FAMILIEKONSTELLASJONER ORGANISASJONSKONSTELLASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAMILIEKONSTELLASJONER ORGANISASJONSKONSTELLASJONER"

Transkript

1 FAMILIEKONSTELLASJONER ORGANISASJONSKONSTELLASJONER «Styrke og utvikling gjennom anerkjennelse av det som er» Hellinger Instituttet as

2 Velg et arrangement eller kurs som passer for deg Familiekonstellasjoner Vi arrangerer åpne kvelder. Her får du en innføring i metoden, filosofien og faggrunnlaget. For å demonstrere metoden gjør vi noen konstellasjoner. DAG For deg som kjenner konstellasjoner og ønsker å få gjort en konstellasjon; og for deg som ønsker å vite mer om hva konstellasjoner er, og kanskje ønsker å stå som representant, være observatør. weekend Den beste måten å virkelig bli kjent med konstellasjoner og arbeide med egne konstellasjoner, er ved å delta på en konstellasjonsweekend. Mellom konstellasjonene er det minileksjoner om teoriene bak. Grunnutdannelse (Nivå1)/Selvutvikling Grunnutdannelsen (25 dager) gir en dyp innsikt i systemisk tenkning til bruk i din jobb, som egenutvikling eller forberedelse til sertifisering som konstellatør. Utdannelsen danner grunnlag for sertifiseringsutdannelsen. Sertifiseringsutdannelse (Nivå2) Sertifiseringsutdannelsen er en toårig videreutdannelse i familie- og organisasjonskonstellasjoner. Målgruppen er personer som allerede er kjent med konstellasjoner og som ønsker å bruke metoden i møte med mennesker eller en videre fordypning i konstellasjoner for egen del. Fører frem til tittelen «Sertifisert Konstellatør Familie- og Organisasjon». Temaseminar weekend og ukedager Du kan også delta på seminar med fokus på utvalgte tema innen familie- og organisasjonskonstellasjoner. Noen av temaarrangementene er moduler i de ulike utdannelsene som også er åpne for andre. Organisasjonskonstellasjoner/ Systemisk organisasjonsutvikling En halvårig utdannelse innen organisasjonskonstellasjoner. Passer for alle som arbeider med coaching av ledere/ansatte og som ønsker å arbeide i organisasjoner/bedrifter og institusjoner. PRIVATE KONSTELLASJONER For deg som av forskjellige grunner ønsker konstellasjon utenom de oppsatte datoer; se for Konstellatører utdannet hos oss. Hellinger Instituttet i Norge as er akkreditert av DGfS. «Endelig kunnskap som kan brukes i omskiftelige tider» (coach, 36) Familiekonstellasjoner er en effektiv form for selvutvikling, i gruppe eller en til en, hvor du kan finne løsninger på mange av livets utfrodringer. Mange problemer har røtter i traumer og leveregler som stilltiende har blitt overført som en smertefull arv gjennom generasjoner. I en konstellasjon kommer vi til røttene av denne stilltiende arven, og ved å belyse det som har skjedd i respekt og kjærlighet for deg og din slekt, kan finne gode og varige løsninger. Målet for alle konstellasjoner er styrke og utvikling, og alle deltakere er underlagt taushetsplikt. Metoden er utviklet av Bert Hellinger og har et dypt og bredt faglig grunnlag. Familiekonstellasjoner er sannsynlig den raskest voksende terapi- og egenutviklingsmetoden i verden i dag. Du kan oppleve familiekonstellasjoner på Hellinger Instituttets åpne kvelder, dager og weekender. «Etter konstellasjonen kjenner jeg en enorm lettelse» (mann, 51) 2 3 Hva kan det brukes til? Familiekonstellasjoner har vist seg å gi positive resultater for en lang rekke tema. Her er et lite utvalg av de mest vanlige temaene du kan bruke konstellasjoner til. Familie/barn/parforhold: Problemer ift barn, foreldre, søsken og tidligere partnere En fornemmelse av ikke å tilhøre familien Skilsmisse, samlivsbrudd Mine, dine, våre barn Abort, adopsjon, ufrivillig barnløshet Hinder for egenutvikling: Følelse av å sitte fast - ikke komme videre i livet Indre uro, konsentrasjonsproblemer Går rundt i en tåke Samme type problem dukker opp på nytt og på nytt Utbrenthet, symptomer, sykdom ADHD/Dysleksi/Stamming Sorg, depresjon og sjokk/traumer: En følelse av sorg som ikke vil slippe taket Angst som ikke kan forklares Nedstemthet, depresjon, selvmordstanker Mord, selvmord i familien Mistet et barn ved fødsel, barns død Sinne, hat, vold, overgrep Ulykker

3 Grunnutd. (nivå 1)/selvutvikling Sertifiseringsutdannelse (nivå 2) Organisasjonskonstellasjoner / Systemisk Coaching Grunnutdannelsen gir en dyp innsikt i systemisk tenkning til bruk i din jobb, som egenutvikling eller forberedelse til sertifisering som konstellatør. Elementer i utdannelsen: Bli kjent med teoriene i familiekonstellasjoner. Gjøre egne konstellasjoner på nåværende familie og/eller opprinnelsesfamilie, og på spesifikke tema/symptom. Innføring i fenomenologi, feltteori, utviklingspsykologi, sjokk og traume teori. Utvikle bevissthet om egne og representantenes reaksjoner. Utvikle bevissthet om språkets påvirkning og kroppslige reaksjoner. Lede konstellasjoner under veiledning. Ved å delta i en fast gruppe kan du BÅDE få bearbeidet dine egne tema OG få en grundig innføring i hva familiekonstellasjoner og systemisk tenkning er. Du kan også delta på enkeltmoduler, uten å binde deg til å ta alle modulene. Vår filosofi er at alle lærer og utvikler seg på forskjellige måter, og vi har funnet en form med praktisk arbeid, gjøre konstellasjoner, svare på spørsmål og undervise som fungerer svært bra. Seminaravgift: kr 2.400,- for 2,5 dagers moduler og kr 5.000,- for 5 dagers moduler. Hele utdannelsen: ,- inkl hovedlærebok og artikler. Kontakt oss hvis du ønsker veiledning for å skrive søknad til arbeidsgiver eller NAV. 4 Sertifiseringsutdannelsen går over to år og gir tittelen Sertifisert Konstellatør familie- og organisasjon. Utdannelsen består av 5 moduler à 5 dager per år i Oslo, og er et samarbeid mellom Europeisk Akademi for Systemiske studier og Hellinger Instituttet. Målgruppen er personer som har grunnutdannelse. Undervisningen er lagt opp i bolker med teori, konstellasjonsarbeid og diskusjoner. I andre året er fokus på studentens ferdigheter i møte med klienten, prosjektoppgave og fordypning i teorien. Modul 1: Livets orden, samvittighet Modul 2: Systemisk fenomenologisk tilnærming og metode Modul 3: Kjærlighet, seksualitet og samliv Modul 4: Fødsel og tidlig relasjonsbrudd Modul 5: Organisasjonskonstellasjoner Modul 6: Pedagogisk arbeid, ungdom, skole Modul 7: Konstellasjoner i individual terapi Modul 8: Traumer, sykdommer og systemisk innvikling Modul 9: Det tomme rom, spiritualitet og Familiekonstellasjoner Modul 10: Fremleggelse av prosjektarbeid, (frivillig) utdeling av diplom Språk: Norsk og noen moduler på engelsk; med oversettelse ved behov Seminaravgift: kr 6.550,- per modul eller ,- per år. Hver modul har gjesteplasser ( 3 av dagene) for de med spesiell interesse for modulens tema. Pr. modul kr 2.200,-. Hele programmet finnes på Organisasjonskonstellasjoner er en effektiv og tidsbesparende metode som gir gode resultater ved alt fra lederutvikling: teamutvikling,organisasjonsutvikling, rekruttering, strategiske veivalg, endringsprosesser til høy turn-over og/eller sykefravær, arbeidskonflikter og problemer som ingen finner noen fornuftig årsak til. Organisasjonskonstellasjoner er, som familiekonstellasjoner, utviklet av Bert Hellinger. Metoden brukes stadig oftere i organisasjoner, bedrifter, konsulentselskaper og institusjoner. Virksomheter som Daimler-Chrysler, IBM og BMW har tatt i bruk metoden på flere områder. Resultatene viser seg ofte i form av stabil arbeidskraft, effektivitet og fremdrift, trivsel og samarbeid. Dette igjen gir økt lønnsomhet og kostnadsbesparelser. «Løsningen var like enkel som den var forbausende» (økonomidirektør) 5 Hva kan det brukes til? Her er noen får eksempler hvor organisasjonskonstellasjoner kan være en god metode: For bedrifter og organisasjoner: Strategi- og endringsprosesser Lokalisering, flytting, sammenslåing Høy turnover, høyt sykefravær Utfordringer i prosjekter Rekruttering og valg av riktig kandidat Arbeidsmiljø, mistillit og konflikter Nye markeder, posisjonering, profilering Lederutvikling Teamutvikling Organisasjonsutvikling For egen karriereutvikling: Valg av karriere, bransje, jobb Finne ditt potensiale og styrke Suksess i søknadsprosessen Overarbeid, tar ansvar utenfor eget arbeidsområde Jobbrelaterte relasjonsproblemer Forbigåelse, oppsigelse

4 Utdannelse organisasjonskonstellasjoner / Systemisk Coaching Hellinger instituttet i norge Utdannelsen gir en grundig innføring i teoriene og klargjør deg til å bruke konstellasjoner som metode, enten du er leder, konsulent eller coach. Metoden kan brukes frittstående eller komplementært med andre coaching-, organisasjons- og utviklingsmetoder. 5 moduler à 3 dager. Utdannelse i organisasjonskonstellasjoner vil være nyttig for alle som arbeider med mennesker, i personalavdelinger, som ledere, konsulenter, terapeuter og coacher. Organisasjonskonstellasjoner gir deg et verktøy hvor du umiddelbart kommer til kjernen i et problemområde. Gjennom utdannelsen lærer du hvordan du sammen med din klient/kunde (enten dette er en privat person, en leder eller en organisasjon) raskt kan finne veier til gode løsninger. Modul 1: Innføring i Systemiske prinsipper Modul 2-3: Systemisk Coaching Teamutvikling og lederutvikling Individuell- og gruppe setting Modul 4-5: Utdyping av systemiske prinsipper Hvordan implementere organisasjons konstellasjoner i utviklings- og beslutningsprosesser «Som konsulent har jeg fått uvurderlige innsikter og kunnskap som kommer mine kunder og min virksomhet tilgode» (konsulent, 57) «Familiekonstellasjoner viser oss veien ut av innvikling i andres skjebner og til balanse med oss selv.» «The intellect has little to do on the road to discovery. There comes a leap in consciousness, call it intuition or what you will, and the solution comes to you and you don`t know how or why.» Albert Einstein har lang erfaring som terapeut, leder i norsk internasjonalt næringsliv og som konstellatør. Som praktiserende terapeut opplevde hun at mange tema ikke ble løst ved hjelp av psykoterapi og søkte etter dypere kunnskap om «sjelen og psykens irrganger». Det fant hun i møte med Konstellasjoner, lærte det av Bert Hellinger og har gjort egne videreutviklinger innen konstellasjonsfeltet, både innen familie-og organisasjonskonstellasjoner. Våre forelesere/kursholdere er alle sertifiserte konstellatører og lærere Bert Hellinger; konstellasjonenes far, inspirator og veileder Heinrich Breuer Wilfried Nelles Franz Ruppert Marianne Francke Aud Marit Viken Esbensen Mer informasjon på Meld deg på til Seminaravgift: kr 4.850,- per modul eller ,- for hele utdannelsen inklusive lærebok og artikler. Seminaravgiften kan betales per modul. Halv pris for deg som vil ta utdannelsen en gang til. 6 Postadr.: Oscarsgt 70, 0256 Oslo, e-post: tlf: Org. nr.: Kontonr: Adresse for kurs i Oslo: Schafteløkken 1, innkjøring vis a vis Solheimgt 1. Gratis parkering kveld/weekend

5 Kalender Oslo Mer informasjon på Meld deg på til 2011: Weekend november 22. november 6. desember Dag 8. desember 29. desember Grunnutdannelse november Temaseminar Aud Marit Viken Espensen desember Fenomenologi/Feltteori 2012: Weekend februar 31. mars-1. april mai september november Grunnutdannelse februar 30. mars - 3. april 11. mai -15. mai 28. september - 2.oktober november 2. februar 1. mars 24. april 8. mai 5. juni 21. august 4. september 9. oktober 6. november 4. desember Dag 19. januar 16. februar 14. juni 23. august 11. oktober 28. desember Temaseminar Dr. Wilfried Nelles januar The empty space- Familyconstellations as spiritual practice 8 Dr. Franz Ruppert januar Traumatic experiences-integrating and healing Heinrich Breuer mars Livet i livmoren/fødselskonstellasjoner juni Systemisk tenking ift jobb/bedriftsutvikling Marianne Francke august Pedagogisk arbeid, ungdom, foreldre - og lærerveiledning november Parkonstellasjoner- hvordan jobbe med par i en-til-en setting Organisasjonskonst.-utdannelse Modul 1: februar Modul 2: mars Modul 3: april Modul 4: mai Modul 5: juni OKDesign/Oslo Kopisten AS

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for september 2008 HVA ER DET MED ENERGIARBEID SOM GJØR DET SÅ SPENNENDE? Første gang jeg selv opplevde

Detaljer

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Leadership by Heart Coachutdannelse går over 10 måneder. Vi har som målsetning å sette deg i stand til å løfte andre igjennom deres utviklingsprosess.

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for november 2008 Kan man være et uperfekt vanlig menneske og en god ILIANA Livsveileder? Det kan være vanskelig

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 09

KURSKATALOG VÅREN 09 KURSKATALOG VÅREN 09 Unique Mind ESP: Deborah For mer enn 20 år siden «møtte jeg veggen». Traumatiske opplevelser, stress i hverdagen og ingen kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer, var årsaken. Jeg

Detaljer

ILIANA akademiet. God jul! Nyhetsbrevet for desember 2011 og litt om 2012. Etisk veileder. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør?

ILIANA akademiet. God jul! Nyhetsbrevet for desember 2011 og litt om 2012. Etisk veileder. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid God jul! Nyhetsbrevet for desember 2011 og litt om 2012 Etisk veileder Jeg er i ferd med å utdannet til å bli etiske

Detaljer

Privat praksis Bred almennpraksis... Hvor får man god hjelp?... Meditasjon og mindfulness... Min bakgrunn...

Privat praksis Bred almennpraksis... Hvor får man god hjelp?... Meditasjon og mindfulness... Min bakgrunn... Innhold Privat praksis Bred almennpraksis... Hvor får man god hjelp?... Meditasjon og mindfulness... Min bakgrunn... 3 4 5 6 Organisasjonspsykologi Organisasjonspsykologi... Min bakgrunn... 8 9 2 Bred

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING

KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING Kundaliniyoga ifølge Yogi Bhajan 2-årig internasjonal utdanning KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING 2 Hjertelig velkommen til en utdanning hvor du vil ha muligheten til å fordype

Detaljer

Gestaltterapeuten. nr. 2-2006. medlemsblad for Norsk Gestaltterapeut Forening

Gestaltterapeuten. nr. 2-2006. medlemsblad for Norsk Gestaltterapeut Forening Gestaltterapeuten nr. 2-2006 medlemsblad for Norsk Gestaltterapeut Forening Gestalt i praksis: Bygger lego med bedriftsledere Intervju med Bente Finnestad: Ingen kommer uskadet fra en krig EAGTs 8. gestaltkonferanse:

Detaljer

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG www.viss.no www.viss.no Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for august / september 2010. Coaching, det er falí det!

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for august / september 2010. Coaching, det er falí det! ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for august / september 2010 Det er i grunnen det samme som selvutviklingsordet. Det åpner for at man kan

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar 2009 TILSTEDEVÆRELSE

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar 2009 TILSTEDEVÆRELSE ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for februar 2009 TILSTEDEVÆRELSE SELVutvikling sett gjennom ILIANA modellen dreier seg om å øke evnen til

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars 2012. Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars 2012. Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for februar/mars 2012 Intervju med Inger-Reidun Olsen: Hva var grunnen til at du utdannet deg til ILIANA-lærere?

Detaljer

COMPETENCE & DEVELOPMENT

COMPETENCE & DEVELOPMENT COMPETENCE & DEVELOPMENT Copyright NOCNA 2015 1 Norges ledende kompetanse- og utdanningssenter for NLP, coaching og kommunikasjon * NLP sertifiseringer og coachutdanninger * Gratis infokurs * Spennende

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

KOGNITIV 2 2014 FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI OCD-TEAM GODT I RUTE

KOGNITIV 2 2014 FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI OCD-TEAM GODT I RUTE KOGNITIV 2 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE 20 prosent av norske foreldre har et sinneproblem. Men få søker hjelp. Skam og stigma gjør det vanskelig

Detaljer

Du er alltid mer COACHING

Du er alltid mer COACHING COACHING Du er alltid mer Gillian Godtfredsen underviser i coaching og NLP. Det handler om å hjelpe andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg, sier hun. Vi møtte henne til en prat om

Detaljer

sitt valg om de er villige til å ta de nødvendige stegene som skal til for å lykkes. Jeg vet at det krever noe og at det for mange derfor er et

sitt valg om de er villige til å ta de nødvendige stegene som skal til for å lykkes. Jeg vet at det krever noe og at det for mange derfor er et NEWSLETTER Mai 2015 Uten endring ingen fremgang og utvikling Vår mission i Evan-Jones er å utvikle bedrifter og mennesker gjennom rådgiving, coaching og praktisk trening. Vi opplever at suksessformelen

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for januar/februar 2012 LV-9 2012

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for januar/februar 2012 LV-9 2012 ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for januar/februar 2012 måte. Og det blir sittende i som et pustemønster i musklene som når som helst kan

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer