ÅRSRAPPORT UDs tilskuddsordninger og prosjektmidler for scenekunst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. UDs tilskuddsordninger og prosjektmidler for scenekunst"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 UDs tilskuddsordninger og prosjektmidler for scenekunst

2 INNLEDNING Danse- og teatersentrum har siden 2003 forvaltet Utenriksdepartementet sin reisestøtteordning, og vært rådgiver for departementet i scenekunstfaglige spørsmål. Både reisestøtteordningen og rådgivningen er innrettet mot det frie scenekunstfeltet. Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Ett hovedmål er å legge forholdene til rette for internasjonaliseringen av norsk kulturliv og bidra til at norske scenekunstnere kan delta aktivt internasjonalt. Tilsagnsbrevet fra Utenriksdepartementet formulerer det overordnede formålet i avtalen med Danse- og teatersentrum slik: «Det overordnete formål er å bygge opp under et positivt Norgesbilde internasjonalt gjennom presentasjon av norsk scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet i utlandet, samt å bidra til internasjonalisering av norsk scenekunst ved å åpne for økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom/til fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland. Det er et mål at den samlede effekt av aktiv deltagelse på det frie scenekunstfeltets internasjonale arenaer skal bidra til å bygge opp under bildet av Norge som en interessant og nyskapende kulturnasjon.» Formålet med avtalen som gjelder for Land i Sør er å videreutvikle samarbeidet mellom norske scenekunstnere/organisasjoner og scenekunstnere/organisasjoner i utviklingsland. FORVALTNINGSPRAKSIS Alle søknader om reisestøtte sendes inn elektronisk via søkerverktøyet Reisestøtten for scenekunst hadde fem søknadsfrister i februar, 1. april, 1. juni, 1. september, og 1. november. Kultursamarbeid med Land i Sør hadde to søknadsfrister. 1. februar og 1. november. Alle søkere får automatisk tilbakemelding når søknaden er mottatt og når den er godkjent til behandling. Tildelingsrunder finner sted omtrent fem uker etter søknadsfrist slik at søkerne får rask tilbakemelding på sin søknad. Ordningen er etterspørselsbasert. Det vil si at det må foreligge en formell invitasjon fra en internasjonal aktør for at en søknad godkjennes til behandling. Tilskuddsordningen gjelder ikke støtte til prosjektutvikling, produksjon eller leie av lokaler. Det gis ikke støtte til studiereiser/videreutdanning. Tilskuddsordningen gjelder ikke større produksjoner ved norske teaterinstitusjoner eller utdanningsinstitusjoner som i det vesentligste mottar driftsstøtte fra den norske stat. Utenriksdepartementets forvalterorganisasjoner på øvrige kunstfelt er MIC, NORLA, OCA, Norsk Filminstitutt, Norsk Form og Norske Kunsthåndtverkere. I 2011 forvaltet DTS reisestøtte på NOK ,- Avsetningen til kultursamarbeid med Land i Sør var på NOK ,- Av dette var NOK ,- avsatt til kultursamarbeid med India og ,- avsatt til kultursamarbeid med Kina. Forsidefoto: JO STRØMGREN KOMPANI: «The Border» Foto: Knut Bry

3 VERDENSTEATRET «And all the questionmarks started to sing» Foto: Asle Nilsen FAGUTVALGET Fagutvalget har i 2011 bestått av: Tove Bratten Daglig leder i Danse- og teatersentrum. Kristin Eriksen Bjørn, Tromsø Dramatiker og instruktør. Marianne Albers, Oslo Danser og fagkonsulent i Danseinformasjonen. Thorleif Linhave Bamle, Bergen Instruktør Carsten Carlsen Senior rådgiver, observatør fra Utenriksdepartementet. Fagutvalgets sammensetning og medlemmer foreslås av fag- og kunstnerorganisasjoner på scenekunstfeltet.

4 SØKNADSMASSEN Reisestøtte I 2011 mottok Danse- og teatersentrum 138 søknader om reisestøtte. Samlet søknadssum var NOK ,- 73 søknader mottok en samlet tildeling på NOK ,- Kultursamarbeid med Land i Sør. I 2011 mottok Danse- og teatersentrum 17 søknader om reisestøtte. Samlet søknadssum var NOK ,- Noe nedgang i søknadsmassen fra 2010, som hadde 23 søknader, skyldes sannsynligvis en nedgand fra tre til to søknadsrunder. 10 søknader mottok i 2011 en samlet tildeling på NOK ,- Antall støttede prosjekter Antall søknader 200 Søknadsmassen UD-reisestøtte

5 2011 Mottakere av reisestøtte - 02 Kunstner/ Kompani/ Prosjekt Land Amund Sjølie Sveen Oslo Polen Annika Ostwald Oslo Færøyene Cirkus Sibylla Atrå Israel Cirkus Xanti Hvitsten Australia De Utvalge Nesoddtangen Frankrike, Irland, Tyskland Dukkenikkerne Bergen Pakistan Eivind Reierstad Kløfta Uganda Fabula Oslo Russland Frikar Oslo Russland Heidi Dahlsveen Oslo Hellas Heine Røsdal Avdal Oslo Japan, Østerrike, Kina, Tyskland, Latvia, Frankrike, Estland Henriette Pedersern Oslo Nederland, Sverige herstay Oslo Russland, Argentina Hilde Rustad Nesoddtangen Libanon Impure Company Oslo Tsjekkiske republikk, USA, Østerrike Ingrid Midgard Fiksdal Oslo USA Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Oslo Kina, Tyskland Jo Strømgren Kompani Oslo Frankrike, Cuba, Mexico, Russland, Tsjekkiske Republikk Karen Foss Quiet Works Bergen Polen Karstein Solli Produksjoner Oslo Russland Kattas Figurteaterensemble Tønsberg Danmark, Finland, Norge, Russland, Sverige Kim Atle Hansen Oslo Sverige Kjetil Skøyen Oslo Italia Mette Edvardsen Nøtterøy Israel, England Milla Entertainment Oteren Israel, Vestbredden & Gazastripen Ning Oslo Sverige Panta Rei Danseteater Oslo Polen, Russland Rudi Skotheim Jensen Saltnes Finland, Danmark, Frankrike, Hellas, Sverige Runa Rebne Oslo Frankrike Sagliocco ensemble Porsgrunn Frankrike Siljeholm/Christophersen Oslo Jordan Siri & Snelle Produksjoner Oslo Sverige Stella Polaris Stokke Ungarn Stian Danielsen Oslo Frankrike Stiftelsen Kompani IRO Oslo USA Stiftelsen NIE Teater Fredrikstad Finland, Serbia, Tsjekkiske Republikk, Korea, Belgia, Kroatia, Polen Stiftelsen Wee-Scavetta/Kipperberg Oslo Brasil, Chile, Venezuela, Nederland Toyboys Oslo Cuba Verdensteatret Oslo Israel, Frankrike, India Verk Produksjoner Oslo Island Visjoner Teater Oslo Canada, Italia, Estland Wakka Wakka (Wakk AS) Oslo Cuba, England Winter Guests Bergen Frankrike, Litauen, Sverige, England Zero Visibility Corp. Oslo Italia, Tyskland, Mexico

6 Mottakere av midler til kultursamarbeid med Land i Sør Danse- og teatersentrum forvalter, i tillegg til den ordinære reisestøtteordningen, midler til Kultursamarbeid med Land i Sør. Formålet med avtalen som gjelder for Land i Sør er å videreutvikle samarbeidet mellom norske scenekunstnere/organisasjoner og scenekunstnere/organisasjoner i utviklingsland. Videre er intensjonen å styrke institusjonsbygging/ bærekraftige profesjonelle miljøer i de land det gjelder. Midlene kan brukes til å finansiere besøksreiser av profesjonelle utøvende scenekunstnere fra Norge til utviklingsland, eller til Norge fra utviklingsland. Av den totale tildelingen på NOK ,- skal NOK ,- brukes på aktiviteter i India og NOK ,- brukes på aktiviteter i Kina. Det er et mål å støtte opp under scenekunstprosjekter som fremmer ytringsmangfold. India Danse- og teatersentrum har i 2010 vært rådgivere for den Norske Ambassaden i New Delhi i forbindelse med å etablere en bærekraftig struktur for Delhi Ibsen Festival. Av de særskilte midler til kultursamarbeid i India, ble kr tildelt Verdensteatret for deltakelse på Delhi Ibsen Festival med forestillingen And all the Questionmarks started to sing. Da festivalen ble utsatt til 2012 i siste liten, valgte vi å opprettholde støtten til Verdensteatret for på den måten å gi dem mulighet til å realisere visningsprosjektet under andre rammer. Dette skjedde i Kolkata samarbeid med Den norske ambassaden i New Delhi desember Kina Danse- og teatersentrum har siden 2009 hatt et samarbeid med Guangdong Modern Dance festival. I 2010 ble det arrangert et ekspertbesøk til Norge for festivalledelsen, og det ble lagt opp til en tydelig norsk profil under festivalen i 2011 med norske scenekunstnere som Zero visibility corp., Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Heine Avdal/Deep Blue. Grunnet de politiske forhold mellom Norge og Kina fikk ikke festivalen tillatelse til å gjennomføre det norske programmet, noe som førte til store vanskeligheter for dem. Det ble likevel gjennomført en lukket masterclass med den norske koreografen Ingun Bjørnsgaard. Samarbeidet mellom Danse- og teatersentrum og festivalen fortsetter. Kunstner/ Kompani/ Prosjekt Areopagos Oslo Kina Bjørn Moe Oslo Cuba Grenland Friteater Porsgrunn Cuba Jørgen Knudsen Bergen Kina Kastellet Kultursenter AS Homborsund Kina Sara Baban Oslo Irak Land Siljeholm/Christophersen Oslo Palestina Speilbilder Teater Fyllingsdalen Irak/Norge Toyboys Oslo Cuba

7 Bevilget UD Totalt søknadsbeløp 8!000!000 Søknadsvolum i NOK !000!000 4!000!000 2!000!

8 UTTRYKKSFORDELING BLANT TILSKUDDSMOTTAKERE STATISTIKK 2011 Det er god uttrykksspredning både blant søkerne og mottakerne i reisestøtteordningen. Søkerne definerer selv uttrykkstilhørighet i søkeprosessen. Dans Teater Crossover Musikkteater Performance Figurteater Workshop Annet Øvrig scenekunst 4% 12% 5% 1% 2% 11% 2010/2011 STATISTISK UTTRYKKSFORDELING Dans 54 % 46 % Teater 18 % 19 % Crossover 10 % 4 % Musikkteater 6 % 4 % Performance 2 % 12 % 19% 46 % Dans Figurteater 6 % 5 % Workshop 2 % 1 % Annet 1 % 2 %

9 EKSPERTBESØK I 2011 ble det gjennomført 6 ekspertbesøk (mot 8 i 2010) med tilsammen 12 deltagere (30), til Norge, arrangert av Danse- og teatersentrum i samarbeid med blant annet ambassadenettverket. Dette er færre enn 2010 og har sammenheng med at biennalen Oktoberdans, som tiltrekker seg stor internasjonal oppmerksomhet, ikke ble arrangert i Det er en økende etterspørsel etter norsk scenekunst fra festivaler og scener utenfor Norge. For å gjøre deres satsninger så treffsikker som mulig er det en stor fordel å kunne invitere programmerere og journalister til norske scener og festivaler på relevante kunstneriske tidspunkt. Ekspertbesøkene støttes av Utenriksstasjonene lokalt. Ved ekspertbesøk arrangerer Danse- og teatersentrum direkte møter mellom norske kunstnere/kompanier og de internasjonale gjestene. I tillegg til dette møter de aktuelle aktører i det norske scenekunstlandskapet. Besøk i 2011: Nordwind Festival i Berlin til Oslo og Bergen. Besøk fra Kennedy Center i Washingston DC, USA, i mai 2011 og Oktober Oslo og Bergen. Besøk fra The Lab. Jerusalem, Israel Besøk fra Cervantino Festival i Mexico til Oslo. Besøk fra Etre Associazione og Luoghi Comuni Festival 2012 til Oslo, Bergen og Stamsund Internasjonale Teaterfestival. Besøk fra CITO i Burkina Faso til Oslo og IETM i Stockholm Møte mellom DTS og UDs aspirantprogram Danse- og teatersentrum gjennomfører årlig møte med Utenriksdepartementets aspiranter for utenrikstjenesten. WINTER GUESTS «flawed.» Foto: Winter Guests

10 PILOTPROSJEKT I SØR-AFRIKA I 2009 tok den norske ambassaden i Pretoria kontakt med Danse- og teatersentrum fordi de ønsket å bringe Jo Strømgren Kompani til landet under fotball VM med JSK sin forestilling A dance tribute to the art of football. I forlengelsen av dette ønsket man også å se om det er mulig å få til et langsiktig samarbeids- og utvekslingsprosjekt mellom scenekunstmiljøer i Norge og Sør-Afrika. Det var ikke mulig å få til til turneen med JSK sin fotballforestilling av ulike årsaker den gang, men ambassaden og Danse- og teatersentrum arbeidet videre med prosjektideen. I 2011 fikk prosjektet tildelt NOK ,- til å gjennomføre følgende pilot: Turne med Jo Strømgren Kompani sin produksjon The Border på The Market Theatre i Johannesburg og Elizabeth Sneddon Theatre i Durban i November Seminaret Understanding Norway I samarbeid med Arts and Culture Trust, South Africa. Møteplasser, forestillinger, møter med relevante scenekunstmiljøer i Sør-Afrika Mål og hensikt for piloten: Goal: This project aims to bring together strong performing arts environments in Norway and South Africa to create common references and mutual understanding of the diversity of performing art expressions, creative conditions, and strengthen the development of the performing art sector in both countries Purpose: To lay the foundation for a long-term collaboration between artists from Norway and South Africa within the performing arts. Delegasjonen besto av: Danse- og teatersentrum, Jo Strømgren Kompani, Ådne Sekkelsted (Daglig leder i Norsk Scenekunstbruk), Sven Åge Birkeland (Kunstnerisk leder for BIT- Teatergarasjen) og Therese Markhus (Kunstnerisk leder for RAS Regional Arena for Samtidsdans ved Sandnes Kulturhus) Det er viktig at slike utvekslingsprosjekter får en lokal forankring i de landene som er involvert. Utgangspunktet for en slik forankring lå i dette tilfellet i møtepunktet mellom representanter for relevante scenekunstmiljøer i Norge, som kan ha en mulighet til å utvikle dialog, samarbeid og utveksling over tid, og det Sør-Afrikanske scenekunstmiljøet.!! Pilotprosjektet orienterte seg mot alle sceniske uttrykksformer innenfor samtidsorientert scenekunst. Piloten er vurdert som svært vellykket, og det foreligger planer om langsiktige samarbeid. JO STRØMGREN KOMPANI: «The Border» Foto: Knut Bry

11 PROSJEKTSAMARBEID MED CITO I BURKINA FASO Samarbeidsprosjektet mellom DTS og CITO var i 2011 i sitt andre av tre år var et svært produktivt år med mange aktiviteter og resultater. Av de viktigste milepælene i 2011 ønsker vi å nevne:!!!!!!! Familieforestillingen Il Était une Fois spilte totalt for personer i 32 byer over en 3 måneders periode. En enorm suksess både kunstnerisk og publikums-messig. Etableringen av en lokal koordinator har løftet kvaliteten på arbeidet og sikrer en svært tilfredsstillende kontinuitet i samarbeidet. På bakgrunn av det norske engasjementet har det blitt etablert en egen kvinnegruppe i CITO, som vil arbeide for kvinners situasjon i organisasjonen, i teatret i landet samt i samfunnet generelt samt lage egne forestillinger om/for kvinner. Likeledes har det, i kjølvannet av et kurs gitt av DTS, blitt opprettet landets første formaliserte nettverk av produsenter fra ulike byer. 90 personer har vært involvert i ulike kurs/videreutdanning arrangert som en del av samarbeidsprosjektet. Påvirkninger gjennom samarbeidet er i ferd med å skape vesentlige endringer i organisasjonsstrukturen i CITO, nedenifra og opp. Disse må oppfattes som positive og i tråd med dagens standarder. Samarbeidet bidrar til å styrke CITO som bærekraftig organisasjon og økt demoratiforståelse. Et langsiktig arbeid med målrettet skolering, veiledning og kurser for flere, og reiser til Europa med noen få nøkkelpersoner, er et viktig bidrag i prosessen med å sikre CITO mest mulig bærekraftighet gjennom forståelse og etableringen av internasjonalt nettverk og partnere. Økonomistyringen lokalt i Burkina Faso må sies å være tilfredsstillende ift prosjektet. En grundig gjennomgang av regnskap og bilag for 2010 var stort sett i tråd med våre standarder og de mangler som ble påpekt ble det rettet opp i innenfor rimelig tid. Vi må si oss fornøyd med bruken av midlene lokalt i Burkina Faso. Vi holder budsjett i prosjektet, noe som sikrer og styrker de planlagte modulene for det siste året i samarbeidet. Dette birdar også til å utvikle en god budsjett og regnskapskultur. Fra norsk koordinator Karene Lyngholms side er opplevelsen at dette prosjektet både er en svært god støtte lokalt gjennom kompetanseheving, styrking av lokale forhold og gjennomføring av profesjonelle prosjekter som gir lønn til mange i flere perioder. Ikke mindre viktig er det at CITO-DTS-samarbeidet er et bidrag i bygging av (til dels svært) positivt omdømme for Norge internasjonalt man oppleves som en ukomplisert partner, med handlekraft og evne til å forholde seg til et samfunn i rask endring, uten tendenser til kolonialistisk oppførsel. Ikke minst ses dette ift andre aktører fra større land, ofte med lengre fartstid i Burkina Faso. Et tankekors vi ser nå, etter aktiviteten i 2011, er at det er lite realistisk å tro at CITO vil være autonom innenfor de neste 2-3 år. Det er mange politiske skjær i sjøen i årene foran oss med tanke på en gryende folkeuro, ny regjering etter opprør i april 2011, sittende presidents ønske om endring av grunnlov for å forlenge egen periode, økende matpriser og forventet sultkatastrofe i Sahelområdet i Disse faktorene gjør det vanskelig å forvente en sterk satsing fra deres egen regjering på kunst og kultur. Foto: Karene Lyngholm

12 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM AAHORAN THEATRE I NEPAL OG GTL MANAGEMENT / DANSE- OG TEATERSENTRUM I NORGE Samarbeidsprosjekt teatermiljøene i Nepal og Norge året var siste planlagte år for samarbeidet mellom teatermiljøene i Nepal og Norge, finansiert av den norske ambassaden i Kathmandu. Prosjektet har pågått siden sommeren 2004, med undertegnede som norsk prosjektleder og koordinator i hele prosjektperioden. Danse- og Teatersentrum har vært norsk samarbeidspartner med Aarohan Theatre Group i Kathmandu siden De norske aktivitetene i prosjektåret 2011 har vært relativt begrensede. Dette skyldes i hovedsak at den planlagte oppsetningen av «Hamlet» av praktiske årsaker hos Aarohan ble utsatt til Morten Krogh skal ha regi på oppsetningen, og ambassaden har godkjent at deler av finansieringen til prosjektet i 2011 kan overføres til 2012 for gjennomføring av prosjektet da, selv om prosjektet da formelt er opphørt. Tre ulike aktiviteter har likevel blitt gjennomført av norske prosjektmedarbeidere i Nepal. Karene Lyngholm har gjennomført en to ukers workshop i dans og bevegelse for dansere og skuespillere ved teatret. Gjennom praktiske øvelser fikk deltakerne lære hvordan skuespilleres bevegelse og plassering i forhold til hverandre på scenen danner viktige komposisjoner i forestillingen. Deltakerne på kurset var meget begeistret og ønsker at Karene Lyngholm skal komme tilbake for en ny workshop. Morten Krogh og Gunnar Thon Lossius gjennomførte audition for skuespillere og andre forberedende aktiviteter til oppsetningen av «Hamlet». Lossius hadde i tillegg samtaler med ledelsen av Aarohan Theatre med tanke på fullføring og oppsummering av samarbeidsprosjektet. De to nordmennenes opphold ble noe forkortet som en følge av hendelsene 22. juli, men planlagt arbeid ble likevel gjennomført tilfredsstillende. Av et totalt budsjett for norske aktiviteter på kroner ,- i 2011 ble kun kroner ,- benyttet. Dette skyldes at midler tenkt brukt til «Hamlet» ble spart til Det har, som tidligere år, vært problematisk å få overført penger fra nepalsk side til norske aktører i prosjektet. Først i januar 2012 ble penger til honorarer og utlegg foretatt av nordmenn gjennom året overført til Norge. I desember 2011 fikk Aarohan Theatre Group beskjed om at gruppen blir kastet ut av de leide lokalene som teatret har benyttet siden Som en følge at dette har de i januar 2012 avlyst den planlagte oppsetningen av «Hamlet» i Pengene som var bevilget til oppsetningen vil etter avtale med ambassaden bli benyttet til finansiering av en planlagt teaterfestival høsten Festivalen har ikke noe med det norsk-nepalske samarbeidsprosjektet å gjøre. Teatret er nå på jakt etter nye lokaler for å fortsette sin ordinære virksomhet i Kathmandu.

13 INTERNASJONALE FESTIVALER MED NORSK FOKUS Danse- og teatersentrum bisto i 2009 og 2010 følgende festivaler som ønsket å fokusere på scenekunst fra Norge i Tydeligst fokus kan vi se på disse festivalene i Europa og Latin-Amerika: 14 FESTIVAL DE TEATRO DE LA HABANA Kompanier: Jo Strømgren Kompani, Wakka Wakka FESTIVAL CERVANTINO I GUANAJUATO CITY, MEXICO Kompanier: zero visibility corp., Jo Strømgren Kompani NORWIND FESTIVAL - BERLIN Kompanier. Winter Guests, Matti Aiko, Vegard Vinge/ Ida Müller, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Knut Ove Arntzen COMEDIE DE CAEN Kompanier: De Utvalgte, Verdensteatret, Jo Strømgren Kompani, Winter Guests Utvalg av forestillinger har funnet sted med grunnlag direkte dialog mellom festivalene og kompaniene. Festivalene har så programmert på fritt grunnlag i henhold til sin kunstneriske profil og vurdering. DTS sin rolle har vært å bidra til at festivalene har fått bred orientering om hva som rører seg på det frie scenekunstfeltet i Norge. VEGARD VINGE & IDA MÜLLER FOTO; WILLIAM MINKE WAKKA WAKKA FOTO: Geir Ove Andersen/Figurteateret i Nordland ZERO VISIBILITY CORP. FOTO: ERIK BERG JO STRØMGREN KOMPANI FOTO: KNUT BRY

14 TENDENSER OG ANBEFALINGER 2011 har også vært et meget aktivt år når det gjelder internasjonalisering, både for scenekunsten generelt og for Danse- og teatersentrum som organisasjon. Vårt samarbeid med utenriksstasjonene har vist seg som meget fruktbart, og vi ser at gode relasjoner og lokal kunnskap er helt tydelige suksesskriterier tegner til å bli minst like aktivt som Danse- og teatersentrum traff i regi av UD kulturansatte ved utenriksstasjonene, og det ble drøftet hvilke tiltak som kan fremme kunnskapen om norsk scenekunst i utlandet. Disse årlige treffene er viktige møteplasser for informasjonsutveksling og samarbeidsutvikling. Ekspertbesøk støttet av de norske ambassadene og økte midler i reisestøtteordningen blir sett på som vesentlig av alle aktørene. Støtteordningen for scenekunstnerne til utlandet utgjør en liten, men oftest avgjørende del for om et gjestespill/co-produksjon blir noe av. Dette fordi ordningen støtter direkte opp under de kunstneriske initiativ som ligger til grunn for gjestespillet/co-produksjonen. Det er derfor et mål å stimulere til flere og godt tilrettelagte ekspertbesøk. Ordningen er etterspørselsstyrt. Det vil si at det må foreligge en invitasjon fra en seriøs internasjonal aktør for at søknaden kan behandles. Utvalget må idag avvise flere kvalifiserte søknader, fordi det ikke er tilstrekkelig midler i ordningen til at vi kan følge opp den økte etterspørselen. Det er også et mål å kunne støtte utgifter til frakt o.l som ofte er svært høye for scenekunstfeltet, men hittil har vi ikke kunnet prioritere dette. Danse- og teatersentrums tildelingsstrategi har ligget fast i ordningen siden 2003: Følge opp de kunstnerne/kompaniene som ser ut til å få eller har fått internasjonalt gjennomslag, samt gi nye aktører sjansen til å få prøve seg. Kvalitet og kunsterisk uttrykksmangfold er et mål i tildelingene. Med grunnlag i tilbakemeldinger fra feltet ser vi ingen grunn til å endre på denne stragegien. Vi ser også et stort behov for mer fleksible midler. Det gjelder særlig når vi får henvendelser der festivaler ønsker å skape en norsk profil, og inviterer flere kompanier, eller når kompanier blir invitert på betydelige turneer, som de er avhengig av tidlig reisefinansiering for å kunne bekrefte. Flere har mistet oppdrag og muligheter ute, fordi denne fleksibiliteten i dag ikke er tilstrekkelig. Og flere festivaler har skrinlagt norsk profilering på grunn av at finansiering har vært uklar eller kommet for sent. Kompaniene er per i dag hevnist til å finne scener/spillestedene og samarbeidspartnerne internasjonalt selv. Tiltak og ressurser for å styrke dette arbeidet må utvikles systematisk i samarbeid med kompaniene. Prosjektmidler til samarbeidsprosjekter med utvekslingsprofil har lenge vært ønsket. Den entydige eksport-tankegangen i internasjonaliseringen av norsk scenekunst, altså at det er om å gjøre å øke internasjonaliseringen av norsk scenekunst ved at norske kunstnere reiser ut, er ikke lenger dekkende for en situasjon der internasjonalisering handler om så mye mer; utveksling, samarbeid over tid, workshops, residencies osv. Fleksible midler bør komme i tillegg til avsetningen på dagens reisestøtteordning som allerede er hardt presset. Oslo Tove Bratten Daglig leder Christina Friis Faglig rådgiver

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

-ÅRSRAPPORT 2007- HOVEDTREKK

-ÅRSRAPPORT 2007- HOVEDTREKK -ÅRSRAPPORT 2007- HOVEDTREKK DANSE- OG TEATERSENTRUMS årsrapport refererer til handlingsplanen og de mål denne formulerer og tilsagnsbrevet fra Norsk kulturråd der følgende målsettinger er formulert for

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway OLE MARIUS HYLLAND OG OLA K. BERGE TF-rapport nr. 296 2012 Tittel: Katedral, paviljong og

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Oslo, 15. August 2012 Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Danse- og teatersentrum ble etablert som interesseorganisasjon i 1977,

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK

INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A N F O R B E R G E N K O M M U N E S INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK 2006 2009 Visjon: Den europeiske Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2012 er det innen internasjonal kunst- og kulturutveksling avsatt kr 2 900 000,- i åpne prosjektmidler.

Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2012 er det innen internasjonal kunst- og kulturutveksling avsatt kr 2 900 000,- i åpne prosjektmidler. Dato: 26. mars 2012 Fullmaktssak /11 Tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling 2012-1. runde AERS SARK-007-201200178-118 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2012 er det innen internasjonal

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: kunstnerokonomi@kud.dep.no Oslo, 15.august 2014 Deres ref: 14/2284 Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet

Musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet Utenriksdepartementet avdeling for kultur, norgesfremme og protokoll Kopi: Kulturdepartementet Vår ref.:10/65/ud/st Dato: 6. desember 2012 Musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet

Detaljer

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 ÅRSMELDING 2013 1 INNhoLD Ansatte i Music Norway 2 Velkommen til Music Norway 3 Hvor går vi og hva vil vi? 4 Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 KAthRINE SyNNES FINNSKoG Stor Enslaved-turne i USA

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ

ROM3. En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ ROM3 En internasjonal satsning på tverrkunstneriske uttrykk og teknologi - lokalisert i Grenland ROM3 1 28 EZENZ «Det du gir kommer trefold tilbake» Heksenes magiske regel om tre gir navn og motto til

Detaljer

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering.

Detaljer