PROSJEKTRAPPORT. Gården som opplevelsesarena PROSJEKTNAVN. Annbjørg Hallager PROSJEKTLEDER. o. Verdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT. Gården som opplevelsesarena PROSJEKTNAVN. Annbjørg Hallager PROSJEKTLEDER. annbjorg.hallager@verdal.kommune.n o. Verdal 10.02."

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT Gården som opplevelsesarena PROSJEKTNAVN Annbjørg Hallager PROSJEKTLEDER e-post o telefon Verdal STED DATO 1

2 BAKGRUNN Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun (Vbh), gjennomførte i 2008 et prosjekt kalt Gården som opplevelsesarena Målgruppen for prosjektet var beboere på Vbh med hukommelsesvansker eller en demens sykdom. Det ble gjennomført 10 gårdsbesøk i perioden juni-november Hovedhensikten var å skaffe erfaring med å bruke gården som et alternativ til tradisjonelle dagktiviteter som foregår i institusjon. Erfaringene fra prosjektperioden var svært god og med bakgrunn i det planla vi en videreføring av prosjektet i Etter søknad fikk vi tildelt kr i stimuleringstilskudd fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag GJENNOMFØRING IFT PROSJEKTPLAN Organisering Oppdragsgiver: Kristin Bratseth, virksomhetsleder Øra omsorg og velferdsdistrikt Prosjektansvarlig: Une Hallem, prosjektleder USH. Prosjektgruppe: Aktivitør ved Vbh Annbjørg Hallager (prosjektleder), gårdbruker Inga Berit Lein og sykepleier Ingunn Forbord. Mål og mandat Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Vbh og gårdbruker Inga Berit Lein som driver gården Lein Vestre. Mandatet for prosjektet var å skaffe mer erfaring med å bruke gården som opplevelsesarena for beboere i institusjon. Det ble stilt krav i forhold til dokumentasjon, både i form av bilder, føring av logg etter hvert besøk og individuell rapportering på den enkelte deltaker (beboer). Syv beboere fra Vbh skulle delta på hvert gårdsbesøk. Enkelte av beboerne skulle få tilbud om å delta hver gang mens andre igjen ville få tilbud om å delta på enkelt besøk. Utvelgelse skulle foregå i samarbeid med ansatte på avdelingene. Et kriterium for å delta var hukommelsesvansker eller en demenssykdom. Det ble planlangt 10 gårdsbesøk i løpet av Personell fra avdelingene skulle ledsage og bistå beboerne. I tillegg skulle gårdbruker og aktivitør/prosjektleder delta hver gang. Evaluering/ viktige erfaringer Transport Det ble inngått en skriftlig avtale med transportør. Minibuss er blitt benyttet som fremkomstmiddel. Erfaringene fra 2008 var at forutsigbarhet i forhold til transport er en suksessfaktor. For beboerne er det svært viktig at transporten kommer til avtalt tid slik at man slipper å sitte å vente på skyss, noe som kan skape uro og utrygghet. I 2009 har dette fungert veldig bra. 2

3 Aktiviteter: Det ble utarbeidet aktivitetsplan med tema for hver gang. Tema har tatt utgangspunkt i årstid og aktiviteter som deltagerne var kjent med fra før. Vi har videreført noen av aktivitetene som vi hadde i 2008, men vi har også prøvd noen nye aktiviteter. Bl.a. har enkelte aktiviteter foregått utenfor selve gården, som f. eks fisking på Leksdalsvannet. De gjennomførte aktivitetene er blitt godt mottatt av beboerne som har deltatt. Baking, matlaging, rensking av bær, ta opp fiskegarn og sløying av fisk er aktiviteter som deltakerne mestrer og har i fingrene. I tillegg til temaaktiviteter er dyrene populære, spesielt hundene, kattene og de nyklekte kyllingene. Av aktivitetene vi hadde planlagt å gjennomføre var det kun en av aktivitetene som ikke ble gjennomført. Årsaken skyldtes at det var for varmt i været. Det ble laget en fast struktur /dagsrytme for alle besøkene, lik for hver gang. Dette har fungert bra. Det har vært både inne og uteaktiviteter. Dagsrytme: Avreise fra Vbh - kl Morgenkaffe med hjemmebakst - kl Aktiviteter med utg. pkt i tema. Individuell tilrettelegging og brukermedbestemmelse i fokus. Middag - ca kl Aktiviteter Kaffestund Avreise fra gården - kl Bevertning Det er blitt servert varm mat til middag 9 av 10 ganger. Beboerne er vant til å spise middag midt på dagen, slik at det har vært nødvendig å gjøre dette også på gården. Alternativet hadde vært å vente til beboerne kom hjem, men det ville blitt for lang tid for dem. Flere av beboerne utfolder seg mer fysisk slike dager, og da er det nødvendig med mat. Mat som er valgt er mat som beboerne ikke får tilbud om på Vbh. Middagen har blitt spist både inne og ute, avhengig av været. Avbrekkene med kaffe og prat er stunder som beboerne har satt pris på. Personell I tilegg til aktivitør/prosjektleder og gårdseier har det vært med personell fra avdelingene på Vbh. Studenter som har vært i praksis har også deltatt. Ansatte har gitt uttrykk for at gårdsbesøkene har vært positive avbrekk fra daglige rutiner, det har derfor vært populært å få muligheten til å bistå og ledsage beboerne på disse turene. Med bakgrunn i det har man blant de ansatte byttet på å få være med. De dagene det har vært med rullestolbrukere har det vært nødvendig med ekstra personellressurs. Personell fra avdelingen har bistått med å velge ut beboere som har fått tilbud om å delta, samt motivere til deltagelse og tilrettelegge i forkant av avreis.(klær, utstyr osv). I tillegg har personalet hatt ansvar for å dokumentere observasjoner knyttet til hver enkelt beboer. 3

4 Dokumentasjon. Det er ut arbeidet minnealbum med bilder fra hver tur. Hovedaktiviteten er kort beskrevet under bildene. Permen oppbevares ute på avdelingene på vbh. Den brukes aktiv på avdelingene ved at personell og beboere sammen kan sitte og se i den, snakke om gården og de ulike aktivitetene. Erfaringene viser at dette har god effekt på beboerne som er urolig. Det er i tillegg med bakgrunn i observasjoner rapportert på hver enkelt bruker som har deltatt på gårdsbesøket. Personopplysninger oppbevares på en forsvarlig måte i henhold til de krav som foreligger. Observasjoner av beboerne som har deltatt på gårdsbesøkene er stort sett positive. I noen enkelttilfeller er det rapportert om uro ved hjemkomst, men det er usikkert på om dette har noe med selve gårdsbesøket, da det er beboere som generelt har perioder med daglig uro. Man kan imidlertid ikke se bort fra at forflyttninger mellom flere arenaer i løpet av en dag kan skape utrygghet og føre til mer uro for enkelt beboere. Under selve gårdsbesøket er det ikke rapportert om uro blant beboerne. Beboerne har vært sliten når de har kommet hjem, men på en god måte. Flere av deltagerne liker å røre på seg og er fysisk bra form. Under gårdsbesøkene får de brukt seg mer fysisk enn de vanligvis får hjemme på institusjonen. Mange har gitt uttrykk for at de har hatt det bra. Enkelte har selv, verbalt, formidlet til andre hva de har opplevd i løpet av dagen. Observasjoner viser at det er flere som greier dette med engang de kommer hjem, men at de har glemt opplevelsen utover dagen/kvelden eller dagen etter. OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID Oppsummering Gjennom prosjektet, som er blitt gjennomført i deler av 2008 og i hele 2009 har vi skaffet oss god erfaring med å tilrettelegge for aktiviteter utenfor institusjon. Innholdet i de fleste aktivitetene har vært knyttet til gården. Deltakerne har vært personer som har hukommelsesvansker eller en demenssykdom og som er beboere på Vbh. Alle som har deltatt kan defineres som eldre, dvs over 76 år. Gårdsbesøkene har vært et alternativ til ordinære ativiteter som foregår på institusjon. Det er ført logg etter hvert gårdsbesøk i tillegg til at det er dokumentert i journalen til hver enkelt beboer som har deltatt. De ulike aktivitetene er godt dokumentert gjennom bilder og det er laget egen fotoalbum fra prosjektet. Erfaringene fra prosjektet viser følgende suksessfaktorer: Gode rutiner knyttet til transport Fast dagsrytme God planlegging i forkant av hvert gårdsbesøk. Aktivitør og gårdbruker har samarbeidet om denne planleggingen. Verdal kommune, omsorg og velferd, er godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Dokumentasjon, både logg og album med bilder, viser at gården gir mange positive mestringsopplevelser og sanseopplevelse for dem som har deltatt. Milepælsplanen er fulgt, og ressursbruken har ikke overskredet det planlagte. I løpet av 2009 har flere andre kommuner som har vært på studiebesøk for å høre om våre erfaringer med å bruke gården som opplevelsesarenea for personer med hukommelsessvikt/demenssykdom. 4

5 Veien videre: Parallelt med gjennomføringen av dette prosjektet har det i 2009 foregått planlegging knyttet til oppstart av et forskningsprosjekt kalt inn på tunet. Prosjektet er planlagt som et 3-årig prosjekt. Samarbeidspartnere er Senter for omsorgsforskning, Levanger kommune, Stjørdal kommune og Overhalla kommune. Målgruppen er hjemmeboende med hukommelsesvansker eller en demens sykdom. Gjennom prosjektet skal man tilrettelegge et dagtilbud for hjemmeboende en dag i uken. I stedet for å tilrettlegge dette tilbudet på en tradisjonell aktivitetsavdeling på institusjon ønsker man å bruke gården som arena. Erfaringene gjennom prosjektet gården som opplevelsesarenea har vi nå tatt med oss inn i planleggingen av den nye satsningen innefor konseptet grønn omsorg. I Forskningsprogrammet vil det være aktuelt å se nærmere på noen av disse områdene: Samhandling med ekstern aktør i kommunenes tjenester, samhandling med kommuneeksterne instans, ernæringsmessig status og utvikling for deltagerne, grad av generell tilfredshet, tidsperspektivet fra diagnostisering til heldøgns omsorg, pårørendes situasjonsoppfatning og belastningsoppfatning, logistikk funksjoner på transport, personressurs og frivillighet, medisinering o.a. Gården som opplevelsesarena som prosjekt er nå avsluttet. Det er ønskelig å fortsette med enkelte gårdsturer også for institusjonsbeboerne i fremtiden og vi planlegger et samarbeid med Verdal videregående skole som er en Livsglede for eldre bedrift for å få til dette. 5

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 Tilgards 2014 LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 SAMMENDRAG Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi 21.03.13

Sluttrapport. Forstudie Omsorgsteknologi 21.03.13 Sluttrapport Forstudie Omsorgsteknologi 21.03.13 Side 2 av 11 Innhold 1 Innledning...3 2 Litt om innovasjonsprosess og omsorgsteknologi...3 3 Rammer, ressursbruk og organisering...4 3.1 Rammer... 4 3.2

Detaljer

Rapport publisert mai 2015. Kognitive vansker. - Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse

Rapport publisert mai 2015. Kognitive vansker. - Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse Rapport publisert mai 2015 Kognitive vansker - Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse 1 «Helse er ikke bare fravær av sykdom, Men innebærer også en tilstand av fysisk, psykisk og sosial velvære.

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Tipshefte for mentorordninger

Tipshefte for mentorordninger Tipshefte for mentorordninger INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Mentoring og mentorordninger...4 Å planlegge en mentorordning...5 Mentoring som metode og målsetting...6

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sluttrapport. Doorways. Nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning

Sluttrapport. Doorways. Nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning Sluttrapport Doorways Nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning Forord Denne rapporten omtaler prosjektet «Doorways- nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning»; hvordan prosjektet

Detaljer

På innsiden av på utsiden

På innsiden av på utsiden Evaluering av BOLIGPRATEN ved Lyderhorn overgangsbolig 2009 På innsiden av på utsiden BOLIGPRATEN Skadevirkningene av fengsling er godt dokumentert tema. Blant annet viser FAFO sin levekårsundersøkelse

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008

Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Tilsynsrapport:.Leira mottak - avdeling for enslige F^ mindreåriae 2008 Rapporten er utarbeidet i forhold til krav og retningslinjer gitt i Utlendingsdirektoratet (UD1) sine styringsdokumenter for mottaksdrift.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer