Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG NYTT FRA REGION SØRVEST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST"

Transkript

1 REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring 25 voksne i løpet av sommeren, sier Hjalmar Bø, leder for NLM utland. I Utsyn møter du noen av dem. SE SIDE 4, 5, 6 OG 7 ILLUSTRASJONSFOTO: TORGEIR HENDEN / KINA NYTT FRA REGION SØRVEST NLM.NO/SORVEST Regionårsmøte På det meste var det rundt 800 mennesker til stede på regionårsmøtet. REGIONSIDE 3 OG 4 Nye medarbeidere Regionen får flere nye medarbeidere blant annet på noen av leirstedene. REGIONSIDE 2 Utsendinger til Indonsia Janne Susort Gillebo og Magnus Gillebo har to år bak seg i Indonesia. REGIONSIDE 6

2 1 REGION SØRVEST INNSPILL Regnskap pr Har du bestemt deg? Det er like før vi sier «god sommer» til hverandre og lar ferie og fri gjøre hverdagen litt mer åpen til å samle overskudd til nye oppgaver og utfordringer i august. For de fleste ligger planene klare og oppstartdato etter ferien er lagt inn i kalenderen. Valget for høsten kan legge føringer for livet videre Men kanskje ikke for alle. Det er ikke alltid så lett å bestemme seg. Valget vi gjør for kommende høst, legger føringer både for denne vinteren og kanskje til og med for livet videre. Slik er det enten vi snakker om studier eller en ny jobb. Kan jeg benytte anledningen til å bringe inn et perspektiv eller en utfordring til? De siste årene har vi i NLM satset frisk på å etablere nye skoler i organisasjonen vår. Med heleide og samarbeidsskoler snakker vi om 8 10 nye grunnskoler og videregående skoler i den siste 2 3-årsfasen. Flere av dem har gjennomført sitt første eller andre skoleår, mens noen enda ikke er kommet i gang. Initiativene er relativt mange og engasjementet er stort. Vi ønsker å være et alternativ i dagens og morgendagens samfunn, og vi vil overlevere barn og ungdom et kristent verdisyn som fundament for livet. Vi ønsker at de skal få mulighet til å bruke Bibelen som kilde til å forstå hvem Gud er, hvem vi selv er og hvordan de store livsspørsmålene henger sammen. Og vi vil gjennom kristne skoler gi innføring i den kristne tro sammen med en kvalitetssikret undervisning i alle aktuelle fag. Tilsvarende gjelder for NLMs barnehager. Vi bygger nye og utvider eksisterende barnehager hvor vi har som mål å gi barna et trygt oppvekstmiljø som er preget av et kristent menneskesyn. Barn i våre barnehager skal få høre om Jesus som frelser og venn! Det vi alle, som brenner for kristne skoler og barnehager, er inderlig klar over, er at disse virksomhetene alltid har behov for kristne lærere og et kristent ERNST LOVISE JAN HALSNE DIRDAL LEDER I BARNE OG UNGDOMSRÅDET REGIONLEDER Vi trenger kristne forbilder i skoler og barnehager personale som lever det de lærer. Personer som våger å bekjenne troen på Jesus både i ord og i livsførsel. Kort og godt kristne vitner og forbilder. Det er derfor jeg skriver denne artikkelen. Om jeg når noen direkte eller indirekte, har jeg følgende på hjertet: Hva med å søke stilling eller utdanne seg til barnehagepedagog, lærer eller lektor. Vi trenger deg som gjennom disse virksomhetene i NLM vil være med og påvirke og utruste enkeltpersoner og samfunn for fremtiden. Vi trenger deg for å motvirke en kultur hvor mennesket ikke er noe mer enn et høytstående dyr, og verdiene i livet ikke er noe mer enn selvlaget lykke Heim- og utreise for våre utsendingar Kvart år er det nokre utsendingar frå vår region som reiser heim til Noreg, medan andre reiser ut til teneste på eit av våre misjonsfelt. Frå hovudkontoret har vi fått denne oversikten over heimog utreiser i 2015 over dei som har tilknyting til Region Sørvest: Heimreise Inntekter Kostnader Regionbidrag Regnskap Budsje> Fjoråret Gaveinntektene under budsjett Gaveinntektene i Region Sørvest ligger ved utgangen av april måned kroner under budsjettet. ARVID LODDEN Regnskapsrapporten ved utgangen av april måned for Region Sørvest viser en driftsinntekt på 12 millioner kroner. Av dette utgjør gaveinntektene 11,2 millioner. Dette er kroner under budsjettet. Gaveinntektene ligger på samme nivå som i fjor. Fast givertjeneste har fortsatt en positiv utvikling. Så langt i år har den hatt en stigning på 5 prosent i forhold til samme tid i fjor. Innbetalingen fra misjonsfellesskapene (foreningene) har derimot hatt en negativ utvikling i 2015, og ligger under fjoråret. Driftskostnadene, som er på 7,3 millioner kroner, er som budsjettert. Kostnadene ligger over fjoråret. Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) er på 4,8 millioner kroner, som er under budsjettet. Gjenbruksforretningene i Region Sørvest har så langt i år et overskudd på 1,1 millioner kroner. Dette går ikke inn i regionens regnskap. Takk til hver enkelt som har bidratt med gaver så langt i år! Øst-Afrika: Lise Gry og Odd Geir Norland Anders og Marie Skårland Skretting Ida Malde Trine Josdal Vest-Afrika: Marita og Ola Aasland Vold Venke og Tor Ove Haga REGION SØRVEST Adresse: Gulaksveien 4, 4017 Stavanger Telefon: E post: Åpningstid: man fre kl Regionleder og ansvarlig redaktør: Ernst Jan Halsne Ungleder: Arnt Magne Granberg Adm.leder: Arvid Lodden Reg.form.: Egil Svela Øst-Afrika: Janne og Rune Mjølhus Margunn Helgøy Gerd Kari og Øyvind Sund Peru: Miriam Voster Utreise Etiopia: Trine og Kåre Holta Bolivia: Gunn og Bernt Egil Strømme Mongolia: Claudia Osorio og Morten Lende Olsen Kristent fagpersonell: I tillegg reiser fleire ut som kristent fagpersonell frå vår region.

3 Regionleder Ernst Jan Halsne har meddelt regionstyret at han av personlige hensyn ønsker å gå av som regionleder i NLM Region Sørvest. ARVID LODDEN Det var på styremøtet 18. mai Ernst Jan Halsne meddelte regionstyret at han av personlige hensyn ber seg løst fra stillingen som regionleder. Beklager oppsigelsen Regionstyret mottok oppsigelsen med beklagelse og gjorde dette vedtak: «Regionstyret har forståelse for regionleders beslutning og begrunnelse for oppsigelsen og tar den til etterretning. Regionstyret beklager likevel oppsigelsen og vil gi uttrykk for at styret har full tillit til Halsne som regionleder.» Regionstyret sier i en pressemelding at de ønsker å uttrykke takknemlighet for innsatsen Ernst Jan Halsne har lagt ned som regionleder. Med sin brede erfaringsbakgrunn fra NLM sitt arbeid har han vært en ressurs for regionen. Styret vil understreke at Halsne har styrets fulle tillit og ville svært gjerne hatt ham med videre som leder av regionarbeidet, uttaler styret. Ernst Jan Halsne slutter som regionleder Ernst Jan Halsne slutter som regionleder i Region Sørvest. FOTO: HANS KRISTOFFER GOA 2 Styret sier også at de respekterer regionlederens avgjørelse, og vil ønske Halsne Guds velsignelse videre. Be om Guds ledelse Pressemeldingen, som er underskrevet av regionformann Egil Svela, oppfordrer misjonsvennene til å be om Guds ledelse i prosessen med å kalle ny regionleder. Halsne sier at det er med vemod han er kommet frem til denne beslutningen, da han hadde til hensikt å være i denne oppgaven for lengre tid enn en periode på ett år. Men da jeg innså at jeg i min situasjon ikke lenger var i stand til å ta ansvar både for regionen og for egen livssituasjon samtidig, kom jeg til at det var en riktig beslutning å be meg løst fra stillingen, sier Halsne i en kommentar. Halsne begynte som regionleder i august 2014, og avslutter arbeidet 31. august 2015 etter endt oppsigelsestid. PERSONALNYTT Lederskifte på leirsteder Både Utsyn ungdomssenter og Holmavatn ungdoms- og misjonssenter får nye ledere i løpet av dette året. GEORG MORK Tlf.: John Olav Selstø (24) fra Ganddal er ansatt i en 50 prosent stilling i Region Sørvest fra , for tiden plassert som ungdomsarbeider i Ebeneser Misjonsforsamling, samt fra samme tidspunkt en 50 prosent stilling som ungdomsarbeider med hovedsatsing på lederutvikling i Region Sørvest. Selstø er i ferd med å fullføre master i Sissel Marie Bjerga (bildet) Her fra kjøper dere bøker, Halsnøy i Ryfylke er ansatt musikk, som kort, teologi gaver og ved hobby! Fjellhaug internasjonale Høgskole. ny daglig leder på Utsyn ungdomssenter, og hun starter der Erling Lundeby (62) fra Fredrikstad B&M er fra august 2015 ansatt i en 50 Hun tar over etter Inger Steinsland, Bok & Media prosent stilling som forsamlingsleder for Internasjonalt Kristent som går av med pensjon. Sissel Marie har vært ansatt Bryne på - tlf Fellesskap i Salem. Lundeby har 4360 Varhaug Val videregående skole i elleve år, vært misjonær i Kenya og arbeider nå som lærer ved Fjellhaug de siste årene som serviceleder. Linda og Steffen Torgersen (bildet under) har sagt opp sine stillin- Internasjonale Høgskole og ved NLM-arkivet i Oslo. Han er gift og Norrøna Eiendom AS har fire barn. ger på Holmavatn, og de slutter ved utgangen av august. De har vært Gulaksveien Stavanger Birger Helland er i tillegg til forkynner i regionen ansatt som områdeleder i området Dalane fra ansatt på Holmavatn Asgeir Egeland de tre siste årene. Linda har vært ansatt som kjøkken- og internatleder, mens Steffen har vært daglig Sentralbord leder. Direkte valg Styret arbeider nå med å finne løsninger for driften både på kort og lengre sikt. På kort sikt vil det være utfordringer med siste delen av sommeren, da august blir feriemåned for Linda og Steffen. Det utlyses nå tre nye stillinger på til sammen 2,5 årsverk. Linda og Steffen er ansatt som nytt styrerpar på Evjetun leirsted. Nils Ove Notland har sagt opp sin stilling som leirkoordinator ved Solgry. John Magnus Høyvik har fra fått utvidet sin stilling fra 60 til 80 prosent for å gå inn som leirkoordinator ved Solgry etter Notland. Preben Solvang har fått utvidet sin stilling fra 60 prosent til 100 prosent fra Økningen i stilling skal i vesentlig grad rettes mot ungdomsarbeidet i områdene Øst og Haugalandet. Regionstyret vil rette en hjertelig takk for tjenesten i misjonen til dere som har sluttet, og vi ønsker de nye hjertelig velkommen! Pedersgata Stavanger Tlf.: abacusrevisjon.no

4 3 REGION SØRVEST REGIONÅRSMØTET 2015 Realisme og nytt mot i tjenesten Tema for det sjette regionårsmøtet i Region Sørvest var «Mist ikke motet!» Helgen 6. og 7. juni satte utsendinger og misjonsvenner hverandre stevne i Sysco Arena i Frakkagjerd. ARNE BORGEMYR Årsmøtet i Region Sørvest av Norsk Luthersk Misjonssamband samlet 366 utsendinger fra regionen som strekker seg fra Hardanger i nord til Kvinesdal i sør. På Nærbø var det i fjor 481 registrerte utsendinger. Etter bibeltime av Arne Helge Teigen, ble årsmøtet satt med årsmeldinger og valg til regionstyret, barne- og ungdomsrådet, valgnemnd og utsendinger til rådsmøtet. Alle valg ble gjennomført uten benkeforslag. Forhandlingsmøtet ble ledet av dirigentene Gustav Fosse og Gudrun Riska Thorsen. «Mist ikke motet!» Arne Helge Teigen sa at det er viktig for arbeidet at vi støtter og oppmuntrer hverandre. Men det er noe som monner langt mer til å holde motet oppe. I 2 Kor 4,1 får vi svaret: «i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet». Det som holder motet oppe er at vi selv har fått del i den nåden som evangeliet tilbyr oss. I sin presentasjon av regionstyrets årsmelding begrunnet regionleder Ernst Jan Halsne valget av årets tema med signaler de får. Motløshet i arbeidet kan ligge nær flere steder i regionen. Derfor ville styret fokusere på dette og prøve å bringe nytt mot og ny inspirasjon inn blant misjonsfolket. Økonomien Administrasjonsleder Arvid Lodden presenterte regnskapet for 2014, og han hadde oppmuntrende tall å formidle. I 2014 kom det inn 48,1 mill. kroner i vår region, en økning på hele 8,6 prosent fra året før. I tillegg bidro de seks gjenbruksbutikkene med rundt fem millioner til NLM. Lodden takket på vegne av regionstyret for et fantastisk år økonomisk. Årsmøtet tok regnskapet til orientering. Før utsendingene fikk ta ordet til samtale om arbeidet, samlet regionleder tre misjonsvenner til en liten samtale om tema. Ann Kristin Rosberg fra Vea syntes det var et godt motto, og hun understreket at vi må bli flinkere til å rose og oppmuntre hverandre. Åse Bente Nilsen fra Nærbø fikk spørsmålet om hun ser lyst på framtida. Hun svarte Ja på spørsmålet og begrunnet det med dette: Gud er stor. Kjell Nes fikk spørsmålet: Hva gjør deg mismodig? Han kunne bekrefte at mismot preget arbeidet på hans hjemsted Ombo. Virksomheten har gått tilbake, det er ingen foreninger igjen, og bedehus blir solgt. Nesten eneste forkynnelse er den månedlige gudstjenesten. Lyspunktet er yngresmøtene der de fleste i aldersgruppen møter opp. Samtalen I samtalen var de fleste innlegg opptatt av dette med å holde motet oppe. Det kom fram mange vitnesbyrd om oppmuntrende hendelser i hverdagen i regionen, fra barnehager, skoler og leirer der barn og unge får høre Guds ord. Det var også flere som ba oss løfte På det meste var det samlet rundt åtte hundre mennesker i møtehallen da Region Sørv blikket og se hva som skjer i vår misjon utenfor regionen og landet. Regionlederen slutter Regionlederen, Ernst Jan Halsne, slutter etter ett år i stillingen. Dette ble kjent litt før regionårsmøtet. På regionårsmøtet takket formannen, Egil Svela, Ernst Jan Halsne for den gode tjenesten han hadde utført dette året med gode innspill til arbeidet, godt forberedte styremøter og mye mer. Som en synlig takk fikk han en blomsterbukett og forsamlingen klappet. Halsne takket for gode ord fra lederen i regionstyret. Misjon i sentrum Møtehelga var også prega av misjonen, NLMs hovedsak. På kveldsmøtet talte Sverre Hovda over temaet «Hvorfor skal vi bry oss?» Han talte om at det er mye vi bryr oss med. Som kristne skal vi bry oss om de menneskene som ikke har tatt imot evangeliet, også de som ikke selv bryr seg om å bli frelst. Vi skal bry oss, for det lærte Jesus oss. Han syntes inderlig synd på dem som manglet en hyrde. De samme tonene fortsatte på søndag formiddag da Arne Helge Teigen tok for seg emnet «Folkeslagene skal prise deg» ut fra Salme 67. Sang og musikk Det var mye fin sang og musikk på møtene. Søndag formiddag sang gruppa Fredliners fra Hinna. Dagen før var det Fjordingane, ei gruppe fra noen øyer i Ryfylke som sang. Begge grupper ønsker å synge om Jesus og peke på hans nåde rundt på bedehusene. Regionleder Ernst Jan Halsne (til høyre) og tre av utsendingene samtalte om temaet for regionårsmøtet. Kjell Nes, Anne Kristine Rosberg og Åse Bente Nilsen. ALLE FOTO: GEORG MORK Barna Det var opplegg for barna lørdag. De minste var samlet i barneskolen like ved Sysco Arena, og de litt eldre hadde tur til Lundeneset. I kollekter kom det inn kr inkludert kr til Kristen videregående skole Haugalandet.

5 REGION SØRVEST 4 REGIONÅRSMØTET 2015 est holdt sitt årsmøte i Sysco Arena, Frakkagjerd juni. Sterk skolesatsing Det er ingen grunn til mismot for misjonsfolket om de studerer årsmeldingene fra skolene i regionen. Siste året har om lag 1275 elever vært samlet daglig ved skolene til NLM og Danielsen skoler (som NLM er medeier av). Elevene møter hver dag over 200 kristne medarbeidere som gjør en stor innsats for at skolene skal være gode steder både å være og å lære. Regionstyret sier dette om skolearbeidet: «Regionstyret ser på alle skolene i regionen som et viktig arbeid blant barn og unge, med rett og mulighet til å formidle kristen kunnskap og bibelundervisning i elevenes hverdag. Samtidig er vi opptatt av at våre skoler skal være faglig gode læringsplasser» Tryggheim skular er den største med både grunnskole og videregående skole og i alt 688 elever (175 i internatet). Fjelltun er bibelskolen vår. Den har snart vært i drift i 40 år og gitt mye god bibelkunnskap til elevene. Tryggheim Strand startet 18. august 2014 med 22 elever på trinn. Den er godkjent som en tiårig kristen grunnskole, i første omgang for 100 elever. I årsmeldingen leser vi: «Tenk, kvar dag få vere med og gje Guds ord vidare til neste generasjon!» Lundeneset vgs. markerer til høsten 50 årsjubileum som skole. Den begynte som kontoryrkesskole med 29 elever og har i dag 180. Vi vil gjerne trekke fram ei av de mange trofaste medarbeiderne ved skolene våre. Liv Sakseid (bildet) ble pensjonist 31. mai etter hele 47 års tjeneste som kokke på Lundeneset. Mange elever vil savne Liv sin åndelige og menneskelige omsorg og den gode maten. Nå i vår kom godkjenningen av Kristen videregående skole Haugalandet i Haugesund. Den får 190 elever innen studiespesialisering (tid. studieretning for allmennfag). Styret arbeider med å få startet minst en vg1-klasse høsten FOTO: ARNE BORGEMYR Valgresultater: Regionstyret for neste år: Dagfinn Brandsæter, Tysnes Eirik Løland, Vindafjord Brith Halvorsen, Stavanger Ove Sandvik, Lund Jan Ove Selstø, Sandnes Egil Svela, Karmøy (gjenvalg) Heidi Klingsheim, Sandnes (ny) Varamedlemmer: Håvard Brekkå, Vindafjord Asbjørn Nordpoll, Hjelmeland Olav Halsne, Finnøy Etter valget ble regionstyret konstituert med gjenvalg av Egil Svela som formann og Jan Ove Selstø som nestformann. Barne- og ungdomsrådet: Dag Olav Berge, Vindafjord Elisabeth Egeland, Sandnes Norene Frafjord, Finnøy Trond Goa (gjenvalg), Randaberg Eirin K. Mellemstrand (ny), Tysvær Kristine Gudmestad (ny), Stavanger/ Lye, Time Varamedlemmer: Espen Jakobsen, Hellvik Arnstein Frafjord, Sandnes Regionstyret, fra venstre: Heidi Klingsheim, Ove Sandvik, Håvard Brekkå, Eirik Løland, Egil Svela, Jan Ove Selstø og Dagfinn Brandsæter. Brith Halvorsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Eirik Åsland, Hå Valgnemnda: Valgt for perioden : Anne Lise Flatebø, Vindafjord Håkon Helgøy, Hjelmeland Olav Erik Dahl, Gjesdal Valgt for perioden : Arve Austneberg, Karmøy Marianne Bø, Sola Kari Synnøve Nord-Varhaug, Sandnes Arvid Skåland, Lund Varamedlemmer: Jarl Sirevåg, Hå Inger Skumsnes, Sveio Jostein Egeland, Sandnes Valgt til rådsmøtet: Regionleder Regionens styreleder Jan Helge Aarseth, Hå Kolbjørn Bø, Sola Egil Svela, Karmøy Raymond Bjuland, Hå Jan Ove Selstø, Sandnes Håkon Helgøy, Hjelmeland Birger Helland, Gjesdal Bjarte Gudmestad, Hå Enok Thorsen, Sandnes Egil Skutlaberg, Karmøy Magne Austneberg, Karmøy Ove Sandvik, Lund Anders Lindefjell, Ålgård, Gjesdal Varamedlemmer: Anders Olsen, Kvitsøy Hans Edvard Bø, Randaberg Øivind Solheim, Karmøy Sigmund Stenberg, Lund Lorents Nord-Varhaug, Sandnes Jarl Sirevåg, Hå Terje Thorsen, Stavanger Andres Sørbø, Rennesøy Nils Flatebø, Vindafjord Magne Vatland, Hå

6 5 REGION SØRVEST Ny spalte om NLM-utsendingar Region Sørvest startar her ein presentasjon av alle misjonærar/utsendingar frå regionen som er i arbeid i eit misjonsland. Denne gongen presenterer vi utsendingane som no er i Peru. Mange frå Region Sørvest i Peru Det var i 1976 NLM vedtok å starte arbeid i Peru. I januar året etter reiste dei første misjonærane til landet og arbeidet kom i gong først utifrå storbyen Arequipa. KÅRE EKROLL I 1980 vart det teke opp arbeid mellom quechua- og aymara-folket i Andesregionen. Bibelskolen vart etablert i Juliaca i 1984, noko som har hatt mykje å seie for kristendomsundervisninga i kyrkja. I takt med behovet vart denne undervisninga etter kvart desentralisert. Bibelskolesystemet (Centro Lutherana Educativo Teologico CLET) arrangerer også kveldsog helgekurs, både på bibelskolen og rundt om i kyrkjelydane. Tilbake i Peru Det teologiske seminaret Setela, som B&M Bryne - tlf fører 4360 fram Varhaug til ei - 51 tre-årig pastorutdanning, vart først etablert i Arequipa i Peru, men vart etter kort tid flytta til Sucre Norrøna i Bolivia. Eiendom Men seminaret AS er no tilbake i Arequipa. No er seminaret inne Gulaksveien i ein stor 4. omleggingsprosess Stavanger Her er Asgeir både Egeland økonomisk berekraft, utvikling og samfunnsbetydning viktige ingredi- Sentralbord Direkte valg ensar. Setela har studentar frå Bolivia, Ecuador og Peru. For få år sidan vart det reist eit eige bygg for seminaret på tomta til den norske skolen i Arequipa, der det framleis held til. I år har nye tiltak kome til ved Setela ved at studiar innan administrasjon/ økonomi og ei bibelskoleklasse har kome i gang. Familieprosjekt Sidan den nasjonale kyrkja vart etablert i 1995 Iglesia Evangelica Luterana Peru (IEL Peru), har misjonærane meir og meir gått over i støttefunksjonar. Fleire av misjonærane underviser ved Tlf. CLET Mob: og Setela og tek 821del på kurs og inspirasjonssamlingar. Misjonærar E-post: Mariann Tlf.: Voster, eitt-åring, frå Voster ved Tau. Ho har forskjellige oppgåver i miljøet blant anna med Her førskolebarna, kjøper dere bøker, og elles i fellesskapet. kort, gaver og hobby! musikk, ALLE FOTO: MARI EKROLL OG KÅRE EKROLL er også engasjerte i familieprosjektet, Bok & Media som tek sikte på ved verdiundervisning i nasjonale skolar og kyrkjer, å styrkje heimane, som ofte har problem pga. alkoholmisbruk, vald og barn som vert forsømde. Ved sida av å gi barna til misjonærane undervisning, er Den norske skolen også ein viktig miljøfaktor og bindeledd for det norske miljøet i Arequipa/ Peru. Skolen legg og til rette for undervisning av barn og har god kontakt med utsendingar frå andre nordiske land. Familien Britt Lise og Øyvind Rott med barna (frå venstre) Rebekka (9), Andreas (5), Olaf (11), Miriam (12) og Daniel (7). Britt Lise kjem frå Åfjord og Øyvind frå Tananger. Britt Lise er lærar ved Den norske skolen. Øyvind har ulike oppgåver i det evangeliske arbeidet innan IEL-Peru. Det første året arbeider han saman med ein pastor i Arequipa. Pedersgata Stavanger Tlf.: abacusrevisjon.no Marta og Tide Ekroll med barna Miriam (6 mnd) Simone (5) og Kaleb (3). Marta er frå Varhaug, Tide frå Lørenskog, men familien har heimen sin på Varhaug. Tide er rektor ved Den norske skolen, medan Marta Godkjent er lærar for Bilverksted tida i morspermisjon. Tlf; Anne og Helge Dagsland med Ruben (2 år). Helge kjem frå Stavanger/Vigrestad og Anne frå Ål i Hallingdal. Anne arbeider innan familieprosjektet som tek sikte på å bygge opp familiane både ved kurs på skulane og i kyrkjelydane. Helge arbeider ved Setela både med undervisning og med opplegg og tilrettelegging av studietilboda. Familien Eva Bente og Kurt Arild Ohma med barna (frå venstre) Kaja (6), Matheo (3) og Malin (7). Eva Bente kjem frå Balestrand, medan Kurt Arild kjem frå Ganddal. Eva Bente arbeider også i familieprosjektet.kurt Arild er NLM sin stedlege representant og er leiar av NLM i Peru/Bolivia, som no er ei administrativ eining. Byggmesterfirma Byggmesterfirma Helge Lindhjem Helge Lindhjem Tlf: Hellvik Hus Karmøy AS Veakrossen 4276 Vedavågen Tlf Tlf:

7 Byggmesterfirma Helge Lindhjem REGION SØRVEST 6 Fra Norge til Indonesia Janne har helt fra hun var liten sagt at hun skulle bli misjonær. Misjonærbarnet Magnus har fått det inn med morsmelken. De har bodd cirka to og et halvt år i Indonesia et yndet sted for dem som liker varmen. MAGNAR TOLO De er begge 29 år, jobber som utsending i Indonesia for NLM og er stolte foreldre til Esther (to år) og Daniel (tre måneder). I skrivende stund er familien Gillebo på et kort hjemme opphold i Tysvær, der Janne er født og oppvokst, i forbindelse med at Daniel ble født. Islam er spennende Vi har lenge hatt et kall om å reise ut og et stort ønske om å arbeide blant muslimer, sier Janne Susort Gillebo og Magnus Gillebo. De har ulik bakgrunn og barndom, men til felles har de et stort ønske om å tjene Gud blant muslimer. Siden Janne var liten har hun elsket å gå på misjonsmøter og høre historier fra misjonsmarken. Selv om Magnus vokste opp i Hongkong, var det ingen automatikk i at han skulle reise ut slik hans foreldre gjorde. Men i løpet av konfirmanttiden opplevde han et kall fra Gud, og dette kallet ble stadig forsterket gjennom studieårene på Fjellhaug. Tlf.: Her kjøper dere bøker, musikk, kort, gaver og hobby! B&M Ikke A4-valg Hva får et ungt par som dere til å reise ut som misjonærer? 4360 Varhaug Vi innså at vi ikke ønsker å leve et A4-liv etter at utdanningen som teolog og adjunkt ble unnagjort. Vi brenner for å kunne tjene Herren i et muslimsk Norrøna Eiendom AS område, enten i Norge eller i utlandet, Gulaksveien Stavanger forteller de to som planlegger Asgeir å reise Egeland tilbake til Indonesia i august Sentralbord 51 vedmålet Vi ønsker å nå ut til verden Direkte valg 51 med et budskap som tar hele mennesket på alvor. Vi ønsker å se menneskers Holistisk arbeid Indonesia er hovedsakelig muslimsk. hjerter i forandring og derfor fokuserer Hvordan er det å jobbe i slike områder? vi på holistisk arbeid. Det innebærer Som NLM-utsendinger i Indonesia jobber vi med prosjekter innenfor Den hellige ånd vil veilede og gi oss at Guds ord må forkynnes. Vi tror at bistand, utvikling, helse og utdanning, muligheter. I Indonesia er det forbudt i tillegg til relasjonsbygging. En viktig å konvertere fra islam til kristendom. del av arbeidet er legemlig hjelp, omsorg og bistand, men det er ikke ho- bor, er forholdene sensitive. Her må Spesielt på øya øst i Indonesia hvor vi vi Janne Susort Gillebo og Magnus Gillebo er utsendinger for NLM i Indonesia. Her sammen med datteren Esther. ALLE OTO: PRIVAT Bok & Media Bryne - tlf være forsiktige med hva vi sier og gjør. Utfordring Vi lever på mange måter i et lukket land. Det er religionsfrihet, men begrepet har en annen betydning. Mange av våre brødre og søstre føler seg presset og utfordret. Deres tro og livssynsfrihet blir ofte begrenset, sier Janne. Det er ikke til å stikke under stol at kristne i Indonesia blir trakassert og forfulgt for sin tro. Vi har møtt og snakket med flere ny-omvendte kristne som har forlatt den muslimske religionen, og som følgelig har måtte betale prisen for det. Noen har blitt utstøtt fra familien, andre er til og med forsøkt drept av foreldrene. Janne og Magnus opplever at det er utfordrende å leve i et slikt land. Flere av deres søsken kjenner på frykt og har blitt skremt til taushet og passivitet. «Vi merker at Gud jobber her. Når vi våger store ting for Gud kan vi forvente store ting.» JANNE SUSORT GILLEBO OG MAGNUS GILLEBO Det er klart at vi ønsker å være mer åpne. Men vi vet at vi må trø varsomt. Likevel skal vi gå med frimodighet og våge å stå som Daniel i Bibelen. Det er flere ganger jeg føler meg svak. Språket er ikke flytende. Frykten begrenser meg. Da må vi holde et godt tak rundt troen vår. Jeg tror imidlertid at vi må tillate oss å være svake, så Gud kan få være sterk. Da vil vi oppleve at kallet bærer oss, både i gode og vonde dager, sier Magnus. Pedersgata Stavanger Tlf.: abacusrevisjon.no Gå ut av komfortsonen Vi merker at Gud jobber her. Når vi våger store ting for Gud kan vi forvente store ting. Troen er den kanalen som gjør Guds muligheter tilgjengelig for oss. Vi ber om vekkelse, og om å bli ledet til «åpne» mennesker som søker Gud. For at det skal skje er vi nødt til å gå ut av komfortsonen. Noe av vår viktigste oppgave er å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus. Budskapet om forsoning mellom mennesker og Gud, og nestekjærlighet mellom mennesker, har vi fått befaling om å dele. «Det hjertet er fylt av, det taler munnen», sier Jesus (Matt 12,34). Jeg håper at det som avspeiler seg i de ordene som kommer fra våre lepper er det som gjør oss «ren og rettferdig, himmelen verdig». Frem til jul 2014 leste Janne bibelhistorier med to indonesiske damer og resultatet av dette har vært veldig positivt. Det har blitt en gradvis forandring i deres hjerter. Vær med og be for disse to damene. Be for familien Gillebo og tjenesten deres i Indonesia. Be for det indonesiske folket og om vekkelse. Vil du være med og støtte NLM? Vil du være med og støtte NLM? Denne annonse plassen kan bli din. Langgt. 29, 4306 Sandnes Tlf. Mob: E-post: Denne annonse plassen kan bli din. rorheim.no Godkjent Bilverksted bilverksted Tlf.: Tlf;

8 REGION SØRVEST 23 Bli med på leir i sommer og høst SOLGRY: Sommerleir klasse juni Hest og fotball leir klasse august Høstleir klasse oktober Høstleir klasse oktober Stressless klasse oktober UTSYN: Aktivitetsleir 5. 7.klasse juni HOLMAVATN: Med «mor» på leir 4 7 år august Feriedager for utvikl.h under 20 år august Weekend for utvikl.h over 20 år september TONSTADLI: Fotball-leir 5. 7.klasse juni Krasp og regionungdoms-koret Regionen har to weekend baserte kor for barn og ungdom. Begge korene har fire øvingshelger i året. KRASP er for de i alderen klasse. 4 øvingshelger i året. Neste øvingshelg: september på Holmavatn REGIONUNGDOMSKORET kan en begynne i når en går i 8.klasse. 4.øvingshelger i året. Neste øvingshelg: september på Utsyn NESTE UTSYN Utgivelsesdag: 3. juli 2015 Møt Lina Sameien og familien hennes. Foreldrene fikk beskjed om at hun ikke kom til å overleve svangerskapet. 00 ERSDALTUN: Aktivitetsleir klasse september Aktivitetsleir klasse september Påmelding og mer informasjon: Påmelding, priser og mer informasjon finner du på: nlm.no/leirsorvest Tlf.: Varhaug Her kjøper dere bøker, Norrøna musikk, kort, Eiendom gaver og hobby! AS B&M Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Til tjeneste Bok & Media hele døgnet Sentralbord Vår erfaring din trygghet Direkte valg Bryne Tlf 51 - tlf Tlf.: Her kjøper dere bøker, musikk, Vil du kort, være gaver med og hobby! og Etablering Besøk av selskap vår nettside Fakturering/Lønn/Remittering støtte NLM? B&M Har du ikke tilgang til Internett kan du ringe ( ; i juli man-tor ). HUSK å ha klar navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og pårørendes telefonnummer for ALLE du skal melde på, samt alle betalere. Også hvem deltakeren ønsker å bo på rom sammen med, samt eventuelle allergier. Tilgang til eget regnskap; gjøre en del av jobben selv. Denne Bok & annonse Skanne bilag inn i eget regnskap Media EHF-fakturering plassen kan Hellvik Hus Karmøy AS Elektronisk innhenting fra Bryne tlf Veakrossen 4276 Vedavågen Tine og Nortura. bli din. SIRDALSVEIEN 38, 4376 HELLELAND Telefon: Tlf Vil du være med og støtte NLM? Denne annonse plassen kan bli din. Pedersgata Stavanger Tlf.: abacusrevisjon.no Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Silje Måseide Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 540. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 378. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Pedersgata. Utsyn 16. kan 4013 også Stavanger bestilles på cd. Tlf.: ISSN: abacusrevisjon.no Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: AS anger Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 RETURADRESSE: UTSYN, SINSENVEIEN 25, 0572 OSLO Med nød for de ufrelste Det er vel kanskje noen øyenbryn som har blitt hevet når møtelederen har presentert meg som kveldens taler, forteller Preben Solvang, som tilsynelatende forholder seg svært avslappet til det å være en ung omreisende forkynner. EILERT FREDLY Veien til prekestolen har ikke vært et opplagt stoppested for den 24 år gamle ryfylkegutten, noe hans ungdomsår kan belyse i klartekst. Jeg fikk vokse opp i en kristen familie. Søndagsskole og barnekor var en del av ukens program. Det stoppet likevel for meg på ungdomsskolen, og siden ingen av vennene mine var bekjennende kristne, så forlot jeg Jesus, forklarer Preben. Men du er kristen i dag, hva skjedde? Etter ungdomsskolen gikk veien til Lundeneset VGS. Han lurer frem et smil og legger til: Siden det merkelig nok ikke er noen videregående skole i hjembygda mi, Erfjord. Jeg startet på Lundeneset som en ikke-troende. Der fikk jeg høre sannheten om Jesus bli forkynt hver eneste dag på morgensamlinger, og det er klart at det gjorde noe med meg. Vendepunktet kom i mars 2009, da besøkte visionteamet skolen og hadde møtehelg på neset. Jeg gav mitt liv til Jesus og ble en etterfølger av han. Det beste som har hendt meg! Veien til tjenesten Preben reiser nå 100 prosent som forkynner for NLM Region Sørvest, i hovedsak i områdene Øst og Haugalandet. På livskursfronten har det angivelig skjedd en dreining etter at han fikk sitt møte med Jesus. Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg møtte et konkret kall, men året etter videregående preget meg på en spesiell måte. Da var jeg i Bolivia som ettåring for NLM. Nøden for de ufrelste ble særlig sterk for meg der, påpeker Solvang. Tydelig engasjert utdyper han hva som forårsaket denne nøden. Møtet med mennesker som ikke kjente Jesus, og som ikke hadde kjennskap til evangeliet satte dype spor. Bibelen sier: «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham» Joh.3:36. Var dette noe du tok med deg hjem igjen? Ja, nøden ble med til Norge. Her hjemme fikk jeg se mye av det samme som på misjonsmarken. Mange her har ikke hørt om Jesus, og kjenner ham ikke. Det kan være en nabo, en klassekamerat, en kollega, eller et familiemedlem. Si meg en ting som er viktigere enn å fortelle sannheten om Jesus? Jeg har ikke funnet noe enda. Og slik ble veien banet for en fokynnergjerning? Ja, svarer Preben tydelig, som en slags understreking av at han har funnet sin plass i puslespillet. Selve tjenesten og brannen Kan du gi et bilde av hvordan du jobber før en preken? Det er ingen teolog du snakker med, så derfor er jeg helt avhengig av å tilegne meg kunnskap og studere mye selv. Mesteparten av tiden før en preken går til bibellesning og bønn. Det Preben Solvang er en av regionens yngste forkynnere. FOTO: TORODD F. OTTESTAD hjelper meg mye å lytte til forkynnelse, og mange kunne vært nevnt, men Øivind Andersen har betydd svært mye for meg. Du er en av få unge forkynnere, hvordan opplever du den biten? Opplever det positivt og godt, men jeg tenker svært lite på det egentlig. Det er vel kanskje noen øyenbryn som har blitt hevet når møtelederen har presentert meg som kveldens taler, sier Preben mens han selv hever et øyenbryn, med et lurt smil om munnen. De går fortapt Hva brenner du for innen det å utbre evangeliet? Området Øst står meg nært. Det er mitt hjemsted, og jeg brenner for dem som bor der. Området Øst er det «mørkeste» feltet i regionen vår. Så du finner lite arbeid på disse plassene? Mellom Odda og Geilo finnes det ikke et eneste bedehus. I mitt hode er det da en selvfølge at her må vi være. Her er det mennesker i mitt nærområde som går fortapt, skal jeg sitte og se på at det skjer? Preben knytter dette opp til en fortelling i Bibelen. Husker du fortellingen om Samarias datter? Hun som møtte Jesus mens hun skulle hente vann. Hun som fikk sine synder forlatt, husker du hva hun gjorde? Hun la på sprang inn i byen. Hun måtte fortelle de unådde om Jesus. Det var ikke om å gjøre å gjemme sitt ansikt, men det var om å gjøre å nå flest mulig med et ord om Jesus. At de fikk høre om frelseren. På spørsmål om han har et vers til avslutning så er den unge predikanten snar med å svare. I 2Pet 3,9 står det: «Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.» Tenk han vil at alle skal bli frelst, avslutter Solvang.

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205 Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Referat A-protokoll. Referent: Arvid Lodden. Åpningsord: Dagfinn Brandsæter Bønn. Sakliste: Sak Sakliste og innkalling

Referat A-protokoll. Referent: Arvid Lodden. Åpningsord: Dagfinn Brandsæter Bønn. Sakliste: Sak Sakliste og innkalling Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2016 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 19. april 2016 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret:

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: Møte: Regionstyret Møtenr.: 3 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Lørdag 18. april 2015 kl. 10.00 15.00 Fra regionstyret: T 1 Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Arrangement for voksne april-oktober 2015

Arrangement for voksne april-oktober 2015 Arrangement for voksne april-oktober 2015 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Klag 3.26 1.mai-møte Tryggheim Vi over 60 Holmavatn tirs 19. - fre 22. mai Regionårsmøtet Frakkagjerd lør

Detaljer

Synger om håp. region SøRVEST 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015. NYTT FRA REGION SøRVEST

Synger om håp. region SøRVEST 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015. NYTT FRA REGION SøRVEST region SøRVEST 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Salme 100,3 Kongshaug Musikkgymnas fremfører en innholdsrik

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøtet Over 1400 mennesker var på det meste med under årets regionårsmøte.

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøtet Over 1400 mennesker var på det meste med under årets regionårsmøte. Region Sørvest 27. juni 124. Årgang 12 2014 Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt. Salme 62,9 Nytt fra Region Sørvest Regionårsmøtet Over 1400 mennesker var på

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

S lid gaverekord. Snart pensjonist rogalendingen Jakob Middelthon avslutter sin tjeneste i nordland. REgIOnSIDE 3 Og 4

S lid gaverekord. Snart pensjonist rogalendingen Jakob Middelthon avslutter sin tjeneste i nordland. REgIOnSIDE 3 Og 4 region SøRVEST 6. FEBRUAR 125. ÅRGANG 03 2015 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Ef 6,17 S lid gaverekord For første gang har nlm mottatt mer enn 125 millioner kroner i gaver i løpet

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. trygge leirer NLM vil at leirene skal være trygge, og krever politiattester av lederne.

REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. trygge leirer NLM vil at leirene skal være trygge, og krever politiattester av lederne. REGION SøRVeST 28. JUNI 123. ÅRGANG 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 For å nå nye folkegrupper,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Jubel for ny oversettelse

Jubel for ny oversettelse Region Sørvest 24. oktober 124. Årgang 19 2014 Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Fil 2,3 Jubel for ny oversettelse Etter 32 års arbeid

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Sørvest 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

TAR HELE MENNESKET PÅ ALVOR

TAR HELE MENNESKET PÅ ALVOR 42 LEDER / 42 ØKONOMI / 43 UNGDOMSSAMLING / 46 NYE MEDARBEIDERE / 47 LEIRER Region sørvest NY LEDER 1. august begynte Kolbjørn Bø som ny regionleder i Region sørvest. Han tok over etter Birger Helland

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Forlatte barn får hjelp REGION SØRVEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Forlatte barn får hjelp REGION SØRVEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 Herren er konge! Jorden skal juble, fjerne kyster skal glede seg! Salme 97,1 JULEGAVEN 2015: GI BARN TRYGGHET Forlatte barn får hjelp I mange land driver

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

REGION SØRVEST NYTT FRA REGION SØRVEST. Åtte skoler en ny Det er nå totalt 1268 elever ved regionens åtte skoler. REGIONSIDE 2

REGION SØRVEST NYTT FRA REGION SØRVEST. Åtte skoler en ny Det er nå totalt 1268 elever ved regionens åtte skoler. REGIONSIDE 2 REGION SØRVEST 12. SEPTEMBER 124. ÅRGANG 16 2014 Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Kol 3,23 HØSTGAVEN 2014: SØR-AMERIKA Jesus til landsbygda I Peru

Detaljer

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 14.-15.02.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 14.-15.02. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem Svenning Bjørke

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015

Arrangement for voksne og familier sept feb. 2015 Arrangement for voksne og familier sept. 2014 - feb. 2015 For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Salme 36:10 Kvinneweekend Solgry fre 19. - søn 21. sept. Mannshelg Tonstadli fre 17. - søn

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 64-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 65-2015 Referat fra RS-møte 31.08.2015. Sak 66-2015 Andre referater

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 64-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 65-2015 Referat fra RS-møte 31.08.2015. Sak 66-2015 Andre referater Møte: Regionstyret Møtenr.: 9 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 20. oktober 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 08.-09.09. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Snart hjemme REGION SØRVEST 23. OKTOBER 125. ÅRGANG 19 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Snart hjemme REGION SØRVEST 23. OKTOBER 125. ÅRGANG 19 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 23. OKTOBER 125. ÅRGANG 19 2015 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Snart hjemme Mirjam Artmark Aanensen og familien er ferdig

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Region sørvest FRA UL TIL PERU

Region sørvest FRA UL TIL PERU 42 LEDER / 43 «ÅRETS GLEDESSPREDER» / 45 NLM OG GRAVFERD / 47 LEIRER HØSTEN 2017 / 47 JULEGAVEWEEKENDER Region sørvest SPENNENDE ØKONOMISKE TIDER Selv om det kommer inn mye penger i regionen vår, viser

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 17.-18.4. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Svenning Bjørke Roald Gulbrandsen (fra fredag kl. 12)

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.12. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide

Dato: 6.-7.12.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.-7.12. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Fravær: Roald Gulbrandsen, Gunnar Indrebø

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

ÅRSMØTE Bedehuset Betel

ÅRSMØTE Bedehuset Betel ÅRSMØTE Bedehuset Betel 18.01.2017 Innkalling Saksdokumenter AGENDA Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Godkjenning av innkalling og sakliste Årsmelding for bedehuset Årsregnskap Valg Orienteringer og

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

ÅRSMØTE Bedehuset Betel

ÅRSMØTE Bedehuset Betel ÅRSMØTE Bedehuset Betel 17.01.2018 Innkalling Saksdokumenter AGENDA Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av innkalling og sakliste Årsmelding for bedehuset Årsregnskap Valg Bygging av

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 25.-26.10. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. SE SIDE 8 Og 9

nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. SE SIDE 8 Og 9 REGION SøRVeST 25. OKTOBER 123. ÅRGANG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer