Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maxwell 16 Blood DNA Purification System"

Transkript

1 Teknisk håndbok Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsiktig - håndter kassettene med forsiktighet, forseglede kanter kan være skarpe Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In Vitro diagnostisk medisinsk enhet MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland BRUKSANVISNINGER FOR PRODUKT AS1015 TRYKKET I USA. 4/13

2 Maxwell 16 Blood DNA Purification System All teknisk litteratur er tilgjengelig på internett: Bruk nettstedet til å kontrollere at du har den nyeste utgaven av denne tekniske håndboken. Kontakt Promega Technical Services dersom du har spørsmål vedrørende bruk av dette systemet. Epost: 1. Tiltenkt bruk av Maxwell 16 Blood DNA Purification System Produktkomponenter, oppbevaringsbetingelser og symbolnøkkel Før du starter...6 A. Prøvepreparering av fullblodsprøver...6 B. Prøvepreparering av buffycoat-prøver...7 C. Preparering av Maxwell 16 Cartridge Automatisert DNA-rensing på Maxwell 16 Instrument Feilsøking Tiltenkt bruk av Maxwell 16 Blood DNA Purification System Maxwell 16 Blood DNA Purification System (a) (kat.nr. AS1015) er beregnet for bruk med Maxwell 16 IVD Instrument (kat.nr. AS3050) til å automatisk isolere DNA fra humane fullblods- eller buffycoat-prøver. Prøver tatt på blodprøvetakingsrør tilsatt EDTA, heparin eller citrat kan benyttes med Maxwell 16 System. Nukleinsyren isolert med Maxwell 16 Blood DNA Purification System er velegnet til direkte nedstrømsanalyse med standard ampliseringsmetoder. Disse metodene omfatter en rekke polymerasekjedereaksjons (PCR)-tester av humane prøver til in vitro diagnostiske formål. Maxwell 16 Blood DNA Purification System er ikke beregnet brukt som en del av en spesifikk in vitro diagnostisk test. Maxwell 16 Blood DNA Purification System er bare til profesjonelt bruk. Diagnostiske resultater som oppnås med DNA renset med dette systemet må tolkes i sammenheng med andre kliniske funn eller laboratoriedata. 4/13 Side 1

3 Produktets bruksbegrensninger Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) er ikke bergenet for bruk med vevprøver eller prøver av andre kroppsvæsker enn blod. Det er heller ikke beregnet for bruk med ikke-humane prøver, eller til rensing av RNA. Funksjonen til Maxwell 16 Blood DNA Purification System er blitt evaluert ved å isolere DNA fra 300 µl fullblod eller 250 µl buffycoat fra friske individer med et telletall på hvite blodlegemer mellom 4, og 1, Brukeren er ansvarlig for å kontrollere hvilke ytelseskarakteristikker som kreves til nedstrøms diagnostiske formål. Egnede kontroller skal inkluderes i alle nedstrøms diagnostiske applikasjoner med DNA renset med Maxwell 16 Blood DNA Purification System. Overholdelse av EU-direktiv 98/79/EC for medisinsk-utstyr til in vitro diagnostikk er blitt konstatert for, og gjelder bare for, bruk av Maxwell 16 IVD -instrumentet (kat.nr. AS3050) i IVD modus med Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015). Side 2 4/13

4 Maxwell 16 Blood DNA renseprosedyre Sammen med Maxwell 16 IVD Instrument automatiserer Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) nukleinsyrerensing for opp til 16 prøver på en gang. Prøven lyseres for å frigjøre og binde nukleinsyre til paramagnetiske silika partikler som i hovedsak utgjør separasjonsprinsippet. De automatiserte trinnene i Maxwell 16 System omfatter: Prøvelysering ved tilstedeværelse av et kaotropisk middel, detergent og/eller alkohol. Binding av nukleinsyrer til paramagnetiske silika-partikler. Vasking for å fjerne andre cellulære komponenter fra nukleinsyre bundet til partiklene. Eluering av nukleinsyrer i en løsning som kan tilsettes direkte tilføring til standard PCR. Brukeren velger ønsket behandlingsprotokoll på Maxwell 16 instrumentet, pipetterer prøvene i reagenskassetter, setter kasetten inn i Maxwell 16 instrumentet og lukker døren. Brukeren starter da renseprosessen, og den valgte protokollen utføres automatisk. Prøvetemperaturen reguleres av et varmesystem som kontrolleres av protokollen. Ekstrahert DNA kan brukes til PCR-amplifisering. 4/13 Side 3

5 2. Produktkomponenter, oppbevaringsbetingelser og symbolnøkkel Produkt Størrelse Kat.nr. Maxwell 16 Blood DNA Purification System 48 prep AS1015 Tilstrekkelig til 48 automatiserte isoleringer. Inkluderer: C 30 C 48 Maxwell 16 Blood DNA Cartridges 50 Rensestempler 50 Elueringsrør 20 ml Elueringsbuffer Oppbevaringsbetingelser: Oppbevar Maxwell 16 DNA Purification Systems ved C. Se utløpsdato på produktets etikett. Bruk ikke produktet etter utløpsdatoen. Sikkerhetsinformasjon: Reagenskassetter inneholder guanidinhydroklorid og guanidintiocyanat, som er skadelige irritanter. Kassettene inneholder også etanol og isopropanol, som er brannfarlige. Maxwell 16 reagenskassetter er designet til bruk med potensielt smittefarlig materiale. Brukere bør ha på seg passende beskyttelse (f.eks. hansker og vernebriller) ved håndtering av smittefarlig materiale. Brukere skal følge institusjonens retningslinjer for håndtering og kassering av smittefarlig materiale brukt med dette systemet. Maxwell 16 reagenskassetter inneholder potensielt farlige kjemikalier. Brukere bør bruke hansker ved håndtering av reagenskassettene. Brukere bør følge institusjonelle retningslinjer for kassering. For ytterligere sikkerhetsinformasjon henvises det til produktdatabladet, som fås på MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Side 4 4/13

6 Symbolnøkkel Symbol Forklaring Symbol Forklaring In vitro diagnostisk medisinsk enhet Autorisert representant 15 C 30 C Oppbevares ved C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Produsent! Viktig Skadelig. Irritant. <n> Innholdet rekker til "n" prøver Conformité Européenne Advarsel. Fare for biologisk materiale. Advarsel. Klemmefare. 6422MA Katalognummer Partinummer Ikke til gjenbruk 4/13 Side 5

7 3. Før du starter Utstyr som må anskaffes av bruker pipetter og pipettespisser for å overføre prøven til forhåndsfylte reagenskassetter oppbevaringsrør til rensede DNA-prøver 3.A. Prøvepreparering av fullblodsprøver Tabell 1. Prøvevolum og forbehandlingsbetingelser. Prøvetype Kitt Volum Forbehandlingsbetingelser Humant fullblod Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) 300 µl Ingen Behandlingskapasitet og utbytte for fullblodsprøver Samlet utbytte genomisk DNA fra fullblodsprøver er avhengig av prøvevolumet og konsentrasjonen av hvite blodlegemer. Alle kassetter levert med Maxwell 16 Blood DNA Purification System brukes til rensing av genomisk DNA fra 300 µl fullblod, med et telletall på hvite blodlegemer mellom 4, og 1, /ml fullblod (verdier for friske individer). Dersom volumet eller antallet blodlegemer er høyere enn anbefalt, kan dette påvirke utbyttet og kvaliteten av renset genomisk DNA, samt føre til krysskontaminering av prøver. Merknader: 1. Fullblodsprøver tatt med EDTA-, citrat- eller heparinbehandlede rør kan brukes. 2. Blodprøver bør oppbevares ved 4 C og behandles i løpet av 7 dager etter innsamling. 3. Ved bruk av konsentrerte gdna-prøver kan rester av MagneSil partikler fjernes med ytterligere en rensing med det magnetiske elueringsstativet, eller ved sentrifugering av elueringsmaterialet etterfulgt av overføring av supernatant til et rent rør. Side 6 4/13

8 3.B. Prøvepreparering av humane buffycoat-prøver Tabell 2. Buffycoat-prøvevolum og førbehandlingsbetingelser. Prøvetype Kitt Volum Førbehandlingsbetingelser Humant buffycoat Behandlingskapasitet og utbytte for buffycoat-prøver Sentrifugering av en fullblodsprøve ved g i 20 minutter fører til at materialet deles i tre lag: Det nederste laget inneholder i hovedsak røde blodlegemer, det øverste laget er plasma, mens et tynt hvitt lag i midten er beriket for hvite blodlegemer. En 1 ml pipette kan brukes til å forsiktig samle opp de berikede hvite blodlegemene (buffycoat) fra det midterste laget. Vanligvis gir dette ti ganger høyere konsentrasjon av hvite blodlegemer i en blodprøve, avhengig av brukerteknikk og blodlegemenes pakkeevne. Prøvealder og oppbevaring, plasmalagets tilstand og telletallet på hvite blodlegemer påvirker innsamling av buffycoat-delen og resulterende DNA-mengde. Et volum på 250 µl buffycoat (fra en 2,5 ml prøve med fullblod) kan behandles med Maxwell 16 Blood DNA Cartridge og buffycoat-metoden. Merknader: Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) 250 µl konsentrert fra 2,5 ml fullblod 1. Spin Vacutainer rør i 20 minutter ved g. 2. Høst hvite blodlegemer med en 1 ml pipette. 3. Overfør prøven til brøn nr Elueringsvolumet er viktig. Pippeter 300 µl elueringsbuffer i Maxwell 16 elueringsrøret ved behandling av en 250 µl buffycoat-prøve. Noe elueringsbuffer vil gå tapt under kjøringen pga.! fordampning og absorbering på MagneSil partiklene under eluerinen. 2. Ved bruk av konsentrert DNA kan rester av MagneSill partikler fjernes med ytterligere en rensing med det magnetiske elueringsstativet, eller ved sentrifugering av elueringsmaterialet etterfulgt av overføring av supernatant til et rent rør. 3. Konsentrasjonen av renset DNA kan måles ved å måle løsningens absorbans ved 260 nm. Graden av DNA-renhet bekreftes med agarosegel-elektroforese og ved å måle A 260 /A 280 -forholdet, som vanligvis er >1,7. 4. Egnede kontroller skal inkluderes i alle nedstrøms diagnostiske applikasjoner med DNA renset med Maxwell 16 System. 5. Under funksjonsevaluering ble DNA-carryover mellom kassetter konstatert å være <6 pg/µl. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere hvilke ytelseskarakteristikker som kreves til nedstrøms diagnostiske formål. 4/13 Side 7

9 3.C. Preparering av Maxwell 16 Cartridge Figur 1. Maxwell 16 Blood DNA Purification System Cartridge. Prøven tilsettes brønn nr 1.! Følg standard laboratorieprosedyrer for å unngå krysskontaminering av prøver. Bruk hansker og bytt disse ofte. Bruk aerosol-resistente spisser ved overføring av prøver for å minimere muligheten for krysskontaminering. Bruk ikke kassetter med skadde eller manglende forsegling. 5361MB 1. Sett alle kassetter som skal brukes inn i Maxwell 16 Cartridge Rack med kassettens kantside mot stativets nummererte side. Fjern forsiktig forseglingen fra kassettene. Vær nøye med å unngå reagenskontaminering når forseglingen fjernes. Side 8 4/13

10 ! 2. Plasser et stempel i brønn nr 7 i hver kassett, og undersøk at stempelet er helt ned i kassetten. (Brønn nr 7 er brønnen nærmest kassettens kant.) Merk: Stempelet passer løst i kassetten. 3. Overfør prøven til brønn nr 1. (Brønn nr 1 er brønnen nærmest kassettetiketten og lengst vekk fra brukeren.) Vær nøye med å unngå prøvekontaminering under overføring og kontroller at prøvene er identifiserbare og spores. The Maxwell 16 reagenskassetter er designet til bruk med potensielt smittefarlig materiale. Brukere bør ha på seg passende beskyttelse (f.eks. hansker og vernebriller) ved håndtering av smittefarlig materiale. Brukere skal følge institusjonens retningslinjer for håndtering og kassering av smittefarlig materiale brukt med dette systemet. The Maxwell 16 reagenskassetter inneholder potensielt farlige kjemikalier. Brukere bør bruke hansker ved håndtering av reagenskassettene. Brukere bør følge institusjonelle retningslinjer for kassering. De blå elueringsrørene vil bli brukt senere i oppsettprosedyren. 4/13 Side 9

11 4. Automatisert DNA-rensing på Maxwell 16 Instrument Det henvises til den tekniske håndboken for Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for detaljert informasjon om oppsett og bruk av Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Slå på Maxwell 16 IVD Instrument. Instrumentet slås på, viser programvarens versjonsnummer, gjennomgår en selvkontroll og nullstiller alle bevegelige deler. 2. Verifiser at skjermen Hjem viser "SEV" og at SEV-maskinvare er installert. Trykk på "Run/Stop" for å gå videre. 3. Legg inn bruker- og PIN-kode, dersom dette alternativet er blitt aktivert. 4. Velg "Blod" eller Buffycoat fra skjermen protokoller. 5. På neste skjerm skal du verifisere at korrekt metode og bruker er blitt valgt. Velg "Run/Stop" for å gå videre. 6. Åpne døren når du bes om dette på skjermen, og velg deretter "Run/Stop". Advarsel: Klemmefare. 7. Det henvises til den tekniske håndboken for Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for skanning av strekkoder dersom dette alternativet er blitt aktivert. 8. Overfør kassettene med prøver og stempler fra kassettprepareringsstativet til Maxwell 16 plattformen. Kontroller at kassettene er satt inn i instrumentet med kantsiden av kassetten nærmest døren. Merknader: Dersom du har problemer med å få kassetten inn i plattformen, bør du kontrollere at den vender rett vei. Sett kassetten inn ved å først sette inn kantsiden, og deretter trykke ned på baksiden av kassetten, til den "klikker" på plass. Dersom færre enn 16 prøver skal behandles, bør reagenskassettene sentreres på plattformen med jevne mellomrom utover fra midten. 9. Sett et blått elueringsrør inn i elueringsrøråpningene foran på plattformen for hver kassett. 10. Tilfør 300 µl elueringsbuffer til de blå elueringsrør. Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 10 4/13

12 11 Trykk på "Run/Stop"-knappen. Plattformen trekkes tilbake. Lukk døren. Advarstel: Klemmefare. Maxwell 16 IVD Instrument vil straks starte rensingen. Skjermen viser omtrent hvor lang tid som er igjen før rensingen er ferdig. Merknader: 1. Trykk på Run/Stop-knappen eller åpning av døren vil sette resingen i pause. Du vil få valget om du vil avslutte eller fortsette. 2. Dersom rensingen stoppes før fullføring (feks du velger å ikke fortsette etter en pause), vil instrumentet vaske partiklene av stemplene og slippe stemplene i brønn nr. 7 i kassetten. Prøvene vil da gå tapt. 12. Når den automatiserte rensingen er ferdig, skal instruksjonene på skjermen følges for dataoverføring. For detaljerte instruksjoner, henvises det til den tekniske håndboken til Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 og den tekniske håndboken til Maxwell Sample Track-programvaren #TM Følg skjerminstruksjonene for å åpne døren etter fullført rensing. Kontroller at stemplene finnes i brønn nr. 7 i kassetten etter fullført kjøring. Dersom stemplene ikke ble fjernet fra den magnetkammen, trykk dem forsiktig ned for hånd for å fjerne dem. 14. Trykk på "Run/Stop" for å strekke plattformen ut av instrumentet. Advarsel: Klemmefare. 15. Fjern elueringsrørene fra de oppvarmede elueringsrøråpningene og sett dem inn i det magnetiske elueringsrørstativet. Overfør eluerte prøver til oppbevaringsrørene ved pipettering. Kast de blå elueringsrørene etter overføring av elueringsprøven. Merk: For å unngå overføring av partikler, bruk en pipettespiss for å aspirere prøvematerialet vekk fra partiklene som ble fanget opp langs sidene på det blå elueringsrøret. 16 Ta kassettene og stemplene ut av instrumentplattformen og kast. Bruk ikke reagenskassetter, stempler eller elueringsrør flere ganger. Dersom du har konfigurert ditt instrument til å utføre en UVstrålebehandling etter hver renseprosess, vil behandlingen starte når døren lukkes. Kontroller at prøvene er tatt ut før du lukker døren og starter UVbehandlingen, slik at nukleinsyren ikke skades. Toll Free in USA Phone Fax Printed in USA. Part# TM301 4/13 Page 11

13 5. Feilsøking For spørsmål som ikke besvares her, bes du kontakte ditt lokale Promega-kontor eller forhandler. Kontaktinformasjon kan fås fra: Epost: Symptomer Lavere enn forventet A 260 (lavere enn forventet mengde) Årsaker og kommentarer Fullblodsprøve kan ha et lavt telletall for hvite blodlegemer. Mengden genomisk DNA fra blodprøver avhenger av antallet hvite blodlegemer i prøven. Fullblodsprøve ble ikke blandet før behandling. Husk å blande fullblodsprøver før behandling for å sikre at hvite blodlegemer i suspenderte. Ingen yield For stor prøve ble behandlet. Behandling av mer enn anbefalt prøvemengde vil ikke nødvendigvis øke mengden. For stor prøve kan føre til mindre enn optimalt yield og DNArenhet. Prøven ble satt inn i brønnr. 7 i stedet for brønnr. 1 i DNA-rensekassetten. Kontroller at du har vendt DNA-rensekassetten slik at prøven tilføres brønnr. 1. Brønnr. 1 er brønnen nærmest kassettens etikettside. Carryover av partikler DNA renset fra prøver med et høyt antall hvite blodlegemer kan bli viskøst og vanskelig å rense under eluering. Gjennomfør enda en partikkellagring med det magnetiske elueringsstativet eller fjern partiklene med sentrifugering. Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 12 2/08

14 (a)u.s. Pat. Nos. 6,027,945, 6,368,800 and 6,673,631, European Pat. No and Japanese Pat. No , 2010, 2012, 2013 Promega Corporation. All Rights Reserved. Maxwell og MagneSiler registrerte varemerker tilhørende Promega Corporation. Vacutainer er et registrert varemerke tilhørende Becton, Dickinson and Company. Produkter kan være omfattet av anmeldte eller utstedte patentbeskyttelser, eller kan ha visse begrensninger. Det henvises til vårt nettsted for ytterligere informasjon. Alle priser og spesifikasjoner oppgis med forbehold om endringer. Produktutsagn oppgis med forhold om endringer. Kontakt Promega Technical Services eller se Promegas online-katalog for oppdatert informasjon vedrørende Promega-produkter. 4/13 Side 13

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO

Brukerhåndbok NPD5094-01 NO NPD5094-01 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk,

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Bare for. fremstilling før

Bare for. fremstilling før Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A Fia benytter immunfluorescensteknologi for å påvise antigener fra gruppe A streptokokker fra halsprøver på pasienter som viser symptomer. Alle

Detaljer

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning

TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning TomTom Speed Cameras app Bruksanvisning Innhold Les meg først 3 Introduksjon av TomTom Speed Cameras app... 3 Hyppighet av fotoboksoppdateringer... 4 Dele informasjon med TomTom... 4 Regional tilgjengelighet...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

betydelig kortere tid

betydelig kortere tid BARE FOR BRUK MED SOFIA CLIA kompleksitet: Frafalt Kun til in vitro bruk; R x Only For å kunne utføre denne testen i en CLIA godkjent (CLIA waived) innstilling, er det påkrevd med et sertifikat om ansvarsfraskrivelse

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Demandventil for smertebehandling. Bruksanvisning

Demandventil for smertebehandling. Bruksanvisning Demandventil for smertebehandling Bruksanvisning 702-0074.7 mai 2014 Innhold 1. Beskrivelse av symboler... 2 2. Advarsler, forsiktighetsregler og noter... 2 2.1. Advarsler!... 2 2.2. Forsiktighetsregler...

Detaljer