STRATEGIPLANEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLANEN 2015-2018"

Transkript

1 STRATEGIPLANEN VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI FOR VEKST... 5 SATSINGSOMRÅDENE... 6 TJENESTEBASERTE SATSNINGER... 6 GEOGRAFISKE SATSNINGER... 7 MÅL OG TILTAK... 8 MENIGHETSPLANTING... 9 MENIGHETSUTVIKLING LEDERUTVIKLING DISIPPELLIV DIAKONI STRATEGIPLANEN FOR ORGANISASJON OG STAB STRATEGIPLANEN FOR LOKALE MENIGHETER... 15

2 INNLEDNING Strategisk planlegging handler dypest sett om å søke Guds vilje for Misjonsforbundet i årene som kommer. Vi spør oss selv hvordan vi skal realisere vår visjon på en best mulig måte innenfor de rammer som er satt for vårt arbeid. Som utgangspunkt har vi Misjonsforbundets visjon som bærer oss som kirke. Våre verdier beskriver hvilken kultur vi ønsker å dyrke fram i fellesskapet. Misjonsforbundets årsmeldinger de senere årene beskriver hva som har skjedd den siste tiden fram til i dag, og de dokumenterer dermed hvordan utviklingen faktisk skjer. Med dette grunnlaget ser vi framover og lager en strategi som et arbeidsverktøy. Denne strategiplanen inneholder flere deler som vir tror skal ta oss videre og nærmere visjonen. Fireårsstrategien er en retningsgiver for Misjonsforbundet for perioden fra 2015 til og med I strategien har vi valgt ut fem satsningsområder som sentrale for perioden. For hvert av områdene beskriver vi mål og tiltak. Til sist i planen sier vi hvordan dette påvirker de organisatoriske strukturer og prioriteringer av ressursene i Misjonsforbundet. Det som beskrives i denne planen gjelder primært den sentrale delen av virksomheten, men verdiene og tenkningen som ligger i bunn omfatter hele fellesskapet, og vi håper at den kan gi tydelige signaler og være en inspirasjonskilde for menighetenes egne strategier. I vedlegg 1 beskrives prosessen for hvordan denne planen er utarbeidet. HVEM ER VI? Vi er Misjonsforbundet - et kirkesamfunn i Norge som består av i underkant av 100 menigheter med om lag medlemmer. Som menigheter er vi selvstendige, men sammen bærer vi et ansvar for vårt felles arbeid. Vi har fokus på misjon lokalt og internasjonalt. Vi er engasjert på fire kontinenter og engasjert i diakonalt og menighetsbyggende arbeid. Misjonsforbundet er med i en internasjonal føderasjon (IFFEC) med virksomhet i rundt 100 land. I Norge er vi kjent for en folkelig stil, et betydelig barne- og ungdomsarbeid organisert gjennom Misjonsforbundet UNG samt vår akademiske institusjon, Ansgarskolen. Sammen arbeider vi for våre lokale menigheter som vil prege, styrke og støtte sine lokalmiljø. HVA VIL VI? I Misjonsforbundet er vi opptatt av å utvikle sunne og misjonale menigheter. Vi driver med menighetsplanting, og vi ønsker at det på ethvert sted skal finnes livskraftige menigheter. Vi er opptatt av disippelliv og vil styrke det enkelte mennesket til en fortrolig og moden relasjon med Jesus Kristus en levende tro. Vi tror mennesket er et hele at både ånd, sjel og kropp er viktig. Vi vektlegger derfor den diakonale dimensjon. For å skape slike menigheter, er styrking av lederskap og arbeid med lederutvikling helt sentralt. Dette gjelder i Norge så vel som i alle våre samarbeidsland. Strategiplan Side 2

3 VISJONEN Misjonsforbundets visjon fra 1884 er «Guds barns enhet og menneskers frelse». En visjon kan forstås som en framtidsdrøm et gitt bilde av en framtidig og ønsket tilstand. Disse ordene rommer vår identitet, ønsket tilstand og et bilde av en gitt framtid. Enhet er et sentralt begrep fordi vår visjon begynner slik: Guds barns enhet. I denne strategiperioden ønsker vi både å bygge en større enhet nasjonalt i Misjonsforbundet og å bygge internasjonalt; til, mellom og i våre samarbeidskirker. Vi ønsker å være involvert i det tverrkirkelige arbeidet i Norge. Dette skjer blant annet gjennom paraplyorganisasjoner som Misjonsforbundet er en del av: Norges Kristne Råd (NKR), NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), Digni (tidligere Bistandsnemda) og Bibelselskapet. Misjonsforbundet vil på den måten bidra til et godt samarbeidsklima mellom kirkene i Norge. Vi vil framstå relevante og tydelige i etiske spørsmål med et sunt bibelsk utgangspunkt. Vi vil være solidariske med dem som forfølges for sin tro. Vi vil bidra til fred og forsoning der vi kan. Vi vil finne veier for å støtte og gi verdighet til fattige og marginaliserte grupper i vårt samfunn og internasjonalt der vi er representert. Frelse er det andre nøkkelbegrepet i visjonen. Med dette mener vi å si at vårt mål er mer enn å skape gode fellesskapsarenaer og hjelpe mennesker i deres nød i våre menigheter lokalt og internasjonalt. Vi ønsker å handle ut ifra Jesu ord om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til hans disipler (Matteus 28, 19). Vi tror at den beste måten å utbre evangeliet på og bidra til at mennesker blir frelst, i vår tid er gjennom menighetsplanting og å utvikle sunne, misjonale menigheter. En sunn, misjonal menighet er preget av Misjonsforbundets verdier. Menigheten er et fellesskap der mennesker tjener med sine gaver, har omsorg for hverandre, møter Gud i gudstjenestefellesskapet, gjør en forskjell i verden og leder nye mennesker til Jesus. Vi tror at Jesus er kirkens Herre og at det først og fremst er han som bygger kirken (Matteus 16,18). Vi lever, i vår tid, i en verden med stor mobilitet og følger ikke lenger mennesker i samme grad som før fra fødsel til grav. Ofte følger vi mennesker bare en liten del av livet og på den livsvei den enkelte går. På tross av at vi kun ser fragmenter av Guds frelsesplan for vår verden og de mennesker Gud sender oss i vår vei, ønsker vi å gripe de muligheter som gis oss som fellesskap til å vise Guds kjærlighet og nåde. Strategiplan Side 3

4 VERDIENE LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT Misjonsforbundets verdier forteller hva som skal prege oss på veien mot målet. Våre verdier forteller oss både hvordan vi skal møte hverandre og hvordan vi skal møte de oppgaver som møter oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonsforbundets verdier er knyttet til ordene: Rotfestet Raus Relevant. I det følgende tydeliggjør og utdyper vi hva vi forstår med disse verdiene. ROTFESTET Et sunt Misjonsforbund er rotfestet når vi er preget av: Bibelsk forankring! Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og rettesnoren for liv og lære. Fungerende trosliv! Den treenige Gud er kilden til vårt liv. Godt lederskap! Vi har, etter Jesu forbilde, tydelige og tjenende ledere. Historisk bevissthet! Vi er stolte over vår historiske arv: Guds barns enhet og menneskers frelse og vårt tydelige internasjonale engasjement RAUS Et sunt Misjonsforbund er raust når vi er preget av: Vilje til forandring! Fordi samfunnet er i stadig forandring, forandrer vi metoder og strategier når det er nødvendig, for å nå ut til nye mennesker Livsnære fellesskap! I nære relasjoner hjelper vi hverandre til kristen vekst og tjeneste. Sjenerøs livsstil! Vi møter mennesker lyttende og inkluderende og gir med glede av det vi eier og forvalter og har et særlig hjerte og ansvar for mennesker som opplever fattigdom, urett og undertrykkelse. Tjenestevillige medarbeidere! Vi har medarbeidere som med glede tjener med sin utrustning. RELEVANT Et sunt Misjonsforbund er relevant når vi er preget av: Misjonal livsstil! Misjon er ikke en aktivitet, men vår livsstil. Livsforvandlende gudstjenester! I gudstjenestefellesskapet ærer vi Gud, stiller oss mottakelige for et livsforvandlende evangelium og deltar som Guds tjenere i Guds rike. Hensiktsmessige strukturer! Arbeidet er organisert slik at det fremmer liv og vekst. Aktivt samfunnsengasjement! Vi bidrar til at Guds vilje i større grad kan skje i verden rundt oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Strategiplan Side 4

5 STRATEGI FOR VEKST Satsningen «Vekst 2020» er en konkretisering av vår visjon for det tiåret vi er inne i nå, fram til år Vekst 2020 har allerede gitt vårt arbeid fart og kraft. I denne strategiperioden ( ) vil dette gi føringer for de satsninger vi gir prioritet. Helt sentralt i denne satsningen er den lokale menigheten både nasjonalt og internasjonalt. I Misjonsforbundet arbeider vi for at vi skal vokse både i bredde og dybde. Vi arbeider for at våre menigheter skal berøre dobbelt så mange mennesker og at vi skal fordype oss i vårt liv med Gud. FORDOBLING Fokuset på vekst ved fordobling kan beskrives mer detaljert med følgende: For det nasjonale arbeidet ønsker vi at den enkelte menighet har tydelig vekst ved: økt antall gudstjenestebesøkende flere mennesker i smågrupper flere medarbeidere flere barn og unge å etablere betydelig flere nye menigheter økt internasjonalt engasjement For det internasjonale arbeidet ønsker vi å se: at den enkelte søsterkirke og menighetene i disse kirkene vokser på en sunn og misjonal måte at arbeidet i hvert av prosjektene vi er engasjert i, utvikler seg mot selvstendighet og måloppnåelse. FORDYPNING Fokuset på vekst ved fordypning handler om at vi i alt vi gjør og er, for oss selv og for andre, forutsetter at vi lever Jesus-sentrert. Det handler også om at vi klarer å formidle og praktisere Guds nåde og være sanne i møte med mennesker. Et personlig bønne- og andaktsliv danner grunnlaget for fordypningen. Et fellesskap med troens forkynnelse og bibelundervisning, takkebønn og forbønn, nattverd og tilbedelse som bygger opp om forutsetningen, er helt nødvendig for en dypere vekst. Strategiplan Side 5

6 SATSINGSOMRÅDENE I vårt nasjonale og internasjonale arbeid ser vi for oss at de fem strategiske satsingsområdene for perioden tar utgangspunkt i dette vi gjennom Vekst 2020 har satt fokus på. Samtidig vil vi også si noe om hvilke geografiske satsingsområder vi vil satse spesielt på i denne strategiperioden. TJENESTEBASERTE SATSINGER De fem satsingsområdene for tjenestene er: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni. Likevel, disse fem satsingsområdene kan ikke på noen måte romme en beskrivelse av alt vi gjør nasjonalt og internasjonalt. I Vekst 2020-strategien har vi fem satsingsområder og drømmer for framtiden: 1. MENIGHETSPLANTING Vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter der det er naturlig å skulle plante sunne, misjonale menigheter. 2. MENIGHETSUTVIKLING Vi drømmer om å skape flere menigheter som er istandsatt til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til å gjøre. 3. LEDERUTVIKLING Vi drømmer om å utvikle godt lederskap, som forløser Guds potensiale i den enkelte og menighetsfellesskapet, så Guds rike kan vokse 4. DISIPPELLIV Vi drømmer om å se at hjem og menigheter utvikler seg til å bli enda bedre arenaer for å utvikle en levende tro, og å leve disippellivet: være disippel og gjøre disipler. 5. DIAKONI Vi drømmer om å utvikle flere menigheter som tjener enkeltmennesker og samfunn med nestekjærlighet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet. Strategiplan Side 6

7 GEOGRAFISKE SATSINGER Misjonsforbundets geografiske satsingsområder for strategiperioden er: NASJONALT Nasjonalt ser vi behovet for å styrke noen geografiske områder. Dette betyr ikke at geografiske områder som allerede opplever vekst nedprioriteres. I stedet tenker vi at miljøer som står i vekst skal smitte, inspirere og dele av ressurser i geografiske områder som opplever nedgang eller er utdøende. Vi vil på enkeltsteder gå aktivt inn og legge til rette for planting, re-planting og menighetsutvikling. De geografiske områdene som her nevnes er de som trenger en særlig innsats for å styrke menighetslivet i regionen. Region vest: Region sør-øst: Region nord: Hordaland Oslo-området Hele regionen INTERNASJONALT Internasjonalt ser vi for oss å følge opp de landene der vi allerede er involvert og har god utvikling. Vi tror tiden ikke er inne for å satse i nye land, men at vi kan gjøre mer i de landene vi allerede har et aktivt arbeid. Dette er: Colombia Kongo Sentral-Asia Kina Romania Polen a) Relasjonen med FIPEC b) Utviklingsprosjekter med eller uten Norad støtte c) Norske misjonærer og volontører d) Fadderprogrammet a) Relasjonen og fellesprosjekter med Kongos Evangeliske Kirke (EEC) b) Utviklingsprosjekter med Norad støtte a) Relasjonen med lokale partnere b) Utviklingsprosjekter med Norad støtte a) Relasjonen med Shaanxi Kristne Råd b) Innsatser for bibelskole og lokale menigheter a) Menighetsplanting i Onesti b) Misjonærer c) Fadderprogrammet d) Diakonale innsatser a) Styrke fellesskap b) Evangelisering og diakonalt arbeid I internasjonalt samarbeid ønsker vi å bidra i felles paraplyorganisasjoner og forum som IFFEC og nordiske samarbeidsmøter. I dette vil vi styrke og følge opp relasjoner og utveksling av Vekst 2020 arbeid, særlig med søsterkirker i Danmark, Tyskland, Hong Kong og USA. Strategiplan Side 7

8 MÅL OG TILTAK I denne delen av planen går vi fra å si hva som er våre satsningsområder til å formulere klare mål for de samme områdene. Målene vi setter skal fortelle oss hva vi ønsker skal være sant og kunne sies om Misjonsforbundet arbeid innen satsningsområdene når vi kommer til slutten av strategiplanens periode, det vil si ved utgangen av Tiltakene skal beskrive hvordan vi skal oppnå målene fra den situasjonen vi er i dag. Underveis i en strategiperiode, kan vi oppdage at tiltakene må evalueres og justeres etter en tid. Vi kan også oppdage nye tiltak som kan fungere bedre. Som vedlegg nr. 1 følger «tiltaksskjemaet» som skal tas i bruk når strategiske prosesser skal starte. Hvert tiltak blir da spesifisert med blant annet detaljer om ansvar, tidsplan og økonomi. Det framkommer også hvilket mål hvert tiltak er ment å virke i forhold til. NASJONALT OG INTERNASJONALT Målene og tiltakene for hvert av de fem satsingsområdene, er inndelt i nasjonalt og internasjonalt arbeid. Vi ønsker å understreke at vårt arbeid utenfor Norge bør ha samme fokus som vi har hjemme. Selv om vilkårene kan være forskjellige, er det behov for flere og sterkere menigheter både i Norge og i landene vi er engasjert i. Å være menighetsplanter er en tjenestegave og en tenkning som prinsipielt sett kan overføres uavhengig av landegrenser. Å utvikle ledere er nødvendig nasjonalt og internasjonalt. At vi satser på diakonale tilbud, som kan ha svært ulik form i vårt velferdssamfunn og i et utviklingsland. Men utgangspunktet er et bankende hjerte for å hjelpe mennesker som er i nød, er syke, trenger undervisning eller frigjøring. Vi erfarer allerede at samspillet over landegrensene tilfører vårt nasjonale arbeid viktige perspektiver og kunnskaper, inspirasjon og holdninger. Vi får også bety noe for samarbeidspartnere og kirker i våre misjonsland. At vi utfører arbeidet i andre land annerledes enn i vårt eget, handler om hvordan vi forvalter våre verdier inn i en lokal kultur. Dette skjer ikke minst i hvordan vi opptrer i møte med våre søsken i søsterkirkene. Vi er én kirke også i dette. Vi er ett Guds folk uavhengig av nasjonsgrensene. Måloppnåelse foregår ikke bare ved at vi yter til andre, men også at vi åpner opp for hva søsterkirkene kan gi til oss og arbeidet vårt i Norge. I denne strategiplanen ønsker vi derfor å uttrykke dette ved å sette nasjonalt og internasjonalt sammen, sortert ut fra satsingsområdene framfor hvor arbeidet skjer. Det som tradisjonelt sett kalles «misjonsarbeidet» er derfor ikke borte fra strategiplanen, men vi har smeltet dette sammen fordi vi ser det som viktig og naturlig at alle menigheter og alle grupper har et internasjonalt engasjement. Dette er våre røtter og noe av selve DNA-et i Misjonsforbundet. Strategiplan Side 8

9 1. MENIGHETSPLANTING Vi drømmer om å skape et fellesskap av menigheter der det er naturlig for alle å plante sunne, misjonale menigheter. I Misjonsforbundet jobber vi for å legge forholdene til rette for at drømmene om å plante sunne misjonale menigheter kan bli virkelighet. Derfor satser vi på å etablere gode startteam og utruste menighetsplantere. Misjonsforbundet planter nye menigheter gjennom å legge til rett for god støtte, veiledning og strategisk planlegging. MÅL område 1 TILTAK område 1 N A S J O N A L T 1.1 Vi vil plante nye, lokale menigheter 1.2 Vi vil styrke lokale plantinger 1.3 Vi vil utruste den enkelte planter I N T E R N A S J O N A L T 1.4 Vi vil plante og/eller påvirke søsterkirker til å plante misjonale menigheter 1.5 Vi vil bidra til å utruste lokale ledere til å kunne plante 1.6 Vi vil skape forståelse, engasjement og interesse i menighetene i Norge, for menighetsplanting internasjonalt a) Utarbeide og ta i bruk en helhetlig handlingsplan som inneholder pågående og mulige planteprosjekter b) Etablere et fagråd for menighetsplanting c) Utvikle plante-amøben (planting, coaching, nettverk, kompetanseheving, funding) d) Kvalitetssikre nye plantinger og plantere e) Utarbeide maler for gode prosjektplaner og avtaler f) Etablere gode rutiner for oppfølging og kompetanseheving g) Samarbeide med Ansgarskolen og andre relevante miljøer for undervisning og forskning på emnet menighetsutvikling h) Ta opp emnet menighetsplanting gjennom årlige samtaler med ledere i) Bruke misjonærressurser på området j) Utarbeide prosjektplaner og enkeltavtaler med kirkesamfunn og partnere k) Bidra til personaloppfølging av lokale plantere og legge plan for dette sammen med nasjonalt lederskap l) Sette fokus på informasjonsarbeid i forhold til menighetsplanting internasjonalt Strategiplan Side 9

10 2. MENIGHETSUTVIKLING Vi drømmer om å skape flere menigheter som er istandsatt til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til å gjøre. Dette betyr at vi jevnlig må jobbe med menighetsutvikling og vitalisering. Som kirkesamfunn satser Misjonsforbundet på utvikling av sunne misjonale menigheter. Misjonsforbundet utvikler verktøy, hvor den enkelte menighet får kartlagt sin situasjon og får hjelp til å jobbe strategisk med sin egen utvikling, modning og vekst. Gjennom bønn og arbeid ønsker vi å utvikle sunne og misjonale menigheter. Denne utviklingen vil vi også arbeide for internasjonalt. MÅL område 2 TILTAK område 2 N A S J O N A L T 2.1 Bygge sunne misjonale menigheter 2.2 Styrke lokale menigheter 2.3 Utruste det enkelte vekstteam med hjelp til selvhjelp I N T E R N A S J O N A L T 2.4 Hjelpe nasjonale lederskap til å fokusere på sunn utvikling 2.5 Bygge opp og utruste ledere til å håndtere vekst og sunn menighetsutvikling 2.6 Skape forståelse, engasjement og interesse i menighetene i Norge, for menighetsutvikling internasjonalt a) Tidlig i perioden utarbeide en helhetlig modell for menighetsutvikling b) Etablere et fagråd for menighetsutvikling c) Utvikle menighetsskolen og etablere dette som det naturlige utviklingsverktøy menighetene benytter d) Gjennomføre menighetsskolen lokalt og regionalt e) Samarbeide med Ansgarskolen og andre relevante miljøer for undervisning og forskning på emnet menighetsutvikling f) Invitere våre samarbeidskirker inn i vårt arbeid med menighetsutvikling g) Tilby tilpassede elementer av menighetsskolen til våre samarbeidspartnere i Hong Kong, Romania, Polen, Kongo og Colombia, etter behov h) Kurs/kompetansebygging i menighetsutvikling for våre misjonærer i) Sette fokus på informasjonsarbeid i forhold til menighetsutvikling internasjonalt Strategiplan Side 10

11 3. LEDERUTVIKLING Vi drømmer om å utvikle godt lederskap som forløser Guds potensiale i den enkelte og menighetsfellesskapet så Guds rike kan vokse. Rekruttering og lederutvikling er sentralt i et sunt, levende og godt menighetsliv. Kompetanse og godt fellesskap gjennom kurs, konferanser og festivaler bidrar til lokale lederes utvikling og modning. Som kirkesamfunn vektlegger vi også dyptgående læring ved høgskoler og bibelskoler. I tillegg jobber Misjonsforbundets stab med å betjene menighetens og misjonsarbeidets ledere gjennom fellesprosjekter, arrangementer og rådgivning. Målet er å utvikle godt lederskap basert på vår visjon og våre verdier. MÅL område 3 TILTAK område 3 N A S J O N A L T 3.1 Bygge godt lederskap 3.2 Styrke lokale lederskap 3.3 Utruste den enkelte pastor og leder med hjelp til selvhjelp I N T E R N A S J O N A L T 3.4 Støtte utvikling av godt lederskap sentralt i kirkene/organisasjonen 3.5 Støtte utvikling av lokalt lederskap i prosjektene og lokalt der vi har kontakter 3.6 Bidra til å bygge sunne lokale nettverk av pastorer og ledere 3.7 Skape forståelse, engasjement og interesse i menighetene i Norge, for lederutvikling internasjonalt a) Utarbeide en modell for lederutvikling b) Utvikle målrettede konferanser og arrangement for ledere c) Utruste menighetsrådgiverne med kompetanse til å møte de utfordringer de møter lokalt d) Legge til rette for fellesskap, rådgivning og åndelig veiledning av lokalt lederskap, pastorer, misjonærer, andre ansatte i menighetene og sentralt e) Samarbeide med Ansgarskolen for kompetanseheving av ledere f) Støtte teologisk utdannelse, bibelskoler og ulik annen kursvirksomhet g) Tilby en modell for lederutvikling for nasjonalt lederskap h) Tilby og formidler ressurser og systemer for god lederoppfølging og veiledning i) Kurs/kompetansebygging i lederutvikling for våre misjonærer j) Sette fokus på informasjonsarbeid i forhold til ledertrening internasjonalt Strategiplan Side 11

12 4. DISIPPELLIV Vi drømmer om å se at hjem og menigheter utvikler seg til å bli enda bedre arenaer for å leve disippellivet - å være en disippel og å gjøre disipler. Trosopplæringsplanen Levende tro er en satsing som skaper noe nytt og virker fornyende og fordypende på menigheters indre liv. Levende tro handler om disippelliv. Gjennom Levende tro utvikler vi verktøy for menigheter, slik at menighetene blant annet styrker foreldrene og andre viktige personer i barnets liv, i deres erfaringsoverføring og trosformidling til barn og unge. Målet er å fostre en levende tro og et disippelliv hos både barn og vokse. MÅL område 4 TILTAK område 4 N A S J O N A L T 4.1 Vi skal se at menighetene og hjemmene har de ressursene de trenger for en styrket Jesustro i alle livets faser, innen Generalforsamlingen og Landsmøtet i Vi skal se at alle som er tilknyttet Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG får inspirasjon og de ressursene de trenger for en styrket Jesustro i alle livets faser 4.3 Vi skal se at alle menighetene har implementert en gjennomarbeidet Levende tro -trosopplæringsplan for år innen 2018 I N T E R N A S J O N A L T 4.4 Vi vil bidra til at våre samarbeidspartnere øker sin bevissthet om eksisterende planer og ressurser for trosopplæring 4.5 Vi vil se våre partnere legge vekt på trosopplæring/-formidling der hjemmene tilbys tilpassede ressurser. 4.6 Vi vil skape forståelse, engasjement og interesse i menighetene i Norge, for trosopplæring internasjonalt a) Utvikle et nettbasert Levende tro-hjul innen mai En ressursside for trosopplæring for år. Hovedvekt på å styrke hjemmene som hovedarena for trosopplæring b) Utarbeide en veiledende Levende tro - trosopplæringsplan for år innen Landsmøtet og Generalforsamlingen Trosopplæringsplanen skal inneholde ressurser som legger til rette for livslang vekst som Jesu disippel, uansett livsfase c) Utarbeide en oversikt over hvor alle menighetene er i prosessen mot å ha en fullt integrert Levende tro -trosopplæringsplan. Oversikten oppdateres i mai hvert år d) Følge aktivt opp framgangen i menighetenes utvikling av en slik trosopplæringsplan gjennom rådgivning, undervisning og lignende e) Innen 2018 ønsker vi at det skal finnes en trosopplæringsplan i hver menighet med konkrete tiltak f) Tilbud og oversettelse av aktuelle moduler innen Levende tro til nasjonale språk g) Støtte utvikling av lokale prosjekter for trosopplæring/-formidling h) Misjonærer og nasjonale medarbeidere gis kompetanse i trosopplæringstiltak i) Sette fokus på informasjonsarbeid i forhold til trosopplæring internasjonalt Strategiplan Side 12

13 5. DIAKONI Vi drømmer om å utvikle flere menigheter som tjener enkeltmennesker og samfunn med nestekjærlighet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og inneholder mer enn humanitære handlinger. Vi tror at diakoni for medmennesker innebærer at Gud er tilstede og kan gjøre mer enn det et menneske kan utføre. Grunnlaget er nestekjærlighet og viser evangeliet i handling. Misjonsforbundet ønsker at diakonien står sentralt i vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Både i nasjonal og internasjonal diakoni vil vi særlig legge vekt på den langsiktige virkningen av diakonien og vil være opptatt av at følgende kriterier oppfylles: 1) Menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse til død vektlegges 2) Menneskers verdighet bekreftes og forsvares 3) Menneskers rettigheter fokuseres og fremmes 4) Det settes i gang prosesser for å myndiggjøre mennesker 5) Det bygges bevissthet om likeverd mellom kjønnene 6) Det legges byggesteiner for framtidige sosiale endringer MÅL område 5 TILTAK område 5 N A S J O N A L T 5.1 Tydelig se at vårt arbeid i større grad utøver og viser Guds omsorg for hele menneske (ånd, sjel og kropp) 5.2 Styrke menighetenes bevissthet om diakonale utfordringer i vårt internasjonale engasjement I N T E R N A S J O N A L T 5.3 Sørge for at minst én ansatt i staben har erfaring og er oppdatert på internasjonal diakoni 5.4 Ha diakoni jevnlig i fokus på det vi informerer om som en viktig og selvstendig del av Misjonsforbundets oppdrag 5.5 Fattigdomsbekjempelse og rettighetsarbeid løftes fram som en viktig del av diakonien a) Utarbeide ressurser for menighetsdiakoni i Norge b) Etablere et fagråd for menighetsdiakoni c) Invitere våre samarbeids- og søsterkirker inn i arbeidet med å utvikle det diakonale arbeidet i Norge d) Etablere et nettverk for utvikling og rådgivning med tanke på diakonale prosjekter e) Bruke ressurser for å sikre tilgang til informasjon fra det internasjonale arbeidet der diakonale prosjekter profileres f) Gjennom budsjettarbeidet og valg av prosjekter skal vi sikre at en viktig del av vårt internasjonale arbeid fortsatt inneholder diakonal satsing g) Søke gode prosjekter som arbeider med marginaliserte grupper der arbeidet mot fattigdom og for verdighet er viktige utfordringer Strategiplan Side 13

14 STRATEGIPLANEN FOR ORGANISASJON OG STAB Vi har nå beskrevet fem satsingsområder. Organisasjonen med styrer, råd og utvalg er sammen med staben i Misjonsforbundet en vesentlig faktor og sentral ressurs i realiseringen av de mål og tiltak som er beskrevet. Organisasjon og stab må: utøve et visjonært og strategisk lederskap organisere, prioritere og administrere fellesskapets daglige drift og prosjekter i tråd med satsingsområdenes mål og tiltak, ut ifra de til enhver tid tilgjengelige ressurser evne å mobilisere hele fellesskapet ved å støtte og frigjøre ressurser til det beste for flest mulig I dette bildet blir det viktig å: utvikle vårt åndelige liv så vi lever mer Jesus-sentrert. Sette av tid for den enkelte og i fellesskapet til å prioritere bønneliv og åndelig utrustning jobbe med arbeidsmiljøet gjennom et fortsatt fokus på stabsutviklingsarbeid rekruttere de riktige medarbeiderne og bygge en kompetent stab skape en «vi-opplevelse» i Misjonsforbundet jobbe tettere sammen med Ansgarskolen for bedre å utnytte de store ressursene skolen representerer i forhold til alle våre satsningsområder jobbe med vår internkommunikasjon i staben og i organisasjonen forøvrig øke bevisstheten internt og ha en tydelig kommunikasjon utad om stabens funksjon og oppdrag videreutvikle en god tjenesteholdning overfor menigheter, grupper og ledere jobbe for en sunnere organisasjonsøkonomi Strategiplan Side 14

15 STRATEGIPLANEN FOR LOKALE MENIGHETER Innledningsvis skrev vi at tanken med strategiplanen primært gjelder den sentrale delen av virksomheten i Misjonsforbundet, og at verdiene og tenkningen som ligger i bunn omfatter hele fellesskapet. Vi håper samtidig at strategiplanen kan gi tydelige signaler og være en inspirasjonskilde for menighetenes egne lokale strategier. Når Misjonsforbundets lokale menigheter ser at det man gjør lokalt er med på å oppfylle storfellesskapets strategier, er dette noe av det viktigste som kan skje for at Misjonsforbundets visjon skal nås. En lokal menighet kan bruke planen til å hente ut noen av de målene og tiltakene menigheten tror de kan ha som sine satsingsområder. I de årlige rapporteringene fra menighetene bør dette framgå slik at vi sammen kan se det store bildet om framgang og utvikling. Ofte har vi høye ambisjoner og mange områder vi vil være gode på. I dette er det lett å forstrekke seg, skape for høyt aktivitetsnivå eller utsette medarbeidere for overarbeid og utbrenthet. Strategiplaner skal derfor hjelpe oss å ha fokus på hva som er det aller viktigste for en periode. Utfordringen er derfor å gjøre noe veldig godt, framfor å gjøre litt overalt. Referansen til dette kan hentes fra beskrivelsen i 1. Korinterbrev, kapittel 12. Bruk derfor strategiplanen til å plukke ut de målene og tiltakene som er spesielt viktige for hver enkelt menighet. Men strategiplanen kan også brukes til å se sin menighet sammen med andre menigheter i sin region, eller se etter fellesskap med menigheter som står i en lignende fase eller satsing som en selv. Vi ønsker å koble sammen ressurser i Misjonsforbundet. Noen steder er det tjenestegaver innen forkynnelse, sang og lederskap som ikke slipper til fordi det er overflod, andre steder er behovene for nettopp dette store. Lokale strategiplaner bør inneholde mål og tiltak om hvordan man kan bidra overfor andre menigheter og regioner. I menighetsplantingsmiljøer ser vi ofte en felles trekkraft og en synergi mellom mennesker som er opptatt av det samme. Dette tror vi kan skje i større grad for menighetene når det gjelder internasjonalt engasjement og diakonale oppgaver. «Hvis hele kroppen var øyet, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp.» (1. Kor 12, 17-20) Strategiplan Side 15

16 Strategiplanen tilhører våre to organisasjoners beskrivelser og dokumenter om visjon, verdier og grunnlaget. Dette dokumentet og andre organisasjonsdokumenter kan leses og lastes ned fra hjemmesiden: Strategiplan Side 16

INNLEDNING. Misjonsforbundets strategiplan Side 2

INNLEDNING. Misjonsforbundets strategiplan Side 2 INNLEDNING Strategisk planlegging handler dypest sett om å søke Guds vilje for Misjonsforbundet i årene som kommer. Vi spør oss selv hvordan vi skal realisere vår visjon på en best mulig måte innenfor

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

HVEM ER VI HVEM ER VI?

HVEM ER VI HVEM ER VI? HVEM ER VI HVEM ER VI? Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer det vi

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

«NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.»

«NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.» Naturlig menighetsutvikling Christian A. Schwarz «NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.» men Gud ga vekst Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus?

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse

Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Hvem er vi? Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen av Misjonsforbundet i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar Mål og strategier FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar 2008 1 Suppe, såpe og frelse; det var viktig for William Booth både å vise hva som var målet og hvilke strategier en skulle

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Hva vi ikke spør om Ikke voksende menigheter Ikke spesielt åndelig menigheter Ikke veldrevne og effektive menigheter Hva handler sunnhet om?

Detaljer

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander Diakonikatekisme Slik gjorde vi det Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

Hvordan forstår vi dette?

Hvordan forstår vi dette? Kirkevekst Hvordan forstår vi dette? Tendenser/utviklingstrekk (kvantitativt) Menighetsutvikling (kvalitativt) Kirkevekst Utfordrende arbeidsdeling Lars Christian Gjerlaug «Spørsmålet vi alle kan stille

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 1 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Sammen i tro, håp og kjærlighet

Sammen i tro, håp og kjærlighet MOLDE DOMKIRKE 2014-2016 Sammen i tro, håp og kjærlighet VI VIL GÅ SAMMEN I: TRO Vi vil se barn, unge og voksne vokse i tro til Den Treenige Gud, og være frimodige etterfølgere av Kristus. Gå derfor og

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver

Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Harald Kaasa Hammer 17. januar 2016 Åndens frukt og Åndens gaver Ta Ta denne denne med med til til menigheten! Jesus sa: Når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Han skal herliggjøre

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie Vi lever i en tid med individualisme Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien Personlig trener Personlig rådgiver Individuelle profiler på operativsystem, seteinnstillinger, varmesoner

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Et dokument fra hovedstyret. Strategiplan 2018-2021 INNLEDNING Gud elsket verden så høyt at han ga sin Sønn til soning for våre synder. Dette er det gledens budskap vi er kalt til å formidle til alle mennesker,

Detaljer

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013

Handlingsplan. for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 Handlingsplan for Frelsesarmeens kvinner 2012 og 2013 1 Undervisning Vi vil vise veien til frelse ved Jesus Kristus ved å ha målrettet og relevant forkynnelse ved å undervise og fostre til disippelskap

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Landsstyrets strategi- og langtidsplan

Landsstyrets strategi- og langtidsplan Landsstyrets strategi- og langtidsplan DNI 2020 (5780 MMXX) Forankring og fornying 1. Vår visjon: Evangeliet tilbake til jødene Den Norske Israelsmisjon vil i ord og handling være med å bringe evangeliet

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen SMÅGRUPPER I MENIGHETENE I vår norske tradisjon har vi ofte ikke stilt oss spørsmål om hvordan smågruppearbeidet skal

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Oppstart av ny M4 prosess i sør 30-31 januar 2015 M4 trening Hva er M4 trening? M4 menighetsplantingstrening er utviklet innen for nettverket DAWN Norge de siste

Detaljer

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 1 08.11.16 14:41 NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 2 08.11.16 14:41 En invitasjon til fredens og rettferdighetens

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus.

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Preken i Fjellhamar kirke 2. Oktober 2016 20. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Vi får møte den milde, omsorgfulle

Detaljer

Vår grønne. menighet

Vår grønne. menighet Vår grønne menighet Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

Naturlig menighetsutvikling profil

Naturlig menighetsutvikling profil Naturlig menighetsutvikling profil Bryne kyrkjelyd januar 13 Gudstjenestedeltakelse Minimumsfaktoren Tegn på kvalitet 8 Nåværende Høy (65) Gjennomsnitt () Lav (35) 69 66 61 58 54 58 57. Utrustende lederskap

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Visjonsdokument for Grimstad Normisjon

Visjonsdokument for Grimstad Normisjon Visjonsdokument for Grimstad Normisjon Strategiutvalgets innstilling Visjon Visjonen for Grimstad Normisjon er "Vi vil gjøre Jesus synlig". Vi ønsker å være et kristent fellesskap som "når de unådde" med

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Vi vil gjøre Jesus synlig i Randesund

Vi vil gjøre Jesus synlig i Randesund Strategidokument for Randesund frikirke Oktober 2007 Vi vil gjøre Jesus synlig i Randesund Utarbeidet av Eldsterådet og Pastor Frode Fjeldbraaten På bakgrunn av arbeidet fra menighetens strategisamlinger

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE Formål med faget Kristendommen er den største av verdensreligionene. Fra sin spede begynnelse i Jerusalem for to tusen år

Detaljer