Årsplan 2010/2011. Amigos barnehage. Avd. Villakroken familiebarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2010/2011. Amigos barnehage. Avd. Villakroken familiebarnehage"

Transkript

1 Årsplan 2010/2011 Amigos barnehage Avd. Villakroken familiebarnehage

2 Velkommen til Amigos barnehage! Amigos barnehage driver familiebarnehager med 4 og 8 barnsgrupper, som ligger i Oslo i forskjellige bydeler. Familiebarnehagens virksomhet hører inn under lov om barnehager, og bydelens barnehagesektor har et løpende tilsynsansvar. Vi er ledet av en pedagogisk veileder som har til oppgave å knytte barn og assistenter sammen i en fellesskap. Førskolelæreren har også ansvaret for veiledning av assistentene og å legge opp dagen til barna i samarbeid med assistentene, samt tilrettelegge for samarbeid med foreldrene. I familiebarnehagen vil pedagogisk veilederen arbeide på fleksible tidspunkter, knyttet til oppgavene hennes: arbeid i barnehagen, veiledningssamtaler, foreldresamtaler, personal- og foreldremøter og planleggingsarbeid. Hva er en årsplan? En årsplan er et arbeidsredskap for ansatte og foreldre, og er et grunnlag for daglig arbeid, planlegging, evaluering og informasjon. I barnehagens årsplan skal foreldrene kunne lese seg til hvordan barnehagen jobber og hva som er vektlagt. Årsplanen skal videre godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.

3 Barnehagelovens formål og innhold Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet er en forskrift til barnehageloven. Rammeplanen gir en forpliktende ramme å arbeide etter, i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Barnehagens læringsmiljø og barnas medvirkning er noen av utfordringene, barnehagene blir stilt overfor i rammeplanen. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehage skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold) Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosiale og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. (Rammeplanen s.5) Barnehagens verdigrunnlag Amigos barnehage skal bygge på sentrale samfunnsverdier som likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse. Disse verdiene skal ligge til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barna skal oppleve varme og kjærlighet og få utvikle nestekjærlighet og solidariske holdninger. Lov om barnehage 1 annet ledd gjelder ikke. Verdier som skal prege Amigos barnehage er: humor og lek, latter, glede og smil, omsorg og trygghet, nærhet, kjærlighet og varme, tilfredshet og anerkjennelse, spontanitet, kreativitet og fantasi, empati og omsorg for andre, innlevelse og hjelpsomhet, gjensidig respekt og anerkjennelse, høflighet, etikk og folkeskikk, engasjement og interesse, selvinnsikt, kontroll og turtaking, kompromisse og konfliktløsning.

4 Samarbeid med barnas hjem Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven 1). For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (Barnehageloven 4). Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Rådet skal fremme fellesinteresser, og bidra til samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen for å skape et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget består av en foreldre, en ansatt og eier av barnehagen. Samarbeidsformer: oppstartsamtale i barnehagen, slik at vi kan gi hverandre gjensidig informasjon. daglig dialog ved bringe- og hentesituasjon. barnehagetavle med forskjellig informasjon. ukeplaner innenfor månedsplan. 2 foreldresamtaler per år, flere ved behov. 2 foreldremøter per år. sammmenkomster i barnehagen.

5 Hvordan vi jobber i småbarnsavdelingen Forord Samfunnet har utviklet seg slik at barselgrupper, familiebarnehager, dagmødre og barnehager er viktige. De er nødvendige for aleneforeldre, foreldre i jobb, men også for alenebarn som ikke har lekekamerater i samme alderen. En familiebarnehage gir barna mange muligheter å utfolde seg. Foreldre trenger en familiebarnehage for å organisere et liv med både familie og jobb. Grunnlag for pleie, omsorg og pedagogisk arbeid i avdelingen 1. Dagsrytme og ritualer Særlig de minste barna har stort behov for trygghet og tiltro. Ritualer hjelper oss å skape trygghet, struktur og å håndtere problemer. De hjelper oss mot usikkerhet og angst. Ritualer følger etter faste regler og blir gjerne brukt om og om igjen over et lengre tidsrom. Gjennom ritualer opplever barna også samhørighet i gruppen. Vi i barnehagen bruker en fast dagsrytme som ritual, slik at barna opplever den tryggheten og forutsigbarheten de trenger i den alderen de er. Dessuten bruker vi en samlingsstund med en tilrettelagt aktivitet som ritual i barnas hverdag. I år åpner vi hver eneste samling med Vi sier goddag -sangen. Etter den kjente sangen følger alltid en aktivitet. Gjennom dette lærer barna seg etter hvert å sitte rolig og konsentrere seg. Hver samling avsluttes med Ha det bra -sangen. Den signaliserer avslutningen av samlingen. Også her opplever barna trygghet, fordi de kan stole på det som skjer.

6 Vår dag i Villakroken kl. 8 Barnehagen åpner Innelek foreldrene kler av barna; utveksling av beskjeder; før kl frokost for de som ønsker det pga. lite tid hjemme frilek eller tilrettelagt aktivitet* kl. 9 Utetid frilek eller tilrettelagt aktivitet* kl. 11 Lunsj fredager: varm mat håndvask; felles måltid; alle barna får frukt fra barnehagen; tilrettelegging for sovetid inkl. bleieskift kl. 12 Sovetid barna sover inne eller ute kl Ettermiddagsmat håndvask; felles måltid; alle barna får joghurt fra barnehagen kl. 15 Inne-/ utelek frilek eller tilrettelagt aktivitet* kl Henting barna blir hentet i god tid, slik at de får mulighet til en harmonisk avslutning av dagen kl Barnehagen stenger * Hver dag er det en samlingsstund med tilrettelagt aktivitet i henhold til det aktuelle uketemaet. Samlingsstund med aktivitet holdes på et fleksibelt tidspunkt som passer best for alle barna. Assistentene jobber daglig med de små og vet best på hvilket tidspunkt en aktivitet passer for dem. Slik blir alle barna sett!

7 2. Barna og deres utvikling De fleste barna er en del av vår barnehage i alderen mellom 9 måneder og 3 år. Derfor satser vår barnehage på trygghet, trivsel og mangfoldighet, som er grunnlag for glade barn. Det skjer mange spennende ting i barnehagen og hver eneste dag tilbyr nye overraskelser, inntrykk og utfordringer. Hvert barn utvikler seg i sitt eget tempo, og alle barna lærer utrolig mye i den tiden. Slik at vi voksne kan prøve å forstille oss hva som skjer, følger her noen få eksempler: Trinn i utviklingen finmotorikk grovmotorikk språk sosial optisk akustisk 1. trinn Slår ting mot hverandre; Rydder ting inn og ut; Peker med pekefingeren; Kaster bort ting; Klarer å drikke uten hjelp; Pakker ut ting går rundt og holder seg fast på møbler; triller barnevogn; står og går uten hjelp; reiser seg opp uten hjelp; tar opp ting fra gulvet; kryper opp trappene Tygger lett fast mat; Sier lyder for å ytre et ønske; Klarer å si to sammenhengende ord; Hermer etter; Klarer å herme etter dyrenes lyder Vinker; Klapper; Reagerer på en hånd fra en annen person; Hjelper til med påkledningen; Henter sko; Triller ballen tilbake; Viser frem eget leketøy Foretrekker et leketøy; Gjenkjenner foreldre og søsken; Ser etter en rullende ball; Ser på seg selv i speilet; Liker å lese bildebøker Vender blikket mot en person som ble nevnt; Forstår: åpne munnen; Reagerer på sitt eget navn; Prøver å si takk; Kommer når en roper 2. trinn Setter skiver på en stav; Bygger tårn av to klosser; Åpner glidelås; Går på huk og tar opp ting fra gulvet; Løper noen meter uten å falle; Går baklengs; Sier ett ord for å ytre et ønske; Bruker flere sammenhengende ord; Koser med kosedyr; Kommer for å hilse på; Kan leke alene en liten stund; Ordner ting; Rister hodet for nei ; Ser på når en bygger et tårn; Peker på personer som ble nevnt; Peker på ting som ble nevnt; Peker på

8 Tegner linjer på papir; Tar av seg klær Går trappa opp med gelenderet; Sparker ballen uten å falle Kjenner navn på personer; Kjenner navn på ting; Prøver å si hva en gjør Babbler om bilder; Hermer etter husholdningsarbeid; Sier fra om et ønske Viser kroppsdeler på en dukke kroppsdeler som ble nevnt; Forstår: Hva vil du...? Forstår: Hei! 3. trinn Kan bla i bøker; Setter en pinne i et rør; Heller ut perler av en flaske; Kaster ball ovr hodet; Spider selv med skje; Bygger tårn med klosser Er på huk og leker; Går opp trappa fot for fot, uten å holde seg fast; Går ned trappa og holder seg på gelenderet; Kan balansere; Hopper på gulvet Bruker mange ord; Sier sitt eget fornavn; Ord som der, mer, takk; Kjenner til noen egenskaper; Sier setninger med 2 ord Liker å hjelpe; Viser å være glad i andre; Sier sitt eget fornavn; Gleder seg over ny, ukjent mat; Mater kosedyr eller dukker Gjenkjenner 2 størrelser; Gjenkjenner 2 farger; Gjenkjenner 2 former; Gjenkjenner naboer og besøk; Soreterer skjeer og gafler Forstår mange ord; Peker på mer enn 5 forskjellige ting som ble nevnt; Peker på forskjellige personer som ble nevnt; Forstår: ha det; Følger etter en oppfordring 4. trinn Tegner runde former; Prøver å brette papir; Heller ut vann fra kopp til kopp Prøver å gå på tærne; Går ned trappa uten å holde seg fast fot for fot; Løper fort over en lengre distanse; Hopper over en strek; Hopper ned trappa Liker spørre; Sier setninger med 3 ord; Snakker med kosedyr og dukke; Liker å gjenta setninger Kan være sjalu; Venter på tur; Liker når andre ler av noe; Liker å hjelpe; Bruker jeg Gjenkjenner egne klær; Sorterer te- og spiseskjeer; Finner gjemte ting; Gjenkjenner steder; Vet om forskjellen en og mange Forstår når man snakker om steder; Følger etter oppdrag; Peker på mange kroppsdeler som blir nevnt; Kan gi en eller mange ting når man spør om det

9 Pedagogisk mål Hjelp meg å gjøre det selv. Vis meg hvordan det går. Ikke gjør det for meg. Jeg kan og vil klare det selv. Vær tålmodig i å forstår min vei. Den er kanskje litt lengre, kanskje jeg trenger mer tid, fordi jeg vil prøve meg flere ganger. Gi meg mulighet å ta feil, slik at jeg kan lære av dem. Maria Montessori Hvert barn er unikt og står med sin mangfoldighet i fokus av vårt pedagogisk arbeid. Vi skal se på barnets interesser, behov, sin styrke og følge barnet i sin utvikling. De fleste barna i vår familiebarnehage er i en alder hvor de opplever en separasjon av mor og far for første gang. Slik at barnet opplever den separasjonen positiv, er vårt viktigste mål at barnet føler seg trygt hos oss. Grunnlag for det er 1. en god kontakt mellom barnet og assistentene, 2. dagen med sin rytme, sine ritualer og sitt rom for lek, 3. en god kommunikasjon mellom personalet og foreldrene.

10 Hos oss får barna lov til å Hos oss får barna lov til å Hos oss får barna lov til å bestemme seg for noe, si fra hva de vil og mener, leke det de har lyst til, fordi vi vil styrke barnas selvtillit. prøve å kle på seg selv, hjelpe å rydde, spise selv, fordi vi vil støtte barnas selvstendighet. være nysgjerrig, lese bøker, spørre om ting,... oppleve naturen, spille spill for å lære seg regler, fordi vi vil støtte barna i å lære mye.

11 Hos oss får barna lov til å Hos oss vil vi gjerne tegne fritt, forme, klippe og lime, velge farger og material, fordi vi vil støtte barna i å være kreativ. være snill mot hverandre, lære å lytte, lære å vente på tur, hjelpe hverandre, lære å ta hensyn til hverandre, fordi vi vil støtte barnas sosial kompetanse. Jeg er glad i deg akkurat som du er. Jeg stoler på dine evner. Trenger du meg, er jeg til stedet. Prøv først selv. Maria Montessori

12 Vi assistenter og pedagoger ser på barna som personligheter, tar barna på alvor,... gir barna tid og omsorg, stoler på barna, gir barna rom og tid for lek og oppdagelser,... støtter barna i henhold til mat, pleie og helse, ser på barnas utvikling.

13 Tema i år Rødt Blomster Vann Kjøretøy Grønt Stryke og kjenne på Kulde Tall Ringdans Bær Pingvin Påske Afrikansk dans Gult Vår kropp Snø Norsk barnedans Min hånd Ballonglek Fastelavn Fagområdene, barnehagen skal jobbe med ifølge rammeplanen, utgitt av Kunnskapsdepartementet 3.1. Kommunikasjon - Språk - Tekst 3.2. Kropp - Bevegelse - Helse 3.3. Natur - Miljø - Teknikk 3.4. Etikk - Religion - Filosofi 3.5. Nærmiljø - Samfunn 3.7. Antall - Rom - Form 17. Mai Sommerfugl Min hatt Vi og våre navn Jul Kastanjer Trær Bake kake og brød Is Lucia Blått Regnvær Epler og pærer Bil av kartong Fugler om vinteren Fugler om våren Hus av esker

14 Årsoversikt 2010/ 2011 Måned Dato Barnehagen holder stengt pga.: August September Velkommen og velkommen tilbake i Amigos barnehage! Oktober Fredag, planleggingsdag November Desember Onsdag, lørdag, Juleferie Januar Mandag, planleggingsdag Februar Mars April Søndag, mandag, Mai Mandag, og tirsdag, Påskeferie 3. planleggingsdag og Grunnlovsdag Juni Juli Torsdag, og fredag, , mandag, Fredag, søndag, Kristi Himmelfartsdag og 4. planleggingsdag, 2. pinsedag Sommerferie Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer