HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok"

Transkript

1 HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok

2 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Opphavsretten til deler av programvaren som styrer dette produktet, kan også innehas av Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Crystal Semiconductor Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., Silicon Motion Corporation, ESS og Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker og MMX er et varemerke i USA for Intel Corporation. TrackPoint er et USA-registrert varemerke for International Business Machines. Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated.,I[PIXX4EGOEVH'SQTER] 1SFMPI'SQTYXMRK(MZMWMSR 4VYRIVMHKI%ZI 'YTIVXMRS'% 2 Installeringshåndbok

3 HPs lisensavtale for programvare Din HP OmniBook-PC inneholder forhåndsinstallert programvare. Les denne lisensavtalen for programvare før du fortsetter. :IRRPMKWXPIWHIRRIPMWIRWEZXEPIRJ VHYFIK]RRIVÄFVYOIHIXXIYXWX]VIX6IXXMKLIXIV XMPTVSKVEQZEVIRKMWOYRTÄHIRFIXMRKIPWIEXOYRHIRIVMRRIJSVWXÄXXQIHEPPI FIWXIQQIPWIVSKZMPOÄVMPMWIRWEZXEPIR8EVHYHIXXIYXWX]VIXMFVYOFIX]VHIXEXHY KSHXEVHMWWIFIWXIQQIPWIRISKZMPOÄVIRI,ZMWHYMOOIKSHXEVPMWIRWEZXEPIRQÄHY IRXIRJNIVRIEPPTVSKVEQZEVIJVELEVHHMWOIRSK HIPIKKI6IGSZIV]'(TPEXIRIPPIV VIXYVRIVIHEXEQEWOMRIRQIHEPPTVSKVEQZEVIRSKJÄLIPION TIWYQQIRVIJYRHIVX *SVXWIXXIVHYOSRJMKYVIVMRKIRFIX]VHIXEXHYKSHXEVFIXMRKIPWIRIMPMWIRWEZXEPIR,ZMWMOOIERRIXIVERKMXXKNIPHIVHIRRIPMWIRWEZXEPIRJSV,4WTVSKVEQZEVISKFVYO EZEPPTVSKVEQZEVIWSQPIZIVIWOYRHIRWSQIRHIPEZ,4HEXEQEWOMRTVSHYOXIX (IRKNIPHIVJSVEREPPIPMWIRWEZXEPIVWSQMOOIIVJVE,4SKWSQOERJMRRIWTÄWONIVQ IPPIVMHSOYQIRXEWNSRIPPIVERRIXQEXIVMEPIMTVSHYOXTEOOIR 1IVO Operativsystemprogramvare fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft lisensavtale for sluttbrukere (EULA) i Microsoft-dokumentasjonen. Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av programvaren: &VYO Kunden kan bare bruke programvaren på en enkelt datamaskin. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én datamaskin. Kunden kan ikke demontere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. /STMIVSKXMPTEWWIHIZIVWNSRIV Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på en datamaskin, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. )MIRHSQWVIXX Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser SQSTTLEZWVIXXIPPIV brudd på denne lisensavtalen. Installeringshåndbok 3

4 '(631TPEXIJSVKNIRSTTVIXXMRKEZTVSHYOXIX Hvis datamaskinen ble levert med en CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROMplaten for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-maskinen som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD-ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA). 3ZIVJ VMRKEZVIXXMKLIXIVXMPTVSKVEQZEVI Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. :MHIVIPMWIRWMIVMRKSKHMWXVMFYWNSR Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. 3TTL V Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett-Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. 3TTHEXIVMRKSKSTTKVEHIVMRK Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. )OWTSVXOPEYWYP Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. 6IXXMKLIXIVJSV97%WJSVZEPXRMRK Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Rettigheter for den amerikanske regjerings departementer og forvaltningsorganer som ikke er identiske med eller hører inn under DOD, gjelder som fastsatt i FAR (c)(1,2). Utgaveinformasjon Utgave 1... April 1999 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. 4 Installeringshåndbok

5 Innhold &PMONIRXQIH3QRM&SSO Innholdsoversikt... 8 Programvare som følger med OmniBook... 8 Kjøpe tilleggsutstyr til OmniBook... 9 Finne mer informasjon Identifisere delene på OmniBook OmniBook sett forfra OmniBook sett fra siden OmniBook sett nedenfra OmniBook sett bakfra Statuslamper Knapper på CD-ROM-stasjonen Installere OmniBook Installere batteriet Koble til vs-strøm Koble til en telefonlinje Slå på OmniBook Installere Windows Registrere OmniBook Koble til en Internet-leverandør &VYOI3QRM&SSO Bruke OmniBook Bruke Fn-tastene Bruke Windows-tastene Bruke den innebygde talltastgruppen Justere skjermen Justere volumet Bruke berøringsmatten Utvide OmniBook Installere RAM-moduler Fjerne RAM-moduler Bytte ut en harddisk Vedlikeholde OmniBook Beskytte harddisken Ta vare på OmniBook Beskytte data Forlenge skjermens levetid Få mest mulig ut av batteriene Rengjøre OmniBook Installeringshåndbok 5

6 6IMWIQIH3QRM&SSO Styre strømforbruk Bruke manuell strømstyring med Windows Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm IVZMGISKWX XXI Hewlett-Packard Begrenset garanti Få hjelp til HP OmniBook Støtte Elektroniske støttetjenester Reparasjon Service og støtte-sentre WITVSFPIQIVQIH3QRM&SSO Problemløsingsteknikker Bruke Recovery CD-platen Gjenopprette fabrikkinstalleringen av Windows Erstatte en skadet Recovery CD-plate Reparasjonsservice TIWMJMOEWNSRIVSKMRJSVQEWNSRSQJSVWOVMJXIV Maskin- og programvarespesifikasjoner Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter Internasjonalt XMOOSVH 6 Installeringshåndbok

7 Bli kjent med OmniBook Installeringshåndbok 7

8 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Innholdsoversikt HP OmniBook XE Hovedbatteri (HP F1739A eller HP F1742A). VS-adapter (HP F1740A eller HP F1454A) og strømkabel Telefonkabel hvis din OmniBook inkluderer modem Referanseark OmniBook Installeringshåndbok OmniBook Recovery CD-plate med Windows-gjenoppretting og Windows-drivere Microsoft Windows-håndbok (Windows 95, Windows 98 eller Windows NT) Programvare som følger med OmniBook 4VSKVEQZEVI VirusScan Elektronisk registrering My Yahoo! HP DiagTools Adobe Acrobat Reader Phoenix Advanced Power Management Phoenix Card Executive *YROWNSR Beskytter OmniBook mot filer som kan være skadelige. Se Installere VirusScan i den skjermbaserte brukerhåndboken. Lar deg registrere OmniBook raskt og enkelt. Se Registrere OmniBook på side 21. Gir tilgang til Yahoo!-websiden, inkludert tilpassbar My Yahoo!-webside i områder der det er tilgjengelig (ikke inkludert sammen med Windows NT 4.0). Grunnleggende og avanserte diagnosetester for maskinvare. Brukes til å lese dokumenter i Acrobat-format, noe som ofte brukes på Internet. Bare for Windows NT 4.0. Hjelper til med å optimalisere levetiden for systemet og batteriet. Bare for Windows NT 4.0. Lar deg bruke PC-kort. 8 Installeringshåndbok

9 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Kjøpe tilleggsutstyr til OmniBook Kjøp tilleggsutstyret til OmniBook online! Du finner det siste innen tilleggsutstyr og alternativer hvis du besøker oss på Etter hvert som nytt tilleggsutstyr blir tilgjengelig, finner du det oppført her. Når dette dokumentet trykkes, kan HP tilby følgende tilleggsutstyr og utskiftingsmoduler: Portreplikator (HP F1738A). Adapter for bil/fly (HP F1455A). VS-adapter (HP F1454A). Primært litium-ion-batteri (HP F1739A). Y-adapter for mus og tastatur (HP F1469A). Tilleggs-RAM, HP-standard: 64 MB (F1457A) 128 MB (F1457A) Installeringshåndbok 9

10 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Finne mer informasjon Gratulerer! Din OmniBook setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Den er kompakt og enkel å bære med seg, og har kvaliteten og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. OmniBooks Referanseark viser hvordan du raskt kommer i gang med OmniBook. Denne installeringshåndboken viser hvordan du installerer og bruker OmniBook, og forteller hvor du kan henvende deg hvis du skulle få problemer. I tabellen nedenfor finner du andre informasjonskilder for OmniBook-produkter. /MPHI Online brukerhåndbok for OmniBook OmniBook Notes Microsoft-håndboken for Windows OmniBook-websidene HP Service og støtte-webside &IWOVMZIPWI Denne introduserer OmniBook og viser deg det mest grunnleggende for bruk (Start, Programs, OmniBook Library eller dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet). Dette dokumentet inneholder informasjon som ble tilgjengelig etter at håndbøkene var fullført (Start, Programs, OmniBook Library eller dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet). Denne leveres sammen med OmniBook og inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Microsoft Windows (Windows 95, Windows 98 eller Windows NT, avhengig av hvilket operativsystem datamaskinen leveres med). (europeisk speil) 10 Installeringshåndbok

11 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Identifisere delene på OmniBook OmniBook sett forfra 1 Lås som åpner OmniBook 2 Innebygd mikrofon 3 Blå på/av-knapp 4 Statuslamper 5 Innebygde høyttalere 6 Berøringsmatte (pekeenhet) 7 Klikkeknapper 8 Strøm til CD-spiller (på utvalgte modeller) Installeringshåndbok 11

12 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook 9 Knapper for CD-spiller (på utvalgte modeller) 10 CD-ROM-stasjon 11 Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 12 Telefonkontakt for modem (på utvalgte modeller) OmniBook sett fra siden 13 Utløserknapper for PC-kort 14 Spor for PC-kort og CardBus (øvre og nedre) 15 Diskettstasjon 12 Installeringshåndbok

13 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook OmniBook sett nedenfra 16 System av-knapp 17 Lås og låseskrue for harddisk 18 Harddisk 19 RAM-utvidelsesdeksel 20 Batterilås 21 Batteri 22 Portreplikatorkontakt Installeringshåndbok 13

14 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook OmniBook sett bakfra 1 Parallellport 2 Seriell port 3 VGA-port (ekstern skjerm) 4 Lyd ut (ekstern høyttaler) 5 Mikrofonkontakt 6 Infrarød port 7 USB-port 8 PS/2-port 9 VS-adapterkontakt 14 Installeringshåndbok

15 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Statuslamper 1 Strøm 2 VS tilkoblet 3 Batteri 4 Caps Lock 5 Num Lock 6 Scroll Lock 7 Diskettstasjonaktivitet 8 Harddiskaktivitet 9 CD-ROM-aktivitet Installeringshåndbok 15

16 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Knapper på CD-ROM-stasjonen Noen OmniBook-modeller har CD-ROM-knapper foran. Bruk disse knappene til å spille musikk-cder når systemet er av. (Når systemet er på, bruker du programvarekontrollene i Windows.) 1 Strøm (skyv for å slå på eller av) 2 Forrige spor 3 Spill 4 Stopp 5 Neste spor 6 Volumkontroll ned 7 Volumkontroll opp 16 Installeringshåndbok

17 Bli kjent med OmniBook Installere OmniBook Installere OmniBook Installere batteriet %(:%67)0 -OOI HIPIKKTYROXIVIPPIVOEWXFEXXIVMIXMÄTIRMPH)XFEXXIVMOERWTVIOOIIPPIV IOWTPSHIVISKJVMKMWOEHIPMKIONIQMOEPMIV)XSTTPEHFEVXFEXXIVMQÄVIWMVOYPIVIW IPPIVOEWWIVIWTÄVMOXMKQÄXI Sett inn OmniBook-batteriet i batterirommet på undersiden av OmniBook ved å skyve batterilåsen slik det er vist. Når du har installert batteriet, kan du ganske enkelt koble vs-adapteren til OmniBook og lade opp batteriet mens du arbeider. Du kan også skifte ut et batteri med lite strøm, med et fulladet batteri. Installeringshåndbok 17

18 Bli kjent med OmniBook Installere OmniBook Koble til vs-strøm *367-/8-+ &VYOFEVI,4ZWEHETXIVIWSQIVPEKIXJSVHIXXITVSHYOXIXQSHIPP,4*%IPPIV,4*%%RHVIZWEHETXIVIOERWOEHI3QRM&SSOSKYK]PHMKKN VIKEVERXMIR7I TVSHYOXKEVERXMIVOP VMRKIR Koble vs-adapteren til et strømuttak og deretter til baksiden av OmniBook slik det er vist. Ladingen av batteriet i OmniBook starter. 18 Installeringshåndbok

19 Bli kjent med OmniBook Installere OmniBook Koble til en telefonlinje Noen OmniBook-modeller har et innebygd modem. Hvis din datamaskin ikke har modem, kan du i stedet bruke et PC-kortmodem eller et eksternt modem som du kobler til en telefonlinje. 1. Koble den ene enden av telefonkabelen til (modem)telefonkontakten på OmniBook. Kontroller at kabelen klikker på plass. 2. Koble den andre enden av telefonkabelen til en telefonkontakt. *367-/8-+,ZMWHYLEVMRRIF]KHQSHIQM3QRM&SSOOERHIXLIRHIEXHIXMOOIZMVOIV WEQQIRQIHJPIVIXIPIJSRPMRNIVIPPIVIX4&<4VMZEXI&VERGLI<GLERKIEXHIX MOOIOEROSFPIWXMPIRXIPIJSRQIHQ]RXETTEVEXSKMOOIZMVOIVWEQQIRQIH WIPWOETWPMRNIV2SIREZHMWWIJSVFMRHIPWIRIOERVIWYPXIVIMJSVL ]IPIOXVMWO WTIRRMRKSKJSVÄVWEOIJIMPMHIXMRXIVRIQSHIQIX /SRXVSPPIVXIPIJSRPMRNIX]TIRJ V HYOSFPIVXMPXIPIJSRPMRNIR Slå på OmniBook 8MTW Trykk på den blå på/av-knappen over tastaturet. Windows starter automatisk. Hvis du slår på OmniBook for første gang, kan du se Installere Windows på side 20. Strømstatuslampen (se Statuslamper på side 15) rapporterer følgende: Uavbrutt grønt lys: OmniBook er på. Langsom blinking: OmniBook er i beredskaps- eller hvilemodus. Ikke noe lys: OmniBook er av eller i dvalemodus. Se Styre strømforbruk på side 36 for å finne informasjon om hvordan du slår av OmniBook. Hvis OmniBook ikke slås på når den drives med batteristrøm, kan det hende at batteriet er tomt for strøm. Koble til vs-adapteren og trykk på den blå på/avknappen igjen. Installeringshåndbok 19

20 Bli kjent med OmniBook Installere OmniBook Installere Windows OmniBook har Microsoft Windows - Windows 95, Windows 98 eller Windows NT - installert på harddisken. Du bør koble til vs-adapteren før du starter. Det er ikke sikkert at batteriet er tilstrekkelig oppladet til å fullføre installeringen av Windows. Hvis du har modem, bør du også koble til telefonlinjen. 1. Trykk på den blå på/av-knappen. 2. Installeringsprogrammet for Windows starter automatisk. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Under installeringen blir du bedt om å godta lisensavtalen. oppgi produkt-id (trykt på Certificate of Authenticity i Microsoft Windowshåndboken). oppgi et brukernavn. Passord er valgfritt. 20 Installeringshåndbok

21 Bli kjent med OmniBook Installere OmniBook Registrere OmniBook 8MTW Når du har installert Windows, må du huske på å registrere OmniBook. Registrering er raskt og gratis, og det sikrer at du får informasjon om nye produkter, produktstøtte, forbedringer og tilleggsprogrammer. Informasjonen du oppgir under registreringen, vil bli brukt av Hewlett-Packard og Microsoft for å utvikle bedre produkter og tjenester. Du kan registrere OmniBook på tre måter: via modem via telefon via faks 1SHIQ Hvis du har Windows 98, blir du automatisk bedt om å registrere OmniBook. Hvis du vil registrere via modem, må du kontrollere at du har koblet til telefonlinjen. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis du har Windows 95 eller Windows NT 4.0, blir du ikke bedt om å registrere, men du kan registrere via modem hvis du dobbeltklikker på HP OmniBook Registration-ikonet på skrivebordet. Påse at telefonlinjen er tilkoblet og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du velger å ikke registrere med en gang, kan du registrere via modem senere ved å dobbeltklikke på Registration-ikonet på skrivebordet. Dette ikonet forsvinner etter at du har registrert OmniBook. 8IPIJSR Du kan ringe nærmeste HP Service og støtte-senter og registrere via telefonen. Se Service og støtte-sentre på side 46 for å finne telefonnumre. *EOW Hvis du har en skriver koblet til datamaskinen, kan du skrive ut en kopi av registreringsskjemaet og registrere via faks. Du finner faksnummeret på registreringsskjemaet. Påse at du oppgir en personlig identifikator under registreringen, for eksempel din mors pikenavn eller en annen kort tegnstreng som du alltid husker. Når du senere ringer etter service, vil denne informasjonen autentifisere deg som eier av denne notatbok-pcen. Installeringshåndbok 21

22 Bli kjent med OmniBook Installere OmniBook Ved å fullføre registreringen vil du: Registrere deg som eier av OmniBook XE hos Hewlett-Packard og få tilgang til service, støtte og informasjon. Registrere deg som eier av Windows 98-operativsystemet hos Microsoft. Hvis du har Windows 95 eller Windows NT 4.0, må du kontakte Microsoft angående registrering av operativsystemet. Koble til en Internet-leverandør 1. Hvis datamaskinen har et innebygd modem, kobler du den medfølgende telefonkabelen til modemet. Hvis datamaskinen ikke har innebygd modem, kan du i stedet bruke et PC-kortmodem eller et eksternt modem for å koble deg til en Internet-leverandør. 2. Klikk på Start, Programs, Online Services og velg en av de oppførte leverandørene. Dette starter registreringsprosessen for leverandøren du har valgt. eller Klikk på Connect to the Internet-ikonet på skrivebordet. Dette starter en veiviser for Internet-installering som vil hjelpe deg med å finne en Internet-leverandør i ditt område. 22 Installeringshåndbok

23 Bruke OmniBook Installeringshåndbok 23

24 Bruke OmniBook Bruke OmniBook Bruke OmniBook Bruke Fn-tastene Kombinasjonen av Fn-tasten pluss en annen tast lager en hurtigtast - en snarveitastsekvens - for forskjellige systemkontroller. Trykk på og hold nede Fn (Ctrl+Alt når du bruker et eksternt tastatur) mens du trykker på den ønskede tasten.,yvxmkxewx Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + PIL OPP Fn + PIL NED Fn + F12 Fn + NumLock *YROWNSR Øker skjermens kontrast (bare HPA-skjermer). Reduserer skjermens kontrast (bare HPA-skjermer). Setter maskinen i beredskapsmodus. Setter maskinen i hvilemodus Setter maskinen i dvalemodus Slår lyd på og av (demper lyd). Øker lydvolumet. Reduserer lydvolumet. Bytter mellom innebygd skjerm, ekstern skjerm og begge skjermene samtidig. Slår Scroll Lock på og av. 24 Installeringshåndbok

25 Bruke OmniBook Bruke OmniBook Bruke Windows-tastene Windows-tasten henter frem Start-menyen i Windows. Dette er det samme som å klikke på Start-knappen på oppgavelinjen. Applikasjon-tasten åpner snarveimenyen for gjeldende applikasjon. Dette er den samme menyen som åpnes når du klikker med høyre museknapp mens du peker på applikasjonen. Bruke den innebygde talltastgruppen Trykk på Num Lock-tasten for å slå Num Lock på og av. Når Num Lock er på: Tastfunksjonene endres til de numeriske eller aritmetiske funksjonene som er trykt på tastene. Num Lock-statusindikatoren (se Statuslamper på side 15) er tent. Justere skjermen Hvis din OmniBook har en HPA-skjerm, kan du justere skjermens kontrast. Trykk på Fn+F1 for å øke kontrasten. Trykk på Fn+F2 for å redusere kontrasten. Det er ingen lysstyrkekontroll. Installeringshåndbok 25

26 Bruke OmniBook Bruke OmniBook Justere volumet *VEXEWXEXYVIX Trykk på Fn+PIL OPP for å øke volumet. Trykk på Fn+PIL NED for å redusere volumet. Trykk på Fn+F6 for å koble ut høyttaleren midlertidig uten å endre voluminnstillingen. Trykk på Fn+F6 en gang til for å aktivere høyttaleren igjen. -;MRHS[W 1. Klikk på høyttalersymbolet på oppgavelinjen. 2. Dra volumkontrollen opp eller ned for å justere volumet. 3. Klikk på Demp for å koble ut høyttaleren midlertidig uten å endre voluminnstillingen. 1IHORETTIRITÄ'(631WXEWNSRIR På utvalgte OmniBook-modeller er det også knapper på CD-ROM-stasjonen. Disse kan brukes sammen med musikk-cder når systemet er av. Når du vil øke volumet, trykker du på volumkontroll opp-knappen (helt til høyre foran på datamaskinen). Når du vil redusere volumet, trykker du på volumkontroll ned-knappen (til venstre for volumkontroll opp-knappen). 26 Installeringshåndbok

27 Bruke OmniBook Bruke OmniBook Bruke berøringsmatten Berøringsmatten, som er en berøringsfølsom pekeenhet som styrer retningen og hastigheten på pekeren på skjermen, er bygd inn i OmniBook. 1. Beveg tommelen eller en finger over berøringsmatten i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. 2. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre valg. Du kan også slå fingeren lett på berøringsmatten i stedet for å klikke på en knapp. Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og trykker raskt XSKERKIVTÄZIRWXVIORETT. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og trykker én gang på ZIRWXVI knapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med L ]VI knapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen. Slipp knappen. Installeringshåndbok 27

28 Bruke OmniBook Utvide OmniBook Utvide OmniBook Installere RAM-moduler OmniBook har et ekstra minneutvidelsesspor der du kan installere opptil to RAMutvidelsesmoduler. OmniBooks datamaskinbrikker er ekstremt følsomme for statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet kan skade datamaskinbrikker permanent. Les informasjonen nedenfor nøye. *367-/8-+,SPHFEVIMOERXIRITÄ6%1QSHYPIR)PPIVWOERHYWOEHIQSHYPIRTÄKVYRREZ IPIOXVSWXEXMWOYXPEHMRK7XEXMWOIPIOXVMWMXIXOERWOEHIHEXEQEWOMRFVMOOIV TIVQERIRX(IXIVHIVJSVZMOXMKÄPEHIYXWXEXMWOIPIOXVMWMXIXJVEOVSTTIRJ VHY MRWXEPPIVIVQMRRIQSHYPIR0EHYXOVSTTIRWIPIOXVMWMXIXZIHÄFIV VIQIXEPPIXVYRHX OSRXEOXIRITÄFEOWMHIREZHEXEQEWOMRIR Du trenger en liten skrutrekker for å fullføre denne prosedyren. 1. Klikk på Start-knappen og velg Shut Down. 2. Koble fra vs-adapteren hvis den er tilkoblet, og ta ut batteriet. 3. Ta av dekselet over RAM-utvidelsessporet på undersiden av OmniBook ved hjelp av en skrutrekker. 4. Før RAM-kortet inn i kontakten i en vinkel på 30 inntil det er helt inne. Trykk deretter ned på begge sider inntil den låses på plass. 5. Sett på plass dekselet over RAM-utvidelsessporet. 6. Sett inn batteriet. 28 Installeringshåndbok

29 Bruke OmniBook Utvide OmniBook Fjerne RAM-moduler Gjør følgende etter at du har fjernet dekselet på RAM-utvidelsessporet: 1. Løsne de to låseklemmene på sidene av RAM-modulen ved å skyve dem forsiktig utover og vekk fra sidene på modulen. 2. Når du løsner låseklemmene, spretter kanten på modulen frem. 3. Dra modulen ut av kontakten. 4. Sett på plass dekselet over RAM-utvidelsessporet. Installeringshåndbok 29

30 Bruke OmniBook Utvide OmniBook Bytte ut en harddisk Du trenger en liten skrutrekker for å fullføre denne prosedyren. 1IVO 1. Avslutt OmniBook fra Start-menyen. 2. Koble fra vs-adapteren hvis den er tilkoblet, og ta ut batteriet. 3. Snu enheten opp ned. 4. Bruk en skrutrekker til å fjerne låseskruen på harddisken. 5. Skyv og hold på harddisksperren. 6. Skyv harddisken mot kanten på OmniBook og løft den ut. 7. Sett inn den nye harddisken og låseskruen. 8. Sett inn batteriet. Hvis du installerer en ny harddisk, bør du lage en dvalepartisjon på disken før du installerer programvare. Se instruksjonene som fulgte med stasjonen eller gå til OmniBook-hjemmesiden 30 Installeringshåndbok

31 Bruke OmniBook Vedlikeholde OmniBook Vedlikeholde OmniBook I dette avsnittet finner du anbefalinger og råd om hvordan du bør vedlikeholde din HP OmniBook i det daglige, i tillegg til hvordan du kan hindre mulige fysiske skader eller tap av data. Beskytte harddisken Harddisker kan, i likhet med andre interne komponenter, skades ved feilaktig håndtering og bruk. Unngå støt og slag. Ikke bruk OmniBook mens du beveger deg i ujevnt terreng. Sett OmniBook i hvilemodus eller slå den av før du transporterer den. Dette slår av harddisken. Et fall på noen få tommer mens harddisken er i bruk, kan forårsake tap av data eller skade på disken. Bær OmniBook i en polstret veske for å beskytte den mot slag og støt. Vær forsiktig når du setter fra deg OmniBook. Ta vare på OmniBook Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt din HP OmniBook. Påse at den plasseres på et flatt underlag slik at luften kan passere under enheten. Sett OmniBook i hvilemodus eller slå den av før du plasserer den i en bæreveske eller lignende. Ikke løft opp eller bær OmniBook etter skjermen. Ikke bruk OmniBook utendørs hvis det regner eller snør (fuktig vær) eller ved svært høy temperatur eller luftfuktighet. Installeringshåndbok 31

32 Bruke OmniBook Vedlikeholde OmniBook Beskytte data Ikke ta på berøringsmatten eller aktiver andre enheter som avbryter driften mens systemet starter opp eller stopper. Sikkerhetskopier arbeidet med jevne mellomrom. Kopier filer til diskett, bånd eller nettverksstasjoner. Bruk et anti-virusprogram, som det medfølgende VirusScan-programmet, til å kontrollere integriteten på filene og operativsystemet. Fordi det dukker opp nye virus dukker opp med jevne mellomrom, bør du oppdatere programmets virusdefinisjoner jevnlig. Oppdateringer finner du på Internet-adressen Kontroller disken med scandisk -programmet. Forlenge skjermens levetid Følg disse retningslinjene for å maksimere levetiden til bakgrunnsbelysningen i OmniBook-skjermen. Når du arbeider ved skrivebordet, bør du koble til en ekstern skjerm og slå av den interne skjermen (Fn+F12). Hvis du ikke bruker ekstern skjerm, bør du sette Turn off monitor-tidsutkoblinger (for både vs- og batteridrift) til kortest mulig intervall. 32 Installeringshåndbok

33 Bruke OmniBook Vedlikeholde OmniBook Få mest mulig ut av batteriene Ikke la batteriene ligge ubrukte i lengre perioder. Hvis du har flere batterier, bør du bytte på å bruke dem. Hvis du vanligvis bruker strømnettet, bør du la det bli en vane å bruke batteriet som strømkilde minst en gang i uken. Koble fra vs-adapteren når du ikke bruker datamaskinen. Lad opp batteriet med jevne mellomrom. Hvis batteriet skal oppbevares i lengre tid, må det være 20-50% oppladet for å minimere kapasitetsreduksjon på grunn selv-utlading og for å unngå at batteriytelsen reduseres. Rengjøre OmniBook Du kan rengjøre OmniBook med en myk klut fuktet med rent vann, eventuelt mildt såpevann. Ikke bruk dryppende våt klut, og ikke la det komme vann inn i maskinen. Ikke bruk skuremiddel, særlig ikke på skjermen. Ikke bruk noe rengjøringsmiddel direkte på skjermen. Ha i stedet middelet på en myk klut, og tørk forsiktig over skjermen med den. Tastaturet kan rengjøres med en støvsuger. Installeringshåndbok 33

34

35 Reise med OmniBook Installeringshåndbok 35

36 Reise med OmniBook Styre strømforbruk Styre strømforbruk 1IVO Når du ikke bruker datamaskinen, er det viktig å maksimere batteriets driftstid uten at det går ut over ytelsen. Det er ikke nødvendig å slå av datamaskinen for å redusere strømforbruket og forlenge batteriets driftstid. I Windows 98 vil Advanced Power Management (APM) tilby både manuelle og automatiserte verktøy for å redusere strømforbruket. Strømstyringsvalgene kan når som helst aktiveres manuelt ved å trykke på riktig tast. Se Bruke manuell strømstyring med 98 på side 37. Du kan også angi at strømstyringsvalgene skal aktiveres automatisk basert på tidsutkoblingsverdier som du har angitt. Se Styre strømforbruk i den skjermbaserte brukerhåndboken. ;MRHS[W28 Du må installere APM før du kan bruke disse funksjonene. Se Installere APM for Windows NT 4.0 i den skjermbaserte brukerhåndboken. APM virker litt annerledes i Windows NT enn i Windows 98. Du finner detaljer i OmniBook Notes (Start, Programs, OmniBook Library). ;MRHS[W APM er ikke tilgjengelig. Du kan bruke strømstyringsfunksjonene i BIOS Setup-programmet. Se OmniBook-hjemmesiden for mer informasjon: 36 Installeringshåndbok

37 Reise med OmniBook Styre strømforbruk Bruke manuell strømstyring med Windows 98 Du kan når som helst slå av OmniBook manuelt ved hjelp av en av følgende avslutningsnivåer. 1IVO ;MRHS[W28SK;MRHS[W Les OmniBook Notes og besøk OmniBookhjemmesiden for å finne mer informasjon om strømstyring og BIOS Setupprogrammet. 7]WXIQWXERHF],ERHPMRK 2ÅV *SVXWIXX Slår av skjermen og harddisken. Lagrer gjeldende økt i RAM. Fn+F3 eller Fn+F4 eller Start, Shut Down, Standby. Trykk på den blå på/av-knappen for å gå tilbake til gjeldende økt. System standby (beredskapmodus) kan også aktiveres automatisk når tidsutkoblingsinnstillingen i Power Management Properties-vinduet nås.,mfivrexi,erhpmrk 2ÅV *SVXWIXX Lagrer gjeldende økt på disk, avslutter. Gir maksimal strømsparing samtidig som du kan gjenopprette gjeldende økt. Trykk på Fn+F5. Trykk på den blå på/av-knappen for å gjenopprette gjeldende økt. Dette tar flere sekunder. Hibernate (dvalemodus) kan også aktiveres automatisk når: Strømnivået i batteriet blir kritisk lavt. Se Reagere på advarsler om lite batteristrøm på side 40. Tidsutkoblingsinnstillingen i BIOS Setup-programmet er nådd (standardverdien er 2 timer etter aktivering av beredskapsmodus). Installeringshåndbok 37

38 Reise med OmniBook Styre strømforbruk 3JJ,ERHPMRK 2ÅV *SVXWIXX Å slå av OmniBook gir maksimal strømsparing. Gjeldende økt lagres ikke og data som ikke er lagret, går tapt. Start, Shut Down, Shut down. Trykk på den blå på/av-knappen for å starte på nytt med en ny økt. Dette tar flere sekunder. Det kan hende at systemet stopper å svare og at du ikke kan slå av OmniBook slik det er beskrevet ovenfor. Da kan du gjøre følgende for å gjenopprette, i oppført rekkefølge. Hvis du ikke kan åpne Start-menyen, kan du slå av systemet ved å trykke på og holde nede den blå på/av-knappen i 4 sekunder. Hvis systemet ikke reagerer på på/av-knappen, kan du stikke en penn eller utrettet binders inn i system av-knappen på undersiden av OmniBook (se OmniBook sett nedenfra på side 13). 38 Installeringshåndbok

39 Reise med OmniBook Bruke batteristrøm Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus *VEFEXXIVMWXEXYWPEQTIR Batteristatuslampen (nummer to fra venstre) angir følgende: Grønn Oransje Rød VS tilkoblet batteriet er fullt VS tilkoblet batteriet lades opp VS tilkoblet batteriet tar ikke imot lading *VESTTKEZIPMRNIRM;MRHS[W Oppgavelinjen i Windows inkluderer et strømikon som gir tilgang til mer detaljert informasjon om batteristatus. Ikonet ser ut som et batteri når VS ikke er tilkoblet. Plasser pekeren over strømikonet for å vise gjenværende driftstid i prosent. Høyreklikk på strømikonet for å se valgene for visning av strøminformasjon. Venstreklikk på strømikonet for å vise en meny over tilgjengelige strømskjemaer. Installeringshåndbok 39

40 Reise med OmniBook Bruke batteristrøm Reagere på advarsler om lite batteristrøm 1IVO OmniBook varsler automatisk når strømnivået i batteriet kommer på et kritisk lavt nivå. Først hører du en høyfrevent pipetone. Hvis du så ikke gjør noe i løpet av en kort stund, går systemet inn i dvalemodus. Du kan ikke starte på nytt før du gjenoppretter strømtilførselen på en av disse måtene: Kobler til vs-adapteren (se Koble til vs-strøm på side 18). -eller- Bytter ut batteriet med et som er oppladet (se Installere batteriet på side 17). Hvis du kobler til vs-adapteren, kan du fortsette å arbeide mens batteriet lades opp. 40 Installeringshåndbok

41 Service og støtte Installeringshåndbok 41

42 Service og støtte Hewlett-Packard Begrenset garanti Hewlett-Packard Begrenset garanti 1. HP garanterer deg, sluttbrukeren, at maskinvare, tilleggsutstyr og tilbehør fra HP ikke har defekter i materialer eller utførelse etter kjøpsdatoen, i den perioden som er angitt på Garantivarighet-arket som følger med OmniBook. Hvis HP i løpet av den aktuelle garantiperioden mottar melding om feil ved et produkt, skal HP, etter egen vurdering, enten reparere eller skifte ut produktet. Erstatningsprodukter kan være enten nye eller så gode som nye. 2. HP garanterer at programvare fra HP vil utføre programmeringsinstruksjoner feilfritt etter kjøpsdatoen, i den perioden som er angitt på Garantivarighet-arket som fulgte med OmniBook, når den er riktig installert og brukt. Hvis HP i løpet av den aktuelle garantiperioden mottar melding om feil, vil HP erstatte programvare som ikke utfører programmeringsinstruksjonene på grunn av defekter i materialer eller utførelse. 3. HP garanterer ikke at driften av HP-produkter vil være uavbrutt og feilfri. Hvis HP ikke kan, innen rimelig tid, reparere eller erstatte produktet i henhold til garantien, har kunden krav på refusjon av kjøpesummen etter å ha returnert produktet. 4. HP-produkter kan inneholde reproduserte deler som fungerer like godt som nye, eller deler som kan ha vært utsatt for tilfeldig bruk. 5. Garantien gjelder ikke defekter som er et resultat av (a) utilstrekkelig eller feil vedlikehold eller kalibrering, (b) bruk av programvare, deler eller utstyr som ikke leveres av HP, (c) uautorisert endring eller uriktig bruk, (d) bruk utenfor angitte driftsspesifikasjoner for produktet, eller (e) utilstrekkelig klargjøring eller vedlikehold. 6. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, ER DE OVENSTÅENDE GARANTIENE UTELUKKENDE OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, ER UTTRYKT ELLER IMPLISITT. HP FRASKRIVER SEG I SÆRDELESHET ANSVAR FOR ENHVER IMPLISITT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. Noen land tillater ikke begrensninger i varigheten av en implisitt garanti, så det er ikke sikkert at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan i tillegg ha andre rettigheter som kan variere fra land til land. 42 Installeringshåndbok

43 Service og støtte Hewlett-Packard Begrenset garanti 7. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, ER RETTIGHETENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE RETTIGHETER. MED UNNTAK AV SLIK DET ER ANGITT OVENFOR, SKAL IKKE HP ELLER HPS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG, KONSEKVENSMESSIG (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANNEN SKADE, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, LOVVERK OM STRAFFEMESSIG SKADESERSTATNING ELLER ANNET. Noen land tillater ikke utelukkelser eller begrensninger av tilfeldige eller konsekvensmessige skader. Det er derfor ikke sikkert at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder deg. GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, I DEN GRAD DE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, SKAL IKKE UTELUKKE, BEGRENSE ELLER ENDRE, OG KOMMER I TILLEGG TIL, LOVBESTEMTE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG. Installeringshåndbok 43

44 Service og støtte Få hjelp til HP OmniBook Få hjelp til HP OmniBook Støtte Hvis du trenger hjelp til din HP OmniBook eller tilleggsutstyr, kan du bruke følgende støttetjenester: Tjenestetype 1. Elektroniske støttetjenester på side Service og støttesentre på side HP-autoriserte forhandlere Type hjelp HP selvhjelp-verktøy, informasjon og programvare Godkjente og testede løsninger Telefonstøtte Inn og ut av garantireparasjonsprosesser Lokal støtte Henvisning til Service og støttesenter eller HP-godkjent støtteleverandør 44 Installeringshåndbok

45 Service og støtte Få hjelp til HP OmniBook Elektroniske støttetjenester,43qrm&sso;svph;mhi;iflast ned teknisk informasjon, drivere og programvare fra Internet-adressen 4IVMTLIVEP7IPJ,IPTERH(MVIGX,IPT8SSPW Besøk Internet-adressen :IPK7IPJ,IPT8SSPW for å få tilgang til en rekke tjenester som tilbyr informasjon og programvare som vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av dine HP-produkter. HP FIRST fakshentingssystem: (800) innenfor USA og Canada, +1 (208) utenfor USA og Canada. Oppslagstavler Kommersielle online-tjenester CD-ROM-abonnementer Informasjon om servicedeler :IPK8EPOXS,4(MVIGXP]for å finne informasjon om hvordan du kontakter HP for å få hjelp per telefon fra våre tekniske Service og støtte-sentre, eller for å få drivere og programvare per post. Service og støtte-sentre Distribusjon av programvare Reparasjon -RRIRJSVKEVERXMTIVMSHIR Du må kontakte en av støtteleverandørene som er oppført i element 3 under Støtte på side 44 eller et HP Service og støtte-senter for å få garantiservice. Støtteleverandøren vil hjelpe deg med å kvalifisere din enhet for garantireparasjon basert på garantien som gjelder for din enhet og opprinnelig kjøpsdato, og vil gi deg reparasjon i ditt område. Garantiservice inkluderer kostnadene ved forsendelse, håndtering, avgifter, frakt eller toll til eller fra servicestedet. 9XIRJSVKEVERXMTIVMSHIR Kontakt en av støtteleverandørene som er oppført under element 2 eller 3 i tabellen over støttetjenester, eller et HP-servicesenter. Støtteleverandøren har informasjon om reparasjonskostnader og fremgangsmåter i ditt område. Installeringshåndbok 45

46 Service og støtte Få hjelp til HP OmniBook Service og støtte-sentre HP Service og støtte-sentre vil hjelpe deg gratis i garantiperioden. Du belastes bare for telefonkostnadene. Se også Internet-adressen I perioden med gratis hjelp, vil HP kunne hjelpe med spørsmål om: Medfølgende applikasjoner og operativsystemer. Driftsmiljøer som er beskrevet av HP. HP-tilleggsutstyr, HPoppgraderinger og grunnleggende drift og problemløsing. HP vil ikke kunne hjelpe med spørsmål om: Maskinvare, programvare og operativsystemer fra andre leverandører, eller bruk som produktet ikke er beregnet for eller som ikke følger med produktet. Hvordan du selv kan reparere produktet. Produktutvikling, tilpassede installasjoner. Konsultasjon. 46 Installeringshåndbok

47 Service og støtte Få hjelp til HP OmniBook 97%'EREHE Engelsk (970) Fransk (800) XMPPILEZWSQVÄHIXEZ%WME +1 (970) )YVSTE Belgia (fransk) Belgia (nederlandsk) Danmark Finland Frankrike Italia Norge Spania Storbritannia Sverige Tyskland EXMREQIVMOE +1 (970) %RHVIPERH +1 (970) Installeringshåndbok 47

48

49 Løse problemer med OmniBook Installeringshåndbok 49

50 Løse problemer med OmniBook Problemløsingsteknikker Problemløsingsteknikker Du vil finne løsninger på vanlige problemer og problemløsingsteknikker på HP OmniBook-hjemmesiden eller (europeisk speil). Her finner du også informasjon om BIOS-innstillinger, systemspesifikasjoner og avanserte funksjoner og prosedyrer. 50 Installeringshåndbok

51 Løse problemer med OmniBook Bruke Recovery CD-platen Bruke Recovery CD-platen 1IVO Du kan bruke OmniBook Recovery CD-platen til å gjenopprette en opprinnelig OmniBook-bygg, eller du kan bruke den til å installere HP-programvaren over et brukerinstallert, alternativt operativsystem. Recovery CD-platen inneholder OmniBook-spesifikke Windows-drivere for å konfigurere systemet. Driverne for Windows 95, Windows 98 og Windows NT er forskjellige, så du må kontrollere at du får riktige drivere for ditt operativsystem. Her finner du drivere: På OmniBooks harddisk under C:\Omnibook\Drivers. På Recovery CD-platen under \Omnibook\Drivers\<os> (<os> representerer operativsystem: W95 for Windows 95, W98 for Windows 98 eller Nt4 for Windows NT 4.0). På OmniBook-hjemmesidenwww.hp.com/omnibook. Denne siden inneholder de siste oppdaterte programvaredriverne for alle tre operativsystemene. Du finner drivere for operativsystemet som fulgte med OmniBook, på harddisken og på Recovery CD-platen. Besøk OmniBook-hjemmesiden hvis du ønsker drivere for et av de andre Windows-operativsystemene. Installeringshåndbok 51

52 Løse problemer med OmniBook Bruke Recovery CD-platen Gjenopprette fabrikkinstalleringen av Windows Denne prosedyren beskriver hvordan du gjenoppretter Windows-operativsystemet som fulgte med OmniBook. *367-/8-+ 4VSWIH]VIRZMPJSVQEXIVILEVHHMWOIR2ÄVLEVHHMWOIRIVJSVQEXIVXQÄHY MRWXEPPIVIEPPIETTPMOEWNSRIVTÄR]XX3QJSVQEXIVMRKEZLEVHHMWOIRWPIXXIVEPPI HEXE 1IVO 1. Sikkerhetskopier alle data på harddisken. 2. Koble vs-adapteren til OmniBook. 3. Sett inn den oppstartbare Recovery CD-platen i CD-ROM-stasjonen. 4. Start maskinen på nytt. Trykk på ESC to ganger når du ser HP-logoen. 5. Velg CD-ROM-stasjonen som oppstartsstasjon, trykk på ENTER og følg eventuelle instruksjoner på skjermen. Det finnes mer informasjon om hvordan du gjenoppretter fabrikkinstalleringen av Windows, på Recovery CD-platen. Filen readme.txt ligger i rotkatalogen på CDplaten. Gjenopprettingsprosessen kan ta opptil en time. Ikke avbryt prosessen eller koble fra vs-adapteren før prosessen er fullført. Filsystemet for Windows 95 og Windows 98 er FAT32. Erstatte en skadet Recovery CD-plate Hvis du mister eller ødelegger Recovery CD-platen, kan du ta OmniBook og Certificate of Authenticity med til et HP-servicesenter for å få ny. Hvis du sender OmniBook for denne tjenesten, må du sende med en kopi av Certificate of Authenticity sammen med betaling. Se Service og støtte-sentre på side 46 for å finne adresser og telefonnumre til HPservicesentre. 52 Installeringshåndbok

53 Løse problemer med OmniBook Reparasjonsservice Reparasjonsservice 1IVO Se Reparasjon på side 45 for å finne ut om din OmniBook må sendes inn til service. Hvis den må det, må den klargjøres. 1. :MOXMKSikkerhetskopier harddisken Når datamaskinen repareres, kan det hende at harddisken blir skiftet ut eller omformatert. 2. Hewlett-Packard kan ikke garantere at uttakbare komponenter returneres. Fjern følgende før du sender OmniBook til service: PC-kort VS-adapter og strømkabel CD-plater i CD-spilleren Disketter i diskettstasjonen RAM-moduler som du har lagt til 3. Når du sender OmniBook til Hewlett-Packard, må du bruke den originale produktemballasjen eller annen kraftig emballasje slik at enheten ikke skades under transporten. Hvis harddisken er defekt, vil du få en erstatningsstasjon med den opprinnelige HPprogramvaren. Installeringshåndbok 53

54

55 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Installeringshåndbok 55

56 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskin- og programvarespesifikasjoner Maskin- og programvarespesifikasjoner Du finner oppdaterte spesifikasjoner for OmniBook maskin- og programvare på HP OmniBook-hjemmesiden 56 Installeringshåndbok

57 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Strømkabelen som følger med OmniBooks vs-adapter, skal være i samsvar med kravene til kabel/støpsel og spenningskravene der du bor. Forskriftsmessig godkjenning for vs-adapteren er gitt ut fra bruk av strømkabel som tilfredsstiller forskriftene der du bor. Hvis du imidlertid reiser til steder med andre standarder og forskrifter, må du bruke en av strømkablene som er listet opp nedenfor. Du kan kjøpe strømkabler (også for land som ikke står i listen nedenfor) eller en ny vsadapter (F1454A) hos nærmeste Hewlett-Packard-forhandler eller -salgs- og serviceavdeling. 0ERH 1IVOIWTIRRMRKSKWXV Q,4HIPIRYQQIV Canada Mexico Filippinene Taiwan USA 125 V vs (3 A) Europa Egypt Saudi-Arabia Hong Kong Singapore England 250 V vs (2,5 A) V vs (2,5 A) Australia 250 V vs (2,5 A) New Zealand Japan 125 V vs (3 A) India 250 V vs (2,5 A) Sør-Afrika Kina 250 V vs (2,5 A) Installeringshåndbok 57

58 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsregler for batteri Ved å påse at batteripolene aldri kortsluttes (av metallgjenstander), reduserer du risikoen for brann, brannskader og skade på batteriet. Batteriet passer bare for bruk i kompatible OmniBook-modeller. Se i Støtte og service-avsnittet i denne installeringshåndboken for å finne din lokale HP-kontakt. Ikke demonter batteriet. Ingenting i batteriet kan repareres. Ikke kast batteriet i åpen ild eller i vann. Vær ekstremt forsiktig når du håndterer et batteri som er skadet eller lekker. Hvis du kommer i kontakt med elektrolytten (batterivæsken), må du vaske deg med såpe og vann. Hvis du får elektrolytten i øynene, må du skylle med vann i 15 minutter og deretter oppsøke lege. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer (mer enn 60 ). Når batteriet ikke er i bruk, bør du oppbevare det i den tilhørende batteriposen. Når du skal kaste batteriet, bør du kontakte det lokale renholdsverket for å finne ut hvordan du skal kaste eller gjenvinne det. Nytt batteri kan skaffes fra nærmeste HP-forhandler eller HP-salgsavdeling. Ikke lad opp batteriet hvis omgivelsestemperaturen overskrider 45 C. Lasersikkerhet CD-ROM- og DVD-stasjonene til OmniBook er sertifisert som laserprodukter av klasse 1 i henhold til Radiation Performance-standarden fra Department of Health and Human Services (DHHS) i USA og i henhold til internasjonale standarder IEC 825 / IEC (EN60825 / EN ). Disse enhetene betraktes ikke som skadelige, men likevel anbefales følgende forholdsregler: Sikre riktig bruk ved å lese og følge veiledningen nøye. Hvis enheten trenger service, må du kontakte et autorisert HP-servicesenter - se OmniBook Støtte og service-avsnittet i denne installeringshåndboken. Ikke forsøk å justere enheten. Unngå direkte eksponering av laserstrålen - ikke åpne enheten. 58 Installeringshåndbok

59 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Sikkerhetsinformasjon LED-sikkerhet Den infrarøde porten plassert på baksiden av OmniBook er klassifisert som en LEDenhet av klasse 1 (LED: Light-Emitting Diode) i henhold til internasjonal standard IEC (EN ). Denne enheten betraktes ikke som skadelig, men likevel anbefales følgende forholdsregler: Hvis enheten trenger service, må du kontakte et autorisert HP-servicesenter - se OmniBook Støtte og service-avsnittet i denne installeringshåndboken. Ikke forsøk å justere enheten. Unngå at øynene eksponeres direkte for LED-strålen. Vær klar over at strålen er usynlig. Ikke se på strålen med noen form for optisk utstyr. Installeringshåndbok 59

60 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Informasjon om forskrifter Informasjon om forskrifter Denne delen av boken gir informasjon om hvordan OmniBook samsvarer med forskrifter i bestemte deler av verden. Enhver tilpassing av OmniBook som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard, kan frata deg retten til å bruke OmniBook i disse delene av verden. Internasjonalt Produkter som selges internasjonalt av Hewlett-Packard og autoriserte forhandlere, tilfredsstiller spesifikasjonene som er oppført nedenfor. Erklæring om overensstemmelse med standarder (i samsvar med ISO/IEC Guide 22 og EN 45014) 4VSHYWIRX Hewlett-Packard Company %HVIWWI Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA 95014, U.S.A. erklærer at følgende produkt 4VSHYOXREZR HP OmniBook XE Series 9XWX]V Alt er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner 7MOOIVLIX IEC 950:1991+A1,A2,A3, A4 / EN (1992)+A1,A2, A3, A4 GB IEC 825-1:1993/EN : Installeringshåndbok

61 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Informasjon om forskrifter )1' CISPR 22:1993 / EN (1994): Class B [1] GB EN :1992 IEC 801-2:1991 / pren (1992): 4kV CD, 8kV AD IEC 801-3:1984 / pren (1991): 3V/m IEC 801-4:1988 / pren (1992): 0.5 kv signallinjer, 1.0 kv strømlinjer FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B ANSI C63.4: 1992 AS/NZS 3548: 1995 Rules and Regulations of Class B 8MPPIKKWMRJSVQEWNSR Dette produktet tilfredsstiller kravene i lavspenningsdirektiv 73/23/EEC og EMC-direktiv 89/336/EEC og IEC 825-1, og bærer tilsvarende CEmerking. Denne enheten er i samsvar med Part 15 i FCC Rules. For drift gjelder følgende to vilkår: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket operasjon. HP F1740A og F1454A vs/ls-adapteren som brukes sammen med dette produktet, er utformet for drift med alle strømsystemer, bortsett fra IT-strømsystemer. [1] Produktet ble testet i en typisk konfigurasjon med periferenheter for Hewlett-Packard personlige datamaskiner. Quality Department Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Installeringshåndbok 61

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare 9. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Stille inn skjermen etter

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. april 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Omprogrammere One-Touch-tastene Fastsette TV-formatet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 4100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 7100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

11. desember Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner:

11. desember Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: 11. desember 2000 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notatbokmaskiner og Windows Forholdsregler Beskytte mot virus Bytte batterier i ventemodus Bruke

Detaljer