Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor"

Transkript

1 Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1

2 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt eierskap. Med styrke til å skape 8 Dette er Ferd 10 Visjon, forretningsidé og verdier 12 Historikk 14 Skape verdier med verdipapirer. Og med mur og betong 16 Ferd Finansielle Investeringer 18 Ferd Industrielle Investeringer 20 Ferd Sosiale Entreprenører 22 Strategi 24 Eierstyring og selskapsledelse 28 Konsernledelsen 30 Ledere forretningsområder 31 Engasjement for andre. Med bærekraft som mål 32 Styrets årsberetning 35 Styret 42 Resultatregnskap og totalresultat 43 Balanse 44 Kontantstrømoppstilling 46 Oppstilling over endring i egenkapitalen 47 Noter 48 Ferd Holding AS 78 Revisors beretning 84

3 KAPITAL, KOMPETANSE, NETTVERK Høye trær, dype røtter Ferd har navn etter en ferd som begynte i En ferd som tross all målbevissthet, strekker seg videre mot en udefinerbar og ukjent fremtid. På veien skal vi gripe muligheter, gå våre egne veier, virkeliggjøre idéer vi tror på for å skape fortsatt vekst. Og som trekroner bæres av stammer og henter næring gjennom røtter, så henter Ferd sin styrke fra kompetanse, kapital og nettverk bygget opp gjennom generasjoner. Slik kan vi skape varige verdier og sette tydelige spor, også i årtiene som kommer. Verdier og virkelighet Formuleringene i Ferds visjon og verdigrunnlag forteller om våre valg. For oss er kompetanse, kapital og nettverk definert som de tre bærende elementer vi bygger virksomheten på. Spredt utover i denne årsrapporten følger korte streif i tekst og bilder som viser at vi holder det vi lover. At kompetanse, kapital og nettverk er viktig for hva vi gjør, for hvordan, og for hva vi oppnår. Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Mer om Ferd, se side

4 Nøkkeltall Nøkkeltall IFRS 2011 IFRS 2010 IFRS 2009 NGAAP 2008 NGAAP 2007 NGAAP 2006 NGAAP 2005 NGAAP 2004 Beløp i NOK mill. Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Effektiv skattesats -59,3 % 6,5 % 5,8 % 1 % -2 % 4 % 2 % 15 % Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Soliditet Egenkapital Egenkapitalandel (%) bokførte verdier 56 % 62 % 59 % 53 % 72 % 70 % 77 % 63 % Verdijustert egenkapital Egenkapitalandel (%) verdijustert 61 % 67 % 66 % 63 % 79 % 77 % 81 % 76 % Likviditet Kontanter og noterte aksjer og andeler Avkastning Egenkapitalrentabilitet (%) bokførte verdier -0,4 % 22 % 16 % -39 % 21 % 12 % 64 % 19 % Egenkapitalrentabilitet (%) verdijustert -0,3 % 17 % 12 % -30 % 22 % 15 % 28 % 12 % Driftsresultat siste 8 år NOK mill IFRS IFRS NGAAP IFRS 155 NGAAP NGAAP 963 NGAAP NGAAP

5 Hovedpunkter 2011 Hovedpunkter 2011 Ferd Capital kjøpte 94,5 prosent av aksjene i byggevarekonsernet Mestergruppen Oljeserviceselskapet Aibel fortsatte den positive utviklingen og gikk inn i 2012 med rekordstor ordrebok Ferd Capital økte eierandelen i TeleComputing fra 46 til 96,1 prosent Ferd Alternative Investeringer gjorde betydelige investeringer i Special Investmentsporteføljen som utnytter Ferds finansielle styrke Ferd Eiendom ferdigstilte første trinn av Aibels nye hovedkontor for Oslo-regionen i Asker sentrum Ferd Sosiale Entreprenører oppnådde økt synlighet og hadde god tilgang på nye, interessante prosjekter Mål og strategiske momenter Økonomisk mål: Ferd skal oppnå en gjennomsnittlig årlig avkastning på minimum ti prosent av verdijustert egenkapital, beregnet over en konjunktursyklus. Langsiktighet og god risikokapasitet åpner for høy andel av investeringer med egenkapitaleksponering og for at Ferd kan akseptere relativt store svingninger i verdijustert egenkapital. Risikospredning: Ferd vektlegger et balansert forhold mellom godt diversifiserte porteføljer av finansielle investeringer og industrielle investeringer med eierposisjoner som gir betydelig innflytelse. Organisasjon: Ferd baserer virksomheten på aktivt eierskap og egne forvaltningsmiljøer med meget høy kompetanse. Selskapet legger stor vekt på å tiltrekke seg, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Mer om mål og strategier, se side

6 Konsernsjefen har ordet Konsernsjefen har ordet For 209 år siden kom «vi», det vil si Nicolai Andresen, til Norge. Han lyktes bra, som mange andre innflyttere før og etter ham. Og resten er historie. Denne historien blir i mai utgitt i bokform, skrevet av professor Knut Sogner. Konsernsjef Johan H. Andresen. Andresens som boken heter, blir kanskje ikke å finne på alle nattbord. Det var heller ikke meningen. Det vil derfor gå noe tid før filmen kommer. I mellomtiden er det å håpe på at den leses av minst to mennesker, mine døtre. Jeg føler meg likevel ikke sikker i så hen seende, for selv om boken er rikt illustrert og godt skrevet, så er den ført i pennen av en akademiker. Det er to poeng ved å velge en slik forfatter: Det første er at frem stillingen av familiens virke skal bli etterrettelig og troverdig. Det andre at boken skal forsøke å beskrive, og til og med analysere, om vi som familie og enkeltpersoner har bidratt til utvikling av dette landet som ble vårt hjem. Det går en tematisk tanke gjennom Ferds tre siste årsrapporter, frem til og med denne. I 2009 var temaet «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år». Den fortalte om hva de har gjort, de fem generasjonene av familien som har ledet selskapet siden den første Johan H. Andresen kjøpte J. L. Tiedemanns Tobaks fabrik i Rapporten for 2010 tok for seg Ferds fire «emosjonelle verdier»; troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet. Og nå er det altså Ferds «operasjonelle verdier» i form av kapital, kompetanse og nettverk som står i fokus. Sagt på en annen måte, vi har tatt for oss hva vi gjør, hva vi står for og hva vi bidrar med. Det er egentlig ikke overraskende at de operasjonelle verdiene langt på vei tilsvarer det som hver tidligere generasjon av familien har forsøkt å bidra med; kapital, kompetanse og nettverk har alltid vært bærebjelker for virksomheten. Det er heller ikke overraskende at vi i likhet med tidligere eiere gjør feil, og at bidragene våre av og til ikke har den ønskede virkning. Det finnes også eksempler på at noen i tidligere generasjoner har lykkes for godt i enkelte saker. Min farfar, Joh. H. Andresen, burde nok ut fra et omdømmeperspektiv ikke ha vunnet kampen mot den britisk-amerikanske tobakkstrusten, for deretter å restrukturere næringen. For noen hadde det vært langt mer spiselig om han hadde gitt opp og solgt seg ut av bransjen. Men operasjonen var svært lønnsom, i motsetning til min fars beslutning om å trekke seg ut av oppdrettsnæringen. Denne avgjørelsen var kanskje spiselig rent omdømmemessig, men lønnsomheten var ikke god. Når det gjelder å være dommer over historien, er som kjent den etterpåkloke ekspert. Jeg kan gi et oppdrag om å skrive historie, men forandre den kan jeg ikke. Fremtiden derimot, den har både Ferd og jeg forutsetninger for å bidra til å forme. Jeg tar meg likevel friheten til å se på 2011, de tre foregående årene, og de vel 200 før dem i en viss sammenheng. Som leseren av familiens historie vil få med seg, er svingninger, «bobler», konjunktursykler og volatilitet ikke nye fenomener. Årene 2008 til 2011 er nok likevel usedvanlige, selv 6

7 Konsernsjefen har ordet «Enhver nåværende og fremtidig eier kan med fordel spørre seg selv følgende, i lett forkledning av John F. Kennedys berømte utsagn: Spør ikke hva bedriften kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for bedriften.» sett i et langt historisk perspektiv. Det som er slående er følgende innsikt: Hvis man unngår å følge med markedene helt ned, og er innforstått med at man ikke kan følge med dem helt opp, så vil man over lang tid gjøre det langt bedre enn, ja, «markedet». Dette er det skumle med prosentregning, men altså sant. Og denne sannheten gjelder ikke bare for de finansielle markedene, selv om disse endrer seg langt raskere og mer dramatisk enn demografi og adferd ellers i samfunnet, men også for de andre markedene Ferds bedrifter opererer i. Som eier må Ferd derfor være svært bevisst på hva vi bidrar med i den situasjonen bedriften befinner seg i, både uavhengig og avhengig av «markedet». Selv om 2011 ble et svært krevende år for sportsbransjen, klarte Swix Sport seg bra, og på nivå med rekordåret Mye takket være bedriftens evne til å lære av tidligere feil og gjennomføre forbedringer, noe som er blitt belønnet med sterkt økende tillit fra kunder og forbrukere. Også Elopak har tatt markedsandeler i et svært turbulent marked, både i Europa og Midtøsten. Det skyldes blant annet vilje til å strekke seg langt for å hjelpe kunder som sliter, noe som ikke er genialt, men klokt. Aibel er i en annen del av syklusen. Høsten 2008 måtte vi la noen medarbeidere gå, nå har vi tatt i mot de samme folkene og langt flere med åpne armer. Evnen til omstilling har gjort at Aibel er tilbake som et sterkt selskap med høy tillit i markedet, og godt i stand til å få stadig nye og større ordre i Nordsjøen. TeleComputing har klart å vise nye og gamle kunder verdien av å konsentrere seg om egne kjerneoppgaver, og å la andre ta hånd om IT- driften. Mestergruppen kommer fra en litt uoversiktlig intern situasjon til et marked i rask vekst, og har nå en nyervervet evne til å ta for seg i dette markedet. Interwell er vårt siste kjøp i olje- og gassektoren, og viser at viderebygging av entreprenørskapsånden med nye ledere kan fungere utmerket. Men av og til åpner det seg mulighetsvinduer på salgssiden som vi må benytte oss av. For Ship Equips og Smarterphones del var det åpenbart at selskapene var kommet til et punkt der andre industrielle eiere hadde mer å bidra med enn oss. Det er ingen skam å innse dette, og vi lyktes med å finne de riktige selskapene til å overta. Ferd Invest kan jo enkelt måle sine årlige resultater i forhold til aksjemarkedet, men for Ferd som konsern er det avkastningen over tiår som teller. Når fjorårets avkastning lå likt med indeks, men umiddelbart inn i 2012 drar fra, så lever vi bedre enn godt med det. Ferd Alternative Investeringer har de siste årene virkelig både sett mulighetene og gjort noe med dem, og 2011 var intet unntak. Ferds finansielle styrke og langsiktighet gjør at andres ulemper kan være våre fortrinn, og dette har forretningsområdet visst å utnytte. I Ferd Eiendom har salget av leiligheter gått bra, og det er ikke bare takket være markedet, men skyldes vel så mye tidligere beslutninger som har vist seg å være gode. Og den gode beslutningen som førte til at Aibel i desember fikk overlevert sitt nye hovedkontor for Osloområdet, kan spores tilbake til Ferd Sosiale Entreprenører har etablert seg i samme periode, og bidrar med nøyaktig det samme overfor spirende nye organisasjoner som Ferd ellers gjør for sine veletablerte bedrifter. At de sosiale entreprenørene i sin tur bidrar verdifullt til menneskelig og samfunnsmessig vekst, er det heller ingen tvil om. Hvor stort dette bidraget er, er noe vi skal forsøke å tallfeste. Forretningsområdet er i full gang med å finne frem til gode metoder for å måle sosiale resultater. Det er nok både enkelt og populært, kanskje det ene på grunn av det andre, å fremheve eieren som Platons «Philosopher King» i det ene øyeblikk, og som idiot i det neste. Selv om ansvar pr. definisjon ikke kan delegeres, kan heldigvis myndigheten både til å ta beslutninger og sette dem ut i livet gis til andre. Æren for at det går godt, for at det skapes verdier og settes tydelige spor, må derfor i stor grad tilskrives de som faktisk arbeider i alle Ferds forretningsområder og bedrifter. Dette gjelder like mye nå som det har gjort for tidligere generasjoner. Enhver nåværende og fremtidig eier kan med fordel spørre seg selv følgende, i lett forkledning av John F. Kennedys berømte utsagn: Spør ikke hva bedriften kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for bedriften. Eierens bidrag består langt på vei i å ha nok selvinnsikt til å vite når og hvordan man ikke skal blande seg, og når og hvordan man skal. Blander man seg hele tiden, blir det rør, blander man seg aldri, blir det søl. Så mye har jeg i hvert fall lært av historien, at slik er det enten man er eier eller konsernsjef, og spesielt hvis man er begge deler. Johan H. Andresen 7

8 KAPITAL, KOMPETANSE, NETTVERK Industrielt eierskap. Med styrke til å skape Kapital, kompetanse, nettverk. De tre bærebjelkene i Ferds industrielle eierskap. Avgjørende for evnen til å gå inn i store, modne bedrifter for å bidra til omstilling og fornyelse, slik at potensial for videre vekst kan bli virkelighet. Og like avgjørende for evnen til å bidra når små vekstselskaper med ny teknologi skal omgjøre gode idéer til god butikk. Både veletablerte bedrifter og ventureselskaper kan trenge en profesjonell eier med vilje og styrke til å skape verdier og sette tydelige spor. Interwell Avansert utstyr for bedre utnyttelse av olje- og gassbrønner: Interwell er ledende på sitt område, med produkter som øker utnyttelsesgraden, forlenger levetiden og gjør marginale funn drivverdige. Ferd Capital kom inn på eiersiden i 2010 i det som da het Well Technology Group, et resultat av to ulike selskaper. Det ene, med utspring i teknologimiljøet i Trondheim, sto for produktutviklingen. Det andre var en del av oljemiljøet i Stavanger, og spesialister på den operative siden av avansert brønnteknologi. Den potensielle synergieffekten var stor, men det fusjonerte selskapet trengte en funksjonell konsernstruktur med felles økonomi- og styringssystemer, samlende bedriftskultur og klar identitet. Og en sterk partner på eiersiden som kunne bidra i omstillingsprosessen. Ferd ble foretrukket i hard konkurranse med andre aktører. Siden har samarbeidet vært tett, blant annet om strategiplan, rekruttering av styremedlemmer og ny leder og midlertidig utlån av finansdirektør fra Ferd Capital. Og ikke minst, med finansiell sikkerhet for produktutvikling og ekspansjon inn i nye markeder. 8

9 KAPITAL, KOMPETANSE, NETTVERK Ship Equip Maritimt bredbånd basert på gyrostabiliserte antenner: Med Ship Equips teknologi kan skip kommunisere gjennom VSAT-systemet, istedenfor via tradisjonelle satellitter. Dette ga vesentlig større båndbredde til lavere pris. Slik kunne rederiene bedre integrere skipene i sine interne datanett; besetningen om bord holde kontakt med familien til en rimelig pris. Ferd investerte i Ship Equip i 2006, og bisto selskapet med å bygge opp et internasjonalt distribusjonsnett og global kapasitet for å montere utstyr om bord. I 2011 var Ship Equip etablert som en ledende aktør, og da selskapet ble solgt til Inmarsat fikk Ferd Capital tilbake tre ganger investert beløp. Kjøperen var forøvrig kommunikasjonsgiganten bak nettopp de satellittjenestene som Ship Equip hadde utfordret. Foto: Øyvind Hagen/Statoil Smarterphone Et unikt operativsystem som gir mobiltelefoner avanserte funksjoner på rimelig hardware: Dette er hovedproduktet fra Smarterphone, et Oslo-basert programvareselskap som ble en del av Ferds ventureportefølje i 2007, den gang under navnet Kvaleberg. Programvaren lå i det globale toppsjiktet; selskapet fikk aktiv bistand fra Ferd til strategiutvikling og ressurser til salg og markedsføring. I 2010 hadde Smarterphone et gjennombrudd hos et av de nesten anonyme selskapene som utvikler og produserer de fleste av verdens mobiltelefoner, ofte på oppdrag fra kjente leverandører med navnet sitt på dekslet. Men en av de aller mest kjente mobiltelefonaktørene ville ha Smarterphone for seg selv: I 2011 kjøpte Nokia selskapet til en ikke offentliggjort pris. Dermed har et lite norsk programvareselskap nådd en fortjent plass i bransjens globale førstedivisjon. Foto: istockphoto.com 9

10 Dette er Ferd Dette er Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom invester inger i et bredt spekter av aktivaklasser. Industriell og finansiell aktivitet konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital, samtidig som det i kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og konsernets samlede risikoprofil. I tillegg til den rent kommersielle virksomheten kommer forretningsområdet Ferd Sosiale Entreprenører som støtter utvalgte organisasjoner, prosjekter og personer som arbeider for at mennesker, særlig barn og unge, skal få mulighet til å virkeliggjøre sitt potensial for å skape en bedre fremtid for seg selv og samfunnet de lever i. Ferd eies av Johan H. Andresen med familie, men har siden 2004 hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. INDUSTRIELLE INVESTERINGER Forretningsområdet Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige aktive egenkapitalinvesteringer. Porteføljen er nordisk med hovedfokus på Norge, og omfatter spekteret fra heleide selskaper til eierandeler over 15 prosent i børsnoterte såvel som unoterte selskaper. Ferd Capital forvalter verdier for ca. 6,6 milliarder kroner og har betydelig kapital tilgjengelig for nye investeringer. Porteføljen har følgende hovedposter: Elopak (97,5 prosent eierandel) er verdens tredje største leverandør av kartongbaserte emballasjesystemer for flytende næringsmidler, med en global virksomhet der 97 prosent av omsetningen skjer utenfor Norge. Ferds eierinteresse går tilbake til 1957 og etableringen av Elopak som i utgangspunktet hadde en ikke-eksklusiv europeisk lisens for produksjon og salg av Pure-Pak drikkevareemballasje. I 1987 overtok Elopak den amerikanske lisensgiveren Ex-Cell-O Corporations samlede emballasjevirksomhet, med alle rettigheter til Pure-Pak-systemet på verdensbasis, både for fyllemaskiner og emballasjeprodukter. Swix Sport (100 prosent eierandel) er et merkevarehus som utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør, tekstiler og fottøy til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Toko, Ulvang, Bavac og Lundhags. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet, blant annet gjennom datterselskaper i USA, Japan, Tyskland, Sveits og Sverige. Eierskapet går tilbake til Aibel (49 prosent direkte eierandel) er en ledende leverandør til oppstrøms olje- og gassindustri, med norsk sokkel som primærmarked og offshore vindenergi som nytt satsingsområde. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og land baserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg, systemer og teknologitjenester. Ferd kom inn på eiersiden i 2007 og økte sin andel betydelig gjennom tilførsel av ny kapital i TeleComputing (96,1 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer et bredt spekter av nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester, og i tillegg systemutvikling, kundebistand og andre konsulenttjenester. Ferds eierandel ble overtatt i begynnelsen av Interwell (34 prosent eierandel) leverer egenutviklet høyteknologisk brønnverktøy til den internasjonale olje- og gassindustrien samt tilhørende tjenester og kompetanse. Selskapet er ledende på sitt område, med produkter og tjenester som kan gi oljeselskaper økte inntekter og store kostnadsreduksjoner gjennom mer effektiv produksjon og høyere utnyttelsesgrad for olje- og gassbrønner. Ferd investerte i selskapet høsten Mestergruppen (94,5 prosent eierandel) er et av landets ledende byggevarekonserner med fokus på proffmarkedet, og eier blant annet byggevarekjeden Byggeriet, som med 100 butikker dekker hele landet. Huskjedene Mesterhus og Systemhus er også en del av konsernets virksomhet, og har til sammen over 200 byggmestere som medlemmer. Virksomheten er landsdekkende, og Mesterhus har de siste årene vært Norges største boligbygger. Mestergruppen er i tillegg til byggevarevirksomheten en betydelig aktør innenfor tomte- og prosjektutvikling. Ferd overtok sin eierandel våren Ventureporteføljen omfatter industrielle investeringer i mindre og yngre unoterte foretak. Ferd Capital går inn som aktiv eier i selskaper med andeler typisk under 50 prosent, og bidrar til økt verdiskaping gjennom å tilføre risikokapital, kompetanse og nettverk. Porteføljen består i hovedsak av teknologibaserte virksomheter med stort vekstpotensial og sterk ledelse, med hovedfokus på bedrifter i IKT-sektoren med unik teknologi eller forretningsmodell. 10

11 Dette er Ferd FINANSIELLE INVESTERINGER Ferd bygger og driver forvaltnings miljøer som investerer i et bredt spekter av finansielle aktiva gjennom forretningsområdene Ferd Invest, Ferd Alternative Investeringer og Ferd Eiendom. Konsernets finansielle styrke gir frihet til å konsentrere seg om langsiktige resultatog risikomål, mens korte beslutningsveier og uavhengighet gjør at man kan utnytte muligheter som krever handlekraft. De finansielle forretningsområdene har til sammen ca. 11,5 milliarder kroner til forvaltning. Ferd Invest er en aktiv investor som forvalter en betydelig portefølje av børsnoterte norske, svenske, danske og finske aksjer. Mange av investeringene er knyttet til nordiske mellomstore foretak, både fordi markedsmulighetene i dette segmentet alt i alt anses for gode og fordi Ferd har forutsetninger for å utnytte disse markedsmulighetene. Ferd Alternative Investeringer har siden 2006 investert gjennom eksterne internasjonale samarbeidspartnere i aktivaklasser, fond og land der Ferd ikke utøver den daglige forvaltningen selv. De siste årene har forretningsområdet i stadig større utstrekning gjort direkte investeringer i finansmarkedene i egen regi. Forretningsområdets oppgave er ikke bare å gjøre isolert sett gode investeringer, men også å bidra til en gunstig risikospredning for konsernet. Porteføljen har siden 2006 omfattet investeringer i hedgefond og utenlandske private equity-fond. Special Opportunities var en egen portefølje etablert tidlig i 2009 for å utnytte muligheter i kjølvannet av finanskrisen, og ble i løpet av 2011 avviklet med et godt resultat. Porteføljen Special Investments er opprettet for å kunne gjøre gode enkeltinvesteringer som faller utenfor Ferds øvrige investeringsmandater. Ferd Alternative Investeringer forvalter også Ferds eierinteresser i NMI Norsk mikrofinansinitiativ, Herkules Private Equity Fund I, II og III samt eierandelen på 40 prosent i fondenes eksklusive investeringsrådgiver Herkules Capital I AS. Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Virksomheten omfatter utvikling, utleie og forvaltning av kontor-, lager- og logistikkeiendommer og utvikl ing av boligeiendom for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennom føres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeids partnere. For å forfølge spesielle markeds muligheter utenfor Norge, har Ferd Eiendom i mindre omfang investert i to europeiske eiendomsfond. SOSIALE INVESTERINGER Ferd Sosiale Entreprenører er et eget forretningsområde der de sosiale resultatene veier tyngre enn de økonomiske. Primært utøver Ferd sitt samfunnsansvar gjennom den ordinære forretningsmessige driften. Visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor gjør det imidlertid naturlig også å støtte sosiale entreprenører som har innovative svar på sosiale utfordringer som verken det offentlige eller markedet har løst. Støtten går i hovedsak til entreprenører som arbeider for at mennesker, og særlig barn og unge, skal få muligheter til å utvikle sitt potensial og nå sine mål. Det er vanligvis en forutsetning at virksomheten sikter mot å bli økonomisk bærekraftig og dermed i stand til å nå flere. Porteføljen besto ved årsskiftet av investeringer i ni sosiale entreprenører. Støtten gis dels ved at ressurspersoner hos Ferd tilfører kompetanse innenfor strategi- og forretningsutvikling, dels ved at porteføljebedriftene gis tilgang til kapital og til å utnytte Ferds nettverk. Ferd Ferd Capital Ferd Invest Ferd alternative investeringer Ferd Eiendom Ferd Sosiale Entreprenører Elopak (97,5 %) Swix Sport (100 %) Mestergruppen (94,5 %) Aibel (49 %) TeleComputing (96,1 %) Interwell (34 %) Ventureportefølje Energy Ventures Fond I, II og III Energy Ventures AS (26 %) Nordisk aksjeportefølje Hedgefond Special Investments Private equity fond Herkules Private Equity Fund I, II og III Herkules Capital I AS (40 %) Norsk Mikrofinansinitiativ (NMI) Kontor Lager/logistikk Boligprosjekter Utenlandske fond Ungt Entreprenørskap Forskerfabrikken Gatemagasinet ASFALT Unicus Kjør for livet Gladiator Trivselsleder Forandringsfabrikken Pøbelprosjektet Intempo 11

12 Visjon, forretningsidé og verdier Visjon, forretningsidé og verdier Visjon Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor FORRETNINGSIDÉ Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst. Vi skal heller ikke glemme vår rolle som betydelig og verdifull aktør i samfunnet. Varige verdier innebærer at vi skal skape noe mer enn kortsiktige bobler vi skal stå for solide prosjekter som varer. Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei altså et ønske om at alle selskaper, Av forretningsidéen fremgår det at Ferd fremdeles skal være engasjert både i operativ virksomhet og i finansielle investeringer. Historisk har denne kombinasjonen gitt konsernet gode resultater, og Ferd har bygget kompetanse på begge områder. Forretningsidéen understreker konsernets langsiktighet. Vi skal altså ikke basere oss på å gjøre raske «klipp». Den sier dessuten at vi ikke bare skal være langsiktige, men vi skal også være aktive eiere der vi har dominerende posisjoner. Dette forplikter oss som konsern til å utvikle nødvendig kompetanse slik enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes. at vi kan bistå våre selskaper i videreutviklingen. Det vil være en spesiell utfordring å legge forholdene til rette slik at selskapene kan utnytte hverandres spisskompetanse. 12

13 Visjon, forretningsidé og verdier Verdigrunnlag Ferd har definert to sett med verdier som skal bidra til å virkelig gjøre den visjonen konsernet skal strekke seg etter LØFTER Kompetanse Skal vi kunne være en aktiv eier og partner, er konsernet nødt til å bygge opp kunnskap på sentrale felles områder. Vi har definert finans, forretningsutvikling og nettverk som viktige kompetanseområder for konsernet. Nettverk Vi må utnytte og utvikle nettverket mellom selskapene og mellom den industrielle og den finansielle virksomheten for blant annet å kunne skape synergier, og vi må utnytte og utvikle konsernets internasjonale kontaktflate til beste for hver enkelt enhet. Kapital Vår høye egenkapital og sterke likviditet er et klart konkurransefortrinn og gir oss mulighet til å stille finansielle ressurser til rådighet for utvikling av og vekst i både den industrielle og den finansielle virksomheten. VERDIER Troverdighet Alle skal føle trygghet for at vi holder våre løfter vi gjennomfører våre strategier og når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet. Eventyrlyst Representerer vår vilje til å satse og gå nye veier men også våge å gjøre feil: Folk som gjør og tør mye, skal føle trygghet for at ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst handler om at vi vil videre, se nye muligheter over «nye blåner». Det betyr også at medarbeidere skal få muligheter til utvikling og delaktighet i gleden over å skape eventyr. Lagspill Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt i det enkelte selskap og mellom dem. Langsiktighet Soliditeten, tryggheten og en aktiv tålmodighet skal fremdeles være sentrale deler av vår personlighet. 13

14 Historikk Historikk Konsernet som i dag bærer navnet Ferd, er et resultat av nytenking og evne til omstilling i den tradisjonsrike familieeide Tiedemanns-gruppen. Hovedtrekkene i nåværende struktur og organisasjon ble utformet i årene 1998 til 2000, mens navnet Ferd ble introdusert i Selskapet har imidlertid en historie som går tilbake til før 1778, og har vært i samme families eie siden Utgangspunktet var tobakksproduksjon, men gjennom historien har virksomheten omfattet et vidt spekter av finansielle, industri elle og maritime aktiviteter som etter hvert utgjorde hovedtyngden av konsernets omsetning. Tobakksproduksjonen ble solgt i 1998, de siste tobakksaksjene i I dag fremstår Ferd som profesjonelle eiere som utøver langsiktig, aktivt eierskap i norske foretak med internasjonalt potensial, og som bygger og driver forvaltningsmiljøer som investerer i et bredt spekter av finansielle aktiva Swix Sport kjøper den svenske sportsutstyrsprodusenten Lundhags Aibel får oppdrag på fem milliarder kroner fra Shell på Draugen Ferd Capital gjennomfører exit i Smarterphone, som overtas av Nokia 2011 Ferd Eiendom og samarbeidspartner Skanska Norge ferdigstiller første byggetrinn av Aibels nye hovedkontor for Oslo-området i Asker sentrum Elopak åpner nytt anlegg for utvikling og produksjon av høyteknologiske aseptiske fyllemaskiner i Mönchengladbach i Tyskland Johan H. Andresen sr. går bort Ferd Capital overtar 94,5 prosent av aksjene i byggevarekonsernet Mestergruppen Interwell lanseres som nytt navn på Well Technology Group Ferd Capital gjennomfører exit i Ship Equip for tre ganger investert beløp etter fire og et halvt års eierskap Ferd Capital øker eierandelen i Tele- Computing fra 45 til 96,1 prosent Ferd Eiendom og partner Skanska Bolig igangsetter byggingen av de første boligene i Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo Ferd Eiendom kjøper Henrik Ibsens gate 4 i Oslo Ferd Alternative Investeringer introduseres som nytt navn for Ferd Ekstern Forvaltning. Navneskiftet skyldes utvidede arbeidsoppgaver 2010 Ferd Capital kjøper en eierandel på 34 prosent i brønnteknologiselskapet Well Technology Group Swix Sport kjøper den sveitsiske skivoksprodusenten Toko En omfattende snuoperasjon i oljeserviceselskapet Aibel avsluttes med godt resultat. Ferds direkte og indirekte eierandel øker til ca. 80 prosent Ferds aktive egenkapitalinvesteringer samles i én organisatorisk enhet ved at Ferd Capital og Ferd Venture slås sammen under navnet Ferd Capital Ferd Capital overtar en eierandel på 46 prosent i TeleComputing Ferd Sosiale Entreprenører blir et selvstendig forretningsområde Ferd Invests mandat utvides til å omfatte nordiske aksjer 2009 Ferd Sosiale Entreprenører etableres for å ivareta konsernets engasjement for gründere som vil nå sosiale mål med forretningsmessige metoder Ferd Ekstern Forvaltning får et utvidet investeringsmandat for å kunne utnytte mulighetene i kjølvannet av finanskrisen 2008 NMI Norsk mikrofinansinitiativ lanseres etter initiativ fra Johan H. Andresen jr. Ferd Capital etablert som eget forretningsområde for langsiktige industrielle investeringer som en videre utvikling av Ferd Industrial Holdings Ferd Private Equity Fund skifter navn til Herkules Private Equity Fund, rådgivningsselskapet Ferd Equity Partners til Herkules Capital Ferd Eiendom etablerer partnerskap med Skanska Bolig for utbygging av Tiedemannsbyen på arealene etter den nedlagte tobakksfabrikken på Ensjø i Oslo 2007 Ferd Private Equity og Ferd Industrial Holdings går inn som hovedeiere i oljeserviceselskapet Aibel Energy Ventures III fulltegnet med 1,3 milliarder kroner i kommittert kapital. Ferd Venture er strategisk samarbeidspartner og største investor Pronova BioPharma børsnoteres til en kurs som tilsvarer godt over en trettendobling av investert kapital i løpet av tre års eierskap Grace Reksten Skaugen tiltrer som styreleder for Ferd Holding Ferd Ekstern Forvaltning etableres som 14

15 Historikk eget forretningsområde for investeringer der Ferd ikke selv utøver den daglige forvaltningen Ferd Venture gjennomfører exit i Nacre for 13 ganger investert beløp etter to og et halvt års eierskap 2006 Ferd Private Equity Fund II fulltegnet med 4,25 mrd. kroner. Ferd er største investor 2005 Ferd selger seg ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Nær 2,3 milliarder kroner frigjøres for investeringer i Ferds egen regi Energy Ventures II etablert med Ferd Venture som største investor Ferd Eiendom går inn som aktiv partner i Selvaag Pluss Ferd Private Equity gjennomfører exit i Collett Pharma Ferd Eiendom arrangerer arkitektkonkurranse om alternativ bruk av fabrikkeiendommen på Ensjø når tobakksproduksjonen flyttes til Danmark 2004 Exit i TiTech Visionsort, verdensledende norsk selskap innenfor automatisk avfallssortering Ferd Holding får nytt styre, for første gang med bare eksterne medlemmer Swix Sport overtar Elite Sport og dermed varemerkene Ulvang og Bavac Ferd Private Equity Fond etableres, med Ferd Private Equity som ledende investor, og investeringene i Collett Pharma og Pronova BioPharma som en del av kapitalen Ferd Private Equity kjøper Pronova BioPharma (tidligere Pronova Biocare) 2003 Ferd Private Equity kjøper Collett Pharma Elopak overtar mønekartongvirksomheten i nederlandske Variopak og sveitsiske SIG Combibloc 2002 Forretningsområdet Ferd Industri skifter navn til Ferd Private Equity Byggestart for Malerhaugveien markerer Ferd Eiendoms første satsing innenfor boligutvikling Ferd selger Erling Sande AS og avvikler dermed engasjementet innenfor import og salg av motorsykler, utenbordsmotorer og snøscootere Ferd Venture er en av initiativtakerne til etableringen av Energy Ventures 2001 Konsernet endrer navn til Ferd 2000 Virksomheten organiseres i forretningsområdene Elopak, Industri, Invest, Venture og Eiendom 1998 J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik fusjoneres inn i danske Skandinavisk Tobakskompagni, og Tiedemannskonsernet er dermed ute av operativ tobakksvirksomhet Johan H. Andresen jr. overtar Under Johan H. Andresen seniors ledelse blir Tiedemanns et konsern med et vidt spekter av virksomhetsområder, blant annet marin oppdrett, miljøteknologi, sportsutstyr, import og salg av utenbordsmotorer og motorsykler samt finansielle investeringer. Det er imidlertid den internasjonale emballasjeprodusenten Elopak som etter hvert står for den største delen av omsetningen, etterfulgt av Tiedemanns Tobaksfabrik, som i denne perioden fullfører en konsolidering av den norske tobakksbransjen 1993 Satser på miljøteknologi med Elopakprosjektet Autosort, et system for automatisk sortering av avfall. Senere skilt ut som eget selskap under navnet TiTech Visionsort 1987 Elopak kjøper sin amerikanske lisensgiver Ex-Cell-Os emballasjevirksomhet og dermed alle rettigheter til Pure-Paksystemet på verdensbasis 1980 Andresen Bank fusjoneres inn i Christiania Bank og Kreditkasse (nå Nordea) 1978 Kjøper Swix fra det svenske legemiddel- og kjemiselskapet Astra 1957 Etablerer drikkekartongprodusenten Elopak, med Pure-Pak-lisens for Europa og produksjonsanlegg i Røyken De tre første generasjonene av familien Andresen videreutvikler J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik gjennom mer enn hundre års eierskap. Fabrikken går fra å være en av de større i Christiania til å bli Norges desidert ledende dels fordi eierne går nye veier, blant annet med rask om stilling til ny teknologi og pionervirksomhet innenfor reklame; dels gjennom en lang serie oppkjøp som bidro til å konsolidere bransjen Etablerer Golden West Shipping Co. A/S 1928 Joh. H. Andresen er sentral i re etableringen av Andresens Bank 1925 Deltar i etableringen av Gyldendal Norsk Forlag 1923 Joh. H. Andresen blir tredje generasjons eier av firmaet ved farens død 1880 Første etablering i utlandet: Ny fabrikk i Charlottenberg skal betjene det svenske markedet 1874 Nicolai Andresen overtar Tiedemanns Tobaksfabrik etter farens død 1849 Den første Johan H. Andresen kjøper firmaet som senere har vært i familiens eie 1833 Johann Ludwig Tiedemann overtar firmaet som fra nå av bærer hans navn 1778 I. & L. Jacobsen s Tobaks-Fabrique i Christiania mottar kongelig privilegiebrev 15

16 KAPITAL, KOMPETANSE, NETTVERK Skape verdier med verdipapirer. Og med mur og betong Kapital, kompetanse, nettverk. Nødvendige forutsetninger for å skape verdier og oppnå langsiktige resultater med finansielle aktiva som aksjer og hedgefond. Men like nødvendige for å skape varige verdier gjennom høyst håndgripelige aktiva i mur og betong, ved å bygge og forvalte eiendom som setter spor med kvaliteter ut over det ordinære. Aibel-bygget i Asker Nytt og arkitektonisk ambisiøst miljøbygg: Ved årsskiftet sto første byggetrinn ferdig; i mai 2012 blir annet og siste byggetrinn klart. Da samles alle Aibels aktiviteter i Oslo-området i eget bygg med plass til over 1000 medarbeidere. Ferd Eiendom finansierte og eier bygget, var byggherre og aktiv i en planleggings- og byggeprosess der forretningsområdet fikk god uttelling for sin bygningsfaglige kompetanse. Skanska Norge AS har stått for byggearbeidet, mens leietaker Aibel bidro til å tilpasse interiøret etter selskapets behov. Resultatet er blitt noe mer enn en funksjonell kontorbygning: Her er det lagt stor vekt på miljøegenskaper og estetiske kvaliteter. Aibel-bygget er første kontorbygg som får den nye miljøsertifiseringen BREEAM, det var én av tre finalister i nomineringen av «Årets bygg 2011» og er kandidat til Statens byggeskikkpris. 16

17 KAPITAL, KOMPETANSE, NETTVERK Hedgefondporteføljen Bevarer verdier i dårlige tider: Ferds satsing på hedgefond er et stabiliserende element i konsernets totale portefølje. De første større hedgefondinvesteringene ble gjort ved inngangen til 2006, siden har hedgefond vært et fast innslag. Til å begynne med ble investeringene i hovedsak gjort etter råd fra den uavhengige engelske spesialisten Albourne Partners. Selskapet er fortsatt viktig i Ferd Alternative Investeringers nettverk, men forretningsområdet har etter hvert selv utviklet solid kompetanse og eget nettverk. Nå gjøres det meste av arbeidet med å velge ut hedgefond og forvaltere i egen regi, og med svært gode resultater. Ferds finansielle styrke og likviditet har dessuten åpnet for meget gunstige kjøp i annenhåndsmarkedet for hedgefond, etter at finanskrise og nedgangstider har tvunget mange investorer til å selge seg ut. Tom Erik Myrland og Kristina Jacobsen står i spissen for Ferd Finansielle Investeringers satsing på hedgefond. 17

18 Ferd Finansielle Investeringer Ferd Finansielle Investeringer investerer i et bredt spekter av aktivaklasser gjennom forretningsområdene Ferd Invest, Ferd Alternative Investeringer og Ferd Eiendom. Ferd Invest Aktiv investor med en betydelig portefølje av børsnoterte nordiske aksjer. Hovedvekt på investeringer i mellomstore selskaper. Porteføljen er konsentrert om forholdsvis få investeringer, de ti største utgjør ca. 75 prosent av porteføljens markedsverdi. Ferd Alternative Investeringer Foretar direkte investeringer som Ferd har forutsetninger for å vurdere og eie, men som faller utenfor de øvrige investeringsmandatene. Investerer i aktivaklasser, fond og land der Ferd ikke utøver den daglige forvaltningen selv. Ferd Eiendom Aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets totale eiendomssatsing. Utvikler og forvalter kontorlokaler. Utvikler og forvalter lager- og logistikkbygg. Utvikler boligeiendom for salg. Forvalter konsernets investeringer i utenlandske eiendomsfond. Ferd Finansielle Investeringer Aktivitetsnivået i forretningsområdene i Ferd Finansielle Investeringer var høyt i 2011, internasjonale nedgangskonjunkturer til tross. Alle tre fulgte strategier der Ferds særtrekk og sterke sider utnyttes til å skape verdier, samtidig som man forsøker å unngå investeringer der kun den generelle markedsutviklingen er avgjørende for resultatene. RAMMEBETINGELSER OG SÆRTREKK Ferd særpreges av solid kapitalbase og høy risikokapasitet, et bredt mulighetsrom og en eier- og ledelsesstruktur som gir et langsiktig perspektiv kombinert med korte beslutningsveier. Det private eierskapet innebærer dessuten at virksomheten står friere til å utøve sin investeringsvirksomhet enn mange av de mer regulerte institusjonelle investorene. Samlet gir disse særtrekkene Ferd Finansielle Investeringer en høy grad av frihet til å gjøre de investeringer som til enhver tid vurderes som mest interessante. Det daglige arbeidet i forretnings områdene foregår i mindre arbeidsgrupper, lite preget av hierarki. Dette innebærer at den enkelte medarbeider kan ha stor innflytelse på hvilke investeringer som foretas, og at lederne for de tre forretningsområdene har vide fullmakter. Derfor stilles det store krav til medarbeidernes kompetanse og erfaring. For Ferd Finansielle Investeringer innebærer konsernets kjerneverdi «langsiktighet» primært å bygge opp erfarne investeringsmiljøer, og ikke nødvendigvis å beholde hver enkelt investering over lang tid. MARKED Det vanskelige økonomiske klimaet i store deler av verden har hatt ulik betydning for de tre forretningsområdene i Ferd Finansielle Investeringer. Ferd Invest har måttet forholde seg til et aksjemarked preget av betydelig generell nedgang i samtlige nordiske land. Gjennomsnittlig verdifall for de nordiske børsene var 18 prosent. Oslo Børs falt minst, med 11 prosent, og Helsingfors-børsen mest med 26 prosent. Det var likevel mulig å finne gode enkeltaksjer med potensial for vekst. Ferd Alternative Investeringer har for tiden mye av virksomheten konsentrert om internasjonale hedgefond, både som investor i ordinære hedgefond og som kjøper av slike fond fra investorer som ikke lenger ser seg i stand til å sitte med sine andeler. Generelt falt verdiene i de globale hedge fondmarkedene noe gjennom året, samtidig som nedgangskonjunkturen internasjonalt har gjort det nødvendig for mange hedgefondinvestorer å selge seg ut. Dette ga et voksende annenhåndsmarked, og muligheter for gunstige kjøp. Ferd Eiendom har det alt vesentligste av virksomheten i Oslo-regionen. Her var eiendomsmarkedet preget av høy aktivitet med hard konkurranse om kjøp av attraktive eiendommer. Etterspørselen i utleiemarkedet for kontor var stigende, særlig for lokaler med sentral beliggenhet. Markedet for lager- og logistikkeiendommer er avventende, mens etterspørselen etter nye leiligheter preges av sterk tilflytting og utsikter til fortsatt lave renter. Selv om et stort antall utbyggingsprosjekter var i salgsfasen, var markedet derfor tilfredsstillende. 18

19 Ferd Finansielle Investeringer FORRETNINGSOMRÅDENE Felles for forretningsområdene i Ferd Finansielle Investeringer var høy aktivitet gjennom året. Resultatene var alt i alt tilfredsstillende. Ferd Invest videreførte strategien med å investere i utvalgte enkeltselskaper med potensial for langsiktig verdiutvikling. Arbeidet med å finne de beste selskapene er krevende, men gir uttelling. I fire av de fem foregående årene har forretningsområdet oppnådd bedre avkastning enn det nordiske aksjemarkedet. For perioden sett under ett har porteføljens verdi steget med 3,3 prosent, mens verdifallet på det nordiske aksjemarkedet har vært på 18,9 prosent. Avkastningen i 2011 var på linje med markedet som helhet, men har hittil i 2012 vært vesentlig høyere. De fem største investeringene ved utgangen av 2011 var Nokian Tyres, AstraZeneca, Wärtsila, Autoliv og Subsea 7. Ferd Alternative Investeringer har bygget opp en hedgefondportefølje med kun moderat samvariasjon med Ferds øvrige investeringer. Målet er at porteføljen skal utgjøre et stabiliserende element blant konsernets samlede investeringer. Seks års erfaring viser at strategien har virket som forutsatt: Akkumulert avkastning over perioden var 30 prosent, mot fem prosent for den internasjonale referanseindeksen for hedgefond. Resultatet ble oppnådd med betydelig mindre svingninger, lavere risiko og bedre beskyttet nedside enn i det globale aksjemarkedet, som i samme periode ga en avkastning på syv prosent. Porteføljen Special Opportunities, opprettet i 2009 for å utnytte mulighetene i et marked i ulage, besto i hovedsak av obligasjoner og hedgefondandeler kjøpt til gunstig pris i annenhåndsmarkedet. De fleste ble solgt i 2010 og 2011, og med meget godt resultat. Porteføljen Special Investments ble etablert i 2010 for at man på mer varig basis skulle utnytte Ferds finansielle styrke og spesialkompetansen som Ferd Alternative Investeringer har opparbeidet når det gjelder å investere i uoversiktlige markeder. Porteføljen består foreløpig i hovedsak av hedgefondandeler kjøpt til rabattert pris i annenhåndsmarkedet, men også andre investeringsobjekter vurderes fortløpende. Ferd Eiendom utvidet porteføljen med to nye kontoreiendommer i Henrik Ibsens gate 4 er en markant gård i Oslos bybilde, oppført i årene Totalarealet på ca kvadratmeter er utleid frem til tidspunktet da gården vil trenge en større rehabilitering, som igjen gir et stort potensial for verdiutvikling ved å utnytte Ferd Eiendoms finansielle ressurser og eiendomsfaglige kom petanse. I desember sto første byggetrinn av Aibel-bygget i Asker sentrum ferdig, med Ferd Eiendom som byggherre og eier, og olje serviceselskapet Aibel som leietaker. Byggetrinn to ferdig stilles i mai 2012, og da vil komplekset totalt omfatte kvadratmeter kontor og garasjeanlegg. Det er lagt vekt på arkitektonisk kvalitet og gode miljøegenskaper, og Aibel-bygget ble første kontorbygg som mottok den nye miljøklassifiseringen BREEAM. Porteføljen av lager- og logistikkbygg ble tilført to bygninger på Regnbuen Industri område i Ski kommune. Begge er utleid og har potensial for videreutvikling ved en eventuell reutleie. På området utvikling av boligeiendom for salg har aktiviteten vært konsentrert om Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo, der de aller fleste av 199 leiligheter på første delfelt er solgt. Første byggetrinn er klart for innflytting i juni 2012, mens arbeidet med byggetrinn to og tre er i gang. ORGANISASJON Én medarbeider sluttet i løpet av året, to nye er ansatt. Dermed besto teamet hos Ferd Finansielle Investeringer med tilhørende forretningsområder av 16 medarbeidere ved utgangen av året. Økende aktivitetsnivå innebærer at det kan være aktuelt med nyansettelser i FREMTIDSUTSIKTER Den internasjonale konjunktursituasjonen ved inngangen til 2012 er usikker. En nedgang vil ramme deler av norsk næringsliv, noe som igjen kan slå negativt ut for deler av Ferd Finansielle Investeringers portefølje, mens andre deler ikke er avhengig av konjunkturutviklingen. Samtidig gir Ferds særtrekk potensial for å utnytte muligheter som kan åpne seg i en nedgangskonjunktur. Ferd Finansielle Investeringer ser derfor positivt på utsiktene for Mer om forretningsområdene i Ferd Finansielle Investeringer på Ferd Finansielle Investeringer består av forretningsområdene Ferd Invest, Ferd Alternative Investeringer og Ferd Eiendom. Fra venstre: Knut M. Tolo, Geir Karlsen, Tom Erik Myrland, Pål Sylte, Carl Brynjulfsen, Jacob Aars-Rynning, Halvor Hulberg, Jarle Mork, Kristina Jacobsen, Alexander Miller, Arthur Sletteberg, Christian Halvorsen og Christer Alm. Ikke tilstede: Gaute Garshol, Lars Christian Tvedt og Arve Ree. 19

20 Ferd Industrielle Investeringer Ferd Industrielle Investeringer forvalter konsernets langsiktige egenkapitalinvesteringer gjennom forretningsområdet Ferd Capital som er en aktiv investor i privateide og børsnoterte selskaper. Ferd Capital Investerer primært i norske eller nordiske selskaper med internasjonalt potensial. Forutsetter styreplass og mulighet til å påvirke strategi og sammensetning av styre og ledelse. Investeringsstrategien omfatter spennet fra vekstselskaper («Senfase venture») til oppkjøp og langsiktig eierskap i modne selskaper («Buyout»). Buy-out-investeringer: Størrelse millioner kroner, eierandel 15 til 100 prosent. Bransjeuavhengig, men betinger sterk markedsposisjon og betydelig utviklingspotensial. Venture-investeringer: Størrelse millioner kroner totalt over investeringsfasen, eierandel under 50 prosent. Fokus på IKT-selskaper med unik teknologi eller forretningsmodell. Investeringer Elopak (97,5 %) Swix Sport (100 %) Mestergruppen (94,5 %) Aibel (49 %) TeleComputing (96,1 %) Interwell (34 %) Ventureportefølje Energy Ventures Fond I, II og III Energy Ventures AS (26 %) Ferd Industrielle Investeringer Tross internasjonal nedgangskonjunktur var 2011 preget av høyt aktivitetsnivå og offensiv satsing i porteføljeselskapene. Flere av disse opplevde sterk tilstrømming av nye kunder og oppdrag. Ferd Capital investerte i to nye selskaper og økte eierandelen i ett, mens det ble gjennomført salg av fire selskaper. RAMMEBETINGELSER OG SÆRTREKK Ferd særpreges av solid kapitalbase og høy risikokapasitet, et bredt mulighetsrom og en eier- og ledelsesstruktur som gir et langsiktig perspektiv kombinert med korte beslutningsveier. Dette åpner for effektiv utnyttelse av investeringsmuligheter i markedet, både i børsnoterte og privateide selskaper. Videre fokuserer Ferd Capital på å ha en disiplinert, grundig og kompetansebasert tilnærming til verdiskaping, og en organisering som sikrer rasjonell bruk av konsernets samlede kunnskap og erfaring. Dette utnyttes for å tilføre porteføljebedriftene kompetanse. Særtrekkene bidrar til at Ferd Capital fremstår som en attraktiv samarbeidspartner for både vekstselskaper og modne bedrifter. MARKED Det vanskelige økonomiske klimaet i store deler av verden har hatt begrenset betydning for de fleste porteføljeselskapene. Majoriteten av dem har sitt hovedmarked i Norge og Sverige, som i mindre grad ble rammet av nedgangskonjunkturen. Særlig gjelder dette for Norge, hvor forventninger om vedvarende høye priser på olje og andre råvarer ga grunnlag for et sterkt aktivitetsnivå. Det norske markedet var i 2011 preget av høy oppkjøpsaktivitet, særlig i årets første halvdel. Medregnet kjøp av alle størrelser ble det gjennomført rundt 180 transaksjoner totalt, sammenlignet med 160 i 2010, 100 i 2009 og 150 i NYE INVESTERINGER Ferd Capital var aktivt involvert i flere potensielle oppkjøp i 2011, både på eget initiativ og i tilrettelagte salgsprosesser. Prisforventningene var i mange tilfeller høye i forhold til selskapenes evne til langsiktig verdiskaping. Det ble likevel gjort to investeringer: Mestergruppen er et av Norges ledende byggevarekonserner med tydelig fokus på proffmarkedet. Med en ny og profesjonell eier i ryggen har selskapet potensial for vesentlig styrket konkurransekraft, og for å være utgangspunkt for en konsolidering av byggevarebransjen. CFEngine er en norsk programvareutvikler med unik teknologi og en rekke verdensledende virksomheter på kundelisten. Ferd Capital bistår med kapital og kompetanse i kommersialiseringsprosessen. Forretningsområdet styrket også sats ingen i TeleComputing, og økte eier andelen fra 45 til 96,1 prosent. REALISERING AV INVESTERINGER Det ble i 2011 gjennomført salg av fire selskaper i ventureporteføljen. Den maritime bredbåndsleverandøren Ship Equip ble solgt til satellittkommunikasjonsaktøren Inmarsat; WiFioperatøren The Cloud til TV-selskapet British Sky Broadcasting (BSkyB). Mobiltelefon giganten Nokia overtok 20

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014?

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Citykonferansen 2014 Tom Erik Myrland Investeringsdirektør Ferd Dagens temaer «Rammevilkår» «Strategi» Visjon og verdier Eiers risikotoleranse Konkurransefortrinn

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner Sosialt Entreprenørskap November 2013 @katinkaleiner Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår vi Årets Sosiale Entreprenør 2014

Detaljer

Sosialt Entreprenørskap

Sosialt Entreprenørskap Sosialt Entreprenørskap Folkehelsekonferansen Oslo 14. oktober 2014 @oyvind_sandvold Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Eline Synneva Lorentzen Ingstad Senter for entreprenørskap Stipendiat i sosialt entreprenørskap Ferd Sosiale Entreprenører Studieprogrammet i sosialt entreprenørskap

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap hvordan ta risiko for å få effekt Stiftelseskonferansen 14. mai, 2013 Johan H. Andresen Agenda Sosialt Entreprenørskap hva er det? Hvordan vi engasjerer oss Forstått risiko gir

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2016 2015 2014 2013 2012 Tall i NOK mrd. Verdijustert egenkapital Verdijustert egenkapital 26,8 26,6

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2017

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2017 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2017 VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i NOK mrd. 1. HALVÅR 2017 1. HALVÅR 2016 2016 2015 2014 2013 Verdijustert egenkapital Verdijustert egenkapital

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

"Fra ryddig fjøsdrift til verdibasert risikoforståelse"

Fra ryddig fjøsdrift til verdibasert risikoforståelse "Fra ryddig fjøsdrift til verdibasert risikoforståelse" Skagens Nyttårskonferanse 10. januar, 2012 Johan H. Andresen Twitter: @FerdOwner #nyttar2013 Agenda Fra ryddig fjøsdrift til varige verdier og tydelige

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2015 VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2015 VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2015 var et godt år for Ferd og alle forretningsområdene hadde positiv avkastning. Spesielt var avkastningen på

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Drifts-inntektene fordeler seg som følger: Automotive produkter NOK 32.9 millioner, Capto NOK 64.1 millioner og andre inntekter på NOK 2.

Drifts-inntektene fordeler seg som følger: Automotive produkter NOK 32.9 millioner, Capto NOK 64.1 millioner og andre inntekter på NOK 2. 2001 året kontraktene kom: SensoNor ASA foreløpig resultat 2001. HORTEN, 28. FEBRUAR 2002: SensoNor ASA sikret seg gjennom 2001 komitterte leveranseavtaler med sine kunder på minimum 1.5 milliarder kroner,

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.:

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: NORGES BANK Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2015 Deres ref.: Vår ref.: Statens pensjonsfond utland - investeringer i eiendom Finansdepartementet varslet i desember 2014 at

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Aktive eiere/investorer og styrearbeid. Torunn Ness Leder Ulsmo Strategiske Investeringer E-post:

Aktive eiere/investorer og styrearbeid. Torunn Ness Leder Ulsmo Strategiske Investeringer E-post: Aktive eiere/investorer og styrearbeid Torunn Ness Leder Ulsmo Strategiske Investeringer E-post: torunn.ness@ulsmo.no Agenda Ulsmo Kort om konsernet Forretningsområdene Ulsmo og eierrollen Aktive eiere/investorer

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer