2009 / Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009 / 2010. Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg"

Transkript

1 2009 / 2010 Tilbud fra SØLVTRÅDEN Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg

2 FORORD Jeg er svært stolt over å kunne presentere katalog over SØLVTRÅDENS tilbud for skoleåret 2009 / For første gang samler vi alle de lokale tilbudene i en katalog og sender den ut til alle barnehagene og skolene, samt til andre interesserte. Årets tilbud favner bredt; fra lokalhistorie til musikk fra andre verdensdeler, fra skolefilm til folkemusikkverksted. Vi har tilbud til alle aldersgruppene, fra 1-åringene i barnehage til elevene på 10. trinn. Som tidligere har vi i størst mulig grad med oss lokale aktører: museene, lokale kunstnere og filmskapere, kulturskolelærere, deltakere fra Spel- og Dansarlaget, samarbeid med Kongsberg Kunstforening, biblioteket, Kongsberg Kino, Statsarkivet, devotekbank1) - senter for teknologi, energi og forskning og mange andre lokale ressurspersoner. I tillegg fortsetter vi vårt gode samarbeid med Muikkverkstedet Drivhuset fra Oslo og tekstilkunstner Solfrid Tormodsgard fra Drammen. Jeg håper både barnehage og skole er fornøyd med katalogen, og finner mange tilbud de kan tenke seg. Fristen for å melde på / ønske seg er 19. juni. Tildelinger gjøres i august. Informasjon om tildelte tilbud og tidspunkter vil etter hvert ligge ute på ny nettside fra ksys med adresse Lykke til med nytt barnehage- og skoleår og tilbudene fra SØVTRÅDEN Den kulturelle skole- og barnehagesekken i Kongsberg. Kongsberg Kulturskole Eldrid Ninive Andersen Koordinator for Sølvtråden

3 INNHOLD 1-2 åringer: SYNG MED HELE KROPPEN s. 3 3 åringer: BARN SPILLER FOR BARN s. 3 4 åringer: JEG UNDRER s åringer: OPPLEVELSESDAG I SAGGRENDA s. 4 5 åringer: TÅRN OG BROER s. 5 5 åringer og 1. trinn: SANGSKATTEKISTA s trinn: JUL I GAMLE DAGER s trinn: OPPLEVELSESDAG I FOLKEMUSIKK s trinn: KERAMIKK s trinn: DU STORE VERDEN s trinn: GEOMUSA s trinn: KONGSBERG KIRKE s trinn: VI LAGER ANIMASJONSFILM s trinn: ARKITEKTUR OG SMARTE HUS s trinn: VANNKRAFT FØR OG NÅ s trinn: ODE TIL GLOGER s trinn: SKOLEFILM «Nå skal du høre...» s. 13 Alle trinn: KULTURMINNELØYPER s trinn: ARKITEKTUR OG STILHISTORIE s trinn: SKOLEFILM «Slumdog Millionaire» s trinn: FRA MENNESKET I 2D TIL DESIGN I 3D s trinn: SKOLEFILM «Max Manus» og STATSARKIVET s trinn: REDESIGN s trinn: SKOLEFILM «Drageløperen» s trinn: SAMTIDSKUNST HVA ER DET? s. 18 SØLVTRÅDEN skaper magiske øyeblikk!

4 SYNG MED HELE KROPPEN Egenandel: 1- og 2-åringer i barnehage sanglærere fra kulturskolen 4 samlinger à 1/2 time Hele året Tildeles noen barnehager kr 500,- pr barnehage Nærmere beskrivelse: En modul med utgangspunkt i metode og repertoar fra kulturskolens tilbud «Musikk fra livets begynnelse». Barna skal utforske sine egen stemme og kropp gjennom bevegelsessanger og sangleker. Utvide barnas og de voksnes repertoar, og formidle sang- og musikkglede. 4 samlinger med kulturskolelærer i barnehagen i løpet av en 2 ukers periode. Egenprodusert Sanghefte og CD deles ut. Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter til lyder og rytmer i språket og blir kjent med bl.a. sanger. Barnehagen må gi barn muligheten til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. BARN SPILLER FOR BARN Noen / alle 3-åringer i barnehage kulturskolelærer med elevgruppe 2 samlinger à 1 time Hele året Tildeles noen barnehager Nærmere beskrivelse: Instrumental- / sanglærer fra kulturskolen sammen med sine elever. 2 besøk i barnehagen, hvor det presenteres kjente barnesanger tilpasset 3-åringen. Spilleeleven i fokus som musikkformidler. Sangene presenteres på 1. besøk gjennom en kort konsert. Barna i barnehagen øver på sangene, og får et nytt besøk etter ca 2 uker. Samspill mellom elevene og 3-åringene. Gjerne med enkle selvlagde rytmeinstrumenter. Idèhefte for Hvordan lage rytmeinstrumenter utarbeides av kulturskolen. Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna lytter til lyder og rytmer i språket og blir kjent med bl.a. sanger. Barnehagen må gi barn muligheten til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. 3

5 JEG UNDRER Egenandel: 4-åringer i barnehage musiker og skuespiller fra kulturskolen 4 samlinger à 1 time Høst Tildeles noen barnehager kr 1000,- pr barnehage Nærmere beskrivelse: med virkemidlene musikk, sang, drama, bevegelse og forming berøres filosofiske temaer som kan oppta en 4-åring. Temaer som belyses er bl.a: Jeg strekker ut armene mine og tar på skyene! om hvem jeg er! Kanskje himmelen stopper et sted? om universet. Åååååå, jeg er så sint! om sinne- og hvorfor vi er slemme mot hverandre. Gjett hvor glad jeg er i deg! om kjærlighet og glede. Noen kommer, noen går om livsløpet. Får jeg dele med deg? om rettferdighet og urettferdighet. Ungene er både tilskuere, og deltar aktivt. Det legges stor vekt på dialog og samtale med barna. Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger. Og gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. OPPLEVELSESDAG I SAGGRENDA Egenandel: 3- og 4-åringer i barnehage Museumspedagoger fra Bergverksmuseet 2 timer Vår Tildeles noen barnehager kr 500,- pr barnehage Nærmere beskrivelse: Kongsbergs historie tilpasset de minste. Gjennom dramatiseringer og dukketeater gjenfortelles historien om sølvfunnet og sølvverkstida. Dette foregår ute i skogen over gruvene. Så går turen ned til aktivitetsplassen og ungene får delta i fyrsetting, sølvvasking, skattejakt og preging av mynt mm. Etter to aktive timer går de hjem med skatter i lomma, og forhåpentligvis en gryende interesse for lokalhistorien. 4

6 Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Barnehagen skal bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. TÅRN OG BROER Egenandel: 5-åringer i barnehage bibliotekar, veileder på devotekbank1) og kuntsfaglærer fra kulturskolen 2 samlinger på biblioteket/devotekbank1) à 1,5 t og 2 samlinger à 1,5 time i egen barnehage. Hele året Tildeles noen barnehager kr 1000,- pr barnehage Nærmere beskrivelse: 2 samlinger på devotekbank1) / bibliotek à 1,5 time. Det blir kombinasjon av høytlesning med bibliotekar, og bygging med duplo på devotekbank1). Tekstene har tilknytning til tema. Barna bygger etter oppskrift, og drøfter størrelser og målemetoder for tårn og broer. 2 samlinger i barnehage à 1,5 time med kunstner fra kulturskolen. Med enkle materialer lager barna tårn og broer. Det gis også en enkel innføring i fargelære. Utstilling på biblioteket. I tillegg byvandring hvor man kikker på tårn og broer sentralt i Kongsberg. Det er utarbeidet faktakort over aktuelle tårn og broer. Henvisning til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper og erfarer ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. 5

7 SANGSKATTEKISTA Annet: 5-åringer i barnehage og elever på 1. trinn kulturskolelærere 3 samlinger à 1 time, samt avsluttende konsert. I tillegg kommer egenøving i barnehagen / på skolen. Januar / februar Samarbeid med SOS-barnebyer Alle barnehagene og 1. trinn kan være med på Sangskattekista Nærmere beskrivelse: Sangskattekista er et korprosjekt som har som oppgave å samle 5-åringene og elevene fra 1. trinn i to store kor. Et team bestående av kulturskolelærere foreslår aktuelle sanger og lager øvingshefte og CD. En fysisk «sangskattekiste» er med på alle samlinger med effekter som er tilpasset sangene. Barnehage og skole har felles samlinger med kulturskolelærerne for fellesøvinger. Sangskattekista avslutter med to store konserter i Kongsberghallen med foreldre og andre som publikum. På konsertene legges det stor vekt på et profesjonelt oppsett med lyd og lys, samt scenografi. Sangskattekista fører til at barna i kommunen får et stort felles sangrepertoar og at 5-åringene får en større samhørighet med elevene på skolen. Alle billettinntekter fra konsertene går uavkortet til SOS-barnebyer. Henvisning til rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Gjennom modulen Sangskattekista utvikles elevenes sosiale kompetanse. Eleven bruker stemmen i varierte styrkegrader og tonehøyder, deltar i lek med et variert repertoar av sanger, rim, regler og sangleker. Og eleven deltar i framføring med sang. 6

8 JUL I GAMLE DAGER Elever på 2. trinn (flere trinn på fådelte skoler) Museumspedagog på Lågdalsmuseet ca 1, 5 time på museet Desember Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Elevene får oppleve hvordan julen ble feiret i ei gammel bondestue i Numedal på 1700-tallet og i et staselig byhus i Kongsberg rundt Vi vil også besøke den gamle krambua. De viktigste temaene i løpet av omvisningen er juleforberedelsene, primstaven, julemat og juledrikke, julebadet, julegaver, overtro knyttet til julen, julenissen og juletreet. Elevene får smake på lefse i bondestua og gammeldags drops i krambua. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egne sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring. OPPLEVELSESDAG I FOLKEMUSIKK Elever på 2. trinn (flere trinn på fådelte skoler) Kulturskolelærere og medlemmer i Kongsberg spel- og dansarlag 3 timer på skolen Hele året Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Elevene får nærmere kjennskap til norske folkemusikkinstrumenter både gjennom å høre og se, og gjennom å selv prøve. Aktørene er kjente folkemusikere i Kongsbergsamfunnet som har stor formidlingsevne. Elevene presenteres for, og får prøve lur, bukkehorn, seljefløyte, kveding, hardingfele og hallingdans. Opplevelsesdagen er organisert slik: kort konsert av aktørene, stasjoner med prøving før elevene selv har avsluttende oppvisning for hverandre og evt. medelever. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: elevene musiserer ved å bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder, improviserer etter gehør, deltar i leker med et repertoar av sanger og danser og deltar i framføring med sang, samspill og dans. Elevene samtaler om hva som er særegent ved folkemusikken. 7

9 KERAMIKK Elever på 3. trinn (flere trinn på fådelte skoler) Lokal keramiker Odd Brevik Andersen 4 timer i kunstnerens verksted Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Elevene får først en kort teoretisk gjennomgang av leire som materiale. Keramikeren viser fram ulike metoder for å arbeide med leire, før elevene selv får 3 oppgaver; de lager et enkelt relieff, lager en figur og dreier en kopp. Klassen har siden utstilling i eget klasserom for foreldre og medelever. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: elevene skal visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer, bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre. Lage enkle utstillinger av egne arbeider. DU STORE VERDEN Elever på 4. trinn (flere trinn på fådelte skoler) Lokalt bosatte utøvere innen afrikansk og asiatisk dans og musikk. 3 x 2 timer på skolen. Hele året Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Elevene får først en forestilling med afrikansk dans og trommer, indisk dans og magedans før de prøver de ulike uttrykksmåtene på «stasjoner». Neste samling velger de hva de vil jobbe med, før siste samling som avsluttes med forestilling for medelever og foresatte. På forestillingen legges det også stor vekt på fargerike kostymer til de forskjellige områdene. 8

10 Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse i vårt multikulturelle samfunn, skal opplæringen legge til rette for at elevene får kunnskaper om ulike kulturer og uttrykksformer. Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse. Elevenes kreativitet og skapende evner skal stimuleres. GEOMUSA Annet: Elever på 5. trinn Museumspedagog ved Norsk Bergverksmuseum Foredrag på skolen, 1 time Geologi på museet, 3 timer Kulturhistorie på museet, 2 timer Gruvebesøk, 3 timer Vår (evt. høst hvis ønsket) Tildeles alle skolene Skolene avtaler selv tid med museet Nærmere beskrivelse: Elevene får en bred innføring i Kongsbergs lokalhistorie, fra det første sølvfunn og gjennom hele storhetstiden til Bergstaden. De lærer også om bergarter og mineraler. Opplegget er svært godt tatt hånd om av museets egne pedagoger som gjennom dramatiseringer, film/bilde og gode fortellinger formidler Kongsbergs historie på en levende måte. Høydepunktet er selvfølgelig turen inn i gruvene, langt innover i fjellet med gruvetoget. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egne sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring. 9

11 KONGSBERG KIRKE Elever på 6. trinn Foredrag ved forfatterne av boka Kongsberg Kirke - Bergstadens juvel Gunvor og Hølje Bøen 1,5 time i kirka, i tillegg til arbeidsoppgaver på skolen Mai Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Elevene får en innføring i arkitektur, interiør og historiske hendelser i og rundt Kongsberg Kirke. Foredragsholderne har et sterkt engasjement og store kunnskaper om kirka. Modulen er en videreføring av modulen Geomusa for 5. trinn. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egen sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring. VI LAGER ANIMASJONSFILM Aktør: Elever på 6. trinn Hans Morten Wærp på manus og animasjon Isak Anderssen fra musikkverkstedet Drivhuset på musikk 2 hele dager på skolen m/forarbeid oktober-desember Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Klassen får 2 hele påfølgende dager med verksted innen manusarbeid, animasjon og musikk. Som start på prosjektet vises animasjonsfilmen «Nå skal du høre..» av den kjente animatøren Pjotr Sapegin, på Kongsberg Kino. Rett etter filmen samles klassene som har fått tildelt modulen for å snakke litt om opplegget videre. Til forarbeid må klassen deles i 4-5 grupper hvor hver gruppe gjør det første arbeid i å planlegge sin film: idè, figurer og manus. I tillegg skal gruppene lage figurene til sin film, i plastelina. 1. verksteddag jobber gruppene videre med manus og «skyter» filmen sammen med Hans Morten. 2. verksteddag lager noen på gruppa musikk og lyder til filmen sammen med Isak, de andre jobber videre med redigering. På slutten av 2. dag settes det hele sammen og filmen er klar til første visning. Hver gruppe låner en animasjonskoffert med alt utstyr tilgjengelig. Modulen avsluttes med premiere på alle filmene i Kongsberg Kino. 10 0

12 Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer. Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet (film ) og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt eller ved hjelp av digitale verktøy. Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon. Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse. Lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film. Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt ARKITEKTUR OG SMARTE HUS Annet: Elever på 6 eller 7. trinn (skolen kan velge) veileder på devotekbank1) 3 samlinger: 1. samling på skolen 2 timer 2. og 3. samling på lab i halv klasse à 2 timer Hele året Tildeles noen skoler Skolene avtaler selv tid med devotekbank1) Nærmere beskrivelse: Før første samling skal klassen samle inn historier (gjøre opptak med for eksempel mobiltelefon, evt. skriv ned) om oppfinnelser eller teknologi som har påvirket hvordan vi lever og bor. I første samling ser vi på bilder av forskjellige måter å bygge på som er påvirket av klima, geografi, kultur og teknologi. Her bruker vi historiene som er samlet inn. Vi prøver å forestille oss fremtidens boliger. Så begynner elevene på en plantegning over huset de bor i nå. Andre gang får de en kort innføring i arkitekturhistorie, med tyngde på funksjonalismens prinsipper for boligbygging (ref. le Corbusier). De gjør enkle øvelser på konstruksjoner (tak, trapp, søyler og plan). Tredje gang undersøker elevene hvordan farger og lys kan brukes i arkitekturen og interiør (ref.sverre Fehn) Vi lager plantegning sammen der vi tar hensyn til himmelretningene. Elevene kommer med assosiasjoner til noen valgte farger, og resonnerer over hvordan det kan brukes. Elevene starter på en enkel collage av drømmerommet fra utklipp fra interiørblader, eller tegner i Google SketchUp. Andre og tredje gang bygger de opp et lite hus i lego, og programmerer automatiske løsninger for huset. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Eleven skal beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger. Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy. Skille mellom blanding av pigmentfarger og lys/farger. Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet. Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra ide til ferdig framstilt produkt. 11 0

13 VANNKRAFT FØR OG NÅ Annet: Elever på 7.trinn Fagkonsulent / Museumspedagog på Labromuseene 2 timer på museet Høst (evt. vår) Tildeles alle skolene Skolene avtaler selv tid med museet Nærmere beskrivelse: Elevene ser på ulik bruk av vann gjennom tidene: Først bruk av vann til transport ved hjelp av båt og fløting av tømmer. Deretter hvordan vann ble brukt til å drive kvernkaller og vannhjul til ulike formål som for eksempel å male korn. Til slutt hvordan man i dag bruker vannkraft til å produsere elektrisk strøm. Elevene får prøve hvordan en kvernkall kan male korn og en sag drevet av vannhjul. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Eleven skal forklare sammenhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis.publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy. Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvensene for miljøet lokalt og globalt. Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann ODE TIL GLOGER Elever på trinn Elever ved Kongsberg Kulturskole i samarbeid med festspillsolister. 1 times konsert i Kongsberg Kirke, musikkfaglig kompendium til skolene i tilknytning til konserten. Januar Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Ode til Gloger er de unges bidrag i Glogerfestspillene. Elevene får en konsertopplevelse i Kongsbergs beste konsertsal, Kongsberg Kirke. I forkant av konserten får skolene tilsendt forslag til undervisningsopplegg slik at elevene kan bli forberedt på musikken som skal fremføres. Konserten har innslag fra profilerte festspillsolister, også i samspill med de unge. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Eleven skal gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken og gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av sentrale komponister. Elevene skal utvikle følsomhet for musikkens grunnelementer. 12 0

14 SKOLEFILM Nå skal du høre... Annet: Elever på trinn 1, 5 time på Kongsberg Kino September Tildeles alle skolene Klasser som får tildelt modulen «Vi lager animasjonsfilm» starter sitt prosjekt med denne visningen. Nærmere beskrivelse: Animasjonsfilmen Nå skal du høre handler om ei lita jente som er på besøk til besteforeldrene sine. Hun vil verken drikke tran eller kle på seg. Alt hun vil, er å høre på fortellingene til bestefaren sin. Bestefaren liker å fortelle, og historiene hans er både hverdagslige og eventyrlige på en gang. Etter hvert er det ikke godt å vite om det han forteller er oppdiktet eller om de handler om ham selv. Filmen har hentet inspirasjon fra de norske folkeeventyrene. Uttrykket som Pjotr Sapegin gir fortellingene veksler mellom det groteske og det naive. De er fortalt med en mild og inderlig fortellerstemme som viser stor omsorg for hovedpersonene. Det kan være en katt eller en rotte, barn eller voksne, og som i eventyrene går det dem alltid godt. I det videre arbeidet med filmen anbefales filmstudieark utarbeidet av Norsk Filminstitutt: Trailer: Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer. Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet (film ) og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt eller ved hjelp av digitale verktøy. Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner. hbruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon. Vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner. KULTURMINNELØYPER Elever på alle trinn Antatt tidsforbruk: Ca. 3 timer pr. tur (4 ulike turer) Lengde i km: 3-5 Høst og vår Arrangør: Lågdalsmuseets Venner, Kongsberg og Omegns Turistforening, Kongsberg Byhistorielag, Sølvverkets Venner, Naturvernforbundet i Kongsberg Annet: Skolene står fritt til å bruke de merkede Kulturminneløypene. 13 0

15 Nærmere beskrivelse: I anledning Kulturminneåret er noe av det karakteristiske kulturlandskapet med løkker, steingjerder, fegater og låver som finnes på Kongsberg blitt merket og kartlagt. Antakeligvis er løkkebruket et fenomen som er like gammelt som Kongsberg Sølvverk, og det kan ha vært tyske sølvverks-arbeidere som brakte med seg skikken. 4 ulike turer er beskrevet og merket, og skolen står fritt til å bruke de. Les mer om dette på Kongsberg Turistforening vil også kunne gi informasjon. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egne sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring. ARKITEKTUR OG STILHISTORIE Elever på 8. trinn Museumspedagog på Lågdalsmuseet 2 timer på museet Vår Nærmere beskrivelse: Elevene ser på byggeskikker fra 1700-tallet og fram til 1900-tallet. Med utgangspunkt i Sørhovstua fra Rollag, gamle Glitre gård og husene i Kongsberggata på museet. Temaet er stilhistoriske interiør og bygningsdetaljer. Stilartene presenteres kronologisk og elevene får tegneoppgaver i tilknytning til museumsbesøket. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Skolen skal ha stor frihet til å bruke lokalsamfunnet og egne sterke sider som kilde til å skape god og meningsfull opplæring

16 SKOLEFILM Slumdog Millionaire Elever på 8. trinn 2 timer på Kongsberg Kino November Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Slumdog Millionaire Han som hadde svar på alt er en britisk film fra 2008 regissert av Danny Boyle. Filmen er basert på boken Q&A av Vikas Swarup, og er spilt inn i India. Slumdog Millionaire har vunnet flere internasjonale filmpriser. Filmen følger gatebarnet Jamal Malik fra han som ung gutt mister moren sin i et hinduistisk angrep på det muslimske fattigkvarteret der han bor, til han som ung mann deltar i den indiske versjonen av Vil du bli millionær? Jamals historie fortelles inndelt i episoder som gir en forklaring på hvordan han visste svarene på de fleste av de etterhvert svært vanskelige spørsmålene. Jamals lengsel etter å finne igjen sin barndomsvenninne Latika, og kunne være sammen med henne, er det bærende element i filmen. Filmen hadde 11 års aldersgrense på norske kinoer, men inneholder enkelte voldsomme scener fra indisk gatebarnmiljø. Svært grundig filmstudieark utarbeidet av Dansk Filminstitutt anbefales: A717501E9E5C/0/SlumdogMillionairepdf.pdf Trailer: Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjonsog underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid. Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn FRA MENNESKET I 2D TIL DESIGN I 3D Annet: Elever på 9. trinn veileder på devotekbank1) 2 samlinger på lab i halv klasse à 1,5 time Hele året Tildeles noen skoler Skolene avtaler selv tid med devotekbank1) Nærmere beskrivelse: Første gangen ser vi på hvordan Leonardo da Vinci gjorde undersøkelser og nedtegnelser om mennesket. Og hvordan det inspirerte han når han tegnet maskiner. Litt om hvordan endringen av menneskesynet i renessansen viste seg i kunsten. Elevene gjør en øvelse med målinger på menneskekroppen i forhold til da Vinci's tegning av «homo ad circulum», og drøfter funnene de gjør. Så tegner de en perspektivtegning av en kroppsdel med en metode for perspektivtegning beskrevet av da Vinci. Andre gangen er det en kort presentasjon av begrepet industridesign. Eksempel på norsk industridesign (ref.norsk designråd, Peter Opsvik) skal inspirere elevene i å starte en designprosess. De designer et sittemøbel i 3D ved å bruke programmet Solid Works. Et utvalg av 3D-modellene protypes på 3D-skriver. 15 0

17 Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med fleire forsvinningspunkt ved å bruke ulike hjelpemiddel. Utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear,og gjere grei for geometriske forhold som har mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur. Velge høvelege måleeiningar, forklare samanhengar og rekne mellom ulike måleeiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, drøfte presisjon og måleusikkerheit. Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare. SKOLEFILM Max Manus og STATSARKIVET Elever på 9. trinn 2 timer hos Statsarkivet og 2 timer på Kongsberg Kino Januar/februar Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Temaet er andre verdenskrig! Statsarkivet har utarbeidet en utstilling med originalt materiale fra oppstarten av andre verdenskrig og fram til dagene etter frigjøringen. Klassen blir delt i 3 grupper med hver sin omviser. Opplegget er gjennomtenkt og spennende. I tillegg får elevene vite mer om hvilke muligheter som ligger i et besøk hos statsarkivet. Opplegget varer ca 2 timer, og skal sees i sammenheng med visning av filmen Max Manus. I forkant av visningen prøver vi å få en av de gamle krigsheltene til å være innleder. Filmen Max Manus hadde 15 års grense da den ble vist på norske kinoer. Til filmen er det utarbeidet et fyldig filmstudieark som vi anbefaler skolen å bruke: Trailer: Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid. Eleven skal finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis. Gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respektert. 16 0

18 REDESIGN Elever på trinn Tekstilkunstner Solfrid Tormodsgard 2 besøk i klassen à 1 time. Klassen jobber i en lengre periode på 2-3 mnd evt. flere hele dager. Lærerkurs i forkant. Høst Tildeles noen skoler Nærmere beskrivelse: Intensjonene er å inspirere elevene til å presentere / vise fram ulike klær og tilbehør laget av gjenbruksmateriale. Hvordan tenke og handle miljøbevisst og få ned forbruk og shopping av klær. Eleven lager sitt eget redesignprosjekt ved å samle sammen gammelt tøy og gjenskape noe nytt. Alt materiale må brukes, ingenting skal kastes. Tar i bruk enkle teknikker; klippe, rive, rynke, brette, lappe, stifte og sy. Elevene skriver logg underveis. Som avslutning vises antrekkene for medelever og det tas bilder for dokumentasjon. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i forbrukerperspektiv. Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon og beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt. SKOLEFILM Drageløperen Elever på 10. trinn 2 timer på Kongsberg Kino Høst/vår? Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Bestevennene Amir og Hassan vokser opp i Afghanistan på 70-tallet, men skiller lag like før Amir må flykte fra landet. I voksen alder vil han gjøre bot for en urett han begikk mot Hassan. Amir vender hjem til et nytt og farlig Afghanistan. "Drageløperen" er en film basert på boken av samme navn. Den er blitt en internasjonal millionselger, har toppet mange prestisjetunge salgslister og er møtt med overveiende strålende kritikker. Forfatteren Khaled Hosseini er en eksilafghaner bosatt i California, og hans barndomshistorie har flere paralleller med Amirs dramatiske oppvekst. Svært grundig filmstudieark utarbeidet av Dansk Filminstitutt anbefales:http://www.dfi.dk/nr/rdonlyres/60de2d1c-02f0-450f-b c26f658/0/drageloeberenpdf.pdf Trailer: 17 0

19 Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjonsog underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid. Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn SAMTIDSKUNST HVA ER DET? Elever på 10.trinn Musikere fra musikkverkstedet Drivhuset og omviser på Kongsberg Kunstforening sin utstillingen «You can't hold back spring» ca 2, 5 time på EnergiMølla og Låven Oktober Tildeles alle skolene Nærmere beskrivelse: Sammen med musikkverkstedet Drivhuset har elevene workshop for å lage egen musikk. Instrumentene som tas i bruk er i utgangspunktet «skrot» som lager gode lyder. Med effekter som sampling og loops bearbeides lyden til et nytt spennende materiale. Hele klassen lager 1-2 komposisjoner som det tilslutt gjøres opptak av og som legges ut på Drivhusets hjemmeside. Her kan elevene laste de ned og bearbeide de på nytt med enkelt musikkverktøy som finnes tilgjengelig på nettsiden. 2. del er møte med samtidskunsten. I år presenterer vi Riksutstillingens «You can't hold back spring» av kunstner Irene Nordli på Låven. Irene Nordli viser skulpturer og relieff av høybrent porselen, som er laget ved Porsgrunn Porselensfabrikk. Hun arbeider gjerne med humoristiske kommentarer til vårt konsumentsamfunn. Virkemidlene er ofte overdrivelser nærmest til det parodiske samtidig som hun spiller på velkjente klisjeer. Til utstillingen er det utarbeidet et fyldig undervisningsmateriale. Henvisning til Læreplanverket for Kunnskapsløftet: Elevene skal improvisere over eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner og bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner. Eleven skal samtale om opplevelser av hvordan kunstnerne til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og brukt dette som utgangspunkt for eget arbeid. 18 0

20 Takk til alle våre gode samarbeidspartnere! Ønsker du å vite mer om Sølvtråden? Ta kontakt: Koordinator Eldrid Ninive Andersen Kongsberg kulturskole tlf /

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2014-2016

PEDAGOGISK PLAN 2014-2016 PEDAGOGISK PLAN 2014-2016 Steinberg barnehage «Et godt sted å være, leke og lære» Nedre Eiker kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Visjoner s. 3 Pedagogisk plattform s. 4 Omsorg s. 5 Lek s. 6 Barns

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

HUSK Å SJEKKE DETALJERT PLAN OM TIDER, ANKOMST, BÆREHJELP, TEKNISKE KRAV OSV.

HUSK Å SJEKKE DETALJERT PLAN OM TIDER, ANKOMST, BÆREHJELP, TEKNISKE KRAV OSV. 1trinn Sangskattekiste Øving hele året på skolene. Konsert på Kulturskolemarka i juni. Ord i bevegelse Når: uke 46,45,46. Hvor: på skolene 2trinn Kroppen min danseforestilling Når: uke 43. Hvor: på skolene

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer