Brukerveiledning PPC Versjon 4.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning PPC Versjon 4.1"

Transkript

1 Brukerveiledning PPC Versjon 4.1

2 Om epocket Solutions ASA.. "epocket Solutions leverer dataløsninger - i verdikjeden - for fagfolk som arbeider i felten." epocket Solutions ASA Lørenveien 38c 0585 Oslo Telefon: Telefaks: Support: Copyright 2001 epocket Solutions ASA

3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 1 A SPRÅK- OG TEGNBRUK 2 1 DAGLIG BRUK AV HANDYMAN HVORDAN NAVIGERE I EPOCKET HANDYMAN HOVEDBILDET I HANDYMAN ORDREREGISTRERING OPPRETTE ORDRE OPPRETTE NY ORDRE PÅ HÅNDHOLDT MASKIN ORDRELISTEN ORDREFANENE 15 2 TIMEOVERSIKT TIMEOVERSIKTEN DIN 33 3 OVERFØRING TIL HANDYMAN SERVER OVERFØRING VIA TELEFON START OVERFØRINGEN DIN OVERFØRING VIA NETTVERK START NETTVERKSOVERFØRINGEN DIN OVERFØRING VIA KABEL/DOCKINGSTASJON START OVERFØRINGEN DIN VAI KABEL/DOCKINGSTASJON 39 4 TIPS! JUSTERING AV MASKINENS MINNE BRUK AV RESETKNAPPEN INNSTILLING FOR OVERFØRING VIA KABEL/DOCKINGSTASJON PÅ HÅNDHOLDT MASKIN 41 V1 VEDLEGG I: INNSTILLINGER PÅ HÅNDHOLDT MASKIN 42 V1.1 SERVER 42 epocket Handyman PPC klient

4 Innholdsfortegnelse V1.2 ORDRE 43 V1.3 SYNK. (SYNKRONISERING) 44 V1.4 TILKOBLING 45 V1.5 BACKUP 46 STIKKORDSREGISTER 48 epocket Handyman PPC klient

5 Innledning Gratulerer med epocket Handyman! Denne veiledningen er for deg som skal bruke den håndholdte datamaskinen ute i felten. Vi har i tillegg laget en veiledning for saksbehandler som skal bruke Handyman Server og økonomisystemet inne på kontoret. Det er viktig at også saksbehandler kjenner hovedinnholdet i denne veiledningen, spesielt det som har å gjøre med kommunikasjon mellom den håndholdte maskinen og kontorsystemet. Vi er sikre på at epocket Handyman vil hjelpe deg til en enklere hverdag! Bedriftens økonomi er avhengig av rask tilbakemelding fra deg om det arbeidet du har gjort. Medgått materiell og arbeid er grunnlaget for fortjeneste, og desto raskere grunnlaget for fakturaen kommer tilbake til kontoret, jo større blir fortjenesten. Vi ber deg derfor være litt tålmodig i starten; det tar alltid litt tid å venne seg til nye verktøy og nye rutiner. Finne informasjon raskt: Bak i denne håndboken finner du et stikkordsregister. Bruk dette for å raskt finne fram. Den beste måten å lære å bruke epocket Handyman på, er å studere denne veiledningen sammen med maskinen. Prøv ut de forskjellige måtene du kan bruke maskinen på, mens du leser. Det er også vesentlig at din bedrift tilpasser rutinene slik at den potensielle gevinsten ved epocket Handyman realiseres. Systemet forutsetter - og bidrar til - orden og systematikk. epocket Solutions ASA kan også tilby konsulenthjelp, for å tilpasse bedriftens rutiner slik at den får maksimalt utbytte av systemet. Vi kan også bistå i forbindelse med å få eller fornye Sentral Godkjenning i henhold til Plan- og Bygningsloven. Vi ønsker deg og din bedrift lykke til med epocket Handyman! epocket Solutions ASA epocket Handyman PPC klient 1

6 Språk- og tegnbruk A Informasjon i skjermdialoger og annen viktig informasjon markeres i teksten så den er lett gjenkjennelig. Bruken av disse markeringene blir forklart her. Roller i epocket Handyman Rolle: Maskineier Bruker Deltager Ansatt Definisjon: En bruker som har en egen håndholdt maskin med partnerskap til PC en med Handyman Server. En person som er bruker av epocket Handyman, primært som bruker av klientsystemet. En bruker som er utførende på en ordre og som det kan bli registrert timer og andre kostnader på. En person som er registrert som ansatt i økonomisystemet og som kan være deltager på ordre. Det er ansatte i økonomisystemet som er utgangspunktet for brukere i epocket Handyman. Hovedansvarlig Er den brukeren som er definert som hovedansvarlig på ordren. Han er ansvarlig for å ferdigmelde ordren, samt å foreta sluttkontrollen. Definisjoner Spesielle ord og utrykk som blir brukt i veiledningen og som det er viktig for brukeren å forstå betydningen av, er forklart i denne oversikten. Begrep: Handyman Server Håndholdt maskin Definisjon: Kontorsystemet som kommuniserer direkte med den håndholdte maskinen og økonomisystemet. Håndholdt datamaskin med operativsystemet Microsoft Windows CE og programvare og data for epocket Handyman installert. 2 epocket Handyman PPC klient

7 Språk- og tegnbruk Begrep: Klient Økonomisystem Nedtrekksliste Definisjon: Programmene som gjør det mulig å bruke epocket Handyman for å registrere data ute i felten, på en håndholdt maskin. Økonomisystem brukes som en fellesbetegnelse for de forskjellige økonomisystem/baksystem som epocket Handyman er utviklet for å kommunisere med. Et felt hvor en liste kommer frem når du trykker på pilknappen i enden av feltet. Synkronisering Overføring av registrert informasjon mellom den håndholdte maskin og Handyman Server eller mellom Handyman Server og økonomisystemet. En synkronisering overfører alltid informasjon begge veier mellom de to aktuelle systemene. Fane Partnerskap IP-adresse RAS-profil Disse fungerer som fliker i en ringperm. Hver fane har sin overskrift som indikerer hva du kan registrere eller finne av informasjon i den tilhørende skjermdialogen. Når en PC og en håndholdt maskin har registrert en kobling mellom hverandre, har de opprettet et partnerskap. Dette er en adresse som entydig identifiserer datamaskiner i et nettverk. Ingen datamaskin kan være tilkoblet et nettverk uten en IPadresse. Det oppsettet du må gjøre for å forklare den håndholdte maskinen hvordan den skal kontakte kontorpc en via telefon. Spinnerkontroll Pilknapper som befinner seg i enden av et felt og som gjør at man kan bla både opp og ned mellom de alternativer som er knyttet til det feltet. Typografiske elementer Skrifttype: [Navn på knapp] Definisjon: Angivelse av tekst på en funksjonsknapp. epocket Handyman PPC klient 3

8 Språk- og tegnbruk Skrifttype: Ledetekst: Menyvalg Viktig informasjon Fanen for.. Skjermdialog <Enter> Menynavn Definisjon: Tekster som forekommer i skjermdialoger, enten som ledetekst eller informasjon. Angivelse av meny eller menyvalg. Viktig informasjon understrekes i teksten. Betegnelse på faner. Navn på skjermdialoger er skrevet i kursiv. Angir betegnelse på taster som finnes på tastaturet. Skrevet i fet skrift. 4 epocket Handyman PPC klient

9 1 Dette kapittelet vil ta for seg din daglige bruk av epocket Handyman med hovedvekt på ordre. Menyer og funksjoner blir forklart. Det finnes innstillinger du kan gjøre på den håndholdte maskinen, som påvirker virke- måte og presentasjon av din daglige bruk av Handyman. Disse er forklart i vedlegg 1 i dette heftet. 1.1 Hvordan navigere i epocket Handyman Nå er epocket Handyman installert på maskinen din. Du starter Handyman fra menyen for Start. Menyen Start aktiviserer du ved å klikke på symbolet for Microsoft, se markering på Figur 1-1. Samme hvilket program du befinner deg i på den håndholdte maskinen, vil dette symbolet alltid ligge her. Menyen for Start vil vise de programmene du har definert skal vises i denne listen. For innstilling av menyen for Start, se veiledningen for denne håndholdte maskinen. Figur 1-1 Maskinen du holder i hånden er en datamaskin basert på operativsystemet Microsoft Windows CE. Den blir betjent med en medfølgende penn. Du kan også bruke tastatur som finnes på maskinen. Du får det synlig ved å klikke denne knappen som ligger på verktøylinjen din nederst til høyre. Du bruker samme knapp for å fjerne det igjen. For enkelte dialoger og faner, hvor det er nødvendig, vil tastaturet automatisk dukke opp. Er du kjent med bruk av PC med Windows eller en Macintosh, er mye veldig likt. Musen er imidlertid byttet ut med en penn til å peke og klikke med. epocket Handyman PPC klient 5

10 Klikk og hold Høyreklikket som vi er vant til med fra PC, er erstattet med at du peker på valgt alternativ samtidig med at du holder pennen nede. Dette vil i noen områder i Handyman være et alternativ til knappene på verktøylinjen. På verktøylinjen nederst i Hovedbildet for Handyman, er det en knapp som endrer utseende på Hovedbildet. (For mer om Hovedbildet i Handyman, se kapittel 1.2.) Figur 1-2 Figur epocket Handyman PPC klient

11 1.2 Hovedbildet i Handyman I Hovedbildet finnes det fem faste ikoner, programfunksjoner. Registrering på ordre. Dette er ordremodulen og den delen av Handyman du kommer til å jobbe mest med. Timeoversikt. Tilgang til din og eventuelt andre brukeres timeoversikter. Overføring via telefon. Denne funksjonen bruker du for å kommunisere med kontoret via vanlig telefon eller mobiltelefon. Overføring via nettverk. Denne funksjonen bruker du for å kommunisere med kontoret via nettverk. Innstillinger. I denne funksjonen kan du gjøre innstillinger som vil påvirke valg og funksjoner i de ulike programfunksjoner på din håndholdte maskin. Programfunksjoner Verktøylinje Snarveier Figur 1-4 Har du installert lagermodulen for epocket Handyman vil du ha et ekstra ikon for dette. Se egen veiledning for Lagerstyring. Du kan legge opp snarveier til andre programmer via hovedbildet til Handyman. Klikk denne knappen. epocket Handyman PPC klient 7

12 Merk av for de snarveiene du ønsker og bekreft med [ok]. Hovedbildet oppdateres umiddelbart med de nye funksjonsikonene. Figur 1-5 Figur 1-6 Tips! Merk deg at dette er Outlook-programmer som er private. Det vil si at det er dine kontakter, dine avtaler i kalenderen og så videre. Derfor må du ikke synkronisere disse programmene med den kontor-pc en som kjører Handyman Server. Dette må du da eventuelt synkronisere mot din private hjemme-pc. 8 epocket Handyman PPC klient

13 1.3 Ordreregistrering Ordremodulen utgjør hoveddelen av epocket Handyman. Her registrerer du på eksiste- ordre og oppretter nye. Disse registreringene overføres senere til Handyman Ser- ver og deretter videre til rende økonomisystemet. Velg programfunksjonen Registrering på ordre i fra Hovedbildet. Du kommer inn i ordrelisten. Dette er hovedbildet i ordremodulen. Her vil alle ordrene som du er deltager på finnes. De ordrene du ikke har åpnet er vist i fet skrift. Når du åpner ordren første gang går det over til vanlig skrift. Den ordren du sist var inne og arbeidet med, vil bli markert i ordrelisten. Figur Opprette ordre Ordre i Handyman kan bli opprettet på tre forskjellige steder: 1. Ny ordre kan bli opprettet i økonomisystemet. Dette er det normale. 2. Ny ordre kan bli opprettet på den håndholdte maskinen. 3. Ny ordre kan bli opprettet i Handyman Server. Metode 3 skal normalt ikke brukes. Dette er imidlertid avhengig av de praktiske rutinene i bedriften din. Det bør være tilstrekkelig at nye ordre opprettes i økonomisystemet eller på den håndholdte maskinen. Ny ordre registreres på den håndholdte maskinen med kjent ordrenummer Når du oppretter en ny ordre på den håndholdte maskinen, vil du få spørsmål om dette gjelder en ordre med kjent eller ukjent ordrenummer, hvilken saksbehandler som skal epocket Handyman PPC klient 9

14 være ansvarlig, hvilken kunde det gjelder og hvilken rolle du skal ha på ordren (deltager eller hovedansvarlig). Kjent ordrenummer betyr at det er opprettet en ny ordre i økono- den er ikke synkronisert ut til den håndholdte misystemet med deg som utførende, men maskinen. Du har fått beskjed fra kontoret hvilket ordrenummer ordren har fått og taster inn dette på den håndholdte maskinen. Dette ordrenummeret blir beholdt gjennom hele prosessen. Ny ordre registreres på den håndholdte maskinen med ukjent ordrenummer At ordrenummeret er ukjent, kan bety at verken økonomisystemet eller Handyman Server har kjennskap til det, eller at det er du som ikke har fått det opplyst. Ordren blir automatisk tildelt et lokalt ordrenummer på den håndholdte maskinen, som den beholder fram til bruker/maskineier synkroniserer med Handyman Server. Her blir ordren tildelt et nytt ordrenummer som blir beholdt helt fram til den blir synkronisert med økonomisystemet. Får du ordren tilbake igjen på din håndholdte maskin, vil du se ordrenummeret den er tildelt av Handyman Server. Det lokale nummeret fra din håndholdte maskin er borte. Ny ordre fra økonomisystemet eller Handyman Server Når en ordre blir overført til den håndholdte maskinen fra Handyman Server, kan den enten ha blitt opprettet i økonomisystemet eller i Handyman Server Er ordren opprettet i økonomisystemet, blir den tildelt et ordrenummer som blir beholdt gjennom hele prosessen. Er ordren opprettet i Handyman Server, vil den automatisk bli tildelt et lokalt ordrenummer i Handyman Server. Ordren beholder dette nummeret, også ved synkroniseringen med den håndholdte maskinen. Ordrenummeret kan ikke endres Opprette ny ordre på håndholdt maskin Det finnes 3 forskjellige nye ordre du kan opprette: 1. Ordre med ukjent ordrenummer, bare du er deltager (hovedansvarlig). 2. Ordre med kjent ordrenummer, bare du er deltager (hovedansvarlig). 3. Ordre med kjent ordrenummer, du er deltager med flere deltagere. En annen er hovedansvarlig. Med denne knappen oppretter du nye ordre på din håndholdte maskin. Sørg for at du står i ordrelisten når du trykker knappen. 10 epocket Handyman PPC klient

15 I denne dialogen angir du om du kjenner ordrenummeret, og hvem som er saksbehandler. Alle saksbehandlere står i nedtrekkslisten. Figur 1-8 Sier du at dette er en ordre med ukjent ordrenummer, kommer du direkte inn i ordreregistreringen til denne ordren. Der velger du hvilken kunde det gjelder, hva arbeidet består i osv. Sier du derimot at dette er en ordre med et kjent ordrenummer, ser dialogen slik ut: Her fyller du inn ordrenummeret du har fått oppgitt og kundenummeret, hvis du vet det. Du kan søke opp riktig kunde i kunderegisteret. Kunden kan også bli registrert på ordren ved et senere tidspunkt, enten ute på den håndholdte, inne i Handyman Server eller i økonomisystemet. Figur 1-9 Klikk denne knappen for tilgang til kunderegisteret du har på den håndholdte maskinen din. Velg også hvilken rolle du skal ha på denne ordren, hovedansvarlig eller deltager. epocket Handyman PPC klient 11

16 Etter at dette er definert, kommer du inn i ordreregistreringen hvor du kan registrere flere opplysninger på denne ordren. Angrer du på opprettelsen av ordren, klikk [Avbryt] og du vender tilbake til ordrelisten Hovedansvarlig Alle ordre i Handyman klient har én bruker som hovedansvarlig. Finnes det flere brukere som deltar på ordren, registreres de som deltakere i Handyman Server. På ordre med flere deltagere, må deltagerne avslutte ordren og synkronisere først. Hovedansvarlig må deretter foreta sluttkontroll og synkronisere tilslutt. Hvis hovedansvarlig synkroniserer før en av de andre deltakerne, vil en melding om dette bli gitt i meldingsloggen i Handyman Server. Med andre ord, det er kun hovedansvarlig som kan avslutte/ferdigmelde en ordre, de andre deltakerne kan bare angi at de er ferdig med sin del av ordren Ordrelisten Når du synkroniserer med Handyman Server, blir du normalt tildelt arbeidsoppdrag eller ordre. Da kan ordrelisten din f. eks. se slik ut: Figur 1-10 Knapper i ordrelisten, se Figur Ny ordre. Denne knappen oppretter en ny ordre på den håndholdte maskinen. Endre ordre. Knappen gir tilgang til valgte ordre. Du kan nå endre eksisterende hendelser og/eller legge til nye. 12 epocket Handyman PPC klient

17 Symboler i ordreradene Slett. Knappen sletter ordren som er markert i ordrelisten, fra den håndholdte maskinen. Ordre som er synkronisert eller kommer fra Handyman Server, vil fremdeles finnes i Handyman Server og vil bli overført igjen ved neste synkroni- sering, så fremt at det ikke blir endret deltaker på server eller de blir slettet der også. Oversikt. Knappen generer en ordreoversikt over valgte ordre. Den gir blant annet en beskrivelse av hva slags arbeid som er gjort og hvilket materiell som er brukt. Ved å klikke knappen, blir oversikten lagt over til Pocket Word. Herfra kan du lagre timeoversikten eller sende den på mail. Marker som ikke aktivert. Hvis du ønsker å sette en ordre tilbake som ulest, må du markere gjeldende ordre og klikke knappen. Ordren markeres som ulest med fet skrift. Det finnes også symboler i radene, se Figur Prioritet. Dette vil vise ordrens prioritet. Det kan være definert som, lav, nor- maskinen, vil ordrene få normal mal eller høy. Prioriteten kan kun settes og endres i Handyman Server. Ved opprettelse av nye ordre på den håndholdte prioritet. Melding. Notatet i denne kolonnen betyr at det finnes en melding fra kontoret. Ved å markere ordren, vil du kunne lese meldingen eller du kan også se den i fanen for Kunde i feltet for Melding fra kontoret:, se Figur Ordre ferdig. En hake ved ordren i denne kolonnen betyr at ordren er meldt ferdig. Stjernen foran ordrenummeret forteller deg at dette ikke er din ordre, men ordren til den deltageren du, i tillegg til dine egne, henter ordrene til. Se kapittel V1.1. epocket Handyman PPC klient 13

18 Ordreoverskriften Ordrene vil bli vist med forskjellig melding, avhengig av hvor ordren er opprettet, og hvor den er i proses- sen, jfr. kapittel Figur Ny ordre med ukjent eller kjent ordrenummer opprettet på håndholdt maskin. Teksten Ny: i tillegg til ordrenummer og kundenavn vises i listen. 2. Ordre fra økonomisystemet eller Handyman Server. Ordrenummer i tillegg til kundenavn blir vist i listen. Disse vil også få meldingen Ferdig når de er ferdigmeldt. Etter synkronisering med Handyman Server, vil ferdigmeldte ordre forsvinne fra din maskin. Trenger du imidlertid ordren tilbake på maskinen, kan du be saksbehandler aktivere den igjen. Etter neste synkronisering vil den da igjen være tilgjengelig. 14 epocket Handyman PPC klient

19 1.3.4 Ordrefanene Da har vi kommet til ordrefanene. hver ordrefane. I de neste kapitlene vil det følge en beskrivelse av Det er denne delen av Handyman du først og fremst skal bruke når du er ute på jobb. Programdelen består av sju faner som ligger nederst i dialogen. Generelt Kunde Beskrivelse Materiell Tid/Annet Sluttkontroll Melding Åpning av fanene Figur 1-12 Du kan bevege deg mellom disse fanene ved å klikke på dem med pennen. Når du oppretter en ny ordre på din håndholdte maskin, vil ordren åpne seg i fanen for Kunde. En ikke aktivert ordre vil åpne seg i fanen for Beskrivelse. Alle andre ordre vil åpne seg i fanen for Materiell. epocket Handyman PPC klient 15

20 Generelt Start- og ferdig innen Figur 1-13 I denne fanen kan du merke av for kostnadsbærere, fase eller punkt, hvilken type ordre dette skal være/er og du kan i noen tilfeller velge saksbehandler fra nedtrekkslisten i feltet Saksbehandler:. Er ordren opprettet i økonomisystemet, kan du ikke endre saksbehandler eller feltene under Kostnadsbærere. Er Anbud valgt som type for ordren, vil feltet Fastpris ikke være synlig. Feltene Start dato: og Ferdig innen: er kun ment som informasjon om når ordren er forventet påbegynt og avsluttet. Det er ikke knyttet noe logikk til disse feltene. Feltene vil være låst hvis ordren kommer fra økonomisystemet Knapper i fanen for Generelt Kostnadsbærer. Ved hjelp av denne knappen kan du registrere standardverdier i forbindelse med kostnadsbærere. Knappen vil ikke bli aktivert før du har valgt at kostnadsbærere eller fase/punkt skal benyttes. 16 epocket Handyman PPC klient

21 Fyll inn kodene for kostnadsbærere. Kodene vil avhenge av hvilket økonomisystem bedriften benytter. Figur 1-14 Samsvarserklæring. Denne knappen gir deg mulighet til å velge om samsvarserklæring er nødvendig for denne ordren eller ikke. I tillegg kan du modifisere erklæringen noe, hvis du skal benytte den. Dette gjelder kun for elektromontørbedrif- ter. Figur 1-15 Oversikt. Knappen generer en ordreoversikt over valgte ordre. Den gir blant annet en beskrivelse av hva slags arbeid som er gjort og hvilket materiell som er brukt. Ved å klikke knappen, blir oversikten lagt over til Pocket Word. Herfra kan du lagre timeoversikten eller sende den på mail. epocket Handyman PPC klient 17

22 Kunde Kundefanen viser informasjon som Handyman har om kunden og hvor oppdraget skal utføres. Figur 1-16 Dersom du endrer noen kundedata ute, vil tilsvarende data i Handyman Server bli end- neste synkronisering. Men, så lenge endringen ikke blir gjort i økonomisystemet, ret ved vil den kun gjelde lokalt i Handyman. De vil bli skrevet over ved neste overføring av kundedata fra økonomisystemet. Ordrerelaterte kundedata, sånn som Arbeidssted:, Telefon: og Kontakt:, kan du alltid endre. Det er mulig å bytte kunde på den håndholdte maskinen, når ordren ikke kommer fra økonomisystemet. Knappen gir tilgang til kunderegisteret. For overføring av kunderegisteret til håndholdt maskin, se Vedlegg 1. Kunderegisteret vil ha en viktig rolle som kontaktdatabase for deg som bruker av den håndholdte maskinen. 18 epocket Handyman PPC klient

23 Søk på kunde- navn Dette symbolet viser at denne kunden har en ordre knyttet til seg. Er listen av kunder du har på den håndholdte maski- lang, kan du søke opp den kunden du leter nen etter. Søk på kundenavn Søk på kundeadresse Søk på kundenummer Positive og negative kundenumre Figur 1-17 Figur 1-18 Velg Navn fra nedtrekkslisten øverst til høyre i dialogen. Skriv inn kundenavnet, bare de(n) første bokstaven(ene) er nok hvis du ikke husker hele navnet. Klikk deretter på knappen, med symbolet av et forstørrelsesglass, som starter søket. Figur 1-19 Velg Adresse fra nedtrekkslisten øverst til høyre i dialogen. Skriv inn adressen, bare de(n) første bokstaven(ene) er nok hvis du ikke husker hele navnet. Du kan søke på postnummer, poststed og arbeidssted. Klikk deretter på knappen, med symbolet av et forstørrelsesglass, som starter søket. Figur 1-20 Velg Kundenummer fra nedtrekkslisten øverst til høyre i dialogen. Skriv inn kundenummeret, bare de(t) første tallet(tallene) er nok hvis du ikke husker hele nummeret. Klikk deretter på knappen, med symbolet av et forstørrelsesglass, som starter søket. Kunder som er opprettet i økonomisystemet har alltid et positivt kundenummer, mens alle andre har et negativt kundenummer som tildeles automatisk av Handyman Server. Oppretter du en ny ordre med en ny kunde på den håndholdte maskinen, blir kunden tildelt kundenummer 0. Dette nummeret vil gjelde fram til synkronisering med Handyman Server. Det finnes ikke noen mulighet for å redigere kunderegisteret på den håndholdte maskinen, kun endre data om kunder som er tilknyttet en ordre. Endringer ellers må gjøres i Handyman Server eller økonomisystemet. epocket Handyman PPC klient 19

24 Beskrivelse Denne fanen beskriver hva som skal gj øres, eller er gjort, på dette arbeidsoppdraget. Informasjonen som blir registrert her, vil komme fram på fakturaen og på Samsvarserdet er definert i Handyman Server at Samsvarserklæ- klæringen. Dette gjelder bare hvis ring skal brukes. Registrere ny beskrivelseslinje Figur 1-21 Listen over beskrivelsesregistreringene kan sorteres etter dato eller beskrivelse. Velg fra nedtrekkslisten, se sirkel på Figur For å registrere en beskrivelse kan du bruke en av de følgende to måter (eller en kombinasjon av disse), se Figur 1-21: Klikk [Ny], skriv inn en fritekst og bekreft med [ok]. eller Klikk [Ny], velg fra nedtrekkslistene Oppgave, Hva og Hvor. Teksten legger seg i den rekkefølgen de velges i. Klikk så [ok]. Du kan kombinere tekstene fra nedtrekkslistene med tekst du skriver, og du kan velge inn flere tekster fra den enkelte nedtrekksliste. 20 epocket Handyman PPC klient

25 Endre en beskrivelseslinje Standard materiell Figur 1-22 Velg datoen du ønsker for registreringen fra nedtrekkslisten til feltet Dato:. Ønsker du å avbryte registreringen, klikk [Avbryt]. Ligger det informasjon i registreringsfeltet fra tidligere registreringer, nullstiller du feltet med denne knappen. Datoen blir satt til dagens dato. For å endre teksten på en registrert linje: Velg linjen som skal endres, Figur 1-21, og klikk på den. Gjør endringene dine og bekreft med [ok]. Det kan være begrensninger i økonomisystemet i henhold til hvor mange linjer du kan registrere. Se brukerveiledningen for økonomisystemet ditt Materiell Normalt vil all registrering av materiell bli gjort av brukerne på de håndholdte maskinene. Unntak for dette er hvis det er definert i Handyman Server at hver ordre skal innehold e standard materiell. Dette er materiell som blir automatisk lagt til på hver ordre. Du kan ha behov for alltid å ha med samme type materiell på hver eneste ordre, f. eks. verkstedmateriell eller festedetaljer eller annet som du vet det er lett å glemme. Denne type materiell kalles i Handyman for standard materiell. Standard materiellet blir definert i Handyman Server. Oppretter du en ny ordre på den håndholdte maskinen, vil standard materiellet bli registrert automatisk. Standard materiellet vil bare bli vist på ordren til hovedansvarlig. epocket Handyman PPC klient 21

26 Husk! Det påføres ikke noe antall på standard materiell når dette legges automatisk til ordren, det må gjøres manuelt. Dette er uavhengig av om ordren blir opprettet i Handyman Server eller på den håndholdte maskinen. Normalt vil dette også gjelde for pris. Har du angitt materiellet uten varenummer, må du registrere prisen manuelt. Registrert materiell vil vises på faktura og ordreoversikt. Figur 1-23 Varelinjene i listen kan sorteres på ulike måter. Velg i fra nedtrekkslisten, se sirkel i Figur Knapper i fanen for Materiell Dette er knappene du finner her: Ny varelinje. Med denne knappen registrerer du en ny varelinje. Plukk materiell. Knappen gir tilgang til plukk-funksjonen hvor du kan pukke varer fra ulike vareregister til ordre. Lag kopi. Denne knappen lager en kopi av en tidligere registrert varelinje. Slett. Du kan slette en varelinje som ikke er låst. 22 epocket Handyman PPC klient

27 Scan. Klikk denne knappen for å registrere varer med en strekkodeleser/-penn. Registrere nytt materiell For å registrere nytt materiell kan du bruke en av de følgende måter: Registrere ny varelinje. 1. Klikk [Ny]. Figur Skriv varenummer og eventuelt en varebeskrivelse direkte inn i de øverste registreringsfeltene. Antall og fra hvilket lager du skal gjøre va- reuttaket fra, må også defineres. Feltet for Referanse er valgfritt. Feltet er et fritekstfelt og du kan skrive inn hva du vil. 3. Gå videre til fanen for Priser. epocket Handyman PPC klient 23

28 Figur 1-25 Her definerer du hva som skal være varens pris. Skal kundeprisen være forskjellig fra innkjøpsprisen, må denne også defineres. Bekreft med [ok]. Lese inn varene med strekkodeleser. Dette gjøres slik: 1. Sett inn strekkodeleserkortet i PCkort-åpningen. Det blir vist et bilde som sier at pennen blir initialisert til bruk. Når pennen er klar, vil forsvinner bildet. 2. Klikk [Ny] eller [Scan]. 3. Før strekkodepennen over varens strekkode. Når varenummeret er lest inn hopper markøren automatisk over til feltet Ant. Det er ikke nødvendig å skrive inn varebeskrivelse. Den vises når varen blir lagt til ordren. I feltet Ant kan du skrive inn tallet, trykke på spinnerkontrollen for å legeller du kan trykke på knappen [+10] for å ge til eller trekke fra en og en legge til 10. Du trenger ikke definere antall for å legge til varer. Dette gjelder kun hvis varen er kjent på den håndholdte maskinen. 4. Trykk på [Legg til] og varen blir lagt til ordren. For å lese inn flere varer, gjenta pkt Bruke plukk-funksjonen for å plukke varer til ordren, klikk [Plukk]. 24 epocket Handyman PPC klient

29 Figur Knapper i plukk-funksjonen Denne knappen nullstiller tekst og tall du har skrevet inn i søkefelt og registreringsfelt. Knappen skriver en stjerne der du har skrivemerket ditt. Dette fungerer forskjellig for tekstfeltet og nummerfeltet. Hvis du i tekstfeltet skriver en karakterstreng, f. eks. 1KV, deretter * og så teksten GRÅ, vil du få en liste over de artikler som inne- f. eks. TFSP 1KV 3X95/35 GRÅ Pass på at holder begge disse strengene, som du ikke legger inn space (ordskiller) mellom stjernen og tekststrengene. Space oppfa ttes som en del av teksten. For varenummerfeltet virker stjernen slik: Hvis du vet at den varen du er ute etter tilhører varegruppe 15 eller høyere, kan du skrive 15* i varenummerfeltet. Maskinen vil da starte søket fra begynnelsen av varegrupfortsette til slutt. Du kan selvsagt kombinere disse to pe 15, og søkemetodene. Knappen for kostnadsbærere finnes også her. Se kapittel Knappen viser en oversikt over varegruppene som er registrert. Knappen vil bare væ re synlig hvis det i Handyman Server er merket av for Elektromontørbedrift. Dette er søkeknappen, som starter søket ditt. Dialogen vil være tom når den først kommer opp på skjermen, fordi ingen varer er søkt fram. Velg hvilken liste du vil søke i fra feltet for Søk i:. Velg varen som du ønsker å legge til på ordren. Registeret kan være stort, så bruk søkefunksjonen. epocket Handyman PPC klient 25

30 Søk på varenummer Søk på varebeskrivelse Søk i vareregisteret Nullstille utvalgsfeltet Kjenner du varenummeret eller i hvilken nummerserie det ligger, bruk "Varenr.:" som utvalgskriterium. Skriv siffrene i varenummerfeltet og klikk søkeknappen. Kjenner du varebeskrivelsen eller hva den begynner på eller inneholder, bruk "Beskrivelse:" som utvalgskriterium og klikk søkeknappen. Disse to søkemetodene kan kombineres. Hvis du vet at sikringsmateriell begynner med 16, og du skal ha noe for 25 ampere, skriv 16 i varenummerfeltet og 25a i tekstfeltet. Da får du en liste over alle sikringselementer for 25 ampere. Søkelisten viser 20 varelinjer om gangen. Er søkeresultatet på mer enn 20 linjer, vil et pluss-tegn bli vist oppe i høyre hjørne på søkeknappen, se sirkel på Figur For å se de neste 20 varelinjene, klikk søkeknappen. Gjenta dette til pluss-tegnet forsvinner. Ønsker du å få fram hele vareregisteret, klikk på søkeknappen uten å gjøre et utvalg med kriterier. For å nullstille det søkekriteriet du tidligere har gjort, klikk knappen med viskelærsymbol. Utvalgsfeltene blir tomme. Når du har funnet varen du ønsker, klikk [Legg til]. Figur 1-27 Antallet du skal ha av varen du har søkt fram, skriver du inn i feltet for Antall:, eller du bruker knappene til høyre for feltet. Velg fra hvilket lager du vil gjøre uttaket fra i feltet for Ta ut fra:. Ønsker du en referanse, for eksempel et referansenummer, knyttet til denne varelinjen, skriv det inn i feltet for Referanse. Klikk så [Legg til]. Når du har lagt til alle varene du trenger, lukk plukkvinduet ved å klikke [ok]. 26 epocket Handyman PPC klient

31 Endre Endre varelinje varelinje Låst varelinje Endre låst varelinje Så lenge en varelinje ikke er låst, kan den endres. Velg linjen som skal endres og dobbeltklikk på den. Dialogene fra Figur 1-24 og 1-25 vises. Gjør endringene dine og bekreft med [ ok]. Når en registrert varelinje er synkronisert mellom den håndholdte maskinen og Handyman Server, vil Handyman Server låse linjen. Dette vises med dette symbolet. Det er i utgangspunktet ikke mulig å endre en slik registrering. Linjene kan imidlertid indirekte endres ved å registrere samme vare på nytt, og legge til eller trekke fra ved å justere antallet på denne nye varelinjen Tid/Annet Her skal du registrere forbruk av tid og andre kostnader. Informasjon som blir registrert her, vil bli vist på ordreoversikt og timelister. Timer, km. kjøring, parkering og andre slike kostnader registreres under sine lønnsarter. Disse finner du i nedtrekkslisten under Type. Figur 1-28 Listen over de ulike lønnsartene kan sorteres på ulike kriterier. Velg fra nedtrekkslisten, se sirkel på Figur Dette informasjonssymbolet, symboliserer at du har lagt inn tilleggsinformasjon til registreringen. Handyman kobler de registrerte timene mot: Ordre, den ordren som er valgt. Lønnsart, valg fra listen over lønnsarter. epocket Handyman PPC klient 27

32 Bruker, valg fra listen over brukere som du har lov til å registrere timer og andre kostnader på. Handyman tar vare på registreringene dine, og du kan når som helst få fram din egen timeoversikt. Se kapittel Knapper i fanen for Tid/Annet Ny. Med denne knappen registrerer du en ny lønnsart. Lag kopi. Denne knappen lager en kopi av en tidligere registrert lønnsart. Slett. Du kan slette en lønnsart som ikke er låst. Registrere tid/annet Registreringen kan skje på følgende måte: Klikk [Ny]. Figur 1-29 Dagens dato ligger som standard. Velg dato for når registreringen gjelder, ved å trykke på pilknappen til høyre i datofeltet. Velg riktig dato fra kalenderen. I feltet Beskrivelse velger du den lønnsarten du ønsker å registrere på fra nedtrekkslisten. De lønnsartene som er tilgjengelige, er forhåndsbestemt i Handyman Server og vises i alfabetisk rekkefølge. Fyll inn antall. Dette vil skifte overskrift alt etter hvilken type lønnsart du har valgt. Det kan være timer, dager eller beløp som gjelder for denne registreringen. 28 epocket Handyman PPC klient

33 Skal du registrere en lønnsart på en annen bruker enn deg selv, velg denne fra ned- for Ansatt:. trekkslisten i feltet I fanen for Informasjon, kan du registrere tilleggsinformasjon. For enkelte lønnsarter, f. eks. interntimer, kan det være krav om tilleggsinformasjon. Dette bestemmes i Handyman Server. Figur 1-30 Du kan enten skrive en fritekst inn direkte eller du kan velge fra listene Oppgave, Hva og Hvor som forteller hva registreringen gjelder. For de lønnsarter der det er forhåndsbestemt i Handyman Server at det skal registreres en tilleggsinformasjon. I disse tilfellene vil dialogen for tilleggsinformasjonen komme opp automatisk når du trykker [ok]. Bekreft med [ok] og registreringen blir lagt til i listen Knapper i Tid/Annet-registreringen Avbryt. Knappen avbryter registreringen. Slett. Du kan slette en tid/annet-registreringen som ikke er låst. Viskelær. Ligger det informasjon i registreringsfeltet fra tidligere registreringer, nullstiller du feltet med denne knappen. Lønnsarten som ligger øverst i ned- blir satt til 0. trekkslisten for Beskrivelse vises i feltet og antall Sett inn klokkeslett. Knappen setter inn klokkeslettet i meldingen din. Endre tidregistrering Så lenge en registrering ikke er låst, kan du endre den. epocket Handyman PPC klient 29

34 Låst Tid/Annet registrering Endre låst Tid/Annet registrering Velg linjen som skal endres og dobbeltklikk på den. Gjør endringene dine og bekreft med [ok]. Når en registrert lønnsart er synkronisert mellom den håndholdte maskinen og Handyman Server, vil Handyman Server låse linjen. Dette vises med dette symbolet. Det er i utgangspunktet ikke mulig å endre en slik registrering. Linjen kan imidlertid indirekte endres ved å registrere samme lønnsart på nytt, og legge til eller trekke fra ved å justere antallet på denne nye registreringen Sluttkontroll En ordre er ikke avsluttet før sluttkontrollen er utført. De punktene som vises på sjekklisten på den håndholdte maskinen, blir opprettet og vedlikeholdt i Handyman Server. Er det flere deltakere på en ordre er det hovedansvarligs oppgave å fylle ut denne listen. De andre deltakerne merker av for Ordre ferdig så snart de er ferdige med sin del av ordren. Sluttkontroll for hovedansvarlig. Hvert enkelt punkt skal sjekkes ut. Figur Knapper i fanen for Sluttkontroll for hovedansvarlig Kommentar. Ønsker du å skrive inn en kommentar til sluttkontrollen, klikk [Kommentar] og skriv den inn i dialogen for Sluttkommentar. Denne kommentaren kommer frem i Handyman Server som en melding til saksbehandler. Er det definert i Handyman Server at brukersignatur må gis før ordren kan avsluttes, vil dialogen for Signatur automatisk komme frem på skjermen når du er ferdig med sjekklisten. Hvis ikke og du allikevel ønsker å skrive den inn, klikke knappen og velg Bruker. Signer i dialogen og bekreft med 30 epocket Handyman PPC klient

35 [ok]. Signaturen vil være synlig på sluttkontrollen og ordreoversikten og eventuelt samsvarserklæringen. La kunden signere ved å velge Kunde. Kundens signatur vil vises på ord- ma- reoversikten. Etter at kunden har signert, er det ikke mulig å endre registreringene av materiell, timer eller andre kostnader på den håndholdte skinen. Dersom du må endre noe, kan du slette kundens signatur, gjøre rettelsene og få ny signatur av kunden. Sluttkontroll for deltager. Du kan kun angi at ordren er ferdig fra din side, ikke sjekke ut det enkelte punkt. Sluttkontroll av hovedansvarlig Figur 1-32 Når sluttkontrollen er utført er ordren ferdigstilt. Når ordren nå blir synkronisert til kontoret, vil den ikke komme tilbake til den håndholdte maskinen. Sluttkontrollen er en liste med sjekkpunkter. Disse sjekkpunktene har som hovedregel 3 alternativ; Ikke Utført, Utført og Ikke aktuelt. For å ferdigmelde en ordre må du gjøre følgende: 1. Klikk på første sjekkpunkt med pennen. 2. Alternativene Ikke utført, Utført og Ikke aktuelt vil bli vist i en liten boks på skjermen. Figur 1-33 epocket Handyman PPC klient 31

36 Velg riktig alternativ og markeringen går automatisk ned til neste sjekkpunkt. Hvis dette punktet krever tilleggsinformasjon, vil boksen med alternativene forsvinne, markøren stiller seg i feltet for Tilleggsinformasjon og tastaturet kommer fra. Tilbakemelding Melding Saksbehandler kan skrive inn i en melding på ordre som vil gå ut til alle deltagerne på ordren. Den vil vises med en konvolutt i kolonnen for meldinger i ordrelisten, selve meldingen blir vist når du markerer ordren. Du kan også gi saksbehandler en tilbakemel- inn den teksten du ønsker. Bekreft deretter med ding. Velg fanen for Melding og skriv [ok]. Figur 1-34 Denne tilbakemeldingen kan bare bli lest av saksbehandler. 32 epocket Handyman PPC klient

37 Timeoversikt 2 Timer og andre kostnader som registreres på de ulike brukerne, samles i en timeoversikt på den håndholdte maskinen. Velg programfunksjonen Timeoversikt i hovedbildet for Handyman. Figur Timeoversikten din Dette er hoveddialogen for Timeoversikt hvor dine lønnsartregistreringer finnes. Figur 2-2 Feltet for Utvalg: har flere tidsperioder du kan velge mellom. Figur 2-3 epocket Handyman PPC klient 33

38 Timeoversikt Timeoversikt for en annen person Vil du gjøre et utvalg på for eksempel de fire siste uker, vil timeoversikten vise den inneværende uken i tillegg til de tre foregående. Dette utvalget vil gjenspeile seg i Fra dato: og Til dato:. Gjør du utvalget i Fra dato: / Til dato: vil dette overstyre periodevalget. En * (stjerne) i kolonnen for Antall betyr at denne registreringen ikke er med i summeringen. Det er saksbehandler som definerer i Handyman Server hvilke lønnsarter som skal være med i summeringen. Er det definert i Handyman Server at du kan føre timer på andre enn seg selv, har du også tilgang til oversikten for denne/de personene. Velg denne/de deltagerne fra nedtrekkslisten, Figur 2-4. Dette gjelder da kun de føringer som er gjort på din maskin. Timer som andre har registrert på sine respektive maskiner er ikke med. I nedtrekkslisten, øverst, finnes navnene på alle tilgjengelige brukere. Figur 2-4 Du kan lagre timeoversikten din eller sende den på mail. Klikk denne knappen oversikten legges over til Pocket Word., og Slett timeregistreringer Figur 2-5 På verktøylinjen finner du knappene for å lagre og/eller sende timeoversikten på mail. Etter en periode kan det være lurt å slette timeregistreringer fra databasen på den håndholdte maskinen din. Sletting av timeregistreringer medfører ingen sletting av andre ordredata. Timene som du sletter på den håndholdte maskinen, vil fortsatt finnes i Handyman Server. Klikk denne knappen. 34 epocket Handyman PPC klient

39 Timeoversikt Figur 2-6 Velg dato for hvilke data som skal slettes. Alle timeregistreringer til og med datoen du velger blir slettet. Standardvalget er til og med siste dato i forrige måned. Sletter du en ordre på din maskin som ikke er overført til Handyman Server, vil de timeregistreringene du har gjort, bli borte fra timeoversikten. Sletter du en ordre som er overført til Handyman Server, vil disse timeregistreringene fortsatt være synlige i timeoversikten der. epocket Handyman PPC klient 35

40 Overføring til Handyman Server 3 Et grunnleggende prinsipp for epocket Handyman er at data som registreres ute i felten raskt kan overføres til kontorsystemet som grunnlag for lønns- og fakturaberegning. Telefonoverføring og overføring via kabel/nettverk er derfor inkludert i epocket Handyman. I Handyman Server vil saksbehandler kunne velge om overføringen skal starte manuelt eller automatisk i dét en maskin kobles til dockingstasjon eller nettverk. Se kapittel i brukerveiledningen for Handyman Server. 3.1 Overføring via telefon For at synkronisering via telefon skal fungere, må det gjøres innstillinger på den håndholdte maskinen. Innstillingene gjør du via programfunksjonen Innstillinger, se vedlegg V1. Disse innstillingene gjelder for all synkronisering som gjøres via telefon mot en bestemt PC, ikke bare det som gjelder Handyman synkronisering. Det kan være synkronisering av mail, internettoppkobling og lignende. Det er best å la systemansvarlig ta seg av dette, da det krever kjennskap til det valgte nettverket. Telefonoverføringen kan gjøres på to måter: Med vanlig telefon Med mobiltelefon via GSM-nettet Start telefonoverføringen din Velg programfunksjonen Overføring via telefon fra Hovedbildet. Figur 3-1 Dialogen for Overføring via telefon vises. 36 epocket Handyman PPC klient

41 Overføring til Handyman Server Figur 3-2 Klikker du Innstillinger, kommer du direkte til innstillingene som du må gjøre for at denne overføringen skal fungere, se kapittel V1.4. Denne beskrivelsen forutsetter at de riktige innstillingene for denne type kommunikasjon er gjort på forhånd. Klikk [Start]. Følg så de anvisninger du får på skjermen. Er linjen opptatt eller du av andre grunner ikke får kontakt, vil påloggingssystemet forsøke på nytt etter det antall minutter som er definert i funksjonen for Tilkobling i Innstillinger. epocket Handyman PPC klient 37

42 Overføring til Handyman Server 3.2 Overføring via nettverk Før du kan sette i gang med nettverkssynkroniseringen, må det gjøres innstillinger på den håndholdte maskinen. Disse innstillingene gjøres bare en gang, så lenge det ikke skjer noen endringer i det oppsatte nettverket. Det er best å la systemansvarlig ta seg av dette, da det krever kjennskap til det valgte nettverket Start nettverksoverføringen din Til denne overføringen trenger du et Ethernet Flashkort. Gjør deretter som følger: 1. Sett Ethernet Flashkort adapteren i Ethernetkortet. Påse at Ethernet Flashkort adapteren er koblet til en nettverkskabel, og at kabelen er koblet til nettverket. 2. Sett Ethernetkortet inn i den håndholdte maskinen. 3. Velg programfunksjonen for Overføring via nettverk, overføringen vil nå starte automatisk. Figur 3-3 Hvis oppkoblingen ikke lykkes, vil den prøve på nytt igjen og følgende dialog vises: Figur epocket Handyman PPC klient

43 Overføring til Handyman Server Klikker du Innstillinger, kommer du direkte til innstillingene som du må gjøre for at denne overføringen skal fungere, se kapittel V1.4. Denne beskrivelsen forutsetter at de riktige innstillingene for denne type kommunikasjon er gjort på forhånd. Når synkroniseringen er ferdig, kommer du tilbake til hovedbildet i Handyman. 3.3 Overføring via kabel/dockingstasjon Før du kan sette i gang med synkroniseringen, må det gjøres innstillinger på den håndholdte maskinen og i Handyman Server. Disse innstillingene gjøres bare en gang. For innstillinger i Handyman Server, se kapittel i veiledningen for Handyman Server Start overføringen din via kabel/dockingstasjon Ved innkjøp av den håndholdte maskinen din, følger det med en dockingstasjon. Monter denne til kontorpc en som kjører Handyman Server. I Handyman Server vil saksbehandler kunne stille inn om denne overføringen skal starte manuelt eller automatisk. Se kapittel i veiledningen for Handyman Server Manuell overføring Manuell overføring gjøres slik: 1. Sett den håndholdte maskinen din i dockingstasjonen. 2. Trykk på knappen [Synkroniser] i Handyman Server. Da vil synkroniseringsprogrammet starte og resten går automatisk Automatisk overføring Automatisk overføring gjøres slik: Sett den håndholdte maskinen din i dockingstasjonen. Da vil synkroniseringsprogrammet starte og resten går automatisk. epocket Handyman PPC klient 39

44 Tips 4 Dette kapittelet inneholder brukertips med hensyn til funksjonalitet og vedlikehold av den håndholdte maskinen. 4.1 Justering av maskinens minne I enkelte tilfeller har det forekommet at den håndholdte maskinen har gitt en systemfeilmelding om at den har for lite minne tilgjengelig for å kunne lagre det man har registrert. For å unngå at dette skjer kan du justere minnet på den håndholdte maskinen din. Det gjøres slik: Med pennen klikker du på symbolet for menyen Start, videre Settings. I Settings velger du fanen for System. Klikk ikonet for Memory. Figur 4-1 Storage betyr lagringsminne. Den blå markeringen i feltet midt på bildet viser hvor mye minne du har tilgjengelig. For større lagringsminne må markøren, som befinner seg midt i bildet, bli dratt til høyre mot Program. La det stå igjen litt minne til ekstra programmer og eventuelle oppgraderinger. Det er mulig å dra markøren ut på det hvite i feltet, men markøren vil hoppe tilbake til der det er blått. Trykk [OK] øverst til høyre i dialogen. 40 epocket Handyman PPC klient

45 Tips 4.2 Bruk av Resetknappen Det kan forekomme systemfeilmeldinger i forbindelse med minnekortet. Det kan være at bildet på skjermen henger seg eller at du får problemer med å synkronisere via telefon eller nettverk. Dette er hendelser som du kan løse ved å trykke Resetknappen. Den fungerer på samme måte som når du restarter en PC. Du mister ingen registrert informasjon selv om du restarter den håndholdte maskinen. Det er til din fordel å gjøre dette med jevne mellomrom. Slik hindrer du at maskinens minne blir brukt til å lagre slettete filer og lignende. 4.3 Innstilling for overføring via kabel/dockingstasjon på håndholdt maskin Hvis du synes at overføringen din med Handyman Server går tregt, kan du sjekke at du har riktig hastighet på den håndholdte maskinen din. Velg fra menyen Start, videre til Settings og deretter fanen for Connections. Klikk på ikonet for PC. Her bør kommunikasjonshastigheten være satt til som er maksimalhastigheten. Velg fra nedtrekkslisten. Figur 4-2 Husk! Bruker du USB, skal du ikke justere hastigheten. Velg tilkoblingen for USB. epocket Handyman PPC klient 41

46 Innstillinger på håndholdt maskin V1 Dette kapittelet vil omhandle innstillingene som må gjøres på den håndholdte maskinen din før du vil få full utnyttelse av epocket Handyman. I tillegg får du informasjon om hvordan dine rettigheter og tilganger er spesifisert av saksbehandler i Handyman Server. Start programfunksjonen for Innstillinger fra hovedbildet i Handyman. Figur V1-1 Fanene du har under programfunksjonen Innstillinger er: Server Ordre Synkronisering Tilkobling via telefon Backup Av disse kan du gjøre tilpasninger til de fire siste. Fanen for Server viser kun innstillinger for din håndholdte maskin, gjort av saksbehandler i Handyman Server. V1.1 Server Dette er innstillinger som setter maskinen i stand til å utveksle data med kontoret, samt styrer hvordan enkelte felt og data skal vises i ulike skjermdialoger. 42 epocket Handyman PPC klient

47 Innstillinger på håndholdt maskin De er gjort av saksbehandler i Handyman Server og du kan ikke endre dem fra den håndholdte maskinen. Brukeren i eksemplet har mulighet til å hente en annen deltagers ordre i tillegg til sine egne ordre. Ved registrering av materiell på ordre, har han mulighet til å hente varer fra alle lagrene som bedriften har eller kun fra sitt eget. Figur V1-2 V1.2 Ordre De innstillingene du gjør her, vil påvirke bruk og presentasjon av informasjon i ordremodulen. Figur V1-3 Merker du av for Vis ansattnummer i lister og Vis lønnsartnummer i lister, vil disse numrene bli vist i fanen for Tid/Annet i programfunksjonen Registrering på ordre, se Figur V1-4. epocket Handyman PPC klient 43

48 Innstillinger på håndholdt maskin Ansattnummer Lønnsartnummer Figur V1-4 Figur V1-5 Angi det intervall du ønsker spinnerkontrollen din i feltet for Antall: i fanen for Tid/Annet skal øke eller minske med i feltet for Intervall for tid (timer):. Velg fra nedtrekkslisten. Velg også ut det antall timer din arbeidsdag normalt består av, i feltet Antall timer pr. dag:. Dette vil gjøre det lettere når du skal registrere timer for en hel arbeidsdag på ordre, se Figur V1-5. Vis materiellpris i oversikt. Merker du av i dette feltet, vil materiellprisen bli vist i ordreoversikten. Standard antall ved plukking av materiell:. Ønsker du å plukke materiell til en ordre fra grossistlisten, kan du angi hva du vil skal være standard valgt antall. Dette vil forenkle arbeidet hvis du ofte registrerer materiell med samme antall. Antallet kan du allikevel endre både direkte i Plukk varer til ordre dialogen eller i Materiell dialogen på ordre, hvis det er registreringer som avviker fra det som er valgt som standard her. V1.3 Synk. (Synkronisering) Normalt vil de fleste endrede registre og programmer bli overført automatisk fra Handyman Server og til den håndholdte maskinen hver gang du synkroniserer. Imidlertid er det situasjoner der dette kan ta lang tid og du ønsker muligheten til selv å bestemme når dette skal skje selv. Derfor kan du selv velge hvilke av overføringene som passer best, avhengig av hvilken type synkronisering som skal bli gjennomført. 44 epocket Handyman PPC klient

49 Innstillinger på håndholdt maskin Grossistlisten Programvare - oppdatering Oppdatere alle andre Grunndata Figur V1-6 Markerer du feltet Grossistliste (gjelder både for synkronisering via telefon, kabel og nettverk), vil den håndholdte maskinen alltid få de siste oppdateringene som blir gjort i vareregisteret. Slik unngår du å registrere varer som ikke lenger finnes i registeret hos grossisten. Men vær oppmerksom på at oppdateringen kan ta tid, registeret kan inneholde flere tusen varer. Fordelen ved ikke å markere, er at synkroniseringen går raskere og at linjen ikke blir holdt opptatt så lenge om gangen. Uansett anbefales det å oppdatere vareregisteret jevnlig. Feltet Erstatt ved neste synkronisering er bare aktivt hvis du har merket av for enten Grossistliste eller Kundeliste. En markering av dette feltet, betyr at hele vareregisteret/kunderegisteret som finnes på den håndholdte maskinen, vil bli erstattet av det som er registrert i Handyman Server ved neste synkronisering. Markeringen av dette feltet, Erstatt ved neste synkronisering, blir fjernet automatisk etter at oppdateringen er fullført. Gjelder kun for synkronisering via kabel/nettverk. Er programvaren oppdatert i Handyman Server, vil dette automatisk bli overført til den håndholdte maskinen ved synkronisering via kabel/nettverk. Synkroniserer du via telefon er det viktig at du merker av for oppdatering av programvare når du vet at dette er tilfelle og nødvendig. Markerer du i feltet for Oppdater alle andre grunndata ved neste synkronisering, vil alle andre grunndata enn de du har spesifisert ovenfor, bli oppdatert fra Handyman Server ved neste synkronisering. Dette kan være aktuelt hvis du skulle være usikker på om du faktisk har siste versjon av grunndataene på din håndholdte maskin. V1.4 Tilkobling I fanen for Tilkobling setter du kriterier for hvordan synkronisering mellom den håndholdte maskinen og Handyman Server skal skje. Her velger du kun ut i fra de muligheter epocket Handyman PPC klient 45

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.8 DOKUMENTDATO: 2015-06-05

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Generell innføring i Cordel

Generell innføring i Cordel Generell innføring i Cordel Generell innføring i Cordel Uten skriftlig tillatelse fra System-Konsult AS er det ulovlig å kopiere programmet eller håndboken. Innholdet i håndboken kan endres uten varsel

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Brukerhåndbok v.20.04.2013

Brukerhåndbok v.20.04.2013 Brukerhåndbok v.20.04.2013 Innholdsfortegnelse Brukerhåndbok... 1 Introduksjon... 5 Systemkrav... 5 Registrering... 6 Komme i gang... 6 Brukergrensesnitt (og hvordan bevege seg i systemet)... 6 Innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Mamut Academy. // Grunnkurs Kunde og salg

Mamut Academy. // Grunnkurs Kunde og salg Mamut Academy // Grunnkurs Kunde og salg Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer