Prosjekter 03 HELSE OG SOSIAL 0310 DIV. INVEST. HELSE-/SOSIALETAT 0315 KJØP AV INDUSTRIVASKEMASKIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekter 03 HELSE OG SOSIAL 0310 DIV. INVEST. HELSE-/SOSIALETAT 0315 KJØP AV INDUSTRIVASKEMASKIN"

Transkript

1 Prosjekter Prosjekter Beskrivelse 0 PROSJEKT ÅRSUAVHENGIG (INVESTERINGER) 01 STØTTE OG STAB 0130 INVENTAR/UTSTYR KANTINE 0131 GARANTIANSVAR-ØSTFOLDBADET AS 0132 TILRETTELEGG.KONT.LOK.NY ORGAN 0133 EIENDOMSSKATT-INVEST.KOSTN NYTT STYRINGSSYSTEM LEDERUTV INNBET.PÅ TIDL.AVSKR.LÅN 0145 AVDRAG GJELDSORDNING 0150 INFORM.-/KOMM.TEKNOLOGI (IKT) 0151 INFRASTRUKTUR IT 0153 IT-LØSNING SKOLENE 0154 IT-LØSNING PPT 0155 IT-LØSNING HELSE-/SOSIALETAT 0156 IT-LØSNING HMS 0157 IT-LØSNING SERVICETORG 0158 TELEFONI 0170 ROMSÅSENPROSJEKTET 0175 KOMPETANSEFORUM AS-AKSJEKJØP 0176 ØSTFOLDBADET AS-AKSJEKJØP 0177 ALARMSENTR. BRANN ØST-AKSJEKJ SYKEHJ.PLASSER SYDEN-AKSJEJHØP 0190 SERVICETORG 03 HELSE OG SOSIAL 0310 DIV. INVEST. HELSE-/SOSIALETAT 0315 KJØP AV INDUSTRIVASKEMASKIN 04 KULTUR 0410 SMAALENSVEVEN-EDB SYSTEM 0415 ASKIM KULTURHUS AS-AKSJEKJØP 0416 NORSK KINODRIFT AS-AKSJEKJØP 0417 MEKKEVERKSTED V/PAVILJONGEN 0418 BYGDEBOK - ASKIM KOMMUNE 0419 UTLÅNSSYSTEM V/ BIBLIOTEKET 0420 LOKAL TV - HEIMEN 0421 UTVIKLING AV ROMSÅSEN 05 DIVERSE PROSJEKTER AV TEKNISK ART 0501 PLASS VED RÅDHUSET/BIBLIOTEKET 0521 MOEN SKOLE 0522 ASKIMBYEN SKOLE 0525 GRØTVEDT SKOLE - HEIS 0526 OPPRUSTING BYGNINGER

2 0527 GRØTVEDT SKOLE 0529 SCANSIS-LØKKE, ASKIMBYEN SKOLE 0535 SCANSIS-LØKKE, KORSGÅRD SKOLE 0536 SCANSIS-LØKKE HOV VGS KLOKKERGÅRDEN REST. ARB ANNEKSET REST. ARB KORSGÅRD SKOLE REST. ARB. OFF.PÅ 0542 MOEN SKOLE REST.ARB. OFF. PÅLEGG 0543 ROM SKOLE OFF. PÅLEGG 0544 EID SKOLE REST. ARB. OFF.PÅLEGG 0545 KULTURSK REST. ARB - OFF PÅL LØKEN SKOLE REST. ARB. - OFF PÅLEGG 0547 GRØTVEDT SKOLE REST ARB. OFF PÅL LØKENTUNET REST. ARB. - OFF. PÅLEGG 0549 UNGD. SENTR. PAV. REST ARB. OFF. PÅ 0550 EVENTYRVEIEN BOFELLESSKAP 0551 LØKENTUNET-BYGGETRINN IV 0553 LØKENTUNET-BYGGETR.V-FORPROSJ LØKENTUNET-BYGGETRINN V 0555 UTBYGG.ELDRESENT/PROSJEKTERING 0556 ELDRESENT.UTBYGG.TIL OMS.BOL UTVIDELSE KJØKKEN - LØKENTUNET 0558 HEIMEN-KVARTALET, OMSORGSBOL UTVIDELSE KJØKKEN - LØKENTUNET 0560 OMSORGSBOLIGER - PSYKIATRI 0561 RESTAUR/OFF.PÅLEGG TRYGDEBOLIG PSYKIATRIBOLIGER-EDWIN RUUD 0563 INVENTAR/UTSTYR LØKENTUNET 0564 KJØP AV ASKIMJORDET NYE PARKVEIEN BHG 0566 GRØTVEDT BHG 0567 HENSTAD BHG 0568 ROM BHG 0569 TRIPPESTADLIA BHG 0570 JAHRBO BHG 0571 RÅDHUSET 0572 TORGGT SKOLEBRUKSPLAN - KORSGÅRD 0574 SKOLEBRUKSPLAN - LØKEN 0575 EID SKOLE PAVILJONG/UTBYGGING 0576 UTBYGGING / UTBEDRING ASKIM STADION 0583 SANDVOLLEYBALL-BANER 0584 KLUBBHUS 0585 AREALKJØP ASKIM MUSEUM 0586 KIRKEN - LYNVERNANLEGG 0587 KORSGÅRD SKOLE - NYBYGG 0588 BIL EIENDOM OG INTERNSERVICE 0589 GARASJEPORTER SENTRALLAGER 0590 KUNSTGRESSBANE 0591 SCAN-ICE DEMOANLEGG 0592 OPPGRADERING AV IDRETTSANLEGG 0593 INVENTAR/UTSTYR EIENDOM OG INTERN

3 0594 KJØP AV LØKEN NORDRE 0595 ASKIMBYEN NÆRMILJØANLEGG 0596 LYS SOLBERGFOSSLINJA 0597 DAGSENTER FOR PSYKIATRI 0598 REHABILITERING SKOLEGATA FURUSETH OFF.PÅLEGG 06 TEKNISK 0600 MASKINER 0602 BRANNBIL 0603 BIL-TRA.KOMBI-AJ GPS 0610 TOVENGEN BOLIGOMRÅDE 0611 SALG AV GRUNN 0612 SANERING EIENDOMMER 0613 PARKERING STYKKENKVARTALET 0615 IHLEN INDUSTRIOMRÅDE 0616 KJØP AV EIENDOMMER I SENTRUM 0617 SALG AV FAST EIENDOM 0618 NÆRINGSOMRÅDE SEKKELSTEN 0619 GATELYS 0620 VANNLEDNINGER-FORNYELSE 0621 STRATEGISK EIENDOMSKJØP 0630 KLOAKKANLEGG 0631 DATABASERT LEDNINGSKARTVERK 0632 AVLØPSANLEGG-KYKKELSRUD 0633 HOEN/SEKKELSTEN 0634 DRIFTSKONTROLL/FJERNOVERVÅKING 0635 AVLØPSANLEGG KOLSTADBEKKEN 0636 UTKOBLING SEPTIKTANKER 0638 AVLØPSANLEGG TRIPPESTAD 0660 BYROMMET-FASE UTBYGGING TORGET - ETAPPE ASFALTERING 0671 TRAFIKKSIKRING 0672 BUSSLOMME IHLEN 0673 GANG-/SYKKELVEI-EIDSVEIEN 0674 TRAFIKKGJERDE-TRØGST.V/KIRKEGT 0675 FORTAU I TRØGSTADVEIEN 0676 TOSIDIG BUSSLOMME I F.VEG B FRIKJØP PARKERINGSPLASSER 0678 GATELYS 0679 SNUPLASS VED MOEN SKOLE 0680 VEIER-FLATENOMRÅDET 0681 GANG-/SYKKELV.LØKENV/I.RINGV UTBYGGINGSOMR. TRIPPESTADLIA 0683 GANG-SYKKELVEI LANGNESVEIEN 0684 FRYDENLUND 0685 OPPARB.PP/UTOMHUSANL. PAVILJONG 0686 SKILTPLAN 0687 PARKERINGSPLASS STYKKEN 0688 OPPRUSTN.BYGN TEKNISK 0689 FORTAU KATRALVEIEN

4 0690 MAKESKIFTE STATOIL 53/ SCAN-ICE 0692 GEOVEKST 09 LÅN, RENTER/AVDRAG, RESULTAT 0900 FORMIDLINGSLÅN 0901 STARTLÅN 0905 HUSBANKEN-AVDRAG FORM.L 0910 FORM.LÅN-INNFRI./EKSTRA AVDRAG 0911 AVDRAG UTLÅN 0912 FORM.LÅN-INNBET.AVDRAG 0913 AVDRAG TOMTELÅN 0914 OPPGJØR LÅN-ØSTFOLDPAKKA 0915 OPPGJØR LÅN-SENTRUMSKVARTALET 0916 EKSTRAORD. AVDRAG LÅNEGJELD 0917 AVDRAG LIKV. LÅN 0920 FORMIDL.LÅN-TAP UTLÅN 0930 SALG AV AKSJER 0931 EGENKAP. INNSK. KLP 0940 UTLÅN-ASKIM KULTURHUS AS 0941 UTLÅN ØSTFOLDBADET 0950 LIKVIDITETSRESERVE 0960 INNLØSNING AV UBRUKTE INVMIDL 0990 UDEKKET-INVESTERINGSREGNSK INNDEKKET-INVESTERINGSREGNSKAP 0992 UDISP. INVEST.REGNSKAPET 1 PROSJEKT ÅRSAVHENGIGE (DRIFT) 10 STØTTE / STAB 1101 GJENNOMFØRING SERVICEKONTOR 1102 BYUTVIKLING/NOORD ELEKTRONISK HANDEL 1104 REGIONALT KULTURBYGG 1105 NÆRINGSPLAN 1106 BYKOORDINATOR 1107 KOMPETANSEFORUM 1108 PRESENTASJONSFERDIGHETER 1109 Å VÆRE PROFESJONELL 1110 ØKONOMISTYRING OG PRAKT.BUDSJ JURIDISKE RAMM. I ARB.FORHOLD 1112 INNBYGGERDIALOG 1113 FROKOST LØKEN UNGDOMSSKOLE 1114 GRUNNKURS I ARKIVARBEID 1115 SENIORKURS (FRA YRKESLIV TIL P 1116 ORGANISASJON OG ENDRING 1117 KONFLIKTHÅNDTERING 1118 FORVALTN.LOVEN/OFFENTL.LOVEN 1119 INTERREG GRENSE HELSE 1120 ORGANISASJONSUTVIKLING 1121 FELLESPROSJ.ØSTFOLD BYOFFENSIV 1122 MELLOMLEDEROPPLÆRING 1123 GRUNNKURS KOMM.ARB.TAKERE

5 1124 GRUNNKURS I ARBEIDSMILJØ 1125 KURS I ARBEIDSMILJØ 1126 ARB.TIDSBESTEM./TURNUSPLANLEGG 1127 ØKONOMISTYRING OG KONTROLL 1128 MOTIVASJONSKURS 1129 MEDARBEIDERSAMTALER 1130 LOV OG AVTALEVERK I KOMMUNENE 1131 OSK-STATSETATER 1132 EIENDOMSSKATT 1133 BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 1134 FOLKEHELSEPROGRAMMET V/UTV.ENH 1135 NYTT STYRINGSSYSTEM,LEDERUTVIK 1136 KULTURHUSET-DIVERSE UTGIFTER 1137 KOMPETANSEUTVIKL.-FELLES V/U.E 1138 OMSTILLING/UTVIKL PROSJ DET SOM BINDER UNGENE SAMMEN 1140 ETTER-VIDEREUTDANNING ANSATTE 1141 INTERREG III A HELSESAMARB V/Ø 1142 SEMINAR PERSONALFORUM 1143 IA-TILTAK 1144 ARKIVERING 1145 STRESSHÅNDTERING 1146 LØFT KONFLIKTHÅNDTERING 1148 MEDISINHÅNDTERING 1149 LØFT MODERNISERING IKT 1151 PRESENTASJONSFERDIGHETER 1152 PLAN FOR BY OG SENTRUMSUTV SØSKENBYPROSJ. ASKIM-MYSEN 1154 DEN NYE ARBEIDSMILJØLOVEN 1155 GRUNNOPPLÆRING LEDELSE 1156 ØKONOMISTYRING FOR IKKE-ØKON DEN KONSTRUKTIVE SAMTALEN 1158 POWER-POINT FOR NYBEGYNNERE 1159 POWER-POINT FOR VIDREKOMNE 1160 MEDIATRENING 1161 HOVEDTARIFFAVTALEN OG HOVEDAVT KONFLIKTHÅNDTERING 1163 IØI: GSI 1164 IØI: NIR 1165 SAMARBEID FRIVILLIGE ORG TILSKUDD INTERKOMM OPPLÆRING 1167 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 1168 KURS FOR INSTRUKTØR LÆRLINGER 1169 KURS OM SAKSBEHANDLING 1170 EXCEL KURS FOR NYBEGYNNERE 1171 KURS OM LOV OG AVT. IFM TURNUS 1172 KURS OM ETIKK 1173 INTEGRERINGSARBEID 1174 BARN OG UNGE I FARESONEN 1175 STORE DOKUMENTER I WORD 1176 VOLD OG TRUSLER

6 1177 KUNSTEN Å SKRIVE GODT 1178 EXCEL FOR DE SOM KAN LITT 12 SKOLER/BARNEHAGER 1201 KVALITETSUTVIKLING-GRUNNSKOLE 1202 SKOLEAVIS-LØKEN UNGDOMSSKOLE 1203 LØKEN UNGD.SKOLE-RAPLA 1204 DEN GODE BARNEHAGE V/PARKV.BH 1205 ØVINGSOPPLÆRING PARKV. BHG 1206 KULTURELL SKOLESEKK 1207 ØVINGSOPPLÆRING HENSTAD BHG 1208 ØVINGSOPPLÆRING ROM BHG 1209 KOMPETANSEUTV. BHG 1210 HELH. ARB. MIN.SPR. BARN 1211 OPPVEKSTPLAN 1212 MOTTAKSKLASSE 1213 BRANN ROM SKOLE 1214 KOMMUNAL SKOLESEKK 13 HELSE OG SOSIAL 1301 KVALITETSUTV.-HELSETJEN. ELDRE 1302 GAVEKONTO-EID DISTRIKT 1303 GAVEKONTO-ROM DISTRIKT 1304 GAVEKONTO-LØKEN DISTRIKT 1305 GAVEKONTO-SENTRUM DISTRIKT 1306 GAVEKTO-LØKENTUNET-INSTITUSJON 1307 GAVEKTO-LØKENTUNET-KORTTIDSAVD 1308 GAVEKTO-LØKENTUNET-BOGRUP GAVEKTO-LØKENTUNET-BOGRUPPE GAVEKONTO-ARB.STUE LØKENTUNET 1311 CASAS HEDDY 1312 PROSJEKT AVLASTNING 1313 NATTJENESTEN-UTE 1314 LANGTIDSPLASSER LØKENTOPPEN 1315 GAVEKONTO-PALLIATIV ENHET 1316 GAVEKONTO-PSYKIATRISK TEAM 1317 HANDLINGSPLAN,HELSE-/OMS.PERS VANGSVEIEN VERKSTEDER 1319 INTERREG. III A 1320 LEGEV.-50/50 FYLKET/KOMMUNENE 1321 LEGEV.-30/70 FYLKET/KOMMUNENE 1322 LEGEV.-INTERKOMMUNALT 1323 LEGEV.-REGION MOSS 1324 PSYKIATRIMIDLER FRA FOND 1325 PRODUKSJONSKJØKKEN 1326 LÆRENDE GRANSKING-INTERREG KAFE-ASVO/VANGSVEIEN 1328 HJELMSTAD-AKTIV.SENTER 1329 GAVEKTO-LØKENTUNET-BOGRUPPE GAVEKTO-LØKENTUNET-BOGRUPPE GAVEKTO-LØKENTUNET-BOGRUPPE GAVEKTO-LØKENTUNET-BOGRUPPE GAVEKTO-LØKENTUNET-BOGRUPPE 9

7 1334 GAVEKTO-DAGSENTER/ARBEIDSSTUE 1335 GAVEKTO-DAGSENTER SENIL DEMENT 1336 TILSK. INTRODUKSJONSORDN GAVEKTO-LØKENTUNET-BOGRUPPE UNGDOMSPATRULJE V/UTEKONTAKTEN 1339 TILTAK BOSTEDSLØSE 1340 FOKUS RUSOMSORG INTERREGG III 1341 FATTIGDOMSMIDLER 1342 INTRODUKSJONSLOVEN SOSIALKONTORET-ØREM.MIDLER 1344 PALLIATIV-LINDR.BEHANDLING 1345 KURS HELSESTASJONEN 1346 SOS.TJ-MOTIV.SAMTALER OG INDIV STROGATA LEGEKONTOR 1348 FOREB. RUSARB. MED UNGDOM 1349 VERDENS BESTE BOLIG 1350 SLT PROSJEKT BAP-PATRULJEN 1352 BARNEBOLIG ELI 14 KULTUR 1401 REVYPROSJEKT 1402 UTVIKL.PRG.STYRK.OPPVEKSTMILJØ 1403 PROSJEKT-BYGDEBØKER 1404 ASKIM FOR FULL MUSIKK 15 TEKNISK 1501 UNGDOMMENS BRANNVESEN 1502 BRANNVESEN-DELTIDSREFORM 1503 DIGITALE KARTVERK-SALGSINNT BRANNVESEN-OPPLÆRING 1505 BYROMMET/SENTRUM 1506 KUNSTGRESS 19 LÅN, RENTER/AVDRAG, RESULTAT 1905 HUSBANKEN-RENTER FORM.L 1912 FORM.LÅN-INNBET.RENTER 1913 ØSTF.BADET-LÅN-INNBET.RENTER 2 BYGNINGER 21 DIVERSE BYGG 2100 LØKENTUNET 2110 RÅDHUSET 2111 RÅDHUSET-OMBYGGING 2115 PRODUKSJONSPARKEN 2117 ASKIM KULTURHUS 2120 TORGGATA TORGGATA ANNEKSET 2150 KLOKKERGÅRDEN 2160 PARKLOKALET 2170 HEIMEN 2171 PAVILJONGEN

8 2172 KULTURSKOLEN/1919-BYGGET 2173 MEKKEVERKSTED 2180 LAGER/BRANNSTASJON 2181 LAGER HOVSVEIEN 2190 ASKIMHALLEN 2191 KLUBBHUS-KORSGÅRD 2192 LEIE KORSGÅRDBANEN 22 DAGSENTER 2210 ØSTRE RINGVEI DAGSENTER 2220 VANGSVEIEN VERKSTEDER 23 SKOLER 2310 ASKIMBYEN 2320 KORSGÅRD 2330 MOEN 2340 ROM 2350 EID 2360 GRØTVEDT 2370 LØKEN 24 BARNEHAGER 2410 TRIPPESTADLIA 2420 SKOLEGATA 2430 ROM 2440 HENSTAD 2450 GRØTVEDT 2460 PARKVEIEN 2461 PRESTENGA 2470 SOLSIKKEN 2480 JAHRBO 25 BOLIGER 2510 TRYGDEBOLIGER 2514 EIENDOMSSELSK. ASKIM AS 2515 EIENDOMSSELSK. ASKIM AS - EGEN 2520 ENEBOLIGER 2525 BORETTSLAG 2530 HOLTERENGA 2540 EVENTYRVEIEN 2541 ASKIMJORDET ELDRESENTERET 2560 SENTRUMSKVARTALET 2570 FURUSETH 2571 EDWIN RUUD 2580 MAGNHILDRUD ALLE 2581 VINKELVEIEN 2590 BOLIGER EIENDOMSSELSKAPET AS

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2010 1 Åpning av gangbrua ved Øyo, Otilia Ryo-Bergstad klipper snora sammen med ordfører Erik Kaupang Innledning Gjennomføringsgrad av nye og

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane

Nye driftstiltak positive tiltak. Framlegg frå avdelingane Nye driftstiltak positive tiltak Framlegg frå avdelingane Tiltaknr.: STAB-D-001-1000 Politisk ansvar ipad Prioritetsnr. Tiltak(beskriving ipad til politikarane 150.000 Folkevalde for perioden 2011 2015

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol Hol kommune 2008 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2008 RÅDMANNENS INNLEDNING En oppsummering av 2008 viser at det er mye positivt som skjer i Hol kommune, men det er også noen

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER Oversikt over interkommunalt samarbeid mellom to eller flere av kommunene Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør. INNHOLD 03 Samarbeidet på tvers

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

Hurum kommune. Kulturguide

Hurum kommune. Kulturguide Hurum kommune Kulturguide Med oversikt over lag og foreninger, oppdatert 19.08.2014 1 1 2014 Innhold: Kulturguiden 2014 Ansatte i kultur og idrett Side 3 Kultur i Hurum: Side 4 Aktiviteter ved kulturkontoret

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer