING KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JH FRA HAUKELAND UN"

Transkript

1 Gastro - Nedre ØKT RISIKO FOR ANASTOMOSELEKKASJER VED BRUK AV DICLOFENAC Agledahl POSTOPERATIVT U Plastikkirurgi EPIDERMOLYSIS BULLOSA - EIT SJELDANT BRANNSKADELIKNANDE Almeland SYNDROM SK Urologi - Øvre urinveieroverlevelse OG BEVARING AV NYRE ETTER ENDOSKOPISK BEHANDLING Almås AV UROTELIAL BCANCER I ØVRE URINV Gastro - Øvre PERIOPERATIV KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JHFRA HAUKELAND UNI Gastro - Øvre DOWNSTAGING KJEMOTERAPI VED COLORECTALE LEVERMETASTASER Angelsen (CLM). RESULTATER JH FRA HAUKELAND UN Plastikkirurgi VEVESEKSPANSJON VED REKONSTRUKTIV KIRURGI Ausen K Urologi - Cancer OVERLEVELSE ETTER BEHANDLING AV TCC I ØVRE URINVEIER. - SLUTTANALYSE Beisland 25 ÅR ETTER C KIRURGISK BEHAN Urologi - Cancer HELSERELATERT LIVSKVALITET (HRQOL), PERSONLIGHET OG MESTRING BeislandER ASSOSIERT HOS E NYREKREFTPASIENTE Urologi - Cancer PSYKOMETRISK VALIDERING AV ET DIAGNOSESPESIFIKT SPØRRESKJEMA BeislandOM HELSERELATERT E LIVSKVALITET (HR Plastikkirurgi PARENTAL AGE AND THE RISK OF ORAL CLEFT Berg E Plastikkirurgi BLØTDELSDEKNING MED PECTORALIS MAJOR LAPP ETTER MEDIASTINITT Berg T Plastikkirurgi SKANDINAVISKE BELL S PARESE STUDIEN PREDNISOLON OG VALACIKLOVIR Berg VED BELL S TPARESE Plastikkirurgi SKANDINAVISKE BELL S PARESE STUDIEN EFFEKT AV PREDNISOLON BergOG VALACIKLOVIR TI FORHOLD TIL PASIENT Urologi - Cancer PET-MR I DIAGNOSTIKKEN AV LYMFEKJERTELSPREDNING VED AGGRESSIV Bertilsson PROSTATAKREFT- H BEDRE SELEKSJON E Gastro - Nedre PEDUNKULERTE ADENOMER OG ADENOCARCINOMER I REKTUM DIFFERENSIALDIAGNOSTISKE Beuke AC UTFORDRINGER Gastro - Diverse MAGESMERTER UTEN SIKKERT DIAGNOSE; ER NOE OVERSETT? Bjerke CE Mamma - Endokrin FOREKOMST AV AXILLEMETASTASER VED ULIK RESEPTORSTATUS Brandt - KONSEKVENSER FOR BKIRURGISK BEHANDLIN Mamma - Endokrin KONTINUERLIG INTRAOPERATIV NERVEMONITORERING VED HØY RISIKO Brauckhoff THYREOIDEA KIRURGI M Mamma - Endokrin ANALYSE AV NPE SKADESAKER I ENDOKRINKIRURGI Brauckhoff M Plastikkirurgi FØREBYGGING OG FØRSTEHJELP VED BRANNSKADAR BLANT NORSKE Brekke HELSEARBEIDARARL Gastro - Øvre FREKVENS AV MAKROSKOPISKE FUNN SORTERT ETTER SYMPTOM Brudvik I GASTROSKOPIER KWVED DIAKONHJEMMET Mamma - Endokrin RETROSPEKTIV STUDIE AV PASIENTER MED BRYSTKREFT UNDER 40 Brynildsbakken ÅR BEHANDLLET Huse VED I OUS, ULLEVÅL, I PERIO Plastikkirurgi FRI MUSKELLAPP VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Buhagen S Thoraxkirurgi FEM-ÅRS ERFARING MED KATETERBASERTE KLAFFEIMPLANTASJONER Busund VED UNN R Karkirurgi PTA OG TRENING EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE. RESULTATER Bø ETTER ETT ÅRS E OPPFØLGING Gastro - Nedre DOES GEWF SOLUTION IMPROVE LYMPH NODE HARVEST IN COLORECTAL BørretzenCANCER SPECIMENS A WITH AND WITHOU Plastikkirurgi HANDLINGSALTERNATIV FÖR ATT RÄDDA BRÖSTPROTES VID EXPONERAT CederqvistIMPLANTAT ELLER B HOTANDE EXTRUS Thoraxkirurgi TAVI FOR AI - EN KASUISTIKK Dahl PE Urologi - Cancer ARBEIDSSTATUS OG SYKMELDING ETTER RADIKAL PROSTATEKTOMI: DahlEN PROSPEKTIV KLINISK S. STUDIE. Thoraxkirurgi HVA ER DIAMETER PÅ EN PHYSIORING LAGET SIRKULÆR? Dahle G Side 1/9

2 Thoraxkirurgi TRANSKATETER BEHANDLING AV DEGENERERT BIOPROTESER OG SVIKTENDE Dahle PLASTIKKER G Thoraxkirurgi TRANSKATETER BEHANDLING AV DEGENERT BIOPROTESE I TRIKUSPIDAL Dahle OG PULMONAL GPOSISJON HOS SAMME P Plastikkirurgi VAKTPOSTLYMFEKNUTEBIOPSI I STAVANGER 2,5 ÅR ETTER Davik B Gastro - Diverse EN APPENDECTOMI MED ALVORLIG KOMPLIKASJON Dehli T Traumatologi EMBOLISERING AV MILTSKADER - ET TI-ÅRS MATERIALE Dehli T Plastikkirurgi BRUK AV MUSKELSPARENDE TRAM LAPP I POSTPNEUMONECTOMY DeWeerd EMPYEM L Gastro - Diverse VIDEO: LAPAROSKOPISK OPERASJON AV STRANGULERT TYNNTARM Dumont UNDER ARTERIA ILIACA KA EXTERNA SIN. Gastro - Diverse GOD EFFEKT AV STRUKTURERT LAPAROSKOPISK SIMULATORTRENING EftangVED KIRKENES SYKEHUS LL Thoraxkirurgi SOLITÆR FIBRØS TUMOR I THORAX Ellensen VS Urologi - Barn EKTOPISK MUNNENDE URETER SOM ÅRSAK TIL URININKONTINENS Engebretsen HOS UNG JENTE AH Gastro - Diverse KVALITETSSIKRINGSDATABASE GASTROKIRURGISK AVD LILLEHAMMER Engebretsen B Mamma - Endokrin MOLEKYLÆRE SUBTYPER, HISTOPATOLOGISK GRAD OG OVERLEVELSE Engstrøm VED BRYSTKREFTMJ Mamma - Endokrin TOP2A OG HER2 GEN AMPLIFIKASJON VED BRYSTKREFT Engstrøm MJ Thoraxkirurgi CONTINUOUS MONITORING OF RIGHT VENTRICULAR FUNCTION WITH Fiane A 3-AXIS ACCELEROMETER A DURING LEFT VE Mamma - Endokrin VURDERING AV RESEKSJONSFLATER VED BRYSTBEVARENDE KIRURGI Fjøsne BASERT PÅ MR SPEKTROSKOPI HE (MRS). MU Gastro - Øvre KVANTIFISERING AV GLUTATION I HEPATOCYTTER MED N-ETHYLMALEIMIDE Florholmen-Kjær OG VÆSKEKROMATOGRAFI-TANDE Å Karkirurgi PERIGRAFT SEROM. VÆSKE RUNDT AORTAGRAFT. FLØRENES TL Gastro - Diverse RESULTATER ETTER 386 OVERVEKTSOPERASJONER VED HAUGESUND Folkestad SJUKEHUS. O Plastikkirurgi ANSIKTSSPALTER: EN OVERSIKT OG KASUISTIKK Frich L Plastikkirurgi INJEKSJONSBEHANDLING AV DUPUYTREN S KONTRAKTUR -VÅR ERFARING Furholt ETTER 200 BEHANDLINGER K Gastro - Barn LIK REKONVALESENS ETTER LAPAROSKOPISK OG ÅPEN NISSEN FUNDOPLIKASJON Fyhn TJ Gastro - Øvre ERFARINGER MED TOTAL TORAKOLAPAROSKOPISK RESEKSJON FOR Førland CANCER ØSOFAGI DT Maxillofascial kirurgi HYPERTELORISME Galteland PG Urologi - Øvre urinveiermultidetektor CT VS KONTRASTFORSTERKED ULTRALYD VED UTREDNING Geisler AV TILFELDIG JD OPPDAGETE NYRETU Thoraxkirurgi TRANSKATETER-BASERT KLAFFEINTERVENSJON AV MEDTRONIC COREVALVE Geisner MED KIRURGISK T TILGANG Urologi - Cancer BRUK AV MR VED "ACTIVE SURVEILLANCE" HOS MENN MED CANCER GillPROSTATA S Karkirurgi GRADERT BELASTNINGSTEST FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FYSISK Gjerdalen AKTIVITET HOS PASIENTER GF MED MARFAN S Gastro - Diverse ADMINISTRERING AV EN ENKELTDOSE KARBOHYDRATDRIKK UMIDDELBART Gjessing FØR KIRURGI PFDEMPER UTVIKLINGEN Gastro - Diverse PREOPERATIVT INNTAK AV KARBOHYDRATER REDUSERER DEN INFLAMMATORISKE Gjessing RESPONSEN PF OG UTVIKLING A Gastro - Øvre GASTROSTOMI MED FORSKJELLIGE TEKNIKKER. 15 ÅRS ERFARING Gleditsch I EN KIRURGISK AVDELING. D Side 2/9

3 Gastro - Øvre PASIENTOPPLEVELSE OG RISIKOFAKTORER FOR SMERTER RELATERT Glomsaker TIL ERCP-PROSEDYREN T Gastro - Øvre RISIKOFAKTORER FOR KOMPLIKASJONER VED ERCP Glomsaker T Gastro - Øvre LANGTIDSRESULTATER AV DUODENOJEJUNOSTOMI OG SLEEVE GASTREKTOMI Grong SOM BEHANDLING E FOR DIABETES Gastro - Øvre «DRØMMEN OM PANCREAS» - EN TREDIMENSJONAL ANALYSE MED Grong OPTISK PROJEKSJONSTOMOGRAFI. E Gastro - Øvre CT SOM VERKTØY FOR Å DIAGNOSTISERE INTERN HERNIERING ETTER Grønvold LGBP LB Urologi - Cancer SERUM VEGF (VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR) HOS PASIENTER Gudbrandsdottir MED NYREKREFT G OG LITEN KONTRA Plastikkirurgi CULTURING OF HUMAN ADIPOSE DERIVED MESENCHYMALE STEM Gullestad CELL (ADSCS) UNDER HYPOXIC HPG CONDITIONS AF Plastikkirurgi AXILLÆR OG SUPRAKLAVIKULÆR LYMFADENOPATI SOM FØLGE AV Gullestad RUMPERTE POLY IMPLANT K PROTHESE (PIP) BR Plastikkirurgi PERFORANT BASERTE LAPPER I ANSIKT Gunnarsson GL Mamma - Endokrin PRIMER BRYSTREKONSTRUKSJON VED SYKEHUSET TELEMARK 2013Gunnarsson GL Gastro - Diverse LANGTIDSOPPFØLGING AV PASIENTER OPERERT FOR LYSKEBROKK Gunnes A.M. LICHTENSTEIN OG TEPROLEN HERNIA SYST Thoraxkirurgi KNIV ELLER KANYLE? BEHANDLING AV AORTASTENOSE HOS ELDRE Haga PASIENTER P Mamma - Endokrin RISIKOREDUSERENDE MASTEKTOMI, BRYST REKONSTRUKSJON OG Hagen PASIENTFORNØYDHET AI HOS NORSKE BRCA1/2 Gastro - Diverse SKJELETTMUSKEL-MITOKONDRIER HAR LAVERE KAPASITET FOR PYRUVAT-OKSIDASJON Hagve OG M PRODUSERER ØKT M Gastro - Diverse MALROTASJON HOS 25 ÅR GAMMEL MANN - KASUISTIKK Haug HM Thoraxkirurgi INFLAMMASJON VED AORTAKLAFFKIRURGI Hauge KK Gastro - Øvre BEHANDLING AV EPIFRENISK ØSOFAGUSDIVERTIKKEL Hauge T Gastro - Diverse PRESENTASJON AV SIRINO-STUDIEN - EN RANDOMISERT KONTROLLERT Haugvik STUDIE MED SELEKTIV SP INTERN RADIOTER Karkirurgi IN VITRO TESTING AV VENEKLAFF FUNKSJON Hisdal J Urologi - Diverse POSTPROSTATEKTOMI-INKONTINENS: PREVALENS, RISIKOFAKTORER Holm OG URODYNAMISKE HV FUNN Gastro - Diverse FOURNIERS GANGREN - EN KASUISTIKK Holte SH Urologi - Diverse URETEROBSTRUKSJON MED HYDRONEFROSE PÅ GRUNN AV TROMBOSERT Honoré HYPERTROFISK AKOLLATERAL SIRKULA Gastro - Øvre ANEMI OG JERNMANGEL ETTER GASTRISK BYPASS FOR SYKELIG FEDME Høgestøl IK Plastikkirurgi CANCER I UNDERLEPPE. EN RETROSPEKTIV STUDIE AV 113 PASIENTER Høgevold BEHANDLET VED OUS M I PERIODEN Gastro - Nedre GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR (GIST) I TYNNTARM Hølmebakk DATA FRA SARKOMGRUPPEN T VED OSLO UNI Mamma - Endokrin PHYLLODESTUMOR I MAMMA DATA FRA SARKOMGRUPPEN Hølmebakk VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS T Maxillofascial kirurgi PASIENTER TILBUDT ORTOGNATISK KIRURGI: HVORFOR AVSLÅR MANGE HågensliPASIENTER TILBUDET? N Thoraxkirurgi KIRURGISK BEHANDLING AV TRACHEO-ØSOFAGEAL FISTEL Haaverstad RH Urologi - Diverse KATETERISERINGSPROBLEM OG LØSNINGER Jacobsen IN Gastro - Nedre BEHANDLING AV UKOMPLISERT DIVERTIKULITT UTEN ANTIBIOTIKA Jakobsen GS Side 3/9

4 Gastro - Øvre RESEKSJON FOR CANCER ØSOFAGI Johnson EJ Gastro - Øvre OVERLEVELSE VED RESEKJSON FOR CANCER ØSOFAGI Johnson EJ Karkirurgi KORROSION OCH UTSLÄPP AV METALLER FRÅN PERIFERA STENTAR Jonung (ENSTAKA OCH STENT T I STENT) MED ELLER U Karkirurgi SCREENING FOR AAA HOS 65-ÅRIGE MENN I OSLO-OPPDATERING OG Jørgensen VEIEN VIDERE JJ Karkirurgi SKADER FRA FRAGMENTERENDE AMMUNISJON Jørgensen JJ Karkirurgi STUMPE HALSKARSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS-ULLEVÅL Jørgensen JJ Traumatologi SKADER FRA FRAGMENTERENDE AMMUNISJON Jørgensen JJ Traumatologi STUMPE HALSKARSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS-ULLEVÅL Jørgensen JJ Mamma - Endokrin KIRURGISK MATERIALE AV GRAVES SYKDOM ET 6-ÅRS MATERIALE Karsrud VED OUS AKER I Gastro - Øvre SPONTAN ATRAUMATISK MASSIV INTRAABDOMINAL MILTBLØDNING Kazaryan HOS UNGE KVINER: AM VIKTIGHETEN AV ATLS- Gastro - Øvre AKUTTE INNLEGGELSER I SYKEHUS PGA MAGESMERTER ETTER FEDMEKIRURGI-DIAGNOSER Kjellevold K OG BEHANDLING Gastro - Diverse PARASTOMALE HERNIER - PRESENTASJON AV OPERASJONSMETODEKjellevold K Gastro - Diverse BEHANDLING AV HØY PRODUKTIVE POSTOPERATIVE ENTEROKUTANE Kjæve FISTLER. TILFELLER J HVOR DET ER NYTTIG Gastro - Øvre 5-ÅRS RESULTATER ETTER LAPAR0SKOPISK GASTRIC BYPASS OPERASJON Kleive FOR SYKELIG OVERVEKT D Gastro - Øvre ER DET NØDVEINDIG MED RUTINEBLODPRØVER 1. POSTOPERATIVE Kleive DAG ETTER LAPAROSKOPISK D GASTRIC BYPAS Gastro - Øvre ØSOFAGUSPERFORASJONER VED OUS ULLEVÅL Kleven OC Gastro - Barn INFLAMMATORISK RESPONS ETTER LAPAROSKOPISK OG ÅPEN NISSEN Knatten FUNDOPLIKASJON HOS CK BARN. EN RANDOM Plastikkirurgi NYOPPRETTET PLASTIKKIRURGISK TILBUD VED BÆRUM SYKEHUS Knudsen CW Urologi - Diverse HAR VEKTREDUKSJON EFFEKT PÅ VANNLATINGSSYMPTOMER HOS Kornmo OVERVEKTIGE SOM GJENNOMGÅR TS GASTRIC B Urologi - Cancer FLEKSIBEL CYSTOSKOPI MED HEXIX BLÅLYS VED POLIKLINIKK- EN Kornmo MULTISENTER PROSPEKTIV TS KLINISK KVALITE Gastro - Øvre MULTIMODAL BEHANDLING VED RESEKTABELT DUKTALT ADENOKARSINOM Labori I PANKREASKJ Gastro - Øvre EVALUERING AV RESULTATER ETTER KIRURGI FOR SYKELIG OVERVEKT Lambrecht I ET NYSTARTET JBARIATRISK SENTER VE Gastro - Diverse LYSKEBROKKOPERASJONER V/ SØRLANDETS SYKEHUS KRISTIANSAND Larsen ETT ÅRS MATERIALE CS Gastro - Diverse VENTRAL- OG UMBILICALHERNIEOPERASJONER V/ SØRLANDETS SYKEHUS Larsen KRISTIANSAND CS ETT ÅRS MATERIALE Gastro - Nedre ETABLERING OG DRIFT AV EN KIRURGISK-ONKOLOGISK LANDSFUNKSJON: Larsen FRA PSEUDOMYXOM SG TIL PERITONEAL Gastro - Nedre REKTAL PROLAPS RESEKSJON MED PERINEAL STAPLING TEKNIKK LAUZIKAS G Thoraxkirurgi HYBRIDOPERASJONER AV THORACOABDOMINALE AORTAANEURISMER Lindberg B Mamma - Endokrin HUDBESPARENDE MASTECTOMI OG PRIMÆR REKONSTRUKSJON MED LINDFORS IMPLANTAT VED DRAMMEN C SYKEHUS Gastro - Diverse NETTBASERT LYSKEBROKKREGISTER OPPRETTET I HELSE-FINNMARK Liyanarachi DR Gastro - Nedre LAPAROSKOPISK VENTRAK NETTREKTOPEXI - EN KVALITETSKONTROLL Loge PÅ AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS E Side 4/9

5 Mamma - Endokrin HUDBESPARENDE MASTECTOMI OG PRIMÆR REKONSTRUKSJON MED L'ORANGE IMPLANTAT VED DRAMMEN IC SYKEHUS - LIVS Urologi - Barn MEDFØDTE URETHRAKLAFFER NYREFUNKSJON OG BLÆREFUNKSJON Lundar L Plastikkirurgi PLASMINOGENAKTIVATOR OG HYPERBAR OXYGENBEHANDLING VED Løkebø FROSTSKADER JE Karkirurgi EVAR FOR AORTO-ILIACALE ANEURISMER MED BEVARING AV A. ILIACA Mathisen INTERNA SR Karkirurgi BEHANDLING AV ENDOLEKKASJE ETTER EVAR FOR AAA. Mathisen SR Karkirurgi LANGTIDSRESULTATER VED BEHANDLING AV KRONISKE AORTADISSEKSJONER Mattsson MED SEPTUM E OKLUDERS Karkirurgi OPTIMERING AV STØTTEBANDAGE Mattsson E Gastro - Diverse GRUNNKURS I PRAKTISK KIRURGI BSS-KURSEFFEKT MÅLT VED OSATS Mauland Mansoor S Gastro - Nedre APPENDECTOMIER VED UNIVERSITETESSYKEHUSET NORD-NORGE Medby TROMSØ E Mamma - Endokrin 8 ÅRS ERFARING MED BRYSTKREFTOPERASJONER UTFØRT SOM DAGKIRURGISKE Mevik INNGREP K Plastikkirurgi TOMMELENS TOMMELREGLER SMÅ LIGAMENT MED STOR INNERVASJON. MobarghaDEL 1 N Plastikkirurgi TOMMELBASENS MUSKULÆRE MYSTERIUM AVSLØRT Mobargha N Plastikkirurgi TOMMELENS TOMMELREGLER SMÅ LIGAMENT MED STOR INNERVASJON. MobarghaDEL 2: DISTRIBUSJON N AV RESEPTORER Mamma - Endokrin PRIMÆRE REKONSTRUKSJONER MED PROTESE VED BRYSTKREFTOPERASJONER Moberg IO Gastro - Barn CURRARINO SYNDROM. ET 50 ÅRS PASIENTMATERIALE FRA RIKSHOSPITALET Monclair T Gastro - Nedre REDUSERT ANASTOMOSELEKKASJE ETTER INNFØRING AV LAPARASKOPISK Mortensen REKTUMKIRURGI K E VED ET HØYVOLUM Gastro - Nedre PRELIMINÆRE ERFARINGER MED ROBOTASSISTERT KOLOREKTAL KIRURGI MortensenVED UNN KE Urologi - Cancer TO SKJELDNE TILFELLER AV URAKALT CARCINOM MUHEDDIN N Urologi - Øvre urinveierkymerax HALVVEIS ROBOTKIRURGI ELLER NYTTIG HJELPEMIDDEL Müller I LAPAROSKOPI S INITIALE ERFARI Thoraxkirurgi EFFEKTER AV ET ECMO PROGRAM Myrmel T Plastikkirurgi FALLSKERMTEKNIKK FOR LUKNING AV ENTEROKUTANE FISTLER Nergård S Gastro - Øvre BARIATRISK KIRURGI REDUSERER RISIKOFAKTORER FOR UTVIKLING Nestvold AV DIABETES MELLITUS TN TYPE 2 HOS SYKELI Gastro - Diverse SLEEVE GASTREKTOMI SOM STANDARDOPERASJON FOR SYKELIG OVERVEKT Nielsen HJ Gastro - Øvre RUTINE FOR BEHANDLING AV LEKKASJE ETTER SLEEVE GASTREKTOMI Nielsen HJ Urologi - Cancer ANTIBIOTIKAPROFYLAKSE VED TRANSREKTALE PROSTATABIOPSIER Nilsen EN PROSPEKTIV, RANDOMISERT F STUDIE AV Urologi - Øvre urinveierkasustikk AV TO PASIENTER BEHANDLET MED LAPAROSKOPISK URETEROCALICOSTOMI Nilsen FS Urologi - Cancer ANGIOGENETISKE MARKØRER I PROSTATAKREFT Nordby Y Gastro - Nedre TRANSPERINEAL INJEKSJON AV AUTOLOGT FETT SOM BEHANDLING Norderval AV PERSISTERENDE RECTOVAGINALE S FISTLE Thoraxkirurgi KORONARARTERIEDISSEKSJON ETTER STUMPT THORAXTRAUME Nordhaug D Plastikkirurgi ALLOPURINOL-INDUSERT TOXISK EPIDERMAL NEKROLYSE, EN KASUISTIKK Nygård OG LITTERATURGJENNOMGANG I Side 5/9

6 Gastro - Diverse OVERSIKT OVER SYKEHUSINNLEGGELSER RELATERT TIL SYKKELULYKKER Nygaard I VEST-AGDER AN I 2012 Karkirurgi STENTGRAFT BEHANDLING AV INFRARENALE ABDOMINALE AORTAANEURISMER Nyheim (AAA) HOS TD PASIENTER OVER 80 Gastro - Diverse INTESTINAL MALROTASJON ETTER BARNEALDER Nymo LS Gastro - Nedre VIDEO PRESENTASJON AV LAPAROSKOPISK ANATOMISK KORREKT Næsgaard D3 RESEKSJON FOR HØYRESIDIGCOLON JM CANCE Plastikkirurgi ANTEROLATERAL THIGH FLAPS ( ALT) VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Oliver NK Mamma - Endokrin IDEOPATISK GRANULOMATØS MASTITT - BEHANDLING OG FORLØP. Opsahl ERFARING FRA 5 PASIENTER EM VED OSLO UNIVE Gastro - Øvre LAPAROSKOPISK RESEKSJON AV VENTRIKKELDIVERTIKKEL, KIRURGISK Osaland BEHANDLING Muis AV MDÅRLIG ÅNDE Mamma - Endokrin PARATHYROMATOSE ETTER TIDLIGERE PARATHYROIDEAKIRURGI Paulsen - EN KASUISTIKK TH Karkirurgi RESULTATER ETTER CAROTIS KIRURGI I LOKAL ANESTESI. ET 4 ÅRS Pettersen MATERIALE. M Gastro - Øvre ENDOSKOPISK BEHANDLING AV TIDLIG ØSOFAGUSCANCER VED HAUKELAND Pham UNIVERSITETSSYKEHUS KD-C (HUS) Urologi - Cancer RISIKOSTRATIFISERING AV MULIG PROSTAKREFT VED HJELP AV MRI, Picker EN MULTISENTERSTUDIE W Mamma - Endokrin SN-PROSEDYREN UTEN FRYSESNITT I HENHOLD TIL Z0011-STUDIEN-ERFARINGER PODHORNY FRA DET NFØRSTE ÅRET Plastikkirurgi VERTIKAL PANNIKULEKTOMI HOS OVERVEKTIGE OG SYKELIG OVERVEKTIGE Ramirez Cabello PASIENTER- CM ER DET FORSVARLIG? Plastikkirurgi NEKROTISERENDE FASCIITT VED SUS Rasdal KV Plastikkirurgi HVA ER PIERRE ROBIN SEKVENS? Rashidi M Plastikkirurgi PIERRE ROBIN SEKVENS - FORSLAG TIL NASJONAL PROTOKOLL Rashidi M Gastro - Diverse VAKUM-ASSISTERT LUKKING AV ENTEROATMOSFÆRISKE FISTLER Rekkedal HOS PASIENTER MED ÅPEN LM BUK - ERFARINGER Mamma - Endokrin MOLEKYLÆRE FORSKJELLER MELLOM SCREENINGOPPDAGET CANCER Riis OG INTERVALLCANCER M Maxillofascial kirurgi TRAUMATISK DISLOKASJON AV MANDIBULAKONDYL TIL MIDTRE SKALLEGROP Risheim OG UTVIKLING H AV EPIDURALT HE Gastro - Øvre RANDOMISERT STUDIE AV GASTRISK BYPASS OG DUODENAL SWITCH Risstad - RESULTATER ETTER H FEM ÅR Gastro - Øvre HELSERELATERT LIVSKVALITET HOS GASTRISK BYPASS PASIENTER Risstad MED OG UTEN FEDMERELATERT H SYKDOM Karkirurgi ER VEV KONSTRUERTE ALLOGENE VENEKLAFFER KOMPETENTE OG Rosales MOTSTANDSDYKTIGE AMOT REFLUX TRYKK? E Karkirurgi NEOKLAFF-KONSTRUKSJON. ER TEKNIKKEN REPRODUSERBAR? ROSALES A Gastro - Nedre ENDOSKOPISK MUCOSAL RESEKSJON AV BENIGNE OG PRE-MALIGNE Rushfeldt ADENOMER I COLON CR OG RECTUM Plastikkirurgi REKONSTRUKSJON AV GANEDEFEKT ETTER TUMORKIRURGI MED FRI Rydningen RADIALISLAPP I Gastro - Nedre SAKRALNERVEMODULERING SOM BEHANDLING FOR ANAL INKONTINENS Rydningen HOS PASIENTER MMED ILEOANALT RESER Gastro - Øvre TRANSGASTRISK ERCP VED GALLEGANGSSTEIN ETTER ROUX-EN-Y Røstad GASTRISK BYPASS PRESENTASJON SR AV PROSE Gastro - Øvre HVORFOR VIL SYKELIGE OVERVEKTIGE KVINNER FEDMEOPERERES Røstad OG HVILKET RESULTAT SRFORVENTER DE? Gastro - Øvre KORT- OG LANGTIDSRESULTAT ETTER OPERASJON FOR AKALASI VED Saeed OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, U ULLEVÅL I P Gastro - Øvre KIRURGISK BEHANDLING AV GASTROINTESTINALE STROMALE TUMORER Sandvik (GIST) I VENTRIKKEL O OG TYNNTARM Side 6/9

7 Karkirurgi ENDOVENØS KJEMISK ABLASJON AV VENA SAPHENA MAGNA OG VENA SchelpSAPHENA PARVA MED CH CYANOAKRYLATE Plastikkirurgi PREOPERATIV SCREENING VED FETTRANSPLANTASJON VED BRYSTKREFT Schneider M Plastikkirurgi INFEKSIØS MYOSITT EN ALVORLIG INFEKSJONSSYKDOM SCHOU M Urologi - Cancer ET TVERRFAGLIG PROSTATA-SENTER - GJØR DET EN FORSKJELL? Sebakk KS Gastro - Nedre LYMFEKNUTE SPREDNING SOM RISIKO STRATIFISERING VED KOLOREKTAL Seeberg KREFT LT Karkirurgi BELASTNINGSSMERTER HOS PASIENTER UNDER 40 ÅR KRONISK Slagsvold LOSJESYNDROM SOM DIFFERENSIALDIAGNOSE CE Thoraxkirurgi MICRORNA EKSPRESJON I HUMANT HJERTEVEV Slagsvold KH Gastro - Nedre INSIDENSRATE SOM INDIREKTE INDIKATOR FOR FORANDRING I PATOLOGI Spasojevic STAGING- DATA MFRA NORSK KREFTERG Thoraxkirurgi HOFTESEMENT GA HJERTETAMPONADE Steensrud T Mamma - Endokrin CONN SYNDROM OPERASJONSMATERIALE ST. OLAV Steffensen L Gastro - Barn REN TRANSANAL OPERASJON FOR HIRSCHSPRUNGS SYKDOM GIR FLERE Stensrud SKADER I INTERNE KJANALSFINKTER Plastikkirurgi KIRURGISK BEHANDLING AV OCULO-AURICULO-VERTEBRALT SPEKTRUM Stuedal (OAV) C Plastikkirurgi MALIGNT MELANOM OG VAKTPOSTLYMFEDIAGNOSTIKK VED BRESLOW Styles 1-2MM. T Karkirurgi HVORDAN ER SAMMENHENGEN MELLOM ENDOTELFUNKSJON I ARTERIER Sundby I UNDEREKSTREMITETER ØH OG OVEREKST Gastro - Nedre REVISJON AV KONTINENTE ILEOSTOMIER VED AHUS Sunde ML Gastro - Nedre REOPERASJON AV BEKKENRESERVOARER VED AHUS Sunde ML Gastro - Nedre KORRELASJON MELLOM RESERVOARFUNKSJON OG SEKSUALFUNKSJON Sunde HOS PASIENTER MED ML IPAA Gastro - Øvre LEKKASJE ETTER LAPAROSKOPISK SLEEVE GASTREKTOMI MED ETTERFØLGENDE Svanevik ØSOFAGUS MS STENOSE Gastro - Øvre RANDOMISERT STUDIE AV PROKSIMAL VERSUS DISTAL LAPAROSKOPISK Svanevik GASTRISK BYPASS MSHOS SUPEROBESE PA Plastikkirurgi REKONSTRUKSJON AV INTRA-ORAL CANCER DEFEKTER VED BRUK Sørensen AV FRI MSAP (MEDIAL KSURAL ARTERY PERFOR Plastikkirurgi ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA VED BRUK AV SILIKONPROTESE SørensenI BRYSTREKONSTRUKSJON: K EN KASUIST Gastro - Nedre KOLONDIVERTIKULITT VED SYKEHUSET LEVANGER Talabani A Urologi - Cancer RETROPUBISK RADIKAL PROSTATEKTOMI (RRP) VED SUS.LANGTIDSRESULTATER Tasdemir AV 130 PASIENTER I OPERERT I 19 Gastro - Øvre ROC ANALYSE AV MORTALITET OG ALVORLIGE KOMPLIKASJONER Thorsen VED PERFORERTE ULCUS. K Gastro - Nedre MOTILITETSFORSTYRRELSER ETTER D3-KIRURGI VED HØYRESIDIG Thorsen KOLONCANCER? Y Plastikkirurgi STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C Plastikkirurgi DIEP KIRURGI OG PROSJEKTENE «OPERASJONSTID» OG «TIDLIG OPPSTART» Tiller C Gastro - Diverse ADJUVANT RADIOTERAPI VED BEHANDLING AV RETROPERITONEALE Trovik SARKOM. EN SSG-STUDIE LH AV 98 PASIENTER. Plastikkirurgi WEBBED PENIS Tønseth KA Plastikkirurgi HVA ER RESULTATET AV EKSTRA ØKONOMISK STØTTE FOR PASIENTER Tønseth SOM HAR BEHOV FOR KA BRYSTREKONSTRUK Side 7/9

8 Plastikkirurgi PREOPERATIV VURDERING AV PASIENTER SOM SKAL BRYSTREKONSTRUERES Tønseth MED DIEP-LAPP KA Urologi - Barn OPERASJONER FOR OVERGANGSSTENOSE HOS BARN UNDER 1 ÅR Urdal A Urologi - Barn OPERASJONER FOR OVERGANGSSTENOSE HOS BARN OVER 1 ÅR Urdal A Gastro - Barn GIR UKENTLIG DILATASJON AV KIRURG FÆRRE ANASTOMOSESTRIKTURER Valeberg ETTER TRANSANAL M GJENNOMTREKNIN Gastro - Barn GASTROSCHISE; IDENTIFISERING AV PASIENTER MED HØY RISIKO FOR Valeberg ØKT MORBIDITET. M Plastikkirurgi LUKNING AV KOMLEKSE BAKRE MIDTLINJEDEFEKTER ETTER SPINALKIRURGI Valen MED SENSIBEL K MIDTLINJEBASERT P Urologi - Cancer PRL-3 EN POTENSIELL MARKØR FOR VURDERING AV RISIKO FOR METASTASERING Vandsemb VED PROSTATAKREFT E Thoraxkirurgi SEKS ÅRS ERFARING MED REKONSTRUKTIV KIRURGI VED AORTAINSUFFISIENS Vatnaland OG ANEURISME I I AORTAROTEN Plastikkirurgi REKONSTRUKSJON AV UNDERLEPPE MED MODIFISERT WEBSTERTEKNIKK Vatne ETTER CANCERRESEKSJON M Gastro - Nedre VELDIG LANGT TIDS OPPFØLGING ETTER KURATIV KIRURGI FOR STADIE Veen I-II KOLOREKTAL TKREFT I PASIENTER < 75 Mamma - Endokrin EN MANN MED INFLAMMERT TUMOR PÅ HALSEN, EN KASUSTIKK Vik R Mamma - Endokrin INTRAOPERATIV NEVROMONITORERING VED THYROIDEAKIRURGI Vik R Plastikkirurgi FOREKOMST OG BEHANDLING AV PASIENTER MED PIERRE ROBIN SEQUENCE Vindenes I NORGE. PASIENT HA EKSEMPEL MED A Urologi - Diverse EN RANDOMISERT STUDIE PÅ HUDLUKNING VED LAPAROSKOPISK LIVING VormdalDONOR NEFRECTOMI: SM VEVSLIM (CYANO Thoraxkirurgi MYEKTOMI VED HYPERTROFISK OBSTRUKTIV KARDIOMYOPATI Våge RA Thoraxkirurgi POSTOPERATIV ATRIEFLIMMER OG FJERN ISKEMISK PREKONDISJONERING Wahba EN RANDOMISERT A KLINISK STUDIE Gastro - Nedre FREKVENS AV PATOLOGISK KOMPLETT RESPONS ETTER NEOADJUVANT Wasmuith RADIOTERAPI VED HHKURATIV OPERASJON Gastro - Nedre STENTING AV MALIGN OBSTRUKSJON I TYKKTARM VED NORSKE SYKEHUS WasmuithVED ETT AV DEM. HH Gastro - Øvre TIDLIG REOPERASJON ETTER LAPARASKOPISK GASTRIC BYPASS FOR Wexels SYKELIG OVERVEKTJC Thoraxkirurgi BEHANDLING AV THORAKOABDOMINELT AORTAANEURISME MED Winnerkvist GRENET STENTGRAFT NA Gastro - Øvre GALLEGANGSSKADE VED LAPAROSKOPISK KOLECYSTECTOMI HOS Yaqub EN PASIENT TIDLIGERE S OPERERT FOR SYKELIG Gastro - Nedre STARR - ER DET EN GOD BEHANDLING AV PASIENTER MED ODS Zahid N Plastikkirurgi MASTECTOMIES OG UMIDDELBAR BRYST REKONSTRUKSJON I EN SEANSE Zakaria MED PROTESER. A Plastikkirurgi SJELDEN KOPLIKASJON FOR 20 ÅR GAMLE MENTOR SALINE PROTESER. Zakaria A Maxillofascial kirurgi FORSØKSORDNING SYKEHUSODONTOLOGI Ziegler CM Mamma - Endokrin SEKTORRESEKSJON MED RAQUET -INSISJON; EN ENKEL METODE SOM Østhus ER ANVENDELIG I FLERE P KVADRANTER Gastro - Øvre PALLIATIV BEHANDLING AV MALIGN OESOPHAGUS OBSTRUKSJON. Øvrebø K Gastro - Diverse DEN RELATIVE BETYDNINGEN AV ULIKE REKONVALESENSMÅL OG Aahlin BEHANDLINGSELEMENTER: EK EN UNDERSØKELS Gastro - Diverse PASIENTSELEKSJON TIL LAPAROSKOPISK, DISTAL PANKREASRESEKSJON ÅnonsenUTEN ENDOSKOPISK KV ULTRALYD MED CY Mamma - Endokrin BRYSTKREFT HOS ELDRE Aas T Side 8/9

9 Mamma - Endokrin ENDOKRIN HALSKIRURGI SOM DAGKIRURGI. ET 10 ÅRSMATERIALE Aas FRA HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS. T Side 9/9

Seksjon TITTEL Foredragsholder F12

Seksjon TITTEL Foredragsholder F12 Plastikkirurgi ANAPLASTIC LARGE CELL LYMPHOMA VED BRUK AV SILIKONPROTESE SørensenI BRYSTREKONSTRUKSJON: K EN KASUIST Gastro - Øvre «DRØMMEN OM PANCREAS» - EN TREDIMENSJONAL ANALYSE MED Grong OPTISK PROJEKSJONSTOMOGRAFI.

Detaljer

STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 1 STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 73 VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS Aftab H 1,3, Risstad H 1, Søvik TT 1,2, Aasheim ET 1, Hewitt S 1, Kristinsson J 1,

Detaljer

LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS

LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 172 LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS Mattsson EJR*, Söderberg B 1, Henriksson O 1 1 Sahlgrenska

Detaljer

SPONTAN RUPTUR AV NYREARTERIEANEURYSME, EN KASUISTIKK

SPONTAN RUPTUR AV NYREARTERIEANEURYSME, EN KASUISTIKK 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 30 SPONTAN RUPTUR AV NYREARTERIEANEURYSME, EN KASUISTIKK Buhagen S, Kornmo T, Zare R Kirurgisk avdlinge, Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken

Detaljer

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME.

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. 20-24 oktober 2008 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 180 13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. Lange C, Hatlinghus S* Ødegård A*, Aasland J, Myhre HO Kirurgisk klinikk og

Detaljer

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 100 DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER Paulsen V, Hofstad B Gastromedisinsk avdeling, Kreft- og kirurgidivisjonen Ullevål Universitetssykehus,

Detaljer

A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD.

A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD. 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 27 A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD. MD H. Seland1, MD H.C Sylvester Jensen2, Dr. Med S.O Wikstrøm1 Dep.

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 300 SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI SA Jensen 1,2, LJ Vatten 1, HO Myhre 2, Inst.

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) IS-2085 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslingslinjer

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Det 41. årsmøtet. Radisson SAS Lillehammer Hotell 30. januar 1. februar 2014

Det 41. årsmøtet. Radisson SAS Lillehammer Hotell 30. januar 1. februar 2014 Det. årsmøtet Radisson SAS Lillehammer Hotell 0. januar. februar 0 Innhold Program torsdag 0. januar Kjære årsmøtedeltagere! Muntlige presentasjoner 5.00 5.0: Gastronet 5.0 6.0: Lever og pancreas 7.00

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen? Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2007 Tema: Barnekirurgi side 7 Høstmøtet 2007 side 24 fagnytt: Obturatorbrokk side 28 minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Detaljer

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE.

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. 18-22 oktober 2004 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 53 UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. Wahlqvist R., Kvåle R., Kyrdalen A.E., Halvorsen O.J, Norstein J., Fosså S. for Nasjonalt

Detaljer

Kreft i tykktarm og endetarm

Kreft i tykktarm og endetarm Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 2006 Tema: Kreft i tykktarm og endetarm side 11 Portrett: Per Brandtzæg side 36 Årsmøtet på Lillehammer 2007 side 41 God jul

Detaljer

Cancer i øvre GI-tractus og palliativ GI-kirurgi

Cancer i øvre GI-tractus og palliativ GI-kirurgi Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 1/2011 TEMA Cancer i øvre GI-tractus og palliativ GI-kirurgi s. 7-37 Fagmedisinske foreninger NKF studietur til London og Royal College of Surgeons s. 39 Fagnytt

Detaljer

Brystkreft TEMA. Kirurgisk høstmøte 2012. Se eget hefte. FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet. FAGNYTT Mikrokirurgikurs

Brystkreft TEMA. Kirurgisk høstmøte 2012. Se eget hefte. FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet. FAGNYTT Mikrokirurgikurs TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING NR. 3/2012 TEMA Brystkreft FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet s. 180 FAGNYTT Mikrokirurgikurs s. 185 MINIMALT INVASIV KIRURGI Laparoskopisk kirurgi

Detaljer

Gastrokirurgi ved benigne tilstander

Gastrokirurgi ved benigne tilstander TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING NR. 4/2010 www.kirurgen.no TEMA Gastrokirurgi ved benigne tilstander s. 197-226 FAGMEDISINSKE FORENINGER Vellykket Høstmøte og mange prisvinnere s. 229 FAGNYTT

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Prestisjepris til kreftkirurg

Prestisjepris til kreftkirurg Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2006 Tema: Overvekt og fedme side 9 Prestisjepris til kreftkirurg side 20 Portrett: Olav Fausa 46 år i aktiv tjeneste side 20

Detaljer

UTREDNING AV PASIENTER MED KAPILLÆRT HEMANGIOBLASTOM I CNS MED HENBLIKK PÅ VON HIPPEL-LINDAUS SYKDOM

UTREDNING AV PASIENTER MED KAPILLÆRT HEMANGIOBLASTOM I CNS MED HENBLIKK PÅ VON HIPPEL-LINDAUS SYKDOM 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 1 UTREDNING AV PASIENTER MED KAPILLÆRT HEMANGIOBLASTOM I CNS MED HENBLIKK PÅ VON HIPPEL-LINDAUS SYKDOM Eirik Helseth, Jon Berg-Johnsen og Tryggve

Detaljer

INTRAKRANIALE ANEURISMER: BEHANDLINGSRESULTATER VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 2000-2006

INTRAKRANIALE ANEURISMER: BEHANDLINGSRESULTATER VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 2000-2006 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 1 INTRAKRANIALE ANEURISMER: BEHANDLINGSRESULTATER VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 2000-2006 Lindekleiv H 1, Isaksen J 1, Kloster R 1, Bajic

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer