Energiledelse i Forsvarsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiledelse i Forsvarsbygg"

Transkript

1 Energiledelse i Forsvarsbygg Petter B. Aas Energitjenester Driftskonferansen :30-16:00

2 Bakgrunn: 180,00 160,00 kwh/m²/år 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Spesifikt energiforbruk SEF + ELP Energikostnad pr areal Snittpris på all energi kr/m²/år øre/kwh ,7 mill m² 419 mill kr 5,4 mill m² 495 mill kr 4,7 mill m² 468 mill kr 4,5 mill m² 481 mill kr 4,5 mill m² 540 mill kr 4,1 mill m² 590 mill kr

3 Status I dag NØKKELTALL Samlet areal medtatt m2 Samlet investering Forsvarssjefen kr Søkt om støtte ENOVA (16 søknader): kr ENØK i Forsvaret (15 søknader) FD-(ENØK i Forsvaret) Beregnet besparelse: 98 GWh Årlig besparelse (100 øre/kwh) kr Konvertering til fornybar energi: 85 GWh ++ Energiledelsesprogrammet Måloppnåelse Mål Oppnådd Delmål

4 Tilbakebetaling pr 2010 Reduksjonsmål 98 GWh (15%) Investering bevilget fra FST 125 mill kr Tilbakebetalingstid 125 mill /98 GWh = 1 år 4 mnd Termineringsplan 31/

5 Resultater pr Energieffektivisering: 67 GWh Energikonvertering: 38,4 GWh Men total energibruk i Forsvaret øker! Hvordan kan dette stemme?

6 Det er flere årsaker 1. Bygg som fases ut, er ofte kalde mens nybygg er varme 2. Kalde lagre og hangarer blir endret til oppvarmede bygg 3. Plasthaller blir oppvarmet 4. Store igangsatte byggeprosesser som er under utførelse/byggetiden 5. Mer elektronisk utstyr tas i bruk som plasma-/lcd skjermer og PC-er 6. Konvertering fra elektrisk oppvarming til biobrensel gir økt energiforbruk 7. Landstrøm til skip gir økt forbruk, men er miljøvennlig 8. Energibruken øker normalt med 2-3% årlig der hvor energifokus mangler Korrigeringer i forhold til utetemperatur, endringer i areal, aktivitet og ikke minst militære prosesser vil være meget misvisende

7 God drift = ENERGILEDELSE Energiledelse består av 6 hovedaktiviteter: 1 Vedlikehold av energiledelse (kommunikasjon) 2 Energioppfølgingssystem (EOS) 3 Handlingsplan med årlige tiltakspakke (ENØK) 4 Opplæring/informasjon/motivasjon (Kvalitet) 5 Nettverkssamlinger (Relasjoner) 6 Rapporter (Forutsigbarhet)

8 Web-skolens moduler 1. Nye energikrav i byggeforskriften 2. Energibruk i bygninger 3. Væskebårne energisystemer 4. Energiledelse og EOS 5. Teknisk drift Ventilasjonsanlegg 6. Teknisk drift Varmeanlegg 7. Teknisk drift Belysning 8. Teknisk drift SD-anlegg 9. Teknisk drift Brann 10. Teknisk drift Elektro 11. Teknisk drift ROS - HMS

9 Hovedfokus fremover Hovedfokus Videreutvikling av EOS Samkjøring av Energinett Summarum Opplæring web-skole Driftstider VAV Varmeanlegg - Lav returtemperatur - Mengderegulering FV Isolering av rør, armaturer, pumpehus, ventiler Sanitæranlegg - Redanvekslere SD-styring Belysning - Lyskontroll Nybygg Energifokus Modernisering og utbygging energisentraler - Varmepumper (CO 2 ) - Bio-energi Utbygging av EOS Redusere ventilasjonsbehovet i våres verksteder og hangarer Leietakerne våres skal nå for fullt innfases Behovsstyring LED-belysning Sjekker ut for å avklare anvendelsesområder

10 Organisering EOS 10

11

12 Oppfølging via energinet

13 Oppfølging via energinet

14 Fordeler med Automatisk EOS 1. Fokus og forankring i hele organisasjonen 2. Samle alle bygninger 3. Totaloversikt 4. Budsjettering og oppfølging i forhold til budsjett 5. Avdekke avvik 6. Avdekke hvor tiltak skal settes inn (kost/nytte) 7. Fra totalrapporter til detaljrapporter 8. Verifisere utslippsreduksjoner 9. Opprettholder fokus på energiforvaltning 10. Underbilag ved fakturering

15 Forslag til Energiledelse del II Reduksjonsmål ytterligere 90 GWh Investering fra FST 250 mill kr 6-8 mill vedlikehold av ELP del I og kartlegging for del II Rest kun til investering Tilbakebetalingstid 250/90= 2 år 6 mnd Hovedtiltak i del II: Lyskontroll/styring Oppgradering av SD-anlegg Flere bygg i EOS Ombygging av ventilasjon Behovsstyring! + Egeninnsats fra FBUtleie lik Enovastøtte (ca mill nok)

16

17 Opplæring Klasseromskurs Vaktmesterskolen (NKI-Fjernundervisning) Web-skole

18 Web-skolens moduler 1. Nye energikrav i byggeforskriften 2. Energiledelse og Energioppfølgingssystem (EOS) 3. Ventilasjonsanlegg og inneklima 4. Varmeanlegg Vannbåren varme 5. Energieffektiv lys og belysning 6. SD-anlegg - Automatikk 7. Brannvern 8. IK Elektro 9. HMS SHA ROS Analyse

19 Energiledelse Energiledelse i Forsvaret fase 2 Spare 30 % med basis i forbruk årsskifte 2006/2007 Passivhus standard fra 2014 Arbeide mot 0 utslipp av CO2

20 Varmepumper i Forsvaret Madla SKSK Haakonsvern Bodø Hovedflystasjon Sortland Kolsås Ramsund Andøya Bjerkvik Bodin leir Sørreisa Sola land Jørstadmoen Værnes Reitan Fredriksvern Oskarsborg Stavern Vågedalen Varmepumpeteknologi: Varmepumper representerer en unik teknologi som kan flytte varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. Dette er svært nyttig i mange sammenhenger fordi varmen kun er nyttig når den er på et høyere nivå enn omgivelsestemperaturen Heggelia (FV-tilknytning)

21 Bio-anlegg i Forsvaret Rena leir Terningmoen (FV-tilknytning) Kjeller (FV-tilknytning) Sessvollmoen Kjevik Huseby Høybuktmoen FFI (FV-tilknytning) Gardermoen Skjold Bardufoss Banak GP Rygge Kongsvinger Ørlandet (Biogass)

22 Over målere

23 Vårt fokusområde Ønsker å påvirke adferd Fremme bedre ressursutnyttelse Økonomiske besparelser Bygge opp system som aktivt styrer og sikrer høy effektivitet Bidra til å etablere en effektiv helhetlig forvaltning for Forsvarets samlede eiendomsmasse Bidra til optimalisering ved nybygging og ombygging knyttet til Forsvarets omstilling og konsentrasjon av virksomheten

24 Resultatrapport Energiledelse i Forsvaret Første halvår 2010 MO Mål (GWh) Nå GWh Nå (%) Sum 98 65,3 66 MOFI 6,7 3,8 57 MOBE 13,2 17,3 131 MOST 8,8 3,7 42 MOHÅ 8,65 1,2 14 MOBO 7 5,1 73 MOTR 7,5 5,5 73 MOOF 7, MOOS 10,05 4,7 47 MOMT 12, MOØ 9,2 9 98

25 Kvalitet Økonomi Effektiv drift = energiledelse

26 Energimål - energiledelsesprosjektet Ved utgangen av 2010 (rapportert i 2011): 98 GWh energieffektivisering (15%) 85 GWh konvertert til bioenergi eller varmepumper (13%) I 2009 er 650 GWh levert

27 Lisens for Energinet.no pr år pr måler: 0 30 pkt Kr pr pkt pr år pkt Kr pr pkt pr år pkt Kr pr pkt pr år pkt Kr pr pkt pr år Etableringskostnad/ engangskostnad / konfigurering pr målere er: 0 30 pkt Kr pr pkt pkt Kr pr pkt pkt Kr pr pkt pkt Kr pr pkt Utvidelse av kontraktens virkeområde: (kontraktsmøteref. punkt 16.01) CebyC as bekrefter at kontraktens virkeområde kan utvides til å gjelde hele forsvarsbygg sine markedsområder. Oppsett og innrapportering av bygg/givere planlegges derfor i forhold til en slik løsning. Endelig oppsett skal godkjennes av byggeier/rådgiver. 27

28 I tillegg kommer installasjon av målere.. Eks varmemengdemålere- Priser 2005 Fjernvar me Vannm engde Vannmen gde Kjell innsatt Utvendig dim rør og lengde Haakonsvern Varmemålere type Kamstrup Multical/Ultraflow Nærmeste dimensjon Ultraflow Kapasitet qp m3/t Målere med pulsutgang, 3m følerkabler og 5m signalkabel Pris netto NOK Navn bygg Rør dim DN x l/s m3/t totalt lengde Tordenskjold DN ,6 60 x x Brannstasjon DN 40 0,8 2,88 40 x x Konstabel DN ,2 60 x x Admbygg DN 65 3,4 12,24 60 x x Fregatten DN 80 5,5 19,8 60 x x Kaserne Øst DN ,2 60 x x Sjaluppen DN ,2 60 x x Ny plassering bør vurderes Briggen DN 80 5,5 19,8 60 x x Idrettsbygg DN ,4 60 x x Fritidsbygg DN ,2 60 x x Kaserne Vest DN 80 5,5 19,8 60 x x Sykestue DN 40 0,8 2,88 40 x x Ny plassering bør vurderes Varmesentral DN ,5 142,2 105 x x Her er god plass til større avstand mellom flenser. Målerne er typegodkjente Justervesenet. Sum Målerne er komplette med ultralyd flowmåler og Multical regneverk med følere/lommer og 3 m følerkabler. Signalkabel regneverk/flowmåler 5m.. Valgfri strømforsyning 230 VAC eller 10 års batteri. Utlesning av datalogg I tillegg til aktuelle tellerstandsverdier og øyeblikksverdier logger også måler infokoder, lagrer årsdata 15 år, månedsdata 36 mnd, døgndata 60 døgn og timedata 960 timer. Data hentes ut med laptop(ikke inkludert) og HW+SW som under. 1 stk. kabel 1,5m med optisk avlesehode og kobling for seriell port PC. Netto NOK stk. programvare METERTOOL LogView Netto NOK Krav til PC: Win 95/98/NT/2000, >16 MB RAM, 20 MB ledig harddisk, VGA skjerm min 640x480. Anbefalt 800x600 eller høyere. Prisene er netto eks. mva. Frakt kommer i tillegg. Leveringstid ca. 2 uker fra fabrikk + forsendelse. 28

29 Hvordan fungerer Energinet.no (CebyC)? Forsvarsbygg har valgt ingen manuell registrering av data for å sikre kvalitet og kontinuitet av målerdata Automatisk import SD-anlegg Energimålere & vannmålere Energinet.no Server Webb Energileverandører

Grønne etablissementer I Danmark Gunnar B Solbjørg

Grønne etablissementer I Danmark Gunnar B Solbjørg Energiledelse I Forsvaret Fase II 2012-2017 Grønne etablissementer I Danmark Gunnar B Solbjørg Det skjer store klimaendringer Hvor lenge kan vi holde på med dagens praksis? Forsvaret har et samfunnsansvar

Detaljer

Smarte energieffektive forsvarsbygg

Smarte energieffektive forsvarsbygg Smarte energieffektive forsvarsbygg Senioringeniør Gunnar B Solbjørg Forsvarsbygg Utleie Eiendomstjenester Kvalitet Økonomi Effektiv drift = energiledelse Kvalitet Smart bygg(ing) i Utvikling Arkitekturråd

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sigurds gate 2 Juni 213 Saksnr: 58694 Utført av Utarbeidet av: Martin Schjølberg energirådgiver Kontrollert av: Lennart A Roald energirådgiver Innspurten 15 info.emt@afgruppen.no

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Oslo, 29/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

Lokal energiutredning 2013 Oslo, 29/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Lokal energiutredning 2013 Oslo, 29/1-2014 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Hensikt med Lokal energiutredning Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg 10 Offentlige

Detaljer

ENØK. Grorud og Lodalen

ENØK. Grorud og Lodalen ENØK Grorud og Lodalen Innledning I forbindelse med gjennomgangen av Grorud verksted og Lodalen, så har hovedfokuset til Schneider Electric vært å avdekke muligheter for forbedringer av eksisterende anlegg,

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer