Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften"

Transkript

1 fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske installasjonene. Folk bør se hvor vakker teknologien er, mener han. Det kan du lese alt om på siste side One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften Land Rør AS på Dokka spesialiserer seg på alternativ energi og varme. Nytt og berøringsfritt Berøringsfrie VVSvarer er ikke lenger bare vasken på sykehuset. Nå får du berøringsfrie blandebatterier for hjemmet, for bedriften, restauranten og sykehuset. B-blad Returadresse: Brødrene Dahl AS Postboks 6146 Etterstad 0602 OSLO PORTO BETALT VED INNLEVERINGA P.P. NORGE/NOREG BD leverer allerede til nye Gardermoen flyplass BD har lenge levert utstyr til grunnarbeid og kulverter. Utbyggingen vil representere et areal på mer enn to Operahus.

2 fra Brødrene Dahl AS - November Foto: illustrasjon: Team T AS Vi velger å være optimister! 2012 står for døren, og alle næringsdrivende har forlengst satt opp sine prognoser for et år preget av usikkerhet. Det har vi også i Brødrene Dahl, og vi har valgt å være optimister. Internasjonal uro forårsaket av gjeldstunge nasjoner i Sør- Europa og i USA skaper en viss grad av usikkerhet også i Norge. Til tross for vårt lands finansielle styrke og befolkningens generelt gode økonomi. Likevel tror vi at det er klokt å ha et optimistisk syn på neste år, men samtidig å ha en beredskap for at markedet kan svikte i annet halvår har hatt en positiv utvikling. Det startet litt tregt, men andre kvartal viste god vekst og dette har fortsatt i andre halvår. På grossistleddet regner vi med en vekst på 6-7 % når året er over. Dette reflekterer normalt også veksten i installasjonsleddet. Det er spesielt VAsegmentet som viser god fremgang, VVS gjenspeiler totalen, mens Industrisegmentet har fortsatt negativ utvikling. Det siste henger sammen med at skipsbyggingen ikke har kommet skikkelig i gang etter nedgangen i Når det gjelder neste år er det som sagt vanskelig å ha noen sikker formening om utviklingen, men vi tror skipsbyggingen vil bedres. Dette henger sammen med at en rekke skrog som er produsert i utlandet, vil bli ferdigstilt i Norge senere i år og neste år. En rekke nybygningskontrakter i forbindelse med nye store oljefunn i Nordsjøen vil også bidra til vekst i dette markedet. Vi vet også at VA området vil fortsette i godt tempo. Utbygging av infrastruktur for vei og bane samt fornyelse av VA-nettet er prioriterte offentlige oppgaver og vil trolig fortsette uavhengig av konjunkturutviklingen. For VVS-segmentet er det sterk vekst i boligbyggingen og mange store prosjekt både innen det offentlige og private. Alt i alt vi velger å være optimister og vi legger våre planer deretter. For å håndtere fortsatt vekst er vi opptatt av å styrke oss på de grunnleggende grossistfunksjonene, det vil si alt fra ordreregistrering, varelager og leveranser til korrekt fakturering. Viktig er det også å opprettholde høy produktivitet og dermed lave kostnader. I den forbindelse er vi i full gang med å utvide sentrallagret med et 25 meter høyt fullautomatisert palle- og rørlager. Dette anlegget som også inneholder automatisert sorterings- og sammenstillingsanlegg, vil bidra til ytterligere effektivisering av virksomheten samt øke kvaliteten på leveransene. Utvidelsen vil også innebære at vi vil kunne øke varesortimentet for å dekke kundenes stadig økende behov for et variert produktutvalg. Vi vil med dette også kunne håndtere et økende antall konteiner leveranser fra lavkostland. Det siste er viktig for å kunne sikre at våre kunder har konkurransedyktige priser på varene og dermed opprettholder konkurransekraften mot et voksende antall utsalgssteder som henvender seg direkte mot sluttbrukerne. Det nye anlegget vil stå klart sommeren Parallelt med sentrallagerutviklingen driver vi også kontinuerlig utbygging og forbedring av våre servicesentre. Fordi våre kunder jobber i sine lokale markeder og har behov for et bredt utvalg produkter til mange forskjellige jobber, både store og små, mener vi det er viktig for produktiviteten i hele verdikjeden at vi er på plass der kundene er. I denne sammenheng er vi i full gang med å bygge nye anlegg på steder hvor våre eksisterende lokaler ikke tilfredsstiller dagens behov. Dette gjelder Alta, Mo i Rana, Sandnessjøen og Haugesund. Videre etablerer vi nye anlegg i Sarpsborg og Lyngdal. Våre kontinuerlige satsinger er beviset på at vi tror vår bransje vil fortsette å vokse både innenfor de tradisjonelle områdene og ikke minst for fagområdene energieffektivisering og fornybar energi. I denne utgaven av BD NÅ forsøker vi å gi et bilde av bredden av vår virksomhet og å gi noen eksempler på vekstområder og interessante produktnyheter. Vi er optimister og tar kontinuerlig skritt for å bli en enda bedre leverandør. Med vennlig hilsen Arne-Erik Olsen Administrerende direktør TEK 10: Muligheter for bransjen TEK 10 ble innført fra 1.juli 2010, men med noen overgangsbestemmelser frem til 1. juli Med unntak av uavhengig kontroll som skal tre i kraft 1. juli 2012 er TEK 10 nå gjeldende. Det er derfor viktig at prosjekterende og utførende setter seg inn i de nye bestemmelsene slik at forskriftene overholdes. Vi ser ikke på TEK 10 som en byråkratisk trussel, men en mulighet for å trygge verdikjeden. Fra et normaltall på til anmeldte vannskader pr. år, ble det i fjor anmeldt over vannskader nær en dobling. Forsikringsselskapene måtte ut med 4,3 milliarder i erstatninger, og det er da også en ny rekord. De økte utbetalingene fra forsikringsselskapene når det gjelder vannskader, vil trolig føre til at det vil bli satt strengere krav til utførende virksomhet, og til de produkter som vil bli tillatt brukt på våtrom og rom med vanninstallasjoner. Når det gjelder lekkasjer i rom uten sluk, som for eksempel ved montering av innebygd sisterne ( 13 20), må sisternen nå monteres i en prefabrikkert kassett eller i et hulrom med vanntett sjikt. Dessuten må det være en automatisk lekkasjestopper inne i hulrommet. Dette bør øke mulighetene for rørleggerne til å selge lekkasjestoppere og prefabrikkerte kassetter. Det kan bli et krav fra forsikringsselskapene at for å få redusert forsikringspremie, må lekkasjestopperen være FG-godkjent. Dette er ikke et krav ennå, men iflg. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd er flere lekkasjestoppere nå inne for å få godkjennelse. De som skal montere slike, må også ha opplæring slik at montering blir riktig utført. Det er produsent/leverandørs ansvar. Dette er bare ett av punktene som inngår i TEK10 under avsnittet om våtrom, men hele TEK 10 vil bidra til at bransjen etter hvert vil bli kvitt useriøse aktører, og det vil gi forbrukeren økt sikkerhet når det gjelder både installasjon og reklamasjon. Vi vil fremover legge ut informasjon og råd knyttet til TEK 10 på våre nettsider og på BD-bloggen. Vi vil også sørge for at våre ansatte får grunnleggende opplæring i forbindelse med forskriftene, slik at de kan svare på eventuelle spørsmål fra våre kunder. Gardermoen Oslo Lufthavn BLIR ENDA STØRRE I 2017 står nye Gardermoen ferdig med kapasitet til å håndtere 28 millioner passasjerer i året. Terminalen bygges ut med en ny pir på m 2 med plass til flere fly og det bygges også en ny avgangs- og ankomsthall på hele m2 og et nytt bagasjeanlegg. Målt i kvadratmeter tilsvarer hele utbyggingen mer enn to Operahus, så det er voldsomme byggverk det er snakk om. Utbyggingen er allerede i gang og det er selvsagt grunnarbeider og kulverter som står først på kjøreplanen. Brødrene Dahl har fått leveringer av utstyr til entreprenørene SKANSKA, Reinertsen og Rune Øvergård og er nå i gang med en langsiktig levering til Firma Isaksen Entreprenør et prosjekt som går ut Leveringene til Isaksen kommer fra Brødrene Dahl i Drammen. Da Gardermoen lufthavn ble bygget for en del år siden, var Brødrene Dahl hovedleverandør av VA og VVS utstyr og er på en måte lokalkjent i området allerede UTGIVER: Brødrene Dahl AS Postboks 6146 Etterstad 0602 OSLO Telefon: Telefax: ANSVARLIG REDAKTØR: Bente Bay REDAKSJON: Gunnar Holm GRAFISK FORM: Logoform AS TRYKK: Nyborg Grafisk

3 fra Brødrene Dahl AS - November Velkommen til bransjeseminar med fokus på vedlikehold BDs Torbjørn Lothe Vik inviterer til nytt Symposium 29. februar må du krysse av i margen: Da er det 360 o symposium hos Brødrene Dahl igjen. Der er BDs VA-avdeling som inviterer i år som i fjor, og mens temaet i fjor var Miljø, er det i år Vedlikehold. - Egentlig er dette to sider av samme sak, mener markedsdirektør for VA i Brødrene Dahl, Torbjørn Lothe Vik som er vert for arrangementet. Landets VA-nett er et avgjørende element i arbeidet med å bedre det miljøet vi lever i. Året vi snart legger bak oss er et bevis på det vi har sagt lenge: Ekstremværet og klimaendringene er ikke noe som hører morgendagen til. Det er her NÅ og det skaper flom og oversvømmelser, sprenger ledningsnett og renseanlegg, graver vekk veier og jernbaneskinner og raserer bo-områder. - Det må bygges nye renseanlegg og fordrøyningssystemer for å fange rekordnedbøren og det må legges nye rør og pumpestasjoner. Men først og fremst må vi ivareta og vedlikeholde det VA-nettet som allerede ligger der! Landets VA-nett er bygd opp gjennom mange år og representerer en investering større enn det som er satset på oljeutvinning offshore. Nå vet vi alle at hele nettet er i ferd med å svikte grunnet manglende stell og ettersyn. Derfor er vedlikehold av VA-nettet vårt hovedtema for årets symposium og forhåndsinteressen er helt på topp! Neste års symposium vil også finne sted på Clarion hotell på Gardermoen. Som i fjor vil det legges opp til 6 forskjellige symposier over to dager slik at deltakerne kan velge de temaene som er viktigst for dem og deres arbeidsfelt: VA, Vannkraft, Geotekstiler, Samferdsel (trafikksikring) og Økonomi. Og det vil sikkert lønne seg å være tidlig ute med å reservere plass! Katastrofehjelp fra ORAS OG BD Når Norge skal bistå ved naturkatastrofer rundt om i verden, da er det Utenriksdepartementet (UD) som tar slike beslutninger. Da går det ilmelding til Sivilforsvarets anlegg på Starum på Toten, for der står kriseutstyret klart til forsendelse. - Sammen med Oras har vi nå levert komplett VVS utstyr som inneholder alt en hjelpegruppe på 80 kvinner og menn måtte trenge når de skal hjelpe til ved naturkatastrofer, forklarer Jarle Stensrud ved BDs avdeling på Gjøvik. - Vi har levert alt fra sammenleggbare vaskerammer og vasker, beredere, samletanker og utstyr for drikkevann og avløp. Alt dette er nå pakket i spesialcontainere og står klart til å bli skipet til alle verdensdeler på mindre enn 48 timer. På Starum finner du alt fra containere og minigravere til biler og andre kjøretøy. En total nødhjelpspakke for 80 hjelpere er på over 50 tonn! Det er selvsagt å håpe at BD-utstyret får stå ubrukt riktig lenge, men slik det ser ut i dagens virkelighet, er det sannsynlig at det ikke går lenge før neste hjelpeteam må sendes av sted. Du har sikkert allerede sett NOVIPro logoen i varehyllene i BDs servicesentre og kanskje har du oppdaget at NOVIPro ikke bare er verktøy, men nå også vernesko i flere utførelser: - Det er bare Brødrene Dahl som lagerfører NOVIPro, og vi kommer med stadig nye produkter under dette varemerket, forteller Mette Aarvold i BD. NOVIPro betyr god kvalitet til lav pris, og det er jo nettopp dette profesjonelle kunder er opptatt av. spikertrampsåler, og det er det mange som setter pris på, særlig om man har sin arbeidsplass på anleggssteder og i nybygg m.m. Du kan lese mer om dette i BDs verktøykatalog under Vernesko/-støvler. Verneskoene leveres i fire ulike modeller og BD-kundene har allerede oppdaget dem: Siden lanseringen tidligere i år er det solgt mer enn 1000 par NOVIPro sko, og det betyr at NOVIPro nå tar halvparten av BDs verneskosalg! NOVIPro vernesko er valgt fra ledende produsenter og tilpasset norske ønsker om ekstra brede lester og mørke farger. Vernesko skal fylle viktige spesifikasjoner, og det gjør NOVIPro fullt ut med tåvernhetter som tåler 200J og 15 kn trykk. I tillegg til å fylle alle krav til vernesko, har NOVIPro også Oras og BD gjør klar utstyr til nødhjelpscontainerne. Her med en utslagsvask på sammenleggbar ramme. Fra venstre: Øystein Bjørndalen, Jarle Stensrud fra BD på Gjøvik og Trond Stenersen fra Oras Oppland. NOVIPro vernesko kommer i fire modeller her er Spider King.

4 fra Brødrene Dahl AS - November BAD MED BERØRINGSFRITT - stort markedpotensiale Helse og hygiene er i fokus som aldri tidligere, og dermed er også berøringsfritt utstyr til baderom et stadig mer aktuelt satsningsområde for VVS-bransjen. Målgruppene er mange: Sykehus og helseinstitusjoner, selvsagt. Og offentlige og halvoffentlige toaletter. Næringsliv og arbeidsplasser generelt. Restauranter og spisesteder, så klart. For ikke å snakke om bensinstasjoner og toaletter i butikker og handlesentra. Samt skoler og barnehager. Mange vil også ha berøringsfritt hjemme på kjøkkenet og badet. I dag finnes det et stort utvalg produkter å velge i med forskjellig utførelse og i ulike prisklasser. Felles for dem alle er at de er elektroniske, driftssikre og av høy kvalitet. Og vi snakker ikke bare om blandebatterier til vasken. I dag kan du få handsfritt til dusjen, toalettet, papirhåndkledispensere og såpe! Argumentet for å velge berøringsfrie produkter er selvsagt først og fremst helse og hygiene, men disse produktene har også overlegen brukervennlighet og slitestyrke, og ikke minst: De sparer vann! Rørleggere som vil gjøre en salgsjobb for berøringsfritt i sitt nærområde, kan få god drahjelp fra Brødrene Dahl. BD har utarbeidet en brosjyre og DM som du kan bruke i ditt salgsarbeid. Vil du vite mer om det, kan du sjekke Kampen mot miljøgassene Nå tilbyr Brødrene Dahl kurs og eksaminering for alle som arbeider med stasjonære kulde, klima og varmepumpeanlegg som inneholder F-gasser. Det er aktuelt for landets mer enn 3500 kjølemontører samt rørleggere og andre som installerer denne slags utstyr. BD s kurser vil bli holdt i det nye Klimasenteret utenfor Larvik trolig det mest avanserte læresenteret i rørbransjen. Utslippene av F-gassene de fluorholdige klimagassene HFK, PKF og SF6 er skadelige for klimaet og bidrar til å legge et lokk over hele kloden og føre til oppvarming og klimaendringer: den såkalte drivhuseffekten. Noen av disse utslippene kommer i forbindelse med arbeider på nevnte type anlegg, store som små, der personell ved uhell eller manglende kunnskap lar gasser slippe ut i fri luft. De viktigste kravene i forordningen er utslippsbegrensning, gjenvinning og registrering, gjennom lekkasjekontroll, kuldemedieregnskap, riktig håndtering og dokumentasjon. Kyoto-protokollen forutsetter at alle land som har ratifisert denne, innfører strengere regler og rutiner for håndtering av F-gasser, og i Norge trådte F-gass forordningen i kraft 6. mai 2010 gjennom en henvisningsforskrift i produktforskriften. Det betyr at alle som skal arbeide med stasjonære kulde-, klima- og varmepumpeanlegg, må ha et eget sertifikat. I april 2011 ble Isovator As på Hokksund tildelt oppdraget som sertifiseringsorgan for forordningen. Det blir opp til aktørene i markedet å utarbeide nødvendige kurs for de fire aktuelle kategoriene i forordningen. Flere aktører er nå godkjent for å drive kursing og sertifisering. Blant dem er Brødrene Dahl som starter dette arbeidet på nyåret ved sitt nye Klimasenter på Ringdalskogen ved Larvik. - Brødrene Dahl er godkjent av Isovator som kursarrangør og vil gjennomføre kurs i kategori I og II. Et enklere kurs for montører som skal arbeide med små anlegg med mindre enn 3 kilo gass og et større for kjølemontører som skal arbeide med anlegg med mer enn 3 kilo kuldemedium. Brødrene Dahl er også godkjent for å gjennomføre eksamen både teoretisk og praktisk. Etter godkjent eksamen er det Isovator som utsteder sertifikatene til deltakerne, forteller Rune Sjøli som har vært ansvarlig for å tilrettelegge denne kursingen for Brødrene Dahl. - Vi er etter hvert blitt en betydelig leverandør av kjøleutstyr og kuldemedier til kuldebransjen. Dessuten er det veldig mange av våre rørleggerkunder som skal håndtere Rune Sjøli i Brødrene Dahl har lagt til rette opplæringen i arbeid med klimagasser. mindre kjøleanlegg og varmepumper som en del av rørleggerjobben. Derfor mener vi det er riktig av oss å gå inn i dette arbeidet fordi miljøarbeidet er et hovedtema for alt vi arbeider med. Vi vil også sørge for at våre egne medarbeidere som arbeider med kuldemedier i det daglige blir sertifisert. Alle som ønsker sertifikat må gjennom en teoretisk og praktisk eksamen. Disse eksamener kan bare tas på godkjente eksamenssentre. Det er ingen krav til å ta kurs før man går opp til eksamen, men de fleste har nok god nytte av dette. OSO var landets første bedrift til å ta i bruk LDX-stål i produksjonen, forteller BDs Morten Rustand

5 fra Brødrene Dahl AS - November BDs Klimasenter i Larvik GÅR FOR FULLE HUS Brødrene Dahls nye Klimasenter på Ringdalskogen utenfor Larvik vil få over 3000 besøkende i løpet av 2011 langt mer enn BD hadde forventet. Siv Meyer og Jørn Bendiksen har hatt rekordbesøk ved Klimasenteret i Larvik i 2011, men vil gjerne ha enda flere bransjefolk til senteret i Vi har besøkende fra rørleggerbransjen, fra leverandører, rørleggerkjeder og enkeltrørleggere, entreprenører og arkitekter og ikke minst ansatte i BD som spesialiserer seg i miljø og energi, forteller Tore Møgster som er leder for senteret. - Vårt mål med Klimasenteret er at dette skal bli en møteplass - en arena og et forum for hele bransjen i den omstillingsprosessen som nå tvinger seg frem. Energi og miljø er blitt satsningsområder for hele samfunnet, og rørleggerne har fått en ny og viktig rolle. Før kunne rørleggerne levere og sette sammen velkjente varer med god, gammel teknologi. Nå forventer forbrukerne og andre håndverkergrupper at rørleggeren skal ta rollen som koordinator og være rådgiver for kunder som vil ta i bruk ny teknologi til oppvarming. Det er en ny rolle for rørleggerne, og vi kjører hele tiden grunnkurs der hele målsettingen er å gjøre rørleggerne trygge i denne rådgiverrollen og gi dem de verktøy de trenger for å kunne gi kunden riktige råd og veiledning for å kunne velge riktig teknologi i forhold til det behovet han har. Energisenteret er en ganske unik bygning der 5 energikilder er tatt i bruk: Solfangere i lang rekke på fasaden, 18 borehull i fjellgrunnen ned til 200 meter med varmepumpe, væske til væske varmepumpe, gasskjeler, fjernvarme og elektrisitet. Alle energisystemer er operative og energiproduksjonen overvåkes av Sintef som skal dokumentere energiproduksjon og forbruk. Så langt er resultatene langt bedre enn BD hadde estimert på forhånd. - Spesielt solenergi har fått voldsom oppmerksomhet, sier Møgster. Vi vil fra nyttår starte en serie solkurs for å komme denne interessen i møte. Norge ligger spesielt langt etter på nettopp dette feltet sammenlignet med land som Sverige og Østerrike. Alle kurs ved senteret styres av Jørn Bendiksen som nå er fulltids kursleder ved senteret. I tillegg til kurs i regi av BD, kjører også BDs kunder og leverandører kurs i senteret. BD ser gjerne at enda flere bruker senteret til slik virksomhet: - Vi må ha med alle i hele verdikjeden i denne prosessen fra arkitekter og entreprenører til rørleggerne og andre fagfolk som må inn i koordinerende roller, mener Møgster. Bademiljø satser for fullt på klimateknologi - Energi og varme er hovedsatsningsområde for hele Bademiljø-kjeden i år, forsikrer kjedens markedssjef Pål Spillum. - Vi kjører intensiv kursing og opplæring for alle medlemsbedriftene både gjennom lokale og regionale arrangementer og ved å bruke BDs nye Klimasenter i Larvik til ulike arrangementer og kurs. Hele Bademiljøorganisasjonen gjennomgår et tre-trinns kurs der de lærer om de ulike varmesystemene, om analyse av energibehov og om praktisk rådgivning til kundene. Dette er kombinert med praktisk opplæring ved regionale fagkurs plusset på med såkalte ekspertkurs som finner sted ved BDs Klimasenter i Larvik: - Både selve senteret og den ekspertisen vi møter der er helt enestående bra, mener Spillum. Oppslutningen fra medlemsbedriftene er upåklagelig: Av 110 kjedemedlemmer har 105 meldt på lag som har gjennomført energi- og varmekonkursene. Flere hundre potensielle kunder har bestilt befaringer og de første anleggene er allerede bestilt. Asbjørn Nordsveen AS i Brumunddal vant kjedens store kampanjekonkurranse om Varme og Energi og vinnerlaget fikk Islands-tur som førstepremie. Deltakerne fra Brumunddal var Lars Berntsen, Roar Storsveen, Kristian Kampestuen, Morten Johansen, Per Ivar Ingvaldsen, Thomas Grønje, Knut Amund Hansen og Lars Arne Kvarberg. SUPERSTÅL I SUPERBEREDERE og til en mengde andre oppgaver LDX-stål eller duplex stål - kombinerer det beste i rustfritt stål og karbonstål. Resultatet er en stålkvalitet med høyeste korrosjonsbestandighet, høy slagseighet og gode sveiseegenskaper som i rustfritt stål, kombinert med karbonstålets høyere styrke, fjærende egenskaper og lave utvidelseskoeffisient. Dermed har du et superstål som koster omtrent det samme som karbon- eller rustfritt stål men med dobbelt styrke slik at du kan beregne henimot halvering av stålbehovet. Da blir det lett og sterkt og veldig rimelig! Den nye stålkvaliteten LDX 2101 er nå i ferd med å ta skikkelig av også i Norge. Brødrene Dahl startet lagerføring av LDX-stål for et år tilbake og har siden den gang arrangert orienteringsmøter for mer enn 1000 bransjefolk for å fortelle om den nye stålkvaliteten. Nå begynner salget virkelig å ta av: - Skal man bruke LDX-stål, må man ha det i beregningene helt fra start. En entreprenør kan ikke bare skifte stålkvalitet under konstruksjonsprosessen. Derfor har det tatt tid for bransjen å beregne og konstruere med LDX-beregningsnøkler, og derfor har det tatt noen måneder før vi nå ser at salget virkelig viser vekst! forklarer Morten Rustand som er Brødrene Dahls ekspert på edle stålkvaliteter. Aller først i Norge til å se fordelene ved LDX-kvalitet og ta dette stålet i bruk i produksjon, er drammensbedriften OSO som er landets ledende produsent av varmtvannsberedere. Ved deres fabrikk er nå LDX-stål valgt som hovedkvalitet i alle nye varmtvannsberedere. OSO har også valgt LDX i sitt nye vanninntak fra Drammenselva et inntak som er bygd av Holtefjell VVS som dermed er første VVS-entreprenør i Norge som har sveiset den nye stålkvaliteten. Andre tidlige LDX kunder her i landet er blant andre GE Healthcare (General Electric, tidligere Nycomed) og Xstrata (tidligere Falconbridge) som begge kjøper rør og rørdeler. Nedre Romerike Vannverk bruker nå LDX i drikkevannsrør som legges av Norconsult. - For en hel bransje å skifte fra en stålkvalitet til en annen, vil ta sin tid, men LDX stål er etter vår mening den opplagte nye kvalitet til for eksempel vannverk, kraftverk og renseanlegg og vi øker vår lagerkapasitet i takt med den etterspørsel vi nå ser foran oss, sier Rustand.

6 fra Brødrene Dahl AS - November BD øker utvalget av lagerførte aktuatorer - Større utvalg til enda mer konkurransedyktige priser! Ventiler styrt med elektriske og pneumatiske aktuatorer - styringsmekanismer etterspørres mer og mer. Nå er vårt utvalg blitt enda større, til ytterligere forbedrede priser. Pneumatiske aktuatorer: Fra vårt lageropplegg leveres ventiler med pneumatiske aktuatorer direkte fra internasjonale produsenter til ytterligere forbedrede priser for våre kunder. Tidligere tok vi denne typen aktuatorer gjennom en importør. Kvaliteten er nøye testet, og vi garanterer som vanlig for produktene. Elektriske aktuatorer Ventilstyringer som drives elektrisk har lenge vært en spesialitet for oss. Markedets mest avanserte el-aktuator forhandlet av oss har slått knock out på all konkurranse innen maritim sektor. Det er knapt noe skip som bygges uten denne typen aktuator og ventilstyring. I tillegg leveres en helt ny type el-aktuator : I-Tork. BD kjøper denne aktuatoren direkte fra en kvalitetsprodusent i Sør-Korea. Dette er en enklere el-drevet aktuator som leveres i tre størrelser fra 20 Nm til 160 Nm med forskjellig grensesnitt. Denne el-aktuatoren vil være et naturlig valg om man ønsker en prisgunstigere kvalitet beregnet mot industri- og VA prosjekter. Alle de nye aktuatorene er selvfølgelig lagervare hos BD. I-Tork kommer med i neste Priskatalog som kommer ved årsskiftet og den vil også komme i det nye opplaget av Industrikatalogen (Volum F) som vil foreligge på nyåret. Datablader fremskaffes selvfølgelig allerede nå til interesserte kunder. Ventiler med ferdig påmonterte aktuatorer er ikke hyllevare hos noen. Aktuatorene må monteres på de aktuelle ventiler kunden etterspør, tilpasset ventil og Ved BDs ventilverksted i Oslo jobber Roy Storløkken (nærmest) sammen med Andrè Fyen. Her monteres ventiler og aktuatorer som kalibreres og tilpasses nøye en presisjonsjobb. bruksområde. For å kunne levere ventiler med aktuator raskt, har BD to ventilverksteder; ett i Oslo og ett i Ålesund. Det har vært nødvendig å øke kapasiteten på ventilverkstedene for å kunne holde tritt med veksten i etterspørselen. Det betyr at BD nå kan levere skreddersydde løsninger til sine kunder innenfor hele området pneumatisk og elektrisk i kvaliteter fra low end til high end. Og det går raskt! Alt man behøver å gjøre, er å bestille ventiler med ønsket aktuatorløsning hos nærmeste BD-avdeling. Varen monteres raskt og leveres ut på rekordtid til svært konkurransedyktige priser. En pneumatisk aktuator av typen Haitima ferdig montert på en ventil. Tre elektriske I-Tork aktuatorer av forskjellig størrelse og med ulike styringssystemer on/off eller modulerende. Aktuatorer er finmekanikk og hver enkelt aktuator spesialpakkes for å tåle transport fra ventilverkstedet til kunden. Køfritt Oslo-Larvik fra 2014? -NY E18 TAR FORM MED SKILT FRA BD Botneskilts Jørn Falch har travle dager aldri har bedriften hatt så stor pågang som nå. Kjører du E18 mellom Tønsberg og Larvik, vil du se at arbeidet er i full gang med å gjøre den siste 2-felts strekningen om til 4 felts motorvei. Den biten som nå gjenstår, heter E18 Gulli-Langåker og er på rett over 20 kilometer. Flere entreprenører og flere leverandører skal dele denne anleggsjobben, og første etappe eller parsell som det heter i bransjen - er allerede under arbeid. Denne etappen heter Gulli- Holmene og er på nær 7 kilometer. NCC Construction as har fått ansvaret som hovedentreprenør og er alt i gang med gravearbeidet og knytter nå til seg underleverandører. Den som har fått ansvaret for å levere alt av skilter og trafikksikringsutstyr er Botneskilt/BD Samferdsel og de første skiltene og varslingsmaterialet er alt levert og satt på plass likeså Variogard midtskiller som også Botneskilt leier ut til en lang rekke veiprosjekter rundt om i landet. - En stor levering for oss og en viktig kontrakt, sier Jørn Falch som er ansvarlig for leveransene fra Botneskilt. Dette veiprosjektet

7 fra Brødrene Dahl AS - November ALTERNATIV ENERGI Det er fremtiden, vet du! Ta betalt for det du kan! - For eksempel bruker bransjen masse penger på å avertere doer og blandebatterier til dumpingpris. Men ingen kjøper vel en do fordi den er billig. Do kjøper du når det gamle er ødelagt eller når du skal totalrenovere badet. Men bransjen har i alle år drevet på med å selge rørleggertjenestene altfor billig og har tatt det igjen på å selge varene desto dyrere. Timepriser på kroner i dag er helt hinsides! En vanlig PCreparatør tar 1200 kroner timen! Vi må ta oss betalt for det håndverket vi gjør og den kompetansen vi har. Da kan vi også konkurrere prismessig på varene vi selger. Ellers ender vi opp med å montere varer kunden har kjøpt på Internett til timepriser vi ikke kan leve av! Erland Jevnesveen (til venstre) er fast gjest hos Jarle Stensrud i BD på Gjøvik. Der henter han varer og der får han faglig støtte når han trenger det. Erland Jevnesveen er rørlegger på Dokka nord for Gjøvik og driver firma Land Rør AS. Han jobbet i en lokal rørleggerbedrift i en årrekke og tok lære og fagbrev der, men så valgte han å stå på egne ben og jobbe for seg selv for år siden. Det har han ikke angret på: - Jeg ville gå for egen maskin og prøve noe nytt, og jeg ville få muligheten til å spesialisere meg innenfor de deler av faget jeg synes er mest interessante. Jeg har et samarbeid med en annen rørlegger i nærdistriktet Øyvind Hasvold. Han har et par ansatte og på større jobber samarbeider vi ofte. Men stort sett jobber jeg alene og det blir mer og mer å gjøre innen varme. Vannbåren varme i gulv er nå helt alminnelig, og folk er også interessert i solvarme og borevarme. Interessen øker i takt med strømprisene! Oppdatering For å holde seg à jour, krever det at Erland setter av tid til etterutdannelse. Det får han gjennom medlemskap i VVS Fagmann og Varmefaktor og ved å bruke den kompetansen han vet han finner hos Brødrene Dahl. - Brødrene Dahl ligger veldig langt fremme når det gjelder det meste av ny teknologi, og spesielt innen varme og alternativ, miljøvennlig energi. Den hjelpen jeg får der, er gull verd. Erland synes mye av det rørleggerbransjen driver med innen markedsføring, er helt bak mål: - Det gir meg enda en grunn til å satse på varme, energi og miljø: Da selger jeg komplette pakker der kundene er villige til å betale for den kompetansen jeg kan legge i håndverket. Dessuten er jeg helt sikker på å få fornøyde kunder Orden og system må det være også i servicebilen, mener Erland Jevnesveen som har en solid firehjulstrekker for de mest umulige veier og føreforhold. Her er Erland Jevnesveen (til venstre) og Jarle Stensrud på hjemmebane: BD kan levere komplette pakker for alternativ energi og miljøvennlig oppvarming - til både boliger og næringsbygg som kommer igjen neste gang! Bilen fra Land Rør AS er et velkjent syn etter veiene på Dokka. Erland Jevnesveen har drevet firmaet siden år 2000 og er velkjent i markedet. ligger jo midt i vårt hjemmemarked fabrikken vår ligger bare noen minutter unna og der er mer enn 40 medarbeidere travelt opptatt med å levere sikringsmateriell til en lang rekke prosjekter rundt om i landet. Botneskilt ble en del av Brødrene Dahl for relativt kort tid siden, og har hatt en kraftig vekst etter å ha blitt en del av BD som opererer over hele landet via mer enn 50 lokalavdelinger. NCC har også travle dager, men hadde akkurat skaffet seg kapasitet til å takle denne oppgaven: De kjøpte for litt siden maskinentreprenøren Carl C. Fon i Sandefjord og kunne sette staben der rett i arbeid med graving og grunnarbeid til den parsellen NCC har ansvar for. - Den delen av E18 vi nå arbeider med, er ganske krevende på grunn av grunnforholdene. Det skal også rives to eksisterende broer og bygges nye, mens det heldigvis er slik at alle tversgående broer som krysser E18, er dimensjonert for firefelts motorvei, forklarer Kjetil Holst-Larsen som er NCCs anleggsleder for prosjektet. Han vil på det mest hektiske ha mann fra NCC og Fon og fra underleverandører i arbeid på parsellen. Det betyr at dette er en stor jobb selv for NCC. Oppskriften for å få bli leverandør til NCC-prosjekter? - Pris er viktig for oss, selvsagt. Botneskilt sørger også for å tilrettelegge kursing av arbeidsansvarlige og påtar seg en del andre oppgaver som sparer oss for tid og utgifter. Dessuten er Botneskilt en lokal leverandør med fabrikk rett ved anleggsområdet det teller mye. Vi kjenner jo både Botneskilt og BD veldig godt fra før, og det er viktig, for vi må kunne stole fullt og fast på alle vi trekker inn i dette prosjektet alt skal jo stå ferdig på den datoen som er fastsatt! Her skal det bygges og skiltes, sier anleggsleder Kjetil Holst-Larsen til Jørn Falch fra BD. Nye E18 henger ferdig på kontorveggen.

8 fra Brødrene Dahl AS - November Universet har landet og Inspiria ser ut presis som et romskip fra Starwars. Kjører du E6 vil du se et merkverdig bygg helt i veikanten nord for brua over Glomma: Inspiria står det på veggen og ved første blikk kan du tro det er et romskip som har krasjet. Fra Hollywoods nyeste science fiction film? Nei, det er bare (fra venstre) Glenn Olsen, Nils Erik Woldseth og Bjørnar Pettersen inne i Inspirias tekniske showroom. - Litt artig at du sier det, for den danske arkitekten kalte prosjektet Universet har landet og vi har hatt fremtidsrettet arkitektur og teknologi fra A til Å i byggeprosessen, sier Stine Ferguson som er markedssjef for Inspiria og forklarer prosjektet: - Inspiria er et spleiselag der kommune, fylke og lokalt og sentralt næringsliv har deltatt i kronerulling for å realisere prosjektet. Vårt mål med dette anlegget er å oppmuntre og inspirere barn og unge til å satse på realfag i utdannelsen det trenger landet og næringslivet. Vi henter barn og unge med buss fra skolene i hele fylket og vi tilbyr en bred undervisnings meny der elever og lærere kan velge mellom ca. 70 ulike undervisningsprogram. Hele 30 mennesker er ansatt ved Inspiria og 14 av oss er pedagoger med ulike kompetanse. Bygget sto ferdig så sent som i august 2011, men er allerede et landemerke for regionen. - Så langt har vi hatt langt flere besøkende enn hva vi hadde kalkulert med og vi har to forskere tilknyttet oss de skal måle om senteret i løpet av nærmeste tre år virkelig får resultater i form av flere realfag-studenter. Neste år skal vi ha minst unge på besøk samt sponsorer og lokalbedrifter som vi håper vil bruke våre flotte lokaliteter til egne møter. Senteret er virkelig futuristisk og spennende som et avansert teknisk museum med kafe/- restaurant og med lokaliteter for foredrag og undervisning. kan beundre utstyr og installasjon! Energi skaffer Inspiria seg på flere måter: Ved hjelp av en vindmølle foran bygget, ved fire rekker med solfangere på taket og ikke minst ved at bygget har overlegent bra isolasjon og gjenvinning av så vel varme som gråvann. En stor del av taket er såkalt grønt tak med spesialjord og sukkulente planter som både skal fange opp regnvann og forhindre flom, og også skal fungere som isolasjon og ta vare på varme og kulde. - Når det gjelder klimaegenskaper og energiforbruk må dette være et av landets beste bygg og det har vært spennende og lærerikt for oss underleverandører, mener Woldseth. Brødrene Dahl Østfold har levert så å si alt av VVS- og energiutstyr. Alt fra solfangere og pumper til rørutstyr. Fra BDs VVS-avdeling har Glenn V. Olsen og Bjørnar Pettersen hatt ansvaret for å levere utstyr til Storm Klima og hele VVS-jobben er gjennomført på et knapt år. - Alt har gått etter planen og alt utstyr virker perfekt, sier Pettersen. For oss er det litt stas å ha fått være med på et slikt flaggskipsprosjekt og vi er jo blant dem som synes det vil være flott om flere skoleelever studerer realfag! Markedssjef Stine Ferguson i Inspiria skal lokke flere barn og unge til å studere realfag. Vi spør Nils Erik Woldseth i bedriften Storm Klima om bygget virkelig er så avansert utstyrt teknisk som det ser ut til fra utsiden; Inspiria har grønt tak et tak dekket med ørkenjord og sukkulente planter som skal fange opp og forsinke nedbør og dermed motvirke flom. I København er slike tak nå påbudt på alle nye hus! - Opplagt! Dette er et av de mest avanserte byggene vi har jobbet med! Vi har hatt ansvaret for VVSog ventilasjonsarbeidet, og vi snakker virkelig om høyteknologi. Selve det tekniske rommet er så flott at arkitekten har valgt å sette inn et stort vindu mellom dette rommet og kantinen slik at man

Ettermarkedsforum BIL 2011 09.06.11 Lisbeth Solgaard Daglig leder

Ettermarkedsforum BIL 2011 09.06.11 Lisbeth Solgaard Daglig leder Ettermarkedsforum BIL 2011 09.06.11 Lisbeth Solgaard Daglig leder Agenda Stiftelsen Returgass og Isovator AS Sentrale forskrifter F-gassforordningen Kompetansekrav iht F-gassforordningen Stiftelsen ReturGass

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

Din rørlegger i Hammerfest

Din rørlegger i Hammerfest Din rørlegger i Hammerfest Med en historie som går helt tilbake til 1946, er Rørlegger Berntsen det eldste firmaet i sin bransje i Hammerfest. Gjennom 70 år og fire generasjoner, har den tradisjonsrike

Detaljer

Miljøansvar. i storbedrift

Miljøansvar. i storbedrift Miljøansvar i storbedrift Miljøprosjektet i BD Mål Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge Vi skal ha miljøvennlige anlegg og produkter, samt aktivt fremme miljøvennlige løsninger

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10 En INTRODUKSJON Målsetting MEd TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske krav til byggverk TEK10 trådte i kraft

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015 Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten Miljøvennlig tre hvorfor det Kjennskap vs kunnskap Hvilke valg for miljøvennlige bygg STATUS Kjennskap til at vi må være miljøvennlige

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Fra drøm til virkelighet

Fra drøm til virkelighet Fra drøm til virkelighet Falk Bygg Helt siden etableringen av Falk Bygg har målsettingen vært å sette kundene i fokus ved å levere kvalitet. Kvalitet i alle ledd. Vel vitende om at det produktet som overleveres

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere WaterGuard Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Unngå

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Solceller i arkitekturen

Solceller i arkitekturen Oktober 2012 Solceller i arkitekturen GETEK Kostnader Ser man solcelleanlegget som et rent kraftverk vil denne formen for energi bli relativ rimelig. Dersom forholdene legges til rette kan GETEK levere

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Nye krav til opplæring av personer som jobber med AC anlegg i biler. Hva betyr dette?

Nye krav til opplæring av personer som jobber med AC anlegg i biler. Hva betyr dette? Nye krav til opplæring av personer som jobber med AC anlegg i biler Hva betyr dette? Spørsmål: 1. Hva innebærer krav til kompetansebevis? 2. Hvorfor er dette kravet innført? 3. F-gassforordningen hva er

Detaljer

Framtidens boligstandard i dag

Framtidens boligstandard i dag Framtidens boligstandard i dag multikomfort.no ultikomfort VERDIØKER ALLE LEDD For liten og stor FAGANN OG FAILIE ultikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. ultikomfort

Detaljer

FRP vinduer for BEET byggesystem

FRP vinduer for BEET byggesystem Sheet no. 5008 FRP vinduer for BEET byggesystem BEET BUILDING SYSTEM 1 Vinduets karm og ramme er helt bygget i glassfiber BEET BUILDING SYSTEM 2 Produktfilosofi Et vindu med kun fordeler. Ingen ustabilitet,

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Automatisk vannstopper

Automatisk vannstopper WaterGuard Automatisk vannstopper Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringselskapene Mulighet for integrering med boligalarm

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

Finner maur og veggdyr

Finner maur og veggdyr Finner maur og veggdyr - Fersk hundetjeneste som fungerer Tor har alltid hatt lyst til å leve av hundearbeid. Han var i tvil om hva han skulle gjøre. Nå ser det ut til at han har funnet levebrødet. Tekst

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008.

KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. KLIMA 08 Åpningstale av Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Sandefjord Park Hotell den 9. september 2008. God morgen! Takk for at dere har kommet hit i dag. Jeg er glad vi er så mange. Det må bety at Verdiskaping

Detaljer

Unngå ubehagelige overraskelser

Unngå ubehagelige overraskelser LK VANNSTOPP LK WATER SAFETY SYSTEM (WSS) Unngå ubehagelige overraskelser med LK VannStopp LK VannStopp er lett å kombinere slik at du får den beste løsningen for hjemmet ditt LK Systems 1 TA KONTROLL

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT PROSJEKT HUS 2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT Prosjekt - når det fungerer som best! Denne brosjyren beskriver hvordan Drømmekjøkkenet sammen med oss forhandlere gjør det enklere for deg som er arkitekt,enteprenør

Detaljer

INNKJØP SOM GIR MERSMAK

INNKJØP SOM GIR MERSMAK Kontaktinformasjon Vår administrasjon har kontor på Skøyen i Oslo. Vi er totalt 10 ansatte i Nores, likt fordelt mellom Norge og Sverige. Vi som jobber for Nores Norge, er: Eilif Andreassen Administrerende

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Nordisk vannskadeseminar Oscarsborg den 1. september 2011 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Mange tror at forsikringsselskapene kan

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen. Budskapsplattform våren 2014

Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen. Budskapsplattform våren 2014 Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen Budskapsplattform våren 2014 Fart og presisjon til veivalg og realisering - der energiforsyning og forbruk møtes Vi bistår med veivalg og effektiv realisering

Detaljer

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER Geoenergi brukes tradisjonelt til oppvarming av eneboliger, men kan også brukes til kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av store

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Automatiske vannstoppere Unngå fuktige overraskelser

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem 12 2009 5005 Når den nyeste teknikken går hånd i hånd med det beste varmesystemet Et nytt hus, utbygging

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Vi gjentar suksessen fra tidligere konferanser og inviterer til kundeforum for «Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen»

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Dører fra WIŚNIOWSKI

Dører fra WIŚNIOWSKI Dører fra WIŚNIOWSKI Velkommen til WIŚNIOWSKIs verden av dører WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

Norsk miljøregulering av kuldemedier brukt i kjøle-/fryseanlegg og varmepumper

Norsk miljøregulering av kuldemedier brukt i kjøle-/fryseanlegg og varmepumper Norsk miljøregulering av kuldemedier brukt i kjøle-/fryseanlegg og varmepumper Presentasjon NVE Informasjonsmøte, 14.juni 2016, Torgrim Asphjell, Miljødirektoratet Bakgrunn Miljødirektoratet: Forvaltningsorgan

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Stiftelsen ReturGass/ Isovator AS

Stiftelsen ReturGass/ Isovator AS Agenda 1. Stiftelsen Returgass og Isovator AS 2. F-gassforordningen 3. Hva vil det si å bli et godkjent opplæringssenter 4. Kriterier for å bli et godkjent opplæringssenter 5. Rapporteringskrav 6. Kostnaden

Detaljer

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med:

Kan glass. produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: Kan glass produsere strøm? I eksklusivt samarbeid med: 02 Brosjyren inneholder bilder av bygninger som ikke har Soltech Energys produkter installert, men som illustrerer og er til inspirasjon for hva som

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer