Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!»"

Transkript

1 Nr

2 2 Andakt... Folkemengder og enkeltvis Av Ole Petter Ottersen Kanskje er vi mest opptatt av folkemengder, av antall likes på fjesboka, eller antall followers, eller om det kom mange på den konserten vi var på. Store grupper, folkemengder. Den enkeltes individuelle trekk viskes ut. Mengder, statistikk, tall. Eller vi etterligner hverandre og unngår å vise egne individuelle trekk. Vi er skattebetalere, konsumenter, konsertpublikum, store og små sykdomsgrupper. Folkemengdenes tid. For Jesus kom ikke folkemengdenes tid. Han så menneskene og han så det enkelte menneske. Han gjør alltid det. Han ser våre ansiktstrekk. Hver eneste en han møtte, var skapt av Gud med et eget liv. Det fins mange måter å se på personer. Som ressurser, som skatteobjekt, som maktmiddel for egen vilje, som en stor folkemengde uten ansikter, uten identitet. Men det fins en annen måte og den ville Jesus lære disiplene sine: Å se enkeltpersonen med egne ansiktstrekk og egne muligheter. Jesus stilte seg aldri på avstand. Han kunne ikke, fordi han alltid ser et menneske. Evangeliene forteller om mange som Jesus møtte, han så noe mer enn bare det ytre. Han snakket med utstøtte innvandrerkvinner som kvinnen ved Sykars brønn, Han ba den skeptiske realisten, den usikre tvileren Tomas om å følge ham. De ble disipler. Han ga dem fremtid og håp og oppdrag. Gud er fortsatt avhengig av øyne som ser og hender som vil tjene. Du og jeg inviteres til å se oss selv som Guds redskap, Guds medarbeidere, Guds øyne og hender på jord. En del av Guds plan med å fortelle om Himmelriket og vise omsorg. Gud trenger noen til å bære velsignelsene ut til den enkelte. Å se en og en. Oppgaven kan være å koke kaffe eller føre regnskap eller være leder i en ungdomsklubb, eller synge i kor på eldresenteret, oppmuntre naboen eller be for dine. Gjør noen det, ser vi en flik av himmelen allerede her. Mange barn har i disse dager vært i gudstjeneste og feiret at det er 4 år siden de ble døpt, og de får sin 4-årsgave av menigheten. «La oss be den bønnen for barna våre, sier Nina Kirkerød Lundteigen. «Sånn har vi noe sammen. -Jeg har en naiv tro på at bønnen løftes ut av tiden og opp til Gud. Der lever den i fellesskap med Gud og alle de andre bønnene som bes over hele verden». Min Bønn «Gud, vær nær hos barna mine!» MILJØMERKET 796 Redaksjon: Else Kari Brinchen, Marit Vatsvåg Loe, Solveig Lysaker, Ruth Irene Thorkildsen, Anne-Jorun Erichsen Forsidefoto: Taket på tårnet og spiret på Fiskum kirke repareres. Grafisk produksjon: Østfold Trykkeri AS Neste nummer kommer ca. 25 november. Stoff til neste nummer sendes innen 11. november til Økonomi: Vi ønsker oss gaver og frivillig kontingent for å kunne gi ut Menighetsbladet - og kan sendes til kto Trykkeri

3 Fest for Helge Norrud Av Vigdis Margrethe Løver Helge Prost hadde sin siste offisielle arbeidsdag i søndag kveld. 15 års arbeidsdag i Eiker er slutt, men den som fisker mennesker har arbeid overalt. Misjonsbefalingen om å være menneskefisker har vært hovedsaken for prost Helge Norrud i hans lange virke med kirken som arbeidsgiver. Det ble en innholdsrik avskjedsfest for prost Helge Norrud etter 15 års tjeneste i Eiker prosti. Fatmmasara Pedersen, opprinnelig fra Tanzania, danset en ekte afrikansk dans for Norrud for å uttrykke sin takknemlighet. 3 Gospelsang, takketaler, gaver, klemmer og afrikansk dans ble det da Helge Norrud tok avskjed fra sin stilling som prost i Eiker prosti. Fire barnebarn håper nå å få mer besøk av sin bestefar på fremtidige julaftener, for nå starter en ny periode i Helge Norruds liv. Han har allerede gått i gang med nye studier, og studiereiser til blant annet Kamerun er også med i framtidsplanene. Biskop Laila Riksaasen Dahl var med og kastet glans over Norruds siste gudstjeneste, og i sin takketale fremhevet hun at Helge prost aldri fokuserte på det han hadde forlatt for å kunne følge Jesus, men heller at han var drevet fram av et stort ønske om å formidle evangeliet både hjemme og ute. Du har tilstrebet det å være en god tilrettelegger for at mennesker skal kunne se Guds frelse, sa Riksaasen Dahl og både takket og velsignet både Helge og hans kone Grete. Helge Norruds private interesser ble også trukket litt fram i takketalene på avskjedsfesten, slik som at han er jazzinteressert, elsker studiereiser og at tegneserien Asterix gjerne blir lest på Biskop Laila Riksaasen Dahl deltok på prost Helge Norruds avskjedsgudstjeneste i Haug kirke, og 15 års godt samarbeide ble behørig takket for. Ordfører i Øvre Eiker Ann Sire Fjerdingstad takket Helge Norrud. fransk. Ved siden av arbeidet som prost har han vært en sentral person i stiftelsen Øvre Eiker viser ansikt. Han har også bidratt sitt til at Øvre Eiker kommune med ordføreren i spissen Helge Norrud sto for siste gang på prekestolen i haug kirke som prost. Nå blir det aktive dager som pensjonist, og kanskje noen visitter på prekestolen som vikarprest framover. har hatt et godt samarbeid med kirken. Paneldebatter, ulike forum og kurs har engasjert Norrud og hele tiden har han vært tilstede der det har vært behov.

4 Fra kirkevergen 4 Helge Norrud har vært prost i Eiker i 14 år. Mange har takket han for innsatsen. Jeg vil også på vegne av Fellesrådet og kirkestaben i Øvre Eiker takke for godt samarbeid. Helge, som han blir kalt av oss, har vært en god og kunnskapsrik kollega. Hans erfaring og kunnskap har vært en stor styrke for fellesrådets arbeid. Vi ønsker å takke Helge for hans tydelige fokus på evangelieformidling, hans påminnelse om at vi skal møte alle mennesker med respekt. Takk Helge! Vi ønsker Helge og Grethe en god og velsignet pensjonisttid. Kirkene På Fiskum kirke er utbedringen av spiret snart ferdig. Det er fantastisk å se hvordan fagfolk kan turnere arbeid i store høyder. Materialbanken på Tynset skal ha ære av det arbeidet de, ved sine gode arbeidere, har utført. Taket på spiret har forvitret i mange år. Allerede da jeg begynte i 2000 fikk jeg beskjed om at dette var planlagt av kommunen for flere år siden. Endelig kan menigheten i Fiskum være trygge for at de ikke får flis i verken hode eller øyne når de går til gudstjeneste. har også store utfordringer foran seg. Taket på kirkeskipet skal skiftes, lekter, sløyfer og takstein. Men det er også en del råte i noen av bjelkene. Arbeidet med å rydde og tømme loftet for å avdekke omfanget begynner i slutten av september. Det er Castor Kompetanse som har oppdraget. Dette arbeidet kommer til å vare i minst tre år. Vinduene i alle kirkene, unntatt Vestfossen kirke, har behov av oppussing. Videre arbeider vi med å få tjenlige driftsbygninger på kirkegårdene for å kunne møte de behov som store arealer og økt oppmerksomhet på kirkegårdene fordrer. Vårt mål med virksomheten er at Øvre Eikers befolkning skal kjenne seg hjemme i kirkens samlinger, oppleve kirkens budskap viktig for livet og oppleve at vi som er ansatt møter den enkelte med respekt og omsorg. Fiskum og Bakke Ole Petter Ottersen er prestevikar Av Solveig Lysaker Ole Petter Ottersen er vikar i soknepreststillingen for Bakke og for Fiskum inntil det ansettes ny prest. Han er 58 år, bosatt i Bærum, gift og har 5 barn og 2 barnebarn. Vi møter Ole Petter og spør hva som førte han til Eiker. -Et litt tilfeldig besøk i en gudstjeneste i Åmot kirke. Her traff jeg en kollega som forteller at dette vikariatet er ledig. Jeg kjente menighetene fra før av. Vært her tidligere for ganske lenge siden - i Nå som jeg er prostiprest, søkte jeg meg hit igjen siden jeg kjenner dere som et trivelig folk. -Jeg har vært flere steder, bl.a. på Møre og i Sylling i Lier. Å være prest er på en måte å være tett på livet; tett på gleden og tett på sorgen. Å kjenne på og delta i hele skalaen av følelser, både hos en sjøl og hos dem jeg møter. Og, ja prester har og tårer av glede og sorg. Men det gode budskapet er det samme uansett Jesus er plassert her sammen med oss. Nå er det oppstart av konfirmantforberedelser som står for døren i begge menighetene. Det er en glede å være sammen med flott ungdom i dette arbeidet. Jeg ser også fram til høsttakkefester, konserter og lysmesser.

5 Middelalderdagene Fiskum feiret Olsok Av Solveig Lysaker Trond Bollerud og Eldar Steen i rollene som «Olav den hellige» og «Snorre Sturlason» var historiefortellere. Det har blitt en tradisjon å feire Olsok på Fiskum hvor den gamle kirken er ramme. Venneforeningen av gamlekirken, Øvre Eiker kommunes kulturavdeling og Fiskum menighetsråd samt mange frivillige var i år sammen om å arrangere konserter og aktiviteter i 3 dager. 5 Fredag startet med konsert i nykirken, deretter en "syngende prosesjon" som vandret til gamlekirken hvor konserten fortsatte. Lørdag var innholdsrik med en rekke aktiviteter, og søndag ble middelalderdagene avsluttet, med gudstjeneste og kirkekaffe Spesielt var det at "Olav den hellige" bandt det hele sammen. Den syngende prosesjonen gikk fra den nye til den gamle kirken. Konsert i Fiskum nye kirke.

6 Oppslagstavla... 6 Bakke Formiddagstreff på Solhaug kl. 10:00 13:00 Ved treffene til Sanitetsforening og Bakke Bygdekvinnelag serveres det også middag for de som ønsker det. Ønskes skyss, ring hjemmesykepleien, Skotselv, tlf Onsdag 23. oktober Solhaug Bakke Bygdekvinnelag Onsdag 6. november Solhaug Bakke Diakonat Onsdag 20. november Solhaug Bakke Diakonat Onsdag 4. desember Hassel kretsfengsel. Innsatte serverer mat og kaffe. Underholdning Onsdag 11. desember Solhaug Bakke Bygdekvinnelag, JULEMAT Haug Samling med utviklingshemmede i Torsdag 31. oktober kl har vi samling i. -Enkel bevertning i våpenhuset. -Fellesskap i kirkerommet. Vi synger, samtaler, lytter og ser. -Orgelmusikk. -Velkommen til alle som har lyst til å være med i kirken denne kvelden! -Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk forbund for utviklingshemmede og Haug menighet. Novembersang for slumbarn Haug kirke 22. november kl Haug menighet og Hokksund Ten Sing invitere igjen til en hyggelig kveld med sang og musikk fra lokale krefter og nytt fra Bangladesh. Hokksund minising. Kate Gulbrandsen og Jon Wold deltar. Utgangspenger som går til skoleprosjekt i Bangladesh. Haug diakonats basar i Haug menighetssenter Lørdag 12. oktober. Kl Dørene åpnes Kl Andakt Kl Hoved trekning. Åre-salg og gratislodd på matkurv. Loppemarked-salg av bøker. Kafeteria med kaker, rundstykker, vafler, sjokolade m/krem, kaffe m.m. Haug diakonat er takknemlige for alle gaver vi får inn til basaren. Gavene kan leveres til kirkekontoret i Haug menighetssenter (åpent man-fre kl. 9-15). Takk for all støtte! Formiddagstreff i Haug menighetssenter Fredag 4. oktober kl Fredag 1. november kl Torsdag 5. desember kl NB! Ettermiddagstreff med risgrøt. Skyssmulighet. Ring kirkekontoret. ( , ma-fre 9-15). Bibelgruppe i Haug menighetssenter Åpen bibelgruppe med samtaler om kommende søndags prekentekst. Kl felles kveldsmåltid. Kl samtale om prekenteksten. Onsdag 9. oktober Onsdag 23. oktober Onsdag 6. november Onsdag 20. november Onsdag 4. desember Skyssmulighet. Ring kirkekontoret ( , ma-fre 9-15). Vestfossen Denne høstens formiddagstreff i Vestfossen kirke: Fredag 18. oktober, kl Fredag 15. november, kl Fredag 13. desember, kl grøtfest. Transport til gudstjenester i Vestfossen kirke: Ønsker du transport til kirken på søndager, så ta kontakt med menighetsrådsleder Arild Bogen Konserter og annet i Vestfossen kirke Søndag 13. okt.: Musikkfestival Åpningskonsert/klaverkonsert Søndag 27. okt.: Eiker Musikkfestival - Konsert - Skapelsen Søndag 10. nov.: Kultur-/Lokalkveld: Frelsesarmeens Hornorkester spiller. Foredrag om Frelsesarmeen! Onsdag 27. nov. kl : Konsert Arve Tellefsen og Håvard Gimse Onsdag 4. des.: Julekonsert i Vestf. kirke med Cecilia Vennersten, Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigsten. Søndag 8. des.: Adventskonsert (tradisjonen tro) med Vestfossen Blandakor og Vestfossen Mannskor. Søndag kl : Konsert med unge cellister sammen med Bjørg Værnes Lewis Vi møter Bjørg Værnes Lewis alene, og sammen med elever fra Steinberg, og Vestfossen skole. Elevene har lært å spille cello etter mønster fra El Systema. Bjørg vil sammen med Madeleine Mattar, spiller klassisk musikk av høy kvalitet. Ungene vil la oss høre hva de har oppnådd etter et seminar med den kjente cellisten. Arrangementet er et samarbeid mellom kulturutvalget i Vestfossen menighet og Musikkens venner, Eiker. Søndag kl : Frelsesarmeens hornorkester Frelsesarmeens hornorkester holder konsert for oss. Dan Storck som også spiller i orkesteret forteller om organisasjonen og viser lysbilder. Ved utgangen blir det kollekt som selvfølgelig går til Frelsesarmeen. Etterpå blir det hyggelig sosialt samvær.

7 Tanker i tiden... Kirken og kulturen Av Lidia Ivanova Myhre, kultursjef i Øvre Eiker I Øvre Eiker kommunes Kulturstrategi ( ) kan man lese at kulturarven er en kilde til kunnskap om oss selv. Med dette dokumentet ble følgende slått fast: Med kultur som drivende kraft formes fremtidens Øvre Eiker. Denne målsettingen forutsetter at vi både kjenner den kulturarv vi forvalter, og hvordan de elementer som skal forme fremtidens kultur kan hjelpe oss til å nå våre mål. I alle land, i alle kulturer er religion et sentralt fundament i formingen av den kultur som preger og påvirker oss mennesker. Jeg er bedt om å forme noen linjer om hvordan jeg ser sammenhengen mellom kirke og kultur i vår tid. Dette er ikke mulig uten å se hvordan kristendom og utviklingen av den norske kirke har formet det norske samfunn gjennom tusen år. Slik ble Norge en del av den vestlige kulturkrets på godt og vondt. Jeg vil ikke dvele ved de negative utslag av kirkens og den kristne maktutfoldelse slik historien har gitt oss eksempler på gjennom århundre. Det fundamentale er at med kristendommen ble humanismen og respekten for det enkelte menneske et bærende element i vårt og andre vestlige samfunns kulturer. De tydelige symbolene avtegnes gjennom alle våre kirkebygg, der de reiste seg langs kysten, i dalene og etter hvert i byene som ble til det Norge vi kjenner i dag. De står der som en stadig påminnelse om det åndelige og kulturelle grunnlag for det samfunn vi er gitt i oppgave å føre videre. Vi vet alle hvordan vår vestlige kirke og kristendom antok ulike former. Etter Reformasjonen ble de protestantiske idealer normgivende for menneskene her i Norden. En dyp religiøs tro kombinert med plikten til arbeid styrte samfunnet, I ditt ansikts sved skal du tjene ditt brød. I en utpost i Europa hvor levekårene kunne være harde, var dette en dyd av nødvendighet. Når livet var ubarmhjertig var Gud og Kirken det som kunne bringe håp og trøst. Fortsatt står kirkene der i våre byer og bygder, som alltid, symboler på vår kulturarv. Vår materielle velstand og den velferdsstat vi er så heldige å være en del av, har gitt kirken nye utfordringer. Hvor folket tidligere måtte sette sin lit til Herren, er det nå et NAV-kontor i nærheten. Fortsatt er kirken mer synlig i landskapet enn NAV-kontoret, og fortsatt tilfører den menneskene verdier som aldri kan bevilges over offentlige budsjetter. Etter tusen år står den norske kirke sentralt i de fleste nordmenns bevissthet fra vugge til grav. Samtidig må kirken møte de utfordringer som følger av et samfunn i endring. Slik kristendommen kom utenfra til vårt land, påvirkes dette av alle de impulser som følger av en stadig mer globalisert verden. Migrasjon betyr også at andre kulturer og religioner blir en del av det norske. Kirkens urgamle budskap om toleranse, respekt og nestekjærlighet er alltid like aktuelt. Fortsatt er kirken det sentrale sted for de kristne seremonier og handlinger. Samtidig har kirkene åpnet seg for ikke religiøse kulturaktiviteter. På denne måten har kirken en viktig oppgave i det å vise sin evne til å inkludere og bygge bro mellom mennesker som i fellesskap skal forme morgendagens Norge. 7 Barnefestivalen 2013 i Vestfossen! Barnefestivalen er årets store happening for mange barn og voksne rundt omkring. Her vil alle store og små få påfyll i bøtter og spann! Programmet blir tett og travelt, morsomt og spennende, barnefestivalen pleier jo ikke å være noe hvilehjem! Her skal det rappes og synges, danses og prates, høres og ses. Årets tema er Du + jeg = vi. Mye spennende kan skje når vi står sammen! Kula og Myggen kommer selvfølgelig, og det håper vi du og gruppen din også gjør! I tillegg kommer mange spennende og flotte både store og små på Barnefestivalen som skal være med på å gjøre helga super! Banglaboden kommer også, hvor du kan kjøpe fine ting fra Bangladesh. Så husk lommepenger! Vi skal til og med ha globalløp! Det får du vite mer om snart! Har du lyst til å være med?? Dato: oktober 2013 Sted: Vestfossen kirke i Buskerud Alder: klasse Pris: Early bird pris er 690,- for medlemmer i Norges KFUK-KFUM 890,- for ikke-medlemmer (det koster 120,- å bli medlem) Dette inkluderer kost, losji og program hele helgen. Early bird - påmeldingsfrist: 27. september Ved påmelding etter fristen vil det koste 200,- ekstra. Kontakt: Linn Margrethe Sollie Hardang

8 S ID E Prikk til prikk Fargelegg Adam og Eva i Edens hage! Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg her? Fargelegg Tegning: Asbjørn Tønnesen Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning: Asbjørn Tønnesen.no nett SPRELL Musikkvideoer Tegnefilmer BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn 14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 189,- pr barn Manus: Odd Ketil 02 Himme Sæbø l over Forteller Ålesund livet Solister: Soul Children Astrid Walderhau Myren og Kristian T/M: Runar g Musikkpro Bang : Harald Jakte stille n på stem den men Stoltenber g 10 God tid Anita N. Stangela Gjerlaug, Rebecca Fjalsett, nd Kaufman, Mathias T: Karin Karin K. Manvik M: Karin K. Manvik og K. Manvik Merete O: Hildegunn F. Arnevåg Henning duksjon/ar r./miks: VokalprodKalvøy, 1/0 Studios, Dag Trommer: uksjon: Runar Oslo SØNDAGBørre Flyen Bang SSKOLEN En Bestill -CD Paradisbukta barneblad Gitarer, Garnes Jesus og Tomas,med tårnagent etside 2 produksjo Reigstad NORGE på enes BARNAS 04 Herren side Kristian Kvalvaag, nbibelserien og arr. klubbavis Bratsj: Vetle agsskolen er min Basement av komp: Tarjei Kleveland.no hyrde Dagens ord: Miks: Espen Nysted T: Asle Studio Bjorvatn og Gjelstad M: PhatBack Tekniker Sammen med Gud(SalmeHanna Muren Audiopol Studio Gunderse Tekniker Fra CD-en Antonsen voice: Håvard selv om vi ikke ser ham 23) n, 15. april 2012 (vokal): Sanden 06 Kom Propell Media 2011 Postprod, Studio StaffeldtsGressum uksjon/fe Vegard rdigstillin Schow, Illustratø Make g: Grafisk r: Kanako Music AS & Yuzuru design: CD trykk: Camilla Produsen Dicentia Hoholm t: Odd Ketil Sæbø og NORGE SØNDAG SSKOLEN Make Music SØNDAG Jentegru til meg ppa Solist: Mathea Seven T: Britt-Venk Celine Løver M: Melinda e Oldebråte n Fra CD-en E. Løver Det er Seven gull Song Production s Skattesk Tore Thomassrin T/M: Tore en Fra CD-enThomasse Skatteskrinn Lynor as Aria Liv-Bene Vegard Schow, AS SSKOLEN NORGE 2012 (utdrag ) dicte Fiolin: Hallvard Bjørnebo M: Liv-Benedi Bjørneboe e fra CD-en cte BjørneboeSæbø Liv-BenediAria cte Bjørneboe Tomas Elias sang Songe T/M: Hans og barn Programm Inge Fagervik fra Tromøya Rasmus ering/tekn iker: Solem Bass/keybo ard: Rasmus Gitar: Hans SØNDAG Inge FagervikSolem SSKOLEN NORGE 2012 agsskolen Den gode Jakte stille n på stem den men.no LUKAS Bli en tårnagen nagente Få agentbe t på hemmel vis og ne.no ige oppdrag! Jakte stille n på stem den men SUKAI LINNE A MART IN Bestill på eller på telefon gode De n e r e n jet g 20 tegnefilmf liv. fra Jesu ortellinge r t innlesing: Produsen Arnevåg Føyen DVD-tryk Tegnere: Tønnesen, Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, Rikke Fjeld Gaustadnes, Raymond Erik Ødegaard En -DVD king: Dicentia Harald Stoltenberg gj Christoffer Merete Forteller: Den god e g j e te r e n : Film Animasjon Alve, CirkA -DVD En gode De n e r e n et Tegneserie manus/pro dusent: Runar Bang fra und 2011 Søndagsskoleforb og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552 av DVD: Bestilling dagsskole.no t på Bli abonnen i posten. olens barneblad rett hjem le.no SøndagsskDVD + bok + ondagssko 14 blader på Bestill En NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

9 Gudstjenestelista Bakke kirke Fiskum kirke Vestfossen kirke søndag i treenighetstiden Bakke kirke Fiskum kirke søndag i treenighetstiden Bingen kapell 11:00 Festgudstjeneste søndag i treenighetstiden Vestfossen kirke 11:00 Familiegudstjeneste. Felles for alle sokn i forbindelse med KFUK-KFUM Barnefestival Bots- og bønnedag Vestfossen kirke 11:00 Bots- og bededag Allehelgensdag Fiskum kirke med kirkekaffe, felles med Vestfossen Bakke kirke 16:00 Gudstjeneste søndag i treenighetstiden Bingen kapell Vestfossen kirke søndag i treenighetstiden Bakke kirke Fiskum kirke 11:00 Familiegudstjeneste, Lys Våken Kristi Kongedag Vestfossen kirke søndag i advent Bakke kirke 16:00 Lysmesse, utdeling av bøker til 5-åringer Fiskum gml. kirke 18:00 Lysmesse, konfirmanter deltar 18:00 Lysmesse, konfirmanter og speidere deltar Ungdomsmedarbeidere i Vestfossen kirke: Petter Hanseid er ungdomsklubbleder for ungdom fra 8. klasse og oppover. Linn Margrethe Sollie Hardang har jobben som leder av Vår internasjonale triangelklubb - barneskolealder. Vi ønsker dem lykke til i arbeidet! Begge klubber er innmeldt i KFUK/M. Samling for Triangelklubben er onsdager: 11. og 25. sept., 8. og 22. okt., 6. og 20. nov., mandag 2. des. og onsdag 11. des. Alle ganger begynner vi kl og slutter Begynner kl og slutter kl Ungdomsklubben har tirsdager som treffdag. Begynner 10. september. Så følger: 8. og 22. oktober, 5. og 19. november og 3. og 17. desember. Alterveggutsmykning i Vestfossen kirke? Vestfossing og ikonmaler Kjellaug Nordsjø har tilbudt seg å male kors som altertavle i kirken vår - som en gave. Hun har som kjent malt de seks ikonene som henger i kirkerommet. Dette er et kors med den levende Kristus på. I høyde blir det ca. 3 m. Jesus blir malt i full kroppsstørrelse, ca. 1,75-1,80 m høy. Korset er rikt på symboler (noe som ikke er lett å se på bildet. Fargebruken avpasses til mur og interiør. Kunst- & Utsmykningskomiteen går inn for dette korset og mener det vil bli en berikelse. Det samme gjør menighetsrådet. Som kjent er nåværende kors kun ment å være midlertidig. Og til Kjellaug: Tusen takk for tilbudet! Bingen kapell KIRKENS SOS TRENGER FRIVILLIGE MEDARBEIDERE Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste betjent av frivillige medarbeidere. Kirkens SOS tilbyr en anonym samtale på telefon eller via internett. Kirkens SOS gir støtte og trøst, livsmot og håp. Kirkens SOS møter den enkelte med åpenhet og respekt. Kirkens SOS arbeider forebyggende og akutt for å avverge selvmord. HVEM KAN BLI FRIVILLIG MEDARBEIDER? Vi ser etter vanlige mennesker som har fylt 20 år, som har avstand til egne kriser og som kan identifisere seg med vårt verdigrunnlag. Vi tilbyr en avgrenset tjeneste, innføringskurs og faglige medarbeidersamlinger. Underveis får du støtte og veiledning. Nytt kurs starter 14. november Høres dette interessant ut? Ta kontakt med konsulent Ellen Hole eller veilederansvarlig Eli Løken på telefon eller

10 oktober år med Eiker Musikkfestival Av Abram Bezuijen Kjære leser, vi er stolte av å kunne presentere vår 10. musikkfestival i Å lage en festival betyr lang tids planlegging. Det er nå tre år siden vi lagde en avtale med den verdensberømte pianisten Paul Lewis fra London. Ser man på hans turnéplan skjønner man hvorfor dette må planlegges noen år i forveien: 09. okt Cambridge (UK), 11. okt London (UK), 13. okt VESTFOSSEN (N), 15. okt Espoo piano festival (Finland), 19. okt Boston USA, Concerthall, sammen med Boston Symfoni orkester, 23. okt Taipei, Taiwan Concerthall osv. Midt mellom alle disse store konserthusene med berømte orkestre rundt om i verden, vil han befinne seg to dager i Vestfossen hvor han skal spille i Vestfossen kirke. For halvannet år siden spilte han sammen med Oslo Filharmoniske orkester i et utsolgt Oslo konserthus. Nå kommer han altså til Vestfossen og spiller bl.a. Beethovens kjente og vakre Måneskinnsonate. Bare denne praktfulle sonaten burde være nok til å få hørt denne konserten. Vestfossens Bösendorfer flygel er kjent for å være et fantastisk instrument, og vi gleder oss til å høre en virkelig mesterpianist spille på det. Hele programmet kan man finne på vår hjemmeside. I jubileumsåret har vi valgt å hente musikere med tilknytning til Eiker. Faktisk så kommer Lewis også litt «hjem» til Eiker, for pianisten Lewis er gift med Bjørg Værnes fra Hokksund. Bjørg spiller som kjent sammen med tvillingsøsteren Berit i Vertavo kvartetten. Vertavo har hatt suksess verden over. Også Vertavo er å finne på programmet hos oss. Tirsdag 15. oktober spiller kvartetten i i Hokksund med et knippe fantastiske verker, bl.a. en av Griegs strykekvartetter. En annen artist som har tilknytning til Eiker, er sopranen Mariann Fjeld Olsen fra Mjøndalen. Prisbelønnede Mariann skal opptre sammen med noen kolleger på operakafe på «Vest for elven». Det pleier å være god stemning og det er plass til omtrent 60 publikummere. Kom og hør! Som alle år tidligere holder de yngste talentene, musikkskolens elever, konserter både på Eikertun og på Ungdomskolen. Mange barn og unge presenterer seg her med musikk, dans og drama. Avslutningskonserten er søndag den 27. oktober. Et orkester bestående av 12 strykere, 18 blåsere, pauker, orgel og tre sangsolister skal sammen med 80 korsangere fremføre «Skapelsen» av Joseph Haydn. Dette storslåtte verket handler om Skapelsen ifølge 1. Mosebok. En to timers spennende musikalsk reise som tar oss med gjennom alt fra Kunstnerisk leder Abram Bezuijen det sarte til den store gleden i Skaperverket. Haydns musikk er lett og iørefallende. Aldri før har vi brukt så mye ressurser på en konsert. Aldri før har dette verket blitt fremført her på Eiker, og det kan gå riktig så mange år til en eventuell neste gang. Sist det ble fremført i Norge var i Bodø domkirke med KORK og det norske solistkoret, kanskje noen så det på direktesendt TV? Prosjektkoret har i alle fall noe å strekke seg etter. Billetter kan kjøpes ved inngangen, eller hos «Handleriet» på Rådhustorget, Stasjonsgaten 23, Hokksund ( ) Mer info på vår hjemmeside: Konsertkomiteen består av Arnbjørg Torgersen, Wenche Barstad, Åse Klundelien, Aud Marie Bækken Larsen, Marianne Marhaug, Kari W. Ødegaard og kunstnerisk leder Abram Bezuijen En smakebit av hvordan pianisten Lewis spiller Beethovens måneskinn sonate:

11 Eiker Musikkfestival oktober 2013 Arr.: Haug Kirkemusikk SØNDAG 13. OKTOBER Festgudstjenester KL , Hokksund Festgudstjeneste Festivalens kammerkor Strykere og sopransolist Trine Mathiesen Haydns lille orgelmesse: «St. Joannis de Deo» Åpningskonsert NB kl Vestfossen kirke Høytidelig åpning ved kultursjefen Lidia Ivanova Myhre Møt en av verdens beste pianister Klaver: Paul Lewis, London Billett kr 300 / 250,- MANDAG 14. OKTOBER Kl Eikertun Kafeteria Musikkskolens unge talenter I samarbeid med Kultur i Omsorg TIRSDAG 15. OKTOBER Kl , Hokksund VERTAVO kvartetten Billett kr 200,- ONSDAG 16. OKTOBER Kl Kultursalen Hokksund Ungdomsskole Elever og lærere fra Øvre Eiker musikk- og kulturskole Billett: kr 100,- I samarbeid med Øvre Eiker Musikk- og kulturskole FREDAG 18. OKTOBER Kl Vest for Elven, Hokksund, Operakafe Mariann Fjeld Olsen, sopran m.fl. Billett: kr 200,- ONSDAG 23. OKTOBER Kl NB. Abram Bezuijen og JeeYoung Park boltrer seg på orgelet, verker for 4 hendig orgel. (gratis adgang for pensjonister) SØNDAG 27. OKTOBER NB KL Vestfossen kirke Eikerprosjektkor med 80 medlemmer SKAPELSEN av J. Haydn Stort orkester Berit Norbakken Solset, sopran Helge Rønning, tenor Håvard Stensvold, bass Per Sigmund Thorp, dirigent Billett kr 300,- FESTIVALBILLETT: à kr 600,- gir adgang til disse tre konserter: Paul Lewis / Vertavo / Skapelsen. Forhåndsbestilles på 11 Vertavo kvartetten Paul Lewis NORSK KULTURRÅD Øvre Eiker FORBILDE 2015 Profesjonalisering av kulturnæringer For mer informasjon

12 Prost Helge Norrud slutter i Eiker Prosti Helge blir pensjonist da er tiden inne for en avskjedsamtale Av: Johan Buttedahl Foto: Vigdis M. Løwer Du verden, 15 år har gått siden du kom til Eiker som sokneprest i Øvre Eiker prestegjeld og som prost til Eiker prosti med som prostikirke. Det er mye vi kan samtale om men først: Hvorfor ønsket du deg til bygda vår og til våre menigheter og kirker? 12 Etter 12 år i misjonsarbeidet i KAMERUN og 12 år som prost i Gjøvik, ønsket Grete og jeg å komme nærmere våre hjemtrakter. Jeg er jo fra Drammen, nærmere bestemt Strømsgodset!, og Grete er fra Nedre Eiker. Derfor fant vi det naturlig å søke til Eiker prosti da vi skulle «skifte beite». Som sokneprest i Øvre Eiker prestegjeld innebar dette at jeg den gang var sokneprest for alle de fire menighetene, og spesielt ansvar for Haug. I tillegg kom arbeidet som prost for Modum, Sigdal, Krødsherad og Eiker. For et stort arbeidsfelt, men la oss snakke litt om arbeidet som sokneprest i Øvre Eiker Ja, da vil jeg starte med Orgel-saken. Mange års iherdig arbeid ble kronet med hell. Det ble totalt innsamlet hele 5 millioner kroner fra bygdas befolkning samt bevilgning fra kommunen og gave fra Sparebanken Øst. Det ble bygget et flott og velklingende Ahrendt-orgel som passet perfekt inn i vår kjære. Vår kantor Abram Bezuijen så straks for seg store muligheter for et levende musikkliv i nær kontakt med lokale, nasjonale og internasjonale musikere og sangere og slik har det jo blitt! Haug diakonat har en stor besøksvirksomhet og gir støttende arbeid for enkeltmennesker. Dette er et meget viktig arbeid i en menighet og vår diakon Kurt Homme er en sentral person i dette arbeidet. Jeg husker godt vi startet Alfakurser (bibelundervisning) på Menighetssenteret. De fikk en stor oppslutning. Ja, en av bibelgruppene er fortsatt i fin virksomhet. Menighetssenteret har en mangslungen virksomhet og har blitt helt sentral i vårt arbeid. Senteret inneholder kontorer og møtelokaler og kjøkken. Prosten har sitt kontor der. Jeg fikk raskt erfare at prostearbeidet var meget omfattende slik at arbeidet som sokneprest i Haug ikke fikk den tyngde det burde ha. Derfor foreslo jeg en rokering av prestestillingene slik at Haug fikk sin egen sokneprest. Selvsagt må jeg ikke glemme å si at det vanlige prestearbeidet i Haug (gudstjenester dåp vigsler begravelser) er meget omfattende og er helt sentrale oppgaver. Prestekollegene har vært meget gode medarbeidere. Likeså har det vært et nært og godt samarbeid med kirkevergen, Arne Solberg, og hans kontor i alle disse årene. Du er kjent for å være en meget «ryddig» prest med gode forberedelser til dine gudstjenester. Vi legger merke til at du gjerne kobler tekstene i Det gamle testamentet med tekstene i det nye slik at menigheten lettere forstår sammenhengen mellom teologien historien kulturen. Ja, slik at prekenene dine oppfattes både som forkynnelse og folkeopplysning. Mange av oss setter stor pris på det. Takk for dette. Ja, det har alltid vært viktig for meg å arbeide grundig med bibeltekstene. Jeg har bakgrunn som lærer i det nye testamentet fra mitt arbeid i Kamerun, på det teologiske seminaret. (OBS: språk = fransk!) Jeg har alltid sett det som viktig at sammenhenger i bibeltekstene kommer fram på en fornuftig måte. Når det gjelder bruken av salmer er jeg opptatt av at salmesangen skal ha innhold. Vi har mange flotte salmer i salmeboken. Men mitt inntrykk er nok at kunnskapen om vår salmeskatt er avtagende. Derfor er det viktig at vi holder de såkalte «gode og gamle» salmene ved like samtidig som vi må våge å trekke fram noen av de

13 nyere som også har gode melodier. Vi får håpe at den nye liturgien som nå innarbeides glir fornuftig inn i gudstjenesten. Toleranse er et viktig ord i dagens samfunn, spesielt når vi har fått et flerkulturelt Norge. Du har flere ganger i dine prekener påpekt at det er viktig og riktig at vi respekterer de som har et annet syn på religion og tro enn oss. Og videre har du sagt at vi selvsagt skal holde fram vår egen menig og tro, men ha respekt for andre troende. Er disse meningsfylte ordene grunnet i dine erfaringer fra din tid som misjonær i Kamerun? Ja, absolutt! Vi opplevde at de kristne i Kamerun ble forfulgt for sin tro og at kirker ble revet. Vi måtte kjempe for tros- og religionsfrihet for de kristne. Derfor må folk av annen tro som kommer til Norge, få ha sin religionsfrihet og møte respekt for sin tro. I 2006 tok du initiativ til å danne et Dialog-Forum i Øvre Eiker. I samarbeid med Innvandrerrådet og «Øvre Eiker viser Ansikt» samlet vi en engere gruppe mennesker som i fred og ro drøftet verdier i forhold til tro, religion, kultur og utfordringer i hverdagen. Det var viktig at Den norske kirke var og er med i dette. Mitt initiativ hadde som bakgrunn de famøse tegningene av profeten Muhammed som avstedkom enorme reaksjoner mange steder i verden. Jeg ville forhindre at slikt skulle spre seg i vårt lokalmiljø. Derfor så jeg det som riktig at vi kom sammen slik at vi ble bedre kjent med hverandre gjennom fortrolige samtaler over en kopp kaffe eller et spennende måltid amt. Slikt løser opp eventuelle spenninger. Det sosiale fellesskap ved å spise sammen er sentralt i mange kulturer og er med på å bygge broer mellom folk og vi lyktes. Vi har nå vært gjennom noen av områdene fra din prestegjerning her på Eiker i disse 15 årene du har vært her. Er det noe du tilslutt vil framheve i denne avskjedssamtalen? Da vil jeg få si følgende: «Norge har en lang kristen tradisjon. Det er viktig å ta vare på kristen tro og kultur. Faren for at dette skal gå tapt kommer ikke fra innvandrere, men at vi som kristne i Norge ikke tar troen på alvor. Det er viktig at vi bringer den kristne tro til neste generasjon. Derfor er trosopplæring viktig i tiden framover med det arbeid som når gjøres ved kateket og trosopplærer (Anne-Jorun Erichsen og Ruth Thorkildsen) Jeg må imidlertid understreke viktigheten av at foreldrene tar ansvar og lærer barna sine om kristen tro med kveldsbønn og kristne barnesanger. Til slutt et hjertesukk: Det synes å bli færre som deltar på gudstjenester og andre kristne samlinger både i den norske kirke og andre kirkesamfunn. Jeg møter ofte mennesker som uttrykker at de tror på Gud, men er sjelden å se i kristne samlinger. Da er det vanskelig å forestille seg at andre skal bli oppmuntret til å komme til gudstjenester. Min oppfordring er derfor: Som kristne har vi et ansvar ved vårt eksempel å slutte opp om det kristne liv i sin menighet. Det har betydning både for egen tro og kristenliv og andres. Det gode fellesskap skaper trygghet og glede. Jeg hilser til alle og takker for femten gode år hos dere i kirkens tjeneste. Vi hilser og takker deg, Helge Norrud. 13

14 Siden 1959 Langebru, Hokksund Tlf Døgnvakt Gunhild og Håvard Melbø Tajet Kari og Ole Melbø Erik Wilthil og Tor Arne Aarnes Din annonse her neste gang? Arbeidergt. 9, Mjøndalen 24t: Catering Vi har lokaler for bryllup, konfirmasjon, barnedåp, minnesamvær og andre arrangementer. Tlf Bruktbutikken Føniks Et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Øvre Eiker Kommune. Åpningstider Tirsdag Onsdag Torsdag Hellefossveien Vi takker alle våre støttespillere! Din annonse her neste gang? Vi tar i mot brukte møbler, hvitevarer, klær, glass, nips og annet interiør. Ta kontakt for avtale om henting eller levering selv! Ingunn Aune Hennum, mob: Siden 1959 Langebru, Hokksund Tlf Døgnvakt Gunhild og Håvard Melbø Tajet Kari og Ole Melbø Erik Wilthil og Tor Arne Aarnes Din annonse Din annonse her neste gang? her neste gang? Vi ma UTLEIE HELE ÅRET! Bryllup, barnedåp, selskap, minnesamvær. Vi har fine lokaler og et fantastisk uteområde. Kontakt oss på tlf Vestfossen E-post: Storgt Vestfossen, tlf CATERING Vi kan tilby snitter, koldtbord, varmretter m.m. alt i kaker og kringler. Vi takker alle våre støttespillere!

15 Slekters gang fra medio mars 13 til medio august 13. Døpte Bakke Anders Aga Dalen Nora Jenssen John Alexander Ødegaard Sanchez (Hegge kirke) Fiskum Adrian Mathisen Furuseth Kaasa Josefine Mathisen Furuseth Kaasa Marte Sollid Enget Kaja Synnøve Nilsen Myhre Haug Adele Fladaas Breivik Andreas Kvalshaug Storaunet Aurora Slaaen Hernandez Eiril Bjerknes Andersen Elida Bakke Lien Ella Louise Andersen Emine Stryken-Celik Emma Linéa Eiternes Bekken Erling Østbø Even Gram Åsen Glenn-Marius Yndesdal Ingrid Visdal Nielsen Ingrid Wennberg Aas Jannicke Løvtangen Julian Espegard Kaspara Nøss Enger Kasper Aasen Kristian Dahl Johnsen Lea Häggblad Eriksen Leander Eriksen Leon Alexander Gundersen Madelen Wigaard Johnsen Magnus Guldal Jansen Maiken Isabelle Andersen Martin Bjørnerud Martine Kvale Mathea Langvik Mia Haugen Tingvoll Mie Helene Arnesen Ove Guldbrand Sylte Sebastian Forness Totland Solan Kvam Saghaug Vebjørn Kummen William Mosby Enger William Fladaas Breivik William Alexander Strehlin Ylva Agnethe Molvik Felix Mikaya Stokholm (Ndr Eiker krk) Whilemine Maria Wollertsen (Solberg kpl) Liam Aleksander Rask (Trondendes krk) Sofie Ovidia Warsla (Frogner krk) Vestfossen Marte Gulliksen Isabell Totland Nora Berg Bogen Vilje Hilleren Martine Rønning-Brænden Kristoffer Skistad Lucas Gården Heunicke (Åssiden krk) Arjen Cæsar Strøm-Blakstad Lorier (Eidsfoss kirke) Døde Bakke Bjørn Olsen Hildegunn Eidal Nils Arvid Haukland Rolf Hære John Midtgaard Hallfrid Birgitte Weum Fiskum Berit Kirksæther Elsa Margot Kristiansen Ingrid Sand Åge Olaus Kleve Haug Aase Margaret Fagerhøi Kopland Agnes Vibeke Lobben Simonsen Anders Kopland Anders Ovenstad Arnt Kristen Hals Astrid Berg Astrid Ingeborg Hamre Bjarne Bakke Bjørg Repstad Dagfinn Andreassen Edith Bolstad Eivind Nyrud Eva Synnøve Petraborg Geir Skistad Gerd Anny Sliper Gunhild Olaussen Gunvor Helene Ek Helge Nyhus Inger Synnøve Gundersen Inger Helmersmo Ivar Olaussen Jan Tore Woldstad Jenni Ann Sønju Engebretsen Josef Aslaksen Kari Søhol Jørgensen Kjellaug Gjerde Kåre Fredheim Leif Asbjørn Langebro Leif Henning Thoresen Leif Karlsen Liv Unnie Tellefsen Margit Elisabeth Andersen Oddveig Røren Olga Marie Karlsen Pirjo Riitta Eklund Roar Fjeldseth Svanaug Toril Hole Gevelt Torbjørn Bakken Tore Kristiansen Ågot Emilie Kristoffersen Åse Westby Arild Bjarne Hoel Kari Bergan Berit Gevelt Solveig Haldis Johansen Marit Beate Johansen Vestfossen Gerd Fossesholm Gerd Simensen Kaare Oddgeir Sandengen Vigde Fiskum gamle kirke Heidi Rørdam og Bjørn Bergersen Lene Gulbrandsen og Lars Krogseth Krohn-Hansen Elise Wiken Dees og Nils Ole Krekling Haug Mari Nygård og Alan James Keele Tove Johansen og Leif Andreassen Yvette Skibrek Olsen og Dani Hverven Jeanette Amundsen og Roy Andre Smedsrud Anette Uchermann og Erik Røed Jensen Anita S Andersen og Knut Andre Nikolaysen Kjersti Singstad og Alexander Øvervoll Kine Kolbjørnsen og Anders Hillestad Susan Dawn Buttler Dahlen og Kåre Smørvik Jostein Rones og Kairit Hirs Vestfossen Tonje Lilleås Madsen og Alexander Stærkeby 15 ØVRE EIKER KIRKEKONTOR Haug menighetssenter. Åpningstid: mandag til fredag 08:30-15:30 Sentralbord: 09:00-15:00 adresse: PB. 116, 3301 Hokksund e-post: Besøksadresse: Prof. Hans Strømsvei 10 Prester Bakke/Fiskum: Ole Petter Ottersen (vikar) Haug Ragnar Ringen Petersson Vikar for Petersen-Øverleir Vestfossen Audhild Kaarstad Permisjon til 26/ Vikar Svein Ludvig Larsen Menighetssekretær: Marina Ulverud og Ellen Fagerlid Kirketjenere Bakke: Rune Gislerud Fiskum: Reidar Halvorsen Haug: Cato Smørgrav Carl-Erik Smørgrav Vestfossen: Bård Henni Siegwarth Kantor/organist Abram Bezuijen JeeYoung Park Wiggo Nilsson Diakon Kurt Homme Kateket Anne-Jorun Erichsen Menighetspedagog Ruth Irene Thorkildsen Trosopplærer Linn Margrethe Sollie Hardang EIKER PROSTI Fungerende prost: Tor Inge Petersen-Øverleir ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergekontoret. PB Hokksund Kirkeverge Arne Solberg Saksbehandler Mette Solberg Leder av Fellesrådet: Andreas Sveaas MENIGHETSRÅD Bakke Øystein Haugerud Fiskum Solveig Lysaker Haug Nina Sollie Vestfossen Arild Bogen

16 Trosopplæringstiltak høst Vi sender ut invitasjoner til barn og unge i aktuell aldersgruppe som står som medlemmer i Kirkens medlemsregister. Hvis dere ikke får invitasjon i posten, eller er det noe dere lurer på - ta kontakt med oss på tlf Bakke Fiskum Haug Vestfossen Oktober Lørdag 26. oktober Konfirmanter har temadag i Haug Torsdag 24. oktober 10:30-11:45 Babysang med lunsj NB: For alle menighetene November 4 tirsdager 5. klasse Bibelvandring på Solhaug Lørdag 23. november Juleverksted for 5-åringer på Solhaug Konfirmanter har temadag i Haug Lørdag 23. november Konfirmanter har temadag i Haug Lørdag søndag 17. november 11-åringer. LysVåken Lørdag 23. november Konfirmanter har temadag Haug Desember Lørdag 8. søndag 9. desember 11-åringer LysVåken i Bingen kapell Lørdag 8. søndag 9. desember 11-åringer LysVåken i Vestfossen kirke Lørdag 8. søndag 9. desember 11-åringer LysVåken i Vestfossen kirke Januar Slutten av januar 3. klasse Tårnagenter i Bakke kirke Slutten av januar 3. klasse Tårnagenter i Fiskum kirke Slutten av januar 3. klasse Tårnagenter i Slutten av januar 3. klasse Tårnagenter i Fiskum kirke Faste arrangementer Tirsdager på Solhaug 10:00-13:00 Småbarntreff Fredager 18:00 Åpen Fredag på Solhaug. Fra 10 år. Samarbeid med Misjonskirken Tirsdager i Fiskum kirke 14:30-15:45 Fiskum kirkes barnekor Mandager på menighetssenteret 17:30-18:15 Minising 18:30-19:30 Mikrosing Fredager på menighetssenteret 19:00-21:30 TenSing

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Bingen kapell Bakke kirke Haug kirke Vestfossen kirke Fiskum kirke Gudstjenester Gudstjenesteliste for Bakke, Fiskum, Haug og Vestfossen sokn. i Øvre Eiker Endringer kan forekomme. Følg med i lokalpressen.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 15 KOMMENDE UKE Søndag 10.april kl. 11.00 Velkommen til salmegudstjeneste! På søndag blir det mye sang i kirken. Vi har salmemesse. Alle de liturgiske ledd er byttet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer