Fullmaktssak /10. Dato: 2.september Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 SARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullmaktssak /10. Dato: 2.september 2010. Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 SARK-3342-201000058-233"

Transkript

1 Dato: 2.september 2010 Fullmaktssak /10 Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 EVHO SARK Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings- og kulturstipend samt arbeidsstipend kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet innen billedkunst, kunsthåndverk, design, film, litteratur, scenekunst, musikk og til kulturarbeidere. Stipendene var et sentralt tiltak i "Handlingsplan for kunst og kunstnere i kulturbyen Bergen" fra 1997, og i "Kunstbyen Bergen ", vedtatt av bystyret 25. juni 2007, sak , har stipendene fått forsterket betydning, blant annet med innføring av arbeidsstipend. Den nye planens ambisjon er en avsetning på til sammen kr ,- i 2017, inkludert kr ,- til arbeidsstipender og kr ,- til utstyrsfond. Midler til utstyr utgjør i dag en vesentlig del av stipendene til etablering, og siden 2008 har det vært praksis i enkelte tilfeller også å gi stipend til utstyr for etablerte kunstnere innenfor kulturstipendene. I bybudsjettet for 2010 er det avsatt kr ,- til etablerings- og kulturstipend og -priser og kr ,- til to arbeidsstipend á kr I 2009 var det avsatt kr ,- til stipender og -priser og kr ,- til arbeidsstipend. Av årets midler er det avsatt kr ,- til priser, som behandles i egen sak. Det er avsatt kr ,- til kostnader i forbindelse med arrangementet. Det er tildelt ett kulturstipend på kr i egen fullmaktssak og med annen saksbehandler til tegneserieskaper Kim Holm, da saksbehandler for stipendene er inhabil pga familierelasjon til søker, dokumentnr Inkludert denne, er det samlede stipendbeløp i 2010 kr ,-, altså kr mer enn i 2009, da kr ,- av stipendmidlene ble gitt som ekstraordinært etableringstilskudd til Trykkeriet senter for samtidsgrafikk. Det samlede stipendbeløp i 2009 var på kr Saken gjelder tildeling av kr ,- til etablerings- og kulturstipend samt to arbeidsstipend, til sammen kr Det er i 2010 registrert en liten nedgang i antall søknader i forhold til Totalt 221 søknader er behandlet; 96 gjelder etableringsstipend, 86 gjelder kulturstipend og 39 gjelder arbeidsstipend. I 2009 ble det behandlet 240 søknader, hvorav 198 gjaldt etablerings- og kulturstipend og 42 arbeidsstipend. Det har vært en betydelig nedgang i antall søkere fra musikkfeltet og en merkbar økning i antall søknader fra billedkunstfeltet. Også antall søknader fra scenekunstfeltet og kunsthåndverkere har hatt en økning, mens det er noe færre søkere fra film, litteratur og kulturarbeidere enn i I 2010 blir elektronisk kunst for første gang behandlet som egen kategori under stipendene; et valg som er naturlig både fordi elektronisk kunst i perioden er eget fokusområde i "Kunstbyen Bergen ", og fordi det kan registreres en økende tendens i kunstfeltet til å skille ut elektronisk kunst som egen genre. 1

2 Seksjon for kunst og kultur har i denne sak innstilt til utdeling av totalt 72 stipend; 37 etableringsstipend, 33 kulturstipend og 2 arbeidsstipend. I 2009 ble det utdelt 58 stipender. Innstillingen baserer seg først og fremst på en kvalitetsvurdering av søknadene. Det er også søkt en relativ balanse mellom genrer, generasjoner og kunstneriske posisjoner, samtidig som enkelte grupper som har vist gode tendenser til høy aktivitet og nettverksbygging, har blitt innstilt til etableringsstipend både for gruppen som helhet og til enkelte av medlemmene. Det bemerkes at det også i år er mange søknader fra personer som har mottatt stipend tidligere. De fleste søknadene som kommer inn er fra godt kvalifiserte søkere. Som tidligere år er det ikke innstilt til etablerings- eller kulturstipend til personer som har mottatt stipend de siste tre årene. Denne begrensningen gjelder ikke behandling av søkere til arbeidsstipend. Det gjennomsnittlige stipendbeløpet for etablerings- og kulturstipend var i 2009 kr ,-. I 2010 er gjennomsnittsbeløpet kr ,-. På grunn av mange gode søknader, og på grunn av en økende tendens til at nyutdannete kunstnere ønsker å etablere seg i Bergen, spesielt innen visuelt felt, har en også i år valgt å prioritere et høyt antall stipender fremfor økning i det gjennomsnittelige stipendbeløpet. Det er også flere som oppgir behov for beløp på rundt kr Stipendbeløpene i 2010 ligger mellom kr og I 2009 lå beløpene mellom kr og De to arbeidsstipend er på kr og er ettårige. Arbeidsstipendet ble innført i 2008, og er et viktig tiltak i "Kunstbyen Bergen ". Vedtakskompetanse: Fullmakter for byråd for kultur, kirke, idrette og eierskap er vedtatt av byrådet i møte 28. november 2007 i sak Endret i møte 30. januar 2008 i sak Endret i møte 1. oktober 2009 i sak 1328/09 i møte 27. april 2010 i sak "Byråden selv har myndighet til å tildele stipender og kulturpriser innenfor kulturområdet." Vedtak: Byråden for kultur, kirke, idrett og eierskap fastsetter at det deles ut 40 etableringsstipend, 29 kulturstipend og 2 arbeidsstipend til følgende mottakere: Billedkunst: 18 etableringsstipend og 9 kulturstipend Ragnhild Ohma, etableringsstipend, kr Katrine Meisfjord, etableringsstipend, kr Anngjerd Russtand, etableringsstipend, kr Anne Marthe Dyvi, etableringsstipend, kr Anna Christine Lorenzen, etableringsstipend, kr Karen Skog, etableringsstipend, kr Julie Lillelien Porter, etableringsstipend, kr Susanne Kajermo Törner, etableringsstipend, kr Ytter, etableringsstipend, kr Gunvor Rasmussen, etableringsstipend, kr Mia Øquist, etableringsstipend, kr Inga K. Søreide, etableringsstipend, kr Klara Sofie Ludvigsen, etableringsstipend, kr Cato Løland, etableringsstipend, kr Jacqueline Forselius, etableringsstipend, kr Tagteam, etableringsstipend, kr Knud Young Lunde, etableringsstipend, kr

3 Anja Ulset, etableringsstipend, kr Lisbeth Sjøvoll, kulturstipend, kr Tom S. Kosmo, kulturstipend, kr Jan Erik Willgohs, kulturstipend, kr Suvi Nieminen, kulturstipend, kr Astrid McGarrighan, kulturstipend, kr Lillian Presthus, kulturstipend, kr Heidi Nikolaisen, kulturstipend, kr Line Hvoslef, kulturstipend, kr Magnar Moen, kulturstipend, kr Kunsthåndverk: 3 etableringsstipend og 2 kulturstipend Atelierfellesskapet FILT, etableringsstipend, kr Moeuddtollefsen, etableringsstipend, kr Atelier 19, etableringsstipend, kr Hilde Angel Danielsen, kulturstipend, kr Astrid Sleire, kulturstipend, kr Litteratur: 1 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Kjersti Rorgemoen, kulturstipend, kr Trond Davidsen, arbeidsstipend, kr Film: 2 etableringsstipend og 3 kulturstipend Frida Eggum Michaelsen, etableringsstipend, kr Semafofilm ved Gunnbjørg Hage og Linda Hellevik, etableringsstipend, kr Mats Andersen, kulturstipend, kr Thomas Angell Endresen, kulturstipend, kr Erlend Haarr Eriksson, kulturstipend, kr Scenekunst: 3 etableringsstipend, 4 kulturstipend og 1 arbeidsstipend Ole Martin Meland, etableringsstipend, kr Adele L. Duus, etableringsstipend, kr M.A.P. ved Gunn Hernes og Inga Moen Danielsen, etableringsstipend kr Henriette Slorer, kulturstipend, kr Lilian Maria Bjertnes, kulturstipend, kr Ina Therese Lerner Grevstad, kulturstipend, kr Marte Synnevåg, kulturstipend, kr Lise Risom Olsen, arbeidsstipend, kr Musikk: 10 etableringsstipend og 10 kulturstipend Annlaug Børsheim, etableringsstipend, kr Øyvind Hegg-Lunde, etableringsstipend, kr Kjetil Traavik Møster, etableringsstipend, kr Bodil Lunde Rørtveit, etableringsstipend, kr Blackroom, etableringsstipend, kr Bergen Rytmiske Sangsenter, etableringsstipend, kr Hanne Vatnøy, etableringsstipend, kr Stephan Meidell, etableringsstipend, kr Helene A. Aasen, etableringsstipend, kr

4 Edvard Mjanger, etableringsstipend, kr Jørgen Knutsen, kulturstipend, kr Ola Høyer, kulturstipend, kr Lars Kolstad, kulturstipend, kr Lars Vaular, kulturstipend, kr Nathalie Nordnes, kulturstipend, kr Laszlo "Leslie" Egerer, kulturstipend, kr Åsta Jørgensen, kulturstipend, kr Cecilie Haukedal-Johansen, kulturstipend, kr Myrna Braza, kulturstipend, kr Rubert Blom, kulturstipend, kr Elektronisk kunst: 1 etableringsstipend Ricardo del Pozo, etableringsstipend, kr Kulturarbeider: 1 etableringsstipend og 2 kulturstipend Eirik Lande, etableringsstipend, kr Reidar Storaas, kulturstipend, kr Aslaug Kjær, kulturstipend, kr Kr bevilges til kunstner- og kulturarbeiderstipender i Bevilgningen belastes artskonto , tjeneste 37760, ansvarssted Harald Victor Hove Byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap 4

5 Saksutredning: Bergen kommunes etablerings- og kulturstipend samt arbeidsstipend kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet innen billedkunst, kunsthåndverk, design, film, litteratur, scenekunst, musikk og til kulturarbeidere. Stipendene var et sentralt tiltak i "Handlingsplan for kunst og kunstnere i kulturbyen Bergen" fra 1997, og i "Kunstbyen Bergen ", vedtatt av bystyret 25. juni 2007, sak , har stipendene fått forsterket betydning, blant annet med innføring av arbeidsstipend. Den nye planens ambisjon er en avsetning på til sammen kr ,- i 2017, inkludert kr ,- til arbeidsstipender og kr ,- til utstyrsfond. Midler til utstyr utgjør i dag en vesentlig del av stipendene til etablering og en liten del av kulturstipendene. Bergen kommunes arbeidsstipend ble første gang utdelt i Avsetningen i bybudsjettet er på kr ,- og skal fordeles på 2 arbeidsstipend av ett års varighet. I Kunstbyen Bergen er stipendene en viktig del av to av planens overordnete strategiske mål for å sikre kunstnerisk frihet og uavhengighet, samt å bedre vilkårene for kunsten og for skapende og utøvende kunstnere. I denne sak behandles etablerings-, kultur- og arbeidsstipend. Kunstner- og kulturpriser behandles i egen sak. I 2010 er det samlet avsatt kr ,- til stipender og priser: Kr er avsatt til stipendarrangement Kr er avsatt til priser Kr er bevilget i egen sak (fullmaktssak ) for å unngå inhabilitet i saksbehandlingen. Kr står igjen til fordeling av stipender i denne sak. Utdeling av stipendene finner sted fredag 10. september 2010 i Tårnsalen i Lysverkbygget. Dette arrangementet inkluderer også utdeling av Bergen kommunes kunstner og kulturpriser og talentutviklingsstipend. De to siste årene har arrangementet vært lagt til åpning av kulturnatten og åpent for publikum. I 2010 har man, med bakgrunn i Bergen kommunes økonomiske situasjon, funnet det riktig å lage et mindre kostnadskrevende lukket arrangement. Hvem kan søke Stipendene kan tildeles personer med kunst eller kultur som profesjonell virksomhet. Det kan gis stipend innen kategoriene billedkunst, kunsthåndverk, design, litteratur, film, scenekunst, musikk, elektronisk kunst og kulturarbeid. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Etableringsstipend: Stipend til kunstnere eller kulturarbeidere som skal etablere seg i Bergen, fortrinnsvis til unge og nyetablerte. Midlene kan brukes til innredning av arbeidssted, utstyr og andre etableringsutgifter. Stipendet kan bare tildeles en gang. I særskilte tilfeller kan en etablert kunstner få støtte til nyetablering. Kulturstipend: Åpne midler for kunstnere etablert i Bergen til kompetanseheving og videreutvikling. Midlene kan brukes til reise- eller studieformål, arbeidsstipend og prosjektutvikling. Der det er hensiktsmessig, har en siden 2008, med bakgrunn i Kunstplanen, valgt å la kulturstipend også gå til utstyr. Stipendet kan tildeles flere ganger. Kulturstipendet 5

6 var inntil 2006 på kr ,-, i 2007 på kr ,- mens det fra 2008 ble praktisert differensierte stipendbeløp mellom kr ,- og kr Etablerings- og kulturstipendene ligger i 2010 mellom kr og kr I 2009 lå stipendbeløpene mellom kr og kr Arbeidsstipend: Arbeidsstipend skal gi særlig kvalifiserte kunstnere anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Det er i 2010 avsatt midler til to arbeidsstipend á kr Det er mulig å søke flere stipend, men bare én type stipend kan tildeles den enkelte søker. Med utgangspunkt i behov for etablering av kunstnerarbeidsplasser i visuelt felt, har det i år i noen tilfeller blitt innstilt på etableringsstipend til grupper / atelierfellesskap der enkeltmedlemmer i tillegg har blitt innstilt til individuelle stipend. Det har blitt sikret at stipendenes formål i disse tilfellene ikke er overlappende. Saksbehandling Den faglige vurderingen av stipendsøknadene foretas i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett Seksjon for kunst og kultur. Stipendbeløp i 2009 Det er i år et noe lavere søknadsantall enn i 2009, da søknadsantallet var nesten fordoblet fra året før, og søknadsantallet er fremdeles høyt i forhold til årene før På grunn av mange gode søknader og prioritering av etablering av kunstnerarbeidsplasser, har en valgt å prioritere et høyt antall stipender fremfor økning av gjennomsnittelig stipendbeløp. Totalt 221 søknader er behandlet, hvorav 182 gjelder etablerings- og kulturstipend og 39 arbeidsstipend. Det gjennomsnittelige stipendbeløpet (ikke iberegnet arbeidsstipend) er i 2010 på kr I 2009 var gjennomsnittelig stipendbeløp kr Stipendbeløpene ligger i år mellom kr og kr I 2009 lå beløpene mellom kr og kr Størrelsen på arbeidsstipend er fastsatt til kr ,- Søknader og søknadsfordeling 2009 Søknadsutviklingen de siste årene: I 2004 var det 170 søknader: I 2004 var det kun utlyst etableringstilskudd I 2005 var det 164 søknader: 96 etableringsstipend og 68 kulturstipend (59 og 41 %). I 2006 var det 156 søknader: 83 etableringsstipend og 73 kulturstipend (53 og 47 %) I 2007 var det 153 søknader: 94 etableringsstipend og 59 kulturstipend (61 og 39 %). I 2008 var det 115 søknader: 62 etableringsstipend, 50 kulturstipend og 3 arbeidsstipend (54, 43 og 3 %) I 2009 var det 240 søknader: 81 etableringsstipend, 117 kulturstipend og 42 arbeidsstipend (34, 49 og 17 %) I 2010 er det 221 søknader: 96 etableringsstipend, 86 kulturstipend og 39 arbeidsstipend (43, 39 og 18 %) Den lille nedgangen i søknadsantall siden 2009 må sees på bakgrunn av en nærmest fordobling av søknadsantallet fra 2008 til Det er også en merkbar balanseforskyvning siden i fjor mellom etablerings- og kulturstipend, noe som muligens kan knyttes til at flere nyutdannete kunstnere den senere tiden har ønsket å etablere seg i Bergen, og som spesielt har vært merkbart innen visuelt felt. Nyetableringer av kunstnearbeidsplasser som 6

7 atelierfellesskap og ulike kunstnergrupper er med på å styrke kompetansemiljøene, skape inspirerende samarbeidsmiljøer og nye nettverk. Mye tyder på at også planene om en internasjonal triennale for samtidskunst skaper positive forventninger til Bergen som en by der billedkunstfeltet har gode utviklingsmuligheter. Men det bør også påpekes at fordelingen mellom antall søknader til kultur- og etableringsstipend har, som oversikten viser, vært varierende gjennom årene, og at det også i årene før 2009 har vært en overvekt av søknader til etablering. Andelen av søknader til arbeidsstipend er også kraftig øket i forhold til lanseringsåret 2008, noe som tyder på at informasjonen om denne muligheten har nådd ut til kunstnermiljøene. Størstedelen av søknadene kommer fra fagfeltene musikk og billedkunst, i år med en klar overvekt av billedkunst. Det er stadig et vesentlig lavere antall søknader innenfor de resterende fagfeltene, selv om det i år kan registreres en økning innen scenekunst, noe som kanskje kan tilskrives informasjons- og kursvirksomheten til produsentenheten for scenekunst, ProScen, samt kommunens målrettede arbeid for en forbedring av produksjonsmuligheter i feltet. For eksempel Kunsthuset Wraps flytting til nye og større kommunale lokaler i 2010 har betydd en betydelig forbedring av scenekunstgruppers produksjonsvilkår. Det bemerkes at det i år ikke er kommet noen søknader fra designere, og at søknadsmengden generelt fra dette fagfeltet er lavt. Det bør vurderes om Bergen kommunes informasjonsarbeid om stipender og andre tilskuddsordninger kan forbedres, og også om dette arbeidet spesielt bør vektlegge særskilte fagfelt. Det foreslås en fordeling av stipend i nedenstående tabeller, som også viser tidligere års fordeling. Forslag til fordelingen i 2010 reflekterer en kvalitativ vurdering av de innkomne søknader balansert mot behovet for å sikre balanse mellom genrer, generasjoner og kunstneriske posisjoner i tråd med gjeldende kulturpolitikk. Oversikt over antall stipendsøknader og antall vedtak innen de ulike kategoriene ETABLERINGSSTIPEND År Billedkunst kunsthåndverk Design Litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Kulturarbeider Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Antall søkere Vedtak Totalt Antall søkere % av antall søkere % av tildeling Antall søkere % av antall søkere % av tildeling

8 KULTURSTIPEND År Billedkunst Design Litteratur* Film Kunsthåndverk Scenekunst Musikk Elektronisk Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Antall søkere Vedtak *I 2004 ble det kun utlyst etableringsstipend Totalt Antall søkere % av antall søkere % av tildeling Antall søkere % av antall søkere % av tildeling ARBEIDSSTIPEND År Billedkunst Kulturarbeider Kunsthåndverk Design Litteratur Film Scenekunst Musikk Elektronisk Kulturarbeider Antall søkere Vedtak Antall søkere Vedtak * I beregningen av kulturstipend til litteratur er søknad behandlet i tidligere sak inkludert Vurdering Utdeling av stipender til kunstnere og kulturarbeidere er en oppfølging av bystyrets vedtak fra 17. mars 1997 om etablerings- og kulturstipend i Handlingsplan for kunst og kunstnere, videreført i "Kunstbyen Bergen ", vedtatt av bystyret 25. juni Kulturbyråden ser stipendene som sentrale tiltak for å sikre etableringen av kunstnere innen alle kunstarter i Bergen og som bidrag til kunstnernes faglige utvikling og oppdatering. Signalene fra kunst-og kulturlivet er at stipendene er svært viktige, noe som også reflekteres i den nye kunstplanens sterke satsning på stipender. Søknadsmassen inneholder en klar overvekt av gode og velbegrunnete søknader, og langt de fleste av søkerne er kvalifiserte og profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere. Det er derfor foretatt en sterk prioritering blant en rekke gode søkere. De innstilte mottakerne reflekterer en samlet vurdering basert på antall søknader, kvaliteten på søknadene og behov for å sikre en balansert utvikling av kunst- og kulturlivet i Bergen. Grunnet det store antallet søknader er det i 2010, på lik linje med foregående år, ikke innstilt etablerings- eller kulturstipend til søkere som har mottatt stipend fra Bergen kommune de siste tre år. For søkere til arbeidsstipend gjelder ikke denne avgrensningen. Dette skal tydeliggjøres i svarbrev til alle søkere, da det ellers ikke gis noen faglig begrunnelse for Totalt 8

9 avslag i stipendsaker. I innstillingen til etableringsstipend er det søkt en balanse mellom nyutdannete og kunstnere som er i de første årene av etableringsfasen. Det er i år innkommet 39 søknader til arbeidsstipend, noe som ligger tett opp til søknadsantallet i 2009, som var 42, og altså en markant stigning etter lanseringsåret 2008, da søknadsantallet var 3. Det er blitt lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og faglighet, konkrete planer for bruk av stipendet i løpet av et års varighet, samtidig som det også er tilstrebet en balanse fagfeltene imellom i løpet av de tre årene arbeidsstipendet har eksistert. I 2008 gikk arbeidsstipendet til en billedkunstner, i 2009 til filmarbeider og musiker og i 2010 går arbeidsstipendet til en forfatter og en scenekunstner. Følgende innstilles til etableringsstipend: Det innstilles på 18 etableringsstipend innen billedkunst: Ragnhild Ohma er utdannet billedkunstner fra Bergen og Oslo. Hun har hatt virksomheten sin i Oslo etter endt master i 2006, men etablerer seg nå i Bergen. Hun arbeider med maleri, ofte med utgangspunkt i private fotografier og med tilsynelatende idylliske situasjoner som etter en stunds betraktning begynner å vibrere mellom det poetiske og ubehagelige. Stipendet skal brukes til digitalt- og fotoutstyr og webside. Katrine Meisfjord har master i kunst fra KhiB i 2009, men det er nok i stor grad hennes bakgrunn som bistandsarbeider som har vært inspirasjon til hennes kunstneriske hovedprosjekt; å synliggjøre alternative, hovedsakelig ikke-vestlige verdier og tankesett i Norge. Hun bruker en relasjonell kunstnerisk innfallsvinkel i arbeidene, og hun har hatt flere gode kunstprosjekter som åpner opp for kommunikasjon mellom nordmenn og andre kulturer. Stipendet skal brukes til fotokamera, lydutstyr og oppgradering av digitalt utstyr, samt utgifter til nye arbeider. Anngjerd Russtand er medlem av kunstnergruppen Ytter og nyutdannet master i år. Hun arbeider gjerne med større skulpturelle arbeider og installasjoner, og materialenes fysiske egenskaper og symbolske betydning spiller en viktig rolle i arbeidene hennes. I tillegg bruker hun tekst både som selvstendig kunstnerisk uttrykk og til kunstformidling og kritikk. Stipendet skal brukes til atelierleie, fotoutstyr og verktøy Stipendbeløp kr Anne Marthe Dyvi avsluttet sin masterutdannelse ved KhiB i år og er i ferd med å etablere seg med atelier på Bergen Kjøtt. Hun er medredaktør i Ytter.no ved siden av sin egen kunstneriske virksomhet, der hun arbeider med flere medier, som lydinstallasjon, skulptur eller veggmaleri. Stipendet skal brukes til laserprinter, oppgradering av datautstyr og verktøy. Stipendbeløp kr Anna Christine Lorenzen har master fra KhiB 2008 og har siden stilt ut både i Bergen, nasjonalt og internasjonalt. Hun bruker ulike teknikker i arbeidene sine, men tegning med referanse til renessansekunst og sammenheng mellom kunstnerisk og vitenskapelig tenkning har vært fremtredende de siste årene. Stipendet skal brukes til verktøy og utstyr til å grafiske prosesser samt oppgradering av datamaskin. 9

10 Karen Skog gikk ut fra KhiB i 2009 og har siden arbeidet med å videreutvikle "Karen Skogs orkester", delvis med selvbygde instrumenter, og i det hun definerer som "rommet mellom scenografi og lydkunst", med utførelse både ved et tremanns improvisajonsorkester og et solo-orkester. Hun eksperimenterer med performative uttrykk og plassering av nye elementer og historier innenfor rammen av konsertsituasjonen. Stipendet skal brukes til utstyr og materialer til instrumentmaking og leie av prosjektrom for produksjon av nye arbeider. Julie Lillelien Porter er nyutdannet master fra KhiB, hun er medlem av kunstnergruppen Ytter og arbeider utpreget konseptuelt, gjerne med et skulpturelt uttrykk. Hun har deltatt i flere samarbeidsprosjekter, både sammen med de andre kunstnerne i Ytter og i andre sammenhenger, og både i inn- og utland. Hun har blant annet deltatt ved utstillinger i Berlin, Hamburg, Glasgow, Gøteborg og Basel, samt flere steder i Norge. Stipendet skal brukes til atelierleie, arbeidsmaterialer og digitalt utstyr. Stipendbeløp kr Susanne Kajermo Törner avsluttet master ved KhiB i 2009, og allerede ved masterutstillingen ble hun lagt merke til for sine særegne tegninger, der tematikken er knyttet til barndom og spiller bevisst på barnebok- og eventyrillustrasjoner, med et resultat som er estetisk slående, fylt av mystikk og surrealistiske og nærmest hallusinatoriske i fremtoningen. Stipendet skal brukes til innredning av atelier og programvare. Ytter er en kunstnergruppe initiert av fire studenter ved KhiB i 2009, først som en nettblogg, deretter utviklet til et fullverdig nettmagasin for kunst og kunstfaglig diskusjon. Samtidig har gruppen, spesielt etter at de fleste av medlemmene avsluttet master i 2010, har tatt initiativ til og gjennomført flere arrangementer og prosjekter, både i Bergen og andre steder i inn- og utland, og de har på relativt kort tid maktet å sette i gang reflekterte kunstfaglige diskusjoner både lokalt og nasjonalt samt bygget opp et spennende nettverk internasjonalt. Gruppen, som består av Julie Lillelien Porter, Anngjerd Russtand, Vilde Marie Bruun og Anne Marthe Dyvi, må regnes som et særdeles vitalt tilskudd til samtidskunstfeltet i Bergen og Norge. Stipendet skal brukes til etablering og innredning av arbeidslokaler ved Bergen Kjøtt. Stipendbeløp kr Gunvor Rasmussen er utdannet ved KhiB, Visuell kommunikasjon, der hun gikk ut som bachelor i 2009, men mange bergensere kjenner henne fra Bergens Tidende, der en har kunnet se hennes særegne og underfundige illustrasjoner siden Hun regnes som en svært god illustratør og har blant annet, sammen med designeren Silje Nes, mottatt Grafills pris i sølv i Årets Vakreste Bøker 2010 for barneboken "Eventyr". Stipendet skal brukes til å etablere et eget kontor på Bryggen. Mia Øquist gikk ut som master of fine arts ved KhiB i 2009, der hun vakte oppmerksomhet med det kontinuerlige og interaktive prosjektet "Billettskranken". Hun arbeider både med performance, tegninger og objekter - ofte i kombinasjon og fokuserer kunstnerisk i stor grad på kommunikasjon. Stipendet skal brukes til digitalt fotoustyr. 10

11 Inga K. Søreide har master i kunst fra Oslo i 2009, men har hatt god utstillingsaktivitet siden Hun arbeider med skulptur i en hyperrealistisk tradisjon, visuelt sett i overgang til scenisk installasjon og er tematisk opptatt av sårbarhet, noe som var nærværende i skulpturene basert på egen kropp hun stilte ut på Visningsrommet tidligere i år. Stipendet skal brukes til opprusting av nylig tildelt atelier i atelierfellesskapet C. Sundtsgate 55. Stipendbeløp kr Klara Sofie Ludvigsen har en bachelor i fotografi fra England i 2006, men har etter at hun flyttet til Bergen i 2008 også jobbet med flere andre uttrykksformer, som video, maleri, scenekunst og installasjon, selv om fotografi stadig danner basis i arbeidene hennes, og hun har et særegent blikk for dokumentariske kvaliteteter, noe hun vil utvikle både i separatutstillinger og tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Stipendet skal brukes til fotografisk produksjonsmateriale og til frigjøring av arbeidstid for planlagte produksjoner. Cato Løland tok master i fotografi ved KhiB i 2009, og ganske umiddelbart etter dette startet han Galleri Entrée sammen med kollega Randi Grov Berger. I denne perioden har han også deltatt i en rekke utstillinger, både lokalt og nasjonalt, og han var tidligere i år festivalkunstner ved Rosendal Mat- og kunstfestival. Han jobber eksperimentelt med et uttrykk han selv kaller "lightdrawings", og arbeider også i overgang fra foto til abstrakt skulptur og installasjon. Stipendet skal brukes til atelierleie, fotoutstyr og materialer. Jacqueline Forselius har bachelor fra KhiB og master fra Rotterdam i 2008, hun er en aktiv drivkraft i det lokale kunstfeltet, samtidig som hun deltar i internasjonale utstillinger og prosjekter, blant annet i Stocholm, Bonn og Rotterdam. Arbeidene hennes kan være en kombinasjon av uttrykk, både tekst, lyd, video og performance kan være kombinert, og til tider involveres betrakter på uventede måter. Stipendet skal brukes til installering i eget atelier ved atelierfellesskapet Isotop. Tagteam Studio er et nystartet kunstnerkollektiv i Bergen organisert som forening, og består av kunstnerne Morten Kvamme, Aleksander Stav, Knud Young Lunde, Arne Bakke, Kjetil Frøysaa og David Rios. Intensjonen er å jobbe opp en kombinasjon av produksjons- og visningsrom, med fokus særlig på den unge kunstscenen. Gruppens sammensetning er interessant; sterke, nyutdannete kunstnere ved siden av kurator og kunstner Morten Kvamme, som gjennom flere år har preget Bergens kunstliv, ikke minst som inntil nylig kunstnerisk ansvarlig ved Landmark. Stipendet skal brukes til innredning av kontor, verksted og webside. Stipendbeløp kr Knud Young Lunde kaller seg for billedkunstner og en språkforstyrrelse. Han arbeider hovedsakelig med installasjoner bestående av skulptur, tekst, video og fotografi, og arbeidene preges av lekenhet, ikke minst i forhold til meningsdannelse, og et minimalistisk formspråk. Han har hatt en høy utstillingsaktivitet siden avsluttet master ved KhiB i 2009, både i Bergen, nasjonalt og internasjonalt. Stipendet skal brukes til fotoutstyr. Stipendbeløp kr Anja Ulset gikk ut som master fra KhiB i år, men har vært kunstnerisk aktiv siden 2006, blant annet med kunstnertidsskriftet "Distribusjon" og fanzineprosjektet "Ikke til hjemlån". Hun samarbeider gjerne med kunstnere på tvers av kunstartene og er selv også skribent, ved siden 11

12 av å være billedkunstner. Kunstprosjektene hennes inneholder ofte overraskende elementer; et eksempel er "Bergen Art Guide", en guidebok over fiktive kunstverk, der hun gjennom kameraet oversetter forfalne bygninger og forlatte fjernsyn til kunstverk av store internasjonale kunstnere. Stipendet skal brukes til utstyr til atelier og digitalt- og fotoutstyr.. Det innstilles på 3 etableringsstipend innen kunsthåndverk: Atelierfellesskapet FILT består av tre kunsthåndverkere og en grafisk designer, alle med bachelorgrad fra KhiB; Micaela Criales, Agnes Bakke Murud, Karina Nøkleby Presttun og Tor Storheim. Alle har et hovedfokus på tekstil, men arbeider med ulike teknikker og kunstneriske innfallsvinkler; stofftrykk, silketrykk, tekstile objekter i byrom, tekstil brukt skulpturelt, tekstile collager og grafiske uttrykk og tekstil i kombinasjon. Stipendet skal brukes til utstyr til fellesverksted. Stipendbeløp kr Moe Udd Tollefsen er et visningsrom på Bryggen i Bergen, startet i 2009 av Marianne Moe, Maria Udd og Siri Tollefsen, alle med utdannelse fra tekstillinjen ved KhiB, og som alle arbeider med funksjonelt kunsthåndverk og design. I tillegg til å vise og markedsføre deres egne produkter, har kunstnerne ambisjoner om å vise andre kunsthåndverkere og designere. Lokalet har også en arbeidsstasjon.de tre er alle etablerte kunstnere med solide arbeider og god utstillingsaktivitet gjennom flere år, og vil med etableringen av visningsrom på Bryggen vil gi et større publikum- og kundegrunnlag. Stipendet skal brukes til symaskin og annet utstyr, kontorinteriør og webside. Stipendbeløp kr Atelier 19 ble etablert som felles keramikkverksted for syv kunstnere i 2008; Ruth Moen, Anne Helen Mydland, Heidi Bjørgan, Trine Hovden, Martin Woll Godal, Ane Sagatun og Marthe Samuelsen. Gruppen er en blanding av nyutdannete og mer etablerte, og alle kan vise til høy aktivitet både mht utstillinger og annen deltakelse i kunstlivet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Verkstedet er fremdeles i etableringsfasen, og stipendet skal brukes til videre oppgradering, spesielt med vekt på arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Stipendbeløp kr Det innstilles på 2 etableringsstipend innen film: Frida Eggum Michaelsen er utdannet filmklipper fra Den norske filmskolen, og har bachelor i Film og TV fra Bond University i Australia. Hun har arbeidet som freelancer i Bergen siden 2008, og har medvirket ved en rekke lokale filmproduksjoner, blant annet langfilmene Skjult og Nokas. Stipendet skal brukes til kjøp av datamaskin, programvare, høyttalere, mikser og monitor. Stipendbeløp kr Semafofilm består av Gunnbjørg Hage, som er utdannet dokumentarfilmskaper fra Høgskolen i Volda, og Linda Hellevik, som er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen. Sammen startet de produksjonsselskapet Semaforfilm i 2007, og de lager dokumentarfilmer og dokumentarserier for og med barn. De har hatt visninger blant annet på TV, 12

13 barnefilmfestivaler og gjennom Den kulturelle skolesekken. Stipendet skal brukes til kjøp av lydmikser, trådløs mikrofon, headset, harddisk, dataskjerm og redigeringsprogram. Stipendbeløp: Kr Det innstilles på 3 etableringsstipend innen scenekunst: Ole Martin Meland er utdannet danser fra Statens balletthøgskole og har jobbet i Carte Blanche siden Han er en interessant danser som ønsker å videreutvikle seg som koreograf. I sine 2 første kortere verk har han arbeidet rundt nasjonal identitet og særnorske normer. Stipendet skal brukes til videre koreografiarbeid og teknisk utstyr i forbindelse med dette. Adele L. Duus har siden 2005 produsert flere forestillinger for barn, som har turnert i blant annet Den Kulturelle Skolesekken. Hun formidler i sitt teaterarbeid god barnelitteratur, og hun jobber både som skuespiller, instruktør og litteraturformidler. Hun anmelder barnebøker, og jobber selv med billedbok for barn, som blir utgitt neste år. Stipendet skal brukes til å etablere virksomheten ytterligere, med blant annet nettside, teknisk utstyr og kurs i bruk av dette. M.A.P: Gunn Hernes og Inga Moen Danielsen er to erfarne produsenter, som nå etablerer seg sammen i M.A.P. og skal tilby ulike produsenttjenester innen scenekunst. Det er stort behov for produsenter og de har allerede flere kompanier og prosjekter som det jobbes med. Stipendet skal benyttes til kontorutstyr, utvikling av visuell profil og nettside. Stipendbeløp: kr Det innstilles på 10 etableringsstipend innen musikk: Annlaug Børsheims musikalske utgangspunkt er norsk folkemusikk, og hun spiller både hardingfele, fele, gitar og synger. Hun har markert seg som en allsidig musiker med mange forskjellige samarbeidsparter, og hun kom i vår med sin første soloplate, November. Stipendet skal brukes til etablering av kontor- og datautstyr for hjemmekontor og -studio. Øyvind Hegg-Lunde er ferdigutdannet trommeslager fra Griegakademiet i 2009 og har allerede markert seg i byens musikkliv. Han spiller i en rekke band og inngår i mange forskjellige kunstneriske prosjekt. Han var med å vinne Jazz i sikte 2 år på rad, og mottok Nattjazz sin Vital Talentpris i Stipendet skal brukes til musikkutstyr og privattimer. Kjetil Traavik Møster er saksofonist og komponist, og er en solid musiker med lang fartstid bak seg i grenselandet mellom elektronisk basert frirock og jazz. I 2006 ble han tildelt International Jazz Talent Award og Nattjazzprisen. Han er nå flyttet tilbake til Bergen og skal nyetablere seg som musiker. Stipendet skal brukes til teknisk utstyr. Bodil Lunde Rørtveit er sanger og komponist, og er svært aktiv på flere forskjellige arenaer. Hun jobber blant annet tett sammen med koreografen Henriette Slorer om et nytt prosjekt på Den Norske Opera. Stipendet skal brukes til sanganlegg og annet teknisk utstyr til både 13

14 studio- og konsertbruk, og som vil styrke hennes arbeid med nye komposisjoner og videre utforskning av stemmen. Bandet Blackroom er en nyetablering av det som tidligere var Lorraine, og som markerte seg både i Norge og utland, da spesielt England. For å markere nyetableringen og skille seg ut på sine konserter har de utviklet et eget system for eget lysshow som er synkronisert med musikken og som kan kombineres med det lysutstyr som finnes på de forskjellige konsertscener. Stipendet skal brukes til innkjøp av eget lysutstyr for dette systemet. Stipendbeløp: kr Bergen Rytmiske Sangsenter er startet opp av de to sangere og sangpedagoger Hanne Vatnøy og Marion Rodgers Løseth. Sangsenteret skal øke kompetansen for både det sangtekniske og formidlingmessige i den rytmiske musikken, og henvender seg til både nybegynnere og viderekommende sangere. De har hatt flere kurs og prosjekter i samarbeid med blant annet AKKS og flere av byens kulturkontorer. Stipendet skal brukes til nettside, markedsføring og videreutvikling av senteret. Stipendbeløp: kr Hanne Vatnøy har jobbet med musikk siden hun var 11 år, og ved årsskiftet kommer hennes debutalbum. Hun har hatt flere spillejobber ifm. albumet og har markert seg i Japan, hvor hun reiser på turné denne høsten. Hun har jobbet med mange forskjellige musikere, og vant Oppdrag Demo i april siste år. Stipendet skal brukes til utstyr. Stipendbeløp: kr Stephan Meidell er utdannet jazzgitarist fra konservatoriet i Amsterdam, og han har markert seg i byen både som musiker og konsertarrangør av Playdate, siden han flyttet til byen etter endt utdanning i Han spiller i flere lokale og internasjonale bandkonstellasjoner og er et viktig bidrag til byens musikkmiljø. Stipendet skal brukes til teknisk utstyr som forsterker, effekter og laptop. Helene A. Aasen har spilt i band frem til 2003, da hun flyttet utenlands pga studier. Hun er nå flyttet hjem igjen og ønsker å satse videre som musiker. Under artistnavnet PU55YF00TIN vant hun Oppdrag Demo i november siste år, og hun jobber nå med materiale til sitt debutalbum, og har kontakt med produsent. Stipendet skal brukes til laptop for bruk ved innspilling. Stipendbeløp: kr Edvard Mjanger er bassist og har ved siden av studiene på Griegakademiet spilt i en rekke band innen mange genrer. Han deltar svært aktivt i byens musikkmiljø, og har spilt på flere av byens festivaler. Stipendet skal brukes til ny kontrabass og for å sikre videre kunstnerisk utvikling. Det innstilles på 1 etableringsstipend innen Elektronisk kunst Ricardo del Pozo er ferdig utdannet master fra Kunstakademiet. Elektronisk kunst er et satsningsområde i Kunstplanen, og det er positivt at det er flere nye kunstnere i byen som opererer innen dette feltet. Han er involvert i et prosjekt som forholder seg til Ikeas nybygg i Åsane og som skal vises under Borealis Stipendet skal brukes til utvikling av software 14

15 systemer for produksjon av sanntidsbaserte elektroniske medier, og blir utviklet i samarbeid med BEK. Det innstilles på 1 etableringsstipend innen kulturarbeider: Eirik Lande er selvlært fotograf med utdannelse blant annet innen medievitenskap. Han har hatt flere oppdrag for store norske publikasjoner og organisasjoner og har den senere tiden arbeidet mye med fotoreportasjer og dokumentasjon for ulike festivaler, informasjonshefter utgitt av Brak og for designbyråer, og han har gjennom noen år jobbet seg opp fra idealistisk virksomhet til at han nå kan satse som frilansfotograf på heltid. Fremover ønsker han å fortsette med spesielt fokus på dokumentasjon og fotografisk formidling av kultur og musikk. Stipendet skal brukes til digitalt- og fotoutstyr. Følgende innstilles til kulturstipend: Det innstilles på 9 kulturstipend innen billedkunst: Lisbeth Sjøvoll arbeider hovedsakelig med maleri, men også med tegning, i et abstrakt formspråk. Siden avsluttet utdannelse ved KhiB i 1992 har hun hatt en høy utstillingsaktivet, hun har deltatt ved mange gruppe- og soloutstillinger i inn- og utland og er innkjøpt blant annet av Stortinget, Norsk Kulturråd og Bergen Kunstmuseum. Arbeidene hennes er høyt anerkjent og får gjennomgående gode anmeldelser fra sentrale kritikere, og hennes sterke og poetiske malerier i svart, hvitt har den senere tiden også blitt lagt merke til hos samlere internasjonalt. Stipendet skal brukes til videreutvikling og materialer. Tom S. Kosmo har bachelor i grafikk fra KhiB Han arbeider målbevisst med å tilegne seg tradisjonelle figurative teknikker, som han i arbeidene kontrasterer med populærkulturelle referanser og en klar samtidsorientert mentalitet. Tidligere i år var han også kurator for utstillingen "Ny symbolisme" ved Prosjekt Alvøen, og han kan regnes som en del av en sterk nyromantisk tendens i deler av norsk billedkunst de senere årene. Stipendet skal brukes til prosjektutvikling i forberedelse av separatutstilling ved Galleri Langegaarden i januar Jan Erik Willgohs utdannet seg som billedkunstner på og 80-tallet og har studert både i Oslo, Stockholm og London. Hans uttrykk er maleri, og er kanskje en av de få som fremdeles arbeider i en billedbyggertradisjon, med vekt blant annet på farge som romskapende element. Han betegner seg selv som utrendy, men har likevel en høy utstillingsaktivitet, både i Norge, Øst-Europa, London og deler av Asia. Stipendet skal brukes til et arbeidsopphold i Berlin. Suvi Nieminen arbeider med skulptur og installasjon, gjerne i store formater og gjerne stedsrelatert, i kommunikasjon med det aktuelle rommets egne kvaliteter og proporsjoner. Hun er representert med skulpturer i offentlig rom både i Bergen og andre steder, blant annet med den monumentale skulpturen "Undine" i rundkjøringen på Osøyri, og er innkjøpt av flere 15

16 museer, blant annet Nasjonalmuseet og Bergen Kunstmuseum. Stipendet skal brukes til prosjektutvikling i forbindelse med utstilling ved Kunsthuset Kabuso i februar Astrid McGarrighan arbeider med grafiske teknikker, som etsninger og akvatint, og for tiden arbeider hun blant annet med å utvikle seg innen silketrykk, med utgangspunkt i egne fotografier. Billeduttrykket hennes vokser ofte ut fra form og mønster i alminnelige hverdagsgjenstander, urban arkitektur og byens slitasje. Skjønnheten i det stygge og spor av identitet og sjel visualiseres i denne kunstnerens arbeider. Stipendet skal brukes til videreutvikling og eksperimentering med mål om to separatutstillinger i Lillian Presthus lager egenartede malerier, med et personlig uttrykk der minner, oppveksthistorie og fragmenter av leketøy, husflid, tekstilmønstre og glansbilder føres sammen i et malerisk uttrykk der portrett og dekorative effekter spiller sammen. De senere årene har hun fått oppmerksomhet utover Norges grenser, ikke minst i forbindelse med flere utstillinger i København. Stipendet skal brukes til fordypning og prosjektutvikling i arbeidet med ny utstilling i Heidi Nikolaisen har siden hun avsluttet fotoutdannelse ved KhiB i 2001 hatt en sterk kunstnerisk utvikling, samtidig som hun har vært en viktig drivkraft i lokalt kunstmiljø, blant annet som en av grunnleggerne av Flaggfabrikken senter for fotografi og samtidskunst. Hun har de siste årene arbeidet med et lengre prosjekt der hun via kunstneriske innfallsvinkler undersøker historien til de deler av hennes egen familie som utvandret til Nord-Amerika for 100 år siden, et arbeid som har gitt svært interessante resultater kunstnerisk. Stipendet skal brukes som reisestipend for USA og Canada for å videreutvikle dette arbeidet. Stipendbeløp kr Line Hvoslef har stilt ut sine underfundige, surrealistiske malerier både i Bergen, nasjonalt og internasjonalt siden slutten av 1980-tallet, hun er innkjøpt av en rekke private samlere og har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag i Bergen. De siste to årene har hun forsket på hvordan elementer i maleriene hennes kan fungere som bevegelige bilder i video, og også hvordan bildene kan fungere i sammenheng med musikk og lyd, og et samarbeid med BEK har resultert i to videoverker. Stipendet skal brukes til innkjøp av teknisk utstyr for å fortsette utvikling av videoarbeider. Magnar Moen er kjent for sine monumentale, ekspressive og formalt slående kulltegninger, av bergensere sist sett på Galleri Langegaarden i Han har utdanning både fra Bergen Kunsthåndverksskole og Vestlandets Kunstakademi, fra henholdsvis 1969 og 1980, da de to skolene ennå var separate institusjoner. Stipendet skal brukes til oppgradering av eget atelier med vifte og punktavsug. Oppgraderingen er viktig helsemessig for en virksomhet som involverer både helseskadelige løsemidler og kullstørv. Stipendbeløp kr Det innstilles på 2 kulturstipend innen kunsthåndverk: 16

17 Hilde Angel Danielsen har gjennom flere år utviklet konseptet "Transparent Tegl", et konsept som ligger mellom keramisk kunsthåndverk, skulptur og arkitektur, og som i sterk grad forholder seg til rom og betrakterens opplevelse av lys, skygge og bevegelse. Hun har deltatt på flere internasjonale designmesser, har blitt innkjøpt både nasjonalt og internasjonalt og er også behørig omtalt i betydelige internasjonale fagtidsskrifter. Stipendet skal brukes til videreutvikling av konseptet, arbeide med å forberede kunst i offentlige byrom blant annet i Warzawa og separatutstilling i Harstad Kunstforening. Stipendbeløp kr Astrid Sleires keramiske arbeider er preget av en lekenhet i uttrykket, samtidig som hun beveger seg over et variert spekter der både monumentale utsmykkinger, installasjoner og mindre kunstobjekter inngår. Spesielt har hennes arbeider med utgangspunkt i secondhandobjekter fått oppmerksomhet. Hun har stilt ut både i Norge og internasjonalt og er nå invitert til et gjestekunstneropphold i Ungarn. Stipendet skal brukes til reise og utgifter i forbindelse med dette oppholdet.. Det innstilles på 1 kulturstipend innen litteratur: Kjersti Rorgemoen debuterte som forfatter i 2009 med romanen "Purkene snudde seg", til gjennomgående gode kritikker; blant annet Morgenbladet karakteriserte utgivelsen som en usedvanlig god debut, og flere la vekt på hennes originale fortellerstemme, stramme form og alvorstunge humor. Stipendet skal brukes til å frigjøre tid til fortsatt arbeid med skjønnlitterær skriving. Det innstilles på 3 kulturstipend innen film: Mats Andersen er utdannet medieingeniør fra Nordisk Institutt for Scene og Studio, og har arbeidet med grafisk design og postproduksjon i 10 år. Han har medvirket i spillefilmene Nokas, Skjult, Villmark og Himmelfall, og i en rekke kortfilmer og musikkvideoer. Han skal bruke stipendet til å videreutdanne seg som colorist, og har blant annet fått mulighet til å hospitere hos et bransjeledende selskap i London. Stipendbeløp: kr Thomas Angell Endresen er utdannet lydtekniker fra Norsk lydskole, og har arbeidet i 10 år som lyddesigner ved en rekke lokale produksjoner, blant annet som lydsjef for spillefilmen Vegas og lyddesigner for spillefilmen Jernanger. Han var også lyddesigner for kortfilmen Sniffer, som fikk gullpalmen ved filmfestivalen i Cannes for beste kortfilm, og som ble berømmet av juryen for mesterlig lydbearbeidelse. Stipendet skal brukes til arbeidstid på lokale filmproduksjoner. Stipendbeløp: kr Erlend Haarr Eriksson er utdannet bachelor i mediaproduksjon fra University of Northumberland i England, og er cand mag med blant annet fjernsynsproduksjon og medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Han er daglig leder i produksjonsselskapet Filmkollektivet, og har medvirket på lokale spillefilmer, kortfilmer og dokumentarfilmer som produsent, regissør, klipper og fotograf. Stipendet skal brukes til kjøp av kamera, objektiver, etterarbeidingsverktøy og harddisker. Stipendbeløp: kr

18 Det innstilles på 4 kulturstipend innen scenekunst: Henriette Slorer markerte seg tydelig i løpet av sine 12 år som danser i Carte Blanche, og hun mottok Dansekritikerprisen i Siden 2008 har hun vært frilanser og har jobbet med både film og eget koreografisk arbeid. Hun ønsker å utvikle seg videre som koreograf og forske videre i koblingen mellom levende musikk og dans, hvor hun allerede har flere prosjekter sammen med andre kunstnere i byen. Stipendet skal brukes til kamera og teknisk utstyr og kurs i bruk av dette, som skal benyttes i arbeidet med koreografiutvikling. Lilian Maria Bjertnes er utdannet fra Den Norske Balletthøyskole og hun har lang erfaring som pedagog, danser og koreograf. Hun har nå gjenopptatt sin interesse for afrikansk dans, og har tatt flere kurs de seneste årene. Erfaringen herfra brukes både i eget koregrafisk arbeid og i hennes undervisning. Stipendet skal brukes til kurs i afrikansk dans på Ecole des Sables i Senegal i desember. Stipendbeløp: kr Ina Therese Lerner Grevstad er utdannet skuespiller fra GITIS i Danmark og jobber som frilans skuespiller og regissør innen både teater og film. Hun har jobbet som regi-assistent på filmen Vegas og som skuespiller og regissør i flere perioder med Kompani Krapp. I har hun dessuten ferdigstilt sin første kortfilm. Stipendet skal brukes til intensivt sommerkurs på Atlantic Acting School i New York. Marte Synnevåg har jobbet 10 år som kostymemaker og -designer for et bredt teatermiljø i byen. Stipendet skal brukes til å videreutvikling innen faget maskemaking, som er et håndverk som beherskes av svært få i Norge. Det er planlagt opphold hos læremester i Sverige, workshop i Mexico og læretid i Indonesia, på til sammen 5 måneder. Det innstilles på 10 kulturstipend innen musikk: Jørgen Knudsen er en sentral kunstner i Bergen, som har bidratt med komposisjoner og musikk på mange forskjellige arenaer. Han er medlem av Baktruppen og har vært lyddesigner for Jo Strømgren Kompani gjennom en årrekke, samtidig som han arbeider både innen kammermusikk, elektronisk musikk og performance. Stipendet skal brukes til arbeidstid for å komponere 10 mindre stykker med arbeidstittel 1983, som bygger på temaer komponert nettopp i Avtale om utgivelse og distribusjon er inngått. Ola Høyer er utdannet bassist fra jazzlinjen på NTNU, og han har siden 2008 arbeidet som komponist, solist og ensemblemusiker i både inn- og utland. Han har spilt med mange forskjellige prosjekter og konstellasjoner. Stipendet skal brukes til arbeidsopphold i Berlin for videre arbeide med et soloprosjekt, hvor det også er planlagt konserter i Berlin, Oslo og Bergen som en avslutning på oppholdet. Stipendbeløp: kr ,- Lars Kolstad er utdannet musikklærer og har siden 2004 spesialisert seg innen afrikansk, brasiliansk og cubansk trommekultur. Han er en aktiv kursholder i trommesirkel, og har 18

19 avholdt kurs for nesten 700 skoleklasser siden oppstarten. Han har selv deltatt på kurs med trommesirkelens 'far' gjennom en årrekke. Han er nå kvalifisert for mentor-kurset for Drumcircles, som finner sted i Skottland, og stipendet skal brukes til dette. Stipendbeløp: kr Lars Vaular har siden 2003 gitt ut norskspråklig rap-musikk, og slo for alvor igjennom med platen D e Glede, som også sikret ham en nominasjon til Spellemannsprisen. Han har vært med å sette bergensmusikken på kartet, og hans siste plate 'Helt om natten, helt om dagen' har også fått svært god mottakelse. Stipendet skal brukes til arbeidstid med musikk til ny plate, som han skal reise vekk for å skrive Nathalie Nordnes markerte seg i ung alder med debutplaten Hush Hush, og har gjennom de videre utgivelsene utviklet seg til en sterk låtskriver, og albumet fra 2009 fikk svært god mottakelse. Hun er nå i gang med utgivelsen av sitt 4. album, stipendet skal brukes til arbeid og utvikling av nytt materiale. Laszlo 'Leslie' Egerer er utdannet fiolinist fra Ungarn, og han har spilt med flere store symfoniorkestre og har jobbet med mange kjente musikere i Bergen gjennom sine snart 20 år her. Han ble nylig medlem av The Composer Collective i Hollywood, og han er nå nominert til Hollywood Music in Media Awards 2010 i kategorien Classical Orchestra. Stipendet skal brukes til reise og opphold til prisutdelingen i California senere i år. Stipendbeløp: kr Åsta Jørgensen er fiolinist i Bergen filharmoniske orkester og er også en aktiv musiker i byens øvrige musikkliv. Hun er leder for Hansakvartetten og er i gang med innspilling av Fartein Valens strykerkvartetter. Stipendet skal brukes til videreutvikling og studioopphold i London hos fiolinisten og pedagogen David Takeno. Cecilie Haukedal-Johansen er utdannet ved Griegakademiet og i Amsterdam. Hun har spesialisert seg innenfor tidligmusikk og har hovedvekt på renessanse- og barokkimprovisasjon. Hun etablerte ensemblet Musica Celines, og har markert seg i byens musikkliv. Stipendet skal brukes til fordypning og til egen videreutvikling som komponist og musiker; hun skal blant annet på studiereise til Nederland for undervisning og innsamling av materiale til nye programmer. Stipendet skal også brukes til ny barokk altfløyte. Myrna Braza er sanger og har vært support og kor for flere kjente artister, og har medvirket på både nasjonale og internasjonale utgivelser. Hun kom med sitt debutalbum 'Free as a Bird' siste år, og hun er i gang med nye utgivelser. Hun har markert seg i større grad utenfor Bergen og innen genren soul, og har jobbet hardt for å videreutvikle seg kunstnerisk. Stipendet skal brukes til reisevirksomhet ifm med bandet og nytt låtmateriale. Stipendbeløp: kr Rubert Blom er fiolinist og spiller det mer spesielle instrumentet chrotta, som han har spilt sammen med flere generasjoner i byens musikkmiljø. Sammen med Gisela Blum startet han for over 20 år siden Fana Unge Strykere, og han gjør et svært betydningsfullt arbeid her for barn og unge musikere. Stipendet skal brukes til frikjøp av tid for innspilling av Telemanns konsert for viola på Chrottaen og et fusjonsprosjekt med saksofonisten Helen Eriksen. 19

20 Stipendbeløp: kr Det innstilles på 2 kulturstipend innen kulturarbeider: Reidar Storaas er journalist med flere kulturhistoriske utgivelser med fokus på Bergen og Vestlandet bak seg, blant andre "Poesi i stein og bronse", om skulptøren Ingebrikt Vik og "Kunstens Venner", i forbindelse med Bergen Kunstmuseums Venners hundreårsjubileum i I år fyller Bergen Kammermusikkforening 75 år, og ønsker å utgi en bok om foreningens historie. Det er generelt skrevet lite om kammermusikkens historie i Norge, og det er forventet at Reidar Storaas vil kunne gi et vesentlig bidrag sett fra et ståsted i Bergen. Stipendet skal brukes som honorar til dette arbeidet. Aslaug Kjær har drevet Galleri Parken i Bergen sentrum siden 2003, et galleri som med sin hovedvekt av lokale kunstnere er et viktig tilskudd til byens kunstliv. Galleriets utstillinger er gjennomgående på et godt nivå, og de er profesjonelt gjennomført og godt besøkt. Som mange private gallerister må Aslaug Kjær av økonomiske årsaker arbeide ved siden av galleridriften, noe som gjør at arbeidet med kvalitets- og profilutvikling blir vanskelig. Stipendet skal brukes til frigjøring av arbeidstid for å arbeide med videreutvikling av galleriets utstillingsprofil. Det innstilles på 2 arbeidsstipend: Lise Risom Olsen er skuespiller, regissør og tekstforfatter og jobber både innen film og teater. I 2002 startet hun det tverrestetiske scenekunstkompaniet NONcompany, hvor hun er kunstnerisk ansvarlig. Kompaniet har produsert 7 forestillinger og årets produksjon Rekonstruksjoner fikk strålende kritikker - "En suveren oppvisning i teknikk og skaperglede der man får følelsen av at hjerne og hjerte har gått hånd i hånd" ble det blant annet skrevet. Hun har tidligere mottatt Bergen kommunes kulturstipend (2006) og etableringsstipend for NONcompany (2004), og i 2003 mottok hun ettårig arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere fra Statens Kunstnerstipend Arbeidsstipendet skal brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke i form av videre kurs og workshop, et nytt stykke norsk dramatikk med nye samarbeidsparter i årene fremover, i tillegg til andre mindre og større prosjekter innen både film og teater. Likeledes har Olsen startet et svært ambisiøst 3-årig prosjekt med NONcompany som består av flere delprosjekter som vises i større og mindre forestillinger underveis. Reisen til dette prosjektet starter i høst, og teksten utarbeides underveis. Stipendbeløp: kr Trond Davidsen debuterte som forfatter i 1998 med romanen Triggerhappy i 1998, fulgt opp av romanene Erkki Murole i 2000, Vann i 2001 og Holger Hansens historie i Den bemerkelsesverdige debutboken "Triggerhappy" fikk mye oppmerksomhet, med både overstadig positive kritikker og slakt, men få anmeldere stilte seg likegyldige, verken til bokens innhold eller form. Gjennom de neste utgivelsene har Davidsen etablert seg som en av 20

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60

Fullmaktssak /10. Dato: 23. august 2010. Talentutvikling 2010 SARK-33-200803209-60 Dato: 23. august 2010 Fullmaktssak /10 Talentutvikling 2010 TIRU SARK-33-200803209-60 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2010 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett - Seksjon for kunst

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015

Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015 Dato: 2. september 2015 Fullmaktssak /15 Bergen kommunes stipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere i 2015 VABR ESARK-3342-201501689-5 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2015 er det avsatt

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 7. april Tilskudd til elektronisk kunst 2010 SARK

Fullmaktssak /10. Dato: 7. april Tilskudd til elektronisk kunst 2010 SARK Dato: 7. april 2010 Fullmaktssak /10 Tilskudd til elektronisk kunst 2010 TIRU SARK-3315-201000093-9 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2010 er det innen tverrestetisk avsatt kr. 225 000,- i frie prosjektmidler

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Administrativ sak /09

Administrativ sak /09 Dato: 27. april 2009 Administrativ sak /09 Samlesak: Tilskudd til litteraturprosjekter 2009 EVHO SARK-3324-200900881-14 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017"

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Internasjonal utveksling 1. mars Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742 Saksframlegg Trondheim kommunes kunstnerstipend 2008 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 08/14742 Forslag til vedtak: På bakgrunn av 17 innkommende søknader med flere kvalifiserte

Detaljer

Kr av midlene er disponert tidligere i år til to forprosjekt, henholdsvis i regi av BEK og Leo Preston. Kr gjenstår til fordeling.

Kr av midlene er disponert tidligere i år til to forprosjekt, henholdsvis i regi av BEK og Leo Preston. Kr gjenstår til fordeling. Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd til tverrestetisk kunst 2008 EVHO SARK-3321-200800096-31 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen 2008-2017" er det i

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Arbeidsstipend for kunstnere 2006 - aktuelle kandidater Arkivsaksnr.: 05/43381. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Arbeidsstipend for kunstnere 2006 - aktuelle kandidater Arkivsaksnr.: 05/43381. Forslag til vedtak: Saksframlegg Arbeidsstipend for kunstnere 2006 - aktuelle kandidater Arkivsaksnr.: 05/43381 Forslag til vedtak: På bakgrunn av 24 innkommende søknader, har Utvelgelseskomiteen for Trondheim kommunes Arbeidsstipend

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2014

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2014 Dato: 1. september 2014 Fullmaktssak /14 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2014 VABR ESARK-3342-201400026-5 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2014 er det avsatt kr. 2 350

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2016/362-26 Arkiv: 076 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 15.06.2016 Evaluering av Risør kommunes kunststipender Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/16 Kulturkomitéen 17.08.2016

Detaljer

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Av Julie Lillelien Porter 21.august 2009 www.ytter.no En interimrapport fra C/O Visningsrommet USF Jeg følger med på websidene til

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Fullmaktssak /10. Dato: 30. april Tilskudd til tverrestetiske prosjekt og tverrfaglig arena 2010 SARK Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /10. Dato: 30. april Tilskudd til tverrestetiske prosjekt og tverrfaglig arena 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 30. april 2010 Fullmaktssak /10 Tilskudd til tverrestetiske prosjekt og tverrfaglig arena 2010 EVHO SARK-3321-201000057-15 Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Sommeren på kunstskolen 2016

Sommeren på kunstskolen 2016 Sommeren på kunstskolen 2016 Dato/Tid: 16-19.august, tirsdag fredag, kl 10-15 Påmelding: Avdeling Visuell kunst www.kulturskolentromso.no SØK ELEVPLASS Sommerskoler Visuell kunst (Kunstskolen) Kontakt:

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Dato: 3. september 2012. Fullmaktssak /11. Talentutviklingsstipend 2012 SARK-33-201213421-5

Dato: 3. september 2012. Fullmaktssak /11. Talentutviklingsstipend 2012 SARK-33-201213421-5 Dato: 3. september 2012 Fullmaktssak /11 Talentutviklingsstipend 2012 TIRU SARK-33-201213421-5 Hva saken gjelder: I vedtatt budsjett for 2012 er det i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Detaljer

PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

Tildeling av ekstra midler til kunst- og kulturtilbud innen Den Kulturelle Skolesekken for skoleåret

Tildeling av ekstra midler til kunst- og kulturtilbud innen Den Kulturelle Skolesekken for skoleåret Byrådssak 1402 /13 Tildeling av ekstra midler til kunst- og kulturtilbud innen Den Kulturelle Skolesekken for skoleåret 2013-2014 GENI ESARK-3017-201205088-32 Hva saken gjelder: Saken omhandler anbefalt

Detaljer

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022

KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 KUNSTNERBYEN SKIEN STRATEGIER 2015 2022 1 Fra utstillingen «Dynamo Glass». Foto: Stina Glømmi BAKGRUNN Kunst og kultur er nedfelt i FNs menneskerettserklæring som

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Se tildelinger innen visuell kunst

Se tildelinger innen visuell kunst Se tildelinger innen visuell kunst Tilskudd til visuell kunst - prosjekt, drift og lokaler 2017-1. tildeling er nå ferdig behandlet. Visuell kunst - tilskudd til prosjekt, drift og lokaler 2017-1. tildeling

Detaljer

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

N E S O D D P A R K E N - K U L T U R I S T E N " 17:00 Wildlife skulpturpark / Omvisning utomhus ved kurator Aurora Passero"

N E S O D D P A R K E N - K U L T U R I S T E N  17:00 Wildlife skulpturpark / Omvisning utomhus ved kurator Aurora Passero N E S O D D P A R K E N - K U L T U R I S T E N 2 0 1 7 P R O G R A M L Ø 23.09. fra kl. 17:00-22:00! Åpen kafé ved MATSALONGEN 17:00 Wildlife skulpturpark / Omvisning utomhus ved kurator Aurora Passero

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2007 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 07/7891

Saksframlegg. Trondheim kommunes kunstnerstipend 2007 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 07/7891 Saksframlegg Trondheim kommunes kunstnerstipend 2007 - Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere Arkivsaksnr.: 07/7891 Forslag til vedtak: På bakgrunn av 20 innkommende søknader, har Utvelgelseskomiteen

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR 8.-10. TRINN HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n program 2007 [arena] v e s t f o s s e n senter for samtidskunst åpning 5. mai kl. 15.00 www.arenavestfossen.com Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av ni gallerier,

Detaljer

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal Hva jobber Spire med? Spire arrangerer årlige kampanjer som setter fokus og jobber politisk med sentrale temaer innenfor Spires hovedfokusområder. Høsten 2011 het kampanjen Monsanto ut av oljefondet. Våren

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Bergen bystyre fattet følgende vedtak 31. mai 2010 i sak :

Bergen bystyre fattet følgende vedtak 31. mai 2010 i sak : Dato: 13. desember 2010 Byrådssak 639/10 Byrådet Etablering av Bergenstriennalen AS EVHO SARK-3332-200810540-66 Hva saken gjelder: Saken gjelder planene om etablering av en internasjonal triennale for

Detaljer

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2012

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2012 Dato: 3. september 2012 Fullmaktssak /11 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2012 VABR SARK-3342-201200153-277 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Musikk: Else Myhr, toårig arbeidsstipend kr pr år i perioden Anders Lillebo, materialstipend kr ,-.

Musikk: Else Myhr, toårig arbeidsstipend kr pr år i perioden Anders Lillebo, materialstipend kr ,-. Saknr. 11/2709-31 Ark.nr. 223 C40 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler følgende kunstnere stipend: Musikk:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2013

Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2013 Dato: 3. september 2013 Fullmaktssak /13 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere i 2013 VABR ESARK-3342-201300148-26 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings-, kultur- og arbeidsstipend

Detaljer

18 juni-23 juni. Storåsfestivalens barneprogram 2009

18 juni-23 juni. Storåsfestivalens barneprogram 2009 Storåsfestivalens barneprogram 2009 18 juni-23 juni Redesign - Skrivekurs - Drama - Teater Kunstprosjekt - Eventyrskog - Totempæler - Fotografier- Visninger i en kunstners arbeidsplass og tilslutt utstilling

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR VGS HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 Fotografiets dag er festdag spekket med utstillinger, foredrag og ulike aktiviteter for alle som har et forhold til fotografi. De fleste behov vil

Detaljer

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Draumkvedet - en eventyrlig reise i klang og form - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Idé og opplegg - gitar, virginal og kjøkkeninstrumentarium ROLF KRISTENSEN - gitar og kjøkkeninstrumentarium

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

og stedsrelaterte installasjoner en presentasjon av Hilde Angel Danielsen

og stedsrelaterte installasjoner en presentasjon av Hilde Angel Danielsen TT3. Foto: Birgitte Heneide TT2, kvadrat. Foto: Ruud Peijnenburg Transparent tegl og stedsrelaterte installasjoner en presentasjon av Hilde Angel Danielsen Tekst: Hilde Angel Danielsen. Foto: Birgitte

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail.

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail. CURRICULUM VITAE Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen Mobil: 91157826 E-post: heidibj70@gmail.com www.heidibjorgan.com Utdanning 2008 2010 Kunsthøgskolen i Bergen,

Detaljer

PROSJEKTSØKNAD. - å få øynene opp for et steds estetiske kvaliteter i form, linje, farge, tekstur, stofflighet og rom i naturen.

PROSJEKTSØKNAD. - å få øynene opp for et steds estetiske kvaliteter i form, linje, farge, tekstur, stofflighet og rom i naturen. SKJOLDTUN BARNEHAGE Skjoldstølen 20 5236 RÅDAL e-postadresse : bssbarne@broadpark.no Styrer : Berit Skeie PROSJEKTSØKNAD BAKGRUNN : Hva kan alle barna være med på? Dette har vært avgjørende for vårt valg

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN LAMPEN & SPEILET SPEILET poesi og politikk i samtidskunsten VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN 2017-18 DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe LÆRERVEILEDNING Kort fortalt gir prosjektet innblikk

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Søknad om Kulturstipend 17.11.15 Levanger Kommune. Marius Winje Brustad 17.07.1991 marius.winje.brust@gmail.com Søndregate 2a 2609 Lillehammer

Søknad om Kulturstipend 17.11.15 Levanger Kommune. Marius Winje Brustad 17.07.1991 marius.winje.brust@gmail.com Søndregate 2a 2609 Lillehammer Søknad om Kulturstipend 17.11.15 Levanger Kommune Marius Winje Brustad 17.07.1991 marius.winje.brust@gmail.com Søndregate 2a 2609 Lillehammer Hvem er jeg? Mitt navn er Marius, jeg er 24 år gammel og studerer

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK

KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK KUNSTNERPRESENTASJONER FILMVISNING ARTIST TALK på SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM - KUNSTMUSEET ( PRESTEBØEN 8, FØRDE) i samarbeid med NORDISK KUNSTNARSENTER DALSÅSEN ONSDAG 1. DESEMBER 2010 kl. 19 Nordisk

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Fullmaktssak /11. Dato: 2. september 2011. Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere 2011 SARK-3342-201100018-264. Hva saken gjelder:

Fullmaktssak /11. Dato: 2. september 2011. Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere 2011 SARK-3342-201100018-264. Hva saken gjelder: Dato: 2. september 2011 Fullmaktssak /11 Bergen kommunes stipender til kunstnere og kulturarbeidere 2011 EVHO SARK-3342-201100018-264 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings- og kulturstipend samt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK, STUDER MUSIKK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak Plan for kultursamarbeidet mellom oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak 2014-2016 Planen definerer samarbeidet i en treårig periode, og inneholder beskrivelser av tiltak og prosjekter. Planen er forankret

Detaljer

FORANKRING I LÆREPLAN:

FORANKRING I LÆREPLAN: FORANKRING I LÆREPLAN: Innholdsfortegnelse OM DOKUMENTET... 2 GRUNNSKOLE... 2 LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK... 2 Kompetansemål etter 4. trinn:... 2 Kompetansemål etter 10. trinn... 2 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING...

Detaljer

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST

ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST ÅRSPLAN I K&H FOR 3.-4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 4. KLASSE Grunnleggende

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer