3.03 Prøver til cervix cytologi Konvensjonell prøvetaking Væskebasert prøvetaking og HPV-test

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.03 Prøver til cervix cytologi Konvensjonell prøvetaking Væskebasert prøvetaking og HPV-test"

Transkript

1 Hensikt Sørge for riktig, identifisering og prøvebehandling ved cervix cytologi slik at kvaliteten er optimal for videre preparering og cytologisk vurdering. Se også Kvalitetsmanual, Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Generelle forhold Screeningprøve Etter anbefaling i Masseundersøkelsesprogrammet tas cytologisk prøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Hensikten er å hindre at kreft utvikles. Dersom det gjøres gynekologisk undersøkelse av seksuelt aktive kvinner yngre enn 25 år, skal det ikke tas prøve oftere enn hvert tredje år uten klinisk indikasjon. Husk å føre dato for siste menstruasjons første dag på rekvisisjonen, samt relevante kliniske opplysninger. Gravide Det er ikke nødvendig å ta prøve under graviditet og ved postpartumkontroll (6-8 uker etter fødsel) dersom kvinnen har hatt en normal prøve i løpet av de siste tre årene. Er tidsintervallet lengre, er det bedre å ta prøve under svangerskapet enn å vente til etter fødsel. Dersom det er tre år siden siste screeningprøve og kvinnen er i 2. eller 3. trimester ved første kontroll, utsettes prøven til postpartumkontrollen. Ikke ta prøve før menstruasjonen har kommet godt i gang. Hysterektomi-opererte Det er ikke nødvendig å ta prøve fra vaginaltopp etter hysterektomi, bare fra eventuelt gjenstående portio. Praksis varierer, men portio står av og til igjen. Dersom indikasjon for hysterektomi har vært celleforandringer, anbefales det cytologisk prøve fra vaginaltoppen. Det er viktig at kliniske opplysninger (for eksempel hysterektomi eller supravaginal uterusamputasjon) anføres på rekvisisjonen slik at prøvene kodes korrekt. Klinisk indikasjon Ved symptomer og kliniske funn hvor det mistenkes forandringer i livmorhalsen, skal det tas prøve utenom programmet. Symptomene kan være blødning eller blodig utflod mellom menstruasjonene, spontant eller i forbindelse med samleie og ved postmenopausal blødning. Ved patologiske funn i cytologisk prøve følges anbefalinger i prøvesvaret. Det tas kontrollprøve etter behandling (f.eks. konisering) ved suspekte inspeksjonsfunn eller kolposkopiske funn. Informasjon til kvinnen Celleprøven er rettet mot forandringer i livmorhals, ikke genitalia forøvrig. Litt blødning umiddelbart etter er vanlig og ufarlig. Oppstår det symptomer før neste screeningprøve (i treårsintervallet) anbefales det at ny prøve tas. Dersom pasienten ikke samtykker i at normal prøve registreres i Cytologiregisteret, må dette krysses av på rekvisisjonen. NOKLUS Laboratoriet I-3.03 Prøver til cervix cytologi Side 1 av 5

2 Side 2 Utstyr Konvensjonell Selvholdende spekel Hansker Spatel av tre Væskebasert Selvholdende spekel Hansker Spatel av plast Børste Utstryksglass med skrivefelt Fikseringsmiddel Børste Alternativt: Spesialbørste for ekto- og endocervikal prøve Spesialbeholder med fikseringsvæske Spesialbørste Konvensjonell Til brukes spatel og børste. Ved graviditet anbefales bare spatel. Dersom børste brukes i tillegg kan den bøyes og føres maksimalt en til en og en halv centimeter opp i livmorhalsen. For diagnostikken er det viktig å få med materiale fra transformasjonssonen, det vil si grensesonen mellom plate- og sylinderepitel. Da denne trekkes lengre opp i endocervix med økende alder, vil bruk av børste øke sannsynligheten for at en får med celler herfra. Forutsetningen for å få representativt materiale fra livmorhalsen er at ytre mormunn kan sees under en. Utstryk tas straks etter innføring av spekulum, før eksplorasjon og terapeutiske prosedyrer. Bruk saltvann, helst ikke smøremiddel. NB! Ved til HPV-test skal det ikke brukes smøremiddel. Rikelig slim på portio tørkes forsiktig av. Prøvetaking fra ektocervix Trespatelens runde/brede ende føres rundt (sveiper over portio) hele omkretsen av mormunnsåpningen og området rundt. Hold et jevnt press og sørg for god kontakt med overflaten. Prøvetaking fra endocervix Børsten settes to centimeter inn i livmorhalsen (børstehodet er to centimeter). Den dreies rundt ¼ til ½ gang mens man tilstreber god kontakt med veggene. Ikke vri for mye da det kan forårsake blødning. Se bruksanvisning for børste. Prøve fra fornix posterior er ikke aktuelt. Det finnes spesialbørster som tar prøve fra endo- og ektocervix samtidig. Følg bruksanvisning. Prøvetaking med denne type børste avviker fra det som er beskrevet ovenfor. NOKLUS Laboratoriet I-3.03 Prøver til cervix cytologi Side 2 av 5

3 Side 3 Utstryk og fiksering 1. Utstryksglasset merkes med pasientens navn og fødselsdato. Bruk vanlig gråblyant da denne ikke vaskes bort i fargeprosessen. 2. Stryk materialet jevnt og passe tykt på utstryksglasset. Celler fra ektocervix nærmest navnemerkingsfeltet(2)* og endocervix på ytterste tredjedel(1)*. Hold spatelen parallelt med objektglassets overflate under utstrykning. *Se figur. 3. Fikser utstryket umiddelbart med egnet middel. Lufttørking gjør tolking av prøven vanskelig. Et kommersielt alkoholbasert sprayfiksativ anbefales som fikseringsmiddel. Rist flasken godt. Hold sprayflasken ca cm fra utstryket. Holdes flasken for nært utstryket oppstår fiksasjonsartefakter i prøven. 4. La preparatet tørke før pakking. Væskebasert Cytologisk diagnostikk og eventuelt HPV-test. Prosedyre for kan innhentes fra Kvalitetsmanualen, Massundersøkelsen mot livmorhalskreft, Kontakt eventuelt avdeling for patologi. Bruk hansker under hele prosessen for å unngå kontaminasjon. Celleprøven tas før pensling med eddiksyre til kolposkopi. Prøven tas med børste og plastikkspatel, eventuelt med spesialbørste for ektoog endocervikal prøve, etter samme kriterier som konvensjonell prøve. For at den cytologiske prøven skal bli representativ, er det viktig at en får med materiale rundt transformasjonssonen ved ytre mormunn. Overføring av celler til transportvæsken: Bruk av plastspatel på portio: Etter vispes spatelen umiddelbart kraftig 5-10 ganger i transportvæsken for å vaske av cellene. Spatelen kastes. Bruk av børste i livmorhalsen: Skyll børsten umiddelbart i samme transportmedium ved å rotere børsten 10 ganger og samtidig gni den mot innsiden av glasset. Visp til slutt børsten i løsningen. Børsten kastes. Spesialbørste: Bruk av spesialbørste for ekto- og endocervikal prøve: Skyll børsten umiddelbart ved å trykke børsten ned mot bunnen av beholderen med transportvæsken 10 ganger, slik at hårene tvinges ut. Til slutt dreies børsten kraftig rundt for å frigjøre de siste cellene. Vær rask for å unngå at cellene tørker fast på spatel eller børste. Prøven blir ellers umulig å vurdere. Spatel eller børste må ikke bli stående i transportmediet. Cellene bindes da til børsten. Skru lokket på beholderen godt til og send prøven til laboratoriet. Beholder med celleprøve er holdbar i 3 uker og skal oppbevares i romtemperatur. NOKLUS Laboratoriet I-3.03 Prøver til cervix cytologi Side 3 av 5

4 Side 4 HPV-test Anbefalinger for HPV-testing i Masseundersøkelsen Gjeldende etter 1. juli 2005: Takst kan bare kreves for kvinner mellom 25 og 69 år. HPV-test anbefales etter uegnet prøve, der cellene er dekket av blod eller betennelsesceller (M 09010), og lavgradige lesjoner (M og M 69701). Se flytdiagram eller informasjon på baksiden av rekvisisjonen fra avdeling for patologi. Ta kontakt med avdeling for patologi for spørsmål om til HPV-testing. Masseundersøkelsen ønsker at svar fra cytologi og HPV-test rapporteres samlet. Følgende flytdiagram skal følges for HPV-testing: Flytdiagram for nasjonal algoritme for utredning av ASC-US/LSIL og bruk av HPV-test i sekundærscreening, kvinner år. Se også informasjon på cytologirekvisisjonen til masseundersøkelsen. NOKLUS Laboratoriet I-3.03 Prøver til cervix cytologi Side 4 av5

5 Side 5 Identifisering og merking Alle prøver merkes med pasientens navn og fødselsdato. Sending av prøver Emballering og transport avklares med samarbeidende avdeling for patologi. Materialet taper seg over tid og sendes derfor så raskt som mulig. Histologiske oppfølgingsprøver etter positiv cytologi bør sendes den avdelingen som vurderte cytologiprøvene. Råd når laboratoriet ber om at prøven tas på nytt Ved for lite plateepitel: Blodtilblandet materiale: Tørkeartefakter: Bruk spatelen på portio. Eventuell cervicitt behandles før ny prøve. Vær varsom med børsten. Vurder bruk av annet fikseringsmiddel. Raskere fiksering etter. NOKLUS Laboratoriet I-3.03 Prøver til cervix cytologi Side 5 av 5

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Kvalitetsmanual Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Forord Bergen/Oslo, desember 2011 Siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført

Detaljer

NORCYT-INFO nr. 2 2014

NORCYT-INFO nr. 2 2014 Norsk Forening for Klinisk Cytologi Kjære medlemmer NORCYT-INFO nr. 2 2014 Nok et år er på hell og det er på sin plass å foreta en gjennomgang av året som har gått. For oss som arbeider med cytologi har

Detaljer

HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING

HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING Vedlegg til sykehusets prosedyre: Prøver til nyfødtscreening HÅNDTERING AV PRØVER TIL NYFØDTSCREENING Retningslinjer for utfylling av rekvisisjon, blodprøvetaking, forsendelse av prøver og behandling av

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 2 Juni 2014

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 2 Juni 2014 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 2 Juni 2014 Innhold Klinikkledelsen 3 Brukerundersøkelse rekvirenter fra primærhelsetjenesten 3 Elektroniske svarrapporter til rett rekvirent

Detaljer

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon Prevensjon Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon NØDPREVENSJON Den mest benyttede nødprevensjon er nødprevensjonspillen, også kalt krisepillen. Den kan brukes hvis den vanlige metoden mislykkes,

Detaljer

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det!

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Håndboken Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Med HotPot kan du smelte glass i en mikrobølgeovn og lage smykker eller smykker tilbehør og andre kreative ting. Teknikken er kalt glass

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

IMPLEMENTERING AV HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING

IMPLEMENTERING AV HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING IMPLEMENTERING AV HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING RAPPORT OM DET FORBEREDENDE ÅRET 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. bakgrunn for prosjektet... 4 3. beskrivelse av prosjektet... 4 4. mål... 5

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 norsk 101 Norsk 101 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som

Detaljer

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå?

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? KCS (Kerato Conjunctivitis Sicca) skyldes at enkelte celler i hundens eget immunforsvar angriper tårekjertlene. Dette fører til redusert

Detaljer

Innføring i mørkeromsteknikk

Innføring i mørkeromsteknikk Innføring i mørkeromsteknikk Innhold Innledning... s. 3 Oversikt over mørkerommet... s. 3 1 Fremkalling av film... s. 4 1.1 Sammendrag... s. 4 1.2 Forarbeid... s. 5 1.3 Spoling av film... s. 5 1.4 Fremkall...

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ADVARSEL Settet er kun beregnet for barn over 10 år. Må brukes under oppsyn av en voksen person

ADVARSEL Settet er kun beregnet for barn over 10 år. Må brukes under oppsyn av en voksen person ADVARSEL Settet er kun beregnet for barn over 10 år. Må brukes under oppsyn av en voksen person Merk! Dette settet inneholder kjemikalier klassifisert som helseskadelige. Les denne bruksanvisningen grundig

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Infomateriale Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Innhold 1. Inseminasjon... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminasjonen... 5 1.3. Undersøkelser... 6 1.3.1. Hysterosalpingoultrasonografi

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning

Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Modell: Dato: 12375no 02/12-09ab Gassgrill 12375 Monteringsanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer