NR. 3 JUNI 2012 BYGG & HANDEL. Byggevaredagen XL-Bygg. Øyvind Skarholt. Kompetanseutvikling Standardisering Markedsinformasjon Næringspolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 3 JUNI 2012 BYGG & HANDEL. Byggevaredagen 2012. XL-Bygg. Øyvind Skarholt. Kompetanseutvikling Standardisering Markedsinformasjon Næringspolitikk"

Transkript

1 NR. 3 JUNI 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen Byggevaredagen 2012 det «gnistrer» i byggevaremarkedet XL-Bygg strekker seg mot medaljeplass Øyvind Skarholt fronter byggevareindustrien Kompetanseutvikling Standardisering Markedsinformasjon Næringspolitikk

2 Når alt er sagt og alt er gjort...er mer sagt enn gjort, sies det. Og selv er vi i mål med Byggevaredagen der en masse spennende ble sagt. Nå skal det som er sagt iverksettes! I dette nummeret av Bygg & Handel fokuserer vi nettopp på hva som skjer etter festtalene. Vi snakker med flere aktører fra eiendomsutviklere til unge boligsøkende. Og det er ingen tvil om at bygg og bolig er viktig for veldig mange. Det må heller ikke være noen tvil om at vi går inn i en periode med store endringer i rammebetingelsene. Kanskje på tide å være etterpåklok på forhånd for noen og enhver. Det er ikke gitt at morgendagens byggevaremarked er der hvor vi vet at det er i dag. Importen øker, nye aktører dukker opp, nye konsepter utvikles, kjeder endres, nye forskrifter og mye mye mer. Til høsten setter vi i Virke enda sterkere fokus på nettopp dette og inviterer til en serie korte frokostmøter. Så kommer Virke-konferansen og Handelskonferansen der saker som berører hele handelen tas opp ikke bare byggevarer. Bengt Herning Direktør Virke Byggevarehandel Så som dere skjønner så blir det en travel høst for de som vil være oppdatert. Derfor nyt sommeren som kommer. Ha en god sommerferie og ta vare på deg selv! Innhold Byggevaredagen XL-Bygg Strekker seg mot medaljeplass 8 Øyvind Skarholt Fronter byggevareindustrien 10 Ungdom sliter i boligmarkedet 12 Merket konstruksjonstre vet du hva du kjøper? 14 Sett & Hørt 16 Bygg & Handel Ansvarlig redaktør: Bengt Herning, Virke Layout: Sidsel Eide, Virke Journalist/fotograf: Tore Halvorsen, , 44, Forsidefoto: T. Halvorsen Opplag: 2.000

3 vi spør Det meste går vår vei Det er omskiftelige tider i byggenæringen. I løpet av kort tid har markedet beveget seg fra et tilnærmet nullpunkt til et nivå som er til å leve med. Det er imidlertid mye som påvirker utviklingen. I vår spørrespalte denne gangen løfter vi blikket mot fremtiden. Vi har bedt fremtredende representanter for næringen om å ta en titt i krystallkulen. Spørsmålet vi stilte var: Hva blir de største utfordringene og mulighetene for byggevarehandel i tiden fremover, nå som vi får nye byggeregler, en boligpolitikk i endring, endret klima og økonomiske problemer i verden rundt oss? Her er svarene vi fikk, fra fire ulike ståsteder i næringen: Seniorøkonom Kjell Senneset, Prognosesenteret: På kort sikt kan nok problemene i Europa begrense markedsveksten, men sannsynligheten for en ny krise slik vi hadde i 2008 og delvis i 2009 er vel fortsatt godt under 50 prosent. Hvis alt går bra i Europa, vil hverken nye byggeregler eller ny boligpolitikk legge noen merkbar demper på byggeaktiviteten, en ny boligpolitikk kan tvert i mot bidra til å øke boligproduksjonen dersom den sørger for færre flaskehalser i boligbyggingen. I renoverings- og vedlikeholdsmarkedet blir det vekst, både fordi bygningsmassen øker, fordi omfanget av naturskader ser ut til å øke, fordi et regjeringskvartal skal renoveres, fordi husholdningene får stadig bedre råd og fordi myndighetene ønsker en mindre energikrevende bygningsmasse. Den største begrensningen på veksten kan komme i proffmarkedet, fordi kapasiteten i byggenæringen kan bli for lav til å ta alle oppdragene som husholdningene ønsker å sette ut til proffene. Adm. direktør Arne Skjelle, BNL: Med en omverden som preges av økonomisk uro og lav byggeaktivitet, må vi bare innse at dette kan bli (er) en stor utfordring både for byggevarehandel og byggenæringen for øvrig. Vi ser det kommer inn nye aktører både på tjeneste- og vareleverandørsiden som vil ha en del av kaka. Også norske utbyggere ser muligheten til å kjøpe billig. Til dels via nye distribusjonskanaler. Vår felles utfordring blir å sikre at det som kommer inn har kvalitet og er dokumentert i henhold vårt regelverk. Sett fra utsiden har nok Byggevarehandelen også noen utfordringer framover på struktursiden. Jeg har tro på et trendskifte slik at endringer av byggeregler og ny boligpolitikk samtidig som det skal ivareta hensyn til kvalitet, miljø og sikkerhet, også gis innretning som fjerner unødige flaskehalser og blir mer stimulerende i forhold til utvikling og produktivitet. En av de største utfordringene for handelen på dette området blir nok å bygge kompetanse hos sine ansatte som møter kundene. Miljø og klimautfordringen representer store utfordringer for samfunnet men samtidig spennende muligheter og markeder for handel og byggenæring. Vi er løsningen. Her må vi tenke offensivt. Styreleder Jon Karlsen, Byggevareindustrien: Jeg tror utfordringen og mulighetene ligger i å finne gode konsepter hvor kundene opplever at de får en merverdi ved å handle akkurat der. Veldig ofte handler dette om å ha rett kompetanse. Jeg tror det ligger et kjempepotensial for hele byggenæringen i konsepter for energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse. Dette gjelder en rekke byggevarer og utførende tjenester. Myndighetene, miljøorganisasjoner og bransjeorganisasjoner mener alle at det må gjøres mye for å dra energiforbruket ned i våre ca 1,6 millioner boliger. Det vil måtte komme vesentlig sterkere incentiver og støtteordninger på dette området. Norge henger godt etter mange land i Europa. Folk vil oppsøke byggevarehandelen og spørre etter råd og produkter som kan hjelpe dem. Kjøpekraften vil være stor i Norge i mange år fremover. Konsernsjef Hans Rindal, Moelven: Jeg tror vareprodusentene og handelen har en felles utfordring i å fortsette rasjonaliseringen av verdikjeden. Varestrømmene finner historiske sett kostnadseffektive veier. Et godt kjerneprodukt er en selvfølgelig forutsetning, men så er det et potensiale i å effektivisere all informasjonsflyt forut for et salg og materialhåndtering og betaling etter et salg. I utformingen av både produkt og tilhørende tjenester kan vi aldri bli gode nok til å forstå både våre kunder og kunders kunder, og endringene i deres behov bl.a. som en følge av regelendringer. En logisk arbeidsdeling i kjeden og fokus på å bli best i verden på hver sin del, er et godt utgangspunkt. Dette er et langsiktig arbeid der vi har vært med lenge og har erfaring med at samarbeidet går best med andre aktører i bransjen som også har et langsiktig perspektiv. Jo mer urolig verden blir, jo viktigere er det å ha solide partnere. 3

4 byggevaredagen 2012 Det «gnistrer» i byggevaremarkedet Årets byggevaredag, som ble arrangert på Hotell Bristol i Oslo i begynnelsen av mai, etterlater seg flere spørsmål enn svar. Både prognosemakere, økonomer og bransjefolk er enige om at det er gode tider for byggenæringen. Det er når det gjelder betingelsene for å drive med økonomisk bærekraft at det spriker. Byggevaredagen er et viktig sted for avlesning av «temperaturen» i byggevarehandel. Dette er en møteplass for ulike interesser knyttet til næringen. Årets arrangement, som samlet et hundretalls representanter for byggevarehandel og byggevareindustri, var intet unntak. Deltakerne kunne dra hver til sitt med mange inspirerende impulser og oppdatert kunnskap. Stemningen ble satt med et makroøkonomisk perspektiv på aktivitetsnivået i bransjen. Både fra sjefsøkonom Steinar Juel i Nordea og partner Bjørn Birkeland i Prognosesenteret var budskapet klart og tydelig. Det er gode tider for norsk økonomi og byggenæringen. Vi er unntaket i en internasjonal virkelighet preget av dystre nedgangstider. Selv om vi ikke kan fri oss fra det som skjer i verden for øvrig, blant annet med de negative konsekvenser en sterk norsk krone har for landets eksportindustri, er Norge og deler av Norden for øvrig i nærheten av det økonomiske «himmelriket». Sterk kjøpekraft Brutto nasjonalprodukt har gjennom flere år vokst med tre prosent. Den årlige tilveksten i sysselsettingen er på rundt personer. Import bidrar til å dempe inflasjonsveksten. I Tyskland har kjøpekraften i løpet av de siste 11 årene øket med 10 prosent. I Norge øker den med halvparten av dette årlig. Den generelle økonomiske utviklingen er under rimelig god kontroll, selv om det i tiden som kommer er sannsynlig med flere renteøkninger. Det har vært en formidabel start på byggevareåret 2012, med en vekst på 18 prosent sammenlignet med 1. kvartal Det beste kvartalet på mange år, slår Prognosesenteret fast. Bortsett fra et stup i utviklingen i 2007 har det meste i byggenæringen utviklet seg positivt siden Bak oss ligger et år med betydelig løft i boligbyggingen. Det meste tyder på at denne utviklingen vil fortsette utover i Atmosfæren i byggenæringen er preget av optimistisk tro på fremtiden. Det er imidlertid ingen grunn til å miste bakkekontakten. Troen på hvor sterk veksten vil bli spriker. Spådommer om et tosifret prosenttall i 2012 er mer en luftig antagelse enn en kvalitetssikret realitet. Adm. dir i Mestergruppen, Morten Bjerke Professor Dag-Olav Hessen, UiO Ulf Bjerknes, Swix 4

5 Ytterligere fartsøkning? Gasspedalen eller bremsen? Langtidsvarselet indikerer at det er grunnlag for ytterligere fartsøkning. Kloke hoder peker på den demografiske utviklingen i samfunnet. Befolkningen øker, alderssammensetningen er i betydelig endring, folk flytter mye mer på seg enn før og det skjer dyptgripende omstillinger i husholdningene. Mellom og personer har behov for nye boliger årlig. Strukturen i landets boligmasse er imidlertid dårlig tilpasset utviklingen. Andelen eneboliger er på rundt 60 prosent. Undersøkelser viser at det i syv av 10 husholdninger bor en til to personer. Det er en skjevfordeling i boligstrukturen, med feil type boliger på feil steder. Befolkningen er i stadig sterkere bevegelse mot tettstedene. Det er her presset på boligmarkedet er størst, og behovet for en mer differensiert boligbygging er mest påtrengende. Kostnadsutviklingen bekymrer Så langt er alt vel og bra. Hva det reelt sett er mulig å få til er en annen sak. Konsernsjef Morten Bjerke i Mestergruppen hadde mange synspunkter på dette under Byggevaredagen. Politikernes ideelle mål i byggemarkedet er så sin sak. Spørsmålet er hvor solid forankret dette er hos kundene (velgerne). Blant det som gir grunn til bekymring er kostnadsutviklingen med bakgrunn i politiske vedtak. Stadig flere lover og forskrifter tres ned over hodene på folk. Byråkratiet rundt byggenæringen øker. Mange steder er tomtemangelen prekær. På toppen av dette kommer problemer med rekruttering av arbeidskraft til næringen. Sjefen i Mesterhus, som er landets største boligbygger, har ingen problemer med å erkjenne verdien av mange av de politiske vedtakene. Bekymringen går mer i retning av kundene. Er det tilstrekkelig med økonomisk bærekraft til å svare på stadig flere offentlige pålegg? Morten Bjerke etterlyser et mer robust offentlig virkemiddelapparat, blant andre i regi av Enova, for å lette tilgangen til markedet. Små marginer betydelig risiko Byggenæringen er preget av små marginer og betydelig risiko. Denne utviklingen er 5

6 byggevaredagen 2012 det viktig å møte med påfyll av kompetanse og bedre samhandling mellom aktørene i den byggmessige verdikjeden. Den økonomiske bærekraften i næringen vil bli styrket ved at det etableres standarder for hvordan det skal arbeides for og med kundene. I byggenæringen er det store forventninger til den bebudede Stortingsmeldingen om bygningspolitikk. Dette er den første i sitt slag som setter bredt politisk perspektiv på hvilke krav det vil bli stilt til byggeskikk i fremtiden. Foreløpig holder Regional- og kommunaldepartementet kortene tett til brystet. Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken snakket med en betydelig grad av forbehold under byggevaredagen. Innlegget dreide seg mye om klimautfordringen, energieffektivisering og behov for påfyll av kompetanse i byggenæringen. Politikk og næring i diskusjon under byggevaredagen: Konstituert adm.direktør i BNL, Arne Skjelle (f.v.), styreleder i Byggevareindustrien, Jon Karlsen og statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet. Politisk plattform Sandbakken understreket at Stortingsmeldingen er en politisk plattform og ikke en handlingsplan for utvikling av byggenæringen. Det er mye på generelt grunnlag som det er viktig å sette fingeren på. Blant det som bekymrer politikerne er svak satsing på forskning og utvikling. Her er det nødvendig å få til et bedre samspill mellom næringen og myndighetene. Aktører på ulike ståsteder i verdikjeden må sammen identifisere forbedringspunkter og sette seg mål. Videre er det nødvendig å få til et produktivitetsmessig løft i næringen. Om offentlige virkemidler for å forløse mer aktivitet i markedet hadde statssekretæren lite å si. Tidligere fremskrittspartipolitier Tor Mikkel Wara, nå partner i kommunikasjonsselskapet First House, hadde heller ikke mye trøst å komme med i så måte. I sitt innlegg pekte han på at Finansdepartementet, som sitter med bukten og begge endene på alt som har med økonomi her i landet å gjøre, neppe er spesielt motivert til i større grad å åpne pengesekken for større fart i byggemarkedet. Holdningen heller nok mer i retning av å stramme inn enn å åpne ytterligere opp. ROT-fradrag mener Wara det er urealistisk å få gjennomslag for. På visse politiske forutsetninger ligger det kanskje til rette for en styrking av virkemiddelapparatet til Enova. Mest sannsynlig er det at det kommer en ordning for «hvite sertifikater». Dette er en selvfinansierende ordning, sammenlignbar med den grønne sertifikatordningen i elkraftmarkedet, som innebærer at markedet selv må ordne opp. Dette var noen av «smakebitene» fra årets byggevaredag. Det var mye interessant å lære for noen og enhver, uavhengig av ståsted i byggenæringen. 100 deltagere på et slikt arrangement er selvfølgelig alt for lite. Det burde ha vært minst det dobbelte. Ikke bare er dette et sted for kompetansemessig påfyll. Samtidig er det en arena for å møte kolleger fra konkurrenter og andre deler av næringen. Her er forholdene lagt til rette for å bygge relasjoner. Det burde langt flere benytte seg av! Den årlige byggevaredagen er ikke bare et sted for kompetansemessig påfyll. Det er også en sosial arena for bygging av nettverk Neppe ROT-fradrag Det er mer sannsynlig at den byråkratiske eliten mener det brukes for mye offentlige penger på ulike former for boliginsentiver. 6

7 Tekst: Tore Halvorsen Foto: Tore Halvorsen Sidsel Eide 7

8 XL-BYGG Strekker seg mot medaljeplass I løpet av kort tid er XL-BYGG utvidet med 12 nye byggevareforretninger. Ni nye medlemmer har sluttet seg til, mens tre eksisterende medlemmer har åpnet butikker på nye steder. Kjeden har nå 65 medlemmer. Målet er å vokse ytterligere. Ambisjonen strekker seg mot topp tre blant byggevarekjedene i Norge. Spranget fra den nåværende fjerdeplassen virker overkommelig. XL-BYGG er i opprykkposisjon. Kamp om kjøpekraft Sammenlignet med store deler av verden for øvrig er vi i en svært gunstig økonomisk situasjon her i landet, slår han fast. Kombinert med nordmenns generelle omsorg for hus og hjem er det klart at dette slår positivt ut for byggevarehandel. Men kampen om kjøpekraften strammer seg stadig mer til. Det er mange som søker adgang til folks lommebøker. Med knappe marginer gjelder det å holde den forretningsmessige tungen mest mulig rett i munnen. Deler av toppledelsen i Nordek AS, som blant annet eier og drifter kjedekonseptet XL-BYGG, er samlet rundt straffemerket på Briskeby stadion i Hamar. Det er i disse omgivelsene virksomheten har hovedkontor. Byens tradisjonsrike fotballag, Ham- Kam, sliter under midtstreken i 1. divisjon. XL-Bygg er i byggevarehandelens elitedivisjon, med en medaljeplass innen rekkevidde. Struktur i bevegelse Å drive byggevarehandel er ingen aktivitet for amatører, understreker adm.direktør Rune Smestad i Nordek.- På ulike måter er det mange som søker å styrke sine posisjoner. Strukturen i bransjen er i stadig bevegelse. Vår strategi er å være en kjede sammensatt av lokalt eide byggevareforretninger. Nordek er mye mer enn XL-BYGG. Her hører også landets tredje største boligprodusent, Blink Hus, til. Dessuten er Hellevik Hus assosiert medlem. Samlet sett utgjør dette en landsdekkende virksomhet med 68 salgskontorer. Nordek har skandinavisk perspektiv. Sammen med Ditas i Danmark og Byggtrygg i Sverige eier Nordek selskapet Skandek. Det som binder oss sammen er felles leverandøravtaler, importfellesskap, utviklingssamarbeid og kjedesamarbeid med XL-BYGG. Dette er fundamentet i vår forretningsmessige innretning. Dette fellesskapet omfatter til sammen 288 XL- butikker i de tre landene. I Skandinavia er dette den største byggevarekjeden. Plussverdier Størrelse er på flere måter en styrke for oss, fortsetter Smestad, som også er styreleder i Skandek. Innkjøpsmessig er det helt klart en fordel. Vi har sterke volummessige kort på hånden når det gjelder å oppnå gunstige leverandøravtaler. Det nyter våre medlemmer godt av. Det at utviklingen av kjedekonseptet befinner seg på skandinavisk nivå gir også plussverdier. Miljøene i de tre landene inspirerer hverandre til å skjerpe konkurransekraft. Vi har mye å lære av hverandre. Når Rune Smestad vender blikket mot det norske byggevaremarkedet er det mulighetene han først og fremst ser etter. De er ikke vanskelig å få øye på. Inngangen til 2012 har vært i overkant positiv. 28 prosent vekst i 1. tertial sammenlignet med tilsvarende periode i 2011 gjør godt for sjelefreden. Det er bra driv i byggevaremarkedet, som samlet sett har steget med 16 prosent til utgangen av april. Smestad har imidlertid liten tro på at dette nivået vil holde seg ut året. For 2012 sett under ett antyder han et treffpunkt på åtte til ti prosent. Selv det mener han det er god grunn til å være fornøyd med. Veiene inn i markedet har flere retninger for Nordek. 65 til 70 prosent av omsetningen i XL-BYGG kommer fra den profesjonelle delen av markedet. I denne sammenheng er selvfølgelig Blink Hus og Hellevik Hus av vesentlig betydning. Kjedeloyalitet lønner seg. På samme måte som XL-butikkene har mye igjen for å være trofaste mot internhandel i Nordek, gjelder dette også for husbedriftene. Alt innregnet, også trelast, genereres drøy 80 prosent av innkjøp innenfor husets fire vegger. Dette betyr at mindre enn en femtedel av samtlige medlemmers kjøp skjer utenfor Nordek-avtalene. Faghandel Overfor sluttkundene presenterer vi oss som faghandel, sier Smestad, som har sittet ved roret i Nordek siden selskapet ble etablert i Sett på bakgrunn av den faglige utviklingen i byggenæringen er dette krevende å leve opp til. Vi tar kompetanseutfordringen på største alvor. Om vi ikke i alle ledd evner å leve opp til de forventningene som vi stiller til oss selv, og tilsvarende fra markedet, vil vår evne til å drive bærekraftig forretning raskt bli satt under press. Skarpskodde konkurrenter puster oss hele tiden i nakken. Det økonomiske fundamentet for aktørene i norsk byggevarehandel spriker. Det samme gjør lønnsomheten. En resultatana- 8

9 lyse over flere år avdekker at alt ikke bare er fryd og gammen. Flere av kjedene nyter godt av å ha kapitalsterke eiere i ryggen. I Nordek ligger nok en større del av verdiskapningen ute hos medlemsbedriftene enn det som er vanlig i de andre kjedene. Dette gjør at resultatene i Nordek kanskje ikke er til å hoppe i taket av, men selskapet hadde i 2011 et resultat før skatt på 21,7 millioner kroner. Budsjettet for inneværende år er på 30 millioner kroner. Den økonomiske styrefarten er imidlertid tilstrekkelig til å holde trykk på utviklingen. At det regelmessig også betales utbytte til de 58 eierne i Nordek AS underbygger inntrykket av at det i dette fellesskapet er godt grunnlag for videre vekst. XL-BYGG sikter seg inn mot medaljeplass i byggevarehandelens elitedivisjon. Her er deler av den sentrale ledelsen i eierselskapet Nordek samlet rundt straffemerket på Briskeby stadion i Hamar. Fra venstre: innkjøpsdirektør Erik Habberstad, IKTdirektør Pål Engen Strand, kjededirektør Morten Marker og viseadm. direktør Gunnar Gjengedal. Stående bak: adm.direktør Rune Smestad. 9

10 Øyvind skarholt Fronter byggevareindustrien Øyvind Skarholt har heist sitt kommandomerke over Byggevareindustrien. Den tidligere offiseren har posisjonert seg i en struktur som omfatter 200 medlemsbedrifter med 7000 ansatte og en årlig omsetning på rundt 20 milliarder kroner. Øyvind Skarholt (41) tiltrådte som adm. direktør i NHO-organisasjonen Byggevareindustrien i november i fjor. I forkant benyttet han tre måneder til å gjøre seg kjent med bransjen. I tur og orden besøkte han rundt 30 av medlemsbedriftene. Med seg inn i lederrollen tok han inntrykket av et industrielt fagmiljø som det står stor respekt av. Nå er det ikke slik at dette miljøet var fullstendig ukjent for meg, understreker den utvandrede Skiens-mannen. Med meg har jeg blant annet bakgrunn som logistikk-koordinator og driftssjef fra MAXBO/ Løvenskiold Handel og strategisk innkjøpsdirektør/økonomidirektør i Selvaagbygg. Jeg føler at jeg med god samvittighet kan kalle meg handelsmann. Det meste i mitt yrkesaktive liv, også med bakgrunn fra befalsutdanning og Luftforsvarets Krigsskole, har dreid seg om logistikk og innkjøp. Dette er ytterligere plusset på med diverse kurs på BI og Handelshøyskolen. Nøktern og jordnær Det er en nøktern og jordnær del av norsk industri Øyvind Skarholt har satt seg i det bransjemessige førersetet til. Dette virker å være en oppgave som passer for en personlighet i god balanse mellom bakkekontakt og energi til å ta tak i mange spenstige utfordringer. I sitt daglige virke skal sjefen i Byggevareindustrien tjene mange interesser. Hele tiden å være på sporet av det som bidrar til vekst og utvikling er en krevende oppgave. Han får litt av hvert å bryne seg på. Akkurat det bekymrer jeg meg ikke for, fortsetter Skarholt. Jeg har mange medspillere i innsatsen for å skape gode resultater. Virksomheten i Byggevareindustrien er preget av en betydelig dugnadsinnsats. Det står respekt av medlemmenes vilje til å stille opp. Det oppriktige engasjementet kommer til uttrykk på mange måter. Dette er en industri som er genuint opptatt av sin egen utvikling. Overskudd pløyes tilbake i driften, og det investeres løpende i tiltak og teknologi som fremmer stadig bedre produktivitet. Holder stand Det er krevende å drive industriell virksomhet i høykostlandet Norge. Det tynnes i de industrielle rekkene. Stadig flere velger å flytte sin produksjon til lavkostland. Byggevareindustrien er et unntak i så måte. Det er få flukttendenser å spore i denne delen av det industrielle miljøet. Øyvind Skarholt Adm. dir. i Byggevareindustriens Forening Alder: 41 Sivilstand: Samboer. En datter Bosted: Oslo Utdannelse: Befalsskole, Luftforsvarets Krigsskole, diverse kurs på BI og Norges Handelshøyskole Aktørene biter seg fast. Virksomheten bidrar i sterk grad til spredt geografisk sysselsetting og lokal verdiskapning. At det er slik har også sammenheng med at mange av bedriftene har nærhet til den utførende delen i byggenæringen. Det er imponerende å se hvor effektivt mange av bedriftene drives, fortsetter Skarholt. Spesielt er det grunn til å fremheve graden av automatisering. Så langt har jeg ikke sett tendenser til jåleri i byggevareindustrien, enten eierskapet er forankret i Norge eller internasjonalt. Mange av bedriftene er familieeide, og forvaltningen av verdiene går i arv fra slektsledd til slektsledd. Blandet struktur Strukturen i norsk byggevareindustri er preget av mange små og mellomstore bedrifter og et relativt begrenset antall skikkelig store. Stadig flere utenlandske byggevareaktører finner det interessant å søke seg mot Norge. En hovedårsak til dette er selvfølgelig den vanskelige internasjonale økonomiske situasjonen. Hos oss er det annerledes. Her strutter det av kjøpekraft, både i den private og offentlige delen av byggenæringen. Om dette mener Øyvind Skarholt: Det er forståelig at det er slik, men for de som velger byggetekniske løsninger fra utlandet gjelder det å vite hva de gjør. I motsetning til mange av landene de importerte produktene kommer fra har Norge et spesielt krevende klima. Norsk byggevareindustri har lange tradisjoner for å håndtere denne utfordringen. Norsk byggeskikk er ikke et honnørord. Det er en realitet. På toppen av dette kommer stadig strengere krav til miljø- og energieffektive løsninger. Med bygg som skal tåle en levetid på 60 år eller mer er det viktig å ta dette med seg inn i kjøpsvurderingene. Jeg mener ikke med dette å «parkere» alt av importerte produkter, men oppfordrer 10

11 Etter drøyt et halvår i sjefsstolen har Øyvind Skarholt funnet seg godt til rette i Byggevareindustrien, nær samarbeidsparter for byggevarehandel. de som skal bygge til å ha dette i bakhodet når de velger løsninger. Innovasjon Det er mange som stiller spørsmål ved innovasjonsevnen i norsk byggenæring. Spesielt gjelder dette til det utførende leddet, som håndverksmessig er preget av konservative tradisjoner. I forhold til byggevareindustrien har Øyvind Skarholt problemer med å kjenne seg igjen. Han mener at det arbeides målbevisst og systematisk med utvikling av fremtidsrettet bygningsteknologi. Han er imidlertid enig i at mer kan gjøres, og legger til: Mye ny teknologi er tilgjengelig. Det er anvendelsen som henger noe igjen. Her mener jeg det er mulig å få til mer i et tettere samarbeid mellom byggevareindustrien og byggmester-/entreprenørbransjen. Ved å finne nye måter å tilnærme oss utfordringen på, blant annet gjennom en større grad av systemorientering, kan det være mye å hente. Det spiller nok også en rolle at nyutviklet teknologi er mer kostbar enn den som er innarbeidet i markedet. Når det løsner for det nye kan det skje mye og raskt. Standardisering Øyvind Skarholt peker dessuten på byggevarehandel når det gjelder å skape vinnvinn situasjoner. Her er det spesielt nærliggende å rette oppmerksomheten mot det arbeidet som pågår innen standardisering. Dette drives fremover i et tett fellesskap mellom handel og industri. Med ordre, ordrebekreftelse og fakturering på plass ligger alt til rette for en omfattende implementering. At det for kort tid siden var deltagere til stede på et møte om saken bekrefter at det er mange som er ivrige etter å komme i gang. Dessuten er det på flere måter slik at handel og industri har en stor grad av korrelasjon i sin utvikling, opplyser Skarholt. Et eksempel er omsetning, der våre vekstkurver i 1. tertial er sammenfallende på prosent. Men vi kan i enda større grad hjelpe hverandre til å bli bedre. I så måte vil jeg blant annet rette oppmerksomheten på logistikk, hvor det i fellesskap er grunnlag for å utvikle konkurransefortrinn til beste for begge parter. NOBB er en av arenaene vi står sammen om. Der, og i mange andre sammenhenger, har vi krysningspunkter som vi kan bli flinkere til å utnytte. 11

12 Kollektivistene De tre ungdommene rundt kjøkkenbordet på Grünerløkka er alle enige om at situasjonen i boligmarkedet er en utfordring. Fra venstre: Helene Aalborg, Ola Innset og Håkon Skeide. Ungdom sliter i boligmarket Vi sitter rundt et kjøkkenbord i et kollektiv på Grünerløkka i Oslo. Tre ungdommer diskuterer sin situasjon i forhold til boligmarkedet. Ulike ståsteder til tross; alle er enige om at det er nødvendig med en omlegging av boligpolitikken for å gjøre det lettere å slippe inn i markedet. Mastergradsstudent i historie, Ola Innset (26), er den som er skarpest i forhold til utfordringene i boligmarkedet. Han rister oppgitt på hodet av det han karakteriserer som Kasino-lignende tilstander. Som innflytter fra Rygge i Østfold bor han for tiden i en leilighet som foreldrene eier, og betaler leie til dem. Foreløpig livnærer han seg som timelærer og musiker. Han tror han kan nærme seg inngangsbilletten til boligmarkedet, med kombinasjonen BSU-konto og foreldrehjelp. Sivilingeniør Håkon Skeide (27), opprinnelig fra Ålesund, bor i selveid leilighet sentralt i Oslo. Med halvparten av startkapitalen fra foreldrene kjøpte han seg inn i boligmarkedet under studiene ved NTNU i Trondheim. Salget ga grunnlag for kjøp av egen bolig i hovedstaden. Han karakteri- 12

13 Tekst: Tore Halvorsen Foto: Sidsel Eide serer sin egen boligsituasjon som gunstig i forhold til mange andre på samme alder og i samme livssituasjon. Men også han er frustrert over hvor vanskelig det er for ungdom å slippe inn i boligmarkedet. Han har imidlertid en mer liberalistisk innfallsvinkel til utfordringen. Oslojenta Helene Aalborg (25), mastergradsstudent i kjønnsstudier og deltidsarbeidende, bor i kollektivet på Grünerløkka. Det trives hun godt med. Hun har et avslappet forhold til sin boligsituasjon, og virker mer opptatt av å få mest ut av ungdomstiden her og nå. Bomessig tenker hun lite på fremtiden, og sier at boligmarkedet og det å kjøpe bolig virker veldig langt unna for henne. Hun gleder seg over å være del av det fargerike fellesskapet på Grünerløkka, og trives så godt med å arbeide at studiene trolig inntil videre vil bli lagt på vent. Temperaturen i diskusjonen rundt kjøkkenbordet er frisk, men gemyttlig. Dette er oppgående ungdommer med synspunkter på det meste. Alle er i en livssituasjon hvor det å bo sentralt i hovedstaden betyr mye. De er enige om at boligmarkedet her, og mange andre steder i landet, har gått fullstendig av hengslene. Ola: Boligmarkedet er i altfor stor grad styrt av markedskrefter. Det er blitt en melkeku for kapitalismen. Grådige meklere skor seg på den pressede situasjonen i markedet. Eiendom er reinspikka spekulasjon. Selv med alt som jeg i mange år har spart i BSU (Boligsparing for ungdom) er det håpløst å komme inn. Det jeg ser en boble som vokser seg stadig større. På et eller annet tidspunkt virker det jo sannsynlig at den kommer til å sprekke. Håkon: - Jeg er enig i at markedskreftene er ute av kontroll i boligmarkedet. Med de skattereglene vi har i Norge er det for gunstig å spekulere i eiendom. Det hadde vært bedre om disse insentivene hadde vært satt inn på å skape arbeidsplasser. Finanskrisen har forverret situasjonen i boligmarkedet. Urbaniseringstrenden som Oslo opplever har satt betydelig prispress i boligmarkedet. Miljømessig er det positivt at det bygges tett og høyt i hovedstaden, blant annet på grunn av korte avstander mellom bosted og arbeidsplass. Helene: Det er dyrt, både å eie og leie. I dette kollektivet med tre beboere har leieprisen øket med 700 kroner per måned per person i de to årene jeg har bodd her. For mange av oss strekker ikke egen lommebok til. For å få tak over hodet er det nødvendig å slå seg sammen med venner og familie i samme livssituasjon. Jeg er imidlertid fornøyd med sånn som jeg har det. For meg er ikke boligsituasjonen, i hvert fall ikke akkurat nå, et problem. Ola: Det kan ikke fortsette som i dag. Det er åpenbart at boligmarkedet må få en mer sosial profil. Grep må tas for å luke bort den grådigste delen av kapitalismen. Kanskje må vi tilbake på sporet av etterkrigstiden for å komme i en situasjon som er til å leve med. Når det er sagt så er jeg ikke manisk opptatt av å eie. Leie er ok for meg, så lenge det ikke legges opp til at utleierne kan flå deg til skinnet. Håkon: Når det gjelder boligmarkedet er det nødvendig å ha flere tanker i hodet samtidig. Jeg har liten tro på en avkapitalisering. Det er viktig at vi har et system som reflekterer forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Jeg synes imidlertid at det kan være en god ide å ta grep i forhold til spesielt sårbare grupper i boligmarkedet. Blant det som bør ha prioritet er bygging av et tilstrekkelig antall studentboliger. Dessuten kan det være fornuftig å gå meglerinstituttet nærmere etter i sømmene. Korte budfrister gir et oppjaget marked. Mange byr over evne for å få tilslag, med betydelige økonomiske problemer som resultat Jeg støtter også noe statlig/kommunal boligbygging på generelt grunnlag. Dette ser jeg for meg skal være utleieboliger som ikke nødvendigvis er 100 prosent offentlig eide, men med en form for hovedeierskap, for eksempel i retning av hvordan Norge styrer sine oljeog gassaktiviteter. Slike langsiktige investeringer kan bidra til å redusere spekulasjonen i markedet. Jeg er imidlertid ikke tilhenger av at det offentlige skal ta risiko for min gevinst. De tre ungdommene rundt kjøkkenbordet på Grünerløkka er alle enige om at situasjonen i boligmarkedet er en utfordring. Men noen stor frustrasjon er det ikke å spore. Skuldrene er senket. De er på et punkt i livet hvor bolig ikke er den store bekymringen. De tilpasser seg på ulike måter situasjonen. Akkurat nå er det friheten til å utfolde seg som betyr mest. Hvor de befinner seg noen år frem i tid bruker de lite krefter på. Vi lever tross alt i verdens rikeste land! 13

14 Tekst: Tone Haugen-Flermoe Trefokus trefokus Merket konstruksjonstre vet du hva du kjøper? I forrige utgave skrev vi om kvaliteten på trykkimpregnert tre. Vi lovet da å komme tilbake til merking av konstruksjonstre, der det fort kan oppstå forvirring blant kundene. Egentlig er utgangspunktet greit. I Norge kreves det at trelast brukt i bærende konstruksjoner skal være styrkesortert i en fasthetsklasse Hver enkelt planke skal være entydig og varig merket. Ved bruk av umerket konstruksjonstre står tiltakshaver/utførende selv ansvarlig for at produktet er i samsvar med NS-EN 14081, slik at styrkeegenskapene i den ferdige konstruksjonen opprettholdes. Dette er nok lite aktuelt i Norge, men for ordens skyld: En slik vurdering av styrkeegenskaper klarer ikke en vanlig kunde å gjøre! Fasthetsklasser og vurdering av styrke Tre er et levende materiale, og ikke to trær er helt like. Dette gjør at det er nødvendig å sortere trelast som skal brukes i konstruksjoner, slik at en kan garantere riktig styrke og stivhet. Kravene til sortering og produksjon av styrkesortert konstruksjonsvirke er beskrevet i standarden EN og er noe alle produsenter må forholde seg til. Resultatet av sorteringen sees i form av fasthetsklasser. Disse fasthetsklassene er bakgrunnen for enhver beregning av kapasitet og ytelse for en trekonstruksjon. I dag er det fasthetsklassene C18, C24 og C30 som omsettes. Jo høyere tall, desto høyere bøyefasthet. Andre fasthetsegenskaper, som strekkfasthet og trykkfasthet, er gitt i EN 338. det vanlig med NS-merket trelast. I NSmerket med krone inngår et tall som identifiserer produsenten. I tillegg velger de fleste produsentene å sette på CE-merket for å vise at produktet tilfredsstiller det europeiske Byggevaredirektivet. CE-merket skal garantere at produktet fritt kan selges innen hele EU/EØSområdet. For å kunne CE-merke må bedriften ha en sertifisert produksjonskontroll, noe som gjelder for alle produsenter. Dette er altså en kontroll av kvalitetssystemer, ikke av selve produktet. NS-merket og Norsk Trelastkontroll NS står i denne sammenheng for Norsk Standard. Kravene for å kunne merke styr- kesortert trelast med NS-merke med krone er strengere enn kravene til CE-merking. Blant kravene til NS-merket trelast er at den skal ha under 20 % trefuktighet ved levering og at den skal være langt rettere enn det som er angitt i EN De som står for sorteringen hos produsenten skal ha bestått en teoretisk og en praktisk prøve. For å sikre at disse kravene etterleves får produsenten besøk av tredjeparts kontrollører to ganger i året. Da gjennomføres en produktkontroll, der det gjøres fysiske tester av tilfeldig utvalgte planker. Samtidig blir styrkesorteringsmaskinen kontrollert. For å kunne merke med NS med krone må produsenten være medlem av Norsk Trelastkontroll, som er en frivillig kontrollordning for produsenter av styrkesortert konstruksjonsvirke. Medlemsbedriftene i Norsk Trelastkontroll er underlagt strengere krav enn det som er lovpålagt gjennom EN og reglene for CE-merking. De er jevnlig gjenstand for tredjepartskontroll. Norsk Trelastkontroll er åpen for alle bedrifter som sorterer konstruksjonsvirke, og kan også ta inn medlemmer fra andre land. Hver planke skal være merket EN krever at hver planke med konstruksjonsvirke er merket med et varig merke som angir fasthetsklassen og hvem produsenten er. På det norske markedet er For styrkesortert impregnert trelast, skal impregneringsklassen også angis, slik vi skrev om i forrige utgave. Mer informasjon om CE-merking og NSmerking finner du på 14

15 EG leverer komplette IT-løsninger EG forener det beste med å være stor og liten på en gang. Vi er et stort Skandinavisk konsern med over 1000 medarbeidere som står klar til å hjelpe deg med å løse dine oppgaver. Vi leverer 360 graders IT Våre konsulenter har inngående kjennskap til de bransjene vi betjener. Vi kan sikre den optimale sammenhengen mellom prosesser, organisasjon og teknologi med kompetent rådgivning og IT-verktøy som skaper verdi i alle ledd. Logistikk Miljø Tekstil Sterke bransjeløsninger EG tilbyr sterke bransjeløsninger som understøtter verdikjeder og forretningsprosesser optimalt. Våre løsninger er basert på dedikerte best practiceprosesser for den enkelte bransje. Retail Bygg & Handel Energi & Utility EG

16 Sett & hørt La oss begynne denne utgaven av Sett & Hørt med noen fakta. I Norge er det rundt fire millioner bygninger. Av disse er i nærheten av 40 prosent, eller 1,5 millioner, boligbygg. Antall eneboliger befinner seg i området 1,2 millioner. Det er nesten hytter og bygninger som benyttes til fritidsboliger her i landet. 30 prosent av bygningene er garasjer, uthus, anneks eller lignende knyttet til boliger og fritidsboliger. Antall næringsbygg er oppgitt til Det er Statistisk Sentralbyrå (SSB) som står bak denne oppsummeringen. SSB slår videre fast at bygg og anlegg er en meget konjunkturutsatt næring. Fra 1966 til 1988 økte sysselsettingen fra om lag til i privat bygge- og anleggsvirksomhet. Med lavkonjunktur i de fire årene fra sank sysselsettingen med vel 30 prosent. Uten at tallet er kvalitetssikret er det grunn til å anta at mellom og i dag er sysselsatt i bygg- og anleggsnæringen. Gode tider Etter den kraftige nedturen i tidsrommet er markedet på god vei til å hente seg inn igjen. I januar/februar 2012 nådde omsetningen, i følge SSB, 46 milliarder kroner. Dette er en økning på 21,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i På fylkesnivå er det bygge- og anleggsbedriftene i Oslo som har hatt den største omsetningsveksten i 2012, hele 27 prosent fra 1. termin Bedriftene i Oppland har hatt den laveste veksten, 6,3 prosent, i den samme perioden. Også for byggevareindustrien står «sola høyt på himmelen» for tiden. I april viste salget, justert for prisstigning, en økning på 12,3 prosent sammenlignet med april Etter årets fire første måneder viser statistikken en vekst på 19,9 prosent målt mot tilsvarende periode i Det er Byggevareindustriens Forening som oppgir disse tallene, og legger til: - Generelt ligger salget hittil i år syv prosent over det som var gjennomsnittlig i medlemsbedriftene. Nok å henge fingrene i Aktiviteten innen boligbygging er en viktig retningsgiver for utviklingen i byggevaremarkedet. Der er det for tiden stort sett bare positive signaler å spore. For ikke lenge siden holdt Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret pressekonferanse. Der ble det tydelig indikert at det i 2012 ligger an til at det vil bli bygget like mange boenheter som i I klare tall vil dette si rundt nye boliger. Den smule engstelse som må ha vært i næringen ved innledningen til 2012, med en svak nedgang i antall igangsatte boliger, er det like godt å parkere med en gang. Alt tyder på at det vil være mer enn nok å henge fingrene i året sett under ett. Så langt er alt vel og bra. Men det er rom for mer. I følge beregninger gjort av Prognosesenteret, med bakgrunn i befolkningsveksten, er det behov for nye boliger årlig. Dit er det lang frem. Adm.dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening sette klare ord på utfordringen. Kommunene må i mye større grad vise vilje til å sette i gang boligaktivitet for å holde tritt med den voksende befolkningen. Bare i Oslo igangsettes det færre boliger i året enn det faktisk er behov for, og enda er det noen som lurer på hvorfor boligprisene stiger så kraftig! For mye marked Det er mange som mener mye om boligmarkedet. En som rister på hodet av boligprisutviklingen er Sven Erik Svendsen, arkitekt og tidligere professor i Boligplanavdelingen ved NTNU. I en kronikk i Klassekampen levner han den markedsstyrte boligsektoren liten ære. Han henviser til at det er lenge siden prisen på en bolig fremkom ved å addere tomtekostnader, arbeidslønn, materialkostnader og fortjeneste. På 20 år har boligprisen firedoblet seg, samtidig som byggeprisene har holdt følge med konsumprisindeksen på et mer beskjedent nivå. Svendsen gir tydelig til kjenne at det er pengemakta som rår i dette markedet, og ikke demografien og det reelle behovet for boliger. På denne meningsytringen kan vi føye til at byggekostnadene fra mars til april i år gikk opp med 0,3 prosent. Fra april 2011 til april 2012 har kostnadene for å bygge øket med 3,2 prosent. Økonomisk sett virker det å være god bærekraft i byggenæringen for tiden. Antall konkurser i 2011 viste en oppløftende nedgang. I 1. kvartal 2012 viser statistikken at det ble etablert nye foretak her i landet. Med 15,2 prosent av dette antallet er det flest nyetableringer i bygg og anlegg. Mer til rådighet Flaskehalsen inn i boligmarkedet er spesielt trang for unge under etablering. Mange sliter med å få startlån. Samtlige av landets kommuner har tilgang til denne ordningen i Husbanken. Selv om de fleste er aktive i forhold til de finansieringsmulighetene dette gir, er det fortsatt noen som henger igjen. Dessuten er det slik at 40 prosent av de som søkte startlån gjennom denne ordningen fikk avslag. Kommune-Norge har åpenbart liten tillitt til at søkerne makter å betjene lånene. Bevegelser i befolkningen, innvandring og et betydelig antall skilsmisser setter press på utviklingen i boligmarkedet. Mest prekært er behovet i landets byer og tettsteder. I så 16

17 Hederspris til Byggmakker Så tar vi sats inn i byggevarehandel med Byggmakker. Kjeden har fått hederspris for kompetansebyggende innsats. Det skjedde for kort tid siden, på Retailkonferansen i Oslo, etter gjennomføring av kampanjen «Kunnskapsreisen». Med de viktigste leverandørene som samarbeidspartnere er det gjennomført 15 kunnskapsepisoder fordelt på 15 uker. 600 ansatte deltok. Gjennom kick-off, oppdateringer på intranett, butikkbesøk og kåring av ukesvinnere ble det skapt en bølge av engasjement gjennom hele organisasjonen. I Vestfold har Byggmakker vært rask til å svare på nye utfordringer. Underskriften på kontrakten med overgang for Byggmakker Zeiner i Tønsberg til Optimera var knapt nok tørr før Sandefjord-baserte Byggmakker måte har Oslo spesielt stor oppmerksomhet rettet mot seg. Om 20 år kan landets hovedstad ha innbyggere. Det vil være behov for til nye boliger. Byrådet mener det har kontroll på situasjonen tomter er klare for utbygging, og et betydelig antall er under klargjøring. Distriktsstøtte Det synes som om regjeringen er mer bekymret for tempoet i boligbyggingen i distriktene. Kommunaldepartementet tar denne utfordringen på alvor og har etablert en ordning for økonomisk støtte. 12 av 82 kommuner har fått tilsagn om midler. Disse er Seljord, Granvin, Ullensvang, Flatanger, Grong, Hitra, Herøy, Gildeskål, Sørfold, Hasvik, Tolga og Balestrand. Vi avrunder denne generelle tilstandsrapporten om status i byggenæringen med signaler fra det nylig gjennomførte landsmøtet til Høyre. Noe av det vi kan ventes oss ved et eventuelt regjeringsskifte er at det kan komme forslag om et rendyrket boligdepartement. Partiet vil dessuten forenkle plan- og bygningsloven og gjøre det lettere med omregulering til boligformål. Det foreligger også en intensjon om å fjerne det nye kravet fra Finanstilsynet om minimum 15 prosent egenkapital for å få bolig. Carlsen Fritzøe besluttet seg for å etablere ny avdeling i byen. Det dreier seg om et rent proffsenter med fokus på trelast og kapitalvarer som dører, vinduer og andre typer tyngre byggevarer. Byggmakker Carlsen Fritzøe ser for seg et anlegg på rundt 4000 kvadratmeter. Mens vi befinner oss i Byggmakker-sfæren er det også vel verd å nevne at kjeden har inngått en ny og forbedret avtale om salg av byggevarer til Nord-norske Entreprenørers Service-Organisasjon (NESO). Avtalen, som strekker seg over tre år, har en verdi på mer enn 600 millioner kroner. Satser i Ålesund Vi noterer at MAXBO Proff bygger nytt i Ålesund. Wenaas Kapital AS har inngått utviklingskontrakt med HENT AS om bygging av byggevarehus på Digernes. Som leietager får MAXBO til disposisjon et moderne anlegg i størrelsesorden 4200 kvm. Prosjektet, som gjennomføres som totalentreprise, er planlagt ferdigstilt i mai XL-BYGG er i støtet Det er vel heller ingen overdrivelse å hevde at XL-BYGG er i støtet for tide. En fyldig omtale om dette er å finne på annet sted i denne utgaven av Bygg & Handel. Den hittil siste tilveksten er Byggsenteret Audun Hundere i Sogndal, med en omsetning (inkludert entreprenørvirksomhet) på 55 millioner kroner og 32 ansatte. Blant de fire som i løpet av kort tid har koblet seg til XL-kjeden i Sogn og Fjordane er Sølvberg AS i Stryn, som avgir nærmere begrunnelse om dette under egen overskrift i dette bladet. I saken om søndagsåpent står MAXBO på sitt. En bot på 4,2 millioner kroner for brudd på helligdagsloven er vedtatt. Det mener kjeden er dypt urettferdig. Vegg i vegg med varehuset på Hvam langs E6 mellom Oslo og Gardermoen holder Plantasjen til. Til tross for et betydelig overlapp i vareutvalget holdes det med loven i hånd søndagsåpent. Dette mener MAXBO er konkurransevridende. Også her vil det derfor fortsatt være åpent på søndager, med et vareutvalg tilpasset lovens rammer. Vokser på Møre På Møre har Mestergruppen, ved Byggeriet, kjøpt samtlige aksjer i byggevarehandelen Alf Valde AS i Ålesund. Selskapet omsetter årlig for rundt 70 millioner kroner og har spesialkompetanse innen effektiv varehåndtering og transport av trelast og tyngre byggevarer. Bygg og anlegg ga vekst Ved å ta et dypere dykk i byggenæringen er det mange interessante utviklingstrekk som kommer til syne. Av det vi ser er at bygg og anlegg betyr mye for bemanningsbransjen. Bemanningsselskapene omsatte 5,4 prosent flere timer i 1. kvartal 2012 enn tilsvarende i Uten kraftig vekst i utleie av vikarer til bygg og anlegg ville det vært en nedgang på 1,7 prosent. Det er tydelig at opplæring er løftet høyere på dagsorden i bygg og anlegg. 97 virksomheter i bransjen får i 2012 støtte fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Det dreier seg blant annet om støtte til kurs i lesing, skriving, regning og 17

18 Sett & hørt data for ansatte. Til sammen de norske byggereglene. Prak- Tester viser at enkelte partier krav til godkjenning for å søkte 109 virksomheter i bygg tisk sett kan dette innebære at trykkimpregnert trevirke som unngå bygningsskader, men og anlegg om BKA-støtte i år. det om ett år blir obligatorisk selges i dag, ikke holder til- dette ser ikke ut til å ha noen Det er en økning på 60 prosent CE-merking av byggevarer der fredsstillende kvalitet på grunn preventiv effekt i disse tilfel- sammenlignet med i fjor. det finnes produktstandarder av mangelfull impregnering. lene, sier direktør for Virke eller europeiske vurderingsdo- Varene er ikke forbudt å selge, Byggevarehandel, Bengt Her- Vil myke opp Reglene for nye bygg er ikke alltid optimalt tilpasset eksisterende bygg. Det er statsråd Liv Signe Navarsete som har gjort denne erkjennelsen. Derfor vil det nå bli åpnet for formålstjenlige tilpasninger. Siden EFTAS kontrollorgan ESA signaliserer at det ikke vil godkjenne norsk lokal godkjenning av foretak, må det etableres en ny sentral godkjenning. Sammen med kompetansekrav til alle foretak og meldeplikt for alle viktige arbeider, vil det bli en langt bedre måte å sikre kvalitet og en seriøs byggenæring. Dette er innholdet i en uttalelse som Byggmesterforbundet nylig vedtok på sitt landsmøte. Regelbrudd må svi Regelbrudd må svi mer. Det er Arvid Eikeland i Fellesforbundet som med dette retter pekefingeren mot byggenæringen. Han mener at det fortsatt er betydelige utfordringer med arbeidskontrakter, arbeidstidsordninger, overtidsbetaling og HMS-regler. Han får støtte av nyvalgt leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, som er lite komfortabel med at så mange må jobbe som vikarer på norske byggeplasser. Så avrunder vi det hele av med klart siktepunkt på byggevarehandel. 1. juni 2013 trer Den nye europeiske byggevareforordningen i kraft, til erstatning for dagens byggevaredirektiv. Det antas at forordningen også vil gjelde i Norge, og direktoratet har startet arbeidet med å innføre den i kumenter. Byggsenteret Audun Hundere til XL-BYGG Byggsenteret Audun Hundere AS i Sogndal åpnet 3. mai i XL- BYGG profil under markedsføringsnavnet XL-BYGG Hundere. Daglig leder Asle Roar Hundere (tv) og butikksjef Leif England blir tatt godt vare på av kjededirektør Morten Marker i XL-BYGG. Foto Hans Fredrik Bøhmer Byggsenteret kan se tilbake på 50 års drift i år. Markedet defineres som Indre Sogn og omsetningen ligger på ca 55 mill kroner, hvorav ca 12 mill kommer fra entreprenørvirksomhet. Staben teller 32 ansatte. Advarer mot dårlig impregnert trevirke så kjøperen må være klar over at det er store kvalitetsforskjeller. Trevirket kan være forbudt å bruke i bærende konstruksjoner. Det er høysesong for terrassebygging. Hvis man benytter trevirke som ikke har tilfredsstillende impregnering, kan man risikere å sitte igjen med en råtten terrasse om få år, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel. Trevirket selges i byggevareforretninger og andre utsalgssteder som selger til privat og proffbruker. Et parti av produktet er testet av Norsk Treteknisk Institutt, som konkluderer med at partiet ikke holder tilfredsstillende kvalitet. Impregneringen er ikke god nok, til tross for merking som tilsier at impregnering skal ha blitt gjort. Enkelte områder av trevirket som ble testet manglet rett og slett impregnering, mens andre områder igjen hadde for dårlig impregnering. Virke Byggevarehandel, som organiserer de fleste største byggevarekjedene i Norge, opplever at enkelte aktører stadig oftere velger å selge lav kvalitet for å tilby kundene best mulig pris. - Dette ville vært ok dersom kunden ble opplyst om kvalitetsforskjellene, og selv vurderte ut fra dette. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle. Virkes råd til kundene er derfor å etterspørre dokumentasjon på kvaliteten, og butikkene bør informere om kvalitetsforskjeller - I Norge har vi pålagt oss selv strenge ning. Brosjyren Fokus på tre-trykkimpregnering ligger lett tilgjengelig på nettet og anbefales lest. Da blir oppholdet på terrassen trivelig i år etter år. problemer med forpakninger til festemateriell Det har vært et problem for håndverkere at forpakningene til festemateriellet går i oppløsning når de blir våte eller fuktige. Det er markedsansvarlig i ESSVE, Silje Netskar, som nå hevder å ha funnet løsningen på problemet og som står bak undersøkelsen blant håndtverkerne. Vi har hatt fokusgrupper med til sammen over 130 håndverkere. De har fortalt om sine erfaringer med innfestningsprodukter og kommet med ønsker om en løsning, forteller hun. Med det nye systemet har ESSVE kommet dem i møte. Så mange som ni av 10 håndverkere sier de opplever at det er et problem at forpakningene blir ødelagt og hele 68 prosent forteller at de har problemer å holde orden. Testpiloter ESSVE har lyttet til testpilotene og lanserer nå ESSBOX. Systemet er utformet slik at det er enkelt å holde orden på innfestningsproduktene med forpakninger i plast somtåler både vann og kulde. Med det nye systemet kan håndverkeren selv bygge opp innholdet i kofferten, noe som gjør at det blir slutt på innfestningsmidler som flyter rundt i bilen, hevder Silje Netskar. 18

BYGG & HANDEL. Jørn Tøien Lean Communications. Bengt Bøyesen Jackon. Standardiseringsprosjektet NR. 2 APRIL 2012

BYGG & HANDEL. Jørn Tøien Lean Communications. Bengt Bøyesen Jackon. Standardiseringsprosjektet NR. 2 APRIL 2012 Vedlegg: Brosjyre Elektronisk handel NR. 2 APRIL 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen Jørn Tøien Lean Communications Gjør de rette tingene riktig første gang Bengt Bøyesen Jackon Bygger

Detaljer

BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

BYGG & HANDEL. May Rita Heggelund, Herføll-gruppen. Byggevaredirektør Bengt Herning. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet NR. 4 SEPTEMBER 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen May Rita Heggelund, Herføll-gruppen skaper vekst i østfold Byggevaredirektør Bengt Herning Viktigst av alt er lønnsomhet Morten Lie,

Detaljer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2011 Inntektspolitikkens dilemmaer Side 5 Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP Side 19 Forenkling for verdiskapning Side 28 Arbeidslivet går

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag

NBBLs ÅRSRAPPORT 2013. Norske Boligbyggelag NBBLs ÅRSRAPPORT 2013 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.2013 var 50 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse hadde 900 000

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3

Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 INTERVJUET: Byggmakkers fremtid Mikael Forss SIDE 4 REPORTASJEN: Et eventyr i glass og ramme Tore

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Banksparing skyter i været

Banksparing skyter i været Nr. 2-2013 - 96. årgang Banksparing skyter i været Side 36 Edgar har hatt 20 000 elever Side 26 N Y H E T E R 500 000 byttet forsikringsselskap 500 000 kunder skiftet skadeforsikringsselskap i 2012. Det

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling. Oppfyller boligdrømmer

NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling. Oppfyller boligdrømmer NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling Oppfyller boligdrømmer 2 3 Innhold 4 Om NBBLs Framtidsprosjekt 2030 6 Mandat 8 Barkaleitets smarte løsning 11 Temagruppe Ungdom og bolig 12 Ungdomsbølgen

Detaljer

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør Det var like før bjørka sprang ut. Dagen før, den 1. mai, hadde jeg vært på Stortorget i Hamar og hørt appellene om internasjonal solidaritet og kamp mot kapitalkreftene. Nå var jeg på vei til min første

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter

02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Nytt mandat, globale muligheter 02/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Nytt mandat, globale muligheter Innhold Ferd Hedgefond: Får nye utfordringer 4 Innhold Leder Side 3 Entreprenørskap: Verdiskaping er en drøm hos altfor få

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer