i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste"

Transkript

1 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle var på Edsvoll - om enn tl forskjellge tder. sde 26 og 27 Organ for Larvk soroptmstklubb nr Årgang maron stller svært ofte opp når v skal på jobb hos Askjems! Inntekten gr oss handlngsrom tl å realsere våre mange, gode utdannngsprojekter både Moldova og Rwanda Les sde 34 og 35 JUBILEUMSNUMMER tove var med tl Moldova og opplevde by og land, sgnerng av avtale mellom kommende soroptmster Stefan Voda og Larvk soroptmstklubb. Les mer på sde 16 og 17 TORUNN HAMMER HAARBERG var på representantskapsmøtet ma! Hun representerte klubben og er her fotografert med jubleumsflagget! Unonen feret stt 75-års jubleum og markerte seg, kke bare med flagg og rollups; alle soroptmster landet fkk en gave: et nteressant tlbakeblkk gjennom et lesverdg jubleumshefte, som ble presentert på møtet Arendal! Les mer på sde 3, 4 og 5 YVonnE Smpson, vår kommende SI-presdent skrver Sorord! Gjesteskrbenten fnner du på sde 8 og 9

2 P R E S I D E N T E N S 2 M I N U T T E R Kjære alle sammen! Det som er kjekt med presdentens 2- mnutter er egentlg at man stopper opp ltt og gjør opp en slags status. Det er naturlg å tenke både bakover og fremover. Jeg synes v har hatt en aktv høst. Det er bare 4 små måneder, men det har skjedd mye. V har hatt stmulerende og svært forskjellge møter; økologsk jordbruk på Vrgenes gård, velferdsteknolog Santetskvnnenes lokaler, gltrende kåser av Åke Berg og v har hatt jazzkonsert, grunnlovsjubleumstur tl Edsvoll, vnsmakng på Det gule galleret, det går gret med våre to studenter Rwanda og tre av oss har vært på tur tl Moldova og hlst på fadderbarnet vårt, Stefan-Voda. Dsse aktvtetene har medført jevnlge drypp ØP. V er farta! Og v er aktve! Og tl neste år skjer det også spennende tng. Da skal Stefan-Voda chartres og chartrng er noe klubben kke har vært drekte ansvarlg for tdlgere. Så samtdg som v klarer å opprettholde de gamle aktvtetene, klarer v også å få tl noe nytt. Det synes jeg v skal være stolte over. Det hadde vært svært gledelg om mange hadde hatt anlednng tl å være med tl Moldova. Datoen er ennå kke bestemt av Europaføderasjonen, men det blr enten ma eller mars. Det koster penger, men det kan kanskje være verd det for en gangs skyld. Alle som har vært på tur, enten tl nære områder (som da v var på Isle of Man for en god del år sden), eller tl fjernere områder (som Rwanda), oppdager nye dmensjoner ved det å være medlem av en verdensomspennende organsasjon. En annen sak det kunne være morsomt å ta tak, er mentorvrksomheten som soroptmstene har satt gang. Hvs én eller to hos oss kunne tenke seg å være mentor for en norsktalende, høyt utdannet ung kvnne fra et annet land, så kunne v antagelg få tl noe sammen med de andre klubbene vårt dstrkt. Det var en opplevelse å høre de to adeptene (man lærer nye ord også :-)) på landsmøtet Arendal sommer. Det er absolutt hjelp tl selvhjelp lokalt. Når dette leses er v kommet tl 8. desember. V har 14 dager gjen tl julefreden senker seg. Nyt denne tden enten det regner eller sner. Det fne med mørketd er at det kke er noen som gdder å bry seg med blanke vnduer og denslags. Ltt støvsugng og mye gløgg og pepperkaker; ofte er det kke mer som skal tl. Jeg ønsker dere alle en rktg god jul og et fredelg nytt år. Julehlsen fra Lll Kontaktnfo Larvk Soroptmstklubb Presdent Lll Bjørvk Sekretær Torunn H. Haarberg Kasserer Gro Stalsberg Klubbens adresse: Larvksveen 3, 3290 Stavern Gledelg jul tl dere alle fra oss redaksjonen! Redaksjonen for Sorord: Torunn H. Haarberg Sølv Snedal Tufte Margaret Støle Karlsen Lll Bjørvk Hanne Clason 2

3 REPRESENTANTSKAPSMØTET Larvk-klubbens to flotte representanter: tl høyre presdent Lll Bjørvk og sekretær Torunn Hammer Haarberg Et R&L-møte består av den formelle og strengt regulerte delen på lørdag (Representantskapsmøtet) og den delen som er ltt løsere snppen (Landsmøtet). Begge deler er åpent for alle medlemmer, men på lørdagen er det bare de valgte representantene som kan stemme. Begge dager er eller kan være nprerende på hver sn måte. Landsmøtet år synes jeg hadde et par svært nteressante punkter. Det ene peker bakover, det andre fremover. hvordan hun skulle presentere stoffet. Hun var fascnerende å høre på. Man hørte journalsten som hadde en varert språkbruk. Speselt nteressant syntes jeg det var at hun forsøkte å plassere gründerkvnnene deres samtd og gav eksempler på hvor annerledes tden var Som kvnne har man prnsppet alle mulgheter dag. Det var kke sånn 40-årene. Og lkevel fkk de det tl! Det er gått nflasjon stående applaus, men denne gangen var det vel fortjent. Både for Nna Tjomsland og for resten av redaksjonsgruppen med vår egen Margaret nkludert som ansvarlg for layout og redgerng av jubleumsheftet. Mentorprogrammet tl soroptmstene av dag vser oss et samfunn som er Man må kjenne sn hstore for å kunne stå trygt og se fremover. Det er nettopp det Unonens gave tl alle medlemmer går ut på. En hstorkk over våre første 75 år med lesbar tekst og stort bldematerale. Festskrftets forfatter, Nna Tjomsland fra Stavanger, orenterte om prosessen fra tanke tl ferdg produkt. En tng er at hun leste gjennom 66 årganger av Soroptma, en annen tng er hvordan hun vurderte Nna Tjomsland - Stavanger, Margaret Støle Karlsen - Larvk, Turd Lndhem - Nlsen - Stavanger og Torll Døhl - Mo Rana, satt alle redaksjonen for jubleumsheftet. 3

4 ganske annerledes enn Norge før oljealderen. Det er mange med ulk kulturell bakgrunn som forsøker å skaffe seg et levebrød Norge. Mentorprogrammet tar skte på å være en støtte og kulturell brobygger for godt utdannede unge kvnner som allerede behersker norsk. Programmet har vært drevet et par års td. Man har høstet erfarng og klubber rundt om landet oppfordres tl å delta. Alt dette har v lest før, selvfølgelg. V følger da med. Men å få anskter og egne stemmer som forteller om hvlken hjelp de har hatt av sn norske støttespller, er noe ganske annet, ja. Det var en ung polsk kvnne som fortalte om sn doble utdannelse og alle sne søknader som kke førte frem. Om hvordan selvtllten knekkes og man blr deprmert. Om hvordan det hjelper å bl sett av det samfunnet man gjerne vl bl en del av, tps og oppmuntrng og endelg en jobb. Jeg husker kke hvor og det spller egentlg kke så stor rolle men jeg lurer på om det var som senorkonsulent (!) Vertas. Den andre damen v hørte var russsk, kulturvter, og hadde kke fått napp ennå. To svært forskjellge personlgheter som det var en glede å møte. PS. En lten kurostet tl slutt: Europaføderasjonens presdent holdt et nnlegg denne søndagen og fortalte blant annet at redaktøren for The Lnk, Europaføderasjonens medlemsblad, hadde gtt beskjed om at hun kke lenger kunne påta seg denne oppgaven. Så nå har v ngen redaktørkanddat for The Lnk og med at Margaret har takket ne tl jobben da hun ble spurt om å ta den etter Chrstne sa Ulla Madsen fra talerstolen Arendal! En fjær hatten tl Margaret som er bltt spurt om å ta en så vktg jobb for Europaføderasjonen og for oss som klubb! LILL BJØRVIK Tlbakemeldng fra Representantskapsmøte Arendal Jeg var så heldg gjen å få være med på R&L møtet Norgesunonen. Det er alltd nsprerende å møte soroptmstsøstre fra hele landet og få del flere tanker og arbed for vår felles sak. Det er utrolg mye kreatvtet, aktvteter og arbed som legges ned for å få fokus på kvnner og jenters utfordrnger verden og kke mnst for å få nn penger. Jentene Arendalsklubben hadde gjort en kjempejobb for at dette skulle bl et vellykket arrangement. Bedre rammen rundt Unonens 75 års jubleum kunne nesten kke fnnes. Gaven tl alle medlemmene var et flott jubleumsskrft, som Margaret har vært med på å lage. Flott resultat, Margaret! Av saker som var oppe på Representantskapsmøte kan nevnes: Forslag å bruke tttelen «leder» stedet for presdent på klubbnvå. Unonsstyret pekte på at dersom dette skulle skje vl det nnebære endrnger svært mange artkler, og det trengs en grundgere gjennomgang av lovverket. Men Lovkomteen slår fast det de kke kan se noe hnder for at ledervervet klubbene omtales som «leder» framfor «presdent». Hele saken utsettes tl møtet Forslag om utrednng vedrørende fremtden for Soroptma. Her var det mange engasjerte nnlegg og man gkk nn for Unonsstyrets forslag at det nedsettes en utrednngsgruppe for å utarbede en nformasjons- og kommunkasjonsstrateg. Utrednngen skal også omfatte en analyse av fremtdg organserng av Soroptma. Endrng opplegget rundt det årlge representantskapsmøte. Atter en gang var det ønske om å ha lenger ntervaller mellom R&L møtene. Begrunnelsene fra klubber som fremmer det, er økonomsk. Unonsstyret og et stort flertall på møtet mente at det var lte å spare på dette, og at det var vktg at v møttes hvert år for å kunne treffes, bl nsprert og jobbe vdere for vår felles sak. Vdereførng av mentorprogrammet. Denne saken fkk v belyst med nnlegg og foredrag om ordnngen slk den har fungert tl nå og svært mange postve resultater. Det var kke tvl om at det var et stort ønske om å fortsette denne ordnngen. Nå er det opp tl klubber, som ønsker det, å nedsette en prosjektgruppe, kanskje samarbed med andre klubber dstrktet, som kan planlegge og gjennomføre prosjektet stt nærområde. Ellers var rekrutterng et vktg tema på møtet. Her må det jobbes aktvt og grundg klubbene. Dette må også være et prortert arbed for vår klubb. Jeg har vrkelg håp og tro på at v skal lykkes dette arbed, kke mnst nsprert av mne yngre medsøstre på R&L møtet og egen klubb. Mtt ønske er at flere skal ha mulghet tl å være med på dsse møtene. V får jobbe målbevsst fram mot neste møte Stavanger TORUNN HAMMER HAARBERG 4

5 LARVIKKLUBBEN MED TO PROSJEKTER INNSTILT TIL PROSJEKTPRISEN 2013 V ble nnstlt med to prosjekter og følgende sto å lese om dem Soroptma: PROSJEKTPRISEN Fra venstre: asssterende programansvarlg på unonsplan, Kar Mttet, presdent Oslo-klubben Tove Børresen, Monca Faye også fra Oslo-klubben og unonspresdent Gerd Halmø. "Walk for water/lfestraw" Fokuserer på manglende vann og dårlg vannkvaltet Moldova samt samler nn penger tl å kjøpe Lfestraw tl famler, slk at de kan få renset vannet. Larvk arrangerte en 6 km VANNdrng for soroptmster og venner. Alle betalte for å delta samtdg som Larvk fkk nformert om soroptmstene og Moldova speselt. Les mer på klubbens hjemmesde "Julemerker" Larvk har mange år gtt ut julemerker som er solgt både blant soroptmster og kke-soroptmster. Dsse merkene brukes på brev og postkort og vser oss fram og gjør soroptmstene synlge. Pengene har alle år gått tl Norgesunonens utdannngsfond. Larvk-klubben nådde kke opp år heller, men det gjorde Oslo-klubben som her poserer med dplom og unonspresdent. Klubben fkk prsen for stt prosjekt Mapula Embrodery Project samarbed med SI Pretora og unverstetet byen. Dette skrver presdent Tove Børresen en e-post tl Sorord: Den lyse damen med dplomet er Monca Faye. Hun er ntatvtaker tl prosjektet, har bodd flere år Sør-Afrka og vært medlem av soroptmstklubben Pretora. Hun besøker Sør-Afrka 1-2 ganger året, har gode kontakter klubben der nede og fyller opp bagasjen sn (og mannens) med de "berømte" veskene hver gang. Det gjør at v har en god oppfølgng av Mapulaprosjektet på stedet. Det var tlfeldg - og derfor ekstra hyggelg at hun var representant tl Arendal år og fkk motta prsen. V Larvk-klubben kan glede oss over, selvom v kke fkk prs, at presdenten Oslo-klubben kommer fra Tenvk Larvk og at dplomen er kreert av undertegnede! :-) MARGARET STØLE KARLSEN Kjell Standal Send bestllngen tl og spar mljøet for plastposer samtdg som du hjelper tl med å g jenter utdannng! 5

6 Nr DESEMBER Sommermøte 2014 Når v nvteres tl å fere sommerens sste møte og kommer oss tl Gopledal, ja da sørger Sølv og Ina- Mara for varmt og fnt vær også! Så også denne gang! Nyklppet grøntområde, helt nede ved Farrsvannet som lå blankt og stlle - faktsk svært nnbydende tl et kveldsbad! V startet, som alltd med lystennng og appell, deretter noen få klubbsaker. Det vktgste er jo å hygge seg, så v dro fram nstematen, kaffe, te og kaker ble servert og praten gkk oss mellom. Som det skal være. Sorords jubleumsskrv ble utlevert sammen med unonens eget 75-års jubleumshefte. I begge er det mye nteressant stoff for oss som er soroptmster. Brtt Ohrem Brasten leste dkt og en kjapp utlodng brakte kroner kassa. Alt alt et svært hyggelg sommermøte - som alltd! MARGARET STØLE KARLSEN 6

7 Nr DESEMBER SPIS MATEN DIN! V har passert 7 mllarder mennesker på jorden. Alle spser v av det samme matfatet. Over 1 mllard mennesker verden sulter eller er felernærte. Samtdg blr en tredel av maten som produseres kastet. I Norge kaster v gjennomsntt 51 kg mat hver året. Det er kke bare den totalt unødge sløsngen med råvarene som er uheldg, det nnebærer også en stor mljøbelastnng. Verdens matproduksjon står for ca. 30 % av klmagassutslppene, og det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer. Derfor er det vktg at det som produseres ender opp på tallerkenen og kke søppelkasser med avfallsbehandlng av varerende effekt. Mndre svnn gr mat nok tl alle Trstram Stuart har sn bok Waste The Global Food Scandal påpekt at redusert matsvnn EU og USA vlle bety at den sultende delen av verdens befolknng kunne få dekket stt behov for ernærng 5-7 ganger! I forbndelse med overrekkelsen av Sofeprsen fjor påpekte han at hvs Norge reduserte stt matsvnn tl null, vlle nnsatsfaktorene som ble spart kunnet bdra tl å produsere mat som vlle dekket ernærngsbehovet tl 5 mlloner mennesker. I Stortngsmeldngen om Landbrukspoltkken som Regjerngen la frem rett før jul ble det foreslått å øke den norske matproduksjonen med 1 % per år de neste 20 årene. Dette for å dekke økt etterspørsel etter mat Norge fra en økende befolknng. Samtdg hadde Stortngsmeldngen et eget kapttel om forebyggng av matsvnn som satte fokus på dette problemet. Det er vktg å se på koblngen mellom dsse to strategene. Kan v redusere matsvnnet med 25 prosent fra dagens nvå, vl det trolg bl nok mat tl en økende befolknng uten å øke matproduksjonen. Det er fort gjort å falle den samme fellen som Trstram Stuart påpeker fra utvklngsland. Herfra fnnes tusenvs av referanser tl forsknng som skal bdra tl å øke produksjonen av mat, mens det kun fnnes et tjuetalls referanser tl forsknng som skal bdra tl å bevare maten som allerede er produsert og unngå matsvnn. I utvklngsland oppstår mesteparten av matsvnnet første del av kjeden fra prmærproduksjon tl produsent eller omsetnngsledd, mens det Norge og den vestlge verden ellers kastes mest mat sste ledd kjeden hos forbrukeren. Mat er en global ressurs. Å redusere kastng av mat vl ha postve menneskelge, økonomske og økologske konsekvenser. Du kan gjøre en forskjell. Mandag, trsdag og onsdag torsdag , fredag og lørdag , søndag Veftsgt. 1, Stavern 7

8 Gjesteskrbenten Yvonne Smpson Presdent-Elect Soroptmst Internatonal Nok en gang har v gjort et scoop! Denne gang har v fått Soroptmst Internatonals påtroppende presdent, Yvonne Smpson tl å skrve noen ord tl oss Sorord! Da v redaksjonen spurte om hun hadde anlednng tl å skrve bladet, fkk v dette hyggelge svaret: Jeg holder akkurat på å pakke for å rese tl Europa og blr der tre uker. Så jeg vl gjøre mtt beste for å skrve under resen. Deres magasn er kjempeflott. Selv om jeg kke skjønner norsk, forstår jeg hvert fall bldene og entusasmen. Takk for at du ba meg om å bdra. De beste hlsener fra Yvonne. Og her er nnlegget hennes: Hlsen fra New Zealand som sannsynlgvs er så langt unna Norge som mulg, rent geografsk! Jeg har vært soroptmst sden 1996, medlem av SI Westland, Hoktka en lten by med 4000 nnbyggere på vestkysten av Sørøya, New Zealand. Jeg ble med ford jeg ønsket å yte noe og fnne venner mtt nærområde ved sden av mne lærerkolleger. Mne beste venner er soroptmster, og organsasjonen har bltt en stor del av mtt lv. Jeg kan tjene organsasjonen på mtt nåværende nvå ford jeg har støtte av mn arbedsgver, mn famle og mn klubb. Jeg er takknemlg for mn «soroptmstrese». Yvonne sammen med tdlgere SIE-presdent, Kathy Kaaf Jeg er en bedre person på grunn av den. I 2004 ble jeg med på en soroptmststudetur tl Bosna. Det ble en opplevelse som forandret lvet mtt. Den verdgheten og det håpet som prosjektdeltakerne la for dagen, gjorde meg ydmyk og takknemlg for at vårt arbed kunne utgjøre en slk Soroptmst Leadershp Academy (SLA) forskjell. For meg er det umulg å kke være soroptmst! I jul 2014 deltok jeg som frvllg presentatør på Soroptmst Leadershp Academy (SLA) for år gamle kvnner Makedona. SLA er et prosjekt felles for SI Struga og den tyrkske unon. Ikke bare var det en utmerket anlednng for de 28 unge deltakerne som lærte mye gjennom 10 dager, men soroptmstpresentatørene, som kom fra Portugal, Danmark, Tyskland, Nederland, Makedona and Tyrka, fkk også styrket stt engasjement for soroptmstarbedet. V oppnådde lærng både for oss selv og for neste generasjon soroptmster. Mn klubb har 32 medlemmer. Vårt hovedfokus er utdannng, for eksempel unverstetsstpend for jenter og stpend for voksne kvnner som ønsker å gjenoppta utdannng, tl kvnners helsefora og tl arbedet mot vold mot kvnner. V støtter også vårt unonsprosjekt som utdanner fødselshjelpere Papua New Gunea. I år nvterte v fem elever fra vderegående skole tl å slutte seg tl vår klubb. De er 17 og 18 år gamle, og fre av dem skal vdere tl unverstetet neste år. På skolen skapte de oppmerksomhet om 8

9 «Jeg er Malala» Med bakgrunn årets fredsprsutdelngen kjøpte jeg boka «Jeg er Malala» for å få mer kunnskap om denne modge jentas bakgrunn og arbed. Hun ble født Swatdalen nord Pakstan og er eldst av 3 søsken, hun har to brødre. Hun vokste opp fattge kår, men med en far som opprettet prvatskoler, så ble famlens økonom etter hvert noe bedre. Far tl Malala hadde et stort engasjement for at også jenter skulle få en utdannng, og støttet sn datter hele oppveksten. Malala tok også aktv del hans kamp fra svært ung alder og ble en medeynglng. Da Talban tok kontroll over Swatdalen, var det en jente som nektet å la seg kneble. Malala Yousafza tok opp sn rett tl utdannng. Trsdag 9.oktoer 2012 kostet det henne nesten lvet. På bussen på ve hjem fra skolen ble hun skutt hodet, og få trodde hun vlle overleve.»jeg er Malala» er den utrolge hstoren tl en famlen som måtte etter hvert forlate stt hjemland på grunn av terrorsme, om kampen for jenters utdannng og om foreldrenes sterke kjærlghet tl sn datter et samfunn som favorserer sønner. I tllegg tl å bl kjent med en svært modg jente, får leseren et nnblkk Pakstans massve samfunnsproblemer. Malala er en god forteller, som skrver varmt om det hverdagslge, reflektert om samfunnsspørsmål og engasjert om verdene hun kjemper.dette er en ung og flott jente som det skal bl spennende å følge framover. TORUNN H. HAARBERG menneskehandel/traffckng og arrangerte en BrngBackOurGrls kampanje. (230 skolejenter ble kdnappet av Boko Haram-terrorster Ngera aprl.) V tror dsse ungdommene er vår framtd. Vår organsasjons framtd avhenger av hvordan v tlpasser oss våre medlemmers og potenselle medlemmers behov. Jeg tror v må se på alternatver tl den klubbstrukturen som nå er møtebasert. Unge kvnner v gjerne tjene og gjøre nytte, men de har kke td som strekker tl. Jeg tror også at v har mye å tlby våre medlemmer. Vårt nternasjonale tema er «Soroptmsts Educate to Lead». Jeg tror v også kan fokusere på «Soroptmsts Educate Soroptmsts to Lead». Dette vl styrke vår bevegelse og tltrekke seg unge yrkeskvnner. Takk for denne anlednngen tl å møte deres medlemmer gjennom deres eget klubbmagasn. Jeg håper v en dag kan møtes personlg. Oversatt av Sssel Hobæk New Zealand består hovedsak av Nordøya og Sørøya, samt flere mndre øyer. Hovedstaden er Wellngton, som lgger sør på Nordøya. Landet er et parlamentarsk demokrat og tlhører Samveldet. New Zealand er dessuten ansvarlg for de selvstyrte landene Cookøyene og Nue og admnstrerer Tokelau og Ross Dependency. Av New Zealands fre mlloner nnbyggere bor overkant av 3 mlloner på Nordøya og rundt 1 mllon på Sørøya. Dsse to øyene er blant de største verden. Det sammenlagte arealet er sammenlgnbart med de brtske øyer. V megler fram dne verder AKTIV EIENDOMSMEGLING I LARVIK Sgurdsgt. 1, tlf

10 V gratulerer Gro som artkkelforfatter dette bokverket! Hun har begått slke artkler før også, som føyer seg fnt nn rekken hun har av artkler med hstorsk bakgrunn ulke bøker og tdskrfter! Husk å kjøpe LILLA SLØYFER fra unonen og støtt arbedet mot handel av kvnner! KONTONR.:

11 Mona trves på jobb Ja, jeg trves veldg godt jobben mn! På Østre Halsen skole slutter ngen før tden, noe som skyldes et usedvanlg godt voksenmljø. V er ganske aktve utenom arbedstd, setter I gang treff og aktvteter som sykurs, gå-med-skrtteller-konkurranse, månedlg lønnngspls/kaffe, turer med bål og grllng dstrktet, knokvelder, ut-å-spsekvelder, quz reg av Utdannngsforbundet (fagforenngen), julebord og sommeravslutnnger. Nå er det også bltt tradsjon å dra på utenlandstur hvor v betaler egenandel og bruker deler av tden tl planleggng. V har vært Gøteborg, på Sardna og våres ble det Malaga. Vnlotter, vaffel- og svelesalg nnbrnger store summer tl neste tur. Dette gjør samholdet voksenmljøet tett og godt, v står sammen I gode og tøffere dager. Når det røyner på, er det fnt å ha en lærer, en assstent, kontordama eller en vaktmester å lene seg på! Med en grunnleggende tllt tl dem jeg samarbeder med, en delekultur hvor v trår tl og hjelper hverandre med små og store oppgaver, har jeg sjelden følelse av å stå helt alene når jeg møter vanskelge saker. Dette er utrolg vktg, for det kan være råtøft peroder. V gjennomfører elevsamtaler, foreldrekonferanser, møter med nstanser som Pedagogsk Psykologsk Tjeneste, Barnevernet, Famlesenteret, spesalnsttusjoner og kompetansesentere, noe som kan være utfordrende. Når dette faller sammen med omfattende vurdernger og framovermeldnger norsk, matematkk, engelsk og kunst & håndverk, som skal legges ut tl nformasjon og tlbakemeldng fra foreldrene på kommunens dg- 11

12 tale lærngsplattform Fronter, Nasjonale prøver lesng, engelsk og regnng med påfølgende rettng og vurderng, ser det seg selv at dette er en krevende jobb. Det er da det er vktg å ha gode kollegaer som forstår og kan komme med et rosende ord akkurat når du trenger det som mest. Når v tllegg kan dele gode déer og generelt være gode dskusjonspartnere, blr frustrasjonen mndre og en er klar for det vktgste, oppgavene klasserommet. Det er jo klasserommet, blant elevene jeg trves best! Det å kunne være en trygg og god klasseleder, kunne vse, velede og hjelpe elevene tl å lære det de skal, må være selvsagt. Å kunne lage gode opplegg som trgger elevene tl å lære mer, er drømmen. Når Ole, som har sltt med gangetabellen,og jeg har gjort den llle justerngen som bdrar tl at han plutselg skjønner hvordan dette henger sammen, da opplever jeg et av de gylne øyeblkkene som gjør at jeg en stakket stund kan lene meg tlbake og nyte lvet som lærer. I år er jeg kontaktlærer (klassestyrer) for 21 nydelge og tlltsfulle 5. klassnger. Det er en lvlg gjeng som krever en fast hånd, klare regler og rutner og med kjente og defnerte forventnnger. På dette trnnet er det fortsatt loven, det læreren ser, så en skal være seg bevsst hvlken påvrknngskraft en har. Noen elever trenger mer, og en annen type undervsnng, noe som gjør at undervsnngen må planlegges for flere lærngsnvåer. Ukeplanleggngen skjer forhold tl utarbedet årsplan for trnnet, målene skal måles og se om elevene har nådd kompetanskravet Kompetanseløftet. Dsse 21 elevene er helt forskjellge, kommer fra forskjellge hjem med forskjellge regler, forventnnger, kompetanse og tankegods I bagasjen. Du skal ha tunga rett munnen for å favne alle og vse ydmykhet for deres bakgrunn. Det brukes 10 forskjellge alfabeter klassen mn, så det er en språkmektg gjeng! Det er en sprudlende og postv klasse, hvor alle vl bdra og være med fellesskapet. Det er kke mange klasser hvor 100% av elevene er med på drettsturnernger! Her er det kke bare snakk om evne, men vlje! Da synes jeg at v lykkes, når alle vl være med og at det kke er så vktg om en taper eller vnner. Det er trnnets lag som er vktg, når v er fnalen! V har hatt gruppearbed om Hellas I Antkken nå, og elevene skulle legge fram arbedet stt med plakater og forklarnger. Vurderng og framovermeldnger er vktg Larvksskolen for tden og dette kan elevene mye om. De vurderer hverandre med postve og konstruktve tlbakemeldnger, de må lære å være et postvt og lyttende publkum. På denne måten kan dette bdra tl å vse hverandre respekt og omsorg, kunne samarbede og ta ansvar for produktet som skal presenteres. Dsse verdene er også skolens kjerneverder som v daglg arbeder med og trener på. Når vurderngene er ekte og sanne, tar elevene ansvar og gjør det enda bedre neste gang. Noe av det aller vktgste for meg som lærer og kunnskapsformdler, er at jeg har en stor grad av metodefrhet. Målene er bestemt, men jeg kan bestemme hvordan jeg legger opp undervsnngen slk at elevene mne når målene. Denne frheten gr også mulghet for å bruke kreatvtet, noe de fleste lærere har mye av. Om jeg blr spurt om yrkesvalg, svarer jeg at v har verdens beste jobb! Ikke en dag er lk, du må kunne justere og forandre ethvert opplegg ford forutsetnngene endres. Du må lke å kunne fungere kaos jeg ttulerer meg derfor selv som kaosplot. Jeg har et klart mål, men veen dt, kan ta flere og noen ganger uante sdeveer. Med 5,5 års høyskoleutdannng, er jeg praksslærer for Høyskolen Buskerud og Vestfold. Her, som resten av landet, har de dessverre mange ledge plasser på lærerutdannngen, 50 % slutter før de har fullført studet og et høyt antall arbeder kke som lærere når de uteksamneres. Av de barna som blr født år, får bare 4 av 5 en utdannet lærer som kontaktlærer. Grunn tl å stlle noen spørsmål, er det nok, men det er kke avgjørende for mn arbedsglede 5. klasse på Østre Halsen skole. MONA SVEISTRUP JULEMERKENE HOLDER STAND! Salget av julemerer har gått bra år også, men kan kke sammenlgnes med tdlgere år. Tydelg at flere går over tl upersonlg e-post-hlsnnger og det går ut over våre julemerker. Det blr kke så mye tl Utdannngsfondet år som tdlgere, men en god slant blr det nok lkevel. Pr. md november har v solgt for nær kr 6.000,- Alle har kke bestlt ennå, så det kan bl noe mer, nnen jul. Takk tl alle som har bestlt! ELLEN KATHRINE, GRO OG MARGARET SOROPTIMIST- RINGER sølv eller gull Ta kontakt med gullsmed Anne-Brt Hellerud på og få prser og mer nfo! 12

13 Andelsbonde Etter at klubben ble nvtert tl å besøke Vrgenes gård på Stensholt har nok mange tenkt på hvordan det er å være andelsbonde. Mona har skrevet ltt om det, og hun har gjort tanke om tl handlng og har kjøpt andel gården. Les og bl klok: Å være andelsbonde, er en spesell jobb! Det er et stgende antall gårdsbruk Norge som legger om tl andelsgårdsvrksomhet og omsetter varene dyrevelferden er god. V har kjøpt en andel Vrgenes gårds produksjon, betalte ca kr som skal dekke et års normalt forbruk av økologske grønnsaker og poteter for en person, noe mel og normalt forbruk av egg. Hver andelshaver eer e høne, skal vsstnok slakte den oktober og få kjøttet. Dette har v kke gjort! V har dermot kjøpt kjøtt, både svn og oksekjøtt av økologske dyr. I gårdsbutkken, kan en Pr. dag er det ventelster på andeler både på Vrgenes, Sandefjord og Sken, som er de 3 lokale andelsgårdene. Tanken er veldg god, og v fortsetter nok med en andel gården. Personlg skulle jeg ønske meg mange flere gårder som tenkte slk. At ngen Brunlanes, tenker tanken, er meg en gåte. Det er ltt for langt tl Hvarnes for å hente egg, mel og grønnsaker, synes jeg. En lten svpptur tl Brunlanes, vlle nok favne store grupper av andelsbønder, tror jeg. Men at maten v spser skal være økologsk og fr Været var kke det beste, men det ble et trvelg og nteressant møte med bonden Tore Jardar S. Wrgenes og hans andelsgård. drekte tl forbruker. Tanken er at andelsbonden, som en av 225, kjøper andeler av gårdens produksjon og deler derved rskoen for årsvarasjonene avlngene. Blr det et godt år, blr det mer mat og kanskje andelsprsen neste år kan bl lavere, eller at bonden nvesterer utstyr på gården. Er det et dårlg år, blr det mndre mat og høyere prs på andelen. Prnsppet er at bonden skal en normal og forutsgbar nntekt og at økologsk mat skal være bllgere på gården enn butkkene. Maten har god kvaltet, er fr for sprøytemdler og kunstg gft, er lokalt dyrket, den er klmasmart og hente sn andel og evt. kjøpe mer av noe. I laksesesongen kan v også være med å fske laks, dette koster nok noe. Det kreves at hver andelshaver bdrar med gårdsarbed. Det kan være plantng, lukng, høstng, etc. Høstng av egne grønnsaker, kan gjøres når som helst. Det kommer stadg oppdaterte meldnger om hva som kan høstes eller hva det trengs hjelp tl på gården. En gang måneden leveres varer Larvk på et drop-punkt, noe som vsstnok dskuteres eller at det skal koste mer. for sprøytemdler og at dyra v spser, skal ha levd et godt lv, synes jeg teller mest. Som forbrukere burde v det mnste etterspørre dette butkkene om v kke velger å være andelsbønder. Prsene burde heller kke være høyere på økologske produkter. Det er en økende bevsthet rundt dette nå, så om få år er kanskje hele landbruket totalt forandret tl økologsk landbruk og god dyrevelferd. Se mer om andelsgården her: MONA SVEISTRUP 13

14 JUBILEUMSNUMMER JAZZKONSERT I KIRKEN FOR 8. GANG JAZZKONSERTEN 2014 Igjen kan v glede oss over en vellykket jazzkonsert Larvk krke! Et gledelg stort overskudd tl våre prosjekter, god reklame for oss selv og en konsert som ga oss alle en flott opplevelse! Bratsberg Amt Jazzorkester fkk det tl å swnge sammen med koret Canto Lbre! Konserten er nr. 8 rekken og har vært med på å støtte våre mange, gode prosjekter gjennom årene. Det har vært en glede å kunne tromme sammen tl en god opplevelse som dette absolutt er. Jorunn og jeg har vært med å jobbe fram dette alle årene, så har de øvrge medlemmene jazzgruppa bltt byttet ut fra td tl annen. Jorunn har hatt jobben med å bestlle krkerommet og har hatt kontakten med Larvk krkelge fellesråd, det har hun etterhvert fått godt grep om. Jeg har alt med programmer, plakater og logstkk å gjøre og alle har en fnger Jazzkonsertgruppa: Jane Sandle, Torhld Gusland, Margaret Støle Karlsen, Brtt Ohrem Brasten og Jorunn Sjønnesen. 14

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

i i i i ii i i i i i i TORUNN INGER MARIA TORUNN Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 40 - Årgang 21-2015

i i i i ii i i i i i i TORUNN INGER MARIA TORUNN Organ for Larvik soroptimistklubb nr. 40 - Årgang 21-2015 INGER Bjørnstad Jensrud fra Hamar har vært på verdenskongressen Istanbul og har sendt oss sne nntrykk derfra. Får du kke lyst tl å rese på soroptmstevenementer nn og utland, er det alle fall kke Ingers

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK

STILLA MARIDALEN SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE ELVA VÅR IDUN GJÆRFABRIKK O S LO - P R Ø V E N 2003 N AT U R - O G M I L J Ø FA G STILLA MARIDALEN ELVA VÅR NAVN: SPIKERVERKET BJØLSEN VALSEMØLLE IDUN GJÆRFABRIKK KLASSE: MARIDALEN ELVA Informasjon STILLA SPIKERVERKET IDUN GJÆRFABRIKK

Detaljer

Nordsjørittet 10 års jubileum

Nordsjørittet 10 års jubileum nærbø sykle klubb dalane sykleklubb sandnes sykleklubb Nordsjørttet 10 års jubleum Lørdag 9.jun 2007 www.nordsjorttet.no Ta utfordrngen! De som nå sykler stt tende norsjørtt kan smykke seg med å være jublanter

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare?

Eksperter i Team Landsby 27, gruppe 3 Stein En mangelvare? Prosjektrapport, Eksperter i Team Landsby 27, Gruppe 3 Stein- en mangelvare? Eksperter Team Landsby 27, gruppe 3 Sten En mangelvare Prosjektrapport, Eksperter Team Landsby 27, Gruppe 3 Sten- en mangelvare FRA STEIN TIL STØV Hege Merete Aukrust Lene Krstne Johansen Stne Lberg Sannes

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus fskelykke fsk F(r)skus Her har v anrettet Torsk med estragon og strus på en seng av fnsnttet fenkkel, babyspnat, appelsnbåter, granateple lag med noen dråper appelsnvnagrette. TORO Fskekaker Grove fskekaker

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet

Analyse av konkurransen om annonsekronene i det norske bladmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 006 Analyse av konkurransen om annonsekronene det norske bladmarkedet Hlde Chrstn Eken Veleder: Førsteamanuenss Øysten Foros Masterutrednng fordypnngsområde strateg

Detaljer

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker kampanje 1 -snakke over hodene Helene & Helena Egeland bref Hva skal tl for å selge Dplom-s hele året? Første kampanje prater tl voksne på en måte barn kke kan forstå Humor er et vktg grep for å fange

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier

Oppvarming og innetemperaturer i norske barnefamilier Ovarmng og nnetemeraturer norske barnefamler En analyse av husholdnngenes valg av nnetemeratur Henrette Brkelund Masterogave samfunnsøkonom ved Økonomsk Insttutt UNIVERSITETET I OSLO 13.05.2013 II ) Ovarmng

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens

En teoretisk studie av tv-markedets effisiens NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 007 Utrednng fordypnng: Økonomsk analyse Veleder: Hans Jarle Knd En teoretsk stude av tv-markedets effsens av Odd Hennng Aure og Harald Nygård Bergh Denne utrednngen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater

Notater. Asif Hayat og Terje Tveeikrem Sæter. Prisindeks for rengjøringsvirksomhet 2008/49. Notater 2008/49 Notater Asf Hayat og Terje Tveekrem Sæter Notater Prsndeks for rengjørngsvrksomhet Avdelng for nærngsstatstkk/seksjon for bygg- og tjenestestatstkk Innhold 1. Innlednng... 2 2. Internasjonale

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012

www.vfk.no Folkehelse i Vestfold Årsrapport 2012 www.vfk.no Folkehelse Vestfold Årsrapport 2012 Folkehelseåret 2012 Folkehelseloven ett år Første januar 2012 trådte Folkehelseloven kraft. Den markerer et vktg vesklle folkehelsearbedet. Ansvaret for

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVrFENSRAPE[JGE FAKULTET FS Helsefak O41 1 Tl: Fakultetsstyret ved Det helsevtenskapelge fakultet Møtedato: 17.1.2011 Arkvref.: 2010/5643 TOS000/1 14 Endelg budsjettfordelng

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden.

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden. klar tl bruk klar tl bruk Holst Foods og Pro Innova har utvklet ferdgretter fra Thaland som passer tl de fleste nnen den gastronomske verden. Thamatens hemmelghet Thamat skjuler hemmelgheter mange kke

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer