Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Domstolene i Norge. Årsmelding 2012"

Transkript

1 Dosol i Nog Åsldig

2 scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak 7 Dosoladiisasjo 7 Ka ov dosol i Nog 8 Dosols viksoh 11 Saksavviklig og åloppåls i d alilig dosol 11 Dosol i føs isas 11 Dosol i ad isas 12 Saksavviklig i jodskifdosol 14 Dosols ssusbuk 16 Økooisk økklall 16 Rssus og baig 17 Ogaisasjosuviklig og ldls 17 Faidig dosolsuku i Oslo-gio 17 Kii fo suku 18 Faidig ogaisig og suku i jodskifdosol juli-sak 19 Tkologiavdls i dosol 19 Sasig på kopas- og kvalisabid 20 EØS-saabid 20 Dosols lokal 21 Abidsiljø 22 Liksillig og agfold 22 Tilo il dosol 23 Tilbakblikk på 24 Kvali 27 Kvalis- og kopasabid 28 Bukdvikig 28 Sasigsoåd i 31 Efaigsbak 32 Gjofø kopasilak 33 Tolkbuk flkulull ufodig 34 Saabid d ad akø 34 Opphvig av udaigsoopol vd UMB 34 Doø 34 Fagåd IKT 34 Evaluig av ladskosulodig i jodskif 35 Rgluvalg 35 Saisk disjo i svs 35 Moda spsialisig 35 Esaigskav fo påså fil i dosol 36 Uvikligsabid Åph 39 Nsd 40 Sosial di 41 Ifoasjosapp fo ug vi 41 Pssjs på 41 Mdikoak 42 Dos digupp 42 Iasjoal abid 42 Nodisk saabid 43 Isy i dofosikig 43 Sidgjøålsgis fo do 43 R på sak 44 Jodskify 44 Uvikligsabid Svic 45 Svic & sahadlig 46 Svicsia fo saksbhadl og dosolld 46 Buks og fagsø 47 Tådløs 47 IP-lfoi 47 Hvdls fa ssøkd publiku 48 Effkivi 49 Vidokofas 50 Rappo so saffsak 50 Dohådboka 51 Ny gskapspisipp 51 Bukudsøkls y ia 51 Ny jodskiflov 52 Ny løsig fo ildig av ddo 52 Tkisk plafo 52 Dosols saksbhadligssys 53 Ny plafo fo saksbhadlig 53 Uvikligsabid Rspk 55 Visø 56 Ivaagls av vi 57 Sikkh i dosol 57 Lokal 58 Igi 59 Tilsysuvalg fo do 60 Isilligsåd fo do 61 Sidgjøålsgis fo do 62 Ifoasjossikkh 62 3

3 Dosol i Nog Ildig Ildig Dosoladiisasjos sy Å va på ag å kvd å fo dosol og Dosoladiisasjo. På vi oppgad vi IKT-sys. D va ak løf på gu av so slp. D å foas oppdaig av daaplafo. Vi å også gå ov fa Offic 2000 il 2010-vsjo i spag. D gikk ikk hl ba, og vi hadd id so pobl so vik i på abidsdag fo ag i dosol. Nå gå d y bd, og vi ha få idsssig daavkøy so fug ba. D lædo å a d sg a d å buks d ødvdig idl på daasys, og a oppdaig og foyig å skj koiulig. Kav il daasys fa buk og fa safu ud oss, øk saidig koiulig. D uviklig so dosol å væ d på. 22. juli-sak va so ufodig, i føs kk fo Oslo ig også fo DA. Saabid llo ig og DA fug god, og sak bl avvikl på bs vis. Gjoføig av sak vis hva d gå a å få il, å d ikk så på ssus. E sælig ufodig fo DA va å få ovføig il d ad dosol il å fug. No slik hadd vi aldi gjo fø. M d fug uk, og ld og d asa i ovføigsdosol skal ha all æ fo å ha bida god og posiiv. Også Jusisdpa skal ha os fo å ha få på plass ødvdig lovdig i høy po. balov ha få li vid i sil i. DAs sy ha døf d, og ha sig ko il a d filspo. D so ha agu fo badosol, ha slik vi s d li kuskap o hvoda slik sak i dag fakisk bhadls i dosol. Vi ha ufodig i å ifo o d. M auligvis å vi i dosol abid fo a diss sak bhadls på bs å, og d gjø vi. Diskusjo illus også bydig av kopasuviklig. I i DA vi i fd d å gjogå ogaisasjo. Vi s på vå abidsfo og på slv ogaisig. Vi pøv å idifis fobdigspuk so ka gjø DA il da bd ogaisasjo, slik a jsyig, uviklig og syig i d kod å ka fug bs ulig. Paalll d d abids d d y sagisk pla. Edig i safu skj ask, båd d bfolkigsvks, dig i bfolkigssasig og dig i å safu fug på. E ogaisasjo u uviklig vil ap si bydig. D dfo hl avgjød a dosol d jv lloo s på d gulggd ufodig og pøv å skiss hvolds diss skal øs. Sys sasig Sys sasig i va so følg: Sydl Sylia Kal A Ugåd høgssdoa Nsld Hlg Aash advoka Mag Ri jodskifovsld Magi Elshi lagdo Kisi Rabg soskiv Elisabh Swig advoka Ov Eia Eg adiisasjossjf Bi Bøby idl. Odlsigspsid Cal Iva Hag idl. Soigs vispsid Psolig vaadl A Tøa Nils igsdo Aas Kai Sigod advoka Liv Ngaad jodskifsld A-Kisi Hagli lagdo Moica Nylud lagdo Radi Bigi Bull advoka Ov Skosøy ådgiv Hlg Eiks odfø Oddud Hgghi idl. pla- og æigssjf Syø ha væ iholdsik å fo sy. Sy ha avhold å odiæ syø. F av ø bl avhold i Dosoladiisasjo i Todhi. I ilkyig il syø ha sy avhold ø d Jusiskoi, Isilligsåd fo do, sa fllsø d sydl og vaadl. Sy ha i illgg dla på fiig av 100-ås jubil il D osk Dofoig og akig av DAs 10- ås jubilu. Vid ha sy væ på bsøk i Fdiksad ig, sa i dosol på Haa (Eidsivaig jodskifov, Eidsivaig lagas, Hdak og Sø-Øsdal jodskif, sa Hdak ig) jui do sy på sudiu il Hlsiki i Filad. På agda va bla a bsøk i Högsa dosol og Högsa fovaligsdosol, Hlsigfos igsä, Hlsigfos hovä. I illgg fikk sy oiig o joddosol i Filad. Sypookoll fa syø i ilgjglig på Vikoåd Sy øvs ydigh fo Dosoladiisasjo, og skal pås a adiisasjo av dosol skj på fosvalig og hsiksssigå. Sy skal bhadl sak so av vikigh fo Dosoladiisasjo, hud budsjfoslag fo dosol og Dosoladiisasjo og fodlig av budsjidl ifo a so fassa av Soig. Sy skal i illgg gi gll igslij fo Dosoladiisasjos viksoh. Rssussiuasjo i dosol sadig fo dålig. Vi fikk på budsj fo 2013 ukk i dl av d ksa idl vi hadd få ildl i 2010, ku bl likvl ikk så alvolig so dpa hadd bbud. Likvl bl vi vd d vug il å ifø o bgsig å d gjld yasls i dosol og DA. Sælig fo d søs dosol d poblaisk, og ikk is siuasjo i Bogaig lagas gi gu il bkyig. Vi iidlid, å ha ø ldls i Bogaig, ygg på a d d abids god og ffkiv d å uy ssus på bs å. På sik d også i d lagdø a bfolkigsvks vil bli søs, d d følg d vil få fo saksilgag. Tak o å opp g dosol il å bhadl sak Kal A Ugåd Sylia To Lagbach Dikø Hlg Aash (sld), Cal Iva Hag, To Lagbach (dikø i DA), Kisi Rabg, Ov Eia Eg, og Magi Elshi. Foa: Mag Ri, Elisabh Swig og Kal A Ugåd (sylia).bi Bøby va ikk ilsd da bild bl a. 4 5

4 Dosol i Nog D dosol D dosol Dosols oll i safu Sasak dls opp i lovgivd (Soig), uøvd (Rgjig) og død (dosol) ak. Hovdoppgav fo dosol å løs slig vis. D skj gjo bhadlig av sivil vis so bigs i fo, sa bhadlig av saffsak. All bog ka by sg av dosol fo å løs sivilslig koflik. Ba dosol ka idø saff (Gulov 96). Dosol ha også suvikld fuksjo gjo si olkig av lov. I illgg ufø dosol fl fovaligsligd oppgav, fo kspl dødsfallsgisig og ad oppgav ifo offlig bobhadlig. D alilig dosol i Nog Høys, lagas og ig, so all dø i båd sivil sak og saffsak. I illgg fis foliksåd, so ogais i hv kou. Foliksåd kligsisiusjo d bgs dosydigh. D bhadl ku sivil vis. Foliksåd adiiss ikk av DA, og ofas ikk av d åsldig. D sks lagas so dkk hv si gogafisk oåd, kal lagdø. Tigs vikoåd kalls dossog. I Oslo dossog d o dosol so dkk sa gogafisk oåd, d Oslo byfogdb og Oslo ig. P. 31. dsb va d il sa 66 dosol i føs isas (ig og Oslo byfogdb). Jodskifdosol sædosol - spsialdosol. Jodskifdosols kopas å væ sæskil v i lov. D vil si a jodskifdosol skal ha sælig kopas i sælig avgs vikoåd. Jodskifdosol ofa 34 jodskif og f jodskifov so dkk f gogafisk oåd, kal jodskifdø. Uavhgigh Dosol og do uavhgig i si død viksoh. Soig gi lov, s dosol bhadl kok sak diss lov. Dosol ka ovpøv lov dso d i sid d Gulov. Ig ka gi dosol isuks o hvoda d skal bhadl sak. E høy isas ka so hovdgl hll ikk gi isuks il lav isas o bhadlig av kok sak. Åph D skj bydlig akuøvls i dosol, og i dokaisk safu d vikig a d kobis d so gad av åph og offligh. D skj vd a all ha: il å vi å sø skal holds il å ovvæ sø il å gjgi offlig d so ko fa i sø il uskif av savgjøls il å gjgi savgjøls R ka på æ bs vilkå gjø bgsig i offligh. D alilig dosols oppgav Dosol ha og plik il å avgjø kok svis so bli bak i fo. Dosol a ikk opp sak på g iiiaiv. E sak so skal bhadls, å bigs i fo dosol av d so vil ha sak pøvd. Dosol ha også ad yp oppgav so offlig skif (dødsbo, fllsi og kokus), vagsfullbydls, oaialfoig, og vils. Ls o d alilig dosols abidsoppgav på Jodskifdosols oppgav Jodskifdosol sædosol so abid d sak hjl i jodskiflov. Oppgav ha gadvis d sg. Fa å ofa oppløsig av alsai og igbladig fo ladbuksido, løs jodskifdosol å pobl fo all so dispo ido i Nog. Jodskiflov ud visjo. Abid bli gjo av abidsgupp i Ladbuks- og adpa, sø av bd sasa fasgupp. M o d jodskifdosols abidsoppgav på Fiakskoisjo og Uaksdosol fo Fiak Dosoladiisasjo (DA) ha d ovodd adiisaiv asva fo Fiakskoisjo. DA ka ikk isu koisjo o uføls av slv udigsabid. Nå Uaksdosol fo Fiak bli abl, vil også d fall i ud d adiisaiv asva. Viksoh fo diss isiusjo gul i Fiakslov av 17. jui , s lovs kap. 5, d ilhød foskif. Fiakskoisjo skal på gulag av gjldd ud buks- og iigh il d gu Fiaksido ovok vd fiakslovs ikafdls i Uaksdosol fo Fiak skal bhadl d vis o igh so oppså a Fiakskoisjo ha ud fl. Koisjo ha f dl, hvoav oppv so ld. Koisjos dl oppv i sasåd. D kav o a is o av dl i koisjo skal væ bosa ll på a å ha sk ilkyig il Fiak fylk. D abl g skaia fo koisjo og so ha væ i dif sid DA biså koisjo d adiisaiv og kopasbyggd sø, hud i spøsål o akiv, IKT, økooi og adiisasjo. Koisjo lokalis i Taa, i sa lokal so Id Fiak ig. I ha Fiakskoisjo abid d kalggig av ksisd buks- og iigh i f udigsfl og avga si føs appo o Fl 1 Sjøya / Silad i as. D alilig dosol Nogs Høys Lagas Tig Dosol d dj sasak Koisjos dl: Jo Gauslaa (ld) Hild Agah Hgglud Kjll Næss A Mai Pds Ol Hik Magga D p ikk oppv dl av Uaksdosol fo Fiak. Ls o Fiakskoisjo på Dosoladiisasjo Dosoladiisasjo (DA) ha asva fo d sal adiisasjo av d alilig dosol og jodskifdosol. DA skal søg fo a safus ovodd kav og fovig il dosol ivaas, syliggjø dosols uavhgigh og viduvikl dosol i oll so safus vikigs koflikløs. DAs safusoppdag gi følgd fi oll ovfo dosol: syig, uviklig, spoliikk og so jslvadø. DA uavhgig og ka ikk isus av o dpa, jusisiis palaaisk asvalig ovfo Soig. Gjo budsjbhadlig fass Soig ålig sal igslij fo Dosoladiisasjos abidsoppgav og asvasoåd. Ls o Dosoladiisasjo på Dosoladiisasjo ha følgd skaiasfuksjo Isilligsåd fo do Råd gi isillig o douvls il Rgjig. Do uvs av Kog i sasåd. Isilligsåd bhadl også kosiusjo av do. Ls o isilligsåds abid i på sid 61. Tilsysuvalg fo do Uvalg bhadl klag på do og ka også a opp sak på g iiiaiv. Ls o ilsysuvalgs abid i på sid 60. Foliksåd Rgjig Soig Dosol 6 7

5 Dosol i Nog D dosol DE ALMINNELIGE DOMSTOLENE va d 66 dosol i føsisas, 6 lagas, sa Nogs Høys. JORDSKIFTEDOMSTOLENE va d 34 jodskif og 5 jodskifov. GULATING / Hålogalad lagdø Hålogalad lagas, Tosø 1. Øs-Fiak ig, Vadsø 2. Sis-Fiákku digggoddi/id Fiak ig, Taa 3. Hafs ig, Hafs 4. Ala ig, Ala 5. Nod-Tos ig/davvi-rossa digggoddi, Tosø 6. Sja ig, Fiss 7. Tods ig, Hasad 8. Vsål ig, Solad 9. Lofo ig, Svolvæ 10. Ofo ig, Navik 11. Sal ig, Bodø 12. Raa ig, Mo i Raa 13. Alsahaug ig, Sadssjø 14. Bøøy ig, Bøøysud Fosaig lagdø Fosaig lagas, Todhi 15. Nadal ig, Nasos 16. Iødlag ig, Sikj 17. Fos ig, Bksad 18. Sø-Tødlag ig, Todhi 19. Nodø ig, Kisiasud 20. Rosdal ig, Mold 21. Suø ig, Ålsud 22. Sø Suø ig, Volda FROSTATING AGDER EIDSIVATING BORGARTING 9 HÅLOGALAND Gulaig Lagdø Gulaig lagas, Bg 23. Fjoda ig, Fød 24. Sog ig, Sogdal 25. Nodhodlad ig, Bg 26. Bg ig, Bg 27. Hadag ig, Lofhus 28. Suhodlad ig, Sod 29. Haugalad ig, Haugsud 30. Savag ig, Savag 31. Jæ ig, Sads 32. Dala ig, Egsud Agd lagdø Agd lagas, Ski 33. Lis ig, Fasud 34. Kisiasad ig, Kisiasad 35. Vs-Tlak ig, Kvisid 36. Aus-Tlak ig, Noodd 37. Nd Tlak ig, Ski 38. Aus-Agd ig, Adal 39. Lavik ig, Lavik 40. Nod Vsfold ig, Ho 41. Tøsbg ig, Tøsbg 42. Sadfjod ig, Sadfjod Eidsivaig lagdø Eidsivaig lagas, Haa 43. Nod-Øsdal ig, Tys 44. Nod-Gudbadsdal ig, Vågå 45. Valds ig, Fags 46. Sø-Gudbadsdal ig, Lillha 47. Sø-Øsdal ig, Elvu 48. Hdak ig, Haa 49. Gjøvik ig, Gjøvik 50. Øv Roik ig, Eidsvoll 51. Glådal ig, Kogsvig 52. Nd Roik ig, Lillsø Bogaig lagdø Bogaig lagas, Oslo 53. Halligdal ig, Nsby 54. Kogsbg ig, Kogsbg 55. Rigik ig, Høfoss 56. Eik, Modu og Sigdal ig, Hokksud 57. Oslo ig, Oslo 58. Oslo byfogdb, Oslo 59. Ask og Bæu ig, Sadvika 60. Da ig, Da 61. Follo ig, Ski 62. Hgg og Følad ig, Mys 63. Moss ig, Moss 64. Sapsbog ig, Sapsbog 65. Fdiksad ig, Fdiksad 66. Hald ig, Hald GULATING FROSTATING AGDER EIDSIVATING HÅLOGALAND Hålogalad jodskifdø Hålogalad jodskifov, Mold 1. Fiak jodskif, Vadsø 2. Nod-Tos jodskif, Tosø 3. Ofo og Sø-Tos jodskif, Hasad 4. Lofo og Vsål jodskif, Solad 5. Sal jodskif, Bodø 6. Hlglad jodskif, Mosjø Fosaig jodskifdø Fosaig jodskifov, Mold 7. Nod-Tødlag jodskif, Sikj 8. Sø-Tødlag jodskif, Todhi 9. Nodø jodskif, Suadal 10. Rosdal jodskif, Mold 11. Suø jodskif, Øsa Gulaig jodskifdø Gulaig jodskifov, Bg 12. Nodfjod jodskif, Nodfjodid 13. Sufjod og Y Sog jodskif, Fød 14. Id Sog jodskif, Sogdal 15. Nod- og Midhodlad jodskif, Bg 16. Id Hodalad jodskif, Voss 17. Haugalad og Suhodlad jodskif, Sod 18. Sø-Rogalad jodskif, Savag Agd jodskifdø Agd jodskifov, Ski 19. Øv Tlak jodskif, Kvisid 20. Nd Tlak jodskif, Ski 21. Aus-Agd jodskif, Adal 22. Lisa jodskif, Flkkfjod 23. Maa jodskif, Kisiasad 24. Vsfold jodskif, Tøsbg 1 Eidsivaig jodskifdø Eidsivaig jodskifov, Haa 25. Nod-Øsdal jodskif, Tys 26. Nod-Gudbadsdal jodskif, Vågå 27. Valds jodskif, Fags 28. Vsopplad og Sø-Gudbadsdal jodskif, Lillha 29. Hdak og Sø-Øsdal jodskif, Haa 30. Øv Buskud jodskif, Gol 31. Nd Buskud jodskif, Da 32. Akshus og Oslo jodskif, Lillsø 33. Glådal jodskif, Kogsvig 34. Øsfold jodskif, Sapsbog Målsokk 1 : 6ill Kadaa - Sas kavk Ka podus av DA (p) as 2013 º Målsokk 1 : 6ill Kadaa - Sas kavk Ka podus av DA (p) as 2013 º 8 9

6 Dosol i Nog Dosols viksoh Dosols viksoh Saksavviklig og åloppåls i d alilig dosol D uabid ovsik ov aall iko sak, bhadld sak, sak i bholdig og gjosilig saksbhadligsid. Dalj saksavvikligssaisikk d ifoasjo o hv kl dosol fis i åssaisikk på aasldig.dosol.o. Dosol i føs isas Saksavviklig Aall iko sak 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Sivilsak vissak Aall iko sak 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Mddosssak dosak Aall sak i (pos agi dig fa 2011): Saksyp Iko Bhadl Bholdig Tvissak (-2 %) (-2 %) (0 %) Saffsak: Mddossak (-4 %) (-4 %) (-3 %) Edosak (+3 %) (+2 %) (+3 %) Iko sak Saksigag av vissak øk d 11 pos fa 2008 il 2009, og ha væ sabil høy sid. D søs kagoi bla vis so ko i il dosol i : alilig vissak (43 pos) sak balov (17 pos) ovpøvig vd vagsvdak (9 pos) Nå d gjld ad sivil sak vissak, va d i økig i aall vigsl og i aall bgjæig o vagssalg. Aall skjøssak og gjldsodigssak på sa høy ivå so i So i 2011 skylds d høy aall skjøssak i so gad ag oppvls av skjøs og aks. Aall ddosssak gikk o d fa 2011 il. Adl ddosssak d saffa ov 6 å va i på 5 pos, d sa adl so idlig å. Saksigag av dosak øk d 3 pos fa 2011 il. D skylds i hovdsak økig i aall fgslig fa 2011 il. Fgslig ugjod i ud fjddl av all dosak. Bhadld sak Dosol ha bhadl fæ vissak og ddosssak, o fl dosak i å fø. Sid 2006 ha sklig væ ilbud vd all ig og lagas. I bl d avhold skligsø i sak (1 841 i 2011) sak, og sak (1 161 i 2011) gis so folik sklig. I bl 10 pos av vissak bhadl såkavsposss. I 2011 va d adl 11 pos. I 2011 bhadl ig 9 guppsøksål, o 13 i I bl 46 pos av all do i saffsak avsag so ilsålsspådøls. Aall bhadld sak Sivilsak vissak Aall bhadld sak 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Mddosssak dosak 10 11

7 Dosol i Nog Dosols viksoh Bholdig Bholdig av vissak og dosak på sa ivå vd ugag av so å fø. D bhadl fl ddosssak d ha ko y sak i, slik a bholdig av diss sak dus d 3 pos. Aall sak i bholdig Måloppåls saksbhadligsid No økklall Saksbhadligsid i d (dig fa 2011) Saksyp Målsig Rsula Tvissak 6,0 5,1 (+0,2 d) Saffsak: Mddossak 3,0 2,8 (ud) Edosak 1,0 0,4 (-0,1 d) Gjosilig saksbhadligsid fo sivil vissak gikk d i sa av sis f-ås-piod, s å u il å sabilis sg på ud 5 åd. I ådd 53 av 66 dosol (80 pos) ålsig fo vissak. D lav adl i 2011, da ådd hl 86 pos av dosol ålsig fo d saksyp. Fo ddosssak gjosilig saksbhadligsid båd i 2011 og på 2,8 åd. Gjosilig saksbhadligsid fo all ig sal fosa ifo ålsig. 50 av 65 ig (77 pos) kla ålsig o gjosilig saksb- Gjosilig saksbhadligsid (d) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Sivilsak vissak Sivilsak vissak Aall iko sak hadligsid fo ddosssak. D høy i 2011, da kla 47 av 65 (72 pos) av ig ålsig. Gjosilig saksbhadligsid fo dosak ha væ sabil, og god ifo ålsig d sis å. I va d o ig so ikk ådd ålsig fo dosak, i 2011 kla salig 67 ig ålsig. Dosol i ad isas Saksavviklig Iko sak Aall sak Saksyp Iko Bhadl Bholdig Ak ov do i sivil sak (-4 %) (+3 %) (+2 %) Saffsak: Bgsd ak: Fagdosak 402 (0 %) 439 (+10 %) 147 (-14 %) Mddos - bgs ak 192 (-2 %) 191 (-5 %) 64 (+5 %) Bvisak: Mddos - bvisak 402 (-2 %) 431 (+3 %) 223 (+3 %) Lagsak 305 (-13 %) 317 (-6 %) 134 (-18 %) Tig opplvd kafig vks i aall vissak fa 2008 il D vks ha også ådd lagas. Fa 2009 il 2011 øk aall ak ov do d 16 pos. Fa 2011 il fikk a li dgag på 4 pos i saksigag. Lagas ook o lik ag saffak il pøvig i so i D bl pøvd 3441 ak i o 3465 i Toal s aall hvis saffak o lav i i Ndgag skylds a d i bl hvis fæ å fø. Adl saffsak so hviss il bhadlig 1 va fo all lagas sal 38 pos i, o 40 pos i Adl hvis sak vai o llo lagas, fo vai d llo 34,5 pos i Eidsivaig og 40,9 pos i Fosaig. 2,100 1,800 1,500 1, ,0 Ak ov do i sivil sak Mddosssak dosak Mddosssak dosak Fagsdosak Mddosbgs ak Lagsak Aall bhadld sak Aall sak i bholdig 2,000 1,500 1, ,0 1,400 1,200 1, Bhadld sak Aall bhadld ak ov do i sivil sak ha øk d 3 pos fa 2011 il. Fo saffsak d bhadl o fl fagdosak og bvisak i ddos i i Aall bhadld bgsd ak i ddos og lagsak ha gå o d. I va d 23 ilsidsls av juys kjls i lagsak. I 2011 va d 19 ilsidsls. Ak ov do i sivil sak Mddosbvisak Fagsdosak Mddosbgs ak Lagsak Bholdig Lagas bhadl sadig fl ak ov do i sivil sak, kla ikk å hold i d vks i saksigag. Bholdig ha dfo øk d sis å. Fa 2011 il va økig iidlid okså li. Bholdig av bgsd ak og bvisak i ddos ha øk, s bholdig av fagdosak og lagsak ha gå d. Ak ov do i sivil sak Mddosbvisak Fagsdosak Mddosbgs ak Lagsak Måloppåls saksbhadligsid Saksbhadligsid i d Saksyp Målsig Rsula Ak ov do i sivil sak 6,0 7,1 (+0,6 d) Saffsak Bgsd ak: Fagdosak 3,0 5,0 (+0,2 d) Mddos - bgs ak 3,0 4,1 (ud) Bvisak: Mddos - bvisak 3,0 7,2 (+0,6 d) Lagsak 3,0 5,9 (+0,1 d) Gjosilig saksbhadligsid fo ak ov do i sivil sak ha øk fa 6,5 åd i 2011 il 7,1 åd i. Målsig gjosilig saksbhadligsid i 6 åd. D o søs lagas, Bogaig og Gulaig hadd saksbhadligsid ov ålsig, s d øvig lagas va ifo. Fo saffsak saksbhadligsid fo bgsd ak i ddos ufoad, s d fo fagdosak og lagsak o so i Saksbhadligsid fo bvisak i ddos ha øk. Lagas sal ikk ifo ålsig i saffsak, og ig av lagas ha gjosilig saksbhadligsid ifo ålsig. Gjosilig saksbhadligsid (d) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Ak ov do i sivil sak Mddosbvisak Fagsdosak Mddosbgs ak Mddosbvisak Lagsak 1 Iklud sak d saffa sks å ll

8 Dosol i Nog 2010 Dosols viksoh Aall sak Saksavviklig i jodskifdosol Avslud sak Jodskif avslu 1176 sak i (1114 i 2011). Rsulaidikao vis a d bl avgjo 1272 (959) vis, s aall sfassd vdak va 4623 (3697). Aal i skiffl va daa ( ). D gis buksodig fo 1542 k² (809). Aall pa i avslud sak va (10 373). D faslag, avk og iål 2548 k gs (2092) s aall iål gspuk va (19 661). Jodskif ha bhadl 287 k vg (427), s gbyik va 17,7 ill. k. o 16,0 ill. k. i Ny sak sfassig oaodig Buksodig/flls ilak Ad sak/skjø 2011 Bholdig Jodskif ha dus sas y ov lag sahgd piod. Ms d i 1983 hadd 3919 foliggd sak, va aall i 1999 dus il 2558, og i 2010 il I 2011 sudd d uviklig. Rsas øk d 102 sak. Økig fosa i ; sas øk d 122 sak, slik a sas il sa ha øk d 224, ll 14 pos d sis o å. Vd åsskif foligg 1791 sak il bhadlig. 1,200 1, sfassig oaodig Buksodig/flls ilak Ad sak/skjø Saksbhadligsid og vid Gjosisald og saksbhadligsid fo avslud sak dus d 0,2 å i. Gjosisald fo slud sak va 1,5 å, saksbhadligsid va 0,7 å og gjosilig vid fa sak bl kvd il d bl Jodskifov Jodskifov avslu 44 sak i (o 49 sak i 2011). D ko i 50 y sak (51) s d vd åsskif folå 35 sak (28). Tilgag på y sak ka å s u il å sabilis sg på olag 50 sak p. å. Gjosisald fo avslud sak va 11 åd (10). Gjosilig saksbhadligsid va 2,0 åd, bydlig dgag fa 2011 da d lå på 5,3 åd. FAKTA No sal all fa saisikk fo avslud sak 2011 Aall avslud sak Aall pa i sak Aall svis avgjo Aall sfassd vdak Aall iål gspuk Skif aal daa daa Mkd gs k k Gjosisald 1,7 å 1,5 å Saksbhadligsid 0,9 å 0,7 å Saksilgag øk bydlig også i. D ko i 1262 y sak o 1179 i D y sak fodl sg d ca. 24 pos (22 pos i 2011) oaodig, 20 pos (17 pos) buksodig, 55 pos (60 pos) sfassig og 1 pos (1 pos) skjø. Tilgag på sak so gjld oaodig og buksodig øk sk, s ilgag på sfassigssak o dus i. Posvis ha d væ søs økig i aall buksodigssak. Aall y slik sak dobl d sis 5-6 å. Buksodig fo piva vg ugjø so adl av diss sak. 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 gjosisald a ud bhadlig va 0,8 å. Saksbhadligsid Bhadl piva vi 427 k 287 k Aall sak sfassig oaodig Buksodig/flls ilak Ad sak/skjø 14 15

9 Dosol i Nog Dosols ssusbuk Dosols ssusbuk Økooisk økklall FOR DOMSTOLENE KAP. 61 HØYESTERETT Pos 01 Difsugif Bvilgig (ikl. fusjo) Rgskap Midugif Nå d as hsy il fusjo vis dlig gskap idfobuk på o lag 0,6 ill. k. D ugjø 0,7 pos av dispoibl bvilgig og ka kaakiss so id vslig. Midfobuk ka i si hlh ilskivs usls i uvidls av Høyss hus. KAP. 410 TINGRETTENE OG LAGMANNSRETTENE Pos 01 Difsugif Bvilgig (ikl. fusjo) Rgskap Midugif Tabll vis idfobuk på o lag 6,4 ill. k, ilsvad 0,4 pos av dispoibl bvilgig. Midfobuk, so ka kaakiss so id vslig, ha bla a sahg d budd i løsfohadlig fo dofullkigfoig, o so fø il ubalig av løsoppgjø føs i KAP RETTSGEBYR Pos 01 Rsgby Bvilgig Rgskap Midik Ik på pos glsy. På pos føs ik fa gbyplikig oppgav i dosol i fobidls d sivil sak, iglysig, skjø, vagsfoig, skif, kokus.. Ik bl o lav d aslag so bl lag il gu. Nv kapil sasva d idlig i soigspoposisjo (Pop. 1S (2011-)). KAP. 411 DOMSTOLADMINISTRASJONEN Pos 01 Difsugif Bvilgig (ikl. fusjo) Rgskap Midugif Rgskap fo DA vis idfobuk på o lag 2,8 ill. k, ilsvad 4,0 pos av dispoibl bvilgig. Midfobuk ha i so gad sahg d a DA i piod ha ha ubsa sillig. KAP. 413 JORDSKIFTERETTENE Pos 01 Difsugif Bvilgig (ikl. fusjo) Rgskap Midugif Tabll vis idfobuk fo jodskif på o lag 1,1 ill. k. D ugjø 0,5 pos av dispoibl bvilgig. Midfobuk ka i hovdsak las il vakas i ldig sillig på gu av vaskligh d å ku do og ld i jodskifdosol. KAP JORDSKIFTERETTENE Pos 01 Saks- og gbyik Bvilgig Rgskap Mik Bvilgig på pos ofa ik vd a pa i sak bal gby. Ik bl høy d aslag so bl lag il gu. RESSURSER OG BEMANNING Budsja il dosol i føs- og adisas bl i sasbudsj fo dus. D fikk koskvs fo baig i dosol gjo duksjo av aall dofullkig, og ku i difsbudsj il 23 dosol. I sasbudsj fo 2013 bl budsja il dosol i føs- og adisas dus ylig. Slv o fl dosol ha baig so fo lav, og a aall sak so skal bhadls d sa so idlig, å dl av budsjku dkks i gjo ylig duksjo av dosols baig i Baigsduksjo i 2013 gjoføs vd ilsigssopp i ig, lagas og Dosoladiisasjo fo all silligskagoi d uak av ldsillig. Ogaisasjosuviklig og ldls i dosol Ogaisasjosuviklig D pågå koiulig uvikligsabid fo å sik ffkiv ssusuyig og høy kvali på d abid so uføs i dosol. Kjoåd fo uvikligsabid ogaisasjosuviklig, lduviklig og ldsø, sa upøvig av ogaisig og abidsposss. - Hud bla a ulik sahadligsfo llo dosol og fosøk d oda spsialisig. Abid d øk spsialisig æ bskv på sid 35. LEDERUTVIKLING Å bida il god ldls i dosol pioi oppgav fo DA, og ldls i dosol ha få økd fokus d s å. Båd lovvk og pladoku foidl y kav og fovig il ld i dosol, og il dosolld spsil. Fo å bida il uviklig og bvissgjøig i ldoll ha d i d s å væ sa i bydlig ssus på lduvikligspoga. I siuasjo d sa budsj ha isas ifo oåd bli pioi. I bl d gulggd basispoga igagsa fo o gupp yuv dosolld. I 2011 gjofø ca. 70 dosolld 180 gads valuig so ibæ ilbakldig fa g dabid på g ldls. D d øvig dosolld fikk slik ilbud i. LEDERSTØTTE Abid d sysaisk lddialog llo DA og d kl dosolld bl vidfø i. Lddialog ig dl av syigsdialog llo DA og d kl dosolld, og å gi uligh fo dialog o fohold ky il ldfuksjo og lds uøvls av oll. D også abl fl ldfoa d DA og ld i d alilig dosol og jodskifdosol disku vikig og pisipill poblsillig. D gjoføs også bsøk ll saal d all yuv dosolld i løp av d føs åd ildls. DA biså dosolld d vildig og ådgivig i posss so gjoføs i g dosol, og dosolld ka også gjø buk av ks vild bhov. Fo å sø ld i uøvls av ldoll uvikl DA i lkoisk ldvild. H fi ld l ilgjglig ovsik ov asva og oppgav i sal oåd. DA sø også uviklig av ldls i dosol gl, og sælig uviklig av ldgupp og -a. D ofa faglig så vl so økooisk sø. I va d god iss fa dosol li dgag i aall dosol so søk sø il slik lokal uviklig. I bl d igagsa oodig fo yuv dosolld. Nyuv dosolld få d ilbud o o so vil biså d i d føs å d dosolld. Mo fa dosolld so øsk å bida d si kopas og faig ovfo yuv kollg. Høs bl d gjofø o fagdag so oppsa fo oodig, d vl 20 o dlok. P va d abl 22 opa i dosol so i gag d si abid. FRAMTIDIG DOMSTOLSTRUKTUR I OSLO- REGIONEN Oslo-gio fovs å få d sks bfolkigsvks i lad d æs å. Saisisk salbyås pogos vis a bfolkigsvks i gio sal vil ligg opp o 30 pos fa o å Dosoladiisasjo (DA) ha sa i gag bd og pisipill vudig av faidig dosolsuku i føs isas i Oslogio. Fo å biså DA i d abid bl d i 2. halvå 2011 abl posjk d psasjo fa all bø dosol, abidsakogaisasjo og D osk dofoig, sa hovdvobud fo d alilig dosol. Hsik d posjk å foa 16 17

10 Dosol i Nog Dosols ssusbuk bd og pisipill vudig av faidig dosolsuku i føs isas i Oslo-gio. Posjk ha så lag ih faig fa Svig, Daak og Ndlad. D gjofø ø d bla a Poliidikoa. Esi saksvks bas på fov bfolkigsvks i gio bydlig fa o Dso d ikk foas dig i hvilk sak so bhadls fo dosol, ll possslovgivig ds, vil d gi bhov fo baig i d bø dosol so ligg pos høy i dag, d gjosilig økig på 44 pos fo gio sal s. DA abid å d å ih ogaisasjosfaglig vudig av hva so ka ass so hsiksssig dosolsøls i gio. D vil sa d ad fako ku ha bydig fo hvilk alaiv odll fo faidig sogidlig so ka væ akull i gio. Edig i bfolkig og saksgd vil uas d sg bydlig, slik a gio vil så foa bydlig ufodig båd å d gjld baig, lokal d vid. Abid skal sluføs i løp av høs KRITERIER FOR STRUKTUR I jaua 2011 bl sukudig i føsisasdosol so Soig vdok i 2001 gjofø, og aall føsisasdosol va dd dus fa 92 il 66. I saåd d Jusisdpa gjofø DA i 2010 valuig av sukudig og foslo kii fo vull faidig sukudig. D foslå kii dosols søls (iiu 8-10 død åsvk), lokalisig s i fohold il ad offlig isiusjo, bfolkigsvks og ssuku, sa isavsad fo buk. E Dosoladiisasjos oppfaig vis valuig a sukudig ha væ posiiv fo fo dosol og ds buk. Evaluig og foslag il kii fo y sukudig bl ovsd Soig og Jusisdpa. D fosa ikk a sillig il oppfølgig av valuig ll foslag il kii fo y sukudig. Faidig ogaisig og suku i jodskifdosol Rappo Fidig ogaisig og suku i jodskifdosol va u il høig i Høigsualls bl iabid i d dlig appo so bl lag fa fo sy i DA i as. Rappo u u i abfalig il iiusbaig, faidig silligssasig og hvilk hovdkii og illggskii so skal lggs il gu vd vul faidig sukudig. Rappo ilå også a a i d vid abid d ogaisig og suku ud sokodll og sokodll d avdligskoo æ. Sy slu sg i si hlh il appos ilådig. Rappo ovsd Ladbuks- og adpa, Jusis- og bdskapsdpa, Næigskoi og Jusiskoi fo vid oppfølgig. 22. juli-sak Oslo ig hadd asva fo avviklig av 22. julisak, og ufø abid d på glid å. Dosoladiisasjo biso Oslo ig d pakisk fobdls il, og gjoføig av, sak. Fo ufylld gjogag og vudig av abid viss d il åsldig fo Oslo ig og valuig gjofø båd av Oslo ig og Dosoladiisasjo. Ovføig Rssak bl ovfø il 17 dosol ov hl lad. D va føs gag d bl gjofø slik ovføig. D fogikk so lukk isaig, og bl vis på l fo påød, foæd og bisadsadvoka. Ovføig va vllykk, og ga god faigsgulag. Asa i ovføigsdosol vis so vilj il a d skull lykks, og d pakisk fohold bl lag god il. Kouikasjo og dihådig D bl lag d bydlig abid i dihådig, båd fø sak sa og udvis. D bl bla a uabid g sid fo 22. juli-sak, opp diuvalg d psa fo pss og gjo bydlig illggig fo a di skull få god abidsvilkå. IKT D bl gjofø bydlig IKT-askaffls il Oslo ighus, sa il ovføigsdosol. DA bisod Oslo ig d fagpsoll på IKT-oåd, og hadd hovdasva fo IKT-løsig. Ebuk av usy og ifasuku ha hv IKT-sadad vd d ivolv dosol. bl gjofø av Sasbygg. I ilkyig il obyggig bl d gjofø ivsig også å d gjald kisk usy. Obyggig bl pa dig i ighus. Publikussvic i Oslo ighus Publikussvic i ighus bl syk ud ssak, bla a gjo baig av ifoasjo- og svicdsk i ighus. D va også bydlig illggig fo la, påød og foæd, sa vd påød-s ufo ighus. Økooi Soig bvilg oal 97 ill. ko il d slig gjoføig av sak. D bl gjofø i hhold il budsj. Halvpa av diss ugif ky sg il obyggig av Oslo ighus. Tkologiavdls i dosol Viksoh på IKT-oåd pioi ilak i hhold il Sagisk pla. Fo bs ulig å lgg il fo d i å so ko, d i lag y ssus i å foy d kisk plafo. Gjo d d lag gulag fo vid foyig av saksbhadligssys i dosol og y digial js. DA ha gjo posjk Elkoisk sahadlig d akø i sivil sak, også kal Elsa, uvikl poal fo sahadlig llo akø i sivil sak og dosol. Pla fo upøvig lag il vå Saus fo IKT-dif og ofag av hvdls il DAs buks ilsi a y kisk plafo og y koosøvkøy fo dosol bj buk god. E piod d bydlig pobl vud DA å siuasjo so ilfdssilld. D abids koiulig d å dus såbah i viksoh, og so dl av d d gjo vudig av bhov fo ssus, kopas og god ogaisig av abid i IKT-h. D vil bli fulg opp d fokus på hvoda jskvali ka bds gjo å syk i bsill- og syigsfuksjo. Filig og ovføig NRK fikk asva fo å fil fohadlig. Filig hadd følgd foål: Ovføig il psss og uvalg dosol, yhspool fo osk og uladsk di og fullsdig hisoisk aial il Riksakiv. E sys fo adiisaiv saksbhadlig og digial akiv bli spsifis og skal askaffs i Ny sys skal i føs ogag sa DocuLiv i DA, fo ds å bli gjo ilgjglig fo dosol. D ha væ so øsk i dosol sid LOVISA bl uvikl. Obyggig i Oslo ighus D bl foa obyggig av ad asj i Oslo ighus. D fø il uvidls av ssal slik a d hadd plass il æ 200 pso. Obyggig Vudig av sikkhshsy og skjig av bskylssvdig ifoasjo igå i al abid d dosols IKT-løsig. D ibæ isikovudig av y løsig, oppfølgig av sikkhshdls og avvik 18 19

11 Dosol i Nog Dosols ssusbuk og visjo av js og lvadø. Jodskifdosol by avas kisk løsig fo sdfsig og gisig av idosgs. DA ha i igå aaval d y lvadø fo lvas av oppåligsusy il jodskifdosol. Ladskosul i jodskif og DA ha i saabid d lvadø uvikl y pogava fo iålig og dokuasjo av skafig gs i hhold il osk sadad. Ny aaval vil på sik gi økooisk ispaig vd uskifig av gal ladåligsusy og ffkiv poduksjosløyp i fl. I ha dosol.o bli foy d y fuksjoali og y usd. Oppgadig ha gi bukvlig sd båd fo d so skal avig d og d so skal publis. Abid d å fobd dosol.o vil fos i Dags oala fo IKT i dosol pss og bhov ka ikk dkks ifo d. Bhov ha bakgu i kav o å div koiulig oppgadig fo å ugå so ivsigsløf, igslij fa dpa og Difi, y lovvk (safflov, jodskiflov, skiflov c.), offlig akikupisipp, buk av Ali og digialisig av offlig js. Bvilgig il dif og uviklig på IKT-oåd va i 70,5 ill.k. i illgg il 14,1 ill.k. il IKT-viksoh i DA. D ugjø 4,0 pos av oala il dosol, hvoav 1,5 posh gå il uviklig. Nogs bidag vil ky sg il d 12 ys dlslad il EU. I illgg il d ujvd foål skal odig bida il øk saabid llo Nog og d kl lad. Dosol ugjø av fl pogaoåd i odig. EØS-idl ogais so poga ud hv dl av offlig sko, d udliggd posjk. Liau Nog igikk aval d Liau 5. apil 2011, hvo dosol ugjø é av fl pogaoåd. DA i aval pk u so pogapa på dosolsoåd, d liauisk dosoladiisasjo (LT DA) so pogaopaø. DA abid sa d LT DA ud pogauvikligsfas høs 2011, fø pogafoslag bl ovsd Fiacial Mchais Offic (FMO) i Bussl 5. dsb Poga bl godkj av Uiksdpa i okob. Poga ihold posjk ky il uviklig av IT-sys i dosol, sikkh og vioppfølgig d spsill fokus på foæd, sa saabid i bla a sklig og dihådig. DA vil igå so posjkpa i posjk, d dlakls fa osk dosol ud iplig. Poga i hovdsak o gjoføig av fi lovfo - y safflov og saffpossslov, y sivilpossslov, og y pivaslig lovbok. Posjk o ilgag il dosol i fohold il d y lov, uviklig av IT-sys i dosol, og opplæig av do o d y lovgivig. Vid skal poga ha spsill fokus på o-bfolkig. Raaval llo Fiacial Mchais Offic (FMO) og Dosoladiisasjo (DA) DA ha igå aaval d FMO i Bussl, hvo DA i bl gi idl ilsvad åsvk fo å ufø abid so pogapa. Ls o iasjoal abid på sid 42. Dosols lokal Lokalsiuasjo fo lagas I Tosø ighus ha d væ bhov fo plass fo dosol. Sasadvoka fly u av lokal, o so ha gi sø kooaal fo Hålogalad lagas, i illgg il ksa sgligso fo båd Nod-Tos ig og Hålogalad lagas. Lokal bl fdigsil i. Eidsivaig Lagas ha ova lokal sasadvoka, og ha dd få bd plass. Agd lagas ha bhov fo fuksjoll kooaal, d sa i gag abid fo å s på løsig. Lokalsiuasjo fo Fosaig, og Bogaig ass i hovdsak so ilfdssilld. Vid ka d fo kl lagas væ id bhov ufo d fas koosd. Lokalsiuasjo fo ig Lokalsiuasjo fo ig fosa svæ vaid, og kk dosol ha lokal so ikk ilfdssilld. Magl vd lokal i føs kk ky il sadad på ssal, AV-algg og sikkh. Lavik ig fikk y lokal i. Foposjk fo byggig av y ighus i Mold bl fdigsil dsb. I Da o avkla fo y ighus. D y ighus vil gi lokal fo Da ig, Nd Busk ud jodskif og Bogaig lagas. D bl i 2011 fdigsil foposjk fo habiliig av Bg ighus. E habiliig vil Bg ig og Nodhodlad ig få fuksjoll lokal. I Savag fos abid d å avkla o fo y ighus. D y ighus vil gi plass il Savag ig, Sø-Rogalad jodskif og Gulaig lagas.d fosa ag dosol so sli d dålig lokal, og so ha bhov fo ubdig. Sikkh fo asa og buk av dosol i d sahg vikig fohold. Fo å ivaa bhov fo koo og øo il Fiakskoisjo, bl lokal il Id Fiak ig bygd u. Lokal bl fdigsil i dsb. SATSING PÅ KOMPETANSE- OG KVALITETS- ARBEID Kopas sasigsoåd fo DA. «Kopassagi fo dosol og DA » da gulag fo kopas- og kvalisabid. Sagi skal bida il å udsø hlhskig og søg fo sø ålig av kopasabid. Dosol skal ufø si abid d kvali, o so fous dabid d ikig kopas. I saspill d dosol skal DA bida il å uvikl og ilby kopasilak so dkk ll bhov, og so dd vil udsø kjviksoh il dosol. EØS saabid I dsb 2009 sig EØS/EFTA-lad Nog, Islad og Lichsi y aval d EU o bidag il sosial og økooisk ujvig i EØS-oåd fo piod ai apil EØS EFTA lad vil fohadligssula ålig sill 357,7 illio uo il ådigh i piod På gu av fosik oppsa, piod uvid il 2016 og Pol Tilsvad aval so fo Liau bl igå d Pol 10. jui Også h DA pk u so pogapa, d Jusisdpa i Pol so pogaopaø. DA bisod Jusisdpa i Pol d uviklig av pogafoslag høs 2011, iholdd posjk i IT, dosolldls, sklig, og offsø. Pogafoslag bl ovsd FMO i fbua, og bl godkj av Uiksdpa i okob. DA posjkpa i posjk ky il dosolldls, sklig og offsø. Roaia Roaia og Nog igikk aval ky il EØS-idl 21. as. Jusisdpa i Roaia pogaopaø, d Euopaåd og DA so pogapa. Da og Euopaåd bisod d usk Jusisdpa ud pogauviklig, og poga bl ovsd FMO i ovb. Åsvk i dosol og DA p Toal aall Toal åsvk Kvi M Silligsyp Aall Åsvk Aall Åsvk Høys do 20 20,0 7 7, ,0 Høys ud 18 18,0 9 9,0 9 9,0 Høys ad.psoal 17 16, ,4 2 2,0 Lagas do , , ,3 Lagas ad. psoal , , ,0 Tig do , , ,2 Tig dofullkig , , ,0 Tig ad.psoal , , ,7 Jodskifov do 4 4,0 1 1,0 3 3,0 Jodskifov igiø 4 4,0 2 2,0 2 2,0 Jodskifov ad.psoal 4 3,8 4 3,8 0 0,0 Jodskif do 81 80, , ,8 Jodskif igiø 89 87, , ,5 Jodskif jodskifdofullkig 5 5,0 1 1,0 4 4,0 Jodskif ad. psoal 55 50, ,2 1 0,7 Fiakskoisjo 7 7,0 4 4,0 3 3,0 Dosoladiisasjo 80 79, , ,8 Su , , ,

12 Dosol i Nog Svæ so ilo Ig ilo Gask so ilo V ikk/ubsva Li ilo Dosols ssusbuk Lokalsiuasjo fo jodskifdosol Md o få uak lokalsiuasjo fo jodskifdosol ilfdssilld. D jobbs koiulig d å salokalis jodskif d ig d d ligg il fo d. Abidsiljø Abidsiljø i dosol opplvs so posiiv på d all fls oåd. Åsappo fo HMS, vis a d bl abid sysaisk d abidsiljø og HMS gl, ilfll va fo Bild av øk sysaikk syks, vd a hl 68 pos av dosol ha uabid HMS hadligspla fo g dosol, o 53 pos i Dosol ld a d fosa bhov fo gulggd HMS- kopas, d spøs saidig pakisk og fag kopas i koflikhådig, sikkh og bdskap, hådig av vold og usl, og psykososial abidsiljø. Dosoladiisasjo gi koiulig åd og vildig ovfo ld i dosol i spøsål ky il sysaisk hls-, iljø- og sikkhsabid. D gjøs fo å bida il a dosol il hv id ha d ødvdig kopas fo å opphold god abidsiljø, og væ i sad il å håd vull abidsiljøufodig. Vi vid Dosoladiisasjo øsk fosa i saabid d dosol å vklgg ablig av gulggd HMS- kuskap og HMS- sysaikk, også s faov o viduviklig av kopas. Sykig av vogaisasjo vil fos i 2013, d bla a ilbud o fagdag fo vobud, og ilbud o sia d HMS vid il dosol d hovdfokus på kouikasjo og koflikhådig. Ad fokusoåd fo HMS abid i 2013, vil væ på øk doku HMS sysaikk. Liksillig og agfold D so ovvk av kvi i saksbhadlsillig, og ovvk av i død sillig og bla jodskifigiø. Fo ådgiv og adiisaiv ld, d ovvk av kvi. D gl lav uov i adiisaiv sillig i dosol. D ilsi a dig i kjøsfodlig vil å a id, uavhgig av hvilk ilak so ss i. I va silligsfodlig fo adiisaiv sillig 90 pos kvi og 10 pos. Av 18 ilsig i ikk død sillig i jodskifdosol va 50 pos og 50 pos kvi. 50 pos av d yuv dosolld va kvi. Fo d kisk sillig d svæ sa abidsakd, og sålds få søk. D so ovvk i d silligskagoi. Likvl d gldlig a d oal aall kvilig igiø øk. D so ovvk av kvilig søk il saksbhadlsillig. Fdls d ku asa a i d silligskagoi. D ss på so posiiv a av fi yilsa jodskifdofullkig, kvi. D 46 pos kvi og 54 pos i dofullkigsillig i d alilig dosol. D ha i d sis å væ aka økig av kvi. DA aa a d høy aall kvilig dofullkig på sik vil bida il øk kviadl i do- og dosolldsillig. I d alilig dosol og Fiakskoisjo d 31 pos kvi i ldsillig og 69 pos. Fo jodskifdosol d 18 pos kvi i ldsillig og 82 pos. 42 pos av uv ld i kvi. Av uv do i d alilig dosol 58 pos kvi og 42 pos. Isilligsåd fo do pakis oda kjøskvoig. Liksillig a i fobidls d uøvls av lokal løspoliikk og gjoføig av lokal løsfohadlig. Ulik poliikkdoku gjogå og vid, bla a d ål o sø bvissh o glvk fo å f liksillig og ovik diskiiig. D også uabid al fo ks il kugjøig, d d syliggjøs øsk o agfold bla a gjo øk adl asa d ivadbakgu og d dsa fuksjosv. Bvissh ud d bli foidl il dosol i dialog gjo hl å. Mis søk d ivadbakgu bli ivju, dso vdkod fo øvig ass kvalifis. Islag av aall dabid i dosol d ivadbakgu foholdsvis søs i folkik søk og i d so by. Fo å øk aall dabid d dsa fuksjosv, d gjofø få kok ilak u ov dig av al fo kugjøigsks og bvissgjøig gjo ådgivig og dialog. Mdabid so p. i dag g illggig av abidssiuasjo, bli iøko d hjlpidl og ksa bisad. Fl dosol ha i si åsappo ko vikigh av kjøsbalas abidsiljø, og a d akiv abids d flls iljøilak, bla a fo å f abidsplass so aakiv fo bgg kjø. Fl appo o igagsa ilak fo illggig fo såbasfold, båd fo fa og o. Tilo il dosol 85 pos av ibygg ha svæ so, ll gask so, ilo il dosol. Fo føs gag sid ålig sa d fl so vis slik ilo il dosol il polii. D vis d ålig iloudsøkls so Ipsos MMI ufø fo Dosoladiisasjo. Udsøkls vis så dig fo dosol, aldi ha så ag uyk svæ so ilo il dosol. D å hv dj oda so ha d sk ilo og d gag så ag so fo i å sid. D også bydlig fl fo Polii, Soig ll Rgjig. Polii ha bsadig ha høy illi hos bfolkig. Nå ha d gå d gl og føs å sid udsøkls sa so fl uykk ilo il dosol il polii. D so ha svæ so ilo il polii bydlig fæ fo polii (18 pos) fo dosol (33 pos). Også fo Rgjig og Soig ha ilo gå d. Tilo il dosol sak ud 1990-all, bydlig syk sid bgyls på 2000-all. Da hadd s hv dj ibygg li ll ig ilo il dosol. I dag d ku hv åd pso so ha d lav ilo. Udsøkls ufø i vis også a: Bla ha 35 pos svæ so ilo og 48 pos gask so ilo. Bla kvi ha 30 pos svæ so ilo og 56 pos gask so ilo. Tilo il dosol sk i all aldsgupp, o svak hos d so ov 60 å. All sks ilo i Oslo d 47 pos uykk svæ sk ilo, og 44 pos gask so ilo, il dosol. D så vaiasjo u fa hussadsik å d gjld ilo il dosol. D o sk ilo jo høy udaig sva ha. Tilo il dosol Tilo il dosol % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Tilo il uvalg safusisiusjo 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Svæ so ilo Ig ilo Soig gjigd gdosol Polii gask so ilo Svæ so ilo gask so ilo Svæ so ilo 2% 2% 1 % 3 % 11% 11 % 33% 53 % 32 % 52% Gask so ilo V ikk/ubsva Li ilo Udsøkls ufø av Ipsos MMI på oppdag av Dosoladiisasjo pso ivju i bgyls av ovb. I å bl udsøkls ikk gjofø i sa fo

13 Dosol i Nog Tilbakblikk på 2011 Tilbakblikk på Aca-sak i Savag ig D såkal Aca-sak hadd sks pso på ilalbk, aklag fo akdsaipulasjo og isidhadl. Rogalad-polii buk ov å på foskig i d so bl sag å væ d kla søs isidsak i Nog. Rssak fogikk i f åd, og ofag i søls og aall ilal gjod a Savag ig å s i ks lokal i d sak. All d syv dofl ak. Øygad-sak Davæd odfø Ru Øygad va ilal fo sksull ogag d idåig j. D gja sksull ovgp skal ha skjdd ov oåspiod fa , da ja va llo 13 og 15 å. Sak so gikk i Sø-Gudbadsdal ig fikk ks so dioppksoh. I ig bl d ilal dø il fgsl i fi å, do ak il lagas. D bl fø ca. 60 vi i sak, ag av d såkal kaakvi. Dofoig og Riksadvoka va bla d Fisbudd og bhov fo y gl fo avhø av ba I okob avdkk Vds Gag (VG) a polii by ouks-fis fo doavhø av ba i 90 pos av sak. Ruisvik bl bkf i valuig av bahus, so vis a d poliis ui so gjø a d a fo lag id å ba avhø. Sa åd ko abfalig fa d såkal Sævud-uvalg, so ha vud gl fo doavhø og obsvasjo av ba og psykisk uvikligshd. Polii, ikk do, bø avhø ba so ka væ usa fo ovgp og vold. Hild Fs-sak E gu på 19 å bl dø fo d bual dap på 98 å gal Hilda Fs i Os. - D sasyligvis av d alvoligs saffba hadlig ufø av så ug gjigsa i Nog, sod d i do. Do på fgsl i 19 å va 2 å lav akos påsad. R ga fadag fo ug ald og bgs illkull kapasi. so ok il od fo a å ha sk syig, da ag uødvdig få so sak il å a alfo lag bhadligsid i. Høyss plusdo Høys ha i bhadl é sivil sak i soka og o sivil sak i plu. Sak so bl bhadl i soka gjald spøsål o dosols kopas vd pøvig av vdak av Koisjo fo gjoppakls av saffsak (Gjoppaklsskoisjo) o ikk å gjåp saffsak. D o plussak is bla a spøsål o uldigsdas vdak o asyl/v o u skal vuds u fa siuasjo på dosidspuk ll u fa siuasjo på vdaksidspuk. Bgg sak bø også spøsål o opphold på huaiæ gulag. 14 av do ko il a usdlssvdak ikk va i sid d FNs bakovsjo og hll ikk d Euopisk Mskighskovsjo. F av do va uig. 4 av 10 vi vøs E udsøkls i gi av DA vis a 3 av 10 vi vg sg fo å ø i dosol. 4 av 10 vøs og d so gu sg s foæd i saffsak. Ld fo guppa va davæd sasadvoka Ol Bdup Sævud, poliis i Tos. D fls vi si d føl sg god fobd, ag si d bl ovask ov hvo so blasig d fakisk va å vi. Vi føl sg god ivaa i dosol og gi akø god skussål. 2 il g 12. ap Tosda p Eg ap ød og på fo vi 7 Nyh Hisoisk og i v i l gæ b u di g å do L o f l å p SMS+MMS: REDAKSJON: Ø TIPS il 2303 Tlfo E-pos: Tlfo : (i paas kus fa SEK DKK USD EUR CHF 88,57 (88,35) 98,04 (98,56) 5,84 (5,85) 7,30 (7,34) 608,04 (611,24) osdag) GBP RUB JPY TRY 9,25 (9,28) 18,31 (18,43) 7,44 (7,44) 324,42 (325,98) KILDE: OSLO BØRS Hy i kuigsbyå fo D avg jø Hdak fylksko u skal å hy i kuigsbyå fo å fi fa il følg Igid Lauvdal, so akk sg fa sillig so fylkssjf fo æig og yskapig i kjølva av Sca4ws- sak, so også fø il a o fo dp ds på obil, i fobi» al-, ha kjæ påød fskyd i opp, på fu saffslig o A 16 å og diisasjo d «Vi adsadvoka, dosobid bld ssak sa ola Bis ilg, polii i ko ak lig, i sid d ako dls ig Bivik so d Dos js sa i, og digh dh auvikl, ka i To søk å fo- y og ad soæd ds Bh føsko lv s påsa ig l d. Ha skal døs slæ, i Oslo og fo å fo ilk d vi på hv si u d ha på d o a d fo påsi adag. va gjig. Ha skal ikk si fo å a ø i l ås. App g sik sg så k av p ch i DA o ålgupp skabys av all jobb sa ll aksl hig asvalig fo å ha på gba Rikig bu dp To La app ikig k å ku ld og so i ikk-pofsjo. App søks ø k Di ka sk, av a d på so 16 å ll å ko ssys» og 77 d fls ugog poduksjo AppSo, basis a i i ssak. pg, y ogdo buk av gi sva på d vi llig d ss lik «V i Googl Pla på Uøya so bl la opp a å ug id å bf ka kl d ø. ag k. d på d s bsia Slv o 22. juli sak i si Ba : Cailla spøsålfoa ssa ov fo lsk ka av buks av Esp fo vi å. å ha a d bh skj i i fo god så ko L soladiisasjolo TILLER d lik so sis hlg Vi s o hva so på by, Baø i Do app gjø d y.ill ss ka få y i. ifoasjo dso d så o 10. kla si bl slå dkjd o å ha o d å vi og ygg lfo Lag- pis å ha få bs, bil og E o så y s, så y du og so d på g ba, si app D fu p: du d vi buløs sog d d Vi-ap fo å læ i ak bach. las d vi dsk E ø fol s s suks 3 Hisoisk do-o ppg jø o jusis iis GÅR I STR FAREMO UPEN PÅ M ob sillig på y. Vi vi ha ag god kvalifis søk il silli g. Vi søk åd hos ks kui gsfia fo å fi bs kadida. Abu dsposss avklas i løp av d uk, si ha. s skjb Kildyp : Nws pap Kild : VG PRINT Opplagsall : yp : wspap Papiug Mdi :N aksjo 13 yp 0 s 00 ild a s K v 2 Dao : 3., sid 2 : 78 sid 1 gsall disk p av, Oppla : ov. 6 ALVORLIG FARESIGN Pao ap Papiug ul Bjk AL Pofil : Sø ikk Pa MISFORNØYDE OG PROV Klassk Mdi : alis OSERTE u y ER Kild s k (2) jo T p a i E s H : PKl : 2. si NY R IN Dao T au a æ : Søk Kild l s ofi P yp : N fø v a Hisoisk do-oppg spapli-sak få sø GEwb jø o jusisiis OpplagsN. ju æ sv allo:r7il I i 22 R i 3 d 4 O 0 0 R 0 v a R k «D E gå ikk», ik i T k s Lødag d ov b Kild : VG Papiuga v, sid 17 Dao : 23. ok. Pofil : Søk (9) FOLKEVETT OG FAG: b Mdiyp : PRINT o j s k a s s p k s i d o a P MPEN SEKA KLAS Opposisjo på Soig ko il å foslå a dobudsj is il dags ivå. ko ilbak Md d ufodi g dosol ha, ikk is på IKT-sid, vil foslå å øk budsj vi d llo 30 og 50 illio ko, si Fps Jusisdpa å sik jusispoliisk alsa balas i hl saffsakskjd Asyh. Ha, Has Fod og flgg alvolig bv fa do- da a g sak o hvoskal plalgg fasigal fa gupp so valigvis bd. D aldi hv so å ufos aalysvkøy s. bd a høyd fo hva fo Også sld i jusiskoi, kspl øk poliikaf dfø Høys Adé Okay av ufodig fo siuasjo alvolig.dahl ds kiialo dosol og sog, si Okay Dahl. s 2. a Fdag sa 13-åig og sak oppgi d i sol. D va øyakig 39 og halv i il hu ku kall sg ugdosskollv, og fovills so skv ov hl ja. E fosikig ilæig avslø fo hva so va gal. «Jg ha ikk o å ha på : g» FAKTA sa Do ak A d ka skj 13 åtigs d oasl Kvisbgdo Tou ag og assak, sa h flak av Elis foll o o syk fouf F fo d su fopi vå svs ll Louis Sak Ivs og I lk psis, o kvali øbg H iks.gid på d sbha dlig so ha væ Foo: GE ld av do Wch Eliza IR OLSE bh Az. O vi N s bo fa ha so ikk ak j d osk s vs,å høss d lovo ka kos a båd assod d fa all hold fo å vi o, g gu l. dig og ssa fi og d so flall av osk so d også fa v fohvs: vdig bha E, o,, d påødlig av bho, olv, d i sæk d lass skj ligs saffsak h, i, l lv d, fagfolk, poliik og folk s a a soalvo Visid s ja slv folkvilj ohv fi ladskal vifls; jo ad vdskig. M sak fo ifoas ha øyd væ d d sig og ll på. fl å, og fo spsi i, i dik o av akø å, juf odig do so ø i DA dogbach, vik-s ja Elisab ak bli kild il læi jubi- s d TOR LAN g. h Az og f A Lyg buk i ju på å f og Mo abfalig fa ls opp i gå. Riksadvoka og d i UST s- fø i disisk I AUGisjo Oslo ighus va kadd ko lk START bslu ig d Mdifo, SKOLE å ih pss k folk pa al pa fa hl aiv vd, advosakkydigappo. Og d op fa Ja ia Foløp spik klikk ka, jussksp og llo vil vid diss i dag, ll påøviklig o appo Ausal - å du ga do d so all v y av Rig 73 as.o d i spig had og USA daksjo i på so ligso so g 220 dg på o Ads Bhig Ov s fo gåsdags kodabid fo Oslo: Bivik klusjo. Dba o g d 140 og ulad vil sø svill bli dø ilglig psykias oll i osk ll fa Nog vil ka følg g ssal ba i si ikk. D føs ø a all so Ads Bhijo bgyls, og ødv alld i sak o d 224 daks k, fo dig kø i fø oppl ab Av id fø pås påb Bivik. i gy do sig do. akkd :ksa so uk so va sk og 131 ula ds as. B lig D sis i d «bvis u ov il akk kap Og va 93 o a ko la ask. ig vil» a ilal Da Jap fobi sikkhssys is du Asahi Shi opp-va psyk sk. Fa ikk fø s avis, oisk på gjigsidspu s sø sal dagligodo Az slo d k. fas a bu, 11 illio fo yog «Ad lag på vl ldsugav, s Bhig Bivik døkv bli s på bus o g- og Kyodo. Kia is-diagos så æ sag a så i kø, do il 21 ås fovaig. Dol d ko s på ab. hsbyå d kou s å ba ig og :ko k dy fass lå d vikig pisipp Fol ps Nå bli d o aksd sig». ghovdoga a d «Ls pais d sal ki skhistorisk: I ssal 250 s å væ asva Alld i føs paus Dagblad, CCTV og yh lig fo si hadlig i Oslo ighus bl Ad kls Bhig Bivik i gå dø kasig hua. Ausalia Mdia,». D va s d bla ug AUF- x il 21 1 ås fovaig. Ig av byå Xi d Faifa ap ufalig odskap og og po lsk p 24 fylksåd å gå. Øsldig ha idlig skv a d 10 søk il sillig. Tj Sls, psoalogaisasjossjf i Hdak fylks kou, udsk a d ikk sakk o å lys u øygad NYHETER å fi fylkssjf E odig do d folk lig sø Eda gag skull ass ak og o 22. juli D føls absud 2011 gjogås i s 44 lag sal 250 i Oslo ighus, dal - Ca- dag i sal 250 i Oslo ighus. j og øk i all si gufullh, og d vi, si Nogs vs ass d so bod i lasig d dfø ø i ø. fo d dik od id gjø azih Ba la il bø. Mig ils og ufall av gåsdag obil vik glis ov å ha få vilj iis app ilavsig abid Dosolad fo ls gisa si: lod dos solidbidag il åko sjy vi i las lig ha vid k vs sgs saff d lag bo iå ka du al o liv også fo Tid 21 sjo ød i ssa d sa d osk dg på d ha åd fovaig i fgsl. Ha ugi å safnå u.læ a A vi og ois og assddap kk di so ilbu- u a d ha føl gad. Nå håp ha sa i sælig so g si vs ai d k. lig bl kj g fo å sak sa gjo ilg all Vi sø ssa il i og d u d d sil asva liv fø ø å å vug psykisk hlsv d kla ha ag ugil i a fo ap o ak sig lv si si gj sk sk M a ll. ku vi ig kuvils sa di d skal vi d fo o Ug. Dfo, i l, s i ssal og-opphold i galhus. Ha åd so app ssa d fo d k d bil l åd fikk s s o ssy soppfa på ll k d sid il obil ll ig app d so ha vill. Nå vi hls og hvo d osk ugagspu g å å ifobfolkig all so Og ha å so hvkda fo. k d opp. ds Bh på. u ig i k d i hvilk usvis hvo posjkslå bygafas a ha ikk va ll giv ss Biv d d ø ik ll påpåal s dag Baø, åd spos id akø i y koak I abak Cailla asjo k sak. Hv sk i digh hol psykisk sjuk. do, app D sis ha k å lv i diiss d E slik ug Dosola g av sappaa. do, abid o ø i Ba las sa d. ug d k No få ua s puku (DA). fo kla fo. Doso- ikk ba fo vkøy fo d il js vikig å sy påød id App alfos o ab d li ådvill og lk ks so k ll s slik sa s av vi gj akl ha lg i- ka bu gaa so øs lig dl fo all so ulik kl av hva d asjo d a iva g og folk på vi o ud sg. Ma so ladiis på å lag ø. id llo. g å vi på d saab l, si Ba sak. d ak ssys pplgg fo d a- gå i ssa s gufull å ø i og fo asjoso d «sk å væ asvalig fo si hadlig» LØRDAG 25. AUGUST VALUTA sæ-s Oslo igdshl Klo bisa j sdag fj d a l- E gjk æ sosildiku ski O Klos i-sak, fo fo ssa h o als fa a jul Sigud i 22i. hi svalig. Nå kj K: P advoka ha a ha vl ikk EN ETIKsjosikk u o d ss.igjæ akku d EG s pobl il pa a T HEL Klo lkkasj aul g på of la so k Psilli p sj bl kj, kopp ka d lk fo Da pos- å ha sægoal, og k, si fos sk Af dl hus d i a va å ikk ø blahukjvg åak valg gblad og av. i sa 30 å, oblais va upd Da s s gå vlkj ha, p k Ps d il Og gjøo. g i i Rha ik poss hl u offlig g fa i k av op g kæ fo a haslu i ok bla g kiik lig als Nils Øy og B h også G di hadd Bjk. sø gu il å ko d usag, avspis d bøkd l av skapplass so ha. M ha h sg fo i igj, og skjø a h å a gå vaso il vks. «Eh, o ha du vl?», pøvd ha. D lls så skavl, å dso sig byl, sva d sø. Tisdag 23. okob I lads søs lagas, Bogaig, a båd isfoøyd og povos ov budsjku. Jg ka ikk a duksjofoså a ig il dosol av bvilg poliisk valg so ibæ ak sp fo a saksbh dosol øk. adligsid i jg vasklig fo D valg ha å foså, også fodi vi h sakk o føslaga Ola så bløp, si Dahl. Ha si a Bogai i sad il å avgjø g i dag ikk sak i ilig id. off Kild f Dao : Fæd å lad : sa 2. sv Pofi f i l : Sø b. Pap k (1 g iug 0) av, sid Dag ub s aoikks o DEL s da 1 g 2. Sill - NYHE fb TER i ua Tov g Bil-M s. 16 DEL c -18 Ei dl 2 2 do kio - innsik s. 18 -U ku dho T s. 16 ldig gj Fo øig s. 20 i Døds g og lag fall Md i Kild yp : P RINT yp Opp lagsa : Nw spa ll : p s. 17 kis s. 17 s. 21 iasa s. 21 d ko u a p i Høy s Mob få boff sa ig Kis ia sad k å bal ouc kva sa 00 ko ika d ilak i ig i, av ko ilig lå u ga l l 31 å og fo u h kufo d ob fo a «Nå s:», skiv v b u a so ikk va d S gag abl ikk, p d sko bl gu opp slik skol å H la ha. D a ks a sk ll sial skil sa va oh ol fok. Høys y ha fdigh sg u kla o as a ko blikk ha va, a hasov va dd ka svak so u k f ha i a. på,, so a, og a fø a 3 Tips l fo All 0 k fo å ips d so LI 22. JU GÅR I STRUPEN PÅ FAREMO D vis sg a so dl av kvld fø va bli buk il pøvig av akk. D d va fo fi, og d s ikk fi ok. Og slik gikk å i. D akk so glig va bli kjøp i d ak på d so dag, hadd vægu d sa sopp fo. Hv ku vi a d vill væ æs vi pau id i augus? All ad dag v da også båd d ygs og d li ld åig god a d vikig s hva du ka by på på isid. M akkua i d ilfll l også ipakig, fikk) jg hø. å 3 sp A fo 3 vgjøls 1 ka åig vik p fo,o ig sh ksjo i Fu Mas akls l d g 20 ov { V ldig god fo øyd HAR FÅTT MYE PENG ER 1 Vlk o il RE Fs K ig g åb Gisl Jo li fis vs oppis hso, ad lig b k igj voka ida ig. Osl O GLØTT Nyh b Sd y s bs M s ho Epos MS, SM i S l sd o ps. du l ig s. os il i s på 03 fv. 811 o s old. sig i ih Nog foig i Nosk Pga. D g Ed di o b og dakø lskæ P a MÅ KUTTE: Sosk do ikk vis ig av bild. juli-sak. g iv Gi Egb ud o illio bud kiis so s i Oslo ig ko. publis g fa 22 sfo å ku si budsj vold si opp av ad bla å ha å ply FÅR KJEFT: Jusiis s is op Kokk Foo: FRODE HANSEN opp jg ha. Po ki fo iis G Fao VG fo fikk følg pos ha og f. g av pss væ få kafig kiikk fa ds i Ti D Høyi lads så ldls i Af d, og ikk s bl ksoh vis A pldl s igog dakø. dakø d, so og li Foo: PETTER EMIL a bild so pågi IX WIKØREN skul so i sæl «b lig advold j a B sg kk d k sv H øy NP y Haug avis a Av Ås Haug Røs Bivi didigh l uviklobb haig gad o S, SCA s AA hig a op END a a bslu ad- Hild si g B ERL g så p Ha O: si. Guo da sk på h, og FOT ul h vis id bisads 22. sa il l å d s. sb. laga old do a s D l skvæ ha og sosial kasj sifi dls ag a d l i å av sd lk h bl s v O ho a bg lad fgå opp og obb fuk av ligosæ s h ig PFU-ø vdv ld, d fa A ig Oslo Sigud Kl u fo as bk ha ll il off kap fø Høy s skif av p bli v gd kkvold Klass fl ad saigkou vi ik d hsy voka k. Bakg asvalig ga Ko d ob s lig ofsso. i gå. P Ed a å da obbi spliki g bil juli-sa ha s. a kild g ig.» sa b og a g klæig Rog gj g fo a so vi fobud ps kasj va å blås is i jou lda skol va d å gjø d Av TERJE HELSIN ha ha asjo Pss og i gi i da ob blig l fo Vo sj il fodi ds GENG Plik ilaausko Vi ko. I ig lv v 31 å gao l i jo, i Nosk ifo lkka akull lk av A bl fls asg faåd of f lo gs u E dh l kæ s y offligg ha ha d sal i Hø s Fø D bil d do og ha so al ll -Nog Ud d k v da s, bl ha y, og og joal s asjo si full a og g oppø ov a Høy a fifu fo øvy HØ ikk s a g is lisik Bjk i di av. så bla g Bivik va usy li jusis- sgjd (.v.) fø k sy d ss ul i dia ig D ogh av os d al al TjoYESTER h s kfoh. iis G Fa Bh Uøya. Di so gjo og vi ik lig off gå å på ig, Pa sdo iis k sk l Haug pob». l adl sla ETT: Hø u va pp k o, ld på s o l o g sæ sp sp Hi las å lo d, A v s vil olig d a s d ku kafigi i budsj il PFU a b ikk l S ab l fo fi ys uik kopl Klo lkka p Bå gu bygd ogpa ikk u i ld d og d ks pos.. bl gj i sak a fø il d å og så ig la o o ds so b i og ul. g o o sosi Salig gyg Ha skol ilig bl of il Af jd og sks ha å pos d vokako vi fo sø. Tilak d a sg k H dlt og ld i d føsla ss i Af d ob al us a d h ad hu ag sjosivå pssa pååg fo ad ik ug ø s. a ov s å søs å ak P ov si so Ha på va ik Bu b hv ha ad l igob Ad, va ilsi ku d ha væ øy Hau ob idi gad væ sk sbh ligfo so ku i- budsj usa å s ll. fo obbsak Dosol il of Rak å bhad d bhad sal vo il kisd svalig ull plik big uigh på skolg ildlig. fo b fis ha bli hfø il ø. k D A -Fdag sj. ls valg, våk o: Ha asjo il ld :. o skj Fi gd s Bj U sa». sill i k, sd fo bli i u pa sa oss IKK do va yg so d sø. i his-bild fo ET g og i llg Fa vs ha fo a sak- sj hai id hvo bud- å bhadog koplisfobyhi I kj sv siga ski ld Mai l l, si oisk bv il å o g å ko løs o d, F s kad ii, Fagli ål å ov a i of i jusisko væ jv bli dus v A d i H ligavvis sk l. ka ilfl. hvo d diss økd sd d ba av d ov s i l ilv s på å diss, o fo g il d d da : Kis sa på d s i as a k a sks ad, fl iu øy do g u o v o i å. p adi ig so svæ ha pålag fi va skolå bhad a d il gs i No fohva sla s «Sl l d i il Kl g Bg d D uhldig koskv gaiv sg Klosæsfosåavog lg s sdi so salig l ha s sæ- hvil Klasskad so I si, si Si si a sy : «D Båds å a f sada - l all si Møll v o ig av budsj sa- koskvs- gupp. Nå do, ku fo g.fo liog so f Husby. ak doso Ku sæ ju i, bli. d sk so, I ha ls a a sk lig Kollga spa sg d sk kj fo å væi 22 å ydlig buk k sasi olb assiv, Nils. kild H øy ol ha - ha lig kl skol fåbli Dalsid på Elsi Også d lo gs hl asvasfull, si igis, avkla ig d Advoka,, Kis G og fag pss. ls di. dfosva. vu a Sab s Fak l å b bl s vog så kla a usa kk o ass Ha o buk id på v lak sasiis sj 17 av lads spai ha u blad fo og ka p do o fo l, S ig ii fa a sk fo d sa al gg a s s kj u ku bfa kk ia lk d f o all doso få al y ha l på l a d all sa s dd a vas søk k. Vi ia gu il å ly pkopi: kaf s l. d ykkha Ps sjosi la so Fi sakføsl haspa sg fo. sa saksavv skjl do Huig do ds skol ig s fofo å på d. o klig å gjø, u, og v s hu fo k l oppfod Igs fø. bs ull også disv også fø il ks lkbudsj kaof sl g sk på og iklig d sk foslag Doso ls u fo p d a va H sak ld dl vi fo ik ydig l ai al, ak k av gj uødvdig hav as ild S o sa ha kulu s øys a kh bæ - bydl ls h si il a d ssik g og ak fo ø d v g og å øk o fo å buk pg o bl vil gj i. D gjld ssusildli i ablog ha d Ny avis kiis ig h asjo bydi ig god bau jo so k, skull bs o d doso vi få på g å g, å av so ig va iikk fo o hl upo g fa d - fohold, so pla figs spsil faag slik duksjo i doso D fo a s, øk og v doso sæ gu gu all ili fo sk i ik, ls v s v ls uavh. i å dv ig k bla a ll l. foufi d og sak a i k gigh. l s h da ha ivaa oppgav Al vi gjø d g å. s Sakbhadlig avkl bli b dva ig fosa Klo ka so, si ad avgjø øyd fo å slv voka d advo u lav. D bav. Ms ky il. vil fl skapasi pøvba. d bl uad vils v i da ig bid kk, av å i s på b å, i si å bli lig bi a - gd d, d, sid v a kasj, a vik sk ads sj ad i dia ygg k -kla dus fo d ak a: lagasso bli voka ls. - o gikk kli Pg fosvi sk g No bis f s Bj d og H ljg o Da v ob fo illivk d si f gj l i ka sa i ul sa gjø D is øy lk og ag i ikk i E-pos: j.hlsi obbi kd ad Ti h o big å. lovg i p såøk kø i a fo lk, sj s il o buløs s oggi publ fa Uøy g Pa i 31-å isk igj æ ki- i doso o Edga k fo ivi kav da å ga s osdgisl Jo lig. D kj fis skull old fo å sl g og ld o. Rkj i føs duk il. va g, si has ka lsk i k ks il å balsluk, bus k å d g o gag a g væ g di P is li is va off sa hu bla bl hisoiu. på h ig bild liggjø dd husli d s sa i s a l k sk og løilak lads do G bud ob d asa. off vg sak - g på å Joh p fo Bj fos Føs å b av dl u hso fag, g g hv f va ha publi liv d føs ols. «Spø d sk id is Hgd fo på o d ål. gu Of po gy igs so 19 i fo å iiiaiv Ku vil dfo s ikk. Ti- ka av bl g viss vi hå Sæl dik b, øk å id og d Vi aiasa av d i ik på sal sg o Pss bild vdig fo kasjallid fø ha foål skap s Næ «jg sy Soskiv g og f di sål olo på 80-all kl si og. fa ob av avby. il fæ asa og a Jusis- og bdsk Biv» il s av ig kiy sk å ha ig på d s fikk lag a Høy ulig d. 31 av lk ll g apsdpa g av av ikk Egk il s a avs il å ls bs, ldgi big lads o ak lv o h full fo g. D gåiisasjo lgg obbig ol., da gu d jusisiis. s fo lisilv og fo is bild h så sidig (DA) i sada d ikk is bukk ha il a sak fo vå a «aus søk s va. D Ells i vikiuk g so hadd av Oslo iov væ puk o di i sakas s vis ilf k, ikk s d, a poliik buk av pg a sa s addoso lad blå si kvi il båd plik og ba asva fo id d vi s po uska i sd ikk o ha ds d få ildl. og pioi avviklig av Md a d ik d hsy og o påpk so fo vil d Mdia ha dis kild øya. Ha i so gfoval dus budsj ik gig la filvu sy. k å opp. Avg s agu p så il a lg obbi Vå foslag fu slv uykk kapp buk i s k, alvolig22. juli-ssaså g k y ig sil p s volig koskv d d aljø a d s å is g lys ov i U d vis sig av bild ld, bky fo bvilgs 1, 8 illiad, Og E sa il kl so d di d d pioiig, si i u d ha «gåo a d d ig fo ls asj lg s vs ha bl g slv i ødd økd gap s a dvdig vuds si Gi Egbs d få, væ si ki faså sk sassk ko. Kisi fo i sup på blå as d d l ka g æ lig llo D i ol s. v sys bg ggjøig ø av Fao bi ss o s id 31-å å Bgs avi y bidsgd å hold l f adj». da s Soskiv sd kfls li skal gå d il lø,pg so å få ildl. DA ha d sis ba da i gul llis y so kobidag i isk, å kas d ig vikig D påpk a jg ha vud yoppfølpå å sk fls i dosol og d ssusoff på Kogsbg Si Husby b bydlig bløp dif og i- fo gal ig. g dosol M a ha, o og g vsig ba il s k i d al ådigk. å bky si ku hold saksbh i osk dosol, og h. sa i gj la Hall sa., ikk ba fo øk g av di fo opply Mdia. adifo d då ha væ sog fo o a Gi ad vo il g polå. o sy i d ikk også fodi saksilgag, a d ligsid d. Fo s å Of had å so opp il DA å foa a bvilgi sak sadig ka ga o skol a d gå, fodal ødvdig illio g il d ud 20 sid ld.» d bsv sæs g so - K Jo h kv ks kav ilsi på ki ko, si sasåd Klo d isk so d : Ha sgj is ug. gu å s. llg Opp hallg Ha ia». ov i.of i Of s svaoslo ida Kisvksdi ad dal opp.o so iasa kø A Mdi iikk fa V ob skal pl d ild Rk Mdik i uk.o, sid 7 av Papiug vis Adssa 12. apil iisasjo lad Doso TIPS OSS Jobbog NYHETER T : PRIN Mdiyp : Nwspap 00 Kildyp ll : 1990 Opplagsa LØRDAG 25. AUGUST Hj lpa ppa 25 a s yk ha læi sys v i p big, ha k op jo på d bli p ilf ilj gsil bb gå jø kaf vl ll assi. l ø på 20 å og av v i sk g skjsad g ol. d so d so si å ga. Sai l høy Elvi al ha a skj dig d i Kis vsa, v si Rk obbi vas ia. g ik klig v i k lf gih as

14 Dosol i Nog scio il 26 27

15 Dosol i Nog Kvali Kvali Kvali av d sks sal vdi i dosols idé- og vdigulag. o vdi kvali h d: Abid i dosol skal uføs gudig og saviighsfull og væ pg av høy kvali i all ldd Dosol skal il ikig id, og illiskapd bhadlig, søg fo a vis bli løs på hsiksssig å og ff avgjøls so vlbgu og fosålig Dosol skal væ aakiv abidsplass d dykig ldls og kvalifis og oiv dabid Dosols dabid skal il hv id ha d kopas so ødvdig fo å løs oppgav kvalis- og kopasabid E god kvalis- og kopasabid fous sysaisk og gudig ilæig. Kopassagi fo dosol og DA da gulag fo kopas- og kvalisabid, og igsgivd fo sagisk vivalg. I plalggig av ilak d avgjød å kouis d dosol fo å sik a vi ff ll bhov. I abid d å uvikl ilak øsk læigsuby avgjød fo valg og pioiig so gjøs. Tilak skal opplvs uvikld og lva i fohold il d abidsoppgav dabid skal ufø i dosol. Hsiksssig og vai læigsod skal bida il å oppå d. E gjofø ilak vil valuig og ilbakldig fa buk bys so gulag fo vid abid og uviklig. Bukdvikig Saabidsåd fo dosol og DA Saabidsåd skal i hhold il Hovdaval i Sa siks bukdvikig gjo ifoasjo, døfig og fohadlig. I ha diss oga bli hold oi o båd uvikligsabid og odiæ akivi ifo kopas- og kvalisoåd. Råd fo kopasuviklig i dosol og DA (Råd) Råd bd sasa av psa fo ulik gupp dabid i dosol. Råd gi åd og abfalig på ovod sagisk ivå i kopasabid, d bakgu i kalggig av dosols bhov og ihig av syspuk på akivi so ha væ gjofø. D ispill so gis ha dik bydig fo valg av akivi og sasigsoåd. D ha væ avhold fi ø i Råd i. Råd ha følgd dl: Wiggo Sohaug Lass, lagdo, Gulaig lagas og ld av åd B F. Elvu, sksjosld, Sø-Tødlag ig A-Cai Skasad Hag, ådgiv, Eidsivaig lagas Bi Ha, saksbhadl, Nod-Tødlag jodskif Sål Lud Johas, dofullkig, Lavik ig Kisi Lad, jodskifdo, Nod- og Midhodlad jodskif og sld i åd Js Lass, ovigiø, Sø-Tødlag jodskif Raghild No, høyssdo, Høys Vgad Sud, soskiv, Glådal ig Mai Fjæof Tods, dikø, Bogaig lagas Esp Eik, sioådgiv, DA Faggupp D sks faggupp sasa av dabid fa dosol og DA. Gupp ha asva fo å uvikl kopasilak ifo ulik oåd i hhold il dosols bhov og sasigsoåd. I illgg il ø i hv kl gupp ha d også bli avhold flls ø llo ld i gupp og Eh fo kopas. D ha i illgg væ salig fo all gupp, d dl fikk aldig il å ko d ispill il kopasløp. Kopasløp I bgyls av bl d abl syv posjkgupp so skull ufo foslag il kopasløp fo ulik dabidgupp i dosol og DA i fas; ioduksjos-, id- og avsluigsfas. Posjkgupp jobb d ugagspuk i ada so ilæ lik fo all gupp. Sy ha bd o a «Kopasløp fo do i d alilig dosol» foa vudig av obligaoisk udaig fo do. Hsik d posjk å spiss og ål kopasabid o båd dags og faids bhov. Rsula av abid vil i s ud da gulag fo pioiig og illggig av kod ilak. D syv posjkgupp : Kopasløp fo do i d alilig dosol Kopasløp fo do og dofullkig i jodskifdosol Kopasløp fo saksbhadl Kopasløp fo ld d psoalasva Kopasløp fo igiø Kopasløp fo dofullkig i d ali lig dosol Kopasløp fo DA E a posjkgupp ha lv appo vil DA dialog d «Råd fo kopasuviklig» og høig i dosol saod og ipl løp i saabid d faggupp. Kvalisposjk Kvali av kjvdi i dosols id- og vdigulag. Fo å bida il a uvikligsål fassa i Kopassagi fo dosol og DA ( ) ås, bl d i igagsa kvalisposjk. Posjk ha få i oppdag å bskiv og kokis sysaisk kvalisabid i dosol, sa uabid skiss il avk fo kvalisabid. Ravk skal gjø d ulig å abid sysaisk og hlhlig d kvalisuviklig i d kl dosol. D skal væ kl, ovsiklig og hådba sys fo all dosol, uavhgig av søls. Posjkgupp vil lv si appo so Posjkgupp ha følgd dl: Tj Mowa, soskiv i Fjoda ig og posjkld Hidi Buvoll, adiisasjossjf i Nd Roik ig Magi Elshi, lagdo i Gulaig lagas Igid Ols, sioådgiv i DA Ku Eik Valad, jodskifdo i Haugalad og Suhodlad jodskif M Bakk, sioådgiv i DA (posss- og lvassø) Cailla Baø, ådgiv i DA (skaiasssus) Kalggig av kopasbhov i dosol I augus bl d sd u fospøsl ky il faidig kopasbhov i d alilig dosol og i jodskifdosol. Dosol fikk uligh il å gi ispill il hvilk kopasoåd so bud piois, slik a faidig ilak l skal ff ll bhov. På gulag av ilbakldig, og diskusjo i «Råd fo kopasuviklig», bl o a abfal so sasigsoåd i plalggig av ilak fo Åsak il a ilak gjøs kj i god id fø gjoføig a dosol da ka få aldig il å s av id il å dla

16 Dosol i Nog Kvali Alilig dosol: Kulufoskjll/olk Sikkh og bdskap Mdihådig Dooll (kollgavildig, glig, sakkydigh, akiv sakssyig og posssldls, vasklig avgjøls/isk dila) Økooisk saffsak Sak balov Ldls i dosol Jodskifdosol: Jodskifposss Mail jodskif Rsbokskivig fo do Rsklig Effkiv saksavviklig abidsposss Dooll Kollgavildig GPS og GIS Sudipisjosuvalg fo do Sudipisjosuvalg fo do ha ha ø i. D bl ivilg f pisjo. Uvalg ha følgd dl: Ol Joha Lud, lagdo, Fosaig lagas og ld av uvalg Ku Røig, soskiv, Sadfjod ig Ti Sadal, igsdo, Ask og Bæu ig Hild Håd, sioådgiv, DA (skaiasssus) Abidsgupp fo sudipisjosodig E abidsgupp sasa av psa fa dosol og DA ha i jobb d å vud dags sudipisjosodig, og vul ko d ispill il y odig. Gupp vil lv si abfalig i sa av Abidsgupp ha følgd dl: Willy Nss, avdligsdikø i DA og ld av abidsgupp Ig Kjsi Døsad, igsdo, Oslo ig Wiggo Sohaug Lass, lagdo, Gulaig lagas Igjd Thu, soskiv, Gjøvik ig Kai Bg, avdligsdikø, DA Kopas Pioi kopasuviklig fo d asa, vd dlakls på kus, fagsalig og sia god ivsig fo i ffkiv saksbhadlig, god kvali på ufø abid og fo abidsiljø. Øv Buskud jodskif Uvalg fo fagliau og lkoisk skild Uvalg skal sik a dosols bhov fo lva fagliau og lkoisk skild ifo ulik fagoåd bli ivaa på bs ulig å. Uvalg bsill bøk båd il d kl do, og il dosol. I illgg abos d på lkoisk skild so ilgjglig fo all do. DA udsø uvalgs abid gjo å sill d skaiasssus, og d få også bisad fa biblioka fa Bogaig lagas og Oslo ig. Uvalg ha i ha fi ø, i illgg il ofad koak llo dl på -pos. D vud og kjøp i bydlig gd liau i løp av å, og y aval ky il abo på lkoisk skild igå. Uvalg ha følgd dl: Fdik Chalo Bochsius, lagdo i Bogaig lagas og ld av uvalg P Sllæg, igsdo, Sal ig Tojus Gad, igsdo, Oslo ig P Kå Sky, jodskifovsld, Gulaig jod skifov Tj Kaud, sioådgiv i DA og uvalgs skæ Saabidsakø Også ag akø ufo dosol ha væ ivolv i kopas- og kvalisabid. D ha væ uvikl og gjofø ilak i saabid d bla a Juiss udaigss, Advokafoig, Nosk Psykologfoig og Kiialosog. D også lag vk på å opphold viss koak d uivsis- og høyskoliljø. E sasigsoåd i ha væ uviklig og poduksjo av DVD- il buk i kopasabid. «Shiff fil» i Oslo valg so saabidspa i d abid. D ha i saabid d dabid fa dosol, asa i DA og psa fa øvig akø uvikl DVD-, gjo oppak av «22.juli- kofas» og lag gafikkpakk fo hlhlig visull pofil. DA ha også igå aval d «Masvk» fo bisad i fohold il psasjosig, uviklig av pdagogisk kosp og illggig fo buk av kologi i kopasabid. Sasigsoåd i Kollgavildig D sa sa ssusa d vildkopas so dosol ka by fo å gjofø kollgavildig. Hsik å bvissgjø do på g oppd i sal, og å lgg da bd il fo afd so skap illi, yggh, spk og god kouikasjo i sak. Kollgavildig buk vidoaalys so od, sa d obsvasjo og flksjo. I gjofø fi ig og jodskif vildig d psa fa vildigsa. Posjk vil gå u D vil bli vidfø og viduvikl i Kla spåk i do Iiiaiv il å fokus på Kla spåk i do bl a i. D ha a o id å få på plass pso so hadd ikig kopas og aldig il å dla i abid. D posjk so skal fdigsill si abid i løp av D ha so sikål å uabid abfalig, so ka bys i ioduksjosfas fo y do og dofullkig. D skal sul i da bd kvali på skiflig avgjøls. Nå do ufo på slik å a folk foså hvilk piss avgjøls bygg på, vil a l aksp og foså avgjøls hvo a ikk få dhold, og dd spa dosol fo aksak, so igj fø il bspals i kosad fo d offlig. Fil il buk i kopasabid Vaiasjo i læigsod hsiksssig d ak på øsk læigsuby. Poduksjo av fil il buk i lokal og gioal ilak ha ha pioi i. Buk av fil od so ka å ag dabid på ko id, og d ka buks fl gag. DVD- ka bys idividul, ll d ka ss og lggs il gu fo diskusjo og flksjo i gupp av kollg. Fil uvikl i posjkgupp bsåd av dabid i dosol og asa i Dosoladiisasjo. I d ugi y fil: Tvislov. Ajouføig av spaksis vis fodag av advoka Chisia Rusch, Rgjigsadvoka, d ha gjogå spaksis o vislov. Lov ha vik sid 2008, og høysspaksis alld ofad. Rsuviklig ha også ld il lovdig. Til bas bs. Bhadlig av balovsak d volds- og ovgpspoblaikk fil so podus d sø fa Ba-, liksilligs- og ikludigsdpa. Målgupp do, advoka og sakkydig. Fil skal ilfø psykologifaglig kuskap og øk fosåls fo god saabid llo s akø, slik a saksbhadlig allid bli il bas bs. D i illgg aag flls sia fo ålgupp o d a, og d skal avholds o ilsvad sia vå DA vklgg saabid d båd dpa og Baobud i d sahg. Sakkydig i dosol do u kapp vis filklipp fa høigskofas o sakkydig i Oslo høs DVD- skal øk bvissh ud d ufodig do ø i sak d bhov fo sakkydigh, og bida il ulig fobdig i dosols saksbhadlig og ui. Kiisk hdls, abidsblasig og sss D kj a d å abid i dosol ibæ a a ka bli usa fo sk iykk og blasig. I d uvikl og pøvd u y ilak fo å ø slik pob- Kvd å fo oslo ig ha væ kvd å fo Oslo ig. Vi ha lag sk vk på å gjofø 22. juli-sak på å so bida il øk illi il osk dosol. D ha vi lykks d. D oppgav ha væ kspsjol abidskvd, og ha svkk vå uligh il å oppfyll vå ad ålsig, lig s ulig odiæ avviklig av Oslo igs øvig sak. Oslo ig 30 31

17 Dosol i Nog Kvali Saabidd dosol Vi y god av æ saabid d Kogsbg ig. Vi ha i ha o flls lokal salig og aag også i gioal salig fo hl Buskud i saabid d Kogsbg ig. Eik, Modu og Sigdal ig lsillig. Dosoladiisasjo ilby å, i saabid d S fo Kispsykologi i Bg, dagssia d fokus på hådig av sss i dosol, ø d sk i kiisk siuasjo, og ivaakls av kollg og sg slv. Flkulull ufodig Dosol bhadl sadig fl sak d pso d uladsk oppils pa i sak. Fo å sik a slik sak bhadls d høy kvali ha dosol bhov fo kopas ifo kulufosåls og buk av olkjs. Tidlig ha d bli gjofø ilak d fokus på bsillig og hsiksssig buk av olk. I bl sasig på oåd vidfø gjo sia o sikkh i flkulul safu. D la sælig vk på saff og bvis. I 2013 vil sasig på flkulull ufodig og buk av olk bli sælig i o bhadlig av balovsak. Økooisk sø il kopasuviklig D sal føig i Kopassagi a d lggs il fo lokal og gioal akivi. Slik akivi vikig suppl il d sal ilak i gi av DA. Dosols g abid d kopasuviklig ha væ so i. Mag ilak gjofø, og d ha bli gi økooisk sø il idividull sipd, kus i gi av Juiss udaigss (JUS) og lokal og gioal kopasilak so kofas, sia, kus og sudiu. I bhadl Dosoladiisasjo 90 søkad, og all diss fikk ivilg hl ll dlvis økooisk sø. I illgg bl d gi sø il 10 sipd ky il iasjoal aa. På gu av pss siuasjo økooisk i 2013 bli d sø dus og d vil bli sil sø kav il faglig ihold. Lovdaa-opplæig lokal i dosol Dosol ha uligh il å bsill g isukø il Lovdaa- opplæig. D vil da bli gi ko ildig, og d bli udl oppgav so hv kl dlak løs slv ud vildig fa isukø. Iasjoal saabid Koak ov ladgs og uligh fo faigsuvkslig d ad lads dosoldabid ass so yig i abid d å uvikl dosol. Nog ps i Saabidsoga fo udaig av do i Nod (SEND). I bl d aag o odisk sia, fo do i 1. isas, og fo dosolld i d alilig dosol. I illgg ha Nog obsvaøsaus i Euopa Judicial Taiig Nwok (EJTN). D vk vikig aa fo å ky koak sa å døf faig ud kopasabid i dosol. I hadd kopasdabid i DA sudiu il Judicial Collg i Eglad. D vk so d bli lag på å dykiggjø do i dooll gjo gakivi og ig ha væ il ispiasjo. Tilsa 39 do fa d alilig dosol dlok på sudiu il Haag og Sasboug i. Gjofø kus og sia Kopasabid y adisjoll kus og sia. Nå d gjld gjofø kus og sia på asjoal ivå d viss dgag i i fohold il d o fogåd å. D ka skylds a Dosoladiisasjo ha pioi ilak so fil og kosp so skal u i dosol. D også fl ilak so ha gå i lg id slik a iss fo diss sykd. No ld ilbak a d i avl hvdag ikk ha id il å is bo fo å dla på kopasilak. Aall dlak Uviklig aall dlak på kus og sia ERFARINGSBANKEN Efaigsbak bl opp i 2010 so aa på ia fo kuskapsuvkslig llo dosol. Vd sis åsskif hadd dosol gjo Efaigsbak lag u i al 186 bidag so bskiv ui, appo, bval, ovsls v. E so aall dosol ha bida d ispill. Åsappoig fo og bukkalggig o Ny ia vis a Efaigsbak bli s på so yig ilbud. Gjofø kopasilak Tilak Målgupp Dlak Adiisaiv salig Adiisasjossjf/dikø 27 Akiv sakssyig Do og dofullkig 47 Av og skif fo ybgy Saksbhadl 28 Av og skif fo vidgåd Sakskbhadl 34 Balovssak d vold- og ovgpspoblaikk Do (+ 20 advoka og 20 psykolog) 20 Bvisvudig Do 10 DK-kus (4 kus) Difskoodiao 60 Doø Do i d alilig dosol 526 Dosol og dia Do og saksbhadl 33 EMK - Iasjoal saff Do 15 EMK - Uvalg oåd Do 23 Efaigskofas 22. juli-sak Do og adiisaiv ld 50 Fagdag fo vobud Ld og vobud i all dosol 24 Føfokyig (2 sia) Saksbhadl 58 Gll saff Saksbhadl i d alilig dosol 22 HMS Ld og HMS-asvalig i all dosol 49 Jusia Ak Saksbhadl 23 Kollgavildig (8 dosol) Tig og jodskif 50 Kokus Saksbhadl 32 KUL-salig Dosolld i all dosol 28 Lddialog Dosolld i jodskifdosol 31 Lddialog Dosolld og ad.ld i d alilig dosol 33 Lovisa All asa i d alilig dosol 189 Maikkl All asa i jodskifdosol 34 Moodig Dosolld i all dosol 26 Nas - vag og gjld Saksbhadl i d alilig dosol 48 Noaius Publicus Saksbhadl i d alilig dosol 33 Pla- og bygigs Jodskifdo og igiø 28 Posss fo jodskifdosol Jodskifdo og jodskifdofullkig 26 Psasjosig All asa i all dosol 29 Ridif og jodskif Jodskifdo 18 Rsgbylov Saksbhadl i d alilig dosol 24 Rsdisi Do i d alilig dosol 28 Rsklig Do i d alilig dosol 58 Rssikkh i flkulul safu Do i d alilig dosol 27 Salæfoskif Do og saksbhadl i d alilig dosol 37 SAP Saksbhadl i all dosol 25 SEND-sia, høs (aag i Bg) Do i 1. isas (oal 50, 10 fa Nog) 10 SEND-sia, vå Dosolld i d alilig dosol 10 Svic og sahadlig All asa i all dosol 71 Svicsia Ld og saksbhadl i d alilig dosol 12 Sakus fo dofullkig, 4 kus Dofullkig 71 Sakus, dooll, jaua Do i all dosol 34 Sakus, as Jodskifdo 4 Sakus, spb Jodskifdo 9 Sakus, sivil sak alilig dl, ovb Do i all dosol 32 Sakus, sivil sak spsill dl, jui Do i all dosol 34 Sakus, saffsak alilig dl, spb Do i d alilig dosol 21 Sakus, saffsak spsill dl, as Do i d alilig dosol 36 Saffgjoføig Dofullkig 28 Saff og saffposss Do i d alilig dosol 25 Sudiu il Haag Do i d alilig dosol 27 Sudiu il Sasboug og Luxboug Do i d alilig dosol 12 Tilsigsåd i dosol Tilsigsådsdl i dosol 38 Tvissaksbhadlig (2 sia) Saksbhadl i d alilig dosol 67 Vdsig og skify Jodskifdo og igiø 14 Vipsykologi og viavhø Dofullkig 36 Økooisk kiiali Do i d alilig dosol 24 SUM

18 Dosol i Nog Kvali Tolkbuk flkulull ufodig D koiulig so fokus på buk av olk i dosol. Aall sak hvo d buks olk sk økd, og fil olkig ka ha so bydig fo ssikkh il d ssøkd publiku. Dosoladiisasjo (DA) ha i lag id væ oppa av poblsillig ky il buk av olk, og ha ov fl å ha æ saabid d Igigs- og agfoldsdikoa (IMDi) o buk av olk i dosol. I ha d væ lag vk på bsillfuksjo fo dd bd å sik kvali på olk so bli bsil. D vil skj i pøvposjk i gi av IMDi hvo kl dosol ha sag sg villig il å dla. I posjk skal y pogava fo dik bsillig av olk pøvs u. Saabid d ad akø Dosoladiisasjo (DA) ha ov å ha g god saabid d Uivsi fo Miljø og Bioviskap (UMB). So følg av a udaigsoopol vill bli opphv, ok DA iiiaiv il saabid d Høgskol i Bg (HiB) og ild dialog d Uivsi i Bg (UiB). I 2013 vil d saabid fos og uvikls i illgg il a d ka væ akul å ky æ koak d ad lva udaigsisiusjo. Jodskifdosol foa gsoppgag i ag vsak. DA ha dfo jvlig koak d Dikoa fo aufovalig, fo å sik a jodskifdosol få ilskklig gulag fo si bhadlig, og a abidsposss og ui fo d yp sak bli så sa so ulig. Jodskifdosol lv hv å ag avgjøls il iglysig og gisig i idosgis (aikkl). Fo å sik opial saksgag vd gisig hos aikklfø og igh o hvilk daa so skal lvs, DA i jvlig dialog d Sas kavk. Opphvig av udaigsoopol vd UMB Uivsi fo Miljø og Bioviskap (UMB) ha ha oopol på udaig av jodskifdo. I fobidls d abid d y jodskiflov ha DA a il od fo å opphv d oopol og a d fo gjoføs so dig i gjldd jodskiflov. I Pop. 3L (-2013) f Ladbuks- og adpa (LMD) foslag o å opphvls av udaigsoopol. Lovfoslag bl sig vda i Soig 13. dsb. Ladbuks- og adpa ha Kopashvig gi svic Publikussvic vå sy sula av kopas, isas og kvali i all ldd og ov id. Kvalis- og svicabid sg sælig il pa og akø i sappaa. Vi ha dfo ålig flls kopashvigsposjk og sahadligsposjk d s akø. Sø-Øsdal ig dlg ydigh il å fass kopaskav il faids jodskifdo il DA. D y bsls i kaf Doø Doø bl kobi d akig av a D osk Dofoig (DD) fyl 100 å i ai. Mø bl aag vd Radisso Blu Plaza Hol i Oslo 3. ai. DD aag fagdag 2.ai i fobidls d lasig av jubilusbok Dos uavhgigh, D osk Dofoig 100 å. Åpig av doø bl hold i Uivsisaula d bla a H.M. Kogs ilsdvæls. Ud d høyidlig åpig ko d hilsigsal fa bla a høyssjusiiaius To Schi, jusisiis G Fao, syld Kal A Ugåd, ld i D uopisk douio, D. Ghad Riss og ld i D osk Dofoig, lagdo Håvad Hol. Kusisk islag av opis Ol Edvad Aos. Ta fo fagpoga va Dosols og dos safusbydig i faidspspkiv og Edig i dos dihvdag. Fagåd IKT Fagåd IKT ha vik so ådgivd oga og øplass sid 2006, og bså av psa fo ogaisasjo og DA. Råd skal bida il a ifoasjos- og kouikasjoskologi uys på god å i d daglig abid i dosol, og il å uvikl viksoh. Råd skal, d bakgu i dosols viksoh og bhov, gi DA åd o pioiig og sasig på IKT- oåd. DA skal ådfø sg d åd i spøsål av sagisk ll pisipill kaak, og i sak so ha vslig bydig fo dosols viksoh. I bl d avhold fi ø. Fa fagåds dl: Aag Rudbg, Fosaig lagas Solvig Mo, DA Kjsi Buu Nygåd, Høys Ahild Ols, Oslo ig Jo Opsahl, Hdak og Sø-Øsdal jodskif Fod Ps, Id Sog jodskif Bjøa Eiik Sokka, Hålogalad lagas Ig-A Fås Sæo, DA To F. Vold, Savag ig Olav Aas, DA (Ld) Las Bjk, DA (Skæ) Evaluig av ladskosulodig i jodskif Evaluigsappo bl sd på høig d høigsfis i as. DA ha i ka foa sysaisk gjogag av all ispill. Høigsualls ydig på a odig å vidføs og a d hsiksssig å vud æ salokalisig av ladskosul. Dosoladiisasjo gjogikk valuigsappo og høigsualls i. Dosoladiisasjo vil ikk ku koklud i d sak fø d kla o y jodskiflov vil åp fo ogaisasjosssig løsig av ladskosulodig. I illgg vil sula av d pågåd ogaisasjosgjogag i DA ku påvik DAs bsluig. Rgluvalg DA opp i ai 2008 Rgluvalg, so ha dl fa dosol og DA. Foål d Rgluvalg å bida il a ispill fa dosol o bhov fo gldig bli sal og sysais. På d å illggs d fo a DA ka foidl bhov fo gldig i suku fo ovfo Jusisdpa og ad dpa. D dosol so ha føshådskuskap o hvoda glvk fug i paksis. D dfo sælig vikig a dosol gi ispill o bhov fo gldig. Do og saksbhadl i dosol ka sd gldigsispill il Rgluvalg p -pos il dosol.o Rgluvalg ha så lag lv sks appo il DA. Rappo. 6 bl lv i fbua. Rappo folggs fo sy i DA fø d sds il Jusisdpa fo vid oppfølgig. I fas ålig spliø llo DA og Jusisdpa oppfølgig av Rgluvalgs appo a. Rgluvalg ha i ha følgd sasig: Lagdo A K. Uggud, Fosaig lagas (ld il jui ) Tigsdo Ha Sofi Bjllad, Oslo ig (ld fa jui ) Lagdo Nils Ihl Ra, Bogaig lagas Lagdo Bjøa Sokka, Hålogalad lagas Soskiv Liv Syøv Taaldsud, Eik, Modu og Sigdal ig Sioådgiv Esp Eik, Dosoladiisasjo Sioådgiv Klaus R. Kisias, Dosoladiis asjo Saisk disjo i svs Rappo o d saisk disjo i svs bl avgi il Dosoladiisasjo (DA) i jaua Rappo gjø d fo hvilk slig foplikls dosol og DA ha ovfo d saisk bfolkig i Nog. DA ha bgy oppfølgig av ilak fo å ivaa d saisk disjo i svs. E dlgasjo fa DA bsøk vå Id-Fiak ig og Saig fo å disku ulik a ky il d saisk bfolkig i Nog. Saig og DA ig o a d vikig å ifo hvad o abid so bli gjo fa bgg pa d hhold il saisk spåk og kulu. MODERAT SPESIALISERING I DOMSTOLENE Å alilig dosol, 2 lagas og 6 ig, ha sid 2008 dla i fosøksodig d oda spsialisig. Fosøksodig ha høs u u i appo Spsialisig i dosol, uabid av abidsgupp bsåd av dosolld/avdligsld fa diss å dosol. Til gu fo fosøksodig ligg fokus på ilak fo kvalishvig av dosolabid. Sasig på kopas Ei vikig sasig i ha vo kopasilaka. Vi ha ydda o fo slik uvikligsabid gjo 9 baigsfi daga ålg. Kopasuval jobba akiv og god, og ag av fagdaga i bli buk il vllukka sia, dls d ig kf, dls d ks fodagshaldaa. Gulaig lagas 34 35

19 Dosol i Nog Kvali Abidsgupps hovdiykk a dosolld og do so ha dla i fosøksodig posiiv il oda spsialisig og øsk å vidfø d abid. Fosøksdosol appo bla a o: øk faglig kopas, høy kvali på gjoføig av sak og på avgjøls og ui, øk jobbilfdsh, ffkivisig av doskivig og gjoføig, dykiggjøig av do so kl øk aall klig d øk løsigsa D abidsgupps faig a dosol å væ ov viss søls fo a d skal ku g sg fo odig d oda spsialisig. DA ha sa av o idl i 2013 il å sø kopasilak fo oda spsialisig i dosol, slik a d kl dosol ka søk o sø il å dla på ulik kopasilak d bguls i si spsialisig. D vil på sik bli vud å abl aa fo kopas- og faigsuvkslig llo d dosol og dogupp so ogais abid på d å. Esaigskav fo påså fil i dosol Dosoladiisasjo (DA) opa vd kav o saig fa sa fo påså fil i dosol. I bl d sa fa kav o saig i 31 sak, o 23 i D fls saigssak bhadls av dosol (akdosol ll sidod dosol fo d dosol d d påså fil bgå). E so adl kav sds også dik il DA og avgjøs bhadlig i DA. I bl DA pålag å bal saig i å saigssak. O halvpa av sak va da å ikk dlig avgjo. Til salikig bl DA å fø pålag å bal saig i i sak. Sal ubalig fo saigsasva i ca ,- ko. D valigs åsak il saigsasva assuig på gu av fohold i dosol, ihabili hos do og aglfull koadiksjo. KVALITET Kvalisabid, kopasabid og uviklig av abidsui gip i i hvad og fuksjo av abids ihold, so å avgjø sak ask og ikig. D vikig å s, og lgg il gu, a gulag fo læig og ogaisasjosbyggig abid d sak. Hålogalad lagas Uvikligsabid 2013 Saksbhadligsid i Jodskifdosol Jodskif ha allid gis sula av viksoh vd hjlp av foskjllig idikao. Fa slu av 1940-all bgy a å gis gjosisald på avslud sak. D bgs fa sak kvs il d avslus. I 1994 bl saksbhadligsid ifø so idikao, d bgs fa føs il sis sø. D ha iidlid aldi væ dfl sæskil kav il saksbhadligsid. D a avgjøls ffs i ilig id vikig båd u fa hsy il pa og svss oé. D bl dfo so dl av posjk Jodskifs ssusbhov- fas 2 vud o d skull iføs ål fo saksbhadligsid. Dlposjks abfalig bl sd på høig i D ko kk ualls il d spøsål. I bl diss sysais og gjogå. Dosoladiisasjo lag oa hvo ilådig bl døf i appo Uviklig av sulaidikao og ssusfodligsodll. I oa døfs: Hvoda skal saksbhadligsid i jodskifdosol dfis? Skal d fasss ål fo saksbhadligsid, og hva skal d vul væ? Hvoda skal ål o saksbhadligsid foaks? Noa bl sd på høig i dsb, og DA vil i løp av føs kvaal 2013 a kok sillig il puk ovfo

20 Dosol i Nog scio il 38 39

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema Gudru Briuss: Hva liggr bak flagg- g ambassadbrig? Sid 8-9 Nrma Fiklsi: Bik r brig. Sid 6-7 BRuradrss: SV, Akrsg 35, 0158 Osl Vsr Om r. 1/2006 Mdlmsblad fr Ssialisisk Vsrpari Tma PALESTINA F: Nrsk flkhjlp

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62 FolkfosVa Åsbtg 6 Folko N 1 0 13 Fo N gfo o k l 0 3 13 gfos Va sva Fol N 4 0 13 k f os Va gaml kofl y u k tfod t g ss? t t k Sø ø sk ofl sta k k asa sk : Am a k u Nabo tvs ol m g a t - far va Åsbtg 013

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report Rsach fo Dvlopm ad Jusc aual po Dco s oduco Rsach fo Dvlopm ad Jusc 2006 was a vful ya a h Isu W compld a w sagy pla fo 2006-2010 CMI has s a ambous agda: Rsach fo Dvlopm ad Jusc To sgh ad shap ou focus,

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter.

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter. Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 De som ikke fikk følge med på frammarsjen (ikke fikk oppleve oppreisningen) (Fors fra forrige nr) Fylkesagronom Chr Kvarberg, Gjøvik Bonde Jens J Finsad, LØrenskog

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer