VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur Tid: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIØTE,INNKALLING. - Bemanningsnormbarnehager - SFO-priser og tilbudsstruktur. 03.10.2013 Tid: 09:00"

Transkript

1 Hemnes kommune VIØTE,INNKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Oppvekst- og kulturutvlget 2. etg. Rådhuset Tid: 09:00 Eventuelt forfll meldes til tlf Vrmedlemmer møter etter nærmere vtle. Refertsker side 3-12 SAKSLISTE Sksnr. l6lt3 Arkivsksnr. Tittel TILSKUDD UNGDOMSKLUBBER Side 13 Høringsuttlelse - Bærekrftig utvikling rk.sksnr 13/781 Side l4 Tilleggsutredninger etter politisk bestilling frmøte i OKU og møte i FSK Bemnningsnormbrnehger - SFO-priser og tilbudsstruktur Sken sendes til videre politisk behndling. Informsjon - drøfting 27 - Utsmykking v kommunle reler v. fgleder service/kultur - Strtegiskpln skole v. enhet skole Eventuelt Korgen, Herbjørn Knutsen Leder

2 REFERATSAKER TIL OPPVEKST: OG KULTURUTVALGET O.2O 13 Trykte 1 Møteprotokoll frmøte i OKU Side 3

3 Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturutvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): Innklling: Merknder: Behndlede sker: Herbjørn Knutsen Gunnhild Vssdl Ulf Skjærn Turid Presteng Høgseth Christine Trones Frode Flmår Bernt Heimlnd Ketil Tverrå - møtesekretær Rådmnn Amund Eriksen Økonomisj ef Hrld Mårnes Enhetsleder Morten Edvrdsen Enhetsleder Heidi Lien Ordfører Kjell Jor Petersen-Øverleir Ingen merknder Ingen r2lt3 - tsll3 SAKSLISTE Sksnr t2lt3 t3lt s/13 Arkivsksnr. Tittel 13l9t SØKNAD OM TILSKUDD. TRÅKKEMASKIN - BLEIKVASSLI IL 13178t HØRINGSUTTALELSE VEIEN TIL ET B. trrekraftig NIVÅ I HEMNES 2OI2-2OI4 t31783 MUSEUMSPLAII FOR HEMNES KOMMUNEPLAN. SAMFT]NNSDELEN. HØRING. OPPVEKST. OG KULTURUTVALGET Postdresse: Sentrumsveien I 8646 KORGEN Besøksdresse: KORGEN Telefon: ' Telefks: 3

4 Hemnes kommune Orienteringssker: Ferdigstillelse v Bleikvssli ungdomsklubb Sttusrpport Bleikvssli ungdomsklubb (vedlegg ligger på siste side i møterefertet). Ferdigstillelse v Bjerk brnehge. Sttusrpport v/viggo Ånonli Frmdriften ligger pr. dto litt etter plnen, men brnehgen beregnes ferdig iuke November. Orienteringssker enhet skole. - orientering om voksne med behov for/og rett til opplæring på grunnskolene område. Smrbeid med NAV på dette området. - oppstrt kulturskolen Rektor hr søkt permisjon for å prøve en nnen jobb. Elisbeth ØdegÞtrd er prøvd rekruttert som leder i perioden. Vikrer søkes for å dekke opp for div. permisjoner. - relbehov Hemnes sentrlskole Sett på flere muligheter for utnyttelse v eksisterende rel. Også sett på modulløsninger. Blir lgt frm for formnnskpet. - Ny rektor ved Korgen sentrlskole. Presentsjon v Geir,A,ge Helgå - PPT - ny orgnisering, fokusområder og prosjekter v/sylvi Brtteng. r2lt3 SØKNAD OM TILSKUDD - TRÅKKEMASKIN - BLEIKVASSLI IL Innstilling: Rådmnnens innstilling ettersendes/evt. Legges frm i møtet. Behndli4g: Sken ble p.g.. tidsnød lgt frm imøtet med 3 forskjellige nbeflinger fr rådmnnen. Mulige nbeflinger: Forslg 1. OKU nbefler t Bleikvssli I.L.'s søknd om tilskudd til håkkemskin vslås. Forslg 2. OKU nbefler t 1. Bleikvssli I.L. bevilges et tilskudd på kr til innkjøp v tråkkemskin. I tråd med søknden fr Bleikvssli I.L. skl dette være en ny (ubrukt) mskin. Bleikvssli LL. står som eier og opertør v mskinen. 2. Det gis et rente- og vdrgsfritt lå,n tilsvrende moms på inn\iøpet begrenset til kr med forfll når momskompenssjonen utbetles i Det forutsettes t også ndre idrettslg i kommunen skl kunne nyte godt v denne tråkkemskinen gjennom innleie. 4. Finnsiering: Redusert vseûring til disposisjonsfond Kjensvtn Krftverk med kr

5 Forslg 3. OKU nbefler t Bleikvssli I.L. tildeles kr som delfinnsiering v innkjøp tråkkemskin. Finnsiering: Redusert vsetning til disposisjonsfond Kjensvtn Krftverk med kr Bkgrunn for sken Leder i OKU b i uke 34 utvlgssekretæren om t sken legges frem for utvlget som en oppfølging v kommunestyrets vedtk fr budsjettmøtet i desember Sitt: Kommunestyret hr videre intensjon om t sølçtdfr Bleikvssli om tilskudd til innkiøp v tråkkemskintilbleikvssliidrettsslg,dt. l0.l0.i2.frenpositivbehndlingi20i3,dersomdeter idr e t t s r åde ts nb ef I i n g. Sken legges frm for OKU til diskusjon/behndling. Hemnes idrettsråd hr i sitt møte 20. mi 2013 gjort et vedtk på t de støtter Bleikvssli Idrettslgs søknd om tilskudd. OKU hr llerede i sitt møte 17. jnur bedt om t sken vedr. tråkkemskin Bleikvssli vurderes i forbindelse med budsj ettbehndling høsten Sksutredning: Det er kommet 2 søl<nder om tilskudd til innkjøp v tråkkemskin fr Bleikvssli Idrettslg. Den første høsten2012, og deretter en ny søknd ijnur 2013.Iden første søknden ble det søkt om et kommunlt tilskudd på kr til innkjøp v en brukt mskin. I den siste søknden søkes det om tilskudd til innkjøp v en ny mskin til c. kr , der Bleikvssli idrettslg selv kn bidr med kr og søker Hemnes kommune om dekning v restbeløpet på en ny mskin. Søknden fr Bleikvssli begrunnes primært med vær- og snøforholdene i Bleikvssli - en lng vinter og t deres behov er større enn det som kn dekkes v en mskin fr ndre deler v kommunen. I henhold til den nye folkehelseloven hr kommunen fätt et økt nsvr for å etblere gode helsetilbud til innbyggerne. Hemnes kommune ønsker å t dette på lvor og vurderer derfor en bedre tilrettelegging for bruk v kommunens ntur. I den forbindelse vil en tråkkemskin i Bleikvssli være et bidrg for så måte. Hemnes kommune hr llerede støttet innkjøp v en tråkkemskin til Korgen idrettslg. Det vil derfor være en prinsipiell vgjørelse om kommunen skl støtte videre innkjøp v tråkkemskiner - nå først til Bleikvssli. Videre søknder kn vel etter hvert påregnes fr ndre tettsteder i kommunen. Problemtikken rundt det ä gätil nskffelse v tråkkemskin ble godt gjennomdrøftet i sken om tildeling v midler til Korgen LL.'s tråkkemskin. Det som er kn være en forskjell i disse skene er t Korgen I.L. - i tillegg til oppkjøring v egne løyper - bruker sin mskin til oppkjøring v kommunens skiløyper i Korgfiellområdet - noe som g meget gode tilbkemeldinger sist vinter. Ordfører vgør om søknden settes opp som egen sk i formrurskp og kommunestyre eller inngår i den ordinære budsjett- og økonomiplnprosessen. OKU kn unsett gi en nbefling som følger sken. OKU stte frm et nytt forslg til vedtk: OKU er positiv til t Bleikvssli I.L. bevilges tilskudd til kjøp v tråkkemskin. Sken sendes videre til budsjettbehndling. Votering: OKUs forslg ble enstemmig vedttt 5

6 Vedtk: OKU er positiv til t Bleikvssli I.L. bevilges tilskudd til kjøp v tråkkemskin. Sken sendes videre til budsj ettbehndling. 13lt3 HØRINGSUTTALELSE VEIEN TIL ET B,ÐREKRAF'TIG NIVÅ I HEMNES Innstilling: Sken legges frm uten forslg til innstilling Behndling: Ordfører orienterte om bærekrftig utvikling i Hemnes Rådmnnen og økonomisjef g deretter en orientering om økonomisk ståsted. Høringsuttlelse fr OKU: OKU tr de fglige råd fr de nstte smt nbeflinger fr deprtementet til etterretning, og er skeptisk til forslget om bemnningsreduksjon fr 6 til 6,5 helplsser pr. årsverk. OKU er i likhet med SU ved brnehgene på Finneid{ord positive til smmenslåing v de to vdelingene der til en loklisering, og ber om t prosessen med dette videreføres. OKU ber rådmnnen utrede videre forslget om delvis sommerstenging v brnehgene som innspringslterntiv. OKU ønsker å få utredet et lterntiv der SFO gjøres enklere å dministrere, smt færre lterntiv til oppholdstider og priser. Her legges uttlelse fr smrbeidsutvlget ved Sørfiellet gårds og friluftsbrnehge med. Refert frmøte i smrbeidsutvlget ved Sørfiellet gårds og füluftsbrnehge kl Smrbeidsutvlget Annette Forsmo (foreldrerepresentnt) Olv Mstervik ( kommunlt vlgt) Vilde Tuven (nsttrepresentnt) Susnne Holmen (styrer) SAKER TIL BEHANDLING SAK 1 UTBEDRING AV BARNEI{AGENS GJERDE OG PORT. SAK 2 KOMMUNENS INNSPARINGSTILTAK-FORSLAG FRA ENHET BARNEHAGE. 6

7 SAK 1. Foreldregrupp og personlet ønsker utbedringer v gjerde og port ved brnehgen.enhetsleder,heidi Lien hr gitt tilbkemelding om t utbedring v uteområdet,skl sees i smmenheng med utbedring v Bleikvssli skoles uteområde.foreldrerepresentntene tr kontkt med rektor ved Bleikvssli skole. SAK 2 Alle tiltkene ble gjennomgått.smrbeidsutvlget pâ to v tiltkene. vlgte å gi tilbkemelding til politikerene Tiltk 2.Reduksjon v bemnningsnonnen,fr 6 helplsser til 6,5 helplsser pr årsverk. Både foreldrerepresentnt,kommunl representnt og nstt representnt,synes t dette forslget er uspiselig.helt uforsvrlig,når mn ser t personltettheten vil bli mrginl.representntene støtter punktene som kommer frm i SWOT-nlysen,ift svkheter og trusler.i tillegg mener foreldrerepresentnten,t et slik tiltk også vil føre til krv om betlingsreduksjon fr foreldrene,d kvliteten på brnehgetilbudet,vil bli krftig svekket.innspring på dette tiltket er ikke stor. TILTAK 4. Sommerstengte brnehger i 4 uker. Dette er et tiltk som smrbeidutvlget støtter.det positive med dette tiltket er,t det d blir lik prktisering v feriewikling i lle brnehger i kommunen.tiltket vil også sikre t lle brn,får en smmenhengende ferie. Referent ; Susnne Holmen Styrer v/sørf ellet gårds og friluftsbrnehge. Vedtk: OKU tr de fglige råd fr de nstte smt nbeflinger fr deprtementet til etterretning, og er skeptisk til forslget om bemnningsreduksjon fr 6 til 6,5 helplsser pr. årsverk. OKU er i likhet med SU ved brnehgene på Finneidfiord positive til smmenslåing v de to vdelingene der til en loklisering, og ber om t prosessen med dette videreføres. OKU ber rådmnnen utrede videre forslget om delvis sommerstenging v brnehgene som innspringslterntiv. OKU ønsker å få utredet et lterntiv der SFO gjøres enklere å dministrere, smt fær e lterntiv til oppholdstider og priser. Uttlelse fr Sør{ellet gårds- og friluftsbrnehge: SAK 2 Alle tiltkene ble gjennomgått.smrbeidsutvlget på to v tiltkene. vlgte å gi tilbkemelding til politikerene Tiltk 2.Reduksjon v bemnningsnor:rnen,fr 6 helplsser til 6,5 helplsser pr årsverk. Både foreldrerepresentnt,kommunl representnt og nstt representnt,s)mes t dette forslget er uspiselig.helt uforsvrlig,når mn ser t personltettheten vil bli mrginl.representntene støtter punktene som kommer frm i SWOT-nlysen,ift svkheter og trusler.i tillegg mener foreldrerepresentnten,t et slik tiltk også vil føre til krv om betlingsreduksjon fr foreldrene,d kvliteten på brnehgetilbudet,vil bli krftig svekket.krnspring på dette tiltket er ikke stor. TILTAK 4. Sommerstengte brnehger i 4 uker. Dette er et tiltk som smrbeidutvlget støtter.det positive med dette tiltket er,t det d blir lik prktisering v feriewikling i lle brnehger i kommunen.tiltket vil også sikre t lle brn,får en smmenhengende ferie. ll 7

8 I4I13 MUSET]MSPLAN FOR HEMNES Innstilling: OKU vedtr følgende oppsett som Hemnes kommunes pln for museumsutviklingen i Hemnes frm ti 2018, og søker å innrbeide kostndene i de kommende økonomiplner. Etblering/finnsiering v et vnnkrftsenter/vitensenter ts som sk når er Tiltk Forprosjektering v vnnkrft museum/vitensenter Prosjektering v vnnkrftmuseum Utbygging v vnnkrftmuseum Plnlegging/prosj ektering Rnheimbrygg Utbygging v Rnheimb ry gg lll fritidskultur-/b åtmuseum Utvikling og ferdigstillelse kulturguide Opprettelse v stilling - formidler Helgclnd Museum Utrbeidelse v kulturvernpln -.i,j :1lll Behndling: Rådmnnens innstilling enstemmig vedttt. - Vedtk: OKU vedtr følgende oppsett som Hemnes kommunes pln for museumsutviklingen i Hemnes frm til2018, og søker å innrbeide kostndene i de kommende økonomiplner. Etbleringifinnsiering v et vnnkrftsenter/vitensenter ts som sk når er Tiltk Forprosjektering v vnnkrft museum,/vitensenter Prosjektering v vnnkrftmuseum Utbygging v vnnlrftmuseum Plnle g ging/prosj ektering Rnheimbrves Utbygging v Rnheimbrygg til fr itidskultur-/båtrnuseum Utvikling og ferdigstillelse kultureuide Opprettelse v stilling - fonnidler Heleelnd Museum Utrbeidelse v kulturvernpln M I E -L B

9 t5l13 KOMMT]NEPLAI\ - SAMFT]NNSDELEN - HØRING - OPPVEKST. OG KTJLTT]RUTVALGET Innstilling: Sken legges frm uten forslg til innstilling Behndling: Høringsuttlelse fr OKU: Endring punkt 5.1. Brn og unge skl stimuleres/bevisstgjøres til å delt ktivt i utviklingen v Hemnessmfunnet. Vedtk: Endring punkt 5.1. Brn og unge skl stimuleres/bevisstgjøres til å delt ktivt i utviklingen v Hemnessmfunnet. Spørsmål fr Turid Presteng Høgseth vedr. midler brukt til brn/unge. Utvlget ønsker et budsjett/regnskp som viser hvordn midlene brukes 9

10 HEMNES KOMMUNE - TEK Bleikvssli u ngdomsklubb STATUSRAPPORT August 2013.t -- rb. 10

11 Milepeler/Beslutninger/Hovedktiviteter: Juni 2011, Byggekomiteen for <skoleprosjektet> er positiv til henvendelse fr ungdomsklubben om økonomisk støtte for oppussing v klubblokler. Vedtk i FSK den LI.IO.2OI1. (sk 67/1-L) om t FSKs sikkerhetsmrgin for gjennomf6ring v <skoleprosjektet> overføres byggekomiteen. Av oppstilling i sksfremlegget fremkommer t kroner L00.000,- v restmidlene skl disponeres til oppussing v ungdomsklubbens lokler. Vedtk i FSK den 29.LL.2OIL (sk 10l11) om t rmmen økes med kr Dette gir en smlet finnsiering på bto. kr ,- TØmming v loklene, riverbeider og plnlegging ble utført vinter/vår 2OI2 v u.klubben og TEK. Hovedentreprenøren for gjennomløring v skoleprosjektet ble etter stedlig befring forespurt om pris (tilleggs- bestilling)for gjennomføringv bygningsmessige rbeider, juni Dette omhndlet i hovedsk mlerbeid og noe tømrerrbeid. lnnleid entreprenør strtet rbeidene L2 og ferdigstilte sine rbeider i rundt årsskiftet 2012/20ß. Som følge v mngler i utførelsen (mlerbeid) ble det vhold vklringsmpte den 18.tO.tZ med entreprenøren igjennomføringsfsen. Vrselom reklmsjonsbefring ble oversendt Reklmsjonsbefring vholdt L3 - eget refert. Jnur 201-3, orientering om sttus for kjøkken (u.klubben v/krin Berg, rådmnn og enhetsleder TEK). Elektroreprtøren hr levert og montert luft/luft vrmepumpe. Mrs 20L3, orientering om sttus (rådmnn og enhetsleder TEK). Etter gjennomført nbudskonkurrnse ble ny kjøkkeninnredning levert, montert på dugnd pril/mi2013. RØr -og deler v el.tekniske rbeider ble utført som tilleggsbestillinger v tekniske entreprenører i skoleprosjektet (Rørco AS og lp-elektro). Juni 201.3, melding fr u.klubbens leder om t vtlte dugndsrbeider vr ferdig og t kompletterende rbeider med el. og brnn kunne ferdigstilles. August 20L3, montering v ekstr stikkontkter, merking v etc. sluttføres i regi v kommunlt personell - ferdigstillelse uke 35. Økonomi: Oppussingsrbeidene hr en godkjent finnsieringsrmme på kr inkl.mv. Av nedenstående regnskpsoppstilling fremkommer t tll i kursiv, foreløpig ikke er belstet prosjektet. Etter å h vært i kontkt med leverndøren for vrmepumpe hr jeg fått bekreftet t levernsen er fkturer og betlt (nnen enhet?). 11

12 Regnsk psoppstilling: Leverndør Aktivitet Fkturnr Bto. Kr Entrepretor AS Bvge/mler L Elektroreprtøren Vrmepumpe t 4000 lp-elektro AS El.teknisk 30L Rørco AS Rørteknisk ,64 AEO AS Vnnstøvsuger Kvndl kiøkken AS lnnredning t1260 4L778,2r BM Wulfsberg Div.mtriell L BM Wulfsbere Div.mtriell 1875L8 444 BM Wulfsbere Div.mtriell r BM Wulfsberg kreditnot Byggvrehuset Div.mtriell Hsvo Hobbyplnk L2016 L00 Hsvo Hobbvplnk L SG Finns rentenot ,87 SUM utbetlt 28052L,08 SUM disponert 3L2527,08 <tll i kursiv er foreløpig ikke belstet dette prosjektet> Korgen 28.ugust 20L3 Robert Finbk Avdelingsleder bygg 12

13 Sk 16/13 TILSKUDD UNGDOMSKLUBBER Sksbehndler: Ketil Tvenå Arþ,w:223 Arkivsksnr.: t31904 Sksnr. Utvlg Møtedto Innstilling: Rådmnnens innstillingen legges frm i møtet Bkgrunn: Sken hr tidligere vært behndlet i OKU og ble d utstt med den begrunnelse I fä v klubbene hdde søkt, og t noen v søkndene vr for dårlige. Sksutredning: Det er gitt en ny frist for å søke, men tidsfristen ble for kort til å få sksbehndlet søkndene og klryjort disse for utvlget. Innstillingen legges derfor frm i møtel.- Rådmnnens innstilling: Rådmnnens innstillingen legges frm i møtet. Underretning sendes: Kulturtj enesten til viderebehndling. 12, fçl

14 Pol t sk best ll ns: Utrede muligheten for å overløre brn mellom brnehgene i kommunen for å oppnå en bemnningsnorm opp mot 615 brn pr. årsverk. Tou l ke t tk L Overføre brn fr Finne dtjord bhg vd. SjØveien t l Bjerk 2 Overføre brn fr Tømmerhei bhg vd. <Storbæk-huset> t l Korgen fysk bhe T Þ

15 Forutsetninger som er lgt t l grunn: o O o Alle brn fiødti2ot3, og som hr rett til plss ved neste brnehgeår, tilbys full plss, brn født tidligere enn 0L.09.L3. Antll hovedopptk må endres fr to hovedopptk året, til et hovedopptk i året, pr xx. Finneidtjord brnehge opprettholder 3-5 års vdelingen, 0-3 år flyttes til Bjerk b rnehge. Det må bygges vognskur,ifçrshe omgng i Korgen fysk brnehge for å ivret behovet til det Økende ntll brn fr 0-3 år, smt lger/vognskur itømmerhei nturbrnehge. Tiltket kn iverksettes tidligst Ved iverksettelse fr nytt brnehgeån L slipper brn/foreldre å bytte brnehge m dt et brnehgeår. Det er også ttt med under oppsummeringen på slutten, lterntiv med å smle begge vdelingene på Finneidtjord i underetsjen i skolebygget. lnvesteringsbehov er vurdert i et Økonomiplnperspektiv. Umf. Tidligere utredninger se (bærekrftig utviklingo s. 54) 2 (-rr

16 Utredning: Finneidfjord brnehge vd. S Øveien flyttes til unye)) Bjerk brnehge Flytting v vdeling SjØveien (0-3 års vdeling) t l (nye)) Bjerk brnehge Nedleggelse v 0-3 års vdelingen ved Finneidtjord brnehge o Økonomi: Innspring drift vd Sjøveien, renhold, vedlikehold, brøyting o.l. kr ,- (262 m2x557,-l Netto innspring drift: kr ,- Netto innspring husleie: kr ,- Lønnsutgifter: Overføring v 3 årsverk fr Sjøveien til Bjerk brnehge smmen med L7 plssene. lnnspring L årsverk ssistent. Netto innspring personlutgifter: kr ,- Totlt innspring: kr ,- 3 o\

17 Finneidfjord brnehge vd. S Øveien til Bjerk bhg Styrker Det beholdes en brnehgen på tettstedet Finneidfjord Stor og robust personlgruppe på Bjerk, med et stort fgmiljø En bedre utnyttelse v personlet ved de store brnehgene Kommunen kn kvitte seg med leide / midlertidige lokler Svkheter. Bjerk brnehge vil bli helt full, ingen ledige plsser tilgjengelig for å t imot tilflyttere. Finneidfjord blir en veldig liten brnehge med få nstte, utfordring å få fordelt 3 personl på åpningstid mellom kl L7OO,18 brn.. Vnskelig å rekruttere førskolelærere = lite fgmiljø. Liten personlgruppe fører til sårbrhet ved frvær, svekket stbilitet,. Brn fr tettstedet Finneidfjord mellom 0-3 år får tilbud om brnehgeplss på Bjerk og dermed noe kjøring --s \l Muligheter. Äpner mulighet for å si opp leievtle med privte huseiere, i dgens midlertidige lokler isjøveien Trusler. utskifting i personlgruppen som følge v lite fgmiljø, høyere turn-over, økt stess som kn føre til høyere sykefrvær, økte kostnder Det vil være som å gå tilbke i uwiklingen v brnehge, der fokus er på betydning v robust fgmiljø, Det blir vnskeligere å gjennomføre vedttte plner, eks. leselyst, 8 mnd kurs, språktrening. Kn svekke kvliteten på tilbudet med mindre r personlgruppe Finneidtjord, vnskeligere å få ting til. 4 Anstte mister jobben/deler v jobben

18 Økonomisk konsekvens flytt S øveien t l Bjerk Brnehge Flytting v bhg-plsser fr vd. Sjøveien til Bjerk bhg Tilrettelegg Bjerk bhg for flere brn Sum lnnspring drift I øut utgift , ,- (1- årsverk innspring, resten overf6rt) Netto innspring pers kr , ,- 0, Overført løn nsmid ler med overført personl 3 årsverk 0, 0t Netto innspring drift kr L45 000,- lnnspring personlutgifter Besprelse husleie Netto innspring husleie kr Sum besprelse Sum innspring kr ,- investering 5 CIo

19 Andre opplysninger: Ved en flytting v vd. SjØveien til nye Bjerk brnehge, vil lle plssene i nye Bjerk brnehge være ttt i bruk. lngen ledige. Finneidtjord brnehge vil også være full. Dersom det kommer tilflyttere til Finneidfjord eller Bjerk, må de tilbys brnehgeplss enten på Hemnes, Korgen (2 ledige) eller i Bleikvssli ( ledig), utenom hovedopptk Ved hovedopptk i 2015, kn vi risikere t vi ikke hr plss til lle som søker, og må d jobbe for å finne midlertidige løsninger igjen. O Utregningen er helt ioverknt v hv nye Bjerk brnehge kn få plss til v brn. Alt v rom vil være i bruk, noe som går utover tilbudet til et brn med spesielle behov ibrnehgen. Brnet hr mye ekstr utstyr; og <treningsrom)). Dette vil det ikke bli plss til. Dersom Finneidtjord brnehge overtr hele underetsjen i skolebygget på Finni, vil overføring v plsser ikke finne sted, og vi vil h 16 ledige plsser i nye Bjerk b rnehge. -- \o 6

20 Utredning : TØmmerhei brnehge vd. ((Storbækhus> flyttes til Korgen fysk brnehge Flytting v ute-vdelingen i Tømmerhei ntur brnehge (Storbæk-hus) til Korgen fys k b rnehge Nedleggelse v ute-vdelingen ved Tømmerhei ntur brnehge Økonomi: Innspring drift ute-vdelingen (Storbæk-hus), renhold, vedlikehold, brøyting o.l. kr ,- (167m2x557,-) og husleie kr ,- Med frtrekk for rente og vdrg, lån til investering: kr ,- Netto innspring drift/husleie: kr ,- Overføring v 1 årsverk fr Tømmerhei til Korgen smmen. lnnspringo,t årsverk ssistent, nedtk i bemnning. Netto innspring personlutgifter: kr ,- lnvestering: Nytt behov: Vognskur /lger i Tømmerhei kr!7t OO0,-, Tilbkestillelse v Storbæk-hus kr ,-, reprsjon v privt vei kr ,- Vognskur i Korgen fysk bhg kr ,-, økt behov d brnehgen får flere brn 0-3 år. (tidligere innmeldte investeringsbehov fortstt gjeldende, se <bærekrftig utvikling> s. 61) Nytt investeringsbehov: kr ,- N} C3 7

21 Utredning : Tømmerhei ntur brnehge vd. Storbæk-hus, flyttes til Korgen fysk brnehge. Styrker. Større og bedre utnyttelse v personlressursene ved Korgen fysk bhg. Robust fg-miljø i Korgen fysk Svkheter. Tømmerhei ntur bhg vil bli en veldig liten brnehge med få nstte. Utfordring å få fordelt personlet på hele dgen med åpningstid Mindre tid til foreldresmrbeid/veiledning, d det blir flere brn pr personl, Tømmerhei. Mindrestimulering,respons,oppmerksomhet, og dårligere rmmer for å utvikle gode relsjoner b-b og b-v. Tømmerhei vil bli helt full, ingen ledige plsser r\) -.\ Muligheter ' Det åpner for muligheten til å si opp leievtle med privt huseier, idgens midlertidige lokler i Storbæk-hus Trusler. Kn være vnskeligere å gjennomføre vedttte plner, eks. Leselyst, 8 mnd kurs, språktrening. Kn bli vnskeligere å rekruttere førskolelærere, høyere turn-over. Stress kn føre til høyere sykefrvær, Økte kostnder. Kn svekke kvliteten på tilbudet med en mindre personlgruppe, vnskeligere å få til ting.. Fmilier velger nbokommuner som bostedskommune, de hr 6 helpl.. Anstte mister jobben/deler v jobben I

22 Økonomisk konsekvens flytt Storbæk t l Korgen Brnehge lnnspring driftløkte utgifter lnnspring personlutgifter Besprelse husleie Sum besprelse investering Flytting v bhg-plsser fr Storbæk h us til Korgen f.bhg ,- 3l_5 000,- (0,7 årsverk innspring, resten overf6rt) , _ (vognskur/ lger) kr L00 000,- (Storbæk-h us) kr ,- (rep priv. vei) Tilrettelegg Korgen f.bhg For flere brn - kr (rente og vdrg på investering) Overført løn nsm id ler med overført personl 1- årsverk 0, - Kr ,- 9s (vognskur) N) l\) Sum Netto innspring drift kr , Netto innspring pers kr 3L5 000,- Netto innspring husleie Kr Sum innspring kr ,- Sum investering kr ,- 9

23 Andre opplysninger: Ved en flytting v Tømmerhei ntur brnehge's ute-vdeling til Korgen fysk brnehge, vil det kun være to ledige plsser igjen i Korgen distriktet. Alt relet itømmerhei vil være fullstendig utnyttet til leke- og oppholdsrel. Dette fører til utfordringer rundt enkelt brn som hr spesielle behov med en del ekstr utstyr, og trening. Videre vil det bli utfordringer rundt det å få gjennomført språktrening 1:1 og i små grupper. Det vil ikke være grupperom tilgjengelig til dette. lnvesteringer knyttet til renovering/utbedring v Korgen fysk brnehge vil være nødvendig uvhengig v økt ntll plsser fr Tømmerhei ntur brnehge. It dligere utredning ble forslget om å smle begge brnehgene på <Aspmoen 2O>> fremmet. Dette forslgetbør det jobbes videre med og tes med i Økonomiplnen. 10 l\) Cr..l

24 Andre opplysninger videre: O En lngsiktig effekt v en Økning til 6,5 brn pr.årsverk er t kommunen hr mulighet t l å Øke ntll brn ved ledig rel, uten å tilsette mer personl. Dette opptil 6,5 brn pr. årsverk. En forutsetning her er t det er tilstrekkelig brn som søker om plss. Negtive konsekvenser ved dette forslg t, fremkommer bl.. gjennom høringsuttlelser, og tidligere utredning. Det presiseres t grunnbemnningen beholdes, og Økningen t l 6,5 brn er pr. årsverk på eksisterende grunnbemnning. Reduksjon fr to hovedpptk til ett hovedopptk året: Brnehgeloven 5 3 definerer t det skl gjennomføres ett hovedopptk i året. Hemnes kommune hr vholdt to opptk, og lle som hr søkt t l disse hovedopptkene hr fått tilbud om plss. Brn hr sluppet å vente i lng tid på tildeling. En konsekvens ved reduksjon til ett hovedopptk året er t foreldre/brn vil oppleve å må vente lengre på tildeling. Eks. dersom de søker om plss i oktober, vil de ikke få t ldelt plss før oppstrt ugust året etterpå. N) À 11,

25 Oppsummering: T Flytt vd.tømmerhei/storbæk-hus til Korgen og vd. Sjøveien til <nye> Bjerk brnehge gir en økonomisk effekt kr ,- Alterntivet gir nytt investeringsbehov på kr ,- Ledig kpsiteti 2 plsser ledig til smmen på Bjerk og Korgen. 2 Flytt vd.tømmerhei/storbæk-hus til Korgen og vd. Sjøveien til underetsjen i skolebygget. (Få smlet begge vdelingene på Finneidtjord, forutsetning ledig rel) Økonomisk effekt kr ,- inkl. renter og vdrg på investeringen) Minimum v investeringsbehov for å t underetsjen i bruk t l brnehge kr ,- (nytt kjøkken, ffiâling, soveskur, gjerde) (tillegg investering for fullverdig renovering kr I ,- tes med i Økonomi pl n perioden. ) Ledig kpsitet 20 plsser ledig til smmen på Finneidtjord, Bjerk og Korgen. t\) Crì L2

26 Fødselst I I t.o. m.2013 : Brn F:2005 F:2006 Fz2OO7 F:2008 F:2009 F:201.0 F:2011 Fz2OL2 t:2ol3 Bleik.v. 5 t (21 Hemn. L4 t2 L4 L7 22 L ,4 (8) t\) o\ 1_3

27 FORSLAG ENDRINGER SFO Bkgrunn: I forbindelse med økonomibehndlingen er det foreslått å øke prisene på SFO, smt vurdere en enklere tilbudsstruktur. Forslget som legges frem er lngt på veg identisk med tilbudet som Rn kommune gir. Tilbudsstruktur: Hel plss: SFO lle skoledger, Hlv plss: SFO hlvprten v lle skoledger eller SFO hver dg Dgplss: SFO enkeltdger i skolens ferier og fridger Forutsetning for SFO-tilbud enkeltdger: Minimum 3 elever Ønsker dgplss Prisforslg: Hlv plss: Hel plss: Dgplss: L.228 krl måned krlmåned 356 krldg Skoler med SFO-tilbud: Alle skoler med småtrinn hr SFO-tilbud lle skoledger. Dgplsser i ferier og fridger tilbys ved Korgen sentrlskole og Hemnes sentrlskole. Økonomisk besprelse: Denne modellen vil gi en årlig besprelse på rundt kr. Dette er beregnet ut fr fktiske elevtll september -L3. I beregningene er det lgt til grunn t de elevene som i dg hr under 15t/u velger hlv plss, mens de som hr over L5t/u velger hel plss. Både kostnder (bemnning) og inntekter vil vriere med elevtll og fordelingen på hele og hlve plsser. Behov for vedtektsendringer: Vedtekter og retningslinjer for skolefritidsordningen (SFO) Hemnes må revideres, dersom forslget vedts. Vedtektene må følge opplæringslovens S 13-7 om skolefritidsordningen. 27

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget

MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvalget Hemnes kommune MØTEPROTOKOLL Oppvekst- og kulturufvlget Møtested: Møtedto: Møterom 2 etg, Rådhuset 29.08.2013 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfll: Vrmedlemmer: Fr dm. (evt. ndre): nnklling:

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG Tid: 30.09.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrsjonsbygget, kntin Til behndling: Sksnr. 007/13-010/13 Eventuelle forfll meldes på telefon 75 60

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG F"TLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG

NIØTEINIIKALLING SAKSLISTE. 14ls88 KOMMUNESTYREVALGET OG FTLKESTINGSVALGET 2015. FASTSETTING AV VALGDAG STEIGEI{ KOMMUNE NIØTEINIIKALLING Utvlg: Møtested: Møtedto: Steigen kommunestyre Rådhuset, Leinesfjord 06.11.2014 Tid: Kl.09:00 Eventuelle forfll, smt forfllsgrunn bes meldt snrest til sentrlbordet, tlf.75

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00.

Loppa kommune. MØteprotokoll. Kommunestyre. Kommunestyresal, Loppa rådhus 23.09.20L4. Utvalg: MØtested: Dato: Tid: 10:00-L4:00. Lopp kommune MØteprotokoll Utvlg: MØtested: Dto: Tid: Kommunestyre Kommunestyresl, Lopp rådhus 23.09.20L4 10:00-L4:00 Fste medlemmer som møtte: Nvn Funksjon Representerer Jn Eirik Jensen LEDER KP Ki Mrtin

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : 12.05.20]-6 Tid: 10:00. snarestt og senest innen onsdag 11. mai til tlf 41 60 19 75. IUøTEINNKATLING V MASøYKOMMUNE IUøTEINNKATLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Omsorgskomiteen Møterom helse/oppvekst 12.05.20]-6 Tid: 10:00 Representntene innkll-es herved. Eventuelle forfll bes meldt snrestt og senest innen

Detaljer

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring Dlsli hytteforening Vår dto: 30.04.2015 Vår ref.: 201102887-14 Arkiv: 312 Deres dto: Deres ref.: Sksbehndler: Ellen Lin Hlten Søknd om Møå, Lødølj, Luv, Styttå, Rån og Mølnå krftverk i Tydl og Selbu kommuner

Detaljer

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET''

V IvrASøYKOMMUNE. L6/r1 1 6/285. 26.05.20]-6 Tid: 10: 00. til tlf. 41 60 80 11. Vararepresentantene L6/73 16/501 NA\NEENDRING IIFOREBYGGEIIDE ENHET'' V IvrASøYKOMMUNE D{øTETNNKALLING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Måsøy Folkebibl-iotek 26.05.20]-6 Tid: 10: 00 Representntene innkl-1es herved. Eventuell-e forfllsnrest til tlf. 41 60 80 11.

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Kommunal Planstrategi

Kommunal Planstrategi 'rrf Jorrrnnlm.: Kommunl Plnstrtegi 2012-2015 Måsøy kommune Vedtøtt øv kommunesqtret 06.09.2012 - sk 61/12. 1 2 Innledning. Gjeldende plnsttus i Måsøy kommune..' Innhold 2.1 Kommuneplnen...' 2.2 Kommuneplnens

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB

ommune som gir lyst Arsmelding 20fB ommune som gir lyst Arsmelding 20fB Årsmeldi for Steigen kommune INNHOLD 1. Rådmnnens generelle regnskpskommentrer 3 3 3 j 2.2 Regnskpsmessig resu tot... 2.3 ljtvikling ov driftsinntekter og driftsutgifter

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene

ß/Ls. L5/74 rs/513 SKOLEKRETSER I }TASøY KOMMUNE. 15/16 r5/s]2. 12.70.2015 Tid: 10:00. snarest til tlf. 7B 42 40 02. Vararepresentantene VMÄSøYKOMMUNE I0føTEINNKAJ,LING Utvlg : Møtested: Møtedto: Oppvekst komiteen Møterom heìse/oppvekst 12.70.2015 Tid: 10:00 Representntene innklles herved. Eventuelle forfl-i snrest til tlf. 7B 42 40 02.

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE.

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. I Hovedformålet med områdereguleringsplnen er å legge til rette for næringsutbygging på Kvernesmo. Smtidig

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt "tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1

V MASøYKOIIIMUNE. lj Lt tø- Utval-g : 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00. 8 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare. snarest til t1f1 V MASøYKOIIIMUNE ITøTEINNKALLING Utvl-g : Møtested: Møtedto: Oppvekstkomiteen Møterommet ved oppvekstkontoret 06.05.20]-3 Tid: K]. 10.00 Representnten CI nnklles herved. Eventuelle forfl-l- bes meldt snrest

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD

INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD INNKJØPSFUNKSJONEN I HELSE NORD Foto: Mistfjorden og Steigtind, 5.pril 2010, Tor-Arne Hug Vurdering og nbefling til fornyelse v innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. Rpport fr prosjektgruppen Postdresse: Helse

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg Krvdokument EBA. Kjøkken- Messebygg Høybuktmoen Dokumentnsvrlig: Leder Pln og Strtegi FBU Godkjent v: Crl O Pedersen Revnr: 01 Dto: 31.10.02 Krvdokument Eiendommer, bygg og nlegg EBA serienummer: Etblissement/sted:

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

Rådmannens. kommentarer

Rådmannens. kommentarer Rådmnnens kommentrer 2.3 UsrrcsnrrrsMoMENTER...'...4 2.5 STATIIGE STYRINGSSIGNALER FOR KOMMT,NEøKONOMIBN.,...,......'... 5 Rmmetilskudd. I 2.10 PERSoNArsrruAsJoN - KosrNADER...'...'..'...I2 2.L2 ÃR 2oo4-

Detaljer

Søknad om endring av tillatelse

Søknad om endring av tillatelse Søknd om endring v tilltelse eller pln- og bygningsloven (pbl) 2- og 2-2 Søknden gjelder EiendomlByggested KommunejGnrJBnr. Adresse Nøfferøy 5 Foynlnd, 2 RUSØYSUND Arbeidstilsynet Endñngen v tiltket vii

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016

SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 SAKSPROTOKOLL - ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016 Hovedutvlg teknisk og miljø ehndlet sken den 12.11.20, sksnr. 131/ Behndling: Innstillingen enstemmig vedttt. Vedtk: Kommunestyret vedtr vedlgte

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 17. pril2016 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-00145SKON-OBYF: TEATER GATA 1 AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT

REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT REGNSKAPS. OG REVISJONSRAPPORT Avfllsbehndlin g v 27 rdioisotopiske termoelektriske generto rer (RTGer) fr fyrlykter og montering v solcelle energi. Kontrkt 04-05124 2008-2011 UD nr. RUS-09/055 Fylkesmnnen

Detaljer

Søknad om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvika oq omegn båtforening.

Søknad om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvika oq omegn båtforening. Leirfiord Kommune v/(jell Hedgrd Hugås 8890 Leirfiord Mosjøen 20.06.14 Søknd om bvqqinq innenfor eqne qrenser i Løkvik oq omegn båtforening. Løkvik og Omegn Båtforening søker med dette om tilltelse til

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG

o o STATSBUDSJETTET 2016 - INNSPILL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Kirke-, utdnnings- g frskníngskmiteen Strtinget 0026 Osl Vår sk nr: Arkivnr.: 110 Deres ref Dt:30.10.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - NNSPLL OG KOMMENTARER FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG Nrsk Tjenestemnnslg (NTL)

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.

Saksbehandler: Audun Matre Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 14/3557. Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12. SAKSFRAMLEGG Sksehndler: Audun Mtre Arkiv: M70 Arkivsksnr.: 14/3557 Sign: Dto: Utvlg: Hovedutvlg teknisk 23.10.2014 Formnnskpet 10.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka S kpittel 6 Derivsjon Løsninger til oppgvene i ok 6. c y x y x = = = = y x 4 5 9 4 y 5 6 x 4 = = = = y x y x = = = = 7 ( 5) 6 ( ) 8 6. f( x ) f( x ) 5 7 x x ( ) 4 = = = = 6. T( x) = 0,x +,0 T T = + = (0)

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon M, vår 008 Funksjonslære Integrsjon Avdeling for lærerutdnning, Høgskolen i Vestfold. pril 009 1 Arelet under en grf Vi begynner vår diskusjon v integrsjon, på smme måte som vi begynte med derivsjon, ved

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter.

t-r t_t T 4 Hvorfor arbeider vi? I-l II l- l=i 2 Vokabular 1 Hva er viktig med jobb? Je V Sett kryss og diskuter. Hvorfor reider vi? 1 Hv er viktig med jo? Sett kryss og diskuter. For meg er det viktig à treffe mennesker! Ti 3 Er Det er lnn som er viktisstl Jeg symes det er viktig á fà ruke evnene mine. Det er viktig

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s)

Referatsak Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2015. Strategiplan for trafikksikkerhet 201 5-2019. Jan-Eirik Jensen Ordfører (s) Lopp kommune lv[61sin ft lling Utvlg: Møtested: Dto: Tid: Formnnskp Kommunestyresl, Lopp Rådhus 13.04.2015 09:00 Forfll meldes til utvlgssekretær som sørger for innklling v vrmenn. Vrmenn møter kun ved

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

R2 - Heldagsprøve våren 2013

R2 - Heldagsprøve våren 2013 Løsningsskisser HD R R - Heldgsprøve våren 0 Løsningsskisser Viktigste oppsummeringer: Må skrive med penn på eksmen! Slurv og regnefeil, både med tll og bokstver, er hovedproblemet. Beste måten å fikse

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

S1 kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

S1 kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka S1 kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok E1 995 995 5 + 5 (995 5) (995 + 5) + 5 990 1000 + 5 990 000 + 5 990 05 E E (61+ 9) 51 49) (51+ 49) 61 9 (61 9) 51 49 ( 100 100 11 1997 00 199

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

www.aslund.no unike selveierleiligheter 71 med høy standard

www.aslund.no unike selveierleiligheter 71 med høy standard www.slund.no unike selveierleiligheter 71 med høy stndrd 2 Åslund ligger som en sjrmerende ose sentrlt i Ås med gngvstnd til lle fsiliteter. Prosjektet kjennetegnes v solid utført håndverk, sjrmerende

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen LEDER AP Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saksliste: PS 27/15 PS 34/15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

2í 0Es 20ltt /? 12.2014 1. HOVEDMÅL FOR BIOTBKNOI,OGIRÅDET HEISE. OG OMSORGSDEPARTEMENT DET KONGETIGE

2í 0Es 20ltt /? 12.2014 1. HOVEDMÅL FOR BIOTBKNOI,OGIRÅDET HEISE. OG OMSORGSDEPARTEMENT DET KONGETIGE 2í 0Es 20ltt DET KONGETIGE HEISE. OG OMSORGSDEPARTEMENT Bioteknologirådet Stortingsgt 10 0161 OSLO Deres ref Vår rcf Dto t4/4821 /? 12.2014 Sttsbudsiettet 2O15 - kp. 712 Bioteknolo$rådet - tildeling v

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen (vløpsforskrift for Jæren) Vettt v kommunestyret i x kommune en xx.xx.2009 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

E K S A M E N. Matematikk 3MX. Elevar/Elever Privatistar/Privatister. AA6524/AA6526 8. desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET

E K S A M E N. Matematikk 3MX. Elevar/Elever Privatistar/Privatister. AA6524/AA6526 8. desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET E K S A M E N UTDANNINGSDIREKTORATET Mtemtikk 3MX Elevr/Elever Privtistr/Privtister AA654/AA656 8. desember 004 Vidregånde kurs II / Videregående kurs II Studieretning for llmenne, økonomiske og dministrtive

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser

BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i attraktive omgivelser Nøtterøy - Bergn BERGAN B6 Nye, energivennlige eneboliger i ttrktive omgivelser NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET Illustrsjonsfoto - Kundetilpsset hustype

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter!

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter! Nytt skoleår, nye øker, nye muligheter! Utstyret dere trenger, er som i fjor: Læreok lånes v skolen vinkelmåler, --9 og - -9-treknter, psser, lynt, viskelær, penn, A-rk til innføring og A klddeok. Og en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rutiner for legemiddelhåndtering i bameh^e, skole og skolefritidsordning

Rutiner for legemiddelhåndtering i bameh^e, skole og skolefritidsordning Det kngelige Helse- g msigsdeprtement Det kngelige Kunnskpsdeprtement Se vedlgte dresseliste i LtJ, lyi i k.iif. Deres ref Vår ref 2905324-/BAA Dt ^9..02.2011 Rutiner fr legemiddelhåndtering i bmeh^e,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet. Sekretær, Jan Nikolaisen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Barne- og ungdomsrådet. Sekretær, Jan Nikolaisen. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Barne- og ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Fra kl: 18.00 Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Helene Heggheim Espen Bakkelid Egil Zahl

Detaljer

1P kapittel 3 Funksjoner

1P kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i ok 3.1 Origo hr koordintene (0, 0). Vi finner koordintene til punktene ved å lese v punktets verdi på x-ksen og y-ksen. A =

Detaljer