Dok.dato: Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: Klassering: ØLR/AGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført Referat fra Møte i AM FH - AM-møter og HMS / / FH/GES Tone Elverum FH/TOMDE Engasjement som timelærer i emnene Musikk og kulturteori 1 og 2 - avtale ØLR - Timelæreravtaler - nst. for økonomifag 2013/ / ØLR/AGS offl ledd Mottaker Hans Weisethaunet ØLR/AGS Vedr stillingsendringer med hjemmel i HTA Tre renholdere; Wenche Dellerud, Solrun Paulsbyen og Birgit Rønningen FH - Stillingsendringer med hjemmel i HTA Renholdere N 2014/ / FH/SS offl ledd Mottaker Finn Ragnvald Huseby Gunn Ellinor Stenstøen FH/GES Side: 1 av 22

2 Engasjement som timelærer i deler av emnet 3SER100 Kommunikasjon og kundebehandling - avtale ØLR - Timelæreravtaler - nst. for økonomifag 2013/ / ØLR/AGS offl ledd Mottaker Gro Bjerkvoll ØLR/AGS Engasjement som timelærer i deler av emnet Praktisk eiendomsmegling 1 - avtale ØLR - Timelæreravtaler - nst. for økonomifag 2013/ / ØLR/AGS offl ledd Mottaker Bjørn Engemobakken ØLR/AGS Engasjement som timelærer i deler av emnet "3EDM100 Praktisk eiendomsmegling 1" - avtale ØLR - Timelæreravtaler - nst. for økonomifag 2013/ / ØLR/AGS offl ledd Mottaker Hildur Høiland ØLR/AGS Vedrørende klage over karakterfastsetting Klage over eksamensresultat - ny vurdering 2014/ / FH/SS offl ledd 455 Mottaker Kristina Halvorsen FH/LH Side: 2 av 22

3 Vedrørende klage over karakterfastsetting Klage over eksamensresultat - ny vurdering 2014/ / FH/SS offl ledd 455 Mottaker Zin Moe Thu Zaw FH/LH Referat fra HSL Høgskolens strategiske ledergruppe - HSL / / HA-E/HPN Mottaker Anna Linnea Ottosen HHL/ALO Mottaker Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk HA-ØKO/EAVK Mottaker Finn Ragnvald Huseby Mottaker Harry Peter Andreassen AØL/HPA Mottaker Lise versen Kulbrandstad HHL/LVK Mottaker Morten Ørbeck HS/MOØ Mottaker Pål Einar Dietrichs HHL/PED Mottaker Peer Jacob Svenkerud Mottaker Sven nge Sunde FH/SS Mottaker Frode Skår HA-KOMM/FRS Mottaker Finn Ragnvald Huseby Hans Petter Nyberg HA-E/HPN Foreldrepermisjon - svar på søknad Personalmappe ***** ***** ***** 2011/ / P 221 Mottaker ***** LNA/KAE Side: 3 av 22

4 Avslag på søknad søknad om reservert studieplass til 2015 ved Reservasjon av studieplass / / HA-STD OPPTAK/GSH Mottaker Vera Breitve HA-STD OPPTAK/GSH Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/ / P 221 Mottaker ***** HA-PERS LØNN/ABL Avslutning av leieavtale Anskaffelse av leasing PCer til studenter i HH / / HA-T/MSB 053 Mottaker Acento Finance AS HA-T/BKB Svar på søknad om permisjon Søknad om permisjon, lektorutdanning i Engelsk 2014/ / LNA/MSM 531 Mottaker Ethilda Chidindi LNA/MSM Side: 4 av 22

5 Godkjenning av eksterne eksamener Fritak i fag 2014/ / Mottaker Håkon Wang ØLR/BGN Referat fra kontaktmøte Kontaktmøter 2014/ Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH), Studentorganisasjonen i Hedmark (StorHk) og (HH) 2014/ / HA-PERS/MAHA Mottaker Finn Ragnvald Huseby Marthe Harsvik HA-PERS/MAHA Godkjenning av eksterne eksamener nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / Mottaker Arild Størseth ØLR/BGN Godkjenning av eksterne eksamener nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / Mottaker Hilde Birgitte Myrland Pettersen ØLR/BGN Side: 5 av 22

6 Godkjenning av eksterne eksamener nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / Mottaker ngrid Madeleine Koløy Eide ØLR/BGN Godkjenning av eksterne eksamener nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / Mottaker Olga Egeland ØLR/BGN Vedrørende klage over eksamensresultat - fordypningsoppgave Ammeveiledning Klage på eksamenskarakter 2014/ / FH/SS offl ledd 455 Mottaker Grete Styve Nordgulen FH/TOMDE Refordeling av studieplasser til veilederutdanning i region Oslo Nord Veiledning av veiledere for nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere i region Oslo Nord - Mentorutdanning 2014/ / LNA/ELB 421 Mottaker niversitetet i Oslo, LS Mottaker Mottaker Norges idrettshøgskole Høgskolen i Oslo og Akershus LNA/KAE Side: 6 av 22

7 Godkjenning av eksterne eksamener nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / Mottaker Mekonnen Abebe Aklilu ØLR/SES Godkjenning av eksterne eksamener nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / Mottaker nger Marie Damli Raknerud ØLR/SES Vedrørende søknad om innpassing av emner nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 FH/SS Mottaker Stine Frigård FH/LH Vedrørende søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 FH/SS 461 Mottaker Gunhild Hustad Vaa FH/LH Side: 7 av 22

8 Vedrørende søknad om overgang Overflytting til høyere kull 2014/ /2014 FH/SS Mottaker Hilde Langmo FH/LH nnkalling til møte i AM FH - AM-møter og HMS / /2014 FH/GES Tone Elverum FH/TOMDE Vedrørende søknad om fjerde gangs forsøk på eksamen Fjerde gangs forsøk på eksamen 2014/ /2014 FH/SS 451 Mottaker ***** FH/CAA Vedrørende søknad om overflytting Søknad om overflytting fra Høgskolen i Nord-Trøndelag til 2014/ /2014 FH/SS Mottaker Dikran Jaghlasian FH/LH Side: 8 av 22

9 Svar på klage på karakter 1 FAD01 - Begrunnelse og ny sensur Klage over eksamensresultat - ny vurdering 2014/ /2014 FH/REJ offl ledd 455 Mottaker Abdirahman Faisal Mohamed FH/REJ Referat fra arbeidsgruppemøte tredning av styrings- og ledelsesmodell ved HH 2010/ / Mottaker Christine Haugland Nybakk HA-PERS/CHN Finn Ragnvald Huseby Rapport fra arbeidsgruppe for utredning av ledelsesmodell for neste styreperiode tredning av styrings- og ledelsesmodell ved HH 2010/ / Mottaker Christine Haugland Nybakk HA-PERS/CHN Mottaker Lise versen Kulbrandstad HHL/LVK Mottaker Pål Einar Dietrichs HHL/PED Finn Ragnvald Huseby RF 2014/4 - Delvis permisjon fra stilling som professor Personalmappe ***** ***** ***** 2011/ / P 221 Mottaker ***** AØL/RAO Anne Berit Halberg HA-PERS/ABH Side: 9 av 22

10 nnvilget permisjon Personalmappe - ***** ***** 2007/ / P 221 Mottaker ***** AØL/RAO nnvilget delvis permisjon fra stilling som professor Personalmappe ***** ***** ***** 2011/ / P 221 Mottaker ***** AØL/RAO Vedrørende søknad om eksamensrett som privatist ved FH - Privatister - Studieåret 2014/ / / FH/SS 451 Mottaker Bernard Dentale Adamou FH/CAA Forberedelse av studieprogrammet Studieprogram / / HA-STD/SWB 421 Mottaker Simon Willy Bringeland HA-STD/SWB Anette Gjerskaug FH/ANGJ Side: 10 av 22

11 Godkjenning av eksterne eksamener nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / Mottaker Gjermund Aaseth Løkhaug ØLR/SES Tilbud om forlengelse av midlertidig stilling Personalmappe - ***** ***** ***** 2013/ / P 221 Mottaker ***** FH/TOMDE Endring fagteam FS Studiekontoret - Fagteam 2013/ / HA-STD STDKONT/ASSA 02 Mottaker Astrid Sandvoll HA-STD STDKONT/ASSA Mottaker Rannveig Haug HA-STD STDKONT/RAH Milli Olsen LNA/MO 4DAFB101-1 Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Anatomi, fysiologi og biokjemi Klage over eksamensresultat - ny vurdering 2014/ / FH/SS offl ledd 455 Mottaker FH/LH Sara Sørensen Storsveen Side: 11 av 22

12 Orientering om spørreundersøkelse - Kartlegging av beste praksis for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Kartlegging av beste praksis for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 2014/ / HA-E/HPN 002 Mottaker HA-E/HPN Direktoratet for forvaltning og KT Tilbud på portaletablering og skoletilgang for assistent- og lærerkartlegging i videregående skole Hedmark Fylkeskommune - Anskaffelse av moduler til et skolebasert prosjekt med fokus på klasseledelse - Prosjektnr / / LNA/JØK Mottaker LNA/[fordelt] Conexus Bekreftelse av bestilling Hedmark Fylkeskommune - Anskaffelse av moduler til et skolebasert prosjekt med fokus på klasseledelse - Prosjektnr / / LNA/JØK Mottaker Hilde Friis LNA/HF Mottaker Ann Margareth Aasen LNA/AMG Lars Myhr LNA/LAMY Side: 12 av 22

13 Letter of approval: RSAE-grant RSAE - Letter of approval 2014/ / AØL/HPA 331 Mottaker Helga Veronica Tinnesand AØL/LG Revisjon Baltic Landscape - Oversendelse av rapporter Baltic Landscape - nterregprosjekt Prosjektnr / / AØL/HPA 331 Mottaker Framaas Revisjon AØL/SP 4DAFB101 Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Anatomi, fysiologi og biologi Klage over eksamensresultat - ny vurdering 2014/ / FH/SS offl ledd 455 Mottaker FH/LH Bente Rønning ndertegnet kontrakt - Timelærer - Forelesning FH - Timelærerkontrakter 2014/ nstitutt for sykepleie og psykisk helse 2014/ / FH/MTS Mottaker FH/REM Arnfinn Pedersen Side: 13 av 22

14 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Foreleser kirurgi FH - Timelærerkontrakter 2014/ nstitutt for sykepleie og psykisk helse 2014/ / FH/MTS Mottaker FH/REM Svein Nordaas ndertegnet kontrakt - Timelærer - Foreleser FH - Timelærerkontrakter 2014/ nstitutt for sykepleie og psykisk helse 2014/ / FH/MTS Mottaker FH/REM Helge Wangen ndertegnet kontrakt - Timelærer - Forelesning i emnet 3EDM100 Praktisk eiendomsmegling 1 - September - oktober 2014 ØLR - Timelæreravtaler - nst. for økonomifag 2013/ / ØLR/AGS Mottaker ØLR/AGS Bjørn Engemobakken ndertegnet avtale om frikjøp - Porsgrunn kommune - Klart vi kan Prosjektnr Prosjekt kvalitetsutvikling - Klart vi kan! - Prosjektnr / / LNA/HF Mottaker LNA/[fordelt] Terje Overland Side: 14 av 22

15 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BLS) Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler / / LNA/JØK 426 Mottaker LNA/[fordelt] Rustadporten barnehage ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - Videreutdanningen i kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2013/ nstitutt for sykepleie og psykisk helse Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 10538/ FH/MTS Mottaker FH/LS Marit Jordhøy Filming av forelesning på campus Rena ifm kurs i videoproduksjon for lærlinger ved Fokus Rena Filming av forelesning ved campus Rena ifm et kurs i videoproduksjon for lærlinger ved Fokus Rena 2014/ / Mottaker ØLR/AB B 2 Joakim Slotte Svar - Filming av forelesning på campus Rena ifm kurs i videoproduksjon for lærlinger ved Fokus Rena Filming av forelesning ved campus Rena ifm et kurs i videoproduksjon for lærlinger ved Fokus Rena 2014/ / Mottaker Joakim Slotte ØLR/AB Side: 15 av 22

16 Forklaring - Filming av forelesning ved campus Rena ifm et kurs i videoproduksjon for lærlinger ved Fokus - Mail sendt fra Jarle Leirpoll med kopi til Joakim Slotte Filming av forelesning ved campus Rena ifm et kurs i videoproduksjon for lærlinger ved Fokus Rena 2014/ / Astri rene Botillen ØLR/AB Søknad om viltfondsmidler - Prosjekt lv - Hund Prosjekt lvedrepte hunder i Norge - en Fo-evaluering 2013/ / AØL/HPA 666 Mottaker Fylkesmannen i Østfold AØL/PEW Kvoteordningen - Statusrapport 2014 Kvoteordningen for utenlandske studenter / /2014 HA-STD/SWB Mottaker HA-STD/EGH Senter for internasjonalisering av utdanning ndertegnet kontrakt om sensurering våren JB240 AØL - Sensorkontrakter 2013/ / /2014 AØL/HPA Mottaker AØL/[fordelt] Lasse Gravås Side: 16 av 22

17 ndertegnet kontrakt om sensurering våren JB298 Bacheloroppgave AØL - Sensorkontrakter 2013/ / / AØL/HPA Mottaker AØL/[fordelt] Lasse Gravås 4SYFO Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Folkehelse i et samfunnsperspektiv Klage over eksamensresultat - ny vurdering 2014/ / FH/SS offl ledd 455 Mottaker FH/LH Silje Elisabeth Olaussen Deltakere på dialogmøte fra Arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren 2014/ /2014 HHL/LVK 002 Mottaker Kunnskapsdepartementet HHL/LVK Høring - revisjon av håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Høring - Revisjon av håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv 2014/ / HA-BBL/ANLØ 008 Mottaker HA-BBL/ANLØ Cristin Side: 17 av 22

18 ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2014 (samlesak for hele HH) 2014/ / HA-T/MSB 091 Mottaker HA-T/MSB TE Morten Ørbeck ndertegnet kontrakt - Timelærer - Prosjektledelse Offentlig styring - Høst 2014 ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 10566/ ØLR/EMP Mottaker ØLR/EMP TE Trygve Stølan ndertegnet arbeidsavtale for perioden Personalmappe - ***** ***** 2006/ / P 221 Mottaker ØLR/AGS ***** ndertegnet avtale om frikjøp - Naturfag 1 - Kompetanse for kvalitet - Høst Prosjektnr Kompetanse for kvalitet - invitasjon til å delta med videreutdanningsoppdrag i matematikk, naturfag og regning i studieåret Prosjekt 62201, 62203, 62205, / /2014 LNA/HF Mottaker LNA/[fordelt] Arne Linløkken Side: 18 av 22

19 ndertegnet avtale om frikjøp - Naturfag 1 - Kompetanse for kvalitet Prosjektnr Kompetanse for kvalitet - invitasjon til å delta med videreutdanningsoppdrag i matematikk, naturfag og regning i studieåret Prosjekt 62201, 62203, 62205, / /2014 LNA/HF Mottaker LNA/[fordelt] Anne Holt ndertegnet avtale om frikjøp - Naturfag 1 - Kompetanse for kvalitet - Høst Prosjektnr Kompetanse for kvalitet - invitasjon til å delta med videreutdanningsoppdrag i matematikk, naturfag og regning i studieåret Prosjekt 62201, 62203, 62205, / /2014 LNA/HF Mottaker LNA/[fordelt] nger Lise Elvehøy ndertegnet avtale om frikjøp - Naturfag 1 - Kompetanse for kvalitet Prosjektnr Kompetanse for kvalitet - invitasjon til å delta med videreutdanningsoppdrag i matematikk, naturfag og regning i studieåret Prosjekt 62201, 62203, 62205, / /2014 LNA/HF Mottaker LNA/[fordelt] Anne Bergliot Øyehaug Side: 19 av 22

20 ndertegnet avtale om frikjøp - Naturfag 1 - Kompetanse for kvalitet Prosjektnr Kompetanse for kvalitet - invitasjon til å delta med videreutdanningsoppdrag i matematikk, naturfag og regning i studieåret Prosjekt 62201, 62203, 62205, / /2014 LNA/HF Mottaker LNA/[fordelt] Gunnar Nyhus ndertegnet avtale om frikjøp - Naturfag 1 - Kompetanse for kvalitet Prosjektnr Kompetanse for kvalitet - invitasjon til å delta med videreutdanningsoppdrag i matematikk, naturfag og regning i studieåret Prosjekt 62201, 62203, 62205, / /2014 LNA/HF Mottaker LNA/[fordelt] Per var Kvammen ndertegnet avtale om frikjøp - Øvre Eiker kommune - Etterutdanning i engelsk - Oktober april Prosjektnr Øvre Eiker kommune - Etterutdanningskurs i engelsk - Prosjektnr / / LNA/HF Mottaker LNA/[fordelt] Juliet Munden Side: 20 av 22

21 Bestilling av modul 1 - Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter Opplæringspakke for ledere i omsorgssektoren - Helsedirektoratet - Prosjektnr 938* og 937* Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 10578/ ØLR/ELRO Mottaker ØLR/ELRO Orkdal kommune ngdomstrinn i utvikling, Pulje 2 - Felles samling for skoleeiere, skoleledere, ressurslærere, utviklingsledere og kompetansemiljøer Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje / /2014 LNA/HF Mottaker LNA/[fordelt] tdanningsdirektoratet ndertegnet kontrakt - Timelærer - Labmedarbeider Prosjektnr FH BOA - Gjesteforelesere / arbeidskontrakter på timebasert lønn / / FH/MEL Mottaker FH/MEL Trym Hals Gurigard 3SK120 Kriseledelse (gammel studieplan) Eksamensoppgaver vår ØLR 2014/ /2014 ØLR/KRR 452 Kristin Rikenberg ØLR/KRR Side: 21 av 22

22 3JS130 JS Eksamensoppgaver vår ØLR 2014/ /2014 ØLR/KRR 452 Kristin Rikenberg ØLR/KRR 3ØR655 Revisjon Eksamensoppgaver vår ØLR 2014/ /2014 ØLR/KRR 452 Kristin Rikenberg ØLR/KRR 3JS205 Rettslære 10 SP Eksamensoppgaver vår ØLR 2014/ /2014 ØLR/KRR 452 Kristin Rikenberg ØLR/KRR 3JS200 Rettslære Eksamensoppgaver vår ØLR 2014/ /2014 ØLR/KRR 452 Kristin Rikenberg ØLR/KRR Side: 22 av 22

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 11.09.2014 Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018 Personalmappe - ***** *****

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014.

Journaldato: 17.09.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.09.2014 nnkalling kvalitetsutvalg 23.09.2014 Kvalitetsutvalg 23. september 2014 X

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.07.2014 Årsrapport studieutvalget TKD 2013-2014 Studieutvalg - Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Spørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon. HS Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 13.01.2014 nnhold: pørsmål vedrørende søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon H tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014.

Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 10.02.2014. Klassering: 212.1 AF/TJO AF/AAGJ. Dok.dato: 31.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 06.05.2014 nstituttleders anbefaling av stilling i revisjon og regnskap AF Tilsettingssak 100% fast stilling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer