Leder. Innhold. Utgave nr årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere"

Transkript

1 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr årgang Leder Hei alle bedriftssykepleiere og andre lesere av PROSESS. Det er et spennende år for oss som arbeider i bedriftshelsetjenesten. Nå har vi i styret akkurat hatt vårt første styremøte med alle medlemmer. Våre varamedlemmer har også vært med for å bli kjent og dele arbeidsoppgaver. Vi har hatt noen fi ne dager i Praha og fått kjenne litt på varmen som de har i Europa. Vi hadde noen hektiske dager med mange saker. Sakene engasjerte og vi hadde mange interessante diskusjoner rundt bordet. Det som engasjerte mest var neste års studiedager som landsstyret har regien på. Vår forrige leder, Jofrid, gjør en kjempejobb med dette, og vi gleder oss veldig til neste års studiedager i Tromsø. Studiedagene er i TROMSØ, 5.-7.MAI Tema blir: Etikk i arbeidslivet. Program og påmelding blir lagt ut på våre nettsider. Vi kommer tilbake med program og mer informasjon i neste PROSESS i starten av desember. Ett annet tema som vi pratet mye om var den nye forskriften som nå er kommet og godkjenningsordningen som vi alle må forholde oss til. Den nye forskriften kom 11.september. FOR nr 1173: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste ldles?ltdoc=/for/ff html Innhold ICN - KONGRESSEN Mer fra ICN - KONGRESSEN Presentasjon av nytt Landsstyre Veiledningsstudie hva gav det meg? 2 spørsmål til 3 i farta Coaching Livsstyrketrening Det er også lagt ut utdyping av de fi re kompetanseområdene som forskift om godkjenning av bedriftshelsetjeneste inneholder: download.php?tid=53825 Mer informasjon om hvordan en bedriftshelsetjeneste skal gå frem for å bli godkjent kommer utpå høsten. Mitt tips er å følge med på Arbeidstilsynet sine sider. Jeg skal prøve å få sendt ut nyheter, så snart jeg får dem. Vi har som kjent en ny bransjeforskrift som skal gjelde fra Kari G. Osnes og jeg har vært i møte med Anne M. Lystad på NSF og Axel Wannag ved Arbeidstilsynet om vår kompetanse. Det videre arbeidet skal Kari og jeg ha sammen med fagpolitisk avdeling i NSF og Axel Wannag. Vi skal se på hva vi som bedriftssykepleiere har av dokumentert kompetanse og hva vi bør ha. Hver enkelt ansatt i en bedriftshelsetjeneste må ha en kompetansestige i de ulike områdene. Jeg er kjent med at Arbeidstilsynet holder på å ansette de som skal godkjenne våre søknader i den nye godkjenningsordningen. De skal arbeide ved Arbeidstilsynets kontor i Skien. Det er mye som kommer til å gå via e-post fremover. Noe av posten vil gå direkte til våre lokalgruppeledere og kontaktpersoner som tar det videre til sine grupper. Videreutdanningen i Vestfold er startet opp i høst og er blitt tverrfaglig. Det kommer mer informasjon om dette. fortsetter neste side...

2 Til dere som er i Oslogruppen, så vil jeg si vel blåst og takk for fl otte studiedager i Oslo i april. Dere gjorde en kjempejobb og jeg håper at det etter litt kommer i gang en lokalgruppe i Oslo. Det er ikke tvil om at dere har mange ressurspersoner å spille på. Vi ønsker Kari G. Osnes velkommen som ny kontaktperson i Oslo og Akershus, og til Kåre Vold i Rogaland, Kristin Benjaminsen i Troms og Marianne Madvig Hansen i Finnmark. ved NSF sine lokaler i Tollbugata i Oslo. Påmelding til averoybht.no Program er på vår nettside; https://www. sykepleierforbundet.no/ikbviewer/content/268388/ SKMBT_C pdf Til slutt vil jeg oppfordre alle medlemmer om å følge opp lønnsundersøkelsen som NSF sender ut til sine medlemmer. Det er dessverre mange som ikke har svart på denne og dette gir oss dårligere grunnlag for argumentasjon i lønnsforhandlinger. Jeg har en utfordring til dere lokalgruppeledere, kontaktpersoner og medlemmer når det gjelder medlemsrekruttering. Hører dere at det skal være studentenes dag eller lignende, så bli med å stå på stand for NSFLBS. Vi har materiell som vi sender deg og noe kan du få tak i på ditt lokale fylkeskontor. Dere oppfordres også til å være aktive ved de fylkeskontorene som har lokalt fagforum og lokalt fagpolitisk forum. I slike møter møter treffer dere kolleger fra andre faggrupper og de som arbeider på fylkeskontoret for NSF. Nyt høsten med farger og vær. Beste helsing Gunvor Røssland Landro Leder NSFLBS Jeg blir invitert med i sentralt fagforum og sentralt fagpolitisk forum. Jeg skal delta mitt første sentralt fagforum 13. og 14.oktober, og det gleder meg til. Da treffer jeg de andre lederne i NSF sine faggrupper. NSFLBS sitt Innføringskurs blir gjennomført oktober ICN - KONGRESSEN International Convention Centre, Durban var samlingsstedet for ICN kongressen som ble arrangert 29. juni 4. juli Dette var den 24th Quadrennial Congress for ICN. ICN International Council of Nurses er et verdensomspennende organisasjon for sykepleiere. Hvert land kan være medlem med en sykepleierorganisasjon. Norsk Sykepleierforbund representerer norske sykepleiere. Det er for tiden 129 medlemsland. ICN ble opprettet i DENOSA Democratic Nursing Organisation of South Africa, var vertskap for kongressen. 2 Leading Change: Building Healthier Nations Dette var hovedtema for kongressen. Det var tidligere president i Botswana: His Excellency Festus G. Mogae som hadde første felles foredrag over temaet. Sykepleiere og sykepleie møter hele tiden endringer og nye utfordringer. Derfor er det nødvendig med fornyelse, proaktiv og dynamisk lederskap for å være i stand til å bidra til god helse for både pasienter og befolkningen som helhet. Komplekse arbeidssituasjoner, skiftende helseprioriteringer, eksterne sosial-økonomiske faktorer krever kreative sykepleiere som er løsningsorienterte og er personlig egnet til utfordringene. Han nevnte fi re store utfordringer: HIV/AIDS Svineinfl uensa og andre epidemiske sykdommer Tuberkulose Malaria I Botswana klarte de å redusere Hiv/aids smitte fra mor til barn fra 40 4% ved å innføre rutine- testing. I dag er 98% av vordende mødre villige til å la seg teste. Forebyggende tiltak ble presisert! fortsetter neste side...

3 Hver dag begynte med ett eller to felles hovedforedrag. Etter det var det mange forskjellige tema å velge mellom. Det var også mange abstracts som ble lagt fram, fl ere hundre hver dag, inkludert noen norske. I løpet av en dag kunne jeg velge mellom ca. 80 forskjellige seminar innen følgende hovedtema: Etikk og menneskeverd Klinisk omsorg og pasienters sikkerhet Ledelse og organisering Sykepleieres arbeidskraft og arbeidsplass Juss og lovverk Regelverk Omsorgssystemer Sykepleierutdanning og praksis Pandemier og katastrofer I tillegg kunne vi studere fl ere hundre forskjellige posters under samme tema som ovenfor nevnt hver dag. Hovedspråket under kongressen var engelsk, men noen av foredragene ble presentert på fransk og spansk. Vård i Norden, som er et nordisk tidsskrift, hadde egen stand på kongressen. Tidsskriftet utgis av Sykepleiernes samarbeid i Norden (SSN). Både NSF-ansatte og medlemmer i forbundsstyret stod på stand her. Akribe hadde egen stand på kongressen. 3 Åpningsseremoni og avslutning Det var god stemning i den store kongresshallen med over 5000 sykepleiere fra hele verden før og under åpningsseremonien. Sykepleierne fra vertslandet Sør-Afrika slo an tonen med sang og dans før den offi sielle åpningen fant sted. Andre land viftet med sine respektive fl agg. Alle tok del i jubelen på en eller annen måte. Det ble tatt bilder av det meste. Etter offi siell åpning og diverse taler, fi kk vi høre ekte afrikanske rytmer av et kjent afrikansk band og fl ere berømte sangere. Avslutningsseremonien var litt roligere. Avgått president Hiroko Minami fra Japan og andre ble takket. Påtroppende president Rosemary Bryant fra Australia fi kk overrakt kjede og holdt sin tale. I sin tale nevnte hun bl.a. global helse og sikkerhet, livskvalitet, økonomi, klimaendringer, krig og faren for pandemier. Hun understreket: I believe deeply in nursing. Lisbeth Normann sier på nettet at NSF har stor tro på ny president. Rosemary Bryant har sittet som visepresident i ICN den siste perioden. Hun ønsker å gjøre ICN til en enda mer tydelig og slagkraftig organisasjon. Under avslutningsseremonien ble det opplyst at vi hadde vært 5600 deltakere fra 129 forskjellige land. Min opplevelse Det var stort og sterkt å være sammen med sykepleiere fra så mange forskjellige land i verden. Jeg kunne velge og vrake i tema. Jeg ble kjent med kolleger fra andre land. Utfordringer og hverdager er forskjellige. Be proud to be a nurse ble nevnt igjen og igjen! Infrastrukturen i Afrika er en stor utfordring, men Never, never, never give up! Etiske og moralske konfl ikter er vanskelige. Verdi, kunnskap og dialog er viktig. Ekskursjoner Det var også et offi sielt, fristende turtilbud. Jeg var på en fl ott busstur sørover langs kysten, så gjennom landlige områder til Tala Private Game Reserve med mange ville dyr og sjeldne fugler. På turen passerte vi fl ere townships og andre boligområder. Som du ser på bildene, fi kk vi bl.a. oppleve sebra, bøffel, gnu, antiloper, struts, nesehorn, fl odhester og sjiraffer. Helse og menneskerettigheter Herre! Gjør meg til et redskap for din fred! La meg bringe kjærlighet der hatet råder. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet råder. La meg bringe sannhet der det råder villfarelse. La meg bringe lys der det råder mørke. La meg bringe håp der det råder fortvilelse. La meg bringe glede der bedrøvelse hersker. Å, Mester! La meg ikke søke så meget å bli trøstet, som det å trøste. Ikke så meget å bli forstått, som det å forstå. Ikke så meget å bli elsket, som det å elske. For det er ved å gi at en får. Det er ved å glemme seg selv, at en fi nner seg selv. Det er ved å tilgi andre at en selv blir tilgitt. Det var dr. Miriam K Were fra Kenya som siterte Frans av Assisi s bønn i sitt hovedforedrag andre dagen. Jofrid Vigre Braadland Bedriftssykepleier Jofrid sammen med sykepleier fra Taiwan

4 Mer fra ICN KONGRESSEN v/maria Wiberg Tjønnfjord Leder for Sentralt Fagforum ICN, International Council of Nursing, ble opprettet i 1899 og er en verdensomspennende organisasjon med 2 millioner sykepleiere fra 129 land. I juni i år arrangerte ICN den verdensomfattende sykepleierkongressen i Durban, Sør Afrika. Det er første gang som kongressen er lagt til det Afrikanske kontinentet og 92 land var representert med drøye 5000 sykepleiere. Som Leder av Sentralt Fagforum deltok jeg på vegne av Norsk Sykepleierforbund, sammen med forbundsledelsen, andre forbundsstyremedlemmer og representanter fra Sentralt fagforums arbeidsutvalg. I tilegg deltok fagsjefer og utvalgte fylkesledere. Det faglige programmet var bredt sammensatt og bestod av en rekke plenumsforedrag, hovedforedrag og parallellsesjoner i tilegg til posterpresentasjoner og stands. Stemningen i forbindelse med den offi sielle åpningen kan karakteriseres med et eneste ord: HØY. Av de totalt 5000 deltakerne var omkring 2000 sykepleiere fra vertslandet. De bød på sang og dans i fellesskap med sykepleiere verden over. Sør-Afrikas visepresident, Durbans borgermester og lederen for den sørafrikanske sykepleierorganisasjonen DENOSA understreket i sin åpningstale den viktige rollen sykepleiere spiller for å sikre befolkningen verden over god helse. Videre at sykepleiere må få mer politisk makt for nettopp å bruke deres kunnskap i utviklingen av gode helsetjenester. Spanjolen Máximo A. Gonzales Jurado ble overrekt Christiane Reimann Prize - sykepleiens Nobelspris for sitt arbeid for å synliggjøre og videreutvikle sykepleiefaget verden over. Han beskrev hvordan sykepleiere representerer kompetanse og verdier som vil kunne bidra til en bedre verden dersom de blir synliggjort. Disse innledningstalene gir en pekepinn på hvor viktig vår deltakelse er både i nasjonale men også internasjonale sammenhenger. Mange av foredragsholderne var internasjonalt anerkjente forskere, men det var også mange som for aller første gang delte sine erfaringer og forskningsresultater med andre sykepleiere. Norge bidro med fl ere gode fremlegg, både i kraft av å representere NSF og andre faglige innlegg. Vi kunne og burde hatt enda fl ere! Jeg har i løpet av de siste par årene deltatt på mange av faggruppenes egne konferanser. Disse holder et meget høyt faglig nivå, og mange av presentasjonene kunne ha vært fremført i en sammenheng som ICNs kongress representerer. Å delta på en verdensomfattende kongress gir mulighet til fordypning innenfor ethvert spesialfelt innenfor sykepleiefaget. I tilegg gir det en unik mulighet til å knytte faglige kontakter man ellers ikke ville gjort. For egen del benyttet jeg anledningen i juni til å bli kjent med blant annet deltakere fra Dansk Sygeplejeråd for å kunne utveksle erfaringer med danske faggrupper eller som de kalles i Danmark, Faglige Selskaber. Det er ingen tvil om at deltakelse på utenlandske fagkongresser byr på økonomiske utfordringer og at dette ofte er grunnen til at sykepleiere ikke gis mulighet til å delta. Sykepleieres fagutvikling blir nedprioritert i helsevesenets totale budsjettramme, og det er i stor grad blitt den enkelte sykepleiers ansvar selv å sørge for å ivareta dette ansvaret. Vi må i større grad argumentere overfor våre arbeidsgivere og vise hvor viktig vår tilstedeværelse er, både i forhold til å dele vår egen kunnskap og samtidig tilegne oss den sist oppdaterte tilgjengelige kunnskapen innenfor vårt fagfelt. Kunnskapsbasen og kompetansenivået hos sykepleiere i våre faggrupper er høyt, og vi må oppmuntre alle til å dele denne kunnskapen med sykepleiere fra andre land. Mange tror at internasjonalt samarbeid kun er for noen få. Det må vi sammen endre på! Presentasjon av nytt Landsstyre. Her samlet på tredagers-møte i Praha. Fra venstre: Hanne Malme styremedlem, Heidi Hansen 2.varamedlem, Gunvor R. Landro leder, Lene Altermark sekretær, Aud Brennhaug Pedersen 1vara, Anna B. Fagereng kasserer, Eline B. Hoen nestleder

5 Et avgjørende øyeblikk! Nøytraliserende effekt på sprut av syre og alkali. Letthåndterlig flaske og gripevennlig størrelse. Ergonomisk øyekopp med myke kanter. Væsken styres mot øyet uten unødig spill. Kraftig væskeflyt for rask bortskylling av det farlige stoffet. Støvbeskyttelse garanterer at øyekoppen holdes ren. Fås nå også som lommemodell! prosess - TIDSSKRIF T FOR NSFS L A NDSGRUPPE AV BEDRIF TSSY KEPLEIERE

6 Veiledningsstudie hva gav det meg? Hva kan et veiledningsstudie gi av påfyll? Er ikke veiledning bare å snakke med folk og lytte til det de har å si? For meg ble året med veiledningsstudie noe positivt som jeg virkelig skulle ønske jeg kunne lære enda mer om. Det gav meg en innføring i ulike metoder for hvordan en bygger opp en veiledningssamtale. I tillegg lærte jeg ulike måter å tilegne meg disse metodene på. Hvordan nå frem til de tankene den som blir veiledet ønsker å refl ektere over, og komme videre i? Veiledning er ofte prosesser som går over tid, og den som veileder kommer bare inn som på et besøk, og så forlater den. Den veiledede står igjen, og skal gå videre på egenhånd, til eventuelt et nytt møte. Når en så møtes igjen har det skjedd mye i den veiledede sitt liv, som ikke veileder kjenner. Det å møte den veiledede der den er, er avgjørende. Det er jo den som blir veiledet, som skal nå et mål. Veileder er der kun som et redskap, til forhåpentlig hjelp for å komme videre på en tanke, eller snu den i en ny retning, slik at den veiledede fi nner det den selv er på leit etter. Det er dette som er så spennende, og som en både kan lede, eller villede uten nesten å være klar over det. Det er fort gjort å blande inn egne behov og overføre de til den en veileder. Da blir det problemer. Men med å velge en metode, som gir en retning på hva en skal lete etter, mellom starten og slutten, var nyttig for meg. Det gav trygghet. Samtidig gav det meg ro til å tenke over ting jeg aldri hadde tenkt over før. For eksempel: Hva skjer når en stopper opp og tar en pause. Påvirker en da? Kan dette stoppet gi det nødvendige rommet for den som blir veiledet, skape bevissthet, gi veiledningen en helt ny retning, og tenke helt nye tanker, som får positiv betydning. Eller kan dette rommet skape en utrygghet, som setter strek over hele den gode samtalen. Selve atmosfæren og rammene påvirker mye mer enn vi tror. Min erfaring er at veileder må våge å være i noe som en ikke vet hvordan blir. I tillegg kan både veileder og den veiledede være årsak til både gode, og mindre gode opplevelse. Vi kan tilrettelegge, men aldri garantere for utfallet. Samtidig må veileder være klar over at en fort kan påvirke og føre en samtale i en bestemt retning. Dette gir veilederen stort ansvar. Er en bevisst dette ansvaret, og ydmyk i møte med det, kan det være utrolig positivt. I tillegg tror jeg det kan være lurt å avslutte samtalen litt før en må. Dette for at jeg fl ere ganger har opplevd at det som veiledede egentlig ønsker å ta opp, kommer på dørstokken når den er på vei ut. Er en oppmerksom på det, kan en få oppklart mange ting. Og i det minste gi en mulighet til å ta det opp neste gang. Når jeg ble oppmerksom på dette, ble jeg overasket over hvor ofte det skjedde. Det tar jo alltid litt tid å skape en trygg relasjon. Da er det kanskje ikke så rart at 45 min føles absolutt nødvendig for å kunne dele det en er mest opptatt av. Da er det så viktig at veileder ser og møter det den veiledede egentlig ønsket å ta opp. Som du ser er dette kjente ting som vi alle møter hele tiden. Det er lite nytt. Men likevel har dette året gitt meg ny bevissthet på veiledningens muligheter. Men også mulighet til makt og faren for å trø feil, og mulighet til positiv utvikling og et godt redskap. Anne Braut Aarbakke Bedriftssykepleier Litteratur Gjerde, S. (2003) Coaching: hva - hvorfor hvordan. Fagbokforl. Bergen. 8.opplag Mathisen, P. og Høigaard, R(2004) Veilednings- Metodikk En håndbok i prakstisk veiledningsarbeid Høyskoleforlaget Eide, S. B & Grelland, H. H & Kristiansen, A & Sævareid, H. I &. Aasland, D. A (2008) Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Gyldendal akademisk. Andersen, T. Refl ekterende processer. Samtaler og samtaler om samtalerne Dansk psykologisk Forlag. Mathisen, P & Kristiansen A. (2009). Livscoaching - trivialisering av det meningssøkende mennesket. Lauvås, P. & Handal, G. (2000) Veiledning og praktisk yrkesteori. Cappelen Akademisk. 5.opplag

7 2 SPØRSMÅL TIL 3 I FARTA Hva gleder du deg til på studiedagene 2010? Grethe: Få høre Marie Aakre Gunhild: Konsert i Ishavskatedralen Marit: Gleder meg til å være sammen med andre bedriftssykepleiere Grethe Lunden Gunhild Ekrem Marit Røer Hva har vært gode erfaringer i din lokalgruppe? Faglig utveksling er svaret fra alle 3 COACHING Tema på medlemsmøtet NSFLBS Agder 5 mai Gruppen (NSFLBS Agder ) ønsket demonstrasjon på hvordan coaching kan benyttes. Bestillingen var: Hva er vår identitet som bedriftssykepleier? Hva er nyttig for våre bedrifter? Dette kom gruppen frem til ( ordstyrer Jorunn Hinderaker) Vår styrke som bedriftssykepleier 1. Coaching/ veiledning, kommunikasjon 2. Kan dokumentere kunnskap 3. Nærværsarbeid/ sykefraværsoppfølging 4. Ergonomi, arbeidsrelaterte plager 5. Bevisstgjøring, fi nne veier og løsninger selv 6. Hjelper personer til å se sine valg muligheter 7. Ser på GOD BHT matrise (STAMI) 8. God til å lytte 9. Organisering - oversikt pga god kjennskap til bedriften 10. Orden 11. Potet, allsidighet 12. Risikokartlegging 13. AMU møter 14. Lederopplæring, rådgiving på alle plan 15. God på brannskader Vår allsidighet som bedriftssykepleier 1. Organisering og planlegging 2. Spirometri og lungesymptomer 3. Audiometri og støyskader 4. Helsesamtale, helsekontakt, helseundersøkelse (lovpålagte) 5. Helsefremmende arbeid inkludert fysisk aktivitet og livsstil 6. Arbeidsmiljøkartlegging / risikokartlegging 7. Vaksinering 8. Verneutstyr 9. Konfl ikthåndtering 10. AKAN og rus 11. Arbeidsulykker, kriser, vold 12. Kurs og undervisning: førstehjelpskurs, røykeavvenningskurs, HMS 13. Forskning Ting vi kan bli bedre på Mer frempå Mer tro på oss selv, trygge Dokumentasjon på egen kunnskap fortsetter neste side...

8 Ting vi vil jobbe videre med Bli mer synlige Tydeligere på hva vi kan tilby bedriftene Hjelpe bedrifter med å PRIORITERE BESTILLE Coaching er et kraftfullt og nyttig verktøy som gir mer glede og mening i hverdagen, både i arbeid og fritid. Coach er en metafor på noen som frakter mennesker til et ønsket sted. En vanlig defi nisjon er prosesser for å frigjøre og utvikle menneskers potensial, eller kan beskrives som kunsten å oppmuntre veksten og utviklingen til et annet menneske. I forhold til ulike bestillinger, noen svært utfordrende, er det vært viktig å bruke få, korte og presise spørsmål til gruppen. Det er nyttig å starte med det som allerede er bra og fungerer, før man går videre til forandringer og ting som kan bli bedre. I disse prosessene kommer det frem alt fra kloke, praktiske forslag og endelig saker som handler om kommunikasjon. Gruppen blir enig om nye praktiske ideer og om hvordan de ønsker å snakke til - og om hverandre. De forplikter seg til dette og på neste oppfølgingsmøte, har det skjedd forandringer. Det kan være nyttig i gruppeprosesser å bruke metaforen værmelding. Atmosfæren kan beskrives og kjennes som et voldsomt tordenvær, glitrende sommerdag eller stille skogstjern. Poenget er å være nysgjerrig og undrende på hvordan atmosfæren og energien skifter i gruppen OG at jeg faktisk har en mulighet til å velge hvordan jeg vil forholde meg til de andre i gruppen. Hva ønsker jeg mitt bidrag til gruppen skal være? Hvilken atmosfære el kultur ønsker jeg å satse på å oppnå? Hvilke tidligere erfaringer, energi eller del kan være min allierte nå? Hvordan kan jeg bidra til at gruppen blomstrer? Hva vil jeg gjøre når det blir vanskelig? En utfyllende defi nisjon (Susann Gjerde) bygger på fi losofi en til Co-Aktiv Coaching : en kommunikasjonsform som fremmer handling og læring på personlig og faglig plan, gjennom bevisstgjøring, utfordring og motivasjon. Relasjonen foregår en til en, (eller få) og består av likeverdige parter. Relasjonen er frivillig. Coachens prosesskompetanse står i fokus, tilnærming til utfordringer er gjennom løsnings- og mulighetsfokus - ikke gjennom diagnose eller råd. Nåtid og fremtid er fokus. Co-Aktiv Coaching bygger på 4 hjørnesteiner: Klientene er fra naturen kreative, ressurssterke og hele Co-Aktiv Coaching tar hensyn til hele klientens liv Agendaen kommer fra klienten Coachen danser i øyeblikket med klienten Coachingferdigheter Aktiv Lytting Nysgjerrighet Intuisjon Læring og handling Administrere seg selv Det fi nnes ulike verktøy i coaching. Ett av disse er Reframing eller omramming. Vi kan bli stående fast i rammen, omramming kan benyttes til å vende situasjonens andre side til en mulighet vi ikke har erkjent. Et facinerende verktøy der klienter gripes av sin indre motivasjon, nysgjerrighet og skapertrang idet de oppdager at alle trærene er en vakker skog! Coaching kan utøves i bedrifter, i formelle, faste og tilpassede former, eller uformelt i hverdagen. Kan fungere som ledelsesverktøy eller eget yrke. Det tilbys personer som ønsker bevisstgjøring, refl eksjon og støtte i privat- og arbeidsliv. Gruppecoaching modellen ORSC (Organization & Relationship Systems Coaching) kan anbefales. Bakgrunnen til RelationshipSystemsCoachingens fi losofi er det beste fra Co-Aktiv Coaching, psykologi, organisasjonsutviklingsteori, prosessarbeid, generell systemteori, emosjonell intelligens og andre tilnærminger for å utvikle teori og praksis om rett relasjon ( right relationship). Grunntanken bygger at det er mer tilstede/ tilgjengelig i en relasjon enn partene: det er i tillegg (The Third Entity/ The Voice of the System) Stemmen i systemet som har sitt eget behov og sin egen stemme. Det er nyttig å skille mellom partene og stemmen i systemet. I stedet for å gjøre lytte til individuelle behov i en relasjon, lytter man bak, behovene til Stemmen i systemet. Er man tvil, spør Stemmen i systemet Bevisstheten og årvåkenheten omkring relasjonener, gir oss mulighet til å være oppmerksomme på hva som skjer i en gitt situasjon. Det gir oss et valg på hvordan vi vil respondere. RelasjonSystemCoaching fl ytter arbeidet med relasjoner fra hvem gjør hva mot hvem? til Hva er det som prøver å skje? Det handler om relasjonen og energiene som oppstår i gruppen. Dette kan benyttes enten i forhold til en partner, et team, eller internasjonale relasjoner. Jorunn Hinderaker Spesialist i bedriftssykepleie / coach

9 LIVSSTYRKETRENING EN BESKRIVELSE AV HVORDAN VI GJENNOM- FØRTE VEILEDNINGSGRUPPE I LIVSSTYREKTRENING VED SYKEHU- SET INNLANDET, KONGSVINGER I SAMARBEID MED HMS ØST. Av Bedriftssykepleier Liv Bekkesletten, HMS Øst og Karin Varden, personalrådgiver Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger. Hva er livsstyrketrening? Et felles doktorgradsarbeide av Liv Haugli (lege og spesialist i arbeidsmedisin) og Eldri Steen (sykepleier og helsepedagog) har vist at personer med kroniske muskel og skjelettsmerter opplever å ha mindre smerter, bedre smertemestring, bedre psykisk helse, lavere helsetjenesteforbruk og lavere sykefravær etter å ha deltatt i livsstyrketreningsgrupper. Skifte av fokus fra problemer til egne ressurser og muligheter er sentralt. Likeledes det å selv fi nne frem til hva du trenger fremfor å lytte til andres råd. Tanker, følelser og kropp henger sammen. Hvordan jeg har det med meg selv og i forhold til mine omgivelser (både hjemme og på jobb) påvirker meg og kan over tid sette seg i kroppen som smerter. Tradisjonell behandling (medisiner, fysioterapi, evt. korrigering av arbeidsplass, sykemeldinger) kan ha liten effekt på plagene på sikt. Livsstyrketrening handler om å ha fokus på egne ressurser og muligheter. Målet er bedre helse, økt livsmot og mestring. Prosessen krever individuell jobbing med personlige utfordringer. Bakgrunn Liv Bekkesletten fra HMS Øst har gjennomført fl ere kurs i livsstyrketrening i forskjellige typer bedrifter. Sykehuset Innlandet tok kontakt og ønsket livsstyrketreningskurs ved sykehuset. Liv Bekkesletten fra HMS Øst og personalrådgiver Karin Varden ved Sykehuset Innlandet, var godkjente veiledere i livsstyrketrening. Veilederne kjente hverandre fra tidligere samarbeide i forbindelse med arbeidsmiljøtiltak i en kommune, og visste at de kunne jobbe godt sammen. Det er viktig at veilederne er trygge på hverandre. I livsstyrketreningsgrupper anbefales det å være to veiledere. Hva gjorde vi? Målgruppe Ansatte som er helt eller delvis sykemeldt, i fare for å bli sykemeldt eller er i en oppbyggingsfase etter sykemelding ble invitert til å delta i veiledningsgruppe. Gruppen besto av mange forskjellige fagpersoner. Hvordan formidlet vi veiledningskonseptet? Forankring i ledergruppen Informasjon til ansatte Informasjonsmøte (2 timer) med interesserte Gjennomføring Samlingene ble gjennomført utenfor sykehusets lokaler. Dette var et bevisst valg for å skape ro og en trygg ramme for ansatte under samlingene. Totalt 10 samlinger, à 4 timer. To veiledere Deltagerne forplikter seg til å delta på samlingene Deltagerne signerer taushetserklæring Tema for samlingene var: Hvis kroppen kunne snakke Hvem er jeg? Verdier hva er viktig for meg? Hva trenger jeg? om å sette egne grenser Sterke/svake sider Glede Dårlig samvittighet Sinne Ressurser, muligheter og valg Avslutning Dette er samlinger hvor deltagere får mulighet til å lære seg: Å lytte til signaler fra kroppen Bevisstgjøring av egen livssituasjon knyttet til ulike temaer Trene på å innarbeide ulike mestringsstrategier gjennom å delta i ulike øvelser/oppgaver knyttet til forskjellige temaer Lytte og lære av hverandre i gruppen Ved deltagelse i gruppen, trener den enkelte på å skifte fokus fra problemer og plager, til å rette oppmerksomheten mot ressurser og muligheter fortsetter neste side...

10 Hvilke verktøy bruker vi? Gruppeprosesser plenum og mindre grupper Avspenningsøvelser og oppmerksomhetsøvelser Logg Bruk av form og farger Oppmerksomhetsøvelse til musikk Bruk av fantasireiser Lytte og lære av hverandre i gruppen Alle øvelser er invitasjoner ingen tvang. Jeg er fortsatt sykemeldt, men har tatt store skritt i rett retning slik at jeg nå mestrer hverdagen på en helt annen måte enn tidligere. Jeg drister meg også til å nevne de andre kursdeltagernes opplevelser. De har, uten unntak, gitt uttrykk for sin begeistring og har hatt stor nytteverdi av det. Jeg vil derfor anbefale denne type kurs på det varmeste! Som sykepleier ser jeg helt klart at dette er en god hjelp til forebygging av sykemeldinger og utbrenthet hos ansatte i helsevesenet. Mona Stenbråten HVILKE ERFARINGER HAR VI GJORT? VEILEDERNES ERFARINGER Bilde av 8 av gruppens deltagere TILBAKEMELDING FRA EN AV DELTAGERENE Det var med stor nysgjerrighet jeg møtte opp på informasjonsmøte i vinter for å høre om Livsmestringskurs. Jeg var da i en fase av livet hvor jeg var plaget med konsentrasjonsvansker, stress, depresjon, smerter, synsforstyrrelser og mye ubehag med min kroniske migrene og diabetes. På dette tidspunktet hadde jeg vært sykemeldt i underkanten av et år. Veilederne Liv Bekkesletten (til venstre) og Karin Varden Det er vanskelig på kort tid å informere om dette kurset og forklare hva det innebærer, det forstår man først etter å ha vært med på det. Så jeg var vel egentlig ikke så mye klokere etter informasjonsmøtet, men en liten smak på avslapningsøvelser og foredragsholdernes glødende innlegg førte til at jeg hadde lyst til å melde meg på. Det har jeg ikke angret et sekund på! Disse ni gruppemøtene har ført til drastiske, positive endringer i mitt liv. Alle fantasireiser og andre øvelser har hjulpet meg til å senke skuldrene og skifte fokus. Jeg er veldig overrasket over hvordan det er mulig å bli veiledet på en slik måte at man får så klar innsikt i seg selv. Jeg har fått verktøy til en helt annen type refl eksjon og verdivurdering enn jeg hadde tidligere. Man kommer veldig nært hverandre i en slik setting og vi i gruppa har hatt god støtte og nytte av hverandre. Vi hadde alle ulike plager og besvær og befant oss i svært forskjellige stadier i livet. Jeg har sett frem til hver eneste samling, som foregikk i trygge omgivelser, og har hatt en behagelig, optimistisk følelse av styrke og velvære etter hvert møte. Innledningsvis ble det brukt mye tid på å tydeliggjøre rammene rundt samlingene. Veilederne ba om at hver enkelt signerte taushetserklæring. Veilederne opplevde gruppedynamikken som spesielt god. En av veilederne var helt ukjent for deltagerne. Gruppen besto av mange forskjellige fagpersoner. Prosessene gikk både mellom de to veilederne og deltagere, og kursdeltagerne imellom. Administrasjon av samlingene Dato for samlingene ble fastsatt i informasjonsmøtet. Samlingene ble gjennomført over en 5 måneders periode. Det var 11 deltagere. Ingen sluttet i perioden. Samtlige deltagere uttrykker å ha hatt utbytte av veiledningen.

11 UTVALG/LOKALGRUPPELEDERE/KONTAKTPERSONER LOKALGRUPPELEDERE AGDERFYLKENE Jofrid Vigre Braadland Toftelandsvn Søgne Tlf.jobb: Tlf.priv: BERGEN / HORDALAND Christin Vorland Prahlsveien Bergen kommune.no Tlf : SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad Hareveien 30C 7021 Trondheim Tlf job Mob BUSKERUD Aud B. Pedersen Hjelp24BHT, Kongsberg hjelp24.no Tlf.job: Mobil: ØSTFOLD For tiden ikke aktiv NORD-TRØNDELAG For tiden ikke aktiv OSLO & AKERSHUS Gerd Koefoed Olav Kyrresgt. 7 B 0273 Oslo Tlf: HEDMARK & OPPLAND Karita Tøraasen Skogvegen Ottestad Tlf..priv.: Tlf jobb: TELEMARK Ingen VESTFOLD Mette Moen Stålerød Tarandrøveien 64 A 3171 SEM KONTAKTPERSONER FINNMARK Marianne Madvig Hansen, Nygaardsgt Kirkenes Tlf. : SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram Røvhaugvegen 12, 6856 Sogndal Tlf.jobb: Tlf.priv Mob NORDLAND Inger Kristiansen Hegreveien Mo I Rana Tlf.jobb : Tlf.priv: Tlf.mob: TROMS Kristin Benjaminsen, Harstad Bedriftshelsetjeneste AS, Sverresgt.1, Postboks Harstad Tlf. jobb.: Tlf priv.: MØRE OG ROMSDAL Anna marie Bae Fagereng Adr.jobb: Averøya BHT Postboks Averøya Tlf.: ROGALAND Kåre Vold Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Tlf. jobb : Tlf. priv.: Mobil: OSLO & AKERSHUS Kari Gaarder Osnes Drammensveien 110G 0273 OSLO Tlf.: Mobil: fortsetter neste side...

12 LANDSSTYRET Gunvor Røssland Landro Leder Knappevegen RONG Jobb Priv Hanne Malme Styremedlem og kursansvarlig Håkvikdalveien 21, 8520 ANKENESSTRANDA Telefon priv.: Telefon jobb: Anne Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien AVERØY Tlf.jobb: Eline Blom Hoen Nestleder Redaktør Prosess Sverdrupsv TRONDHEIM tlf Lene Altermark Sekretær Høllegt SØGNE Telefon: Telefon: Hanne Malme Styremedlem og kursansvarlig Håkvikdalveien 21, 8520 ANKENESSTRANDA Telefon priv.: Telefon jobb: Aud Brennhaug Pedersen 1.Varamedlem Klemsgt. 14, 3613 KONGSBERG Tlf.job: Mobil: no Heidi Hansen 2.Varamedlem Pottemakervegen TRONDHEIM Telefon priv.: Telefon jobb: KURSKOMITE Hanne Malme Aud Brennhaug Pedersen Hanne Malme VALGKOMITE Kåre Vold Kontaktperson: Rogaland Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Telefon: Privat: Søralauveien Håvik Telefon: Tone Sande Fisketjøn Verven 1, 4230 Sand Telefon (jobb) (jobb) Privat: Olasmoen, 4237 Suldalsosen Tlf (privat) Mail: tonesfi Vara: Kristin Benjaminsen Kontaktperson: Troms Harstad Bedriftshelsetjeneste AS, Sverresgt 1, Pb 414, 9484 Harstad Telefon arb: Privat: Oldra, 9415 Harstad Telefon:

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs 6. november 2008 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Leder Innhold Sykepleierkongressen MeYYYYYYYY aet i Tr.heim en farbar vei? Frokostmøte

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 3 2009 2. årgang Leder Innhold Leder NSFLBS Referat studiedagene i Oslo i April Forfl ytningsteknikk på sykehus og nytte. Hva vet vi? Møtereferat

Detaljer

Livsstyrketreningsprogram. Kursoversikt. - Å mestre livet og jobben. Lærings- og meistringssenteret, Avdeling Florø

Livsstyrketreningsprogram. Kursoversikt. - Å mestre livet og jobben. Lærings- og meistringssenteret, Avdeling Florø Livsstyrketreningsprogram Kursoversikt - Å mestre livet og jobben Lærings- og meistringssenteret, Avdeling Florø 8 november 2017 fagsamling for nettverk for læring og mestring Helse Vest Livsstyrketrening

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Heidi A. Zangi, sykepleier/phd-student Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Diakonhjemmet sykehus, Oslo HVA FORELESNINGEN

Detaljer

Mestring og muligheter i motbakker. Kan helsearbeidere fremme helse? Ahus- symposium 19. og 20.april 2012

Mestring og muligheter i motbakker. Kan helsearbeidere fremme helse? Ahus- symposium 19. og 20.april 2012 Mestring og muligheter i motbakker Kan helsearbeidere fremme helse? Ahus- symposium 19. og 20.april 2012 Reidun Rønningen Seksjon Læring - og mestring Livsstyrketrening ( LST) en kommunikasjons- og veiledningsmodell

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker: faglige innspill og støtte til å skape et GODT

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Nyhetsbrev. Kjære kollega!

Nyhetsbrev. Kjære kollega! Nyhetsbrev Kjære kollega! 01.07.12 Her kommer litt informasjon fra NSF/FFD Bak oss har vi sykepleiesymposium og Generalforsamling, og dette er det nye styret i perioden 2012-2014 Leder: Tilla Landbakk,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 4 2010 3. årgang Leder Innhold Trivselsarbeid To i farta Pressemelding fra ERC Landsgruppen som bidragsyter til faglig utvikling Programmet

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev 2/2015. Styret i NSFLBS

Nyhetsbrev 2/2015. Styret i NSFLBS Styret i NSFLBS Laila Pedersen Haukedalen, Leder Jeg er gift, har to voksne barn, 19 og 21 år, hund og katt. Jeg har jobbet i Bedriftshelsetjenesten ved Sykehuset Telemark HF siden 2008. Ble ferdig utdannet

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie.

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie. Utgivelse NR 4. Håper alle får glede av bladet, i denne utgaven er den siste utgaven for 2008 og innholdet denne gang har vi fokus på rekruttering til frivillig arbeid for F2F slik at vi får stablet et

Detaljer

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Hva er hva og hvordan forstår vi det vi finner ut? TIPS Sør-Øst:

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Training Emotions, Enhancing Awareness

Training Emotions, Enhancing Awareness ( ) Training Emotions, Enhancing Awareness Utdannelsen som ( ) -coach har som mål å sette elevene i stand til å bruke denne metoden i coaching av individer og grupper. Eleven vil selv gå gjennom ( ) -programmet

Detaljer

JERNALDERGÅRDEN OKTOBER INFORMASJON MÅNEDEN SOM GIKK H Ø S T E N

JERNALDERGÅRDEN OKTOBER INFORMASJON MÅNEDEN SOM GIKK H Ø S T E N H Ø S T E N 2 0 1 6 JERNALDERGÅRDEN OKTOBER MÅNEDEN SOM GIKK Da vil vi få takke for måneden som har gått og flott oppmøte på foreldremøte. Referat ligger tilgjengelig på vår nettside, men kom gjerne å

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Desember 2012 Nytt styre i NSFLIS Nytt landsstyre i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen 31.oktober 2012 i Trondheim. Landsstyret har nå hatt sitt første landsstyremøte

Detaljer

Livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær

Livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær Livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær Tone Ringdal Mottaksteam, Enhet for rus og psykisk helse, Horten kommune Konferansen «små steg stor endring» Klepp 23.11.2016 Agenda Helsefremmende arbeid Livsstyrketrening

Detaljer

innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 Kapittel 2 Teorier som kan inspirere Til lærende lederskap... 27

innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 Kapittel 2 Teorier som kan inspirere Til lærende lederskap... 27 innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 1.1 Hva handler denne boken om, og hvordan kan den anvendes?... 11 1.2 Hva er ledelse?... 15 1.2.1 Modell 1 lederens helikopter... 16 1.3 Hva er lærende ledelse?... 20

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN

HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN HALVÅRSPLAN FOR JUNIBAKKEN VÅREN 2010 Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet 1 Innholdsfortegnelse. Tverrfaglige prosjekter s. 3 Vinter og vinteraktiviteter s. 5 -fokus på mangfoldet av opplevelser

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen.

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen. ette er oppskriften til hvordan du hjelper ungdommer til å bli reflekterte og Dtrygge i en turbulent og usikker fase i livet. Ved å svare på disse spørsmålene, lærer de om seg selv. Hvem de er, hva de

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 TANKESETT RELASJON FERDIGHETER METODIKK PERSONLIG COACHINGROLLE COACHING/veiledningsHUSET Handle Lære Skape Endre Filosofi Psykologi Kom.teori Ledelse Susann

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær?

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Konferanse om oppmerksomt nærvær i arbeidsliv og ledelse 9 november 2013 Liv Haugli Ingunn Nafstad Innhold Om sykefravær

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010 Lars Helge Myrset Etikkprosjektet i Stavanger kommune Pilotprosjekt ved Bergåstjern og Tasta sykehjem. Kartlegging. Spørreundersøkelse h 2008 og v 2010. Har

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Evaluering av Rasker Tilbake. «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014

Evaluering av Rasker Tilbake. «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014 Evaluering av Rasker Tilbake «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014 Hva viser forskning om arbeidshelse Det er en sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? ?! Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 Hva tenker du om selvhjelp i dag? Er det forskjellig fra i går? 2 1! berøre berøre -- la la seg seg berøre berøre Selvhjelp erfaring! erfaring! er å ta utgangspunkt

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre Synes du samarbeidet med en ekspartner om felles barn er utfordrende?

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011

Marit Sjørengen. Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 Marit Sjørengen Etikk konferansen i Hedmark, 3. mars 2011 INDIVIDUALITET ETIKK MEDMENNESKELIGHET EMPATI INTERESSE RESPEKT Med hovedvekt på etikk Ser jeg i litt i sammenheng med Kitwood`s kjærlighetsbegrep

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer

Handlingsplan 2015 NSF-LKS

Handlingsplan 2015 NSF-LKS Handlingsplan 2015 NSF-LKS Utformet på styremøte januar 2015 Revideres fortløpende på styremøter i 2015 1. INNSATSOMRÅDE: Økonomi - NSF-LKS har økonomistyring Mål: NSF-LKS skal tilstrebe en god økonomi

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013

Medlemsbrev. Lokalgruppelederkonferanse. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Mars 2013 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Mars 2013 Lokalgruppelederkonferanse 14-15.mars arrangerte NSFLIS sin lokalgruppelederkonferanse. Konferansen ble i år som i fjor avholdt på Clarion Collection Hotel

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer