Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund"

Transkript

1 Kretsledermøtet 2008 Norges Orienteringsforbund Protokoll Bergen 14. november

2 Innhold Sak 1 Åpning...3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter...3 Sak 3 Forretningsorden...4 Sak 4 Valg av funksjonærer...4 Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan...4 Sak 6 Saker til informasjon NOFs økonomi Handlingsprogram Status forbundets landslag Nordic Orienteering Tour Forbundets mediaprosjekt Innføring av politiattest i idretten Løpsavgift Endringer i NM-reglene Idrett og ledelse - Klubbutvikling, trener- og lederutvikling...8 Sak 7 Regler for løpsavgift...9 Sak 8 Forslag til endringer i forbundets regelverk Åpne for å gi studenter muligheter for å løpe for moderklubben i tillegg til sin nåværende klubb...9 Sak 9 Saker til drøfting Forum for klubbtrenere Videreutvikling av NOFs kartprosjekt Lagkonkurranse for yngre Talentutvikling, trener og lederutvikling Hvordan bør fremtidens Norgescup innrettes? Endringer i reglene for NOFs merke Sak 10 Avslutning...13 Side 2 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

3 Sak 1 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet møtet og ønsket alle tilstedeværende velkommen. Deltakerne ga deretter en kort presentasjon av seg selv. Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter Stemmeberettigede Styret 1. Elin Sjødin Drange president 2. Magnhild Forseth medlem, fagansvarlig bredde og opplæring 3. Tore Sagvolden medlem, fagansvarlig toppidrett 4. Bernt Bjørnsgaard varamedlem Kretsrepresentantene 5. Knut E. Helland Akershus og Oslo, leder 6. Karl Jørgen Songedal Aust-Agder, leder 7. Hilde Hovednak Buskerud, styremedlem 8. Eva Jerijervi Finnmark, leder 9. Alfon Harald Johansen Hordaland, leder 10. Lars Roger Lundanes Møre & Romsdal, leder 11. Rune Lyngen Nord-Trøndelag, leder 12. Jan Kåre Vatne Nordland, styremedlem 13. Knut Jonas Espedal Rogaland, leder 14. Merete Larsmon Sogn & Fjordane, leder 15. Egil Repvik Sør-Trøndelag, leder 16. Knut Wiig Mathisen Telemark, styremedlem 17. Eli Blomseth Helgesen Troms, leder 18. Audun Kjøstvedt Vest-Agder, leder 19. Ole Petter Ruud Vestfold, leder Ikke stemmeberettigede Administrasjonen 20. Bjørnar Valstad Generalsekretær 21. Håvard Lillegård Seniorrådgiver 22. Mette Skramstad Administrasjonskonsulent 23. Lene Kinneberg Fagkonsulent Andre 24. Øivind Holt Kontrollkomité, leder Fremlagte fullmakter ble godkjent. Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 3 av 13

4 Sak 3 Forretningsorden Den fremlagte forretningsorden ble godkjent. Sak 4 Valg av funksjonærer Forslag fra styret: Ordstyrere: Sekretærere: Elin Sjødin Drange Bernt Bjørnsgaard Bjørnar Valstad Mette Skramstad 2 representanter til å undertegne protokollen: Knut Helland, Akershus og Oslo Eli Blomseth Helgesen, Troms Avstemming: Alle ble enstemmig valgt. Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan Den fremlagte saksliste og tidsplan ble godkjent. Sak 6 Saker til informasjon 6.1 NOFs økonomi Generalsekretær Bjørnar Valstad presenterte forbundets økonomiske stilling samt prognosen for 2008 som viser et lite overskudd. - Gilde har etter 7 år valgt å ikke fornye sponsoravtalen med NOF. Det jobbes derfor med å finne en ny sponsor for Skolesprinten i Det blir Skolesprint uansett om NOF får sponsor eller ikke. Får ikke NOF sponsor, er det en mulighet å benytte pengene fra Sparebankstiftelsen. - Spilleautomatinntekter har bortfalt, og Norges Idrettsforbund fordeler overgangsmidler på alle særforbund i 2009 og Dette blir et godt ekstra tilskudd for NOF i disse årene. - Årets gave på 1 million kroner fra Sparebankstiftelsen blir bokført først i Side 4 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

5 6.2 Handlingsprogram Generalsekretær Bjørnar Valstad ga en presentasjon av handlingsprogrammet for perioden og gikk kort gjennom hovedmålene: Norges skal være verdens ledende orienteringsnasjon. Norsk orientering skal i perioden ha markant vekst i antall utøvere i alderen år. Norsk orientering skal være en attraktiv samarbeidspartner og skal i perioden ha markant vekst i mediedekning. Norsk orientering skal være en anerkjent tilbyder av aktivitets- og mosjonstilbud som bidrar til beret folkehelse. Norsk orientering skal kjennetegnes som en dopingfri, miljøvennlig og bærekraftig idrett. Styret noterte seg de kommentarene som fremkom. 6.3 Status forbundets landslag Leder for Toppidrettskomitéen, Tore Sagvolden, presenterte komitéens sammensetning og rammer vedtatt på Forbundstinget både for skiorientering og orientering. Han redegjorde også for de arbeidsområder komitéen har delegert myndighet innenfor. Tore Sagvolden la også frem rammebudsjett og mål for perioden og en statistikk over norske VM-medaljer fra 1966 og VM-medaljer pr. nasjon i orientering i de syv siste verdensmesterskapene. For kommende sesong er følgende personer knyttet til landslagsaktiviteten: Orientering Landslagstrenere: Petter Thoresen - landslagsjef og leder elitegruppe Jørgen Rostrup - leder utviklingsgruppe Øystein Kristiansen hjelpetrener seniorgruppe Frode Balchen leder juniorgruppe Isa Heggedal hjelpetrener juniorgruppe Toppidrettskonsulent Jan Arild Johnsen Medisinsk støtteapparat er under etablering Grupper Elite 6 (3 damer + 3 herrer) Utvikling 15 (5 damer + 10 herrer) Junior 10 (4 damer + 6 herrer) Ansettelse av en talentutvikler er under vurdering Skiorientering Tommy Jauhojärvi - landslagsleder Lars Lystad - landslagssjef Grupper Elite 5 (1 dame + 4 herrer) Ungdom 9 (5 damer + 4 herrer) Hospitant 8 (2 damer + 6 herrer) Denne informasjonssaken ble avrundet med ord om komitéens prioriterte fokus-/verdiområder. a: Utøverne i fokus systematisk utvikling av løperne til mesterskap Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 5 av 13

6 b: Lagbygging blant løpere og støtteapparat c: Flere i toppen - d: Økonomi profilering, marked, arrangement, løperøkonomi, prioritering av ressurser 6.4 Nordic Orienteering Tour Generalsekretær Bjørnar Valstad informerte om prosjektet Nordic Orienteering Tour: Nordic Orienteering Tour (NORT) er en profilert orienteringsuke for eliteløperne, basert på idéen fra Tour de Ski i langrenn. NORT er et samarbeidsprosjekt mellom o-forbundene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. NORT skal starte opp i 2010 med fire konkurranser, en i hvert av de nordiske landene. NORT skal øke markedsverdien av orientering i de nordiske landene, bedre samarbeidet mellom de nordiske forbund og profilere o-idretten og o-løperne. Følgende løp vil inngå i NORT: Fredag 18. juni: Helsinki, mellomdistanse Tirsdag 22. juni: Stockholm, sprint Torsdag 24. juni: København, sprint Lørdag 26. juni: Raufoss, jaktstart Alle fire konkurransene vil telle i World Cup 2010, godkjent av IOF. TV-sending er en forutsetning for hver NORT-konkurranse. NORT skal brukes for å bedre samarbeidet mellom de nordiske nasjonene i arbeidet med å få orientering på TV. Per Forsberg, Sverige, er ansatt som Tour-manager fra 1. oktober Arbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av Mika Kulmala, Finland, Ole Lind, Danmark, Janne Gredeskog, Sverige, og Jørn Sundby, Norge. Fra diskusjonen kan følgende nevnes: - Viktig å teste ut fellesstart i et verdenscupløp i Norge. - Tro på de arrangementsløsninger vi legger opp til. - O-idretten må få mer medieoppmerksomhet og få til mer spennende konkurranser. - VM 2010 ønsket fellesstart, skuffet at det ikke gikk. - NOF prøvde å selge inn fellesstart i VM 2010 på IOF-kongressen, men kongressen sa nei - ikke lett å få gjennomslag i IOF. - NORT: jaktstart i siste løp, fellesstart i et annet løp. - Tenke nye konsept og jobbe langsiktig. 6.5 Forbundets medieprosjekt Generalsekretær Bjørnar Valstad informerte om forbundets medieprosjekt. Arbeidet med TV-sending fra Norsk O-Festival gikk ikke som ønsket, og det arbeides nå etter følgende punkter: En videreføring av TV-prosjektet - med et bredere fokus. Prosjektgruppe på 6-8 personer. Deltakere fra styret, administrasjon, samt ressurspersoner rundt i O-Norge. VM 2010 i Trondheim en naturlig milepæl. Micr-o/macr-o legges på is i medieprosjektet. Side 6 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

7 Satsingsområdene og målsettingene er som følger: TV - Sikre direktesendt TV fra VM i Trondheim Sikre TV-sendinger fra WC i Norge, samt jobbe for at internasjonale arrangement i utlandet blir vist på norsk TV. Web-TV - Etablere Web-TV via NOFs hjemmeside. - Få til distribusjon av egenprodusert Web-TV. Arenaproduksjon - Få til en god arenaproduksjon i VM 2010 og sikre teknologi og kompetanse som andre arrangører kan dra nytte av - også på en enklere skala. Tidtaking - Videreutvikle dagens system. Sikre særlig et godt onlinesystem for mellom- og slutt-tider. Teknologi - Skape en totaloversikt over tilgjengelig teknologi og bruken av denne for et best mulig totalprodukt i VM Sikre at dette systemet kan brukes også av andre arrangører i ettertid. Skrivende medier - Fortsette den vellykkede satsingen på pressemeldinger og direkte kontakt. I den etterfølgende meningsutveksling ble det spurt om valget vedr. micr-o/macr-o i klartekst ville si nedleggelse. Generalsekretæren svarte at dagens økonomi ikke strekker til alt, og at styret av den grunn har måttet ta noen veivalg. På grunn av manglende gjennomslag internasjonalt og at det ikke vil bli micr-o i VM 2010, mener styret at det ikke vil være riktig å bruke midler på videre utvikling. Men selv om micr-o/macr-o legges på is, ligger regelverket der slik at klubber som ønsker det, kan bruke dette. 6.6 Innføring av politiattest i idretten fra 1. januar 2009 Generalsekretær Bjørnar Valstad informerte om hvilke følger innføringen av attest har for orienteringsklubbene. Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar Løpsavgift Forbundstinget 2008 vedtok blant annet følgende: Forbundstinget slutter seg til forslaget om å gå over til å beregne løpsavgiften som en prosentsats av samlet påmeldingsavgift for internasjonale løp, nasjonale løp og kretsløp. For NM og HL fastsettes løpsavgiften særskilt. Omleggingen iverksettes fra og med Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette prosentsatsens størrelse slik at inntekten i det vedtatte rammebudsjett for årene 2009 og 2010 nås. Seniorrådgiver Håvard Lillegård redegjorde for historikken og hovedtrekkene for innføring og bruken av løpsavgiften og overgang til prosentberegning av løpsavgiften. Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 7 av 13

8 Som et gjennomgående prinsipp skulle alle som var med i o-idretten bidra til egenfinansiering av o-idretten. I 1985 utgjorde løpsavgiften 10 % av NOFs inntekter og i %. Fra 1997 slapp styret startkontingenten fri, mens løpsavgiften forble på samme prosentnivå. Forbundsstyret har i tråd med tingvedtak fra 2008 formulert følgende styrevedtak: I henhold til delegert myndighet fra Forbundstinget 2008 vil Styret i Norges Orienteringsforbund fastsette løpsavgiften for 2009 til 30 % av samlet påmeldingsavgift (både ordinær avgift og etteranmeldingsavgift) i NA- og K-løp. I NM for senior og junior er løpsavgiften kr. 60,-og i Hovedløp for yngre kr. 30,-. Håvard Lillegård poengterte at inntekten fra løpsavgiften 2009 vil gi NOF omtrent samme inntekt som foregående år i henhold til rammebudsjett. Øivind Holt ba om å få grunnlagsmaterialet for prosentfordelingen til gjennomsyn da dette hang sammen med gjennomgang av budsjett for Endringer i NM-reglene Generalsekretær Bjørnar Valstad informerte om søknadsrutiner for NM og seedingsreglene for NM sprint. Endringer i reglene er delegert til forbundsstyret i henhold til Konkurransereglenes pkt og Søknadsrutiner Følgende strekpunkter fjernes fra pkt 2. - Uttalelse fra kretskartrådet om løpsområdets karakter. - Uttalelse fra kretsstyret. Konkurranseregel Redaksjonell endring: Arrangører av NM og HL skal samtidig med innsending av resultatlister på godkjent format til NOFs sekretariat og egen krets sende inn et sett med kart med inntegnede løyper og postbeskrivelser. Seedingsregler for NM sprint Endret tekst: NM sprint kvalifisering: Kvalifiseringen avvikles med løperne inndelt i 2 (D)/3 (H) like store grupper. Dette gjelder både juniorer og seniorer. Spesielle tiltak: I NM sprint vil NOF ta ut 10 utøvere i klassene D 21-, D og D og 20 utøvere i H 21-, H og H 17-18, dog maksimalt 50 % av de påmeldte som fordeles 10 i hvert kvalifiseringsheat og skal trekkes blant den siste halvdelen av startfeltet. 6.9 Idrett og ledelse - Klubbutvikling, trener- og lederutvikling Fagkonsulent Lene Kinneberg orienterte om hvordan våre klubber kan nyttegjøre seg prosjektet. Hun utfordret kretslederne til å finne klubber til klubbutvikling i egen krets. Side 8 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

9 Sak 7 Regler for løpsavgift Forbundstinget 2008 vedtok blant følgende: Forbundstinget ber styret utrede muligheten for å avgiftsbelegge nærløp. Forslaget legges frem på kretsledermøtet Forbundstinget gir kretsledermøtet fullmakt til å vedta eventuell løpsavgift for denne løpskategorien for 2009 og Styret hadde nedsatt en arbeidsgruppe vedr. løpsavgiften bestående av Hans Marius Skjærstad, Torgeir Strand, Bernt O. Myrvold og Håvard Lillegård. Det ble vist til sak 6.7 vedr. prosentberegning av løpsavgiften. Når det gjaldt avgift på nærløp, hadde utvalget konkludert med at nærløp fortsatt skal være avgiftsfrie. Forbundsstyret støttet utvalgets konklusjon om ikke å avgiftsbelegge nærløp. Styret ba om kretsenes syn på de foreslåtte endringene før det fattes et endelig vedtak. Det innkom forslag på justert tekst til vedtak: Det innføres ikke løpsavgift på nærløp for 2009 og Avstemming: Enstemmig vedtatt. Sak 8 Forslag til endringer i forbundets regelverk 8.1 Åpne for å gi studenter muligheter for å løpe for moderklubben i tillegg til sin nåværende klubb. Sak fra Troms o-krets Kretsleder i Troms, Eli Blomseth Helgesen, begrunnet forslaget ytterligere før ordet ble gitt fritt. Følgende synspunkter fremkom under diskusjonen: - Blir realiteten at studenter kan alternere mellom 2 klubber i sesongen? - Ikke stort problem å løpe for 2 klubber. - Ikke rekrutteringsproblem, men luksusproblem. - Studenter skal ikke behandles annerledes enn andre o-løpere. Sympatiserer med intensjonen. - Studenter i utlandet har denne muligheten. - Hva er en student hva er en moderklubb? - Avklare hva andre land gjør? - Felles retningslinjer. - Kan sette klubber i vanskelig situasjon. - Hva med utøverens synspunkt? Formelt skifte 1 gang pr. sesong i dag, i praksis vil det si 1 klubb på våren, en annen på høsten. - Hvis klubbskifte oftere, må det være klare regler ellers rot. - Utenlandsstudenter kan løpe for norsk klubb i dag. - Nordiske regler som NOF må forholde seg til. - Ikke positivt å jogge ut og inn av klubber. Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 9 av 13

10 - Debatten viser for dårlig saksforberedelser. - Det blir kaotisk. - Hva med lagfølelsen? Forbundsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Konkurransereglenes punkt 5.2 gir delegert myndighet til forbundsstyret til å vedta endringer. En prøveavstemming viste at kretsens forslag bare fikk 4 stemmer. Sak 9 Saker til drøfting 9.1 Forum for klubbtrenere. Sak fra Troms o-krets NOF oppfordres til å lage et forum for klubbtrenere (både med og uten formell kompetanse) som kan fungere rådgivende, utviklende og veiledende og være til inspirasjon. Kretsleder Elin Blomseth Helgesen begrunnet kretsens forslag før ordet ble gitt fritt. Forbundsstyret og administrasjonen støttet saken og viste til gjennomgang av handlingsplanen. Følgende synspunkter fremkom: - Bruk trenerforeningen som verktøy. - Bra tiltak! - Få til en arena og få med dem som ikke ser på seg selv som trenere. - Få liv i og støtt Trenerforeningen norsk Orientering (TNO). - Knytt trenerforeningen nærmere forbundsstyret? - En oppbrekking av trenerutdanningen - Få klubbtrenere til å melde seg inn i trenerforeningen Kretsledermøtet ga full støtte til forslaget. Innspillene vil bli tatt med i det videre arbeid. 9.2 Videreutvikling av NOFs kartprosjekt. Sak fra Troms o-krets Kretsleder Eli Blomseth Helgesen ønsket kommentarer på kretsenes forslag: Kan vi videreutvikle NOFs kartprosjekt for unge slik at digitalisering av eldre kart og digitalisering av sprintkart kan inngå i et prosjekt for å lære dem OCAD? Kretslederen ønsket i tillegg å kunne bruke karttegning som sommerjobb for ungdom. Forbundsstyret og Teknisk komité var skeptiske til midler for kun å digitalisere kart. Revidering av eldre ikke-digitale kart ville innebære en digitalisering. Skolekartprosjektet ble initiert p.g.a. av mangelen på kartarbeidere. Det var spesielt rekrutteringen til synfarere som var bekymringsfull. Det var derfor viktig å beholde dette elementet i skolekartprosjektet. Side 10 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

11 Generalsekretær Bjørnar Valstad gjorde oppmerksom på at digitale kart er stønadsberettigede. Klubbene ble oppfordret til å bruke egne ungdommer til synfaring og rentegning av egne kart. Finansieringen løses lokalt. Øivind Holt mente at det ikke er riktig å digitalisere gamle kart. Nå måtte man tenke GPS. 9.3 Lagkonkurranse for yngre. Sak fra Troms o-krets Hvordan kan forbundet videreutvikle lagkonkurransen for de yngste som et alternativ til stafett? Troms o-krets vil sette pris på å få innføring i hvilke varianter som er testa ut. Kretsleder Eli Blomseth Helgesen var med dette innspillet spesielt opptatt av aldersgruppen til og med 13 år. Leder av Breddeidrett- og opplæringskomitéen (BOK), Magnhild Forseth, refererte til sak på Kretsledermøtet 2007 om samme tema. Hun nevnte også at tilbudet til denne aldersgruppen varierte stort. Vellykkede arrangement var laget på Midt-norsk mesterskap (MNM) og O-festivalen i Hun så muligheten til å lage en idébank. Følgende innspill kunne hentes fra diskusjonen: - Gjeninnfør lag-o-cupen i en eller annen form. - Varier Småtroll-oppleggene. - Lagkonkurranser er fint for barn som ikke har vært med på orientering. Kretsleder fra Sør-Trøndelag, Egil Repvik, ga en liten orientering om opplegget på Midtnorsk mesterskap. BOK har idéer om overgang mellom Småtroll og Åpen klasse og tar med seg synspunktene i det videre arbeidet. 9.4 Talentutvikling, trener og lederutvikling. Sak fra Styret Under NOFs målsettinger for står det følgende under pkt. Talentutvikling: Frafallet (aldersgruppen junior og yngre senior) er stort både blant bredden og de som hevder seg brukbart det første junioråret. Frafallet kommer i en alder der mange flytter fra hjemklubben til studier. Samtidlig ser det ut til at mange slutter med orientering på grunn av manglende mestring. Forbundet ser et stort behov for å forsterke det sentrale arbeidet med talentutvikling. Bedre oppfølging av talenter regionalt. Øke trenertettheten. Stimulere lokale talenter. Minke frafallet. Lage flere samarbeidsarenaer (krets-/regionlag). Disse målsettingene og punker i NOFs handlingsplan gjenspeiles også i Toppidrettskomitéens handlingsplan. Komitéen vil jobbe for talentutvikling og større bredde i toppen. I denne sammenheng er det flere tiltak som drøftes og søkes gjennomført. Leder Toppidrettskomitéen Tore Sagvolden redegjorde for aktuelle sentrale tiltak: - Engasjement av en talentutvikler som skal bidra til trener- og lederutvikling på klubbplan - Vurdering av hensiktsmessige organisasjonsmodeller for å skape stimulerende satsingsmiljø der utøverne bor og studerer. I denne sammenheng var det et sentralt spørsmål som ble forelagt Kretsledermøtet: Skal vi åpne for teamorganisering i o- idretten? Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 11 av 13

12 Ordet ble deretter gitt fritt, og følgende innspill notert: - Skiforbundet sliter med kombinasjonen langslag mange team. - Det må reguleringer til for teamorganisering. - Fremme talentutvikling i fylkene evt. regionslag med forbundets hjelp. - Team blir et ledd mellom klubb og krets ser ikke behovet. - Sats på kretslag og regionslag. - Hvis man danner team, må det gjøres endringer i regelverket. - Klubbnavn eller teamnavn? - Hva med sponsorer krever de sitt navn i teamnavnet? - Sponsor ønsker en tettere assosiering? - Saken er ikke helt gjennomtenkt. - Lag gode treningsmiljøer/-fellesskap. - Utred saken mer. - Lytt til kretsenes ønsker. - Lage en ad hoc-representasjon? - Lag et tydeligere saksgrunnlag. - Team- + sponsornavn? - Tilbud på kretsnivå er veien å gå. Presidenten oppsummerte diskusjonen. Styret tar med seg flertallets anbefaling om å utrede saken videre og en evt. fremlegging av saken på nytt. 9.5 Hvordan bør fremtidens Norgescup innrettes? Sak fra Styret Forbundet hadde avholdt en omfattende spørreundersøkelse på internett vedr. Norgescupen for senior og junior. Generalsekretær Bjørnar Valstad gjennomgikk resultatene i denne. Konklusjonen fra undersøkelsen var entydig: - Fortsatt ønske om Norgescup - Antall løp bør ligge på Reisebelastning som nå Følgende innspill fra meningsutvekslingen fremkom: - Bra med terskel cup ikke for alle - Rankingssystem diskutert i kretsen - God representasjon av løpere - Slitsomt å reise utenom store løp (hovedarrangement) Presidenten oppsummerte at Norgescupen blir som i dag, men innspill tas med i det videre arbeidet. Det vil heretter bli foretatt en spørreundersøkelse hvert år. 9.6 Endringer i reglene for NOFs merke. Sak fra Styret Med bakgrunn i den store endringen som har skjedd i antall mesterskap, landskamper, og verdenscuper hvor NOFs merke deles ut, ønsket forbundsstyret å endre statuttene for merket med den begrunnelse at merket ikke lengre har den status og posisjon den fortjener. Forbundsstyret ville endre statuttene slik at merket får en høyere anerkjennelse. Forbundsstyret foreslo derfor å endre teksten i punkt 1.2 til: Side 12 av 13 Kretsledermøtet 14. november 2008

13 NOFs merke har samme utseende og størrelse som nedenstående avbildning: (Kvistens "stilk" og kompassnålens nedre spiss skal være på en horisontal linje). 1.2 Merket utdeles til: a. Deltakere verdensmesterskap (et merke pr. kalenderår/konkurransesesong.) b. Forbundsstyret kan også utdele merket ved særlige anledninger. 1.3 Merket kan bare utdeles en gang til samme person. 1.4 Merket kan settes på forbundets og o-kretsenes brevark, konvolutter etc. Merket kan i forstørret utgave brukes på flagg etter innhentet tillatelse fra Forbundsstyret. Slik tillatelse kan bare gis til o-kretser. Fra de få innspillene som fremkom var det tydelig at bortfallet av merket til Norgesmestrene ikke fikk tilslutning. Sak 10 Avslutning Presidenten takket alle for innsatsen og for et bra gjennomført møte. * * * * * * * * * * * Mette Skramstad referent Protokollen er godkjent. Rælingen, 14. desember 2008 Sørreisa, 15. desember 2008 Knut Helland Kretsledermøtet 14. november 2008 Side 13 av 13

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund

Målsettinger for 2008-2010. Norges Orienteringsforbund Norges Orienteringsforbund Norge skal være verdens ledende Orienteringsnasjon Norsk orientering skal i perioden ha markant vekst i antall utøvere i alderen 10-20 år Norsk orientering skal være en attraktiv

Detaljer

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007 Kretsledermøtet 16. november 2007 Side 1 Page 1 of 10 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 3 Forretningsorden... 4 Sak

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund Dato: Mandag 18. januar 2010 Sted: Ullevål stadion 15.00-19.30 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Forbundstinget 2012. Protokoll

Forbundstinget 2012. Protokoll Forbundstinget 2012 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 10.-11. mars 2012 Åpning Forbundspresident Elin Sjødin Drange åpnet Norges Orienteringsforbunds 35. ting og ønsket alle delegatene og

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 4 2010 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 4 2010 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 4 2010 Norges Orienteringsforbund Dato: Torsdag 13.mai 2010 Sted: Staup, Levanger 10.00-14.00 Til stede: Fra styret Fra adm. Forfall Elin Sjødin Drange, president Bente Landmark,

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Kretsledermøtet. Norges Orienteringsforbund. Sakliste og tidsplan. 1200 1300 Lunsj. 1300 1315 Sak 1-5 Åpning. 1315 1430 Sak 6 Vedtakssaker

Kretsledermøtet. Norges Orienteringsforbund. Sakliste og tidsplan. 1200 1300 Lunsj. 1300 1315 Sak 1-5 Åpning. 1315 1430 Sak 6 Vedtakssaker 2015 Kretsledermøtet Norges Orienteringsforbund Sakliste og tidsplan 1200 1300 Lunsj 1300 1315 Sak 1-5 Åpning 1315 1430 Sak 6 Vedtakssaker 1430 1445 Pause med kaffe og pausesnacks 1445 1545 Sak 6 Vedtakssaker

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2004

PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2004 PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2004 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 4 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 4 Sak

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 2016 Dato: 19. mai 2016 Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion Protokoll Styremøte nr. 5 2016 Norges Orienteringsforbund Tilstede: Astrid Waaler Kaas (AWK) president Per Olav Andersen POA) visepresident Gunhild

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Protokoll. Forbundstinget. Tromsø, 1. 2. mars 2008

Protokoll. Forbundstinget. Tromsø, 1. 2. mars 2008 Protokoll Forbundstinget Tromsø, 1. 2. mars 2008 NORGES ORIENTERINGSFORBUND Innhold Åpning... 3 Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 5 Sak 3 Valg av Tingets

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 12.02.2014 Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 27. NOVEMBER 2005 Fra NOFs 60 års jubileum Johan Chr. Schøneyder (Foto Harald Andresen kopiering forbudt) Kretsledermøtet 27. november 2005 Side 1 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig?

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? Samarbeid med Norsk Orientering Visjon Orientering en idrett for alle Virksomhetsidé Norsk Orientering skal vokse gjennom gode opplevelser

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 3-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 10. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy,

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 31. oktober 2012 Sted: Møterom 4018, Idrettens hus, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Dag Kaas, styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2006

PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2006 PROTOKOLL NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TING 2006 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 4 Sak

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2013/2014

Uttakskriterier sesongen 2013/2014 Uttakskriterier sesongen 2013/2014 World Cup OL U-26 EM IBU Cup Junior VM Alpencup Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet

Detaljer

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets Forslag om sammenslåing av Vestfold Orienteringskrets og Telemark Orienteringskrets 1 Arbeisgruppe Arbeidsgruppen har bestått av : Egil Ronæss Porsgrunn O-lag og leder av Telemark O-krets Britt Fossøy

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Regionlag NSF Historikk NM på Høydalsmo i 2002 det ble her definert et behov for regionale lag Ulike sponsorer har siden den tid tatt hånd om uoffisielle

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter.

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter. NRYF 100 år i 2015! NRYF film http://www.youtube.com/watch?v=iajym 8gcLiM&feature=youtu.be Bursdag 10. desember 2015! Stiftet 10. desember 1915 De første rideklubbene var De norske Officerers Rideklub,

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem styremedlem styremedlem (t.o.m. sak 36) varamedlem

Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund. president visepresident styremedlem styremedlem styremedlem (t.o.m. sak 36) varamedlem Protokoll Styremøte nr. 4 2016 Norges Orienteringsforbund Dato: 22. april 2016, kl. 08.00 16.00 Sted: Royal Christiania Hotell, Oslo Til stede: Astrid Waaler Kaas (AWK) Per Olav Andersen (POA) Gunhild

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #4/2012 14.05. 2012 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Protokoll. Kretsledermøtet 2015 Norges Orienteringsforbund

Protokoll. Kretsledermøtet 2015 Norges Orienteringsforbund Protokoll Kretsledermøtet 2015 Norges Orienteringsforbund Gardermoen 20. november 2015 Sak 1 Åpning Forbundspresident Einar Tommelstad åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Sak 2 Opprop og godkjenning

Detaljer

Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen Kl. 15.00 19.00 Park Inn Hotel

Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen Kl. 15.00 19.00 Park Inn Hotel Langrennskomiteens møte nr. 13, 2012-2014 Tirsdag 3. september 2013 Gardermoen Kl. 15.00 19.00 Park Inn Hotel REFERAT REFERATSAKER 115. LK-møte nr. 12 (Oslo 10. juni ) RAPPORTERING 116. Rapportering fra

Detaljer

Innbydelse. Generell informasjon. Program: Påmelding: Etteranmelding. Frol IL innbyr til løpshelg i Levanger 13. 16. mai 2010.

Innbydelse. Generell informasjon. Program: Påmelding: Etteranmelding. Frol IL innbyr til løpshelg i Levanger 13. 16. mai 2010. Innbydelse Frol IL innbyr til løpshelg i Levanger 13. 16. mai 2010. Generell informasjon Program: Torsdag 13. mai NM-sprint: 1. start kvalifisering kl 12.00 1. start finale kl 17.00 Publikumsløp: Mulig

Detaljer

Protokoll. Kretsledermøtet 2016 Norges OO roontoftnø sforbund. ardermoen 1:e november 20 6

Protokoll. Kretsledermøtet 2016 Norges OO roontoftnø sforbund. ardermoen 1:e november 20 6 Protokoll Kretsledermøtet 2016 Norges OO roontoftnø sforbund ardermoen 1:e november 20 6 Sak 1 Åpning Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Hun presiserte at styret

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Uttakskriterier 2016 - Senior

Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskomité (UK) Senior Leder: Kenneth Buch, Landslagssjef Medlem: Birgitte Husebye, Landslagstrener Medlem: Emil Wingstedt, Landslagstrener Uttaksprosess: 1. UK gjør uttak

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Norges Orienteringsforbund 2014

Norges Orienteringsforbund 2014 Toppidrettsplan Norges Orienteringsforbund 2014 Godkjent på forbundstinget 2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 2. OVERORDNEDE FØRINGER 1 Generelt 1 Hovedmål 1 Strategiske veivalg 2 3. SAMARBEIDE

Detaljer

Høringsutkast til ny seriemodell

Høringsutkast til ny seriemodell H Ø R I N G S U T K A S T T I L N Y S E R I E M O D E L L S I D E 1 Høringsutkast til ny seriemodell Ferdigstilt 4. februar 2011 Serieutvalget har bestått av: Jon Erik Eriksen, Jarle Heitmann, Bjørn-Erik

Detaljer

Tilstede: Kenneth Larsen, Buskerud Skikrets, Jo-Inge Øverland, Nordland Skikrets,

Tilstede: Kenneth Larsen, Buskerud Skikrets, Jo-Inge Øverland, Nordland Skikrets, Møtereferat Hva: Fagmøte, NSF Alpint, høst 2014 Dato: 24.-25. oktober 2014 Hvor: Bergland Hotell, Sölden. Tilstede: Kenneth Larsen, Buskerud Skikrets, Jo-Inge Øverland, Nordland Skikrets, Espen Solbakken,

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2015/2016

Uttakskriterier sesongen 2015/2016 Uttakskriterier sesongen 2015/2016 World Cup VM EM IBU Cup Junior VM Ungdoms OL Statkraft Young Star Basisregler for uttak For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet til

Detaljer

Regionale rekrutteringsteam

Regionale rekrutteringsteam 1 Regionale rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for regionene. I 2012 ble det opprettet regionale rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner. Dette ble godt mottatt og videreføres fremover.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 2 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2012/2013

Uttakskriterier sesongen 2012/2013 Uttakskriterier sesongen 2012/2013 World Cup VM U-26 EM IBU Cup Junior VM Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet til å ta

Detaljer

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig vedtatt. Forbundsstyrenytt etter siste styremøte 26.-26. august 2011 STYREMØTE FREDAG 26. OG LØRDAG 27. AUGUST 2011 Sted: Forbundskontoret 26. august Hotell Opera 27. august Til stede: Trond Wåland Kari Bunes (kun

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Strategi 2020 retning 2016-2018

Strategi 2020 retning 2016-2018 Strategi 2020 retning 2016-2018 Forbundstinget Gardermoen, 12.-13. mars 2016 Anne-Kari Bakkland, visepresident Lasse Arnesen, generalsekretær 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2

NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2 NORGES BUESKYTTERFORBUND 1/2015-2 REFERAT FRA STYREMØTET 9-10. MAI 2015 Tilstede: Steinar Risinggård, Sigmund Lindberget, Eva C. Thesen, Eva T. Width, Tommy Figved, Kristin Fuglevåg, Morten B. Wilmann

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den

HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020. Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den HØRINGSRUNDE: NAIFs Strategiplan 2016-2020 Forbundsstyret i NAIF skal legge frem en ny strategiplan for den kommende fireårsperioden, på forbundstinget 3. april Forbundsstyret sender med dette skrivet

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 02.06.2016 kl. 11.00 18.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012

Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012 Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012 13.9. NM Langdistanse for Senior og Junior 14.9. NM Mellomdistanse kvalifisering, Senior 15.9. NM Mellomdistanse finaler, Senior og

Detaljer

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene.

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene. REFERAT Fra møte i Gjetarhundrådet mandag 29. januar 2007, kl 10.00. Disse var med på møtet: Andreas Groseth (leder) Oddbjørn Kaasa Egil Syversbråten Arne Flatebø (sekretær) Følgende saker var oppe til

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2014/2015

Uttakskriterier sesongen 2014/2015 Uttakskriterier sesongen 2014/2015 World Cup VM EM IBU Cup Junior VM Statkraft Young Star Eyof BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet til å ta

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no STYREMØTE NR. 3, 2014 2016 14. november 2014 Sted: Sjusjøen kafe Oslo, 17. november 2014 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 6-2010-2012 27.- 28. November 2010 Ullevål

Styreperioden 2010-2012. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 6-2010-2012 27.- 28. November 2010 Ullevål Styreperioden 2010-2012 Forbundsstyrets møte nr. 6-2010-2012 27.- 28. November 2010 Ullevål Tilstede: Forbundsstyret: Forfall: Ståle Johansen, Svein J. Myhr (lørdag), Johanna Drivenes Kløvfjell, Eva Roald

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier sesongen 2004/2005 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger etterfølgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2004/2005.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Spektakulært Urbant Synlig = JA. 08.08.2010

Spektakulært Urbant Synlig = JA. 08.08.2010 Spektakulært Urbant Synlig = JA. 08.08.2010 TV direkte NRK 1: Sprint, mellomdistanse og stafetter Langdistanse i opptak Adresseavisen: Betydelig redaksjonell interesse Sponsor Omfattende annonseringprogram

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 1, 2008 2010 18. august 2008 Gardermoen Airport Hotell Oslo, 21. august 2008 R.R. PROTOKOLL Til stede:,

Detaljer

Velkommen til Mo i Rana DNB Cup 4 / Statkraft Cup 3 Skiskyting Skillevollen 19. 20. januar 2013

Velkommen til Mo i Rana DNB Cup 4 / Statkraft Cup 3 Skiskyting Skillevollen 19. 20. januar 2013 Velkommen til Mo i Rana DNB Cup 4 / Statkraft Cup 3 Skiskyting Skillevollen 19. 20. januar 2013 Lagledermøte Kommunestyresal Rådhuset Fredag 18. januar 2013 1 Offisiell åpning 2 Agenda Offisiell åpning

Detaljer

fra styremøte nr 5/2013-15, onsdag 1. oktober 2014, Rica Alta Hotell, kl 1600.

fra styremøte nr 5/2013-15, onsdag 1. oktober 2014, Rica Alta Hotell, kl 1600. FINNMARK SKIKRETS Styret PROTOKOLL fra styremøte nr 5/2013-15, onsdag 1. oktober 2014, Rica Alta Hotell, kl 1600. Til stede: Bjørn Roald Mikkelsen kretsleder Doris Anita Johansen nestleder Anita Bakken

Detaljer

Innbydelse O Festivalen 2012

Innbydelse O Festivalen 2012 Innbydelse O Festivalen 2012 Øystre Slidre IL og Norsk O Festivalallianse ønsker velkommen til Norsk O Festival på Beitostølen 22. 24.juni 2012 For mer detaljert og oppdatert informasjon: www.o festivalen.com

Detaljer

Protokoll Norges Orienteringsforbund

Protokoll Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Protokoll Norges Orienteringsforbund Gardermoen 22. - 23. mars 2014 1 Åpning Forbundspresident Einar Tommelstad åpnet Norges Orienteringsforbunds 36. ting og ønsket alle delegatene

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Kretsledermøtet 2010 Norges Orienteringsforbund. Sakliste. Gardermoen, 5. november

Kretsledermøtet 2010 Norges Orienteringsforbund. Sakliste. Gardermoen, 5. november Kretsledermøtet 2010 Norges Orienteringsforbund Sakliste Gardermoen, 5. november Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 3 Forretningsorden... 3 Sak 4 Valg av funksjonærer...

Detaljer