Møteinnkalling. Halden kommune. NB! Hovedutvalget inviteres til en befaring ved Halden Golfpark med informasjon om Halden Golfklubb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. NB! Hovedutvalget inviteres til en befaring ved Halden Golfpark med informasjon om Halden Golfklubb."

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Hovedutvalget inviteres til en befaring ved Halden Golfpark med informasjon om Halden Golfklubb. Oppmøte kl. 16:30 ved golfbanen. Side 1

2 Saksliste PS 2010/49 PS 2010/50 PS 2010/51 PS 2010/52 RS 2010/13 PS 2010/53 PS 2010/54 PS 2010/55 PS 2010/56 PS 2010/57 PS 2010/58 PS 2010/59 PS 2010/60 PS 2010/61 PS 2010/62 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Halden Golfklubb - vedr. søknad om kommunal støtte. Søknad om støtte til amatøroppsetning i Brygga kultursal. Fordeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål, høst Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2009/ / /6864 Opprustning av Aladdin Kino 2010/3215 Rehabilitering av kommunens lysløyper - søknad om forskuttering av kommunalt tilskudd. 2008/3430 Veinavn- Brattskott 2009/781 Veinavn Brekkerød II 2009/781 Veinavn Lille-Edet. 2009/781 Veinavn Fuglesangen. 2009/781 Rapportering på sykefravær og økonomi pr juni 2010, Enhet for kultur og idrett 2008/887 Mulig filmprosjekt i Halden 2010/4405 Side nr. Toril Brekke utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toril Brekke Leder AP Eivind Ottersen Medlem AP Rune Gribsrød Nestleder SV Kristin Johansen Medlem AP Vegar Johansen Medlem FRP Vibeke Julsrud Medlem MDG Per Magnus Finnanger Sandsmark Medlem V Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Trine-Merethe Høistad Atoosa P-J Thunem AP Joachim Bratteli Mona-Kristine Arneberg AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Stein Cato Røsnæs Enhetsleder Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Toril Brekke Utvalgsleder Lise Antonsen Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2010/37 PS 2010/38 PS 2010/39 PS 2010/40 RS 2010/8 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker D/S Turisten - varsel om igangsetting av freding Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/126 RS 2010/9 Brannsikring av norske kirker 2010/883 RS 2010/10 Halden kommune - Årsmelding /1910 RS 2010/11 Halden kommune - Årsregnskap /712 RS 2010/12 PS 2010/41 PS 2010/42 Underskuddsgaranti for konsert i Fredriksten festning - muntlig orientering om vedtak Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden - høringsutkast. Tilbud til studenter ved Remmen svømmehall 2010/ /107 PS 2010/43 Halden frivilligsentral 2010/2253 PS 2010/44 Søknad om støtte fra Halden Golfklubb. 2009/6864 PS 2010/45 Investering 2010 Kreative Kraftsenter 2009/199 PS 2010/46 PS 2010/47 PS 2010/48 FO 2010/5 FO 2010/6 Legat til beste for almennyttige formål, årsregnskap og årsberetning Uttalelse vedrørende estetiske fag ved Halden videregående skole Forespørsler Forespørsel fra Per Magnus F. Sandsmark vedr. dekorasjon av vegger i kulturkvartalet. Forespørsel fra Per Magnus F. Sandsmark vedr. Konservativens gamle teatersal 2008/1010 Side nr. Toril Brekke utvalgsleder Side 5

6 PS 2010/37 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2010/38 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleder foreslo å sette følgende referatsak på sakskartet: Underskuddsgaranti for konsert i Fredriksten festning. Utvalgsleder foreslo videre å sette følgende politisk sak på sakskartet: Uttalelse vedrørende estetiske fag ved Halden videregående skole. Utvalget bifalt dette. Per Magnus F. Sandsmark, V, fremmet 2 forespørsler. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten enstemmig godkjent. PS 2010/39 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll enstemmig godkjent. Side 6

7 PS 2010/40 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Referatsakene tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2010/8 D/S Turisten - varsel om igangsetting av freding RS 2010/9 Brannsikring av norske kirker RS 2010/10 Halden kommune - Årsmelding 2009 RS 2010/11 Halden kommune - Årsregnskap 2009 RS 2010/12 Underskuddsgaranti for konsert i Fredriksten festning - muntlig orientering om vedtak PS 2010/41 Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden - høringsutkast. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet, Idrett og friluftsliv, langsiktig del med handlingsprogram sendes på høring og legges ut til offentlig gjennomsyn med minst 6 ukers frist for å komme med uttalelser. PS 2010/42 Tilbud til studenter ved Remmen svømmehall Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 7

8 Vedtak: Det innføres en ordning med studentrabatt for studenter ved Remmen svømmehall. Rabatten settes til 50%. Det overføres kr fra ansvar Driftstilskudd etter søknad, art 14701, funksjon 385 til ansvar Remmen svømmehall, art 16290, funksjon 385. PS 2010/43 Halden frivilligsentral Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: For budsjett for 2011 synliggjøres og konsekvensjusteres den totale støtten til Frivilligsentralen, som egen post under Enhet for kultur og idrett og i samme omfang og nivå som tidligere, justert for pris og lønnsvekst. Årsmelding 2009 Halden Frivilligsentral tas til orientering. PS 2010/44 Søknad om støtte fra Halden Golfklubb. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for kultur og idrett avslår søknaden om støtte til Halden Golfklubb for kjøp av gressklipper og arbeidsbil. Saken ses i sammenheng med budsjett PS 2010/45 Investering 2010 Kreative Kraftsenter Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: HUKI vedtar å benytte resterende investeringsmidler avsatt i budsjett til hovedutvalgets disposisjon, kroner , til nødvendig oppgradering og brannteknisk utbedring av Ungdomshus og Rockehus. Side 8

9 PS 2010/46 Legat til beste for almennyttige formål, årsregnskap og årsberetning Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Årsmelding og regnskap for Legat til beste for allmennyttige formål tas til orientering. PS 2010/47 Uttalelse vedrørende estetiske fag ved Halden videregående skole Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleder fremmet følgende forslag til vedtak: Formgivingstilbudet ved Halden videregående skole er truet med nedlegging. Dette kommer i tillegg til raseringen av dansetilbudet tidligere. I sum får en inntrykk av at fylkesmyndighetene ønsker å strippe Halden-skolen for estetiske fag. Dette er sterkt beklagelig med tanke på samspillet mellom profesjonalitet og amatørvirksomhet som over tid er utviklet i kultur-byen Halden, der de estetiske faglinjene har spilt en nøkkelrolle i mellomposisjon og fungert som arnested for rekruttering. Angrepene på de estetiske linjene spenner videre ben under den fylkesmessige satsingen på Halden som operaby. Den type enorme arrangementer er avhengige av engasjement fra amatører og semi-profesjonelle for å kunne lykkes. I Halden gjør vi vårt for å styrke kulturtilbudet for barn og unge, og denne satsingen skjer i en ramme som rommer tilbudene på videregående og på Høyskolen. Vi ber om at forgivingslinjen får bestå, og vi ber om at vi får tilbake tidligere års dansetilbud på den videregående skolen i Halden. Vedtak: Formgivingstilbudet ved Halden videregående skole er truet med nedlegging. Dette kommer i tillegg til raseringen av dansetilbudet tidligere. I sum får en inntrykk av at fylkesmyndighetene ønsker å strippe Halden-skolen for estetiske fag. Dette er sterkt beklagelig med tanke på samspillet mellom profesjonalitet og amatørvirksomhet som over tid er utviklet i kultur-byen Halden, der de estetiske faglinjene har spilt en nøkkelrolle i mellomposisjon og fungert som arnested for rekruttering. Side 9

10 Angrepene på de estetiske linjene spenner videre ben under den fylkesmessige satsingen på Halden som operaby. Den type enorme arrangementer er avhengige av engasjement fra amatører og semi-profesjonelle for å kunne lykkes. I Halden gjør vi vårt for å styrke kulturtilbudet for barn og unge, og denne satsingen skjer i en ramme som rommer tilbudene på videregående og på Høyskolen. Vi ber om at forgivingslinjen får bestå, og vi ber om at vi får tilbake tidligere års dansetilbud på den videregående skolen i Halden. PS 2010/48 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleder besvarte forespørslene i møtet. Vedtak: FO 2010/5 Forespørsel fra Per Magnus F. Sandsmark vedr. dekorasjon av vegger i kulturkvartalet. FO 2010/6 Forespørsel fra Per Magnus F. Sandsmark vedr. Konservativens gamle teatersal Side 10

11 PS 2010/49 Godkjenning av innkalling PS 2010/50 Godkjenning av saksliste PS 2010/51 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 11

12 PS 2010/52 Referatsaker Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg 1. Brev fra Halden Golfklubb. 2. Brev fra Halden kommune til Halden golfklubb. Ikke utsendte vedlegg Halden Golfklubb - vedr. søknad om kommunal støtte. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Halden Golfklubb har i brev av 16.april 2010 søkt Halden kommune om støtte til innkjøp av gressklipper og arbeidsbil. Saken ble behandlet i Hovedutvalg for kultur og idrett 25.mai 2010 hvor følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalg for kultur og idrett avslår søknaden om støtte til Halden Golfklubb for kjøp av gressklipper og arbeidsbil. Saken ses i sammenheng med budsjett Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksutredning: Bakgrunn Vedtaket som ble fattet 25.mai ble sendt Halden Golfklubb 27.mai. Ved en feil fra administrasjonen fikk dette avslaget med teksten informasjon om klageadgang. Etter forvaltningsloven er dette vedtaket et enkeltvedtak som ikke kan påklages. Dette er en feil fra administrasjonen og ikke fra Halden golfklubb. Vi orienterer hovedutvalget om dette og legger ved brevet fra Halden golfklubb og svarbrev fra Halden kommune. Side 13

14 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Side 14

15 Halden kommune v/rådmannen Postboks Halden Halden, 15. juni 2010 Halden Golfklubb et viktig bidrag til haldensernes trivsel og helse Vi viser til brev av og må innrømme at dette var et uventet, og meget skuffende, svar. Som vi påpekte, er vi helt avhengig av klipping hver eneste dag, hele dagen, i sesongen. Hvis/når maskinen ryker, går det kun et par dager før banen er uspillbar. Når vi samtidig leser i avisen at andre klubber får store beløp av kommunen fra forskje1lige budsjettposter, virker denne avgjørelsen meget urettferdig. (Nok en gang vil vi også minne om boten fikk av kommunen på kr ). Vi leste i HA for noen dager siden, at Kvik fikk kr for å bygge en garasje til en vedlikeholdsmaskin. Hvordan kan kommunen rettferdiggjøre at Kvik i tillegg til å få gratis kunstgressbane, gratis maskin, også får gratis garasje, når vi må betale alt selv? Vi ser også at tilsvarende overføringer går til TTIF, og ikke minst, til Comet. Denne forskjellsbehadlingen er direkte demotiverende for den enorme dugnadsinnsatsen som skjer i klubben. Når det gjelder vår kommentar om trivsel og helse, vil vi referere til Aftenspostens dobbeltside om golf 28. mai. Der uttaler idrettsprofessor Jan Ove Tangen seg meget positivt om golf, sitat: "Golf er en god måte å holde seg i form på. Det viser en nyere norsk studie". Det påpekes også det meget sosiale ved sporten, og at den kan drives av alle, uansett alder. Det samme sier Karolinska Institut i Sverige der svensker, herav golfere, har vært med på en undersøkelse. Institutet slår fast, at dødsraten blant golfere er 40% lavere enn resten av befolkningen. Dette tilvarer ifølge undersøkelsen, at golfere lever 5 år lenger. Dette er uavhengig av sosiale forhold, kjønn og alder. Og det poengteres spesielt, at for den eldre del av befolkningen, er dette et unikt tilbud. (Undersøkelsen ble publisert i Scandinavian Journal of Medicine & Science).Det er heller ikke lenger en såkalt "rikmannssport", men en aktivitet for alle, og vel nesten det eneste tilbudet til den eldre del av befolkningen. Alle kan ikke spille fotba11, håndball eller ishockey. Dette er idretter for de yngre. Det må vel være i alles interesse, at vi har et mangfold og noe som passer for alle? Så tilbake til golfidubben i Halden: For oss er denne absolutt nødvendige maskinen en investering vi ikke har midler til, og vi har ingen muligheter for ytterligere sparetiltak, hvis vi i det hele tatt skal ha en spillbar bane. Vi vil heller ikke bruke midler vi ikke har, det er ansvarsløst. Vi håper derfor at dere vil se på saken på nytt. For dette begynner egentlig å bli et Side 15

16 meget enkelt spørsmål er kommunen interessert i en golfbane eller ikke? Hvis svaret er "ja", må vi ha hjelp. Ryker klipperen, er sesongen spolert, og da er det et spørsmål om noen i det hele tatt orker å gå løs på prosjektet neste år. Det ville være ille om et slikt flott anlegg i festningen ville gro igjen, og vi håper på en positiv tilbakemelding. 2) Med hilsen Halden Golf BA/Halden Golfldubb Kåre Thorvaldsen Styreformann? /414 Kopi: Svein Olaussen, gruppeleder teknisk hovedutvalg Stein Cato Røsnæs, Halden kommune Lise Antonsen, Halden kommune Per Nordlie, Halden Idrettsråd Side 16

17 Halden kommune Kultur og idrett Halden Golfklubb Att. Kåre Thorvaldsen Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ Lise Antonsen, Vedr. klage på avslag om økonomisk støtte. Vi viser til klage på avslag om støtte til innkjøp av gressklipper og arbeidsbil. Vedtaket ble fattet i møte i Hovedutvalg for kultur og idrett 25.mai Informasjon om avslaget som ble sendt dere 27.mai 2010 fikk ved en feil fra administrasjonen med teksten informasjon om klageadgang. Vedtaket i HKI er et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Vi viser til telefonsamtale vedrørende dette og beklager feilen som er gjort. Vi ser fram til befaring av anlegget og ytterligere informasjon og golfklubben tirsdag 31.august kl Med hilsen Lise Antonsen Kulturkonsulent Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Tordenskjoldsgate E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 17

18 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg Søknad om støtte. Søknad om støtte til amatøroppsetning i Brygga kultursal. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandler: Stein Cato Røsnæs. Sammendrag av saken: Blue Energy Band søker om støtte til oppsetning av showet A night i Las Vegas. De søker om støtte til å leie Brygga Kultursal to dager til to forestillinger. Rådmannens innstilling: Det innvilges kr ,- av kulturmidlene til leie av Brygga Kultursal én dag. Midlene overføres internt til Brygga kultursal. Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune ønsker å legge til rette for amatøroppsetninger i Brygga kultursal. Blue Energy Band er et nystartet storband hvor de fleste medlemmene er fra Halden. Blue Energy Band søker om støtte til oppsetning i Brygga Kultursal to dager. De søker om støtte av kulturmidlene til å dekke utgifter til leie av kultursalen. Dette koster kr ,- pr. dag. Søknadsbeløp: Kr ,-. Enhet for kultur og idrett foreslå å dekke utgiftene til forestilling én dag i Brygga Kultursal. Side 18

19 Konklusjon Det innvilges kr ,- av kulturmidlene til leie av Brygga Kultursal én dag. Midlene overføres internt til Brygga kultursal. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Stein Cato Røsnæs Side 19

20 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg Søknader fra: Tistedalens Musikforening Handel i Halden Gunn Heidi Larsen Street & Cruising Club Remo Granholt Munkeboe Felleskomiteen for menighetene Halden frivilligsentral Halden frivilligsentral Berg menighetsråd Oversikt over tildelinger Ikke utsendte vedlegg Fordeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål, høst Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Stein Cato Røsnæs Sammendrag av saken: Behandling av søknader om støtte av kulturmidlene til kunst- og kulturformål med søknadsfrist 15.august Rådmannens innstilling: Søker 1: Tistedalens Musikforening: Søknad om støtte til konsert; soul & blues med Peddal og band: Kr ,- til leie av Brygga kultursal. Søker 2: Handel i Halden: Søknad om støtte til julearrangementer: Kr ,- Søker 3: Gunn Heidi Larsen: Søknad om støtte til tekstforfatterkurs: Kr ,- Søker 4: Street & Cruising Club: Søknad om støtte til DVD-prosjekt / dokumentasjon av Grensetreffet 2010: Kr ,-. Søker 5: Remo Granholt Munkeboe: Søknad om støtte til konsert At the show festivalen 2010: Kr ,-til gjennomføring av rusfritt arrangement. Søker 6: Felleskomiteen for menighetene: Hallovennfeiring: kr ,- Søker 7: Halden frivilligsentral: Dansekurs, dansearrangement, world music: Kr ,-. Side 20

21 Søker 8: Wenche Erichsen, Inka Burckhardt: Gjennomføring av kulturnatt: Kr ,-. Søker 9: Berg Menighetsråd: Kulturfestival: Kr ,- Saksutredning: Bakgrunn Organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til kulturarrangementer, festivaler, kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur. Søknadsfrister er 15.januar og 15.august. Til fristen 15.august er det kommet inn 9 søknader til behandling med en total søknadssum på kr ,-. Behandling av søknadene. Søker 1: Tistedalens Musikforening søker om støtte til å gjennomføre en konsert med Peddal og band m/solister. Musikksjanger: soul & blues. Konserten skal arrangeres i Brygga kultursal. Søknadssum: Kr ,-. Det foreslås å bevilge kr ,- til leie av Brygga kultursal. Søker 2: Handel i Halden søker om støtte til å gjennomføre arrangementene Julegateåpning og Nissene kommer til byen. Handel i Halden fikk ved forrige søknadsrunde innvilget kr ,- til arrangementer i 2010 og det er i kulturenhetens budsjett for 2010 avsatt kr ,- til drift (strøm) av julegatene. Søknadsbeløp: kr ,-. Det foreslås å bevilge kr ,- til gjennomføring av Julegateåpning og Nissene kommer til byen.. Søker 3: Gunn Heidi Larsen søker om støtte til å gjennomføre et tekstforfatterkurs for musikkmiljøet i Halden. Kurset retter seg mot både barn, ungdom og voksne. Søknadsbeløp: Kr ,-. Det foreslås å bevilge kr ,-. Søker 4: Street & Cruising Club søker om støtte til et DVD-prosjekt som skal dokumentere Grensetreffet 2010 og være en promotering av klubben og av Halden kommune. Street & Cruising Club ble ved forrige tildelingsrunde innvilget kr ,- til å gjennomføre Grensetreffet. Søknadsbeløpet til DVD-dokumentasjonen: kr ,- Det foreslås å bevilge kr ,-. Søker 5: Remo Granholt Munkeboe søker om støtte til å arrangere At the show festival Side 21

22 Dette er en 3-dagers festival hvor en av dagene har fri aldersgrense og er alkoholfri. Overskuddet av festivalen går til Kreftforeningen. Festivalen arrangeres på Feelgood, og Granholt Munkebo søker om støtte til booking av artister. Søknadsbeløp: Kr ,- Det foreslås å bevilge kr ,- til å gjennomføre det rusfrie arrangementet. Søker 6:Felleskomiteen for menighetene i Halden søker om støtte til å arrangere Hallovennfeiring 31.oktober. Arrangementet er en god Halloweenfeiring for alle mellom 3 og 13 år. Hallovennfeiring var et vellykket arrangement i Søknadsbeløp: ,- Det foreslås å bevilge kr ,-. Søker 7: Halden frivilligsentral søker om støtte til dansearrangement som arrangeres i Busterudparken og i Sparebanksalen BlackBox lørdag 4.spetember og søndag 5.september. Søknadssum: Kr ,-. Det foreslås å bevilge et tilskudd som dekker utgiftene til leie av Sparebanksalen og lydutstyr til en verdi av kr ,-. Midlene overføres internt. Søknad 8: Inka Burckhardt, Wenche Erichsen m.fl. søker om støtte til å gjennomføre Kulturnatt i Halden fra lørdag 4.september til søndag 5.september. En eventuell støtte skal være med å finansiere koordinering, administrasjon og markedsføring av arrangementet Søknadssum: Kr ,- Det foreslås å bevilge kr ,-. Søknad 9: Berg menighetsråd søker om støtte til å gjennomføre kulturfestival. Festivalen er ti dager med konserter, verksteder og foredrag for hele Haldens befolkning. Festivalen blir et samlingspunkt for store og små, amatører og profesjonelle musikere, dansere, forfattere og skuespillere. Denne festivalen har et allsidig program med flere kjente kunstnere og musikere. Brazz Brothers vil bl.a. ha verksted med byens skolekorps. Søknadssum: Kr ,- Det foreslås å bevilge kr ,-. Forslag til tildelingssum beløper seg totalt til kr ,-. Hittil i år er det tildelt kr ,- av kulturmidlene av en pott på kr ,-. Ved denne tildeling er det kr ,- til fordeling. Hvis rådmannens forslag til tildeling blir vedtatt, vil det være kr ,- til fordeling resten av året Side 22

23 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Stein Cato Røsnæs Side 23

24 Page 1 of 1 Fra: Arild Dato: :19:13 Til: postmottak Tittel: Søknad om KULTURMIDLER - søknadsfrist Hei! Vedlagt oversendes søknad om kulturmidler (Prosjektstøtte) for høsten Mvh Tistedalens musikforening Arild Elnes Kan nås på telefon file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

25 Budsjett - BLUES og SOUL m/tistedalens musikforening og lokale solister Lørdag 06. november 2010 i Brygga Kultursal Antall tilhørere Utgifter Billettinntekter 200 Billavg. Kr.20,- 250 Kulturmidler/Prosjektstøtte Sponsorinnteker Plakater/program/annonsering m.m ,00 Leie av Brygga kultursal (inkluder lyd og lys) ,00 Solisthonorarer ,00 Honorarer kompgruppe og sangere ,00 Notematerial -7500,00 Leie av spesialinstrumenter/utstyr -2500,00 Diverse rekvisitter og teknisk utstyr -2500,00 Instruksjon og musikalsk ledelse , ,00 Underskudd/overskudd 1000,00 Side 25

26 Inntekter 45000, , ,00 0, ,00 Side 26

27 Søknad om kulturmidler 2010 Tilskudd til kunst og kulturformål / arrangementstøtte. Søknadsfrister: 15.januar og 15.august Søknaden sendes til: Halden kommune Pb Halden 1. Informasjon om søker: Søkers navn ( organisasjon,gruppe, enkeltperson ) Tistedalens Musikforening Navn på leder ansvarlig person:arild Elnes Telefoner: Tlf.privat: Mobil: Tlf.arbeid Adresse: Boks 300 Postnummer- og sted: 1752 Halden E-post: Ev. hjemmeside: Ev. organisasjonsnummer: Bankkonto: Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: X Kunstnerisk produksjon: Festival: Annet: 3. Kategori: Musikk: x Litteratur: Scenekunst: Annet: 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Soul & Blues med Peddal og band m/solister og Tistedalens musikforening i Brygga Kultursal. Her vil det bli samspill med korps og Peddal m/band og solister(sang). Side 27

28 5. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: 06. november 2010 Sted: Brygga Kultursal 6. Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: kr Søknadssum: Kr Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Tistedalens musikforening gjentar sukseen fra november i 2009 hvor kultursalen ble fylt med nesten 300 publikummere. Dette var konserten Blues Brothers med Tistedalens Musikforening - hvor Per (Peddal) Dahl m/band og Dag Brandht deltok som solister. I tillegg var sammensatt et kor på åtte personer for anledningen. Vi gjentar dette i år hvor det blir Blues Ande Soul med Tistedalens musikforening Peddal med band. Budsjett med alle utgifter og inntekter: Se vedlegg. Budsjett er satt opp i forhold til 250 publikummere i Kultursalen med en billettpris på kr dette gir et prosjekt i balanse forutsatt at søknaden om prosjektstøtte innvilges. Eventuelt andre vedlegg: Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. Halden 14. august 2010 Tistedalens musikforening Arild Elnes Sted / dato Signatur: Side 28

29 Side 29

30 Page 1 of 1 Fra: Trine-Merethe Dato: :02:17 Til: postmottak Kopi: Tittel: Søknad om kulturmidler 2010 Hei, Vedlagt ligger vedlegget til Handel i Haldens søknad om tildeling av kulturmidler Søknadsskjema kommer i underskrevet versjon pr post. Ber om at det bekreftes at denne er mottatt. Mvh, Trine Høistad Aktivitetskoordinator Handel i Halden Tlf: file://d:\ephorte\ephortesrvdocproc\ html Side

31 Til Halden Kommune 10.august 2010 Søknad om kulturmidler høsten 2010 Handel i Halden søker om tildeling av kulturmidler høsten Tilskuddet skal gå til våre arrangementer i sentrum etter nærmere beskrivelse i dette vedlegget. Handel i Halden er en aktiv sentrumsforening med ca 65 medlemmer, og vi jobber målrettet med utvikling av sentrum, arrangementer i bybildet og høy aktivitetsgrad ovenfor våre medlemmer. Det er viktig for oss å ha med Halden Kommune som støttespiller til våre aktiviteter i sentrum, og vi har hele tiden fokus på å bruke lokale kulturkrefter, organisasjoner og enkeltpersoner. Dette eksemplifiseres i form av underholdning, stands, utstillinger og andre innslag. Vi søker om tildeling av kulturmidler til Julegateåpningen og Nissene kommer til byen. Dette er begge viktige arrangementer med fokus på barnefamilier. Julegateåpningen Julegateåpningen er planlagt 27.november 2010, og dette er et arrangement som tradisjonelt står sterkt hos haldenserne. Vi ønsker å pynte byen til jule-fest hele dagen med forskjellig underholdning fra lokale aktører. Spesielt vil vi fremheve fyrverkeriet og tenningen av lysene i sentrum. Nissene kommer til byen Nissene kommer til byen 11.desember. Dette er et arrangement som trekker mange barnefamilier til byen, og som arrangeres i tett samarbeid med blant annet Idd Sportsklubb og Halden Idrettslag. Nissetoget går fra Torget til Busterudparken, og i løpet av dagen vil det også være underholdning i byen i regi av lokale aktører. Budsjett Støtte fra Halden Kommune Egne midler Julegateåpningen Fyrverkeri Underholdning materiell 5000 Nissene kommer Innleie brannbil, vakter 8000 Underholdning Side 31

32 materiell 5000 Administrasjon (planlegging, gjennomføring Når det gjelder fokus på at arrangementet skal være miljøvennlig, bruker vi ingen form for engangsemballasje osv. Våre arrangementer er i hovedsak opplevelser i bybildet gjennom underholdning og trivelsskapende tiltak. Vi ønsker å presisere at flere og flere av butikkene i sentrum også bruker papirposer fremfor plastposer. Det er viktig for oss å fremheve at vi i størst mulig grad benytter oss av lokale kulturkrefter til våre underholdningsinnslag. Håper på positiv behandling av søknaden, og ser frem til godt samarbeid! Med vennlig hilsen Thore Lærum Styreleder Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 ociçi 1 3 AUG )1/ Halden Kommune Pb Halden Street & Cruising Club Halden Pb Halden Søknad om støtte til dvd ros'ekt under Bils ort Classic Grensetreff 2010 I forbindelse med Grensetreffet 2010 vil vi filme hele greia fra A til Å for å lage en dvd for salg og "give away". Det er tenkt som promotering og reklame for fremtidige Grensetreff,, Halden by og det lokale musikk liv. Det vil bli filrnet i 5 dager fra 11. til og med 15. August på 14 forskjellige arrangementer med mer enn 24 forskjellige innslag. Det er arrangementer som vi i SCCH arrangerer selv eller i samarbeide med andre lokale aktører som f.eks Fønix og Veng Norge. Men vi ønsker at dvd'n skal reklamere for Halden by også med fine bilder av Fredriksten, sentrum og gjestehavna. I tillegg så vil vi bruke lokale artisters musikk for skape den rette stemningen til bildene. Det vil igjen bli til at vi promotere den delen av Haldens kulturliv også. Dette har blitt et prosjekt i samarbeide med Halden Video og Smalfilmklubb som er hyret inn til å filme og redigere materialet til ett ferdig produkt. I sum så blir dette et samarbeide mellom amcar, film og musikk som vil reklamere og promotere Halden og oss andre på en meget positiv måte. Vi håper på ett positivt svar. Mvh Nils Petter Nilsen tlf Side 36

37 Soknad om kulturmidler 2010 Tilskudd til kunst o kulturformål / arran ementstøtte. Søknadsfrister: 15.januar og 15.august Søknaden sendes til: Halden kommune Pb Halden ostmottak whalden.kommune.no 1. Informas'on om søker: Søkers navn ( organisasjon, ru e, enkelt erson Navn på leder / ansvarli erson: Telefoner: Adresse: Postnummer- og sted: E-post: Ev. hjemmeside: Ev. organisasjonsnummer: Bankkonto: 7.7.QA) Ui? il R>C: TT67Z. Ajj Lfe-Aj Tlf.Mo (02329,(1/ va :,5" /7 5 ci ck) lic(veak (4t." 112 9s ( c) a_5-- ki-c) arbeid Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: Kunstnerisk procluksjon: Festival: LJ Annet: Kategori: Musikk: Seenekunst: Litteratur: Annet: 1 Side 37

38 Kort beskrivelse av tiltaket: c 0 ii Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: //. Z Sted: 6. Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: 47" Søknadssum: 2..c.) OoC 7. Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: rt; c, 2,4 )0 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. ik 4.7:n 2o la /(1.4)3 Sted / dato Signatur: f 2 Side 38

39 Buds'ett i balanse DVD ros'ekt Bils ort Classic Grensetre 2010 UT Filming i 5 dager Mat, drivstoff, utstyr til å dekke 14 forskjellige arrangementer med mer enn 23 forskjellige innslag. Redigering og klipping av dvd for saldpromotering. Redigering og klipping av 5 min. "skrytesnutt" for å legge ut på www. outube.com. Alt i alt. Kopiering, trykking og pakking av 500 dvd å kr 30 pr. stk. 25 stk. "give away" dvd til promotering å kr. 68, stk. Reklame lakater annonser etc. for sal av dvd. totalt kr ,- kr ,- kr ,53 kr kr INN Salg av dvd, 475 stk å kr. 68,42105 Sal av reklame lass å cover o i dvd. Totalt kr ,- kr kr Side 39

40 Søknad om sponsor tit AT THE SHOW FESTIVALEN 2009 Opplysninger om arrangøren Arrangør/ansvarlig søker Remo Granhott Munkeboe Kontaktperson Remo Granholt Munkeboe Adresse Postnr/-sted Busterudkleiva Halden Telefon E-post R Web-adresse C-)q/ AUG. i2010, (J/W 0 plysnin er om arrangementet Arrangementets tittel At The Show Festivat -10 Prosjektbeskrivelse At The Show Festivat er en festivat som arrangeres i Halden, Østfold og ble arrangsjert for første gang i Det er en 3 dagers festivat. 1 dag rusfritt og fri alder (torsdag 11.nov) og 2 dager med 18+ (fre. 12, tør. 13 nov). 4-5 band opptrer vær kveld med ca minutters spittetid, bortsett fra headtiner som spitter ca 1-1 ½ t. Vi har fått veldig god respons de 5 første årene vi har arrangsjert denne festivaten, å vi vit gjerne forsette å gjøre det. Som vi gjorde i 2009 vit vi også i 2010 gi overskuddet tit ett veldedig formål. Vi har kommet frem til at vi skal gi att overskudd tit kreftforeningen. ( Vi arrangsjerer festivaten får at vi synes det er moro, ikke får å tjene penger på det. Så hvorfor ikke gi overskuddet tit noen som kan bruke det tit å hjelpe andre? Hele konseptet med ATS er att folk skat treffes, ha det hyggetig å høre på god musikk. Også de som er under 18 som ikke får kommer inn på de vantige 18+ konsertene med band de liker. Det er alttid nye og "upcoming" band som får spitte atte kveldene, med en "headtiner" på stutten av vær kveld. Sjangermessig er det pop/punk/skate/rock som preger ATS Festivat. ATS er en festival som atte ser frem til, unge og voksne. Og er den eneste av denne typen som holdes i Hatden, så det er alltid poputært og folk ser frem imot denne festivaten. Årets dato får ATS er 12, 13 og 14 November -09. Vi søker støtte/sponsor tit leie av tokate, teie av tyd og tys utstyr, rektame og ikke minst booking av band. Hva kan At The Show tilby din bedrift dersom dere velger å sponse oss? - Du får en banner/logo på våre nettsider som fører tit din bedrift. - Logo på festivat plakatene som henges opp og flyers som deles ut. Sted, dato, underskrift ( /Remo G. Munkeboe Side 40

41 BUDS3ETT AT THE SHOW FESTIVALEN 2010 INNTEKTER Støtte fra frifond Billettinntekter Torsdag (50kr), fredag & lørdag (100kr) Om det kommer ca 60 betalende pr dag bhr det Tors: 3000 Fre: 6000 Lør: 6000 Tot: Søker Halden Kommune om SUM INNTEKTER UTGIFTER Booking av band, honorar, reise og opphold Leie, lys, lyd, tekn. personale Leie av backline, scene oppsett Tono avgifter Annonsering i aviser o.l Program hefte Plakater, Flyveblad, etc Billettband SUM UTGIFTER Side 41

42 Felleskomitèn for alle menighetene i Halden 1 2 Ala 201 () Til Halden Kommune v/ Kultur og idrett postboks Halden Arran ementsstøtte! Felleskomiteen for menighetene i Halden ønsker i år igjen å gjenta suksessen med Hallovennfeiring I fjor samlet vi flere hundre barn og voksne og alle var kjempefornøyde med opplegget. Dette er et arrangement som skal få ungene bort fra gata med stygge utkledninger og tigging av godteri på halloween. Vi ønsker å fokusere på å være en god venn og være gode mot hverandre altså det motsatte av det som halloween er. Målet vårt er å invitere alle barn i Halden fra 3 til 13 år. Barna kan få kle seg ut, Arrangementet vil være i en av byens store idrettshaller. Vi håper på Remmenhallen. Det blir aktiviteter, leker, og underholdning, "masse" godteri, Salg av mat og kaffe til de voksne. Det vil bli tatt en liten sum i inngangbillett. da vi ønsker at alle som vil skal ha mulighet til å komme. Vi vil i år vurdere om vi må dele opp arrangementet i 2, for store og små barn, for å kunne ha mulighet til å ta i mot alle som ønsker. Dette arrangementet vil koste en del penger, derfor ønsker vi å søke kommunen om støtte. Som dere ser er vår målgruppe alle barn i Halden. Det vil være med mange voksne og ungdommer som stille opp frivillig for at dette skal bli en festkveld for barna. I fjor var vi heldig og ble sponset av forskjellige bedrifter, men dette vil variere fra år til år. Vil samtidig få takke for den støtten vi mottok fra kommunen i fjor. Lignende arrangement gjennomføres nå i veldig mange kommuner i Norge som et godt alternativ for barn og foreldre på Halloveenkvelden. Og flere nye kommuner kommer stadig med Se: htt :// Vi håper med dette på en positiv tilbakemelding! Se budsjett som er vedlagt! Mvh. For felleskomiteen Anne Østby Side 42

43 Budsjett for hallovennfesten Utqifter kr Leie av idrettshall 3500,- Leie av hop eslott m.m 20000,- Innk.øp avodteri 6000,- skadeforsikrin er 1000,- Leie av scene/ I danlem.m. 3000,- Div. effekter (plakater, fl ers, t-shirt, annonser m.m.) 13000,- Sum utgifter (Det er prisen vi fikk i fjor på Remmen) Inntekter Innanbilletter Inntekter v/ salav mat odrikke 5000 Sponsing fra forskjellige bedrifter, kommunen sum inntekter Meni hetene vil dele på evt. underskudd Side 43

44 0 9/656(1 16,AUG ti /IL Søknad om kulturmidler 2010 Tilskudd til kunst o kulturformål / arran ementstøtte. Søknadsfrister: 15.januar og 15.august Søknaden sendes til: Halden kommune Pb Halden :)0 tii1ll (1. harilii killin11111c h 1. Informas'on om søker: Søkers navn ( organisasjon, e, enkel erson ) Navn på leder / ansvarli erson: Telefoner: Adresse: Postnummer- og sted: E-post: Ev. hjemmeside: Ev. organisasjonsnummer: Bankkonto: st HALDEN12iV illl(2sentzal WENCtiE EPC-t1SE TLACi De Q)41,%( Tlf. Mobil: rivat:?ostzovs rs( ALPEN 0Juiu3, 1j& o Tlf arbeid 6c/f1-64Q VoL67. Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: fl Kunstnerisk produksjon: Festival: fl Annet: pfbi N Kategori: Musikk: fl Litteratur: fl Scenekunst: Annet: Dk N6 fl 1 Side 44

45 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Vt.DEBer-ø bå A (.5 Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: Sted: Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: Søknadssum: Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: LI Budsjett med alle utgifter og inntekter: Eventuelt andre vedlegg: YEDIÆ-66. 'hol3?)euo7.1 oi 9. Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. kektka 2o b Sted/dato Signatur: 2 Side 45

46 Budsjett Dansenatt/Kulturnatt i Halden 4. sept Utgifter Inntekter Leie av Black Box, lydutstyr Halden kommune Leie av danseplatting, transport. Busterudparken (ASVO) Reiseutgifter 2 pers. Tromsø-Halden t/r Overnatting 2 pers hotell i Halden fre-søn Diverse, markedsføring, adm og lignende Halden Frivilligsentral/prosjektmidler bl.a Fylkeskommunen Kulturmidler Halden kommune Side 46

47 THE MIGHTY MEGA BENONI Nord-Norges fremste tropisk discjockey! The Mighty Mega Benoni a.k.a. Bob Benoni er født og oppvokst i Gambia i Vest-Afrika hvor afrikansk ballett, dans, teater, seremonier og festiviteter preger det daglige livet. Han har nå bodd i Norge i 32 år, 23 av de i Tromsø hvor han har sin base. Bob Benoni er ekspert på World Music og det vil si alt fra Afrikansk Pop til Reggae, Ragga, Dancehall, Salsa, Merenguè, Samba, Soca, Calypso, Tango, Bhangra, Hip-hop, Soul, R&B, Drum & Bass, Drumbeat, Trance Dance og Ibiza Pop. Hver fredagkveld er han å høre på Radio Tromsø med sitt musikkprogram Tropical Extravaganza. Bob Benoni er bereist, har vært i mange land rundt omkring i verden, og har god og solid innsikt i diverse etniske kulturer. I Tromsø, arrangerer han konserter, dansekurs, dansefester, klubbkvelder og barneforestillinger. Bob Benoni ble tildelt Troms Fylkeskommunes Kulturpris Bob Benonis kulturelle engasjement er holdningsskapende One Love!. Han har en veldig utadvendt måte å underholde på. Mange husker hans humoristiske og rølpete discjockey-opptredener på diskoteket "Arkaden" i Tromsø på slutten av 80-tallet. Siden den gang, har Bob Benoni vært discjockey på mange utesteder og festivaler rundt omkring i landet. De som kommer til hans underholdningskvelder, går hjem garantert fornøyd og lykkelig! På Kulturnatt i Halden lørda den 4. se tember skal han underholde med afrikansk danseshow i parken på dagen og om kvelden, er han tropiskdj for de voksne. Velkommen til fest. Side 47

48 á Side 48

49 1,A06gqlp Søknaden sendes til: Halden kommune Pb Halden Søknad om kulturmidler 2010 Tilskudd til kunst o kulturformål / arran ementstøtte. Soknadsfrister: 15.januar og 15.august Informas'on om søker: Søkers navn ( organisasjon, Lr<i 134 RLI Z DT, Ei 2i N NNA'N (ier e, enkel erson PLAci E i Navn på leder / ansvarli erson: ENett E,2m-Ev Telefoner:6,ct n.s.g% Mobil: (1i" Tlf.a eid kfl rivat: Adresse: Postnummer- og sted: E-post: Ev. hjemmeside: Ev. organisasjonsnummer: Bankkonto: GAM.LEs mugen g9s v -Poji v.s IÔ 1-1-(Q1-NAC,DEN' 2jv, - rts NALDN t V LACLUSLVI V-ko U1/4)1 \AVi(b: k6.12maa.0 qc1 54 g 105o 3 2. Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: El Kunstnerisk produksjon: Festival: Li Annet: 3. Kategori: Musikk: Litteratur: Scenekunst: El Annet: 1 Side 49

50 4. Kort beskrivelse av tiltaket: T. L) Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom:L 1 Sted: Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: 61 Søknadssum: 0 Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: Budsjett med alle utgifter og inntekter: VeD LEGG 15-fl Eventuelt andre vedlegg: 1 E.D LE 2. TT Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. Sted / dato - c20 (o Signatur: o \ 411 \Sji, \ 2 Side 50

51 Budsjett Kulturnatt i Halden 4. sept Utgifter Inntekter Markedsføring, plakater, "flyers", buttons Markedsføring, avisannonse Samarbeidsmøter, planlegging, oppsummering Reiseutgifter Blomster, gaver Diverse/uforutsette utg Sponsing fra deltakende arrangører, næringslivet Kulturmidler Halden kommune Side 51

52 tor kulturnatt www lio Side 1 av 2 ha-halden no 111 Planlegger nok en kultumatt. Forste reldre: Inka Burcfildrardt(tv), Svein Norheim, Elizabelb Arendt og Gunn Strandberg ag Placide Gnaly (foran). Bak fra venske:wenche Erichsen, Bjem Ramstad ag Jern NIsen. Foto: Bodil Gerxhaleu Klart for kulturnatt 4. september er det atter en gang klart for en rikholdig og smakfull kultumatt i Halden. FIANNE ERIKSEN E-Post Publisert Oppdatert Id 0718 Tidligere år har arrangementet kultumatt slått an. Wenche Erichsen og de andre berørte håper det slår like godt an i år. Mat,kultur og historie Foruten Erichsen er Inka Burchkhardt, Eirin Finnanger og Placide Gnaly sentrale i planleggingene. De har klart å sette sammen et vidt og innhoidsrikt program som spenner fra boker til dans, mat, vin, kultur og lokalhistorle. - Vi er kjempeglade for at Halden historiske Samlinger er med denne gang. Svein Norheim fra HaIden Historiske Samlinger tar oss med på en reise rundt i kulturhistoriske bygninger i Halden. Det skjer i Fredrikshalds teater, sier hun. Placide Onaly har invnert Bob Benoni fra Gambia. inviterevtil atikansk dans i Busterudparken. Foto: Bodil Gerxhalieu Han Mange å merte Vi nevner videre: Du kan møte blant andre forfatter Torgrim Eggen. Det blir utstilling av Marit Eik, Jan Baker, Ann Nicolaysen Mella. Og det blir vinsmaking og foredrag og film ved Svein Bergstrøm. Muligheter for Italiensk mat og drikke biir det også ut over kvelden og natta. Og skulle du få lyst til å ta et parti jazzy og samlidig få med deg jazz med Never Too Late, så ordner det seg også. Afrikansk dans Alt ligger dessuten til rette for en dansenatt med besøk av Nordnorges fremste tropiske DJ i Bob Marleys ånd, Bob Benoni, fra Gambia. Alle barn kan bli med og danse når Nord-Norges fremste tropiske discjockey byr opp til dans på dagtld I Busterudparken. Benoni er født og oppvokst i Gambia i Vest-Afrika hvor afrikansk bailett, dans, teater, seremonier og festiviteter preger det daglige Iivet Han har bodd i Norge i 32 år, derav 23 i Tromsø, hvor han har sin base. Benoni er ekspert på alt fra afrikansk pop til reggae, ragga, dancehall, salsa, merengue, samba, soca, calypso, tango, bhangra, hip-hop, soul, r&b, drum & bass, drumbeat, trance dance og Ibiza pop. Inndiot utsbilon vonlof stior Indsvorklovons Lgakniten or kun W pnwst bruk og kon kko benygos på annen nuito. Kopierky egsf sprodning av karhoklut krestkr avtaio mod roltighufshavor ogo, Kopinor Side 52

53 Pianobaren Vinsmaking Kl åpent Kl og foredrag og film om italienske viner ved Svein Bergstrøm. Påmelding vinsmaking kr 150,- 4411~. aarjet2 OBAR ii Svenskegt. 3 Halden Bibliotek Fortellernatt Kl. 21 Møt forfatterne Torgrim Eggen og Gjert Nygårdshaug I samarbeid med H. Andersen Libris Spisekroken Borgermestergården Sulten i lopet av kvelden? Italiensk meny. Åpent til kl. 24 Dørene åpner Tordensk.olds t. 1 Svenskegt. 2 F Fredrikshalds Teater Foredrag Kl Svein Norheim fra Halden Historiske Samlinger tar oss med på en reise rundt i kulturhistoriske bygninger i Halden. Black Box Dansenatt Kl Nord-Norges fremste tropiske DJ, Bob Benoni. Kom og dans allerede kl. 12 i Busterudparken. Spesielt for barn! 11110ffir 1:1 LI Ia iii Øvre Bankegt. 5 Viol t. 14 Frivilligsentralen Jazznatt Kl Never Too Late Kl Dina Cecilie Nordsjø, Ove Alexander Billington Kl Yatzyturnering i "White Box" Bakgården restaurant og Kaffebrenneriet Egen kulturnattmeny! Åpent til kl. 01. Stor t. 22B Galleri Lille Martine Utstilling Kl Utstillere Marit Eik, Jan Baker, Ann Nicolaysen Mella Erlandsen Conditori Konsert Kl. 21 Konsert med Eva Hillered Tekstforfatterkurs på dagen Storgt. 22 Stor t. 10 Side 53

54 1II r 5 5 r. 5 I I v 5 ' I II I v I r Side 54

55 Side 55 7C) r"'`

56 TE HEZLWit HE,UJUEVC v- Side 56

57 á Side 57

58 (I) Side 58

59 , o Side 59

60 á Side 60

61 "1 "9111 1"...) L Side 61

62 Søknad om kulturstøtte Halden kommune Berg kirkes kulturfestival 2010, 7. november 14. november Sju dager av konserter, verksteder og foredrag for hele Haldens befolkning. Prosjektansvarlig HOVEDANSVARLIG Berg menighetsråd ved leder Siri Klein Bakke (telefon: ) PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING Berg menighets kulturutvalg ved organist Michael Servant (telefon: ) ØKONOMI Berg menighetssråd ved kasserer Torfinn Torp (telefon: ). Prosjekt BAKGRUNN Etter flere år med 2-3 dagers festivaler, i 2006 hadde Berg kirke sin første helukes festival. Nå ønsker menigheten å gjenta suksessen med en ny festival i 2010, med tanken på å etablere festivalen som en årlig festival på nasjonalt nivå og som faller inn under festivalstøtteordningen til Norsk kulturråd fra BERG MENIGHET I DET LOKALE SAMFUNNET Berg menighet er i sterk vekst og har etablert seg som et åpent sted for hele Haldens befolkning. Den middelaldrende kirke lar seg fint bruke til diverse kulturarrangementer og på denne måten har kirken tiltrukket mange mennesker som ikke ellers hadde vært innom. Den er intimt nok for små kammerkonserter, men likevel stort nok til å håndtere større oppsett. KULTURFESTIVALEN 2010 Menigheten har et stort samarbeid med lokale skoler, byens amatøre musikker og landets profesjonelle musikker innenfor sine kulturelle aktiviteter. Sistnevnte gjør sitt for at kvaliteten på det som utøves holder et høyt og inspirerende nivå, og er derfor et viktig satsingssområde i kirkens musikalske virksomhet, særlig med konserter hvor både amatøre og profesjonelle medvirker - for eksempel den siste konserten i årets festival med The London Communit Gospel Choir. Viktigheten av skole-samarbeidet vises gjennom årets satsing på skolekonserter og kurs for lærerer. I år satser vi på et tilbud til alle klassetrinn fra 1. kl til videregående, samt barnehager og høyskolen. I tillegg fortsettes satsingen på konserter for de som ikke er i stand til å møte opp i kirken: årets festival satser på konserter i hver eneste av byens gamlehjem. Det blir også satt i gang et samarbeid med Halden fengsel som ligger i Berg menighet. Vi fortsetter også å satse på mangfoldet og har inkludert konserter som innholder mange forskjellige typer musikk: gospel, klassisk, gregoriansk sang, folk, og varierende uttrykksform: sang, dans, dikt, musikk, teater. 1 av 3 Side 62

63 Festivalen er tenkt som et samlingspunkt for store og små, amatøre og profesjonelle, musikkere, diktere, skuspillere og dansere, og er en satsing som vil forsterke det eksisterende samarbeidet og legge fundamentet for videre kulturelle vekst. Framdriftsplan Innen 16. september bekreftelse av finansiering fra forskjellige instanser september siste gjennomgåing og godkjenning fra menighetssrådet 28. september pressekonferanse om festivalen 1. oktober annonseringskampanjen starter 7. november kulturfestivalen starter. 14. november kulturfestivalen slutter. 24. november evalueringsmøte. Budsjett SE VEDLEGG 1 Medvirkende Arve Tellesen og Håvard Gimse Ole Bull i ord og toner års jubileum for Ole Bull. London Community Gospel Choir Europas ledende gospelkor gjester Halden med konsert og verksted. Foruten å være kjent fra sitt eget repertoar så har de sunget med artister som: Elton John, Paul McCartney, Blur, Sting, Tina Turner, George Michael og en rekke andre av verdens ledende artister. I begynnelsen var ordet Johannesevangeliet fra Bibelen fortalt, omkranset av musikk. Birgitte Bjørnstad Sæbø - forteller, Ulla Käll - gitar. Svein Tindberg Mest kjent er han imidlertid for fortellerteaterforestillingen Markusevangeliet (Evangeliet etter Markus), en forestilling som gikk sin seiersgang flere steder i Norge i Her kommer oppfølgeren Som Skrevet Står. Brazz Brothers med kirkekonsert og verksted med lokale korps The Brazz Brothers - en reisende musikkinstitusjon! Musikkglede og improvisasjonskunst Tre ganger brødre Førde og to ganger brødre Tafjord. Alle fra Langevåg på den lille øya Sula utenfor Ålesund. Men nå i Halden med kirkekonsert og verksted med lokale korps. Halden Byorkester og Solfrid Molland - Katedral For Tapte Drømmer En stemningsfull konsert med musikk inspirert av storslåtte europeiske katedraler, livsglad europeisk folkemusikk, musikk av romfolket og nye viser med tekst av Ingvar Hovland,og vakkert på en høyde ligger "Katedral for Tapte Drømmer" hvor man kan gå inn uansett tro og legge fra seg sorger og uoppfylte drømmer." 2 av 3 Side 63

64 Jeanne d Arc - Filmkonsert med orgel. Publikum inviteres til en unik filmkonsert med en filmvisning av Jeanne d Arc, akkompagnert med improvisasjoner av organist Inger Lise Ulsrud. Onkel Tuka - Tilbake i Berg kirke Teater Landstryker n Adam og Eva måter å gå på. Ketil Kolstad som har skrevet manus, basert på Mark Twains tekster om Adam og Eva. Samtidsdans, teater og musikk er vevet tett sammen i en forestilling som nok vil by på en overraskelse eller to. Vi ønsker med forestillingen å feire det gode og naive mennesket, slik vi med Mark Twain kan fantasere oss at det var i begynnelsen. Vi vil forsøke å gi kropp og tekst til en lengsel etter paradisisk tilhørighet som gikk tapt. Cecilie Jørstad, Tord Gustavsen og Band fremfører Jazz Requiem for Allehelgensdag Kirker og kirkegårder er steder man kommer tilbake til, og som vekker sterke følelser, de innbyr til ro og ettertanke. Med dette perspektivet i tankene inviterer Festivalen til en nattlig jazzmesse i Berg kirke. Tord Gustavsen fremfører hans eget jazzrekviem for band og kor med tekster av dikteren Lars Amund Vaage lest av Haldens Cecilie Jørstad. Grethe Refsum Professor ved Kunsthøgskolen i Oslo - Årets kunstner - utsillinger i byen og verksted i skolene. Safia Abdi Haase - Afrikansk dans verksted. Safia Abdi leder et prosjekt rettet mot somaliske kvinne i Oslo og Halden, og bruker fortellinger, musikk og dans for å fremmekulturforståelse mellom Afrika og Norge. Kristin Sollie Schøien - Et praktisk innføring i hjemmets gammel kristne folkeskikk. Under festival uken holder Schøien 3 kurs rettet mot barn, voksne, og lærere den siste med særlig henvisning til læreplanen under det nye Kunnskapsløftet-reformen. Misjonsforeninger fra Halden Halden Kunstforening Lokale korps og kor Berg bygdekvinnelag Berg, Rokke og Asak historielag Gledesprederne 3 av 3 Side 64

65 Søknad om kulturmidler 2010 Tilskudd til kunst og kulturformål / arrangementstøtte. Søknadsfrister: 15.januar og 15.august Søknaden sendes til: Halden kommune Pb Halden 1. Informasjon om søker: Søkers navn ( organisasjon, gruppe, enkeltperson ) Navn på leder / ansvarlig person: Berg menighetsråd Michael Servant - ansvarlig person i menighetsrådets kulturutvalg Telefoner: Tlf. privat: Mobil: Tlf. arbeid Adresse: Borgergate 12 Postnummer- og sted: 1763 Halden E-post: Ev. hjemmeside: Ev. organisasjonsnummer: Bankkonto: Hva det søkes tilskudd til: Kulturarrangement: Kunstnerisk produksjon: Festival: x Annet: 3. Kategori: Musikk: x Litteratur: x Scenekunst: x Annet: x Side 65

66 4. Kort beskrivelse av tiltaket: Ti dager av konserter, verksteder og foredrag for hele Haldens befolkning - et samlingspunkt for store og små, amatøre og profesjonelle, musikkere, diktere, skuspillere og dansere. Festivalen er en satsing som vil forsterke det eksisterende samarbeidet mellom Berg menighet og andre i Haldens kulturliv og legge fundamentet for videre kulturelle vekst. 5. Tid og sted for gjennomføring: Tidsrom: 5. november november 2010 Sted: Berg kirke, Berg menighetshus, Eldrehjem i Halden, byens skoler, Halden fengsel, Høgskolen i Østfold 6. Utgifter og søknadssum: Totale utgifter: kr Søknadssum: kr Syttefem tusen kroner 7. Nødvendige vedlegg: Fullstendig beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til: x Budsjett med alle utgifter og inntekter: x Eventuelt andre vedlegg: 1 Programhefte fra Festivaluken i Underskrift: Den som underskriver skjemaet er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Undertegnede har lest retningslinjene for tilskuddsordningen og er klar over de krav som gjelder mottakere av tilskudd. Halden, 14. august 2010 Sted / dato Signatur: Michael Servant Side 66

67 Berg kirkes kulturfestival, 7. november november 2010 Utgifter Inntekter ADMINISTRASJON OG PR SØKT STØTTE 20,000 Annonser 45,000 Berg Sparebank 5,000 Tonoavgift 15,000 Ung kirkesangforbund 20,000 Program 130,000 Norsk kulturråd 10,000 Distribusjon av program 75,000 Halden kommune 10,000 Plakater og banner 80,000 Konsertsponsorer/program annonser 10,000 Administrasjon/ekstrautgifter 5,000 Overskudd fra festival ,000 SUM 350,000 SUM KONSERTER KONSERTER 340,000 Honorar 70,000 Billetter 2,000 Kaffe og mat 1,000 Kaffe 4,000 Blomster 5,000 Kollekt 10,000 Noter/mapper/rekvisiter 5,000 Deltageravgift 356,000 SUM 81,000 SUM 431,000 Utgifter 431,000 Inntekter Side 67

68 Kulturuke Budsjett - Per konsert oversikt INNSLAG 1 Kom og syng gospel Berg kirke KO Søn 15. okt Utgifter Inntekt Annet Kl Honorar Ingen billett 50 publikum 150 Kaffe - KU 250 Kaffe 20 kr billett 100 Blomster - KU 1,000 Kollekt 1 dirgent 500 Kormapper 3,250 Delt.gr avgift 50 singers 2,000 Mat (DU forbereder) 65 Delt.gr avgift INNSLAG 2 Klassisk sang Gamlehjem KO Man 16. Okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,000 Honorar Ingen billett 30 publikum Kaffe - gamlehjem Ik. kaff. intkt Blomster - gamlehjem Ingen kollekt 4 solister INNSLAG 3 Halden Byork./HJK/HKK Berg kirke KO Man 16. okt Utgifter Inntekt Annet kl ,000 Honorar 13,000 Billetter 100 publikum 315 Kaffe - KU 525 Kaffe 130 kr billett 400 Blomster - KU Ingen kollekt 4 solister/dir 4,000 Noter 35 singers 35 musikkere INNSLAG 4 Skolekonsert - Harpe og munnspill Tirs 17. okt Utgifter Inntekt Annet Dagtid 5,000 Honorar Ingen billett 900 publikum Ingen kaffe Ingen kaffe Blomster - skolene Ingen kollekt 2 solister Skoler KO INNSLAG 5 Gamlehjemkon - Harpe og munnspill Gamlehjem KO Tirs 17. okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,000 Honorar Ingen billett 30 publikum Kaffe - gamlehjem Ik. kaff. intkt Blomster - gamlehjem Ingen kollekt 2 solister INNSLAG 6 Sunniva musikal Berg kirke KO Tirs 17. okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,000 Honorar 6,000 Billetter 120 publikum 240 Kaffe - KU 400 Kaffe 50 kr billett 1,100 Blomster - KU Ingen kollekt 11 sol/mus/dir 1,000 Rekvisiter 30 singers INNSLAG 7 Misjonkveld Menighetshus MØ Tirs 17. okt Utgifter Inntekt Annet Kl Ingen honorar Ingen billett 70 menighet Kaffe - Misjonforening Ik. kaff. intkt Blomster - Misjonforening Ingen kollekt 1 f.dragholder INNSLAG 8 Konsert - Harpe og munnspill Berg kirke KO Tirs 17. okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,000 Honorar 10,800 Billetter 120 publikum 180 Kaffe - KU 300 Kaffe 90 kr billett 200 Blomster - KU Ingen kollekt 2 solister INNSLAG 9 Lærerkurs - Kristin Schøien Berg kirke? FO Ons 18. okt Utgifter Inntekt Annet Dagtid 1,500 Honorar Ingen billett 20 deltager Kaffe - skoler Ik. kaff. intkt 100 Blomster - KU Ingen kollekt 1 f.dragholder INNSLAG 10 Barnekurs - Kristin Schøien Berg kirke? FO Ons 18. okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,500 Honorar Ingen billett 30 deltager Saft/boller - 4H Ikke saft inntekt Ingen blomster Ingen kollekt? 1 f.dragholder INNSLAG 11 Foredrag - Kristin Schøien Menighetshuset FO Ons 18. okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,800 Honorar Ingen billett 100 publikum Kaffe - Bygdakvlag 200 Kaffe 30 kollekt/pers 100 Blomster - KU 3,000 Kollekt 1 f.dragholder INNSLAG 12 Vespers 1,900 Underskudd Berg kirke GU Ons 18. okt Utgifter Inntekt Annet Kl Ingen honorar Ingen billett 50 menighet Ingen kaffe Ingen kaffe Ingen blomster Ingen kollekt INNSLAG 13 Skole konsert Orgel 8. Kl - Michael Tors 19. okt Utgifter Inntekt Annet Dagtid Ingen honorar Ingen billett 800 publikum Ingen kaffe Ingen kaffe Ingen blomster Ingen kollekt 1 solist Skoler FO INNSLAG 14 Orgelkonsert + kor Berg kirke KO Tors 19. okt Utgifter Inntekt Annet Kl Ingen honorar 4,000 Billetter 80 publikum 150 Kaffe - KU 250 Kaffe 50 kr billett 200 Blomster - KU Ingen kollekt 2 solist/dir 30 singers INNSLAG 15 Tistedalsmusiken + orgel Berg kirke KO Tors 19. okt Utgifter Inntekt Annet Kl Ingen honorar 6,400 Billetter 80 publikum 225 Kaffe - KU 375 Kaffe 80 kr billett 200 Blomster - KU Ingen kollekt 2 dir/solist Noter INNSLAG 16 Dans og Gregoriansk Berg kirke KO Tors 19. okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,000 Honorar 8,000 Billetter 100 publikum 150 Kaffe - KU 250 Kaffe 80 kr billett 400 Blomster - KU Ingen kollekt 4 dir/koreog INNSLAG 17 Afrikansk Dans Skole Safia+2 Fre 20. okt Utgifter Inntekt Annet Dagtid 4,000 Honorar Ingen billett 400 publikum Ingen kaffe Ingen kaffe Blomster - skolene Ingen kollekt 3 solister Skoler FO INNSLAG 18 Gamlehjemkonsert Safia+1 Gamlehjem FO Fre 20. okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,000 Honorar Ingen billett 30 publikum Kaffe - gamlehjem Ik. kaff. intkt Blomster - gamlehjem Ingen kollekt 2 solister INNSLAG 19 Onkel Tuka Berg kirke KO Fre 20. okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,750 Honorar 19,500 Billetter 150 publikum 150 Kaffe - KU 250 Kaffe 130 kr billett 500 Blomster - KU Ingen kollekt 5 solister INNSLAG 20 Barnedag - Safia og Nasra Berg kirke FO Lør 21. okt Utgifter Inntekt Annet Kl Honorar Ingen billett 50 deltager Ingen kaffe Ik. kaff. intkt 20 kr delt/avg Ingen blomster Ingen kollekt 2 solister 1,000 Delt.gr avgift 750 Mat (DU forbereder) INNSLAG 21 Lørdagsgrøt Menighetshus MØ Lør 21. okt Utgifter Inntekt Annet Kl Ingen honorar Ingen billett 40 publikum Ingen kaffe Ik. kaff. intkt 200 Blomster - KU Ingen kollekt 2 solister 600 Mat (DU forbereder) INNSLAG 22 Ola Bremnes Berg kirke KO Lør 21. okt Utgifter Inntekt Annet Kl ,000 Honorar 27,300 Billetter 210 publikum 315 Kaffe - KU 525 Kaffe 130 kr billett 700 Blomster - KU Ingen kollekt 7 solister 2,960 Noter 2,960 Kor - noter INNSLAG 23 Festivalgudstjeneste/HBK/HJK/Safia Berg kirke GU Søn 22. Okt Utgifter Inntekt Annet Kl Ingen honorar Ingen billett 200 menighet Kaffee - menighetsråd Ik. kaff. intkt Ingen blomster Ingen kollekt 7 mus/forsang 35 singers INNSLAG 24 INNSLAG 25 Ola Bremnes honorar Gregoriansk Dans Ola Bremnes 7000 Suleka 5000 Pianist dansers 3500 Gitar 4000 Bass 5000 Slagverk 1500 Fiolin 0 Bagpipes SUM SUM Halden Byorkester Gospel Kor 8000 Tine 2000 Slagverk 4000 Fiolin Flights/train 4000 Bratsj 2000 Cello 2000 Bass Side 68

69 Event code Innslag KO? GU? FO? MØ? Billetter? Kollekt? Is KO og bill.? Antall if KO og bill Billettpriser KO GU FO MØ Kollekt Billetter Side 69

70 Side 70

71 Navn på søker Søknadssum Innstilling Vedtak HKI Vedtak adm. Utbetalt? Til disp.: Idd bygdekvinnelag 2000 ja TTIF vertskap for afrikansk fotballag ja Fredriksten artillerie kompagnie ja Veslefrikk ja Halden Frivilligsentral ja Svingen 4H ja Sangkoret Haldenia ja Frode Moltemyr, Minnes du sangen ja "TopTen" - Pella ja BKB ja Fylkeskulturmønstringen ja Fylkeskulturmønstringen ja Teater Allena ja BKB lokalt ja BKB lokalt ja BKB lokalt ja Ringen Danselag ja Operasjon Dagsverk nei Kvitnes / Stømner - konsert nei A.Aagaard - utsmykning ja David Parton ja Halden Frivilligsentral ja Halden Turist/mat og trebåt ja ja, internt nei Halden Turist/julemarked ja Halden Turist/kulTURvandring ja Odd Dahle/blowing in the wind ja Ann-E.Lande / teaterprinsessa rest;40000 Fredriksten artillerie kompagnie ja Halden scenekunstråd ja Forestilling om The Kinks Handel i Halden Hand2Hand ja Side 71

72 Berg bygdetun ja Haldentalentet ja grensetreffet, Street&Cruising ja TTIF - 17.maiarrangement ja Concordiagutane ja Halden kulturråd nei HhS - Taterprosjekt ja Juleselskapet rest:25000 Østfold musikkråd ja Håndballklubben Halden ja Placide, dansekurs ja Felleskomiteen ja Folk i Halden ja FAU Hjortsberg skole ja Anna Karine 17.mai ja Seniordans ja PicoCanto nei Rød Herregård nei Østfold Politis tjenestehundklubb ja Blue Energy Band Steely Dan Tribute Barnegospel - Felleskomiteen i Halden ja Jul i Halden - CD Totalt innvilget Mulig filmprosjekt: Folk i Halden, julekonsert Totalt (inkl. Fantefilm og Jul i Halden) Budsjettert fordelt Rest ( til fordeling ved denne tildeling) Side 72

73 Side 73

74 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stein Cato Røsnæs Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg 1 Opprusting og ombygging av Aladdin kino 2 Halden kommune brev 10 juni 2010GB 3 Halden, nytt stolamfi Halden, prisoverslag nytt stolamfi Leie og driftsavtale med Norsk Kinodrift AS 6 Digitalisering av kinoteknisk utstyr Ikke utsendte vedlegg Opprustning av Aladdin Kino Sammendrag av saken: Aladdins eksisterende kinosal er opprinnelig fra tiden rett etter første verdenskrig og har således vært i kontinuerlig drift i lang tid. Enkelte ombygginger har skjedd siden, men det er et faktum at salen i dag er utdaterte og nedslitte. Det største problemet er radavstand og sittekomfort. Dette kan utbedres ved å forhøye eksisterende amfikonstruksjon og forlenge amfiets inntrinn noe, som er en enkel operasjon å utføre. I tillegg må gulvoverflatene skifte belegg, tepper og trinnbelysning. Et prisoverslag for et slikt arbeid er beregnet til omlag kr inkludert MVA. Halden kommune har fått en henvendelse fra Norsk Kinodrift AS, se vedlegg, som har i sitt investeringsbudsjett for 2010 avsatt inntil kr 1 million til å kjøpe inn nye stoler til Aladdin kino, som de vil dekke kostnaden av, dersom kommunen bekoster amfiet. Rådmannens innstilling: Det er i budsjett for 2010 ikke avsatt midler til opprustning av eksisterende sal ved Aladdin kino eller til forprosjekt for mulig sal to. Saken sees i sammenheng med budsjett for Side 74

75 Saksutredning: Bakgrunn Halden kommune inngikk i 2001 en leieavtale om bygningen og en driftsavtale angående kino driften ved Aladdin kino med Norsk Kinodrift AS, se vedlegg. Denne avtalen ble, som følge av store investeringer fra Norsk Kinodrift AS sin side i nytt digitalt utstyr, forlenget med 10 år av Formannskapet i møte den I løpet av juni måned i år vil Aladdin kino være ferdig digitalisert og hvor verdens skarpeste kinobilder og filmer i 3D, vil bli tilgjengelige for Haldens publikum. Norsk Kinodrift AS står for alle investeringer i innkjøp og installasjon i forbindelse med dette. Med dette har Aladdin kino muligheter til å vise alt av kinofilmer, men også gjennom Norsk Kinodrift AS sine eksklusive avtalerettigheter, fra oktober måned også tilgang til å vise direkteoverført opera, teater og konserter fra verdens ledende scener og artister. Sammen med introduseringen av digitalkino, økt antall premierefilmer, 3D og nye kulturtilbud som direkteoverført opera fra The Metropolitan Opera House i New York, klassiske konserter fra verdens ledende orkestre og popkonserter fra verden rundt, er utbedringen av dagens stolløsning kronen på verket for en betydelig fornyelse av Aladdin kino. Aladdins eksisterende kinosal er opprinnelig fra tiden rett etter første verdenskrig og har således vært i kontinuerlig drift i lang tid. Enkelte ombygginger har skjedd siden, men det er et faktum at salen i dag er utdaterte og nedslitte. Det største problemet er radavstand og sittekomfort. Dette kan utbedres ved å forhøye eksisterende amfikonstruksjon og forlenge amfiets inntrinn noe, som er en enkel operasjon å utføre. I tillegg må gulvoverflatene skifte belegg, tepper og trinnbelysning. Et prisoverslag for et slikt arbeid er beregnet til omlag kr inkludert MVA. Halden kommune har fått en henvendelse fra Norsk Kinodrift AS, se vedlegg, som har i sitt investeringsbudsjett for 2010 avsatt inntil kr 1 million til å kjøpe inn nye stoler til Aladdin kino, som de vil dekke kostnaden av, dersom kommunen bekoster amfiet. Videre ønsker Norsk Kinodrift AS dialog med Halden kommune som bygningseier om videre å utvikle Aladdin kino med en sal nr to. Bakgrunnen for dette er at Aladdin kino er den eneste kinoen i norske byer på sammenlignbar størrelse som fortsatt kun har èn kinosal. Ved utvidelse med ytterligere èn sal, vil filmtilbudet til Haldens publikum raskt fordobles og besøket øke. Kinoen har en viktig funksjon i å skape liv i bysentrum og har en viktig funksjon for andre næringsdrivende og andre tilbud i byens sentrum. Med de nevnte nyhetene som digital kinodrift medfører, vil behovet for økt visningskapasitet komme raskt. Aladdin kino vil med to saler kunne øke besøket, utvide filmtilbudet og imøtekomme kravene fra et publikum som med dagens tilbud ofte reiser ut av kommunen for å gå på kino. I tillegg åpner den nye teknologien for overføring av arrangementer, både lokalt og globalt. For Haldens øvrige kulturarrangement åpner det seg her helt nye muligheter for samarbeid med kinoen, kun begrenset av rettighetsspørsmål. Norsk Kinodrift AS foreslår i sitt brev at Halden kommunen avsetter midler til et forprosjekt hvor vi sammen med Norsk Kinodrift AS utreder mulighetene for en ny kinosal innenfor rammen av dagens Glassmellombygg. Vedlagt saken er også informasjon om den gjennomførte digitaliseringen. Side 75

76 Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Bygget administreres av Enhet for Eiendom og havn Økonomi Det er i vedtatt budsjett for 2010 ikke avsatt midler til slik opprustning av Aladdin kino. Juridiske forhold Dersom Halden kommune skal bekoste en slik opprustning av Aladdin kino må det avklares om dette skal gjennomføres som ett kommunalt prosjekt eller om det er måter å gjøre dette på der Norsk Kino drift AS administrerer og gjennomfører hele prosjektet. Juridiske forhold rundt denne problemstillingen må eventuelt avklares administrativt. Personal- og organisasjonsspørsmål Ingen, Norsk kinodrift AS drifter Aladdin kino Betydning for kommunens næringsutvikling Aladdins eksisterende kinosal er opprinnelig fra tiden rett etter første verdenskrig og har således vært i kontinuerlig drift i lang tid. Enkelte ombygginger har skjedd siden, men det er et faktum at salen i dag er utdaterte og nedslitte. Det største problemet er radavstand og sittekomfort. Dette kan utbedres og salen vil med dette fremstå mer attraktiv og tilpasset dagens forventede standard. Ved utvidelse med ytterligere èn sal, vil filmtilbudet til Haldens publikum raskt fordobles og besøket øke. Kinoen har en viktig funksjon i å skape liv i bysentrum og har en viktig funksjon for andre næringsdrivende og andre tilbud i byens sentrum. Med de nevnte nyhetene som digital kinodrift medfører, vil behovet for økt visningskapasitet komme raskt. Aladdin kino vil med to saler kunne øke besøket, utvide filmtilbudet og imøtekomme kravene fra et publikum som med dagens tilbud ofte reiser ut av kommunen for å gå på kino. I tillegg åpner den nye teknologien for overføring av arrangementer, både lokalt og globalt. For Haldens øvrige kulturarrangement åpner det seg her helt nye muligheter for samarbeid med kinoen, kun begrenset av rettighetsspørsmål. Konklusjon Rådmannen er av den oppfatningen at det er behov for en opprustning av Aladdin kino slik Norsk Kinodrift AS beskriver og fremmer ett ønske om. Det forventes at en by som Halden har en moderne og bekvem kino, tilpasset dagens krav til fasiliteter. En utvidelse til to saler vil uten tvil kunne gi byens innbyggere ett bedre tilbud og være med på å sikre driftsgrunnlaget for dagens kino drift. Som eiere av bygningen er det naturlig å tenke ett samarbeid mellom eier og drifter for å utvikle og modernisere Aladdin kino. Imidlertid er det ikke i budsjettet for 2010 avsatt midler til slik opprustning og rådmannen ser ikke andre muligheter for å omprioritere andre vedtatte investeringsprosjekter. Behovet for midler til opprustning og til forprosjekt i forhold til sal to bør sees i sammenheng med budsjett for Side 76

77 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Stein Cato Røsnæs Side 77

78 Halden kommune Kultur og idrett Norsk Kinodrift A/S Postboks 1584 Vika 0118 OSLO Att. Ivar Halstvedt Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2010/ Stein Cato Røsnæs, Opprusting og ombygging av Aladdin kino Det vises til deres brev av 10 juni 2010 om opprustning og ombygging av Aladdin kino. Det er i vedtatte budsjetter for 2010 ikke avsatt noen midler til ett slikt prosjekt. Halden kommune ser imidlertid behovene for en slik oppgradering dere foreslår, spesielt når prosjektet med å digitalisere Alladin kino nå blir ferdigstilt. For å få til dette kreves en omprioritering av investeringsmidler eller ett vedtak i budsjettet for 2011 ift finansiering. Så tett oppimot sommeren er det ikke berammet noen politiske møter, der denne problemstillingen kunne vært synliggjort. Vi registrerer deres ønsker og den muligheten dere nå har selv til å investere i nye stoler og som fordrer en investering i bygget fra huseiers side og vil komme tilbake til eventuelle muligheter for dette over sommeren. Dersom det i denne tiden blir endringer i deres planlagte satsning, ber vi om å bli holdt underrettett. Med hilsen Stein Cato Røsnæs enhetsleder kultur og idrett Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Tordenskjoldsgate E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 78

79 Halden kommune Att: Enhetsleder Stein Cato Røsnæs P.b Halden Halden, 10.juni OPPRUSTING AV STORSAL OG PROSJEKTERING AV EN MULIG SAL 2 VED ALADDIN KINO I HALDEN. Norsk Kinodrift AS viser til hyggelig møte og befaring ved Aladdin kino i Halden i dag og oversender som avtalt en skriftlig henvendelse for samarbeid og samfinansiering av opprusting av eksisterende kinosal og et forprosjekt for utredning av mulighetene for en ny kinosal i tilknytning til eksisterende kinoanlegg. I løpet av juni måned i år vil Aladdin kino være ferdig digitalisert og hvor verdens skarpeste kinobilder og filmer i 3D, vil bli tilgjengelige for Haldens publikum. Norsk Kinodrift AS står for alle investeringer i innkjøp og installasjon i forbindelse med dette. Med dette har Aladdin kino muligheter til å vise alt av kinofilmer, men gjennom vårt selskaps eksklusive avtalerettigheter, fra oktober måned også tilgang til å vise direkteoverført opera, teater og konserter fra verdens ledende scener og artister. Sammen med introduseringen av digitalkino, økt antall premierefilmer, 3D og nye kulturtilbud som direkteoverført opera fra The Metropolitan Opera House i New York, klassiske konserter fra verdens ledende orkestre og popkonserter fra verden rundt, er utbedringen av dagens stolløsning kronen på verket for en betydelig fornyelse av Aladdin kino. Nye kinostoler krever nytt amfi Aladdins eksisterende kinosal er opprinnelig fra tiden rett etter første verdenskrig og har således vært i kontinuerlig drift siden stumfilmens dager! Enkelte ombygginger har skjedd siden, men det er et faktum at salen i dag er den mest utdaterte og nedslitte kinosalen i Østfoldbyene. Det største problemet er radavstand og sittekomfort. Dette kan utbedres ved å forhøye eksisterende amfikonstruksjon og forlenge amfiets inntrinn noe, som er en enkel operasjon å utføre. I tillegg må gulvoverflatene skifte belegg, tepper og trinnbelysning. Et uforpliktende prisoverslag for et slikt arbeid, er satt til kr ,- eks mva., som vi ber om at kommunen dekker kostnaden av. Norsk Kinodrift AS har i sitt investeringsbudsjett for 2010 avsatt inntil kr 1 million til å kjøpe inn nye stoler til Aladdin kino, som vårt selskap vil dekke kostnaden av, dersom kommunen bekoster amfiet. Norsk Kinodrift AS kan også påta seg ansvaret som ansvarlig prosjektleder For å få bestilt inn stoler og montert dem på et justert amfi, oppnår vi raskt en økt kundetilfredshet og besvarer Halden-publikummets vanligste tilbakemelding til oss som kinodriver: Skaff bedre stoler med bedre benplass! Ved rask samhandling, har Halden kommunes politikere og administrasjon sammen med Norsk Kinodrift AS nå muligheten til å utbedre salen etter innbyggernes sterke ønske. Ivar Halstvedt Administrerende direktør Norsk Kino Essendrops gate 3 Postboks 1584 Vika NO-0118 Oslo Tlf: (+47) Fax : (+47) Organisasjonsnr: Side 79

80 Sal 2 Aladdin kino er den eneste kinoen i norske byer på sammenlignbar størrelse som fortsatt kun har èn kinosal. Ved utvidelse med ytterligere èn sal, vil filmtilbudet til Haldens publikum raskt fordobles og besøket øke. Kinoen har en viktig funksjon i å skape liv i bysentrum og har en viktig funksjon for andre næringsdrivende og andre tilbud i byens sentrum. Med de nevnte nyhetene som digital kinodrift medfører, vil behovet for økt visningskapasitet komme raskt. Aladdin kino vil med to saler kunne øke besøket, utvide filmtilbudet og imøtekomme kravene fra et publikum som med dagens tilbud ofte reiser ut av kommunen for å gå på kino. I tillegg åpner den nye teknologien for overføring av arrangementer, både lokalt og globalt. For Haldens øvrige kulturarrangement åpner det seg her helt nye muligheter for samarbeid med kinoen, kun begrenset av rettighetsspørsmål. Norsk Kinodrift AS foreslår at Halden kommunen avsetter midler til et forprosjekt hvor de sammen med oss utreder mulighetene for en ny kinosal innenfor rammen av dagens Glassmellombygg. Vi har selv anslått muligheten for å kunne bygge en sal 2 med stoler i det tiltenkte arealet. Ved å trekke inn en erfaren kinoarkitekt, som Norsk Kinodrift kan anbefale, kan kommunen med egne krefter og Norsk Kinodrift AS med egne leverandører, relativt enkelt komme frem til et omforent forslag som deretter legges frem for politisk behandling. Norsk Kinodrift AS og vår eier Oslo Kino AS, har ledende kompetanse på oppføring og ombygging av kinobygg og har til enhver tid flere slike prosjekter gående. Vår kompetanse og våre stordriftsfordeler vil naturligvis også kunne benyttes i forbindelse med en eventuell ombygging av Aladdin kino. Norsk Kinodrift AS vil i utgangspunktet kunne dekke kostnadene til stoler og kinoteknisk utstyr i en ny kinosal, mens kommunen må dekke øvrige kostnader for en ny kinosal, som muligens kan oppføres i En ombygging vil bli organisert, slik at den ikke medfører driftstans i eksisterende kinosal. Ved et samarbeid og en kostnadsdeling vil Aladdin kinos og Halden kommunes kinotilbud raskt forbedres og komme opp på et helt annet nivå enn i dag. Både kinotilbud, teknologi og komfort vil komme på et nivå, som kan sammenlignes med de øvrige Østfoldkinoene. Vi tror og mener at dette vil resultere i økt kinobesøk, økt bokvalitet for innbyggerne og økt omsetning for omkringliggende næringsliv og vitalisere samarbeidet med øvrige kulturtilbud og ser frem til et spennende og effektivt samarbeid for utbedring av Halden kommunes kino- og kulturtilbud! For mer informasjon og ved spørsmål må dere for all del ta kontakt med undertegnede. Vedlegg: 1. Skisse for endring av stolamfi i Aladdin kino 2. Kostnadsoverslag for ombygging av amfi og stolplassering i Aladdin kino. Med vennlig hilsen NORSK KINODRIFT AS Ivar Halstvedt Adm. direktør Ivar Halstvedt Administrerende direktør Norsk Kino Essendrops gate 3 Postboks 1584 Vika NO-0118 Oslo Tlf: (+47) Fax : (+47) Organisasjonsnr: Side 80

81 Ivar Halstvedt Administrerende direktør Norsk Kino Essendrops gate 3 Postboks 1584 Vika NO-0118 Oslo Tlf: (+47) Fax : (+47) Organisasjonsnr: Side 81

82 Side 82

83 Prosjektpris på oppforing av amfi, kino Halden Tekst Type stk m2 pris delsum Sum Innredningsarbeider Materialer 2* ,00 Materialer 2* ,00 Materialer Spon 22 millimeter ,00 Materialer Lim og festemateriell ,00 Materialer Finer 18 millimeter, seterader ,00 CDM for lyddemping av gulv konstruksjon ,00 Isolering av hulrom 200mm Paroc ,00 Arbeid Timer , ,00 Gulvarbeider Flyt/skrapsparkling flatt område foran lerret ,00 Legging av linoleum i sete område ,00 Legging av linoleum i alle opptrinn ,00 Legging av teppe i trappetrinn ,00 Legging av teppe i område foran lerret ,00 kost teppe ,00 Trappenese standard , ,00 Rigg og drift , ,00 Sum Prosjektpris ,00 Side 83

84 Side 84

85 Side 85

86 Side 86

87 Side 87

88 Side 88

89 Side 89

90 Side 90

91 Side 91

92 Side 92

93 Side 93

94 Side 94

95 Side 95

96 Side 96

97 Side 97

98 Side 98

99 Side 99

100 Side 100

101 Side 101

102 Side 102

103 Side 103

104 Side 104

105 Side 105

106 Side 106

107 Side 107

108 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: D / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg Søknad fra TFL, HSK, TTIF og Gimle IF Ikke utsendte vedlegg Rehabilitering av kommunens lysløyper - søknad om forskuttering av kommunalt tilskudd. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Stein Cato Røsnæs. Sammendrag av saken: Lysløypene beliggende i Halden kommune har behov for rehabilitering. De fleste stolpene er fra rundt 1920 og er en sikkerhetsrisiko på grunn av råte. Sentrale myndigheter har besluttet at all lysarmatur eldre enn fra ca 1982 må skiftes ut fordi de inneholder PCB. Tistedalen FL, Gimle IF, TistedalenTIF og HaldenSK søkte om spillemidler til rehabilitering av lysløypene i 2010, men fikk av avslag. Disse fire lagene søker om at Halden kommune forskutterer det kommunale tilskuddet som er en del av finansieringsplanen i spillemiddelsøknader, slik at arbeidet med rehabilitering av lysløypene kan fortsette. Halden kommune ved enhet for kultur og idrett foreslår å avslå søknaden, men vil jobbe for at gjeldende søknader får høy prioritet i handlingsplanen for anleggsutbygging i Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for kultur og idrett avslår fellessøknaden fra TFL, Gimle IF, HSK og TTIF da det ikke er avsatt midler i budsjettet, men vil gi søknadene en høy prioritet i handlingsplanen for anleggsutbygging Side 108

109 Saksutredning: Bakgrunn Lysløypene beliggende i Halden kommune har behov for rehabilitering. De fleste stolpene er fra rundt 1920, og er en sikkerhetsrisiko på grunn av råte. Sentrale myndigheter har besluttet at all lysarmatur eldre enn fra ca 1982 må skiftes ut fordi de inneholder PCB. Tistedalen FL, Gimle IF, TistedalenTIF og HaldenSK søkte om spillemidler til rehabilitering av lysløypene i 2010, men samtlige fikk av avslag. Årsaken til avslagene er mangel på spillemidler til fordeling i fylkeskommunen og lav prioritering fra kommunens side. En av søknadene hadde ikke leieavtale med grunneier i orden innen fristen. Prioriteringslisten fra kommunen for 2010 ble utarbeidet etter et rettferdighetsprinsipp i forhold til hvor lenge lag og foreninger har stått på vent. Det hender også at nye anlegg kommer inn i handlingsplanen og prioriteres høyt fordi de blir ansett som viktige. Handlingsplanen vedtas politisk. Innhold. Utkast til Kommunedelplan for fysisk aktivitet med høringsfrist 31.august, legger vekt på helsefremmende tiltak og på å gi befolkningen mulighet til å drive uorganisert aktivitet. I denne sammenhengen er friluftsliv viktig. Lysløypene er viktige friluftstilbud i Halden, og de benyttes av mange; både på ski og til fots. Det er politisk vedtatt at lysløypene i Halden-marka skal være tilgjengelige med lys i høst- og vintermånedene. ( Budsjett 2010, politiske forutsetninger, målsetninger og prioriteringer, punkt 11 under kultur og idrett.) Spillemidler. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv med den årlige handlingsplanen for anleggsutbygging, ligger til grunn for søknader om spillemidler. Handlingsdelen i planen prioriteres årlig og vedtas politisk. Østfold fylkeskommune mottar fra Kulturdepartementet et årlig beløp til fordeling til søknader om spillemidler. Denne summen er beregnet ut fra gitte kriterier og varierer fra år til år. Tre av søknadene om rehabilitering av lysløyper som ble sendt Østfold fylkeskommune i 2010 er godkjente som spillemiddelsøknader, og det var mangel på midler som gjorde at de ikke fikk bevilgninger. En av søkerne hadde ikke leieavtalen med grunneier i orden innen søknadsfristen. Fornyede søknader vil bli sendt i Spillemiddelsøknader som kommunen sender fylkeskommunen må underskrives av ordfører eller rådmann. Dette er fordi søknadene som regel finansieres med et kommunalt tilskudd. Det vil si at spillemiddelsøknader som kommunen sender til ØFK innehar en politisk godkjent kommunal medfinansiering. Kommunedelplan for fysisk aktivitet med handlingsplan for 2011 skal vedtas politisk For å sikre at søknader får innvilget spillemiddeltilskudd i 2011 er det viktig at de i planens handlingsdel prioriteres høyt. Halden kommune kan ikke forskuttere fremtidige tildelinger, men spillemiddelsøknader som er godkjente av ØFK er alltid blitt tildelt spillemidler selv om det kan ta et år eller to. Side 109

110 Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Økonomi Finansieringen av spillemiddelsøknader deles i tre; 1/3: Spillemidler 1/3: Kommunalt tilskudd 1/3: Egenfinansiering ( Kontanter/dugnad/rabatter) eller: 1/3 spillemidler + 2/3 egenkapital. Det kommunale tilskuddet det søkes om at kommunen forskutterer, beløper seg til kr ,-. Dette er summen av kommunal medfinansiering for de fire søknadene denne saken gjelder. Total verdi av søknadene er kr ,-. Kommunale tilskudd som bevilges til kommunale prosjekter blir avsatt i investeringsbudsjettet. Kommunale tilskudd som bevilges til lag og foreninger blir avsatt i driftsbudsjettet. Det vil si at hvis enhet for kultur og idrett skal forskuttere det kommunale tilskuddet til utbyggingen av lysløyper, må det belastes driftsbudsjettet. Dette finnes det ingen mulighet for innen kulturbudsjettet. I brevet fra lagene er det også lansert et forslag om at kommunen tar inn prosjektene som et kommunalt prosjekt. Anleggene vil da få momsrefusjon, men det vil samtidig innebære at kommunen overtar eieransvaret og dermed ansvaret for vedlikehold av lysløypene. Alternative løsninger Halden kommune ved enhet for kultur og idrett forskutterer egenandelen i spillemiddelanleggene, kr ,-. Halden kommune ved enhet for kultur og idrett avslår søknaden om å forskuttere den kommunale andelen i spillemiddelsøknadene, men prioriterer anleggene høyt i handlingsplanen i Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Konklusjon Halden kommune avslår å forskuttere den kommunale egenandelen i spillemiddelsøknadene fra TFL, Gimle IF, TTIF og HSK, men gir disse anleggene en høy prioritering i handlingsplanen for anleggsutbygging i Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Stein Cato Røsnæs Side 110

111 Halden 23. juni JULI 2010 Halden kommune v/kulturkontoret Vedr. rehabilitering av distriktets lysløyper søknad om forskuttering av kommunal tilskuddsandel Sentrale myndigheter har bestemt at all lysarmatur eldre enn fra ca skal byttes ut grunnet innhold av PCB. Fristen for utskifting gikk opprinnelig ut for flere år siden. I Halden har fire idrettsklubber så gammel armatur i sine lysløyper at den må byttes ut. Tistedalen FL, TTIF, Halden SK og Gimle IF har til sammen over 20 kilometer med lysløyper, og flere hundre armaturer. Grunnet store kostnader med et slikt prosjekt har de fire klubbene utsatt denne rehabiliteringen i flere år i påvente av økonomisk støtte fra spillemidler og Halden kommune. Bakgrunn Samtlige lysløyper det er søkt midler til er over 40 år gamle. I alle disse årene er det gjort mye grunnarbeid i løypene. Det nødvendigste er også gjort for å holde det elektriske anlegget i drift. Men når nå armaturene må byttes, har det også vært tid for å rehabilitere løypene i sin helhet. Årsaken er at de fleste master i alle løypene var gamle allerede da løypene ble bygget for over 40 år siden. Det var arvegods fra det tidligere El-verket, og hadde stått langs kommunale veier i Halden-distriktet i mange tiår. Svært mange er ifølge merkingen produsert på 1920-tallet. Ved befaringer er det derfor slått fast at svært mange master nå er råtne, og må byttes ut av sikkerhetsmessige hensyn. Fremdrift og økonomi Nettopp av sikkerhetsmessige hensyn har Tistedalen FL gjennom flere år drevet med en omfattende rehabilitering som ble avsluttet i Klubben har forskuttert kroner i påvente av å bli tildelt spillemidler og kommunal støtte. Av sikkerhetsgrunner har også Gimle IF våren 2010 revet deler av sin lysløype, og arbeidet med å montere opp nye stolper og armaturer ventes ferdig på sensommeren inneværende år. Kostnad som må forskutteres er kroner. Halden SK skal etter planen komme i gang med sitt prosjekt i løpet av sommeren 2010, til en kostnad på omlag 2 millioner kroner som også må forskutteres. TTIF har besluttet å vente med sin rehabilitering av økonomiske hensyn til spillemidler og kommunal støtte er innvilget. Alle summer er med moms. Løypenes funksjon Distriktets klubber og lag har bygget, og holdt i stand lysløypene for at allmennheten skal ha et tilbud i den mørke årstiden, enten det er til fots eller på ski. Løypene er altså ikke først og fremst bygget for klubbenes egne medlemmer De blir da også mye brukt året rundt av svært mange haldensere. Etter mer enn 40 års drift tilfredsstiller ikke lysløypene lenger dagens krav, verken når det gjelder funksjonalitet eller sikkerhet. Den omfattende rehabiliteringen har derfor nå tvunget seg fram. Økonomisk luft Side 111

112 Idretten er en frivillig og ideell organisasjon, og klubbene blir drevet vesentlig ved hjelp av dugnadsinnsats. Det betyr også at kostbare prosjekter som den pågående rehabiliteringen av lysløypene er et stort økonomisk løft for klubber med begrenset økonomi. Det ble søkt om spillemidler i Søknaden ble godkjent i alle instanser, men det ble ikke bevilget midler til lysløypeprosjektene inneværende år. Klubbene kommer til å sende inn ny søknad om spillemidler for Hvis denne blir innvilget, vil det også utløse utbetaling av den kommunale andelen. På grunn av de store kostnadene klubbene påføres ved rehabiliteringen, søker likevel Tistedalen FL, TTIF, Halden SK og Gimle IF herved om at Halden kommune forskutterer den kommunale tilskuddsandelen til rehabilitering av lysløypene allerede i Ettersom klubbene gjennom drift og vedlikehold av et omfattende lysløypenett gir et godt tilbud til hele Haldens befolkning, ber vi også Halden kommune om å vurdere hvorvidt det er mulig å ta rehabiliteringen av lysløypenettet inn som et kommunalt prosjekt, noe som kan føre til refusjon av flere hundre tusen kroner i moms. Halden 23. juni Vennlig hilsen Tistedalen FL Terje Jensen, leder e# TTIF Yngvar Karlsen, leder / Halden SK Jens Erik Mjølnerød, leçler Gimle IF Trygve Fosse, leder Side 112

113 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Espen Holtan Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2009/ Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Veinavn- Brattskott Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Jan Sverre Olsen Sammendrag av saken: Boligfeltet Brattskott er under utbygging og vi trenger to nye veinavn. Vi foreslår Fiskeklevveien på veien som går fra Hovsveien, gjennom boligfeltet og ender på Fiskeklev (det gamle navnet på stedet) og Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Saken ble trukket fra sakskartet av utvalgsleder John Østensvig (Ap) under behandlingen av sakslisten. Vedtak: Saken ble trukket fra sakskartet. Brattskottveien på veien som går rundt inne i boligfeltet. Se vedlagte kartutsnitt. Rådmannens innstilling: HKI vedtar Fiskeklevveien og og Brattskottveien som nye veinavn på boligfeltet Brattskott. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Side 113

114 Stein Cato Røsnæs Side 114

115 Side 115

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:25 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer og varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Else-Kathrine Hveding

Følgende medlemmer og varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Else-Kathrine Hveding Halden kommune Utvalg: Møtereferat Arbeidsutvalg for hundreårsjubiléet for kvinnelig stemmerett Møtested: Møterom 1, 1.etg., Rådhuset, Storgt. 6 Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Følgende medlemmer og

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantina, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V Halden kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 15:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested:, Storgata 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder KRF

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ikke møtt:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015:

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015: Saksutskrift Kulturstøtte 2015 Saksbehandler: Elisabeth Seljevold Fladmoe Saksnr.: 15/00939-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 6/15 21.04.2015 Hovedutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Klæbu rådhus, Treffstedet Møtedato: 07.05.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2014 Tid: 09:00 13:45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Joar Tøndel Nestleder Heidi Tevik Medlem

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 13.01.2015 Tid: 18:00 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Hilde Søraas Grønhovd Senterpartiet Medlem

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Slutt: 18.50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Slutt: 18.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.06.2010 Tid: 16.30 Slutt: 18.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Tid: 16.00 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Tid: 16.00 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Tid: 16.00 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Anne Huitfeldt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd

Deanu gielda - Tana kommune. Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 08:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/200-4632/2014 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.2.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014 Tjenesteutvalget godkjenner protokoll etter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer