Dok.dato: Klassering: 015.2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: 015.2"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A Referat fra forminneutvalget Fornminneutvalget 2010 X 2010/ / AM-FORN/AJN AM/AJN AM-FORN/CHJ AM-FORN/GKJ AM-FORN/HE AM-AMLNG/MHØ AM-FORN/OLH AM-FORN/HAA AM-FORN/ FMV/BA AM-AMLNG/MHØ øknad på stillingen som museumsdirektør Ansettelsesprosess - museumsdirektør 2010/ /2010 AM-ADM/EVN Offl niversitetet i tavanger AM-ADM/EVN Mariakirken i Bergen. Detaljfase restaurering. Faktura for perioden Mariakirken i Bergen - teknisk konservator inventar 2009/ / AM-KONERV/BÅB 755 Mottaker Bergen kirkelige fellesråd niversitetet i tavanger AM-KONERV/ANY ide: 1 av 29

2 Arbeidsavtale - Feltarbeid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / AM-ADM/EVN Offl niversitetet i tavanger AM-ADM/AJJ Godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/JO niversitetet i tavanger TN-KM/JO nnvilget søknad om tilrettelagt eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / FRE-E/AFL niversitetet i tavanger FRE-E/AFL Godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AM niversitetet i tavanger TN-T/AM ide: 2 av 29

3 Godkjenning av ekstern eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/AM niversitetet i tavanger TN-T/AM Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting B190 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/HAN niversitetet i tavanger TN-KM/HAN Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting ÅMA110 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/HAN niversitetet i tavanger TN-DE/HAN øknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/JGO Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/JGO ide: 3 av 29

4 Resultat av klage på karaktersetting MT140 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/HAN niversitetet i tavanger TN-ØR/HAN tvikling og anvendelse av MC-regulatorer pa varmluftsvifte Masteroppgaver TN-DE nformasjonsteknologi : kybernetikk, signalbehandling / / BB/CL 433 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Forholdsregulering av tilsetningsstoff i drivstoff Masteroppgaver TN-DE nformasjonsteknologi : kybernetikk, signalbehandling / / BB/CL 433 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Tildelingsbrev LL-NO-COMEN-CM Towards opportunities for disadvantaged and diverse learners on the early childhood road LL- multilateralt prosjekt- Comenius- TODDLER / / HF-ADM/CNY 666 Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/CNY B EACEA ide: 4 av 29

5 manned aerial vehicule Masteroppgaver TN-DE nformasjonsteknologi : kybernetikk, signalbehandling / / BB/CL 433 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL En litteraturstudie i ansiktsgjenkjenning Masteroppgaver TN-DE nformasjonsteknologi : kybernetikk, signalbehandling / / BB/CL 433 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Modellering av dynamisk dreiemoment i forbindelse med oljeboring Masteroppgaver TN-DE nformasjonsteknologi : kybernetikk, signalbehandling / / BB/CL 433 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ignert kontrakt for perioden ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/HKH Offl Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH TE ide: 5 av 29

6 Resultat av klage på karaktersetting tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-KM/HAN øknad om utsatt innlevering av masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/ALB Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/ALB B øknad om endring av spesialisering tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/ALB Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/ALB TLF øknad om endring av spesialiseringsretning tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/ALB Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/ALB TLF ide: 6 av 29

7 øknad om endring av spesialisering tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / V-ADM/ALB Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/ALB TLF Fotobestilling av sverd 2266 til bruk i undervisningssammenheng Fotobestilling av sverd 2010/ / AM-AMLNG/MHØ 047 Mottaker Vindafjordmuseet - Vindafjord kommune niversitetet i tavanger AM-AMLNG/MHØ nnvilget søknad om fjerde gangs eksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2010 TN-ADM/AM niversitetet i tavanger TN-T/AM Godkjenning av utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 TN-ADM/HAN niversitetet i tavanger TN-T/KJØ ide: 7 av 29

8 nnvilget søknad om utvidet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/TF niversitetet i tavanger TN-T/AM Klage på karaktersetting B340 - høst 2010 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2010 V-ADM/NNL niversitetet i tavanger V-MK/ALR Godkjenning av utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-KM/KJØ Godkjenning av utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2010 TN-ADM/HAN niversitetet i tavanger TN-T/KJØ ide: 8 av 29

9 Godkjenning av utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/KJØ niversitetet i tavanger TN-ØR/KJØ Godkjenning av utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/JO niversitetet i tavanger TN-KM/KJØ Godkjenning av utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-KM/KJØ Godkjenning av utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2007/ /2010 TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/KJØ ide: 9 av 29

10 Godkjenning av utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ /2010 TN-ADM/AK niversitetet i tavanger TN-T/KJØ luttattest ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 AM-ADM/EVN Offl niversitetet i tavanger AM-ADM/EVN Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/AM niversitetet i tavanger TN-T/AM Vedr arbeidsplan ***** 2010/2011 reduksjon ift opprinnelig plan ersonalmappe ***** ***** ***** X 2008/ /2010 HF-ADM/GMA 221 HF-ADM/JAHA ide: 10 av 29

11 Tilbud på konsulenttjenester innen innleie av administrativt personell Rammeavtale 09/10 - konsulenttjenester innenfor innleie av administrativt personell 2010/ / TAB-ØVA/EH Ø Offl. 23 (1) Mottaker niversitetet i tavanger TAB-ØVA/EH TE Manpower A Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/AM niversitetet i tavanger TN-T/AM Oppsigelse av stilling ***** ***** ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/MOL 221 Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/MOL TE Funn av fossil Funn av fossil. Brev til finner: ***** 2010/ /2010 AM-AMLNG/MHØ 771 niversitetet i tavanger AM-AMLNG/KO ide: 11 av 29

12 øknad om eksamensoppmelding våren 2011 tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / HF-ADM/GNJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/GNJ B 4 Avslag på søknad om oppmelding til eksamen etter fristen tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ /2010 TN-ADM/AM niversitetet i tavanger TN-T/AM Reparasjon av hasselblad kamera Hasselblad kamera 2010/ /2010 AM-AMLNG/MHØ 054 Mottaker nterfoto A niversitetet i tavanger AM-AMLNG/TETV Avslag på søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ /2010 V-ADM/MEK niversitetet i tavanger V-MK/MEK ide: 12 av 29

13 øknad om tilrettelagt eksamen høstsemesteret 2010 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ /2010 V-ADM/TAB Mottaker niversitetet i tavanger FRE-E/ALA B 4 Avslag på søknad om alternativ prøveform tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 HF-ADM/JD niversitetet i tavanger HF-K/JD øknad om gavepensjon ved overgang til AF ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/JAHA 221 Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/MMTO KKE BRAGE Hvilke muligheter har enslige mindreårige asylsøkere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet til å ta utdannelse i Norge? Masteroppgaver HF-K Lesevitenskap / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 13 av 29

14 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BM160 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/HAN niversitetet i tavanger TN-KM/HAN Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BB120 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/HAN niversitetet i tavanger TN-KM/HAN øknad om å få avhandlingen bedømt Kandidatmappe ***** ***** 2007/ / V-ADM/EEN Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN TE øknad om å få avhandlingen bedømt Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/EEN Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN TE ide: 14 av 29

15 luttattest ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / AM-ADM/EVN Offl niversitetet i tavanger AM-ADM/EVN Godkjenning av valgemne tudentmappe ***** ***** ***** 2007/ / TN-ADM/GKOE Mottaker niversitetet i tavanger TN-KM/JO B 15 HRO performance in small/medium oil-service organizations : what are the possibilities for HRO performance in small and medium sized oilservice companies, and have ntervention fulfilled the demands for a reliable and safe organization? Masteroppgaver V-MK amfunnssikkerhet / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL øknad om godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/MEK Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/MEK ide: 15 av 29

16 øknad om godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/TAB Mottaker niversitetet i tavanger TN-KM/TAB B Avtale om tid til oppdatering og lønn ved overgang til ny stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/JAHA 221 Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/JAHA B 0 Mottatt søknad om permisjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 HF-ADM/JFJ niversitetet i tavanger HF-MD/JFJ Anmodning om vurdering av permisjonssøknad tudentmappe ***** ***** ***** ***** N 2009/ /2010 HF-ADM/JFJ HF-MD/JFJ HF-MD/JFJ ide: 16 av 29

17 øknad om endring av individuell utdanningsplan/godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 V-ADM/ALR Mottaker niversitetet i tavanger V-MK/MEK B 13 øknad om gjenopprettet studierett tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / V-ADM/THAR Mottaker niversitetet i tavanger V-/THAR øknad om fritak fra kravet om å bruke både nynorsk og bokmål ved eksamen tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/TLO Mottaker niversitetet i tavanger HF-FL/TLO øknad om skifte av utdanningsprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/MAH Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/AM ide: 17 av 29

18 øknad om skifte av utdanningsprogram tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/AM Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/AM Forslag til nytt kapasitetsbyggingsprogram for høyere utdanning og forskning i sør Nytt kapasitetsbyggingsprogram for høyere utdanning og forskning i sør (etterfølge av dagens NF og NOMA) 2010/ /2010 -LEDELE/[fordelt] 604 Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/[fordelt] Norad øknad om permisjon fra studier tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/JFJ Mottaker niversitetet i tavanger HF-MD/JFJ Klage på karaktersetting BO160 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 V-ADM/H Mottaker niversitetet i tavanger V-/H ide: 18 av 29

19 Forlengelse av avtale om samarbeid om masterstudier i samfunnssikkerhet Avtale mellom Høgskolen i Buskerud, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og niversitetet i tavanger 2007/ / V-MK/LFO 321 Mottaker niversitetet i tavanger V/MBO Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap Angående klage på eksamensoppgave - BK 320 Formell klage 2010/ /2010 TN-ADM/HAN 451 Mottaker Mottaker Mottaker ***** ***** ***** niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Fagevaluering av biologi, medisin og helsefag, inklusive psykologi Fagevaluering - retningslinjer for egenvurdering 2010/ /2010 -LEDELE/[fordelt] 427 Mottaker niversitetet i tavanger -LEDELE/[fordelt] Norges forskningsråd ide: 19 av 29

20 nnvilget søknad om reservert studieplass til høsten 2011 Reservert studieplass ***** 2010/ /2010 FRE-E/KÅN niversitetet i tavanger FRE-E/KÅN amarbeidsavtale om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen raksisbarnehager 2010/ / /2010 HF-FL/VVE 426 Mottaker niversitetet i tavanger HF-FL/VVE Hannes Lekestue øknad på stilling ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / HF-ADM/GMA 221 Mottaker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE TO Avvisning av søknad til Norges forskningsråd rosjekt: Thermoelectric electricity production from surplus heat v/ ***** 2010/ / TN-ADM/LO 632 Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/LO Norges forskningsråd ide: 20 av 29

21 "nvestor og gründers ærlige venn" : en case studie av kommersialiseringsprosessen i 3 norske inkubatorer Masteroppgaver V-MK Endringsledelse / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL øknad om permisjon fra studium tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/TBRB Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/TBRB B 2 ignert arbeidsavtale for perioden til ersonalmappe ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/HKH 221 Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH TE Godkjenning av studiepoeng tudentmappe ***** ***** ***** X 2010/ /2010 HF-ADM/TLO HF-FL/TLO ide: 21 av 29

22 Medarbeider-organisasjon-teknologi : en studie av medarbeideropplevelser knyttet til et omstillingsprosjekt i Helsevesenet Masteroppgaver V-MK Endringsledelse / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Etablering av crum metode innenfor multidisiplinær produktutvikling : en multippel casestudie av prosjektorganisering og suksessfaktorer innenfor produktutvikling på Vestlandet Masteroppgaver V-MK Endringsledelse / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BK320 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BT240 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 TN-ADM/AK niversitetet i tavanger TN-T/HAN ide: 22 av 29

23 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BT240 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/HAN niversitetet i tavanger TN-ØR/HAN BL. Hå k. Bjorhaug gnr 25 bnr 5 og 144. kade på automatisk fredete kulturminner. Mailkorrespondanse RFK til AM: pesifisert kostnadsberegning i forbindelse med erstatningskrav. nntatt offentlighet 18. Hå k. Bjorhaug gnr 25 bnr 5 og 144. kade på automatisk fredete kulturminner. 2007/ / AM-FORN/AJN Offl Mottaker niversitetet i tavanger AM-AMLNG/MHØ Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen Vedtak om utestengning og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vedtak om utestenging ved andre institusjoner / /2010 FRE/DEA X 535 Mottaker niversitetet i tavanger FRE/DEA niversitetet i Oslo ide: 23 av 29

24 nnkalling til ledermøte torsdag Arkeologisk museum - Ledermøter 2010 X 2010/ / AM/AJN AM/AJN AM-KONERV/BÅB AM-FORMDL/E AM/MARA AM-AMLNG/MHØ AM-ADM/TMV AM/AJN niversitetsmuseenes it-organisasjon - MT. amarbeidsbekreftelse niversitetsmuseenes it-organisasjon - MT 2009/ /2010 AM-AMLNG/MHØ 324 niversitetet i tavanger AM-AMLNG/MHØ nnvilgelse av forlenget uførepensjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/ / TAB-A/AWB 221 Mottaker niversitetet i tavanger TAB-A/AWB tatens pensjonskasse ide: 24 av 29

25 ensjonsmeldingsskjema - korreksjon ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ /2010 AM-ADM/EVN 221 niversitetet i tavanger AM-ADM/EVN Klage på karaktersetting BFØ210 tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ /2010 HF-ADM/VVE Mottaker niversitetet i tavanger HF-FL/AAKE Klage på karaktersetting AL116 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2007/ / HF-ADM/TRK Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/AAKE Klage på karaktersetting AL116 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ /2010 HF-ADM/AAKE Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/AAKE ide: 25 av 29

26 Klage på karaktersetting AL116 tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 HF-ADM/AAKE Mottaker niversitetet i tavanger HF-A/AAKE øknad om godkjenning av eksamen fra annen utdanningsinstitusjon tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2010 TN-ADM/TBRB Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/TBRB B 2 nderskrevet leiekontrakt ***** eder Klows gt tleie / / AM-ADM/TMV Mottaker niversitetet i tavanger AM-ADM/EB øknad om endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/A Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/A ide: 26 av 29

27 Referat fra møte i formidlingsavdeling Formidling - Avdelingsmøter 2010 X 2010/ /2010 AM-FORMDL/E AM-FORMDL/KMR AM-FORMDL/ANK AM-FORMDL/BER AM-FORMDL/B AM-FORMDL/EKMC AM-FORMDL/ETB FM/EK AM-FORMDL/E AM-FORMDL/E øknad om permisjon fra studier tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/A Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/A øknad om godkjenning av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/A Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/A ide: 27 av 29

28 øknad om godkjenning av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2009/ / TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/A nvitasjon til deltakelse i regional referansegruppe 20. oktober nvitasjon til deltakelse i regional referansegruppe til vannregionutvalget i vannregion Rogaland 2010/ /2010 TN-ADM/NY Mottaker niversitetet i tavanger TN-ADM/NY Rogaland Fylkeskommune, Regionalplanseksjonen Mariakirken i Bergen - teknisk konservator inventa. nderskrevet avtaledokument Mariakirken i Bergen - teknisk konservator inventar 2009/ / AM-KONERV/BÅB 755 Mottaker Bergen kirkelige fellesråd niversitetet i tavanger AM-KONERV/BÅB øknad om godkjenning av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** 2008/ / TN-ADM/MAH Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/A ide: 28 av 29

29 øknad om deltidsstudium tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/A Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/A øknad om deltidsstudium tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/A Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/A øknad om deltidsstudium tudentmappe ***** ***** ***** 2010/ / TN-ADM/A Mottaker niversitetet i tavanger TN-ØR/A ide: 29 av 29

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS

Dok.dato: 06.12.2012. Klassering: 231.3 STAB-HR/GBA. Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: STAB-UA/ITH. Dok.dato: 28.05.2013. Klassering: SV-IH/STBS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 11.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.09.2013 aksforelegg L-sak 55 ***** Lønnsforhandlinger etter 2.3.4-2012 2012/1780-54 26699/2012 06.12.2012 TAB-A/GBA

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2009 Tilsetting i ledig stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Dokumentsenteret, st.id. 30027985 Tilsettingsprosess

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010.

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.01.2011 nnhold: Letter of support Erasmus Mundus Joint Degree

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04.

Offentlig journal. Søknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave. ***** ***** ***** ***** - Studentmappe ***** 2007/359-3 1091/2007 19.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.5.2007-13.5.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.05.2007 øknad om utsettelse av innlevering diplomoppgave ***** ***** ***** ***** - tudentmappe ***** 2007/359-3

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03.

Offentlig journal 2010/266-6 920/2012 26.03.2012 2008/839-7 2647/2012 22.03.2012. Avsender Høgskolen i Telemark HS/GR 2006/760-10 2654/2012 22.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.3.2012-23.3.2012, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 26.03.2012 Godkjenning av studieplan "Vurdering for læring i videregående opplæring" EFL AKO - tudie- / fagplaner

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Journaldato: 2.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.10.

Journaldato: 2.10.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.10.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.10.2012 øknad om innpass i Master i gerontologi nnpass

Detaljer

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/EJ. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341 FOU/EJ. Dok.dato: 10.10.2011.

Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/EJ. Dok.dato: 17.08.2011. Klassering: 341 FOU/EJ. Dok.dato: 10.10.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 / 2012

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer