Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Min Bønn. «Gud, vær nær hos barna mine!»"

Transkript

1 Nr

2 2 Andakt... Folkemengder og enkeltvis Av Ole Petter Ottersen Kanskje er vi mest opptatt av folkemengder, av antall likes på fjesboka, eller antall followers, eller om det kom mange på den konserten vi var på. Store grupper, folkemengder. Den enkeltes individuelle trekk viskes ut. Mengder, statistikk, tall. Eller vi etterligner hverandre og unngår å vise egne individuelle trekk. Vi er skattebetalere, konsumenter, konsertpublikum, store og små sykdomsgrupper. Folkemengdenes tid. For Jesus kom ikke folkemengdenes tid. Han så menneskene og han så det enkelte menneske. Han gjør alltid det. Han ser våre ansiktstrekk. Hver eneste en han møtte, var skapt av Gud med et eget liv. Det fins mange måter å se på personer. Som ressurser, som skatteobjekt, som maktmiddel for egen vilje, som en stor folkemengde uten ansikter, uten identitet. Men det fins en annen måte og den ville Jesus lære disiplene sine: Å se enkeltpersonen med egne ansiktstrekk og egne muligheter. Jesus stilte seg aldri på avstand. Han kunne ikke, fordi han alltid ser et menneske. Evangeliene forteller om mange som Jesus møtte, han så noe mer enn bare det ytre. Han snakket med utstøtte innvandrerkvinner som kvinnen ved Sykars brønn, Han ba den skeptiske realisten, den usikre tvileren Tomas om å følge ham. De ble disipler. Han ga dem fremtid og håp og oppdrag. Gud er fortsatt avhengig av øyne som ser og hender som vil tjene. Du og jeg inviteres til å se oss selv som Guds redskap, Guds medarbeidere, Guds øyne og hender på jord. En del av Guds plan med å fortelle om Himmelriket og vise omsorg. Gud trenger noen til å bære velsignelsene ut til den enkelte. Å se en og en. Oppgaven kan være å koke kaffe eller føre regnskap eller være leder i en ungdomsklubb, eller synge i kor på eldresenteret, oppmuntre naboen eller be for dine. Gjør noen det, ser vi en flik av himmelen allerede her. Mange barn har i disse dager vært i gudstjeneste og feiret at det er 4 år siden de ble døpt, og de får sin 4-årsgave av menigheten. «La oss be den bønnen for barna våre, sier Nina Kirkerød Lundteigen. «Sånn har vi noe sammen. -Jeg har en naiv tro på at bønnen løftes ut av tiden og opp til Gud. Der lever den i fellesskap med Gud og alle de andre bønnene som bes over hele verden». Min Bønn «Gud, vær nær hos barna mine!» MILJØMERKET 796 Redaksjon: Else Kari Brinchen, Marit Vatsvåg Loe, Solveig Lysaker, Ruth Irene Thorkildsen, Anne-Jorun Erichsen Forsidefoto: Taket på tårnet og spiret på Fiskum kirke repareres. Grafisk produksjon: Østfold Trykkeri AS Neste nummer kommer ca. 25 november. Stoff til neste nummer sendes innen 11. november til Økonomi: Vi ønsker oss gaver og frivillig kontingent for å kunne gi ut Menighetsbladet - og kan sendes til kto Trykkeri

3 Fest for Helge Norrud Av Vigdis Margrethe Løver Helge Prost hadde sin siste offisielle arbeidsdag i søndag kveld. 15 års arbeidsdag i Eiker er slutt, men den som fisker mennesker har arbeid overalt. Misjonsbefalingen om å være menneskefisker har vært hovedsaken for prost Helge Norrud i hans lange virke med kirken som arbeidsgiver. Det ble en innholdsrik avskjedsfest for prost Helge Norrud etter 15 års tjeneste i Eiker prosti. Fatmmasara Pedersen, opprinnelig fra Tanzania, danset en ekte afrikansk dans for Norrud for å uttrykke sin takknemlighet. 3 Gospelsang, takketaler, gaver, klemmer og afrikansk dans ble det da Helge Norrud tok avskjed fra sin stilling som prost i Eiker prosti. Fire barnebarn håper nå å få mer besøk av sin bestefar på fremtidige julaftener, for nå starter en ny periode i Helge Norruds liv. Han har allerede gått i gang med nye studier, og studiereiser til blant annet Kamerun er også med i framtidsplanene. Biskop Laila Riksaasen Dahl var med og kastet glans over Norruds siste gudstjeneste, og i sin takketale fremhevet hun at Helge prost aldri fokuserte på det han hadde forlatt for å kunne følge Jesus, men heller at han var drevet fram av et stort ønske om å formidle evangeliet både hjemme og ute. Du har tilstrebet det å være en god tilrettelegger for at mennesker skal kunne se Guds frelse, sa Riksaasen Dahl og både takket og velsignet både Helge og hans kone Grete. Helge Norruds private interesser ble også trukket litt fram i takketalene på avskjedsfesten, slik som at han er jazzinteressert, elsker studiereiser og at tegneserien Asterix gjerne blir lest på Biskop Laila Riksaasen Dahl deltok på prost Helge Norruds avskjedsgudstjeneste i Haug kirke, og 15 års godt samarbeide ble behørig takket for. Ordfører i Øvre Eiker Ann Sire Fjerdingstad takket Helge Norrud. fransk. Ved siden av arbeidet som prost har han vært en sentral person i stiftelsen Øvre Eiker viser ansikt. Han har også bidratt sitt til at Øvre Eiker kommune med ordføreren i spissen Helge Norrud sto for siste gang på prekestolen i haug kirke som prost. Nå blir det aktive dager som pensjonist, og kanskje noen visitter på prekestolen som vikarprest framover. har hatt et godt samarbeid med kirken. Paneldebatter, ulike forum og kurs har engasjert Norrud og hele tiden har han vært tilstede der det har vært behov.

4 Fra kirkevergen 4 Helge Norrud har vært prost i Eiker i 14 år. Mange har takket han for innsatsen. Jeg vil også på vegne av Fellesrådet og kirkestaben i Øvre Eiker takke for godt samarbeid. Helge, som han blir kalt av oss, har vært en god og kunnskapsrik kollega. Hans erfaring og kunnskap har vært en stor styrke for fellesrådets arbeid. Vi ønsker å takke Helge for hans tydelige fokus på evangelieformidling, hans påminnelse om at vi skal møte alle mennesker med respekt. Takk Helge! Vi ønsker Helge og Grethe en god og velsignet pensjonisttid. Kirkene På Fiskum kirke er utbedringen av spiret snart ferdig. Det er fantastisk å se hvordan fagfolk kan turnere arbeid i store høyder. Materialbanken på Tynset skal ha ære av det arbeidet de, ved sine gode arbeidere, har utført. Taket på spiret har forvitret i mange år. Allerede da jeg begynte i 2000 fikk jeg beskjed om at dette var planlagt av kommunen for flere år siden. Endelig kan menigheten i Fiskum være trygge for at de ikke får flis i verken hode eller øyne når de går til gudstjeneste. har også store utfordringer foran seg. Taket på kirkeskipet skal skiftes, lekter, sløyfer og takstein. Men det er også en del råte i noen av bjelkene. Arbeidet med å rydde og tømme loftet for å avdekke omfanget begynner i slutten av september. Det er Castor Kompetanse som har oppdraget. Dette arbeidet kommer til å vare i minst tre år. Vinduene i alle kirkene, unntatt Vestfossen kirke, har behov av oppussing. Videre arbeider vi med å få tjenlige driftsbygninger på kirkegårdene for å kunne møte de behov som store arealer og økt oppmerksomhet på kirkegårdene fordrer. Vårt mål med virksomheten er at Øvre Eikers befolkning skal kjenne seg hjemme i kirkens samlinger, oppleve kirkens budskap viktig for livet og oppleve at vi som er ansatt møter den enkelte med respekt og omsorg. Fiskum og Bakke Ole Petter Ottersen er prestevikar Av Solveig Lysaker Ole Petter Ottersen er vikar i soknepreststillingen for Bakke og for Fiskum inntil det ansettes ny prest. Han er 58 år, bosatt i Bærum, gift og har 5 barn og 2 barnebarn. Vi møter Ole Petter og spør hva som førte han til Eiker. -Et litt tilfeldig besøk i en gudstjeneste i Åmot kirke. Her traff jeg en kollega som forteller at dette vikariatet er ledig. Jeg kjente menighetene fra før av. Vært her tidligere for ganske lenge siden - i Nå som jeg er prostiprest, søkte jeg meg hit igjen siden jeg kjenner dere som et trivelig folk. -Jeg har vært flere steder, bl.a. på Møre og i Sylling i Lier. Å være prest er på en måte å være tett på livet; tett på gleden og tett på sorgen. Å kjenne på og delta i hele skalaen av følelser, både hos en sjøl og hos dem jeg møter. Og, ja prester har og tårer av glede og sorg. Men det gode budskapet er det samme uansett Jesus er plassert her sammen med oss. Nå er det oppstart av konfirmantforberedelser som står for døren i begge menighetene. Det er en glede å være sammen med flott ungdom i dette arbeidet. Jeg ser også fram til høsttakkefester, konserter og lysmesser.

5 Middelalderdagene Fiskum feiret Olsok Av Solveig Lysaker Trond Bollerud og Eldar Steen i rollene som «Olav den hellige» og «Snorre Sturlason» var historiefortellere. Det har blitt en tradisjon å feire Olsok på Fiskum hvor den gamle kirken er ramme. Venneforeningen av gamlekirken, Øvre Eiker kommunes kulturavdeling og Fiskum menighetsråd samt mange frivillige var i år sammen om å arrangere konserter og aktiviteter i 3 dager. 5 Fredag startet med konsert i nykirken, deretter en "syngende prosesjon" som vandret til gamlekirken hvor konserten fortsatte. Lørdag var innholdsrik med en rekke aktiviteter, og søndag ble middelalderdagene avsluttet, med gudstjeneste og kirkekaffe Spesielt var det at "Olav den hellige" bandt det hele sammen. Den syngende prosesjonen gikk fra den nye til den gamle kirken. Konsert i Fiskum nye kirke.

6 Oppslagstavla... 6 Bakke Formiddagstreff på Solhaug kl. 10:00 13:00 Ved treffene til Sanitetsforening og Bakke Bygdekvinnelag serveres det også middag for de som ønsker det. Ønskes skyss, ring hjemmesykepleien, Skotselv, tlf Onsdag 23. oktober Solhaug Bakke Bygdekvinnelag Onsdag 6. november Solhaug Bakke Diakonat Onsdag 20. november Solhaug Bakke Diakonat Onsdag 4. desember Hassel kretsfengsel. Innsatte serverer mat og kaffe. Underholdning Onsdag 11. desember Solhaug Bakke Bygdekvinnelag, JULEMAT Haug Samling med utviklingshemmede i Torsdag 31. oktober kl har vi samling i. -Enkel bevertning i våpenhuset. -Fellesskap i kirkerommet. Vi synger, samtaler, lytter og ser. -Orgelmusikk. -Velkommen til alle som har lyst til å være med i kirken denne kvelden! -Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk forbund for utviklingshemmede og Haug menighet. Novembersang for slumbarn Haug kirke 22. november kl Haug menighet og Hokksund Ten Sing invitere igjen til en hyggelig kveld med sang og musikk fra lokale krefter og nytt fra Bangladesh. Hokksund minising. Kate Gulbrandsen og Jon Wold deltar. Utgangspenger som går til skoleprosjekt i Bangladesh. Haug diakonats basar i Haug menighetssenter Lørdag 12. oktober. Kl Dørene åpnes Kl Andakt Kl Hoved trekning. Åre-salg og gratislodd på matkurv. Loppemarked-salg av bøker. Kafeteria med kaker, rundstykker, vafler, sjokolade m/krem, kaffe m.m. Haug diakonat er takknemlige for alle gaver vi får inn til basaren. Gavene kan leveres til kirkekontoret i Haug menighetssenter (åpent man-fre kl. 9-15). Takk for all støtte! Formiddagstreff i Haug menighetssenter Fredag 4. oktober kl Fredag 1. november kl Torsdag 5. desember kl NB! Ettermiddagstreff med risgrøt. Skyssmulighet. Ring kirkekontoret. ( , ma-fre 9-15). Bibelgruppe i Haug menighetssenter Åpen bibelgruppe med samtaler om kommende søndags prekentekst. Kl felles kveldsmåltid. Kl samtale om prekenteksten. Onsdag 9. oktober Onsdag 23. oktober Onsdag 6. november Onsdag 20. november Onsdag 4. desember Skyssmulighet. Ring kirkekontoret ( , ma-fre 9-15). Vestfossen Denne høstens formiddagstreff i Vestfossen kirke: Fredag 18. oktober, kl Fredag 15. november, kl Fredag 13. desember, kl grøtfest. Transport til gudstjenester i Vestfossen kirke: Ønsker du transport til kirken på søndager, så ta kontakt med menighetsrådsleder Arild Bogen Konserter og annet i Vestfossen kirke Søndag 13. okt.: Musikkfestival Åpningskonsert/klaverkonsert Søndag 27. okt.: Eiker Musikkfestival - Konsert - Skapelsen Søndag 10. nov.: Kultur-/Lokalkveld: Frelsesarmeens Hornorkester spiller. Foredrag om Frelsesarmeen! Onsdag 27. nov. kl : Konsert Arve Tellefsen og Håvard Gimse Onsdag 4. des.: Julekonsert i Vestf. kirke med Cecilia Vennersten, Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigsten. Søndag 8. des.: Adventskonsert (tradisjonen tro) med Vestfossen Blandakor og Vestfossen Mannskor. Søndag kl : Konsert med unge cellister sammen med Bjørg Værnes Lewis Vi møter Bjørg Værnes Lewis alene, og sammen med elever fra Steinberg, og Vestfossen skole. Elevene har lært å spille cello etter mønster fra El Systema. Bjørg vil sammen med Madeleine Mattar, spiller klassisk musikk av høy kvalitet. Ungene vil la oss høre hva de har oppnådd etter et seminar med den kjente cellisten. Arrangementet er et samarbeid mellom kulturutvalget i Vestfossen menighet og Musikkens venner, Eiker. Søndag kl : Frelsesarmeens hornorkester Frelsesarmeens hornorkester holder konsert for oss. Dan Storck som også spiller i orkesteret forteller om organisasjonen og viser lysbilder. Ved utgangen blir det kollekt som selvfølgelig går til Frelsesarmeen. Etterpå blir det hyggelig sosialt samvær.

7 Tanker i tiden... Kirken og kulturen Av Lidia Ivanova Myhre, kultursjef i Øvre Eiker I Øvre Eiker kommunes Kulturstrategi ( ) kan man lese at kulturarven er en kilde til kunnskap om oss selv. Med dette dokumentet ble følgende slått fast: Med kultur som drivende kraft formes fremtidens Øvre Eiker. Denne målsettingen forutsetter at vi både kjenner den kulturarv vi forvalter, og hvordan de elementer som skal forme fremtidens kultur kan hjelpe oss til å nå våre mål. I alle land, i alle kulturer er religion et sentralt fundament i formingen av den kultur som preger og påvirker oss mennesker. Jeg er bedt om å forme noen linjer om hvordan jeg ser sammenhengen mellom kirke og kultur i vår tid. Dette er ikke mulig uten å se hvordan kristendom og utviklingen av den norske kirke har formet det norske samfunn gjennom tusen år. Slik ble Norge en del av den vestlige kulturkrets på godt og vondt. Jeg vil ikke dvele ved de negative utslag av kirkens og den kristne maktutfoldelse slik historien har gitt oss eksempler på gjennom århundre. Det fundamentale er at med kristendommen ble humanismen og respekten for det enkelte menneske et bærende element i vårt og andre vestlige samfunns kulturer. De tydelige symbolene avtegnes gjennom alle våre kirkebygg, der de reiste seg langs kysten, i dalene og etter hvert i byene som ble til det Norge vi kjenner i dag. De står der som en stadig påminnelse om det åndelige og kulturelle grunnlag for det samfunn vi er gitt i oppgave å føre videre. Vi vet alle hvordan vår vestlige kirke og kristendom antok ulike former. Etter Reformasjonen ble de protestantiske idealer normgivende for menneskene her i Norden. En dyp religiøs tro kombinert med plikten til arbeid styrte samfunnet, I ditt ansikts sved skal du tjene ditt brød. I en utpost i Europa hvor levekårene kunne være harde, var dette en dyd av nødvendighet. Når livet var ubarmhjertig var Gud og Kirken det som kunne bringe håp og trøst. Fortsatt står kirkene der i våre byer og bygder, som alltid, symboler på vår kulturarv. Vår materielle velstand og den velferdsstat vi er så heldige å være en del av, har gitt kirken nye utfordringer. Hvor folket tidligere måtte sette sin lit til Herren, er det nå et NAV-kontor i nærheten. Fortsatt er kirken mer synlig i landskapet enn NAV-kontoret, og fortsatt tilfører den menneskene verdier som aldri kan bevilges over offentlige budsjetter. Etter tusen år står den norske kirke sentralt i de fleste nordmenns bevissthet fra vugge til grav. Samtidig må kirken møte de utfordringer som følger av et samfunn i endring. Slik kristendommen kom utenfra til vårt land, påvirkes dette av alle de impulser som følger av en stadig mer globalisert verden. Migrasjon betyr også at andre kulturer og religioner blir en del av det norske. Kirkens urgamle budskap om toleranse, respekt og nestekjærlighet er alltid like aktuelt. Fortsatt er kirken det sentrale sted for de kristne seremonier og handlinger. Samtidig har kirkene åpnet seg for ikke religiøse kulturaktiviteter. På denne måten har kirken en viktig oppgave i det å vise sin evne til å inkludere og bygge bro mellom mennesker som i fellesskap skal forme morgendagens Norge. 7 Barnefestivalen 2013 i Vestfossen! Barnefestivalen er årets store happening for mange barn og voksne rundt omkring. Her vil alle store og små få påfyll i bøtter og spann! Programmet blir tett og travelt, morsomt og spennende, barnefestivalen pleier jo ikke å være noe hvilehjem! Her skal det rappes og synges, danses og prates, høres og ses. Årets tema er Du + jeg = vi. Mye spennende kan skje når vi står sammen! Kula og Myggen kommer selvfølgelig, og det håper vi du og gruppen din også gjør! I tillegg kommer mange spennende og flotte både store og små på Barnefestivalen som skal være med på å gjøre helga super! Banglaboden kommer også, hvor du kan kjøpe fine ting fra Bangladesh. Så husk lommepenger! Vi skal til og med ha globalløp! Det får du vite mer om snart! Har du lyst til å være med?? Dato: oktober 2013 Sted: Vestfossen kirke i Buskerud Alder: klasse Pris: Early bird pris er 690,- for medlemmer i Norges KFUK-KFUM 890,- for ikke-medlemmer (det koster 120,- å bli medlem) Dette inkluderer kost, losji og program hele helgen. Early bird - påmeldingsfrist: 27. september Ved påmelding etter fristen vil det koste 200,- ekstra. Kontakt: Linn Margrethe Sollie Hardang

8 S ID E Prikk til prikk Fargelegg Adam og Eva i Edens hage! Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg her? Fargelegg Tegning: Asbjørn Tønnesen Finn fem feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning: Asbjørn Tønnesen.no nett SPRELL Musikkvideoer Tegnefilmer BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn 14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 189,- pr barn Manus: Odd Ketil 02 Himme Sæbø l over Forteller Ålesund livet Solister: Soul Children Astrid Walderhau Myren og Kristian T/M: Runar g Musikkpro Bang : Harald Jakte stille n på stem den men Stoltenber g 10 God tid Anita N. Stangela Gjerlaug, Rebecca Fjalsett, nd Kaufman, Mathias T: Karin Karin K. Manvik M: Karin K. Manvik og K. Manvik Merete O: Hildegunn F. Arnevåg Henning duksjon/ar r./miks: VokalprodKalvøy, 1/0 Studios, Dag Trommer: uksjon: Runar Oslo SØNDAGBørre Flyen Bang SSKOLEN En Bestill -CD Paradisbukta barneblad Gitarer, Garnes Jesus og Tomas,med tårnagent etside 2 produksjo Reigstad NORGE på enes BARNAS 04 Herren side Kristian Kvalvaag, nbibelserien og arr. klubbavis Bratsj: Vetle agsskolen er min Basement av komp: Tarjei Kleveland.no hyrde Dagens ord: Miks: Espen Nysted T: Asle Studio Bjorvatn og Gjelstad M: PhatBack Tekniker Sammen med Gud(SalmeHanna Muren Audiopol Studio Gunderse Tekniker Fra CD-en Antonsen voice: Håvard selv om vi ikke ser ham 23) n, 15. april 2012 (vokal): Sanden 06 Kom Propell Media 2011 Postprod, Studio StaffeldtsGressum uksjon/fe Vegard rdigstillin Schow, Illustratø Make g: Grafisk r: Kanako Music AS & Yuzuru design: CD trykk: Camilla Produsen Dicentia Hoholm t: Odd Ketil Sæbø og NORGE SØNDAG SSKOLEN Make Music SØNDAG Jentegru til meg ppa Solist: Mathea Seven T: Britt-Venk Celine Løver M: Melinda e Oldebråte n Fra CD-en E. Løver Det er Seven gull Song Production s Skattesk Tore Thomassrin T/M: Tore en Fra CD-enThomasse Skatteskrinn Lynor as Aria Liv-Bene Vegard Schow, AS SSKOLEN NORGE 2012 (utdrag ) dicte Fiolin: Hallvard Bjørnebo M: Liv-Benedi Bjørneboe e fra CD-en cte BjørneboeSæbø Liv-BenediAria cte Bjørneboe Tomas Elias sang Songe T/M: Hans og barn Programm Inge Fagervik fra Tromøya Rasmus ering/tekn iker: Solem Bass/keybo ard: Rasmus Gitar: Hans SØNDAG Inge FagervikSolem SSKOLEN NORGE 2012 agsskolen Den gode Jakte stille n på stem den men.no LUKAS Bli en tårnagen nagente Få agentbe t på hemmel vis og ne.no ige oppdrag! Jakte stille n på stem den men SUKAI LINNE A MART IN Bestill på eller på telefon gode De n e r e n jet g 20 tegnefilmf liv. fra Jesu ortellinge r t innlesing: Produsen Arnevåg Føyen DVD-tryk Tegnere: Tønnesen, Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, Rikke Fjeld Gaustadnes, Raymond Erik Ødegaard En -DVD king: Dicentia Harald Stoltenberg gj Christoffer Merete Forteller: Den god e g j e te r e n : Film Animasjon Alve, CirkA -DVD En gode De n e r e n et Tegneserie manus/pro dusent: Runar Bang fra und 2011 Søndagsskoleforb og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552 av DVD: Bestilling dagsskole.no t på Bli abonnen i posten. olens barneblad rett hjem le.no SøndagsskDVD + bok + ondagssko 14 blader på Bestill En NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted!

9 Gudstjenestelista Bakke kirke Fiskum kirke Vestfossen kirke søndag i treenighetstiden Bakke kirke Fiskum kirke søndag i treenighetstiden Bingen kapell 11:00 Festgudstjeneste søndag i treenighetstiden Vestfossen kirke 11:00 Familiegudstjeneste. Felles for alle sokn i forbindelse med KFUK-KFUM Barnefestival Bots- og bønnedag Vestfossen kirke 11:00 Bots- og bededag Allehelgensdag Fiskum kirke med kirkekaffe, felles med Vestfossen Bakke kirke 16:00 Gudstjeneste søndag i treenighetstiden Bingen kapell Vestfossen kirke søndag i treenighetstiden Bakke kirke Fiskum kirke 11:00 Familiegudstjeneste, Lys Våken Kristi Kongedag Vestfossen kirke søndag i advent Bakke kirke 16:00 Lysmesse, utdeling av bøker til 5-åringer Fiskum gml. kirke 18:00 Lysmesse, konfirmanter deltar 18:00 Lysmesse, konfirmanter og speidere deltar Ungdomsmedarbeidere i Vestfossen kirke: Petter Hanseid er ungdomsklubbleder for ungdom fra 8. klasse og oppover. Linn Margrethe Sollie Hardang har jobben som leder av Vår internasjonale triangelklubb - barneskolealder. Vi ønsker dem lykke til i arbeidet! Begge klubber er innmeldt i KFUK/M. Samling for Triangelklubben er onsdager: 11. og 25. sept., 8. og 22. okt., 6. og 20. nov., mandag 2. des. og onsdag 11. des. Alle ganger begynner vi kl og slutter Begynner kl og slutter kl Ungdomsklubben har tirsdager som treffdag. Begynner 10. september. Så følger: 8. og 22. oktober, 5. og 19. november og 3. og 17. desember. Alterveggutsmykning i Vestfossen kirke? Vestfossing og ikonmaler Kjellaug Nordsjø har tilbudt seg å male kors som altertavle i kirken vår - som en gave. Hun har som kjent malt de seks ikonene som henger i kirkerommet. Dette er et kors med den levende Kristus på. I høyde blir det ca. 3 m. Jesus blir malt i full kroppsstørrelse, ca. 1,75-1,80 m høy. Korset er rikt på symboler (noe som ikke er lett å se på bildet. Fargebruken avpasses til mur og interiør. Kunst- & Utsmykningskomiteen går inn for dette korset og mener det vil bli en berikelse. Det samme gjør menighetsrådet. Som kjent er nåværende kors kun ment å være midlertidig. Og til Kjellaug: Tusen takk for tilbudet! Bingen kapell KIRKENS SOS TRENGER FRIVILLIGE MEDARBEIDERE Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste betjent av frivillige medarbeidere. Kirkens SOS tilbyr en anonym samtale på telefon eller via internett. Kirkens SOS gir støtte og trøst, livsmot og håp. Kirkens SOS møter den enkelte med åpenhet og respekt. Kirkens SOS arbeider forebyggende og akutt for å avverge selvmord. HVEM KAN BLI FRIVILLIG MEDARBEIDER? Vi ser etter vanlige mennesker som har fylt 20 år, som har avstand til egne kriser og som kan identifisere seg med vårt verdigrunnlag. Vi tilbyr en avgrenset tjeneste, innføringskurs og faglige medarbeidersamlinger. Underveis får du støtte og veiledning. Nytt kurs starter 14. november Høres dette interessant ut? Ta kontakt med konsulent Ellen Hole eller veilederansvarlig Eli Løken på telefon eller

10 oktober år med Eiker Musikkfestival Av Abram Bezuijen Kjære leser, vi er stolte av å kunne presentere vår 10. musikkfestival i Å lage en festival betyr lang tids planlegging. Det er nå tre år siden vi lagde en avtale med den verdensberømte pianisten Paul Lewis fra London. Ser man på hans turnéplan skjønner man hvorfor dette må planlegges noen år i forveien: 09. okt Cambridge (UK), 11. okt London (UK), 13. okt VESTFOSSEN (N), 15. okt Espoo piano festival (Finland), 19. okt Boston USA, Concerthall, sammen med Boston Symfoni orkester, 23. okt Taipei, Taiwan Concerthall osv. Midt mellom alle disse store konserthusene med berømte orkestre rundt om i verden, vil han befinne seg to dager i Vestfossen hvor han skal spille i Vestfossen kirke. For halvannet år siden spilte han sammen med Oslo Filharmoniske orkester i et utsolgt Oslo konserthus. Nå kommer han altså til Vestfossen og spiller bl.a. Beethovens kjente og vakre Måneskinnsonate. Bare denne praktfulle sonaten burde være nok til å få hørt denne konserten. Vestfossens Bösendorfer flygel er kjent for å være et fantastisk instrument, og vi gleder oss til å høre en virkelig mesterpianist spille på det. Hele programmet kan man finne på vår hjemmeside. I jubileumsåret har vi valgt å hente musikere med tilknytning til Eiker. Faktisk så kommer Lewis også litt «hjem» til Eiker, for pianisten Lewis er gift med Bjørg Værnes fra Hokksund. Bjørg spiller som kjent sammen med tvillingsøsteren Berit i Vertavo kvartetten. Vertavo har hatt suksess verden over. Også Vertavo er å finne på programmet hos oss. Tirsdag 15. oktober spiller kvartetten i i Hokksund med et knippe fantastiske verker, bl.a. en av Griegs strykekvartetter. En annen artist som har tilknytning til Eiker, er sopranen Mariann Fjeld Olsen fra Mjøndalen. Prisbelønnede Mariann skal opptre sammen med noen kolleger på operakafe på «Vest for elven». Det pleier å være god stemning og det er plass til omtrent 60 publikummere. Kom og hør! Som alle år tidligere holder de yngste talentene, musikkskolens elever, konserter både på Eikertun og på Ungdomskolen. Mange barn og unge presenterer seg her med musikk, dans og drama. Avslutningskonserten er søndag den 27. oktober. Et orkester bestående av 12 strykere, 18 blåsere, pauker, orgel og tre sangsolister skal sammen med 80 korsangere fremføre «Skapelsen» av Joseph Haydn. Dette storslåtte verket handler om Skapelsen ifølge 1. Mosebok. En to timers spennende musikalsk reise som tar oss med gjennom alt fra Kunstnerisk leder Abram Bezuijen det sarte til den store gleden i Skaperverket. Haydns musikk er lett og iørefallende. Aldri før har vi brukt så mye ressurser på en konsert. Aldri før har dette verket blitt fremført her på Eiker, og det kan gå riktig så mange år til en eventuell neste gang. Sist det ble fremført i Norge var i Bodø domkirke med KORK og det norske solistkoret, kanskje noen så det på direktesendt TV? Prosjektkoret har i alle fall noe å strekke seg etter. Billetter kan kjøpes ved inngangen, eller hos «Handleriet» på Rådhustorget, Stasjonsgaten 23, Hokksund ( ) Mer info på vår hjemmeside: Konsertkomiteen består av Arnbjørg Torgersen, Wenche Barstad, Åse Klundelien, Aud Marie Bækken Larsen, Marianne Marhaug, Kari W. Ødegaard og kunstnerisk leder Abram Bezuijen En smakebit av hvordan pianisten Lewis spiller Beethovens måneskinn sonate:

11 Eiker Musikkfestival oktober 2013 Arr.: Haug Kirkemusikk SØNDAG 13. OKTOBER Festgudstjenester KL , Hokksund Festgudstjeneste Festivalens kammerkor Strykere og sopransolist Trine Mathiesen Haydns lille orgelmesse: «St. Joannis de Deo» Åpningskonsert NB kl Vestfossen kirke Høytidelig åpning ved kultursjefen Lidia Ivanova Myhre Møt en av verdens beste pianister Klaver: Paul Lewis, London Billett kr 300 / 250,- MANDAG 14. OKTOBER Kl Eikertun Kafeteria Musikkskolens unge talenter I samarbeid med Kultur i Omsorg TIRSDAG 15. OKTOBER Kl , Hokksund VERTAVO kvartetten Billett kr 200,- ONSDAG 16. OKTOBER Kl Kultursalen Hokksund Ungdomsskole Elever og lærere fra Øvre Eiker musikk- og kulturskole Billett: kr 100,- I samarbeid med Øvre Eiker Musikk- og kulturskole FREDAG 18. OKTOBER Kl Vest for Elven, Hokksund, Operakafe Mariann Fjeld Olsen, sopran m.fl. Billett: kr 200,- ONSDAG 23. OKTOBER Kl NB. Abram Bezuijen og JeeYoung Park boltrer seg på orgelet, verker for 4 hendig orgel. (gratis adgang for pensjonister) SØNDAG 27. OKTOBER NB KL Vestfossen kirke Eikerprosjektkor med 80 medlemmer SKAPELSEN av J. Haydn Stort orkester Berit Norbakken Solset, sopran Helge Rønning, tenor Håvard Stensvold, bass Per Sigmund Thorp, dirigent Billett kr 300,- FESTIVALBILLETT: à kr 600,- gir adgang til disse tre konserter: Paul Lewis / Vertavo / Skapelsen. Forhåndsbestilles på 11 Vertavo kvartetten Paul Lewis NORSK KULTURRÅD Øvre Eiker FORBILDE 2015 Profesjonalisering av kulturnæringer For mer informasjon

12 Prost Helge Norrud slutter i Eiker Prosti Helge blir pensjonist da er tiden inne for en avskjedsamtale Av: Johan Buttedahl Foto: Vigdis M. Løwer Du verden, 15 år har gått siden du kom til Eiker som sokneprest i Øvre Eiker prestegjeld og som prost til Eiker prosti med som prostikirke. Det er mye vi kan samtale om men først: Hvorfor ønsket du deg til bygda vår og til våre menigheter og kirker? 12 Etter 12 år i misjonsarbeidet i KAMERUN og 12 år som prost i Gjøvik, ønsket Grete og jeg å komme nærmere våre hjemtrakter. Jeg er jo fra Drammen, nærmere bestemt Strømsgodset!, og Grete er fra Nedre Eiker. Derfor fant vi det naturlig å søke til Eiker prosti da vi skulle «skifte beite». Som sokneprest i Øvre Eiker prestegjeld innebar dette at jeg den gang var sokneprest for alle de fire menighetene, og spesielt ansvar for Haug. I tillegg kom arbeidet som prost for Modum, Sigdal, Krødsherad og Eiker. For et stort arbeidsfelt, men la oss snakke litt om arbeidet som sokneprest i Øvre Eiker Ja, da vil jeg starte med Orgel-saken. Mange års iherdig arbeid ble kronet med hell. Det ble totalt innsamlet hele 5 millioner kroner fra bygdas befolkning samt bevilgning fra kommunen og gave fra Sparebanken Øst. Det ble bygget et flott og velklingende Ahrendt-orgel som passet perfekt inn i vår kjære. Vår kantor Abram Bezuijen så straks for seg store muligheter for et levende musikkliv i nær kontakt med lokale, nasjonale og internasjonale musikere og sangere og slik har det jo blitt! Haug diakonat har en stor besøksvirksomhet og gir støttende arbeid for enkeltmennesker. Dette er et meget viktig arbeid i en menighet og vår diakon Kurt Homme er en sentral person i dette arbeidet. Jeg husker godt vi startet Alfakurser (bibelundervisning) på Menighetssenteret. De fikk en stor oppslutning. Ja, en av bibelgruppene er fortsatt i fin virksomhet. Menighetssenteret har en mangslungen virksomhet og har blitt helt sentral i vårt arbeid. Senteret inneholder kontorer og møtelokaler og kjøkken. Prosten har sitt kontor der. Jeg fikk raskt erfare at prostearbeidet var meget omfattende slik at arbeidet som sokneprest i Haug ikke fikk den tyngde det burde ha. Derfor foreslo jeg en rokering av prestestillingene slik at Haug fikk sin egen sokneprest. Selvsagt må jeg ikke glemme å si at det vanlige prestearbeidet i Haug (gudstjenester dåp vigsler begravelser) er meget omfattende og er helt sentrale oppgaver. Prestekollegene har vært meget gode medarbeidere. Likeså har det vært et nært og godt samarbeid med kirkevergen, Arne Solberg, og hans kontor i alle disse årene. Du er kjent for å være en meget «ryddig» prest med gode forberedelser til dine gudstjenester. Vi legger merke til at du gjerne kobler tekstene i Det gamle testamentet med tekstene i det nye slik at menigheten lettere forstår sammenhengen mellom teologien historien kulturen. Ja, slik at prekenene dine oppfattes både som forkynnelse og folkeopplysning. Mange av oss setter stor pris på det. Takk for dette. Ja, det har alltid vært viktig for meg å arbeide grundig med bibeltekstene. Jeg har bakgrunn som lærer i det nye testamentet fra mitt arbeid i Kamerun, på det teologiske seminaret. (OBS: språk = fransk!) Jeg har alltid sett det som viktig at sammenhenger i bibeltekstene kommer fram på en fornuftig måte. Når det gjelder bruken av salmer er jeg opptatt av at salmesangen skal ha innhold. Vi har mange flotte salmer i salmeboken. Men mitt inntrykk er nok at kunnskapen om vår salmeskatt er avtagende. Derfor er det viktig at vi holder de såkalte «gode og gamle» salmene ved like samtidig som vi må våge å trekke fram noen av de

13 nyere som også har gode melodier. Vi får håpe at den nye liturgien som nå innarbeides glir fornuftig inn i gudstjenesten. Toleranse er et viktig ord i dagens samfunn, spesielt når vi har fått et flerkulturelt Norge. Du har flere ganger i dine prekener påpekt at det er viktig og riktig at vi respekterer de som har et annet syn på religion og tro enn oss. Og videre har du sagt at vi selvsagt skal holde fram vår egen menig og tro, men ha respekt for andre troende. Er disse meningsfylte ordene grunnet i dine erfaringer fra din tid som misjonær i Kamerun? Ja, absolutt! Vi opplevde at de kristne i Kamerun ble forfulgt for sin tro og at kirker ble revet. Vi måtte kjempe for tros- og religionsfrihet for de kristne. Derfor må folk av annen tro som kommer til Norge, få ha sin religionsfrihet og møte respekt for sin tro. I 2006 tok du initiativ til å danne et Dialog-Forum i Øvre Eiker. I samarbeid med Innvandrerrådet og «Øvre Eiker viser Ansikt» samlet vi en engere gruppe mennesker som i fred og ro drøftet verdier i forhold til tro, religion, kultur og utfordringer i hverdagen. Det var viktig at Den norske kirke var og er med i dette. Mitt initiativ hadde som bakgrunn de famøse tegningene av profeten Muhammed som avstedkom enorme reaksjoner mange steder i verden. Jeg ville forhindre at slikt skulle spre seg i vårt lokalmiljø. Derfor så jeg det som riktig at vi kom sammen slik at vi ble bedre kjent med hverandre gjennom fortrolige samtaler over en kopp kaffe eller et spennende måltid amt. Slikt løser opp eventuelle spenninger. Det sosiale fellesskap ved å spise sammen er sentralt i mange kulturer og er med på å bygge broer mellom folk og vi lyktes. Vi har nå vært gjennom noen av områdene fra din prestegjerning her på Eiker i disse 15 årene du har vært her. Er det noe du tilslutt vil framheve i denne avskjedssamtalen? Da vil jeg få si følgende: «Norge har en lang kristen tradisjon. Det er viktig å ta vare på kristen tro og kultur. Faren for at dette skal gå tapt kommer ikke fra innvandrere, men at vi som kristne i Norge ikke tar troen på alvor. Det er viktig at vi bringer den kristne tro til neste generasjon. Derfor er trosopplæring viktig i tiden framover med det arbeid som når gjøres ved kateket og trosopplærer (Anne-Jorun Erichsen og Ruth Thorkildsen) Jeg må imidlertid understreke viktigheten av at foreldrene tar ansvar og lærer barna sine om kristen tro med kveldsbønn og kristne barnesanger. Til slutt et hjertesukk: Det synes å bli færre som deltar på gudstjenester og andre kristne samlinger både i den norske kirke og andre kirkesamfunn. Jeg møter ofte mennesker som uttrykker at de tror på Gud, men er sjelden å se i kristne samlinger. Da er det vanskelig å forestille seg at andre skal bli oppmuntret til å komme til gudstjenester. Min oppfordring er derfor: Som kristne har vi et ansvar ved vårt eksempel å slutte opp om det kristne liv i sin menighet. Det har betydning både for egen tro og kristenliv og andres. Det gode fellesskap skaper trygghet og glede. Jeg hilser til alle og takker for femten gode år hos dere i kirkens tjeneste. Vi hilser og takker deg, Helge Norrud. 13

14 Siden 1959 Langebru, Hokksund Tlf Døgnvakt Gunhild og Håvard Melbø Tajet Kari og Ole Melbø Erik Wilthil og Tor Arne Aarnes Din annonse her neste gang? Arbeidergt. 9, Mjøndalen 24t: Catering Vi har lokaler for bryllup, konfirmasjon, barnedåp, minnesamvær og andre arrangementer. Tlf Bruktbutikken Føniks Et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Øvre Eiker Kommune. Åpningstider Tirsdag Onsdag Torsdag Hellefossveien Vi takker alle våre støttespillere! Din annonse her neste gang? Vi tar i mot brukte møbler, hvitevarer, klær, glass, nips og annet interiør. Ta kontakt for avtale om henting eller levering selv! Ingunn Aune Hennum, mob: Siden 1959 Langebru, Hokksund Tlf Døgnvakt Gunhild og Håvard Melbø Tajet Kari og Ole Melbø Erik Wilthil og Tor Arne Aarnes Din annonse Din annonse her neste gang? her neste gang? Vi ma UTLEIE HELE ÅRET! Bryllup, barnedåp, selskap, minnesamvær. Vi har fine lokaler og et fantastisk uteområde. Kontakt oss på tlf Vestfossen E-post: Storgt Vestfossen, tlf CATERING Vi kan tilby snitter, koldtbord, varmretter m.m. alt i kaker og kringler. Vi takker alle våre støttespillere!

15 Slekters gang fra medio mars 13 til medio august 13. Døpte Bakke Anders Aga Dalen Nora Jenssen John Alexander Ødegaard Sanchez (Hegge kirke) Fiskum Adrian Mathisen Furuseth Kaasa Josefine Mathisen Furuseth Kaasa Marte Sollid Enget Kaja Synnøve Nilsen Myhre Haug Adele Fladaas Breivik Andreas Kvalshaug Storaunet Aurora Slaaen Hernandez Eiril Bjerknes Andersen Elida Bakke Lien Ella Louise Andersen Emine Stryken-Celik Emma Linéa Eiternes Bekken Erling Østbø Even Gram Åsen Glenn-Marius Yndesdal Ingrid Visdal Nielsen Ingrid Wennberg Aas Jannicke Løvtangen Julian Espegard Kaspara Nøss Enger Kasper Aasen Kristian Dahl Johnsen Lea Häggblad Eriksen Leander Eriksen Leon Alexander Gundersen Madelen Wigaard Johnsen Magnus Guldal Jansen Maiken Isabelle Andersen Martin Bjørnerud Martine Kvale Mathea Langvik Mia Haugen Tingvoll Mie Helene Arnesen Ove Guldbrand Sylte Sebastian Forness Totland Solan Kvam Saghaug Vebjørn Kummen William Mosby Enger William Fladaas Breivik William Alexander Strehlin Ylva Agnethe Molvik Felix Mikaya Stokholm (Ndr Eiker krk) Whilemine Maria Wollertsen (Solberg kpl) Liam Aleksander Rask (Trondendes krk) Sofie Ovidia Warsla (Frogner krk) Vestfossen Marte Gulliksen Isabell Totland Nora Berg Bogen Vilje Hilleren Martine Rønning-Brænden Kristoffer Skistad Lucas Gården Heunicke (Åssiden krk) Arjen Cæsar Strøm-Blakstad Lorier (Eidsfoss kirke) Døde Bakke Bjørn Olsen Hildegunn Eidal Nils Arvid Haukland Rolf Hære John Midtgaard Hallfrid Birgitte Weum Fiskum Berit Kirksæther Elsa Margot Kristiansen Ingrid Sand Åge Olaus Kleve Haug Aase Margaret Fagerhøi Kopland Agnes Vibeke Lobben Simonsen Anders Kopland Anders Ovenstad Arnt Kristen Hals Astrid Berg Astrid Ingeborg Hamre Bjarne Bakke Bjørg Repstad Dagfinn Andreassen Edith Bolstad Eivind Nyrud Eva Synnøve Petraborg Geir Skistad Gerd Anny Sliper Gunhild Olaussen Gunvor Helene Ek Helge Nyhus Inger Synnøve Gundersen Inger Helmersmo Ivar Olaussen Jan Tore Woldstad Jenni Ann Sønju Engebretsen Josef Aslaksen Kari Søhol Jørgensen Kjellaug Gjerde Kåre Fredheim Leif Asbjørn Langebro Leif Henning Thoresen Leif Karlsen Liv Unnie Tellefsen Margit Elisabeth Andersen Oddveig Røren Olga Marie Karlsen Pirjo Riitta Eklund Roar Fjeldseth Svanaug Toril Hole Gevelt Torbjørn Bakken Tore Kristiansen Ågot Emilie Kristoffersen Åse Westby Arild Bjarne Hoel Kari Bergan Berit Gevelt Solveig Haldis Johansen Marit Beate Johansen Vestfossen Gerd Fossesholm Gerd Simensen Kaare Oddgeir Sandengen Vigde Fiskum gamle kirke Heidi Rørdam og Bjørn Bergersen Lene Gulbrandsen og Lars Krogseth Krohn-Hansen Elise Wiken Dees og Nils Ole Krekling Haug Mari Nygård og Alan James Keele Tove Johansen og Leif Andreassen Yvette Skibrek Olsen og Dani Hverven Jeanette Amundsen og Roy Andre Smedsrud Anette Uchermann og Erik Røed Jensen Anita S Andersen og Knut Andre Nikolaysen Kjersti Singstad og Alexander Øvervoll Kine Kolbjørnsen og Anders Hillestad Susan Dawn Buttler Dahlen og Kåre Smørvik Jostein Rones og Kairit Hirs Vestfossen Tonje Lilleås Madsen og Alexander Stærkeby 15 ØVRE EIKER KIRKEKONTOR Haug menighetssenter. Åpningstid: mandag til fredag 08:30-15:30 Sentralbord: 09:00-15:00 adresse: PB. 116, 3301 Hokksund e-post: Besøksadresse: Prof. Hans Strømsvei 10 Prester Bakke/Fiskum: Ole Petter Ottersen (vikar) Haug Ragnar Ringen Petersson Vikar for Petersen-Øverleir Vestfossen Audhild Kaarstad Permisjon til 26/ Vikar Svein Ludvig Larsen Menighetssekretær: Marina Ulverud og Ellen Fagerlid Kirketjenere Bakke: Rune Gislerud Fiskum: Reidar Halvorsen Haug: Cato Smørgrav Carl-Erik Smørgrav Vestfossen: Bård Henni Siegwarth Kantor/organist Abram Bezuijen JeeYoung Park Wiggo Nilsson Diakon Kurt Homme Kateket Anne-Jorun Erichsen Menighetspedagog Ruth Irene Thorkildsen Trosopplærer Linn Margrethe Sollie Hardang EIKER PROSTI Fungerende prost: Tor Inge Petersen-Øverleir ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergekontoret. PB Hokksund Kirkeverge Arne Solberg Saksbehandler Mette Solberg Leder av Fellesrådet: Andreas Sveaas MENIGHETSRÅD Bakke Øystein Haugerud Fiskum Solveig Lysaker Haug Nina Sollie Vestfossen Arild Bogen

16 Trosopplæringstiltak høst Vi sender ut invitasjoner til barn og unge i aktuell aldersgruppe som står som medlemmer i Kirkens medlemsregister. Hvis dere ikke får invitasjon i posten, eller er det noe dere lurer på - ta kontakt med oss på tlf Bakke Fiskum Haug Vestfossen Oktober Lørdag 26. oktober Konfirmanter har temadag i Haug Torsdag 24. oktober 10:30-11:45 Babysang med lunsj NB: For alle menighetene November 4 tirsdager 5. klasse Bibelvandring på Solhaug Lørdag 23. november Juleverksted for 5-åringer på Solhaug Konfirmanter har temadag i Haug Lørdag 23. november Konfirmanter har temadag i Haug Lørdag søndag 17. november 11-åringer. LysVåken Lørdag 23. november Konfirmanter har temadag Haug Desember Lørdag 8. søndag 9. desember 11-åringer LysVåken i Bingen kapell Lørdag 8. søndag 9. desember 11-åringer LysVåken i Vestfossen kirke Lørdag 8. søndag 9. desember 11-åringer LysVåken i Vestfossen kirke Januar Slutten av januar 3. klasse Tårnagenter i Bakke kirke Slutten av januar 3. klasse Tårnagenter i Fiskum kirke Slutten av januar 3. klasse Tårnagenter i Slutten av januar 3. klasse Tårnagenter i Fiskum kirke Faste arrangementer Tirsdager på Solhaug 10:00-13:00 Småbarntreff Fredager 18:00 Åpen Fredag på Solhaug. Fra 10 år. Samarbeid med Misjonskirken Tirsdager i Fiskum kirke 14:30-15:45 Fiskum kirkes barnekor Mandager på menighetssenteret 17:30-18:15 Minising 18:30-19:30 Mikrosing Fredager på menighetssenteret 19:00-21:30 TenSing

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Frelseshistoriens viktigste budskap side 3 Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Færre til gudstjenester side 10 Ja, vi elsker dette landet, som det

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj.

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj. Nr. 1. 2013 Menighetsblad Heimdal - Tiller - Kolstad Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1 www.tøtsj.no Nytt fra trosopplæringa - sjekk også nettsiden

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet høst. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere. Høst ved Gamle Edøy kirke

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet høst. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere. Høst ved Gamle Edøy kirke SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 3-2014 58. årgang Foto: Terje Holm Foto: Wigdis Wollan Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet høst Høst ved Gamle Edøy kirke side 6:

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 1-60. årgang 15.01.2015-01.03.2015 INFORMASJON Stokke menighetsblad Hvem er Hege Vilberg? Tårnagenthelg Internasjonal kafè side 4 side 7 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse:

Detaljer

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag God Påske! Gammene ved Skaidivann. Foto: Anthon Sivertsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks

Detaljer

Redaksjonen for Menighetsbladet vil ønske alle en riktig god påske!

Redaksjonen for Menighetsbladet vil ønske alle en riktig god påske! Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 2 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Redaksjonen for Menighetsbladet vil ønske alle en riktig god påske! Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 4-2013 57. årgang Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6 2 Kirkeblad for Smøla Tilbakeblikk

Detaljer

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer!

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! 2 Sommer 2014 GUDS JA Årets konfirmasjonsgudstjenester i Inderøy er over. Vårens vakreste eventyr. Det begynte i Vestvik kirke lørdag 10. mai og ble avsluttet i Sakshaug

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2013-55. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2013-55. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2013-55. årgang Pilgrim Tunger, liksom eld, synte seg for dei, skilde seg og sette seg på kvar og ein dei. Då vart dei alle fylte Den

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 2-59. årgang 1. mars 2014 15. april 2014 Informasjon Stokke menighetsblad Tårnagenter setter gode spor Liten stilling viktig jobb Takk til Mona Bondevik side 4 side 8 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne NATURFORSTÅELSEN VI MISTET Noen tekster i Bibelen er merkelige. Jeg

Detaljer

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta kirke Besøksadresse: Fagerstølveien 9B Post: Pb. 201, Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 54 51 80 Mail: tasta.menighet@stavanger.kommune.no Hjemmeside: www.tasta-kirke.no

Detaljer

Menighetsblad. Et barn er født på kirkebakken. Julemarked på Folkvang side 13. Hellige jul. Vi synger julen inn. Julegrantenning og basar i Mogreina

Menighetsblad. Et barn er født på kirkebakken. Julemarked på Folkvang side 13. Hellige jul. Vi synger julen inn. Julegrantenning og basar i Mogreina Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 4 November 2014 50. årgang Et barn er født på kirkebakken side 3 Hellige jul Julemarked på Folkvang side 13 side 9 Vi synger julen inn Julegrantenning

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

Menighetsblad. odum. Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene,

Menighetsblad. odum. Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene, Nr. 3 August 2014 e. Kr. Årgang 83 odum Menighetsblad Sommervikar side 7 Skaperverkets dag side 10 Kirken og kapellangården side 12 Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr. 3-2011 «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Informasjon

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer