Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG NYTT FRA REGION SØRVEST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST"

Transkript

1 REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring 25 voksne i løpet av sommeren, sier Hjalmar Bø, leder for NLM utland. I Utsyn møter du noen av dem. SE SIDE 4, 5, 6 OG 7 ILLUSTRASJONSFOTO: TORGEIR HENDEN / KINA NYTT FRA REGION SØRVEST NLM.NO/SORVEST Regionårsmøte På det meste var det rundt 800 mennesker til stede på regionårsmøtet. REGIONSIDE 3 OG 4 Nye medarbeidere Regionen får flere nye medarbeidere blant annet på noen av leirstedene. REGIONSIDE 2 Utsendinger til Indonsia Janne Susort Gillebo og Magnus Gillebo har to år bak seg i Indonesia. REGIONSIDE 6

2 1 REGION SØRVEST INNSPILL Regnskap pr Har du bestemt deg? Det er like før vi sier «god sommer» til hverandre og lar ferie og fri gjøre hverdagen litt mer åpen til å samle overskudd til nye oppgaver og utfordringer i august. For de fleste ligger planene klare og oppstartdato etter ferien er lagt inn i kalenderen. Valget for høsten kan legge føringer for livet videre Men kanskje ikke for alle. Det er ikke alltid så lett å bestemme seg. Valget vi gjør for kommende høst, legger føringer både for denne vinteren og kanskje til og med for livet videre. Slik er det enten vi snakker om studier eller en ny jobb. Kan jeg benytte anledningen til å bringe inn et perspektiv eller en utfordring til? De siste årene har vi i NLM satset frisk på å etablere nye skoler i organisasjonen vår. Med heleide og samarbeidsskoler snakker vi om 8 10 nye grunnskoler og videregående skoler i den siste 2 3-årsfasen. Flere av dem har gjennomført sitt første eller andre skoleår, mens noen enda ikke er kommet i gang. Initiativene er relativt mange og engasjementet er stort. Vi ønsker å være et alternativ i dagens og morgendagens samfunn, og vi vil overlevere barn og ungdom et kristent verdisyn som fundament for livet. Vi ønsker at de skal få mulighet til å bruke Bibelen som kilde til å forstå hvem Gud er, hvem vi selv er og hvordan de store livsspørsmålene henger sammen. Og vi vil gjennom kristne skoler gi innføring i den kristne tro sammen med en kvalitetssikret undervisning i alle aktuelle fag. Tilsvarende gjelder for NLMs barnehager. Vi bygger nye og utvider eksisterende barnehager hvor vi har som mål å gi barna et trygt oppvekstmiljø som er preget av et kristent menneskesyn. Barn i våre barnehager skal få høre om Jesus som frelser og venn! Det vi alle, som brenner for kristne skoler og barnehager, er inderlig klar over, er at disse virksomhetene alltid har behov for kristne lærere og et kristent ERNST LOVISE JAN HALSNE DIRDAL LEDER I BARNE OG UNGDOMSRÅDET REGIONLEDER Vi trenger kristne forbilder i skoler og barnehager personale som lever det de lærer. Personer som våger å bekjenne troen på Jesus både i ord og i livsførsel. Kort og godt kristne vitner og forbilder. Det er derfor jeg skriver denne artikkelen. Om jeg når noen direkte eller indirekte, har jeg følgende på hjertet: Hva med å søke stilling eller utdanne seg til barnehagepedagog, lærer eller lektor. Vi trenger deg som gjennom disse virksomhetene i NLM vil være med og påvirke og utruste enkeltpersoner og samfunn for fremtiden. Vi trenger deg for å motvirke en kultur hvor mennesket ikke er noe mer enn et høytstående dyr, og verdiene i livet ikke er noe mer enn selvlaget lykke Heim- og utreise for våre utsendingar Kvart år er det nokre utsendingar frå vår region som reiser heim til Noreg, medan andre reiser ut til teneste på eit av våre misjonsfelt. Frå hovudkontoret har vi fått denne oversikten over heimog utreiser i 2015 over dei som har tilknyting til Region Sørvest: Heimreise Inntekter Kostnader Regionbidrag Regnskap Budsje> Fjoråret Gaveinntektene under budsjett Gaveinntektene i Region Sørvest ligger ved utgangen av april måned kroner under budsjettet. ARVID LODDEN Regnskapsrapporten ved utgangen av april måned for Region Sørvest viser en driftsinntekt på 12 millioner kroner. Av dette utgjør gaveinntektene 11,2 millioner. Dette er kroner under budsjettet. Gaveinntektene ligger på samme nivå som i fjor. Fast givertjeneste har fortsatt en positiv utvikling. Så langt i år har den hatt en stigning på 5 prosent i forhold til samme tid i fjor. Innbetalingen fra misjonsfellesskapene (foreningene) har derimot hatt en negativ utvikling i 2015, og ligger under fjoråret. Driftskostnadene, som er på 7,3 millioner kroner, er som budsjettert. Kostnadene ligger over fjoråret. Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) er på 4,8 millioner kroner, som er under budsjettet. Gjenbruksforretningene i Region Sørvest har så langt i år et overskudd på 1,1 millioner kroner. Dette går ikke inn i regionens regnskap. Takk til hver enkelt som har bidratt med gaver så langt i år! Øst-Afrika: Lise Gry og Odd Geir Norland Anders og Marie Skårland Skretting Ida Malde Trine Josdal Vest-Afrika: Marita og Ola Aasland Vold Venke og Tor Ove Haga REGION SØRVEST Adresse: Gulaksveien 4, 4017 Stavanger Telefon: E post: Åpningstid: man fre kl Regionleder og ansvarlig redaktør: Ernst Jan Halsne Ungleder: Arnt Magne Granberg Adm.leder: Arvid Lodden Reg.form.: Egil Svela Øst-Afrika: Janne og Rune Mjølhus Margunn Helgøy Gerd Kari og Øyvind Sund Peru: Miriam Voster Utreise Etiopia: Trine og Kåre Holta Bolivia: Gunn og Bernt Egil Strømme Mongolia: Claudia Osorio og Morten Lende Olsen Kristent fagpersonell: I tillegg reiser fleire ut som kristent fagpersonell frå vår region.

3 Regionleder Ernst Jan Halsne har meddelt regionstyret at han av personlige hensyn ønsker å gå av som regionleder i NLM Region Sørvest. ARVID LODDEN Det var på styremøtet 18. mai Ernst Jan Halsne meddelte regionstyret at han av personlige hensyn ber seg løst fra stillingen som regionleder. Beklager oppsigelsen Regionstyret mottok oppsigelsen med beklagelse og gjorde dette vedtak: «Regionstyret har forståelse for regionleders beslutning og begrunnelse for oppsigelsen og tar den til etterretning. Regionstyret beklager likevel oppsigelsen og vil gi uttrykk for at styret har full tillit til Halsne som regionleder.» Regionstyret sier i en pressemelding at de ønsker å uttrykke takknemlighet for innsatsen Ernst Jan Halsne har lagt ned som regionleder. Med sin brede erfaringsbakgrunn fra NLM sitt arbeid har han vært en ressurs for regionen. Styret vil understreke at Halsne har styrets fulle tillit og ville svært gjerne hatt ham med videre som leder av regionarbeidet, uttaler styret. Ernst Jan Halsne slutter som regionleder Ernst Jan Halsne slutter som regionleder i Region Sørvest. FOTO: HANS KRISTOFFER GOA 2 Styret sier også at de respekterer regionlederens avgjørelse, og vil ønske Halsne Guds velsignelse videre. Be om Guds ledelse Pressemeldingen, som er underskrevet av regionformann Egil Svela, oppfordrer misjonsvennene til å be om Guds ledelse i prosessen med å kalle ny regionleder. Halsne sier at det er med vemod han er kommet frem til denne beslutningen, da han hadde til hensikt å være i denne oppgaven for lengre tid enn en periode på ett år. Men da jeg innså at jeg i min situasjon ikke lenger var i stand til å ta ansvar både for regionen og for egen livssituasjon samtidig, kom jeg til at det var en riktig beslutning å be meg løst fra stillingen, sier Halsne i en kommentar. Halsne begynte som regionleder i august 2014, og avslutter arbeidet 31. august 2015 etter endt oppsigelsestid. PERSONALNYTT Lederskifte på leirsteder Både Utsyn ungdomssenter og Holmavatn ungdoms- og misjonssenter får nye ledere i løpet av dette året. GEORG MORK Tlf.: John Olav Selstø (24) fra Ganddal er ansatt i en 50 prosent stilling i Region Sørvest fra , for tiden plassert som ungdomsarbeider i Ebeneser Misjonsforsamling, samt fra samme tidspunkt en 50 prosent stilling som ungdomsarbeider med hovedsatsing på lederutvikling i Region Sørvest. Selstø er i ferd med å fullføre master i Sissel Marie Bjerga (bildet) Her fra kjøper dere bøker, Halsnøy i Ryfylke er ansatt musikk, som kort, teologi gaver og ved hobby! Fjellhaug internasjonale Høgskole. ny daglig leder på Utsyn ungdomssenter, og hun starter der Erling Lundeby (62) fra Fredrikstad B&M er fra august 2015 ansatt i en 50 Hun tar over etter Inger Steinsland, Bok & Media prosent stilling som forsamlingsleder for Internasjonalt Kristent som går av med pensjon. Sissel Marie har vært ansatt Bryne på - tlf Fellesskap i Salem. Lundeby har 4360 Varhaug Val videregående skole i elleve år, vært misjonær i Kenya og arbeider nå som lærer ved Fjellhaug de siste årene som serviceleder. Linda og Steffen Torgersen (bildet under) har sagt opp sine stillin- Internasjonale Høgskole og ved NLM-arkivet i Oslo. Han er gift og Norrøna Eiendom AS har fire barn. ger på Holmavatn, og de slutter ved utgangen av august. De har vært Gulaksveien Stavanger Birger Helland er i tillegg til forkynner i regionen ansatt som områdeleder i området Dalane fra ansatt på Holmavatn Asgeir Egeland de tre siste årene. Linda har vært ansatt som kjøkken- og internatleder, mens Steffen har vært daglig Sentralbord leder. Direkte valg Styret arbeider nå med å finne løsninger for driften både på kort og lengre sikt. På kort sikt vil det være utfordringer med siste delen av sommeren, da august blir feriemåned for Linda og Steffen. Det utlyses nå tre nye stillinger på til sammen 2,5 årsverk. Linda og Steffen er ansatt som nytt styrerpar på Evjetun leirsted. Nils Ove Notland har sagt opp sin stilling som leirkoordinator ved Solgry. John Magnus Høyvik har fra fått utvidet sin stilling fra 60 til 80 prosent for å gå inn som leirkoordinator ved Solgry etter Notland. Preben Solvang har fått utvidet sin stilling fra 60 prosent til 100 prosent fra Økningen i stilling skal i vesentlig grad rettes mot ungdomsarbeidet i områdene Øst og Haugalandet. Regionstyret vil rette en hjertelig takk for tjenesten i misjonen til dere som har sluttet, og vi ønsker de nye hjertelig velkommen! Pedersgata Stavanger Tlf.: abacusrevisjon.no

4 3 REGION SØRVEST REGIONÅRSMØTET 2015 Realisme og nytt mot i tjenesten Tema for det sjette regionårsmøtet i Region Sørvest var «Mist ikke motet!» Helgen 6. og 7. juni satte utsendinger og misjonsvenner hverandre stevne i Sysco Arena i Frakkagjerd. ARNE BORGEMYR Årsmøtet i Region Sørvest av Norsk Luthersk Misjonssamband samlet 366 utsendinger fra regionen som strekker seg fra Hardanger i nord til Kvinesdal i sør. På Nærbø var det i fjor 481 registrerte utsendinger. Etter bibeltime av Arne Helge Teigen, ble årsmøtet satt med årsmeldinger og valg til regionstyret, barne- og ungdomsrådet, valgnemnd og utsendinger til rådsmøtet. Alle valg ble gjennomført uten benkeforslag. Forhandlingsmøtet ble ledet av dirigentene Gustav Fosse og Gudrun Riska Thorsen. «Mist ikke motet!» Arne Helge Teigen sa at det er viktig for arbeidet at vi støtter og oppmuntrer hverandre. Men det er noe som monner langt mer til å holde motet oppe. I 2 Kor 4,1 får vi svaret: «i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet». Det som holder motet oppe er at vi selv har fått del i den nåden som evangeliet tilbyr oss. I sin presentasjon av regionstyrets årsmelding begrunnet regionleder Ernst Jan Halsne valget av årets tema med signaler de får. Motløshet i arbeidet kan ligge nær flere steder i regionen. Derfor ville styret fokusere på dette og prøve å bringe nytt mot og ny inspirasjon inn blant misjonsfolket. Økonomien Administrasjonsleder Arvid Lodden presenterte regnskapet for 2014, og han hadde oppmuntrende tall å formidle. I 2014 kom det inn 48,1 mill. kroner i vår region, en økning på hele 8,6 prosent fra året før. I tillegg bidro de seks gjenbruksbutikkene med rundt fem millioner til NLM. Lodden takket på vegne av regionstyret for et fantastisk år økonomisk. Årsmøtet tok regnskapet til orientering. Før utsendingene fikk ta ordet til samtale om arbeidet, samlet regionleder tre misjonsvenner til en liten samtale om tema. Ann Kristin Rosberg fra Vea syntes det var et godt motto, og hun understreket at vi må bli flinkere til å rose og oppmuntre hverandre. Åse Bente Nilsen fra Nærbø fikk spørsmålet om hun ser lyst på framtida. Hun svarte Ja på spørsmålet og begrunnet det med dette: Gud er stor. Kjell Nes fikk spørsmålet: Hva gjør deg mismodig? Han kunne bekrefte at mismot preget arbeidet på hans hjemsted Ombo. Virksomheten har gått tilbake, det er ingen foreninger igjen, og bedehus blir solgt. Nesten eneste forkynnelse er den månedlige gudstjenesten. Lyspunktet er yngresmøtene der de fleste i aldersgruppen møter opp. Samtalen I samtalen var de fleste innlegg opptatt av dette med å holde motet oppe. Det kom fram mange vitnesbyrd om oppmuntrende hendelser i hverdagen i regionen, fra barnehager, skoler og leirer der barn og unge får høre Guds ord. Det var også flere som ba oss løfte På det meste var det samlet rundt åtte hundre mennesker i møtehallen da Region Sørv blikket og se hva som skjer i vår misjon utenfor regionen og landet. Regionlederen slutter Regionlederen, Ernst Jan Halsne, slutter etter ett år i stillingen. Dette ble kjent litt før regionårsmøtet. På regionårsmøtet takket formannen, Egil Svela, Ernst Jan Halsne for den gode tjenesten han hadde utført dette året med gode innspill til arbeidet, godt forberedte styremøter og mye mer. Som en synlig takk fikk han en blomsterbukett og forsamlingen klappet. Halsne takket for gode ord fra lederen i regionstyret. Misjon i sentrum Møtehelga var også prega av misjonen, NLMs hovedsak. På kveldsmøtet talte Sverre Hovda over temaet «Hvorfor skal vi bry oss?» Han talte om at det er mye vi bryr oss med. Som kristne skal vi bry oss om de menneskene som ikke har tatt imot evangeliet, også de som ikke selv bryr seg om å bli frelst. Vi skal bry oss, for det lærte Jesus oss. Han syntes inderlig synd på dem som manglet en hyrde. De samme tonene fortsatte på søndag formiddag da Arne Helge Teigen tok for seg emnet «Folkeslagene skal prise deg» ut fra Salme 67. Sang og musikk Det var mye fin sang og musikk på møtene. Søndag formiddag sang gruppa Fredliners fra Hinna. Dagen før var det Fjordingane, ei gruppe fra noen øyer i Ryfylke som sang. Begge grupper ønsker å synge om Jesus og peke på hans nåde rundt på bedehusene. Regionleder Ernst Jan Halsne (til høyre) og tre av utsendingene samtalte om temaet for regionårsmøtet. Kjell Nes, Anne Kristine Rosberg og Åse Bente Nilsen. ALLE FOTO: GEORG MORK Barna Det var opplegg for barna lørdag. De minste var samlet i barneskolen like ved Sysco Arena, og de litt eldre hadde tur til Lundeneset. I kollekter kom det inn kr inkludert kr til Kristen videregående skole Haugalandet.

5 REGION SØRVEST 4 REGIONÅRSMØTET 2015 est holdt sitt årsmøte i Sysco Arena, Frakkagjerd juni. Sterk skolesatsing Det er ingen grunn til mismot for misjonsfolket om de studerer årsmeldingene fra skolene i regionen. Siste året har om lag 1275 elever vært samlet daglig ved skolene til NLM og Danielsen skoler (som NLM er medeier av). Elevene møter hver dag over 200 kristne medarbeidere som gjør en stor innsats for at skolene skal være gode steder både å være og å lære. Regionstyret sier dette om skolearbeidet: «Regionstyret ser på alle skolene i regionen som et viktig arbeid blant barn og unge, med rett og mulighet til å formidle kristen kunnskap og bibelundervisning i elevenes hverdag. Samtidig er vi opptatt av at våre skoler skal være faglig gode læringsplasser» Tryggheim skular er den største med både grunnskole og videregående skole og i alt 688 elever (175 i internatet). Fjelltun er bibelskolen vår. Den har snart vært i drift i 40 år og gitt mye god bibelkunnskap til elevene. Tryggheim Strand startet 18. august 2014 med 22 elever på trinn. Den er godkjent som en tiårig kristen grunnskole, i første omgang for 100 elever. I årsmeldingen leser vi: «Tenk, kvar dag få vere med og gje Guds ord vidare til neste generasjon!» Lundeneset vgs. markerer til høsten 50 årsjubileum som skole. Den begynte som kontoryrkesskole med 29 elever og har i dag 180. Vi vil gjerne trekke fram ei av de mange trofaste medarbeiderne ved skolene våre. Liv Sakseid (bildet) ble pensjonist 31. mai etter hele 47 års tjeneste som kokke på Lundeneset. Mange elever vil savne Liv sin åndelige og menneskelige omsorg og den gode maten. Nå i vår kom godkjenningen av Kristen videregående skole Haugalandet i Haugesund. Den får 190 elever innen studiespesialisering (tid. studieretning for allmennfag). Styret arbeider med å få startet minst en vg1-klasse høsten FOTO: ARNE BORGEMYR Valgresultater: Regionstyret for neste år: Dagfinn Brandsæter, Tysnes Eirik Løland, Vindafjord Brith Halvorsen, Stavanger Ove Sandvik, Lund Jan Ove Selstø, Sandnes Egil Svela, Karmøy (gjenvalg) Heidi Klingsheim, Sandnes (ny) Varamedlemmer: Håvard Brekkå, Vindafjord Asbjørn Nordpoll, Hjelmeland Olav Halsne, Finnøy Etter valget ble regionstyret konstituert med gjenvalg av Egil Svela som formann og Jan Ove Selstø som nestformann. Barne- og ungdomsrådet: Dag Olav Berge, Vindafjord Elisabeth Egeland, Sandnes Norene Frafjord, Finnøy Trond Goa (gjenvalg), Randaberg Eirin K. Mellemstrand (ny), Tysvær Kristine Gudmestad (ny), Stavanger/ Lye, Time Varamedlemmer: Espen Jakobsen, Hellvik Arnstein Frafjord, Sandnes Regionstyret, fra venstre: Heidi Klingsheim, Ove Sandvik, Håvard Brekkå, Eirik Løland, Egil Svela, Jan Ove Selstø og Dagfinn Brandsæter. Brith Halvorsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Eirik Åsland, Hå Valgnemnda: Valgt for perioden : Anne Lise Flatebø, Vindafjord Håkon Helgøy, Hjelmeland Olav Erik Dahl, Gjesdal Valgt for perioden : Arve Austneberg, Karmøy Marianne Bø, Sola Kari Synnøve Nord-Varhaug, Sandnes Arvid Skåland, Lund Varamedlemmer: Jarl Sirevåg, Hå Inger Skumsnes, Sveio Jostein Egeland, Sandnes Valgt til rådsmøtet: Regionleder Regionens styreleder Jan Helge Aarseth, Hå Kolbjørn Bø, Sola Egil Svela, Karmøy Raymond Bjuland, Hå Jan Ove Selstø, Sandnes Håkon Helgøy, Hjelmeland Birger Helland, Gjesdal Bjarte Gudmestad, Hå Enok Thorsen, Sandnes Egil Skutlaberg, Karmøy Magne Austneberg, Karmøy Ove Sandvik, Lund Anders Lindefjell, Ålgård, Gjesdal Varamedlemmer: Anders Olsen, Kvitsøy Hans Edvard Bø, Randaberg Øivind Solheim, Karmøy Sigmund Stenberg, Lund Lorents Nord-Varhaug, Sandnes Jarl Sirevåg, Hå Terje Thorsen, Stavanger Andres Sørbø, Rennesøy Nils Flatebø, Vindafjord Magne Vatland, Hå

6 5 REGION SØRVEST Ny spalte om NLM-utsendingar Region Sørvest startar her ein presentasjon av alle misjonærar/utsendingar frå regionen som er i arbeid i eit misjonsland. Denne gongen presenterer vi utsendingane som no er i Peru. Mange frå Region Sørvest i Peru Det var i 1976 NLM vedtok å starte arbeid i Peru. I januar året etter reiste dei første misjonærane til landet og arbeidet kom i gong først utifrå storbyen Arequipa. KÅRE EKROLL I 1980 vart det teke opp arbeid mellom quechua- og aymara-folket i Andesregionen. Bibelskolen vart etablert i Juliaca i 1984, noko som har hatt mykje å seie for kristendomsundervisninga i kyrkja. I takt med behovet vart denne undervisninga etter kvart desentralisert. Bibelskolesystemet (Centro Lutherana Educativo Teologico CLET) arrangerer også kveldsog helgekurs, både på bibelskolen og rundt om i kyrkjelydane. Tilbake i Peru Det teologiske seminaret Setela, som B&M Bryne - tlf fører 4360 fram Varhaug til ei - 51 tre-årig pastorutdanning, vart først etablert i Arequipa i Peru, men vart etter kort tid flytta til Sucre Norrøna i Bolivia. Eiendom Men seminaret AS er no tilbake i Arequipa. No er seminaret inne Gulaksveien i ein stor 4. omleggingsprosess Stavanger Her er Asgeir både Egeland økonomisk berekraft, utvikling og samfunnsbetydning viktige ingredi- Sentralbord Direkte valg ensar. Setela har studentar frå Bolivia, Ecuador og Peru. For få år sidan vart det reist eit eige bygg for seminaret på tomta til den norske skolen i Arequipa, der det framleis held til. I år har nye tiltak kome til ved Setela ved at studiar innan administrasjon/ økonomi og ei bibelskoleklasse har kome i gang. Familieprosjekt Sidan den nasjonale kyrkja vart etablert i 1995 Iglesia Evangelica Luterana Peru (IEL Peru), har misjonærane meir og meir gått over i støttefunksjonar. Fleire av misjonærane underviser ved Tlf. CLET Mob: og Setela og tek 821del på kurs og inspirasjonssamlingar. Misjonærar E-post: Mariann Tlf.: Voster, eitt-åring, frå Voster ved Tau. Ho har forskjellige oppgåver i miljøet blant anna med Her førskolebarna, kjøper dere bøker, og elles i fellesskapet. kort, gaver og hobby! musikk, ALLE FOTO: MARI EKROLL OG KÅRE EKROLL er også engasjerte i familieprosjektet, Bok & Media som tek sikte på ved verdiundervisning i nasjonale skolar og kyrkjer, å styrkje heimane, som ofte har problem pga. alkoholmisbruk, vald og barn som vert forsømde. Ved sida av å gi barna til misjonærane undervisning, er Den norske skolen også ein viktig miljøfaktor og bindeledd for det norske miljøet i Arequipa/ Peru. Skolen legg og til rette for undervisning av barn og har god kontakt med utsendingar frå andre nordiske land. Familien Britt Lise og Øyvind Rott med barna (frå venstre) Rebekka (9), Andreas (5), Olaf (11), Miriam (12) og Daniel (7). Britt Lise kjem frå Åfjord og Øyvind frå Tananger. Britt Lise er lærar ved Den norske skolen. Øyvind har ulike oppgåver i det evangeliske arbeidet innan IEL-Peru. Det første året arbeider han saman med ein pastor i Arequipa. Pedersgata Stavanger Tlf.: abacusrevisjon.no Marta og Tide Ekroll med barna Miriam (6 mnd) Simone (5) og Kaleb (3). Marta er frå Varhaug, Tide frå Lørenskog, men familien har heimen sin på Varhaug. Tide er rektor ved Den norske skolen, medan Marta Godkjent er lærar for Bilverksted tida i morspermisjon. Tlf; Anne og Helge Dagsland med Ruben (2 år). Helge kjem frå Stavanger/Vigrestad og Anne frå Ål i Hallingdal. Anne arbeider innan familieprosjektet som tek sikte på å bygge opp familiane både ved kurs på skulane og i kyrkjelydane. Helge arbeider ved Setela både med undervisning og med opplegg og tilrettelegging av studietilboda. Familien Eva Bente og Kurt Arild Ohma med barna (frå venstre) Kaja (6), Matheo (3) og Malin (7). Eva Bente kjem frå Balestrand, medan Kurt Arild kjem frå Ganddal. Eva Bente arbeider også i familieprosjektet.kurt Arild er NLM sin stedlege representant og er leiar av NLM i Peru/Bolivia, som no er ei administrativ eining. Byggmesterfirma Byggmesterfirma Helge Lindhjem Helge Lindhjem Tlf: Hellvik Hus Karmøy AS Veakrossen 4276 Vedavågen Tlf Tlf:

7 Byggmesterfirma Helge Lindhjem REGION SØRVEST 6 Fra Norge til Indonesia Janne har helt fra hun var liten sagt at hun skulle bli misjonær. Misjonærbarnet Magnus har fått det inn med morsmelken. De har bodd cirka to og et halvt år i Indonesia et yndet sted for dem som liker varmen. MAGNAR TOLO De er begge 29 år, jobber som utsending i Indonesia for NLM og er stolte foreldre til Esther (to år) og Daniel (tre måneder). I skrivende stund er familien Gillebo på et kort hjemme opphold i Tysvær, der Janne er født og oppvokst, i forbindelse med at Daniel ble født. Islam er spennende Vi har lenge hatt et kall om å reise ut og et stort ønske om å arbeide blant muslimer, sier Janne Susort Gillebo og Magnus Gillebo. De har ulik bakgrunn og barndom, men til felles har de et stort ønske om å tjene Gud blant muslimer. Siden Janne var liten har hun elsket å gå på misjonsmøter og høre historier fra misjonsmarken. Selv om Magnus vokste opp i Hongkong, var det ingen automatikk i at han skulle reise ut slik hans foreldre gjorde. Men i løpet av konfirmanttiden opplevde han et kall fra Gud, og dette kallet ble stadig forsterket gjennom studieårene på Fjellhaug. Tlf.: Her kjøper dere bøker, musikk, kort, gaver og hobby! B&M Ikke A4-valg Hva får et ungt par som dere til å reise ut som misjonærer? 4360 Varhaug Vi innså at vi ikke ønsker å leve et A4-liv etter at utdanningen som teolog og adjunkt ble unnagjort. Vi brenner for å kunne tjene Herren i et muslimsk Norrøna Eiendom AS område, enten i Norge eller i utlandet, Gulaksveien Stavanger forteller de to som planlegger Asgeir å reise Egeland tilbake til Indonesia i august Sentralbord 51 vedmålet Vi ønsker å nå ut til verden Direkte valg 51 med et budskap som tar hele mennesket på alvor. Vi ønsker å se menneskers Holistisk arbeid Indonesia er hovedsakelig muslimsk. hjerter i forandring og derfor fokuserer Hvordan er det å jobbe i slike områder? vi på holistisk arbeid. Det innebærer Som NLM-utsendinger i Indonesia jobber vi med prosjekter innenfor Den hellige ånd vil veilede og gi oss at Guds ord må forkynnes. Vi tror at bistand, utvikling, helse og utdanning, muligheter. I Indonesia er det forbudt i tillegg til relasjonsbygging. En viktig å konvertere fra islam til kristendom. del av arbeidet er legemlig hjelp, omsorg og bistand, men det er ikke ho- bor, er forholdene sensitive. Her må Spesielt på øya øst i Indonesia hvor vi vi Janne Susort Gillebo og Magnus Gillebo er utsendinger for NLM i Indonesia. Her sammen med datteren Esther. ALLE OTO: PRIVAT Bok & Media Bryne - tlf være forsiktige med hva vi sier og gjør. Utfordring Vi lever på mange måter i et lukket land. Det er religionsfrihet, men begrepet har en annen betydning. Mange av våre brødre og søstre føler seg presset og utfordret. Deres tro og livssynsfrihet blir ofte begrenset, sier Janne. Det er ikke til å stikke under stol at kristne i Indonesia blir trakassert og forfulgt for sin tro. Vi har møtt og snakket med flere ny-omvendte kristne som har forlatt den muslimske religionen, og som følgelig har måtte betale prisen for det. Noen har blitt utstøtt fra familien, andre er til og med forsøkt drept av foreldrene. Janne og Magnus opplever at det er utfordrende å leve i et slikt land. Flere av deres søsken kjenner på frykt og har blitt skremt til taushet og passivitet. «Vi merker at Gud jobber her. Når vi våger store ting for Gud kan vi forvente store ting.» JANNE SUSORT GILLEBO OG MAGNUS GILLEBO Det er klart at vi ønsker å være mer åpne. Men vi vet at vi må trø varsomt. Likevel skal vi gå med frimodighet og våge å stå som Daniel i Bibelen. Det er flere ganger jeg føler meg svak. Språket er ikke flytende. Frykten begrenser meg. Da må vi holde et godt tak rundt troen vår. Jeg tror imidlertid at vi må tillate oss å være svake, så Gud kan få være sterk. Da vil vi oppleve at kallet bærer oss, både i gode og vonde dager, sier Magnus. Pedersgata Stavanger Tlf.: abacusrevisjon.no Gå ut av komfortsonen Vi merker at Gud jobber her. Når vi våger store ting for Gud kan vi forvente store ting. Troen er den kanalen som gjør Guds muligheter tilgjengelig for oss. Vi ber om vekkelse, og om å bli ledet til «åpne» mennesker som søker Gud. For at det skal skje er vi nødt til å gå ut av komfortsonen. Noe av vår viktigste oppgave er å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus. Budskapet om forsoning mellom mennesker og Gud, og nestekjærlighet mellom mennesker, har vi fått befaling om å dele. «Det hjertet er fylt av, det taler munnen», sier Jesus (Matt 12,34). Jeg håper at det som avspeiler seg i de ordene som kommer fra våre lepper er det som gjør oss «ren og rettferdig, himmelen verdig». Frem til jul 2014 leste Janne bibelhistorier med to indonesiske damer og resultatet av dette har vært veldig positivt. Det har blitt en gradvis forandring i deres hjerter. Vær med og be for disse to damene. Be for familien Gillebo og tjenesten deres i Indonesia. Be for det indonesiske folket og om vekkelse. Vil du være med og støtte NLM? Vil du være med og støtte NLM? Denne annonse plassen kan bli din. Langgt. 29, 4306 Sandnes Tlf. Mob: E-post: Denne annonse plassen kan bli din. rorheim.no Godkjent Bilverksted bilverksted Tlf.: Tlf;

8 REGION SØRVEST 23 Bli med på leir i sommer og høst SOLGRY: Sommerleir klasse juni Hest og fotball leir klasse august Høstleir klasse oktober Høstleir klasse oktober Stressless klasse oktober UTSYN: Aktivitetsleir 5. 7.klasse juni HOLMAVATN: Med «mor» på leir 4 7 år august Feriedager for utvikl.h under 20 år august Weekend for utvikl.h over 20 år september TONSTADLI: Fotball-leir 5. 7.klasse juni Krasp og regionungdoms-koret Regionen har to weekend baserte kor for barn og ungdom. Begge korene har fire øvingshelger i året. KRASP er for de i alderen klasse. 4 øvingshelger i året. Neste øvingshelg: september på Holmavatn REGIONUNGDOMSKORET kan en begynne i når en går i 8.klasse. 4.øvingshelger i året. Neste øvingshelg: september på Utsyn NESTE UTSYN Utgivelsesdag: 3. juli 2015 Møt Lina Sameien og familien hennes. Foreldrene fikk beskjed om at hun ikke kom til å overleve svangerskapet. 00 ERSDALTUN: Aktivitetsleir klasse september Aktivitetsleir klasse september Påmelding og mer informasjon: Påmelding, priser og mer informasjon finner du på: nlm.no/leirsorvest Tlf.: Varhaug Her kjøper dere bøker, Norrøna musikk, kort, Eiendom gaver og hobby! AS B&M Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Til tjeneste Bok & Media hele døgnet Sentralbord Vår erfaring din trygghet Direkte valg Bryne Tlf 51 - tlf Tlf.: Her kjøper dere bøker, musikk, Vil du kort, være gaver med og hobby! og Etablering Besøk av selskap vår nettside Fakturering/Lønn/Remittering støtte NLM? B&M Har du ikke tilgang til Internett kan du ringe ( ; i juli man-tor ). HUSK å ha klar navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og pårørendes telefonnummer for ALLE du skal melde på, samt alle betalere. Også hvem deltakeren ønsker å bo på rom sammen med, samt eventuelle allergier. Tilgang til eget regnskap; gjøre en del av jobben selv. Denne Bok & annonse Skanne bilag inn i eget regnskap Media EHF-fakturering plassen kan Hellvik Hus Karmøy AS Elektronisk innhenting fra Bryne tlf Veakrossen 4276 Vedavågen Tine og Nortura. bli din. SIRDALSVEIEN 38, 4376 HELLELAND Telefon: Tlf Vil du være med og støtte NLM? Denne annonse plassen kan bli din. Pedersgata Stavanger Tlf.: abacusrevisjon.no Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum Journalister: Frida Blaker Per Ove Aarseth Silje Måseide Grafisk formgiver: Margaret Aambø Mathisen Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 540. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 378. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Pedersgata. Utsyn 16. kan 4013 også Stavanger bestilles på cd. Tlf.: ISSN: abacusrevisjon.no Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: AS anger Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 RETURADRESSE: UTSYN, SINSENVEIEN 25, 0572 OSLO Med nød for de ufrelste Det er vel kanskje noen øyenbryn som har blitt hevet når møtelederen har presentert meg som kveldens taler, forteller Preben Solvang, som tilsynelatende forholder seg svært avslappet til det å være en ung omreisende forkynner. EILERT FREDLY Veien til prekestolen har ikke vært et opplagt stoppested for den 24 år gamle ryfylkegutten, noe hans ungdomsår kan belyse i klartekst. Jeg fikk vokse opp i en kristen familie. Søndagsskole og barnekor var en del av ukens program. Det stoppet likevel for meg på ungdomsskolen, og siden ingen av vennene mine var bekjennende kristne, så forlot jeg Jesus, forklarer Preben. Men du er kristen i dag, hva skjedde? Etter ungdomsskolen gikk veien til Lundeneset VGS. Han lurer frem et smil og legger til: Siden det merkelig nok ikke er noen videregående skole i hjembygda mi, Erfjord. Jeg startet på Lundeneset som en ikke-troende. Der fikk jeg høre sannheten om Jesus bli forkynt hver eneste dag på morgensamlinger, og det er klart at det gjorde noe med meg. Vendepunktet kom i mars 2009, da besøkte visionteamet skolen og hadde møtehelg på neset. Jeg gav mitt liv til Jesus og ble en etterfølger av han. Det beste som har hendt meg! Veien til tjenesten Preben reiser nå 100 prosent som forkynner for NLM Region Sørvest, i hovedsak i områdene Øst og Haugalandet. På livskursfronten har det angivelig skjedd en dreining etter at han fikk sitt møte med Jesus. Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg møtte et konkret kall, men året etter videregående preget meg på en spesiell måte. Da var jeg i Bolivia som ettåring for NLM. Nøden for de ufrelste ble særlig sterk for meg der, påpeker Solvang. Tydelig engasjert utdyper han hva som forårsaket denne nøden. Møtet med mennesker som ikke kjente Jesus, og som ikke hadde kjennskap til evangeliet satte dype spor. Bibelen sier: «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham» Joh.3:36. Var dette noe du tok med deg hjem igjen? Ja, nøden ble med til Norge. Her hjemme fikk jeg se mye av det samme som på misjonsmarken. Mange her har ikke hørt om Jesus, og kjenner ham ikke. Det kan være en nabo, en klassekamerat, en kollega, eller et familiemedlem. Si meg en ting som er viktigere enn å fortelle sannheten om Jesus? Jeg har ikke funnet noe enda. Og slik ble veien banet for en fokynnergjerning? Ja, svarer Preben tydelig, som en slags understreking av at han har funnet sin plass i puslespillet. Selve tjenesten og brannen Kan du gi et bilde av hvordan du jobber før en preken? Det er ingen teolog du snakker med, så derfor er jeg helt avhengig av å tilegne meg kunnskap og studere mye selv. Mesteparten av tiden før en preken går til bibellesning og bønn. Det Preben Solvang er en av regionens yngste forkynnere. FOTO: TORODD F. OTTESTAD hjelper meg mye å lytte til forkynnelse, og mange kunne vært nevnt, men Øivind Andersen har betydd svært mye for meg. Du er en av få unge forkynnere, hvordan opplever du den biten? Opplever det positivt og godt, men jeg tenker svært lite på det egentlig. Det er vel kanskje noen øyenbryn som har blitt hevet når møtelederen har presentert meg som kveldens taler, sier Preben mens han selv hever et øyenbryn, med et lurt smil om munnen. De går fortapt Hva brenner du for innen det å utbre evangeliet? Området Øst står meg nært. Det er mitt hjemsted, og jeg brenner for dem som bor der. Området Øst er det «mørkeste» feltet i regionen vår. Så du finner lite arbeid på disse plassene? Mellom Odda og Geilo finnes det ikke et eneste bedehus. I mitt hode er det da en selvfølge at her må vi være. Her er det mennesker i mitt nærområde som går fortapt, skal jeg sitte og se på at det skjer? Preben knytter dette opp til en fortelling i Bibelen. Husker du fortellingen om Samarias datter? Hun som møtte Jesus mens hun skulle hente vann. Hun som fikk sine synder forlatt, husker du hva hun gjorde? Hun la på sprang inn i byen. Hun måtte fortelle de unådde om Jesus. Det var ikke om å gjøre å gjemme sitt ansikt, men det var om å gjøre å nå flest mulig med et ord om Jesus. At de fikk høre om frelseren. På spørsmål om han har et vers til avslutning så er den unge predikanten snar med å svare. I 2Pet 3,9 står det: «Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.» Tenk han vil at alle skal bli frelst, avslutter Solvang.

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4

FJELLHAUG. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7. Solid forankring side 4 FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 3 2006 77. årg. Klasselister for Bibelskolen og Misjonshøgskolen 2006/2007 side 6 og 7 Solid forankring side 4 Besøk fra Taiwan side 8 Bli

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

20. MARS 2015 Bistands

20. MARS 2015 Bistands Mitt tips 20 Se ettåringen! Portrettet 34 Vil overbevise vaksinenølere med et smil Reportasje 22 «Blücher» engasjerer sjetteklassinger Gylne øyeblikk 39 Jenta med jernviljen 6 20. MARS 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

tema: Fred og forsoning

tema: Fred og forsoning Misjons magasinet tema: Fred og forsoning et temamagasin fra de norske pinsemenigheters ytremisjon NR.1-2009 2 Innhold S 2: S 3: S 4: S 5: S 6: S 7: S 8: S 9: S 10: S 12: S 13: S 14: S 15: S 16: S 18:

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer