Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund"

Transkript

1 Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Protokoll Bergen 14. november

2 Innhold Sak 1 Åpning...3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter...3 Sak 3 Forretningsorden...4 Sak 4 Valg av funksjonærer...4 Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan...4 Sak 6 Saker til informasjon NOFs økonomi Handlingsprogram Status forbundets landslag Nordic Orienteering Tour Forbundets mediaprosjekt Innføring av politiattest i idretten Løpsavgift Endringer i NM-reglene Idrett og ledelse - Klubbutvikling, trener- og lederutvikling...8 Sak 7 Regler for løpsavgift...9 Sak 8 Forslag til endringer i forbundets regelverk Åpne for å gi studenter muligheter for å løpe for moderklubben i tillegg til sin nåværende klubb...9 Sak 9 Saker til drøfting Forum for klubbtrenere Videreutvikling av NOFs kartprosjekt Lagkonkurranse for yngre Talentutvikling, trener og lederutvikling Hvordan bør fremtidens Norgescup innrettes? Endringer i reglene for NOFs merke Sak 10 Avslutning...13 Side 2 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

3 Sak 1 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet møtet og ønsket alle tilstedeværende velkommen. Deltakerne ga deretter en kort presentasjon av seg selv. Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter Stemmeberettigede Styret 1. Elin Sjødin Drange president 2. Magnhild Forseth medlem, fagansvarlig bredde og opplæring 3. Tore Sagvolden medlem, fagansvarlig toppidrett 4. Bernt Bjørnsgaard varamedlem Kretsrepresentantene 5. Knut E. Helland Akershus og Oslo, leder 6. Karl Jørgen Songedal Aust-Agder, leder 7. Hilde Hovednak Buskerud, styremedlem 8. Eva Jerijervi Finnmark, leder 9. Alfon Harald Johansen Hordaland, leder 10. Lars Roger Lundanes Møre & Romsdal, leder 11. Rune Lyngen Nord-Trøndelag, leder 12. Jan Kåre Vatne Nordland, styremedlem 13. Knut Jonas Espedal Rogaland, leder 14. Merete Larsmon Sogn & Fjordane, leder 15. Egil Repvik Sør-Trøndelag, leder 16. Knut Wiig Mathisen Telemark, styremedlem 17. Eli Blomseth Helgesen Troms, leder 18. Audun Kjøstvedt Vest-Agder, leder 19. Ole Petter Ruud Vestfold, leder Ikke stemmeberettigede Administrasjonen 20. Bjørnar Valstad Generalsekretær 21. Håvard Lillegård Seniorrådgiver 22. Mette Skramstad Administrasjonskonsulent 23. Lene Kinneberg Fagkonsulent Andre 24. Øivind Holt Kontrollkomité, leder Fremlagte fullmakter ble godkjent. Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 3 av 13

4 Sak 3 Forretningsorden Den fremlagte forretningsorden ble godkjent. Sak 4 Valg av funksjonærer Forslag fra styret: Ordstyrere: Sekretærere: Elin Sjødin Drange Bernt Bjørnsgaard Bjørnar Valstad Mette Skramstad 2 representanter til å undertegne protokollen: Knut Helland, Akershus og Oslo Eli Blomseth Helgesen, Troms Avstemming: Alle ble enstemmig valgt. Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan Den fremlagte saksliste og tidsplan ble godkjent. Sak 6 Saker til informasjon 6.1 NOFs økonomi Generalsekretær Bjørnar Valstad presenterte forbundets økonomiske stilling samt prognosen for 2008 som viser et lite overskudd. - Gilde har etter 7 år valgt å ikke fornye sponsoravtalen med NOF. Det jobbes derfor med å finne en ny sponsor for Skolesprinten i Det blir Skolesprint uansett om NOF får sponsor eller ikke. Får ikke NOF sponsor, er det en mulighet å benytte pengene fra Sparebankstiftelsen. - Spilleautomatinntekter har bortfalt, og Norges Idrettsforbund fordeler overgangsmidler på alle særforbund i 2009 og Dette blir et godt ekstra tilskudd for NOF i disse årene. - Årets gave på 1 million kroner fra Sparebankstiftelsen blir bokført først i Side 4 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

5 6.2 Handlingsprogram Generalsekretær Bjørnar Valstad ga en presentasjon av handlingsprogrammet for perioden og gikk kort gjennom hovedmålene: Norges skal være verdens ledende orienteringsnasjon. Norsk orientering skal i perioden ha markant vekst i antall utøvere i alderen år. Norsk orientering skal være en attraktiv samarbeidspartner og skal i perioden ha markant vekst i mediedekning. Norsk orientering skal være en anerkjent tilbyder av aktivitets- og mosjonstilbud som bidrar til beret folkehelse. Norsk orientering skal kjennetegnes som en dopingfri, miljøvennlig og bærekraftig idrett. Styret noterte seg de kommentarene som fremkom. 6.3 Status forbundets landslag Leder for Toppidrettskomitéen, Tore Sagvolden, presenterte komitéens sammensetning og rammer vedtatt på Forbundstinget både for skiorientering og orientering. Han redegjorde også for de arbeidsområder komitéen har delegert myndighet innenfor. Tore Sagvolden la også frem rammebudsjett og mål for perioden og en statistikk over norske VM-medaljer fra 1966 og VM-medaljer pr. nasjon i orientering i de syv siste verdensmesterskapene. For kommende sesong er følgende personer knyttet til landslagsaktiviteten: Orientering Landslagstrenere: Petter Thoresen - landslagsjef og leder elitegruppe Jørgen Rostrup - leder utviklingsgruppe Øystein Kristiansen hjelpetrener seniorgruppe Frode Balchen leder juniorgruppe Isa Heggedal hjelpetrener juniorgruppe Toppidrettskonsulent Jan Arild Johnsen Medisinsk støtteapparat er under etablering Grupper Elite 6 (3 damer + 3 herrer) Utvikling 15 (5 damer + 10 herrer) Junior 10 (4 damer + 6 herrer) Ansettelse av en talentutvikler er under vurdering Skiorientering Tommy Jauhojärvi - landslagsleder Lars Lystad - landslagssjef Grupper Elite 5 (1 dame + 4 herrer) Ungdom 9 (5 damer + 4 herrer) Hospitant 8 (2 damer + 6 herrer) Denne informasjonssaken ble avrundet med ord om komitéens prioriterte fokus-/verdiområder. a: Utøverne i fokus systematisk utvikling av løperne til mesterskap Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 5 av 13

6 b: Lagbygging blant løpere og støtteapparat c: Flere i toppen - d: Økonomi profilering, marked, arrangement, løperøkonomi, prioritering av ressurser 6.4 Nordic Orienteering Tour Generalsekretær Bjørnar Valstad informerte om prosjektet Nordic Orienteering Tour: Nordic Orienteering Tour (NORT) er en profilert orienteringsuke for eliteløperne, basert på idéen fra Tour de Ski i langrenn. NORT er et samarbeidsprosjekt mellom o-forbundene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. NORT skal starte opp i 2010 med fire konkurranser, en i hvert av de nordiske landene. NORT skal øke markedsverdien av orientering i de nordiske landene, bedre samarbeidet mellom de nordiske forbund og profilere o-idretten og o-løperne. Følgende løp vil inngå i NORT: Fredag 18. juni: Helsinki, mellomdistanse Tirsdag 22. juni: Stockholm, sprint Torsdag 24. juni: København, sprint Lørdag 26. juni: Raufoss, jaktstart Alle fire konkurransene vil telle i World Cup 2010, godkjent av IOF. TV-sending er en forutsetning for hver NORT-konkurranse. NORT skal brukes for å bedre samarbeidet mellom de nordiske nasjonene i arbeidet med å få orientering på TV. Per Forsberg, Sverige, er ansatt som Tour-manager fra 1. oktober Arbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av Mika Kulmala, Finland, Ole Lind, Danmark, Janne Gredeskog, Sverige, og Jørn Sundby, Norge. Fra diskusjonen kan følgende nevnes: - Viktig å teste ut fellesstart i et verdenscupløp i Norge. - Tro på de arrangementsløsninger vi legger opp til. - O-idretten må få mer medieoppmerksomhet og få til mer spennende konkurranser. - VM 2010 ønsket fellesstart, skuffet at det ikke gikk. - NOF prøvde å selge inn fellesstart i VM 2010 på IOF-kongressen, men kongressen sa nei - ikke lett å få gjennomslag i IOF. - NORT: jaktstart i siste løp, fellesstart i et annet løp. - Tenke nye konsept og jobbe langsiktig. 6.5 Forbundets medieprosjekt Generalsekretær Bjørnar Valstad informerte om forbundets medieprosjekt. Arbeidet med TV-sending fra Norsk O-Festival gikk ikke som ønsket, og det arbeides nå etter følgende punkter: En videreføring av TV-prosjektet - med et bredere fokus. Prosjektgruppe på 6-8 personer. Deltakere fra styret, administrasjon, samt ressurspersoner rundt i O-Norge. VM 2010 i Trondheim en naturlig milepæl. Micr-o/macr-o legges på is i medieprosjektet. Side 6 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

7 Satsingsområdene og målsettingene er som følger: TV - Sikre direktesendt TV fra VM i Trondheim Sikre TV-sendinger fra WC i Norge, samt jobbe for at internasjonale arrangement i utlandet blir vist på norsk TV. Web-TV - Etablere Web-TV via NOFs hjemmeside. - Få til distribusjon av egenprodusert Web-TV. Arenaproduksjon - Få til en god arenaproduksjon i VM 2010 og sikre teknologi og kompetanse som andre arrangører kan dra nytte av - også på en enklere skala. Tidtaking - Videreutvikle dagens system. Sikre særlig et godt onlinesystem for mellom- og slutt-tider. Teknologi - Skape en totaloversikt over tilgjengelig teknologi og bruken av denne for et best mulig totalprodukt i VM Sikre at dette systemet kan brukes også av andre arrangører i ettertid. Skrivende medier - Fortsette den vellykkede satsingen på pressemeldinger og direkte kontakt. I den etterfølgende meningsutveksling ble det spurt om valget vedr. micr-o/macr-o i klartekst ville si nedleggelse. Generalsekretæren svarte at dagens økonomi ikke strekker til alt, og at styret av den grunn har måttet ta noen veivalg. På grunn av manglende gjennomslag internasjonalt og at det ikke vil bli micr-o i VM 2010, mener styret at det ikke vil være riktig å bruke midler på videre utvikling. Men selv om micr-o/macr-o legges på is, ligger regelverket der slik at klubber som ønsker det, kan bruke dette. 6.6 Innføring av politiattest i idretten fra 1. januar 2009 Generalsekretær Bjørnar Valstad informerte om hvilke følger innføringen av attest har for orienteringsklubbene. Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar Løpsavgift Forbundstinget 2008 vedtok blant annet følgende: Forbundstinget slutter seg til forslaget om å gå over til å beregne løpsavgiften som en prosentsats av samlet påmeldingsavgift for internasjonale løp, nasjonale løp og kretsløp. For NM og HL fastsettes løpsavgiften særskilt. Omleggingen iverksettes fra og med Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette prosentsatsens størrelse slik at inntekten i det vedtatte rammebudsjett for årene 2009 og 2010 nås. Seniorrådgiver Håvard Lillegård redegjorde for historikken og hovedtrekkene for innføring og bruken av løpsavgiften og overgang til prosentberegning av løpsavgiften. Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 7 av 13

8 Som et gjennomgående prinsipp skulle alle som var med i o-idretten bidra til egenfinansiering av o-idretten. I 1985 utgjorde løpsavgiften 10 % av NOFs inntekter og i %. Fra 1997 slapp styret startkontingenten fri, mens løpsavgiften forble på samme prosentnivå. Forbundsstyret har i tråd med tingvedtak fra 2008 formulert følgende styrevedtak: I henhold til delegert myndighet fra Forbundstinget 2008 vil Styret i Norges Orienteringsforbund fastsette løpsavgiften for 2009 til 30 % av samlet påmeldingsavgift (både ordinær avgift og etteranmeldingsavgift) i NA- og K-løp. I NM for senior og junior er løpsavgiften kr. 60,-og i Hovedløp for yngre kr. 30,-. Håvard Lillegård poengterte at inntekten fra løpsavgiften 2009 vil gi NOF omtrent samme inntekt som foregående år i henhold til rammebudsjett. Øivind Holt ba om å få grunnlagsmaterialet for prosentfordelingen til gjennomsyn da dette hang sammen med gjennomgang av budsjett for Endringer i NM-reglene Generalsekretær Bjørnar Valstad informerte om søknadsrutiner for NM og seedingsreglene for NM sprint. Endringer i reglene er delegert til forbundsstyret i henhold til Konkurransereglenes pkt og Søknadsrutiner Følgende strekpunkter fjernes fra pkt 2. - Uttalelse fra kretskartrådet om løpsområdets karakter. - Uttalelse fra kretsstyret. Konkurranseregel Redaksjonell endring: Arrangører av NM og HL skal samtidig med innsending av resultatlister på godkjent format til NOFs sekretariat og egen krets sende inn et sett med kart med inntegnede løyper og postbeskrivelser. Seedingsregler for NM sprint Endret tekst: NM sprint kvalifisering: Kvalifiseringen avvikles med løperne inndelt i 2 (D)/3 (H) like store grupper. Dette gjelder både juniorer og seniorer. Spesielle tiltak: I NM sprint vil NOF ta ut 10 utøvere i klassene D 21-, D og D og 20 utøvere i H 21-, H og H 17-18, dog maksimalt 50 % av de påmeldte som fordeles 10 i hvert kvalifiseringsheat og skal trekkes blant den siste halvdelen av startfeltet. 6.9 Idrett og ledelse - Klubbutvikling, trener- og lederutvikling Fagkonsulent Lene Kinneberg orienterte om hvordan våre klubber kan nyttegjøre seg prosjektet. Hun utfordret kretslederne til å finne klubber til klubbutvikling i egen krets. Side 8 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

9 Sak 7 Regler for løpsavgift Forbundstinget 2008 vedtok blant følgende: Forbundstinget ber styret utrede muligheten for å avgiftsbelegge nærløp. Forslaget legges frem på kretsledermøtet Forbundstinget gir kretsledermøtet fullmakt til å vedta eventuell løpsavgift for denne løpskategorien for 2009 og Styret hadde nedsatt en arbeidsgruppe vedr. løpsavgiften bestående av Hans Marius Skjærstad, Torgeir Strand, Bernt O. Myrvold og Håvard Lillegård. Det ble vist til sak 6.7 vedr. prosentberegning av løpsavgiften. Når det gjaldt avgift på nærløp, hadde utvalget konkludert med at nærløp fortsatt skal være avgiftsfrie. Forbundsstyret støttet utvalgets konklusjon om ikke å avgiftsbelegge nærløp. Styret ba om kretsenes syn på de foreslåtte endringene før det fattes et endelig vedtak. Det innkom forslag på justert tekst til vedtak: Det innføres ikke løpsavgift på nærløp for 2009 og Avstemming: Enstemmig vedtatt. Sak 8 Forslag til endringer i forbundets regelverk 8.1 Åpne for å gi studenter muligheter for å løpe for moderklubben i tillegg til sin nåværende klubb. Sak fra Troms o-krets Kretsleder i Troms, Eli Blomseth Helgesen, begrunnet forslaget ytterligere før ordet ble gitt fritt. Følgende synspunkter fremkom under diskusjonen: - Blir realiteten at studenter kan alternere mellom 2 klubber i sesongen? - Ikke stort problem å løpe for 2 klubber. - Ikke rekrutteringsproblem, men luksusproblem. - Studenter skal ikke behandles annerledes enn andre o-løpere. Sympatiserer med intensjonen. - Studenter i utlandet har denne muligheten. - Hva er en student hva er en moderklubb? - Avklare hva andre land gjør? - Felles retningslinjer. - Kan sette klubber i vanskelig situasjon. - Hva med utøverens synspunkt? Formelt skifte 1 gang pr. sesong i dag, i praksis vil det si 1 klubb på våren, en annen på høsten. - Hvis klubbskifte oftere, må det være klare regler ellers rot. - Utenlandsstudenter kan løpe for norsk klubb i dag. - Nordiske regler som NOF må forholde seg til. - Ikke positivt å jogge ut og inn av klubber. Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 9 av 13

10 - Debatten viser for dårlig saksforberedelser. - Det blir kaotisk. - Hva med lagfølelsen? Forbundsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Konkurransereglenes punkt 5.2 gir delegert myndighet til forbundsstyret til å vedta endringer. En prøveavstemming viste at kretsens forslag bare fikk 4 stemmer. Sak 9 Saker til drøfting 9.1 Forum for klubbtrenere. Sak fra Troms o-krets NOF oppfordres til å lage et forum for klubbtrenere (både med og uten formell kompetanse) som kan fungere rådgivende, utviklende og veiledende og være til inspirasjon. Kretsleder Elin Blomseth Helgesen begrunnet kretsens forslag før ordet ble gitt fritt. Forbundsstyret og administrasjonen støttet saken og viste til gjennomgang av handlingsplanen. Følgende synspunkter fremkom: - Bruk trenerforeningen som verktøy. - Bra tiltak! - Få til en arena og få med dem som ikke ser på seg selv som trenere. - Få liv i og støtt Trenerforeningen norsk Orientering (TNO). - Knytt trenerforeningen nærmere forbundsstyret? - En oppbrekking av trenerutdanningen - Få klubbtrenere til å melde seg inn i trenerforeningen Kretsledermøtet ga full støtte til forslaget. Innspillene vil bli tatt med i det videre arbeid. 9.2 Videreutvikling av NOFs kartprosjekt. Sak fra Troms o-krets Kretsleder Eli Blomseth Helgesen ønsket kommentarer på kretsenes forslag: Kan vi videreutvikle NOFs kartprosjekt for unge slik at digitalisering av eldre kart og digitalisering av sprintkart kan inngå i et prosjekt for å lære dem OCAD? Kretslederen ønsket i tillegg å kunne bruke karttegning som sommerjobb for ungdom. Forbundsstyret og Teknisk komité var skeptiske til midler for kun å digitalisere kart. Revidering av eldre ikke-digitale kart ville innebære en digitalisering. Skolekartprosjektet ble initiert p.g.a. av mangelen på kartarbeidere. Det var spesielt rekrutteringen til synfarere som var bekymringsfull. Det var derfor viktig å beholde dette elementet i skolekartprosjektet. Side 10 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

11 Generalsekretær Bjørnar Valstad gjorde oppmerksom på at digitale kart er stønadsberettigede. Klubbene ble oppfordret til å bruke egne ungdommer til synfaring og rentegning av egne kart. Finansieringen løses lokalt. Øivind Holt mente at det ikke er riktig å digitalisere gamle kart. Nå måtte man tenke GPS. 9.3 Lagkonkurranse for yngre. Sak fra Troms o-krets Hvordan kan forbundet videreutvikle lagkonkurransen for de yngste som et alternativ til stafett? Troms o-krets vil sette pris på å få innføring i hvilke varianter som er testa ut. Kretsleder Eli Blomseth Helgesen var med dette innspillet spesielt opptatt av aldersgruppen til og med 13 år. Leder av Breddeidrett- og opplæringskomitéen (BOK), Magnhild Forseth, refererte til sak på Kretsledermøtet 2007 om samme tema. Hun nevnte også at tilbudet til denne aldersgruppen varierte stort. Vellykkede arrangement var laget på Midt-norsk mesterskap (MNM) og O-festivalen i Hun så muligheten til å lage en idébank. Følgende innspill kunne hentes fra diskusjonen: - Gjeninnfør lag-o-cupen i en eller annen form. - Varier Småtroll-oppleggene. - Lagkonkurranser er fint for barn som ikke har vært med på orientering. Kretsleder fra Sør-Trøndelag, Egil Repvik, ga en liten orientering om opplegget på Midtnorsk mesterskap. BOK har idéer om overgang mellom Småtroll og Åpen klasse og tar med seg synspunktene i det videre arbeidet. 9.4 Talentutvikling, trener og lederutvikling. Sak fra Styret Under NOFs målsettinger for står det følgende under pkt. Talentutvikling: Frafallet (aldersgruppen junior og yngre senior) er stort både blant bredden og de som hevder seg brukbart det første junioråret. Frafallet kommer i en alder der mange flytter fra hjemklubben til studier. Samtidlig ser det ut til at mange slutter med orientering på grunn av manglende mestring. Forbundet ser et stort behov for å forsterke det sentrale arbeidet med talentutvikling. Bedre oppfølging av talenter regionalt. Øke trenertettheten. Stimulere lokale talenter. Minke frafallet. Lage flere samarbeidsarenaer (krets-/regionlag). Disse målsettingene og punker i NOFs handlingsplan gjenspeiles også i Toppidrettskomitéens handlingsplan. Komitéen vil jobbe for talentutvikling og større bredde i toppen. I denne sammenheng er det flere tiltak som drøftes og søkes gjennomført. Leder Toppidrettskomitéen Tore Sagvolden redegjorde for aktuelle sentrale tiltak: - Engasjement av en talentutvikler som skal bidra til trener- og lederutvikling på klubbplan - Vurdering av hensiktsmessige organisasjonsmodeller for å skape stimulerende satsingsmiljø der utøverne bor og studerer. I denne sammenheng var det et sentralt spørsmål som ble forelagt Kretsledermøtet: Skal vi åpne for teamorganisering i o- idretten? Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 11 av 13

12 Ordet ble deretter gitt fritt, og følgende innspill notert: - Skiforbundet sliter med kombinasjonen langslag mange team. - Det må reguleringer til for teamorganisering. - Fremme talentutvikling i fylkene evt. regionslag med forbundets hjelp. - Team blir et ledd mellom klubb og krets ser ikke behovet. - Sats på kretslag og regionslag. - Hvis man danner team, må det gjøres endringer i regelverket. - Klubbnavn eller teamnavn? - Hva med sponsorer krever de sitt navn i teamnavnet? - Sponsor ønsker en tettere assosiering? - Saken er ikke helt gjennomtenkt. - Lag gode treningsmiljøer/-fellesskap. - Utred saken mer. - Lytt til kretsenes ønsker. - Lage en ad hoc-representasjon? - Lag et tydeligere saksgrunnlag. - Team- + sponsornavn? - Tilbud på kretsnivå er veien å gå. Presidenten oppsummerte diskusjonen. Styret tar med seg flertallets anbefaling om å utrede saken videre og en evt. fremlegging av saken på nytt. 9.5 Hvordan bør fremtidens Norgescup innrettes? Sak fra Styret Forbundet hadde avholdt en omfattende spørreundersøkelse på internett vedr. Norgescupen for senior og junior. Generalsekretær Bjørnar Valstad gjennomgikk resultatene i denne. Konklusjonen fra undersøkelsen var entydig: - Fortsatt ønske om Norgescup - Antall løp bør ligge på Reisebelastning som nå Følgende innspill fra meningsutvekslingen fremkom: - Bra med terskel cup ikke for alle - Rankingssystem diskutert i kretsen - God representasjon av løpere - Slitsomt å reise utenom store løp (hovedarrangement) Presidenten oppsummerte at Norgescupen blir som i dag, men innspill tas med i det videre arbeidet. Det vil heretter bli foretatt en spørreundersøkelse hvert år. 9.6 Endringer i reglene for NOFs merke. Sak fra Styret Med bakgrunn i den store endringen som har skjedd i antall mesterskap, landskamper, og verdenscuper hvor NOFs merke deles ut, ønsket forbundsstyret å endre statuttene for merket med den begrunnelse at merket ikke lengre har den status og posisjon den fortjener. Forbundsstyret ville endre statuttene slik at merket får en høyere anerkjennelse. Forbundsstyret foreslo derfor å endre teksten i punkt 1.2 til: Side 12 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

13 NOFs merke har samme utseende og størrelse som nedenstående avbildning: (Kvistens "stilk" og kompassnålens nedre spiss skal være på en horisontal linje). 1.2 Merket utdeles til: a. Deltakere verdensmesterskap (et merke pr. kalenderår/konkurransesesong.) b. Forbundsstyret kan også utdele merket ved særlige anledninger. 1.3 Merket kan bare utdeles en gang til samme person. 1.4 Merket kan settes på forbundets og o-kretsenes brevark, konvolutter etc. Merket kan i forstørret utgave brukes på flagg etter innhentet tillatelse fra Forbundsstyret. Slik tillatelse kan bare gis til o-kretser. Fra de få innspillene som fremkom var det tydelig at bortfallet av merket til Norgesmestrene ikke fikk tilslutning. Sak 10 Avslutning Presidenten takket alle for innsatsen og for et bra gjennomført møte. * * * * * * * * * * * Mette Skramstad referent Protokollen er godkjent. Rælingen, 14. desember 2008 Sørreisa, 15. desember 2008 Knut Helland Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 13 av 13

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 Fra NOFs 60 års jubileum Johan Chr. Schøneyder (Foto Harald Andresen kopiering forbudt) Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 1 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

Gardermoen 22. 23. mars 2014

Gardermoen 22. 23. mars 2014 R ÅRSBERETNING 2012-2013 Forbundstinget 2014 Årsberetning 2012 2013 Gardermoen 22. 23. mars 2014 1 FORBUNDSTINGET 2014 Innholdsfortegnelse 1. NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 3 2. FASTE OG DELTIDSANSATTE

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 5 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 29. august 2012 Sted: Møterom 4018, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Bente

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 6, 2014 2016 13. februar 2015 Sted: Scandic Holmenkollen Park Oslo, 16. februar 2015

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker 7.-9. juni 2013 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Vibecke Sørensen, holdt

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Sak nr. 1 Godkjenning av representantenes fullmakter... side 2 Sak nr. 2 Valg av dirigenter og referenter... side 2 Sak nr. 3 Valg av redaksjonskomité for Tingprotokollen og to representanter

Detaljer