4/august Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell"

Transkript

1 Caritasinfo 4/august 2008 Nødhjelpsarbeidet i Burma Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell

2 leder Kjære Caritasvenn, Nok en sommer er på hell og jeg prøver som du å komme i gang igjen, jeg tar fatt på hverdagslivet og finner sakte, men sikkert, tilbake til rutinene igjen. Men så stopper jeg litt opp, det gjelder å utnytte den nye energien, ferieavbrekket har gjort godt, jeg har fått påfyll av energi og har kraft og kreativitet til å arbeide videre. Det gjelder sannsynligvis deg også? Hvorfor ikke gjøre en ekstra innsats for å skape forandring slik at vi får en mer rettferdig verden? Foran oss står fremdeles målene vi har satt oss, innen 2015 skal vi som verdenssamfunn ha oppnådd: 1. Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult Før 2015 skal andelen av befolkningen som tjener mindre enn 1 USD per dag halveres. I samme periode halvere andelen av befolkningen som lider av sult. 2. Oppnå universell tilgang til grunnskoleutdanning 3. Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon 4. Redusere barnedødelighet 5. Bedre mødres helse 6. Bekjempe hiv og aids, malaria og andre sykdommer 7. Sikre miljømessig bærekraft Andelen som ikke har tilgang til rent vann skal halveres innen Situasjonen for minst 100 millioner mennesker som lever i slumområder skal være radikalt forbedret innen Utvikle et globalt partnerskap for utvikling Å utvikle et åpent, rettferdig og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem, som tar vare på behovene til de minst utviklede landene. Det haster, vi må sammen gjøre en innsats for å fremme Guds rike av kjærlighet og rettferdighet. Vennlig hilsen, Kari Mette Eidem Generalsekretær Innhold Caritas Norges rådsmøte Caritas - et vitnesbyrd om at tro kan flytte fjell... 4 Caritas-samling i Tromsø... 6 Nødhjelpsarbeidet i Burma... 8 Kvinner i Den katolske kirken Kort og godt Baksiden: Bli en Caritas-medspiller Forsiden: 2 Ei jente leker i det som er igjen etter syklonen Nargis herjinger. Foto: Stringer/Reuters courtesy

3 Menighetsrepresentantene samlet på Mariaholm. Nyvalgt styremedlem Per Tonne nederst til høyre. Caritas Norges rådsmøte 2008 Helgen 30. mai til 1. juni arrangerte Caritas sitt 18. rådsmøte på Mariaholm. 19 av landets 34 menigheter var representert. Fantastisk vær, god stemning og et interessant tema med en inspirerende foredragsholder preget helgen. Som mange kanskje allerede vet, er kvinner og likestilling årstema for Caritas i I denne forbindelse hadde Mary Mafumbo, ansvarlig for likestilling i Caritas Uganda, tatt den lange veien til Norge for å informere oss om utfordringer kvinner i Uganda står ovenfor. Les intervjuet med Mary Mafumbo i Broen 3, som er tilgjengelig på Caritasgruppene presenterte seg selv og sin innsats i menighetene. Gruppene kan vise til en rekke tiltak som språkopplæring og besøkstjenester. Det viser seg at den store utfordringen er å rekruttere nye aktive til gruppene, kanskje ungdom spesielt. Våre unge der ute i menighetene er herved utfordret! Karitativt arbeid er ikke bare positivt for dem som benytter seg av tilbudene, men det viser seg også at det samler menigheten og er et viktig sosialt tiltak for alle som involverer seg. Siden temaet for 2008 er kvinner og likestilling har Caritas Norge kartlagt forholdene i Den katolske kirken i Norge. Innenlandsmedarbeider Darko Wakounig presenterte kartleggingen på rådsmøtet, og kunne fortelle forsamlingen at det viser seg at katolske kvinner deltar svært aktivt i Kirken i Norge, både på representasjons- og ledernivå. Les mer om denne kartleggingen på side 10. n I tillegg til spennende foredrag hører også mer formelle programposter med på et rådsmøte. Per Tonne fra St. Olav menighet i Oslo ble valgt inn i styret, som fra før av består av styreleder Gjermund Høgh, Elisabeth Thielemann, Kirsti Øyen og p. Sigurd Markussen, som alle ble gjenvalgt. Caritas takker Stein Morten Omre for hans engasjement og deltakelse i styret i Caritas Norge. Elise Christensen, programkoordinator for Latin-Amerika, Kari-Mette Eidem, generalsekretær og Mary Mafumbo, ansvarlig for kvinner og likestilling i Caritas Uganda hygger seg på Mariaholm. 3

4 TEMA Caritas - et vitnesbyrd om at tro kan flytte fjell På Caritas Norges rådsmøte 2008, som ble arrangert i helga 30. mai 1. juni, holdt styremedlem p. Sigurd Markussen prekenen under søndagens messe. Prekenen tok utgangspunkt i søndagens evangelietekst, Matt 7,21-27, og vi gjengir den her med hans tillatelse: Kjære venner i Kristus! Dagens evangelietekst forkynner for oss et budskap om å bygge vår tro på solid grunn. En tro som er solid klarer å stå imot farer og stormer som måtte herje i både tide og utide. En solid tro gjør at vi kan takle selv ting vi ikke er forberedt på eller overhode kunne forutse at vi skulle klare å komme over. En solid tro er en tro der mennesket er villig til å overgi seg til Gud i hans tjeneste å være et redskap til beste for Gud, Kirken og verden. Noen vil kanskje spørre seg, hvem i all verden har en så solid tro? Heldigvis finnes det ingen målbare størrelser på hvor solid en Gudstro er eller ikke. Det eneste målbare er vår egen reaksjon i møte med utfordringer, globalt som lokalt. Størst av alt er kjærligheten sier Paulus i sitt brev til Korinterne. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene, (Matt 22,37-40) sier Jesus. En stor porsjon solid tro som innebærer å elske Gud av hele ditt hjerte, og en stor porsjon nestekjærlighet, det er Caritas i et nøtteskall. Gjennom et enormt nettverk av troende mennesker utøver Caritas nestekjærlighet i praksis. For ikke-troende og ikke-kristne er dette arbeidet et sterkt vitnesbyrd om en institusjon som arbeider, ikke ut fra seg selv, men som del av noe mye større. For troende kristne er Caritas et vitnesbyrd om at tro faktisk kan flytte fjell, at gjennom dette nettverket av troende skjer det møte mellom Gud og oss mennesker, for Caritas hjelper ikke for å ha noe å skryte av Caritasarbeidere verden over ofrer sin tid og energi i nestekjærlighetens tjeneste, enten det er gjennom å sitte på et kontor og administrere nødhjelp eller det er å stå til knes i vann, jord eller gjørme for å hjelpe syklonofre eller jordskjelvofre for å nevne noe. 4

5 Som vi leser det i Matteus evangeliet; Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg. (Matt 25,40) Hver dag utfordres menneskeheten til å oppfylle Jesu ord. Denne helgen har vi fått et solid innblikk i hva som rører seg i en Caritas-organisasjon, og vårt Caritas Norge er bare en liten del av hele den verdensomspennende familie av Caritas-organisasjoner. Av og til kan vi sikkert alle og enhver føle oss maktesløse i bekjempelsen av fattigdom, sykdom, sult og naturkatastrofer som rammer så mange. Vi bidrar med noen kroner i en innsamling, men hva hjelper det når vi vet at nøden er stor? Alt hjelper! Hver lille krone som blir samlet inn og gitt som gave, hjelper. Men penger er ikke alt og i hvert fall ikke for Caritas. Like viktig som penger som blir samlet inn og gitt som gaver, er den kjærligheten for de svake i samfunnet hver enkelt bidrar med. Fra fjern og nær er det dedikerte mennesker som gir av sin tid i nestekjærlighetens tjeneste. Det kan være en hjelpende hånd på den ene siden og en intens medfølelse gjennom bønn på den andre. Når vi denne helgen er samlet her på Mariaholm er det fordi vi ønsker å bidra til å bedre verden. Hver enkelt av oss har sin grunn til å engasjere seg, men det er noe som binder oss sammen og det er troen på Jesus Kristus og hans forkynnelse om håp for alle mennesker om et godt liv og evig frelse. Mange opplever kanskje at ikke alle rundt en er like engasjerte, at ikke alle i menighetene virkelig brenner for å gjøre alt for Caritas, men det skal vi ikke bekymre oss så altfor mye over. Det handler om oss selv. I NUKs bønnebok I Ditt nærvær står det blant annet en liten bønn jeg mange ganger trekker frem, både for meg selv og når jeg er sammen med andre. Bønnen heter Begynn med meg. P. Sigurd er et av styremedlemmene i Caritas Norge. Begynn med meg Herre, vekk opp din kirke, og begynn med meg! Herre, gjør din menighet levende, og begynn med meg! Herre, skap fred overalt på jorden og begynn med meg! Herre, bring din kjærlighet og sannhet til alle mennesker, og begynn med meg. Måtte vi fortsette å bygge vårt hus på fjell, ha en solid porsjon tro, håp og nestekjærlighet og sammen be og arbeide for en bedre og mer rettferdig verden. Amen. 5

6 REPORTASJE Caritas-samling i Tromsø I begynnelsen av juni valgte Caritas Norge å vie sin oppmerksomhet til Nord-Norge. Fra fredag 6. juni til søndag 8. juni samlet til sammen 8 representanter fra menighetene i Tromsø, Bodø, Hammerfest og Mosjøen seg i karmelittnonnenes gjestehus i Tromsø til et seminar om karitativt arbeid. Målet for samlingen var å gi de frivillige medarbeidere i menighetene anledning til å utveksle erfaringer fra det daglige karitative arbeidet, å gi dem faglig påfyll og ikke minst å gjøre Caritas aktiviteter i utlandet og spesielt i Norge bedre kjent. Grunnen til at det ble avholdt en spesiell samling for Tromsø stift er enkel: Nord-Norge byr med sin spredtboende befolkning og sine store avstander på en rekke utfordringer. Området er generelt tynt befolket, og den lave andelen katolikker synes å gjøre avstandene enda større; dette gjør det vanskelig å samle folk. Lav befolkningstetthet betyr imidlertid på ingen måte at det ikke er behov for karitativt arbeid. Men det sier seg selv at dette forutsetter en annen tilnærming i det daglige arbeidet enn i tettere bebodde områder. Man må finne løsninger som fungerer nordpå, og nettopp dette skulle vi prøve å finne ut av på samlingen. Samlingens faglige hoveddel fant sted på lørdag. Dagens økt ble innledet av bispedømmeadministrator msgr. Torbjørn Olsen som framhevet betydningen til nestekjærligheten caritas i Bibelen. Spesielt Paulus er opptatt av caritas, og han vektlegger at de kristne må dele på byrdene. Dette er viktig for Kirken også i dag hvis den vil være troverdig. Caritas Norges generalsekretær Kari-Mette Eidem fortalte om Caritas visjoner og mål, både i utlandet og i Norge. Hun understreket at forandring er mulig, og Caritas skal, i fellesskap med sine frivillige, bidra til å forandre verden til det bedre. Samtidig minnet hun om at religion er av svært stor betydning for mange innvandrere, og at Kirken derfor har et stort ansvar på dette området. Innenlandsmedarbeider Darko Wakounig førte temaet videre til arbeidet i Norge. Han presenterte kort Caritas mål og aktiviteter i Norge generelt og pekte ut noen sentrale arbeidsområder for Caritasgruppene i menighetene der innvandrerrettede aktiviteter som integrerings- og språkhjelp, spiller en viktig rolle. Det katolske Norge har vært preget av innvandring i mange år, og de siste års økning har medført nye utfordringer. Fokus på innvandrernes behov må imidlertid ikke føre til at man overser behovene til eldre og ensomme eller mennesker i livskriser. En vesentlig del av seminaret var så viet erfaringsutveksling og diskusjon rundt hva slags karitative behov det finnes spesifikt i Tromsø stifts menigheter, og hva som er utfordringene. Som ellers i landet er rekruttering av frivillige hjelpere helt sentralt, spesielt med tanke på at stammen av 6

7 Innenlandsarbeider Darko Wakounig sammen med Caritas-representanter fra de forskjellige menighetene i Nord-Norge. frivillige medarbeidere på grunn av det generelt lave antallet katolikker er nokså liten. Hvis sentrale personer på grunn av alder eller sykdom ikke lenger kan stille opp, oppstår det ofte et tomrom. Et annet problem er at mange unge flytter til mer sentrale strøk eller sørpå, samtidig som både asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere, med alle sine behov, bosetter seg nordpå. De som er nyankomne skal selvfølgelig føle seg velkommen, de skal føle at den lokale menigheten er en støtte og et naturlig sted å komme til for dem, og her kan menighetene gjøre en større innsats. Et annet stort behov som ble framhevet, er ungdomsarbeid. Siden det finnes få katolske ungdommer, føler mange seg ganske alene i tider som for eksempel konfirmasjonsforberedelser, samtidig som mange føler seg utrygge på å reise til leir på Østlandet med ungdommer de ikke kjenner. En ungdomsleir nordpå kunne være et flott tiltak, et tiltak som også hadde vært bra for innvandrere. Og ikke minst kan disse ungdommene etter hvert utvikle seg til verdifulle ressurspersoner i sine menigheter. Videre ble avlastning av prestene nevnt som viktig mål. Prestene må holde mange baller i luften, og bruker svært mye av tiden sin på å reise mellom forskjellige messesteder, noe som ofte virker hemmende på det karitative arbeidet. Noen steder er det fruktbart å samarbeide med andre frivillige organisasjoner. Bare i Tromsø er det flere katolikker som er aktive i forskjellige frivillige tjenester; et samarbeid der man fordeler oppgavene og der den lokale Caritasgruppen tar ansvar for et spesielt arbeidsområde kan være en god løsning. Utfordringene står altså i kø, og deltagerne ble enige om å fokusere på de mest akutte behovene i menighetene og prøve å finne gode løsninger på dem. Det mangler verken ideer eller engasjement blant de frivillige, men det er tydelig at det trengs oppfølging for å kunne sikre en god utvikling. Ballen ble altså spilt tilbake til Caritas Norge. På søndag besøkte seminardeltagerne Tromsø menighet og det ble holdt en kort presentasjon av Caritas under kirkekaffen. Caritas Norge inviterer alle til å gjøre en innsats i den lokale Caritas-gruppen. Det behøver overhodet ikke å være vanskelig eller krevende, tvert imot kan det være morsomt og givende. Det er viktig å huske på at nestekjærlighet begynner hjemme hos oss selv, og Caritas Norge er opptatt av å støtte de frivillige hjelpere i denne oppgaven. n 7

8 TEMA Nødhjelpsarbeidet i Burma Natt til 2. mai feide syklonen Nargis inn over Burma og skapte store ødeleggelser mennesker er drept eller savnet, i følge offisielle tall. Opp mot 2,5 millioner har fått sine hjem ødelagt eller er rammet på andre måter. Til tross for svært vanskelige arbeidsforhold, kom Caritas i samarbeid med lokale kirkelige organisasjoner raskt i gang med hjelpearbeidet. Caritas Norge satte i gang en innsamlingsaksjon til støtte for arbeidet, Så langt er det kommet inn ca ,- kr. Dette vitner om norske katolikkers solidaritet med sine brødre og søstre i resten av verden, og er spesielt gledelig med tanke på den store usikkerheten knyttet til mulighetene til å få hjelpen fram. Caritas-nettverket når dypt inn i Burma, og når derfor inn i områder som regjeringen har blokkert, i særdeleshet gjelder dette områder bebodd av Karenfolket. Kirkens lange tradisjoner i disse områdene sikrer tilgang til denne utsatte gruppen. Ei hjemløs jente forlater det som var hennes hjem for å søke ly. Foto: Stringer/Reuters - courtesy Flere lokalsamfunn mottok ikke annen hjelp de to første ukene enn den de fikk fra Kirken. Uten denne støtten hadde mange nødlidende ikke overlevd. Behovene er fremdeles store, og Caritas og Kirken i Burma akter å fortsette å 8

9 Omgivelsene til denne unge jenta er sterkt forandret etter at syklonen rammet den intetanende befolkningen i Burma. Foto: Stringer/Reuters courtesy gjøre det de kan. Caritas har allerede hjulpet titusener av mennesker ved å dekke deres umiddelbare behov, og ved å lære opp frivillige til å bidra i innsatsen for de rammede. I denne nødhjelpsoperasjonen jobbet Caritas-nettverket på to plan. Det ene planet dreier seg om koordineringen av hjelpen. For å gjøre dette opprettet Caritas Myanmar Disaster Relief Committee (MRDC) som har kontor i Bangkok og inne i Burma. Denne komiteen deltok også i FN s koordineringsmøter. Det andre planet handler om den helt konkrete utførelsen av arbeidet. I Burma hadde svært mange mistet absolutt alt. De hadde ikke mat, og vannet var forurenset av lik. Mat og rent vann var derfor det første som måtte deles ut. Dette ble i stor grad gjort av frivillige som har fått opplæring av Caritas i Burma. I tillegg måtte det deles ut nødvendighetsartikler, dette kan være medisiner eller myggnetting. Matvarer og nødvendighetsartikler kjøpes fortrinnsvis lokalt, dette støtter den lokale økonomien istedenfor å undergrave den. Alt dette må pakkes og distribueres. For at de rammede skulle klare seg på sikt fikk de opplæring i vannrensing og huslykonstruksjon. Medisinsk støtte og mobile helsetjenester var også blant tiltakene som ble iverksatt. Erkebiskopen av Yangon, Charles Bo, sier at etter å ha møtt de som ble rammet av syklonen og sett de forholdene de lever under at han har håp, men at han også er sterkt bekymret. Det er fremdeles mange som lider, og folk er fremdeles avhengige av hjelp for å overleve og for å kunne komme tilbake til sine vanlige liv. Erkebiskopen er også optimistisk fordi Kirken kan spille en viktig rolle i å imøtekomme nøden. Med dette i bakhodet kan vi bevege oss fremover, jobbe sammen og tjene de som er avhengige av vår hjelp etter beste evne, sier erkebiskopen. I et så utilgjengelig land som Burma demonstreres Caritas-nettverkets effektivitet til fulle. n 9

10 TEMA Av Darko Wakounig og Petter Bruce Kvinner i Den katolske kirke i Norge mer likestilt enn vi tror Caritas Norge setter i 2008 temaet Kvinner og likestilling i fokus. Likestilling mellom kjønnene er nødvendig for å oppnå Caritas visjon om en verden der fred, sannhet, frihet og solidaritet råder, og der alle har mulighet til å realisere sitt menneskelige potensial som aktive deltakere i et globalt fellesskap. Uten at kvinner har mulighet til å delta aktivt i samfunnsutviklingen, er rettferdig utvikling umulig. Derfor skal likestillingstanken stå sentralt i alt vi gjør. Men det er fort å gjort å gå i den fella at man tenker at likestilling det gjelder andre, men ikke oss, for her i Norge har vi kommet så langt når det gjelder dette. Men har vi egentlig det? Hvordan står det for eksempel til med kvinnenes posisjon i Den katolske kirke her i Norge? Det bestemte vi oss for å finne ut av. Noen vil kanskje tenke at spørsmålet om kvinnenes posisjon i Den katolske kirke i Norge eller hvor som helst ellers for den saks skyld har et nokså opplagt svar: Siden kvinner ikke kan bli prester, og dermed er utelukket fra mange av Kirkens lederposisjoner, er kvinnenes stilling svak. Men fullt så enkelt er det ikke. Det finnes en rekke høye posisjoner som kan innehas av legfolk og dermed kvinner. Det interessante spørsmålet er altså: Hvor godt har kvinner etablert seg på de områdene der kvinner faktisk kan spille en ledende rolle? Hvor høyt har de norske katolske kvinnene kommet på de områder der det er mulig å klatre oppover? Det viste seg å ikke være så enkelt å finne ut av dette. I 1987, altså for mer enn tjue år siden, skrev sr. Else-Britt Nilsen OP artikkelen Nordens kvinner i den katolske kirke i utakt med samfunnet? i tidsskriftet Kirke og Kultur, men siden er det ikke blitt gjort en systematisk kartlegging av kvinnenes posisjon i Kirken i Norge. Så da fikk vi vel gjøre det selv. Menighetsrådene er en av de viktigste arenaene der katolske kvinner i Norge kan øve innflytelse på Kirkens daglige arbeid. I 1987 fantes det 17 menighetsråd i Oslo katolske bispedømme i elleve av dem var kvinnene i flertall, mens seks hadde kvinnelig leder. I 2008 er kvinnene i flertall i hele femten av de 22 menighetsrådene i Oslo katolske bispedømme. En opptelling viser at menighetsrådene består av til sammen rundt 180 valgte medlemmer (inkludert varamedlemmer), hvorav rundt 60 % er kvinner. 18 av de 34 menighetene 10

11 Kvinner i lederposisjoner i Den katolske kirke i Norge: Daglig leder, kommisjonsleder, fagetisk leder, priorinne, redaktør, generalsekretær, rektor, redaktør. i Norge har kvinnelig menighetsrådsleder, noe som tilsvarer rundt 53%. I 1986 hadde altså rundt en tredel av menighetsrådene i Oslo katolske bispedømme kvinnelig ledelse, mens over halvparten av menighetsrådene i landet har kvinnelig leder i Dette synes å være en tydelig utvikling mot likestilling. Men tatt i betraktning at kvinner gjennomsnittlig er flittigere kirkegjengere enn menn, at kvinner utgjør flertall i de fleste menighetsråd, og at arbeidet i menighetsrådene er frivillighetsbasert, bør vi kanskje ikke bli veldig overrasket over at kvinneandelen er såpass høy også når det gjelder lederansvaret. Situasjonen i menighetsrådene ser altså slett ikke så verst ut. Men hva med alle de kirkelige instanser, organisasjoner og så videre som er nærmere styrningsnivåene, og som det kanskje er mer innflytelse og prestisje knyttet til? La oss først se på Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme. Det er nært knyttet til menighetsrådene, og består av representanter for alle menigheter, for ordensfolk, prester og en rekke katolske organisasjoner. I Pastoralrådet er nøyaktig halvparten av alle medlemmer kvinner, og rådet ledes av en kvinne. Pastoralrådet i Trondheim stift består av seks menn og fire kvinner, mens Tromsø stift ikke har noe pastoralråd for tida. Situasjonen når det gjelder likestilling i pastoralrådene ser altså ut til å være nærmest eksemplarisk. Så var det alle de grå eminensene da folk som sitter i ulike posisjoner, lønnet og ulønnet, og som i realiteten gjerne kan ha svært stor innflytelse. Vi kan begynne med oss selv; Caritas Norge. Styret består av tre menn og to kvinner, og styrelederen er mann. Dette oppveies langt på vei av at generalsekretæren er kvinne, mens staben ellers består av fem menn og tre kvinner. For tida er det altså en viss overvekt av menn i Caritas styre og stab, og det bør vi være bevisst om. Et annet sted som det er naturlig å kikke nærmere på, er den sentrale administrasjonen i Oslo katolske bispedømme. Der er det ansatt sju lekfolk 11

12 Damene først takk! tre menn og fire kvinner. Det ser jo fint ut, men hvis man ser på hvem som har hvilke stillinger, ser det ikke like flott ut. Kurialråden, kansellisten og økonomen er menn mens administrasjonssekretæren, regnskapsføreren og medarbeideren samt resepsjonisten er kvinner. En kvinne i lederposisjon her hadde ikke skadet! Ellers har vi registrert femti sentrale posisjoner i de tre kirkedistriktene, i form av ledere for ulike råd, organisasjoner, kontorer og andre instanser alt fra bisperåd via informasjonstjeneste til skoler. Tretten av disse instansene består av prester, og ledes dermed av menn mens ett består av kvinnelige ordensmedlemmer, og ledes dermed av en kvinne. Tre instanser har ikke noen oppført leder. Av de gjenstående 33 sentrale posisjonene, innehas hele 21 (ca to tredeler) av kvinner! Det gjelder for eksempel Pastoralrådet, Informasjonstjenesten, Økumenisk kommisjon, Kommisjon for interreligiøs dialog, for å nevne noen. Vi må bare innrømme det resultatet overrasker oss. Det virker som om kvinner har fått mulighet til å innta ledende posisjoner i større grad enn vi hadde ventet. Men uansett hvordan vi snur og vender på det, så er Kirkens øverste ledelse, altså sogneprestembete og bispeembete, forbeholdt menn. Det kan man like eller mislike, men slik er det. Det betyr at det norske likestillingsidealet, der menn og kvinner stiller likt på alle plan og arenaer, ikke lar seg gjennomføre fullt ut. Samtidig er det viktig å få med seg at Kirken ikke bare består av prester og biskoper, og at det er en lang rekke viktige posisjoner som kan besettes av legfolk, altså også av kvinner. På disse områdene er kvinner godt representert, og kan gjennom sine lederposisjoner utøve innflytelse og påvirke beslutninger. En forutsetning for dette er imidlertid at geistligheten lar kvinner (og for den saks skyld også lekmenn) få reell innflytelse. De må ha en bevisst holdning til dette, og la kvinner slippe til i alle beslutningsprosesser som berører menighetene og bispedømmene også der de virkelig viktige avgjørelsene tas. Slik vil kirkens posisjon, troverdighet og gjennomslagskraft styrkes. n 12

13 KORT & GODT Caritas-ansatte fra hele Europa møttes i Wien for å lære mer om migrasjon. Migrasjonsstudier i Wien Caritas innenlandsmedarbeider Darko Wakounig deltok på Caritas Europas migrasjonsseminar i Wien (Migration Study Visit) i begynnelsen av juni. Seminarets formål er å gjøre Caritas Europas medlemsorganisasjoner kjent med asylsystemene og holdningene til migrasjon i europeiske land. Konferansen finner sted i et nytt land hvert år. Migrasjonsseminaret viste at asylsystemet i Østerrike har blitt kraftig strammet inn de siste årene. Det er vanlig at opp til 90 % av asylsøkerne får avslag i første instans, dette bildet blir noe mer nyansert først hvis saker blir behandlet i første og andre klageinstans. Som problematisk praksis ble det framhevet at asylsøkere med avslag eller uklar identitet kan sitte i varetekt opp til flere måneder. Caritas Østerrike har flere ganger kritisert regjeringen for denne praksisen, og har fått støtte fra blant annet FNs Høykommissær for flyktninger. Caritas Østerrike er sterkt engasjert i migrasjonsspørsmål gjennom egne asylsentre, rådgivningstjenester og integrasjonstiltak. Innstramminger på asylfeltet er vanlige i de fleste europeiske land, Norge er intet unntak. Caritas Norge ser med bekymring på denne utviklingen, og jobber gjennom blant annet Flyktningenettverket for at menneskerettighetene skal ivaretas. n Vår nye nødhjelpskoordinator Darya Djamshidi. Ny Caritas-medarbeider! Darya Djamshidi (25) er ansatt som nødhjelpskoordinator i Caritas Norge. Djamshidi kommer fra en stilling i Utviklingsfondet, og har tidligere jobbet med WFP i Syria. Hun har master i utviklingsstudier fra London School of Economics, med fokus på konflikt, og snakker fem språk flytende. Hun kommer opprinnelig fra California, og har bodd i flere land før hun kom til Norge for to år siden. n 13

14 KORT & GODT Paven: Fattige land må få beholde utbyttet av sine naturressurser Generalsekretær i Caritas Internationalis, Lesley-Anne Knight, og pave Benedikt XVI. De rike landene har ikke rett til å legge beslag på de rikdommene som fattige land har i form av naturresurser, sa pave Benedikt XVI i en tale til ni nye ambassadører i Vatikanstaten torsdag. Den grunnleggende målestokken for det politiske liv er i hvilken grad det fremmer rettferdigheten, det vil si at det sikrer at menneskets verdighet og rettigheter alltid respekteres, og at alle innbyggere i et land får del i nasjonens ressurser. Det samme gjelder på det internasjonale plan. Det internasjonale samfunn er kalt til å vise solidaritet med de fattigste og sikre en bedre fordeling av godene. Spesielt må de landene som har store naturressurser få mulighet til selv å høste fruktene av disse ressursene. - Rettferdighet og solidaritet må bety at det internasjonale samfunn fører tilsyn med fordelingen av ressursene, understreket paven, og fortsatte: - Det er også nødvendig å utvikle et broderlig samarbeid med tanke på å skape balanserte samfunn der fred og harmoni kan råde, og å regulere problemer som måtte oppstå gjennom dialog og forhandlinger, uten bruk av vold, som alltid går ut over de svakeste og fattigste. - Solidaritet og brorskap er de avgjørende uttrykk for den kjærlighet vi må vise våre brødre og søstre. Alle som har ansvar i det offentlige må se det som sin oppgave å tjene sine landsmenn og i et utvidet perspektiv alle verdens innbyggere. n 3 millioner fra UD til Caritas arbeid blant internt fordrevne i Kongo Utenriksdepartementet har innvilget kr til Caritas arbeid blant internt fordrevne i Nord-Kivu i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo. Pengene skal brukes til å imøtekomme grunnleggende behov som kjøkkenutstyr, myggnett, tepper, såpe og klær for de nærmere internt fordrevne som bor i leirer i Goma, slik at de kan leve et verdig liv. Det er også en målsetting å drive talsmannsarbeid for å bidra til en fredelig løsning på konflikten i området. Selv om det offisielt er fred i Kongo, er situasjonen mange steder i landet fortsatt preget av kamper mellom ulike geriljagrupper og regjerinsstyrker. Sivilbefolkningen havner i klem, og hundretusener har måttet forlate sine hjem. De får ikke mulighet til å dyrke jorda de har, og må leve under kummerlige forhold i provisoriske leirer. Ernæringssituasjonen er dårlig, og det er svært vanskelig å få fram medisinsk hjelp til de som trenger det. Mange mennesker dør av sykdommer som det vanligvis ville vært mulig å kurere. Kvaliteten på vannet er dårlig, og det finnes ingen gode sanitærsystemer. Caritas Goma arbeider under vanskelige forhold med å bedre situasjonen for de internt fordrevne, og det er dette viktige arbeidet som nå får støtte fra UD via Caritas Norge. n 14

15 For flere nyheter, se: Caritas-gruppen i St. Ansgar menighet i Kristiansand arrangerte Internasjonal dag Søndag den 15. juni inviterte Caritas-gruppen i St. Ansgar menighet til Internasjonal dag. Etter en måned med sol og varme håpet arrangørene på en solfylt, utendørs Internasjonal dag. Men dessverre, været skiftet, hele arrangementet, samt messen, måtte i all hast flyttes inn. Spesielt synd er det med tanke på at politiet på forhånd hadde gitt tillatelse til å stenge gaten foran kirken. - Messen ble feiret inne i kirken med overføring på storskjerm til menighetslokalet. Alle salgs- og matboder ble plassert i menighetslokalet, kafeteria ble rigget opp i kjelleren og leker for barna ble organisert i gangene. Grilling foregikk i et telt i gården. Det var ganske kaotisk til tider. Da underholdningen skulle starte, lettet det noe, sola tittet fram og vi kunne ha underholdningen på gårdsplassen, heldigvis, forteller Tove A. Haugen, leder i Caritas-gruppen. Det var underholdning med sang og dans fra alle verdensdeler, i år med et sterkt innslag fra Afrika. Det er to grupper afrikanere i menigheten, de fransktalende fra Rwanda og Burundi, og de engelsktalende fra Sudan og Uganda. Mange mennesker var møtt fram, og til tross for været var alle tilfreds med arrangementet. Det ble samlet inn ,- kroner som ble sendt til Caritas Norge, øremerket Burma. Caritas Norge gratulerer med vellykket arrangement, og takker meget for innsamlede penger! n Caritas info Utgis av Caritas Norge Postboks 5254, Majorstua Oslo Tlf.: Faks E-post: Internett: Gavekonto: Ettertrykk anbefales med kildeangivelse Ansvarlig redaktør: Kari-Mette Eidem Redaktør: Peter Kristvik Risholm Foto: Caritas dersom ikke annet er angitt Design & Layout: Gnizt as Trykk: Bryne Offset AS Caritas Norges stab: Kari-Mette Eidem (generalsekretær) Petter Bruce (kontorleder/informasjonsmedarbeider) Dag Albert Bårnes (programkoordinator, Afrika) Elise Christensen (programkoordinator, Latin-Amerika) Kirsten S. Natvig (programkoordinator, Asia) Philip Amenuku (regnskaps- og kontormedarbeider) Peter Kristvik Risholm (informasjonskonsulent) Darya Djamshidi (nødhjelpskoordinator) Bernt Gulbrandsen (innenlandsmedarbeider) Michel Beckers (engasjement for Fredsplattformen) Caritas Norge medlem av Innsamlingskontrollen Afrikansk dans til glede for menigheten. Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale Caritasnettverket- Caritas Internationalis - som omfatter nasjonale Caritas-organisasjoner og som er virksom i over 200 land og territorier.

16 Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. B-PostAbonnement Returadresse: Caritas Norge Postboks 5254 Majorstua, 0303 Oslo Bli en Caritas-medspiller bli fast giver! Som en av Caritas faste givere, får du også fast plass på et lag som arbeider for rettferdighet og mot fattigdom. Du blir én av de mange verden over som regelmessig bidrar til arbeidet til det internasjonale Caritas-nettverket en av verdens aller største humanitære organisasjoner. De faste giverne er Caritas viktigste medspillere. De gir oss trygghet til å arbeide målrettet med oppstartede prosjekter og til å utvikle nye. Med en fast giver mener vi en giver som har avtalt med oss å bidra med et fast beløp et visst antall ganger pr år. Hvor stort beløpet skal være, hvor ofte det skal gis og hvor pengene skal brukes, bestemmer du selv. Fast giver-ordningen forutsetter bruk av AvtaleGiro. Dette er en ordning som innebærer at din bank sørger for at det avtalte beløp betales automatisk til fastsatt tid. For deg som giver og for Caritas som mottaker er AvtaleGiro: Enkelt Banken din sørger for at ditt bidrag betales på riktig dato og med riktig beløp! Dermed slipper du også bryderiet med å foreta betalingen. Oversiktlig Før forfall får du hvis du ønsker det en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for ditt neste bidrag. Uansett kan du alltid stoppe betalingen før kontoen belastes hvis du skulle ønske det. Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kontoutskrift kan du etterpå kontrollere at ditt bidrag er betalt. Rimelig AvtaleGiro er rimeligere enn alternative betalingstjenester. Prisene varierer fra bank til bank hør med din bank hva AvtaleGiro koster. For Caritas er AvtaleGiro svært rimelig og effektivt, fordi all administrasjon er automatisert. Det er enkelt å bli en av Caritas faste givere. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider, og der kan du også laste ned skjema for registrering av avtale om faste bidrag. Hvis det passer bedre for deg, kan du også ringe Caritas, tlf , eller sende en epost til så sender vi deg mer informasjon og avtaleskjema i posten. En bedre verden er mulig du kan bidra bli en av Caritas faste givere! Caritas Norge Gavekonto: Postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo Tlf: Faks:

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012

Caritasinfo. Utfordringer på Filippinene. Uganda DR Kongo Norge. 4/august 2012 Caritasinfo 4/august 2012 Utfordringer på Filippinene Uganda DR Kongo Norge leder Kjære leser, Det er gått ett år siden jeg startet som generalsekretær i Caritas - ett år fylt av mange nye inntrykk og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

4.-6. klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 «En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24 «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 Saktmodighet = Styrke under kontroll Ble brukt for å beskrive en vill hest som var temmet. Den temmede

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Årsberetning 2011. Styreleders innledning

Årsberetning 2011. Styreleders innledning Styreleders innledning Vi engasjerer oss i Caritas for å skape et bedre samfunn, og med sjenerøse gaver bidrar vi til at Caritas kan påvirke flere steder i verden. På vegne av Caritas Norge ønsker jeg

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE LIKEVERD OVER Fattigdom og utvikling Kompetanse og erfaring fra norske funksjonshemmedes organisasjoner og pasientorganisasjoner skal bidra til å sette fokus på og inkludere funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse

Detaljer

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag FLYKTNINGESØNDAG Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag (Dette kan også tilpasses og brukes på gudstjenester eller samlinger i andre kirkesamfunn. Bruk det som passer) 1.Inngang (preludium)

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer