Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maxwell 16 Blood DNA Purification System"

Transkript

1 Teknisk håndbok Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsiktig - håndter kassettene med forsiktighet, forseglede kanter kan være skarpe Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In Vitro diagnostisk medisinsk enhet MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland BRUKSANVISNINGER FOR PRODUKT AS1015 TRYKKET I USA. 4/13

2 Maxwell 16 Blood DNA Purification System All teknisk litteratur er tilgjengelig på internett: Bruk nettstedet til å kontrollere at du har den nyeste utgaven av denne tekniske håndboken. Kontakt Promega Technical Services dersom du har spørsmål vedrørende bruk av dette systemet. Epost: 1. Tiltenkt bruk av Maxwell 16 Blood DNA Purification System Produktkomponenter, oppbevaringsbetingelser og symbolnøkkel Før du starter...6 A. Prøvepreparering av fullblodsprøver...6 B. Prøvepreparering av buffycoat-prøver...7 C. Preparering av Maxwell 16 Cartridge Automatisert DNA-rensing på Maxwell 16 Instrument Feilsøking Tiltenkt bruk av Maxwell 16 Blood DNA Purification System Maxwell 16 Blood DNA Purification System (a) (kat.nr. AS1015) er beregnet for bruk med Maxwell 16 IVD Instrument (kat.nr. AS3050) til å automatisk isolere DNA fra humane fullblods- eller buffycoat-prøver. Prøver tatt på blodprøvetakingsrør tilsatt EDTA, heparin eller citrat kan benyttes med Maxwell 16 System. Nukleinsyren isolert med Maxwell 16 Blood DNA Purification System er velegnet til direkte nedstrømsanalyse med standard ampliseringsmetoder. Disse metodene omfatter en rekke polymerasekjedereaksjons (PCR)-tester av humane prøver til in vitro diagnostiske formål. Maxwell 16 Blood DNA Purification System er ikke beregnet brukt som en del av en spesifikk in vitro diagnostisk test. Maxwell 16 Blood DNA Purification System er bare til profesjonelt bruk. Diagnostiske resultater som oppnås med DNA renset med dette systemet må tolkes i sammenheng med andre kliniske funn eller laboratoriedata. 4/13 Side 1

3 Produktets bruksbegrensninger Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) er ikke bergenet for bruk med vevprøver eller prøver av andre kroppsvæsker enn blod. Det er heller ikke beregnet for bruk med ikke-humane prøver, eller til rensing av RNA. Funksjonen til Maxwell 16 Blood DNA Purification System er blitt evaluert ved å isolere DNA fra 300 µl fullblod eller 250 µl buffycoat fra friske individer med et telletall på hvite blodlegemer mellom 4, og 1, Brukeren er ansvarlig for å kontrollere hvilke ytelseskarakteristikker som kreves til nedstrøms diagnostiske formål. Egnede kontroller skal inkluderes i alle nedstrøms diagnostiske applikasjoner med DNA renset med Maxwell 16 Blood DNA Purification System. Overholdelse av EU-direktiv 98/79/EC for medisinsk-utstyr til in vitro diagnostikk er blitt konstatert for, og gjelder bare for, bruk av Maxwell 16 IVD -instrumentet (kat.nr. AS3050) i IVD modus med Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015). Side 2 4/13

4 Maxwell 16 Blood DNA renseprosedyre Sammen med Maxwell 16 IVD Instrument automatiserer Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) nukleinsyrerensing for opp til 16 prøver på en gang. Prøven lyseres for å frigjøre og binde nukleinsyre til paramagnetiske silika partikler som i hovedsak utgjør separasjonsprinsippet. De automatiserte trinnene i Maxwell 16 System omfatter: Prøvelysering ved tilstedeværelse av et kaotropisk middel, detergent og/eller alkohol. Binding av nukleinsyrer til paramagnetiske silika-partikler. Vasking for å fjerne andre cellulære komponenter fra nukleinsyre bundet til partiklene. Eluering av nukleinsyrer i en løsning som kan tilsettes direkte tilføring til standard PCR. Brukeren velger ønsket behandlingsprotokoll på Maxwell 16 instrumentet, pipetterer prøvene i reagenskassetter, setter kasetten inn i Maxwell 16 instrumentet og lukker døren. Brukeren starter da renseprosessen, og den valgte protokollen utføres automatisk. Prøvetemperaturen reguleres av et varmesystem som kontrolleres av protokollen. Ekstrahert DNA kan brukes til PCR-amplifisering. 4/13 Side 3

5 2. Produktkomponenter, oppbevaringsbetingelser og symbolnøkkel Produkt Størrelse Kat.nr. Maxwell 16 Blood DNA Purification System 48 prep AS1015 Tilstrekkelig til 48 automatiserte isoleringer. Inkluderer: C 30 C 48 Maxwell 16 Blood DNA Cartridges 50 Rensestempler 50 Elueringsrør 20 ml Elueringsbuffer Oppbevaringsbetingelser: Oppbevar Maxwell 16 DNA Purification Systems ved C. Se utløpsdato på produktets etikett. Bruk ikke produktet etter utløpsdatoen. Sikkerhetsinformasjon: Reagenskassetter inneholder guanidinhydroklorid og guanidintiocyanat, som er skadelige irritanter. Kassettene inneholder også etanol og isopropanol, som er brannfarlige. Maxwell 16 reagenskassetter er designet til bruk med potensielt smittefarlig materiale. Brukere bør ha på seg passende beskyttelse (f.eks. hansker og vernebriller) ved håndtering av smittefarlig materiale. Brukere skal følge institusjonens retningslinjer for håndtering og kassering av smittefarlig materiale brukt med dette systemet. Maxwell 16 reagenskassetter inneholder potensielt farlige kjemikalier. Brukere bør bruke hansker ved håndtering av reagenskassettene. Brukere bør følge institusjonelle retningslinjer for kassering. For ytterligere sikkerhetsinformasjon henvises det til produktdatabladet, som fås på MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Side 4 4/13

6 Symbolnøkkel Symbol Forklaring Symbol Forklaring In vitro diagnostisk medisinsk enhet Autorisert representant 15 C 30 C Oppbevares ved C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Produsent! Viktig Skadelig. Irritant. <n> Innholdet rekker til "n" prøver Conformité Européenne Advarsel. Fare for biologisk materiale. Advarsel. Klemmefare. 6422MA Katalognummer Partinummer Ikke til gjenbruk 4/13 Side 5

7 3. Før du starter Utstyr som må anskaffes av bruker pipetter og pipettespisser for å overføre prøven til forhåndsfylte reagenskassetter oppbevaringsrør til rensede DNA-prøver 3.A. Prøvepreparering av fullblodsprøver Tabell 1. Prøvevolum og forbehandlingsbetingelser. Prøvetype Kitt Volum Forbehandlingsbetingelser Humant fullblod Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) 300 µl Ingen Behandlingskapasitet og utbytte for fullblodsprøver Samlet utbytte genomisk DNA fra fullblodsprøver er avhengig av prøvevolumet og konsentrasjonen av hvite blodlegemer. Alle kassetter levert med Maxwell 16 Blood DNA Purification System brukes til rensing av genomisk DNA fra 300 µl fullblod, med et telletall på hvite blodlegemer mellom 4, og 1, /ml fullblod (verdier for friske individer). Dersom volumet eller antallet blodlegemer er høyere enn anbefalt, kan dette påvirke utbyttet og kvaliteten av renset genomisk DNA, samt føre til krysskontaminering av prøver. Merknader: 1. Fullblodsprøver tatt med EDTA-, citrat- eller heparinbehandlede rør kan brukes. 2. Blodprøver bør oppbevares ved 4 C og behandles i løpet av 7 dager etter innsamling. 3. Ved bruk av konsentrerte gdna-prøver kan rester av MagneSil partikler fjernes med ytterligere en rensing med det magnetiske elueringsstativet, eller ved sentrifugering av elueringsmaterialet etterfulgt av overføring av supernatant til et rent rør. Side 6 4/13

8 3.B. Prøvepreparering av humane buffycoat-prøver Tabell 2. Buffycoat-prøvevolum og førbehandlingsbetingelser. Prøvetype Kitt Volum Førbehandlingsbetingelser Humant buffycoat Behandlingskapasitet og utbytte for buffycoat-prøver Sentrifugering av en fullblodsprøve ved g i 20 minutter fører til at materialet deles i tre lag: Det nederste laget inneholder i hovedsak røde blodlegemer, det øverste laget er plasma, mens et tynt hvitt lag i midten er beriket for hvite blodlegemer. En 1 ml pipette kan brukes til å forsiktig samle opp de berikede hvite blodlegemene (buffycoat) fra det midterste laget. Vanligvis gir dette ti ganger høyere konsentrasjon av hvite blodlegemer i en blodprøve, avhengig av brukerteknikk og blodlegemenes pakkeevne. Prøvealder og oppbevaring, plasmalagets tilstand og telletallet på hvite blodlegemer påvirker innsamling av buffycoat-delen og resulterende DNA-mengde. Et volum på 250 µl buffycoat (fra en 2,5 ml prøve med fullblod) kan behandles med Maxwell 16 Blood DNA Cartridge og buffycoat-metoden. Merknader: Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) 250 µl konsentrert fra 2,5 ml fullblod 1. Spin Vacutainer rør i 20 minutter ved g. 2. Høst hvite blodlegemer med en 1 ml pipette. 3. Overfør prøven til brøn nr Elueringsvolumet er viktig. Pippeter 300 µl elueringsbuffer i Maxwell 16 elueringsrøret ved behandling av en 250 µl buffycoat-prøve. Noe elueringsbuffer vil gå tapt under kjøringen pga.! fordampning og absorbering på MagneSil partiklene under eluerinen. 2. Ved bruk av konsentrert DNA kan rester av MagneSill partikler fjernes med ytterligere en rensing med det magnetiske elueringsstativet, eller ved sentrifugering av elueringsmaterialet etterfulgt av overføring av supernatant til et rent rør. 3. Konsentrasjonen av renset DNA kan måles ved å måle løsningens absorbans ved 260 nm. Graden av DNA-renhet bekreftes med agarosegel-elektroforese og ved å måle A 260 /A 280 -forholdet, som vanligvis er >1,7. 4. Egnede kontroller skal inkluderes i alle nedstrøms diagnostiske applikasjoner med DNA renset med Maxwell 16 System. 5. Under funksjonsevaluering ble DNA-carryover mellom kassetter konstatert å være <6 pg/µl. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere hvilke ytelseskarakteristikker som kreves til nedstrøms diagnostiske formål. 4/13 Side 7

9 3.C. Preparering av Maxwell 16 Cartridge Figur 1. Maxwell 16 Blood DNA Purification System Cartridge. Prøven tilsettes brønn nr 1.! Følg standard laboratorieprosedyrer for å unngå krysskontaminering av prøver. Bruk hansker og bytt disse ofte. Bruk aerosol-resistente spisser ved overføring av prøver for å minimere muligheten for krysskontaminering. Bruk ikke kassetter med skadde eller manglende forsegling. 5361MB 1. Sett alle kassetter som skal brukes inn i Maxwell 16 Cartridge Rack med kassettens kantside mot stativets nummererte side. Fjern forsiktig forseglingen fra kassettene. Vær nøye med å unngå reagenskontaminering når forseglingen fjernes. Side 8 4/13

10 ! 2. Plasser et stempel i brønn nr 7 i hver kassett, og undersøk at stempelet er helt ned i kassetten. (Brønn nr 7 er brønnen nærmest kassettens kant.) Merk: Stempelet passer løst i kassetten. 3. Overfør prøven til brønn nr 1. (Brønn nr 1 er brønnen nærmest kassettetiketten og lengst vekk fra brukeren.) Vær nøye med å unngå prøvekontaminering under overføring og kontroller at prøvene er identifiserbare og spores. The Maxwell 16 reagenskassetter er designet til bruk med potensielt smittefarlig materiale. Brukere bør ha på seg passende beskyttelse (f.eks. hansker og vernebriller) ved håndtering av smittefarlig materiale. Brukere skal følge institusjonens retningslinjer for håndtering og kassering av smittefarlig materiale brukt med dette systemet. The Maxwell 16 reagenskassetter inneholder potensielt farlige kjemikalier. Brukere bør bruke hansker ved håndtering av reagenskassettene. Brukere bør følge institusjonelle retningslinjer for kassering. De blå elueringsrørene vil bli brukt senere i oppsettprosedyren. 4/13 Side 9

11 4. Automatisert DNA-rensing på Maxwell 16 Instrument Det henvises til den tekniske håndboken for Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for detaljert informasjon om oppsett og bruk av Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Slå på Maxwell 16 IVD Instrument. Instrumentet slås på, viser programvarens versjonsnummer, gjennomgår en selvkontroll og nullstiller alle bevegelige deler. 2. Verifiser at skjermen Hjem viser "SEV" og at SEV-maskinvare er installert. Trykk på "Run/Stop" for å gå videre. 3. Legg inn bruker- og PIN-kode, dersom dette alternativet er blitt aktivert. 4. Velg "Blod" eller Buffycoat fra skjermen protokoller. 5. På neste skjerm skal du verifisere at korrekt metode og bruker er blitt valgt. Velg "Run/Stop" for å gå videre. 6. Åpne døren når du bes om dette på skjermen, og velg deretter "Run/Stop". Advarsel: Klemmefare. 7. Det henvises til den tekniske håndboken for Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for skanning av strekkoder dersom dette alternativet er blitt aktivert. 8. Overfør kassettene med prøver og stempler fra kassettprepareringsstativet til Maxwell 16 plattformen. Kontroller at kassettene er satt inn i instrumentet med kantsiden av kassetten nærmest døren. Merknader: Dersom du har problemer med å få kassetten inn i plattformen, bør du kontrollere at den vender rett vei. Sett kassetten inn ved å først sette inn kantsiden, og deretter trykke ned på baksiden av kassetten, til den "klikker" på plass. Dersom færre enn 16 prøver skal behandles, bør reagenskassettene sentreres på plattformen med jevne mellomrom utover fra midten. 9. Sett et blått elueringsrør inn i elueringsrøråpningene foran på plattformen for hver kassett. 10. Tilfør 300 µl elueringsbuffer til de blå elueringsrør. Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 10 4/13

12 11 Trykk på "Run/Stop"-knappen. Plattformen trekkes tilbake. Lukk døren. Advarstel: Klemmefare. Maxwell 16 IVD Instrument vil straks starte rensingen. Skjermen viser omtrent hvor lang tid som er igjen før rensingen er ferdig. Merknader: 1. Trykk på Run/Stop-knappen eller åpning av døren vil sette resingen i pause. Du vil få valget om du vil avslutte eller fortsette. 2. Dersom rensingen stoppes før fullføring (feks du velger å ikke fortsette etter en pause), vil instrumentet vaske partiklene av stemplene og slippe stemplene i brønn nr. 7 i kassetten. Prøvene vil da gå tapt. 12. Når den automatiserte rensingen er ferdig, skal instruksjonene på skjermen følges for dataoverføring. For detaljerte instruksjoner, henvises det til den tekniske håndboken til Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 og den tekniske håndboken til Maxwell Sample Track-programvaren #TM Følg skjerminstruksjonene for å åpne døren etter fullført rensing. Kontroller at stemplene finnes i brønn nr. 7 i kassetten etter fullført kjøring. Dersom stemplene ikke ble fjernet fra den magnetkammen, trykk dem forsiktig ned for hånd for å fjerne dem. 14. Trykk på "Run/Stop" for å strekke plattformen ut av instrumentet. Advarsel: Klemmefare. 15. Fjern elueringsrørene fra de oppvarmede elueringsrøråpningene og sett dem inn i det magnetiske elueringsrørstativet. Overfør eluerte prøver til oppbevaringsrørene ved pipettering. Kast de blå elueringsrørene etter overføring av elueringsprøven. Merk: For å unngå overføring av partikler, bruk en pipettespiss for å aspirere prøvematerialet vekk fra partiklene som ble fanget opp langs sidene på det blå elueringsrøret. 16 Ta kassettene og stemplene ut av instrumentplattformen og kast. Bruk ikke reagenskassetter, stempler eller elueringsrør flere ganger. Dersom du har konfigurert ditt instrument til å utføre en UVstrålebehandling etter hver renseprosess, vil behandlingen starte når døren lukkes. Kontroller at prøvene er tatt ut før du lukker døren og starter UVbehandlingen, slik at nukleinsyren ikke skades. Toll Free in USA Phone Fax Printed in USA. Part# TM301 4/13 Page 11

13 5. Feilsøking For spørsmål som ikke besvares her, bes du kontakte ditt lokale Promega-kontor eller forhandler. Kontaktinformasjon kan fås fra: Epost: Symptomer Lavere enn forventet A 260 (lavere enn forventet mengde) Årsaker og kommentarer Fullblodsprøve kan ha et lavt telletall for hvite blodlegemer. Mengden genomisk DNA fra blodprøver avhenger av antallet hvite blodlegemer i prøven. Fullblodsprøve ble ikke blandet før behandling. Husk å blande fullblodsprøver før behandling for å sikre at hvite blodlegemer i suspenderte. Ingen yield For stor prøve ble behandlet. Behandling av mer enn anbefalt prøvemengde vil ikke nødvendigvis øke mengden. For stor prøve kan føre til mindre enn optimalt yield og DNArenhet. Prøven ble satt inn i brønnr. 7 i stedet for brønnr. 1 i DNA-rensekassetten. Kontroller at du har vendt DNA-rensekassetten slik at prøven tilføres brønnr. 1. Brønnr. 1 er brønnen nærmest kassettens etikettside. Carryover av partikler DNA renset fra prøver med et høyt antall hvite blodlegemer kan bli viskøst og vanskelig å rense under eluering. Gjennomfør enda en partikkellagring med det magnetiske elueringsstativet eller fjern partiklene med sentrifugering. Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 12 2/08

14 (a)u.s. Pat. Nos. 6,027,945, 6,368,800 and 6,673,631, European Pat. No and Japanese Pat. No , 2010, 2012, 2013 Promega Corporation. All Rights Reserved. Maxwell og MagneSiler registrerte varemerker tilhørende Promega Corporation. Vacutainer er et registrert varemerke tilhørende Becton, Dickinson and Company. Produkter kan være omfattet av anmeldte eller utstedte patentbeskyttelser, eller kan ha visse begrensninger. Det henvises til vårt nettsted for ytterligere informasjon. Alle priser og spesifikasjoner oppgis med forbehold om endringer. Produktutsagn oppgis med forhold om endringer. Kontakt Promega Technical Services eller se Promegas online-katalog for oppdatert informasjon vedrørende Promega-produkter. 4/13 Side 13

Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve For rensing av genomisk DNA fra innsamlingssett i seriene Oragene og ORAcollect. Du finner flere språk og protokoller på vårt nettsted,

Detaljer

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT. Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.610-NO-V5 Brukerveiledning Bruksområde T-Cell Xtend-reagenset er beregnet

Detaljer

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre.

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. DNA HALSKJEDE Hensikt Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. Bakgrunn Det humane genomet består av omtrent 2.9 milliarder basepar.

Detaljer

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Bruksanvisning Bruksområde Leucosep-rørene er beregnet til bruk ved oppsamling og separasjon av mononukleære celler

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til massespektrometri med matriksassistert laserdesorpsjonsionisasjonflytid (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er beregnet på å forsyne våre internasjonale

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no Brukerveiledning S www.med-kjemi.no firmapost@med-kjemi.no 1 HEMOSURE Hemosure er en ett-trinns immunologisk hurtigtest for påvisning av skjult blod i fæces. Denne type tester er også referert til som

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokoll Tilsiktet bruk Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen ble utviklet til bruk med cervikalprøver som lagres i PreservCyt -løsning ved bruk

Detaljer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILTENKT BRUK For in vitro diagnostisk bruk CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit er tiltenkt brukt som en analysekontroll for å sikre at

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount bruksanvisninger For produktet FertilCount Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon FertilCount tester din sædcellekonsentrasjon. Testen

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Håndbok for PAXgene Blood RNA Kit

Håndbok for PAXgene Blood RNA Kit Håndbok for PAXgene Blood RNA Kit Versjon 2 PAXgene Blood RNA System består av et blodinnsamlingsrør (PAXgene Blood RNA Tube) og nukleinsyrerensepakke (PAXgene Blood RNA Kit). Det er beregnet for innsamling,

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

HVEM HAR ETTERLATT DNA?

HVEM HAR ETTERLATT DNA? HVEM HAR ETTERLATT DNA? Hensikt Hensikten med forsøket er å utvikle en grunnleggende forståelse for DNA fingeravtrykksanalyser basert på restriksjonsenzymer og deres bruk i rettsmedisinske undersøkelser.

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Molekylære metoder i medisinsk mikrobiologi.

Molekylære metoder i medisinsk mikrobiologi. - 1 - Molekylære metoder i medisinsk mikrobiologi. Laboratorieøvelser onsdag 18.mars 2014. Øvelser: 5. Gelelektroforese på PCR produkt fra meca og nuc PCR fra dag 1 6. Mycobakterium genus FRET realtime

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus.

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus. Eject Sofia Analyzer og Influenza FIA INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før analysen begynner. Utløpsdato: Kontroller

Detaljer

Sykkelfront Challenger Brukermanual

Sykkelfront Challenger Brukermanual Sykkelfront Challenger Brukermanual Innledning Gratulerer med Praschberger sykkelfront, modell "Challenger". Du har valgt en sykkel av høy kvalitet og en sporty utgave. For lengst mulig levetid og best

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer.

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer og Strep A FIA HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før du begynner med analysen. Utløpsdato:

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10 Komme i gang Komme i gang med MyTobii P10 Oppsett trinn for trinn Komme i gang med MyTobii P10 Denne håndboken skal hjelpe deg med å sette opp og begynne å bruke MyTobii P10. MyTobii P10 kan festes med

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249386/2 5 7 6 NORSK 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Med denne

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Molekylære metoder i medisinsk mikrobiologi.

Molekylære metoder i medisinsk mikrobiologi. - 1 - Molekylære metoder i medisinsk mikrobiologi. Laboratorieøvelser tirsdag 17.mars. Øvelser: 1. Ekstraksjon av nukleinsyrer ved varmelysering (S. aureus) 2. DNA-isolering med Qiagen kolonne (to prøver:

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res xx.xx.201x med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 10, lov 2. juli

Detaljer

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Powerhouse ladestasjon er en perfekt partner til din T3 Thermal Imager. Designet for sikker oppbevaring og lading

Detaljer

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Instruksjonshåndbok SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Takk for at du har kjøpt SingStar -mikrofonpakken. Les denne håndboken grundig før du bruker produktet,

Detaljer

C V C. Bruksanvisning for Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. revisjon 2. Juli 2014

C V C. Bruksanvisning for Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. revisjon 2. Juli 2014 DOT137v1 English. Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 av 7 Bruksanvisning for Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 revisjon 2 Juli 2014

Detaljer

RollerMouse Red plus. Manual

RollerMouse Red plus. Manual RollerMouse Red plus Manual Takk for at du har gitt oss anledning til å hjelpe deg å arbeide på en mer komfortabel og effektiv måte. Helt siden 1995 har Contour Design jobbet hardt med å bygge den beste

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer