2009 / Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009 / 2010. Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg"

Transkript

1 2009 / 2010 Tilbud fra SØLVTRÅDEN Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg

2 FORORD Jeg er svært stolt over å kunne presentere katalog over SØLVTRÅDENS tilbud for skoleåret 2009 / For første gang samler vi alle de lokale tilbudene i en katalog og sender den ut til alle barnehagene og skolene, samt til andre interesserte. Årets tilbud favner bredt; fra lokalhistorie til musikk fra andre verdensdeler, fra skolefilm til folkemusikkverksted. Vi har tilbud til alle aldersgruppene, fra 1-åringene i barnehage til elevene på 10. trinn. Som tidligere har vi i størst mulig grad med oss lokale aktører: museene, lokale kunstnere og filmskapere, kulturskolelærere, deltakere fra Spel- og Dansarlaget, samarbeid med Kongsberg Kunstforening, biblioteket, Kongsberg Kino, Statsarkivet, devotekbank1) - senter for teknologi, energi og forskning og mange andre lokale ressurspersoner. I tillegg fortsetter vi vårt gode samarbeid med Muikkverkstedet Drivhuset fra Oslo og tekstilkunstner Solfrid Tormodsgard fra Drammen. Jeg håper både barnehage og skole er fornøyd med katalogen, og finner mange tilbud de kan tenke seg. Fristen for å melde på / ønske seg er 19. juni. Tildelinger gjøres i august. Informasjon om tildelte tilbud og tidspunkter vil etter hvert ligge ute på ny nettside fra ksys med adresse Lykke til med nytt barnehage- og skoleår og tilbudene fra SØVTRÅDEN Den kulturelle skole- og barnehagesekken i Kongsberg. Kongsberg Kulturskole Eldrid Ninive Andersen Koordinator for Sølvtråden

3 INNHOLD 1-2 åringer: SYNG MED HELE KROPPEN s. 3 3 åringer: BARN SPILLER FOR BARN s. 3 4 åringer: JEG UNDRER s åringer: OPPLEVELSESDAG I SAGGRENDA s. 4 5 åringer: TÅRN OG BROER s. 5 5 åringer og 1. trinn: SANGSKATTEKISTA s trinn: JUL I GAMLE DAGER s trinn: OPPLEVELSESDAG I FOLKEMUSIKK s trinn: KERAMIKK s trinn: DU STORE VERDEN s trinn: GEOMUSA s trinn: KONGSBERG KIRKE s trinn: VI LAGER ANIMASJONSFILM s trinn: ARKITEKTUR OG SMARTE HUS s trinn: VANNKRAFT FØR OG NÅ s trinn: ODE TIL GLOGER s trinn: SKOLEFILM «Nå skal du høre...» s. 13 Alle trinn: KULTURMINNELØYPER s trinn: ARKITEKTUR OG STILHISTORIE s trinn: SKOLEFILM «Slumdog Millionaire» s trinn: FRA MENNESKET I 2D TIL DESIGN I 3D s trinn: SKOLEFILM «Max Manus» og STATSARKIVET s trinn: REDESIGN s trinn: SKOLEFILM «Drageløperen» s trinn: SAMTIDSKUNST HVA ER DET? s. 18 SØLVTRÅDEN skaper magiske øyeblikk!

4 SYNG MED HELE KROPPEN Egenandel: 1- og 2-åringer i barnehage sanglærere fra kulturskolen 4 samlinger à 1/2 time Hele året Tildeles noen barnehager kr 500,- pr barnehage Nærmere beskrivelse: En modul med utgangspunkt i metode og repertoar fra kulturskolens tilbud «Musikk fra livets begynnelse». Barna skal utforske sine egen stemme og kropp gjennom bevegelsessanger og sangleker. Utvide barnas og de voksnes repertoar, og formidle sang- og musikkglede. 4 samlinger med kulturskolelærer i barnehagen i løpet av en 2 ukers periode. Egenprodusert Sanghefte og CD deles ut. Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter til lyder og rytmer i språket og blir kjent med bl.a. sanger. Barnehagen må gi barn muligheten til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. BARN SPILLER FOR BARN Noen / alle 3-åringer i barnehage kulturskolelærer med elevgruppe 2 samlinger à 1 time Hele året Tildeles noen barnehager Nærmere beskrivelse: Instrumental- / sanglærer fra kulturskolen sammen med sine elever. 2 besøk i barnehagen, hvor det presenteres kjente barnesanger tilpasset 3-åringen. Spilleeleven i fokus som musikkformidler. Sangene presenteres på 1. besøk gjennom en kort konsert. Barna i barnehagen øver på sangene, og får et nytt besøk etter ca 2 uker. Samspill mellom elevene og 3-åringene. Gjerne med enkle selvlagde rytmeinstrumenter. Idèhefte for Hvordan lage rytmeinstrumenter utarbeides av kulturskolen. Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter til lyder og rytmer i språket og blir kjent med bl.a. sanger. Barnehagen må gi barn muligheten til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. 3

5 JEG UNDRER Egenandel: 4-åringer i barnehage musiker og skuespiller fra kulturskolen 4 samlinger à 1 time Høst Tildeles noen barnehager kr 1000,- pr barnehage Nærmere beskrivelse: med virkemidlene musikk, sang, drama, bevegelse og forming berøres filosofiske temaer som kan oppta en 4-åring. Temaer som belyses er bl.a: Jeg strekker ut armene mine og tar på skyene! om hvem jeg er! Kanskje himmelen stopper et sted? om universet. Åååååå, jeg er så sint! om sinne- og hvorfor vi er slemme mot hverandre. Gjett hvor glad jeg er i deg! om kjærlighet og glede. Noen kommer, noen går om livsløpet. Får jeg dele med deg? om rettferdighet og urettferdighet. Ungene er både tilskuere, og deltar aktivt. Det legges stor vekt på dialog og samtale med barna. Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. Og gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. OPPLEVELSESDAG I SAGGRENDA Egenandel: 3- og 4-åringer i barnehage Museumspedagoger fra Bergverksmuseet 2 timer Vår Tildeles noen barnehager kr 500,- pr barnehage Nærmere beskrivelse: Kongsbergs historie tilpasset de minste. Gjennom dramatiseringer og dukketeater gjenfortelles historien om sølvfunnet og sølvverkstida. Dette foregår ute i skogen over gruvene. Så går turen ned til aktivitetsplassen og ungene får delta i fyrsetting, sølvvasking, skattejakt og preging av mynt mm. Etter to aktive timer går de hjem med skatter i lomma, og forhåpentligvis en gryende interesse for lokalhistorien. 4

6 Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Barnehagen skal bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. TÅRN OG BROER Egenandel: 5-åringer i barnehage bibliotekar, veileder på devotekbank1) og kuntsfaglærer fra kulturskolen 2 samlinger på biblioteket/devotekbank1) à 1,5 t og 2 samlinger à 1,5 time i egen barnehage. Hele året Tildeles noen barnehager kr 1000,- pr barnehage Nærmere beskrivelse: 2 samlinger på devotekbank1) / bibliotek à 1,5 time. Det blir kombinasjon av høytlesning med bibliotekar, og bygging med duplo på devotekbank1). Tekstene har tilknytning til tema. Barna bygger etter oppskrift, og drøfter størrelser og målemetoder for tårn og broer. 2 samlinger i barnehage à 1,5 time med kunstner fra kulturskolen. Med enkle materialer lager barna tårn og broer. Det gis også en enkel innføring i fargelære. Utstilling på biblioteket. I tillegg byvandring hvor man kikker på tårn og broer sentralt i Kongsberg. Det er utarbeidet faktakort over aktuelle tårn og broer. Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper og erfarer ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. 5

7 SANGSKATTEKISTA Annet: 5-åringer i barnehage og elever på 1. trinn kulturskolelærere 3 samlinger à 1 time, samt avsluttende konsert. I tillegg kommer egenøving i barnehagen / på skolen. Januar / februar Samarbeid med SOS-barnebyer Alle barnehagene og 1. trinn kan være med på Sangskattekista Nærmere beskrivelse: Sangskattekista er et korprosjekt som har som oppgave å samle 5-åringene og elevene fra 1. trinn i to store kor. Et team bestående av kulturskolelærere foreslår aktuelle sanger og lager øvingshefte og CD. En fysisk «sangskattekiste» er med på alle samlinger med effekter som er tilpasset sangene. Barnehage og skole har felles samlinger med kulturskolelærerne for fellesøvinger. Sangskattekista avslutter med to store konserter i Kongsberghallen med foreldre og andre som publikum. På konsertene legges det stor vekt på et profesjonelt oppsett med lyd og lys, samt scenografi. Sangskattekista fører til at barna i kommunen får et stort felles sangrepertoar og at 5-åringene får en større samhørighet med elevene på skolen. Alle billettinntekter fra konsertene går uavkortet til SOS-barnebyer. Henvisning til rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Gjennom modulen Sangskattekista utvikles elevenes sosiale kompetanse. Eleven bruker stemmen i varierte styrkegrader og tonehøyder, deltar i lek med et variert repertoar av sanger, rim, regler og sangleker. Og eleven deltar i framføring med sang. 6

8 JUL I GAMLE DAGER Elever på 2. trinn (flere trinn på fådelte skoler) Museumspedagog på Lågdalsmuseet ca 1, 5 time på museet Desember Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Elevene får oppleve hvordan julen ble feiret i ei gammel bondestue i Numedal på 1700-tallet og i et staselig byhus i Kongsberg rundt Vi vil også besøke den gamle krambua. De viktigste temaene i løpet av omvisningen er juleforberedelsene, primstaven, julemat og juledrikke, julebadet, julegaver, overtro knyttet til julen, julenissen og juletreet. Elevene får smake på lefse i bondestua og gammeldags drops i krambua. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egne sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring. OPPLEVELSESDAG I FOLKEMUSIKK Elever på 2. trinn (flere trinn på fådelte skoler) Kulturskolelærere og medlemmer i Kongsberg spel- og dansarlag 3 timer på skolen Hele året Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Elevene får nærmere kjennskap til norske folkemusikkinstrumenter både gjennom å høre og se, og gjennom å selv prøve. Aktørene er kjente folkemusikere i Kongsbergsamfunnet som har stor formidlingsevne. Elevene presenteres for, og får prøve lur, bukkehorn, seljefløyte, kveding, hardingfele og hallingdans. Opplevelsesdagen er organisert slik: kort konsert av aktørene, stasjoner med prøving før elevene selv har avsluttende oppvisning for hverandre og evt. medelever. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: elevene musiserer ved å bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder, improviserer etter gehør, deltar i leker med et repertoar av sanger og danser og deltar i framføring med sang, samspill og dans. Elevene samtaler om hva som er særegent ved folkemusikken. 7

9 KERAMIKK Elever på 3. trinn (flere trinn på fådelte skoler) Lokal keramiker Odd Brevik Andersen 4 timer i kunstnerens verksted Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Elevene får først en kort teoretisk gjennomgang av leire som materiale. Keramikeren viser fram ulike metoder for å arbeide med leire, før elevene selv får 3 oppgaver; de lager et enkelt relieff, lager en figur og dreier en kopp. Klassen har siden utstilling i eget klasserom for foreldre og medelever. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: elevene skal visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer, bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre. Lage enkle utstillinger av egne arbeider. DU STORE VERDEN Elever på 4. trinn (flere trinn på fådelte skoler) Lokalt bosatte utøvere innen afrikansk og asiatisk dans og musikk. 3 x 2 timer på skolen. Hele året Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Elevene får først en forestilling med afrikansk dans og trommer, indisk dans og magedans før de prøver de ulike uttrykksmåtene på «stasjoner». Neste samling velger de hva de vil jobbe med, før siste samling som avsluttes med forestilling for medelever og foresatte. På forestillingen legges det også stor vekt på fargerike kostymer til de forskjellige områdene. 8

10 Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse i vårt multikulturelle samfunn, skal opplæringen legge til rette for at elevene får kunnskaper om ulike kulturer og uttrykksformer. Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse. Elevenes kreativitet og skapende evner skal stimuleres. GEOMUSA Annet: Elever på 5. trinn Museumspedagog ved Norsk Bergverksmuseum Foredrag på skolen, 1 time Geologi på museet, 3 timer Kulturhistorie på museet, 2 timer Gruvebesøk, 3 timer Vår (evt. høst hvis ønsket) Tildeles alle skolene Skolene avtaler selv tid med museet Nærmere beskrivelse: Elevene får en bred innføring i Kongsbergs lokalhistorie, fra det første sølvfunn og gjennom hele storhetstiden til Bergstaden. De lærer også om bergarter og mineraler. Opplegget er svært godt tatt hånd om av museets egne pedagoger som gjennom dramatiseringer, film/bilde og gode fortellinger formidler Kongsbergs historie på en levende måte. Høydepunktet er selvfølgelig turen inn i gruvene, langt innover i fjellet med gruvetoget. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egne sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring. 9

11 KONGSBERG KIRKE Elever på 6. trinn Foredrag ved forfatterne av boka Kongsberg Kirke - Bergstadens juvel Gunvor og Hølje Bøen 1,5 time i kirka, i tillegg til arbeidsoppgaver på skolen Mai Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Elevene får en innføring i arkitektur, interiør og historiske hendelser i og rundt Kongsberg Kirke. Foredragsholderne har et sterkt engasjement og store kunnskaper om kirka. Modulen er en videreføring av modulen Geomusa for 5. trinn. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egen sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring. VI LAGER ANIMASJONSFILM Aktør: Elever på 6. trinn Hans Morten Wærp på manus og animasjon Isak Anderssen fra musikkverkstedet Drivhuset på musikk 2 hele dager på skolen m/forarbeid oktober-desember Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Klassen får 2 hele påfølgende dager med verksted innen manusarbeid, animasjon og musikk. Som start på prosjektet vises animasjonsfilmen «Nå skal du høre..» av den kjente animatøren Pjotr Sapegin, på Kongsberg Kino. Rett etter filmen samles klassene som har fått tildelt modulen for å snakke litt om opplegget videre. Til forarbeid må klassen deles i 4-5 grupper hvor hver gruppe gjør det første arbeid i å planlegge sin film: idè, figurer og manus. I tillegg skal gruppene lage figurene til sin film, i plastelina. 1. verksteddag jobber gruppene videre med manus og «skyter» filmen sammen med Hans Morten. 2. verksteddag lager noen på gruppa musikk og lyder til filmen sammen med Isak, de andre jobber videre med redigering. På slutten av 2. dag settes det hele sammen og filmen er klar til første visning. Hver gruppe låner en animasjonskoffert med alt utstyr tilgjengelig. Modulen avsluttes med premiere på alle filmene i Kongsberg Kino. 10 0

12 Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer. Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet (film ) og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt eller ved hjelp av digitale verktøy. Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon. Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse. Lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film. Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt ARKITEKTUR OG SMARTE HUS Annet: Elever på 6 eller 7. trinn (skolen kan velge) veileder på devotekbank1) 3 samlinger: 1. samling på skolen 2 timer 2. og 3. samling på lab i halv klasse à 2 timer Hele året Tildeles noen skoler Skolene avtaler selv tid med devotekbank1) Nærmere beskrivelse: Før første samling skal klassen samle inn historier (gjøre opptak med for eksempel mobiltelefon, evt. skriv ned) om oppfinnelser eller teknologi som har påvirket hvordan vi lever og bor. I første samling ser vi på bilder av forskjellige måter å bygge på som er påvirket av klima, geografi, kultur og teknologi. Her bruker vi historiene som er samlet inn. Vi prøver å forestille oss fremtidens boliger. Så begynner elevene på en plantegning over huset de bor i nå. Andre gang får de en kort innføring i arkitekturhistorie, med tyngde på funksjonalismens prinsipper for boligbygging (ref. le Corbusier). De gjør enkle øvelser på konstruksjoner (tak, trapp, søyler og plan). Tredje gang undersøker elevene hvordan farger og lys kan brukes i arkitekturen og interiør (ref.sverre Fehn) Vi lager plantegning sammen der vi tar hensyn til himmelretningene. Elevene kommer med assosiasjoner til noen valgte farger, og resonnerer over hvordan det kan brukes. Elevene starter på en enkel collage av drømmerommet fra utklipp fra interiørblader, eller tegner i Google SketchUp. Andre og tredje gang bygger de opp et lite hus i lego, og programmerer automatiske løsninger for huset. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Eleven skal beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger. Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy. Skille mellom blanding av pigmentfarger og lys/farger. Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet. Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra ide til ferdig framstilt produkt. 11 0

13 VANNKRAFT FØR OG NÅ Annet: Elever på 7.trinn Fagkonsulent / Museumspedagog på Labromuseene 2 timer på museet Høst (evt. vår) Tildeles alle skolene Skolene avtaler selv tid med museet Nærmere beskrivelse: Elevene ser på ulik bruk av vann gjennom tidene: Først bruk av vann til transport ved hjelp av båt og fløting av tømmer. Deretter hvordan vann ble brukt til å drive kvernkaller og vannhjul til ulike formål som for eksempel å male korn. Til slutt hvordan man i dag bruker vannkraft til å produsere elektrisk strøm. Elevene får prøve hvordan en kvernkall kan male korn og en sag drevet av vannhjul. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Eleven skal forklare sammenhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis.publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvensene for miljøet lokalt og globalt. Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann ODE TIL GLOGER Elever på trinn Elever ved Kongsberg Kulturskole i samarbeid med festspillsolister. 1 times konsert i Kongsberg Kirke, musikkfaglig kompendium til skolene i tilknytning til konserten. Januar Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Ode til Gloger er de unges bidrag i Glogerfestspillene. Elevene får en konsertopplevelse i Kongsbergs beste konsertsal, Kongsberg Kirke. I forkant av konserten får skolene tilsendt forslag til undervisningsopplegg slik at elevene kan bli forberedt på musikken som skal fremføres. Konserten har innslag fra profilerte festspillsolister, også i samspill med de unge. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Eleven skal gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken og gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister. Elevene skal utvikle følsomhet for musikkens grunnelementer. 12 0

14 SKOLEFILM Nå skal du høre... Annet: Elever på trinn 1, 5 time på Kongsberg Kino September Tildeles alle skolene Klasser som får tildelt modulen «Vi lager animasjonsfilm» starter sitt prosjekt med denne visningen. Nærmere beskrivelse: Animasjonsfilmen Nå skal du høre handler om ei lita jente som er på besøk til besteforeldrene sine. Hun vil verken drikke tran eller kle på seg. Alt hun vil, er å høre på fortellingene til bestefaren sin. Bestefaren liker å fortelle, og historiene hans er både hverdagslige og eventyrlige på en gang. Etter hvert er det ikke godt å vite om det han forteller er oppdiktet eller om de handler om ham selv. Filmen har hentet inspirasjon fra de norske folkeeventyrene. Uttrykket som Pjotr Sapegin gir fortellingene veksler mellom det groteske og det naive. De er fortalt med en mild og inderlig fortellerstemme som viser stor omsorg for hovedpersonene. Det kan være en katt eller en rotte, barn eller voksne, og som i eventyrene går det dem alltid godt. I det videre arbeidet med filmen anbefales filmstudieark utarbeidet av Norsk Filminstitutt: Trailer: Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer. Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet (film ) og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt eller ved hjelp av digitale verktøy. Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. hbruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon. Vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner. KULTURMINNELØYPER Elever på alle trinn Antatt tidsforbruk: Ca. 3 timer pr. tur (4 ulike turer) Lengde i km: 3-5 Høst og vår Arrangør: Lågdalsmuseets Venner, Kongsberg og Omegns Turistforening, Kongsberg Byhistorielag, Sølvverkets Venner, Naturvernforbundet i Kongsberg Annet: Skolene står fritt til å bruke de merkede Kulturminneløypene. 13 0

15 Nærmere beskrivelse: I anledning Kulturminneåret er noe av det karakteristiske kulturlandskapet med løkker, steingjerder, fegater og låver som finnes på Kongsberg blitt merket og kartlagt. Antakeligvis er løkkebruket et fenomen som er like gammelt som Kongsberg Sølvverk, og det kan ha vært tyske sølvverks-arbeidere som brakte med seg skikken. 4 ulike turer er beskrevet og merket, og skolen står fritt til å bruke de. Les mer om dette på Kongsberg Turistforening vil også kunne gi informasjon. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egne sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring. ARKITEKTUR OG STILHISTORIE Elever på 8. trinn Museumspedagog på Lågdalsmuseet 2 timer på museet Vår Nærmere beskrivelse: Elevene ser på byggeskikker fra 1700-tallet og fram til 1900-tallet. Med utgangspunkt i Sørhovstua fra Rollag, gamle Glitre gård og husene i Kongsberggata på museet. Temaet er stilhistoriske interiør og bygningsdetaljer. Stilartene presenteres kronologisk og elevene får tegneoppgaver i tilknytning til museumsbesøket. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egne sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring

16 SKOLEFILM Slumdog Millionaire Elever på 8. trinn 2 timer på Kongsberg Kino November Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Slumdog Millionaire Han som hadde svar på alt er en britisk film fra 2008 regissert av Danny Boyle. Filmen er basert på boken Q&A av Vikas Swarup, og er spilt inn i India. Slumdog Millionaire har vunnet flere internasjonale filmpriser. Filmen følger gatebarnet Jamal Malik fra han som ung gutt mister moren sin i et hinduistisk angrep på det muslimske fattigkvarteret der han bor, til han som ung mann deltar i den indiske versjonen av Vil du bli millionær? Jamals historie fortelles inndelt i episoder som gir en forklaring på hvordan han visste svarene på de fleste av de etterhvert svært vanskelige spørsmålene. Jamals lengsel etter å finne igjen sin barndomsvenninne Latika, og kunne være sammen med henne, er det bærende element i filmen. Filmen hadde 11 års aldersgrense på norske kinoer, men inneholder enkelte voldsomme scener fra indisk gatebarnmiljø. Svært grundig filmstudieark utarbeidet av Dansk Filminstitutt anbefales: A717501E9E5C/0/SlumdogMillionairepdf.pdf Trailer: Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjonsog underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid. Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn FRA MENNESKET I 2D TIL DESIGN I 3D Annet: Elever på 9. trinn veileder på devotekbank1) 2 samlinger på lab i halv klasse à 1,5 time Hele året Tildeles noen skoler Skolene avtaler selv tid med devotekbank1) Nærmere beskrivelse: Første gangen ser vi på hvordan Leonardo da Vinci gjorde undersøkelser og nedtegnelser om mennesket. Og hvordan det inspirerte han når han tegnet maskiner. Litt om hvordan endringen av menneskesynet i renessansen viste seg i kunsten. Elevene gjør en øvelse med målinger på menneskekroppen i forhold til da Vinci's tegning av «homo ad circulum», og drøfter funnene de gjør. Så tegner de en perspektivtegning av en kroppsdel med en metode for perspektivtegning beskrevet av da Vinci. Andre gangen er det en kort presentasjon av begrepet industridesign. Eksempel på norsk industridesign (ref.norsk designråd, Peter Opsvik) skal inspirere elevene i å starte en designprosess. De designer et sittemøbel i 3D ved å bruke programmet Solid Works. Et utvalg av 3D-modellene protypes på 3D-skriver. 15 0

17 Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med fleire forsvinningspunkt ved å bruke ulike hjelpemiddel. Utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear,og gjere grei for geometriske forhold som har mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur. Velge høvelege måleeiningar, forklare samanhengar og rekne mellom ulike måleeiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, drøfte presisjon og måleusikkerheit. Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare. SKOLEFILM Max Manus og STATSARKIVET Elever på 9. trinn 2 timer hos Statsarkivet og 2 timer på Kongsberg Kino Januar/februar Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Temaet er andre verdenskrig! Statsarkivet har utarbeidet en utstilling med originalt materiale fra oppstarten av andre verdenskrig og fram til dagene etter frigjøringen. Klassen blir delt i 3 grupper med hver sin omviser. Opplegget er gjennomtenkt og spennende. I tillegg får elevene vite mer om hvilke muligheter som ligger i et besøk hos statsarkivet. Opplegget varer ca 2 timer, og skal sees i sammenheng med visning av filmen Max Manus. I forkant av visningen prøver vi å få en av de gamle krigsheltene til å være innleder. Filmen Max Manus hadde 15 års grense da den ble vist på norske kinoer. Til filmen er det utarbeidet et fyldig filmstudieark som vi anbefaler skolen å bruke: Trailer: Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid. Eleven skal finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis. Gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respektert. 16 0

18 REDESIGN Elever på trinn Tekstilkunstner Solfrid Tormodsgard 2 besøk i klassen à 1 time. Klassen jobber i en lengre periode på 2-3 mnd evt. flere hele dager. Lærerkurs i forkant. Høst Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Intensjonene er å inspirere elevene til å presentere / vise fram ulike klær og tilbehør laget av gjenbruksmateriale. Hvordan tenke og handle miljøbevisst og få ned forbruk og shopping av klær. Eleven lager sitt eget redesignprosjekt ved å samle sammen gammelt tøy og gjenskape noe nytt. Alt materiale må brukes, ingenting skal kastes. Tar i bruk enkle teknikker; klippe, rive, rynke, brette, lappe, stifte og sy. Elevene skriver logg underveis. Som avslutning vises antrekkene for medelever og det tas bilder for dokumentasjon. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i forbrukerperspektiv. Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon og beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt. SKOLEFILM Drageløperen Elever på 10. trinn 2 timer på Kongsberg Kino Høst/vår? Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Bestevennene Amir og Hassan vokser opp i Afghanistan på 70-tallet, men skiller lag like før Amir må flykte fra landet. I voksen alder vil han gjøre bot for en urett han begikk mot Hassan. Amir vender hjem til et nytt og farlig Afghanistan. "Drageløperen" er en film basert på boken av samme navn. Den er blitt en internasjonal millionselger, har toppet mange prestisjetunge salgslister og er møtt med overveiende strålende kritikker. Forfatteren Khaled Hosseini er en eksilafghaner bosatt i California, og hans barndomshistorie har flere paralleller med Amirs dramatiske oppvekst. Svært grundig filmstudieark utarbeidet av Dansk Filminstitutt anbefales:http://www.dfi.dk/nr/rdonlyres/60de2d1c-02f0-450f-b c26f658/0/drageloeberenpdf.pdf Trailer: 17 0

19 Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjonsog underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid. Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn SAMTIDSKUNST HVA ER DET? Elever på 10.trinn Musikere fra musikkverkstedet Drivhuset og omviser på Kongsberg Kunstforening sin utstillingen «You can't hold back spring» ca 2, 5 time på EnergiMølla og Låven Oktober Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Sammen med musikkverkstedet Drivhuset har elevene workshop for å lage egen musikk. Instrumentene som tas i bruk er i utgangspunktet «skrot» som lager gode lyder. Med effekter som sampling og loops bearbeides lyden til et nytt spennende materiale. Hele klassen lager 1-2 komposisjoner som det tilslutt gjøres opptak av og som legges ut på Drivhusets hjemmeside. Her kan elevene laste de ned og bearbeide de på nytt med enkelt musikkverktøy som finnes tilgjengelig på nettsiden. 2. del er møte med samtidskunsten. I år presenterer vi Riksutstillingens «You can't hold back spring» av kunstner Irene Nordli på Låven. Irene Nordli viser skulpturer og relieff av høybrent porselen, som er laget ved Porsgrunn Porselensfabrikk. Hun arbeider gjerne med humoristiske kommentarer til vårt konsumentsamfunn. Virkemidlene er ofte overdrivelser nærmest til det parodiske samtidig som hun spiller på velkjente klisjeer. Til utstillingen er det utarbeidet et fyldig undervisningsmateriale. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal improvisere over eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner og bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner. Eleven skal samtale om opplevelser av hvordan kunstnerne til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og brukt dette som utgangspunkt for eget arbeid. 18 0

20 Takk til alle våre gode samarbeidspartnere! Ønsker du å vite mer om Sølvtråden? Ta kontakt: Koordinator Eldrid Ninive Andersen Kongsberg kulturskole tlf /

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene?

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? Kompetansemål 1. 2. Trinn Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? muntlige beskrivelser og virkemidler og sammenhenger utvikling av tekstforsåelse.

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN og Håndtverk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer,

Detaljer

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Tonje Svendsen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 6 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste områdene

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 7 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 5 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Sandefjordskolen ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 10. TRINN

Sandefjordskolen ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 10. TRINN Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 I periode 1, 3 og 4 rullerer elevene mellom tre forskjellige verksteder/oppgaver. Elevene er da delt i

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..)

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 1.-2. Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 4 Design -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider Læringsmål -Lære å pusse tre - Lære å polere tre -Lære å overflatebehandle tre: beise, male med olje, male med maling - Lære å

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 5. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I K&H FOR 5. TRINN 2017/2018 ÅRSPLAN I K&H FOR 5. TRINN 2017/2018 Faglærer: Janicke Oldervoll og Tonje Danielsen Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM OG UTSTYR VURDERING KOMMENTAR 33-42 Skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Arkitektur Visuell kommunikasjon

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Arkitektur Visuell kommunikasjon RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 7. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Arkitektur 34-36

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Årsplan i musikk, 2.klasse

Årsplan i musikk, 2.klasse Antall timer pr uke: 1 timer Faglærer: Heidi M. Bråthen. Læreverk: Musikkisum 1-2, Diverse barnesanger, barnesalmer og musikkaktiviteter. Delks salmebok og Pris Hans Navn. Grunnleggende ferdigheter i faget

Detaljer

Årsplan i musikk, 2.klasse

Årsplan i musikk, 2.klasse Antall timer pr uke: 1 timer Faglærer: Laila Ween. Læreverk: Musikkisum 1-2, Diverse barnesanger, barnesalmer og musikkaktiviteter. Delks salmebok og Pris Hans Navn. Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016 Antall timer pr uke: 1 timer Lærer: Judith E. Omland Læreverk: Musikkisum 1-2, Å. Berre: Lek med de minste 1-2, B. Brox: Lekerbisken, T. Næss: Den mystiske boks, Smikk, smikk, smekk Barnas aktivitetsbok

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Barnehage Drama 1-6 år 2014 TROLLFJELL HER NORD

Barnehage Drama 1-6 år 2014 TROLLFJELL HER NORD Vågønes musikk- og friluftsbarnehage TROLLFJELL HER NORD KORT OM PROSJEKTET Vågønes musikk- og friluftsbarnehage har som en del av prosjektet Bodøpiloten jobbet med drama, og har i den forbindelse hatt

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As ConTre Teknologi og Design En introduksjon Utdrag fra læreplaner Tekst og foto: JJJ Consult As Teknologi i skolen Teknologi på timeplanen Teknologi utgjør en stadig større del av folks hverdag. Derfor

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 I utgangspunktet er to klasser (a/b, c/d, e/f) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør sånn blir det ganske likt Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør slik som Eva blir det fint... Dette barnehageåret har vi blitt godt kjent med Øivind og hans verk.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Musisere - Musikalske opplevelser - Klappeleker - Rytmeleker - Musikalsk hukommelse

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Musisere - Musikalske opplevelser - Klappeleker - Rytmeleker - Musikalsk hukommelse Fag: Musikk Klassetrinn: 1.klasse Skoleåret: 2016/2017 Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-42 e - Klappeleker - Lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter

Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter Formål med faget: Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning for hver enkelt

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018

Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018 Årsplan i kunst og håndverk 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende : 34-37 Identitet og vennskap gjennom visuell kommunikasjon og design bruke

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Gjennomgående plan i KUNST OG HÅNDVERK for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i KUNST OG HÅNDVERK for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i KUNST OG HÅNDVERK for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

2.trinn musikk

2.trinn musikk 2.trinn musikk 2016-2017 Uke Musisere Komponere Lytte Kompetansemål Elevene skal kunne Vurdering 34 Lik start hver time: - Eg ser på deg og du ser 35 på meg (folkedans, trad sang) 36 - Lasse inn i ringen

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER!

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER! Qmarkå FUS barnehage INDIANERNE KOMMER! KORT OM PROSJEKTET I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Oppstart av prosjektet Thorbjørn Egners Verden Det har vært gøy å se hvordan Thorbjørn Egners historier fenger barna like mye i dag som for 60 år siden. Torbjørn

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2]

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Tronstua barnehage [ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Side 1 planen til Tommeliten og Veslefrikk. Gullegget og Tyrihans sin plan finner dere på side 3. Plan for musikksamlinger i Tronstua er på side 5. Trollklubben

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

uke Kompetansemål Læringsmål Læremiddel vfl 34 Delta i lek med et variert Bli kjent! Bli kjent og lære rutiner i musikksamling

uke Kompetansemål Læringsmål Læremiddel vfl 34 Delta i lek med et variert Bli kjent! Bli kjent og lære rutiner i musikksamling ÅRSPLAN I MUSIKK 2017/2018 1.TRINN uke Kompetansemål Læringsmål Læremiddel vfl 34 Delta i lek med et variert Bli kjent! Sangleker regler 35 Delta i leker med et variert regler Bli kjent og lære rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 5-7 Lærer: Marit Valle og Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Musisere. Komponere. Lytte

Musisere. Komponere. Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer