4/august Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell"

Transkript

1 Caritasinfo 4/august 2008 Nødhjelpsarbeidet i Burma Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell

2 leder Kjære Caritasvenn, Nok en sommer er på hell og jeg prøver som du å komme i gang igjen, jeg tar fatt på hverdagslivet og finner sakte, men sikkert, tilbake til rutinene igjen. Men så stopper jeg litt opp, det gjelder å utnytte den nye energien, ferieavbrekket har gjort godt, jeg har fått påfyll av energi og har kraft og kreativitet til å arbeide videre. Det gjelder sannsynligvis deg også? Hvorfor ikke gjøre en ekstra innsats for å skape forandring slik at vi får en mer rettferdig verden? Foran oss står fremdeles målene vi har satt oss, innen 2015 skal vi som verdenssamfunn ha oppnådd: 1. Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult Før 2015 skal andelen av befolkningen som tjener mindre enn 1 USD per dag halveres. I samme periode halvere andelen av befolkningen som lider av sult. 2. Oppnå universell tilgang til grunnskoleutdanning 3. Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon 4. Redusere barnedødelighet 5. Bedre mødres helse 6. Bekjempe hiv og aids, malaria og andre sykdommer 7. Sikre miljømessig bærekraft Andelen som ikke har tilgang til rent vann skal halveres innen Situasjonen for minst 100 millioner mennesker som lever i slumområder skal være radikalt forbedret innen Utvikle et globalt partnerskap for utvikling Å utvikle et åpent, rettferdig og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem, som tar vare på behovene til de minst utviklede landene. Det haster, vi må sammen gjøre en innsats for å fremme Guds rike av kjærlighet og rettferdighet. Vennlig hilsen, Kari Mette Eidem Generalsekretær Innhold Caritas Norges rådsmøte Caritas - et vitnesbyrd om at tro kan flytte fjell... 4 Caritas-samling i Tromsø... 6 Nødhjelpsarbeidet i Burma... 8 Kvinner i Den katolske kirken Kort og godt Baksiden: Bli en Caritas-medspiller Forsiden: 2 Ei jente leker i det som er igjen etter syklonen Nargis herjinger. Foto: Stringer/Reuters courtesy

3 Menighetsrepresentantene samlet på Mariaholm. Nyvalgt styremedlem Per Tonne nederst til høyre. Caritas Norges rådsmøte 2008 Helgen 30. mai til 1. juni arrangerte Caritas sitt 18. rådsmøte på Mariaholm. 19 av landets 34 menigheter var representert. Fantastisk vær, god stemning og et interessant tema med en inspirerende foredragsholder preget helgen. Som mange kanskje allerede vet, er kvinner og likestilling årstema for Caritas i I denne forbindelse hadde Mary Mafumbo, ansvarlig for likestilling i Caritas Uganda, tatt den lange veien til Norge for å informere oss om utfordringer kvinner i Uganda står ovenfor. Les intervjuet med Mary Mafumbo i Broen 3, som er tilgjengelig på Caritasgruppene presenterte seg selv og sin innsats i menighetene. Gruppene kan vise til en rekke tiltak som språkopplæring og besøkstjenester. Det viser seg at den store utfordringen er å rekruttere nye aktive til gruppene, kanskje ungdom spesielt. Våre unge der ute i menighetene er herved utfordret! Karitativt arbeid er ikke bare positivt for dem som benytter seg av tilbudene, men det viser seg også at det samler menigheten og er et viktig sosialt tiltak for alle som involverer seg. Siden temaet for 2008 er kvinner og likestilling har Caritas Norge kartlagt forholdene i Den katolske kirken i Norge. Innenlandsmedarbeider Darko Wakounig presenterte kartleggingen på rådsmøtet, og kunne fortelle forsamlingen at det viser seg at katolske kvinner deltar svært aktivt i Kirken i Norge, både på representasjons- og ledernivå. Les mer om denne kartleggingen på side 10. n I tillegg til spennende foredrag hører også mer formelle programposter med på et rådsmøte. Per Tonne fra St. Olav menighet i Oslo ble valgt inn i styret, som fra før av består av styreleder Gjermund Høgh, Elisabeth Thielemann, Kirsti Øyen og p. Sigurd Markussen, som alle ble gjenvalgt. Caritas takker Stein Morten Omre for hans engasjement og deltakelse i styret i Caritas Norge. Elise Christensen, programkoordinator for Latin-Amerika, Kari-Mette Eidem, generalsekretær og Mary Mafumbo, ansvarlig for kvinner og likestilling i Caritas Uganda hygger seg på Mariaholm. 3

4 TEMA Caritas - et vitnesbyrd om at tro kan flytte fjell På Caritas Norges rådsmøte 2008, som ble arrangert i helga 30. mai 1. juni, holdt styremedlem p. Sigurd Markussen prekenen under søndagens messe. Prekenen tok utgangspunkt i søndagens evangelietekst, Matt 7,21-27, og vi gjengir den her med hans tillatelse: Kjære venner i Kristus! Dagens evangelietekst forkynner for oss et budskap om å bygge vår tro på solid grunn. En tro som er solid klarer å stå imot farer og stormer som måtte herje i både tide og utide. En solid tro gjør at vi kan takle selv ting vi ikke er forberedt på eller overhode kunne forutse at vi skulle klare å komme over. En solid tro er en tro der mennesket er villig til å overgi seg til Gud i hans tjeneste å være et redskap til beste for Gud, Kirken og verden. Noen vil kanskje spørre seg, hvem i all verden har en så solid tro? Heldigvis finnes det ingen målbare størrelser på hvor solid en Gudstro er eller ikke. Det eneste målbare er vår egen reaksjon i møte med utfordringer, globalt som lokalt. Størst av alt er kjærligheten sier Paulus i sitt brev til Korinterne. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene, (Matt 22,37-40) sier Jesus. En stor porsjon solid tro som innebærer å elske Gud av hele ditt hjerte, og en stor porsjon nestekjærlighet, det er Caritas i et nøtteskall. Gjennom et enormt nettverk av troende mennesker utøver Caritas nestekjærlighet i praksis. For ikke-troende og ikke-kristne er dette arbeidet et sterkt vitnesbyrd om en institusjon som arbeider, ikke ut fra seg selv, men som del av noe mye større. For troende kristne er Caritas et vitnesbyrd om at tro faktisk kan flytte fjell, at gjennom dette nettverket av troende skjer det møte mellom Gud og oss mennesker, for Caritas hjelper ikke for å ha noe å skryte av Caritasarbeidere verden over ofrer sin tid og energi i nestekjærlighetens tjeneste, enten det er gjennom å sitte på et kontor og administrere nødhjelp eller det er å stå til knes i vann, jord eller gjørme for å hjelpe syklonofre eller jordskjelvofre for å nevne noe. 4

5 Som vi leser det i Matteus evangeliet; Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg. (Matt 25,40) Hver dag utfordres menneskeheten til å oppfylle Jesu ord. Denne helgen har vi fått et solid innblikk i hva som rører seg i en Caritas-organisasjon, og vårt Caritas Norge er bare en liten del av hele den verdensomspennende familie av Caritas-organisasjoner. Av og til kan vi sikkert alle og enhver føle oss maktesløse i bekjempelsen av fattigdom, sykdom, sult og naturkatastrofer som rammer så mange. Vi bidrar med noen kroner i en innsamling, men hva hjelper det når vi vet at nøden er stor? Alt hjelper! Hver lille krone som blir samlet inn og gitt som gave, hjelper. Men penger er ikke alt og i hvert fall ikke for Caritas. Like viktig som penger som blir samlet inn og gitt som gaver, er den kjærligheten for de svake i samfunnet hver enkelt bidrar med. Fra fjern og nær er det dedikerte mennesker som gir av sin tid i nestekjærlighetens tjeneste. Det kan være en hjelpende hånd på den ene siden og en intens medfølelse gjennom bønn på den andre. Når vi denne helgen er samlet her på Mariaholm er det fordi vi ønsker å bidra til å bedre verden. Hver enkelt av oss har sin grunn til å engasjere seg, men det er noe som binder oss sammen og det er troen på Jesus Kristus og hans forkynnelse om håp for alle mennesker om et godt liv og evig frelse. Mange opplever kanskje at ikke alle rundt en er like engasjerte, at ikke alle i menighetene virkelig brenner for å gjøre alt for Caritas, men det skal vi ikke bekymre oss så altfor mye over. Det handler om oss selv. I NUKs bønnebok I Ditt nærvær står det blant annet en liten bønn jeg mange ganger trekker frem, både for meg selv og når jeg er sammen med andre. Bønnen heter Begynn med meg. P. Sigurd er et av styremedlemmene i Caritas Norge. Begynn med meg Herre, vekk opp din kirke, og begynn med meg! Herre, gjør din menighet levende, og begynn med meg! Herre, skap fred overalt på jorden og begynn med meg! Herre, bring din kjærlighet og sannhet til alle mennesker, og begynn med meg. Måtte vi fortsette å bygge vårt hus på fjell, ha en solid porsjon tro, håp og nestekjærlighet og sammen be og arbeide for en bedre og mer rettferdig verden. Amen. 5

6 REPORTASJE Caritas-samling i Tromsø I begynnelsen av juni valgte Caritas Norge å vie sin oppmerksomhet til Nord-Norge. Fra fredag 6. juni til søndag 8. juni samlet til sammen 8 representanter fra menighetene i Tromsø, Bodø, Hammerfest og Mosjøen seg i karmelittnonnenes gjestehus i Tromsø til et seminar om karitativt arbeid. Målet for samlingen var å gi de frivillige medarbeidere i menighetene anledning til å utveksle erfaringer fra det daglige karitative arbeidet, å gi dem faglig påfyll og ikke minst å gjøre Caritas aktiviteter i utlandet og spesielt i Norge bedre kjent. Grunnen til at det ble avholdt en spesiell samling for Tromsø stift er enkel: Nord-Norge byr med sin spredtboende befolkning og sine store avstander på en rekke utfordringer. Området er generelt tynt befolket, og den lave andelen katolikker synes å gjøre avstandene enda større; dette gjør det vanskelig å samle folk. Lav befolkningstetthet betyr imidlertid på ingen måte at det ikke er behov for karitativt arbeid. Men det sier seg selv at dette forutsetter en annen tilnærming i det daglige arbeidet enn i tettere bebodde områder. Man må finne løsninger som fungerer nordpå, og nettopp dette skulle vi prøve å finne ut av på samlingen. Samlingens faglige hoveddel fant sted på lørdag. Dagens økt ble innledet av bispedømmeadministrator msgr. Torbjørn Olsen som framhevet betydningen til nestekjærligheten caritas i Bibelen. Spesielt Paulus er opptatt av caritas, og han vektlegger at de kristne må dele på byrdene. Dette er viktig for Kirken også i dag hvis den vil være troverdig. Caritas Norges generalsekretær Kari-Mette Eidem fortalte om Caritas visjoner og mål, både i utlandet og i Norge. Hun understreket at forandring er mulig, og Caritas skal, i fellesskap med sine frivillige, bidra til å forandre verden til det bedre. Samtidig minnet hun om at religion er av svært stor betydning for mange innvandrere, og at Kirken derfor har et stort ansvar på dette området. Innenlandsmedarbeider Darko Wakounig førte temaet videre til arbeidet i Norge. Han presenterte kort Caritas mål og aktiviteter i Norge generelt og pekte ut noen sentrale arbeidsområder for Caritasgruppene i menighetene der innvandrerrettede aktiviteter som integrerings- og språkhjelp, spiller en viktig rolle. Det katolske Norge har vært preget av innvandring i mange år, og de siste års økning har medført nye utfordringer. Fokus på innvandrernes behov må imidlertid ikke føre til at man overser behovene til eldre og ensomme eller mennesker i livskriser. En vesentlig del av seminaret var så viet erfaringsutveksling og diskusjon rundt hva slags karitative behov det finnes spesifikt i Tromsø stifts menigheter, og hva som er utfordringene. Som ellers i landet er rekruttering av frivillige hjelpere helt sentralt, spesielt med tanke på at stammen av 6

7 Innenlandsarbeider Darko Wakounig sammen med Caritas-representanter fra de forskjellige menighetene i Nord-Norge. frivillige medarbeidere på grunn av det generelt lave antallet katolikker er nokså liten. Hvis sentrale personer på grunn av alder eller sykdom ikke lenger kan stille opp, oppstår det ofte et tomrom. Et annet problem er at mange unge flytter til mer sentrale strøk eller sørpå, samtidig som både asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere, med alle sine behov, bosetter seg nordpå. De som er nyankomne skal selvfølgelig føle seg velkommen, de skal føle at den lokale menigheten er en støtte og et naturlig sted å komme til for dem, og her kan menighetene gjøre en større innsats. Et annet stort behov som ble framhevet, er ungdomsarbeid. Siden det finnes få katolske ungdommer, føler mange seg ganske alene i tider som for eksempel konfirmasjonsforberedelser, samtidig som mange føler seg utrygge på å reise til leir på Østlandet med ungdommer de ikke kjenner. En ungdomsleir nordpå kunne være et flott tiltak, et tiltak som også hadde vært bra for innvandrere. Og ikke minst kan disse ungdommene etter hvert utvikle seg til verdifulle ressurspersoner i sine menigheter. Videre ble avlastning av prestene nevnt som viktig mål. Prestene må holde mange baller i luften, og bruker svært mye av tiden sin på å reise mellom forskjellige messesteder, noe som ofte virker hemmende på det karitative arbeidet. Noen steder er det fruktbart å samarbeide med andre frivillige organisasjoner. Bare i Tromsø er det flere katolikker som er aktive i forskjellige frivillige tjenester; et samarbeid der man fordeler oppgavene og der den lokale Caritasgruppen tar ansvar for et spesielt arbeidsområde kan være en god løsning. Utfordringene står altså i kø, og deltagerne ble enige om å fokusere på de mest akutte behovene i menighetene og prøve å finne gode løsninger på dem. Det mangler verken ideer eller engasjement blant de frivillige, men det er tydelig at det trengs oppfølging for å kunne sikre en god utvikling. Ballen ble altså spilt tilbake til Caritas Norge. På søndag besøkte seminardeltagerne Tromsø menighet og det ble holdt en kort presentasjon av Caritas under kirkekaffen. Caritas Norge inviterer alle til å gjøre en innsats i den lokale Caritas-gruppen. Det behøver overhodet ikke å være vanskelig eller krevende, tvert imot kan det være morsomt og givende. Det er viktig å huske på at nestekjærlighet begynner hjemme hos oss selv, og Caritas Norge er opptatt av å støtte de frivillige hjelpere i denne oppgaven. n 7

8 TEMA Nødhjelpsarbeidet i Burma Natt til 2. mai feide syklonen Nargis inn over Burma og skapte store ødeleggelser mennesker er drept eller savnet, i følge offisielle tall. Opp mot 2,5 millioner har fått sine hjem ødelagt eller er rammet på andre måter. Til tross for svært vanskelige arbeidsforhold, kom Caritas i samarbeid med lokale kirkelige organisasjoner raskt i gang med hjelpearbeidet. Caritas Norge satte i gang en innsamlingsaksjon til støtte for arbeidet, Så langt er det kommet inn ca ,- kr. Dette vitner om norske katolikkers solidaritet med sine brødre og søstre i resten av verden, og er spesielt gledelig med tanke på den store usikkerheten knyttet til mulighetene til å få hjelpen fram. Caritas-nettverket når dypt inn i Burma, og når derfor inn i områder som regjeringen har blokkert, i særdeleshet gjelder dette områder bebodd av Karenfolket. Kirkens lange tradisjoner i disse områdene sikrer tilgang til denne utsatte gruppen. Ei hjemløs jente forlater det som var hennes hjem for å søke ly. Foto: Stringer/Reuters - courtesy Flere lokalsamfunn mottok ikke annen hjelp de to første ukene enn den de fikk fra Kirken. Uten denne støtten hadde mange nødlidende ikke overlevd. Behovene er fremdeles store, og Caritas og Kirken i Burma akter å fortsette å 8

9 Omgivelsene til denne unge jenta er sterkt forandret etter at syklonen rammet den intetanende befolkningen i Burma. Foto: Stringer/Reuters courtesy gjøre det de kan. Caritas har allerede hjulpet titusener av mennesker ved å dekke deres umiddelbare behov, og ved å lære opp frivillige til å bidra i innsatsen for de rammede. I denne nødhjelpsoperasjonen jobbet Caritas-nettverket på to plan. Det ene planet dreier seg om koordineringen av hjelpen. For å gjøre dette opprettet Caritas Myanmar Disaster Relief Committee (MRDC) som har kontor i Bangkok og inne i Burma. Denne komiteen deltok også i FN s koordineringsmøter. Det andre planet handler om den helt konkrete utførelsen av arbeidet. I Burma hadde svært mange mistet absolutt alt. De hadde ikke mat, og vannet var forurenset av lik. Mat og rent vann var derfor det første som måtte deles ut. Dette ble i stor grad gjort av frivillige som har fått opplæring av Caritas i Burma. I tillegg måtte det deles ut nødvendighetsartikler, dette kan være medisiner eller myggnetting. Matvarer og nødvendighetsartikler kjøpes fortrinnsvis lokalt, dette støtter den lokale økonomien istedenfor å undergrave den. Alt dette må pakkes og distribueres. For at de rammede skulle klare seg på sikt fikk de opplæring i vannrensing og huslykonstruksjon. Medisinsk støtte og mobile helsetjenester var også blant tiltakene som ble iverksatt. Erkebiskopen av Yangon, Charles Bo, sier at etter å ha møtt de som ble rammet av syklonen og sett de forholdene de lever under at han har håp, men at han også er sterkt bekymret. Det er fremdeles mange som lider, og folk er fremdeles avhengige av hjelp for å overleve og for å kunne komme tilbake til sine vanlige liv. Erkebiskopen er også optimistisk fordi Kirken kan spille en viktig rolle i å imøtekomme nøden. Med dette i bakhodet kan vi bevege oss fremover, jobbe sammen og tjene de som er avhengige av vår hjelp etter beste evne, sier erkebiskopen. I et så utilgjengelig land som Burma demonstreres Caritas-nettverkets effektivitet til fulle. n 9

10 TEMA Av Darko Wakounig og Petter Bruce Kvinner i Den katolske kirke i Norge mer likestilt enn vi tror Caritas Norge setter i 2008 temaet Kvinner og likestilling i fokus. Likestilling mellom kjønnene er nødvendig for å oppnå Caritas visjon om en verden der fred, sannhet, frihet og solidaritet råder, og der alle har mulighet til å realisere sitt menneskelige potensial som aktive deltakere i et globalt fellesskap. Uten at kvinner har mulighet til å delta aktivt i samfunnsutviklingen, er rettferdig utvikling umulig. Derfor skal likestillingstanken stå sentralt i alt vi gjør. Men det er fort å gjort å gå i den fella at man tenker at likestilling det gjelder andre, men ikke oss, for her i Norge har vi kommet så langt når det gjelder dette. Men har vi egentlig det? Hvordan står det for eksempel til med kvinnenes posisjon i Den katolske kirke her i Norge? Det bestemte vi oss for å finne ut av. Noen vil kanskje tenke at spørsmålet om kvinnenes posisjon i Den katolske kirke i Norge eller hvor som helst ellers for den saks skyld har et nokså opplagt svar: Siden kvinner ikke kan bli prester, og dermed er utelukket fra mange av Kirkens lederposisjoner, er kvinnenes stilling svak. Men fullt så enkelt er det ikke. Det finnes en rekke høye posisjoner som kan innehas av legfolk og dermed kvinner. Det interessante spørsmålet er altså: Hvor godt har kvinner etablert seg på de områdene der kvinner faktisk kan spille en ledende rolle? Hvor høyt har de norske katolske kvinnene kommet på de områder der det er mulig å klatre oppover? Det viste seg å ikke være så enkelt å finne ut av dette. I 1987, altså for mer enn tjue år siden, skrev sr. Else-Britt Nilsen OP artikkelen Nordens kvinner i den katolske kirke i utakt med samfunnet? i tidsskriftet Kirke og Kultur, men siden er det ikke blitt gjort en systematisk kartlegging av kvinnenes posisjon i Kirken i Norge. Så da fikk vi vel gjøre det selv. Menighetsrådene er en av de viktigste arenaene der katolske kvinner i Norge kan øve innflytelse på Kirkens daglige arbeid. I 1987 fantes det 17 menighetsråd i Oslo katolske bispedømme i elleve av dem var kvinnene i flertall, mens seks hadde kvinnelig leder. I 2008 er kvinnene i flertall i hele femten av de 22 menighetsrådene i Oslo katolske bispedømme. En opptelling viser at menighetsrådene består av til sammen rundt 180 valgte medlemmer (inkludert varamedlemmer), hvorav rundt 60 % er kvinner. 18 av de 34 menighetene 10

11 Kvinner i lederposisjoner i Den katolske kirke i Norge: Daglig leder, kommisjonsleder, fagetisk leder, priorinne, redaktør, generalsekretær, rektor, redaktør. i Norge har kvinnelig menighetsrådsleder, noe som tilsvarer rundt 53%. I 1986 hadde altså rundt en tredel av menighetsrådene i Oslo katolske bispedømme kvinnelig ledelse, mens over halvparten av menighetsrådene i landet har kvinnelig leder i Dette synes å være en tydelig utvikling mot likestilling. Men tatt i betraktning at kvinner gjennomsnittlig er flittigere kirkegjengere enn menn, at kvinner utgjør flertall i de fleste menighetsråd, og at arbeidet i menighetsrådene er frivillighetsbasert, bør vi kanskje ikke bli veldig overrasket over at kvinneandelen er såpass høy også når det gjelder lederansvaret. Situasjonen i menighetsrådene ser altså slett ikke så verst ut. Men hva med alle de kirkelige instanser, organisasjoner og så videre som er nærmere styrningsnivåene, og som det kanskje er mer innflytelse og prestisje knyttet til? La oss først se på Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme. Det er nært knyttet til menighetsrådene, og består av representanter for alle menigheter, for ordensfolk, prester og en rekke katolske organisasjoner. I Pastoralrådet er nøyaktig halvparten av alle medlemmer kvinner, og rådet ledes av en kvinne. Pastoralrådet i Trondheim stift består av seks menn og fire kvinner, mens Tromsø stift ikke har noe pastoralråd for tida. Situasjonen når det gjelder likestilling i pastoralrådene ser altså ut til å være nærmest eksemplarisk. Så var det alle de grå eminensene da folk som sitter i ulike posisjoner, lønnet og ulønnet, og som i realiteten gjerne kan ha svært stor innflytelse. Vi kan begynne med oss selv; Caritas Norge. Styret består av tre menn og to kvinner, og styrelederen er mann. Dette oppveies langt på vei av at generalsekretæren er kvinne, mens staben ellers består av fem menn og tre kvinner. For tida er det altså en viss overvekt av menn i Caritas styre og stab, og det bør vi være bevisst om. Et annet sted som det er naturlig å kikke nærmere på, er den sentrale administrasjonen i Oslo katolske bispedømme. Der er det ansatt sju lekfolk 11

12 Damene først takk! tre menn og fire kvinner. Det ser jo fint ut, men hvis man ser på hvem som har hvilke stillinger, ser det ikke like flott ut. Kurialråden, kansellisten og økonomen er menn mens administrasjonssekretæren, regnskapsføreren og medarbeideren samt resepsjonisten er kvinner. En kvinne i lederposisjon her hadde ikke skadet! Ellers har vi registrert femti sentrale posisjoner i de tre kirkedistriktene, i form av ledere for ulike råd, organisasjoner, kontorer og andre instanser alt fra bisperåd via informasjonstjeneste til skoler. Tretten av disse instansene består av prester, og ledes dermed av menn mens ett består av kvinnelige ordensmedlemmer, og ledes dermed av en kvinne. Tre instanser har ikke noen oppført leder. Av de gjenstående 33 sentrale posisjonene, innehas hele 21 (ca to tredeler) av kvinner! Det gjelder for eksempel Pastoralrådet, Informasjonstjenesten, Økumenisk kommisjon, Kommisjon for interreligiøs dialog, for å nevne noen. Vi må bare innrømme det resultatet overrasker oss. Det virker som om kvinner har fått mulighet til å innta ledende posisjoner i større grad enn vi hadde ventet. Men uansett hvordan vi snur og vender på det, så er Kirkens øverste ledelse, altså sogneprestembete og bispeembete, forbeholdt menn. Det kan man like eller mislike, men slik er det. Det betyr at det norske likestillingsidealet, der menn og kvinner stiller likt på alle plan og arenaer, ikke lar seg gjennomføre fullt ut. Samtidig er det viktig å få med seg at Kirken ikke bare består av prester og biskoper, og at det er en lang rekke viktige posisjoner som kan besettes av legfolk, altså også av kvinner. På disse områdene er kvinner godt representert, og kan gjennom sine lederposisjoner utøve innflytelse og påvirke beslutninger. En forutsetning for dette er imidlertid at geistligheten lar kvinner (og for den saks skyld også lekmenn) få reell innflytelse. De må ha en bevisst holdning til dette, og la kvinner slippe til i alle beslutningsprosesser som berører menighetene og bispedømmene også der de virkelig viktige avgjørelsene tas. Slik vil kirkens posisjon, troverdighet og gjennomslagskraft styrkes. n 12

13 KORT & GODT Caritas-ansatte fra hele Europa møttes i Wien for å lære mer om migrasjon. Migrasjonsstudier i Wien Caritas innenlandsmedarbeider Darko Wakounig deltok på Caritas Europas migrasjonsseminar i Wien (Migration Study Visit) i begynnelsen av juni. Seminarets formål er å gjøre Caritas Europas medlemsorganisasjoner kjent med asylsystemene og holdningene til migrasjon i europeiske land. Konferansen finner sted i et nytt land hvert år. Migrasjonsseminaret viste at asylsystemet i Østerrike har blitt kraftig strammet inn de siste årene. Det er vanlig at opp til 90 % av asylsøkerne får avslag i første instans, dette bildet blir noe mer nyansert først hvis saker blir behandlet i første og andre klageinstans. Som problematisk praksis ble det framhevet at asylsøkere med avslag eller uklar identitet kan sitte i varetekt opp til flere måneder. Caritas Østerrike har flere ganger kritisert regjeringen for denne praksisen, og har fått støtte fra blant annet FNs Høykommissær for flyktninger. Caritas Østerrike er sterkt engasjert i migrasjonsspørsmål gjennom egne asylsentre, rådgivningstjenester og integrasjonstiltak. Innstramminger på asylfeltet er vanlige i de fleste europeiske land, Norge er intet unntak. Caritas Norge ser med bekymring på denne utviklingen, og jobber gjennom blant annet Flyktningenettverket for at menneskerettighetene skal ivaretas. n Vår nye nødhjelpskoordinator Darya Djamshidi. Ny Caritas-medarbeider! Darya Djamshidi (25) er ansatt som nødhjelpskoordinator i Caritas Norge. Djamshidi kommer fra en stilling i Utviklingsfondet, og har tidligere jobbet med WFP i Syria. Hun har master i utviklingsstudier fra London School of Economics, med fokus på konflikt, og snakker fem språk flytende. Hun kommer opprinnelig fra California, og har bodd i flere land før hun kom til Norge for to år siden. n 13

14 KORT & GODT Paven: Fattige land må få beholde utbyttet av sine naturressurser Generalsekretær i Caritas Internationalis, Lesley-Anne Knight, og pave Benedikt XVI. De rike landene har ikke rett til å legge beslag på de rikdommene som fattige land har i form av naturresurser, sa pave Benedikt XVI i en tale til ni nye ambassadører i Vatikanstaten torsdag. Den grunnleggende målestokken for det politiske liv er i hvilken grad det fremmer rettferdigheten, det vil si at det sikrer at menneskets verdighet og rettigheter alltid respekteres, og at alle innbyggere i et land får del i nasjonens ressurser. Det samme gjelder på det internasjonale plan. Det internasjonale samfunn er kalt til å vise solidaritet med de fattigste og sikre en bedre fordeling av godene. Spesielt må de landene som har store naturressurser få mulighet til selv å høste fruktene av disse ressursene. - Rettferdighet og solidaritet må bety at det internasjonale samfunn fører tilsyn med fordelingen av ressursene, understreket paven, og fortsatte: - Det er også nødvendig å utvikle et broderlig samarbeid med tanke på å skape balanserte samfunn der fred og harmoni kan råde, og å regulere problemer som måtte oppstå gjennom dialog og forhandlinger, uten bruk av vold, som alltid går ut over de svakeste og fattigste. - Solidaritet og brorskap er de avgjørende uttrykk for den kjærlighet vi må vise våre brødre og søstre. Alle som har ansvar i det offentlige må se det som sin oppgave å tjene sine landsmenn og i et utvidet perspektiv alle verdens innbyggere. n 3 millioner fra UD til Caritas arbeid blant internt fordrevne i Kongo Utenriksdepartementet har innvilget kr til Caritas arbeid blant internt fordrevne i Nord-Kivu i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo. Pengene skal brukes til å imøtekomme grunnleggende behov som kjøkkenutstyr, myggnett, tepper, såpe og klær for de nærmere internt fordrevne som bor i leirer i Goma, slik at de kan leve et verdig liv. Det er også en målsetting å drive talsmannsarbeid for å bidra til en fredelig løsning på konflikten i området. Selv om det offisielt er fred i Kongo, er situasjonen mange steder i landet fortsatt preget av kamper mellom ulike geriljagrupper og regjerinsstyrker. Sivilbefolkningen havner i klem, og hundretusener har måttet forlate sine hjem. De får ikke mulighet til å dyrke jorda de har, og må leve under kummerlige forhold i provisoriske leirer. Ernæringssituasjonen er dårlig, og det er svært vanskelig å få fram medisinsk hjelp til de som trenger det. Mange mennesker dør av sykdommer som det vanligvis ville vært mulig å kurere. Kvaliteten på vannet er dårlig, og det finnes ingen gode sanitærsystemer. Caritas Goma arbeider under vanskelige forhold med å bedre situasjonen for de internt fordrevne, og det er dette viktige arbeidet som nå får støtte fra UD via Caritas Norge. n 14

15 For flere nyheter, se: Caritas-gruppen i St. Ansgar menighet i Kristiansand arrangerte Internasjonal dag Søndag den 15. juni inviterte Caritas-gruppen i St. Ansgar menighet til Internasjonal dag. Etter en måned med sol og varme håpet arrangørene på en solfylt, utendørs Internasjonal dag. Men dessverre, været skiftet, hele arrangementet, samt messen, måtte i all hast flyttes inn. Spesielt synd er det med tanke på at politiet på forhånd hadde gitt tillatelse til å stenge gaten foran kirken. - Messen ble feiret inne i kirken med overføring på storskjerm til menighetslokalet. Alle salgs- og matboder ble plassert i menighetslokalet, kafeteria ble rigget opp i kjelleren og leker for barna ble organisert i gangene. Grilling foregikk i et telt i gården. Det var ganske kaotisk til tider. Da underholdningen skulle starte, lettet det noe, sola tittet fram og vi kunne ha underholdningen på gårdsplassen, heldigvis, forteller Tove A. Haugen, leder i Caritas-gruppen. Det var underholdning med sang og dans fra alle verdensdeler, i år med et sterkt innslag fra Afrika. Det er to grupper afrikanere i menigheten, de fransktalende fra Rwanda og Burundi, og de engelsktalende fra Sudan og Uganda. Mange mennesker var møtt fram, og til tross for været var alle tilfreds med arrangementet. Det ble samlet inn ,- kroner som ble sendt til Caritas Norge, øremerket Burma. Caritas Norge gratulerer med vellykket arrangement, og takker meget for innsamlede penger! n Caritas info Utgis av Caritas Norge Postboks 5254, Majorstua Oslo Tlf.: Faks E-post: Internett: Gavekonto: Ettertrykk anbefales med kildeangivelse Ansvarlig redaktør: Kari-Mette Eidem Redaktør: Peter Kristvik Risholm Foto: Caritas dersom ikke annet er angitt Design & Layout: Gnizt as Trykk: Bryne Offset AS Caritas Norges stab: Kari-Mette Eidem (generalsekretær) Petter Bruce (kontorleder/informasjonsmedarbeider) Dag Albert Bårnes (programkoordinator, Afrika) Elise Christensen (programkoordinator, Latin-Amerika) Kirsten S. Natvig (programkoordinator, Asia) Philip Amenuku (regnskaps- og kontormedarbeider) Peter Kristvik Risholm (informasjonskonsulent) Darya Djamshidi (nødhjelpskoordinator) Bernt Gulbrandsen (innenlandsmedarbeider) Michel Beckers (engasjement for Fredsplattformen) Caritas Norge medlem av Innsamlingskontrollen Afrikansk dans til glede for menigheten. Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale Caritasnettverket- Caritas Internationalis - som omfatter nasjonale Caritas-organisasjoner og som er virksom i over 200 land og territorier.

16 Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. B-PostAbonnement Returadresse: Caritas Norge Postboks 5254 Majorstua, 0303 Oslo Bli en Caritas-medspiller bli fast giver! Som en av Caritas faste givere, får du også fast plass på et lag som arbeider for rettferdighet og mot fattigdom. Du blir én av de mange verden over som regelmessig bidrar til arbeidet til det internasjonale Caritas-nettverket en av verdens aller største humanitære organisasjoner. De faste giverne er Caritas viktigste medspillere. De gir oss trygghet til å arbeide målrettet med oppstartede prosjekter og til å utvikle nye. Med en fast giver mener vi en giver som har avtalt med oss å bidra med et fast beløp et visst antall ganger pr år. Hvor stort beløpet skal være, hvor ofte det skal gis og hvor pengene skal brukes, bestemmer du selv. Fast giver-ordningen forutsetter bruk av AvtaleGiro. Dette er en ordning som innebærer at din bank sørger for at det avtalte beløp betales automatisk til fastsatt tid. For deg som giver og for Caritas som mottaker er AvtaleGiro: Enkelt Banken din sørger for at ditt bidrag betales på riktig dato og med riktig beløp! Dermed slipper du også bryderiet med å foreta betalingen. Oversiktlig Før forfall får du hvis du ønsker det en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for ditt neste bidrag. Uansett kan du alltid stoppe betalingen før kontoen belastes hvis du skulle ønske det. Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kontoutskrift kan du etterpå kontrollere at ditt bidrag er betalt. Rimelig AvtaleGiro er rimeligere enn alternative betalingstjenester. Prisene varierer fra bank til bank hør med din bank hva AvtaleGiro koster. For Caritas er AvtaleGiro svært rimelig og effektivt, fordi all administrasjon er automatisert. Det er enkelt å bli en av Caritas faste givere. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider, og der kan du også laste ned skjema for registrering av avtale om faste bidrag. Hvis det passer bedre for deg, kan du også ringe Caritas, tlf , eller sende en epost til så sender vi deg mer informasjon og avtaleskjema i posten. En bedre verden er mulig du kan bidra bli en av Caritas faste givere! Caritas Norge Gavekonto: Postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo Tlf: Faks:

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen! Nr. 4 august 2006 Gjeld og handel viktig i fattigdomsbekjempelsen! Leder K j æ r e l e s e r! En sommer er over og vi plasserer oss raskt i virkelighetens verden igjen, forhåpentlig med overskudd og energi

Detaljer

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Leder K j æ r e l e s e r! Når vi i Caritas snakker om at vi vil forandre verden, mener vi at hver og en av oss har en utfordring

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

magasinet KONGO: Voldtekt som våpen Furahe var bare 13 år da hun ble voldtatt av to soldater.

magasinet KONGO: Voldtekt som våpen Furahe var bare 13 år da hun ble voldtatt av to soldater. NR 4/2008 87. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker våre medlemmer en god jul og et godt nytt år! magasinet JULEKAMPANJE: Møt de fire frivillige du kan gi bort til jul PORTRETTET: Sven Mollekleiv valgt til

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014

Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 Menighetsblad for St. Hallvard 30. årgang Julenummeret 2014 I dette nummeret av Hallvardsvaka presenterer vi: Takk til Josef Ottersen... 2 Prestens hjørne Vår nye sogneprest... 3 Avskjed og velkomst for

Detaljer

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

-nytt. Menn kan. Menn må. FORUT vil. NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. Menn kan. Menn må. FORUT vil. NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Nr 1-2009 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Menn kan. Menn må. FORUT vil. Det er ikke tanken som teller www.forut.no Denne utgaven

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Hvor går Kirken? s. 10

Hvor går Kirken? s. 10 KATOLSK K I R K E B L A D N R. 2-2 0 1 0 - Å RGANG 122 Hvor går Kirken? s. 10 BUEGANGER PÅ PETERSPLASSEN. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g Overgrepsskandalene: fakta og kommentarer s. 2 g Caritas i nye omgivelser

Detaljer

St. Hallvards evige «konge» feiret

St. Hallvards evige «konge» feiret Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/07 23. årg. Foto: Maria Gievær Fra venstre P. Lars Frendel, bror Bjarne Falkanger, p. Tan, biskop Bernt og foran p. Ronald som vanlig med et lurt glimt i øyet. St.

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling.

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1 Årsrapport 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. 2 ÅRSRAPPORT 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 3 Forord Innhold Hvert år har sitt særpreg, og 2012 utgjør ikke noe unntak.

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer