GENERELLE VILKÅR OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE VILKÅR 3. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4"

Transkript

1 retningslinjer [no]

2 innhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAKEBETALING 7 SÆRLIGE VILKÅR 9 6. STØTTE TIL PROSJEKTUTVIKLING 9 7. STØTTE TIL PRODUKSJON AV SPILLEFILM STØTTE TIL PRODUKSJON AV TV-FIKSJON / SERIE STØTTE TIL PRODUKSJON AV DOKUMENTARFILM STØTTE TIL KINODISTRIBUSJON STØTTE TIL VERSJONERING FILMKULTURELLE INITIATIV 24 guidelines [no] 2

3 generelle vilkår 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 1.1 FORMÅL Nordisk Film & TV Fond (heretter kalt "Fondet") fremmer nordisk film- og tv produksjon av høy kvalitet ved å gi støtte i form av toppfinansiering til prosjektutvikling og produksjon av spillefilm, tvfiksjon/ serie og kreativ dokumentarfilm. Fondet fremmer likeledes som toppfinansiør distribusjon og versjonering av nordisk film i Norden og filmkulturelle tiltak av nordisk interesse. 1.2 STATUS OG VIRKSOMHET Fondet er en stiftelse med den rettsstilling som gjelder i Norge. Fondets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Fondets gjeldende Statutter og Avtale mellom Fondet og Fondets Partnere. 1.3 PARTNERE 1.4 STYRET Fondet består av følgende 18 partnere (heretter kalt "Fondets Partnere"): Nordisk Ministerråd Nordiske filmfond / filminstitutt: Det Danske Filminstitut, Finlands Filmstiftelse, Icelandic Film Centre, Norsk Filminstitutt og Svenska Filminstitutet. Nordiske tv-stasjoner (heretter kalt Fondets TV Partnere ): DR og TV2 Danmark, YLE Finland, Sanoma Entertainment / Nelonen Media og MTV3, RUV og Stöð 2 Island, NRK og TV2 Norge, SVT, TV4 Sverige og Kanal 5. Nordisk Ministerråd utpeker et styre som har det endelige ansvar for Fondets drift. Styrets avgjørelse er endelig. guidelines [no] 3

4 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 2.1 FORUTSETNINGER FOR TILDELING AV STØTTE TIL PROSJEKTUTVIKLING OG PRODUKSJON 2.2 SØKNAD Prosjektet må egne seg for kinovisning, tv-distribusjon eller annen form for distribusjon. Prosjektet må av Fondet vurderes til å ha et tilfredsstillende publikumspotensial i Norden. Fondet kan ikke delta i finansieringen av et prosjekt som er forhåndssolgt til, eller som co-produseres med, et nordisk tv-selskap som ikke er en av Fondets TV Partnere. Søknad skal leveres via Søknad med bilag skal skrives på skandinavisk eller engelsk. Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er normalt 4 til 6 uker. 2.3 SØKNADSVURDERING Fondet foretar en helhetsvurdering av prosjektet på grunnlag av kunstneriske, innholdsmessige, produksjons- og distribusjonsmessige kriterier, samt de forpliktelser Fondet er pålagt i henhold til gjeldende Statutter og Avtale mellom Fondet og Fondets Partnere. Fondet stiller ikke krav om felles nordisk tema, felles nordisk co-produksjon eller felles nordisk sammensetning av stab og skuespillere Fondet prioriterer særlig prosjekter som har barn og unge som målgruppe. 2.4 VEDTAK Fondets direktør er overfor styret ansvarlig for de vedtak som fattes vedrørende tilsagn og avslag. 2.5 FONDETS RETTIGHETER Fondet har rett til å omtale støttede prosjekter i alt trykt materiale og på Fondets hjemmeside. Fondet har rett til å vise stills, trailer, tv spot samt klipp fra filmen (maksimum 5 minutter) og annet visuelt materiale på Fondets hjemmeside og ellers i forbindelse med arrangementer Fondet initierer eller deltar på, m.m. Produsenten står ansvarlig for at Fondets bruk av alt ovennevnte materiale er klarert med de nødvendige rettighetshavere. guidelines [no] 4

5 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER Nordisk Film & TV Fond gir støtte i form av toppfinansiering under følgende forutsetninger: 3.1 STØTTE TIL PROSJEKTUTVIKLING Det må foreligge bekreftet nasjonal grunnfinansiering. Med nasjonal grunnfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedprodusentens hjemland. Typisk er nasjonale filminstitutter / fond, regionale filmfond, Fondets TV Partnere og distributører. Støtte gis primært til spillefilm og tv-fiksjon / serie, i mindre grad til dokumentarfilm. Hvis et prosjekt har søkt, men ikke mottatt støtte til prosjektutvikling, er det stadig mulig å søke om støtte til produksjon. STØTTE KAN SØKES AV NORDISKE PRODUKSJONSSELSKAP SOM ER HOVEDPRODUSENTER PÅ PROSJEKTET. 3.2 STØTTE TIL PRODUKSJON SPILLEFILM Det må foreligge bekreftet nasjonal grunnfinansiering. Med nasjonal grunnfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedprodusentens hjemland. Typisk er nasjonale filminstitutter / fond, regionale fimfond, Fondets TV Partnere og distributører. Det må foreligge distribusjonsgaranti for kino i minst 2 nordiske land og distribusjonsavtale for tv med minimum 1 av Fondets TV Partnere. Alternativt må det foreligge distribusjonsgaranti for kino i minimum 1 nordisk land og distribusjonsavtale for tv med minimum 2 av Fondets TV Partnere. TV-FIKSJON / SERIE Det må foreligge bekreftet nasjonal grunnfinansiering. Med nasjonal grunnfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedprodusentens hjemland. Typisk er nasjonale filminstitutter / fond, regionale fimfond, Fondets TV Partnere og distributører. Det må foreligge distribusjonsavtale for tv med Fondets TV Partnere i minimum 2 nordiske land (men kun med 1 dersom et tv-selskap selv er produsent). DOKUMENTAR Det må foreligge bekreftet nasjonal grunnfinansiering. Med nasjonal grunnfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedprodusentens hjemland. Typisk er nasjonale filminstitutter / fond, regionale fimfond, Fondets TV Partnere og distributører. Det må foreligge distribusjonsavtale for tv med Fondets TV Partnere i minimum 2 nordiske land. Alternativt må det foreligge distribusjonsgaranti for kino i minst 2 nordiske land, samt distribusjonsavtale for tv med minimum 1 av Fondets TV Partnere. STØTTE KAN SØKES AV NORDISKE PRODUKSJONSSELSKAP SOM ER HOVEDPRODUSENTER PÅ PROSJEKTET. 3.3 STØTTE TIL KINODISTRIBUSJON En film som søker distribusjonsstøtte, skal ha fått en god mottagelse av det nasjonale publikum, og ha et tilfredsstillende publikumspotensial i ett eller flere nordiske land. Støtten kan gis uavhengig av om filmen tidligere har mottatt produksjonsstøtte fra Fondet. Fondet kan i særlige tilfelle gi støtte til annen form for distribusjon. guidelines [no] 5

6 KAN SØKES AV NORDISKE DISTRIBUSJONSSELSKAP I DET LAND HVOR FILMEN SKAL SETTES OPP. 3.4 STØTTE TIL VERSJONERING Støtten gis til versjonering av en nordisk film til et annet nordisk språk. En film som søker versjoneringsstøtte, skal ha fått en god mottagelse av det nasjonale publikum, og ha et tilfredsstillende distribusjons- og publikumspotensial i ett eller flere nordiske land. Støtten kan gis uavhengig av om filmen tidligere har mottatt produksjonsstøtte fra Fondet. Støtte gis normalt kun til filmer for barn og unge. KAN SØKES AV NORDISKE PRODUKSJONSSELSKAP ELLER DISTRIBUSJONSSELSKAP I DET LAND HVOR FILMEN SKAL SETTES OPP. 3.5 STØTTE TIL FILMKULTURELLE INITIATIV Støtten gis til filmkulturelle initiativ i form av workshops, seminar eller festivalprogram som kan styrke kompetansen i det fellesnordiske film- og tv-miljø. KAN SØKES AV ARRANGØR FOR INITIATIVET. guidelines [no] 6

7 4. TILBAKEBETALING Fondet støtter prosjektutvikling og produksjon i form av lån, som skal tilbakebetales etter følgende regler: Fondet har krav på en andel (Tilbakebetalingsprosent) av produsentens World Wide Inntekter. Tilbakebetalingen starter når produsentens World Wide Inntekter har nådd et på forhånd definert beløp (Break-Even punkt). 4.1 FILMENS WORLD WIDE INNTEKTER Samtlige av filmens brutto inntekter i hele verden og fra alle medier. Følgende skal ikke regnes som Filmens World Wide Inntekter: Minimumsgarantier som inngår i Filmens finansiering. I følge alminnelig bransjepraksis, kotymemessige utgifter til P&A og distribusjons- og salgsagent-fees. Intekter som alene tilfaller ikke-nordiske private investorer. Billettstøtte, som norsk etterhåndstilskudd og svensk publikrelaterat stöd / PRS. Inntekter ved salg av remake- og merchandise-rettigheter. Eventuell tilbakebetaling av offentlig støtte samt utbetaling av kunstneriske royalties kan ikke trekkes fra Filmens World Wide Inntekter. 4.2 TILBAKEBETALINGSPROSENT Fondets støttebeløp i prosent av den nordiske finansieringen, fratrukket På Forhånd Godkjent Egenfinansiering. 4.3 BREAK-EVEN PUNKT Produsentens På Forhånd Godkjente Egenfinansiering, pluss et tillegg på 35 prosent, pluss nordisk tv-investering. 4.4 PRODUSENTENS PÅ FORHÅND GODKJENTE EGENFINANSIERING Beløpstørrelsen for det enkelte prosjekts På Forhånd Godkjente Egenfinansiering fastsettes av Fondet. Fondet kan bl.a. godkjenne følgende som del av Produsentens På Forhånd Godkjente Egenfinansiering: Likvide midler Arbeidskreditt Produsentens kreditt på egne ytelser Investering fra co-produsent og distributør Investering fra leverandør Egenfinansieringen skal være risikovillig. Fondet godkjenner bl.a. ikke følgende som del av Produsentens På Forhånd Godkjente Egenfinansiering: Distributørs minimumsgaranti og P&A Tv-investering og forsalg av distribusjonsrett til et nordisk tv-selskap guidelines [no] 7

8 Støtte fra regionale filmfond Utenomnordisk finansiering Søknad om endring av Produsentens På Forhånd Godkjente Egenfinansiering skal godkjennes skriftlig av Fondet i form av en tilleggskontrakt senest før filmens nasjonale premiere. Fondet har etter anmodning krav på dokumentasjon for alle inntekter og kostnader i forbindelse med filmens produksjon, og har rett til å granske produsentens regnskaper som ledd i kontrollen. 4.5 RAPPORTERING OG TILBAKEBETALING Fondet kan maksimalt få tilbakebetalt det beløp som totalt er bevilget, i form av prosjektutviklingsstøtte og produksjonsstøtte. Fondets tilbakebetalingskrav mot produsenten bortfaller for inntekter som kommer senere enn 5 år fra filmens nasjonale kinopremiere. For tv-dokumentar og tv-fiksjon / serier gjelder 5 år fra filmens første nasjonale tv-distribusjon. Fondet skal motta årlige inntekstrapporter, første gang med avregning ett år etter prosjektets nasjonale kinopremiere, og siste gang med avregning fem år etter prosjektets nasjonale kinopremiere. Avregningen av inntekter skal suppleres med kopi av relevante underbilag fra distributør(er), salgsagent mv, eller være revidert av en revisor eller utferdiget av et av Fondets godkjente collection agency. Rapportene sendes senest 3 måneder fra avregningstidspunktet til: Nordisk Film & TV Fond c/o ECA A/S Hammerensgade 6, 4 DK-1267 København 5. MISLIGHOLD Dersom forhold som ligger til grunn for tilsagn om støtte, eller kontrakten forandres vesentlig, eller om produsenten vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til retningslinjene og / eller kontrakten, har Fondet rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning. Fondet har da rett til å kreve eventuell utbetalt støtte tilbakebetalt. guidelines [no] 8

9 særlige vilkår 6. STØTTE TIL PROSJEKTUTVIKLING STØTTE KAN SØKES AV NORDISKE PRODUKSJONSSELSKAP SOM ER HOVEDPRODUSENTER PÅ PROSJEKTET. 6.1 FORUTSETNINGER FOR STØTTETILDELING 6.2 SØKNAD 6.3 TILSAGN Nordisk Film og TV Fond gir støtte til prosjektutvikling i form av toppfinansiering primært til spillefilm og tv-fiksjon / serie, og under følgende forutsetninger: Det må foreligge bekreftet nasjonal grunnfinansiering til prosjektutviklingen. Søknad skal normalt sendes før prosjektutviklingens start. Følgende skal leveres via Synopsis (maksimum 1/2 A4 side) Spillefilm, tv-fiksjon / serie: manuskript Dokumentar: treatment Animasjon: storylines / tegninger / karakterbeskrivelser Prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføringen av utviklingsarbeidet CV for kreativ stab Budsjett for prosjektutviklingen. Kun utgifter som inngår i det kommende omsøkte utviklingsforløp kan inngå i budsjettet. Finansieringsplan som viser bekreftet finansiering. Beløpene må oppføres i nasjonal og norsk valuta, samt inkludere valutakurs Dokumentasjon av bekreftet finansiering Dokumentasjon av spesifisert egenfinansiering Følgende skal sendes pr post: Hvis regissør er bekreftet, vedkommendes siste 2 filmer på DVD Hvis relevant: visuelt materiale (pilot, trailer etc). Produsenten vil motta et tilsagnsbrev fra Fondet. 6.4 UTARBEIDELSE AV KONTRAKT Fondet utarbeider en kontrakt for prosjekter som mottar støtte. Etter at kontrakt er signert, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i økonomiske eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges og godkjennes av Fondet. guidelines [no] 9

10 6.5 UTBETALING AV RATER Utbetaling av Fondets støtte fastsettes individuelt for hvert prosjekt. Normalt har kontrakten 2 utbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateutbetalinger leveres via Første rate vil bli utbetalt når nasjonal hovedfinansiør har utbetalt sin første rate. Før utbetaling av første rate skal følgende leveres: Signert kontrakt Før utbetaling av siste rate skal følgende leveres: Kostnadsrapport som viser endelig forbruk sammenholdt med budsjett Statusrapport for prosjektet og utviklingsarbeidet Leveringspliktig materiale i henhold til kontrakten 6.6 KREDITERING OG REGNSKAP På alt materiale fra prosjektutviklingen og annet informasjonsmateriell, skal det klart fremgå at filmen er utviklet med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkjennes av Fondet og være på lik linje med nasjonal hovedfinansiør. Fondet har etter anmodning krav på dokumentasjon for alle kostnader i forbindelse med utvikling av filmen og har rett til å granske produsentens regnskaper som ledd i kontrollen. Besparelser i forhold til opprinnelig godkjent budsjett kan medføre reduksjon av støttebeløpet. Er hele støtten utbetalt kan en tilsvarende andel bli krevet tilbakebetalt. 6.7 TILBAKEBETALING Dersom Fondet gir støtte til produksjon av et prosjekt som tidligere har mottat prosjektutvikling fra Fondet, skal støtten til prosjektutvikling inngå i fondets samlede bidrag, og tilbakebetales i henhold til kontrakt for produksjonsstøtte. Dersom prosjektet blir produsert uten at Fondet støtter selve produksjonen, skal støtten til utviklingen tilbakebetales i henhold til reglene om tilbakebetaling i Generelle vilkår pkt 4. Hvis prosjektet ikke blir realisert, bortfaller kravet om tilbakebetaling. guidelines [no] 10

11 7. STØTTE TIL PRODUKSJON AV SPILLEFILM STØTTE KAN SØKES AV NORDISKE PRODUKSJONSSELSKAP SOM ER HOVEDPRODUSENTER PÅ PROSJEKTET. 7.1 FORUTSETNINGER FOR STØTTETILDELING 7.2 SØKNAD 7.3 TILSAGN Nordisk Film & TV Fond gir støtte til produksjon av spillefilm i form av toppfinansiering under følgende forutsetninger: Det må foreligge bekreftet nasjonal grunnfinansiering. Det må foreligge distribusjonsgaranti for kino i minst 2 nordiske land og distribusjonsavtale for tv med minimum 1 av Fondets TV Partnere. Alternativt må det foreligge distribusjonsgaranti for kino i minimum 1 nordisk land og distribusjonsavtale for tv med minimum 2 av Fondets TV Partnere. Når et tv-selskap selv produserer spillefilm, må det foreligge distribusjonsavtale for tv med minimum 1 av Fondets øvrige TV Partnere og distribusjonsgaranti for kino i minimum 2 nordiske land. Søknad skal normalt sendes før produksjonsstart. Følgende skal leveres via Synopsis (maksimum 1/2 A4 side) Manuskript Animasjon: storylines / tegninger / karakterbeskrivelser Produsentkommentar Regikommentar CV for kreativ stab Foreløpig tidsplan Budsjett Finansieringsplan som viser bekreftet finansiering. Beløpene må oppføres i nasjonal og norsk valuta, samt inkludere valutakurs Dokumentasjon av bekreftet finansiering Dokumentasjon av spesifisert egenfinansiering Distribusjonsgaranti for kino i minimum 2 nordiske land og distribusjonsavtale eller LOC for tv med minimum 1 av Fondets TV Partnere. Alternativt distribusjonsgaranti for kino i minimum 1 nordisk land og distribusjonsavtale eller LOC for tv med minimum 2 av Fondets TV Partnere. Distribusjonsplan for kino inklusive publikumsestimat i filmens hjemland Følgende skal også sendes pr post: DVD med regissørens 2 siste filmer Hvis relevant: visuelt materiale (pilot, trailer etc). Produsenten vil motta et tilsagnsbrev fra Fondet, hvor det gis en frist for at de formelle krav skal innfris (se pkt 7.4). Fristen vil bli satt i forhold til prosjektets tidsplan og vil guidelines [no] 11

12 normalt være før opptaksstart. Om fristen ikke overholdes, vil Fondet anse seg løst fra alle forpliktelser, og den disponerte støtten vil automatisk falle bort. Det er produsentens ansvar å se til at denne fristen blir overholdt. 7.4 UTARBEIDELSE AV KONTRAKT Fondet utarbeider en kontrakt for prosjekter som mottar støtte. Følgende skal leveres via Kun nye dokumenter kan lastes opp, felt kan ikke redigeres og gamle dokumenter kan ikke slettes. All ny informasjon må lastes opp som pdf filer. Oppdaterte produksjonsopplysninger: Filmens lengde Filmens opptaksformat Filmens visningsformat Skuespillerliste (hovedroller) Stabsliste (hovedfunksjoner) Produksjonsplan med start- og sluttdato for innspilling Etterarbeidsplan med datoer for klipp, lydarbeid, lydmiks, laboratoriearbeid, A- kopi Forventet nasjonal premieredato for kino og tv Oppdatrte økonomiopplysninger: Detaljert budsjett Finansieringsplan Bekreftelser på all finansiering: o o o Ved økonomisk bidrag fra tv-selskap skal det fremgå fordeling mellom investering og betaling for distribusjonsrettigheter Ved økonomisk bidrag fra distributør og / eller co-produsent skal det fremgå fordeling mellom investering og minimumsgaranti Ved økonomisk bidrag fra nasjonale filminstitutt / filmfond skal endelig signert kontrakt sendes Oppdaterte distribusjonsopplysninger: Distribusjonsavtale som garanterer kinodistribusjon i minst 2 nordiske land og distribusjonsavtale for tv med minimum 1 av Fondets TV Partnere Alternativt distribusjonsavtale som garanterer kinodistribusjon i minst 1 nordisk land og distribusjonsavtale for tv med minimum 2 av Fondets TV Partnere Distribusjonsplan for kino med definisjon av målgruppe og beskrivelse av hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i filmens hjemland Når et tv-selskap selv produserer spillefilm, skal det foreligge distribusjonsavtale for kino I minimum 2 nordiske land og bekreftelse på tvdistribusjon fra minimum 1 av Fondets øvrige TV Partnere Stills fra filmen, minimum 1 av regissør. Leveres digitalt, minimum 300 dpi Utarbeidelse av kontrakt skjer først når all endelig dokumentasjon er mottatt. Etter at kontrakt er signert, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i manuskript og / eller kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, guidelines [no] 12

13 markedsmessige eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges for og godkjennes av Fondet. 7.5 UTBETALING AV RATER Utbetaling av Fondets støtte fastsettes individuelt for hvert prosjekt. Normalt har kontrakten 4 utbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateutbetaling leveres via Første rate vil bli utbetalt når nasjonal hovedfinansiør har utbetalt sin første rate. Før utbetaling av første rate skal følgende leveres: Signert kontrakt Før utbetaling av etterfølgende rater skal følgende leveres: Kostnadsrapport som viser forbruk sammenholdt med budsjett samt sluttkostnadsestimat Skriftlig orientering om prosjektets status Før utbetaling av siste rate skal følgende leveres: Revidert regnskap som viser forbruk sammenholdt med budsjett Alt øvrig leveringspliktig materiale (se pkt 7.6) 7.6 KREDITERING OG REGNSKAP I filmens for- eller ettertekster og annet informasjonsmateriell skal det klart fremgå at filmen er produsert med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkjennes av Fondet og være på lik linje med filmens hovedfinansiør. Fondet har etter anmodning krav på dokumentasjon for alle kostnader i forbindelse med produksjon av filmen og har rett til å granske produsentens regnskaper som ledd i kontrollen. Besparelser i forhold til opprinnelig godkjent budsjett kan medføre reduksjon av støttebeløpet. Er hele støtten utbetalt kan en tilsvarende andel bli krevet tilbakebetalt. Materiale som skal leveres: En kopi av filmen (DVD) med skandinaviske eller engelske undertekster inklusive trailer / tv-spots Plakat Stills, minimum 5, levert digitalt, minimum 300 dpi Et representativt utvalg kritikker Oversikt over festivaldeltagelse og eventuelle priser Oversikt over internasjonalt salg 7.7 TILBAKEBETALING For regler om tilbakebetaling, se Generelle vilkår pkt 4. guidelines [no] 13

14 8. STØTTE TIL PRODUKSJON AV TV-FIKSJON / SERIE STØTTE KAN SØKES AV NORDISKE PRODUKSJONSSELSKAP SOM ER HOVEDPRODUSENTER PÅ PROSJEKTET. 8.1 FORUTSETNINGER FOR STØTTETILDELING 8.2 SØKNAD 8.3 TILSAGN Nordisk Film & TV Fond gir støtte til produksjon av tv-fiksjon / serie i form av toppfinansiering under følgende forutsetninger: Det må foreligge bekreftet nasjonal grunnfinansiering. Det må foreligge distribusjonsavtale for tv med Fondets TV Partnere i minimum 2 nordiske land (men kun med 1 dersom et tv-selskap selv er produsent). Søknad skal normalt sendes før produksjonsstart. Følgende skal leveres via nordiskfilmogtvfond.com: Synopsis (maksimum 1/2 A4 side) Manuskript Animasjon: storylines / tegninger / karakterbeskrivelser Produsentkommentar Regikommentar CV for kreativ stab Foreløpig tidsplan Budsjett Finansieringsplan som viser bekreftet finansiering. Beløpene må oppføres i nasjonal og norsk valuta, samt inkludere valutakurs Dokumentasjon av bekreftet finansiering Dokumentasjon av spesifisert egenfinansiering Distribusjonsavtaler eller LOC for tv med Fondets TV Partnere i minimum 2 nordiske land Distribusjonsplan for tv inklusive forventet seertall i filmens / seriens hjemland Følgende skal også sendes pr post: DVD med regissørens 2 siste filmer Visuelt materiale (pilot, trailer etc). Produsenten vil motta et tilsagnsbrev, hvor det gis en frist for at de formelle krav skal innfris (se pkt 8.4). Fristen vil bli satt i forhold til prosjektets fremdriftsplan og vil normalt være før opptaksstart. Om fristen ikke overholdes, vil Fondet anse seg løst fra alle forpliktelser, og den disponerte støtten vil automatisk falle bort. Det er produsentens ansvar å se til at denne fristen blir overholdt. 8.4 UTARBEIDELSE AV KONTRAKT Fondet utarbeider en kontrakt for prosjekter som mottar støtte. Følgende skal leveres guidelines [no] 14

15 via Kun nye dokumenter kan lastes opp, felt kan ikke redigeres og gamle dokumenter kan ikke slettes. All ny informasjon må lastes opp som pdf filer. Oppdaterte produksjonsopplysninger: Filmens / seriens lengde Filmens / seriens opptaksformat Filmens / seriens visningsformat Skuespillerliste (hovedroller) Stabsliste (hovedfunksjoner) Produksjonsplan med start- og sluttdato for innspilling Etterarbeidsplan med datoer for klipp, lydarbeid, lydmiks, laboratoriearbeid, master Forventet nasjonal premieredato for tv Oppdaterte økonomiopplysninger: Detaljert budsjett Finansieringsplan Bekreftelser på all finansiering; o o o Ved økonomisk bidrag fra tv-selskap skal det fremgå fordeling mellom investering og betaling for distribusjonsrettigheter Ved økonomisk bidrag fra distributør og / eller co-produsent skal det fremgå fordeling mellom investering og minimumsgaranti Ved økonomisk bidrag fra nasjonale filminstitutt / filmfond skal endelig signert kontrakt sendes Oppdaterte distribusjonsopplysninger: Når et uavhengig produksjonsselskap produserer tv-fiksjon / serie, skal det foreligge avtale om tv-distribusjon med Fondets TV Partnere i minimum 2 nordiske land Når et tv-selskap selv produserer tv-fiksjon / serie skal det foreligge avtale om tv-distribusjon fra minimum 1 av Fondets øvrige TV Partnere Distribusjonsplan for tv med definisjon av filmens / seriens målgruppe og beskrivelse av hvordan denne skal nås, samt forventet seertall i filmens / seriens hjemland Stills fra filmen, minimum 1 av hovedregissør. Leveres digitalt, minimum 300 dpi Utarbeidelse av kontrakt skjer først når all endelig dokumentasjon er mottatt. Etter at kontrakt er signert, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i manuskript og / eller kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges for og godkjennes av Fondet. 8.5 UTBETALING AV RATER Utbetaling av Fondets støtte fastsettes individuelt for hvert prosjekt. Normalt har kontrakten 4 utbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateutbetaling leveres via guidelines [no] 15

16 Første rate vil bli utbetalt når nasjonal hovedfinansiør har utbetalt sin første rate. Før utbetaling av første rate skal følgende leveres: Signert kontrakt Før utbetaling av etterfølgende rater skal følgende leveres: Kostnadsrapport som viser forbruk sammenholdt med budsjett samt sluttkostnadsestimat Skriftlig orientering om prosjektets status Før utbetaling av siste rate skal følgende leveres: Revidert regnskap som viser forbruk sammenholdt med budsjett Alt øvrig leveringspliktig materiale (se pkt 8.6) 8.6 KREDITERING OG REGNSKAP I filmens / seriens for- eller ettertekster og annet informasjonsmateriell skal det klart fremgå at filmen / serien er produsert med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkjennes av Fondet og være på lik linje med filmens hovedfinansiør. Fondet har etter anmodning krav på dokumentasjon for alle kostnader i forbindelse med produksjon av filmen / serien og har rett til å granske produsentens regnskaper som ledd I kontrollen. Besparelser i forhold til opprinnelig godkjent budsjett kan medføre reduksjon av støttebeløpet. Er hele støtten utbetalt kan en tilsvarende andel bli krevet tilbakebetalt. Materiale som skal leveres: En kopi av filmen / serien (DVD) med skandinaviske eller engelske undertekster inklusive trailer / tv-spots Eventuelt plakat Stills, minimum 5, levert digitalt, minimum 300 dpi Et representativt utvalg kritikker Oversikt over festivaldeltagelse og eventuelle priser Oversikt over internasjonalt salg 8.7 TILBAKEBETALING For regler om tilbakebetaling, se Generelle vilkår pkt 4. guidelines [no] 16

17 9. STØTTE TIL PRODUKSJON AV DOKUMENTARFILM STØTTE KAN SØKES AV NORDISKE PRODUKSJONSSELSKAP SOM ER HOVEDPRODUSENTER PÅ PROSJEKTET. 9.1 FORUTSETNINGER FOR STØTTETILDELING 9.2 SØKNAD 9.3 TILSAGN Nordisk Film & TV Fond gir støtte til produksjon av dokumentarfilm i form av toppfinansiering under følgende forutsetninger: Det må foreligge bekreftet nasjonal grunnfinansiering. Det må foreligge distribusjonsavtale med minimum 2 av Fondets TV Partnere. Alternativt må det foreligge distribusjonsgaranti for kino i minimum 2 nordiske land og distribusjonsavtale for tv med minimum 1 av Fondets TV Partnere Søknad skal normalt sendes før produksjonsstart. Følgende skal leveres via Synopsis (maksimum 1/2 A4 side) Treatment / manuskript Produsentkommentar Regikommentar CV for kreativ stab Foreløpig tidsplan Budsjett Finansieringsplan som viser bekreftet finansiering. Beløpene må oppføres i nasjonal og norsk valuta, samt inkludere valutakurs Dokumentasjon av bekreftet finansiering Dokumentasjon av spesifisert egenfinansiering Distribusjonsavtale eller LOC for tv med Fondets TV Partnere i minimum 2 nordiske land Alternativt distribusjonsgaranti for kino i minimum 2 nordiske land og distribusjonsavtale eller LOC for tv med minimum 1 av Fondets TV Partnere Distribusjonsplan for tv inklusiv forventet seertall i eget land, eventuelt distribusjonsplan med publikumsestimat for kinovisning i filmens hjemland Følgende skal også sendes pr post: DVD med regissørens 2 siste filmer Visuelt materiale (pilot, trailer etc). Produsenten vil motta et tilsagnsbrev fra Fondet, hvor det gis en frist for at de formelle krav skal innfris (se pkt. 9.4). Fristen vil bli satt i forhold til prosjektets fremdriftsplan og vil normalt være før opptaksstart. Om fristen ikke overholdes, vil Fondet anse seg løst fra alle forpliktelser, og den disponerte støtten vil automatisk falle bort. Det er produsentens ansvar å se til at denne fristen blir overholdt. guidelines [no] 17

18 9.4 UTARBEIDELSE AV KONTRAKT Fondet utarbeider en kontrakt for prosjekter som mottar støtte. Følgende skal leveres via Kun nye dokumenter kan lastes opp, felt kan ikke redigeres og gamle dokumenter kan ikke slettes. All ny informasjon må lastes opp som pdf filer. Oppdatert treatment / manuskript Oppdaterte produksjonsopplysninger: Filmens lengde / lengder Filmens opptaksformat Filmens visningsformat / visningsformater Stabsliste (hovedfunksjoner) Produksjonsplan med datoer for opptaksstart og opptaksslutt. Etterarbeidsplan med datoer for klipp, lydarbeid, lydmiks, laboratoriearbeid, master, eventuelt A-kopi Forventet nasjonal premieredato for tv og eventuelt kino Oppdaterte økonomiopplysninger: Detaljert budsjett Finansieringsplan Bekreftelser på all finansiering; o o o Ved økonomisk deltagelse fra tv-selskap skal det fremgå fordeling mellom investering og betaling for distribusjonsrettigheter Ved økonomisk deltagelse fra distributør og / eller co-produsent skal det fremgå fordeling mellom investering og minimumsgaranti Ved økonomisk bidrag fra nasjonale filminstitutt / filmfond skal endelig signert kontrakt leveres Oppdaterte distribusjonsopplysninger: Distribusjonsavtale for tv med Fondets TV Partnere i minimum 2 nordiske land Alternativt distribusjonsavtale som garanterer kinodistribusjon i minimum 2 nordiske land og distribusjonsavtale for tv med minimum 1 av Fondets TV Partnere Distribusjonsplan for kino med definisjon av målgruppe og beskrivelse av hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i filmens hjemland Stills fra filmen, minimum 1 av regissør. Leveres digitalt, minimum 300 dpi Utarbeidelse av kontrakt skjer først når all endelig dokumentasjon er mottatt. Etter at kontrakt er signert, kan ikke produksjonsselskapet foreta vesentlige endringer i manuskript og / eller kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske, markedsmessige eller rettighetsmessige forutsetninger uten at dette skriftlig forelegges for og godkjennes av Fondet. 9.5 UTBETALING AV RATER Utbetaling av Fondets støtte fastsettes individuelt for hvert prosjekt. Normalt har kontrakten 4 utbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateutbetaling leveres via guidelines [no] 18

19 Første rate vil bli utbetalt når nasjonal hovedfinansiør har utbetalt sin første rate. Før utbetaling av første rate skal følgende leveres: Signert kontrakt Før utbetaling av etterfølgende rater skal følgende leveres: Kostnadsrapport som viser forbruk sammenholdt med budsjett samt sluttkostnadsestimat Skriftlig orientering om prosjektets status Før utbetaling av siste rate skal følgende leveres: Revidert regnskap som viser forbruk sammenholdt med budsjett. Alt øvrig leveringspliktig materiale (se pkt 9.6) 9.6 KREDITERING OG REGNSKAP I filmens for- eller ettertekster og annet informasjonsmateriell skal det klart fremgå at filmen er produsert med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkjennes av Fondet og være på lik linje med filmens hovedfinansiør. Fondet har etter anmodning krav på dokumentasjon for alle kostnader i forbindelse med produksjon av filmen og har rett til å granske produsentens regnskaper som ledd i kontrollen. Besparelser i forhold til opprinnelig godkjent budsjett kan medføre reduksjon av støttebeløpet. Er hele støtten utbetalt kan en tilsvarende andel bli krevet tilbakebetalt. Materiale som skal leveres: En kopi av filmen (DVD) med skandinaviske eller engelske undertekster inklusive trailer / tv-spots Eventuelt plakat Stills, minimum 3, levert digitalt, minimum 300 dpi Et representativt utvalg kritikker Oversikt over festivaldeltagelse og eventuelle priser Oversikt over internasjonalt salg 9.7 TILBAKEBETALING For regler om tilbakebetaling se, Generelle vilkår pkt 4. guidelines [no] 19

20 10. STØTTE TIL KINODISTRIBUSJON KAN SØKES AV NORDISKE DISTRIBUSJONSSELSKAP I DET LAND HVOR FILMEN SKAL SETTES OPP 10.1 FORUTSETNINGER FOR STØTTETILDELING 10.2 SØKNAD 10.3 TILSAGN Nordisk Film & TV Fond gir støtte til toppfinansiering av kinodistribusjon under følgende forutsetninger: En film som søker støtte til dekning av distribusjonsomkostninger skal ha fått en god mottagelse av det nasjonale publikum, og ha et tilfredsstillende publikumspotensial i ett eller flere nordiske land. Støtten kan gis uavhengig av om filmen tidligere har mottatt produksjonsstøtte fra Fondet. Støtten gis i form av direkte støtte og er dermed ikke tilbakebetalingspliktig. Fondet kan i særlige tilfeller gi støtte til annen form for distribusjon. Søknad skal normalt sendes senest 4 uker før premiere. Følgende skal leveres via nordiskfilmogtvfond.com: Synopsis (maksimum 1/2 A4 side) En kopi av filmen (DVD) på originalspråk, eventuelt med engelske eller skandinaviske undertekster Distribusjonsbudsjett Finansieringsplan. Beløpene må oppføres i nasjonal og norsk valuta, samt inkludere valutakurs o All annen støtte (eksklusive automatisk Media støtte) skal oppføres i finansieringsplanen Dokumentasjon av distributørens spesifiserte egenfinansiering Distribusjonsplan med definisjon av målgruppe og beskrivelse av hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i det land filmen settes opp Distributøren vil motta et tilsagnsbrev fra Fondet UTARBEIDELSE AV KONTRAKT Fondet utarbeider en kontrakt for prosjekter som mottar støtte UTBETALING AV RATER Utbetaling av Fondets støtte skjer først når distribusjonen er fullfinansiert. Ratene fastsettes individuelt for hvert prosjekt. Normalt har kontrakten 2 utbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateutbetaling leveres via Før utbetaling av første rate skal følgende leveres: Signert kontrakt guidelines [no] 20

21 Før utbetaling av siste rate skal følgende leveres: Regnskap som viser endelig forbruk sammenholdt med distribusjonsbudsjett Regnskap som viser totale inntekter Fondets evalueringsrapport om filmens mottagelse i forhold til forventet resultat via KREDITERING OG REGNSKAP I filmens reklamemateriell skal det klart fremgå at filmen er distribuert med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkjennes av Fondet. Fondet har etter anmodning krav på dokumentasjon for alle inntekter og kostnader i forbindelse med filmens distribusjon og har rett til å granske distributørens regnskaper som ledd i kontrollen. Besparelser i forhold til opprinnelig godkjent budsjett kan medføre reduksjon av støttebeløpet. Er hele støtten utbetalt kan en tilsvarende andel bli krevet tilbakebetalt. guidelines [no] 21

22 11. STØTTE TIL VERSJONERING KAN SØKES AV NORDISKE PRODUKSJONSSELSKAP ELLER DISTRIBUSJONSSELSKAP I DET LAND HVOR FILMEN SKAL SETTES OPP Støtten gis for å versjonere en nordisk film til et annet nordisk språk FORUTSETNINGER FOR STØTTETILDELING 11.2 SØKNAD 11.3 TILSAGN Nordisk Film & TV Fond gir støtte til toppfinansiering av versjonering under følgende forutsetninger: En film som søker versjoneringsstøtte, skal ha fått en god mottakelse av det nasjonale publikum, og gjennom det vist et tilfredsstillende distribusjons- og publikumspotensial i ett eller flere nordiske land. Støtten kan gis uavhengig av om filmen tidligere har mottatt produksjonsstøtte fra Fondet. Versjoneringsstøtte gis normalt kun til filmer for mot barn og unge. Støtten gis i form av direkte støtte og er dermed ikke tilbakebetalingspliktig. Søknad skal normalt sendes før versjoneringsstart. Følgende skal leveres via Synopsis (maksimum 1/2 A 4 side) En kopi av filmen (DVD) på originalspråk, eventuelt med engelske eller skandinaviske undertekster Versjoneringsbudsjett Finansieringsplan som viser bekreftet finansiering. Beløpene må oppføres i nasjonal og norsk valuta, samt inkludere valutakurs Dokumentasjon av spesifisert egenfinansiering Distribusjonsplan med definisjon av målgruppe og beskrivelse av hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i det land filmen settes opp Produsent eller distributør, som søker, vil motta et tilsagnsbrev fra Fondet UTARBEIDELSE AV KONTRAKT Fondet utarbeider en kontrakt for prosjekter som mottar støtte UTBETALING AV RATER Utbetaling av Fondets støtte skjer først når versjoneringen er fullfinansiert. Ratene fastsettes individuelt for hvert prosjekt. Normalt har kontrakten 2 utbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateutbetaling leveres via Før utbetaling av første rate skal følgende leveres: Signert kontrakt Før utbetaling av siste rate skal følgende leveres: guidelines [no] 22

23 Regnskap som viser endelig forbruk sammenholdt med versjoneringsbudsjett Evalueringsrapport om filmens mottagelse i forhold til forventet resultat En kopi (DVD) av den versjonerte filmen KREDITERING OG REGNSKAP I filmens reklamemateriale skal det klart fremgå at filmen er versjonert med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkjennes av Fondet. Fondet har etter anmodning krav på dokumentasjon for alle inntekter og kostnader i forbindelse med filmens versjonering og har rett til å granske produsentens / distributørens regnskaper som ledd i kontrollen. Besparelser i forhold til opprinnelig godkjent budsjett kan medføre reduksjon av støttebeløpet. Er hele støtten utbetalt kan en tilsvarende andel bli krevet tilbakebetalt. guidelines [no] 23

24 12. FILMKULTURELLE INITIATIV KAN SØKES AV ARRANGØR AV INITIATIVET FORUTSETNINGER FOR STØTTETILDELING 12.2 SØKNAD 12.3 TILSAGN Støtten kan gis til filmkulturelle initiativ i form av workshops, seminar eller festivalprogram som kan styrke kompetansen i det fellesnordiske film- og tvmiljø. Støtten utbetales først når initiativet er dokumentert fullfinansiert. Eventuell endring av budsjettet etter støttebevilgning må på forhånd godkjennes av Fondet. Støtten gis enten i form av underskuddsgaranti eller direkte støtte og er dermed ikke tilbakebetalingspliktig. Søknad skal normalt sendes før prosjektstart. Da bredden i kulturelle initiativ gjør det vanskelig å spesifisere hva som skal til som underlag for en søknad, ber vi søkeren ta kontakt med Fondet i hvert enkelt tilfelle. Søknad leveres via Arrangør vil motta et tilsagnsbrev fra Fondet UTARBEIDELSE AV KONTRAKT Fondet utarbeider en kontrakt for prosjekter som mottar støtte UTBETALING Utbetaling av Fondets støtte fastsettes individuelt for hvert initiativ. Normalt har kontrakten 2 utbetalingsrater. Ved underskuddsgaranti utbetales støtten i 1 rate. I så fall gjelder reglene for utbetaling av siste rate. Materiale i forbindelse med rateutbetaling leveres via Før utbetaling skal følgende leveres: Signert kontrakt Før utbetaling av siste rate skal følgende leveres: Regnskap som viser endelig forbruk sammenholdt med budsjett Fondets evalueringsrapport om tiltakets mottagelse i forhold til forventet resultat via KREDITERING OG REGNSKAP I tiltakets reklamemateriale skal det klart fremgå at tiltaket er støttet av Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkjennes av Fondet. Fondet har etter anmodning krav på dokumentasjon for alle inntekter og kostnader i forbindelse med initiativet og har rett til å granske arrangørens regnskaper som ledd i guidelines [no] 24

25 kontrollen. Besparelser i forhold til opprinnelig godkjent budsjett kan medføre reduksjon av støttebeløpet. Er hele støtten utbetalt kan en tilsvarende andel bli krevet tilbakebetalt. guidelines [no] 25

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4 retningslinjer [no] 2013 innhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUTSETNINGER OG SØKNADSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAKEBETALING

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Innhold Kapittel 1. Generelle vilkår for tilskudd til audiovisuelle produksjoner... 1 Kapittel 2. Tilskudd til utvikling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle produksjoner ved Østnorsk Filmsenter AS Innhold Kapittel 1. Generelle vilkår for tilskudd til audiovisuelle produksjoner... 1 Kapittel 2. Tilskudd til utvikling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd til audiovisuelle prosjekter ved Midtnorsk Filmsenter AS Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Regelverket gir regler for Midtnorsk Filmsenters tildeling av tilskudd

Detaljer

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS

Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS Regelverk for tilskudd fra Nordnorsk Filmsenter AS (Vedtatt i styremøte 19.november 2013, gyldige fra 1. januar 2014) Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2.

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker

Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker Regelverk for tilskudd til utvikling av pedagogisk materiell og leker Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til litteratur

Regelverk for tilskudd til litteratur Regelverk for tilskudd til litteratur Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Målet med tilskuddsordningen: - Fremme

Detaljer

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet Generelle regler for tilskudd fra Energifondet Generelle regler for tilskudd fra Energifondet er utarbeidet i henhold til Økonomireglement for Staten og gjelder for alle innvilgede tilskudd fra Energifondet.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN

3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN f å Høgskolen i Hedmark 3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN 2 dager individuell hjemmeeksamen Ordinaer eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 8. - 10. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer:

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: LISENSAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt

Detaljer

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet

Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet Ansvarlig avd./seksjon:fredskorpset Programområde: 03 - Ordningen faller inn under OECD/DAC-direktivenes kriterier for ODA-støtte Kap.post(er): 160.77

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003. 1. MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN Hovedmål for fondet er å bidra til og legge til rette for kompetanseheving,

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Vedtaket forutsetter at: 1. [Navn på søker] undertegner endelig tilskuddsbrev innen fire måneder etter at vedtaket ble fattet.

Vedtaket forutsetter at: 1. [Navn på søker] undertegner endelig tilskuddsbrev innen fire måneder etter at vedtaket ble fattet. TILSKUDDSBREV Tilskuddsbrevet er oppfølging av vedtak gjort i CLIMIT Programstyre i møte xx/20xx pr xx.x.20xx: (vedtaket kan kopieres fra brevet som sendes prosjektansvarlig etter vedtak i programstyremøtet)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer