Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse:"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse: Tjenestekonsesjon innenfor Frisørtjenester til beboere på institusjoner og i omsorgsboliger i Sørum kommune Ref: Sørum 12/04881 Den som skal legge inn tilbud må lese gjennom hele dette dokumentet og svare slik det er beskrevet i kapittel 5.

2 INNHOLD 1 OM ANBUDET Om oppdragsgiver Hensikten med anbudet Tjenestekonsesjonens størrelse og varighet Utlysning av konkurransen Oppdragsgivers kontaktperson Tilbudsåpning OM FRISØRTJENESTEN Målgruppen er Institusjonene er Tilbud og behov Privat praksis i kommunens lokaler Dette skal frisøren gjøre Kontaktpersoner på institusjonene Taushetsplikt Tilbud for en eller flere institusjoner DETTE KREVES AV DEN SOM LEVERER TILBUD Lovlig etablert foretak med skatt og mva attester Fagbrev Bemanning/vikarer KRAV TIL FRISØRENE Generelt Gjennomførings- og leveringstidspunkt Fakturering Evaluering av tjenesten Oppsigelse SLIK MÅ TILBUDET VÆRE Innleveringssted Tilbudsfrist Tildeling av kontrakt og begrunnelse TILDELING AV KONTRAKTEN VEDLEGG Om anbudet 1.1 Om oppdragsgiver Sørum kommune er lokalisert til Nedre Romerike i Akershus fylke og har ca innbyggere. Mer informasjon om kommunen finnes på vår internettside I anbudsdokumentene betyr: Oppdragsgiver: Sørum kommune Leverandør: Den/de som legger inn tilbud og den som vinner konkurransen og inngår kontrakt med Sørum kommune. 2

3 1.2 Hensikten med anbudet Sørum kommune v/ Pleie, rehabilitering og omsorgsseksjonen inviterer til konkurranse om tjenestekonsesjonstildeling på frisørtjenester til beboere på institusjoner og i omsorgsboliger i Sørum kommune. Hensikten er å inngå kontrakt om tjenestekonsesjon med en eller flere Leverandører. Tjenestene skal utføres på den enkelte institusjon. 1.3 Tjenestekonsesjonens størrelse og varighet beboere på institusjoner. Jrf pkt Rundt 20 beboere i omsorgsboliger for eldre og 18 beboere i botjenestetilbud for funksjonshemmede Noen av beboerne under punkt 2 kan tenkes å benytte seg av tjenesten. Det er ikke mulig for oppdragsgiver å anslå hvor mange det vil dreie seg om. De vil da bestille time på Sørvald bo- og behandlingshjem eller på Sørum sykehjem. Pr i dag kan en anslå verdien av tjenesten pr år til å være: kr Dette tallet er et røft anslag basert på tall fra dagens forbruk til noen enkeltpasienter. Oppdragsgiver kan ikke garantere tjenestekonsesjonens verdi. Avtalen varer i 2 år fra kontrakten signeres. Deretter kan oppdragsgiver forlenge den med 1 år inntil 2 ganger. 1.4 Utlysning av konkurransen Det er informert om konkurransen i Indre Akershus Blad den og Romerikes blad uke 17 og på kommunens hjemmeside. I tillegg vil oppdragsgiver kontakte aktører i markedet som kan være interesserte i å delta i konkurransen. 1.5 Oppdragsgivers kontaktperson Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen pr e-post. Svar vil, så langt mulig, bli gitt via e-post. Navn: Birgit Mortensen Aga E-postadresse: Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson. 1.6 Tilbudsåpning Tilbudsåpning: Mandag kl Rådhuset. Tilbudsåpningen er lukket. 3

4 2 Om frisørtjenesten 2.1 Målgruppen er Eldre på institusjon Beboere med ulike funksjonshemninger fysiske og psykiske Beboere med psykiske lidelser 2.2 Institusjonene er Sørvald bo- og behandlingssenter Blaker aldersheim Sørum sykehjem Fjuk bofellesskap Haldenvegen 483, 1923 Sørum Fossvegen 1, 1925 Blaker Heggelia 2, 1920 Sørumsand 1925 Blaker (bak Fjuk skole) 2.3 Tilbud og behov Det er grunn til å tro at behovet er høyere enn det som tilbys i dag. I tabellen under er det gjort et anslag over antatt minimumsbehov. Navn Tilbud pr mnd, nå Tilbud pr mnd, antatt behov Sørvald bo- og beh. 1 dag 2 dager Blaker aldersheim 1 dag 2 dager Sørum sykehjem 3 dager 4 dager Fjuk bofellesskap 1 dag 2 dager Lokaler og innredning Alle institusjonene har egne rom tilrettelagt for frisørtjenester med frisørstol, vask, speil, hårtørrer. Noen av rommene benyttes også til andre formål, eks bad. Fotterapeuter benytter samme rom som frisør, men ikke samme dager. Sammen med kontaktpersoner må det derfor avtales hvilke dager frisør og fotterapeut skal benytte rommene. Det vil ikke bli krevd husleie for bruk av lokalene som kommer inn under tjenestekonsesjonen. 2.4 Privat praksis i kommunens lokaler Dersom Leverandør ønsker å tilby frisør- / fotpleietjenester i kommunens lokaler, til andre enn de som omfattes av tjenestekonsesjonen, kan dette tas opp med kontaktperson på den aktuelle institusjon. Det kan være mulighet for dette på noen institusjoner, på andre er det ikke mulig. Hvis dette er aktuelt må det skrives en avtale som omfatter tilbudets omfang og leiepriser for lokale. Privat praksis må ikke foregå på bekostning av tjenestekonsesjonen. 2.5 Dette skal frisøren gjøre Tilby klipp, vask, permanent og annen hårpleie i eget rom på institusjonene Ta imot bestillinger og ta betalt som beskrevet over Si fra til kontaktpersoner dersom noe ikke er ok. Ha årlige møter med kontaktperson 4

5 2.6 Kontaktpersoner på institusjonene Ved inngåelse av kontrakt vil det bli opplyst om hvem som er kontaktpersoner på de ulike institusjonene. Leverandøren skal forholde seg til kontaktpersonene i alle spørsmål som oppstår angående avtalen. Kontaktperson kan utpeke en stedfortreder ved ferie og lignende. 2.7 Taushetsplikt Leverandøren og dennes ansatte har taushetsplikt angående alle opplysninger av privat karakter som de får kjennskap til via tjenesten. 2.8 Tilbud for en eller flere institusjoner Det kan gis tilbud på tjenester utført på en eller flere av institusjonene. Tilbud som gjelder alle institusjonene vil bli prioritert. Oppdragsgiver kommer til å evaluere tilbudene på institusjonene samlet. 3 Dette kreves av den som leverer tilbud Tilbud som ikke fyller disse kvalifikasjonskravene vil bli avvist. 3.1 Lovlig etablert foretak med skatt og mva attester Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak og ha ordnede forhold med hensyn til skatteog merverdiavgiftsinnbetaling. Dette skal dokumenteres. Tilbudet skal inneholde: Firmaattest, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Attest for merverdiavgift fra skattekontoret, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Attest for skatt fra skattekontoret, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 3.2 Fagbrev De som skal utføre tjenestene må ha fagbrev som frisør. Det gjelder også vikarer. Dette skal dokumenteres. 3.3 Bemanning/vikarer Det kreves at Leverandør må ha en bemanningsplan hvor det er vikarer som tiltrer ved ferier og sykdom. Ved kortere ferier avgjør kontaktpersonene om det er nødvendig å sette inn vikar. Bemanningsplanen skal dokumenteres. 5

6 4 Krav til frisørene 4.1 Generelt Det forventes at de som utfører tjenestene har følgende egenskaper: Samarbeidsvillig Takle utfordrende adferd og ulike funksjonshemninger Må like å omgås mennesker og ha gode kommunikasjonsevner Må kunne jobbe tverrfaglig og kunne forholde seg til ulike yrkesgrupper Må beherske norsk muntlig og skriftlig Fleksibel. Være åpen for raske endringer. Eks at beboer ikke vil ha tjenesten likevel, eller at nye kunder kan komme på kort varsel. 4.2 Gjennomførings- og leveringstidspunkt Leverandør skal, i god tid, sammen med kontaktpersoner avtale hvilke dager og til hvilke tider tjenestene skal tilbys. Det er frivillig for beboerne å benytte seg av tjenestene eller ikke. Oppdragsgiver er dermed ikke ansvarlig for etterspørselen av tjenestene. Dette medfører at det vil være noe fleksibilitet knyttet til når Leverandøren skal tilby tjenester, men avvik fra avtalte åpningstider skal avtales med kontaktperson på den aktuelle institusjonen. 4.3 Fakturering Leverandøren må selv fakturere sine kunder. Oppdragsgiver er ikke involvert i dette. Betaling skjer på en av disse måtene: 1. Kontant betaling mot kvittering. Mest vanlig i dag. Enten fra kunden selv eller fra institusjonen hvis denne har tilgang til kundens penger. 2. Faktura. Enten til kunden selv eller til hjelpeverge. På faktura som sendes ut / kvittering skal følgende være spesifisert: Brukers navn, Dato for tjenesten, Tjeneste(r) som har blitt utført, med pris, Totalpris. Eks: Kari Normann, , Klipp dame kr xxx, Permanent kr xxx, Totalt kr: xxx Alle priser skal være inkludert mva. Fakturagebyr må ikke overstige kr 40,- 4.4 Evaluering av tjenesten Minst en gang hvert år skal kontaktperson på hvert sted og leverandør møtes for å evaluere tjenesten og se om det er rutiner som bør endres. Kontaktpersonene har hovedansvar for å innkalle til disse møtene. 4.5 Oppsigelse Det er 6 mnd gjensidig oppsigelse i avtaleperioden. Avtalen utløper automatisk etter 2 år med mindre den blir forlenget. 6

7 5 Slik må tilbudet være Tilbudsbrevet, vedlegg 1, skal være datert og signert av bemyndiget person. Tilbudet skal være på norsk og leveres i lukket og merket forsendelse uten noen avsenderinfo merkes Tilbud på tjenestekonsesjon for frisørtjenester Ref: 12/04881 leveres i et eksemplar på papir levers i et eksemplar på minnepinne ev på CD leveres i en ringperm eller plastmappe med skilleark Dokumentene skal legges inn slik: Skilleark Innhold Bruk 1 Tilbudsbrev og minnepinne Vedlegg 1 2 Pristilbud Vedlegg 2 3 Liste over personell, stillingsstørrelser Vedlegg 3 Godkjent kopi av attester på deres frisørutdanning 4 Sjekkeliste for vedlegg Vedlegg 4 5 Attest for betalt mva fra skattekontoret 6 Skatteattest for betalt skatt og arbeidsgiveravgift fra skattekontoret 7 Referanser 5.1 Innleveringssted Tilbudet skal leveres til: Navn: Birgit Mortensen Aga Besøksadresse: Sørum rådhus, Kuskerudveien 11, 1920 Sørumsand Tilbudet skal merkes Tilbud på frisørtjenester. Ref: 12/04881 Det er ikke tillatt å levere tilbud pr e-post. 5.2 Tilbudsfrist Tilbudsfrist er satt til mandag 16.april 2012 kl 12:00 Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innlevert tilbud vil bli avvist. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma, etc.). Leverandøren er bundet av tilbudet i tre måneder etter tilbudsfristens utløp. 5.3 Tildeling av kontrakt og begrunnelse Aktuelle leverandører vil bli kontaktet for samtale så snart som mulig etter anbudsåpningen. Etter samtalene vil alle leverandørene som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem Oppdragsgiver vil inngå kontrakt med og begrunnelse for valget. 7

8 6 Tildeling av kontrakten Tildeling av kontrakt skal skje på grunnlag av hva som er økonomisk mest fordelaktig for brukerne. Tildeling vil skje etter følgende kriterier og vekting: Kriterier Prosent 1 Pris 50 % 2 Egnethet og referanser 40 % 3 Tilbud på hele området 10 % Totalt 100 % Tilbudene vil gis poeng hvor 10 poeng er høyest og 0 poeng er lavest. Poengene for hver av de fem evalueringsområdene vil så avstemmes ut fra prosentsatsene i listen over. Vekting pris Priser for de ulike tjenester må føres inn i vedlegg 2 og legges ved tilbudet. Vekting egnethet og referanser Det vil gjøres en vurdering av tilbudene og de 5 beste leverandøren vil bli innkalt til samtale. Dersom leverandør er leder for en bedrift må også den/de ansatte som skal utføre tjenesten være med på samtalen da det er deres egnethet som skal vurderes. Punktene i listen i pkt 4.1 vil bli tatt opp. På bakgrunn av samtalen og de referanser som er lagt ved tilbudet, vil leverandørene bli tildelt poeng fra Vekting tilbud på hele området Tilbud på alle 4 institusjoner 10 poeng 7 Vedlegg Vedlegg 1: Tilbudsbrev med informasjon om virksomheten Vedlegg 2: Pristilbud og informasjon om virksomheten Vedlegg 3: Liste over personell Vedlegg 4: Sjekkeliste Vedlegg 5 Kontraktutkast 8

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av etablering og drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Klagenemnda

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for

KONKURRANSEGRUNNLAG. for KONKURRANSEGRUNNLAG for ANBUD 02/2007 Rammeavtale for kjøp av kontormøbler og inventar Dato: 14.06.2007 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse Kap 1 Anbudsinnbydelse Kap 2 Innledning Kap 2.1 Om oppdragsgiveren

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog. Larvik kommune. for. Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog. Larvik kommune. for. Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog for Larvik kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN 1.0 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer