FAGDAGEN 2010 Finansdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGDAGEN 2010 Finansdepartementet"

Transkript

1 FAGDAGEN 2010 Finansdepartementet

2 - Tema- - Fra finanskrise til gjeldskrise? Finanskrisen innledet den sterkeste nedgangen i internasjonal økonomi siden annen verdenskrig. Det er satt inn massive tiltak både i penge- og finanspolitikken, samt målrettede tiltak i finansmarkedene. Hvordan kommer man seg ut av dette? Vil landene bli tvunget til å stramme kraftig inn i finanspolitikken samtidig som arbeidsledigheten er rekordhøy? Foredragsholder: Jørgen Elmeskov (leder av Policy Branch i Økonomidirektoratet (ECO) i OECD) - Etter klimamøtet i København - hva nå? Klimatoppmøtet i København ble kanskje ikke så vellykket som mange hadde håpet. Hva skjer nå i de internasjonale klimaforhandlingene? Hva skal til for å få etablert en ny internasjonal klimavtale? Foredragsholder forsker Bjart Holtsmark, Statistisk sentralbyrå. - Folkerettslige forpliktelser på miljøområdet Tradisjonelt har det vært vanlig å ta utgangspunkt i at hver enkelt stat har fullt herredømme over miljøet på eget territorium, herunder også til å opprettholde miljøskadelig aktivitet. Er dette utgangs punktet fortsatt holdbart, eller er det grunn til å se på dette med nye øyne? Nicolai Nyland har skrev et doktorgradsavhandling om dette spørsmålet, og mener at det er holdepunkter for å tolke folkeretten slik at stater har et ansvar for å beskytte miljøet, også innenfor egne grenser. Foredragsholder: Nicolai Nyland, juridisk utreder i Norges Høyesterett. - Skatteparadis - hva er oppnådd og hva gjenstår i kampen mot skatteparadisene? Torstein Fensby (leder av Nordisk ministerråds skatteparadisprosjekt) redegjør for hva de har oppnådd og viktige gjenstående utfordringer. Han vil også dele noen av sine tanker om hvorfor hedgefond og multinasjonale konsern mv. velger å operere fra skatteparadis. En representant fra Skattedirektoratet vil fortelle om norske skattemyndigheters erfaringer med de nye informasjonsutvekslingsavtalene. - Trygve Bratteli 100 år 11. januar i år var det 100 år siden Trygve Bratteli ble født. I sitt foredrag vil Hans Olav Lahlum bl.a. fortelle om Brattelies liv, hans økonomiske politikk og hans rolle i Arbeiderpartiet. - Media og finanskrisen: Hvordan har mediedekningen av finanskrisen vært? Foredragsholder: Knut Kainz Rognerud.

3 - Frihet, likhet og økonomisk teori om bærekraften i den norske velferdsmodellen. Den norske modellen har i internasjonal sammenheng levert svært gode resultater; høy velferd, høy sysselsetting, lav arbeidsledighet, gode velferdsordninger og små inntektsforskjeller. Hvordan er det mulig å kombinere høy effektivitet og små forskjeller slik vi har fått til i Norge? Og vil den norske modellen kunne overleve i en stadig tettere integrert verden? Kalle Moene leder et stort forskningsprosjekt om den norske modellen. Foredragsholder: Professor Karl Ove Moene (UiO) - Er trykkforskjellen mellom ferskvannsøkonomer og saltvannsøkonomer høy nok til å skape ny energi? - utviklingen i økonomisk teori Ulike syn på årsaker til finansielle kriser kan splittes mellom ferskvannsøkonomer og saltvannøkonomer i følge Krugman (2009). Foredragsholder: Professor ved UiO Steinar Holden - Møtet med granittfestningen? En samtale mellom ulike representanter fra grupper som har mye med FIN å gjøre. Hvordan kommuniserer FIN? Hvordan er det å møte FIN? Ledes av Runar Malkenes. Deltakere: Ingeborg Volan, Kåre Verpe og Stein Aabø. - Gir full sykelønn et sykere Norge, og hva betyr fastlegen for fraværet? Vinteren har gitt oss en ny debatt om sykepenger og forlengelse av IA-avtalen. Utgiftene i alle de helserelaterte ordningene i folketrygden har økt betydelig, og de fleste økonomer er enige om at trygdesystemet samlet sett er for generøst. Likevel er det enighet om ikke å endre kompensasjonsnivået i ordningene. Vil Norge bli friskere så lenge du får like godt betalt for å sitte hjemme som å gå på jobb? Vil aksepten for kutt øke når utgiftene i folketrygden legger beslag på hele handlingsrommet i budsjettene framover? Foredragsholder: Simen Markussen (Frisch senteret) - Aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond utland Tre internasjonale finanseksperter har vurderert det faglige grunnlaget for aktiv forvaltning, evaluert resultatene i Statens pensjonsfond utland siden fondet ble etablert og gitt råd om aktiv forvaltning framover. Foredragsholder: Professor Andrew Ang - Hvorfor får vi så lite igjen for skattepengene våre? Over halvparten av befolkningen mener at det offentlige sløser med ressursene og at kostnaden for offentlige tjenester er høy i forhold til kvaliteten. Media tegner et bilde av økende helsekøer, tog som står, veier som faller fra hverandre og barn som verken kan lese eller skrive. Samtidig bruker vi mer penger på offentlig velferd enn noen gang tidligere. Hvordan henger dette sammen? Foredragsholder: Rune Sørensen (BI) - Eierskapsgruppen Det har vært en rekke medieoppslag om slemme selskaper i porteføljen til Statens pensjonsfond utland, mens det kanskje har vært mindre oppmerksomhet om eierskapsarbeidet i Norges Bank. Foredragsholder: Magdalena Kettis fra Norges Bank Investment Management

4 - Elektronisk sporhund (hvordan sette opp effektive søk på internett) Tips og triks om effektiv bruk av søkemotorer og om research på internett i vid forstand. Foredragsholder: Ståle de Lange Kofoed, fagmedarbeider, Institutt for Journalistikk - Kosthold og helse Konkrete forslag til hvordan vi kan få til å optimalisere kostholdet vårt i hverdagen, dessuten vil hun forsøke å vise oss hva rådene som gis betyr i praksis. Foredragsholder: Ernæringsfysiolog Kirsti Bjerkan fra Universitetet i Oslo - En titt inn i krystallkulen med Google Google utfordrer etablissementet på mange fronter. Google Docs, GMail og Google Wave brer om seg og er eksempler på nye, effektive verktøy fritt tilgjengelig for alle. Hva er Googles visjon, og hvordan kan dette påvirke hverdagen for norske bedrifter og brukere? Foredragsholder: Jan Grønbech, Country Manager i Google Norge - Einar Lie om historieprosjektet Foredraget vil se på de nokså grunnleggende endringene fra og 1970-tallets styringsoptimistiske makroperspektiv til de mer markedskonforme styringspraksisene man har fått fra tallet av, og med full kraft fra 1990-tallet. Foredragsholder: Einar Lie - Finansdepartementet i en ny mediehverdag Overordnet tema for debatten er medier, kommunikasjon og offentlig forvaltning. Mer presist ønsker vi en debatt om hvordan mediene setter dagsorden for politikerne og for embedsverket, hvordan det preger vår hverdag, og hva vi må være forberedt på framover. Ledes av Runar Malkenes. Debattdeltakere: Stein Hernes, Ingeborg Volan, Siv Meisingseth og Anders Cappelen. Andre aktiviteter på fagdagen: - Omvisninger Omvisning i Høyesterett (Deltakerne får en omvisning i den høytidelige bygningen) Omvisning i G-blokken (Jon Oftedal tar oss med på en omvisning i G-blokken) - Videoer om Nobelprisen i økonomi Finansmarkedsfondet har satt i gang et prosjekt om Nobelprisvinnerne i økonomi. Det er laget gode, lettfattelige filmer på minutter som presenterer alle de norske vinnerne, og alle som har vunnet prisen de siste 7 årene. - Avsluttende pub i lysgården i regi av FINBIL

5 - Foredragsholdere - Andrew Ang er professor i finans ved Columbia Business School. Ang har doktorgrad fra Stanford universitetet, og han har publisert en rekke artikler i ledende internasjonale finanstidsskrifter. Magdelena Kettis er Head of Social and Environmental Issues i Ownership Strategies avdelingen i Norges Bank Investment Management (NBIM). Kettis har doktorgrad fra Universitetet i Stockholm. Stein Hernes er kommunikasjonssjef i Flytoget. Tidligere kommunikasjonssjef i Olje- og energidepartementet. Ingeborg Volan er rådgiver innen digitale medier og kursansvarlig i Sermo Consulting. Hun har tidligere jobbet på Institutt for journalistikk og har ti års journalisterfaring. Siv Meisingseth er kommunikasjonsdirektør i Norges Bank. Har tidligere jobbet som journalist i NRK og informasjonssjef i SAS. Anders Cappelen er forfatter, forlegger og PR-rådgiver. Driver forlaget kommunikasjonsforlaget.no. Kåre Verpe er informasjonsdirektør i NHO. Har tidligere jobbet som journalist. Knut Kainz Rognerud er økonomijournalist i Dagens Nyheter. Har forsket på økonomijournalistikk og skrevet boken Det stora Bankrånet. Rune Sørensen er statsviter og professor ved avdeling for offentlige styringsformer på BI. Sørensens forskningsområder omfatter blant annet effektivitet i offentlig sektor, valgsystemet og sammenhengen mellom demokrati og effektivitet. Simen Markussen er doktorgradsstipendiat ved Frisch-senteret. Markussen forsker på sykefravær og er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten på feltet. Jørgen Elmeskov er leder av Økonomiavdelingen (ECO) i OECD. Han har arbeidet i OECD siden 1986, bl.a. med OECD Job Strategy og OECD Growth Project. Torsten Fensby er svensk jurist og har jobbet i 10 år med skattekonkurransespørsmål i OECD, og har bl.a. hatt ansvaret de fleste av forhandlingene som førte frem til at 33 av skatteparadisene forpliktet seg overfor OECD til å åpne for innsyn. Nicolai Nyland har en ph.d. fra Juridisk fakultet UIO og jobber som juridisk utreder i Norges Høyesterett. Han har tidligere jobbet som advokat og som stipendiat ved Institutt for offentlig rett (UIO). Hans Olav Lahlum er historiker og forfatter, med norsk politisk historie som sitt fremste spesialområde

6 Jan Grønbech er Country Manager i Google Norge har hatt en sentral rolle i den norske internettbransjen siden Nå gir han oss et innblikk i Googles visjon og hvordan denne kan påvirke hverdagen for norske bedrifter og brukere. Kirsti Bjerkan er klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, kjent bl.a. fra Puls på NRK1, gir oss viktige råd om kosthold. Einar Lie er professor i historie ved UiO. Han er cand.polit. i sosialøkonomi og dr.philos i historie fra UiO. Lie var i 1995 hovedforfatter bak første bind av Finansdepartementets historie Ståle de Lange Kofoed har arbeidet som fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk siden Hans hovedekspertise ligger bl.a. innenfor effektiv digital research på nett. Han gir oss en innføring og tips om hvordan vi skal finne det vi søker etter på nettet. Bjarte Holtsmark er forsker i Statistisk sentralbyrå. Holtsmark er samfunnsøkonom fra UiO og har bl.a. forsket på klimapolitikk og samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer. Steinar Holden er professor i makroøkonomi og pengepolitiske emner ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo. Han har også arbeidet mye med problemstillinger knyttet til lønnsdannelse og arbeidsmarked. Holden har ledet flere offentlige utvalg og flere ganger vært med i Norges Bank Watch gruppen. Han har tidligere jobbet i engasjementer både Finansdepartementet og Norges Bank. Stein Aabø er journalist i Dagbladet og en av Norges mest erfarne politiske kommentatorer.

7 - Program Historieprosjektet, Einar Lie (Auditoriet) - Folkerettslige forpliktelser på miljøområdet (356) - Elektronisk sporhund (2 timer) (254) Hvorfor får vi så lite igjen for skattepengene våre? (Auditoriet) Finansdepartementet i en ny mediehverdag Paneldebatt (153) Gir full sykelønn et sykere Norge?(Auditoriet) - Skatteparadis Hva er oppnådd og hva gjenstår i kampen mot skatteparadisene? (356) Møtet med granittfestningen Paneldebatt (501) -Fra finanskrise til gjeldskrise? (153) -Kosthold og helse (356) Pub i Lysgården Omvisninger - Videoer om Nobelprisen i økonomi. Foajeen (G-blokk). Hele dagen - Omvisning Høyesterett: (oppmøte i høyesterett, resepsjonen) - Omvisning G-blokk: Media og finanskrisen hvordan har medie dekningen av finanskrisen vært? (356) - Hans. O. Lahlum Trygve Bratlie (153) - Utvikling i økonomisk teori (Auditoriet) Bærekraften i den norske velferdsmodellen (Auditoriet) -Etter klimamøtet i København, hva nå? (501) -Aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond utland (356) Eierskapsgruppen (356) -Inn i krystallkulen med Google (153)

8 Fagdagen 2010, Finansdepartementet Design og utforming; Claudia Antwi-Adjei Tekst: Fagdagkomiteen Trykkeri: DSS

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Forskningsnytt. Hvorfor forske på skatt? 2. Forskningssenterer etablert og. prosjekter påbegynt 3. Skatteforskning ekstra viktig i Norge 4

Forskningsnytt. Hvorfor forske på skatt? 2. Forskningssenterer etablert og. prosjekter påbegynt 3. Skatteforskning ekstra viktig i Norge 4 1 Forskningsnytt Nr 1: 2013 Hvorfor forske på skatt? 2 Forskningssenterer etablert og prosjekter påbegynt 3 Skatteforskning ekstra viktig i Norge 4 Kjennetegn ved brukere av frivillig retting 5 Hvordan

Detaljer

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men Trondheim 26. august Kvinnelig eierskap en utfordring La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men som lager sin egen bedrift, sier Ask Burlefot i Agnar

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2011 Inntektspolitikkens dilemmaer Side 5 Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP Side 19 Forenkling for verdiskapning Side 28 Arbeidslivet går

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Nyhetsbrev fra Attac Norge Oktober 2008

Nyhetsbrev fra Attac Norge Oktober 2008 Nyhetsbrev fra Attac Norge Oktober 2008 1. Bli med på Globaliseringskonferansen 6.- 9. november 2. Attac- pub, frokost og middag under globaliseringskonferansen 3. Fra kasinoøkonomi til folkestyre 4. Steng

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Berik din studietid. innsyn. Tekst: Paal Wangsness

Berik din studietid. innsyn. Tekst: Paal Wangsness innsyn Berik din studietid Tekst: Paal Wangsness Det å ta en mastergrad i samfunnsøkonomi er en god prestasjon i seg selv. Gjennom studiet har man utviklet seg både faglig og personlig, og kan gå ut i

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

Den nordiske velferdsmodellen

Den nordiske velferdsmodellen Kristofer Lehmkuhl Forelesning 2008 Den nordiske velferdsmodellen Av Kristin Halvorsen Finansminister Kristofer Lehmkuhl Forelesning Norges Handelshøyskole Bergen, 23. september 2008 ISSN 0452-7208 Satt

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Fra gotikken til nåtiden

Fra gotikken til nåtiden Fra gotikken til nåtiden Av Wenche Frogn Sellæg Innledning Kjære alle sammen Det er en glede for meg å kunne åpne denne konferansen med det nye seniorrådet som tema skjønt helst skulle jeg sett at vi fortsatt

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren . Veikart for sosiale medier i kommunesektoren 2 Innhold 1 Om veikartet... 5 2 Strategi... 7 Planlegging... 8 Forankring... 9 Bemanning...10 Ambisjonsnivå og tilstedeværelse...11 Svartid...12 Rutiner...14

Detaljer

NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE?

NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE? NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE? 1 NORGE OG EU Norge er ikke medlem av Den europeiske union. Likevel har EUs politikk og lover stor innflytelse på Norge. Hvorfor er det slik,

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KUL Kunnskap, utdanning og læring

KUL Kunnskap, utdanning og læring KUL Kunnskap, utdanning og læring forskningsprogrammer Kunnskap, utdanning og læring Tre temaer og 14 prosjekter 1. Læring på mange arenaer forskningsprogrammer Resultatforskjeller i norsk skole...........................................................

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: NASJONALBUDSJETTET 2011

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: NASJONALBUDSJETTET 2011 NR. 8 2010 64. årgang SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: NASJONALBUDSJETTET 2011 Roger Bjørnstad og Joakim Prestmo Astrid Grasdal Steinar Holden Erling Holmøy Torgeir Micaelsen Jan Tore Sanner Christian Tybring-Gjedde

Detaljer