Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maxwell 16 Blood DNA Purification System"

Transkript

1 Teknisk håndbok Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsiktig - håndter kassettene med forsiktighet, forseglede kanter kan være skarpe Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In Vitro diagnostisk medisinsk enhet MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland BRUKSANVISNINGER FOR PRODUKT AS1015 TRYKKET I USA. 4/13

2 Maxwell 16 Blood DNA Purification System All teknisk litteratur er tilgjengelig på internett: Bruk nettstedet til å kontrollere at du har den nyeste utgaven av denne tekniske håndboken. Kontakt Promega Technical Services dersom du har spørsmål vedrørende bruk av dette systemet. Epost: 1. Tiltenkt bruk av Maxwell 16 Blood DNA Purification System Produktkomponenter, oppbevaringsbetingelser og symbolnøkkel Før du starter...6 A. Prøvepreparering av fullblodsprøver...6 B. Prøvepreparering av buffycoat-prøver...7 C. Preparering av Maxwell 16 Cartridge Automatisert DNA-rensing på Maxwell 16 Instrument Feilsøking Tiltenkt bruk av Maxwell 16 Blood DNA Purification System Maxwell 16 Blood DNA Purification System (a) (kat.nr. AS1015) er beregnet for bruk med Maxwell 16 IVD Instrument (kat.nr. AS3050) til å automatisk isolere DNA fra humane fullblods- eller buffycoat-prøver. Prøver tatt på blodprøvetakingsrør tilsatt EDTA, heparin eller citrat kan benyttes med Maxwell 16 System. Nukleinsyren isolert med Maxwell 16 Blood DNA Purification System er velegnet til direkte nedstrømsanalyse med standard ampliseringsmetoder. Disse metodene omfatter en rekke polymerasekjedereaksjons (PCR)-tester av humane prøver til in vitro diagnostiske formål. Maxwell 16 Blood DNA Purification System er ikke beregnet brukt som en del av en spesifikk in vitro diagnostisk test. Maxwell 16 Blood DNA Purification System er bare til profesjonelt bruk. Diagnostiske resultater som oppnås med DNA renset med dette systemet må tolkes i sammenheng med andre kliniske funn eller laboratoriedata. 4/13 Side 1

3 Produktets bruksbegrensninger Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) er ikke bergenet for bruk med vevprøver eller prøver av andre kroppsvæsker enn blod. Det er heller ikke beregnet for bruk med ikke-humane prøver, eller til rensing av RNA. Funksjonen til Maxwell 16 Blood DNA Purification System er blitt evaluert ved å isolere DNA fra 300 µl fullblod eller 250 µl buffycoat fra friske individer med et telletall på hvite blodlegemer mellom 4, og 1, Brukeren er ansvarlig for å kontrollere hvilke ytelseskarakteristikker som kreves til nedstrøms diagnostiske formål. Egnede kontroller skal inkluderes i alle nedstrøms diagnostiske applikasjoner med DNA renset med Maxwell 16 Blood DNA Purification System. Overholdelse av EU-direktiv 98/79/EC for medisinsk-utstyr til in vitro diagnostikk er blitt konstatert for, og gjelder bare for, bruk av Maxwell 16 IVD -instrumentet (kat.nr. AS3050) i IVD modus med Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015). Side 2 4/13

4 Maxwell 16 Blood DNA renseprosedyre Sammen med Maxwell 16 IVD Instrument automatiserer Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) nukleinsyrerensing for opp til 16 prøver på en gang. Prøven lyseres for å frigjøre og binde nukleinsyre til paramagnetiske silika partikler som i hovedsak utgjør separasjonsprinsippet. De automatiserte trinnene i Maxwell 16 System omfatter: Prøvelysering ved tilstedeværelse av et kaotropisk middel, detergent og/eller alkohol. Binding av nukleinsyrer til paramagnetiske silika-partikler. Vasking for å fjerne andre cellulære komponenter fra nukleinsyre bundet til partiklene. Eluering av nukleinsyrer i en løsning som kan tilsettes direkte tilføring til standard PCR. Brukeren velger ønsket behandlingsprotokoll på Maxwell 16 instrumentet, pipetterer prøvene i reagenskassetter, setter kasetten inn i Maxwell 16 instrumentet og lukker døren. Brukeren starter da renseprosessen, og den valgte protokollen utføres automatisk. Prøvetemperaturen reguleres av et varmesystem som kontrolleres av protokollen. Ekstrahert DNA kan brukes til PCR-amplifisering. 4/13 Side 3

5 2. Produktkomponenter, oppbevaringsbetingelser og symbolnøkkel Produkt Størrelse Kat.nr. Maxwell 16 Blood DNA Purification System 48 prep AS1015 Tilstrekkelig til 48 automatiserte isoleringer. Inkluderer: C 30 C 48 Maxwell 16 Blood DNA Cartridges 50 Rensestempler 50 Elueringsrør 20 ml Elueringsbuffer Oppbevaringsbetingelser: Oppbevar Maxwell 16 DNA Purification Systems ved C. Se utløpsdato på produktets etikett. Bruk ikke produktet etter utløpsdatoen. Sikkerhetsinformasjon: Reagenskassetter inneholder guanidinhydroklorid og guanidintiocyanat, som er skadelige irritanter. Kassettene inneholder også etanol og isopropanol, som er brannfarlige. Maxwell 16 reagenskassetter er designet til bruk med potensielt smittefarlig materiale. Brukere bør ha på seg passende beskyttelse (f.eks. hansker og vernebriller) ved håndtering av smittefarlig materiale. Brukere skal følge institusjonens retningslinjer for håndtering og kassering av smittefarlig materiale brukt med dette systemet. Maxwell 16 reagenskassetter inneholder potensielt farlige kjemikalier. Brukere bør bruke hansker ved håndtering av reagenskassettene. Brukere bør følge institusjonelle retningslinjer for kassering. For ytterligere sikkerhetsinformasjon henvises det til produktdatabladet, som fås på MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Side 4 4/13

6 Symbolnøkkel Symbol Forklaring Symbol Forklaring In vitro diagnostisk medisinsk enhet Autorisert representant 15 C 30 C Oppbevares ved C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Produsent! Viktig Skadelig. Irritant. <n> Innholdet rekker til "n" prøver Conformité Européenne Advarsel. Fare for biologisk materiale. Advarsel. Klemmefare. 6422MA Katalognummer Partinummer Ikke til gjenbruk 4/13 Side 5

7 3. Før du starter Utstyr som må anskaffes av bruker pipetter og pipettespisser for å overføre prøven til forhåndsfylte reagenskassetter oppbevaringsrør til rensede DNA-prøver 3.A. Prøvepreparering av fullblodsprøver Tabell 1. Prøvevolum og forbehandlingsbetingelser. Prøvetype Kitt Volum Forbehandlingsbetingelser Humant fullblod Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) 300 µl Ingen Behandlingskapasitet og utbytte for fullblodsprøver Samlet utbytte genomisk DNA fra fullblodsprøver er avhengig av prøvevolumet og konsentrasjonen av hvite blodlegemer. Alle kassetter levert med Maxwell 16 Blood DNA Purification System brukes til rensing av genomisk DNA fra 300 µl fullblod, med et telletall på hvite blodlegemer mellom 4, og 1, /ml fullblod (verdier for friske individer). Dersom volumet eller antallet blodlegemer er høyere enn anbefalt, kan dette påvirke utbyttet og kvaliteten av renset genomisk DNA, samt føre til krysskontaminering av prøver. Merknader: 1. Fullblodsprøver tatt med EDTA-, citrat- eller heparinbehandlede rør kan brukes. 2. Blodprøver bør oppbevares ved 4 C og behandles i løpet av 7 dager etter innsamling. 3. Ved bruk av konsentrerte gdna-prøver kan rester av MagneSil partikler fjernes med ytterligere en rensing med det magnetiske elueringsstativet, eller ved sentrifugering av elueringsmaterialet etterfulgt av overføring av supernatant til et rent rør. Side 6 4/13

8 3.B. Prøvepreparering av humane buffycoat-prøver Tabell 2. Buffycoat-prøvevolum og førbehandlingsbetingelser. Prøvetype Kitt Volum Førbehandlingsbetingelser Humant buffycoat Behandlingskapasitet og utbytte for buffycoat-prøver Sentrifugering av en fullblodsprøve ved g i 20 minutter fører til at materialet deles i tre lag: Det nederste laget inneholder i hovedsak røde blodlegemer, det øverste laget er plasma, mens et tynt hvitt lag i midten er beriket for hvite blodlegemer. En 1 ml pipette kan brukes til å forsiktig samle opp de berikede hvite blodlegemene (buffycoat) fra det midterste laget. Vanligvis gir dette ti ganger høyere konsentrasjon av hvite blodlegemer i en blodprøve, avhengig av brukerteknikk og blodlegemenes pakkeevne. Prøvealder og oppbevaring, plasmalagets tilstand og telletallet på hvite blodlegemer påvirker innsamling av buffycoat-delen og resulterende DNA-mengde. Et volum på 250 µl buffycoat (fra en 2,5 ml prøve med fullblod) kan behandles med Maxwell 16 Blood DNA Cartridge og buffycoat-metoden. Merknader: Blood DNA Purification System (kat.nr. AS1015) 250 µl konsentrert fra 2,5 ml fullblod 1. Spin Vacutainer rør i 20 minutter ved g. 2. Høst hvite blodlegemer med en 1 ml pipette. 3. Overfør prøven til brøn nr Elueringsvolumet er viktig. Pippeter 300 µl elueringsbuffer i Maxwell 16 elueringsrøret ved behandling av en 250 µl buffycoat-prøve. Noe elueringsbuffer vil gå tapt under kjøringen pga.! fordampning og absorbering på MagneSil partiklene under eluerinen. 2. Ved bruk av konsentrert DNA kan rester av MagneSill partikler fjernes med ytterligere en rensing med det magnetiske elueringsstativet, eller ved sentrifugering av elueringsmaterialet etterfulgt av overføring av supernatant til et rent rør. 3. Konsentrasjonen av renset DNA kan måles ved å måle løsningens absorbans ved 260 nm. Graden av DNA-renhet bekreftes med agarosegel-elektroforese og ved å måle A 260 /A 280 -forholdet, som vanligvis er >1,7. 4. Egnede kontroller skal inkluderes i alle nedstrøms diagnostiske applikasjoner med DNA renset med Maxwell 16 System. 5. Under funksjonsevaluering ble DNA-carryover mellom kassetter konstatert å være <6 pg/µl. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere hvilke ytelseskarakteristikker som kreves til nedstrøms diagnostiske formål. 4/13 Side 7

9 3.C. Preparering av Maxwell 16 Cartridge Figur 1. Maxwell 16 Blood DNA Purification System Cartridge. Prøven tilsettes brønn nr 1.! Følg standard laboratorieprosedyrer for å unngå krysskontaminering av prøver. Bruk hansker og bytt disse ofte. Bruk aerosol-resistente spisser ved overføring av prøver for å minimere muligheten for krysskontaminering. Bruk ikke kassetter med skadde eller manglende forsegling. 5361MB 1. Sett alle kassetter som skal brukes inn i Maxwell 16 Cartridge Rack med kassettens kantside mot stativets nummererte side. Fjern forsiktig forseglingen fra kassettene. Vær nøye med å unngå reagenskontaminering når forseglingen fjernes. Side 8 4/13

10 ! 2. Plasser et stempel i brønn nr 7 i hver kassett, og undersøk at stempelet er helt ned i kassetten. (Brønn nr 7 er brønnen nærmest kassettens kant.) Merk: Stempelet passer løst i kassetten. 3. Overfør prøven til brønn nr 1. (Brønn nr 1 er brønnen nærmest kassettetiketten og lengst vekk fra brukeren.) Vær nøye med å unngå prøvekontaminering under overføring og kontroller at prøvene er identifiserbare og spores. The Maxwell 16 reagenskassetter er designet til bruk med potensielt smittefarlig materiale. Brukere bør ha på seg passende beskyttelse (f.eks. hansker og vernebriller) ved håndtering av smittefarlig materiale. Brukere skal følge institusjonens retningslinjer for håndtering og kassering av smittefarlig materiale brukt med dette systemet. The Maxwell 16 reagenskassetter inneholder potensielt farlige kjemikalier. Brukere bør bruke hansker ved håndtering av reagenskassettene. Brukere bør følge institusjonelle retningslinjer for kassering. De blå elueringsrørene vil bli brukt senere i oppsettprosedyren. 4/13 Side 9

11 4. Automatisert DNA-rensing på Maxwell 16 Instrument Det henvises til den tekniske håndboken for Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for detaljert informasjon om oppsett og bruk av Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Slå på Maxwell 16 IVD Instrument. Instrumentet slås på, viser programvarens versjonsnummer, gjennomgår en selvkontroll og nullstiller alle bevegelige deler. 2. Verifiser at skjermen Hjem viser "SEV" og at SEV-maskinvare er installert. Trykk på "Run/Stop" for å gå videre. 3. Legg inn bruker- og PIN-kode, dersom dette alternativet er blitt aktivert. 4. Velg "Blod" eller Buffycoat fra skjermen protokoller. 5. På neste skjerm skal du verifisere at korrekt metode og bruker er blitt valgt. Velg "Run/Stop" for å gå videre. 6. Åpne døren når du bes om dette på skjermen, og velg deretter "Run/Stop". Advarsel: Klemmefare. 7. Det henvises til den tekniske håndboken for Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 for skanning av strekkoder dersom dette alternativet er blitt aktivert. 8. Overfør kassettene med prøver og stempler fra kassettprepareringsstativet til Maxwell 16 plattformen. Kontroller at kassettene er satt inn i instrumentet med kantsiden av kassetten nærmest døren. Merknader: Dersom du har problemer med å få kassetten inn i plattformen, bør du kontrollere at den vender rett vei. Sett kassetten inn ved å først sette inn kantsiden, og deretter trykke ned på baksiden av kassetten, til den "klikker" på plass. Dersom færre enn 16 prøver skal behandles, bør reagenskassettene sentreres på plattformen med jevne mellomrom utover fra midten. 9. Sett et blått elueringsrør inn i elueringsrøråpningene foran på plattformen for hver kassett. 10. Tilfør 300 µl elueringsbuffer til de blå elueringsrør. Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 10 4/13

12 11 Trykk på "Run/Stop"-knappen. Plattformen trekkes tilbake. Lukk døren. Advarstel: Klemmefare. Maxwell 16 IVD Instrument vil straks starte rensingen. Skjermen viser omtrent hvor lang tid som er igjen før rensingen er ferdig. Merknader: 1. Trykk på Run/Stop-knappen eller åpning av døren vil sette resingen i pause. Du vil få valget om du vil avslutte eller fortsette. 2. Dersom rensingen stoppes før fullføring (feks du velger å ikke fortsette etter en pause), vil instrumentet vaske partiklene av stemplene og slippe stemplene i brønn nr. 7 i kassetten. Prøvene vil da gå tapt. 12. Når den automatiserte rensingen er ferdig, skal instruksjonene på skjermen følges for dataoverføring. For detaljerte instruksjoner, henvises det til den tekniske håndboken til Maxwell 16 IVD Instrument #TM315 og den tekniske håndboken til Maxwell Sample Track-programvaren #TM Følg skjerminstruksjonene for å åpne døren etter fullført rensing. Kontroller at stemplene finnes i brønn nr. 7 i kassetten etter fullført kjøring. Dersom stemplene ikke ble fjernet fra den magnetkammen, trykk dem forsiktig ned for hånd for å fjerne dem. 14. Trykk på "Run/Stop" for å strekke plattformen ut av instrumentet. Advarsel: Klemmefare. 15. Fjern elueringsrørene fra de oppvarmede elueringsrøråpningene og sett dem inn i det magnetiske elueringsrørstativet. Overfør eluerte prøver til oppbevaringsrørene ved pipettering. Kast de blå elueringsrørene etter overføring av elueringsprøven. Merk: For å unngå overføring av partikler, bruk en pipettespiss for å aspirere prøvematerialet vekk fra partiklene som ble fanget opp langs sidene på det blå elueringsrøret. 16 Ta kassettene og stemplene ut av instrumentplattformen og kast. Bruk ikke reagenskassetter, stempler eller elueringsrør flere ganger. Dersom du har konfigurert ditt instrument til å utføre en UVstrålebehandling etter hver renseprosess, vil behandlingen starte når døren lukkes. Kontroller at prøvene er tatt ut før du lukker døren og starter UVbehandlingen, slik at nukleinsyren ikke skades. Toll Free in USA Phone Fax Printed in USA. Part# TM301 4/13 Page 11

13 5. Feilsøking For spørsmål som ikke besvares her, bes du kontakte ditt lokale Promega-kontor eller forhandler. Kontaktinformasjon kan fås fra: Epost: Symptomer Lavere enn forventet A 260 (lavere enn forventet mengde) Årsaker og kommentarer Fullblodsprøve kan ha et lavt telletall for hvite blodlegemer. Mengden genomisk DNA fra blodprøver avhenger av antallet hvite blodlegemer i prøven. Fullblodsprøve ble ikke blandet før behandling. Husk å blande fullblodsprøver før behandling for å sikre at hvite blodlegemer i suspenderte. Ingen yield For stor prøve ble behandlet. Behandling av mer enn anbefalt prøvemengde vil ikke nødvendigvis øke mengden. For stor prøve kan føre til mindre enn optimalt yield og DNArenhet. Prøven ble satt inn i brønnr. 7 i stedet for brønnr. 1 i DNA-rensekassetten. Kontroller at du har vendt DNA-rensekassetten slik at prøven tilføres brønnr. 1. Brønnr. 1 er brønnen nærmest kassettens etikettside. Carryover av partikler DNA renset fra prøver med et høyt antall hvite blodlegemer kan bli viskøst og vanskelig å rense under eluering. Gjennomfør enda en partikkellagring med det magnetiske elueringsstativet eller fjern partiklene med sentrifugering. Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 12 2/08

14 (a)u.s. Pat. Nos. 6,027,945, 6,368,800 and 6,673,631, European Pat. No and Japanese Pat. No , 2010, 2012, 2013 Promega Corporation. All Rights Reserved. Maxwell og MagneSiler registrerte varemerker tilhørende Promega Corporation. Vacutainer er et registrert varemerke tilhørende Becton, Dickinson and Company. Produkter kan være omfattet av anmeldte eller utstedte patentbeskyttelser, eller kan ha visse begrensninger. Det henvises til vårt nettsted for ytterligere informasjon. Alle priser og spesifikasjoner oppgis med forbehold om endringer. Produktutsagn oppgis med forhold om endringer. Kontakt Promega Technical Services eller se Promegas online-katalog for oppdatert informasjon vedrørende Promega-produkter. 4/13 Side 13

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark DNA_Blood_400_V6_DSP-protokoll Generell informasjon Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen brukes til rensing av totalt genomisk og mitokondrielt DNA fra friskt eller

Detaljer

Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve For rensing av genomisk DNA fra innsamlingssett i seriene Oragene og ORAcollect. Du finner flere språk og protokoller på vårt nettsted,

Detaljer

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT. Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.610-NO-V5 Brukerveiledning Bruksområde T-Cell Xtend-reagenset er beregnet

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark DNA_Buffy_Coat_200_V7_DSP-protokoll Generell informasjon Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen brukes til rensing av totalt genomisk og mitokondrielt DNA fra frisk

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til massespektrometri med matriksassistert laserdesorpsjonsionisasjonflytid (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er beregnet på å forsyne våre internasjonale

Detaljer

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brukervalidert for QIAsymphony DSP DNA Mini-sett)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brukervalidert for QIAsymphony DSP DNA Mini-sett) August 2015 QIAsymphony SP-protokollark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brukervalidert for QIAsymphony DSP DNA Mini-sett) Dette dokumentet er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned 8290200 Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til matriksassistert laserdesorpsjons-ionisasjon flytid for massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er utformet for å støtte

Detaljer

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre.

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. DNA HALSKJEDE Hensikt Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. Bakgrunn Det humane genomet består av omtrent 2.9 milliarder basepar.

Detaljer

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Bruksanvisning Bruksområde Leucosep-rørene er beregnet til bruk ved oppsamling og separasjon av mononukleære celler

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Anriking av tumorceller fra blodet fra pasienter med prostatakreft til genekspresjonsanalyser Til bruk i in vitro-diagnostikk Brukerhåndbok T-1-520 Innhold Bestillingsinformasjon...

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark Februar 2017 QIAsymphony SP protokollark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokumentet er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1- protokollark, versjon 1, R1 Sample to Insight

Detaljer

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Manual kode MAN-133-nb Revisjon 01 Revidert dato: November 2015 Bruksanvisning for in vitro diagnostiske instrumenter for profesjonell bruk PRODUKTNAVN PRODUKTET DELENUMMER

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokoll Tilsiktet bruk Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen ble utviklet til bruk med cervikalprøver som lagres i PreservCyt -løsning ved bruk

Detaljer

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no Brukerveiledning S www.med-kjemi.no firmapost@med-kjemi.no 1 HEMOSURE Hemosure er en ett-trinns immunologisk hurtigtest for påvisning av skjult blod i fæces. Denne type tester er også referert til som

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount bruksanvisninger For produktet FertilCount Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon FertilCount tester din sædcellekonsentrasjon. Testen

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Laboratorieutstyrsliste QIAsymphony SP

Laboratorieutstyrsliste QIAsymphony SP Februar 2017 Laboratorieutstyrsliste QIAsymphony SP Prøve- og eluatrør/-stativ som kan brukes med QIAsymphony DSP sirkulerende DNA-sett og QIAsymphony SP (programvareversjon 4.0 og programvareversjon 4.1;

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark VirusBlood200_V5_DSP-protokoll Generell informasjon Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen brukes til rensing av viralt DNA fra friskt humant fullblod ved bruk av

Detaljer

QIAsymphony DSP sirkulerende DNA-sett

QIAsymphony DSP sirkulerende DNA-sett QIAsymphony DSP sirkulerende DNA-sett Februar 2017 Ytelsesegenskaper 937556 Sample to Insight Innhold Ytelsesegenskaper... 4 Grunnleggende ytelse... 4 Kjøringspresisjon... 6 Tilsvarende ytelse av 2 ml

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILTENKT BRUK For in vitro diagnostisk bruk CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit er tiltenkt brukt som en analysekontroll for å sikre at

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Nokia stereoheadset WH /2

Nokia stereoheadset WH /2 Nokia stereoheadset WH-800 9211098/2 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

MBT Sepsityper IVD Kit

MBT Sepsityper IVD Kit 1834338 Bruksanvisning MBT Sepsityper IVD Kit Sett for identifisering av mikroorganismer fra positive blodkulturer ved hjelp av IVD MALDI Biotyper-systemet CARE- produkter er utformet for å støtte kunder

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG

LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG For in vitro-diagnostisk bruk PI-LT.615-NO-V4 Instruktiv informasjon Tilsiktet bruk Leucosep-rør er beregnet på innsamling og separasjon av perifere mononukleære blodceller (PBMC

Detaljer

QIAsymphony DSP DNA Kits

QIAsymphony DSP DNA Kits QIAsymphony DSP DNA Kits QIAsymphony DSP DNA Kits er beregnet til bruk kun i kombinasjon med QIAsymphony SP. QIAsymphony DSP DNA Mini Kits gir reagenser for automatisert rensing av totalt DNA fra humant

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

HVEM HAR ETTERLATT DNA?

HVEM HAR ETTERLATT DNA? HVEM HAR ETTERLATT DNA? Hensikt Hensikten med forsøket er å utvikle en grunnleggende forståelse for DNA fingeravtrykksanalyser basert på restriksjonsenzymer og deres bruk i rettsmedisinske undersøkelser.

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Bruksområder Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver) skal brukes til Aptima-analyser. Aptima Multitest Swab Specimen

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus.

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus. Eject Sofia Analyzer og Influenza FIA INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før analysen begynner. Utløpsdato: Kontroller

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Praktisk gjennomføring av primærscreening HPV

Praktisk gjennomføring av primærscreening HPV Praktisk gjennomføring av primærscreening HPV Pia Moltu Fagbioingeniør, gynekologiske prøver Cytologiseksjonen og seksjon for kvantitativ og molekylær patologi Stavanger Universitetssykehus, SUS Primærscreening

Detaljer

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1.

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. Post- og pakkeforsendelser Mater Relay 1000 Dokumentmatesystem Hurtiginstallasjonsveiledning Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. februar 2016 FCC-samsvar Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Molekylære metoder i medisinsk mikrobiologi.

Molekylære metoder i medisinsk mikrobiologi. - 1 - Molekylære metoder i medisinsk mikrobiologi. Laboratorieøvelser onsdag 18.mars 2014. Øvelser: 5. Gelelektroforese på PCR produkt fra meca og nuc PCR fra dag 1 6. Mycobakterium genus FRET realtime

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Sykkelfront Challenger Brukermanual

Sykkelfront Challenger Brukermanual Sykkelfront Challenger Brukermanual Innledning Gratulerer med Praschberger sykkelfront, modell "Challenger". Du har valgt en sykkel av høy kvalitet og en sporty utgave. For lengst mulig levetid og best

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10 Komme i gang Komme i gang med MyTobii P10 Oppsett trinn for trinn Komme i gang med MyTobii P10 Denne håndboken skal hjelpe deg med å sette opp og begynne å bruke MyTobii P10. MyTobii P10 kan festes med

Detaljer

Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass

Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass Tilleggsark for bruksanvisning Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass Tilleggsark for bruksanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevG, Norsk 07/2016 2013-01 Tilleggsark

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Hurtigveiledning for BRAF Pyro Plug-in

Hurtigveiledning for BRAF Pyro Plug-in Hurtigveiledning for BRAF Pyro Plug-in Februar 2017 Til installasjon og bruk med PyroMark Q24- instrumenter og PyroMark Q24-programvaren, versjon 2.0 Sample to Insight Om BRAF Pyro Plug-in BRAF Pyro Plug-in-pakken

Detaljer

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Denne informasjonen leveres av Shire Pharmaceuticals. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

NO Brukerhåndbok SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 Register your product and get support at www.philips.com/avent Norsk 1 Viktig Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker produktet. Ta vare på denne

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Preanalyse. Kurs i Molekylærpatologi Oslo, juni 2017

Preanalyse. Kurs i Molekylærpatologi Oslo, juni 2017 Preanalyse Kurs i Molekylærpatologi Oslo, 07.-08. juni 2017 Heidemarie Svendsen Bioingeniør Enhet for molekylærpatologi Avdeling for Patologi Oslo Universitetssykehus Innhold Prøvemateriale Preparering

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 405763-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort......................

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249386/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249386/2 5 7 6 NORSK 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Med denne

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Hurtigveiledning for EGFR Pyro Plug-in

Hurtigveiledning for EGFR Pyro Plug-in Hurtigveiledning for EGFR Pyro Plug-in Februar 2017 Til installasjon og bruk med PyroMark Q24- instrumenter og PyroMark Q24-programvaren, versjon 2.0 Sample to Insight Om EGFR Pyro Plug-in EGFR Pyro Plug-in-pakken

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer